Sony DSC-T7 Download Manual

DSC-T7
2-591-809- 6 4(1)
2591809640
2-591-809-64 (1)

2005 Sony Corporation
Printed in Japan

3:2* (2592×1728)
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
VGA(.. ....?)
(640×480)

Digital Still Camera

________________________
Bruksanvisningar
Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen och det separata häftet ”Bruksanvisning/
Felsökning” innan du börjar använda kameran, och ta sedan vara på bruksanvisningarna för att kunna slå upp saker i framtiden.

Se ”Bruksanvisning/Felsökning” (separat häfte)
I det häftet beskrivs mer avancerade sätt att använda kameran samt hur man gör om det skulle uppstå problem med kameran.

Läs det här först
Läs det här först
DSC-T7
RU
SEfortsätter på baksidan http://www.sony.net/
Kontroll av medföljande tillbehör
• Batteriladdare BC-CS3 (1) • USB-kabel (1) • Ställ (1)
• Nätkabel (1) • A/V-kabel (1) • ”Memory Stick Duo”
(32 MB) (1)
• Återuppladdningsbart batteripaket NP-FE1 (1)
• Halsrem (1) • Memory Stick Duo-adapter
(1)
• Batterihållare (1) • Gränssnittsadapter (1) • CD-ROM-skiva (med Cyber-shot-mjukvara) (1)
• Bruksanvisning för den digitala stillbildskameran: ”Läs det här först” (det här häftet) (1)
• Bruksanvisning: ”Bruksanvisning/
Felsökning” (1)
Att observera innan du börjar använda kameran
• Ladda upp det medföljande NP-FE1-batteripaketet innan du börjar använda kameran för första gången.
• Kameran är ett precisionsinstrument. Var försiktig så att du inte stöter till objektivet eller LCD-skärmen, och undvik att trycka onödigt hårt på kameran. Sätt fast den medföljande remmen för att undvika att kameran blir skadad om du skulle råka tappa den, osv.
Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats.
Ögla
Gör klart batteripaketet
• Anslut batteriladdaren till ett lättåtkomligt vägguttag i närheten.
• Även om CHARGE-lampan inte lyser är batteriladdaren strömförande så länge den är ansluten till vägguttaget. Om det skulle uppstå något problem medan batteriladdaren används, så stäng genast av den genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
• Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när uppladdningen är klar, och ta av batteripaketet från batteriladdaren.
• Tiden det tar att ladda upp ett helt urladdat batteripaket vid en temperatur på 25°C. Uppladdningen kan ta längre tid under somliga förhållanden.
”InfoLITHIUM”-batteripaket Full uppladdningstid (Faktisk uppladdningstid)
NP-FE1 (medföljer) Ca. 170 min. (Ca. 110 min.)
1
1
Batteriladdare
2 Sätt i nätkabeln.
3 Till ett vägguttag
Nätkabel
1 Sätt i batteripaketet.
Tryck försiktigt baktill på batteripaketet tills det klickar till på plats.
C H A R G E - l a m p a
Tänd: Uppladdning pågår
Släckt: Färdig (Faktisk uppladdning)
Om man fortsätter att ladda upp batteripaketet i ytterligare en timme (tills det är fullt uppladdat), varar laddningen något längre.
Användning av en nätadapter
Det går att driva kameran med nätadaptern AC-LS5/AC-LS5K (medföljer ej). t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 14). Se bruksanvisningen som medföljer nätadaptern.
För att kontrollera den återstående batteritiden
Tryck på (strömbrytaren) för att slå på kameran och kontrollera tiden på LCD-skärmen.
För att ta ut batteripaketet
Öppna locket till batterifacket och skjut batteriutmatningsknappen i pilens riktning. Håll fingret på flänsen och tryck ut batteripaketet. Håll inte kameran med batterifacket vänt nedåt när batteriutmatningsknappen är ute, för att undvika risken att du tappar batteripaketet.
För att använda kameran utomlands — Strömkällor
Det går att använda kameran, den medföljande batteriladdaren och nätadaptern AC-LS5/AC-
LS5K (medföljer ej) i alla länder och områden med en nätspänning på 100 V till 240 V växelström, 50/60 Hz. Om stickkontakten inte passar i vägguttaget [b] så använd en stickkontaktsadapter [a] som finns i handeln.
• Det tar ungefär en minut innan rätt återstående batteritid visas.
• Det kan hända att tiden som visas inte är korrekt under vissa förhållanden.
• Använd ingen eltransformator (resetransformator) eftersom det kan leda till fel på kameran.
60min
Indikator för
återstående kapacitet
Återstående tid
Batteriutmatningsknapp
BC-CS3
Slå på kameran/ställ klockan
2
2
1 Ställ in . 2 Skjut undan linsskyddet eller tryck på
(strömbrytaren).
2005 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Tänds
3 Ställ klockan med hjälp av styrknappen.
1 Välj datumvisningsformat med v/V , och tryck sedan på z.
2 Välj respektive punkt med b/B och ställ in siffervärdet med v/V, och tryck sedan på z.
3 Välj [OK] med B, och tryck sedan på z.
• Om du vill avbryta proceduren så välj [Ångra] och tryck på z.
2005 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Ångra
Klockinställning
D/M/Å
M/D/Å
Å/M/D
2005 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Ångra
Klockinställning
D/M/Å
M/D/Å
Å/M/D
2005 / : / 1 1 10 30
AM
OK
Ångra
Klockinställning
D/M/Å
M/D/Å
Å/M/D
För att ändra datum- och klockinställningen
Välj [Klockinställning] på (Inst.)-skärmen och utför sedan proceduren i steg 3 ovan. t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 52)
Hur klockan visas
• Om du valde [D/M/Å] i steg 3-1 så ställ in klockan enligt 24-timmarssystemet.
• Klockan 12 på natten visas som 12:00 AM, och klockan 12 på dagen som 12:00 PM.
När kameran slås på
• Om klockan inte är inställd tänds klockinställningskärmen varje gång kameran slås på.
• Följande skärm visas den andra gången kameran slås på och därefter.
När du öppnar linsskyddet
För att stänga av kameran
Skjut för linsskyddet eller tryck på igen.
• Om kameran drivs på batteri och man inte gör något med den inom en viss tid, stängs den automatiskt av för att undvika slöseri med batteriströmmen (automatisk avstängning).
Ändring av språkinställningen
Det går att ändra vilket språk som ska användas för meddelanden som visas på skärmen. Om du vill ändra språkinställningen så tryck på MENU för att tända menyskärmen. Välj (Inst.) med styrknappen, välj [ Språk] på (Inställningar 1)-skärmen, och välj därefter önskat språk. t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 50)
• Om man öppnar linsskyddet alltför fort kan det hända att kameran inte slås på.
Stäng i så fall linsskyddet igen och öppna det en gång till lite långsammare.
• Var försiktig så att du inte rör vid linsen när du öppnar linsskyddet.
60min
A
1
Sätt i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort
Välj vilken bildstorlek du vill använda
3
3
Kontaktsida
Skjut in ”Memory Stick Duo”-minneskortet så långt det går tills det klickar till.
4
4
2 Tryck på (Bildstorlek).
3 Välj storlek med v/V.
• Ovanstående skärm visas för stillbilder.
För filmer går det att välja [640(Fin)] (endast på
”Memory Stick PRO Duo”-minneskort),
[640(Standard)] eller [160].
4 Tryck på (Bildstorlek) för att göra klart inställningen.
VGA(E-Mail)
1M
3M
3:2
5M
1M
Bildstorlek
1 Välj läge.
Stillbilder:Ställ in .
Filmer:Ställ in .
-knapp
Angående stillbildsstorlekar
För närmare detaljer om bildstorlekar t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 12)
*Bilderna lagras med samma förhållande på 3:2 som används på fotopapper, vykort, osv.
Angående antalet stillbilder som går att lagra och hur långa filmer som går att spela in
Antalet stillbilder som går att lagra och den inspelningsbara tiden för filmer varierar beroende på vilken bildstorlek som är inställd.
För närmare detaljer om antalet bilder som går att lagra eller inspelningstiden t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 21)
• Antalet bilder som går att lagra och inspelningstiden kan variera beroende på tagningsförhållandena.
För att ta ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet
Bildstorlek Användningsområde Antal bilder Utskrift
5M (2592×1944)
(standardinställningen)
För utskrift av bilder med hög densitet i
A4- eller A5-format
Färre
Fler
Fin
(Högupplösning)
Grov
3:2* (2592×1728)
3M (2048×1536)
1M (1280×960) För utskrift i vykortsformat
VGA(E-Mail)
(640×480)
För att göra det möjligt att lagra fler bilder
För bilder som ska skickas som e-post eller användas på en hemsida
Stillbilder Filmer
Maximalt antal lagringsbara bilder Maximalt inspelningsbar tid
Öppna locket och tryck in ”Memory Stick Duo”-minneskortet en gång.
• Ta aldrig ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet eller stäng av kameran medan läsnings/skrivningslampan lyser. Då kan data kan bli förstörda.
Läsnings/skrivningslampa
4 Sätt i det uppladdade batteripaketet.
Öppna locket. Håll batteriutmatningsknappenintryckt med kanten på batteripaketet medan du sätter i det.
Stäng locket.
Batteri-utmatnings-knapp
Digital Still Camera
_
.......... .. ............
....? ......... ........ ..........? ........, .........., ......
..........? ? “..........? ............/.......... .........” (........?
..........?) ? ........? .. ..? .......... ......?.
________________________
Bruksanvisningar
Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen och det separata häftet ”Bruksanvisning/
Felsökning” innan du börjar använda kameran, och ta sedan vara på bruksanvisningarna för att kunna slå upp saker i framtiden.
... “..........? ............/..........
.........” (........? ..........?)
..........? ......... ...... ? ........ ? ......
............? ...... .............
Se ”Bruksanvisning/Felsökning” (separat häfte)
I det häftet beskrivs mer avancerade sätt att använda kameran samt hur man gör om det skulle uppstå problem med kameran.
..? ............ ? ...... ......?
..? ............ ? ...... ......?
Läs det här först
Läs det här först
DSC-T7
RU
SEDSC-T7 2-591-809- 6 3(1) ....? .......... ......? ...... ..........? (....? ......... ..........?) 5 5 ............? .......... •.. .. ......? ........ ......? .......... .. ....? ..........?. •.... ......? .......... ........ 3 ×, ..........? ....? ............ ......? [...... ......]. ........? ........ .. .......... [...... ......] ? ........ ..........? ........? ? ..........• T “..........? ............/.......... .........” (..?. 49) 2 ...... ? ......? ...... ......?. ..........: ..? ..........? ......? ? ..........? .......... ......? ........? .......... A?/A? ......• T ........../........ ........ ...... ......? ........? .... ........? .... ......?. ......: ......? ........? .... ..? ........? ...... ......? ...... ......? ........? ..? ..?. ....? ........ ........• A? ....? .......... ........ .......... ........? .... ..........? (......? ........) ......? ...... b ( ) .. ...... ........... ..? ...... ......? ...... b ..? ..?. • .........? ....? ....? ...... .........? ..........? ....? ............ ? ...... ........?. •..? ........ ..........? ......? ...... (........) ? ........ ....? [......?] ? ......? ...... v .. ...... .........., ....? ......? ...... z. ....? ...... ......? ..? ..........? ..........? ....? ..........? ........ ...... 2 ........ ........? ...... v ( ) .. ...... .........., .... .. ....? ...... ...... ....?. •.......... ...... (.... ........? [ISO] .......... ? ........? [....]) ......• W: ......?. .. 0,1 .. 2,6 ? ......• T: ......?. .. 0,5 .. 2,1 ? •......? ........? ....... ...... ..? ..? ...., ....? ........? ........ ........?. ...... ......? ...... (....?) ....? ..........? ........ ...... 2 ......? ...... B ( ) .. ...... ........... ..? ...... ......? ...... B ..? ..?. •............? ........? .......... .. ....? .. ......• W . •........ .......... ........, ? .... ...... ...... ....? .... .. ........? ? ....... •........ .. ....... •..? ...... .. ..........?, ....? ......?, ..? ............? ..? ...... ......? ...... (....?), ..........? ....? (....? .........? ......) ? ...... ...... ....?. ....? ........? .......... ...... .. ..........? ........? ........? .. ....? .. ......• W: ......?. 8 .. ........? .. ....? .. ......• T: ......?. 25 .. ..? .......... ..........?, .... ....? (........? .. ........?) ......... ......? ........? ............? ( ......... ......?) ........ ......? ....? ........? ? ...... ....? ..? ...., ....? ........? ....? ..?, .. ......? .. ........ .... ......?. ..? ......• SL ............? ......? ..........? ....? ..........? ........ ...... 2, ......? ...... V ( ) .. ...... ........... ......? ...... ......?, ...... ...... ........ ......? ..........?, ? ....? ...... ........ ...... .. ..? ..?, .... .. ........? ...... ( ......... ....? 10 ......). •............? ............ ....... ..? ...... ......?, .. ......? ...... ........? ..........? •.... ...... ...... ........? ....?, ..? ......?. 50 .., ..........? ....? ....? (....? ......?). •.... ..........? .. ....? ........? ..........? .. ...... ............?, ........? ........ ../.. ....? ........ ...... ? ........? ......? .. ....?. ...... ..........? ...... ? ........? ..........? ..? ..?. ........?, .. ......? ...... ........? ..........?, ........: ..? ............? ......? .. ...... t “..........? ............/.......... .........” (..?. 18) ........ ......? ..........? –........? ? ...... ......? –...... ............? ....? ........ ? ..? ....?. –........? ....? ...... – .......... ......? –......?, .......... .... ..? ......? ........? ........ –........ ......? –............? ...... ....? ......? ...... ..........? ..........? (....? ....?) ..? ...... ...... ....? ........ ....? [....] ..? [........?] ? ......? ...... v/ V . 1 ........ ....? . 2 ......? ...... MENU. 3 ........ ........? (..........?) ? ......? ...... b, ....? ........ ....? ? ......? ...... v/ V. •........? ........ ? ......? ........? ..... •..? ........? .......... ? ...... .... ....? .......... ......?. 4 ......? ...... MENU ..? .......... ..... 5 ...... ? ......? ...... ......?. Mode WB ISO ...... MENU ...... .......... ...... ...... ....? ........? ...... ......? .......... ..? ............ ........ ....?. *........ ......? .......... ........?, ......? ............? ............? ......?. ..? ............? ......?, ............? ......? .......... ? ......? ....? ....? ......? ? ...... 5, ........ ........? ? ......? ...... ........... ........? ......? .........., ? ..........? .. ...... ...... ....?. .... .. ......? ...... , ....? ......? ......?, ......? .. ....? .... .......... ? ......? ....?, ....? ...... ........ ....... t “..........? ............/ .......... .........” (..?. 27) ......... ...... .. ...... ..? ........ ...... ......, ..........? .. 3,5 ×. •........ .......... .. ......? ...... .......... ......?. .. 1 .. .. 20 ... •.......... .......... ............? .. ......• W ? .. ....? .... ............. •....? .. ........ ....? .........., ..........? .......... ..? ...... ........? ........... ......?* ............ ...... ...... .... .. .......... ..? ...... ...... ........? ........?. ......? ? ........* ..........? ...... ........? ? ...... ....... ....?* ..........? ...... ...., .......... ......?, ..? ...... .......... ........?. .......... .. ......? ...... ......? .......... 1 .. 3,5 × 2 .. 2,2 × 5 .. 1,1 × 10 .. 0,5 × 20 .. 0,3 × 1.1 ............? ...... ..........? ...... ........? ....?, ...... ? ?.?. ? ...... .......... ........... ........ ............ ...... .......... ? ?.?. ..? ..........? .. .......... ....... .......... ...... ..........? ...... .......... ........ .. ........ ......? ..? ? ...... .... .......... ....... .... ..........? ...... ........? .... ..? ....?, ....? ............ ........? ..... .... ..........? ....? ...... ......? ..... ..........* .......... ............ .. .... .. ..........?. ......../........ ..........? ..? ........ ..........? 1 .......... ..........?, ......? .. ...... ......?, ? ......? ...... (........). 2 ........ ....? [......?] ? ......? ...... v , ? ....? ......? ...... z. ..? ...... ........ ........ ....? [....?], ? ....? ......? ...... z. 6 6 1 ........ ....? . 2 ........ ..........? ? ......? ...... b/ B. ..........: .. ......? ............ ...... ..........? ......: ............ .. ......? ..? .........? ..........? ......? ...... z. •....? ? ........ ..........? [160] .........? ? ......? ......... ......: 10:30PM 2005 1 1 101-0003 VGA 3/9 00:00:03 10:30PM 2005 1 1 101 _ 0010 10/10 STD 6 4 0 ...... ..........- ....? .......... ........? ....?/ ......: b/ B (......? ? ..........? .........?: z) ........?: v/ V ........? .........?: z B ...... .......... ...... ....? .......... ..? ........? ............ ..........? ( .........? ? ..........?) ........ ....? .......... ? ..........? ....? .. ....? ..........? ............ ..........?. ..? ...... .......... ........ ....? .......... ? ..........? ....? . ..? ...... ........?: v/ V/ b/ B ...... .........? ? ..........?: z ..? .......... ..........? ..........?: [........] t “..........? ............/.......... .........” (..?. 47) ........ .......... ...... ........ ....? .......... ? ..........? ....? (......) ? ........ ..........? ? ......? ...... v/ V/ b/ B. ..? ........ ? ...... ? ....? ............, ......? ...... z. ..? ..........? .......... (..........?) .......... ...... ........? ...... b/ B. ..? ........ ..........? ? ........? ...... 1 ? .. ....?, ..? ............ ........? ....?, ......? ...... (........) ? ........ ....? [....?] ? ......? ...... v/ V .. ...... .........., ....? ......? ...... z. 2 ........ ..........?, ......? .. ...... ......?, ? ......? ...... v/ V/ b/ B, ....? ......? ...... z ..? ..........? .......... (........) .. ........? ..........?. ..? ...... ...... ........ ..........?, ......? .. ....? .... ......? ..? ........, ....? ......? ...... z ..? ........ .......... ? ..........?. 3 ......? ...... (........). 4 ........ ....? [..] ? ......? ...... B, ? ....? ......? ...... z. •..? ........ .... ..........? ? ....?, ........ ....? [..? ? ....?] ? ......? ...... v/ V ? ...... 1 ...... ....? [....?], ....? ......? ...... z. BACK/NEXT 10:30PM 2005 1 1 101-0003 VOLUME VGA 3/9 10:30PM 2005 1 1 101-0003 VGA .... .. ........ ..? ..?, ........ ........? ....? .. ..........? ..........?. 1 ........ ....?. .......... (....? ......... ..........?): ........ ....? . ......: ........ ....? . ...... .......... ............? ...... .......... ..........? ............ ..........? ...... ...... ? ...... ........ ....?. ......? ..........? , .......... ..? ......? ....? .. ...... ..? ....• VGA 96 S AF 96 VGA S AF 10:30PM 2005 1 1 101-0029 8/8 VGA VGA 96 S AF ............? ......? ..? ..........? ..........? ...... ......? ...... (....?) ........ .......... ........? .... ..........? (......? ........) ............? ......? ..........• Zoomknapp Ta bilder så enkelt som möjligt (i det helautomatiska läget) 5 5 Hur man använder zoomen • Det går inte att ändra zoomförstoringsgraden när man spelar in filmer. • När zoomförstoringsgraden överstiger 3× använder kameran [Digital zoom]. För närmare detaljer om [Digital zoom]-inställningarna och bildkvaliteten t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 44) 2 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren. Stillbilder: Tryck ner avtryckaren halvvägs och håll den där för att ställa in skärpan AE/AF-låsindikator Blinkar t tänds/piper Tryck ner avtryckaren helt Slutaren klickar till. Filmer: Tryck ner avtryckaren helt För att avsluta inspelningen trycker man ner avtryckaren helt igen. 60min Autofokusram 60min INSP Zoomknapp 60min 60min Kontroll av den senast tagna bilden (snabbgranskning) Tryck på b ( ) på styrknappen. Tryck en gång till på b för att avbryta snabbgranskningen. • Det kan hända att bilden ser grovkornig ut precis efter uppspelningsstarten. • Om du vill radera bilden så tryck på (Radera) och välj [Radera] med v på styrknappen, och tryck sedan på z. Hur man väljer blixtläge för stillbilder Innan du utför steg 2 så tryck upprepade gånger på v ( ) på styrknappen tills önskat läge är inställt. • Tagningsavstånd (när punkten [ISO] är inställd på [Auto]) W-sidan: Ca. 0,1 till 2,6 m T-sidan: Ca. 0,5 till 2,1 m • Blixten utlöses två gånger. Den första gången är för att justera mängden ljus. Närbildstagning (makro) Tryck på B ( ) på styrknappen före steg 2. Tryck en gång till på B när du vill lämna makroläget. • Vi rekommenderar att du zoomar ut så långt det går mot W-sidan. • Skärpedjupet blir grunt, vilket kan göra att inte hela motivet blir skarpt. • Autofokusen blir långsammare. • Om du vill ta bilder på ännu närmare håll än vad som är möjligt i makroläget så använd (förstoringsglasläget) bland scenlägena. Närmaste tagningsavstånd från linsytan När objektivet är helt utzoomat till W-sidan: Ca. 8 cm När objektivet är helt inzoomat till T-sidan: Ca. 25 cm Ingen indikator Blixten utlöses om det är mörkt (standardinställning) Forcerad blixt Långsam synkronisering (forcerad blixt) Kameran ställs in på en långsam slutartid på ett mörkt ställe så att även bakgrunden som inte lyses upp av blixten blir tydlig. Ingen blixt SL Hur man använder självutlösaren Tryck på V ( ) på styrknappen före steg 2. Tryck ner avtryckaren. Självutlösarlampan börjar blinkar och det piper ända tills slutaren utlöses (efter ca. 10 sekunder). • Vi rekommenderar att du använder stativ. När du vill ta en stillbild på ett motiv som det är svårt att ställa in skärpan för • Om motivet är närmare än ca. 50 cm så använd Makroläget (se kolumnen till vänster). • Om kameran inte kan ställa in skärpan på motivet automatiskt går AE/AF-låsindikatorn över till att blinka långsamt och det hörs inget pip. Komponera om bilden och ställ in skärpan igen. Motiv som det är svårt att ställa in skärpan för är t.ex.: För att identifiera objekten på skärmen t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 16) Självutlösarlampa –Avlägsna, mörka motiv –Motiv med dålig kontrast mot bakgrunden –Motiv bakom glas –Motiv som rör sig snabbt –Motiv som reflekterar ljus eller blänker –Motiv med blinkande ljus –Motiv i motljus Ta stillbilder (Scenval) För att stänga av scenvalsfunktionen Välj [Auto] eller [Program] med v/ V . 1 Ställ in . 2 Tryck på MENU. 3 Välj (Kamera) med b, och välj sedan läge med v/ V. • Se nedan för närmare detaljer om de olika lägena. • Denna inställning hålls kvar i minnet även när kameran stängs av. 4 Tryck på MENU för att släcka menyn igen. 5 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren. Mode Program Auto Kamera Program Auto Kamera WB ISO MENU-knapp Styrknapp Scenlägen Följande lägen finns förinställda för olika typiska scener. *Slutartiden blir långsammare så vi rekommenderar att du använder stativ. För att ställa in olika funktioner med styrknappen när ett scenläge används Gör inställningarna med styrknappen innan du tar bilden i steg 5. Det kan hända att vissa funktioner inte går att välja, beroende på vilket scenläge som är inställt. Om man trycker på knappen för att välja en funktion som inte går att använda tillsammans med valt scenläge hörs det ett pip. t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 24) Förstoringsglasläget Motivet förstoras upp till 3,5× på LCD-skärmen. • Avståndet inom vilket det går att ställa in skärpan för ett motiv är ca. 1 cm till 20 cm. • Den optiska zoomen låses på W-sidan och går inte att använda. • När man skjuter på zoomknappen förstoras bilden med hjälp av digital zoom. Skymningsläget* Används för att ta nattscener på avstånd utan att den mörka omgivningsatmosfären går förlorad. Skymningsporträttläget* Används för att ta porträtt på mörka ställen. Stearinljusläget* Används för att ta scener i stearinljusbelysning utan att atmosfären går förlorad. Avstånd till motivet Förstoringsgrad 1 cm 3,5× 2 cm 2,2× 5 cm 1,1× 10 cm 0,5× 20 cm 0,3× 1.1 Mjuka fotoläget Används för att ta porträtt och bilder på blommor osv. med en softad känsla. Landskapsläget Används för att ta landskapsbilder osv. genom att ställa in skärpan på ett avlägset motiv. Slabbslutarläget Används för att ta bilder på rörliga motiv utomhus och på andra ljusa ställen. Strandläget Används för att ta bilder vid havet eller en sjö så att vattnets blå färg framhävs i bilden. Snöläget Används för att ta vitaktiga scener så att de blir ljusa. Fyrverkeriläget* Används för att ta bilder på spektakulära fyrverkerier i all sin glans. Titta på/radera bilder För att radera bilder 1 Tänd den bild som du vill radera och tryck på (Radera). 2 Välj [Radera] med v, och tryck sedan på z. För att avbryta raderingen Välj [Avsl.], och tryck sedan på z. 6 6 1 Ställ in . 2 Välj en bild med b/ B. Stillbilder: Bildstorleken visas Filmer: visas Tryck på z för att spela upp en film. • Filmer i bildstorleken [160] visas en storlek mindre. Filmer: TILLBAKA/NÄSTA 10:30PM 2005 1 1 101-0003 VOLYM VGA 3/9 60min 00:00:03 10:30PM 2005 1 1 101 _ 0010 STOPP BAK/FRAM 10/10 STD 6 4 0 VOLYM 60min Uppspelnings- mätare Snabbspolning framåt/bakåt: b/ B (Återgå til normal uppspelning: z) V olym: v/ V Stoppa uppspelningen: z B Styrknapp -knapp Zoomknapp Radera Avsl. TILLBAKA/NÄSTA 60min För att förstora bilden vid uppspelning (uppspelningszoom) Skjut zoomknappen mot medan en stillbild visas. Skjut zoomknappen mot för att zooma ut igen. För att justera vilken del som visas: v/ V/ b/ B För att stänga av uppspelningszoomen: z För att lagra förstorade bilder: [Trimma] t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 42) För att se en indexskärm Skjut zoomknappen mot (index) och välj en bild med v/ V/ b/ B. För att återgå till enbildsskärmen trycker man på z. För att gå vidare till nästa (föregående) indexskärm trycker man på b/ B. För att radera bilder i indexläget 1 Tryck på (Radera) medan en indexskärm visas, välj [Välj] med v/ V på styrknappen, och tryck sedan på z. 2 Välj den bild som du vill radera med v/ V/ b/ B, och tryck sedan på z så att raderingsindikatorn (Radera) tänds för vald bild. För att välja bort en bild Välj en bild som du har markerat för radering och tryck sedan på z för att ta bort -indikatorn för den bilden. 3 Tryck på (Radera). 4 Välj [OK] med B, och tryck sedan på z. • Om du vill radera alla bilderna i mappen så välj [Alla i mappen] med v/ V i steg 1 i stället för [Välj], och tryck sedan på z. BACK/NEXT 10:30PM 2005 1 1 101-0003 VOLUME VGA 3/9 • ENBILDSVISN. • ENBILDSVISN. TILLBAKA/NÄSTA 10:30PM 2005 1 1 101-0003 VOLYM VGA 60min Om man skjuter en gång till visas en indexskärm med 16 bilder. NÄSTA VÄLJ 1 Välj läge. Stillbilder (i det helautomatiska läget): Ställ in . Filmer: Ställ in . Styrknapp Hur man använder styrknappen Hur man håller kameran Rikta kameran så att motivet hamnar mitt i skärpeinställningsramen. Håll kameran med tummen på remöglan VGA 96 S AF 96 VGA S AF 10:30PM 2005 1 1 101-0029 Gransk 8/8 VGA ÅTERV. VGA 96 S AF 60min 60min 60min 60min Stillbildstagning med blixt Närbildstagning (makro) Kontroll av den senast tagna bilden (snabbgranskning) Tagning med självutlösaren

TXT / PDF

Available 16 files for DSC-T7 View all >
HelpDrivers Since March 2000