Canon i-SENSYS MF6560PL Download Manual

DAN
Basisvejledning
Læs denne vejledning, før du betjener dette udstyr.
Når du er færdig med at læse denne vejledning, skal du gemme den på et sikkert sted til senere opslag.
Tillæg
Før du anvender maskinen
Dokumenthåndtering
Printmedier
Afsendelse af faxer (kun MF6550/
MF6560PL/MF6580)
Modtagelse af faxer (kun MF6550/
MF6560PL/MF6580PL)
Kopiering
Udskrivning
Scanning
Pc-fax (Kun MF6550/MF6560PL/
MF6580PL )
Vedligeholdelse
Fejlfinding
Maskinindstillinger
Brugerinterface til fjernbetjening
(Kun MF6580PL)
-serien
Hvad kan jeg gøre med denne maskine?i
Vejledninger til maskinen
? Klargøring af maskinen
? Installation af software
? Grundfunktioner
? Vedligeholdelse
Startvejledning
? Grundfunktioner
? Vedligeholdelse
? Maskinindstillinger
? Specifikationer
Basisvejledning
(Dette dokument)
? Avancerede funktioner
? Netværk og Brugerinterface til fjernbetjening
? Systemovervågning
? Rapporter og lister
Avanceret vejledning
? Scannerfunktioner
Scanner Driver Guide
(Scannerdrivervejledning)
Viser, at vejledningen leveres i PDF-format på den medfølgende CD-ROM.
? For at kunne se vejledningerne i PDF-format skal du have Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader.
Hvis Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader ikke er installeret på din computer, kan du hente den fra webstedet for Adobe Systems Incorporated.
? Vi gør meget for at sikre, at vejledningerne til maskinen er fri for unøjagtigheder og udeladelser.
Vi forbedrer dog løbende vore produkter, så hvis du har behov for nøjagtige specifikationer, bedes du kontake Canon.
? Illustrationen af maskinen på forsiden kan adskille sig lidt fra din maskine.
CD-ROM
CD-ROM
CD-ROM
CD-ROMii
Hvad kan jeg gøre med denne maskine?
Hvad kan jeg gøre med denne maskine?
Faxfunktioner (kun MF6550/MF6560PL/MF6580PL)
Angivelse af en modtager med en enkelt tast
Tastopkald
? (side 4-7)
Angiv en modtager med en tocifret kode
Kodeopkald
? (side 4-15)
Angivelse af flere modtagere med en enkelt tast
Gruppeopkald
? (side 4-23)
Slå en bestemt modtager op
Opkald gennem adressebogen
? Avanceret vejledning
Genopkald når linien er optaget
Automatisk genopkald
? Avanceret vejledning
AAAAA
BBBBB
CCCCCiii
Hvad kan jeg gøre med denne maskine?
Fax (fortsat)
Afsendelse af en fax til flere modtagere
Rundsending
? Avanceret vejledning
Afsend en fax på et angivet tidspunkt
Tidsforskudt afsendelse
? Avanceret vejledning
Modtagelse af faxer i hukommelsen uden udskrivning
Hukommelsesmodtagelse
? Avanceret vejledningiv
Hvad kan jeg gøre med denne maskine?
Kopieringsfunktioner
Vælg en scanningstilstand, afhængig af typen af billede
Billedkvalitet
? (side 6-3)
Juster tætheden i scannede billeder
Tæthed
? (side 6-4)
Forstør eller reducer kopierede billeder
Zoomforhold
? (side 6-6)
Sorter kopier i siderækkefølge
Sætvis kopiering
? Avanceret vejledning
Opret tosidede kopier
Tosidet kopi
? Avanceret vejledning
ABC
ABC
ABC
ABC
A
A
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
4
CCCC
CCCC
CCCC
CCCC
3
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
2
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
1
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
1
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
1
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
1
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
1
DEF
DEF
DEF
DEF
2
ABC
ABC
ABC
ABC
1
ABC
ABC
ABC
ABC
1
DEF
DEF
DEFv
Hvad kan jeg gøre med denne maskine?
Kopier to dokumenter på ét ark
2 på 1-kombination
? Avanceret vejledning
DEF
DEF
DEF
DEF
2
ABC
ABC
ABC
ABC
1
ABC
ABC
ABC
ABC
1
DEF
DEF
DEF
ABC
ABC
ABC
ABC
1
DEF
DEF
DEF
DEF
2vi
Hvad kan jeg gøre med denne maskine?
Printerfunktion
Scannerfunktion
Udskriv et dokument fra en PC
Udskrivning
? Onlinehjælp
Angiv detaljerede scanningsindstillinger til forskellige typer billeder
Scanning
? Scanner Driver Guide (Scannerdrivervejledning)
ABC
ABC
ABC
ABC
1
DEF
DEF
DEF
ABC
ABC
ABC
ABC
1
DEF
DEF
DEFvii
Hvad kan jeg gøre med denne maskine?
PC-faxfunktion (kun MF6550/MF6560PL/MF6580PL)
Brugerinterface til fjernbetjening (kun MF6580PL)
Send en fax fra en PC
PC-faxing
? Onlinehjælp
Opret adgang til og betjen maskinen fra en PC
Brugerinterface til fjernbetjening
? Avanceret vejledningviii
Hvad kan jeg gøre med denne maskine?
Indhold
Vejledninger til maskinen ...............................................................i
Hvad kan jeg gøre med denne maskine? .....................................ii
Faxfunktioner (kun MF6550/MF6560PL/MF6580PL) ...... ii
Kopieringsfunktioner....................................................... iv
Printerfunktion................................................................. vi
Scannerfunktion.............................................................. vi
PC-faxfunktion (kun MF6550/MF6560PL/
MF6580PL).....................................................................vii
Brugerinterface til fjernbetjening (kun MF6580PL) .........vii
Indhold..........................................................................................viii
Sådan anvender du denne guide ................................................xii
Symboler, der anvendes i denne vejledning...................xii
Illustrationer i denne vejledning .....................................xiii
Juridiske meddelelser.................................................................xiv
Varemærker...................................................................xiv
Copyright .......................................................................xiv
Ansvarsfraskrivelse........................................................xiv
1 Før du anvender maskinen.....................................................1-1
Maskinkomponenter....................................................................1-1
Kontrolpanel.................................................................................1-3
Overordnet kontrolpanel ...............................................1-3
Faxkontrolpanel (kun MF6550/MF6560PL/
MF6580PL)...................................................................1-5
LCD (standby) ..............................................................................1-6
Kopistatus.....................................................................1-6
Faxstatus ......................................................................1-6
Scannerstatus...............................................................1-6
Håndsæt (ekstraudstyr) (kun MF6550/MF6560PL/
MF6580PL)....................................................................................1-7
Vedligeholdelse af håndsættet .....................................1-7ix
Hvad kan jeg gøre med denne maskine?
Tonerpatron..................................................................................1-8
Vedligeholdelse af tonerpatronen.................................1-8
Timervalg....................................................................................1-10
Angivelse af dvaletilstand ...........................................1-10
Indstilling af auto-slettid ..............................................1-13
Angivelse af sommertid ..............................................1-15
2 Dokumenthåndtering ..............................................................2-1
Dokumentkrav..............................................................................2-1
Scanningsområde........................................................................2-3
Ilægning af dokumenter..............................................................2-4
På glaspladen...............................................................2-4
I den automatiske dokumentfremfører..........................2-6
3 Printmedier...............................................................................3-1
Papirkrav ......................................................................................3-1
Effektivt printområde...................................................................3-3
Retningslinjer for papir ...............................................................3-4
Ilægning af papir..........................................................................3-5
I universalbakken (f.eks. kuverter)................................3-5
Indstilling af papirtype og -format..............................................3-8
For papirkassetten........................................................3-8
For universalbakken ...................................................3-11
4 Afsendelse af faxer (kun MF6550/MF6560PL/MF6580).........4-1
Scanningsindstillinger ................................................................4-3
Billedkvalitet..................................................................4-3
Tæthed .........................................................................4-5
Kortopkald....................................................................................4-6
Indkodning af modtagere til kortopkald.........................4-6
Anvendelse af kortopkald ...........................................4-32
Manuel afsendelse.....................................................................4-34
Direkte afsendelse.....................................................................4-36x
Hvad kan jeg gøre med denne maskine?
5 Modtagelse af faxer (kun MF6550/MF6560PL/MF6580PL) ...5-1
6 Kopiering..................................................................................6-1
Scanningsindstillinger ................................................................6-3
Billedkvalitet..................................................................6-3
Tæthed .........................................................................6-4
Zoomforhold..................................................................6-6
7 Udskrivning..............................................................................7-1
8 Scanning ..................................................................................8-1
9 Pc-fax (Kun MF6550/MF6560PL/MF6580PL)..........................9-1
10 Brugerinterface til fjernbetjening (Kun MF6580PL)..........10-1
11 Vedligeholdelse ...................................................................11-1
Rengøring af maskinen.............................................................11-1
Udvendigt....................................................................11-1
Indvendigt ...................................................................11-2
Fikseringsenhedens rulle............................................11-4
Scanningsområde.......................................................11-5
Automatisk rensning af dokumentfremføreren............11-8
Transskriptionsrulle.....................................................11-9
Udskiftning af tonerpatronen .................................................11-10
Fordeling af toner......................................................11-10
Udskiftning af tonerpatronen.....................................11-12
Transport af maskinen ............................................................11-16xi
Hvad kan jeg gøre med denne maskine?
12 Fejlfinding ............................................................................12-1
Udbedring af papirstop .............................................................12-1
Papirstop.....................................................................12-1
Papirstop.....................................................................12-3
Displaymeddelelser...................................................................12-5
Fejlkoder (Kun MF6550/MF6560PL/MF6580PL).....................12-11
I tilfælde af strømsvigt ............................................................12-13
Hvis der er et problem, du ikke kan løse...............................12-14
13 Maskinindstillinger ..............................................................13-1
Maskinindstillinger ....................................................................13-1
Udskrivning af BRUGERS DATALISTE......................13-1
Åbning af menuen Indstillinger ...................................13-3
Menuen Indstilling .....................................................................13-5
FÆLLES INDSTILL. ..................................................13-5
KOPIVALG ...............................................................13-10
FAXVALG (kun MF6550/MF6560PL/
MF6580PL) ..............................................................13-12
TLF-INDKODNING. (kun MF6550/MF6560PL/
MF6580PL) ..............................................................13-18
PRINTERVALG .......................................................13-20
TIMERVALG ............................................................13-24
JUSTER./RENSNING ..............................................13-26
RAPPORTVALG ......................................................13-28
SYSTEMVALG ........................................................13-29
14 Tillæg....................................................................................14-1
Specifikationer...........................................................................14-1
Generelt......................................................................14-1
Kopimaskine ...............................................................14-2
Printer .........................................................................14-3
Fax (kun MF6550/MF6560PL/MF6580PL) .................14-3
Telefon (kun MF6550/MF6560PL/MF6580PL) ...........14-4
Stikordsregister .........................................................................14-5xii
Hvad kan jeg gøre med denne maskine?
Sådan anvender du denne guide
Symboler, der anvendes i denne vejledning
Følgende symboler anvendes i alle vejledninger for maskinen og angiver advarsler, punkter hvor man skal være forsigtig, og bemærkninger, du skal notere dig ved anvendelse af maskinen.
ADVARSEL
Angiver en advarsel, der er forbundet med livsfare eller risiko for alvorlige personskader, hvis den ikke respekteres.
FORSIGTIG
Forklarer, hvordan man undgår skader på personer og materiel.
BEMÆRK
Forklarer begrænsninger i betjeningen og hvordan du undgår mindre problemer.
Desuden bruger denne vejledning karakteristiske skrifttyper med henblik på at identificere taster og information på displayet:– Taster, der skal trykkes på, vises i kantparentes: [Stop].
– Oplysninger i displayet vises i vinkelparentes: .
Tal, der refererer til knapperne i oversigten over kontrolpanelet, svarer til den trinnenes rækkefølge i fremgangsmåden.xiii
Hvad kan jeg gøre med denne maskine?
Illustrationer i denne vejledning
Medmindre andet bliver angivet viser illustrationerne i denne vejledning
LaserBase MF6580PL uden ekstraudstyr.
Modellen LaserBase MF6580PL bruges til illustrationsformål i denne vejledning.
Hvor der er forskelle mellem modellerne MF6530, MF6540PL, MF6550, MF6560PL og
MF6580PL er det tydeligt angivet i teksten, f.eks. ”Kun MF6580PL ”.xiv
Hvad kan jeg gøre med denne maskine?
Juridiske meddelelser
Varemærker
Canon, Canon-logoet og LaserBase er varemærker, der tilhører Canon Inc.
Alle andre produkt- og brandnavne er registrerede varemærker, varemærker eller servicemærker, der tilhører deres respektive ejere.
Copyright
Copyright © 2006 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Intet af denne publikation må reproduceres, overføres, transskriberes i et søgesystem eller oversættes til noget sprog eller computersprog uanset form eller måde, elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk, manuelt eller andet uden skriftlig tilladelse fra Canon Inc.
Ansvarsfraskrivelse
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
CANON INC. UDSTEDER INGEN GARANTIER VEDRØRENDE DETTE MA TERIALE,
HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, UNDT AGET SOM ANGIVET HERI,
HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, HERAF , GARANTIER VEDRØRENDE
MARKEDSFØRING, AFSÆTNING, EGNETHED TO ET BESTEMT FORMÅL ELLER
KRÆNKELSE AF PATENTRETTIGHEDER. CANON INC. ER IKKE ANSVARLIG FOR
DIREKTE, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER
ELLER TAB ELLER UDGIFTER SOM RESULTAT AF BRUG AF DETTE MATERIALE.1-1
Før du anvender maskinen
Før du anvender maskinen
Maskinkomponenter
A Automatisk dokumentfremfører
Holder dokumenter og fører dem automatisk ind i scanningsområdet.
B Dokumentstyr
Justerer dokumentets bredde.
C Dokumentfremførerbakke
Her ilægges dokumenterne.
D Dokumentudgangsbakke
Modtager dokumenter.
E Papirudgangsbakke
Modtager kopier, udskrifter og faxer.
F Papirstopper
Forhindrer, at papiret falder ned fra papirudgangsbakken.
Åbn stopperen fra den oprindelige position til papir i A4-format.
G Kontrolpanel
Taster på maskinen.
H Papirkassette
Holder papirmagasinet
C B
H
AD E
GF1-2
Før du anvender maskinen
I Venstre dæksel
Åbn dette dæksel ved udskiftning af tonerpatronen eller rydning af papirstop.
J Scanningsområde
Scanner dokumenter fra den automatiske dokumentfremfører.
K Glaspladedæksel
Åbn dette dæksel, når et dokument placeres på glaspladen.
L Glasplade
Anbring dokumenter.
M Universalbakke
Bruges til papirstakke i specialformat eller i tyk/tynd kvalitet.
N Dokumentstyr til universalbakke
Justerer papirets bredde.
O Forlænger til universalbakke
Trækkes ud ved ilægning af papirstak.
P USB-port
Tilslut USB-kablet (Universal Serial Bus).
Q Ethernet-port (kun MF6580PL)
Tilslut netværkskablet.
R Liniestik til telefon (kun MF6550/
MF6560PL/MF6580PL)
Tilslut ledning til ekstern telefon.
S Stik til eksterne enheder (kun MF6550/
MF6560PL/MF6580PL)
Tilslut en ekstern enhed.
T Stik til håndsæt
Tilslut ledning til håndsæt (ekstraudstyr).
U Stik til lysnet
Tilslut netledningen.
V Hovedafbryder
Tænder eller slukker for strømmen.
L K J I
M O N
P Q
S T V U R1-3
Før du anvender maskinen
Kontrolpanel
Overordnet kontrolpanel
?MF6550/MF6560PL/MF6580PL
A Indikator for papirvalg
Viser den valgte papirkilde.
B Indikator for placering af papirstop.
Viser placeringen af papirstop.
C LCD-display
Viser meddelelser og prompte under betjening. Viser markering, tekst og tal under justering af indstillinger.
D Tasten [COPY]
Tryk på denne tast for at skifte til kopieringstilstand.
E t a s t
Tryk på denne tast for at formindske værdien for diverse indstillinger. Du kan også få vist det forrige menupunkt ved at trykke på denne tast.
F Tasten [FAX]
Tryk på denne tast for at skifte til faxstatus.
G Tasten [OK]
Tryk på denne tast for at fastlægge det indhold, du indstiller eller registrerer.
H Tasten [SCAN]
Tryk på denne tast for at skifte til scanningstilstand.
I t a s t
Tryk på denne tast for at forøge værdien for diverse indstillinger. Du kan også få vist det næste menupunkt ved at trykke på denne tast.
J Tasten [Nulstil]
Tryk på denne tast for at få maskinen til at vende tilbage til standby.
K Tasten [Systemovervågning]
Tryk på denne tast for at kontrollere status for faxafsendelse, udskrivning, kopiering eller rapporter.
L Tasten [Vis indstillinger]
Tryk på denne tast for at bekræfte kopieringsfunktionens indstillinger.
MT a l t a s t e r
Til indtastning af bogstaver og tal.
4
8
2
COPY FAX SCAN
OK
GHI
@./
PQRS
T
JKL
ABC
TUV
MNO
DEF
ON/OFF
WXYZ
1
4
7
2
5
8
0#
3 C
ID
6
9
?
Ae
B D G C E I F H J K L M O N R Q Pd c b a X Z Y W U T S V1-4
Før du anvender maskinen
N Tasten [ID] (Identifikation)
Tryk på denne tast for at indtaste en adgangskode til maskinen. (Indtast adgangskode ? Tryk på [ID] (Identifikation) for at aktivere funktioner. Tryk igen på [ID]
(Identifikation), når du er færdig, for at vende tilbage til skærmen til indtastning af adgangskode). For at indkode en adgangskode, [Flere funktioner] ?
? .
O Tasten [C] (Ryd)
Tryk på denne tast for at slette indtastede bogstaver og tal.
P Tasten [Start]
Tryk på denne tast for at påbegynde kopiering, scanning og afsendelse af faxer.
Q Tasten [Stop]
Tryk på denne tast for at annullere handlinger på maskinen.
R Tasten [ON/OFF] (kontrolpanelets afbryderkontakt)
Tryk på denne tast for at slukke og tænde kontrolpanelet. Du kan også trykke på tasten for at skifte til dvaletilstand eller for manuelt at vende tilbage til normal tilstand.
S Indikator for strøm
Lyser, når der er tændt for hovedafbryderen.
T Indikator for fejl
Blinker eller lyser op, når der er opstået en fejl.
U Indikatoren Arbejder/Data
Blinker, når maskinen arbejder. Lyser, når der er ventende job på maskinen.
V Tasten [Tone]
Tryk på denne tast for skifte fra drejeskive- til toneopkald.
W Tasten [2 på 1]
Tryk på denne tast for at angive 2 på
1-kopiering.
X Tasten [Kantsletning]
Tryk på denne tast for at indstille kantsletning til kopiering.
Y Tasten [Sætsortering]
Tryk på denne tast for at angive sætsorteret kopiering.
Z Tasten [Flere funktioner]
Tryk på denne tast for at vælge eller annullere tilstande under [Flere funktioner].a Tasten [Tosidet]
Tryk på denne tast for at angive tosidet kopiering eller fax.b Tasten [Opkopier/Nedkopier]
Tryk på denne tast for at forstørre eller formindske kopiforholdet.c Tasten [Tæthed]
Tryk på denne tast for at gøre kopierne eller faxerne lysere eller mørkere.d Tasten [Billedkvalitet]
Tryk på denne tast for at vælge billedkvalitet til kopiering eller fax.e Tasten [Papirvalg]
Tryk på denne tast for at vælge papirkilde
(papirkassette eller universalbakke).
?MF6530/MF6540PL
COPY SCAN
OK
ON/OFF
1
4
7
2
5
8
0#
3 C
ID
6
9
Ae
B D G C E I H J K L M O N R Q Pd c b a X Z Y W U T S1-5
Før du anvender maskinen
Faxkontrolpanel (kun MF6550/MF6560PL/MF6580PL)
A Tasten [Direkte afsendelse]
Tryk på denne tast for at angive direkte afsendelse.
B Tasten [R] (Viderestil)
Tryk på denne tast for at ringe op til et eksternt linienummer eller et lokalnummer, når enheden er tilsluttet via et omstillingsbord.
C Tasten [Rør]
Tryk på denne tast for at foretage et opkald uden at løfte håndsættet, der fås som ekstraudstyr eller håndsættet på den eksterne telefon.
D Tasten [Genopkald/Pause]
Tryk på denne tast for at foretage genopkald til det sidst indtastede nummer, når faxen er i standby.
Tryk på denne tast for at angive en pause mellem eller efter telefon/faxnummeret, når du ringer op eller indkoder numre.
E Tasten [Kodeopkald]
Tryk på denne tast for at foretage kodeopkald.
F Tasten [Adresseliste]
Tryk på denne tast for at søge i forudregistrerede taster til tast- eller kodeopkald efter navn.
G Taster til tastopkald
Tryk på disse taster for at foretage tastopkald
(opkald til hyppigt anvendte numre, som er indkodet på forhånd).
H Tasten [Tidsforskudt afsendelse]
Tryk på denne tast for at angive tidsforskudt afsendelse.
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
CO
R /P
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23
G
A B C D E F
H G
Åbent panel
/P1-6
Før du anvender maskinen
LCD (standby)
Kopistatus
? Uden kassette (ekstraudstyr)
A Zoomforhold
B Papirformat
CA n t a l
DT æ t h e d
E Billedkvalitet
Faxstatus*
A Dato og tidspunkt
B Modtagestatus
C Billedkvalitet
* Kun MF6550/MF6560PL/MF6580PL
?Med kassette (ekstraudstyr)
Scannerstatus
100% A4
O1
TEKST A
A B C
E D
31/12 2006 SØN 10:50
KunFax FIN
A
C B
100% AUTO
O1
TEKST A
A B C
E D
SCANNERSTATUS1-7
Før du anvender maskinen
Håndsæt (ekstraudstyr) (kun MF6550/MF6560PL/MF6580PL)
Hvis du vil bruge maskinen som telefon og fax, eller hvis du vil kunne modtage faxer manuelt, skal du montere et håndsæt, der kan leveres som ekstraudstyr af den lokale, autoriserede Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.
BEMÆRK
Vejledning i montering af håndsættet finder du i ”Tilslutning af telefonledninger og montering af håndsæt” i Startvejledning.
Vedligeholdelse af håndsættet
– Efterlad ikke håndsættet, hvor det kan blive udsat for direkte sollys.
– Monter ikke håndsættet under varme eller fugtige forhold.
– Spray ikke med poleremidler på håndsættet, da det kan tage skade.
– Rengør håndsættet med en fugtig klud.
Brug en spids genstand (f.eks. en kuglepen) til at vælge ringestyrke for håndsættet.1-8
Før du anvender maskinen
Tonerpatron
Levetiden for den originale Canon-tonerpatron i maskinen er ca. 5.000 sider.
Sideantallet er baseret på ISO/IEC 19752* ved udskrivning af A4-format med standardindstilling for udskrivningstæthed. Tonerforbruget afhænger af typen af dokumenter, der udskrives. Hvis mange af dine dokumenter indeholder meget grafik eller mange tabeller eller diagrammer, bliver tonerens levetid kortere, fordi tonerforbruget er højere for disse typer elementer. Du kan købe en ny, original
Canon-tonerpatron hos den lokale, autoriserede Canon-forhandler eller Canon
HelpDesk.
* ”ISO/IEC 19752” er den globale standard for ”Metoder til bestemmelse af ydeevne for tonerpatroner til monokromatiske, elektrofotografiske printere og multifunktionsenheder, der kan indeholde printerkomponenter”, som udgives af ISO (International Organization for Standardization).
Vedligeholdelse af tonerpatronen
? Hold tonerpatronen væk fra computerskærme, diskdrev og disketter. Magneten inde i patronen kan skade disse dele.
? Undgå steder med høj temperatur, høj luftfugtighed og hurtige temperaturskift.
? Udsæt ikke tonerpatronen for direkte sollys eller stærkt lys i mere end fem minutter.
? Opbevar tonerpatronen i dens beskyttelsespose. Åbn ikke posen, før du er klar til at sætte tonerpatronen i maskinen.
? Gem tonerpatronens beskyttelsespose, hvis du skal pakke og sende tonerpatronen senere.
? Opbevar ikke tonerpatronen i saltholdig luft eller under omstændigheder, hvor den kan blive udsat for korroderende gasser som f.eks. findes i aerosolspray.
? Tag ikke tonerpatronen ud af maskinen, medmindre det er nødvendigt.
Navn på tonerpatronen: Canon Cartridge 7061-9
Før du anvender maskinen
? Åbn ikke tromlens beskyttelseslukker på tonerpatronen. Hvis tromlens overflade udsættes for lys og dermed beskadiges, kan det forringe udskriftskvaliteten.
? Hold altid patronen i dens håndtag for at undgå berøring af tromlens beskyttelseslukker.
? Stil aldrig patronen på højkant, og vendl den aldrig på hovedet. Hvis toneren størkner i tonerpatronen, kan det blive umuligt at løsne den, selv ved at ryste tonerpatronen.
FORSIGTIG
Kast ikke tonerpatronen i ild. Tonerpulveret er meget brændbart.1-10
Før du anvender maskinen
Timervalg
Angivelse af dvaletilstand
Når der ikke har været aktivitet på maskinen i et angivet tidsrum, skifter den automatisk til dvaletilstand.
1 Tryk på [Flere funktioner].
2 Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge , og tryk derefter på [OK].
3 Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge , og tryk derefter på [OK].
04
08
2
COPY FAX SCAN
OK
GHI
@./
PQRS
T
JKL
ABC
TUV
MNO
DEF
ON/OFF
WXYZ
1
4
7
2
5
8
0#
3 C
ID
6
9
?
[OK]
1
2
31-11
Før du anvender maskinen
4 Kontroller, at vises, og tryk derefter på [OK].
5 Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge det ønskede interval, og tryk derefter på [OK].
Du kan angive et interval på mellem 3 og 30 minutter (angives i hele minutter).
Værdierne kan også indtastes med taltasterne.
6 Tryk på [Stop] for at vende tilbage til standby.
04
08
2
COPY FAX SCAN
OK
GHI
@./
PQRS
T
JKL
ABC
TUV
MNO
DEF
ON/OFF
WXYZ
1
4
7
2
5
8
0#
3 C
ID
6
9
?
[OK]
4
5
61-12
Før du anvender maskinen
BEMÆRK
– Tryk på [ON/OFF] på kontrolpanelet for at vende tilbage fra dvaletilstand til normal tilstand.
– Tryk på [ON/OFF] på kontrolpanelet for at skifte til dvaletilstand manuelt.
– Maskinen skifter ikke til dvaletilstand, hvis: maskinen er i drift
 der opstår en systemfejl
 røret er løftet* på håndsættet, der fås som ekstraudstyr, eller på håndsættet til den eksterne telefon
– Maskinen skifter væk fra dvaletilstand, hvis: der trykkes på [ON/OFF] på kontrolpanelet
 en computer udførerer en scanning via maskinen
* Kun MF6550/MF6560PL/MF6580PL1-13
Før du anvender maskinen
Indstilling af auto-slettid
Når der ikke har været aktivitet på maskinen i et angivet tidsrum, vender skærmen tilbage til standby (the display returns to standby mode (Auto-slet-funktion).
1 Tryk på [Flere funktioner].
2 Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge , og tryk derefter på [OK].
3 Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge , og tryk derefter på [OK].
04
08
2
COPY FAX SCAN
OK
GHI
@./
PQRS
T
JKL
ABC
TUV
MNO
DEF
ON/OFF
WXYZ
1
4
7
2
5
8
0#
3 C
ID
6
9
?
[OK]
1
2
31-14
Før du anvender maskinen
4 Kontroller, at vises, og tryk derefter på [OK].
5 Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge det ønskede interval, og tryk derefter på [OK].
Du kan angive et interval på mellem 3 og 9 minutter (angives i hele minutter).
Værdierne kan også indtastes med taltasterne.
6 Tryk på [Stop] for at vende tilbage til standby.
04
08
2
COPY FAX SCAN
OK
GHI
@./
PQRS
T
JKL
ABC
TUV
MNO
DEF
ON/OFF
WXYZ
1
4
7
2
5
8
0#
3 C
ID
6
9
?
[OK]
4
5
61-15
Før du anvender maskinen
Angivelse af sommertid
I nogle lande stilles uret frem om sommeren. Dette går under betegnelsen
”sommertid”.
1 Tryk på [Flere funktioner].
2 Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge , og tryk derefter på [OK].
3 Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge , og tryk derefter på [OK].
4 Kontroller, at vises, og tryk derefter på [OK].
5 Kontroller, at vises, og tryk derefter på [OK].
04
08
2
COPY FAX SCAN
OK
GHI
@./
PQRS
T
JKL
ABC
TUV
MNO
DEF
ON/OFF
WXYZ
1
4
7
2
5
8
0#
3 C
ID
6
9
?
[OK]
1
2
4
3
51-16
Før du anvender maskinen
6 Kontroller, at vises, og tryk derefter på [OK].
7 Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge måned, og tryk derefter på [OK].
8 Kontroller, at vises, og tryk derefter på [OK].
9 Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge uge, og tryk derefter på [OK].
04
08
2
COPY FAX SCAN
OK
GHI
@./
PQRS
T
JKL
ABC
TUV
MNO
DEF
ON/OFF
WXYZ
1
4
7
2
5
8
0#
3 C
ID
6
9
?
[OK]
6
8
7
91-17
Før du anvender maskinen
10 Kontroller, at vises, og tryk derefter på [OK].
11 Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge dag, og tryk derefter på [OK].
12 Kontroller, at vises, og tryk derefter på [OK].
13 Kontroller, at vises, og tryk derefter på [OK].
04
08
2
COP

TXT / PDF

Available 153 files for i-SENSYS MF6560PL View all >
HelpDrivers Since March 2000