Canon SELPHY CP820 Download Manual

1
Tartalomjegyzék
Alkatrészek nevei
Alapmuveletek
Nyomtatóbeállítások
Nyomtatás USB-kábelen keresztül
Hibaelhárítás
Függelék
Fedél
Nyomtató felhasználói kézikönyv
MAGYAR
© CANON INC. 2014 CEL-SU7XA210
• A nyomtató használatba vétele elott gondosan olvassa végig ezt a felhasználói kézikönyvet, beleértve a Biztonsági eloírásokat.
• A nyomtató szabályos használata érdekében alaposan olvassa ez a jelen felhasználói kézikönyvet.
• A felhasználói kézikönyvet orizze meg, hogy késobb bármikor tanulmányozhassa.
• Más oldalak eléréséhez kattintson a jobb alsó gombokra.: Következo oldal: Elozo oldal: Oldal a hivatkozásra való kattintás elott
• A fejezet elejére ugráshoz kattintson a fejezet jobb oldalon lévo címére.
A témakörök a címekre kattintva a fejezetcímeket tartalmazó oldalról érhetok el.
KOMPAKT FÉNYKÉPNYOMTATÓA csomag tartalma
Használat elott gyozodjön meg arról, hogy a következo cikkek benne vannak-e a csomagban.
Ha bármi hiányozna, lépjen kapcsolatba a kiskereskedovel, akitol a nyomtatót beszerezte.
? SELPHY nyomtató ? Kompakt hálózati adapter
CA-CP200 B
? Elektromos tápvezeték
? PCP-CP40 papírkazetta
? SELPHY CP820 megoldásokat tartalmazó lemez
? SELPHY CP820 kézikönyveket tartalmazó lemez
? Elso lépések ? Garanciarendszer tájékoztató
2
Tartalomjegyzék
Alkatrészek nevei
Alapmuveletek
Nyomtatóbeállítások
Nyomtatás USB-kábelen keresztül
Hibaelhárítás
Függelék
Fedél
Festék és papír (külön megvásárolható)
Használat elott vásároljon színes festéket/nyomtatópapír készletet.
Színes festék/Nyomtatópapír készlet
A szükséges papírkazetta
A termék neve Papírméret
A lehetséges nyomtatások száma
Színes festék/Nyomtatópapír készlet KP-36IP (levelezolap)
Levelezolap méretu
36
Papírkazetta
PCP-CP400
(a SELPHY tartozéka)
Színes festék/Nyomtatópapír készlet RP-1080V (fotópapír)
1080
Színes festék/Nyomtatópapír készlet KP-108IN (fotópapír)
108
Színes festék/Nyomtatópapír készlet KC-36IP
Hitelkártya méret
36
Papírkazetta
PCC-CP400*
Színes festék/Címke készlet
KC-18IF (teljes oldal méretu címkék)
18
Színes festék/Címke készlet
KC-18IS (négyzet alakú címkék)
18
* Külön vásárolja meg a Színes festékkel/nyomtatópapír készlettel együtt.
A tartozékok elérhetosége régiótól függoen változhat.3
Tartalomjegyzék
Alkatrészek nevei
Alapmuveletek
Nyomtatóbeállítások
Nyomtatás USB-kábelen keresztül
Hibaelhárítás
Függelék
Fedél
Biztonsági eloírások
• A termék használata elott kérjük, olvassa el az alább felsorolt biztonsági eloírásokat. A terméket kizárólagosan annak rendeltetési célja szerint használja.
• A következo oldalakon felsorolt biztonsági eloírások célja az, hogy megelozzük az Ön és más személyek sérüléseit, illetve a berendezés megrongálódását.
• Kérjük, hogy bármely külön megvásárolt kiegészíto berendezés használati útmutatóját is olvassa át.
Figyelmeztetés Súlyos vagy halálos sérülés lehetoségét jelzi.
• A berendezést kisgyermekektol és csecsemoktol távol kell tartani.
A véletlenül a gyerek nyaka köré tekeredett tápvezeték fulladást okozhat.
• Csak a javasolt áramforrást használja.
• Ne kísérelje meg a termék szétszedését, átalakítását, és ne tegye ki hohatásnak a nyomtatót.
• Kerülje el a termék leejtését vagy megütését.
• A sérülés megakadályozása érdekében a leejtett vagy másképp megsérült nyomtatóba ne nyúljon bele.
• Azonnal kapcsolja ki a terméket, az elektromos csatlakozót pedig távolítsa el a konnektorból, ha füstöt lát felszállni a berendezésbol,
égett szagot érez, vagy ha a gép rendellenesen viselkedne.
• A berendezés tisztításához ne használjon olyan szerves oldószert, mint az alkohol, benzin vagy hígító.
• T artsa távol a terméket a vízzel (pl. tengervíz) vagy más folyadékokkal való érintkezéstol.
• Zárja ki a folyadékok vagy idegen tárgyak termékbe kerülését.
Ellenkezo esetben az áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha mégis folyadék kerül a termékbe, kapcsolja ki, és értesítse a kereskedot vagy a Canon vevoszolgálatát.
Használat elott
• Ezzel a nyomtatóval nyomtatott képek csak személyes célokra használhatók fel. A szerzoi jogvédelem alá eso anyag engedély nélküli nyomtatása tilos.
• A nyomtató garanciája csak a vásárlás helye szerinti országban
érvényes. Ha bármilyen probléma adódna a nyomtatóval külföldön, kérjük, vigye vissza a nyomtatót abba az országba, ahol beszerezte, mielott felvenné a kapcsolatot a Canon vevoszolgálattal.
• Az LCD monitor gyártása különlegesen magas precizitású gyártási technikákkal készül. Az eloírásoknak megfeleloen a pixeleknek több mint a 99,99%-a muködik. Ennek ellenére elofordulhat, hogy néhány pixel esetenként nem muködik, vagy vörös vagy fekete pont jelenik meg. Ez nincs hatással a kinyomtatott képre és nem jelent muködési hibát.
• Az LCD monitort muanyag védofóliával védhetik a szállítási karcolódástól. Ha ilyen fólia van rajta, használat elott távolítsa el.
A felhasználói kézikönyvben használt utalások
• Ebben a felhasználói kézikönyvben a nyomtatóra SELPHY néven vagy nyomtatóként hivatkozunk.
• A felhasználói kézikönyvben szereplo ikonok a SELPHY gombjait
ábrázolják. A részletekért lásd „Szabályzógombok” (=6).
• A képernyon megjeleno szövegek vagy ikonok négyszögletes zárójelben
[ ] szerepelnek.
• : Fontos tudnivalók
• : Megjegyzések és tippek a szakszeru használathoz
• =xx: Vonatkozó információkat tartalmazó oldalak (ebben a példában
„xx” egy oldalszámot jelöl.)
• A felhasználói kézikönyv útmutatásai az alapértelmezett beállítású nyomtatóra érvényesek.
• Az egyszeruség kedvéért az összes támogatott memóriakártyára
„memóriakártya” néven hivatkozunk.4
Tartalomjegyzék
Alkatrészek nevei
Alapmuveletek
Nyomtatóbeállítások
Nyomtatás USB-kábelen keresztül
Hibaelhárítás
Függelék
Fedél
Ezek a nyomtató vagy az adapter túlmelegedését vagy károsodását okozhatják, illetve áramütést, égést, tüzet vagy más sérüléseket okozhatnak.
A magas homérséklet a termák vagy az adapter deformációját okozhatja.
Figyelmeztetés
Olyan körülményekre fgyelmeztet, amely a készülékben kárt okozhat.
• Távolítsa el a készülék csatlakozóját a hálózati konnektorból, amikor a készüléket nem használja.
• A nyomtató használata közben ne tegyen a tetejére semmit.
Hosszú idon keresztül az elektromos hálózatra csatlakoztatott nyomtató túlmelegedhet, alakja eltorzulhat, ami tüzet okozhat.
• Soha ne használjon fel újra egy papírt a nyomtatáshoz, még akkor sem, ha a kép csak a papír egy részét fedi le és az ábrán látható hely nincs kitöltve.
A papír ismételt felhasználásának hatására a festékszalag a papírhoz ragadhat, illetve a papír elakadhat, és tönkreteheti a nyomtatót.
• Nyomtatás közben ne húzza ki a tápvezetéket.
Ha véletlenül nyomtatás közben kihúzza a nyomtatót, indítsa újra, és várjon a papír kiadásáig. Papír elakadása esetén – ha nem távolítható el
– forduljon a viszonteladóhoz Canon ügyfélszolgálatához. Ne eroltesse az elakadt lap kihúzását, mert a nyomtató tönkremehet.
• Ne használja a nyomtatót olyan készülék közelében, amely mágneses mezot hoz létre, például motor , illetve ne használja azt poros helyen.
Ha ezt nem tartja be, a nyomtató tönkremehet.
• Ne nyúljon a nyomtatóhoz és ne csatlakoztassa villámlással kísért vihar idején.
Ellenkezo esetben az áramütést vagy tüzet okozhat. Azonnal hagyja abba a termék használatát, és menjen biztonságos távolságra tole.
• Az elektromos csatlakozót vezetékét idonként távolítsa el a konnektorból, és a csatlakozón és környezetében felgyülemlett port és szennyezodést távolítsa el száraz törlokendovel.
• Ne használja a tápvezetéket nedves kézzel.
• Ne használja a terméket úgy, hogy az meghaladja az elektromos foglalat vagy a vezetékek névleges kapacitását. Ne használja a terméket, ha a készülék hálózati kábele vagy annak csatlakozója sérült vagy a konnektorhoz nincs teljesen csatlakoztatva.
• Akadályozza meg szennyezodés és fémtárgyak (pl. tuk vagy kulcsok)
érintkezését a készülék érintkezoivel vagy csatlakozóival.
• A hálózati kábelt ne vágja el, ne alakítsa át, ne helyezzen rá súlyos tárgyat és védje a sérülésektol.
Ellenkezo esetben az áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ne tegye olyan CD meghajtóba a mellékelt CD-t, amely nem támogatja az adat CD-(k) lejátszását.
Halláskárosodást is szenvedhet az, aki fejhallgatón keresztül hallgatja a zene-CD lejátszó CD-ROM-ja által keltett hangos zajt. A CD(k) lejátszása audio CD-lejátszón (zene lejátszón) tönkreteheti a hangszórókat.
Figyelmeztetés
Olyan körülményekre fgyelmeztet, amelyek sérülést okozhatnak.
• Ne nyúljon a kezével nyomtató belsejébe.
• A SELPHY hálózati kábelét mindig úgy vezesse el és helyezze el, hogy ne léphessenek rá.
Ennek elmulasztása sérüléshez és a nyomtató tönkremeneteléhez vezethet.
• A termék elhelyezésekor és tárolásakor kerülje a következo helyeket:• Az eros napfénynek kitett helyeket
• A 40 °C-nál (104 °F) magasabb homérsékletnek kitett helyeket
• Nedves vagy poros helyek • Eros rezgésnek kitett helyekCsomagolás tartalma .....................2
Festék és papír
(külön beszerezheto) .....................2
Használat elott ...............................3
A felhasználói kézikönyvben használt utalások ...........................3
Biztonsági eloírások .......................3
Tartalom .........................................5
Alkatrészek nevei ...........................5
Alapmuveletek ................. 7
Elso lépések ..................................8
Kompatibilis kártyák/képek ..........12
Képek nyomtatása .......................13
A kinyomtatott fényképek tárolása ........................................16
Nyomtatás után ............................16
Nyomtatási beállítások .. 17
Az összes kép kinyomtatása .......18
Képek levágása ...........................19
Igazolványképek nyomtatása ......20
Beállítások igazítása ....................22
Nyomtatás USB-kábelen keresztül .......... 29
A számítógéprol történo nyomtatás ....................................30
A kameráról történo nyomtatás ....32
Hibaelhárítás.................. 33
Függelék ........................ 36
Akkumulátor használata a nyomtatáshoz ...........................37
Muszaki adatok ............................38
Kezelés és karbantartás ..............40
5
Fedél
Alapmuveletek
Nyomtatóbeállítások
Nyomtatás USB-kábelen keresztül
Hibaelhárítás
Függelék
Tartalomjegyzék
Alkatrészek nevei
Alkatrészek nevei
Memóriakártya nyílás ( =12)
Papírkazetta egység
(=10)
Papírkazetta egység fedele ( =10)
Festékkazetta retesz
(=14)
Festékkazetta egység
( =10)
Festékkazetta egység fedele ( =10)
Fényképezogép/Flash meghajtó USB-port
( =15, 32)
DC bemeneti (tápkábel) csatlakozó (=10)
Számítógép USB-port
( =30)
Szellozonyílás
( =40)
Papírkiadó nyílás
Biztonsági nyílás*
* Biztonsági kábelek, mint amilyen a Kensington biztonsági lakat, csatlakoztatható ehhez a nyíláshoz.
Tartalomjegyzék6
Fedél
Tartalomjegyzék
Alapmuveletek
Nyomtatóbeállítások
Nyomtatás USB-kábelen keresztül
Hibaelhárítás
Függelék
Alkatrészek nevei
A képernyon megjeleno információk
Fájl száma
Nyomtatási beállítások
( =23 – 28)
(Ha nem elérheto, szürkén látható)
Összes példány A képernyon megjeleno kép másolatainak száma
Használatban lévo port/nyílás
(= 12, 15)
Levágás
(=19)
Papírtájolás
Az aktuális kép készítésének dátuma
Nyomtatási méret
(Itt a képeslap méret látható)
A képernyo megjelenítésének módosítása
A képernyot teljes megjelenítésre változtathatja a <-> gomb megnyomásával. Megjelenik a nyomtatási területet jelzo keret. A <-> gomb megnyomásával visszaállítható az egyetlen kép megjelenítése.
A <0> gomb megnyomásával egyszerre kilenc kép is megtekintheto.
A <0> gomb megnyomásával visszaállítható az egyetlen kép megjelenítése.
Szabályzógombok
A felhasználói kézikönyvben használt ikonok
Név Funkció
– Képernyo (LCD monitor)
Mutatja a képeket, a beállító képernyoket vagy a hibaüzenetet ( =35)
Bekapcsoló (ON) gomb A SELPHY-t be vagy kikapcsolja ( =11)
MENU gomb A menü képernyo megjelenítése ( =11)
– EDIT gomb
Megjeleníti a Szerkesztés menüt és elforgatja a vágási keretet
OK gomb A kiválasztott elemet jóváhagyja
Fel / Több másolat gomb
Megadja a másolatok számát vagy kiválasztja a beállított elemeket
Le / Kevesebb másolat gomb
Bal gomb
Váltás a képek között, a beállítások módosítása
Jobb gomb
<-> Nagyítás gomb
A képernyo váltása, a vágási keret nagyítása
<0> Kicsinyítés gomb
A képernyo váltása, a vágási keret kicsinyítése
BACK gomb
Visszaállítja az elozo képernyot ( =22), törli a nyomtatást ( =14)

PRINT gomb A nyomtatás elindítása ( =14)7
Fedél
Tartalomjegyzék
Alkatrészek nevei
Nyomtatóbeállítások
Nyomtatás USB-kábelen keresztül
Hibaelhárítás
Függelék
Alapmuveletek
Alapmuveletek
Ebben a fejezetben bemutatjuk az alapveto nyomtatási muveleteket, például a nyomtató elokészítését, a képek memóriakártyáról történo kiválasztását és a másolatok számának megadását.
Elso lépések .... ........... .............................................. .................................8
A festékkazetta elokészítése .............................................................................8
A papírkazetta elokészítése ..............................................................................9
A festék- és papírkazetták behelyezése ... .......................................................10
A SELPHY telepítése és csatlakoztatása ........................................................10
A kijelzo nyelve ................................................................................................11
Kompatibilis kártyák/képek .... ............ .............................................. ......12
A kompatibilis memóriakártyák és a használandó nyílás ellenorzése.............12
Kompatibilis képek ..........................................................................................12
Képek nyomtatása .... ........... .............................................. .....................13
A nem teljes fényképnyomtatás elkerülése .....................................................15
Nyomtatás az USB Flash memóriáról .............................................................15
A kiválasztott kép egy példányának nyomtatása.............................................15
A kinyomtatott fényképek tárolása .... ............ ........................................16
Nyomtatás után .... ........... .............................................. ..........................168
Fedél
Tartalomjegyzék
Alkatrészek nevei
Nyomtatóbeállítások
Nyomtatás USB-kábelen keresztül
Hibaelhárítás
Függelék
Alapmuveletek
Elso lépések
Készüljön elo a nyomtatásra a következoképpen. A példában egy levelezolap méretu (4 x 6 hüvelyk) színes festék/nyomtatópapír készletet
(külön megvásárolható, =2) használunk, habár más méretek esetén is azonos lépéseket kell követni.
Ügyeljen arra, nehogy por kerüljön a papírra, mivel vonalat hagyhat a nyomtatott fotón, vagy muködési hibákhoz vezethet ( =4).
A festékkazetta elokészítése
Ellenorizze a festékkazettát.z z Tartsa a festékkazettát a festékszalag megérintése nélkül, és ellenorizze, hogy a nyomtatópapír méret és a színes festékkazettán jelzett méret
összeillenek-e (hitelkártya méret vagy levelezolap méret (4 x 6 hüvelyk) stb.).z z Ellenorizze, hogy a festékszalag feszes-e. A laza festékszalagok terhelés esetén elszakadhatnak. Ha a festékszalag laza, akkor nyomja be és tekerje el a fogashengert, ahogy az ábrán is látszik.z z Azon festékkazetták esetén, amelyeknek zár van az alsó részükön, nyomja meg a zárat (az ábra szerint) annak kireteszeléséhez, amikor elfordítja a fogashengert a szalag megfeszítéséhez.
Festékszalag
• Ne érintse meg a festékkazettát nedves kézzel. Ne érintse meg a festékszalagot. Gondoskodjon arról, hogy ne kerüljön rá por.
A szennyezodés és a nedvesség csíkokat hagyhat a fényképeken, gyenge minoségu nyomtatáshoz, a festékszalag elszakadásához vagy a nyomtató hibás muködéséhez vezethet ( =4).
• Erokifejtés nélkül tekerje el a fogashengert, amíg a szalag feszes lesz. Ha erolteti, azzal elszakíthatja a festékszalagot és megakadályozza a nyomtatást, illetve a SELPHY festékszalagja kifogy, így maradék papírmennyiség keletkezik.
• Ne használja újra a festékkazettákat, mert kárt tehet a nyomtatóban, illetve muködési hibákat okozhat.9
Fedél
Tartalomjegyzék
Alkatrészek nevei
Nyomtatóbeállítások
Nyomtatás USB-kábelen keresztül
Hibaelhárítás
Függelék
Alapmuveletek
A papírkazetta elokészítése
1 Ellenorizze a papír méretét.z z Ellenorizze, hogy az elokészített festékkazetta és a papírkazettán jelzett méret összeillenek-e (hitelkártya méret vagy levelezolap méret).
2 Nyissa fel a fedeleket.z z Két réteg fedél van. Eloször a külso fedelet ( ), majd a belso fedelet ( ) kell felnyitni.
3 Helyezze be a papírt.z z A papírkazettába helyezze be a nyomtatópapírt.z z Egyszerre 18 lapot tud a papírkazettába helyezni. 19 vagy annál több lap behelyezése tönkreteheti a nyomtatót, vagy a nyomtató hibásan fog muködni.z z Az illusztrációnak megfeleloen, a fényes oldalával felfelé tegyük be a kazettába a papírt. (Ne érjen a nyomtatási, azaz fényes oldalhoz az ujjaival. Ez befolyásolhatja a nyomtatás minoségét.)z z Ha a nyomtatópapíron védofólia van, akkor azt távolítsa el és csak a papírt tegye a kazettába.z z Levelezolap méretu nyomtatásnál a papírt a bélyeg helyével az illusztrációnak megfelelo irányba tegye a kazettába.
Fényes oldal
4 Zárja le a fedelet.z z A belso fedelet úgy zárja le, hogy az a helyére kattanjon. A külso fedelet hagyja nyitva a nyomtatás idejére.
• Kizárólag SELPHY CP nyomtatókhoz való papírt használjon eredeti
Canon színes festék/nyomtatópapír-készletben. A SELPHY ES sorozat nyomtatóihoz nem szabad hagyományos nyomtatópapírt, képeslapot használni.
• Soha ne tegye a következoket, mivel az a nyomtató meghibásodásához vagy hibás muködéséhez vezethet.
- Ne helyezze be fejjel lefelé a papírt; a fényes oldal a nyomtatási oldal
- Ne gyurje meg vagy válassza szét a perforációnál a nyomtatópapírt nyomtatás elott
- Ne használjon olyan címke papírt, amelyen a címkék elkezdtek felnyílni vagy egy részük már visszahajlott
- Ne írjon a papírra nyomtatás elott
- Ne nyomtasson a már nyomtatásra elozoleg használt papír üres részeire (=4)
Rugók10
Fedél
Tartalomjegyzék
Alkatrészek nevei
Nyomtatóbeállítások
Nyomtatás USB-kábelen keresztül
Hibaelhárítás
Függelék
Alapmuveletek
• Ne érjen hozzá a rugókhoz a papírkazettában.
Ha a rugók elhajlottak vagy eldeformálódtak, akkor a papír adagolása nem lesz hatékony.
• Egy rugó a felso felület középpontjához van csatlakoztatva a kártyaméretu papírkazettákon.
• A fényes, nyomtatási oldalt nem szabad megérinteni vagy megkarcolni. Nedves kézzel ne nyúljon hozzá a nyomtatópapírhoz, illetve por sem kerülhet rá. A szennyezodés és a nedvesség csíkokat hagyhat a fényképeken, gyenge minoségu nyomtatáshoz vagy a nyomtató hibás muködéséhez vezethet (=4).
A festék- és papírkazetták behelyezése
1 Nyissa fel a fedeleket.z z Nyissa ki a festék- és a papírkazetta rekeszek fedeleit.
2 Helyezze be a festékkazettá t.z z A kazettán található nyíl irányának megfeleloen úgy helyezze be a festékkazettát a nyomtatóba, hogy az a helyére érve kattanó hangot adva záródjon.z z Zárja be a festékkazetta rekesz fedelét.
3 Helyezze be a papírkazettát.z z Gyozodjön meg arról, hogy a külso fedél nyitva van-e (=9), és teljesen helyezze be a rekeszbe a papírkazettát.
A SELPHY telepítése és csatlakoztatása
1 Válassza ki a megfelelo helyet a SELPHY számára.z z Helyezze a nyomtatót asztalra vagy egyéb egyenletes, stabil felületre. Soha ne helyezze labilis, lejtos felületre.z z Tartsa távol a nyomtatót elektromágneses forrásoktól vagy eros mágnesességtol.z z A nyomtató körül hagyjon legalább 10 cm
(4 hüvelyk) szabad helyet.z z Hagyjon több helyet a nyomtató mögött, mint a használt papír hossza, hogy a papír szabadon be-ki mozoghasson a nyomtatóban nyomtatás közben.
2 Csatlakoztassa az adapter kábelt a SELPHY -hez.z z Az adapter kábelt teljesen nyomja be a SELPHY csatlakozójába.
3 Csatlakoztassa a tápvezeté ket.z z A tápvezetéket dugja össze a kompakt hálózati adapterrel, majd a másik végét dugja a hálózati konnektorba.
Minimum
10 cm
(4 hüvelyk)
Minimum
10 cm
(4 hüvelyk)
A papír hosszánál nagyobb távolság11
Fedél
Tartalomjegyzék
Alkatrészek nevei
Nyomtatóbeállítások
Nyomtatás USB-kábelen keresztül
Hibaelhárítás
Függelék
Alapmuveletek
• Ne használja a nyomtatót olyan készülék közelében, amely mágneses mezot hoz létre, például motor, illetve ne használja azt poros helyen. Ha ezt nem tartja be, a nyomtató tönkremehet.
• Ne helyezze a nyomtatót televízió vagy rádió közelébe. Ha ezt nem tartja be, a nyomtató muködését negatívan befolyásolhatja.
A kijelzo nyelve
A menük és az üzenetek nyelvének módosítása.
1 Kapcsolja be a SELPHY -t.z z Nyomja be és tartsa lenyomva a gombot, amíg a bal oldalon látható képernyo be nem kapcsolódik.z z A SELPHY kikapcsolásához ismét nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, amíg a képernyo nem változik.
2 Állítsa be a képernyo dolésszögét (LCD-képernyo).z z 45°-nál ne döntse tovább az LCD-monitort, mert az sérüléshez vagy a muködési zavarhoz vezethet.
Kb. 45°
3 A beállítás képernyo megjelenítése.z z Nyomja meg a gombot.z z Nyomja meg a gombokat a [Change Settings] kiválasztásához, majd nyomja meg az gombot.
4 A nyelvi beállítás képernyo megjelenítése.z z Nyomja meg a gombokat a
[ Language] kiválasztásához, majd nyomja meg az gombot.
5 A nyelv kiválasztása.z z Nyomja meg a gombokat a nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az gombot.z z A gomb kétszeri megnyomása után a 2. lépés képernyoje fog megjelenni.12
Fedél
Tartalomjegyzék
Alkatrészek nevei
Nyomtatóbeállítások
Nyomtatás USB-kábelen keresztül
Hibaelhárítás
Függelék
Alapmuveletek
Kompatibilis kártyák/képek
A kompatibilis memóriakártyák és a használandó nyílás ellenorzése
Memóriakártya nyílás
Nincs szükség adapterre
Adapter szükséges (külön kapható)
SD
• SD-memóriakártya
• SDHC-memóriakártya
• SDXC-memóriakártya
• miniSD-memóriakártya
• miniSDHC-memóriakártya
• microSD-memóriakártya
• microSDHC-memóriakártya
• microSDXC-memóriakártya
CF/microdrive
• CF (CompactFlash) kártya
• Microdrive
• xD-Picture kártya*
* A muveletet a Fujiflm xD-Picture kártyákhoz készült DPC-CF CompactFlash kártyaadapterrel ellenoriztük
• A csak adapterrel használható kártyáknál eloször az adapterbe kell betenni a memóriakártyát és csak azután lehet a megfelelo kártyanyílásba behelyezni.
Ha adapter nélkül helyezi be a kártyát a kártyanyílásba, akkor lehetséges, hogy nem fogja tudni a nyomtatóból kivenni a kártyát.
• A képek készítéséhez a készülékben formázott kártyát használjon.
A számítógépen formázott kártyát nem biztos, hogy felismeri a nyomtató.
• Az utasítások a memóriakártya vagy az adapter használati utasításában találhatók.
USB Flash memóriák
Bármely (külön kapható) USB fash memória csatlakoztatható a SELPHY
USB-portjához, és a képeket ezekrol ki lehet nyomtatni (=15).
Kompatibilis képek
Az Exif szabványnak megfelelo JPEG képeket lehet kinyomtatni a SELPHY-vel.
• A szabálytalanul méretezett vagy a számítógépen szerkesztett képek nem biztos, hogy megjelennek és megfeleloen kinyomtathatóak.13
Fedél
Tartalomjegyzék
Alkatrészek nevei
Nyomtatóbeállítások
Nyomtatás USB-kábelen keresztül
Hibaelhárítás
Függelék
Alapmuveletek
Képek nyomtatása
Válassza ki a képeket, és adja meg a példányok számát az alábbiak szerint. Ebben a példában egy SD-memóriakártyát alkalmaztunk, de más memóriakártya típusról ugyanezekkel a lépésekkel tud képeket nyomtatni.
1 Kapcsolja be a SELPHY -t.z z Nyomja be és tartsa lenyomva a gombot, amíg a bal oldalon látható képernyo be nem kapcsolódik.z z A SELPHY kikapcsolásához ismét nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, amíg a képernyo nem változik.
2 Állítsa be a képernyo dolésszögét (LCD-képernyo).z z 45°-nál ne döntse tovább az LCD-monitort, mert az sérüléshez vagy a muködési zavarhoz vezethet.
Kb. 45°
3 Helyezzen be egy memóriakártyát a memóriakártya nyílásba.z z Nyomja be teljesen a memóriakártyát a megfelelo oldalával felfelé nézve a nyílásba, amíg kattanást nem hall.z z A kártya eltávolításához nyomja be a kártyát kattanásig, majd lassan engedje ki.z z A következo lépésben látható kép fog megjelenni (=6).
4 Válasszon egy képet.z z Nyomja meg a gombokat a nyomtatni kívánt kép kiválasztásához.z z Ha lenyomja és lenyomva tartja a gombokat, akkor öt képpel elore- vagy hátraugrik.
5 Válassza ki a példányok számát.z z Nyomja meg a gombokat a példányok számának megadásához.z z A gombok lenyomva tartásával a példányok száma öttel no vagy csökken.z z Másik kép egy idoben történo nyomtatásához a 4–5. lépéseket kell megismételni.
Feliratozott oldal
A képernyon megjeleno kép másolatainak száma
Összes példány14
Fedél
Tartalomjegyzék
Alkatrészek nevei
Nyomtatóbeállítások
Nyomtatás USB-kábelen keresztül
Hibaelhárítás
Függelék
Alapmuveletek
6 Nyomtasson.z z Nyomja meg a
gombot a nyomtatás indításához.z z Nyomtatás során a papír átmegy a SELPHY-n és kijön a hátoldalán többször is. Ne nyúljon a papírhoz, amíg a nyomtatás nem fejezodött be és a kinyomtatott lapok össze nem gyulnek a papírkazettán.z z Ne hagyja, hogy 19 vagy több kinyomtatott lap gyuljön össze a kimeneti tálcában.z z A nyomtatás megszakításához nyomja meg a gombot.
7 Helyezzen be több papírt szükség szerint.z z Ha a papír elfogyott üzenet jelenik meg a képernyon, emelje ki a papírkazettát a SELPHY-bol anélkül, hogy az áramot lekapcsolná.z z Töltse fel a kazettát papírral (=9), és tegye vissza a kazettát a SELPHY-be
(=10).
8 Szükség szerint cserélje a festékkazettát.z z Ha a festék elfogyott üzenet jelenik meg a képernyon, nyissa ki a festékkazetta rekeszt anélkül, hogy az áramot lekapcsolná.z z A festékkazetta eltávolításához mozgassa a reteszt az ábrán látható irányba. Tegye be az új festékkazettát (=8, 10).
• Soha ne húzza ki a papírkazettát, ne nyissa ki a festékkazetta rekesz fedelét, és ne vegye ki a memóriakártyát, ha hallja a nyomtató muködési hangját, közvetlenül azután, miután bekapcsolta nyomtatót vagy nyomtatás közben. Ez a nyomtatós hibás muködését okozhatja.
• A nyomtatás megszakításához nyomja meg a gombot.
A nyomtatás nem szakítható meg az gombra való kattintással,
és a nyomtató tönkremehet, ha az áramellátás megszakításához kihúzza a csatlakozót.
• Eltarthat egy ideig, míg a képernyon megjelennek a képek a képernyon a 4. lépésben, ha a memóriakártya sok képet tartalmaz.
• Ha az üzenet jelzi, hogy DPOF képek maradtak, lásd „A digitális fényképezogép beállításaival történo nyomtatás (DPOF nyomtatás)” (= 32).
• Legfeljebb 99 képet adhat meg a 4. lépésben, és képenként 99 másolatot adhat meg az 5. lépésben. Azonban 999 képnél többet nem adhat meg.
• A nyomtató nem szakítja meg a nyomtatást, amíg be nem fejezi az éppen nyomtatott oldalt, még akkor sem, ha megnyomja a gombot a nyomtatás megszakításához.15
Fedél
Tartalomjegyzék
Alkatrészek nevei
Nyomtatóbeállítások
Nyomtatás USB-kábelen keresztül
Hibaelhárítás
Függelék
Alapmuveletek
A nem teljes fényképnyomtatás elkerülése
A festékszalag kifogyhat a fényképnyomtatás befejezése elott. Az ezáltal okozott hulladék papírmennyiség elkerüléséhez vegye fgyelembe a következoket.
• Ne forgassa el túlzottan a forgatógombot a festékszalag meghúzása során (=8).
• A nyomtatás megszakításához mindig nyomja meg a gombot a gomb megnyomása után, és sose kapcsolja ki az áramot, mielott a SELPHY befejezi a nyomtatást (6. lépés).
• Ha a papír kifogyott üzenet jelenik meg a képernyon, töltse fel papírral az
áram lekapcsolása vagy a festékkazetta eltávolítása nélkül (7. lépés). Vagy nyomja meg a gombot a nyomtatás megszakításához (6. lépés).
A nyomtatási körülményektol függoen a festékszalag néhány esetben a papír kifogyása elott elfogy még akkor is, ha követi a fenti utasításokat.
Nyomtatás az USB Flash memóriáról
Ugyanúgy, mint a memóriakártyán található képek esetében, az USB fash memórián (külön kapható) található képeket is ki lehet nyomtatni.
Helyezze be az USB fash memóriát.z z Vegye ki az egyéb memóriakártyákat.z z Az USB fash memóriát helyezze be a nyomtatóba a képen látható módon.z z A további lépések ugyanazok, mint a memóriakártyáról történo képnyomtatás esetében ( =13 – 14).
• USB fash memória márkájától függoen elofordul, hogy a behelyezés vagy kivétel nehézkes vagy nem fog megfeleloen muködni maga a fash memória.
• Az utasítások a fash memóriakártya használati utasításában találhatók.
A kiválasztott kép egy példányának nyomtatása
Egyszeru muvelettel kinyomtatható a kiválasztott kép egy példánya.
Kép kiválasztása és nyomtatása.z z Válasszon ki egy képet az 1-4. „Képek nyomtatása” lépésekben (=13) leírtaknak megfeleloen.z z Nyomja meg a
gombot a kiválasztott kép egy példányának nyomtatásához.
• Ha a képet és a másolatok számát a 4-5. „Képek nyomtatása” lépések szerint adta meg (=13), nem eszerint nyomtatja ki az egyedülálló példányt. Ezért gyozodjön meg arról, hogy a másolatok száma [0] legyen a 4. lépésben - =13 - mielott kipróbálja ezt a muveletet.16
Fedél
Tartalomjegyzék
Alkatrészek nevei
Nyomtatóbeállítások
Nyomtatás USB-kábelen keresztül
Hibaelhárítás
Függelék
Alapmuveletek
A kinyomtatott fényképek tárolása
• Amikor a nyomtatott kép mind a két szélén perforáció található, akkor az élek felhajtása után tudja eltávolítani azokat.
• Olaj alapú tollat használjon, ha írni akar a nyomtatásra.
• Ne tárolja a kinyomtatott képeket
40 °C-nál (104 °F) magasabb homérsékleten, párás vagy poros, illetve közvetlen napfénynek kitett helyen, ha el akarja kerülni a kép kifakulását.
• A következo tevékenységeket el kell kerülni, mivel ezek színváltozást, kifakulást vagy elszínezodést okozhatnak: a fénykép felületére ragasztós szalag ragasztása, a nyomtatott felület PVC-vel vagy muanyaggal
érintkeztetése, a nyomtatott felületen alkohol vagy más illó oldószer alkalmazása, illetve a nyomtatott felület más felülethez vagy tárgyhoz nyomása hosszabb

TXT / PDF

Available 12 files for SELPHY CP820 View all >
HelpDrivers Since March 2000