Canon i-SENSYS MF6560PL Download Manual

CSY
Prírucka prozacínajícíuživatele
Pred uvedením prístroje do cinnosti si prectete tuto prírucku.
Prírucku po prectení uložte na bezpecné místo pro budoucí použití.
Dodatek
Pred použitím prístroje
Práce s dokumenty
Tisková média
Odesílání faxu (Pouze modely
MF6550/MF6560PL/MF6580PL)
Príjem faxu (Pouze modely
MF6550/MF6560PL/MF6580PL)
Kopírování
Tisk
Skenování
Faxování pres pocítac (Pouze modely
MF6550/MF6560PL/MF6580PL)
Údržba
Odstranování problému
Nastavení prístroje
Vzdálené UR (Pouze modely MF6580PL)
Rada
Co s tímto prístrojem mohu delat?i
Prírucky k prístroji
? Nastavení prístroje
? Instalace softwaru
? Základní funkce
? Údržba
Základní prírucka
? Základní funkce
? Údržba
? Nastavení prístroje
? Specifikace
Prírucka pro zacínající uživatele
(Tento dokument)
? Pokrocilé funkce
? Sítové a dálkové uživatelské rozhraní
? Monitor systému
? Hlášení a seznamy
Prírucka pro pokrocilé uživatele
? Funkce skenování
Scanner Driver Guide
(Prírucka ovladace skeneru)
Oznacuje, že prírucka se dodává ve formátu PDF na doprovodném disku CD-ROM.
? K zobrazení prírucek ve formátu PDF je treba program Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Pokud v systému nemáte program Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader nainstalován, mužete jej stáhnout z webu spolecnosti Adobe Systems Incorporated.
? Bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištení, že prírucky k prístroji budou bez nepresností a opomenutí.
Vzhledem k tomu, že své výrobky neustále zlepšujeme, kontaktujte spolecnost Canon, pokud byste potrebovali presnou specifikaci.
? Obrázek prístroje na obalu se muže nepatrne lišit od vašeho prístroje.
CD-ROM
CD-ROM
CD-ROM
CD-ROMii
Co s tímto prístrojem mohu delat?
Co s tímto prístrojem mohu delat?
Funkce faxu (Jen modely MF6550/MF6560PL/MF6580PL)
Urcení príjemce pomocí jednoho tlacítka
Volba na jeden dotek
? str. 4-7
Urcení príjemce pomocí dvoumístného kódu
Kódovaná rychlovolba
? str. 4-15
Urcení více príjemcu pomocí jednoho tlacítka
Skupinová volba
? str. 4-23
Vyhledání konkrétního príjemce
Volba z telefonního seznamu
? Prírucka pro pokrocilé uživatele
Opakování volby pri obsazené lince
Automatické opakování volby
? Prírucka pro pokrocilé uživatele
AAAAA
BBBBB
CCCCCiii
Co s tímto prístrojem mohu delat?
Fax (pokracování)
Odeslání faxu více príjemcum
Vysílání
? Prírucka pro pokrocilé uživatele
Odeslání faxu ve stanovenou dobu
Odložené odesílání
? Prírucka pro pokrocilé uživatele
Príjem faxu do pameti bez vytištení
Príjem do pameti
? Prírucka pro pokrocilé uživateleiv
Co s tímto prístrojem mohu delat?
Funkce kopírky
Volba režimu skenování v závislosti na typu obrazu
Kvalita obrazu
? str. 6-3
Nastavení úrovne sytosti skenovaných obrázku
Sytost
? str. 6-4
Zvetšení nebo zmenšení kopírovaných obrázku
Procento zvetšení
? str. 6-6
Trídení kopií podle stran
Trídené kopírování
? Prírucka pro pokrocilé uživatele
Tvorení oboustranných kopií
Oboustranná kopie
? Prírucka pro pokrocilé uživatele
ABC
ABC
ABC
ABC
A
A
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
4
CCCC
CCCC
CCCC
CCCC
3
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
2
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
1
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
1
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
1
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
1
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
1
DEF
DEF
DEF
DEF
2
ABC
ABC
ABC
ABC
1
ABC
ABC
ABC
ABC
1
DEF
DEF
DEFv
Co s tímto prístrojem mohu delat?
Kopírování dvou dokumentu na jeden list papíru
Kombinace 2 na 1
? Prírucka pro pokrocilé uživatele
DEF
DEF
DEF
DEF
2
ABC
ABC
ABC
ABC
1
ABC
ABC
ABC
ABC
1
DEF
DEF
DEF
ABC
ABC
ABC
ABC
1
DEF
DEF
DEF
DEF
2vi
Co s tímto prístrojem mohu delat?
Funkce tiskárny
Funkce skeneru
Tisk dokumentu z pocítace
Tisk
? Online nápoveda
Urcení podrobných možností skenování pro ruzné obrazy
Skenování
? Scanner Driver Guide (Prírucka ovladace skeneru)
AB C
AB C
AB C
AB C
1
DEF
DEF
DEF
ABC
ABC
ABC
ABC
1
DEF
DEF
DEFvii
Co s tímto prístrojem mohu delat?
Funkce PC Fax (Jen modely MF6550/MF6560PL/MF6580PL)
Funkce vzdálené UR (Jen model MF6580PL)
Odeslání faxu z pocítace
Faxování pres pocítac
? Online nápoveda
Ovládání a správa prístroje zp ocí t ac e
Vzdálené UR
? Prírucka pro pokrocilé uživateleviii
Co s tímto prístrojem mohu delat?
Obsah
Prírucky k prístroji ...........................................................................i
Co s tímto prístrojem mohu delat? ............................................... ii
Funkce faxu
(Jen modely MF6550/MF6560PL/MF6580PL)................. ii
Funkce kopírky ............................................................... iv
Funkce tiskárny .............................................................. vi
Funkce skeneru .............................................................. vi
Funkce PC Fax
(Jen modely MF6550/MF6560PL/MF6580PL)................vii
Funkce vzdálené UR (Jen model MF6580PL) ................vii
Obsah............................................................................................ viii
Jak používat tuto prírucku........................................................... xii
Symboly používané v tomto návodu ............................. xii
Ilustrace použité v prírucce ...........................................xiii
Právní oznámení .......................................................................... xiv
Ochranné známky......................................................... xiv
Copyright...................................................................... xiv
Zreknutí se.................................................................... xiv
1 Pred použitím prístroje ...........................................................1-1
Soucásti prístroje ....................................................................... 1-1
Ovládací panel ............................................................................ 1-3
Hlavní ovládací panel....................................................1-3
Operacní panel faxu
(Pouze modely MF6550/MF6560PL/MF6580PL) .........1-5
LCD (Pohotovostní režim).......................................................... 1-6
Režim kopírování ..........................................................1-6
Režim faxu....................................................................1-6
Režim skenování...........................................................1-6
Volitelné sluchátko
(Pouze modely MF6550/MF6560PL/MF6580PL)....................... 1-7
Údržba sluchátka..........................................................1-7ix
Co s tímto prístrojem mohu delat?
Tonerová kazeta ......................................................................... 1-8
Údržba tonerové kazety................................................1-8
Nastavení data/casu................................................................. 1-10
Nastavení klidového režimu........................................1-10
Nastavení doby automatického vynulování................1-13
Nastavení letního casu ...............................................1-15
2 Práce s dokumenty .................................................................2-1
Požadavky na dokument............................................................ 2-1
Skenovaná oblast ....................................................................... 2-3
Ukládání dokumentu .................................................................. 2-4
Na kopírovací desku.....................................................2-4
Do podavace ADF ........................................................2-6
3 Tisková média..........................................................................3-1
Požadavky na papír .................................................................... 3-1
Tisková oblast............................................................................. 3-3
Pokyny pro práci s papírem....................................................... 3-4
Vkládání papíru ........................................................................... 3-5
Do víceúcelové prihrádky (napr. obálky) ......................3-5
Nastavení typu a velikosti papíru .............................................. 3-8
Pro zásobník papíru......................................................3-8
Pro víceúcelovou prihrádku........................................3-11
4 Odesílání faxu
(Pouze modely MF6550/MF6560PL/MF6580PL) ...................4-1
Nastavení skeneru...................................................................... 4-3
Kvalita obrazu...............................................................4-3
Sytost ...........................................................................4-5
Rychlovolba................................................................................. 4-6
Registrace príjemcu pro rychlovolbu............................4-6
Použití rychlovolby......................................................4-32
Rucní odesílání.......................................................................... 4-34
Prímé odesílání ......................................................................... 4-36x
Co s tímto prístrojem mohu delat?
5 Príjem faxu
(Pouze modely MF6550/MF6560PL/MF6580PL) ...................5-1
6 Kopírování ................................................................................6-1
Nastavení skeneru...................................................................... 6-3
Kvalita obrazu...............................................................6-3
Sytost ...........................................................................6-4
Procento zvetšení.........................................................6-6
7 Tisk ...........................................................................................7-1
8 Skenování.................................................................................8-1
9 Faxování pres pocítac
(Pouze modely MF6550/MF6560PL/MF6580PL) ...................9-1
10 Vzdálené UR (Pouze modely MF6580PL) ..........................10-1
11 Údržba ..................................................................................11-1
Cištení prístroje ........................................................................ 11-1
Exteriér .......................................................................11-1
Interiér.........................................................................11-2
Válec fuzéru ................................................................11-4
Skenovaná oblast .......................................................11-5
Automatické cištení podavace ADF ...........................11-8
Tiskový válec ..............................................................11-9
Výmena tonerové kazety........................................................ 11-10
Rozprostrení toneru..................................................11-10
Výmena tonerové kazety ..........................................11-12
Prevoz prístroje....................................................................... 11-16
12 Odstranování problému ......................................................12-1
Odstranování zachycených papíru.......................................... 12-1
Uvíznuté dokumenty...................................................12-1
Zachycení papíru ........................................................12-3
Hlášení displeje......................................................................... 12-5xi
Co s tímto prístrojem mohu delat?
Chybové kódy
(Pouze zarízení MF6550/MF6560PL/MF6580PL).................. 12-11
Dojde-li k výpadku napájení .................................................. 12-13
Jestliže nemužete problém vyrešit ....................................... 12-14
13 Nastavení prístroje ..............................................................13-1
Nastavení prístroje ................................................................... 13-1
Tisk SEZNAMU UŽIVATELSKÝCH DAT .....................13-1
Prístup do Nabídky nastavení.....................................13-3
Nastavení nabídky .................................................................... 13-5
BEZNA NASTAVENI .................................................13-5
NAST. KOPIROVANI ...............................................13-10
NASTAVENI FAXU
(Pouze model MF6550/MF6560PL/MF6580PL) ........13-12
NAST. TEL.SEZNAMU
(Pouze model MF6550/MF6560PL/MF6580PL) ........13-18
NAST. TISKARNY ...................................................13-20
NAST. DATA/CASU .................................................13-24
NASTAVENI/CISTENI .............................................13-26
NASTAV. HLASENI .................................................13-28
SYST. NASTAVENI .................................................13-29
14 Dodatek ................................................................................14-1
Specifikace................................................................................ 14-1
Obecná .......................................................................14-1
Kopírka .......................................................................14-2
Tiskárna ......................................................................14-3
Fax
(Pouze modely MF6550/MF6560PL/MF6580PL) .......14-3
Telefon
(Pouze modely MF6550/MF6560PL/MF6580PL) .......14-4
Rejstrík ...................................................................................... 14-5xii
Co s tímto prístrojem mohu delat?
Jak používat tuto prírucku
Symboly používané v tomto návodu
V príruckách k tomuto prístroji se objevují následující symboly oznacující varování, výstrahy a poznámky, které byste meli pri používání prístroje brát v úvahu.
VAROVÁNÍ
Oznacuje varování, jehož nedodržení by mohlo vést k úmrtí nebo vážnému zranení.
UPOZORNENÍ
Vysvetluje, jak se vyhnout krokum, které by mohly vést k poranení nebo poškození prístroje.
POZNÁMKA
Vysvetluje provozní omezení a uvádí, jak se vyhnout drobným provozním problémum.
Tato prírucka dále používá rozlišovací symboly oznacující tlacítka a informace zobrazované na displeji LCD:– Tlacítka urcená ke stisknutí jsou uvedena v hranatých závorkách: [Stop].
– Informace, které se zobrazují na displeji LCD, jsou uvedeny v lomených závorkách: .
Císla odkazující k tlacítkum na diagramu operacního panelu odpovídají poradí kroku, které je treba pri postupu provést.xiii
Co s tímto prístrojem mohu delat?
Ilustrace použité v prírucce
Není-li uvedeno jinak, ilustrace použité v této prírucce zobrazují model LaserBase
MF6580PL bez pripojeného volitelného vybavení.
Model LaserBase MF6580PL je v tomto návodu použit jen pro ilustraci.
Jsou-li mezi modely MF6530, MF6540PL, MF6550, MF6560PL a MF6580PL rozdíly, jsou jasne vyznaceny v textu, napr.: „Jen model MF6580PL“.xiv
Co s tímto prístrojem mohu delat?
Právní oznámení
Ochranné známky
Canon, logo Canon a LaserBase jsou ochrannými známkami spolecnosti Canon Inc.
Všechna další jména produktu a znacek jsou registrovanými ochrannými známkami, ochrannými známkami nebo servisními znackami príslušných vlastníku.
Copyright
Copyright © 2006 Canon Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná cást této publikace nesmí být reprodukována, prenesena, prepsána, uložena do jakéhokoli vyhledávacího systému nebo prekládána do libovolného jazyka vcetne pocítacového jazyka v jakékoli forme a jakýmikoli prostredky – elektronickými, mechanickými, magnetickými, optickými, chemickými, rucními nebo jinými bez predchozího písemného souhlasu spolecnosti Canon Inc.
Zreknutí se
Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají zmenám bez predchozího upozornení.
SPOLECNOST CANON INC. NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, VÝSLOVNOU
NEBO MLCKY PREDPOKLÁDANOU, JAKÉHOKOLI DRUHU, TÝKAJÍCÍ SE
MATERIÁLU, OZNACENÉHO NEBO ZAHRNUTÉHO, VCETNE, ALE BEZ OMEZENÍ
NA ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE PRODEJNOSTI, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI
PRO URCITÝ ÚCEL POUŽITÍ NEBO PROTI PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PATENTU.
SPOLECNOSTCANON INC. NENÍ ODPOVEDNÁ ZA ŽÁDNÉ PRÍMÉ, NÁHODNÉ
NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLI POVAHY, ZTRÁTY NEBO NÁKLADY,
VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO MATERIÁLU.1-1
Pred použitím prístroje
Pred použitím prístroje
Soucásti prístroje
A ADF (Automatický podavac dokumentu)
Slouží k ukládání dokumentu a automaticky je podává do skenované oblasti.
B Posuvná vodítka
Nastavují se podle šírky dokumentu.
C Prihrádka podavace dokumentu
Slouží k ukládání dokumentu.
D Odkládací prihrádka na dokumenty
Prijímá dokumenty.
E Odkládací prihrádka na papír
Prijímá kopie, tisky a faxy.
F Držáky papíru
Zabranují tomu, aby papír spadl z odkládací prihrádky.
U papíru velikosti A4 otevrete držák z jeho puvodní pozice.
G Ovládací panel
Ovládání prístroje.
H Zásobník papíru
Slouží k ukládání dávky papíru.
C B
H
AD E
GF1-2
Pred použitím prístroje
I Levý kryt
Tento kryt otevrete pri výmene tonerové kazety nebo odstranování zachyceného papíru.
J Skenovaná oblast
Skenuje dokumenty z podavace ADF.
K Kryt kopírovací desky
Tento kryt otevrete pri ukládání dokumentu na kopírovací desku.
L Kopírovací deska
Slouží k uložení dokumentu.
M Víceúcelová prihrádka
Podává sady papíru nestandardní velikosti nebo silného/tenkého typu.
N Posuvná vodítka pro víceúcelovou prihrádku
Nastavují se podle šírky papíru.
O Nástavec k víceúcelové prihrádce
Po vytažení slouží k vložení dávky papíru.
P USB port
Pro pripojení kabelu USB (Universal
Serial Bus).
Q Port pro pripojení síte Ethernet
(pouze model MF6580PL)
Pro pripojení sítového kabelu.
R Konektor telefonní linky (pouze modely
MF6550/MF6560PL/MF6580PL)
Pro pripojení externího telefonního kabelu.
S Konektor pro externí zarízení (pouze modely MF6550/MF6560PL/MF6580PL)
Pro pripojení externího zarízení.
T Konektor sluchátka
Pro pripojení kabelu volitelného sluchátka.
UZ á s u v k a
Pro pripojení napájecího kabelu.
V Vypínac sítového napájení
Pro zapnutí a vypnutí napájení.
L K J I
M O N
P Q
S T V U R1-3
Pred použitím prístroje
Ovládací panel
Hlavní ovládací panel
? MF6550/MF6560PL/MF6580PL
A Indikátor výberu papíru
Oznacuje zvolený zdroj papíru.
B Indikátor zachycení papíru
Oznacuje místo, kde se zachytil papír.
C LCD displej
Zobrazuje hlášení a další informace behem provozu. Zobrazuje výber, text a císla pri
úprave nastavení.
D Tlacítko [COPY]
Stisknutím prepnete do režimu Kopie.
E Tlacítko
Stisknutím snížíte hodnotu ruzných nastavení. Stisknutím rovnež zobrazíte predchozí položku v nabídce.
F Tlacítko [FAX]
Stisknutím prepnete do režimu Fax.
G Tlacítko [OK]
Stisknutím zadáte obsah, který jste nastavili nebo zaregistrovali.
H Tlacítko [SCAN]
Stisknutím prepnete do režimu Skenování.
I Tlacítko
Stisknutím zvýšíte hodnotu ruzných nastavení. Stisknutím rovnež zobrazíte následující položku v nabídce.
J Tlacítko [Reset]
Stisknutím prístroj vrátíte do pohotovostního režimu.
K Tlacítko [Monitor systému]
Stisknutím zkontrolujete stav faxového prenosu, tisku, kopírování nebo získáte hlášení o výstupu.
L Tlacítko [Zobrazení nastavení]
Stisknutím potvrdíte nastavení funkce kopírování.
M Císelná tlacítka
Slouží k zadávání písmen a císel.
4
8
2
COPY FAX SCAN
OK
GHI
@./
PQRS
T
JKL
ABC
TUV
MNO
DEF
ON/OFF
WXYZ
1
4
7
2
5
8
0#
3 C
ID
6
9
?
Ae
B D G C E I F H J K L M O N R Q Pd c b a X Z Y W U T S V1-4
Pred použitím prístroje
N Tlacítko [ID] (Identifikace)
Stisknutím zadáte heslo pro prístroj.
(zadejte heslo ? Stisknutím tlacítka [ID]
(Identifikace) umožníte funkce. Po provedení operací se opakovaným stisknutím tlacítka
[ID] (Identifikace) vrátíte k displeji pro zadání hesla.) Chcete-li registrovat heslo, stisknete
[Doplnkové funkce] ?
? .
O Tlacítko [C] (Vynulovat)
Stisknutím vynulujete alfanumerické znaky.
P Tlacítko [Start]
Stisknutím spustíte kopírování, skenování a odesílání faxu.
Q Tlacítko [Stop]
Stisknutím zrušíte operace prístroje.
R Tlacítko [ON/OFF]
(vypínac operacního panelu)
Stisknutím zapnete/vypnete operacní panel.
Stisknutím rovnež zadáte klidový režim nebo poté rucne obnovíte bežný režim.
S Indikátor napájení
Rozsvítí se pri zapnutí sítového napájení.
TI n d i k á t o r c h y b
Bliká nebo se rozsvítí, dojde-li k chybe.
U Indikátor zpracování/dat
Bliká, je-li prístroj v provozu. Rozsvítí se, má-li prístroj další úkoly v pameti.
V Tlacítko [Tónová volba]
Stisknutím prepnete rotacní impulz na tónovou volbu.
W Tlacítko [2 na 1]
Stisknutím nastavíte kopírování 2 na 1.
X Tlacítko [Smazání rámu]
Stisknutím nastavíte smazání rámu pri kopírování.
Y Tlacítko [Trídit]
Stisknutím nastavíte trídené kopírování.
Z Tlacítko [Doplnkové funkce]
Stisknutím vyberete nebo zrušíte režimy v doplnkových funkcích.a Tlacítko [Oboustranné kopírování]
Stisknutím nastavíte oboustranné kopírování nebo faxování.b Tlacítko [Zvetšit/Zmenšit]
Stisknutím zvetšíte nebo zmenšíte pomer kopie.c Tlacítko [Sytost]
Stisknutím zesvetlíte nebo ztmavíte kopie nebo faxy.d Tlacítko [Kvalita obrazu]
Stisknutím zvolíte kvalitu obrazu kopírování nebo faxování.e Tlacítko [Výber papíru]
Stisknutím zvolíte zdroj papíru (zásobník papíru nebo víceúcelovou prihrádku).
? MF6530/MF6540PL
COPY SCAN
OK
ON/OFF
1
4
7
2
5
8
0#
3 C
ID
6
9
Ae
B D G C E I H J K L M O N R Q Pd c b a X Z Y W U T S1-5
Pred použitím prístroje
Operacní panel faxu (Pouze modely MF6550/MF6560PL/MF6580PL)
A Tlacítko [Prímé vysílání]
Stisknutím nastavíte prímé odesílání.
B Tlacítko [R] (Zpetné volání)
Stisknutím vytocíte prístupové císlo vnejší linky nebo císlo vedlejší telefonní stanice, pokud je jednotka pripojena pres ústrednu
(PBX).
C Tlacítko [Zavesit]
Tlacítko stisknete, chcete-li vytocit císlo bez zvednutí volitelného sluchátka nebo sluchátka externího telefonu.
D Tlacítko [Opakování/Prodleva]
Stisknutím znovu vytocíte poslední volané císlo, pokud je fax v pohotovostním režimu.
Stisknutím nastavíte prodlevu mezi nebo po telefonním/faxovém císle pri vytácení nebo registraci císel.
E Tlacítko [Kódovaná volba]
Stisknutím provedete kódovanou rychlovolbu.
F Tlacítko [Telefonní seznam]
Stisknutím prohledáte predem registrovaná místa urcení pro volbu na jeden dotek nebo kódovanou rychlovolbu podle jména.
G Tlacítka [Volba na jeden dotek]
Po stisknutí lze použít volbu na jeden dotek
(predem registrovaná casto používaná císla).
H Tlacítka [Odložené vysílání]
Stisknutím nastavíte odložené vysílání.
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
CO
R /P
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23
G
A B C D E F
H G
Otevrený panel
/P1-6
Pred použitím prístroje
LCD (Pohotovostní režim)
Režim kopírování
? Bez volitelného zásobníku
AP o m e r z o o m
B Velikost papíru
CM n o ž s t v í
DS y t o s t
E Kvalita obrazu
Režim faxu*
A Datum a cas
B Režim príjmu
C Kvalita obrazu
* Pouze modely MF6550/MF6560PL/MF6580PL
? S volitelným zásobníkem
Režim skenování
100% A4
O1
TEXT A
A B C
E D
31/12 2006 NED 10:50
JenFax JEMNE

A
C B
100% AUTO
O1
TEXT A
A B C
E D
REZIM SKENOVANI1-7
Pred použitím prístroje
Volitelné sluchátko (Pouze modely MF6550/MF6560PL/MF6580PL)
Chcete-li prístroj použít jako telefon a fax nebo pokud chcete prijímat faxy rucne, nainstalujte volitelné sluchátko, které získáte u místního autorizovaného prodejce spolecnosti Canon nebo na lince pomoci spolecnosti Canon.
POZNÁMKA
Informace o instalaci sluchátka získáte v kapitole Pripojte telefonní kabely a nainstalujte sluchátko v prírucce Základní prírucka.
Údržba sluchátka
– Nenechávejte sluchátko na prímém slunecním svetle.
– Neinstalujte sluchátko v horkém nebo vlhkém prostredí.
– Na sluchátko nestríkejte aerosolové leštidlo – mohlo by dojít k jeho poškození.
– K cištení použijte navlhcený hadrík.
Pro nastavení hlasitosti sluchátka použijte ostrý predmet (napr. pero).1-8
Pred použitím prístroje
Tonerová kazeta
Životnost tonerové kazety Canon Genuine používané v tomto prístroji je približne
5 000 stran. Strana se pocítá na základe ISO/IEC 19752* pri tisku na papír velikosti
A4 pri výchozím nastavení sytosti tisku. Úroven spotreby toneru se liší v závislosti na typu tištených dokumentu. Obsahuje-li váš obvyklý dokument hodne grafiky, tabulek nebo diagramu, životnost tonerové kazety bude kratší, protože spotrebují více toneru. Chcete-li koupit novou tonerovou kazetu Canon Genuine, obratte se na místního autorizovaného prodejce spolecnosti Canon nebo na linku pomoci spolecnosti Canon.
* „ISO/IEC 19752“ je celosvetový standard pro „Merení výtežnosti tonerové kazety v monochromatických elektrografických tiskárnách a víceúcelových zarízeních, jež mohou obsahovat cásti tiskárny“ vydaný Mezinárodní organizací pro standardy a normy (ISO).
Údržba tonerové kazety
? Tonerovou kazetu nenechávejte v blízkosti obrazovek pocítacu, diskových mechanik a disket. Magnet uvnitr tonerové kazety muže tato zarízení poškodit.
? Vyhnete se místum vystaveným vlivum vysoké teploty, vysoké vlhkosti nebo rychlým zmenám teploty.
? Tonerovou kazetu nenechávejte na prímém slunecním svetle nebo v blízkosti silného svetelného zdroje po dobu delší než pet minut.
? Tonerovou kazetu skladujte v ochranném obalu. Obal otevrete, až když jste pripraveni instalovat tonerovou kazetu do jednotky.
? Ochranný obal tonerové kazety uložte pro prípad potreby opetovného zabalení v prípade transportu kazety.
? Tonerovou kazetu neskladujte ve slaném prostredí nebo v místech, kde se vyskytují korozivní plyny, napríklad z aerosolových spreju.
? Tonerovou kazetu zbytecne nevyjímejte z faxu.
Název tonerové kazety: Canon Cartridge 7061-9
Pred použitím prístroje
? Neotevírejte ochranný uzáver bubnu na tonerové kazete. Bude-li povrch bubnu vystaven svetlu nebo bude-li poškozen, muže dojít ke zhoršení kvality tisku.
? Tonerovou kazetu vždy držte za úchyt, abyste se nedotkli ochranného uzáveru bubnu.
? Tonerovou kazetu nestavte na výšku a neprevracejte ji. Jestliže toner v tonerové kazete zatvrdne, muže být nemožné jej uvolnit, a to ani v prípade, že s kazetou zatresete.
UPOZORNENÍ
Tonerovou kazetu nedávejte do ohne. Tonerový prášek je horlavý.1-10
Pred použitím prístroje
Nastavení data/casu
Nastavení klidového režimu
Zustává-li prístroj po urcitou dobu necinný, automaticky se prepne do klidového režimu.
1 Stisknete tlacítko [Doplnkové funkce].
2 Stisknutím tlacítka [ ] nebo [ ] zvolte a stisknete [OK].
3 Stisknutím tlacítka [ ] nebo [ ] zvolte a stisknete [OK].
04
08
2
COPY FAX SCAN
OK
GHI
@./
PQRS
T
JKL
ABC
TUV
MNO
DEF
ON/OFF
WXYZ
1
4
7
2
5
8
0#
3 C
ID
6
9
?
[OK]
1
2
31-11
Pred použitím prístroje
4 Ujistete se, že se zobrazil nápis a stisknete [OK].
5 Stisknutím tlacítka [ ] nebo [ ] zvolte požadovaný interval stisknete [OK].
Interval lze nastavit na 3 až 30 minuty (v jednominutových stupních).
Hodnoty lze zadat i pomocí císelných tlacítek.
6 Stisknutím tlacítka [Stop] se vrátíte do pohotovostního režimu.
04
08
2
COPY FAX SCAN
OK
GHI
@./
PQRS
T
JKL
ABC
TUV
MNO
DEF
ON/OFF
WXYZ
1
4
7
2
5
8
0#
3 C
ID
6
9
?
[OK]
4
5
61-12
Pred použitím prístroje
POZNÁMKA
– Chcete-li po klidovém režimu obnovit normální režim, stisknete na operacním panelu tlacítko [ON/OFF].
– Chcete-li klidový režim zadat rucne, stisknete na operacním panelu tlacítko [ON/OFF].
– Prístroj neprejde do klidového režimu, pokud:• je prístroj v provozu,
• došlo k systémové chybe,
• je volitelné sluchátko nebo sluchátko externího telefonu vyvešeno.*
– Prístroj opustí klidový režim, pokud:• na operacním panelu stisknete tlacítko [ON/OFF],
• pocítac provádí prostrednictvím prístroje skenování.
* Pouze modely MF6550/MF6560PL/MF6580PL1-13
Pred použitím prístroje
Nastavení doby automatického vynulování
Zustává-li prístroj po urcitou dobu necinný, displej se vrátí do pohotovostního režimu
(funkce Automatické vynulování).
1 Stisknete tlacítko [Doplnkové funkce].
2 Stisknutím tlacítka [ ] nebo [ ] zvolte a stisknete [OK].
3 Stisknutím tlacítka [ ] nebo [ ] zvolte a stisknete [OK].
04
08
2
COPY FAX SCAN
OK
GHI
@./
PQRS
T
JKL
ABC
TUV
MNO
DEF
ON/OFF
WXYZ
1
4
7
2
5
8
0#
3 C
ID
6
9
?
[OK]
1
2
31-14
Pred použitím prístroje
4 Ujistete se, že se zobrazil nápis a stisknete [OK].
5 Stisknutím tlacítka [ ] nebo [ ] zvolte požadovaný interval stisknete [OK].
Interval lze nastavit na 1 až 9 minut (v jednominutových stupních).
Hodnoty lze zadat i pomocí císelných tlacítek.
6 Stisknutím tlacítka [Stop] se vrátíte do pohotovostního režimu.
04
08
2
COPY FAX SCAN
OK
GHI
@./
PQRS
T
JKL
ABC
TUV
MNO
DEF
ON/OFF
WXYZ
1
4
7
2
5
8
0#
3 C
ID
6
9
?
[OK]
4
5
61-15
Pred použitím prístroje
Nastavení letního casu
V nekterých zemích nebo regionech dochází v letních mesících k posunutí casu.
Jde o takzvaný „letní cas“.
1 Stisknete tlacítko [Doplnkové funkce].
2 Stisknutím tlacítka [ ] nebo [ ] zvolte a stisknete [OK].
3 Stisknutím tlacítka [ ] nebo [ ] zvolte a stisknete [OK].
4 Ujistete se, že se zobrazil nápis a stisknete [OK].
5 Ujistete se, že se zobrazil nápis a stisknete [OK].
04
08
2
COPY FAX SCAN
OK
GHI
@./
PQRS
T
JKL
ABC
TUV
MNO
DEF
ON/OFF
WXYZ
1
4
7
2
5
8
0#
3 C
ID
6
9
?
[OK]
1
2
4
3
51-16
Pred použitím prístroje
6 Ujistete se, že se zobrazil nápis a stisknete [OK].
7 Stisknutím tlacítka [ ] nebo [ ] zvolte mesíc a stisknete [OK].
8 Ujistete se, že se zobrazil nápis a stisknete [OK].
9 Stisknutím tlacítka [ ] nebo [ ] zvolte týden a stisknete [OK].
04
08
2
COPY FAX SCAN
OK
GHI
@./
PQRS
T
JKL
ABC
TUV
MNO
DEF
ON/OFF
WXYZ
1
4
7
2
5
8
0#
3 C
ID
6
9
?
[OK]
6
8
7
91-17
Pred použitím prístroje
10 Ujistete se, že se zobrazil nápis a stisknete [OK].
11 Stisknutím tlacítka [ ] nebo [ ] zvolte den a stisknete [OK].
12 Ujistete se, že se zobrazil nápis a stisknete [OK].
13 Ujistete se, že se zobrazil nápis a stisknete [OK].
04
08
2
COPY FAX SCAN
OK
GHI
@./
PQRS
T
JKL
ABC
TUV
MNO
DEF
ON/OFF
WXYZ
1
4
7
2
5
8
0#
3 C
ID
6
9
?
[OK]
10
12
11
131-18
Pr

TXT / PDF

Available 153 files for i-SENSYS MF6560PL View all >
HelpDrivers Since March 2000