Sony DSC-T7 Download Manual

DSC- T7
2-591-810- 1 4(1)
2591810140
2-591-810-14 (1)folytatás a hátoldalon
2005 Sony Corporation
Printed in Japan
100%-ban újrahasznosított papírra, illékony szerves vegyületektol mentes, növényi olaj alapú tintával nyomtatva.
Vytlacené na 100% recyklovanom papieri s použitím atramentu vyrobeného na báze rastlinného oleja bez nestálych organických zlúcenín.
Készítse elo az akkumulátor egységet
• Az akkumulátortöltot egy közeli, könnyen hozzáférheto fali konnektorhoz csatlakoztassa.
• Ha a CHARGE jelzo nem is világít, az akkumulátortölto feszültség alatt áll mindaddig, amíg azt ki nem húzza a fali konnektorból. Ha az akkumulátor tölto használata közben üzemzavart tapasztal, akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a készüléket.
• Amikor a töltés befejezodött, akkor húzza ki a hálózati tápkábelt a fali konnektorból, és vegye ki az akkumulátor egységet az akkumulátortöltobol.
• Ahhoz szükséges ido, hogy 25°C-os homérsékleten teljesen feltöltse a kisütött akkumulátor egységet.
A töltés bizonyos körülmények között, illetve feltételek mellett több ideig tarthat.
„InfoLITHIUM” akkumulátor egység Teljes feltöltési ido (Praktikus töltési ido)
NP-FE1 (mellékelt) Kb. 170 perc (kb. 110 perc)
1
1
Akkumulátortölto
2 Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt.
3 Fali konnektorhoz
Hálózati tápkábel
1 Helyezze be az akkumulátor egységet.
Addig nyomja óvatosan az akkumulátor egység hátsó részét, amíg a helyére nem kattan.
CHARGE jelzo
Világít: Töltési
Nem világít: Befejezve (Praktikus töltés)
Ha folytatja az akkumulátor egység feltöltését még kb. egy órán át (amíg az teljesen feltöltodik), akkor a töltés egy kissé tovább kitart.http://www.sony.net/
A mellékelt tartozékok ellenorzése
• BC-CS3 akkumulátortölto
(1)
• USB kábel (1) • Tartó (1)
• Hálózati tápkábel (1) • A/V kábel (1) • „Memory Stick Duo”
(32 MB) (1)
• NP-FE1 újratöltheto akkumulátor egység (1)
• Nyakszíj (1) • Memory Stick Duo adapter (1)
• Akkumulátor tok (1) • Csatoló adapter (1) • CD-ROM (Cyber-shot szoftver alkalmazás) (1)
• Digitális fényképezogép
„Eloször ezt olvassa el” címu kezelési útmutatója
(e kézikönyv) (1)
• Kezelési útmutató
„Felhasználói segédlet/
Hibaelhárítás” (1)
Megjegyzések használat elott
• Töltse fel a mellékelt NP-FE1 akkumulátoregységet a fényképezogép elso használata elott.
• A fényképezogép egy precíziós eszköz. Óvja az objektívet illetve az LCD képernyot az
ütésektol és kerülje az erohatásokat. Erosítse fel a szíjat, hogy megóvja a fényképezogépet a leejtésébol stb. származó sérülésektol.
E termékkel kapcsolatos további információk és válaszok a gyakran feltett kérdésekre a V evoszolgálat honlapján találhatók.
Fül
A hálózati tápegység használata
Az AC-LS5/AC-LS5K hálózati tápegység segítségével táplálhatja a fényképezogépet
(nem mellékelt). t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (15. oldal) Tanulmányozza a hálózati tápegységgel mellékelt kezelési útmutatót.
Hogy ellenorizze a hátralévo akkumulátor üzemidot
Nyomja meg a (power) gombot, hogy bekapcsolja a készüléket, és ellenorizze az idot az LCD képernyon.
Hogy kivegye az akkumulátor egységet
Nyissa ki az akkumulátor fedelet, és csúsztassa az akkumulátor kioldó kart a nyíl irányába. Helyezze az ujját a peremre, és tolja ki az akkumulátor egységet. Hogy ne ejtse le az akkumulátor egységet, ne tartsa a kamerát az akkumulátor réssel lefelé, amikor kintvan az akkumulátor kiadó kar.
Hogy a fényképezogépet külföldön használja — Áramforrások
A fényképezogépet, a mellékelt akkumulátortöltot és a (nem mellékelt) AC-LS5/AC-
LS5K hálózati tápegységet minden olyan országban vagy területen használhatja, ahol
100V – 240 V-os, 50/60 Hz-es váltakozóáramú hálózati feszültség áll rendelkezésre. Ha szükséges, használjon a fali konnektor [b] típusának megfelelo, kereskedelemben kapható hálózati csatlakozódugó átalakítót [a].
• Körülbelül 1 percbe telik, amíg a pontos hátralévo akkumulátor üzemido megjelenik.
• Bizonyos körülmények között elofordulhat, hogy a megjelenített hátralévo üzemido nem pontos.
• Ne használjon elektronikus feszültség-átalakítót
(utazó átalakítót), mivel az hibás muködést okozhat.
60min
Hátralévo kijelzés
Hátralévo üzemido
Akkumulátor kioldó kar
BC-CS3
Kapcsolja be a fényképezogépet/
állítsa be az órát
2
2
1 Válassza ki a . 2 Csúsztassa el a lencsevédot, vagy nyomja meg a (power) gombot.
2005 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
Világít
3 Állítsa be az órát a vezérlogombbal.
1 V álassza ki a dátum kijelzo formátumát a vezérlogomb v/V részével, majd nyomja meg a z részt.
2 Az egyes tételeket válassza ki a b/B résszel, és a numerikus értékeket állítsa be a v/V résszel, majd nyomja meg a z részt.
3 V álassza ki a [OK] menüpontot a vezérlogomb
B, részével, majd nyomja meg a z részt.
• Hogy megszakítsa, válassza ki a [Cancel] menüpontot, és nyomja meg a z részt.
2005 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
2005 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
2005 / : / 1 1 10 30
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
Hogy módosítsa a dátumot és idot
V álassza ki a [Clock Set] menüpontot a (Setup) képernyon, és végezze el a muveletet a fenti 3 lépésben. t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (55. oldal)
Az óra kijelzorol
• Ha a [D/M/Y] formátumot választotta ki a 3-1. lépésben, akkor állítsa az idot 24 órás formátumra.
• Az éjfélt 12:00 AM-mel, és a delet 12:00 PM-mel jelzi.
Amikor bekapcsolja a készüléket
• Amíg nem állítja be az órát, addig az óra beállítás képernyoje a fényképezogép minden egyes bekapcsolásakor megjelenik.
• A következo képernyo jelenik meg, amikor a fényképezogépet másodszor vagy a késobbiekben kapcsolja be.
Amikor a lencsevédot kinyitja
Hogy kikapcsolja a készüléket
Csúsztassa el a lencsevédot, vagy nyomja meg a gombot újra.
• Ha a fényképezogép akkumulátor egységgel üzemel, és egy ideig nem muködteti a kezeloszerveket akkor a fényképezogép automatikusan kikapcsol, hogy elkerülje az akkumulátor lemerülését
(Automatikus kikapcsolási funkció).
A nyelvi beállítások módosítása
Módosíthatja a képernyo kijelzot, hogy egy meghatározott nyelven jelenítse meg az
üzeneteket. Hogy módosítsa a nyelvi beállítást, nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüképernyot. V álassza ki a (Setup) menüt a vezérlogombbal, majd válassza ki a [ Language] menüpontot a (Setup1) menüben, és válassza ki a kívánt nyelvet. t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (53. oldal)
• Ha túl gyorsan nyitja ki a lencsevédot, akkor elofordulhat, hogy a fényképezogép nem kapcsol be. Ha ez történik, akkor zárja be a fedelet, majd lassabban nyissa ki újra.
• Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a lencséket, amikor a lencsevédot kinyitja.
60min
A
1
Helyezzen be egy „Memory
Stick Duo”-t
Válassza ki a használandó képméretet
3
3
Kivezetés oldal
T olja be végig a „Memory Stick
Duo”-t, amíg a helyére nem kattan.
4
4
2 Nyomja meg a
(Képméret) gombot.
3 Válassza ki a méretet a vezérlogomb v/V részével.
• A fenti képernyo a fényképekhez van.
Mozgóképekhez válassza ki a [640(Fine)] (csak
„Memory Stick PRO Duo”), [640(Standard)] vagy [160] menüpontot.
4 Nyomja meg a
(Képméret) gombot, hogy befejezze a beállítást.
VGA(E-Mail)
1M
3M
3:2
5M
1M
Image Size
1 Válasszon ki egy
üzemmódot.
Fényképet:Válassza ki a -et.
Mozgókép:Válassza ki a -et.
gomb
A fényképméretekrol
A képméretrol bovebben t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (12. oldal)
*A képeket a fénykép nyomtatópapíréhoz vagy a képeslapéhoz stb. hasonló 3:2-es méretarányban rögzíti
A felveheto fényképek száma és a felveheto mozgóképek ideje
A felveheto fényképek száma és a felveheto mozgóképek ideje a kiválasztott képmérettol függoen változik.
A felveheto képszámról, illetve idorol bovebben t „Felhasználói segédlet/
Hibaelhárítás” (22. oldal)
• A felveheto képek száma és az ido a felvételkészítési feltételeknek megfeleloen eltérhet.
Hogy kivegye a „Memory Stick Duo”-et
Képméret Irányelvek Képek száma Nyomtatás
5M (2592×1944)
(alapértelmezett beállítás)
Nagy suruségu kép A4-es vagy A5-ös méretu nyomtatásához
Kevesebb
Több
Finom
Durva
3:2* (2592×1728)
3M (2048×1536)
1M (1280×960) Képeslap méretu nyomtatáshoz
VGA(E-Mail)
(640×480)
Nagyobb számú képrögzítéshez
Képek e-mail csatoláshoz vagy honlap készítéshez
Fényképek Mozgóképek
Felveheto maximális képszám Felveheto maximális ido
Nyissa ki a fedelet, majd nyomja meg egyszer a
„Memory Stick Duo”-t.
• Ha a memóriamuködés jelzo világít, akkor soha ne vegye ki a
„Memory Stick Duo”-t vagy kapcsolja ki a készüléket. Az adat megsérülhet.
Memóriamuköd
Nyissa ki a fedelet. Helyezze be az akkumulátor egységet, miközben az akkumulátor végével nyomja az akkumulátor kioldó kart.
Zárja be a fedelet.
Akkumulátor kioldó kar
4 Helyezze be a feltöltött akkumulátor egységet.
Digital Still Camera
______________
Kezelési útmutató
A készülék használata elott kérjük, hogy olvassa át alaposan ezt az útmutatót és a „Felhasználói segédlet/ Hibaelhárítás” (különálló kötet), és orizze meg azokat a jövobeni tájékoztatáshoz.
_____________________________________
Návod na použitie
Pred zapnutím fotoaparátu si dôkladne precítajte tento návod a prírucku „Prírucka používatela/
Riešenie problémov“ (samostatná knižka). Návod a prírucku si schovajte, ešte ich môžete potrebovat.
Tanulmányozza a „Felhasználói segédlet/
Hibaelhárítás” (különálló kötet)
Elmagyarázza a mesterfokú technikákat, és a teendoket, ha a fényképezogép muködésében üzemzavart tapasztal.
Dalšie informácie nájdete v casti „Prírucka používatela/Riešenie problémov“ (samostatná knižka)
Popisuje nárocnejšie funkcie a radí ako postupovat pri problémoch s fotoaparátom.
Eloször ezt olvassa el
DSC-T7
HU
SKpokracovanie na druhej strane
Príprava akumulátora
• Zapojte nabíjacku pre akumulátor do nedalekej a dobre prístupnej elektrickej zásuvky .
• Aj ked kontrolka nabíjania CHARGE nesvieti, nabíjacka pre akumulátor nie je odpojená od elektrickej siete, pokial je zapojená sietová šnúra v elektrickej zástrcke. Ak spozorujete nejaký problém pri používaní nabíjacky pre akumulátor, okamžite odpojte napájanie vytiahnutím sietovej
šnúry z elektrickej zástrcky .
• Po dokoncení nabíjania odpojte sietovú šnúru z elektrickej zástrcky a vyberte akumulátor z nabíjacky .
• Doba potrebná na úplné nabitie celkom vybitého akumulátora pri teplote 25 °C. Nabíjanie akumulátora môže pri urcitých okolnostiach trvat dlhšie.
Akumulátor „InfoLITHIUM“ Cas úplného nabitia (cas úcinného nabitia)
NP-FE1 (dodaný) Prib. 170 min. (Prib. 110 min.)
1
1
Nabíjacka pre akumulátora
2 Zapojte sietovú
šnúru.
3 Zapojte do elektrickej zásuvky.
Sietová šnúra
1 Vložte akumulátor.
Zatlacením na zadnú cast zasunte akumulátor tak, aby zacvakol na svoje miesto.
Kontrolka CHARGE
Ked svieti: Nabíja sa
Ked zhasne: Nabíjanie sa dokoncilo (Úcinné nabitie).
Ak budete pokracovat v nabíjaní akumulátora dalšiu hodinu (pokým nebude úplne nabitý), nabíjanie bude trvat trochu dlhšie.h t t p : / / w w w . s o n y . n e t /
Skontrolujte, ci ste dostali všetko príslušenstvo
• Nabíté BC-CS3 pre akumulátor (1)
• USB kábel (1) • Stojan (1)
• Sietová šnúra (1) • A/V kábel (1) • „Memory Stick Duo“
(32 MB) (1)
• Nabíjatelný akumulátor
NP-FE1 (1)
• Popruh na krk (1) • Adaptér kariet Memory
Stick Duo (1)
• Obal na akumulátor (1) • Adaptér s rozhraním (1) • CD-ROM (Softvér s aplikáciou pre Cyber-shot)
(1)
• Návod na použitie digitálneho fotoaparátu
„Prvé kroky“ (táto prírucka) (1)
• Návod na použitie
„Prírucka používatela/
Riešenie problémov“ (1)
Než zapnete fotoaparát
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite dodaný akumulátor NP-FE1.
• Fotoaparát je velmi citlivý prístroj. Chránte objektív a LCD displej pred nárazmi. Pri stlácaní
LCD displeja nan netlacte velkou silou. Priviažte si popruh k fotoaparátu, inak by vám mohol lahko vyklznut, spadnút a poškodit sa.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na casté otázky nájdete na našich webových stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
Ocko
Používanie AC adaptéra
Fotoaparát môžete pripojit k AC adaptéru AC-LS5/AC-LS5K (nie je súcastou dodávky). t „Prírucka používatela/Riešenie problémov“ (str . 15). Bližšie informácie nájdete v návode na použitie AC adaptéra.
Ako zistit aktuálnu kapacitu akumulátora
Stlacením tlacidla napájania zapnite fotoaparát a skontrolujte casový údaj na LCD displeji.
Vybratie akumulátora
Otvorte kryt akumulátora a vysunte pácku uvolnenia akumulátora v smere šípky .
Pomocou prstu vytiahnite akumulátor za výstupok na jeho okraji. Aby akumulátor nevypadol, nedržte fotoaparát s otvorom pre akumulátor otocený smerom k zemi, ked je vysunutá pácka uvolnenia akumulátora.
Používanie fotoaparátu v zahranicí — Rôzne zdroje napájania
V áš fotoaparát, dodanú nabíjacku pre akumulátor a AC adaptér AC-LS5/AC-LS5K
(nedodaný) môžete používat v akejkolvek krajine s napätím v elektrickej sieti v rozmedzí
100 V až 240 V AC striedavého prúdu pri 50/60 Hz. Ak je to potrebné, použite komercne dostupnú redukciu pre AC adaptér [a] v závislosti od tvaru príslušnej elektrickej zásuvky [b].
• Správny odhad zostávajúceho casu kapacity akumulátora sa objaví po uplynutí približne 1 minúty .
• Zostávajúci cas nemusí zobrazovat správny údaj v závislosti od urcitých okolností.
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menic napätia). V opacnom prípade môže dôjst k funkcnej poruche zariadenia.
60min
Indikátor stavu akumulátora
Zostávajúci cas
Pácka uvolnenia akumulátora
BC-CS3
Zapnutie fotoaparátu a nastavenie dátumu a casu
2
2
1 Zvolte . 2 Vysunutím otvorte kryt objektívu alebo stlacte
(napájanie).
2005 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
Svieti
3 Nastavte dátum a cas pomocou ovládacieho tlacidla.
1 Zvolte formát zobrazovania dátumu a casu pomocou v/V a potom stlacte z.
2 Oznacte každú položku pomocou b/B, nastavte císelnú hodnotu pomocou v/V a potom stlacte z.
3 Zvolte [OK] pomocou B a potom stlacte z.
• Ak chcete zadávanie zrušit, zvolte [Cancel] a stlacte z.
2005 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
2005 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
2005 / : / 1 1 10 30
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
Zmena nastavenia dátumu a casu
Zvolte [Clock Set] na obrazovke (Setup) a postupujte podla horeuvedeného kroku 3. t „Prírucka používatela/Riešenie problémov“ (str . 54)
Zobrazenie casových údajov
• Ak ste v kroku 3-1 zvolili [D/M/Y], nastavte cas v 24-hodinovom formáte.
• Polnoc sa zobrazuje ako 12:00 AM a pravé poludnie sa zobrazuje ako 12:00 PM.
Pri zapnutí fotoaparátu
• Pokial nenastavíte dátum a cas, pri každom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka Clock Set.
• Nasledujúca obrazovka sa objaví pri druhom alebo každom dalšom zapnutí.
Pri otváraní krytu objektívu
Vypnutie fotoaparátu
Vysunte kryt objektívu alebo znovu stlacte .
• Ak je fotoaparát zapnutý a napájaný z akumulátora a dlhší cas sa nepoužíva, automaticky sa sám vypne, aby zabránil zbytocnému vybitiu akumulátora (funkcia automatického vypnutia).
Zmena nastavenia jazyka
Môžete nastavit, aby sa správy na displeji zobrazovali v požadovanom jazyku. Ak chcete zmenit nastavenie jazyka, stlacením tlacidla MENU zapnite ponuku. Pomocou ovládacieho tlacidla zvolte (Setup), potom zvolte [ Language] v položke
(Setup1) a vyberte požadovaný jazyk. t „Prírucka používatela/Riešenie problémov“
(str . 52)
• Ak otvoríte kryt objektívu príliš rýchlo, fotoaparát sa nemusí zapnút. Ak sa toto stane, zatvorte kryt a znovu ho otvorte, ale trochu pomalšie.
• Pri otváraní krytu objektívu dávajte pozor, aby ste sa nedotkli objektívu.
60min
A
1
Vloženie pamätovej karty
„Memory Stick Duo“.
Zvolenie velkosti záberu
3
3
Strana s vodivými kontaktmi
Pamätovú kartu „Memory Stick Duo“
úplne zasunte, až kým nezacvakne.
4
4
2 Stlacte (Velkost obrázku).
3 Vyberte velkost pomocou v/V.
• Uvedená ponuka je pre statické zábery .
Pre videozáznamy zvolte [640(Fine)] (je možné iba s kartami „Memory Stick PRO Duo“),
[640(Standard)] alebo [160].
4 Nastavenie potvrdte stlacením (Velkost obrázku).
VGA(E-Mail)
1M
3M
3:2
5M
1M
Image Size
1 Zvolte režim.
Statický záber:Zvolte .
Videozáznam:Zvolte .
Tlacidlo
Snímanie statických záberov
Bližšie informácie o velkosti záberov t „Prírucka používatela/Riešenie problémov“
(str . 12)
*Zábery sa snímajú v tom istom pomere kompresie 3:2, ako fotografický tlacový papier alebo pohladnice atd.
Pocet uložitelných statických záberov a cas nahrávania videozáznamov
Pocet uložitelných statických záberov a max. doba nahrávania videozáznamov sa líši v závislosti od zvolenej velkosti záberu.
Bližšie informácie o pocte uložitelných záberov alebo case záznamu t „Prírucka používatela/Riešenie problémov“ (str . 23)
• Pocet uložitelných záberov a cas záznamu sa môže líšit v závislosti od snímacích podmienok.
Vybratie pamätovej karty „Memory Stick Duo“
Velkost Význam nastavenia Pocet záberov Tlac
5M (2592×1944)
(preddefinované nastavenie)
Pre tlac fotografie s vysokou hustotou na formát A4 alebo A5
Menej
Viacej
Kvalitná
Zrnitá
3:2* (2592×1728)
3M (2048×1536)
1M (1280×960) Pre tlac záberov vo velkosti pohladnice
VGA(E-Mail)
(640×480)
Pre zaznamenávanie väcšieho poctu záberov
Pre pripojovanie záberov k emailom alebo vytváranie domovských stránok
Statické zábery Videozáznam
Maximálny pocet uložitelných záberov
Maximálny cas uložitelného záznamu
Otvorte kryt a zatlacením na hranu „Memory Stick
Duo“ ju vysunte.
• Ak svieti kontrolka prístupu, nikdy nevytahujte pamätovú kartu „Memory Stick Duo“ ani nevypínajte fotoaparát. Dáta by sa mohli poškodit.
Kontrolka
4 Vložte nabitý akumulátor.
Otvorte kryt. Pri vkladaní akumulátora s jeho bocnou stranou zároven zatlacte na pácku uvolnenia akumulátora.
Zatvorte kryt.
Pácka uvolnenia akumulátora
Digital Still Camera
_______________
Kezelési útmutató
A készülék használata elott kérjük, hogy olvassa át alaposan ezt az útmutatót és a „Felhasználói segédlet/ Hibaelhárítás” (különálló kötet), és orizze meg azokat a jövobeni tájékoztatáshoz.
______________________________________
Návod na použitie
Pred zapnutím fotoaparátu si dôkladne precítajte tento návod a prírucku „Prírucka používatela/
Riešenie problémov“ (samostatná knižka). Návod a prírucku si schovajte, ešte ich môžete potrebovat.
Tanulmányozza a „Felhasználói segédlet/
Hibaelhárítás” (különálló kötet)
Elmagyarázza a mesterfokú technikákat, és a teendoket, ha a fényképezogép muködésében üzemzavart tapasztal.
Dalšie informácie nájdete v casti „Prírucka používatela/Riešenie problémov“ (samostatná knižka)
Popisuje nárocnejšie funkcie a radí ako postupovat pri problémoch s fotoaparátom.
Eloször ezt olvassa el
DSC-T7
H U
S KDSC- T7 2-591-810- 1 3(1) A vezérlogomb használata A fényképezogép tartása Célozza be a tárgyat a fókuszkeret közepébe. Úgy tartsa a fényképezogépet, hogy a hüvelykujja a szíj rögzíto fülén legyen. VGA 96 S AF 96 VGA S AF 10:30PM 2005 1 1 101-0029 Review 8/8 VGA RETURN VGA 96 S AF 60min 60min 60min 60min A vaku használata fényképekhez Közeli felvétel (Makró) készítése Az utoljára felvett kép ellenorzése (Gyorsellenorzés) Az önkioldó használata Zoom kar Képek felvétele könnyen (Automatikus üzemmód) 5 5 A zoom használata • A zoom mértékét nem módosíthatja mozgókép felvétele közben. • Amikor a zoom mértéke 3×-osnál nagyobb, akkor a fényképezogép [Digital Zoom]-ot használ. A [Digital Zoom] beállításról és a képminoségrol bovebben t „Felhasználói segédlet/ Hibaelhárítás” (47 . oldal) 2 Fényképezzen az exponáló gombbal. Fényképet: Tartsa félig lenyomva, hogy fókuszáljon AE/AF rögzítés kijelzés Villog t világít/sípjelzést ad Nyomja le teljesen A zár kattan. Mozgókép: Nyomja le teljesen Hogy megállítsa a rögzítést, nyomja le ismét teljesen az exponáló gombot. 60min AF tartománykereso-keret 60min REC Zoom kar 60min 60min Az utoljára felvett fénykép ellenorzése (Gyorsellenorzés) Nyomja meg a vezérlogomb b ( ) részét. Hogy megszakítsa, nyomja meg ismét a b részt. • Közvetlenül a lejátszás megkezdése után a kép darabosnak tunhet. • Hogy törölje a képet, nyomja meg a (Törlés) gombot, és válassza ki a [Delete] menüpontot a vezérlogomb v részével, majd nyomja meg a z részt. Fényképek vaku üzemmódjának kiválasztása A 2 lépés elott addig nyomja ismételten a vezérlogomb v ( ) részét, amíg a kívánt üzemmódot ki nem választja. • Felvételi távolság (az [ISO] [Auto] beállítása esetén) W oldal: Kb. 0,1 – 2,6 m T oldal: Kb. 0,5 – 2,1 m • A vaku kétszer villan. Eloször azért, hogy a fénymennyiséget beállítsa. Közeli felvétel (Makró) készítése A 2, lépés elott nyomja meg a vezérlogomb B ( ) részét. Hogy megszakítsa, nyomja meg ismét a B részt. • A zoom teljesen a W oldalra állítása ajánlott. • A mélységélesség beszukül, és esetleg nem lesz teljesen éles az egész tárgy . • Az AF sebesség lecsökken. • A helyszín üzemmód (Nagyítóüveg) üzemmódjának segítségével a közeli (Makró) felvételnél még közelebbrol fényképezhet. A legrövidebb felvételi távolság az objektív végétol T eljesen a W oldalra állítva: Kb. 8 cm T eljesen a T oldalra állítva: Kb. 25 cm Nincs kijelzés Villan, ha sötét van (alapértelmezett beállítás) Állandó vaku Lassú szinkron (Állandó vaku) Sötét helyen a zársebesség lassú azért, hogy a vaku hatótávolságán kívül eso hátteret is tisztán felvegye. Nincs vaku SL Az önkioldó használata A 2 lépés elott nyomja meg a vezérlogomb V ( ) részét. Nyomja meg az exponáló gombot, az önkioldó jelzo villog, és sípjelzés hallható addig, amíg (mintegy 10 másodperccel késobb) a felvétel el nem készül. • Állvány használata ajánlott. Ha olyan tárgy fényképét készíti el, amelyre nehéz ráfókuszálni • Ha a tárgy kb. 50 cm-nél közelebb van, akkor használja a makró üzemmódot (bal hasáb). • Amikor a fényképezogép nem tud automatikusan a tárgyra fókuszálni, akkor az AE/AF rögzítés jelzo lassú villogásra vált, és nem hallható a sípjelzés. Komponálja újra a felvételt, és fókuszáljon újra. Tárgyak, amelyekre nehéz ráfókuszálni: Hogy beazonosítsa a tételeket a képernyon t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (17 . oldal) Önkioldó jelzo –A fényképezogéptol távol van és sötét –A tárgy és a háttere között gyenge a kontraszt. –Üvegen keresztül látszik –Gyorsan mozog –Visszaveri a fényt vagy fényesen sima –Villog –Ellenfényben van Fényképek felvétele (Helyszínválasztás) Hogy megszakítsa a helyszínválasztást V álassza ki az [Auto] vagy a [Program] menüpontot a v/ V résszel. 1 Válassza ki a . 2 Nyomja meg a MENU gombot. 3 Válassza ki az (Camera) menüpontot a b résszel, majd válasszon ki egy üzemmódot a v/ V résszel. • Az üzemmódokról bovebben lásd alább. • Ezt a beállítást a fényképezogép a kikapcsolás után is megorzi. 4 Nyomja meg a MENU gombot, hogy kikapcsolja a menüt. 5 Fényképezzen az exponáló gombbal. Mode Program Auto Camera Program Auto Camera WB ISO MENU gomb Vezérlo gomb Helyszínválasztás üzemmód A következo üzemmódok úgy vannak elore meghatározva, hogy megfeleljenek a helyszín körülményeinek. * A zársebesség lassabb, ezért állvány használata ajánlott. Hogy a helyszínválasztással használja a vezérlogombbal beállított funkciókat Mielott az 5 lépésben fényképez, válassza ki a beállításokat a vezérlogombbal. Bizonyos funkciók a Helyszínválasztás üzemmódtól függoen nem elérhetok. Amikor megnyomja a gombot, hogy egy helyszínválasztással nem párosítható funkciót válasszon ki, akkor hangjelzés hallható. t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (25. oldal) Nagyítóüveg A tárgy legfeljebb 3,5×-os nagyításban jelenik meg az LCD képernyon. • A fókusz tárgytávolsága körülbelül 1 – 20 cm. • Az optikai zoom a W oldalon rögzítve van, és nem használható. • Amikor elcsúsztatja a zoom kart, akkor a digitális zoom segítségével nagyítja ki a képet. Éjszakai* Bizonyos távolságban lévo éjszakai helyszíneket fényképez anélkül, hogy elvesztené a környezet sötét hangulatát. Éjszakai portré* Portrékat készít sötét helyeken. Gyertya* Gyertyafényes jeleneteket fényképez anélkül, hogy elrontaná a gyertyafényes hangulatot Tárgytávolság Nagyítás mértéke 1 cm 3,5× 2 cm 2,2× 5 cm 1,1× 10 cm 0,5× 20 cm 0,3× 1.1 Lágy kattintás Emberek, virágok stb. kellemes hangulatú portréit készíti el. Tájkép Távoli tárgyra fókuszálva tájképet stb. fényképez. Nagy zársebesség Szabadban vagy más világos helyen lévo mozgó tárgyakat fényképez. Tengerpart T engerpartot vagy tópartot fényképez, a víz kékségét tisztán rögzíti. Hó Fehéres helyszínt világosan fényképez. Tuzijáték* T eljes ragyogásukban veszi fel a tuzijátékokat. Képek megtekintése/törlése Hogy képeket töröljön 1 Jelenítse meg a törölni kívánt képet, és nyomja meg a (törlés) gombot. 2 V álassza ki az [Delete] menüpontot a vezérlogomb v részével, majd nyomja meg a z részt. Hogy megszakítsa a törlést V álassza ki a [Exit] menüpontot, majd nyomja meg a vezérlogomb z részét. 6 6 1 Válassza ki a . 2 Válasszon ki egy képet a b/ B résszel. Fényképet: a képméret megjelenik Mozgókép: a megjelenik Hogy mozgóképet játsszon le, nyomja meg a z részt. • A [160] képméretu mozgóképek egy mérettel kisebben jelennek meg. Mozgókép: BACK/NEXT 10:30PM 2005 1 1 101-0003 VOLUME VGA 3/9 60min 00:00:03 10:30PM 2005 1 1 101 _ 0010 10/10 STD 6 4 0 STOP REV/CUE VOLUME 60min Lejátszási sáv Visszapörgetés/Gyors elorepörgetés: b/ B (Visszakapcsolás normál lejátszásra: z) Hangero: v/ V Lejátszás megállítása: z B Vezérlo gomb gomb Zoom kar Delete Exit BACK/NEXT 60min Kinagyított kép megtekintése (lejátszási zoom) Csúsztassa el a zoom kart a irányába, miközben megjelenít egy fényképet. Hogy visszavonja a zoomolást, csúsztassa el a zoom kart a irányába. A részlet utánállítása: v/ V/ b/ B A lejátszási zoom megszakítása: z Hogy kinagyított képet tároljon: [Trimming] t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (45. oldal) Az index képernyo megtekintése Csúsztassa el a zoom kart az (index) irányába, és válasszon ki egy képet a vezérlogomb v/ V/ b/ B részével. Hogy visszakapcsoljon az egyképes képernyore, nyomja meg a z részt. Hogy a következo (elozo) index képet jelenítse meg, nyomja meg a b/ B részt. Hogy index üzemmódban töröljön képeket 1 Miközben index képernyo jelenik meg, nyomja meg a (Törlés) gombot, és válassza ki a [Select] menüpontot a vezérlogomb v/ V részével, majd nyomja meg a z részt. 2 V álassza ki a törölni kívánt képet a v/ V/ b/ B résszel, majd nyomja meg a z részt, hogy megjelenítse a (Törlés) kijelzést a kiválasztott képen. Hogy visszavonjon egy kiválasztást V álasszon ki egy elozoleg törlésre kiválasztott képet, majd nyomja meg a z részt, hogy törölje a kijelzést a képrol. 3 Nyomja meg a (Törlés) gombot. 4 V álassza ki a [OK] menüpontot a vezérlogomb B, részével, majd nyomja meg a z részt. • Hogy törölje a mappa összes képét, az 1. lépésben az [All In This Folder] menüpontot válassza ki a [Select] helyett a v/ V résszel, majd nyomja meg a z részt. BACK/NEXT 10:30PM 2005 1 1 101-0003 VOLUME VGA 3/9 • SINGLE DISPLAY • SINGLE DISPLAY BACK/NEXT 10:30PM 2005 1 1 101-0003 VOLUME VGA 60min Ha újra elcsúsztatja, akkor a tizenhat-képes indexképernyo jelenik meg. TO NEXT SELECT 1 Válasszon ki egy üzemmódot. Fénykép (automatikus üzemmód): Válassza ki a -et. Mozgókép: Válassza ki a -et. Vezérlo gomb Používanie ovládacieho tlacidla Držanie fotoaparátu Umiestnite snímaný objekt do stredového rámceka. Držte fotoaparát s palcom na hácku pre popruh VGA 96 S AF 96 VGA S AF 10:30PM 2005 1 1 101-0029 Review 8/8 VGA RETURN VGA 96 S AF 60min 60min 60min 60min Používanie blesku pre statické zábery Snímanie blízkych objektov (Macro) Zobrazenie naposledy nasnímaného záberu (Quick Review) Používanie samospúšte Pácka transfokácie Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia) 5 5 Používanie transfokácie • V priebehu snímania videozáznamu nie je možné menit transfokáciu. • Ak transfokácia prekrocí 3× zväcšenie, fotoaparát zacne používat funkciu digitálnej transfokácie [Digital Zoom]. Bližšie informácie o nastavení [Digital Zoom] a kvality záberov t „Prírucka používatela/Riešenie problémov“ (str . 46) 2 Nasnímajte záber stlacením spúšte. Statický záber: Zatlacte spúšt do polovice a zaostrite Indikátor aretácie AE/AF sa rozblikát zasvieti/pípne Stlacte spúšt nadoraz Zaznie zvuk spúšte. Videozáznam: Stlacte spúšt nadoraz Opakovaným stlacením spúšte nadoraz zastavíte nahrávanie videozáznamu. 60min Zameriavací rámcek AF zóny 60min REC Pácka transfokácie 60min 60min Zobrazenie naposledy nasnímaného statického záberu (Quick Review) Stlacte b ( ) na ovládacom tlacidle. Ak chcete toto zrušit, stlacte znovu b. • Ihned po zahájení prehrávania sa môže záznam zobrazit nekvalitne. • Ak chcete záber zmazat, stlacte (Vymazanie), zvolte [Delete] pomocou v na ovládacom tlacidle a potom stlacte z. Zvolenie režimu blesku pre statické zábery Pred krokom 2 stlácajte opakovane v ( ) na ovládacom tlacidle, až kým sa nezvolí požadovaný režim. • Vzdialenost pri snímaní (ked hodnota [ISO] je nastavená na [Auto]) Strana W: Pribl. 0,1 až 2,6 m Strana T: Pribl. 0,5 až 2,1 m • Blesk blysne dvakrát. Prvýkrát blysne predblesk, ktorý sa používa na urcenie intenzity blesku. Snímanie blízkych objektov (Macro) Pred krokom 2 stlacte B ( ) na ovládacom tlacidle. Ak chcete toto zrušit, stlacte znovu B. • Odporúca sa nastavit transfokáciu celkom na stranu W . • Zaostrovací rozsah sa zúži a fotoaparát nemusí zaostrit na celý objekt. • Rýchlost automatického zaostrovania AF sa zníži. • Ak chcete snímat z ešte bližších vzdialeností ako v režime snímania blízkych objektov (Macro), v režime výberu scény použite režim (Lupa). Najkratšia vzdialenost snímania od povrchu objektívu S nastaveným tlacidlom transfokácie úplne na strane W: Pribl. 8 cm S nastaveným tlacidlom transfokácie úplne na strane T: Pribl. 25 cm Bez indikátora Pri nedostatocných svetelných podmienkach automaticky blysne blesk (preddefinované nastavenie) Vynútený blesk Pomalá synchronizácia (Vynútený blesk) V tomto režime sa v nedostatocných svetelných podmienkach spomalí rýchlost uzávierky , takže sa jasne nasníma aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom. Bez blesku SL Používanie samospúšte Pred krokom 2 stlacte V ( ) na ovládacom tlacidle. Po stlacení tlacidla spúšte sa rozbliká kontrolka samospúšte sprevádzaná zvukovým signálom (pípaním). Približne po uplynutí 10 sekúnd sa snímaný objekt nasníma. • Odporúca sa použit statív . Postup pri snímaní statického záberu objektu, ktorý nejde dobre zaostrit • Ak sa snímaný objekt nachádza bližšie ako 50 cm, použite režim Macro (pozrite do casti nalavo). • Ak fotoaparát nemôže na daný objekt zaostrit automaticky , indikátor aretácie AE/AF zacne pomaly blikat a nezaznie pípnutie. Pozmente kompozíciu záberu a znovu zaostrite. Faktory zabranujúce správnemu zaostreniu: Identifikácia položiek na displeji t „Prírucka používatela/Riešenie problémov“ (str . 17) Kontrolka samospúšte –Prílišná vzdialenost objektu od fotoaparátu a nedostatok svetla –Kontrast objektu a pozadia je nevýrazný –Snímanie objektu cez sklo –Príliš rýchly pohyb objektu –Odrážané svetlo alebo lesklý povrch objektu –Blikanie –Protisvetlo Snímanie statických záberov (režim výberu scény) Zrušenie výberu scény Zvolte [Auto] alebo [Program] pomocou v/ V . 1 Zvolte . 2 Stlacte MENU. 3 Zvolte (Camera) pomocou b a vyberte režim pomocou v/ V. • Bližšie informácie o režimoch nájdete nižšie. • T oto nastavenie sa uchová aj po vypnutí napájania. 4 Stlacením tlacidla MENU ponuku vypnete. 5 Nasnímajte záber stlacením spúšte. Mode Pr ogram A uto Camera Pr ogram A uto Camera WB ISO Tlacidlo MENU Ovládacie tlacidlo Režim výberu scény Nasledujúce režimy sú urcené tak, aby vyhovovali daným snímacím podmienkam. *Nakolko je rýchlost uzávierky pomalšia, odporúcame používat statív , aby ste nenasnímali roztrasené zábery . Použitie funkcií nastavených ovládacím tlacidlom s výberom scény Pred snímaním v kroku 5 zvolte nastavenia pomocou ovládacieho tlacidla. V závislosti od zvoleného režimu výberu scény nie sú niektoré funkcie k dispozícii. Ak stlacíte tlacidlo pre výber nejakej funkcie, ktorá sa nemôže kombinovat s režimom výberu scény , zaznie zvukový signál. t „Prírucka používatela/Riešenie problémov“ (str . 26) Lupa Objekt sa na displeji LCD zobrazí vo zväcšení až 3,5×. • Ohnisková vzdialenost k objektu je približne 1 cm až 20 cm. • Optická transfokácia je zamknutá na strane W a nie je možné ju použit. • Pri posunutí pácky transfokácie sa záber zväcší pomocou digitálnej transfokácie. Súmrak* Vhodný režim pre fotenie nocných kompozícií bez straty nocnej atmosféry okolitých objektov . Portrét za súmraku* Pre fotenie portrétov pri nedostatocnom osvetlení. Sviecka* Pre snímanie objektov osvetlených len svetlom sviecok so zachovaním atmosféry . Vzdialenost od objektu Rozsah zväcšenia 1 cm 3,5× 2 cm 2,2× 5 cm 1,1× 10 cm 0,5× 20 cm 0,3× 1.1 Mäkšie zaostrenie Urcené pre fotenie detailných záberov na ludí, kvetiny apod. so zachovaním teplejšej atmosféry . Krajinka T ento režim je urcený pre snímanie krajinných kompozícií, t.j. zaostrením na vzdialený objekt. Rýchlej spúšte Sníma pohybujúce sa objekty v exteriéri alebo na iných privelmi svetlých miestach. Pláž Pre fotenie morských a jazerných brehov , dobre sníma modrú farbu vody . Zima Urcené pre snímanie snehobielych kompozícií. Ohnostroj* Ohnostroj sa zaznamená v plnej svojej kráse. Prezeranie/mazanie záberov Mazanie záberov 1 Zobrazte záber, ktorý chcete vymazat, a stlacte (Vymazanie). 2 Zvolte [Delete] pomocou v a potom stlacte z. Zrušenie zmazania Zvolte [Exit], potom stlacte z. 6 6 1 Zvolte . 2 Vyberte záber pomocou b/ B. Statický záber: zobrazí sa velkost záberu Videozáznam: zobrazí sa Ak chcete prehrat videozáznam, stlacte z. • Videozáznamy velkosti [160] sa zobrazia v menšej velkosti. Videozáznam: BACK/NEXT 10:30PM 2005 1 1 101-0003 VOLUME VGA 3/9 60min 00:00:03 10:30PM 2005 1 1 101 _ 0010 10/10 STD 6 4 0 STOP REV/CUE VOLUME 60min Lišta prehrávania Posun vzad/Posun vpred: b/ B (Návrat k normálnemu prehrávaniu: z) Hlasitost: v/ V Zastavenie prehrávania: z B Ovládacie tlacidlo Tlacidlo Pácka transfokácie Delete Exit B A CK/NEXT 60min Zobrazenie zväcšeného záberu (transfokácia pocas prehrávania) Posunte pácku transfokácie smerom k pri zobrazenom statickom zábere. Zväcšenie zmenšíte posunutím pácky transfokácie smerom k . Posunutie na viditelnú cast: v/ V/ b/ B Zrušenie transfokácie: z Uloženie zväcšených záberov: [Trimming] t „Prírucka používatela/Riešenie problémov“ (str . 44) Prezeranie záberov v indexovom zobrazení Posunte pácku transfokácie smerom k (index) a vyberte záber pomocou v/ V/ b/ B. Pre návrat do režimu zobrazovania samostatných záberov stlacte z. Pre zobrazenie dalšieho (predchádzajúceho) záberu z indexu stlacte b/ B. Mazanie záberov v indexovom zobrazení 1 Pri indexovom zobrazení stlacte (Vymazanie), zvolte [Select] pomocou v/ V na ovládacom tlacidle a potom stlacte z. 2 Vyberte záber, ktorý chcete zmazat, pomocou v/ V/ b/ B a potom stlacením z aktivujte na požadovanom zábere indikátor zmazania (Vymazanie). Zrušenie výberu Zvolte záber, ktorý ste predtým oznacili na zmazanie, a stlacením z odstránte zo záberu indikátor zmazania . 3 Stlacte (Vymazanie). 4 Zvolte [OK] pomocou B, potom stlacte z. • Ak chcete zmazat všetky zábery v priecinku, zvolte [All In This Folder] pomocou v/ V v kroku 1 namiesto [Select] a potom stlacte z. BACK/NEXT 10:30PM 2005 1 1 101-0003 VOLUME VGA 3/9 • SINGLE DISPLAY • SINGLE DISPLAY BACK/NEXT 10:30PM 2005 1 1 101-0003 VOLUME VGA 60min Opätovným posunutím sa objaví indexové zobrazenie so šestnástimi zábermi. TO NEXT SELECT 1 Zvolte režim. Statický záber (režim automatického nastavenia): Zvolte . Videozáznam: Zvolte . Ovládacie tlacidlo

TXT / PDF

Available 16 files for DSC-T7 View all >
HelpDrivers Since March 2000