Canon PIXMA MG3250 Download Manual

Podrecznik online
Przewodnik Quick Menupolski (Polish)Zawartosc
Najpierw przeczytaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Jak korzystac z Podrecznika online. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Znaki towarowe i licencje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Porady dotyczace wyszukiwania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Uwagi ogólne (Quick Menu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Co to jest Quick Menu?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Co mozna zrobic przy uzyciu Quick Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Uruchamianie aplikacji z Quick Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Czynnosci w Menu skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ekrany Quick Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Menu skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Menu glówne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Image Display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Lista rekomendowanych elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ikona obszaru powiadomien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Okno dialogowe Preferencje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Rozwiazywanie problemów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Jak sprawdzic wersje programu — Quick Menu —. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Najpierw przeczytaj
Uwagi dotyczace korzystania z Podrecznika online
Sposób drukowania
Uwagi dotyczace korzystania z Podrecznika online
• Zabronione jest reprodukowanie, rozpowszechnianie i kopiowanie w czesci lub w calosci tekstu, zdjeclub obrazów opublikowanych w dokumencie Podrecznik online (nazywanym dalej „tympodrecznikiem”).
• Zasadniczo firma Canon moze zmieniac i usuwac zawartosc tego podrecznika bez uprzedniegopowiadomienia klientów. Ponadto firma Canon moze zawiesic lub przerwac udostepnianie tegopodrecznika z nieuniknionych powodów. Firma Canon nie bedzie ponosic odpowiedzialnosci zazadne straty poniesione przez klientów w wyniku zmian lub usuniecia informacji zawartych w tympodreczniku ani tez z powodu zawieszenia/przerwania im dostepu do tego podrecznika.
• Mimo ze zawartosc tego podrecznika zostala przygotowana z najwieksza starannoscia, prosimyskontaktowac sie z centrum serwisowym w przypadku wykrycia w nim jakichs nieprawidlowych lubniepelnych informacji.
• Zasadniczo opisy zawarte w tym podreczniku powstaly na podstawie charakterystyki produktuaktualnej w chwili jego poczatkowego wprowadzenia do sprzedazy.
• Ten podrecznik nie zawiera dokumentacji wszystkich produktów sprzedawanych przez firme Canon.
W przypadku korzystania z produktu, którego nie dotyczy ten podrecznik, nalezy zapoznac siedokumentacja dostarczona z uzytkowanym produktem.
Sposób drukowania
Aby wydrukowac ten podrecznik, nalezy skorzystac z funkcji drukowania w przegladarce internetowej.
Aby ustawic drukowanie kolorów i obrazów widocznych w tle, nalezy wykonac ponizsze czynnosci.
Uwaga
• W systemie Windows 8 wybierz i drukuj w wersji dla komputerów stacjonarnych.
• W przypadku przegladarki Internet Explorer w wersji 9 lub 10
1. Wybierz kolejno opcje (Narzedzia) > Drukuj (Print) > Ustawienia strony... (Page setup...).
2. Zaznacz pole wyboru Drukuj kolory i obrazy tla (Print Background Colors and Images).
• W przypadku przegladarki Internet Explorer w wersji 8
1. Nacisnij klawisz Alt, aby wyswietlic menu.
Innym rozwiazaniem jest wybranie kolejno z menu Narzedzia (Tools) opcji Paski narzedzi
(Toolbars) > Pasek menu (Menu Bar).
2. Wybierz w menu Plik (File) opcje Ustawienia strony... (Page Setup...).
3. Zaznacz pole wyboru Drukuj kolory i obrazy tla (Print Background Colors and Images).
• W przypadku przegladarki Mozilla Firefox
1. Nacisnij klawisz Alt, aby wyswietlic menu.
Aby wyswietlic menu, mozesz równiez kliknac przycisk Firefox, a nastepnie strzalke w prawow menu Opcje (Options) i wybrac Pasek menu (Menu Bar).
2. Wybierz w menu Plik (File) opcje Ustawienia strony... (Page Setup...).
33. W menu Formaty i opcje (Format & Options) zaznacz pole wyboru Drukuj tla (koloryi obrazy) (Print Background (colors & images)).
4Jak korzystac z Podrecznika online
Symbole uzywane w tym dokumencie
Ostrzezenie
Instrukcje, których zignorowanie moze byc przyczyna smierci lub powaznych obrazen ciala w wynikuniewlasciwej obslugi sprzetu. Nalezy ich przestrzegac, aby zapewnic bezpieczne dzialanieurzadzenia.
Przestroga
Instrukcje, których zignorowanie moze byc przyczyna obrazen ciala lub szkód materialnych w wynikuniewlasciwej obslugi sprzetu. Nalezy ich przestrzegac, aby zapewnic bezpieczne dzialanieurzadzenia.
Wazne
Instrukcje zawierajace wazne informacje. Zapoznaj sie z niniejszymi wskazówkami, aby uniknacuszkodzenia lub nieprawidlowego uzytkowania tego produktu oraz obrazen ciala.
Uwaga
Instrukcje zawierajace informacje dotyczace obslugi i dodatkowe wyjasnienia.
Podstawy
Instrukcje objasniajace podstawowe funkcje produktu.
Uwaga
• Ikony moga róznic sie w zaleznosci od produktu.
Wlaczone funkcje dotykowe
W celu wlaczenia funkcji dotykowej, nalezy zamienic opcje „kliknij prawym przyciskiem” w niniejszymdokumencie na dzialanie okreslone w systemie operacyjnym. Na przyklad: w przypadku czynnosci
„nacisnij i przytrzymaj” okreslonej w systemie, nalezy zamienic „kliknij prawym przyciskiem” na „nacisnij iprzytrzymaj”.
5Znaki towarowe i licencje
• Microsoft jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.
• Windows jest znakiem towarowym lub zastrzezonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporationna terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.
• Windows Vista jest znakiem towarowym lub zastrzezonym znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.
• Internet Explorer jest znakiem towarowym lub zastrzezonym znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.
• Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone i iPod touch sa znakami towarowymi firmy Apple
Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach. AirPrint i logo AirPrint sa znakami towarowymi firmy
Apple Inc.
• IOS jest znakiem towarowym lub zastrzezonym znakiem towarowym firmy Cisco na terenie Stanów
Zjednoczonych i innych krajów, uzywanym w ramach licencji.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Android i Google Play i Picasasa znakami towarowymi lubzastrzezonymi znakami towarowymi firmy Google Inc.
• Adobe, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB i Adobe RGB (1998) sa znakamitowarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated zastrzezonymiw Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
• Photo Rag jest znakiem towarowym firmy Hahnemühle FineArt GmbH.
• Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc., USA, licencjonowanym firmie Canon Inc.
Uwaga
• Oficjalna nazwa systemu Windows Vista to system operacyjny Microsoft Windows Vista.
6Wpisz w oknie wyszukiwania slowa kluczowe i kliknij ikone (Wyszukaj).
Mozna wyszukiwac strony docelowe w tym podreczniku.
Przykladowe wpisy: „(nazwa modelu Twojego produktu) ladowanie papieru”, (nazwa modelu Twojego produktu) 1000”
Porady dotyczace wyszukiwania
Strony docelowe mozna wyszukiwac, wprowadzajac slowa kluczowe w oknie wyszukiwania.
Uwaga
• Wyswietlony ekran moze sie róznic.
• Wyszukiwanie funkcji
Wprowadz nazwe modelu produktu i slowo kluczowe dotyczace funkcji, o której chcesz sie czegosdowiedziec.
Przyklad: gdy chcesz sie dowiedziec, jak nalezy ladowac papier
Wpisz w oknie wyszukiwania „(nazwa modelu Twojego produktu) ladowanie papieru” i przeprowadzwyszukiwanie
• Rozwiazywanie problemów
Wprowadz nazwe modelu produktu i kod pomocniczy.
Przyklad: gdy pojawi sie ponizszy ekran bledu
Wpisz w oknie wyszukiwania „(nazwa modelu Twojego produktu) 1000” i przeprowadz wyszukiwanie
7Uwaga
• Wyswietlany ekran zmienia sie w zaleznosci od uzywanego produktu.
• Wyszukiwanie funkcji aplikacji
Wprowadz nazwe aplikacji i slowo kluczowe dotyczace funkcji, o której chcesz sie czegos dowiedziec.
Przyklad: jesli chcesz sie dowiedziec, jak drukowac kolaze za pomoca aplikacji My Image Garden
Wpisz w oknie wyszukiwania „My Image Garden kolaz” i przeprowadz wyszukiwanie
• Wyszukiwanie stron referencyjnych
Wprowadz nazwe modelu i tytul strony.*
* Znajdowanie stron referencyjnych ulatwia dodatkowe wpisanie nazwy funkcji.
Przyklad: aby zapoznac sie z trescia strony, do której odsyla ponizsze zdanie na stronie proceduryskanowania
Szczególowe informacje na ten temat mozna znalezc w czesci „Karta Ustawienia koloru” dotyczacejuzytkowanego modelu, na stronie glównej dokumentu Podrecznik online.
Wpisz w oknie wyszukiwania „(nazwa modelu Twojego produktu) Karta Ustawienia koloru”i przeprowadz wyszukiwanie
8Uwagi ogólne (Quick Menu)
Quick Menu podlega nastepujacym ograniczeniom. Nalezy pamietac o nastepujacych kwestiach.
• Liste produktów obslugujacych program Quick Menu mozna znalezc w witrynie firmy Canon.
• Dostepne funkcje i ustawienia róznia sie w zaleznosci od uzywanego skanera i drukarki. Polaczenieinternetowe jest wymagane w zaleznosci od funkcji, która ma byc uzywana. Nalezy pamietac o oplatachza polaczenia.
• Zamieszczone w tym podreczniku opisy zostaly stworzone glównie na podstawie ekranówwyswietlanych przy korzystaniu z systemu operacyjnego Windows 8 (nazywanego dalej „Windows 8”).
W przypadku korzystania z programu Image Display
• Podczas pierwszego uzycia programu Image Display musisz zaakceptowac warunki umowylicencyjnej. Po zaakceptowaniu warunków umowy licencyjnej przez wykonanie ponizszej proceduryobrazy zapisywane w folderach analizowanych przez funkcje My Image Garden beda wyswietlane wprogramie Image Display.
1. Kliknij obraz wyswietlany w programie Image Display.
2. Przeczytaj wyswietlana umowe licencyjna, a nastepnie kliknij przycisk Zgadzam sie (I Agree).
3. Pojawi sie ekran wyboru folderów, które maja byc objete analiza obrazów programu My Image
Garden; kliknij OK.
• Jesli okno programu Image Display nie jest wyswietlone, kliknij ikone (Uruchom Image Display)w Menu skrótów.
Informacje o pobieraniu My Image Garden
• Aby wyswietlic rekomendowane elementy w programie Image Display lub edytowac/drukowacwybrane elementy, nalezy pobrac program My Image Garden. Program My Image Garden moznapobrac z witryny firmy Canon.
Do pobrania programu niezbedne jest polaczenie internetowe. Nalezy pamietac o oplatach zapolaczenia.
9Co to jest Quick Menu?
Co mozna zrobic przy uzyciu Quick Menu
Uruchamianie aplikacji z Quick Menu
Czynnosci w Menu skrótów
10Co mozna zrobic przy uzyciu Quick Menu
Quick Menu sklada sie z Menu skrótów, które umozliwia uruchamianie funkcji za pomoca jednego klikniecia,oraz programu Image Display, za pomoca którego mozna odtwarzac elementy rekomendowane i inne wpokazach slajdów.
Ekrany Quick Menu
(1) Menu skrótów
(2) Image Display
(1) Menu skrótów
To najczesciej uzywane menu. Dodaj najczesciej uzywane aplikacje itp., aby uruchamiac je jednymkliknieciem.
Kliknij ikone (Otwórz Menu glówne), aby wyswietlic Menu glówne, w którym wyswietlone sawszystkie funkcje.
(2) Image Display
Ekran, na którym wyswietlane sa pokazy slajdów. Jest dostepny, jesli zainstalowano aplikacje My Image
Garden, która oferuje uzyteczne funkcje, takie jak drukowanie zdjec i skanowanie.
W pokazie slajdów mozna ogladac nastepujace elementy i obrazy.
• Elementy kolazy, kalendarzy itp. sa tworzone automatycznie za pomoca funkcji rekomendacjielementów My Image Garden
• Obrazy zapisane na komputerze
Jesli znajdziesz element lub obraz, który Ci sie podoba, mozesz go edytowac lub wydrukowac za pomocaprogramu My Image Garden.
11Uwaga
• Informacje o rekomendowanych funkcjach My Image Garden mozna znalezc w rozdziale
„Korzystanie z funkcji rekomendowania elementów” dotyczacym Twojego modelu na ekranieglównym dokumentu Podrecznik online.
Tematy pokrewne
Menu skrótów
Menu glówne
Image Display
12Uruchamianie aplikacji z Quick Menu
W Quick Menu mozesz uruchomic aplikacje, otworzyc podreczniki lub przejsc do witryny Canon z Menuskrótów lub Menu glównego.
Uruchamianie z Menu skrótów
Uruchamianie z Menu glównego
Uruchamianie z Menu skrótów
Kliknij ikone funkcji zapisana na Pasku ikon, aby uruchomic aplikacje itp.
Uwaga
• Jesli funkcja, której chcesz uzyc, nie jest zapisana w Menu skrótów, uzyskasz do niej dostep z Menuglównego.
• Szczególowe informacje na temat zapisywania ikon funkcji w Menu skrótów mozna znalezc w „Menuglówne”.
1. Na Pasku ikon w Menu skrótów kliknij ikone funkcji, której chcesz uzyc.
Aplikacja uruchomi sie lub podrecznik zostanie otwarty. W zaleznosci od kliknietej funkcji uzyskaszdostep do witryny sieci Web firmy Canon.
Uwaga
• Jesli pasek ikon nie jest wyswietlany, kliknij strzalke wyswietlana przy ikonie (Otwórzmenu glówne).
13Uruchamianie z Menu glównego
Wszystkie funkcje, które moga byc uruchamiane z Quick Menu, sa wyswietlane w Menu glównym. Kliknijikone funkcji, aby uruchomic aplikacje itp.
1. W Menu skrótów kliknij ikone (Otwórz Menu glówne).
Zostanie wyswietlone Menu glówne.
2. Kliknij ikone funkcji, której chcesz uzyc.
14Aplikacja uruchomi sie lub podrecznik zostanie otwarty. W zaleznosci od kliknietej funkcji uzyskaszdostep do witryny sieci Web firmy Canon.
Uwaga
• Jesli funkcja, której chcesz uzyc, nie jest wyswietlana, kliknij przycisk (Wstecz/Dalej), abywyswietlic ukryte ikony.
Tematy pokrewne
Czynnosci w Menu skrótów
15Czynnosci w Menu skrótów
Aby uruchamiac funkcje za pomoca jednego klikniecia, dodaj ikony najczesciej uzywanych funkcji z Menuglównego do Menu skrótów. Mozesz usuwac ikony funkcji lub zmieniac ich ustawienie, jesli to konieczne.
Dodawanie ikon funkcji do Menu skrótów
Usuwanie ikon funkcji z Menu skrótów
Zmienianie ustawien ikon funkcji
Dodawanie ikon funkcji do Menu skrótów
1. W Menu skrótów kliknij ikone (Otwórz Menu glówne).
Zostanie wyswietlone Menu glówne.
2. Przeciagnij ikone funkcji, która chcesz dodac i upusc na Pasku ikon w Menu skrótów.
16Ikona funkcji zostala dodana do Menu skrótów.
Uwaga
• Po kazdej stronie Menu skrótów mozesz zapisac maksymalnie osiem ikon funkcji.
• Mozesz takze w Menu glównym kliknac prawym przyciskiem myszy ikone funkcji, która chceszdodac, a nastepnie kliknij Dodaj do menu skrótów (Add to Shortcut Menu) w wyswietlanymmenu, aby dodac ikone.
Usuwanie ikon funkcji z Menu skrótów
1. Przeciagnij ikone funkcji, która chcesz usunac i upusc ja poza obszarem Menu skrótów.
17Ikona funkcji zostanie usunieta z Menu skrótów.
Uwaga
• Mozesz takze w Menu glównym kliknac prawym przyciskiem ikone funkcji, która chceszusunac, a nastepnie z wyswietlonego menu wybrac opcje Usun z menu skrótów (Delete from
Shortcut Menu). Ikona zostanie usunieta.
• Nie mozna usunac ikony (Otwórz menu glówne).
Zmienianie ustawien ikon funkcji
1. Przeciagnij ikone funkcji do Menu skrótów i upusc ja w wybranym miejscu.
Ikona funkcji zostala przesunieta w wybrane miejsce.
Tematy pokrewne
Menu skrótów
Menu glówne
18Ekrany Quick Menu
Menu skrótów
Menu glówne
Image Display
Lista rekomendowanych elementów
Ikona obszaru powiadomien
Okno dialogowe Preferencje
19Menu skrótów
Mozesz uruchomic aplikacje, otworzyc podreczniki lub Menu glówne, lub przejsc do witryny sieci Web firmy
Canon.
(1) Pasek ikon
(2) Ikona Otwórz menu glówne
(1) Pasek ikon
Wyswietlane sa ikony zapisanych funkcji.
Wskaz ikone funkcji, aby wyswietlic opis funkcji.
Kliknij ikone funkcji, aby uruchomic aplikacje lub otworzyc podrecznik albo przejsc do witryny sieci Webfirmy Canon.
(2) Ikona Otwórz menu glówne
Kliknij, aby wyswietlic Menu glówne.
Kliknij strzalke wyswietlana przy ikonie, aby wyswietlic/ukryc pasek ikon sasiadujacy ze strzalka.
Mozesz takze kliknac prawym przyciskiem myszy ikone (Otwórz menu glówne), aby wyswietlicmenu zawierajace nastepujace polecenia.
Otwórz menu glówne (Open Main Menu)
Otwiera Menu glówne. Wyswietla sie na pierwszym planie, jesli jest juz otwarte.
Dodaj ikone Uruchom My Image Garden (Add Start My Image Garden Icon)
Umiesc znacznik, aby wyswietlic ikone (Start My Image Garden) w Menu skrótów.
20Dodaj ikone Uruchom Image Display (Add Start Image Display Icon)
Umiesc znacznik, aby wyswietlic ikone (Start Image Display) w Menu skrótów.
Pomoc (Help)
Otwiera niniejszy podrecznik.
Preferencja... (Preference...)
Powoduje wyswietlenie okna dialogowego Preferencje (Preferences).
Zakoncz dzialanie programu Quick Menu (Quit Quick Menu)
Zamknij Quick Menu.
Uwaga
• W systemie Windows Vista, jesli wyswietlany jest pasek boczny Windows, menu skrótów moze bycukryte za paskiem bocznym Windows i dlatego nie mozna z niego korzystac przy uzyciu myszy. Wtakim przypadku kliknij prawym przyciskiem myszy ikone (Quick Menu) w obszarze powiadomienna pulpicie, aby umiescic Menu skrótów na pierwszym planie.
Po przeniesieniu Menu skrótów na pierwszy plan warto przesunac je w miejsce, które nie zachodzina pasek boczny Windows.
Tematy pokrewne
Czynnosci w Menu skrótów
21Menu glówne
Wszystkie funkcje, które moga byc uruchamiane z Quick Menu, sa wyswietlane na tym ekranie. Kliknij ikonefunkcji, aby uruchomic aplikacje lub otworzyc podrecznik albo przejsc do witryny sieci Web firmy Canon.
Aby wyswietlic Menu glówne, kliknij ikone (Otwórz menu glówne) w Menu skrótów.
(1) Obszar menu kategorii
(2) Obszar ikon funkcji
(3) Obszar nazwy modelu
(4) Obszar przycisków
(1) Obszar menu kategorii
Wyswietlana jest w nim lista funkcji dostepnych w programie Quick Menu.
(2) Obszar ikon funkcji
Ikony i nazwy funkcji, które moga byc uruchamiane z Quick Menu, sa posortowane wedlug kategorii.
W kazdej kategorii moze byc wyswietlanych maksymalnie piec funkcji. Jesli jest szesc lub wiecej ikonfunkcji, kliknij przycisk (Wstecz/Dalej), aby wyswietlic ukryte ikony funkcji.
Wskaz ikone funkcji, aby wyswietlic opis funkcji.
Jesli dostepne sa nowe informacje, pojawia sie znacznik NEW.
Mozesz takze kliknac ikone prawym przyciskiem myszy, aby wyswietlic menu zawierajace nastepujacepolecenia.
Uruchom (Start)
Uruchamia wybrana aplikacje, otwiera wybrany podrecznik lub umozliwia dostep do witryny sieci Webfirmy Canon.
22Dodaj do menu skrótów (Add to Shortcut Menu)
Dodaje wybrana funkcje do Menu skrótów.
(3) Obszar nazwy modelu
Wyswietlona zostanie nazwa modelu drukarki/skanera zarejestrowana w oknie dialogowym Preferencje
(Preferences).
Format wyswietlania nazwy modelu zalezy od zarejestrowanej drukarki/skanera.
Kliknij, aby wyswietlic okno dialogowe Preferencje (Preferences).
(4) Obszar przycisków
(Okno dialogowe Preferencje)
Powoduje wyswietlenie okna dialogowego Preferencje (Preferences).
(Pomoc)
Otwiera niniejszy podrecznik.
(Zamknij)
Zamyka Menu glówne.
23Image Display
Podczas pokazu slajdów wyswietlane sa elementy utworzone automatycznie za pomoca funkcji polecaniaelementów dostepnej w programie My Image Garden, a takze inne obrazy zapisane na komputerze.
(1) Obszar pokazu slajdów
(2) Obszar przycisków
(1) Obszar pokazu slajdów
Aby uruchomic program My Image Garden, kliknij Obszar pokazu slajdów.
(2) Obszar przycisków
(Lista rekomendowanych elementów)
Wyswietla liste elementów stworzonych do tej pory za pomoca funkcji rekomendacji elementów.
Uwaga
• Nie mozna kliknac (Listy rekomendowanych elementów) podczas tworzenia elementu lub wniektórych innych przypadkach.
(Wstecz/Dalej)
Kliknij, aby wyswietlic poprzednia lub nastepna strone elementu lub obrazu.
(Odtwórz/Wstrzymaj)
Umozliwia odtwarzanie lub wstrzymanie pokazu slajdów.
(Preferencje)
Powoduje wyswietlenie nastepujacego okna dialogowego.
Mozna tutaj ustawic szczególy pokazu slajdów, opcje uruchamiania, lacze do programu My Image
Garden itp.
24Efekt przejscia (Transition Effect)
Ustaw efekt przejscia do stosowania podczas przelaczania elementów lub obrazów podczaspokazu slajdów.
Zanikanie (Fade)
Elementy i obrazy pojawiaja sie stopniowo.
Wsuniecie (Slide in)
Elementy i obrazy wsuwaja sie z jednej strony.
Powiekszenie (Zoom)
Elementy i obrazy sa przyblizane podczas wyswietlania.
Przesuniecie (Move)
Elementy i obrazy przesuwane sa losowo podczas wyswietlania.
Widok obrazu (Image View)
Ustaw widok elementu/obrazu w pokazie slajdów.
Do wyboru sa ustawienia: Wyswietl caly obraz (Display entire image) lub Wyswietlacz opartyna krótkim boku obrazu (Display based on short side of image).
Uwaga
• To ustawienie jest niedostepne, jesli wybrano ustawienie Powiekszenie (Zoom) lub
Przesuniecie (Move).
Szybkosc wyswietlania (Display Speed)
Ustaw predkosc (czas trwania) przelaczania elementów lub obrazów podczas pokazu slajdów.
Do wyboru sa ustawienia: Duza (Fast), Srednia (Medium) i Mala (Slow).
Wyswietlaj Image Display po uruchomieniu (Display Image Display at startup)
Zaznacz to pole wyboru, aby wyswietlic program Image Display podczas uruchamiania Quick
Menu.
Konfiguracja funkcji rekomendowania elementów... (Item Recommendation Function Setup...)
Powoduje wyswietlenie nastepujacego okna dialogowego.
25Zaznacz pole wyboru Utwórz rekomendacje (Create recommendations), aby automatycznieutworzyc takie elementy jak kolaze i kalendarze, z informacji i obrazów zarejestrowanych wprogramie My Image Garden.
Uwaga
• Jesli opcja Wyswietlaj Image Display po uruchomieniu (Display Image Display atstartup) jest wylaczona, a opcja Utwórz rekomendacje (Create recommendations) —wlaczona, program Image Display uruchamia sie co siedem dni.
Usun wszystko (Delete All)
Kasuje wszystkie elementy stworzone do tej pory za pomoca funkcji rekomendacji elementów.
Po kliknieciu przycisku Usun wszystko (Delete All) zostanie wyswietlony ekran potwierdzenia;kliknij przycisk Tak (Yes).
Uwaga
• Aby skasowac pojedyncze elementy, kliknij przycisk (Tryb usuwania) na liscierekomendowanych elementów, a nastepnie kliknij przycisk (Usun) na elemencie, którychcesz usunac.
Nawet jezeli skasujesz element, obraz uzywany do tego elementu nie zostanie skasowany.
(Zamknij)
Zamyka program Image Display.
26Lista rekomendowanych elementów
Wyswietla liste elementów stworzonych do tej pory za pomoca funkcji rekomendacji elementów. Elementysa posortowane wedlug roku, przy czym data ostatniego obrazu dla danego elementu jest traktowana jakodata wydarzenia.
Aby wyswietlic Liste rekomendowanych elementów, kliknij przycisk (Lista rekomendowanychelementów) w programie Image Display. Kliknij element, aby uruchomic program My Image Garden.
Uwaga
• Nie mozna kliknac (Listy rekomendowanych elementów), jesli nie zawiera ona zadnego elementu.
(1) Obszar roku wydarzenia
(2) Obszar wyswietlania obrazu
(3) Obszar przycisków
(1) Obszar roku wydarzenia
Wyswietlone sa lata wydarzen. Kliknij ikone (strzalka w dól), aby wyswietlic kolejny rok. Kliknij ikone
(Strzalka w góre), aby wyswietlic poprzedni rok.
(2) Obszar wyswietlania obrazu
Wyswietlone sa elementy posortowane wedlug roku wydarzenia. Elementy sa uporzadkowanechronologicznie, od lewej do prawej.
Kliknij ikone (Wstecz/Dalej), aby wyswietlic ukryte elementy.
Uwaga
• Wskaz element, aby obejrzec go w wiekszym widoku.
27(3) Obszar przycisków
(Powrót do Image Display)
Powraca do ekranu Image Display.
(Tryb usuwania)
Przelacza do ekranu usuwania elementów.
Kliknij przycisk (Usun) na elemencie, aby go usunac.
Uwaga
• Mozesz powrócic do Listy rekomendowanych elementów, wykonujac jedna z nastepujacychczynnosci.
• Aby usunac elementy, kliknij przycisk (Tryb usuwania) w prawym dolnym rogu ekranu.
• Kliknij poza elementem.
• Nawet jezeli skasujesz element, obraz uzywany do tego elementu nie zostanie skasowany.
• Mozna równiez usunac wszystkie elementy za pomoca okna dialogowego wyswietlanego pokliknieciu przycisku (Preferencje) w programie Image Display.
28Ikona obszaru powiadomien
Uzyj ikony (Quick Menu) w obszarze powiadomien na pulpicie, aby w pelni skorzystac z Quick Menu.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyswietlic menu zawierajace nastepujace polecenia.
Uruchom program My Image Garden (Start My Image Garden)
Zostanie uruchomiony program My Image Garden, jesli jest zainstalowany.
Uruchom Image Display (Start Image Display)
Zostanie uruchomiony program Image Display, jesli My Image Garden jest zainstalowany.
Preferencja... (Preference...)
Powoduje wyswietlenie okna dialogowego Preferencje (Preferences).
Informacje (About)
Powoduje wyswietlenie okna dialogowego Canon Quick Menu — Informacje (About Canon Quick
Menu).
Zakoncz dzialanie programu Quick Menu (Quit Quick Menu)
Zamknij Quick Menu.
Uwaga
• Kliknij dwukrotnie ikone (Quick Menu), aby wyswietlic Menu skrótów.
29Okno dialogowe Preferencje
Mozna zarejestrowac model, region, jezyk itp. drukarki/skanera.
Wyswietl okno dialogowe Preferencje (Preferences), wykonujac jedna z nastepujacych czynnosci.
• Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone (Otwórz Menu glówne) w Menu skrótów, a nastepniekliknij opcje Preferencja... (Preference...) w wyswietlonym menu.
• Kliknij przycisk (Okno dialogowe Preferencje) wyswietlany na dole menu glównego.
• Kliknij nazwe modelu drukarki/skanera wyswietlona w Obszarze zarejestrowanej nazwy modelu w Menuglównym.
• Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone (Quick Menu) w obszarze powiadomien na pulpicie, anastepnie kliknij opcje Preferencja... (Preference...) w wyswietlonym menu.
Uwaga
• Informacje ustawiane w oknie dialogowym Preferencje (Preferences) moga wysylane do firmy Canonprzy uzyskiwaniu dostepu do witryny w Internecie, np. przez Quick Menu.
Wybierz model (Select Model)
Drukarka (Printer)
Wyswietla nazwe modelu drukarki. Wybierz drukarke, której chcesz uzyc.
Kliknij , aby wyswietlic liste zainstalowanych na komputerze drukarek zgodnych z funkcja
Quick Menu.
Skaner (Scanner)
Wyswietla nazwe modelu skanera. Wybierz skaner, którego chcesz uzyc.
Kliknij , aby wyswietlic liste zainstalowanych na komputerze skanerów zgodnych z funkcja
Quick Menu.
30Uwaga
• Jesli uniwersalna drukarke atramentowa wybrano dla opcji Drukarka (Printer), ta sama drukarkazostanie automatycznie ustawiona dla opcji Skaner (Scanner).
Wybierz miejsce zamieszkania (Select Your Place of Residence)
Ustawienia regionu lub kraju (Region or Country Settings)
Wyswietla okno dialogowe Ustawienia regionu lub kraju (Region or Country Settings),umozliwiajace ustawienie opcji Region i Kraj lub region (Country or Region).
Uwaga
• W systemie Windows 8, Windows 7 oraz Windows Vista moze pojawic sie okno dialogowepotwierdzenia lub ostrzezenia.
Takie okno dialogowe jest wyswietlane, jesli do wykonania zadania wymagane sa uprawnieniaadministratora. W przypadku zalogowania na koncie administratora postepuj zgodnie zwyswietlanymi instrukcjami.
• Zmiany zostana zastosowane po kliknieciu OK w oknie Ustawienia regionu lub kraju (Region or
Country Settings).
Ustawienia jezyka (Language Settings)
Jezyk (Language)
Wyswietla biezacy jezyk. Wybierz jezyk, którego chcesz uzyc.
Dane logowania (Login Information)
Ustawienia logowania (Login Settings)
Powoduje wyswietlenie okna dialogowego Ustawienia logowania (Login Settings). Moznazapisac Adres e-mail (Email address) i Haslo (Password) zarejestrowane w usludze CANONiMAGE GATEWAY.
Jesli zapiszesz Adres e-mail (Email address) i Haslo (Password), dane logowania bedaprzesylane automatycznie przy nastepnym dostepie do uslugi CANON iMAGE GATEWAY w celukorzystania z uslugi lub zarejestrowania produktu.
Uwaga
• Ta funkcja jest dostepna, tylko jesli ukonczono rejestracje uzytkownika w usludze CANON iMAGE
GATEWAY.
Uruchom program Quick Menu po uruchomieniu systemu Windows (Start Quick Menu when
Windows starts)
Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie uruchamiac Quick Menu podczas uruchamiania systemu
Windows.
Uzyj funkcji Powiadomienia/Aktualizacje (Use the Notices/Updates function)
Zaznaczenie tego pola wyboru umozliwi programowi Quick Menu uzyskiwanie dostepu do witrynyinternetowej firmy Canon i automatyczne sprawdzanie dostepnosci aktualizacji. Jesli znalezionoinformacje o aktualizacji, na ikonie (Powiadomienia) lub (Aktualizacje) w Menu glównymwyswietlany jest znak NEW. Kliknij ikone, aby wyswietlic ekran powiadomienia, na którym moznasprawdzic informacje o aktualizacji lub pobrac aktualizacje.
Wazne
• Aby mozna bylo korzystac z tej funkcji, konieczne jest przeslanie nastepujacych informacji do firmy
Canon: nazwa produktu, dane o systemie operacyjnym, informacje regionalne, informacjedotyczace jezyka i potwierdzenie zgody okresowego otrzymywania informacji.
31Po zaznaczeniu tego pola wyboru moze zostac wyswietlony ekran potwierdzenia. Przeczytajzawartosc i kliknij przycisk Zgadzam sie (I Agree), jesli wyrazasz zgode. Jesli nie wyrazisz zgody,nie mozesz uzywac tej funkcji.
OK
Powoduje zastosowanie ustawien i zamkniecie okna dialogowego Preferencje (Preferences).
Anuluj (Cancel)
Powoduje zamkniecie okna dialogowego Preferencje (Preferences) bez zapisywania ustawien.
Informacje (About)
Powoduje wyswietlenie okna dialogowego Canon Quick Menu — Informacje (About Canon Quick
Menu).
32Rozwiazywanie problemów
Drukarka/Skaner nie pojawiaja sie na liscie
Drukarki i skanery nie pojawiaja sie na liscie Wybierz model (Select Mo

TXT / PDF

Available 18 files for PIXMA MG3250 View all >
HelpDrivers Since March 2000