Sony DSC-W30 Download Manual

DSC-W30/W40/W50/W70
2-673-238-12(1)
2-673-238-12 (1) 2006 Sony Corporation Printed in Japan
100%-ban újrahasznosított papírra, illékony szerves vegyületektol mentes, növényi olaj alapú tintával nyomtatva.folytatás a hátoldalon
A hálózati tápegység használata
A (nem mellékelt) AC-LS5K hálózati tápegység segítségével csatlakoztathatja a fényképezogépet fali konnektorhoz. t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (14. oldal).
Hogy ellenorizze a hátralévo akkumulátor üzemidot
A bekapcsoláshoz nyomja meg a POWER gombot, és ellenorizze a hátralévo akkumulátor üzemidot az LCD képernyon.
• Kb. egy percet vesz igénybe, amíg a helyes hátralévo akkumulátor üzemido kijelzés megjelenik.
• A megjelenített hátralévo akkumulátor üzemido kijelzés esetleg nem helyes bizonyos körülmények között.
Hogy kivegye az akkumulátor egységet
Csúsztassa el az akkumulátor kioldó kart, hogy kihúzza az akkumulátor egységet.
Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az akkumulátor egységet, amikor azt kihúzza.
Hogy a fényképezogépet külföldön használja — Áramforrások
A fényképezogépét, az akkumulátortöltot és az AC-LS5K hálózati tápegységet (nem mellékelt) minden olyan országban vagy régióban használhatja, ahol 100 V – 240 V-os,
50/60 Hz-es váltakozóáramú hálózati feszültség áll rendelkezésre.
• Ne használjon elektronikus feszültség-átalakítót (utazó átalakítót), mivel az hibás muködést okozhat.
Hátralévo akkumulátor
üzemido kijelzés
Hátralévo akkumulátor
üzemido
útmutatója
Elegendo a hátralévo teljesítmény
Az akkumulátor félig van feltöltve
Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony , a felvétel/lejátszás hamarosan megáll.
Cserélje ki az akkumulátort teljesen feltöltöttre, vagy töltse fel az akkumulátort. (A figyelmezteto kijelzés villog.)
Akkumulátor kioldó kar
Kapcsolja be a fényképezogépet/
állítsa be az órát
2
2
1 Válassza ki a -et. 2 Nyomja meg a POWER gombot.
Világít
3 Állítsa be az órát a vezérlogombbal.
1 V álassza ki a dátum kijelzo formátumát a vezérlogomb v/V részével, majd nyomja meg a z részt.
2 Az egyes tételeket válassza ki a b/B résszel, és a numerikus értékeket állítsa be a v/V résszel, majd nyomja meg a z részt.
3 V álassza ki a [OK] menüpontot a B résszel, majd nyomja meg a z részt.
• Hogy megszakítsa, válassza ki a [V .von] menüpontot, és nyomja meg a z részt.
2006 / : / 1 1 12 00
AM
OK
V.von
Óra beállítás
N/H/É
H/N/É
É/H/N
2006 / : / 1 1 12 00
AM
OK
V.von
Óra beállítás
N/H/É
H/N/É
É/H/N
2006 / : / 1 1 10 30
AM
OK
V.von
Óra beállítás
N/H/É
H/N/É
É/H/N
Hogy módosítsa a dátumot és idot
V álassza ki az [Óra beállítás] menüpontot a (Beállítás) képernyon, és végezze el a muveletet a fenti 3 lépésben. t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (43. és 52. oldal)
Az óra kijelzorol
• Az éjfélt 12:00 AM-mel, és a delet 12:00 PM-mel jelzi.
• Ha a [N/H/É] formátumot választotta ki a 3-1. lépésben, akkor állítsa az idot 24 órás formátumra.
Amikor bekapcsolja a készüléket
• Amíg nem állítja be az órát, addig az óra beállítás képernyoje a fényképezogép minden egyes bekapcsolásakor megjelenik.
• Ne érjen az objektívhez, amint a fedél kinyílik, és az objektívet kitolja. Ne hagyja a fényképezogépet kitolt objektívvel hosszabb ideig kikapcsolva, mivel ez muködési hibát okozhat.
• A következo képernyo jelenik meg, amikor a fényképezogépet másodszor vagy a késobbiekben kapcsolja be.
Hogy kikapcsolja a készüléket
Nyomja meg a POWER gombot ismét.
• Ha a fényképezogép akkumulátor egységgel üzemel, és körülbelül három percig nem muködteti a kezeloszerveket, akkor a fényképezogép automatikusan kikapcsol, hogy elkerülje az akkumulátor egység lemerülését (Automatikus kikapcsolási funkció).
A nyelvi beállítások módosítása
Módosíthatja a képernyo kijelzot, hogy egy meghatározott nyelven jelenítse meg az
üzeneteket. Hogy módosítsa a nyelvi beállítást, nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüképernyot. V álassza ki a (Beállítás) menüt a vezérlogombbal, majd válassza ki a [ Nyelv] menüpontot az (1. Beállítás) menüben, és válassza ki a kívánt nyelvet. t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (50. oldal)
A
1
Helyezzen be egy „Memory
Stick Duo”-t (nem mellékelt)
Válassza ki a használandó képméretet
Amikor nincs behelyezve „Memory Stick Duo”
A fényképezogép belso memória segítségével rögzíti/játssza le a képeket. t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (23. oldal)
3
3
T olja be végig a „Memory Stick
Duo”-t, amíg a helyére nem kattan.
Kivezetés oldal
Címkézett oldal
4
4
gomb
1 Válasszon ki egy
üzemmódot.
Válassza ki a
-et.
Válassza ki a
-et.
Fénykép:Mozgókép:2 Nyomja meg a
(Képméret) gombot.
3 Válassza ki a méretet a vezérlogomb v / V részével.
• A fenti képernyo fényképekhez van.
• Mozgóképekhez válassza ki a [640(Kiváló)] (csak
„Memory Stick PRO Duo”), [640(Standard)] vagy [160] menüpontot.
4 Nyomja meg a
(Képméret) gombot, hogy befejezze a beállítást.
Képméret
Nyomtatás 10x15 cm-ig
Kb. a tárkapacitás 33kép
A fényképméretekrol
A képméretrol bovebben t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (11. oldal)
1)
A képeket a fénykép nyomtatópapíréhoz vagy a képeslapéhoz stb. hasonló 3:2-es méretarányban rögzíti.
2)
Elofordulhat, hogy nyomtatáskor a kép mindkét szélét levágja t „Felhasználói segédlet/
Hibaelhárítás” (89. oldal)
3)
Memory Stick nyílás illetve USB kapcsolat segítségével jobb minoségu képet élvezhet.
A felveheto fényképek száma és a felveheto mozgóképek ideje
A felveheto fényképek száma és a felveheto mozgóképek ideje a kiválasztott képmérettol függoen változik.
A felveheto képszámról, illetve idorol bovebben t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás”
(21. oldal)
• A felveheto képek száma és az ido a felvételkészítési feltételeknek megfeleloen eltérhet.
Hogy kivegye a „Memory Stick Duo”-t
Képméret Irányelvek Képek száma Nyomtatás
7M (a DSC-W70 alapértelmezett beállítása)
Nyomtatás A3/29,7×42 cm-ig
Kevesebb
Több
Kiváló
Durva
6M (a DSC-W30/W40/W50 alapértelmezett beállítása)
Nyomtatás A4/21×29,7 cm-ig
3:2
1)
Illesztés 3:2-es méretarányhoz
5M (DSC-W70) Nyomtatás A4/21×29,7 cm-ig
3M Nyomtatás 13×18 cm-ig
2M Nyomtatás 10×15 cm-ig
VGA E-mailhez
16:9
2)
Kijelzés 16:9-es HDTV-n
3)
Fényképek Mozgóképek
Memóriamuködés jelzo Nyissa ki az akkumulátor/„Memory Stick Duo” fedelet, majd nyomja meg egyszer a „Memory Stick Duo”-t.
Amikor a memóriamuködés jelzo világít
Soha ne vegye ki az akkumulátort/„Memory Stick
Duo”-t, illetve ne kapcsolja ki a készüléket. Az adat megsérülhet.
Rögzítheto képek maximális száma
Felveheto maximális idohttp://www.sony.net/
A mellékelt tartozékok ellenorzése „Memory Stick Duo” nincs mellékelve.
A fényképezogép 58 MB
(DSC-W70), illetve 32 MB
(DSC-W30/W40/W50) belso memóriával rendelkezik, azonban azt javasoljuk, hogy vásároljon egy „Memory Stick
Duo”-t annak érdekében, hogy több képet készíthessen.
„Memory Stick Duo”: használhat „Memory
Stick Duo”-t a fényképezogépével.
„Memory Stick”: nem használhat „Memory
Stick”-et a fényképezogépével.
Más memóriakártyák nem használhatók.
• A „Memory Stick Duo”-ról bovebben t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás”
(95. oldal)
• BC-CSG/BC-CSGB akkumulátortölto (1)
• Hálózati tápkábel (1)
• NP-BG1 újratöltheto akkumulátor egység (1)/
Akkumulátor tok (1)
• Többcélú kivezetés USB,
A/V kábele (1) (DSC-W50/
W70)
• USB kábel (1) (DSC-W30/W40)
• A/V kábel (1) (DSC-W30/W40)
• Csuklószíj (1) (DSC-W30/W50/
W70)
• Nyakszíj (1) (DSC-W40)
• Lágy védotok (1) (DSC-W40)
• CD-ROM (Cyber-shot szoftver alkalmazás) (1)
• Kezelési útmutató: „Eloször ezt olvassa el” (e kézikönyv)
(1)
• Kezelési útmutató: „Felhasználói segédlet/
Hibaelhárítás” (1)
Megjegyzések
• Töltse fel az akkumulátor egységet (mellékelt), mielott eloször használja a fényképezogépet.
• Az LCD képernyo rendkívül nagypontosságú gyártástechnológiával készült, így a képpontok
99,99%-ánál több ténylegesen muködoképes. Azonban állandóan apró fekete pontok és/vagy
(fehér, piros, kék vagy zöld színu) fényes pontok jelenhetnek meg az LCD képernyon. Ezek a pontok, amelyek a gyártási folyamat természetes velejárói, egyáltalán nem befolyásolják a felvételt.
• A fényképezogép egy precíziós eszköz. Óvja az objektívet illetve az LCD képernyot az ütésektol
és kerülje az erohatásokat. Erosítse fel a szíjat, hogy megóvja a fényképezogépet a leejtésébol stb. származó sérülésektol.
• Használatát kompatibilis Sony akkumulátorral tervezték.
E termékkel kapcsolatos további információk és válaszok a gyakran feltett kérdésekre a V evoszolgálat honlapján találhatók.
Fül
Digital Still Camera
Eloször ezt olvassa el H U
Prvé kroky S K
D S C -W 3 0 / W 4 0 / W 5 0 / W 7 0
Kezelési útmutató
A készülék használata elott kérjük, hogy olvassa át alaposan ezt az útmutatót és a „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (különálló) kötetet, és orizze meg azokat a jövobeni tájékoztatáshoz.
Návod na použitie
Pred zapnutím fotoaparátu si dôkladne precítajte tento návod a „Prírucku používatela/Riešenie problémov“ (samostatná knižka). Návod a prírucku si schovajte, ešte ich môžete potrebovat.
Készítse elo az akkumulátor egységet
• Az akkumulátortöltot egy közeli, könnyen hozzáférheto fali konnektorhoz csatlakoztassa.
• Ha a CHARGE jelzo nem is világít, az akkumulátortölto feszültség alatt áll mindaddig, amíg azt ki nem húzza a fali konnektorból. Ha az akkumulátor tölto használata közben üzemzavart tapasztal, akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a készüléket.
• Amikor a töltés befejezodött, akkor húzza ki a hálózati tápkábelt a fali konnektorból, és vegye ki az akkumulátor egységet az akkumulátortöltobol.
• Körülbelül 330 percnyi ido szükséges ahhoz, hogy a teljesen kisütött (mellékelt) akkumulátor egységet teljesen feltöltse 25°C-os homérsékleten, és a gyakorlati töltési ido körülbelül 270 perc.
A töltés bizonyos körülmények között, illetve feltételek mellett hosszabb idobe telhet.
1
1
Akkumulátortölto
2 Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt.
3 Fali konnektorhoz
Hálózati tápkábel
1 Helyezze be az akkumulátor egységet.
Addig nyomja finoman az akkumulátor egységet, amíg az a helyére nem kattan.
CHARGE jelzo
Világít: Töltés
Nem világít: Befejezve (Gyakorlati töltés)
Ha folytatja az akkumulátor egység feltöltését még kb. egy órán át (amíg az teljesen feltöltodik), akkor a töltés egy kissé tovább kitart.
4 Helyezze be a feltöltött akkumulátor egységet.
Nyissa ki az akkumulátor/
„Memory Stick Duo” fedelet.
Helyezze be az akkumulátor egységet, miközben az akkumulátor végével nyomja az akkumulátor kioldó kart.
Zárja be az akkumulátor/„Memory
Stick Duo” fedelet.
Akkumulátor kioldó kar
2006 Sony Corporation Printed in Japan
Vytlacené na 100% recyklovanom papieri s použitím atramentu vyrobeného na báze rastlinného oleja bez nestálych organických zlúcenín.pokracovanie na druhej strane
Príprava akumulátora
• Zapojte nabíjacku akumulátora do nedalekej a dobre prístupnej elektrickej zásuvky .
• Aj ked kontrolka nabíjania CHARGE nesvieti, nabíjacka pre akumulátor nie je odpojená od elektrickej siete, pokial je zapojená sietová šnúra v elektrickej zástrcke. Ak spozorujete nejaký problém pri používaní nabíjacky pre akumulátora, okamžite odpojte napájanie vytiahnutím sietovej
šnúry z elektrickej zástrcky .
• Po dokoncení nabíjania odpojte sietovú šnúru z elektrickej zástrcky a vyberte akumulátor z nabíjacky.
• Doba potrebná na úplné nabitie celkom vybitého akumulátora (je súcastou dodávky) pri teplote 25°C je približne 330 minút a doba úcinného nabitia je približne 270 minút. Nabíjanie akumulátora môže pri urcitých okolnostiach trvat dlhšie.
1
1
Nabíjacka pre akumulátora
2 Zapojte sietovú
šnúru.
3 Do elektrickej zásuvky
Sietová šnúra
1 Vložte akumulátor.
Jemným zatlacením zasunte akumulátor tak, aby zacvakol na svoje miesto.
Kontrolka CHARGE
Ked svieti: Nabíja sa
Ked zhasne: Nabíjanie sa dokoncilo (Úcinné nabitie)
Ak budete pokracovat v nabíjaní akumulátora dalšiu hodinu (pokým nebude
úplne nabitý), nabitie vydrží trochu dlhšie.
4 Vložte nabitý akumulátor.
Otvorte kryt priestoru pre akumulátor/kartu
„Memory Stick Duo“.
Pri vkladaní akumulátora s jeho bocnou stranou zároven zatlacte na pácku uvolnenia akumulátora.
Zatvorte kryt priestoru pre akumulátor/kartu
„Memory Stick Duo“.
Pácka uvolnenia akumulátora
Používanie sietového adaptéra
Fotoaparát môžete pripojit do elektrickej siete použitím sietového adaptéra AC-LS5K
(nie je súcastou dodávky). t „Prírucka používatela/Riešenie problémov“ (str. 16).
Ako zistit aktuálnu kapacitu akumulátora
Stlacením tlacidla POWER zapnite fotoaparát a skontrolujte údaj o zostávajúcej kapacite akumulátora na displeji LCD.
• Indikátor so správnym odhadom zostávajúceho casu kapacity akumulátora sa objaví po uplynutí približne 1 minúty.
• Zobrazený zostávajúci cas nemusí zobrazovat správny údaj v závislosti od urcitých okolností.
Vybratie akumulátora
Vytiahnite akumulátor posunutím pácky pre vysunutie akumulátora. Pri vytahovaní akumulátora dávajte dobrý pozor, aby vám nespadol.
Používanie fotoaparátu v zahranicí — Rôzne zdroje napájania
V áš fotoaparát, nabíjacku batérií a sietový adaptér AC-LS5K (nie je súcastou dodávky) môžete používat v akejkolvek krajine s napätím v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V až
240 V striedavého prúdu pri 50/60 Hz.
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menic napätia).
V opacnom prípade môže dôjst k funkcnej poruche zariadenia.
Indikátor stavu akumulátora
Význam indikátora stavu
Akumulátor je nabitý, plná kapacita
Akumulátor je spolovice vybitý, polovicná kapacita
Nízka kapacita, záznam/prehrávanie sa coskoro preruší.
Vložte úplne nabitý akumulátor alebo vložený akumulátor dobite. (Bliká výstražný indikátor.)
Pácka uvolnenia akumulátora
Zapnutie fotoaparátu a nastavenie dátumu a casu
2
2
1 Zvolte . 2 Stlacte tlacidlo POWER.
Svieti
3 Nastavte dátum a cas pomocou ovládacieho tlacidla.
1 Zvolte formát zobrazovania dátumu a casu pomocou v/V a potom stlacte z.
2 Oznacte každú položku pomocou b/B a nastavte císelnú hodnotu pomocou v/V a potom stlacte z.
3 Zvolte [OK] pomocou B a potom stlacte z.
• Ak chcete zadávanie zrušit, zvolte [Cancel] a stlacte z.
2006 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
2006 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
2006 / : / 1 1 10 30
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
Zmena nastavenia dátumu a casu
Zvolte [Clock Set] na obrazovke (Setup) a postupujte podla horeuvedeného kroku 3. t „Prírucka používatela/Riešenie problémov“ (str . 46 a 56)
Zobrazenie casových údajov
• Polnoc sa zobrazuje ako 12:00 AM a pravé poludnie sa zobrazuje ako 12:00 PM.
• Ak ste v kroku 3-1 zvolili [D/M/Y], nastavte cas v 24-hodinovom formáte.
Pri zapnutí fotoaparátu
• Pokial nenastavíte dátum a cas, pri každom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka Clock Set.
• Ked sa otvorí kryt a vysúva sa cast s objektívom, nedotýkajte sa jej. Takisto nenechávajte vypnutý fotoaparát dlhší cas s vysunutým objektívom, pretože to môže spôsobit jeho poruchu.
• Nasledujúca obrazovka sa objaví pri druhom alebo každom dalšom zapnutí.
Vypnutie fotoaparátu
Stlacte znova tlacidlo POWER.
• Ak je fotoaparát zapnutý a napájaný z akumulátora a nepoužíva sa približne tri minúty , automaticky sa sám vypne, aby zabránil zbytocnému vybitiu akumulátora (funkcia automatického vypnutia).
Zmena nastavenia jazyka
Môžete nastavit, aby sa správy na displeji zobrazovali v požadovanom jazyku. Ak chcete zmenit nastavenie jazyka, stlacením tlacidla MENU zapnite ponuku. Pomocou ovládacieho tlacidla zvolte (Setup), potom zvolte [ Language] v položke
(Setup 1) a vyberte požadovaný jazyk. t „Prírucka používatela/Riešenie problémov“
(str. 54)
A
1
Vloženie pamätovej karty „Memory
Stick Duo“ (nie je súcastou dodávky)
Zvolenie velkosti záberu
Ked nie je vložená žiadna pamätová karta „Memory Stick Duo“
Fotoaparát zaznamenáva a prehráva zábery využitím vnútornej pamäte. t „Prírucka používatela/Riešenie problémov“ (str. 25)
3
3
Pamätovú kartu „Memory Stick Duo“
úplne zasunte, až kým nezacvakne.
Strana s vodivými kontaktmi
Strana so štítkom
4
4
Tlacidlo
1 Zvolte režim.
Zvolte .
Zvolte .
Statický záber:Videozáznam:2 Stlacte (Velkost záberu).
3 Vyberte velkost pomocou v / V.
• Uvedená ponuka je pre statické zábery .
• Pre videozáznamy zvolte [640(Fine)] (je možné iba s kartami „Memory Stick PRO Duo“),
[640(Standard)] alebo [160].
4 Nastavenie potvrdte stlacením
(Velkost záberu).
Image Size
Up to 10x15cm/4x6"print
Appx. Image Capacity 33pics
Informácie o velkostiach statických záberov
Bližšie informácie o velkosti záberov t „Prírucka používatela/Riešenie problémov“ (str . 13)
1)
Zábery sa snímajú v tom istom pomere kompresie 3:2, ako fotografický tlacový papier alebo pohladnice atd.
2)
Pocas tlace môžu byt obidva okraje záberu orezané t „Prírucka používatela/Riešenie problémov“ (str. 93)
3)
Použitím slotu pre kartu Memory Stick alebo USB pripojenia získate pri prezeraní väcšiu kvalitu záberov.
Pocet uložitelných statických záberov a cas nahrávania videozáznamov
Pocet uložitelných statických záberov a max. doba nahrávania videozáznamov sa líši v závislosti od zvolenej velkosti záberu.
Bližšie informácie o pocte uložitelných záberov alebo case záznamu t „Prírucka používatela/Riešenie problémov“ (str. 23)
• Pocet uložitelných záberov a cas záznamu sa môže líšit v závislosti od snímacích podmienok.
Vybratie pamätovej karty „Memory Stick Duo“
Velkost záberu Význam nastavenia Pocet záberov Tlac
7M (preddefinované nastavenie
DSC-W70)
Pre tlac do formátu A3/11×17" (Up to A3/11×17"print)
Menej
Viacej
Fine
(Jemná)
Zrnitá
6M (preddefinované nastavenie
DSC-W30/W40/W50)
Pre tlac do formátu A4/8×10" (Up to
A4/8×10"print)
3:2
1)
Prispôsobenie pomeru kompresie
3:2 (Match 3:2 Aspect Ratio)
5M (DSC-W70) Pre tlac do formátu A4/8×10" (Up to
A4/8×10"print)
3M Pre tlac do formátu 13×18 cm/5×7"
(Up to 13×18cm/5×7"print)
2M Pre tlac do formátu 10×15 cm/4×6"
(Up to 10×15cm/4×6"print)
VGA Vhodné pre odosielanie e-mailom (For E-mail)
16:9
2)
Na prehrávanie na 16:9 HDTV
3)

(Display On 16:9 HDTV)
Statické zábery Videozáznam
Kontrolka prístupu Otvorte kryt akumulátora/karty „Memory Stick Duo“ a jedným tahom zasunte dovnútra kartu „Memory Stick
Duo“.
Ked svieti cervená kontrolka prístupu
Nikdy neotvárajte kryt batérie/karty „Memory Stick
Duo“ ani nevypínajte napájanie. Dáta by sa mohli poškodit.
Maximálny pocet uložitelných záberov
Maximálny cas uložitelného záznamuhttp://www.sony.net/
Skontrolujte, ci ste dostali všetko príslušenstvo Pamätová karta
„Memory Stick Duo“ nie je súcastou dodávky.
Fotoaparát má vlastnú vnútornú pamät 58 MB
(DSC-W70) alebo 32 MB
(DSC-W30/W40/W50), avšak pre snímanie väcšieho množstva záberov sa odporúca zakúpit pamätovú kartu „Memory Stick Duo“.
„Memory Stick Duo“: Vo vašom fotoaparáte môžete používat pamätovú kartu
„Memory Stick Duo“.
„Memory Stick“: Vo vašom fotoaparáte nemôžete používat pamätovú kartu
„Memory Stick“.
Nie je možné použit iné pamätové karty.
• Bližšie informácie o
„Memory Stick Duo“ t „Prírucka používatela/
Riešenie problémov“ (str . 99)
• Nabíjacka akumulátora
BC-CSG/BC-CSGB (1)
• Sietová šnúra (1)
• Nabíjatelný akumulátor NP-
BG1 (1)/Obal na akumulátor
(1)
• USB, A/V kábel pre viacúcelový konektor (1)
(DSC-W50/W70)
• USB kábel (1) (DSC-W30/
W40)
• A/V kábel (1) (DSC-W30/
W40)
• Popruh na zápästie (1) (DSC-
W30/W50/W70)
• Popruh na krk (1) (DSC-
W40)
• Tašticka (1) (DSC-W40)
• CD-ROM (Softvér s aplikáciou pre Cyber-shot) (1)
• Návod na použitie: „Prvé kroky“ (táto prírucka) (1)
• Návod na použitie: „Prírucka používatela/Riešenie problémov“ (1)
Poznámky
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite akumulátor (je súcastou dodávky).
• LCD displej je vyrobený použitím velmi presnej technológie, vdaka ktorej správne funguje viac ako 99,99% pixelov . Na LCD displeji sa však môžu permanentne objavovat malé tmavé a/alebo jasné body (biele, cervené, modré alebo zelené). Tieto body sú výsledkom normálneho výrobného procesu a nijakým spôsobom neovplyvnujú nasnímaný obraz.
• Fotoaparát je velmi citlivý prístroj. Chránte objektív a LCD displej pred nárazmi. Pri stlácaní
LCD displeja nan netlacte velkou silou. Priviažte si popruh k fotoaparátu, inak by vám mohol lahko vyklznut, spadnút a poškodit sa.
• Urcené na použitie s kompatibilnými batériami Sony.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na casté otázky nájdete na našich webových stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
Ocko
Digital Still Camera
Prvé kroky S K
D S C -W 3 0 / W 4 0 / W 5 0 / W 7 0
Návod na použitie
Pred zapnutím fotoaparátu si dôkladne precítajte tento návod a „Prírucku používatela/Riešenie problémov“ (samostatná knižka). Návod a prírucku si schovajte, ešte ich môžete potrebovat.DSC-W30/W40/W50/W70 2-673-238-11(1) A zoom használata • Amikor a zoom skála meghaladja a 3×-ost, akkor a fényképezogép a digitális zoom funkciót használja. A [Digitális zoom] beállításról és a képminoségrol bovebben t „Felhasználói segédlet/ Hibaelhárítás” (44. oldal) • A zoom mértékét nem módosíthatja mozgókép felvétele közben. 2 Fényképezzen az exponáló gombbal. Fénykép: Nyomja le félig az exponáló gombot és tartsa ott, hogy fókuszáljon. AE/AF rögzítés kijelzés Villog t világít/sípol Nyomja le teljesen az exponáló gombot. A zár kattan. Mozgókép: Nyomja le teljesen az exponáló gombot. Hogy megállítsa a rögzítést, nyomja le ismét teljesen az exponáló gombot. AF tartománykereso-keret FELV. Zoom kar Zoom kar Képek felvétele könnyen (Automatikus üzemmód) 5 5 Kép világosságának módosítása (EV) (Expozíció utánállítás) A 2 lépés elott nyomja meg a vezérlogomb b ( ) részét. A v (Világosabb) / V (Sötétebb) résszel állítsa be a kép világosságát. Hogy letörölje a megjelenített skála-csíkot, nyomja meg újra a b részt. • A korrekciós érték 1/3EV növekménnyel állítható be. • Ha az épp lefényképezett tárgy különösen világos vagy sötét körülmények között van, illetve a vakut használja, elofordulhat, hogy az expozíció korrekció nem hatásos. • Az expozícióról bovebben t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (10. oldal) Fényképek vaku üzemmódjának kiválasztása A 2 lépés elott addig nyomja ismételten a vezérlogomb v ( ) részét, amíg a kívánt üzemmódot ki nem választja. • Felvételi távolság (az [ISO] [Auto] beállítása esetén) DSC-W70 W oldal: Kb. 0,2 m-tol 3,7 m-ig T oldal: Kb. 0,3 m-tol 2,1 m-ig DSC-W30/W40/W50 W oldal: Kb. 0,2 m-tol 4,2 m-ig T oldal: Kb. 0,3 m-tol 2,2 m-ig • A vaku kétszer villan. Eloször azért, hogy a fénymennyiséget beállítsa. Közeli felvétel (Makró) készítése A 2 lépés elott nyomja meg a vezérlogomb B ( ) részét. Hogy megszakítsa, nyomja meg ismét a B részt. • A zoom teljes W oldalra állítása ajánlott. • A mélységélesség beszukül, és esetleg nem lesz teljesen éles az egész tárgy. • Az automatikus fókusz sebessége lecsökken. A legrövidebb felvételi távolság az objektív végétol T eljesen a W oldalra állítva: Kb. 2 cm T eljesen a T oldalra állítva: Kb. 30 cm Nincs kijelzés Vaku automatikus Akkor villan, amikor nem elegendo a fény , illetve háttérfényben van (alapértelmezett beállítás) Állandó vaku be Lassú szinkron (Állandó vaku be) Sötét helyen a zársebesség lassú azért, hogy a vaku hatótávolságán kívül eso hátteret is tisztán felvegye. Állandó vaku ki Képvil.ság (EV) Világosabb Sötétebb Képvil.ság (EV) Világosabb Sötétebb Képvil.ság (EV) Világosabb Sötétebb – irányba + irányba SL Az önkioldó használata A 2 lépés elott addig nyomja ismételten a vezérlogomb V ( ) részét, amíg a kívánt üzemmódot ki nem választja. Ha olyan tárgy fényképét készíti el, amelyre nehéz ráfókuszálni • A legrövidebb felvételi távolság 50 cm. Akkor fényképezzen közeli (Makró) üzemmódban (balra), amikor a tárgy a legrövidebb felvételi távolságnál közelebb van. • Amikor a fényképezogép nem tud automatikusan a tárgyra fókuszálni, akkor az AE/AF rögzítés kijelzés lassú villogásra vált, és nem hallható a sípjelzés. Komponálja újra a felvételt, és fókuszáljon újra. Tárgyak, amelyekre nehéz ráfókuszálni: Hogy kivilágosítsa a kijelzot (csak DSC-W50/W70) Ha a képeket világos kültéri megvilágításban nézi, akkor világosítsa ki az LCD háttérvilágítást. Azonban ilyen körülmények között az akkumulátor energiája gyorsabban csökkenhet. Ha hosszabban nyomja meg a -t (Képernyo kijelzo kapcsoló) (fent), akkor a háttérvilágítás világosodik. Ha még egyszer megnyomja, akkor a háttérvilágítást visszavonja. Hogy beazonosítsa a tételeket a képernyon t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (15. oldal) Hogy kikapcsolja az LCD képernyot Nyomja meg ismételten a -t (Képernyo kijelzo kapcsoló) gombot (fent). Azért hogy az akkumulátorenergiával takarékoskodjon, illetve akkor fényképezzen, amikor az LCD képernyovel nehéz a gyorsellenorzés, használja a keresot (fent). Nyomja meg az exponáló gombot, az önkioldó jelzo villog, és sípjelzés hallható addig, amíg a felvétel el nem készül. Hogy megszakítsa, nyomja meg ismét a V részt. • A 2 másodperc késleltetésu önkioldó segítségével elkerülheti az elmosódottságot. Nincs kijelzés Az önkioldó nincs használatban 10 másodperc késleltetésu önkioldó beállítás 2 másodperc késleltetésu önkioldó beállítás Önkioldó jelzo –A fényképezogéptol távol van és sötét –A tárgy és a háttere között gyenge a kontraszt. –Üvegen keresztül látszik –Gyorsan mozog –Visszatükrözi a fényt vagy fényesen sima –Villog –Ellenfényben van Fényképek felvétele (Helyszínválasztás) A Funkció segédletrol A Funkció segédletben megjelenített muködtetési utasításokat automatikusan kikapcsolja néhány másodpercen belül. Ha ki akarja kapcsolni a Funkció segédletet, akkor nyomja le félig az exponáló gombot. A beállíthatja a (Beállítás) képernyon, hogy a Funkció segédlet ne jelenjen meg. t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (45. oldal) Hogy megszakítsa a helyszínválasztást Kapcsolja az üzemmódtárcsát a helyszínválasztás üzemmódjától eltéro állásba. 1 Válassza ki a helyszínválasztás kívánt üzemmódját ( , , , , , , ). • Az üzemmódokról bovebben lásd alább. 2 Fényképezzen az exponáló gombbal. Nagy érzékenység Fényképezés vaku nélkül kevés fénynél kis elmosóással Funkció segédlet Helyszínválasztás üzemmódjai A következo üzemmódok úgy vannak elore meghatározva, hogy megfeleljenek a helyszín körülményeinek. * A zársebesség lassabb, ezért állvány használata ajánlott. Hogy a helyszínválasztással használja a vezérlogombbal beállított funkciókat Mielott a 2 lépésben fényképez, válassza ki a beállításokat a vezérlogombbal. Bizonyos funkciók a helyszínválasztás üzemmódtól függoen nem elérhetok. Amikor megnyomja a gombot, hogy egy helyszínválasztással nem párosítható funkciót válasszon ki, akkor hangjelzés hallható. t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (26. oldal) Nagy érzékenység Fényképezés vaku nélkül kevés fénynél kis elmosóással Szürkület* Kevés fénynél vaku nélküli felvétel Szürkületi portré* Kevés fénynél portré felvétel vakuval Hó Fehér táj fényképezése fényesen Tengerpart Kék színben gazdag vízparti felvétel Tájkép Távolra fókuszált tájkép felvétel Lágy kattintás Lágy hátteru tárgy felvétele Képek megtekintése/törlése Hogy képeket töröljön 1 Jelenítse meg a törölni kívánt képet, és nyomja meg a (Törlés) gombot. 2 V álassza ki a [Töröl] menüpontot a v résszel, majd nyomja meg a z részt. Hogy megszakítsa a törlést V álassza ki a [Kilép] menüpontot, majd nyomja meg a vezérlogomb z részét. 6 6 1 Nyomja meg a -t (Lejátszás). • Ha megnyomja a gombot, amikor a fényképezogép ki van kapcsolva, akkor a fényképezogép lejátszási üzemmódban bekapcsol. 2 Válasszon ki egy képet a b/ B résszel. Fénykép: a képméret megjelenik Mozgókép: a megjelenik Hogy mozgóképet játsszon le, nyomja meg a z részt. • A [160] képméretu mozgóképek egy mérettel kisebben jelennek meg. Mozgókép: HÁT/KÖV 10:30PM 2006 1 1 101-0003 HANGE VGA 3/9 00:00:03 10:30PM 2006 1 1 101 _ 0010 10/10 STD 6 4 0 ÁLLJ HÁTRA/GY.NÉZ HANGE Lejátszási sáv Visszapörgetés/Gyors elorepörgetés: b/ B (Visszakapcsolás normál lejátszásra: z) Hangero: v/ V Lejátszás megállítása: z B Vezérlogomb gomb / kar Hogy visszatérjen a felvételi üzemmódhoz • Nyomja meg a -t (Lejátszás) ismét. • Nyomja meg és tartsa félig lenyomva a exponáló gombot. • Módosítsa az üzemmódtárcsa állását. kar Töröl Kilép HÁT/KÖV Kinagyított kép megtekintése (lejátszási zoom) Csúsztassa el a kart, miközben megjelenít egy fényképet. Hogy visszavonja a zoomot, nyomja meg a kart. A részlet utánállítása: v/ V/ b/ B A lejátszási zoom megszakítása: z Hogy kinagyított képet tároljon: [Kivág] t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (42. oldal) Index képernyo megtekintése Csúsztassa el az (Index) kart és válasszon ki egy képet a v/ V/ b/ B résszel. Hogy visszakapcsoljon az egyképes képernyore, nyomja meg a z részt. Hogy a következo (elozo) index képernyot jelenítse meg, nyomja meg a b/ B részt. Hogy index üzemmódban töröljön képeket 1 Miközben az index képernyo megjelenik, nyomja meg a (Törlés) gombot, és válassza ki a [V álaszt] menüpontot a vezérlogomb v/ V részével, majd nyomja meg a z részt. 2 V álassza ki a törölni kívánt képet a v/ V/ b/ B résszel, majd nyomja meg a z részt, hogy megjelenítse a (Törlés) kijelzést a kiválasztott képen. 3 Nyomja meg a (Törlés) gombot. 4 V álassza ki az [OK] menüpontot a B résszel, majd nyomja meg a z részt. • Hogy törölje a mappa összes képét, az 1. lépésben az [Itt minden] menüpontot válassza ki a [V álaszt] helyett az v/ V résszel, majd nyomja meg a z részt. Zöld kijelölo keret Hogy visszavonjon egy kiválasztást V álasszon ki egy elozoleg törlésre kiválasztott képet, majd nyomja meg a z részt, hogy törölje a kijelzést a képrol. BACK/NEXT 10:30PM 2005 1 1 101-0003 VOLUME VGA 3/9 10:30PM 2006 1 1 101-0003 VGA • EGYKÉPES • EGYKÉPES HÁT/KÖV HANGE KÖV.RE VÁLASZT 1 Válasszon ki egy üzemmódot. Válassza ki a -et. Válassza ki a -et. Fénykép (automatikus üzemmód): Mozgókép: A vezérlogomb használata A fényképezogép tartása Célozza be a tárgyat a fókuszkeret közepébe. V GA 96 S AF 96 V GA S AF V GA 96 S AF A vaku használata fényképekhez Közeli felvétel (Makró) készítése Kép világosságának módosítása (EV) (Expozíció utánállítás) Az önkioldó használata Vezérlogomb (Képernyo kijelzo kapcsoló) gomb Kereso Pácka transfokácie Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia) 5 5 Zmena jasu záberu (EV) (Úprava expozície) Pred krokom 2 stlacte b ( ) na ovládacom tlacidle. Upravte jas záberu pomocou v (Brighter: svetlejší) / V (Darker: tmavší). Ak chcete nechat zmiznút zobrazenú stupnicu, stlacte znovu tlacidlo b. • Kompenzacnú hodnotu je možné nastavovat v prírastkoch 1/3EV . • Ked je objekt extrémne svetlý alebo tmavý , alebo ked používate blesk, nastavená hodnota sa nemusí v skutocnosti aplikovat. • Bližšie informácie o expozícii t „Prírucke používatela/Riešenie problémov“ (str. 11) Zvolenie režimu blesku pre statické zábery Pred krokom 2 stlácajte opakovane v ( ) na ovládacom tlacidle, až kým sa nezvolí požadovaný režim. • Vzdialenost pri snímaní (ked hodnota [ISO] je nastavená na [Auto]) DSC-W70 Strana W: Pribl. 0,2 m až 3,7 m Strana T: Pribl. 0,3 m až 2,1 m DSC-W30/W40/W50 Strana W: Pribl. 0,2 m až 4,2 m Strana T: Pribl. 0,3 m až 2,2 m • Blesk blysne dvakrát. Prvýkrát blysne predblesk, ktorý sa používa na urcenie intenzity blesku. Snímanie blízkych objektov (Macro) Pred krokom 2 stlacte B ( ) na ovládacom tlacidle. Ak chcete toto zrušit, stlacte znovu B. • Odporúca sa nastavit transfokáciu celkom na stranu W. • Zaostrovací rozsah sa zúži a fotoaparát nemusí zaostrit na celý objekt. • Rýchlost automatického zaostrovania sa zníži. Najkratšia vzdialenost snímania od povrchu objektívu S nastaveným tlacidlom transfokácie úplne na strane W: Pribl. 2 cm S nastaveným tlacidlom transfokácie úplne na strane T: Pribl. 30 cm Bez indikátora Flash Auto Blysne pri nedostatocných svetelných podmienkach alebo pri snímaní v protisvetle (preddefinované nastavenie) Zapnutý vynútený blesk Pomalá synchronizácia (Zapnutý vynútený blesk) V tomto režime sa v nedostatocných svetelných podmienkach spomalí rýchlost uzávierky , takže sa jasne nasníma aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom. Vypnutý vynútený blesk Image Brightness(EV) Brighter Darker Image Brightness(EV) Brighter Darker Image Brightness(EV) Brighter Darker Smerom k – Smerom k + SL Používanie samospúšte Pred krokom 2 stlácajte opakovane V ( ) na ovládacom tlacidle, až kým sa nezvolí požadovaný režim. Postup pri snímaní statického záberu objektu, ktorý nejde dobre zaostrit • Najkratšia vzdialenost pri snímaní je 50 cm. Ak snímate objekt z kratšej vzdialenosti ako je najkratšia snímacia vzdialenost, použite režim snímania zblízka (Macro) (pozrite nalavo dole). • Ak fotoaparát nemôže na daný objekt zaostrit automaticky , indikátor aretácie AE/AF zacne pomaly blikat a nezaznie pípnutie. Pozmente kompozíciu záberu a znovu zaostrite. Faktory zabranujúce správnemu zaostreniu: Zosvetlenie displeja (len pri DSC-W50/W70) Pokial prezeráte zábery pri ostrom slnecnom svetle, upravte si jas podsvietenia LCD displeja. Avšak pri svetlejšom podsvietení displeja sa rýchlejšie vyminie kapacita akumulátora. Ak dlhšie podržíte stlacené tlacidlo (Prepínac zobrazenia obrazovky) (pozrite vyššie), podsvietenie displeja sa zosvetlí. Ak toto tlacidlo znovu stlacíte, podsvietenie sa zruší. Identifikácia položiek na displeji t „Prírucka používatela/Riešenie problémov“ (str . 17) Vypnutie LCD displeja Opakovane stlacte tlacidlo (Prepínac zobrazenia obrazovky) (pozrite vyššie). Hladácik (pozrite vyššie) používajte v prípade, ak chcete šetrit energiu batérií alebo ak snímané zábery nie sú dobre vidiet na LCD displeji. Po stlacení tlacidla spúšte sa rozbliká kontrolka samospúšte sprevádzaná zvukovým signálom. Ak chcete toto zrušit, stlacte znovu V. • Ak použijete samospúšt s oneskorením 2 sekundy, môžete tým zabránit možnému rozmazaniu záberov. Bez indikátora Samospúšt sa neaktivuje Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekundy Nastavenie samospúšte s oneskorením 2 sekundy Kontrolka samospúšte –Prílišná vzdialenost objektu od fotoaparátu a nedostatok svetla –Kontrast objektu a pozadia je nevýrazný –Snímanie objektu cez sklo –Príliš rýchly pohyb objektu –Odrážané svetlo alebo lesklý povrch objektu –Blikanie –Objekty , za ktorými svieti svetlo Snímanie statických záberov (režim výberu scény) Informácie o Sprievodcovi funkciami Operacné inštrukcie zobrazené v Sprievodcovi funkciami sa po niekolkých sekundách automaticky vypnú. Ak chcete zrušit Sprievodcu funkciami, stlacte a podržte spúšt na polceste. Môžete nastavit, aby sa Sprievodca funkciami nezobrazoval na obrazovke (Setup). t „Prírucka používatela/Riešenie problémov“ (str . 48) Zrušenie výberu scény Nastavte prepínac režimu na inú pozíciu, než režim výberu scény. 1 Zvolte si požadovaný režim výberu scény ( , , , , , , ). • Bližšie informácie o režimoch nájdete nižšie. 2 Nasnímajte záber stlacením spúšte. High Sensitivity Shoot without flash in low-light reducing blur Function Guide (Sprievodca funkciami) Režim výberu scény Nasledujúce režimy sú urcené tak, aby vyhovovali daným snímacím podmienkam. *Nakolko je rýchlost uzávierky pomalšia, odporúcame používat statív, aby ste nenasnímali roztrasené zábery. Použitie funkcií nastavených ovládacím tlacidlom s výberom scény Pred snímaním v kroku 2 zvolte nastavenia pomocou ovládacieho tlacidla. V závislosti od zvoleného režimu výberu scény nie sú niektoré funkcie k dispozícii. Ak stlacíte tlacidlo pre výber nejakej funkcie, ktorá sa nemôže kombinovat s režimom výberu scény , zaznie zvukový signál. t „Prírucka používatela/Riešenie problémov“ (str . 29) High sensitivity (Vysokej citlivosti) Snímanie bez blesku pri slabom osvetlení, nemá tendenciu rozmazávat zábery (Shoot without flash in low-light reducing blur) Twilight (Súmrak)* Snímanie pri nedostatocnom osvetlení bez blesku (Shoot low light scene without flash) Twilight portrait (Potrét za súmrak)* Snímanie portrétov pri nedostatocnom osvetlení s bleskom (Shoot portraits in low light with flash) Snow (Zima) Snímanie snehobielych kompozícií (Shoot whitish scene brightly) Beach (Pláž) Snímanie vodných plôch so sýtou modrou farbou (Shoot waterside scene with rich blue color) Landscape (Krajinka) Snímanie krajiniek so vzdialeným zaostrením (Shoot landscapes with distant focus) Soft snap (Mäkšie zaostrenie) Snímanie objektov so zjemnením pozadia (Shoot subject with soft background) Prezeranie/mazanie záberov Mazanie záberov 1 Zobrazte záber, ktorý chcete vymazat, a stlacte (Vymazanie). 2 Zvolte [Delete] pomocou v a potom stlacte z. Zrušenie zmazania Zvolte [Exit], potom stlacte z. 6 6 1 Stlacte (Prehrávanie). • Ak na vypnutom fotoaparáte stlacíte tlacidlo , fotoaparát sa zapne v režime prehrávania. 2 Vyberte záber pomocou b/ B. Statický záber: zobrazí sa velkost záberu Videozáznam: zobrazí sa Ak chcete prehrat videozáznam, stlacte z. • Videozáznamy velkosti [160] sa zobrazia v menšej velkosti. Videozáznam: BACK/NEXT 10:30PM 2006 1 1 101-0003 VOLUME VGA 3/9 00:00:03 10:30PM 2006 1 1 101 _ 0010 10/10 STD 6 4 0 STOP REV/CUE VOLUME Lišta prehrávania Posun vzad/Posun vpred: b/ B (Návrat k normálnemu prehrávaniu: z) Hlasitost: v/ V Zastavenie prehrávania: z B Ovládacie tlacidlo Tlacidlo Pácka / Návrat do režimu snímania • Znova stlacte tlacidlo (Prehrávanie). • Stlacte spúšt do strednej polohy a podržte ju. • Zmente polohu prepínaca režimu. Pácka Delete Exit BACK/NEXT Zobrazenie zväcšeného záberu (transfokácia pocas prehrávania) Ked je zobrazený statický záber, posunte pácku . Transfokáciu pri prezeraní zrušíte stlacením pácky . Posunutie na viditelnú cast: v/ V/ b/ B Zrušenie transfokácie: z Uloženie zväcšených záberov: [Trimming] t „Prírucka používatela/Riešenie problémov“ (str . 45) Prezeranie záberov v indexovom zobrazení Posunte pácku (Index) a vyberte požadovaný záber pomocou v/ V/ b/ B. Pre návrat do režimu zobrazovania samostatných záberov stlacte z. Pre zobrazenie dalšieho (predchádzajúceho) záberu z indexu stlacte b/ B. Mazanie záberov v indexovom zobrazení 1 Pri indexovom zobrazení stlacte (Vymazanie), zvolte [Select] pomocou v/ V na ovládacom tlacidle a potom stlacte z. 2 Vyberte záber, ktorý chcete zmazat, pomocou v/ V/ b/ B a potom stlacením z aktivujte na požadovanom zábere indikátor zmazania (Vymazanie). 3 Stlacte (Vymazanie). 4 Zvolte [OK] pomocou B, potom stlacte z. • Ak chcete zmazat všetky zábery v priecinku, zvolte [All In This Folder] pomocou v/ V v kroku 1 namiesto [Select] a potom stlacte z. Zelený rámcek pre výber Zrušenie výberu Zvolte záber, ktorý ste predtým oznacili na zmazanie, a stlacením z odstránte zo záberu indikátor zmazania . BACK/NEXT 10:30PM 2005 1 1 101-0003 VOLUME VGA 3/9 • SINGLE DISPLAY • SINGLE DISPLAY BACK/NEXT 10:30PM 2006 1 1 101-0003 VOLUME VGA TO NEXT SELECT 1 Zvolte režim. Zvolte . Zvolte . Statický záber (režim automatického nastavenia): Videozáznam: Používanie ovládacieho tlacidla Držanie fotoaparátu Umiestnite snímaný objekt do stredového rámceka. VGA 96 S AF 96 VGA S AF VGA 96 S AF Image Brightness(EV) Brighter Darker Používanie blesku pre statické zábery Snímanie blízkych objektov (Macro) Zmena jasu záberu (EV) (Úprava expozície) Používanie samospúšte Ovládacie tlacidlo Tlacidlo (Prepínac zobrazenia obrazovky) Hladácik Používanie transfokácie • Ak transfokácia prekrocí 3× zväcšenie, fotoaparát zacne používat funkciu digitálnej transfokácie. Bližšie informácie o nastavení [Digital Zoom] a kvality záberov t „Prírucka používatela/Riešenie problémov“ (str . 47) • V priebehu snímania videozáznamu nie je možné menit transfokáciu. 2 Nasnímajte záber stlacením spúšte. Statický záber: Pre optimálne zaostrenie zatlacte a pridržte spúšt na polceste. Indikátor aretácie AE/AF Bliká t svieti/pípa Zatlacte spúšt nadoraz. Zaznie zvuk spúšte. Videozáznam: Zatlacte spúšt nadoraz. Opakovaným stlacením spúšte nadoraz zastavíte nahrávanie videozáznamu. Zameriavací rámcek AF zóny REC Pácka transfokácie

TXT / PDF

Available 37 files for DSC-W30 View all >
HelpDrivers Since March 2000