Sony DSC-W30 Download Manual

DSC-W30/W40/W50/W70
2-673-238-32(1)
2-673-238-32 (1) 2006 Sony Corporation Printed in Japan
Trykt på 100% resirkulert papir med VOC
(= flyktig organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Fortsettes på baksiden
Bruke strømadapteren
Du kan koble kameraet til en stikkontakt ved hjelp av strømadapteren AC-LS5K (ikke inkludert). t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 14).
Kontrollere gjenværende batteritid
Trykk på strømknappen (POWER) for å slå på kameraet og kontrollere batterinivået på LCD-skjermen.
• Det tar omtrent ett minutt før indikatoren for riktig batterinivå vises.
• Under visse forhold kan det hende at batterinivåindikatoren ikke viser riktig nivå.
Ta ut batteripakken
Skyv på batteriutkasteren for å trekke ut batteriet. Pass på at batteriet ikke faller ned når det kommer ut.
Bruke kameraet i utlandet — strømkilder
Du kan bruke kameraet, batteriladeren og strømadapteren AC-LS5K (ikke inkludert) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
• Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til feil.
Batterinivå-indikator
Batterinivå Tilstrekkelig gjenværende strøm
Halvfullt batteri Lavt batterinivå, opptak/avspilling vil snart stoppe.
Skift ut batteriet med et helt oppladet batteri, eller lad batteriet. (Varselindikatoren blinker.)
Batteriutkaster
Slå på kameraet/stille inn klokken
2
2
1 Velg . 2 Trykk på strømknappen
(POWER).
Lyser
3 Still inn klokken med kontrollknappen.
1 Velg datoformat med v/V, og trykk deretter på z.
2 Velg hvert enkelt alternativ med b/B og still inn tallverdien med v/V, og trykk deretter på z.
3 Velg [OK] med B, og trykk deretter på z.
• For å avbryte må du velge [Avbryt] og trykke på z.
2006 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Avbryt
Innstilling av klokken
D/M/ÅR
M/D/ÅR
ÅR/M/D
2006 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Avbryt
Innstilling av klokken
D/M/ÅR
M/D/ÅR
ÅR/M/D
2006 / : / 1 1 10 30
AM
OK
Avbryt
Innstilling av klokken
D/M/ÅR
M/D/ÅR
ÅR/M/D
Endre dato og klokkeslett
Velg [Stille klokke] i skjermbildet (Oppsett) og utfør prosedyren i trinn 3 ovenfor. t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 42 og 51)
På klokkedisplayet
• Midnatt vises som 12:00 AM, og klokken 12 på dagen som 12:00 PM.
• Hvis du valgte [D/M/ÅR] i trinn 3-1, må du stille inn 24 timers visning.
Når du slår på kameraet
• Hvis du ikke stiller klokken, vil innstillingsskjermen for klokken vises hver gang kameraet slås på.
• Ikke berør objektivet når dekselet åpnes og objektivet kommer ut. La heller ikke kameraet være avslått i lengre tid med objektivet ute, da dette kan føre til funksjonsfeil.
• Følgende skjermbilde vises fra og med andre gang kameraet slås på.
Slå av kameraet
Trykk på strømknappen (POWER) igjen.
• Hvis kameraet går på batteri og du ikke bruker det på ca. tre minutter, vil det slås av automatisk for å spare batteripakken (auto-AV-funksjon).
Endre språkinnstilling
Du kan endre innstillingene for skjermen så meldinger vises på et bestemt språk. For å endre språkinnstillingen må du trykke på MENU for å vise menyskjermen. Velg (Oppsett) med kontrollknappen, og deretter [ Språk] i (Oppsett 1), og velg ønsket språk. t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 49)
A
1
Sett inn en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert)
Velge den bildestørrelsen som skal brukes
Når "Memory Stick Duo" ikke er satt inn
Kameraet spiller inn/av bilder med internminnet. t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 22)
3
3
Sett "Memory Stick Duo" helt inn, til du hører et klikk.
Terminalsiden
Etikettsiden
4
4
-knapp
1 Velg modus.
Velg .
Velg .
Stillbilde:Film:2 Trykk på
(bildestørrelse).
3 Velg størrelsen med v / V.
• Skjermbildet over er for stillbilder.
• For film må du velge [640 (fin)] (kun "Memory Stick
PRO Duo"), [640 (std.)] eller [160].
4 Trykk på
(bildestørrelse) for å fullføre innstillingen.
Bildestørr.
Utskrift på opptil 10x15cm/4x6"
Ca. bildekapasitet 33bld.
Om stillbildestørrelser
Nærmere informasjon om bildestørrelsen t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 11)
1)
Bildene tas opp i samme bildeforhold (3:2) som fotopapir eller postkort e.l.
2)
Ved utskrift kan det hende at begge sidene av bildet vil bli beskåret t "Brukerhåndbok/feilsøking"
(side 85)
3)
Hvis du bruker et Memory Stick-spor eller en USB-tilkobling, kan du nyte godt av bilder med bedre kvalitet.
Om antall stillbilder som kan tas, og mulig opptakstid for film
Antallet stillbilder som kan tas, og mulig opptakstid for film varierer med den valgte bildestørrelsen.
Nærmere informasjon om antall stillbilder som kan tas eller mulig opptakstid t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 20)
• Antallet bilder som kan tas opp, og mulig opptakstid, kan variere med opptaksforholdene.
Ta ut en "Memory Stick Duo"
Bildestørrelse Retningslinjer Antall bilder Skrive ut
7M (standardinnstillingen for
DSC-W70)
Utskrift på opptil A3/11×17"
Færre
Flere
Fin
Grov
6M (standardinnstillingen for
DSC-W30/W40/W50)
Utskrift på opptil A4/8×10"
3:2
1)
Tilpass bildeforhold 3:2
5M (DSC-W70) Utskrift på opptil A4/8×10"
3M Utskrift på opptil 13×18cm/5×7"
2M Utskrift på opptil 10×15cm/4×6"
VGA For e-post
16:9
2)
Vis på 16:9 HDTV
3)
Stillbilder Film
Tilgangslampe Åpne batteridekselet/"Memory Stick Duo"-dekselet, og trykk deretter "Memory Stick Duo" inn én gang.
Når tilgangslampen er tent
Batteriet/"Memory Stick Duo" må ikke tas ut, og kameraet må ikke slås av. Da kan data bli ødelagt.
Maksimalt antall bilder som kan tas opp
Maksimal opptakstidhttp://www.sony.net/
Kontrollere medfølgende tilbehør En "Memory Stick Duo" er ikke inkludert.
Kameraet har sitt eget internminne på 58 MB (DSC-
W70) eller 32 MB (DSC-W30/
W40/W50), men det anbefales å kjøpe en "Memory Stick Duo" hvis du vil ta flere bilder.
"Memory Stick Duo": Du kan bruke en "Memory Stick Duo" med kameraet ditt.
"Memory Stick": Du kan ikke bruke en "Memory Stick" med kameraet ditt.
Andre minnekort kan ikke brukes.
• Nærmere informasjon om
"Memory Stick Duo" t
"Brukerhåndbok/feilsøking"
(side 91)
• Batterilader BC-CSG/
BC-CSGB (1)
• Nettledning (1)
• Oppladbar batteripakke NP-
BG1 (1)/batterietui (1)
• USB- og A/V-kabel for flerbruksterminal (1) (DSC-
W50/W70)
• USB-kabel (1) (DSC-W30/W40)
• A/V-kabel (1) (DSC-W30/W40)
• Håndleddsrem (1) (DSC-W30/
W50/W70)
• Halsrem (1) (DSC-W40)
• Myk bæreveske (1) (DSC-W40)
• CD-ROM (Cyber-shot-programvare) (1)
• Bruksanvisning: "Les dette først" (denne håndboken) (1)
• Bruksanvisning: "Brukerhåndbok/feilsøking" (1)
Merknader
• Lad opp batteriet (inkludert) før du bruker kameraet for første gang.
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn
99,99% av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på LCD-skjermen. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket på noen måte.
• Kameraet er et presisjonsinstrument. Ikke slå borti noe med linsen eller LCD-skjermen, og ikke bruk makt på kameraet. Fest remmen for å unngå at kameraet faller ned og skades.
• Konstruert for bruk med kompatible Sony-batterier.
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservice-sidene våre på Internett (Customer Support Website).
Krok
Digital Still Camera
Les dette først NO
Læs dette først DK
D S C -W 3 0 / W 4 0 / W 5 0 / W 7 0
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking" (egen bok), og oppbevare dem for fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "Brugervejledning/fejlfinding" (særskilt dokument) grundigt og gemme dem til fremtidig brug.
Klargjøre batteripakken
• Koble batteriladeren til en enkelt tilgjengelig stikkontakt i nærheten.
• Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Når ladesyklusen er avsluttet, må du koble nettledningen fra stikkontakten og fjerne batteripakken fra batteriladeren.
• Hvis batteriet (inkludert) er helt utladet når ladesyklusen begynner, tar det ca. 330 min. å lade det helt opp, forutsatt at temperaturen er 25°C. Den praktiske ladetiden er ca. 270 min. Under visse omstendigheter eller betingelser kan ladingen ta lenger tid.
1
1
Batterilader
2 Koble til nettledningen.
3 Til stikkontakt
Nettledning
1 Sett inn batteripakken.
Skyv batteriet forsiktig inn til det glir på plass med et klikk.
Ladelampe (CHARGE)
Lys på: Lading pågår
Lys av: Fullført (praktisk lading)
Hvis du fortsetter å lade batteripakken i ca. én time til (til den er helt oppladet), vil batteriet vare noe lenger.
4 Sett inn den ladede batteripakken.
Åpne batteridekselet/
"Memory Stick Duo"-dekselet.
Sett inn batteripakken mens du trykker på batteriutkasteren med enden av batteriet.
Lukk batteridekselet/
"Memory Stick Duo"-dekselet.
Batteriutkaster
2006 Sony Corporation Printed in Japan
Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret tryksværte uden VOC
(flygtige organiske forbindelser).fortsættes på bagsiden
Brug af vekselstrømsadapteren
Du kan tilslutte kameraet til en stikkontakt i væggen med en AC-LS5K-vekselstrømsadapter
(medfølger ikke). t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 14).
Kontrol af den resterende batteritid
Tryk på POWER-knappen for at tænde kameraet, og kontroller den resterende batteritid på
LCD-skærmen.
• Det tager ca. et minut, før den korrekte resterende batteritid vises.
• Den viste indikator for resterende batteritid er muligvis ikke korrekt under visse omstændigheder.
Sådan fjernes batterienheden
Skub udløsergrebet til batteriet for at tage batterienheden ud. Pas på ikke at tabe batterienheden, når du tager den ud.
Brug af kameraet i udlandet — strømkilder
Du kan bruge kameraet, batteriopladeren og AC-LS5K-vekselstrømsadapteren (medfølger ikke) i alle lande og områder, hvor strømforsyningen er mellem 100 V og 240 V AC, 50/60 Hz.
• Brug ikke en elektronisk transformator (rejseadapter), da dette kan forårsage funktionsfejl.
Indikator for resterende batteritid
Retningslinjer for resterende batteritid
Der er tilstrækkelig strøm.
Batteriet er halvt opladet.
Batteriniveauet er lavt, optagelse/afspilning stopper snart.
Udskift batterierne med fuldt opladede batterier, eller oplad batterierne.
(Advarselsindikatoren blinker.)
Udløsergreb til batteri
Tænd for kameraet/indstil uret
2
2
1 Vælg . 2 Tryk på POWER-knappen.
Lyser
3 Indstil uret med kontrolknappen.
1 Vælg visningsformatet for datoen med v/V, og tryk derefter på z.
2 Vælg hvert punkt med b/B, og indstil talværdierne med v/V, tryk derefter på z.
3 Vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
• Annuller ved at vælge [Fortryd], og tryk derefter på z.
2006 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Fortryd
Urindstilling
D/M/Å
M/D/Å
Å/M/D
2006 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Fortryd
Urindstilling
D/M/Å
M/D/Å
Å/M/D
2006 / : / 1 1 10 30
AM
OK
Fortryd
Urindstilling
D/M/Å
M/D/Å
Å/M/D
Ændring af dato og klokkeslæt
Vælg [Urindstilling] på skærmen (Opsætning), og følg fremgangsmåden i trin 3 ovenfor. t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 42 og 51)
Om visning af uret
• Midnat angives som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM.
• Hvis du vælger [D/M/Å] i trin 3-1, indstilles uret til visning af tiden i 24-timers format.
Når der tændes for strømmen
• Medmindre du indstiller uret, vises skærmen Urindstilling, hver gang kameraet tændes.
• Undlad at berøre objektivet, når dækslet åbnes, og objektivet skydes ud. Undlad også at efterlade kameraet i længere tid med objektivet skubbet ud, når strømmen er slukket, da det kan medføre funktionsfejl.
• Følgende skærm vises, når kameraet tændes for anden gang eller senere.
Sådan slukker du for strømmen
Tryk på POWER-knappen igen.
• Hvis kameraet kører på batteri, og du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, slukkes kameraet automatisk for at undgå, at batteriet opbruges (automatisk strømbesparende funktion).
Ændring af sprogindstilling
Du kan ændre skærmvisningen, så meddelelser vises på et angivet sprog. Sprogindstillingen
ændres ved at trykke på MENU for at få vist menuskærmen. Vælg (Opsætning) med kontrolknappen, vælg derefter [ Sprog] i (Opsætning 1), og vælg det ønskede sprog. t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 49)
A
1
Indsæt en "Memory Stick Duo"
(medfølger ikke)
Vælg det billedformat, der skal bruges
Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
Kameraet optager/afspiller billeder vha. den interne hukommelse. t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 22)
3
3
Skub "Memory Stick Duo" helt ind, indtil enheden klikker på plads.
Terminalside
Etiketsiden
4
4
-knap
1 Vælg en indstilling.
Vælg .
Vælg .
Stillbillede:Film:2 Tryk på (Billedformat).
3 Vælg format med v / V.
• Skærmbilledet ovenfor er til stillbilleder.
• Til film skal du vælge [640(Fin)] (kun "Memory
Stick PRO Duo"), [640(Standard)] eller [160].
4 Tryk på (Billedformat) for at afslutte indstillingen.
Billedformat
Op til 10x15cm/4x6" udskrift
Gn. bill.kapacitet 33bill
Om formater for stillbilleder
Flere oplysninger om billedformatet t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 11)
1)
Billeder optages i det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotografier på trykt papir eller postkort osv.
2)
Begge billedets kanter kan blive skåret af ved udskrivning t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 86)
3)
Du kan opnå billeder i højere kvalitet, hvis du bruger et stik til Memory Stick eller et USB-stik.
Om det antal stillbilleder, der kan optages, og den tid, der kan optages film i
Antallet af stillbilleder, der kan optages, og den tid, der kan optages film i, varierer, afhængigt af det valgte billedformat.
Flere oplysninger om antal billeder eller tid, der kan optages i t "Brugervejledning/fejlfinding"
(side 20)
• Antallet af billeder, der kan optages, og optagetid kan variere afhængigt af optageforhold.
Sådan fjernes en "Memory Stick Duo"
Billedformat Retningslinjer Antal billeder Udskrivning
7M (standardindstillingen for
DSC-W70)
Op til A3/11×17" udskrift
Færre
Flere
Fin
Grov
6M (standardindstillingen for
DSC-W30/W40/W50)
Op til A4/8×10" udskrift
3:2
1)
Bredde-højde-forholdet 3:2
5M (DSC-W70) Op til A4/8×10" udskrift
3M Op til 13×18cm/5×7"udskrift
2M Op til 10×15cm/4×6" udskrift
VGA Til e-mail
16:9
2)
Til visning på 16:9 HDTV
3)
Stillbilleder Film
Aktivitetslampe Åbn dækslet til batteriet/"Memory Stick Duo", og tryk
"Memory Stick Duo" ind én gang.
Når aktivitetslampen lyser
Fjern aldrig batteriet/"Memory Stick Duo" og sluk heller ikke for strømmen. Dataene kan blive beskadiget.
Maks. antal billeder, der kan optages
Maksimal optagetidhttp://www.sony.net/
Kontrol af det medfølgende tilbehør En "Memory Stick Duo" medfølger ikke.
Kameraet har sin egen interne hukommelse på 58 MB (DSC-
W70) eller 32 MB (DSC-W30/
W40/W50), men det anbefales at købe en "Memory Stick Duo" til fotografering af flere billeder.
"Memory Stick Duo": Du kan bruge en "Memory Stick Duo" med dette kamera.
"Memory Stick": Du kan ikke bruge en "Memory Stick" med dette kamera.
Andre hukommelseskort kan ikke bruges.
• Find flere oplysninger om
"Memory Stick Duo" t
"Brugervejledning/fejlfinding"
(side 92)
• Batterioplader BC-CSG/
BC-CSGB (1)
• Netledning (1)
• Genopladelig batterienhed
NP-BG1 (1)/Batterietui (1)
• USB-, A/V-kabel til flerfunktionsterminal (1)
(DSC-W50/W70)
• USB-kabel (1) (DSC-W30/W40)
• A/V-kabel (1) (DSC-W30/W40)
• Håndledsrem (1) (DSC-W30/
W50/W70)
• Skulderrem (1) (DSC-W40)
• Blød transporttaske (1) (DSC-
W40)
• CD-ROM (Cyber-shot-software) (1)
• Betjeningsvejledning: "Læs dette først" (denne vejledning) (1)
• Betjeningsvejledning: "Brugervejledning/fejlfinding" (1)
Bemærkninger
• Oplad batterienheden (medfølger), før kameraet bruges første gang.
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte punkter og/eller lyse punkter (med hvid, rød, blå eller grøn farve), som konstant vises på LCD-skærmen. Disse punkter er normale i fremstillings-processen og påvirker på ingen måde optagelserne.
• Kameraet er et præcisionsinstrument. Pas på ikke at støde objektivet eller LCD-skærmen, og undlad at bruge vold mod kameraet. Monter stroppen for at forhindre, at kameraet tabes og derved beskadiges osv.
• Designet til brug med kompatible Sony-batterier.
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport.
Krog
Digital Still Camera
Læs dette først DK
D S C -W 3 0 / W 4 0 / W 5 0 / W 7 0
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "Brugervejledning/fejlfinding" (særskilt dokument) grundigt og gemme dem til fremtidig brug.
Gør batterienheden klar
• Tilslut batteriopladeren til en lettilgængelig stikkontakt i væggen.
• Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten.
• Når opladningen er afsluttet, skal stikket trækkes ud af kontakten, og batteriet skal fjernes fra opladeren.
• Den tid, det tager at oplade batterienheden (medfølger) helt, når den er fuldstændig afladet, ved en temperatur på 25°C, er cirka 330 minutter, og den praktiske opladningstid er cirka 270 minutter.
Opladningen kan tage længere tid under særlige forhold.
1
1
Batterioplader
2 Tilslut netledningen.
3 Til stikkontakten i væggen
Netledning
1 Indsæt batterienheden.
Tryk forsigtigt på batterienheden, indtil den klikker på plads.
C H A R G E - i n d i k a t o r
Lyser: Oplader
Lyser ikke: Opladt (Praktisk opladning)
Hvis du fortsætter med at oplade batterienheden i yderligere en time (indtil den er helt opladet), holder opladningen lidt længere.
4 Indsæt den opladede batterienhed.
Åbn dækslet til batteriet/"Memory
Stick Duo".
Indsæt batterienheden, mens du trykker på udløsergrebet med spidsen af batteriet.
Luk dækslet til batteriet/"Memory Stick
Duo".
Udløsergreb til batteriDSC-W30/W40/W50/W70 2-673-238-31(1) Bruke zoomen • Når zoomeforstørrelsen er større enn 3×, bruker kameraet funksjonen Digital zoom. Nærmere informasjon om [Digital zoom]-innstillinger og bildekvaliteten t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 43) • Du kan ikke endre zoomen mens du tar opp film. 2 Ta opp med lukkerknappen. Stillbilde: Trykk lukkerknappen halvveis ned og hold den for å fokusere. Indikator for AE/AF-lås Blinker t tent/piper Trykk lukkerknappen helt ned. Du hører lyden av lukkeren. Film: Trykk lukkerknappen helt ned. For å stoppe opptaket må du trykke lukkerknappen helt ned igjen. AF-avstandssøkerramme REC Zoomespak Zoomespak Ta bilder på en enkel måte (autojustering-modus) 5 5 Endre lysstyrken i bildet (EV) (Justere eksponeringen) Før trinn 2 må du trykke på b ( ) på kontrollknappen. Juster lysstyrken i bildet med v (Lysere) / V (Mørkere). For å slette den viste skalaindikatoren må du trykke på b igjen. • Kompenseringsverdien kan stilles inn i steg på 1/3EV. • Hvis et motiv fotograferes under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller blitsen brukes, vil eksponeringskontrollen kanskje ikke være særlig virkningsfull. • Nærmere informasjon om eksponeringen t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 10) Velge en blitsmodus for stillbilder Før trinn 2 må du trykke gjentatte ganger på v ( ) på kontrollknappen, inntil den ønskede modusen er valgt. • Opptaksavstand (når [ISO] er stilt inn på [Auto]) DSC-W70 W-siden: Ca. 0,2 til 3,7 m T-siden: Ca. 0,3 til 2,1 m DSC-W30/W40/W50 W-siden: Ca. 0,2 til 4,2 m T-siden: Ca. 0,3 til 2,2 m • Blitsen blinker to ganger. Det første blinket tjener til å justere lysmengden. Ta nærbilder (makro) Før trinn 2 må du trykke på B ( ) på kontrollknappen. For å avbryte må du trykke på B igjen. • Det anbefales å sette zoomen helt over til W-siden. • Det området som er i fokus blir fort smalt, og det er mulig at ikke alle deler av motivet vil være helt i fokus. • Autofokus-hastigheten synker. Korteste opptaksavstand fra linseoverflaten Når zoomen står helt over på W-siden (full vidvinkel): Ca. 2 cm Når zoomen står helt over på T-siden (full tele): Ca. 30 cm Ingen indikator Autoblits Blinker når lyset er utilstrekkelig eller bildet tas i motlys (standardinnstilling) tvungen blits på Sakte synkronisering (tvungen blits på) Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen, skal vises klart. Blits tvunget av Bildelyshet (EV) Lysere Mørkere Bildelyshet (EV) Lysere Mørkere Bildelyshet (EV) Lysere Mørkere Mot – Mot + SL Bruke selvutløseren Før trinn 2 må du trykke gjentatte ganger på V ( ) på kontrollknappen, inntil den ønskede modusen er valgt. Hvis du tar opp et stillbilde av et motiv som det er vanskelig å fokusere på • Den korteste opptaksavstanden er 50 cm. Ta opp i næropptaksmodus (makro) (venstre) når du fotograferer et motiv som ligger nærmere enn den korteste opptaksavstanden. • Hvis kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, vil indikatoren for AE/AF-låsen begynne å blinke sakte, og pipelyden høres ikke. Komponer bildet på nytt og fokuser igjen. Motiver det kan være vanskelig å fokusere på: Gjøre skjermen lysere (kun DSC-W50/W70) Hvis du ser på bildene dine i skarpt utelys, må du justere styrken på LCD-baklyset. Under slike forhold kan imidlertid batteristrømmen reduseres fortere. Hvis du trykker på -knappen (skjermbryteren) lenger (over), vil bakgrunnslyset bli sterkere. Hvis du trykker en gang til, vil bakgrunnslyset slås av. Identifisere elementer på skjermen t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 15) Slå av LCD-skjermen Trykk gjentatte ganger på -knappen (skjermbryter) (over). Bruk søkeren (over) for å spare batteristrøm, eller til å ta bilder når det er vanskelig å bekrefte med LCD-skjermen. Trykk på lukkerknappen. Selvutløserlampen blinker, og en pipelyd lyder helt til lukkeren aktiveres. For å avbryte må du trykke på V igjen. • Hvis du bruker selvutløser med 2 sekunders forsinkelse, kan du stabilisere bildet. Ingen indikator Uten bruk av selvutløser Selvutløser med 10 sekunders forsinkelse Selvutløser med 2 sekunders forsinkelse Selvutløserlampe –Mørkt motiv langt unna kameraet –Dårlig kontrast mellom motivet og bakgrunnen. –Motivet vises gjennom glass –Motiv i rask bevegelse –Motiv med lysreflekser eller glinsende overflate –Blinkende motiv –Motiv med bakgrunnsbelysning Ta stillbilder (scenevalg) Om funksjonsveiviseren Bruksanvisningen som vises i funksjonsveiviseren slås av automatisk etter noen få sekunder. Hvis du vil avbryte funksjonsveiviseren, må du trykke lukkerknappen halvveis ned. Du kan stille inn funksjonsveiviseren slik at den ikke vises på skjermbildet (Oppsett). t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 44) Avbryte scenevalget Still inn modusvelgeren på noe annet enn modusen for scenevalg. 1 Velg ønsket modus for scenevalg ( , , , , , , ). • Se nedenfor for nærmere informasjon om ulike modi. 2 Ta opp med lukkerknappen. Høy følsomhet Opptak uten blits i svakt lys, med bildestabilisering Funksjonsveiviseren Scenevalgmodi Følgende modi er forhåndsinnstilt for å passe til sceneforholdene. *Lukkerhastigheten reduseres, så det anbefales å bruke stativ. Bruke kontrollknapp-funksjonene med Scenevalg Før du begynner opptaket i trinn 2, må du velge innstillinger med kontrollknappen. Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenevalgmodusen. Når du trykker på knappen for å velge funksjoner som ikke kan kombineres med Scenevalg, høres en pipelyd. t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 25) Høy følsomhet Opptak uten blits i svakt lys, med bildestabilisering Halvlys* Fotografere scene I lite lys uten blits Halvlysportrett* Ta portretter I dårlig lys med blits Snø Gjør klart opptak av hvitaktig scene Strand Fotogr. Vannkanten med varm blå farge Landskap Fotografer landskap med fokus langt unna Mykt snapshot Fotografer motiv m/ myk bakgrunn Vise/slette bilder Slette bilder 1 Vis det bildet du vil slette, og trykk på (Slett). 2 Velg [Slett] med v, og trykk deretter på z. Avbryte slettingen Velg [Avslutt], og trykk deretter på z. 6 6 1 Trykk på (avspilling). • Hvis du trykker på - knappen mens kameraet er av, slås kameraet på i avspillingsmodus. 2 Velg et bilde med b/ B. Stillbilde: Bildestørrelsen vises Film: vises For å spille av en film, må du trykke på z. • Filmer med bildestørrelsen [160] vises en størrelse mindre. Film: TILB./NESTE 10:30PM 2006 1 1 101-0003 VOLUM VGA 3/9 00:00:03 10:30PM 2006 1 1 101 _ 0010 10/10 STD 6 4 0 STOPP BAK/FOR VOLUM Avspillings- indikator Spol tilbake/fort forover: b/ B (Gå tilbake til vanlig avspilling: z) Volum: v/ V Stoppe avspillingen: z B Kontrollknapp -knapp / -spak Gå tilbake til opptaksmodus • Trykk på (avspilling) igjen. • Trykk lukkerknappen halvveis ned og hold den der. • Endre stilling på modusvelgeren. -spak Slett Avslutt TILB./NESTE Vise et forstørret bilde (avspillingszoom) Skyv på -spaken mens du viser et stillbilde. Trykk på -spaken for å oppheve zoomen. Justere utsnittet: v/ V/ b/ B Avbryte avspillingszoom: z Lagre forstørrede bilder: [Trimme] t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 41) Vise en indeksskjerm Skyv på -spaken (Indeks) og velg et bilde med v/ V/ b/ B. Hvis du vil gå tilbake til enkeltbildeskjermen, må du trykke på z. For å vise neste (forrige) indeksskjerm, må du trykke på b/ B. Slette bilder i indeksmodus 1 Når indeksskjermen vises, må du trykke på (Slett) og velge [Velg] med v/ V på kontrollknappen, og deretter trykke på z. 2 Bruk v/ V/ b/ B til å velge det bildet du vil slette, og trykk deretter på z for å merke det valgte bildet med indikatoren (Slett). 3 Trykk på (Slett). 4 Velg [OK] med B, og trykk deretter på z. • For å slette alle bildene i mappen må du velge [Alt i denne mappen] med v/ V i trinn 1, i stedet for [Velg], og deretter trykke på z. Grønn utvalgsramme Oppheve et valg Velg et bilde du allerede har merket for sletting, og trykk så på z for å fjerne -indikatoren fra bildet. BACK/NEXT 10:30PM 2005 1 1 101-0003 VOLUME VGA 3/9 • ENKEL TBILDE • ENKEL TBILDE TILB./NESTE 10:30PM 2006 1 1 101-0003 VOLUM VGA NESTE VELG 1 Velg modus. Velg . Velg . Stillbilde (autojustering-modus): Film: Bruke kontrollknappen Holde kameraet Plasser motivet i midten av fokuseringsrammen. VGA 96 S AF 96 VGA S AF VGA 96 S AF Bildelyshet (EV) Lysere Mørkere Bruke blitsen til stillbilder Ta nærbilder (makro) Endre lysstyrken i bildet (EV) (Justere eksponeringen) Bruke selvutløseren Kontrollknapp -knapp (skjermbryter) Søker Brug af zoom • Når zoom-skalaen overstiger 3×, bruger kameraet funktionen Digital zoom. Flere oplysninger om indstilling af [Digital zoom] og billedkvalitet t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 43) • Du kan ikke ændre zoom-skalaen, mens du optager en film. 2 Optag med udløserknappen. Stillbillede: Tryk og hold udløserknappen halvvejs nede for at fokusere. Indikator for AE/AF-lås Blinkende t lyser/bipper Tryk udløserknappen helt ned. Lyden af lukkeren høres. Film: Tryk udløserknappen helt ned. Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelsen. Ramme for AF-områdesøger OPT Zoomknap Zoomknap Nem optagelse af billeder (indstilling for autojustering) 5 5 Ændring af billedets lysstyrke (EV) (Justering af eksponering) Før trin 2 skal du trykke på b ( ) på kontrolknappen. Juster billedets lysstyrke med v (Lysere) / V (Mørkere). Hvis du vil slette den viste skalalinje, skal du trykke på b igen. • Kompensationsværdien kan indstilles i intervaller på 1/3EV. • Hvis et motiv optages under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller hvis blitzen bruges, er justeringen af eksponering muligvis ikke effektiv. • Flere oplysninger om eksponering t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 10) Valg af en blitztilstand til stillbilleder Inden trin 2 skal du trykke flere gange på v ( ) på kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand er valgt. • Optageafstand (når [ISO] er indstillet til [Auto]) DSC-W70 W-siden: Ca. 0,2 til 3,7 m T-siden: Ca. 0,3 til 2,1 m DSC-W30/W40/W50 W-siden: Ca. 0,2 til 4,2 m T-siden: Ca. 0,3 til 2,2 m • Blitzen affyres to gange. Første gang sker det for at justere lysmængden. Optagelse af nærbillede (makro) Før trin 2 skal du trykke på B ( ) på kontrolknappen. Tryk igen på B for at annullere. • Det anbefales at indstille zoom helt frem til W-siden. • Området i fokus bliver smalt, og hele motivet er muligvis ikke fuldstændigt i fokus. • Den automatiske fokuseringshastighed falder. Korteste optageafstand fra objektivets overflade Indstilling helt frem til W-siden: Ca. 2 cm Indstilling helt frem til T-siden: Ca. 30 cm Ingen indikator Automatisk blitz Udløser blitzen, hvis der ikke er tilstrækkeligt lys, eller hvis der er modlys (standardindstillingen) Tvungen blitz til Langsom synkronisering (tvungen blitz til) Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset. Tvungen blitz fra Bill. lysstyrke Lysere Mørkere Bill. lysstyrke Lysere Mørkere Bill. lysstyrke Lysere Mørkere Mod – Mod + SL Brug af selvudløser Inden trin 2 skal du trykke flere gange på V ( ) på kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand er valgt. Hvis du optager et stillbillede af et motiv, som er svært at fokusere på • Den korteste optageafstand er 50 cm. Brug nærbilledtilstand (Makro) (til venstre), når du optager et motiv, som er tættere på end den korteste optageafstand. • Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, ændres indikatoren for AE/AF-lås til at blinke langsomt, og der lyder ikke noget bip. Stil ind på motivet igen, og fokuser en gang til. Motiver, som er svære at fokusere på, er: Sådan gøres displayet lysere (kun DSC-W50/W70) Hvis du viser billeder i kraftig udendørsbelysning, kan du justere lysstyrken for LCD- baggrundslyset op. I denne situation kan batteristrømmen imidlertid blive opbrugt hurtigere. Hvis du trykker længere tid på (Skærmvisning til/fra)-knappen (herover), bliver baggrundslyset kraftigere. Hvis du trykker igen, annulleres baggrundslyset. Sådan identificeres elementer på skærmen t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 15) Sådan slukkes LCD-skærmen Tryk flere gange på (Skærmvisning til/fra)-knappen (herover). Brug søgeren (herover) for at spare batteristrøm eller til at tage billeder, når det er svært at kontrollere billedet med LCD- skærmen. Tryk på udløserknappen, selvudløserlampen blinker, og der lyder et bip, indtil lukkeren aktiveres. Tryk igen på V for at annullere. • Hvis du bruger selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse, kan du muligvis forhindre sløring. Ingen indikator Uden brug af selvudløser Indstilling af selvudløseren med 10 sekunders forsinkelse Indstilling af selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse Selvudløserlampe –Langt væk fra kameraet og mørke –Kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig. –Set gennem glas –I hurtig bevægelse –Motiver, der reflekterer lys eller har en blank overflade –Motiver, der blinker –Motiver, der belyses bagfra Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv) Om funktionsguiden De betjeningsinstruktioner, der vises i funktionsguiden, slås automatisk fra i nogle få sekunder. Når du vil annullere funktionsguiden, skal du trykke udløserknappen halvvejs ned. Du kan indstille funktionsguiden til ikke at blive vist på (Opsætning)-skærmen. t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 44) Annullering af valg af motiv Flyt funktionsvælgeren til en anden indstilling end Valg af motiv. 1 Vælg den ønskede tilstand for valg af motiv ( , , , , , , ). • Se nedenfor, hvis du ønsker flere oplysninger om indstillinger. 2 Optag med udløserknappen. Høj følsomhed Optagelse uden blitz i svag belysning reducerer sløring Funkt.guide Indstillinger til valg af motiv Følgende indstillinger er forudindstillet til at passe til motivforholdene. *Lukkerhastigheden bliver langsommere, så det anbefales at bruge et kamerastativ. Brug af de funktioner, der indstilles med kontrolknappen til valg af motiv Før du optager i trin 2, skal du vælge indstillingerne med kontrolknappen. Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af tilstanden for valg af motiv. Når du trykker på knappen for at vælge funktioner, som ikke kan kombineres med valg af motiv, lyder der et bip. t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 25) Høj følsomhed Optagelse uden blitz i svag belysning reducerer sløring Tusmørke* Optag svagt belyst motiv uden blitz Tusmørkeportræt* Optag svagt portræt motiv med blitz Sne Optag hvidt motiv i lyse farver Strand Optag ved vandet med klar blå farve Panorama Optag landskaber med fjernt fokus Blødt snap Optag motiv med blød baggrund Vis/slet billeder Sletning af billeder 1 Vis det billede, du vil slette, og tryk på (Slet). 2 Vælg [Slet] med v, og tryk derefter på z. Annullering af sletningen Vælg [Afslut], og tryk på z. 6 6 1 Tryk på (Afspilning). • Hvis du trykker på knappen , når kameraet er slukket, tændes kameraet i afspilningstilstand. 2 Vælg et billede med b/ B. Stillbillede: Billedformatet vises Film: vises Du kan afspille en film ved at trykke på z. • Film med billedformatet [160] vises en størrelse mindre. Film: TILBAGE/NÆSTE 10:30PM 2006 1 1 101-0003 LYDST. VGA 3/9 00:00:03 10:30PM 2006 1 1 101 _ 0010 10/10 STD 6 4 0 STOP TILB/FREM LYDST. Afspilnings- linje Tilbage/hurtigt fremad: b/ B (Tilbage til normal afspilning: z) Lydstyrke: v/ V Stop afspilningen: z B Kontrolknap -knap / -knap Sådan skifter du tilbage til optagetilstand • Tryk på (Afspilning) igen. • Tryk og hold udløserknappen halvvejs ned. • Skift funktionsvælgerens position. -knap Slet Afslut TILBAGE/NÆSTE Visning af et forstørret billede (zoom under afspilning) Skub knappen under visning af et stillbillede. Tryk på knappen for at annullere zoom. Juster området: v/ V/ b/ B Annuller zoom under afspilning: z Hvis du vil gemme forstørrede billeder: [Beskær] t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 41) Visning af en indeksskærm Skub (Indeks)-knappen, og vælg et billede med v/ V/ b/ B. Tryk på z for at vende tilbage til skærmen med et enkelt billede. Tryk på b/ B for at vise den næste (forrige) indeksskærm. Sådan slettes billeder i indekstilstand 1 Når en indeksskærm vises, skal du trykke på (Slet) og vælge [Vælg] med v/ V på kontrolskærmen. Tryk derefter på z. 2 Vælg det billede, du vil slette, med v/ V/ b/ B, og tryk på z for at vise indikatoren (Slet) på det markerede billede. 3 Tryk på (Slet). 4 Vælg [OK] med B, og tryk derefter på z. • Hvis du vil slette alle billeder i mappen, kan du vælge [Alle i denne mappe] med v/ V i trin 1 i stedet for [Vælg] og derefter trykke på z. Grøn markeringsramme Sådan annulleres en markering Vælg et billede, som du tidligere har markeret til sletning, og tryk på z for at slette indikatoren fra billedet. BACK/NEXT 10:30PM 2005 1 1 101-0003 VOLUME VGA 3/9 • ETBILLEDSV. • ETBILLEDSV. TILBAGE/NÆSTE 10:30PM 2006 1 1 101-0003 LYDST. VGA NÆSTE VÆLG 1 Vælg en indstilling. Vælg . Vælg . Stillbilleder (indstilling for autojustering): Film: Brug af kontrolknappen Sådan holdes kameraet Placer motivet i centrum af fokuseringsområdet. VGA 96 S AF 96 VGA S AF VGA 96 S AF Bill. lysstyrke Lysere Mørkere Brug af blitz til stillbilleder Optagelse af nærbillede (makro) Ændring af billedets lysstyrke (EV) (Justering af eksponering) Brug af selvudløser Kontrolknap (Skærmvisning til/ fra)-knap Søger

TXT / PDF

Available 37 files for DSC-W30 View all >
HelpDrivers Since March 2000