Canon PIXMA MP260 Download Manual

Prírucka online
Prírucka aplikácie My Image Gardenslovencina (Slovak)Obsah
Skôr ako zacnete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ako používat prírucku online. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ochranné známky a licencie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tipy na vyhladávanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Všeobecné poznámky (My Image Garden). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Co je aplikácia My Image Garden?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Možnosti použitia aplikácie My Image Garden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Formáty súborov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Výber snímok, súborov PDF a videí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Spustenie aplikácie My Image Garden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Využívanie funkcie odporúcaní pre položky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Využívanie položiek odporúcaných aplikáciou My Image Garden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Registrácia rôznych informácií pre fotografie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Registrácia ludí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Registrácia profilov ludí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Registrácia udalostí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Registrácia úrovní hodnotenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Tlac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Tlac fotografií a dokumentov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Tlac etikiet diskov (CD/DVD/BD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Tlac odporúcaných položiek a snímok zobrazených v prezentáciách. . . . . . . . . . . . . . . . 51
Vytváranie a tlac položiek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Tlac fotografií v rôznych rozloženiach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Tlac koláží. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Tlac kariet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Tlac kalendárov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Tlac nálepiek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Tlac vo filmovom rozložení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Tlac vystrihovaciek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Prevzatie a tlac PRÉMIOVÉHO obsahu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Snímanie a tlac fotografií z videí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Vytváranie snímok zlúcených snímok videa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90Korekcia fotografií nasnímaných z videí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Používanie rôznych funkcií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Skenovanie fotografií a dokumentov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Jednoduché skenovanie pomocou funkcie automatického skenovania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Skenovanie fotografií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Skenovanie dokumentov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Skenovanie pomocou oblúbených nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Orezanie naskenovaných snímok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Úprava položiek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Natavenie motívu a hlavných postáv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Zmena pozadia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Zmena rozloženia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Automatické usporiadanie fotografií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Pridanie, odstránenie alebo zmena usporiadania strán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Vkladanie snímok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Úprava, korekcia alebo zdokonalenie snímok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Pridávanie textu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Pridávanie alebo úprava textových polí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Korekcia a zdokonalenie fotografií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Použitie funkcie Automatická oprava fotografií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Použitie funkcie Korekcia cervených ocí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Použitie funkcie Zosvetlenie tvárí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Použitie funkcie Zostrenie tvárí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Použitie funkcie Digitálne vyhladenie tvárí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Použitie funkcie Odstránenie škvrn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Úprava snímok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Orezanie fotografií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Zdokonalenie fotografií pomocou špeciálnych filtrov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Zdokonalenie pomocou efektu rybieho oka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Zdokonalenie pomocou efektu miniatúry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Zdokonalenie pomocou efektu hrackárskeho fotoaparátu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Zdokonalenie pomocou efektu jemného zaostrenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Rozmazanie pozadia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Vytváranie a úprava súborov PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Nastavenie hesiel pre súbory PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Otváranie a úprava súborov PDF chránených heslom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184Extrakcia textu zo snímok (funkcia OCR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Preberanie snímok z lokalít zdielania fotografií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Obrazovky aplikácie My Image Garden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Hlavná obrazovka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Zobrazenie Vytvorit alebo otvorit položky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Obrazovka úprav Vytvorit alebo otvorit položky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Dialógové okno Výber motívu a hlavných postáv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Dialógové okno Výber motívu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Dialógové okno Výber pozadia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Dialógové okno Výber rozloženia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Dialógové okno Rozšírené nastavenia (Nálepky). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Dialógové okno Rozšírené nastavenia (Rozloženie fotografií). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Dialógové okno Rozšírené nastavenia (Kalendár). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Dialógové okno Rozšírené nastavenia (etiketa disku (CD/DVD/BD)). . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Zobrazenie Kalendár. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Dialógové okno Registrovat udalost/upravit udalost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Zobrazenie Udalost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Rozšírené zobrazenie Udalost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Zobrazenie Ludia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Dialógové okno Registrovat profil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Rozšírené zobrazenie Ludia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Zobrazenie Neregistrovaní ludia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Zobrazenie Odstránené obrázky ludí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Zobrazenie priecinka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Zobrazenie Skenovat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Zobrazenie Orezanie (Zobrazenie Skenovat). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Dialógové okno Uložit (Zobrazenie Skenovat). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Dialógové okno Nastavenia súboru PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Zobrazenie Lokality zdielania fotografií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Dialógové okno Uložit (zobrazenie Lokality zdielania fotografií). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Zobrazenie Zachytená snímka videa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Zobrazenie Korigovat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Zobrazenie Zlúcit snímky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Dialógové okno Uložit (zobrazenie Zachytená snímka videa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Zobrazenie Prevziat PRÉMIOVÝ obsah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272Zobrazenie Prevzatý PRÉMIOVÝ obsah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Okno Korekcia/zdokonalenie snímok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Okno Orezanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Dialógové okno Uložit (Okno Korekcia/zdokonalenie snímok alebo Špeciálne filtre snímok). . . . . . . . 284
Okno Špeciálne filtre snímok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Zobrazenie Vytvt./uprt. súbor PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Dialógové okno Uložit (zobrazenie Vytvt./uprt. súbor PDF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Dialógové okno Nastavenia zabezpecenia heslom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Dialógové okno Nastavenia súboru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Dialógové okno nastavení tlace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Zoznam velkostí papiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Dialógové okno Predvolby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Riešenie problémov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
PRÉMIOVÝ obsah sa nedá používat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Kontrola verzie – My Image Garden –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316Skôr ako zacnete
Poznámky o používaní prírucky online
Ako tlacit
Poznámky o používaní prírucky online
• Reprodukovanie, pozmenovanie alebo kopírovanie akéhokolvek textu, fotografie alebo obrázkazverejneného v prírucke Prírucka online (dalej oznacované ako „táto prírucka“), ci už vcelku, aleboktorejkolvek casti, je zakázané.
• Spolocnost Canon má právo zmenit alebo odstránit obsah tejto prírucky bez predchádzajúcehoupozornenia zákazníkov. Okrem toho môže spolocnost Canon pozastavit alebo zastavit poskytovanietejto prírucky z nevyhnutných dôvodov. Spolocnost Canon nenesie zodpovednost za žiadnepoškodenie zákazníkov, ktoré vznikne v dôsledku zmien alebo odstránenia informácií v tejto prírucke,prípadne v dôsledku pozastavenia alebo zastavenia poskytovania tejto prírucky.
• Hoci sa obsah tejto prírucky pripravil s maximálnou možnou starostlivostou, v prípade, ked nájdeteakékolvek nesprávne alebo chýbajúce informácie, obrátte sa na servisné stredisko.
• Popisy v tejto prírucke sú v zásade založené na produkte v case zacínajúceho predaja.
• Táto prírucka neobsahuje prírucky všetkých produktov predávaných spolocnostou Canon. Pripoužívaní produktu, ktorý nie je popísaný v tejto prírucke, sa riadte príruckou dodanou s príslušnýmproduktom.
Ako tlacit
Na vytlacenie tejto prírucky použite funkciu tlace webového prehladávaca.
Ak chcete nastavit tlac farby pozadia a obrázkov, postupujte podla krokov nižšie.
Poznámka
• V systéme Windows 8 tlacte vo verzii pre pracovnú plochu.
• V programe Internet Explorer 9 alebo 10
1. Vyberte ikonu (Nástroje) > Tlacit (Print) > Nastavenie strany... (Page setup...).
2. Zaciarknite polícko Tlacit farby pozadia a obrázky (Print Background Colors and Images).
• V programe Internet Explorer 8
1. Ak chcete zobrazit ponuky, stlacte kláves Alt.
Ponuky zobrazíte aj tak, že v ponuke Nástroje (Tools) vyberiete položky Panely s nástrojmi
(Toolbars) > Panel ponúk (Menu Bar).
2. V ponuke Súbor (File) vyberte položku Nastavenie strany... (Page Setup...).
3. Zaciarknite polícko Tlacit farby pozadia a obrázky (Print Background Colors and Images).
• V programe Mozilla Firefox
1. Ak chcete zobrazit ponuky, stlacte kláves Alt.
Ponuky zobrazíte aj tak, že kliknete na položku Firefox, potom na položku Možnosti (Options)a po kliknutí na šípku doprava vyberiete položku Panel ponúk (Menu Bar).
2. V ponuke Súbor (File) vyberte položku Nastavenie strany... (Page Setup...).
3. V casti Formát a možnosti (Format & Options) zaciarknite polícko Tlacit pozadie (farbya obrázky) (Print Background (colors & images)).
6Ako používat prírucku online
Symboly použité v tomto dokumente
Varovanie
Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobit smrt alebo vážne poranenie spôsobené nesprávnouprevádzkou zariadenia. Tieto pokyny musíte dodržiavat kvôli bezpecnej prevádzke.
Upozornenie
Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobit poranenie alebo materiálne škody spôsobenénesprávnou prevádzkou zariadenia. Tieto pokyny musíte dodržiavat kvôli bezpecnej prevádzke.
Dôležité
Pokyny obsahujúce dôležité informácie. Tieto informácie si precítajte, aby ste sa vyhli poškodeniualebo nesprávnemu používaniu produktu a poraneniu osôb.
Poznámka
Pokyny obsahujúce poznámky k obsluhe a dodatocné vysvetlenia.
Základné
Pokyny vysvetlujúce základné úkony produktu.
Poznámka
• Ikony sa môžu líšit v závislosti od produktu.
Používatelia dotykového zariadenia
Ak používate dotykové úkony, musíte „kliknutie pravým tlacidlom myši“ uvádzané v tomto dokumentenahradit úkonom, ktorý je nastavený v operacnom systéme. Ak je napríklad v operacnom systémenastavený úkon „stlacenie a podržanie“, nahradte „kliknutie pravým tlacidlom myši“ úkonom „stlaceniaa podržania“.
7Ochranné známky a licencie
• Microsoft je registrovaná ochranná známka spolocnosti Microsoft Corporation.
• Windows je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spolocnosti Microsoft Corporationv USA alebo iných krajinách.
• Windows Vista je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spolocnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných krajinách.
• Internet Explorer je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spolocnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných krajinách.
• Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone a iPod touch sú ochranné známky spolocnosti
Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách. AirPrint a logo AirPrint sú ochranné známkyspolocnosti Apple Inc.
• IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spolocnosti Cisco v USA a inýchkrajinách a používa sa na základe licencie.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Android, Google Play a Picasa sú registrované ochranné známkyalebo ochranné známky spolocnosti Google Inc.
• Adobe, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB a Adobe RGB (1998) sú registrovanéochranné známky alebo ochranné známky spolocnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo inýchkrajinách.
• Photo Rag je ochranná známka spolocnosti Hahnemühle FineArt GmbH.
• Bluetooth je ochranná známka spolocnosti Bluetooth SIG, Inc., USA, na ktorú má spolocnost Canon
Inc. licenciu.
Poznámka
• Oficiálny názov systému Windows Vista je operacný systém Microsoft Windows Vista.
8Do okna vyhladávania zadajte klúcové slová a kliknite na ikonu (Vyhladat).
V tejto prírucke môžete vyhladat cielové stránky.
Príklad zadaných klúcových slov: „(názov modelu zariadenia) vložit papier“, „(názov modelu zariadenia) 1000“
Tipy na vyhladávanie
Cielové stránky môžete vyhladat zadaním klúcových slov do okna vyhladávania.
Poznámka
• Zobrazená obrazovka sa môže líšit.
• Vyhladávanie funkcií
Zadajte názov modelu produktu a klúcové slovo funkcie, o ktorej chcete získat dalšie informácie.
Príklad: ak chcete získat informácie o vkladaní papiera
Do okna vyhladávania zadajte text „(názov modelu zariadenia) vložit papier“ a spustite vyhladávanie
• Chyby pri riešení problémov
Zadajte názov modelu produktu a kód podpory.
Príklad: ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka s chybou
Do okna vyhladávania zadajte text „(názov modelu zariadenia) 1 000“ a spustite vyhladávanie.
9Poznámka
• Zobrazená obrazovka sa líši v závislosti od produktu.
• Vyhladávanie funkcií aplikácií
Zadajte názov aplikácie a klúcové slovo funkcie, o ktorej chcete získat dalšie informácie.
Príklad: ak chcete získat informácie o tlaci koláží pomocou aplikácie My Image Garden
Do okna vyhladávania zadajte text „My Image Garden koláž“ a spustite vyhladávanie
• Vyhladávanie referencných stránok
Zadajte názov modelu a názov referencnej strany*
* Referencné stránky nájdete jednoduchšie, ak zadáte aj názov funkcie.
Príklad: ak chcete prehladávat stránku, na ktorú odkazuje nasledujúca veta na stránke skenovania
Podrobné informácie nájdete v casti „Karta Nastavenia farieb“ pre váš model, na ktorú sa dostanetez obrazovky Domov dokumentu Prírucka online.
Do okna vyhladávania zadajte text „(názov modelu zariadenia) skenovat Karta Nastavenia farieb“a spustite vyhladávanie
10Všeobecné poznámky (My Image Garden)
Na aplikáciu My Image Garden sa vztahujú nasledujúce obmedzenia. Pamätajte na ne.
• Zoznam produktov, ktoré podporujú aplikáciu My Image Garden, nájdete na webovej lokalite spolocnosti
Canon.
• Dostupné funkcie a nastavenia sa líšia v závislosti od skenera alebo tlaciarne.
• V tejto prírucke sa popisy zakladajú na obrazovkách zobrazovaných pri používaní operacného systému
Windows 8 operating system (v dalšom texte oznacovaného ako systém „Windows 8“).
• Návrhy PRÉMIOVÉHO obsahu poskytnuté v tejto prírucke podliehajú zmenám bez predchádzajúcehoupozornenia.
Obmedzenie funkcie odporúcania položiek
• Ak chcete používat funkciu odporúcania položiek, musíte nainštalovat aplikáciu Quick Menu.
Aplikáciu Quick Menu môžete prevziat z webovej lokality spolocnosti Canon.
Obmedzenia zobrazenia snímok
• Ak chcete zobrazit snímky v zobrazení Kalendár (Calendar), Neregistrovaní ludia (Unregistered
People) alebo Ludia (People), prípadne ak chcete používat funkciu odporúcaní pre položky, vpriecinkoch, v ktorých sú snímky uložené, musí prebehnút analýza snímok.
• Priecinky, v ktorých sa má vykonávat analýza snímok, môžete nastavit na obrazovke, ktorá sazobrazí pri prvom spustení aplikácie My Image Garden, alebo v dialógovom okne Predvolby
(Preferences). Predvolene je vybratý priecinok Obrázky. Ak chcete zmenit priecinky, v ktorých savykonáva analýza snímok, pozrite si kartu „Nastavenia analýzy snímok (Image Analysis Settings)“.
Obmedzenia tlace
• Tlac na etikety diskov (CD/DVD/BD), papier väcší než A4, papier velkosti vizitky alebo hárky snálepkami je k dispozícii iba v podporovaných modeloch.
• Položky nemožno tlacit, ak v pocítaci nie je nainštalovaný ovládac tlaciarne, ktorý podporuje aplikáciu
My Image Garden.
• Tlac bez okrajov je dostupná iba v podporovaných modeloch.
• Pri tlaci s okrajmi môžu byt okraje v závislosti od modelu nerovné, ako je znázornené nižšie.
Obmedzenia skenovania
• Položky nemôžete skenovat, ak nie je v pocítaci nainštalovaný ovládac skenera alebo ovládace MP
Drivers podporujúce aplikáciu My Image Garden.
• Nemožno skenovat položky, ktorých velkost obrazu pri skenovaní presiahne rozmery 10208 x 14032pixlov (ekvivalent položky velkosti skla skenera naskenovanej v rozlíšení 1200 dpi).
11Informácie o obmedzeniach skenovania pomocou programu ScanGear (ovládac skenera) nájdete v casti
„Všeobecné poznámky (ovládac skenera)“ pre svoj model, ktorú zobrazíte z domovskej obrazovkydokumentu Prírucka online.
12Co je aplikácia My Image Garden?
Možnosti použitia aplikácie My Image Garden
Formáty súborov
Výber snímok, súborov PDF a videí
Spustenie aplikácie My Image Garden
13Možnosti použitia aplikácie My Image Garden
My Image Garden je aplikácia, pomocou ktorej môžete fotografie nasnímané digitálnym fotoaparátom adalšie snímky uložené v pocítaci využívat mnohými spôsobmi na rôzne úcely.
Možné úkony
Prenechajte vytváranie položiek aplikácii My Image Garden
Jednoduchá organizácia fotografií
Jednoduchá tlac fotografií a dokumentov
Tlac prispôsobených položiek
Tlac etikiet diskov (CD/DVD/BD)
Zachytávanie a tlac statických snímok z videí
Jednoduché skenovanie fotografií a dokumentov
Korekcia a zdokonalenie fotografií
Poznámka
• Dostupné formáty súborov v aplikácii My Image Garden sa líšia v závislosti od funkcie. Podrobnéinformácie nájdete v casti „Formáty súborov“.
Prenechajte vytváranie položiek aplikácii My Image Garden
Aplikácia My Image Garden využíva technológiu nazývanú „Image Assorting Technology“, ktorá poskytujenasledujúce funkcie.
• Funkciu na analýzu snímok, ktorá zoskupuje snímky podla osôb tak, že zistuje na fotografiách oblastis tvárami, a tiež automaticky registruje snímky a videá v kalendári tak, že zistuje informácie akodátum a cas snímania.
• Funkciu odporúcaní pre položky na automatické odporúcanie položiek, v ktorých sú vhodne rozloženéanalyzované snímky.
Pomocou tejto technológie môžete jednoducho tlacit rôzne položky, napríklad koláže a karty.
Využívanie funkcie odporúcaní pre položky
Jednoduchá organizácia fotografií
Snímky analyzované v aplikácii My Image Garden sa zobrazujú v zobrazení Neregistrovaní ludia
(Unregistered People) alebo Ludia (People) podla osôb a tiež sa zobrazujú v zobrazení Kalendár
(Calendar) na základe dátumu a casu snímania. Zaregistrovaním profilov osôb a informácií o udalostiach
14môžete jednoducho organizovat obrovské množstvo snímok alebo rýchlo hladat snímky, ktoré chcetezobrazit.
Registrácia ludí
Registrácia udalostí
Jednoduchá tlac fotografií a dokumentov
Umožnuje kontrolu oblúbených fotografií v ukážke a ich jednoduchú tlac. Umožnuje tiež tlac dokumentovuložených ako súbory PDF.
Tlac fotografií a dokumentov
Tlac prispôsobených položiek
Umožnuje zlúcenie oblúbených fotografií pomocou prednastavených motívov a vytvorenie a tlacprispôsobených položiek, ako sú napríklad koláže a karty.
Vytváranie a tlac položiek
15Tlac etikiet diskov (CD/DVD/BD)
Zo svojich oblúbených fotografií môžete jednoducho vytvárat a tlacit prispôsobené etikety diskov
(CD/DVD/BD).
Tlac etikiet diskov (CD/DVD/BD)
Zachytávanie a tlac statických snímok z videí
Umožnuje nasnímanie oblúbených scén z videí, ktoré potom možno vytlacit ako fotografie.
Snímanie a tlac fotografií z videí
Jednoduché skenovanie fotografií a dokumentov
Vdaka automatickému zistovaniu typu položky umožnuje jednoducho skenovat fotografie a dokumenty.
16Jednoduché skenovanie pomocou funkcie automatického skenovania
Korekcia a zdokonalenie fotografií
Umožnuje odstránit efekt cervených ocí alebo upravit jas a kontrast snímok.
Korekcia a zdokonalenie fotografií
Poznámka
• Aplikácia My Image Garden obsahuje množstvo obrazoviek na výber snímok, súborov PDF a videí.
Podrobné informácie nájdete v casti „Výber snímok, súborov PDF a videí“.
17Formáty súborov
Nižšie je uvedený zoznam formátov súborov, ktoré sú dostupné na použitie alebo uloženie vo všetkýchfunkciách aplikácie My Image Garden.
Formáty súborov dostupné na tlac
Formáty súborov dostupné na použitie ako materiály v položkách
Formáty súborov dostupné na použitie vo funkcii Zachytená snímka videa (Video Frame Capture)
Formáty súborov dostupné na uloženie naskenovaných obrázkov
Informácie o technológii Exif Print
Formáty súborov dostupné na tlac
• JPEG (.jpg, .jpeg)
• TIFF (.tif, .tiff)
• PNG (.png)
• PDF (.pdf)
Dôležité
• Podporované sú iba súbory PDF vytvorené v aplikácii My Image Garden alebo IJ Scan Utility. Súbory
PDF, ktoré boli vytvorené alebo upravené v iných aplikáciách, nie sú podporované.
Formáty súborov dostupné na použitie ako materiály v položkách
• JPEG (.jpg, .jpeg)
• TIFF (.tif, .tiff)
• PNG (.png)
Formáty súborov dostupné na použitie vo funkcii Zachytená snímka videa
(Video Frame Capture)
• MOV (.mov)
• MP4 (.mp4)
Dôležité
• Podporované sú iba videosúbory nahrané pomocou digitálnych fotoaparátov alebo digitálnychvideokamier spolocnosti Canon. Okrem toho je potrebné mat nainštalovanú verziu 6.5 alebo novšiuverziu aplikácie ZoomBrowser EX, prípadne verziu 1.0 alebo novšiu verziu aplikácie ImageBrowser
EX, ktoré sa dodávajú s digitálnym fotoaparátom alebo digitálnou videokamerou.
• Pri používaní aplikácie ZoomBrowser EX sú dostupné len videosúbory vo formáte MOV.
• Videosúbory vo formátoch MOV a MP4 sú dostupné, ked sa používa program ImageBrowser EX.
Formáty súborov dostupné na uloženie nasken

TXT / PDF

Available 158 files for PIXMA MP260 View all >
HelpDrivers Since March 2000