Sony DSLR-A100 Download Manual

DSLR-A100 2-689-106-62 (1)
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.
2-689-106-62 (1)
Ennen käyttöä
Kuvaustoimintojen käyttäminen
Katselutoimintojen käyttäminen
Valikon käyttö
Tietokoneen käyttäminen
Kuvien tulostaminen
Vianmääritys
Muut
Hakemisto
2006 Sony Corporation
100
DSLR-A100
Digitaalinen järjestelmäkamera
Käyttö- ja vianmääritysopas
”Lue tämä ensin” (erillinen ohje)
Neuvoo kameran käyttökuntoon asetuksen ja antaa perusohjeet kuvaamista ja kuvien toistoa varten.
Käyttöohjeet
Lue tämä opas ja ”Lue tämä ensin” (erillinen ohje) huolellisesti ennen kameran käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.2
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia
”Memory Stick” -tyypit, joita voi käyttää (ei mukana)
”Memory Stick” -muistikortteja on kahta eri tyyppiä.
”Memory Stick”: et voi käyttää kamerassasi ”Memory Stick”
-muistikorttia.
”Memory Stick Duo”: ”Memory Stick
Duo” -kortin asettaminen CF-korttipaikan Memory Stick Duo
-sovittimeen (mukana).
Kun käytät ”Memory Stick Duo” -korttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, aseta kytkin tallennusasentoon.
”Memory Stick” -korttia koskevia lisätietoja on sivulla 133.
Akkua koskevia huomautuksia
Lataa NP-FM55H-akku (mukana) ennen kameran ensimmäistä käyttökertaa. (t ”Lue tämä ensin”vaihe 1)
Akku voidaan ladata, vaikka se ei ole aivan tyhjä. Voit käyttää myös osaksi ladattua akkua.
Jos et aio käyttää akkua pitkään aikaan, käytä sen lataus loppuun, poista se kamerasta ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Tämä auttaa ylläpitämään akun toimintoja (sivu 136).
Akkua koskevia tarkempia tietoja on sivulla 136.
Kuvauksen sisältöä ei korvata
Kuvauksen sisältöä ei voida korvata, vaikka kuvaus tai toisto epäonnistuisi esimerkiksi kameran tai tallennusvälineen virheellisen toiminnan vuoksi.
Varmuuskopiointisuositus
Tietojen katoamisen vaaran ehkäisemiseksi kopioi aina tiedot toiselle tallennusvälineelle
(varmuuskopiointi).
Kuvaamista ja toistoa koskevia huomautuksia
Tämä kamera ei ole pöly-, roiske- tai vesitiivis.
Lue ennen kameran käyttöä kohta ”Varotoimia”
(sivu 141).
Ennen kuin kuvaat ainutlaatuisia tapahtumia kokeile, että kamera toimii oikein.
Varo, ettei kamera kastu. Kameran sisään päässyt vesi voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, joita ei ehkä voi korjata.
Älä katso kohti aurinkoa tai muuta voimakasta valonlähdettä etsimen tai irrotetun objektiivin läpi. Tämä voi vahingoittaa silmiäsi pysyvästi.
Tai se saattaa aiheuttaa kameran toimintahäiriön.
Älä käytä kameraa lähellä laitteita, jotka muodostavat voimakkaita radioaaltoja tai säteilyä. Kamera ei ehkä pysty kuvaamaan tai toistamaan oikein.
Kameran käyttö pölyisessä tai hiekkaisessa paikassa voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Jos kameraan tiivistyy kos teutta, poista se ennen kameran käyttöä (sivu 141).
Älä ravistele tai iske kameraa. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja estää kuvaamisen, minkä lisäksi se voi tehdä tallennusvälineestä epävakaan ja vioittaa tai tuhota kuvatietoja.
Puhdista salamavalon pinta ennen käyttöä.
Salamavalon muodostama kuumuus voi värjätä sen pinnalla olevan lian tai saada sen tarttumaan kiinni heikentäen näin salamavalon tehoa.
Säilytä kamera, mukana tulleet lisävarusteet ja muut tarvikkeet lasten ulottumattomissa. Lapset voivat nielaista esim. akun tai lisälaiteliitännän suojuksen. Jos näin käy, on otettava välittömästi yhteys lääkäriin.3
Nestekidenäyttöä ja objektiivia koskevia huomautuksia
Nestekidenäyttö on valmistettu erittäin hienoa tarkkuustekniikkaa käyttäen, niin että yli
99,99 % kuvapisteistä on toimivia.
Nestekidenäytössä voi kuitenkin näkyä jatkuvasti joitakin hyvin pieniä mustia tai kirkkaita pisteitä (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä). Nämä valmistuksessa syntyneet pisteet ovat normaaleja eivätkä vaikuta kuvaamiseen millään tavalla.
Kameraa ei saa altistaa suoralle auringonvalolle.
Kamerasta lähellä olevaan kohteeseen kohdistuva auringonvalo voi sytyttää kohteen palamaan. Jos joudut asettamaan kameran suoraan auringonvaloon, kiinnitä objektiivin suojus.
Nestekidenäytössä näkyvät kohteet voivat laahautua jäljessä kylmissä olosuhteissa. Tämä ei ole vika. Nestekidenäyttö voi pimentyä väliaikaisesti, kun kamera kytketään päälle kylmissä olosuhteissa. Näyttö toimii normaalisti, kun kamera lämpenee.
Älä paina nestekidenäyttöä. Näytön väri voi muuttua ja näyttö voi vikaantua.
Polttoväli
Tämän kameran kuvakulma on kapeampi kuin
35 mm:n filmikameran kuvakulma. 35 mm:n filmikameran polttoväliä suurin piirtein vastaava polttoväli samalla kuvakulmalla kuvaamiseksi saadaan suurentamalla objektiivin polttoväliä noin puolella.
Esimerkki: kamerassa oleva 50 mm:n objektiivi vastaa 35 mm:n filmikamerassa olevaa 75 mm:n objektiivia.
Kuvatietojen yhteensopivuus
Tämä kamera noudattaa yleistä DCF (Design rule for Camera File system) -standardia, jonka perustaja on JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
Kamerallasi kuvattujen kuvien toisto muissa laitteissa tai muissa laitteissa kuvattujen tai muokattujen kuvien toisto omassa kamerassasi ei ole varmaa.
Tekijänoikeutta koskeva varoitus
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat ja muut materiaalit voivat olla tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden luvaton kuvaaminen voi olla tekijänoikeuslakien vastaista.
Tässä oppaassa käytetyt kuvat
Tämän oppaan esimerkeissä käytetyt kuvat ovat jäljennettyjä kuvia eikä niitä ole otettu tällä kameralla.
Mustat, valkoiset, punaiset, siniset ja vihreät pisteet4
Sisällysluettelo
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia........... 2
Perustekniikkoja parempien kuvien saamiseksi ......... 8
Tarkennus – Tarkentaminen kohteeseen onnistuneesti ........... 8
Valotus – Valon voimakkuuden säätö ............ 11
Väri – Valaistuksen vaikutus ......... 12
Laatu – Kuvan laatu ja kuvan koko ......... 12
Osien tunnistaminen ........... 14
Näytössä olevat ilmaisimet........ 17
Tallennustietojen näytön vaihtaminen ......... 21
Kuvien määrä .......... 22
Kuvamäärä, joka voidaan tallentaa akkua käytettäessä ............ 24
Käytön kuvaus ............. 25
Toimintatilan valitsimen käyttö ............ 26
Valotusohjelma......... 27
Ohjelmoitava automaattikuvaus......... 28
Kuvaaminen aukon ensisijaisuus -tilassa ............ 29
Kuvaaminen valotusajan ensisijaisuus -tilassa......... 30
Kuvaaminen manuaalisessa valotustilassa ......... 32
Toimintokiekon käyttäminen...... 36
Toimintokiekon käyttäminen ......... 37
ISO / Zone-täsmäys asetus ......... 38
Valkotasapainon säätäminen............. 40
D-alueen optim. ....... 43
Väri-/DEC-tilan valinta........... 43
Tarkennustila............ 45
Salamavalo ......... 48
Mittaustapa ......... 52
(Kuvansiirto) -painikkeen käyttö.............54
(Kuvansiirto) -painikkeen käyttö .......... 54
Jatkuva kuvaaminen............. 55
Itselaukaisimen käyttö .......... 56
Kolmen kuvan ottaminen eri valotuksilla – Monivalotus......... 56
Valkotasapainohaarukkakuvaus ........ 58
Ennen käyttöä
Kuvaustoimintojen käyttäminen5
Valotuksen säätäminen........59
Valotuksen lukitus (AE-lukko) ...........61
Hidas täsmäys (pimeän taustan kuvaaminen salamalla) ......63
Terävyysalueen tarkistus...........64
Manuaalinen tarkennus .............65
Toistonäytön vaihtaminen..........66
Histogrammin näyttäminen........68
Kuvan kääntäminen......70
Kuvien suurentaminen .........71
Kuvien katsominen televisiolla.............72
Valikkovaihtoehtojen käyttö .......74
Valikkoluettelo .........76
Tallennusvalikko 1 ..........77
Kuvakoko
Laatu
Välit. kuvank.
Kohinanvaim.
Silmäkäynn.AF
Tallennusvalikko 2 ..........80
Punasilmä
Salamanohjaus
Salaman oletus
Haaruk.järjest
Palauta
Toistovalikko 1.........82
Poista
Alusta
Suojaa
Hakemistokuvat
Toistovalikko 2.........85
Diaesitys
DPOF-asetus
Katselutoimintojen käyttäminen
Valikon käyttö6
Räätälöintivalikko 1 ......... 87
Ensisijaisuus
Tark.lukit.näp
AEL-painike
Säätöpyörän as
Valotuskorj as
AF-valaisin
Räätälöintivalikko 2 ......... 90
Laukaisinluk.
Laukaisinluk.
AF-alueen as.
Monitorinäyttö
Kuvausnäyttö
Kuvankatselun.
Asetusvalikko 1 ....... 92
LCD:n kirkkaus
Siirtotapa
Videoulostulo
Äänimerkit
Kieli
Pvm./ajan as.
Asetusvalikko 2 ....... 94
Tied.nro muist
Kansion nimi
Valitse kansio
Asetusvalikko 3 ....... 96
LCD-taustavalo
Virransäästö
Val-os. muisti
Poiston vahv.
Puhdista CCD
Perusaset. pal
Windows-tietokoneen käyttäminen ............. 99
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen .......... 101
Tietokoneeseen tallennettujen kuvatiedostojen katselu kameralla ....... 107
Ohjelmiston asentaminen (mukana) ......... 108
Ohjelmiston (mukana) käyttäminen .......... 109
Macintosh-tietokoneen käyttäminen .........114
Tietokoneen käyttäminen7
Kuvien tulostaminen ..........116
Kuvien tulostaminen suoraan PictBridge-yhteensopivalla tulostimella ....117
Vianmääritys .........121
Varoitusilmoitukset ............131
”Memory Stick” ...........133
CF-kortti/Microdrive ...........135
Akku .........136
Akkulaturi ......137
Lisävarusteet .........138
Varotoimia ............141
Tekniset tiedot ............143
Perusasetusten palautus.........145
Kuvien tulostaminen
Vianmääritys
Muut
Hakemisto 1498
Perustekniikkoja parempien kuvien saamiseksi
Kun katsot etsimeen tai painat suljinpainikkeen puoliväliin, kamera säätää tarkennusta automaattisesti (Automaattitarkennus). Ota tavaksesi painaa suljinpainike vain puoliväliin varmistaaksesi, että kohde on tarkennettu.
Jos kohde näyttää epäterävältä vielä tarkennuksen jälkeen, syynä voi olla kameran heiluminen. t Katso ”Vinkkejä epäterävyyden välttämiseksi” (seuraava kohta).
Tarkennus
Tarkentaminen kohteeseen onnistuneesti
Paina suljinpainike suoraan pohjaan asti.
Paina suljinpainike puoliväliin asti.
AE/AF-lukko
, z
Paina sitten suljinpainike pohjaan asti.
Tarkennus Valotus Väri Laatu
Tässä osassa kuvataan perusteet, jotta voit nauttia kamerastasi. Siinä kerrotaan, kuinka kameran eri toimintoja käytetään, kuten esim. toimintatilan valitsinta (sivu 26), toimintokiekkoa (sivu 36) ja valikoita (sivu 74).9
Kun kohde on tarkennusalueen ulkopuolella (Tarkennuksen lukitus)
Aseta normaalitilanteessa automaattitarkennustilaa käytettäessä kohde tarkennusalueen sisään ja ota kuva. Jos kohde ei ole keskellä tai on tarkennusalueen ulkopuolella, tarkennusalueen taustasta tulee tarkka mutta kohde on epätarkka. Voit estää tämän käyttämällä tarkennuksen lukitusta alla kuvatulla tavalla.
Tarkennuksen lukitustoiminto on tehokas myös kuvattaessa kohteita, joiden kuvaamisessa automaattitarkennus ei ole tehokas (sivu 10).
1 Sijoita kohde tarkennusalueen sisälle ja paina suljinpainike puoliväliin asti.
Etsimessä oleva z-ilmaisin syttyy. Paikallinen tarkennusalue on valaistuna hetken osoittaen tarkennuksen kohteen.
Vinkkejä epäterävyyden välttämiseksi
Pidä kameraa paikallaan ja käsivarret sivuilla ja tue objektiivia vasemman kätesi kämmenellä. Vakauta yläruumiisi siirtämällä toista jalkaasi eteenpäin. Myös seinää vasten nojaaminen tai kyynärpään asettaminen pöydälle antaa tukea. On suositeltavaa käyttää myös jalustaa tai Super SteadyShot -toimintoa.
Salaman avulla saat kirkkaita kuvia vähässäkin valossa, minkä lisäksi se auttaa estämään kameran tärinästä johtuvaa epätarkkuutta.
Jos haluat hyödyntää vallitsevan valon tai jos kohde on salaman kantaman ulkopuolella, voit suurentaa sulkimen nopeutta ISO-asetusta suurentamalla ja näin pienentää kameran tärinästä johtuvaa epätarkkuutta ilman salaman käyttöä. (Tämä tosin tekee kuvasta rakeisen tai altistaa sen kohinalle.)10
2 Pidä suljinpainike painettuna puoliväliin ja sommittele kuva uudelleen sijoittamalla kohde takaisin alkuperäiselle kohdalle.
3 Ota kuva painamalla suljinpainike täysin alas.
Tarkennuksen lukitustoiminto lukitsee myös valotuksen (kun monisegmenttimittaus on valittuna
(sivu 52)).
Suljinpainikkeen vapauttaminen ku van ottamisen jälkeen kytkee tarkennuksen lukituksen pois. Jos pidät suljinpainikkeen painettuna puoliväliin kuvan ottamisen jälkeen, voit jatkaa kuvaamista samalla tarkennustasolla.
J o s z -ilmaisin ei syty etsimessä (kohde liikkuu), et voi käyttää tarkennuksen lukitusta painamalla suljinpainikkeen puoliväliin. (Katso sivuja 47 ja 65.)
Kohteet, jotka saattavat edellyttää erikoistarkennusta:Automaattitarkennusta käytettäessä on vaikea kohdistaa seuraaviin kohteisiin. Käytä näissä tapauksissa tarkennuksen lukitusta tai manuaalista tarkennusta (sivu 65).
– kohteet, joiden kontrasti on pieni, kuten sininen taivas tai valkoinen seinä
– kaksi eri etäisyyksillä olevaa kohdetta, jotka ovat päällekkäin tarkennusalueella
– toistuvista kuvioista koostuvat kohteet, kuten rakennuksen julkisivu
– erittäin kirkkaat tai häikäisevät kohteet, kuten aurinko, auton kori tai veden pinta.
Tarkan etäisyyden mittaaminen kohteeseen
Kuvassa oleva vaakasuora viiva näyttää CCD*-tason sijainnin. Kun mittaat kameran ja kohteen välistä tarkkaa etäisyyttä, käytä mittaamiseen tämän vaakasuoran viivan sijaintia.
* CCD on se osa kameraa, joka toimii filminä.11
V oit luoda erilaisia kuvia säätämällä suljinnopeutta ja -aukkoa. Valotus on se määrä valoa, jonka kamera saa, kun suljin vapautetaan.
Valotus
Valon voimakkuuden säätö
Ylivalotus
= liian paljon valoa
Vaalea kuva
Valotus asetetaan automaattisesti oikeaan arvoon automaattisäätötilaa käytettäessä.
V oit kuitenkin säätää sitä manuaalisesti alla mainittujen toimintojen avulla.
Manuaalinen valotus:Voit säätää valotusaikaa ja aukon arvoa manuaalisesti. t sivu 32
Mittaustapa:Tämän avulla voit muuttaa sitä kohteen osaa, josta valotus määritetään. t sivu 52
Valotuksen korjaaminen:Tämän avulla voit säätää kameran määrittämää valotusta. t sivu 59
Oikea valotus
Alivalotus
= liian vähän valoa
Tummempi kuva
Valotusaika = Se aika, jonka kamera saa valoa
(sulkimen nopeus)
Aukko = Sen aukon koko, josta valo pääsee kulkemaan läpi
Kuva-anturi = Osa, joka tallentaa kuvan
Valotus:12
Kohteen väriin vaikuttavat valaistusolosuhteet.
Esimerkki: Valolähteiden vaikutus kuvan väriin
Värisävyt säätyvät automaattisesti automaattisessa valkotasapainotilassa.
Voit kuitenkin säätää värisävyjä manuaalisesti valkotasapainotilassa (sivu 40).
Digitaalikuva koostuu joukosta pieniä pisteitä, joita kutsutaan kuvapisteiksi.
Jos kuva sisältää suuren määrän kuvapisteitä, kuvasta tulee suuri, se vie paljon muistia ja siinä näkyy tarkkoja yksityiskohtia. Kuvan koko ilmaistaan kuvapisteiden määränä. Vaikka et voikaan nähdä eroa kameran näytössä, kuvien tarkkuus ja tietojen käsittelyyn tarvittava aika ovat erilaiset, kun kuvaa tulostetaan tai näytetään tietokoneen näytöllä.
Kuvapisteiden ja kuvan koon selitys
Väri
Valaistuksen vaikutus
Sää ja valaistus Päivänvalo Pilvinen Loistevalo Hehkuvalo
Valon ominaisuudet Valkoinen (vakio) Sinertävä Sinisävyinen Punertava
Laatu
Kuvan laatu ja kuvan koko
1 Kuvan koko: L:10M
3 872 kuvapistettä × 2 592 kuvapistettä = 10 036 224 kuvapistettä
2 Kuvan koko: S:2.5M
1 920 kuvapistettä × 1 280 kuvapistettä = 2 457 600 kuvapistettä
Kuvapisteet13
Valitse käytettävä kuvakoko
Oletusarvojen kohdalla on -merkki.
* Kamera tallentaa kuvat käyttäen samaa 3:2-sivusuhdetta, joka on mm. valokuvapapereissa ja postikorteissa.
** Tämä on kokoa suurempi kuin A3-koko. Voit tulostaa kuvia, joissa A3-kokoisen kuvan ympärillä on marginaali.
Kuvan laadun (tiivistyssuhteen) valinta (sivu 77)
Voit valita tiivistyssuhteen digitaalikuvia tallentaessasi. Jos valitset suuren tiivistyssuhteen, kuvasta puuttuvat tarkat yksityiskohdat, mutta tiedoston koko on pienempi.
Kuvapiste
Paljon kuvapisteitä
(hienolaatuinen kuva ja suuri tiedoston koko)
Esimerkki: Tulostus
A3/A3+**-kokoon asti
Vähän kuvapisteitä
(karkea kuva ja pieni tiedoston koko)
Esimerkki: WWW-sivustoihin käytettäviä kuvia varten
Kuvan koko* Käyttöohjeita Kuvien määrä
Tulostus
L:10M Suurempi
Pienempi
Tärkeiden kuvien tallentamiseen tai A3/
A3+**-kokoisten tai tarkkojen A4-kokoisten kuvien tulostusta varten.
Vähem-män
Enem-män
Hieno
Karkea
M:5.6M A4-kokoisten tai tarkkojen A5-kokoisten kuvien tulostamista varten
S:2.5M Suuren kuvamäärän tallentamista varten
WWW-sivustoihin käytettäviä kuvia varten14
Ennen käyttöä
Osien tunnistaminen
* Älä kosketa suoraan näitä osia.
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot suluissa olevilta sivuilta.
A Toimintatilan valitsin (26)
B (Kuvansiirto) -painike (54)
C Suljinpainike (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
D Säätöpyörä (28, 88)
E Itselaukaisimen valo (56)
F Objektiivin koskettimet*
G Peili*
H Objektiivin kiinnitin
I Terävyysalueen tarkistuspainike (64)
J Kiinteä salama* (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
K Fn (Toiminto) -painike (37)
L Toimintokiekko (36)
M Koukku olkahihnaa varten (16)
N Objektiivin vapautin (t ”Lue tämä ensin” vaihe 2)
O Tarkennustilan kytkin (65)
P Tasavirtaliitin (DC-IN) (138)
A Etsin (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
B Okulaarin anturit (91)
C POWER (virta) -kytkin (t ”Lue tämä ensin” vaihe 3)
D MENU (valikko) -painike (74)
E (Näyttö) -painike (21, 66)
F (Poista) -painike (t ”Lue tämä ensin” vaihe 6)
G (Toista) -painike (t ”Lue tämä ensin” vaihe 6)
H Nestekidenäyttö (17, 21)
I Säädin (v/V/b/B) (t ”Lue tämä ensin” vaihe 3)
Katseltaessa: v: (Histogrammi)
-painike (68)
V: (Käännä) -painike
(70)
J Keskipainike (t ”Lue tämä ensin” vaihe 3) / pistemittauspainike (45)
K Kaukolaukaisimen liitin (REMOTE)
(138)
L Lisälaiteliitäntä (139)
M Diopterin säädin (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)15
Ennen käyttöä
N Kuvattaessa: +/– (Valotus) -painike (32,
59)
Katseltaessa: (Pienennä) -painike
(66, 71)
O Kuvattaessa: AEL (AE-lukko) -painike
(34, 61)
Katseltaessa: (Suurenna) -painike
(71)
P Käytön merkkivalo (t ”Lue tämä ensin” vaihe 4)
Q (Super SteadyShot) -kytkin
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
R CF -korttilokeron kansi (t ”Lue tämä ensin” vaihe 4)
S VIDEO/USB-liitin (72, 102)
T CF-korttipaikka (t ”Lue tämä ensin” vaihe 4)
U CF-kortin poistovipu (t ”Lue tämä ensin” vaihe 4)
A Jalustan liitäntä
Käytä jalustaa, jonka ruuvin pituus on enintään 5,5 mm. 5,5 mm:ä pidemmät ruuvit estävät kameran tukevan kiinnittämisen jalustaan ja voivat vaurioittaa kameraa.
B Akkulokeron kannen avausvipu
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 1)
C Lukitusvipu (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1)
D Akkulokero (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1)
E Akkulokeron kansi (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1)16
Olkahihnan kiinnitys
Tässä kamerassa on kaksi koukkua olkahihnan kiinnittämistä varten. Kiinnitä olkahihnan se pää, jossa on kaukolaukaisimen pidike, kameran kahvan puolelle. Kiinnitä hihnan toinen pää kameran toiselle puolelle.
Kun pujotat hihnaa pidikerenkaan läpi, pidä hihnan kärjestä kiinni sormilla, kuten alla olevassa kuvassa, ja kiinnitä hihna työntämällä pidikerengas (pikemminkin kuin hihnan kärki) paikalleen.
Jos pidikerengas irtoaa hihnasta, aseta se takaisin hihnaan uurrettu puoli ensin.
Kaukolaukaisimen pidike
Pidikerengas
Uurrettu puoli17
Ennen käyttöä
Näytössä olevat ilmaisimet
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot suluissa olevilta sivuilta.
Etsin
A
B
Nestekidenäyttö
(Tallennustietojennäyttö)
Yllä oleva kuva näyttää koko näytön vaaka-asennossa (sivu 21).
A
B
Näyttö Selitys
Laaja tarkennusalue (45)
Paikalliset tarkennusalueet
(45)
Pisteautomaattitarkennusalu-eet (45)
Pistemittausalue (45)
Näyttö Selitys
Salamakorjaus (51)
Vilkkuva kohde: Salama latautuu
Palaa: Salama on ladattu
(t”Lue tämä ensin” vaihe 5)
WL Langaton salama (48)
Nopea täsmäys (139)
AEL AE-lukko (61)z Tarkennus (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
125 Valotusaika (30)
5.6 Aukko (29)
Ev-asteikko (33, 57, 62)
9 Otettavissa olevien kuvien laskin (55)
Kameran tärinävaroitus
(t”Lue tämä ensin” vaihe 5)
Super SteadyShot asteikko
(t”Lue tämä ensin” vaihe 5)
Näyttö Selitys
P A S M

Toimintatilan valitsin (26)
125 Valotusaika (30)
F5.6 Aukko (29)
Näyttö Selitys
Salamavalo-tila (48)
Valotuksen korjaaminen
(59) / manuaalinen mittaus
(33)
Salamakorjaus (51)
Ev-asteikko (33, 57, 62)
ISO AUTO
ZONE
ISO-herkkyys (38)/Zone-täsmäys (39)18
C
D
Käyttöopas
Seuraavat toiminnot voivat näkyä nestekidenäytön alaosassa.
Näyttö Selitys

Väritila (43)
+1 Kontrasti (44)
+1 Värikylläisyys (44)
+1 Terävyys (45)
D-alueen optimointi (43)
Valonmittaus (52)
Automaattitarkennusalue
(45)
Tarkennustila (47)
RP Laukaisun ensisijaisuus
(87)

Kuvanottotapa (54)
Kuvan koko (77)
FINE STD
RAW RAW+
Kuvan laatu (77)
Näyttö Selitys
AE-lukko (61)
Akun jäljellä oleva aika (t
”Lue tämä ensin” vaihe 1)
AWB +1
5500K M1
Valkotasapaino
(automaattinen, vakioasetus, värilämpötila,
CC-suodatin, räätälöity)
(40)
0039 Tallennettavissa olevien kuvien määrä (22)
Näyttö Selitys
Säädin bB
Säädin vV
Säädin vVbBz Säätimen keskipainike
Säätöpyörä
Paluu MENU-painikkeella
Paluu -painikkeella
(71)
V aihtaa kansionäytön ja kuvanäytön välillä tiedostoselaimessa (66):toim. :val. :syötä
Automaattitarkennusalue
Tark.alueen valinta19
Ennen käyttöä
Nestekidenäyttö (yhden kuvan näyttö) Nestekidenäyttö (histogramminäyttö)
Näyttö Selitys
L:10M
M:5.6M
S:2.5M
Kuvan koko (77)
FINE STD
RAW RAW+
Kuvan laatu (77)
Akun jäljellä oleva aika (t
”Lue tämä ensin” vaihe 1)
10:30
2006.01.01
Tallennuspäivämäärä
Suojaa (83)
3 DPOF-asetus (85)
100-0003 Kansion tiedoston numero
(106)
[0003/0007] Kuvan numero/kuvia yhteensä
Näyttö Selitys
Toistokuva (68)
Histogrammi (68)
D-alueen optimointi (43)
L:10M
M:5.6M
S:2.5M
Kuvan koko (77)
FINE STD
RAW RAW+
Kuvan laatu (77)
35 mm Polttoväli (3)
1/125 Valotusaika (30)
–0.3 Ev-asteikko (59)
F3.5 Aukko (29)
Salamakorjaus (51)
P A S M

Toimintatilan valitsin (26)
Mittaustila (52)
AWB +1
5500K M1
Valkotasapaino
(automaattinen, vakioasetus, värilämpötila,
CC-suodatin, räätälöity)
(40)
ISO100 ISO-herkkyys (ISO) (38)
Super SteadyShot(t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
100MSDCF-
0002
Kansion tiedoston numero
(106)
Akun jäljellä oleva aika (t
”Lue tämä ensin” vaihe 1)20
2006.01.01 Tallennuspäivämäärä
Suojaa (83)
3 DPOF-asetus (85)
[0002/0009] Tiedoston numero/kuvia yhteensä
Näyttö Selitys21
Ennen käyttöä
Tallennustietojen näytön vaihtaminen
Kameran takana oleva nestekidenäyttö näyttää kuvaamisen aikana erilaisia kuvaamiseen liittyviä tietoja.
V oit siirtyä yksityiskohtaisen näytön ja vähemmän tietoja sisältävän suurikirjaimisen suurennetun näytön välillä painamalla (Näyttö) -painiketta. Voit kytkeä näytön myös pois päältä virran kulutuksen pienentämiseksi.
Kun kamera käännetään pystyasentoon, näyttö kääntyy automaattisesti vastaamaan kameran asentoa.
Vaaka-asento
Pystyasento
Tässä käyttöoppaassa annetut ohjeet perustuvat vaaka-asennossa olevaan yksityiskohtaiseen näyttöön.
(Kuva ylhäällä vasemmalla.)
V oit estää näytön kääntymisen pystyasentoon (sivu 91).
Toistotilassa näytettävät yksityiskohtaiset tiedot, ovat sivulla 66.
(Näyttö) -painike
Yksityiskohtainen näyttö
Suurennettu näyttö
Ei näyttöä
(Näyttö) -painike
Yksityiskohtainen näyttö
Suurennettu näyttö
Ei näyttöä22
Kuvien määrä
Taulukoissa on näytetty tällä kameralla alustetulle tallennusvälineelle mahtuvien kuvien arvioitu määrä. Arvot voivat vaihdella kuvausolosuhteista riippuen.
Kuvien määrä
”Memory Stick Duo”
Kuvan koko: L:10M (Yksikkö: kuva)
Kuvan koko: M:5.6M (Yksikkö: kuva)
Kuvan koko: S:2.5M (Yksikkö: kuva)
Kapasiteetti
Koko
64 Mt 128 Mt 256 Mt 512 Mt 1 Gt 2 Gt
Vakio 22 46 85 174 358 735
H i e n o 1 42 95 41 1 22 2 94 7 1
RAW ja JPEG 2 5 10 23 48 100
RAW 3 7 14 30 62 128
Kapasiteetti
Koko
64 Mt 128 Mt 256 Mt 512 Mt 1 Gt 2 Gt
Vakio 39 80 145 296 606 1245
H i e n o 2 55 29 51 9 43 9 78 1 5
Kapasiteetti
Koko
64 Mt 128 Mt 256 Mt 512 Mt 1 Gt 2 Gt
Vakio 78 158 287 586 1196 2454
Hieno 53 108 197 402 822 168723
Ennen käyttöä
CF-kortti
Kuvan koko: L:10M (Yksikkö: kuva)
Kuvan koko: M:5.6M (Yksikkö: kuva)
Kuvan koko: S:2.5M (Yksikkö: kuva)
Kapasiteetti
Koko
256 Mt 512 Mt 1 Gt 2 Gt 4 Gt
Vakio 93 188 377 755 1508
Hieno 59 120 242 485 968
RAW ja JPEG 12 25 51 103 207
RAW 15 32 65 132 265
Kapasiteetti
Koko
256 Mt 512 Mt 1 Gt 2 Gt 4 Gt
Vakio 159 319 640 1279 2553
Hieno 104 208 419 838 1673
Kapasiteetti
Koko
256 Mt 512 Mt 1 Gt 2 Gt 4 Gt
Vakio 315 630 1262 2523 5034
Hieno 216 433 867 1734 346024
Kuvamäärä, joka voidaan tallentaa akkua käytettäessä
Taulukossa on annettu otettavien kuvien arvioitu määrä, kun kuvat otetaan täyteen ladattua akkua (mukana) käyttäen ympäristön lämpötilan ollessa 25 °C.
Otettavien kuvien määrää arvioitaessa on otettu huomioon tallennusvälineen vaihtaminen tarpeen mukaan.
Huomaa, että todellinen määrä voi olla ilmoitettua pienempi käyttöolosuhteista riippuen.
Kuvattaessa seuraavissa olosuhteissa:– [Laatu]-asetuksena on [Hieno]
– [Automaattitarkennustapa]-asetuksena on
[Autom. autom.tark.]
– kuva otetaan 30 sekunnin välein.
– Salama välähtää joka toisella kerralla.
– Virta kytketään päälle ja pois joka kymmenennellä kerralla.
Mittausmenetelmä perustuu CIPA-standardiin.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Kuvan koko ei vaikuta siihen, kuinka monta kuvaa voidaan ottaa.
Akun lataus pienenee kameraa käytettäessä sekä ajan kuluessa (sivu 136).
Seuraavat tekijät pienentävät otettavien kuvien määrää:– ympäristön alhainen lämpötila
– salamavalon toistuva käyttö
– kameran toistuva kytkeminen päälle ja pois
– [Automaattitarkennustapa]-asetuksena on
[Jatkuva autom.tark.]
– paristojen heikko teho.
Microdrive-asemaa käytettäessä kuvien määrä voi olla erilainen.
Tallennusväline Kuvien määrä
”Memory Stick Duo” Noin 750
CF-kortti Noin 75025
Ennen käyttöä
Käytön kuvaus
Alla olevassa taulukossa on näytetty seuraavien toimintojen kulku: valmistelu, kuvaaminen ja toistaminen. Suorita seuraava varmistus ja asetus tarpeen mukaan.
Valmistelu
Alusta akku (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1).
Objektiivin kiinnittäminen (t ”Lue tämä ensin” vaihe 2)
Kellon asettaminen (t ”Lue tämä ensin” vaihe 3, sivu 93)
Työnnä tallennusväline kameraan (t ”Lue tämä ensin” vaihe 4)
Varmistus ennen kuvaamista
Tarkasta tallennustila (sivu 26)
Diopterin säätö (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
Tallennustietojen näytön vaihtaminen (sivu 21)
Kuvakoon valinta (sivu 77)
Salaman käyttö (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
Kuvausasetukset
Toimintokiekon käyttäminen (sivu 36)
(ISO/Zone-täsmäys, valkotasapaino, D-alueen optimointi, väritila, mittaustapa, tarkennustila, salama)
(Kuvansiirto) -painikkeen käyttö (sivu 54)
(Yksittäiskuvaus, sarjakuvaus, itselaukaisin, haarukka, valkotasapainohaarukka)
Valotuksen säätäminen (sivu 59)
Valotuksen lukitus (sivu 61)
Manuaalinen tarkennus (sivu 65)
Kuvaaminen
Kameran pitäminen (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5, sivu 9)
Katso etsimeen (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
Kun käytät zoom-objektiivia, käännä zoomin rengasta (t ”Lue tämä ensin” vaihe
5)
Tarkista tarkennus (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
Tarkasta, että kohde on suurin piirtein terävä (sivu 64)
Tarkasta ennen salaman käyttöä, että se on ladattu (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
Ota kuva painamalla suljinpainiketta (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
Otetun kuvan tarkistaminen
Kuvien katselu (t ”Lue tämä ensin” vaihe 6)
Kuvien poistaminen (t ”Lue tämä ensin” vaihe 6)
Toistonäytön vaihtaminen (sivu 66)
Histogrammin näyttäminen (sivu 68)
Kuvan kääntäminen (sivu 70)
Kuvien suurentaminen (sivu 71)
Kuvien katsominen televisiolla (sivu 72)26
Kuvaustoimintojen käyttäminen
Toimintatilan valitsimen käyttö
Aseta toimintatilan valitsin haluamasi toiminnon kohdalle.
Käytettävissä oleva toimintatilan valitsimen asetus näytetään näissä käyttöohjeissa seuraavalla tavalla.
Tallennustilat: Automaattisäätö-tila
Tämän avulla on helppo ottaa kuvia, koska asetukset säädetään automaattisesti ja kamera hoitaa kaiken. t ”Lue tämä ensin” vaihe 5: Valotusohjelma-tila
Tämän avulla voit ottaa kuvia valmiiksi asetetuin asetuksin ohjelman mukaisesti
(sivu 27).
P: Ohjelmoitava automaattikuvaus -tila
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säätyy automaattisesti. Muita asetuksia voidaan säätää ja niiden asetusarvot voidaan tallentaa (sivu 28).
A: Aukon ensisijaisuus -tila
Voit kuvata säädettyäsi aukkoa manuaalisesti (sivu 29).
S: Suljinnopeuden ensisijaisuus -tila
Voit kuvata säädettyäsi valotusaikaa manuaalisesti (sivu 30).
M: Käsivalotustila
Voit kuvata säädettyäsi valotusta manuaalisesti (sekä valotusaikaa että aukon arvoa) (sivu 32).
Tilapyörä
Ei käytettävissä Käytettävissä27
Kuvaustoimintojen käyttäminen
V oit ottaa kuvia seuraavin valmiiksi asetetuin asetuksin ohjelman mukaisesti.
V oit säätää kaikkia muita asetuksia paitsi [Väri / DEC]-asetusta (sivu 43).
Muotokuva
Maisema
Makro
Urheilu
Auringonlasku
Valotusohjelma P A S M
Kuvaa tausta sumennettuna ja kohde terävänä.
Taustaa voidaan samentaa vielä tehokkaammin objektiivin teleobjektiiviasennolla.
Taustavalaistua kohdetta kuvattaessa on suositeltavaa käyttää salamaa. Jos salamaa ei käytetä, on suositeltavaa käyttää vastavalosuojaa estämään tarpeettoman valon pääsy linssiin.
Käytetään maisemien kuvaamiseen kirkkain ja terävin värein.
On suositeltavaa painaa salama alas, jotta se ei välähdä.
Sulkimen nopeus hidastuu, kun kohde on pimeässä. Jos etsimeen tulee , varo, ettei kamera tärise, tai käytä jalustaa. Myös Super SteadyShot -toiminto on toiminnassa.
Käytetään lähellä olevien kohteiden, kuten kukkien ja hyönteisten, kuvaamiseen.
Saat aikaan selvän ja terävän tarkennuksen.
Kuvattaessa 1 metrin sisällä olevia koht eita kiinteää salamaa käyttäen kuvan alaosaan voi muodostua varjoja. Älä käytä kiinteän salaman kanssa.
Kuvauksen vähimmäisetäisyys ei muutu, vaikka valitset makron. Suuremman kuvan ottamiseen suositellaan makro-objektiivin käyttöä.
Käytetään liikkuvien kohteiden kuvaamiseen ulkona ja valoisissa paikoissa.
Automaattitarkennustavan asetuksena on (Jatkuva autom.tark.) (sivu 47).
Kamera jatkaa tarkennusta, kun suljinpainike painetaan puoliväliin.
Kuvanottotavan asetuksena on Sarjakuvaus (sivu 55). Kamera ottaa kuvia jatkuvana kuvasarjana suljinpainikkeen ollessa painettuna.
Älä käytä salamaa, jos kohde on salaman kantaman ulkopuolella. (Paina kiinteä salama alas). Salaman kantama t ”Lue tämä ensin”vaihe 5
Tällä saadaan kuvattua auringonlaskun punaisuus kauniisti.28
Yö(henkilö)kuvaus
Sulkimen nopeus on hitaampi, joten on suositeltavaa käyttää jalustaa. Myös Super SteadyShot -toiminto on toiminnassa. (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
Ohjelmoitavassa automaattikuvaustilassa kamera säätää automaattisesti valotusaikaa ja aukkoa kohteen kirkkauden mukaan samoin kuin automaattisäätötilassa (tilapyörä: AUTO).
Ohjelman vaihto
Voit muuttaa väliaikaisesti kameran säätämää aukon arvon ja sulkimen nopeuden yhdistelmää.
Ohjelman vaihto voidaan tehdä kahdella eri tavalla.
P
S
-vaihto: V oit valita haluamasi suljinnopeuden. Aukon arvo säätyy automaattisesti. Tämä on oletusasetus.
P
A
-vaihto: Voit valita haluamasi aukon arvon. Suljinnopeus säätyy automaattisesti.
V oit vaihtaa P
S
-vaihdon ja P
A
-vaihdon Räätälöinti -valikon valinnalla [Säätöpyörän as] (sivu 88).
1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan P.
2 Katso etsimeen tai paina suljinpainike puoliväliin, kunnes suljinnopeus ja aukon arvo näkyvät nestekidenäytössä.
Yöhenkilökuvaus
Käytetään muotokuvien ottamiseen pimeässä.
Vedä salama ylös sen käyttämiseksi.
Sulkimen nopeus on enintään 2 sekuntia.
Varmista, ettei kohde liiku, jotta kuvasta ei tule epäterävä.
Yökuvaus
Käytetään kaukana olevien yönäkymien kuvaamiseen menettämättä ympäristön tummaa tunnelmaa.
Älä käytä salamaa. (Paina salama takaisin alas).
Kuvasta ei ehkä tule onnistunutta, jos kuvattava näkymä on täysin pimeä.
Ohjelmoitava automaattikuvaus P A S M
Suljinpainike
Säätöpyörä
Toimintatilan valitsin29
Kuvaustoimintojen käyttäminen
3 Valitse aukon arvo tai suljinnopeus säätöpyörällä, kun suljinnopeus ja aukon arvo ovat näkyvissä.
Kun suljinnopeus ja aukon arvo ovat näkyvissä, suljinpainiketta ei tarvitse enää painaa.
Kun suljinnopeus ja aukon arvo katoavat muutaman sekunnin kuluttua, myös säädetyt arvot katoavat.
Kun salama on vedetty ylös, ohjelman vaihtoa ei voi valita (vaikka säätöpyörää käännetään, ohjelman vaihto ei kytkeydy päälle). Kun ohjelman vaihto on päällä, salaman vetäminen ylös peruuttaa sen.
V oit säätää objektiivin läpi pääsevän valon määrää. Jos aukkoa avataan (pienempi F-luku), objektiiviin pääsevän valon määrä suurenee ja tarkennusalueesta tulee kapeampi. Tällöin vain pääkohde on tarkka. Jos aukkoa suljetaan (suurempi F-luku), valon määrä pienenee ja tarkennusalueesta tulee leveämpi. Koko kuvasta tulee terävämpi.
Valotusaikaa säädetään automaattisesti oikean valotuksen saamiseksi kohteen kirkkauden mukaan.
Kuvaaminen aukon ensisijaisuus
-tilassa
P A S M
P
S
-vaihto (oletusasetus) P
A
-vaihto
Avaa aukkoa Sulje aukkoa
Toimintatilan valitsin
Säätöpyörä30
1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan A.
2 Valitse aukon arvo säätöpyörällä.
Aukon valinta-alue riippuu käytetystä objektiivista.
Aukon arvoa säädetään 1/3 Ev:n askelin.
V oit tarkastaa nopeasti ennen kuvan ottamista kuvan terävyyden terävyysalueen tarkistustoiminnon avulla
(sivu 64).
Jos valotus ei ole oikea asetusten valitsemisen jälkeen, nestekidenäytössä ja etsimessä oleva suljinnopeus vilkkuu, kun suljinpainike painetaan puoliväliin. Voit ottaa kuvan, mutta uudelleen säätäminen on suositeltavaa.
Kun salama on vedettynä ylös, se välähtää vallitsevan valon määrästä riippumatta (sivu 48).
Jos käytät salamaa ja pienennät aukkoa (suurempi F-luku), salaman valo ei saavuta kaukana olevaa kohdetta. Aukon suurentaminen (pienempi F-luku) on suositeltavaa.
Jos pienennät aukkoa (suurempi F-luku), objektiivin läpi tulevan valon määrä pienenee ja sulkimen nopeus hidastuu. Jalustan käyttö on suositeltavaa.
Valotusaikaa voidaan säätää manuaalisesti. Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta lyhyemmällä valotusajalla, se näyttää pysähtyneen kuvaan. Pidemmällä valotusajalla kohde näyttää liikkuvan.
Aukon arvoa säädetään automaattisesti oikean valotuksen saamiseksi kohteen kirkkauden mukaan.z Kuvausmenetelmät
Syvyyskenttä on tarkennusalue. Aukon avaaminen tekee syvyyskentästä pienemmän (tarkennusalueesta tulee kapeampi), ja aukon sulkeminen tekee syvyyskentästä suuremman (tarkennusalueesta tulee leveämpi).
Säädä aukkoa tarkoituksesta riippuen joko kuvan tietyn alueen tai koko kuvan terävöittämiseksi.
Kuvaaminen valotusajan ensisijaisuus
-tilassa
P A S M
Avaa aukkoa
Kohde on terävä ja tausta epäterävä.
Sulje aukkoa
Laajalla alueella sekä lähellä ja kaukana olevat kohteet ovat tarkennettuja.
Lyhyt valotusaika Pitkä valotusaika31
Kuvaustoimintojen käyttäminen
1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan S.
2 Valitse suljinnopeus säätöpyörällä.
Suljinnopeuden säätöalue on 30–1/4000 sekuntia. Sitä voidaan säätää alueella 30–1/125 sekuntia (kun
Super SteadyShot -toiminto on valittuna) tai alueella 30–1/160 sekuntia (kun Super SteadyShot
-toiminto ei ole valittuna) salamaa käytettäessä.
Suljinnopeutta säädetään 1/3 Ev:n askelin.
Jos valotus ei ole oikea asetusten valitsemisen jälkeen, nestekidenäytössä oleva aukon arvo vilkkuu, kun suljinpainike painetaan puoliväliin. Voit ottaa kuvan, mutta uudelleen säätäminen on suositeltavaa.
Kun salama on vedettynä ylös, se välähtää vallitsevan valon määrästä riippumatta (sivu 48).
Jos käytät salamaa ja pienennät aukkoa (suurempi F-arvo) suljinnopeutta pienentämällä, salaman valo ei saavuta kaukana olevaa kohdetta. Jos haluat käyttää hitaampaa suljinnopeutta, on suositeltavaa käyttää
Hidas täsmäys -kuvausta (sivu 63).
Kun suljinnopeus on yksi sekunti tai enemmän, kohi nan vähennys tehdään kuvauksen jälkeen (sivu 79).
(Kameran tärinävaroitus) -ilmaisin ei tule näkyviin suljinnopeuden ensisijaisuus -tilassa.z Kuvausmenetelmät
Kun kuvataan liikkuvaa ihmistä, autoa, pärskeitä tms., lyhyemmällä valotusajalla voidaan hetki siepata tarkemmin kuin mitä silmä näkee.
Kun kuvataan kohdetta kuten joen virtausta pidemmällä valotusajalla, voidaan saada kuva, joka vangitsee kohteen virtaavan liikkeen. Tällaisissa tapauksissa on suositeltavaa käyttää jalustaa kameran tärisemisen estämiseksi.
Säätöpyörä
T oimintatilan valitsin32
Manuaalinen valotus
Valotusaikaa ja aukon arvoa voidaan säätää manuaalisesti.
Tämä tila on hyödyllinen, kun suljinnopeus ja aukon arvo säilytetään tai kun käytetään valotusmittaria.
1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan M.
2 Valitse suljinnopeus säätöpyörällä.
Kohdan ”30” vieressä näkyy ”BULB” (Aikavalotus) (sivu 34).
3 Pidä +/– (Valotus) -painiketta painettuna ja valitse aukko säätöpyörää kääntämällä.
Vaikka [ISO]-asetuksena (sivu 38) olisikin [AUTO], arvona on käsivalotustilassa kuitenkin kiinteä ISO
100.
V oit määrittää säätöpyörän toiminnon Räätälöint i -valikon valinnalla [Säätöpyörän as] (sivu 88).
(Kameran tärinävaroitus) -ilmaisin ei tule näkyviin käsivalotustilassa.
Kun salama on vedettynä ylös, se välähtää joka kerta (sivu 48).
Kuvaaminen manuaalisessa valotustilassa
P A S M
Toimintatilan valitsin
Säätöpyörä
+/– (Valotus) -painike33
Kuvaustoimintojen käyttäminenz Ev-asteikko
Nestekidenäytössä ja etsimessä oleva Ev-asteikko näyttää eron kameran mittaaman normaalivalotuksen
(0,0 Ev) ja valokuvaajan suljinnopeuden ja aukon avulla asettaman valotuksen välillä. (Manuaalinen mittaus): tarkoittaa manuaalista mittausta.z AEL-painikkeen käyttö manuaalitilassa
Kun pidät AEL (AE-lukko) -painiketta painettuna, valotusmittarin määrittämä valotus lukitaan normaalivalotukseksi (0,0 Ev). Nestekidenäytössä ja etsimessä olevan näkymän muuttaminen AEL-painikkeen ollessa painettuna saa pistemittausympyrässä olevan valotuksen muuttumaan jatkuvasti liikkeen mukana ja näytössä näkyy valotusmittarin määrittämän normaalivalotuksen ja pistemittausympyrän sisällä olevan valotuksen ero.
Seuraavat kuvat esittävät tapausta, jossa valokuvaajan asettama valotus on 1,0 Ev suurempi kuin valotusmittarin määrittämä lukittu normaalivalotus. Kun kuvasommitelmaa muutetaan etsimessä, pistemittausympyrässä oleva valotus on 0,7 Ev suurempi kuin asetettu valotus eli 1,7 Ev suurempi kuin mittarin määrittämä normaalivalotus.
Normaalivalotus 1,0 Ev:n ylivalotus 2,0 Ev:n tai suurempi ylivalotus
V alokuvaajan asettama valotus on sama kuin valotusmittarin määrittämä valotus.
V alokuvaajan asettama valotus on 1,0 Ev suurempi (+) kuin valotusmittarin määrittämä normaalivalotus.
Asteikon päähän tulee b B
-nuoli, jos asetettu valotus on yli 2,0 Ev suurempi (+) tai pienempi (–) kuin normaalivalotus. Nuoli alkaa vilkkua, jos ero on suurempi.
Valokuvaajan määrittämä valotus
Pistemittausympyrässä oleva valotus, kun sommittelet kuvan uudelleen.
Pistemittausympyrä34
Manuaalinen vaihto
Voit muuttaa manuaalitilassa suljinnopeuden ja aukon arvon yhdistelmää valotusta muuttamatta.
1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan M.
2 Valitse suljinnopeuden ja aukon arvo (sivu 32).
3 Pidä AEL (AE-lukko) -painiketta painettuna ja valitse haluamasi suljinnopeuden ja aukon arvon yhdistelmä säätöpyörää kääntämällä.
Aikavalotuskuvaus (BULB)
Aukko pysyy auki niin kauan kuin suljinpainiketta painetaan. V oit kuvata liikkuvaa valoa, kuten ilotulituksia. Kiinnitä kameraan jalusta, kun käytät aikavalotustoimintoa.
Toimintatilan valitsin
Säätöpyörä
AEL (AE-lukko) -painike
Toimintatilan valitsin
Säätöpyörä
+/– (Valotus) -painike
Suljinpainike35
Kuvaustoimintojen käyttäminen
1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan M.
2 Käännä säätöpyörää vasemmalle, kunnes valittuna on [BULB].
3 Pidä +/– (Valotus) -painiketta painettuna ja valitse aukko säätöpyörää kääntämällä.
4 Kiinnitä okulaarin suojus (sivu 35).
5 Pidä suljinpainiketta painettuna kuvauksen ajan.
V oit kuvata aikavalotustilassa jopa noin neljä tuntia täysin ladatulla akulla.
Kohinan poisto tapahtuu kuvauksen jälkeen ja siihen kuluu yhtä kauan kuin suljin oli auki. Kun näytössä näkyy ”Käsittelee...”, et voi ottaa enää kuvia. Tämän toiminnon peruuttaminen, katso sivu 79.
Super SteadyShot -toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Mitä suurempi ISO-herkkyys tai mitä pidempi valotusaika, sitä suurempi on näytössä näkyvä kohina.
Pienennä kameran tärinää kytkemällä kaukolaukaisin (ei mukana) (sivu 138).
Okulaarin suojuksen kiinnittäminen
Kun suljin vapautetaan etsintä käyttämättä, kuten aikavalotuksessa tai itselaukaisinta käytettäessä, kiinnitä okulaarin suojus estämään valon pääsy etsimen läpi, jotta se ei vaikuttaisi valotukseen.
1 Irrota okulaarin silmäsuppilo varovasti työntämällä sen kummaltakin puolelta.
2 Työnnä okulaarin suojus etsimen päälle. Suojus on normaalisti kiinni olkahihnassa.
Kun kiinnität okulaarin suojusta, etsimen alla oleva silmäntunnistin voi aktivoitua joissakin tilanteissa ja tarkennus voi muuttua tai nestekidenäyttö voi vilkkua. V oit estää tämän asettamalla
[Silmäkäynn.AF]-asetukseksi [Pois] (sivu 79).36
Toimintokiekon käyttäminen
Aseta toimintokiekko haluamasi toiminnon kohdalle. Voit asettaa tarkennusalueen, automaattitarkennustavan, valonmittaustavan, salamakorjauksen, väritilan jne.
ISO: ISO / Zone-täsmäys asetus (sivu 38)
WB: Valkotasapainon säätäminen (sivu 40)
D-R: D-alueen optim. (sivu 43)
DEC: Väri-/DEC-tilan valinta (sivu 43): Tarkennustila (sivu 45): Salamavalo (sivu 48): Mittaustapa (sivu 52)
Toimintokiekko37
Kuvaustoimintojen käyttäminen
1 Aseta toimintokiekko haluamasi asennon kohdalle.
2 Tuo esiin toimintonäyttö painamalla Fn-painiketta.
3 Valitse haluamasi asetus tai arvo säätimen painikkeilla v/V/b/B.
V oit käyttää säätöpyörää säätimen painikkeiden b/B sijasta.
Katso asetusmenetelmää koskevia tietoja sitä vastaavasta selityksestä.
4 Suorita toimenpide loppuun painamalla säätimen keskipainiketta.
Valitsemasi asetukset on asetettu.
Toimintokiekon käyttäminen
Toimintokiekko
Säädin
Fn-painike
Keskipainike/pistemittauspainike38
Voit säätää ISO-herkkyyttä ja vaihtaa Zone-täsmäyksen asetusta.
ISO on valoherkkyyden mittayksikkö. Mitä suurempi numero, sitä suurempi herkkyys.
1 Tuo esiin ISO / Zone-täsmäys -näyttö toimintokiekolla ja Fn-painikkeella (sivu 37).
2 Valitse haluamasi arvo säätimen painikkeella v/V/b/B ja paina sitten säätimen keskipainiketta.
Vaihtoehtoja [Hi200] ja [Lo80] käytetään Zone-täsmäyksen kanssa (sivu 39).
( : Oletusasetus)
Kun [ISO]-asetuksena on [AUTO], ISO-herkkyys säädetään automaattisesti välille ISO 100 ja ISO 800.
Jos toimintatilan valitsin on kuitenkin asetettu kohtaan M, herkkyys on kiinteä ISO 100.
Kiinteän salaman kantama (alue, jo ssa saadaan oikea valotus) riippuu aukon arvosta ja ISO-herkkyydestä.
Määritä kuvausetäisyys seuraavan taulukon avulla.
ISO / Zone-täsmäys asetus ISO WB D-R DEC
ISO
AUTO ISO-herkkyys säätyy automaattisesti.
100 Valitse suuri numero, kun kuvaat pimeässä tai nopeasti liikkuvaa kohdetta, ja valitse pieni numero, kun haluat erittäin hyvälaatuisen kuvan.
200
400
800
1600
Aukko
ISO-asetus
100 200 400 / AUTO 800 1600
F2,8 1 – 4,3 m 1 – 6 m 1,4 – 8,6 m 2 – 12 m 2,8 – 17 m
F4,0 1 – 3 m 1 – 4,3 m 1 – 6 m 1,4 – 8,6 m 2 – 12 m
F5,6 1 – 2,1 m 1 – 3 m 1 – 4,3 m 1 – 6 m 1,4 – 8,6 m:valitse :syötä
AUTO
400
100
800
200
1600
ISO/Zone-täsmäys
Lo80 Hi20039
Kuvaustoimintojen käyttäminen
V oit estää kuvan yli- ja alivalottumisen kirkkaita ja tummia kohteita kuvatessasi.
1 Tuo esiin ISO / Zone-täsmäys -näyttö toimintokiekolla ja Fn-painikkeella (sivu 37).
2 Valitse [Lo80] tai [Hi200] säätimen painikkeilla v/V/b/B ja paina sitten säätimen keskipainiketta.
ISO-herkkyyden määrittämiseen käytetään vaihtoehtoja [AUTO], [100], [200], [400], [800] ja [1600]
(sivu 38).
ISO-herkkyys vastaa arvoa ISO 80, kun asetuksena on [Lo80], ja arvoa ISO 200, kun asetuksena on
[Hi200].
Zone-täsmäystä käytettäessä värit ilan kontrastiasetus on pois käytöstä.
Määritä salaman kantama seuraavan taulukon avulla.
Zone-täsmäys
Lo80 Tämä estää kuvan alivalottumisen. Käyttö on suositeltavaa tummavoittoisia kohteita kuvattaessa, koska kuvasta tulee vaalea.
Hi200 Tämä estää kuvan ylivalottumisen. Käyttö on suositeltavaa vaaleavoittoisia kohteita kuvattaessa, koska kuvaan tulee enemmän kohinaa.
Aukko
Zone-täsmäys
Lo80 Hi200
F2,8 1 – 3,8 m 1 – 6 m
F4,0 1 – 2,7 m 1 – 4,3 m
F5,6 1 – 1,9 m 1 – 3 m
AUTO
400 800
200 100
1600
ISO/Zone-täsmäys:valitse :syötä
Lo80
Hi20040
Kamera säätää värisävyt automaattisesti normaalikäytössä. Voit kuitenkin säätää niitä itse valaistusolosuhteiden mukaan.
1 Tuo esiin Valkotasapainotila -näyttö toimintokiekolla ja Fn-painikkeella (sivu 37).
2 Valitse haluamasi valkotasapainotila säätimen painikkeella v/V.
3 Valitse [AWB] painamalla säätimen keskipainiketta.
Jos haluat valita muun vaihtoehdon kuin [AWB], siirry haluamaasi vaihtoehtoa vastaavaan toimenpiteeseen.
*
K: tarkoittaa kelviniä (värilämpötilan yksikkö).
Valitse valonlähdettä vastaava vaihtoehto. Käytä tätä toimintoa, jos et saa haluamaasi väriä asetuksella [AWB].
1 Tuo esiin Valkotasapainotila -näyttö toimintokiekolla ja Fn-painikkeella (sivu 37).
2 Tuo esiin Valkotasap. vakioasetus -näyttö säätimen painikkeella v/V ja paina sitten B.
3 Valitse haluamasi valonlähde säätimen painikkeellab/B tai säätöpyörällä ja tee sitten hienosäätö tarpeen mukaan säätimen painikkeella v/V.
Voit säätää valkotasapainoa arvojen +3 ja -3 välillä (loistevalossa välillä +4 ja -2).
Säätäminen kohti plusmerkkiä (+) suurentaa värilämpötilaa, ja kuva muuttuu punertavammaksi.
Säätäminen kohti miinusmerkkiä (–) pienentää värilämpötilaa, ja kuva muuttuu kelmeämmäksi.
1 askel vastaa noin 10 mired-yksikköä*.
* Mired: värinmuunnoksen laatua värilämpötilasuodattimissa kuvaava yksikkö.
Valkotasapainon säätäminen ISO WB D-R DEC
AWB (Autom. valkotasap.) Säätää automaattisesti valkotasapainon.
(Valkotasap. vakioasetus) Säätää valkotasapainon tietyn valonlähteen mukaan (sivu 40).
K
*
(Värilämpötila) Säätää värilämpötilaa. Myös CC (Värikorjaus) -suodatinta säädetään (sivu 41).
(Räätälöity valkotasapaino) Tallentaa muistiin perusvalkoisen värin (sivu 42).
Valkotasap. vakioasetus:toim. :syötä
Valkotasapainotila
Autom. valkotasap.
AWB
AWB
0
5500K:val. :säädä :syötä
Valkotasap. vakioasetus
Päivänvalo
AWB
0
0 WB
5500K41
Kuvaustoimintojen käyttäminen
4 Paina säätimen keskipainiketta.
( : Oletusasetus)
Valkotasapainoa koskevia lisätietoja t sivu 12
Jos vallitseva valo koostuu pelkästään natr iumhöyry- tai elohopeahöyrylampuista, tarkkaa valkotasapainoa ei voida saada näiden valonlähteiden ominaisuuksien vuoksi. Salaman käyttö on suositeltavaa vallitsevan valon peittämiseksi.
V oit asettaa valkotasapainon värilämpötilan avulla.
Väriä voidaan kompensoida käyttämällä asetettua värilämpötilaa vakioarvona väristä G
(Green) väriin M (Magenta) samalla tavalla kuin käytettäessä CC (Color Compensation)
-suodatinta valokuvauksessa.
Kun asetetaan värimittarilla määritettyä värilämpötilaa, on suositeltavaa ottaa koekuvia ennen varsinaista kuvaamista.
1 Tuo esiin Valkotasapainotila -näyttö toimintokiekolla ja Fn-painikkeella (sivu 37).
2 Tuo esiin Värilämpötila -näyttö säätimen painikkeella V ja paina sitten B.
3 Aseta värilämpötila säätimen painikkeella v/V/b/B.
Valitse värilämpötilan luku (tuhannet tai sadat) painikkeella b/B ja aseta sitten valitun numeron arvo painikkeella v/V.
Värilämpötilan arvoksi voidaan valita 2500–9900 K.
(Päivänvalo) Tämän avulla säädetään auringonvalon vaikutusta ulkona kuvattaessa.
(Varjoinen) Tämän avulla säädetään varjojen vaikutusta kirkkaassa päivänvalossa.
(Pilvinen) Tämän avulla säädetään pilvisen taivaan vaikutusta.
(Hehkulamppu) Tätä käytetään tilanteissa, joissa valaistusolosuhteet muuttuvat nopeasti, kuten juhlasaleissa, tai kirkkaassa valaistuksessa, kuten valokuvastudioissa.
(Loisteputki) Tämän avulla säädetään loistevalaistuksen vaikutusta.
(Salamavalo) Tämän avulla säädetään salamavalon vaikutusta.
Värilämpötila:val. :säädä :syötä
Värilämpötila
0
M9
G9
AWB
5 500K
0
5500K42
4 Valitse CC-suodattimen asetusalue painikkeella B ja aseta sitten tarvittaessa CC-suodatin painikkeella v/V.
Painikkeen v painaminen kompensoi kohti väriä M (Magenta) ja painikkeen V painaminen kohti väriä G (Green). Tätä kompensointia voidaan säätää yhdeksän askelta kumpaankin suuntaan.
Asteikon askelväli vastaa suurin piirtein 5 CC-arvoa.
5 Paina säätimen keskipainiketta.
Jos muutat värilämpötilaa CC-suodattimen säätämisen jälkeen, todellinen CC-suodattimen arvo ottaa huomioon uuden värilämpötilan.
Jos vallitseva valo koostuu monista erityyppisistä valonlähteistä, on suositeltavaa käyttää räätälöityä valkotasapainoa, jotta kuvaan saataisiin oikeanlainen valkoisuus.
1 Tuo esiin Valkotasapainotila -näyttö toimintokiekolla ja Fn-painikkeella (sivu 37).
2 Näytä Räätälöity valkotasapaino -näyttö säätimen painikkeella v/V ja paina sitten B.
3 Valitse [ SET] säätimen painikkeella B ja paina sitten säätimen keskipainiketta.
Nestekidenäyttöön tulee ilmoitus ”Käytä pistemittausaluetta. Kalibroi painam laukaisinta”.
4 Pidä kameraa siten, että valkoinen alue kattaa pistemittausympyrän kokonaan, ja paina suljinpainike alas. Suljin naksahtaa ja kalibroidut arvot (värilämpötila ja CC) tulevat näkyviin.
Tarkennusta ei tarvitse varmistaa.
5 Paina säätimen keskipainiketta.
Näyttö palaa takaisin kuvaustietojen näyttöön ja tallennettu räätälöidyn valkotasapainon asetus pysyy muistissa.
Räätälöidyn valkotasapainoasetuksen hakeminen
Valitse [ ] edellä olevassa vaiheessa 2 painikkeella b/B ja paina sitten säätimen keskipainiketta.
Tässä tallennettu räätälöity valkotasapainoasetus on käytössä, kunnes uusi asetus tallennetaan. (Asetus säilyy, vaikka virta katkaistaisiin.)
Jos suljinta painettaessa käytetään salamaa, räätälöity valkotasapaino tallennetaan salamavalo huomioon ottaen. Ota kuvia tämän jälkeen salamaa käyttäen.
Räätälöity valkotasapaino
Värilämpötila
0
M9
G9
AWB
5500K
0:val. :säädä :syötä
5500K:valitse :syötä
Räätälöity valkotasapaino
Hae muistista
SET
AWB
0
5500K43
Kuvaustoimintojen käyttäminen
”Räätälöidyn valkotasapainon virhe.” -ilmoitus tarkoi ttaa, että arvo on odotetun alueen ulkopuolella. (Kun salamaa käytetään kohteen ollessa lähellä tai kohde on kirkasvärinen.) Arvo tallennetaan ja nestekidenäytön kuvaustietojen näytön -ilmaisin muuttuu keltaiseksi. Voit kuvata tässä vaiheessa, mutta on suositeltavaa, että asetat valkotasapainon uudestaan saadaksesi oikeamman valkotasapainoarvon.
Kamera analysoi kuvausolosuhteet ja korjaa automaattisesti kuvaa kuvanlaadun parantamiseksi.
1 Tuo esiin D-alueen optim. -näyttö toimintokiekolla ja Fn-painikkeella (sivu 37).
2 Valitse haluamasi tila säätimen painikkeella b/B ja paina sitten säätimen keskipainiketta.
( : Oletusasetus)
Tällä ei ole vaikutusta seuraavissa tapauksissa.
– Keskipainotettu mittari
– Pistemittaus
– Toimintatilan valitsimen asetuksena on M.
– [Laatu]-asetuksena on [RAW] tai [RAW ja JPEG].
Käytettäessä AE-lukkoa kamera korjaa automaattisesti lukitun kuvan.
Sarjakuvaus-tilassa oltaessa korjaus tehdään ensimmäisen kuvan perusteella ja seuraaville kuville käytetään samaa korjausta.
Väritilaan kuuluu tiettyihin kuvausolosuhteisiin ja -tarkoituksiin parhaiten sopivia värisävyn, valkotasapainon, kontrastin, värikylläisyyden ja terävyyden yhdistelmiä. Tämä toiminto on hyödyllinen, jos haluat käyttää valotusohjelman vaikutuksia toimintatilan valitsimen ollessa asennossa P, A, S tai M. Väritilan kontrastia, värikylläisyyttä ja terävyyttä voidaan haluttaessa kalibroida lisää.
D-alueen optim. ISO WB D-R DEC
OFF (Pois) Ei korjaa kirkkautta tai kontrastia.
(Vakio) Säätää koko näyttöruudun kirkkautta ja kontrastia.
(Lisäasetukset) Optimoi otetun kuvan kontrastin ja värintoiston alueittain.
Väri-/DEC-tilan valinta ISO WB D-R DEC:valitse :syötä
D-alueen optim.
Vakio
D - R D - R OFF44
1 Tuo esiin Väri / DEC -näyttö toimintokiekolla ja Fn-painikkeella (sivu 37).
2 Valitse haluamasi väritila säätimen painikkeella b/B.
3 Kun säädät kontrastia, värikylläisyyttä tai terävyyttä, siirry säätönäyttöön painikkeella V, valitse haluamasi vaihtoehto painikkeella v/V ja säädä sitten arvoa painikkeella b/B.
4 Paina säätimen keskipainiketta.
( : Oletusasetus)
Käyttää sRGB-väriavaruutta (katso alla).
(Vakio)* Saa aikaan voimakkaan sävyjyrkkyyden ja kauniit värit monenlaisiin kuviin.
(Kirkas)* Saa aikaan unohtumattomia maisemakuvia, joiden värit ovat syviä ja kirkkaita, esim. sinitaivaasta, auringonlaskusta, kevään vehreydestä ja syksyn lehtien väriloistosta.
(Muotokuva)* Korostaa kohdetta ja toistaa ihonvärin pehmeästi.
(Maisema)* Saa aikaan maisemakuvia, joiden värit ovat kirkkaita ja teräviä.
(Auringonlasku)* Toistaa kauniisti auringonlaskun punaisuuden.
(Yökuvaus)* Toistaa vaaleat alueet kirkkaasti ja tummat alueet terävästi.
(Mustavalko) Mustavalkokuvia varten.
(AdobeRGB) Käyttää Adobe RGB -väriavaruutta. ICC-profiilia ei sisällytetä kuvaan.
(Kontrasti) Säätää kontrastia viidellä askeleella arvosta –2 arvoon +2. Mitä suurempi arvo, sitä voimakkaampi kontrasti – tällä saadaan aikaan selvempi kuva. Mitä pienempi arvo, sitä heikompi kontrasti – tällä voidaan vähentää täysin valkoisten tai täysin mustien alueiden muodostumista.
Zone-täsmäystä asetettaessa vain kontrastiasetus asetetaan väliaikaisesti arvoon 0 eikä sitä voi muuttaa.
(Värikylläis.) Säätää värikylläisyyttä viidellä askeleella arvosta –2 arvoon +2.
Mitä suurempi arvo, sitä voimakkaampi kylläisyys – tällä saadaan aikaan kirkas ja selvä kuva. Pienemmällä arvolla saadaan hillitty kuva.
Jos väritilan asetuksena on (Mustavalko), kylläisyyttä ei voi säätää.
Väri/DEC Vakio:toim. :val. :syötä
0 –1 –2 +1 +2
Standard45
Kuvaustoimintojen käyttäminen
Automaattisen valkotasapainon (sivu 40) avulla s aadaan tehokkaammat värisävyt. Käytä automaattista valkotasapainoa varsinkin Auringonlasku-tilassa.z Tietoja sRGB-väriavaruudesta ja Adobe RGB -väriavaruudestasRGB-väriavaruus
Tämä on digitaalikameroiden vakioväriavaruus ja sopii lähes kaikkiin normaalitilanteisiin. sRGB on keskivertonäytön ominaisuudet huomioon ottava väriavaruus ja sopii näin ollen hyvin www-sivujen kuvien kanssa käytettäväksi.
Adobe RGB -väriavaruus
Adobe RGB -väriavaruudella on laajempi värintoistoalue kuin sRGB:llä. Jos päätarkoituksena on kuvien tulostaminen – varsinkin jos suuri osa kohdetta on kirkkaan vihreä tai punainen – Adobe RGB on tehokkaampi kuin muut sRGB-väriavaruudet.
Kuvan tiedostonimi alkaa merkinnällä ”_DSC” (sivu 106).z Tietoja värin sovituksesta Adobe RGB -väriavaruudessa
Käytä kuvan näyttämiseen ja tulostamiseen värinhallintaa tukevaa ohjelmistoa, kuten ”Picture Motion
Browser”(mukana).
Käytä Adobe RGB -tilassa otetun kuvan näyttämiseen, muokkaamiseen, muuntamiseen ja tulostamiseen
DCF2.0-väriavaruutta ja värinhallintaa tukevaa ohjelmistoa, kuten ”Picture Motion Browser”. Ohjelmistot, joissa ei ole värinhallintatoimintoja, eivät ehkä näytä tai tulosta Adobe RGB -kuvia todellisen värisinä. Jotta kuva voidaan tulostaa todellisen värisenä, tulostimen on oltava DCF2.0-yhteensopiva.
Voit asettaa automaattitarkennusalueen ja automaattitarkennustavan.
Kun kuvaat automaattitarkennustilassa, muista asettaa tarkennustilan kytkin asentoon AF.
V oit vaihtaa tarkennusmenetelmää. Vaihda menetelmää, kun kunnollisen tarkennuksen aikaansaaminen on vaikeaa.
1 Tuo esiin tarkennustilan näyttö toimintokiekolla ja Fn-painikkeella (sivu 37).
2 Tuo esiin Automaattitarkennusalue -näyttö säätimen painikkeella v.
3 Valitse haluamasi tila säätimen painikkeella b/B ja paina sitten säätimen keskipainiketta.
(Terävyys) Säätää kuvan terävyyttä viidellä askeleella arvosta –2 arvoon +2.
Mitä suurempi arvo, sitä terävämmät ääriviivat – tällä saadaan aikaan kirkas ja selvä kuva. Mitä pienempi arvo, sitä pehmeämmät ääriviivat.
Tarkennustila ISO WB D-R DEC
Automaattitarkennusalue:toim. :val. :syötä
Automaattitarkennusalue
Laaja aut.tark.alue46
( : Oletusasetus)
(Laaja aut.tark.alue) Kamera päättää, mitä yhdeksästä paikallisesta tarkennusalueesta käytetään laajan tarkennusalueen sisällä tarkentamiseen.
Kun painat suljinpainikkeen puoliväliin, tarkennukseen käytettävälle alueelle syttyy hetkeksi valo.
V oit siirtyä käyttämään pistetarkennusaluetta, jos haluamaasi aluetta ei käytetä tarkennukseen. Tarkenna näytön keskelle painamalla säätimen keskellä olevaa pisteautomaattitarkennuksen painiketta ja ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan asti vapauttamatta pisteautomaattitarkennuksen painiketta.
(Pist. aut.tark.alue) Kamera käyttää ainoastaan pistetarkennusaluetta.
Kun katsot etsimeen, pistetarkennusalue valaistuu hetkeksi.
(Tark.alueen valinta) Valitse yksi paikallinen tarkennusalue yhdeksästä mahdollisesta.
Valitse tarkennukseen käytettävä tarkennusalue säätimen suuntapainikkeilla. (Käytettävissä on kahdeksan suuntaa.) Ota valittu tarkennusalue käyttöön painamalla keskellä olevaa pisteautomaattitarkennuksen painiketta.
Kun katsot etsimeen, valittu tarkennusalue valaistuu hetkeksi.
Alueen valinta on yhä käytettä vissä kuvauksen jälkeen. Älä paina säädintä, ellei se ole tarpeen.
Laaja tarkennusalue
Pistetarkennusalue
Paikallinen tarkennusalue
Pistetarkennusalue47
Kuvaustoimintojen käyttäminen
Säätimen tai pisteautomaattitarkennuksen painikkeen ollessa painettuna tarkennus pysyy lukittuna. Jos pidät säädintä tai pisteautomaattitarkennuksen painiketta painettuna kuvan ottamisen jälkeen, voit jatkaa kuvaamista samalla tarkennuksella.
Monisegmenttimittausta käytettäessä valotus lukittuu samanaikaisesti tarkennuksen lukituksen kanssa.
Laajaa automaattitarkennusaluetta käytettäessä tarkennus voidaan tehdä painamalla säädintä. Jos haluat kuvata tällä tarkennuksella, paina suljinpainiketta mutta älä vapauta säädintä. Suunta, johon painat säädintä, ei vaikuta tarkennukseen käytettävään alueeseen.
Pisteautomaattitarkennusaluetta kä ytettäessä tarkennus voidaan tehdä painamalla joko säädintä tai pisteautomaattitarkennuksen painiketta. Jos painat mitä tahansa säätimen suuntapainiketta, pistetarkennusalue aktivoituu. Jos haluat kuvata tällä tarkennuksella, paina suljinpainiketta mutta älä vapauta säädintä tai pisteautomaattitarkennuksen painiketta.
Paikallinen tarkennusalue ei ehkä valaistu sarjakuvauksessa tai kun suljinpainike painetaan alas ilman taukoa.
Valitsee automaattitarkennustilan.
1 Tuo esiin tarkennustilan näyttö toimintokiekolla ja Fn-painikkeella (sivu 37).
2 Tuo esiin Automaattitarkennustapa -näyttö säätimen painikkeella V.
3 Valitse haluamasi tila säätimen painikkeella b/B ja paina sitten säätimen keskipainiketta.
( : Oletusasetus)
Automaattitarkennustapa
(Yhden kuvan aut.tark) Tässä automaattitarkennustavassa tarkennus lukitaan, kun suljinpainike painetaan puoliväliin asti. Tätä tilaa käytetään paikallaan olevaa kohdetta kuvattaessa.
(Suora man. tarkennus) Tätä automaattitarkennustapaa käytettäessä tarkennusta voidaan hienosäätää manuaalisesti automaattitarkennuksen käytön jälkeen. Tätä tapaa käytetään esim. kun jokin muu kuin haluttu kohde tarkentuu makrokuvauksessa.
(Autom. autom.tark.) Tämä automaattitarkennustapa siirtyy automaattisesti yhden kuvan automaattitarkennuksen ja jatkuvan automaattitarkennuksen välillä kohteen liikkumisen mukaan.
Jos kohde liikkuu, kamera jatkaa tarkennusta, kun suljinpainike on painettuna puoliväliin. Jos kohde ei liiku, tarkennus lukittuu, kun suljinpainike painetaan puoliväliin.
Tämä on yleisautomaattitarkennustapa, joka sopii mm. muotokuvien, ryhmäkuvien, tilannekuvien ja maisemakuvien ottamiseen.:toim. :val. :syötä
Automaattitarkennustapa
Autom. autom.tark.48
Hienosäätäminen (Suora man. tarkennus) -tilassa
1 Valitse automaattitarkennustavaksi (Suora man. tarkennus).
2 Lukitse tarkennus painamalla suljinpainike puoliväliin asti.
3 Hienosäädä tarkennusta kääntämällä tarkennusrengasta ja pitämällä samalla suljinpainike puoliväliin painettuna.
4 Paina suljinpainike pohjaan asti.
Vapautettuasi sormesi suljinpainikkeelta tarkennuks en lukitustoiminto käynnistyy uudestaan alusta, kun painat suljinpainikkeen puoliväliin.
Asettaa salaman tilan ja salamakorjauksen.
Jos kiinteä salama on vedetty ylös, se laukeaa automaattisesti, kun ympäristö on riittävän hämärä (oletusasetus). Salamavalo-tilaa voidaan vaihtaa tarvittaessa.
1 Tuo esiin salamatilan näyttö toimintokiekolla ja Fn-painikkeella (sivu 37).
2 Tuo esiin Salamakuvaust. -näyttö säätimen painikkeella v.
3 Valitse haluamasi tila säätimen painikkeella b/B ja paina sitten säätimen keskipainiketta.
(Jatkuva autom.tark.) Tässä automaattitarkennustavassa kamera jatkaa tarkennusta, kun suljinpainike on painettuna puoliväliin. Tätä tilaa käytetään liikkeessä olevaa kohdetta kuvattaessa.
Jos valitaan laaja automaattitarkennusalue, tarkennusalue vaihtuu

TXT / PDF

Available 21 files for DSLR-A100 View all >
HelpDrivers Since March 2000