Sony DSC-P32 Download Manual

2-689-528-11(1) 2006 Sony Corporation
Digital Still Camera
Cyber-shot-käsikirja
Digital Still Camera
Cyber-shot-käsikirja
DSC-S500
”Käyttöopas” (erillinen ohje)
Neuvoo kameran käyttökuntoon asetuksen ja antaa perusohjeet kuvaamista ja kuvien toistoa varten.
Digital Still Camera
Käsikirja
Lue tämä käsikirja ja ”Käyttöopas” (erillinen ohje) kokonaan ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.
Kameran hyödyntäminen
Valikon käyttö
Asetus-näytön käyttö
Tietokoneen käyttäminen
Valokuvien tulostaminen
Kameran kytkeminen televisioon
Vianmääritys
Muut
Hakemisto2
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan
EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle
3 metriä.
Huomautus
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja ääneen.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli (esim.
USB) ja liitä se uudelleen.
Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden Euroopan maiden keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
VAROITUS
Euroopassa oleville asiakkaille3
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia
”Memory Stick” -tyypit, joita voi käyttää (ei mukana)
Tässä kamerassa käytettävä mikropiiritallennusväline on ”Memory
Stick Duo”. ”Memory Stick”
-muistikortteja on kahta eri tyyppiä.
”Memory Stick Duo”: voit käyttää kamerassasi ”Memory Stick Duo”
-muistikorttia.
”Memory Stick”: et voi käyttää kamerassasi ”Memory Stick”
-muistikorttia.
Muita muistikortteja ei voi käyttää.
• ”Memory Stick Duo” -korttia koskevia lisätietoja on sivulla 83.
”Memory Stick Duo” -kortin käyttö
”Memory Stick” -yhteensopivissa laitteissa
V oit käyttää ”Memory Stick Duo” -korttia asettamalla sen Memory Stick Duo
-sovittimeen (ei mukana).
Memory Stick Duo -sovitin
Kuvauksen sisältöä ei korvata
• Kuvauksen sisältöä ei voida korvata, vaikka kuvaus tai toisto epäonnistuisi esimerkiksi kameran tai tallennusvälineen virheellisen toiminnan vuoksi.
Sisäinen muisti ja ”Memory Stick
Duo” -varmuuskopio
• Älä sammuta kameraa tai irrota paristoja tai
”Memory Stick Duo” -korttia käytön merkkivalon palaessa, sillä sisäisen muistin tai
”Memory Stick Duo” -kortin tiedot saattavat tuhoutua. Suojaa aina tietosi varmuuskopioimalla ne. Tietojen varmuuskopioinnista on tietoja sivulla 21.
Kuvaamista ja toistoa koskevia huomautuksia
• Tämä kamera ei ole pöly-, roiske- tai vesitiivis.
Lue ennen kameran käyttöä kohta ”Varotoimia”
(sivu 87).
• Ennen kuin kuvaat ainutlaatuisia tapahtumia, kokeile, että kamera toimii oikein.
• Varo, ettei kamera kastu. Kameran sisään päässyt vesi voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, joita ei ehkä voi korjata.
• Älä suuntaa kameraa aurinkoa tai muuta kirkasta valoa kohti. Muutoin kamera voi vahingoittua.
• Älä käytä kameraa lähellä laitteita, jotka muodostavat voimakkaita radioaaltoja tai säteilyä. Kamera ei ehkä pysty kuvaamaan tai toistamaan oikein.
• Kameran käyttö pölyisessä tai hiekkaisessa paikassa voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Jos kameraan tiivistyy kosteutta, poista se ennen kameran käyttöä (sivu 87).
• Älä ravistele tai iske kameraa. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja estää kuvaamisen, minkä lisäksi se voi tehdä tallennusvälineestä epävakaan ja vioittaa tai tuhota kuvatietoja.
• Puhdista salamavalon pinta ennen käyttöä.
Salamavalon muodostama kuumuus voi värjätä sen pinnalla olevan lian tai saada sen tarttumaan kiinni heikentäen näin salamavalon tehoa.4
Nestekidenäyttöä ja objektiivia koskevia huomautuksia
• Nestekidenäyttö on valmistettu erittäin hienoa tarkkuustekniikkaa käyttäen, niin että yli 99,4 % kuvapisteistä on toimivia. Nestekidenäytössä voi kuitenkin näkyä jatkuvasti joitakin hyvin pieniä mustia tai kirkkaita pisteitä (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä). Nämä valmistuksessa syntyneet pisteet ovat normaaleja, eivätkä ne vaikuta kuvaamiseen millään tavalla.
• Nestekidenäytön tai linssin pitkäaikainen altistaminen suoralle auringonvalolle voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Ole varovainen asettaessasi kameraa ikkunan lähelle tai ulkona ollessasi.
• Älä paina nestekidenäyttöä. Näytön väri voi muuttua ja näyttö voi vikaantua.
• Nestekidenäytössä olevat kohteet voivat laahautua jäljessä kylmissä olosuhteissa. Tämä ei ole vika.
• Kamerassa on moottoroitu zoom-objektiivi.
Varo, että et kolauta objektiivia mihinkään. Älä myöskään käsittele sitä kovakouraisesti.
Kuvatietojen yhteensopivuus
• Tämä kamera noudattaa yleistä DCF (Design rule for Camera File system) -standardia, jonka perustaja on JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Kamerallasi kuvattujen kuvien toisto muissa laitteissa tai muissa laitteissa kuvattujen tai muokattujen kuvien toisto omassa kamerassasi ei ole varmaa.
Tekijänoikeutta koskeva varoitus
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat ja muut materiaalit voivat olla tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden luvaton kuvaaminen voi olla tekijänoikeuslakien vastaista.
Tässä oppaassa käytetyt kuvat
Tämän oppaan esimerkeissä käytetyt kuvat ovat jäljennettyjä kuvia, eikä niitä ole otettu tällä kameralla.
Mustat, valkoiset, punaiset, siniset ja vihreät pisteet5
Digitaalikameran täydellinen käyttö
Valmistele kamera ja ota kuvia helposti
”Käyttöopas” (erillinen ohje)
Valmistelu
Helppo kuvaus
Kuvien katselu ja poisto
Kuvien tulostus
Vianmääritys
Muuta
Tutustu paremmin kameraasi Tämä opas
• Ota kuvia suosikkiasetuksillasi
(Automaattikuvauksen ohjelmointi) t sivu 23
• Käytä erilaisia kuvaus- ja toistoasetuksia valikon avulla t sivu 25
• Muuta oletusasetuksia t sivu 36
Kytke kamerasi tietokoneeseen tai tulostimeen Tämä opas
• Kopioi kuvat tietokoneeseen ja muokkaa niitä eri tavoin t sivu 45
• Tulosta kuvia liittämällä kamera suoraan tulostimeen
(vain PictBridge-yhteensopivat tulostimet) t sivu 63
Digital Still Camera
2
16
Sisällysluettelo
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia........... 3
Perustekniikkoja parempien kuvien saamiseksi.............. 9
Tarkennus – Tarkentaminen kohteeseen onnistuneesti ........... 9
Valotus – Valon voimakkuuden säätö .......... 10
Väri – Valaistuksen vaikutus.............. 11
Laatu – Kuvan laatu ja kuvan koko .............. 12
Osien tunnistaminen ................ 13
Näytössä olevat ilmaisimet........ 15
Näytön muuttaminen................ 19
Valokuvien määrä ja videoiden tallennusaika ............... 20
Kun käytettävissä ei ole ”Memory Stick Duo” -korttia (tallentaminen sisäiseen muistiin)........ 21
Paristojen kestoaika ja otettavien/katsottavien kuvien määrä................ 22
Tilapyörän käyttö.......... 23
Valikkovaihtoehtojen käyttö ......... 25
Valikon vaihtoehdot ............. 26
Kuvausvalikko .............. 27
(EV)
(Mittausmuoto)
WB (Valkotasap.)
ISO
(Kuvan laatu)
Mode (Kuvaustapa)
PFX (Kuvatehoste)
(Värikylläisyys)
(Terävyys)
(Asetus)
Kameran hyödyntäminen
Valikon käyttö7
Katselu-valikko .............31
(Kansio)
- (Suojaa)
DPOF
(Tulosta)
(Kuva)
(Muuta kokoa)
(Käännä)
(Asetus)
Asetus-valintojen käyttö......36
Kamera ......37
Digitaalizoomaus
Punas.esto
Autom. katselu
Sisäinen muisti -työkalu .......39
Alustus
Memory Stick -työkalu .........40
Alustus
Luo kansio
Muuta kansiota
Kopioi
Asetus 1 .................42
LCD-taustavalo
Piippaus
Valitse kieli
Palauta
Asetus 2 .................43
Tiedostonumero
USB-liitäntä
Videolähtö
Kellon asetus
Asetus-näytön käyttö
1
28
Windows-tietokoneen käyttäminen ...... 45
Ohjelmiston asentaminen (mukana) ................ 47
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen................. 48
Tietokoneeseen tallennettujen kuvatiedostojen katselu kameralla
(käyttämällä ”Memory Stick Duo” -korttia) ....... 54
Cyber-shot Viewer -ohjelmiston (mukana) käyttö .........55
Macintosh-tietokoneen käyttäminen ................60
Valokuvien tulostaminen ........... 62
Kuvien tulostaminen suoraan PictBridge-yhteensopivalla tulostimella ... 63
Tulostaminen valokuvausliikkeessä ................. 66
Kuvien katsominen televisiolla ............ 68
Vianmääritys ................ 70
Varoitusilmoitukset....... 81
”Memory Stick”............. 83
Paristot............85
Varotoimia....... 87
Tietokoneen käyttäminen
Valokuvien tulostaminen
Kameran kytkeminen televisioon
Vianmääritys
Muut
Hakemisto................ 88Kameran hyödyntäminen
9
Kameran hyödyntäminen
Perustekniikkoja parempien kuvien saamiseksi
Kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kamera säätää tarkennusta automaattisesti
(Automaattitarkennus). Muista painaa suljinpainike ainoastaan puoliväliin.
Jos kohde näyttää epäterävältä vielä tarkennuksen jälkeen, syynä voi olla kameran heiluminen. t Katso ”Vinkkejä epäterävyyden välttämiseksi” (seuraava kohta).
Tarkennus
Tarkentaminen kohteeseen onnistuneesti
Paina suljinpainike suoraan pohjaan asti.
Paina suljinpainike puoliväliin asti.
AE/AF-lukko ilmaisin
Vilkkuva , syttyy/piippaa
Paina sitten suljinpainike pohjaan asti.
Vinkkejä epäterävyyden välttämiseksi
Pidä kamerasta tukevasti kiinni käsivarret sivuillasi. Voit tukea kameraa myös nojaamalla esimerkiksi puuta tai rakennusta vasten. Jalustan käyttö voi olla avuksi.
Pimeissä paikoissa kuvattaessa on lisäksi suositeltavaa käyttää salamavaloa.
Tarkennus Valotus Väri Laatu
Tässä osassa kuvataan perusteet, jotta voit nauttia kamerastasi. Siinä kerrotaan, kuinka kameran eri toimintoja käytetään, kuten esim. tilapyörää (sivu 23) ja valikkoja (sivu 25).
30
VGAFINE
F2.8 3310
Voit luoda erilaisia kuvia säätämällä valotusta ja ISO-herkkyyttä. Valotus on se määrä valoa, jonka kamera saa, kun suljin vapautetaan.
Valotus
Valon voimakkuuden säätö
Ylivalotus
= liian paljon valoa
Vaalea kuva
Valotus asetetaan automaattisesti oikeaan arvoon automaattisäätötilaa käytettäessä.
Voit kuitenkin säätää sitä manuaalisesti alla mainittujen toimintojen avulla.
EV:n säätäminen:Tämän avulla voit säätää kameran määrittämää valotusta. t sivu 27
Mittausmuoto:Tämän avulla voit muuttaa sitä kohteen osaa, josta valotus määritetään t sivu 27.
Oikea valotus
Alivalotus
= liian vähän valoa
Tummempi kuva
Valotusaika = Se aika, jonka kamera saa valoa
(sulkimen nopeus)
Aukko = Sen aukon koko, josta valo pääsee kulkemaan läpi
ISO = Kuvausherkkyys
Valotus:Kameran hyödyntäminen
11
ISO-herkkyyden säätäminen
ISO on herkkyyden mittayksikkö, jolla ilmaistaan, kuinka paljon valoa kuvan vastaanottava väline (vastaa valokuvausfilmiä) ottaa vastaan. Vaikka valotus olisi sama, kuvat ovat erilaisia
ISO-herkkyydestä riippuen.
ISO-herkkyyden säätäminen t sivu 28
Kohteen väriin vaikuttavat valaistusolosuhteet.
Esimerkki: Valolähteiden vaikutus kuvan väriin
Värisävyt säätyvät automaattisesti automaattisäätötilaa käytettäessä.
V oit kuitenkin säätää värisävyjä manuaalisesti [Valkotasap.]-toiminnolla (sivu 28).
Suuri ISO-herkkyys
Saadaan kirkas kuva, vaikka kuvaus tapahtuisi pimeässä paikassa.
Kuvaan tulee yleensä kuitenkin kohinaa.
Pieni ISO-herkkyys
Saadaan tasaisempi kuva.
Kuvasta voi kuitenkin tulla tummempi.
Väri
Valaistuksen vaikutus
Sää ja valaistus Päivänvalo Pilvinen Loistevalo Hehkuvalo
Valon ominaisuudet Valkoinen (vakio) Sinertävä Sinisävyinen Punertava12
Digitaalikuva koostuu joukosta pieniä pisteitä, joita kutsutaan kuvapisteiksi.
Jos kuva sisältää suuren määrän kuvapisteitä, kuvasta tulee suuri, se vie paljon muistia ja siinä näkyy tarkkoja yksityiskohtia. Kuvan koko ilmaistaan kuvapisteiden määränä. Vaikka et voikaan nähdä eroa kameran näytössä, kuvien tarkkuus ja tietojen käsittelyyn tarvittava aika ovat erilaiset, kun kuvaa tulostetaan tai näytetään tietokoneen näytöllä.
Kuvapisteiden ja kuvan koon selitys
Käytettävän kuvakoon valinta
Oletusarvojen kohdalla on -merkki.
* Kuvat tallennetaan käyttäen samaa 3:2-sivusuhdetta, joka on mm. valokuvapapereissa ja postikorteissa.
Kuvan laadun (tiivistyssuhteen) valinta (sivu 29)
Voit valita tiivistyssuhteen digitaalikuvia tallentaessasi. Jos valitset suuren tiivistyssuhteen, kuvasta puuttuvat tarkat yksityiskohdat, mutta tiedoston koko on pienempi.
Laatu
Kuvan laatu ja kuvan koko
1 Kuvakoko: 6M
2 816 kuvapistettä × 2 112 kuvapistettä = 5 947 392 kuvapistettä
2 Kuvan koko: VGA (s-posti)
640 kuvapistettä × 480 kuvapistettä = 307 200 kuvapistettä
Kuvapiste
Paljon kuvapisteitä
(hienolaatuinen kuva ja suuri tiedoston koko)
Esimerkki: Tulostus
A4-kokoon asti
Vähän kuvapisteitä
(karkea kuva ja pieni tiedoston koko)
Esimerkki: Sähköpostiin liitettävä kuva
Kuvakoko Käyttöohjeita
6M (2816×2112) Suurempi
Pienempi
A4-kokoisten tai tarkkojen A5-kokoisten kuvien tulostamiseen
3:2 (2816×1872)*
3M (2048×1536)
2M (1632×1224) Postikorttikokoisten kuvien tulostamiseen
Suuren kuvamäärän tallentamiseen
Kuvien liittämiseen sähköpostiviesteihin tai web-sivujen luomiseen
VGA (s-posti)
(640×480)
2816
2112
480
640
KuvapisteetKameran hyödyntäminen
13
Osien tunnistaminen
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot suluissa olevilta sivuilta.
A Suljinpainike
B Tilapyörä (23)
C Salamavalo
D Mikrofoni
E Objektiivi
F POWER (virta) -painike
G POWER (virta) -valo
H Itselaukaisimen valo
I Summeri
J (USB)-liitin
K A/V OUT -liitin
L Jalustan liitäntä
• Käytä jalustaa, jonka ruuvin pituus on enintään 5,5 mm. Ruuvit, jotka ovat pidemmät kuin 5,5 mm, estävät kameran tukevan kiinnittämisen jalustaan ja voivat vaurioittaa kameraa.
M Paristo- ja ”Memory Stick Duo”
-lokeron kansi
N Verkkolaitteen johdon liittimen kansi
Käytettäessä AC-LS5K-verkkolaitetta
(ei mukana)
16
2
7
3
4
5
9
8q;qaqsqdqf
1
2
3
4
5
Varo, ettei johto jää puristuksiin, kun suljet kannen.14
O Kuvattaessa: Zoom (W/T) -painike
Katseltaessa: / (toistozoomaus)
-painike / (hakemisto) -painike
P Nestekidenäyttö (19)
Q (kuvan koko/poisto) -painike
R (Näyttökytkin) -painike (19)
S Rannehihnan koukku
T MENU (valikko) -painike (25)
U Ohjauspainike
Valikko päällä: v/V/b/B/z
Valikko pois: / / /
V Käytön merkkivaloqhqjqgqlqkw;wawsKameran hyödyntäminen
15
Näytössä olevat ilmaisimet
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot suluissa olevilta sivuilta.
Otettaessa valokuvia
Kuvattaessa videoita
A
B
+2.0EV F2.8 33
101 VGA
30 30
101
+
[00:00:30] 00:00:00 VALMIS
+2.0EV
Näyttö Selitys
Paristojen jäljellä oleva aikaz AE/AF-lukko
Tallennustila (23, 29)
Valkotasapaino (28)
VA LMIS
KUVAA
Valmis / kuvaa videota
Tilapyörä (Valotusohjelma)
Tilapyörä (23)
Salamavalo-tila
Salama latautuu
Punasilmäisyyden esto (38)
Terävyys (30)
Värikylläisyys (30)
Mittaustila (27)
Kuvatehoste (30)
Näyttö Selitys
Makro
SL16
CD
E
Näyttö Selitys
Kuvan koko (12)
FINE STD Kuvan laatu (29)
Tallennuskansio (40)
• Tämä ei tule näkyviin käytettäessä sisäistä muistia.
Jäljellä oleva sisäisen muistin tila (20)
Jäljellä oleva ”Memory
Stick” -kortin tila (20)
00:00:00
[00:00:30]
Tallennusaika
[tallennettavissa oleva enimmäisaika] (20)
30 Tallennettavissa olevien kuvien määrä (20)
Itselaukaisin
ISO-numero (28)
6M 3:2 3M
2M VGA 320
101
Näyttö Selitys
E Paristojen alhaisen varaustason varoitus (22,
81)
+ Pistemittauksen hiusristikko (27)
AF-etäisyysmittarin ruutu
Näyttö Selitys
33 Valotusaika
F2.8 Aukon arvo
+2.0EV EV-valotusarvo (27)
(ei näytetty edellisellä sivulla olevassa kuvassa)
Valikko (25)Kameran hyödyntäminen
17
Katsottaessa valokuvia
Katsottaessa videoita
A
B
C
101 VGA
1.3
101 12/12
+2.0EV
F2.8 33
TAAKSE/SEUR.
Näyttö Selitys
Paristojen jäljellä oleva aika
Kuvan koko (12)
Tallennustila (23)
N Toi sto
- Suojaa (32)
Kuvatilaus (DPOF) -merkki
(66)
Vaihda kansiota (31)
• Tämä ei tule näkyviin käytettäessä sisäistä muistia.
Zoomaussuhde (37)
Näyttö Selitys
101-0012 Kansion tiedoston numero
(31)
Toistopalkki
Näyttö Selitys
PictBridge-kytkentä (64)
Tallennuskansio (40)
• Tämä ei tule näkyviin käytettäessä sisäistä muistia.
Toistokansio (31)
• Tämä ei tule näkyviin käytettäessä sisäistä muistia.
Jäljellä oleva sisäisen muistin tila (20)
Jäljellä oleva ”Memory
Stick” -kortin tila (20)
8/8 12/12 Kuvan numero / valittuun kansioon tallennettujen kuvien määrä
00:00:12 Laskin
6M 3:2 3M
2M VGA 320
1.3
101
10118
D
E
Näyttö Selitys
PictBridge-kytkentä (65)
• Älä irrota USB-kaapelia, kun tämä kuvake on näytössä.
+2.0EV EV-valotusarvo (27)
ISO-numero (28)
Mittaustila (27)
Salamavalo
Valkotasapaino (28)
33 Valotusaika
F2.8 Aukon arvo
Toistokuva
Näyttö Selitys
2006 1 1
9:30 AM
Toistokuvan tallennettu päivämäärä ja aika
Valikko (25)
• Videon toiston aikana
MENU-painikkeen painaminen ei tuo valikkoriviä näkyviin.
TAAKSE/
SEUR.
Valitse kuvat
DPOFKameran hyödyntäminen
19
Näytön muuttaminen
Näyttö muuttuu seuraavasti jokaisella painikkeen (Näyttökytkin) painalluksella.
30
VGA
Ilmaisimet pois
Ilmaisimet näkyvissä20
Valokuvien määrä ja videoiden tallennusaika
Taulukoissa on arvioitu tällä kameralla alustettuun ”Memory Stick Duo” -korttiin ja sisäiseen muistiin (noin 25 Mt) mahtuvien valokuvien määrä ja videoiden tallennusaika. Arvot voivat vaihdella kuvausolosuhteiden mukaan. Jos haluat tietoja kuvakoosta ja kuvan laadusta, katso sivu 12.
Valokuvien määrä (kuvan laatu [Hieno] on ylärivillä ja [Vakio] alarivillä)
(Yksikkö: kuva)
• Kuvien määrä, kun [Mode]-asetuksena on [Normaali].
• Kun jäljellä olevien otettavien kuvien määrä on yli 9 999, näytössä näkyy >9999-ilmaisin.
• V oit muuttaa kuvien kokoa myöhemmin ([Muuta kokoa], sivu 34).
Videoiden kuvausaika (Yksikkö: tunti : minuutti : sekunti)
• Katsottaessa aiemmilla Sony-malleilla otettuja kuvia tällä kameralla näyttö saattaa poiketa kuvan todellisesta koosta.
Kapasiteetti
Koko
Sisäinen muisti
32 Mt 64 Mt 128 Mt 256 Mt 512 Mt 1 Gt 2 Gt
6M 7 10 21 42 77 157 322 660
14 19 39 79 142 290 592 1215
3:2 7 10 21 42 77 157 322 660
14 19 39 79 142 290 592 1215
3M 15 20 41 82 148 302 617 1266
28 37 74 149 264 537 1097 2250
2M 25 33 66 133 238 484 988 2025
47 61 123 246 446 907 1852 3798
VGA (s-posti) 152 196 394 790 1428 2904 5928 12154
258 318 637 1276 2400 4802 9762 19961
Kapasiteetti
Koko
Sisäinen muisti
32 Mt 64 Mt 128 Mt 256 Mt 512 Mt 1 Gt 2 Gt
320×240 0:01:20 0:01:40 0:03:20 0:06:40 0:12:50 0:25:20 0:51:30 1:44:10Kameran hyödyntäminen
21
Kun käytettävissä ei ole ”Memory Stick Duo”
-korttia (tallentaminen sisäiseen muistiin)
Kamerassa on noin 25 Mt sisäistä muistia. Tätä muistia ei voi poistaa. V oit tallentaa kuvia tätä sisäistä muistia käyttäen, vaikka kamerassa ei olisikaan ”Memory Stick Duo” -korttia.
Suosittelemme, että kopioit (varmuuskopiointi) aina tiedot jollakin seuraavista menetelmistä.
Tietojen kopiointi (varmuuskopiointi) ”Memory Stick Duo” -kortille
Valmistele vähintään 32 Mt:n ”Memory Stick Duo” -kortti ja suorita sitten kohdassa [Kopioi]
(sivu 41) selitetty toimenpide.
Tietojen kopiointi (varmuuskopiointi) tietokoneen kiintolevylle
Suorita sivuilla 48–50 kuvattu toimenpide asentamatta ”Memory Stick Duo” -korttia kameraan.
• Kuvatietoja ei voi siirtää ”Memory Stick Duo” -kortilta sisäiseen muistiin.
• V oit kopioida sisäiseen muistiin tallennettuja tietoja tietokoneeseen yhdistämällä kameran ja tietokoneen
USB-kaapelilla, mutta et voi kopioida tietokoneessa olevia tietoja sisäiseen muistiin.
Kun ”Memory Stick Duo” on asennettuna
[Tallennus]: Kuvat tallennetaan ”Memory Stick Duo”
-kortille.
[Toisto]: ”Memory Stick Duo” -kortille tallennetut kuvat toistetaan.
[Valikko, Asetus, jne.]: ”Memory Stick Duo” -kortilla olevia kuvia voidaan käsitellä eri toiminnoin.
Kun ”Memory Stick Duo” ei ole asennettuna
[Tallennus]: Kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin.
[Toisto]: Sisäiseen muistiin tallennetut kuvat toistetaan.
[Valikko, Asetus, jne.]: Sisäisessä muistissa olevia kuvia voidaan käsitellä eri toiminnoin.
Sisäiseen muistiin tallennetut kuvatiedot
Sisäinen muisti
B
B22
Paristojen kestoaika ja otettavien/katsottavien kuvien määrä
Taulukoissa on annettu otettavien/katsottavien kuvien arvioitu määrä ja paristojen kestoaika, kun kuvat otetaan
[Normaali]-tilaa ja täynnä olevia paristoja käyttäen ympäristön lämpötilan ollessa
25 °C. Otettavien tai katsottavien kuvien määrää arvioitaessa on otettu huomioon
”Memory Stick Duo” -muistikortin vaihtaminen tarpeen mukaan.
Huomaa, että todellinen määrä voi olla ilmoitettua pienempi käyttöolosuhteiden mukaan.
• Paristojen lataus pienenee kameraa käytettäessä sekä ajan kuluessa (sivu 85).
• Seuraavat tekijät pienentävät otettavien ja katsottavien kuvien määrä ja lyhentävät paristojen kestoaikaa:– ympäristön alhainen lämpötila
– salamavalon toistuva käyttö
– kameran toistuva kytkeminen päälle ja pois
– zoomin toistuva käyttö
– [LCD:n taustavalo] -asetuksena on [Kirkas]
– paristojen heikko teho.
• Alkaliparistoille ilmoitetut arvot perustuvat kaupallisiin normeihin eivätkä koske kaikkia alkaliparistoja kaikissa käyttöolosuhteissa.
Arvot voivat vaihdella esimerkiksi paristojen valmistajan/tyypin, ympäristön olosuhteiden ja tuotteen asetusten mukaan.
• Alkaliparistot (mukana) on tarkoitettu vain käytön kokeiluun. Sinun on ehkä ostettava lisäparistot kameran säännöllistä käyttöä varten.
Otettaessa valokuvia
Katso ”Käyttöopas”, kohta ”Paristojen kestoaika ja tallennettavissa olevien kuvien määrä”.
• Kuvattaessa seuraavissa olosuhteissa:– (Kuvan laatu)-asetuksena on [Hieno].
– Kuva otetaan 30 sekunnin välein.
– Zoom kytketään vuorotellen ääriasentoihin W ja T.
– Salama välähtää joka toisella kerralla.
– Virta kytketään päälle ja pois joka kymmenennellä kerralla.
• Mittausmenetelmä perustuu CIPA-standardiin.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Kuvan koko ei vaikuta siihen, kuinka monta kuvaa paristojen kestoajan kuluessa voidaan ottaa.
Katsottaessa valokuvia
• Katsottaessa yksittäisiä kuvia järjestyksessä noin kolmen sekunnin välein
Kuvattaessa videoita
Paristot Kuvien määrä
Paristojen kestoaika
(min.)
Alkali Noin 1800 Noin 90
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Noin 4800 Noin 240
Paristot
Paristojen kestoaika
(min.)
Alkali Noin 40
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Noin 120Kameran hyödyntäminen
23
Tilapyörän käyttö
Aseta tilapyörä haluamasi toiminnon kohdalle.
Valokuvaustoimintatilat
Käytettävissä olevat tilapyörän asetukset on ilmaistu tässä ”Cyber-shot-käsikirjassa” seuraavasti.: Toimintatila Automaattisäätö
Tämän avulla on helppo ottaa kuvia, koska asetukset säädetään automaattisesti.: Valotusohjelma-tila
Tämän avulla voit ottaa kuvia valmiiksi asetetuin asetuksin ohjelman mukaisesti.: Ohjelmoitava automaattikuvaus -tila
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säätyy automaattisesti. Voit lisäksi valita eri asetuksia valikon avulla.
(Käytettävissä olevia toimintoja koskevia lisätietoja t sivu 26)
Tilapyörä
Ohjauspainike: Videoiden kuvaaminen: Toisto/muokkaus
Ei käytettävissä Käytettävissä24
Valotusohjelma
Kamera määrittää useamman toiminnon yhdistelmän, jotta kuvasta tulee ohjelman valintojen mukainen.
( : voit valita haluamasi asetuksen)
Makro Salamavalo Valkotasapaino Sarjakuvaus
——
Automaat. —
——
/
— /
SLValikon käyttö
25
Valikon käyttö
Valikkovaihtoehtojen käyttö
1 Kytke kamera päälle ja aseta sitten tilapyörä haluttuun asentoon.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot määräytyvät tilapyörän asennon mukaan.
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse haluamasi valikkovaihtoehto ohjauspainikkeen painikkeilla b/B.
• Jos haluamasi vaihtoehto ei ole näkyvissä, painele painikkeita b/B, kunnes se tulee näkyviin.
• Paina vaihtoehdon valitsemisen jälkeen z, kun tilapyörä on asennossa .
4 Valitse asetus painikkeilla v/V.
Valitsemasi asetus näkyy suurempana, ja se on asetettu.
5 Sulje valikko painamalla MENU.
• Jos jokin vaihtoehto ei ole näkyvissä, sen kohdan reunassa, jossa valikkovaihtoehdot yleensä näkyvät, on v/V-merkki. Saat näkymättömän vaihtoehdon esiin valitsemalla tämän merkin ohjauspainikkeella.
• Vaihtoehtoja, jotka eivät ole valittavissa, ei voi asettaa.v/V/b/B-painikez-painike
Tilapyörä
Ohjauspainike
MENU-painike
80
100
400
200
ISO
WB ISO
Automaat.Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 25
26
Valikon vaihtoehdot
Käytettävissä olevat valikon vaihtoehdot riippuvat toimintatilan valitsimen asennosta. Vain käytettävissä olevat vaihtoehdot näkyvät näytössä.
( : käytettävissä)
Toimintatilan valitsimen asento: Ohjelma
Kuvausvalikko (sivu 27)
(EV) — —
(Mittausmuoto) — —
WB (Valkotasap.) — —
ISO — — —
(Kuvan laatu) — — —
Mode (Kuvaustapa) — —
PFX (Kuvatehoste) — —
(Värikylläisyys) — — — —
(Terävyys) — — — —
(Asetus) —
Katseluvalikko (sivu 31)
( K a n s i o ) ————
- ( S u o j a a ) ————
D P O F ————
( T u l o s t a ) ————
( K u v a ) ————
( M u u t a k o k o a ) ————
( K ä ä n n ä ) ————
( A s e t u s ) ————Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 25
Valikon käyttö
27
Kuvausvalikko
Oletusarvojen kohdalla on -merkki.
• Valotusta koskevia lisätietoja t sivu 10.
• Korjausarvo voidaan asettaa 1/3 EV:n askelin.
• Jos kuvauskohde on hyvin kirkkaassa tai pimeässä ympäristössä tai käytetään salamavaloa, valotuksen säädöllä ei ehkä ole vaikutusta.
Tällä valitaan mittaustila, jonka avulla asetetaan, mistä osasta kohdetta valotus määritetään.
• Valotusta koskevia lisätietoja t sivu 10
(EV)
M +2.0EV Kohti +: kirkastaa kuvaa.
0EV Kamera määrittää valotuksen automaattisesti.m –2.0EV Kohti –: tummentaa kuvaa.
(Mittausmuoto)
Pistemit. (Pistemittaus)
()
Mittaa vain osan kohteesta.
• Tämä toiminto on hyödyllinen, kun kohde on taustavalaistu tai kun kohteen ja taustan välillä on voimakas kontrasti.
Monipiste
(Monikuviomittaus)
Jakaa kuvan useaan alueeseen ja mittaa kunkin alueen.
Kamera määrittää tasapainoisen valotuksen.
Valotuksen manuaalinen säätäminen.
Kohti – Kohti +
30
33
Pistemittauksen hiusristikko
Asetetaan kohteeseenKäyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 25
28
Tällä säädetään värisävyjä vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaisesti, esim. kun kuvan värit näyttävät oudoilta.
• V alkotasapainoa koskevia lisätietoja t sivu 11
• Valkotasapaino-toiminto ei ehkä toimi oikein, jos loistevalaistus välkkyy, vaikka (Loistelamppu) olisikin valittuna.
• Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä valotusohjelman kaikkien tilojen kanssa (sivu 24).
Tällä valitaan valoherkkyys, jonka yksikkönä on ISO. Mitä suurempi numero, sitä suurempi herkkyys.
• ISO-herkkyyttä koskevia lisätietoja t sivu 11
• Huomaa, että kuvaan tulee yleensä lisää kohinaa ISO-herkkyyden suurentuessa.
• [ISO]-asetuksena on Valotusohjelma-tilassa [Automaat.].
WB (Valkotasap.)n (Hehkulamppu) Tätä käytetään tilanteissa, joissa valaistusolosuhteet muuttuvat nopeasti, kuten juhlasaleissa, tai kirkkaassa valaistuksessa, kuten valokuvastudioissa.
(Loistelamppu) Tämän avulla säädetään loistevalaistuksen vaikutusta.
(Pilvinen) Tämän avulla säädetään pilvisen taivaan vaikutusta.
(Päivänvalo) Tätä käytetään kuvattaessa ulkona tai yöllä tai kuvattaessa neonvaloja, ilotulituksia tai auringonnousuja sekä auringonlaskua ennen ja sen jälkeen vallitsevissa olosuhteissa.
Automaat. Säätää automaattisesti valkotasapainon.
ISO
400 Valitse suuri numero, kun kuvaat pimeässä tai nopeasti liikkuvaa kohdetta, ja valitse pieni numero, kun haluat erittäin hyvälaatuisen kuvan.
200
100
80
Automaat.Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 25
Valikon käyttö
29
Tällä valitaan valokuvan laatu.
• Kuvan laatua koskevia lisätietoja t sivu 12
Tällä valitaan, ottaako kamera jatkuvasti kuvia suljinpainiketta painettaessa.
[Sarjakuvaus]
• Salamavalon asetuksena on (Pakotettu salama pois).
• Itselaukaisinta käytettäessä kuvasarjan maksimikoko on kolme kuvaa.
• Kun paristojen lataus on heikko tai sisäinen muisti tai ”Memory Stick Duo” on täynnä, sarjakuvaus pysähtyy.
• Et voi ottaa kuvia Sarjakuvaus-tilassa kaikilla Valotusohjelma-tilan eri asetuksilla (sivu 24).
• Kuvausväli on noin 2 sekuntia.
Kuvasarjojen maksimikoko
(Yksikkö: kuvaa)
(Kuvan laatu)
Hieno (FINE) Kuvaa laadukkaita kuvia (pieni tiivistyssuhde).
Vakio (STD) Kuvaa normaalilaatuisia kuvia (suuri tiivistyssuhde).
Mode (Kuvaustapa)
Sarjakuvaus ( ) Ottaa suurimman mahdollisen kuvasarjan (katso seuraavaa taulukkoa), kun suljinpainiketta pidetään painettuna.
• Kun ”Tallentaa” häviää näytöstä, voit ottaa seuraavan kuvan.
Normaali Kuvia ei oteta jatkuvana sarjana.
Laatu
Koko
Hieno Vakio
6M 3 3
3:2 3 3
3M 3 3
2M 3 3
VGA (s-posti) 3 3Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 25
30
Tämän avulla voidaan käyttää erikoistehosteita valokuvia ottaessa.
Säätää kuvan värikylläisyyttä.
Säätää kuvan terävyyttä.
Katso sivua 36.
PFX (Kuvatehoste)
Mustavalko ( ) Tallentaa kuvan yksivärisenä (mustavalkoisena).
Seepia ( ) Tallentaa kuvan seepianruskeana (kuten vanhoissa valokuvissa).
Pois Ei tehosteita.
(Värikylläisyys)
+ (5) Kohti +: kirkastaa väriä.
Normaali
– (5) Kohti –: tummentaa väriä.
(Terävyys)
+ ( ) Kohti +: Terävöittää kuvaa.
Normaali
– ( ) Kohti –: Pehmentää kuvaa.
(Asetus)Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 25
Valikon käyttö
31
Katselu-valikko
Oletusarvojen kohdalla on -merkki.
Tällä valitaan kansio, jossa on toistettavaksi haluttu kuva, kun kameraa käytetään ”Memory
Stick Duo” -kortin kanssa.
1 Valitse haluamasi kansio ohjauspainikkeen painikkeilla b/B.
2 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.z Kansio
Kamera tallentaa kuvat tiettyyn ”Memory Stick Duo” -muistikortin kansioon (sivu 40). Voit muuttaa kansiota tai luoda uuden kansion.
• Uuden kansion luominen t [Luo kansio] (sivu 40)
• Kuvien tallentamiseen käytetyn kansion muuttaminen t [Muuta kansiota] (sivu 41)
• Kun ”Memory Stick Duo” -korttiin on luotu useita kansioita ja kansion ensimmäinen tai viimeinen kuva on näkyvissä, esiin tulevat seuraavat ilmaisimet.: Siirtää edelliseen kansioon.: Siirtää seuraavaan kansioon.: Siirtää joko edelliseen tai seuraavaan kansioon.
(Kansio)
OK Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta Peruuttaa valinnan.
TAAKSE/SEUR.
Valitse kansio
Peruuta
OK
Kansionimi:102 2/2
Luotu:Tiedostomäärä:2006
102MSDCF
9
111 : :05:34AMKäyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 25
32
Suojaa kuvat tahattomalta poistamiselta.
Kuvien suojaaminen yksittäiskuvatilassa
1 Näytä kuva, jonka haluat suojata.
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse [-] (Suojaa) ohjauspainikkeen painikkeilla b/B ja paina sitten z.
Kuva on suojattu ja kuvassa näkyy - (suojaus) -ilmaisin.
4 Jos haluat suojata muita kuvia, valitse haluttu kuva painikkeilla b/B ja paina sitten z.
Kuvien suojaaminen hakemistotilassa
1 Tuo esiin hakemistonäyttö painamalla (Hakemisto).
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse [-] (Suojaa) ohjauspainikkeen painikkeilla b/B ja paina sitten z.
4 Valitse [Valitse] painikkeilla v/V ja paina sitten z.
5 Valitse kuva, jonka haluat suojata, painikkeilla v/V/b/B ja paina sitten z.
Valittuun kuvaan tulee vihreä --ilmaisin.
6 Suojaa muut kuvat toistamalla vaihe 5.
7 Paina MENU.
8 Valitse [OK] painikkeella B ja paina sitten z.
--ilmaisin muuttuu valkoiseksi. Valitut kuvat on suojattu.
• V oit suojata kaikki kansiossa olevat kuvat valitsemalla [Koko tämä kansio] vaiheessa 4 ja painamalla sitten z. Valitse [Päällä] painikkeella B ja paina sitten z.
- (Suojaa)
Suojaa (-) Katso seuraavaa menetelmää.
Poistu Lopettaa suojaustoiminnon.
VGA
2/9
Poistu
TAAKSE/SEUR.
Suojaa
-
SEURAAVAAN MENU
• VALITSE
- (vihreä)Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 25
Valikon käyttö
33
Suojauksen poistaminen
Yksittäiskuvatilassa
Paina z kohdan ”Kuvien suojaaminen yksittäiskuvatilassa” vaiheessa 3 tai 4.
Hakemistotilassa
1 Valitse kuva, jonka suojauksen haluat poistaa, kohdan ”Kuvien suojaaminen hakemistotilassa” vaiheessa 5.
2 Paina z, jolloin --ilmaisin muuttuu harmaaksi.
3 Toista edellä oleva toimenpide kaikille kuville, joiden suojauksen haluat poistaa.
4 Paina MENU, valitse [OK] painikkeella B ja paina sitten z.
Kaikkien kansiossa olevien kuvien suojauksen poistaminen
Valitse [Koko tämä kansio] kohdan ”Kuvien suojaaminen hakemistotilassa” vaiheessa 4 ja paina z. Valitse [Pois] painikkeella B ja paina sitten z.
• Huomaa, että sisäisen muistin tai ”Memory Stick Duo” -kortin alustaminen poistaa kaikki tallennusvälineelle tallennetut tiedot, vaikka kuvat olisikin suojattu, eikä näitä kuvia voi enää palauttaa.
• Kuvan suojaamiseen voi kulua jonkin aikaa.
Lisää (Kuvatilaus) -merkki kuviin, jotka haluat tulostaa (sivu 66).
Katso sivua 63.
Näyttää tallennetut kuvat järjestyksessä (Kuvaesitys).
Kuvaväli
DPOF
(Tulosta)
(Kuva)
3 s Asettaa kuvaesityksen kuvavälin.
5 s
10 s
30 s
1 min.Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 25
34
Kuva
Toista
1 Valitse [Kuvaväli], [Kuva] ja [Toista] ohjauspainikkeen painikkeilla v/V/b/B.
2 Valitse [Aloita] painikkeilla V/B ja paina sitten z.
Kuvaesitys käynnistyy.
Kun haluat lopettaa kuvaesityksen, paina z, valitse [Poistu] painamalla B ja paina sitten z.
• Diaesityksen aikana voit tuoda näkyviin edellisen/seuraavan kuvan painamalla b/B.
• Kuvaväli on vain ohjeellinen, ja se voi vaihdella kuvan koon ja muiden syiden mukaan.
Voit muuttaa tallennetun kuvan kokoa (Muuta kokoa) ja tallentaa sen uutena tiedostona.
Alkuperäinen tiedosto pysyy tallessa koon muuttamisen jälkeen.
1 Näytä kuva, jonka kokoa haluat muuttaa.
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse [ ] (Muuta kokoa) ohjauspainikkeen painikkeilla b/B ja paina sitten z.
4 Valitse haluttu koko painikkeilla v/V ja paina sitten z.
Kuva, jonka kokoa muutettiin, tallennetaan tallennuskansioon uusimpana tiedostona.
• Lisätietoja [Kuvakoko]-asetuksesta on sivulla 12.
• Kun kuvakokoa suurennetaan, kuvan laatu heikkenee.
• Kuvien kooksi ei voi muuttaa kokoa [3:2].
• Kun [3:2]-sivusuhteisen kuvan kokoa muutetaan, kuvan ylä- ja alareunaan tulee musta palkki.
Kansio Näyttää kaikki valitussa kansiossa olevat kuvat.
Kaikki Näyttää kaikki ”Memory Stick Duo” -kortille tallennetut kuvat.
Päällä Näyttää kuvia päättymättömänä sarjana.
Pois Kun kaikki kuvat on näytetty, kuvaesitys päättyy.
Aloita Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta Peruuttaa kuvaesityksen.
(Muuta kokoa)
6M Kokoasetus on vain ohjeellinen. (sivu 12)
3M
2M
VGA
Peruuta Peruuttaa koon muuttamisen.Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 25
Valikon käyttö
35
Kääntää valokuvan.
1 Näytä kuva, jonka haluat kääntää.
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse [ ] (Käännä) ohjauspainikkeen painikkeilla b/B ja paina sitten z.
4 Valitse [ ] painikkeella v ja käännä sitten kuva painikkeilla b/B.
5 Valitse [OK] painikkeilla v/V ja paina sitten z.
• Suojattuja kuvia ja videoita ei voi kääntää.
• Et ehkä pysty kääntämään muilla kameroilla otettuja kuvia.
• Kun kuvia katsotaan tietokoneessa, kuvan kääntämistietojen soveltaminen riippuu ohjelmistosta.
Katso sivua 36.
(Käännä)
Kääntää kuvan. Katso seuraavaa menetelmää.
OK Määrittää kääntämissuunnan. Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta Peruuttaa kääntämisen.
(Asetus)36
Asetus-näytön käyttö
Asetus-valintojen käyttö
Voit muuttaa oletusasetuksia Asetus-näytön avulla.
1 Kytke virta.
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Kun olet painanut ohjauspainikkeessa B, siirry asetukseen (Asetus) ja paina sitten uudestaan B.
4 Valitse toiminto, jonka haluat asettaa, painamalla ohjauspainikkeen painikkeita v/V/b/B.
Valitun kohdan kehys muuttuu keltaiseksi.
5 Anna asetus painamalla z.
Sulje (Asetus) -näyttö painamalla MENU.
Palaa valikkoon (Asetus) -näytöstä painelemalla ohjauspainikkeen painiketta b.
(Asetus) -asetuksen peruuttaminen
Valitse [Peruuta], jos se tulee näkyviin, ja paina sitten ohjauspainikkeen painiketta z. Jos se ei tule näkyviin, valitse edellinen asetus uudestaan.
• Tämä asetus pysyy voimassa, vaikka virta katkaistaisiin.v/V/b/B-painikez-painike
Tilapyörä
Ohjauspainike
MENU-painike
Tiedostonumero:USB-liitäntä:Videolähtö:Kellon asetus:OK
Peruuta
Asetus 2Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 36
Asetus-näytön käyttö
37
Kamera
Oletusarvojen kohdalla on -merkki.
Valitsee digitaalizoomin käyttötilan. Kamera suurentaa kuvaa optisella zoomilla (enintään
3×). Kun zoomin voimakkuus on yli 3×, kamera käyttää joko älykästä tai tarkkuusdigitaalizoomausta.
Kuvakoko ja suurin zoomauskerroin Älykästä zoomia käytettäessä
• Jos painat zoomauspainiketta, näkyviin tulee zoomin asteikko.
• Älykkään zoomin ja tarkkuuszoomin suurin zoomauskerroin sisältää optisen zoomin asteikon.
• Kun käytetään älykästä zoomausta, kohde voi näyttää epäterävältä näytössä. Tällä ei ole kuitenkaan vaikutusta tallennettuun kuvaan.
Digitaalizoomaus
Älykäs
(Älykäs zoom)
()
Suurentaa kuvaa digitaalisesti lähes kokonaan ilman vääristymiä. Tämä ei ole käytettävissä, kun kuvakokona on
[6M] tai [3:2].
• Älykkään zoomin maksimi on annettu seuraavassa taulukossa.
Tarkkuus
(Tarkkuusdigitaalizoom)
()
Suurentaa kaikki kuvakoot enintään kokoon 6×, mutta kuvan laatu heikkenee.
Pois Ei käytä digitaalizoomia.
Koko Suurin zoomauskerroin
3M Noin 4,1×
2M Noin 5,1×
VGA (s-posti) Noin 13×
Tämän viivan W-puoli on optisen zoomin aluetta ja T-puoli digitaalizoomin aluetta.
Zoomauskertoimen ilmaisinKäyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 36
38
Vähentää salamavalon käyttöön liittyvää punasilmäisyyttä. Valitse tämä ennen kuvaamista.
• Koska sulkimen toimintaa edeltää noin sekunnin viive, pidä kamera tukevasti paikallaan, ettei se liiku. Älä anna myöskään kohteen liikkua.
• Punasilmäisyyden eston tehokkuus riippuu mm. yksilöllisistä eroista, etäisyydestä kohteeseen ja siitä, näkeekö kohde salaman esivälähdykset.
Näyttää tallennetun kuvan näytössä noin kahden sekunnin kuluttua valokuvan ottamisesta.
• Automaattikatselun aikana ei voi ottaa seuraavaa kuvaa. Jos painat suljinpainikkeen puoliväliin tämän vaiheen aikana, tallennettu kuva häviää näytöstä ja voit ottaa välittömästi seuraavan kuvan.
Punas.esto
Päällä ( ) Vähentää punasilmäisyyttä.
• Salama välähtää vähintään kaksi kertaa ennen kuvan ottamista.
Pois Punasilmäisyyden estoa ei käytetä.
Autom. katselu
Päällä Automaattikatselua käytetään.
Pois Automaattikatselua ei käytetä.Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 36
Asetus-näytön käyttö
39
Sisäinen muisti -työkalu
Tämä ei tule näkyviin, kun kamerassa on ”Memory Stick Duo”.
Oletusarvojen kohdalla on -merkki.
Alustaa sisäisen muistin.
• Huomaa, että alustaminen poistaa peruuttamattomasti kaikki sisäisen muistin tiedot, suojatut kuvat mukaan lukien.
1 Valitse [OK] ohjauspainikkeen painikkeella v ja paina sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Sisäisen muistin kaikki tiedot poistetaan Valmis?”.
2 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
Alustus on suoritettu.
Alustus
OK Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta Peruuttaa alustuksen.Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 36
40
Memory Stick -työkalu
Tämä tulee näkyviin vain, kun kamerassa on ”Memory Stick Duo”.
Oletusarvojen kohdalla on -merkki.
Alustaa ”Memory Stick Duo” -muistikortin. Myynnissä olevat ”Memory Stick Duo” -kortit on jo alustettu ja niitä voidaan käyttää välittömästi.
• Huomaa, että alustaminen poistaa peruuttamattomasti kaikki tiedot ”Memory Stick Duo” -kortista, suojatut kuvat mukaan lukien.
1 Valitse [OK] ohjauspainikkeen painikkeella v ja paina sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Memory Stickin kaikki tiedot poistetaan Valmis?”.
2 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
Alustus on suoritettu.
Luo kansion ”Memory Stick Duo” -korttiin kuvien tallentamista varten.
1 Valitse [OK] ohjauspainikkeen painikkeella v ja paina sitten z.
Kansion luomisen näyttö tulee näkyviin.
2 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
Uusi kansio luodaan, ja sen numero on yhtä suurempi kuin edellisen kansion. Tästä uudesta kansiosta tulee käytössä oleva tallennuskansio.
• Kansiota koskevia lisätietoja on sivulla 31.
• Kun uutta kansiota ei luoda, 101MSDCF-kansiosta tulee tallennuskansio.
• V oit luoda kansioita aina kansioon ”999MSDCF” asti.
• Kuvat tallennetaan viimeksi luotuun kansioon, kunnes luodaan uusi kansio tai valitaan toinen kansio.
• Et voi poistaa kansiota kameralla. Kansion poistamiseen tarvitaan esim. tietokone.
• Yhteen kansioon voidaan tallentaa enintään 4 000 kuvaa. Kun kansion tilavuus ylittyy, luodaan automaattisesti uusi kansio.
• Lisätietoja, katso ”Kuvatiedostojen tallennuskohteet ja tiedostonimet” (sivu 53).
Alustus
OK Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta Peruuttaa alustuksen.
Luo kansio
OK Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta Peruuttaa kansion luomisen.
Valmis?
Luo kansio
Luo kansiota
102MSDCF
Peruuta
OKKäyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 36
Asetus-näytön käyttö
41
Tällä muutetaan kuvien tallentamiseen käytettävää kansiota.
1 Valitse [OK] ohjauspainikkeen painikkeella v ja paina sitten z.
Kansion valinnan näyttö tulee näkyviin.
2 Valitse haluttu kansio painikkeilla b/B ja [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
• 100MSDCF-kansiota ei voi valita tallennuskansioksi.
• Tallennettuja kuvia ei voi siirtää toiseen kansioon.
Kopioi kaikki sisäisessä muistissa olevat kuvat ”Memory Stick Duo” -kortille.
1 Asenna ”Memory Stick Duo”, jonka tilavuus on vähintään 32 Mt.
2 Valitse [OK] ohjauspainikkeen painikkeella v ja paina sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Sisäisen muistin kaikki tiedot kopioidaan Valmis?”.
3 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
Kopiointi alkaa.
• Käytä riittävän täysiä paristoja tai verkkolaitetta (ei mukana). Jos yrität kopioida kuvatiedostoja, kun paristojen varaus on vähissä, paristojen varaus saattaa loppua, jolloin kopiointi epäonnistuu tai tiedot voivat vahingoittua.
• Yksittäisiä kuvia ei voi kopioida.
• Alkuperäiset kuvat pysyvät sisäisessä muistissa kopioinnin jälkeenkin. Voit tyhjentää sisäisen muistin poistamalla ”Memory Stick Duo” -kortin kopioinnin jälkeen ja suorittamalla sitten [Alustus]-komennon
(Sisäinen muisti -työkalu) (sivu 39).
• Et voi valita ”Memory Stick Duo” -korttiin kopioitua kansiota.
• (Kuvatilaus) -merkki ei kopioidu, vaikka kopioitkin tiedot.
Muuta kansiota
OK Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta Peruuttaa tallennuskansion muuttamisen.
Kopioi
OK Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta Peruuttaa kopioinnin.
TAAKSE/SEUR.
Valitse kansio
Peruuta
OK
Kansionimi:102 2/2
Luotu:Tiedostomäärä:2006
102MSDCF
0
111 : :05:34AM
Kopioi
102_COPYKäyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 36
42
Asetus 1
1
Oletusarvojen kohdalla on -merkki.
Tällä valitaan nestekidenäytön taustavalon kirkkaus, kun kameraa käytetään paristoilla.
• [Kirkas]-asetus käyttää paristojen varauksen nopeammin loppuun.
Tällä valitaan ääni, joka kuuluu kameraa käytettäessä.
Tällä valitaan kieli, jota käytetään valikkovaihtoehtojen, varoitusten ja ilmoitusten näyttämiseen.
Palauttaa asetuksen oletusasetukseen.
1 Valitse [OK] ohjauspainikkeen painikkeella v ja paina sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Palauta kaikki asetukset Valmis?”.
2 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
Asetukset palautetaan oletusasetukseen.
• Varmista, ettei virtaa katkaista palautuksen aikana.
LCD-taustavalo
Kirkas Tekee kirkkaammaksi.
Normaali
Piippaus
Suljin Kytkee suljinta painettaessa kuuluvan sulkimen äänen päälle.
Päällä Kytkee ohjauspainiketta/suljinta painettaessa kuuluvan piippauksen / sulkimen äänen päälle.
Pois Kytkee piippauksen / sulkimen äänen pois päältä.
Valitse kieli
Palauta
OK Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta Peruuttaa palautuksen.Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 36
Asetus-näytön käyttö
43
Asetus 2
2
Oletusarvojen kohdalla on -merkki.
Tällä valitaan menetelmä, jolla kuville määrätään tiedostonumerot.
Tällä valitaan USB-tila, jota käytetään, kun kamera liitetään tietokoneeseen tai PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen USB-kaapelin avulla.
Tiedostonumero
Jatkuva Määrää numerot tiedostoille numerojärjestyksessä, vaikka tallennuskansiota tai ”Memory Stick Duo” -korttia vaihdettaisiinkin. (Kun vaihdetulla ”Memory Stick Duo”
-kortilla on tiedosto, jonka numero on suurempi kuin viimeksi määrätty numero, numeroksi määrätään numero, joka on suurinta numeroa yhden suurempi.)
Tyhjennä Aloittaa numerosta 0001 joka kerta, kun kansiota vaihdetaan.
(Kun tallennuskansiossa on tiedosto, numeroksi määrätään numero, joka on suurinta numeroa yhden suurempi.)
USB-liitäntä
PictBridge Kytkee kameran PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen
(sivu 63).
PTP Kun [PTP] (Picture Transfer Protocol) on asetettu ja kamera on liitetty tietokoneeseen, kameran tallennuskansiossa olevat kuvat kopioidaan tietokoneeseen. (Yhteensopiva käyttöjärjestelmien Windows XP ja Mac OS X kanssa.)
Massamuisti Muodostaa massamuistiyhteyden kameran ja tietokoneen tai muun USB-laitteen välille (sivu 49).Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 36
44
Asettaa kameran videolähtösignaalin liitettynä olevassa videolaitteistossa käytettävän TV-värijärjestelmän mukaiseksi. Eri maissa ja alueilla käytetään erilaisia TV-värijärjestelmiä. Jos haluat katsoa kuvia televisiossa, katso, mitä TV-värijärjestelmää kameran käyttömaassa tai
-alueella käytetään sivulta 69.
Tällä asetetaan aika ja päivämäärä.
Videolähtö
NTSC Asettaa videolähtösignaalin NTSC-tilaan (käytetään mm.
USA:ssa ja Japanissa).
PAL Asettaa videolähtösignaalin PAL-tilaan (käytetään mm.
Euroopassa).
Kellon asetus
OK Valitse [OK] ohjauspainikkeen painikkeella v ja paina z.
Suorita sitten menetelmä, joka on kuvattu kohdassa ”Kellon asettaminen”.
Peruuta Peruuttaa kellon asettamisen.Tietokoneen käyttäminen
45
Tietokoneen käyttäminen
Windows-tietokoneen käyttäminen
Macintosh-tietokonetta koskevia tietoja on kohdassa ”Macintosh-tietokoneen käyttäminen” (sivu 60).
Tässä osassa kuvataan englanninkielinen näytön sisältö.
Asenna ohjelmisto (mukana) ensin (sivu 47)
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen (sivu 48)
Kuvien katselu tietokoneessa
Kuvien katselu Cyber-shot Viewer -ohjelmistoa käyttäen (sivu 55)
• Tietokoneeseen tallennettujen kuvien katselu
• Päivämäärän mukaan järjestettyjen valokuvien katselu
• Kuvien muokkaaminen
Kuvien tulostaminen46
On suositeltavaa, että tietokoneessa, joka liitetään kameraan, on seuraavat ominaisuudet.
Suositeltavat ominaisuudet kuvien kopiointia varten
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi asennettu): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition tai
Windows XP Professional
• Toimintaa ei taata, jos käytössä on jonkin yllä kuvatun käyttöjärjestelmän päivitys tai käytetään monikäynnistysjärjestelmää.
USB-liitin: Mukana vakiovarusteena
Suositeltu käyttöympäristö ”Cyber-shot Viewer” -ohjelmiston käyttöön
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi asennettu): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition tai
Windows XP Professional
Äänikortti: 16-bittinen stereoäänikortti ja kaiuttimet
Suoritin/muisti: Pentium III 500 MHz tai nopeampi, vähintään 128 Mt RAM-muistia
(suositus: Pentium III 800 MHz tai nopeampi ja vähintään 256 Mt RAM-muistia).
Ohjelmisto: DirectX 9.0c tai uudempi
Kiintolevy: Asennukseen tarvittava levytila on vähintään 200 Mt
Näyttö: Näytön tarkkuus: 800 × 600 pistettä tai enemmän
Värit: vähintään High Color (16-bittiset värit)
• Tämä ohjelmisto on yhteensopiva DirectX-tekniikan kanssa. Käyttö edellyttää, että
”DirectX” on asennettu.
Kameran ja tietokoneen yhteenliittämistä koskevia huomautuksia
• Toimintaa ei taata kaikissa yllä mainituissa tietokoneympäristöissä.
• Jos kytket useamman kuin yhden USB-laitteen samaan tietokoneeseen samanaikaisesti, jotkin laitteet (kuten kamera) eivät ehkä toimi. Tämä riippuu käytettyjen USB-laitteiden tyypistä.
• Toimintaa ei taata käytettäessä USB-jakajaa.
• Käytettävissä on kaksi USB-yhteysmuotoa tietokoneeseen liittämistä varten: [Massamuisti]
(oletusasetus) ja [PTP]. Tässä osassa kuvataan esimerkkinä vaihtoehto [Massamuisti].
Lisätietoja [PTP]-vaihtoehdosta on sivulla 43.
• Kun tietokone palautuu keskeytys- tai lepotilasta, kameran ja tietokoneen välinen tiedonsiirto ei ehkä palaudu heti.
Suositeltava tietokoneympäristöTietokoneen käyttäminen
47
Ohjelmiston asentaminen (mukana)
Voit asentaa ohjelmiston (mukana) seuraavalla tavalla.
• Jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000/Me,
älä kytke kameraa tietokoneeseen ennen asennusta.
• Kirjaudu Windows 2000/XP:ssä sisään
Järjestelmänvalvojana.
1 Käynnistä tietokone ja aseta CD-levy (mukana) CD-levyasemaan.
Asennusvalikon näyttö tulee näkyviin.
• Jos se ei tule näkyviin, kaksoisnapsauta
(My Computer) (Oma tietokone) t
(CYBERSHOTSOFT).
2 Napsauta [Install] (Asenna).
Näkyviin tulee Choose Setup Language
(Valitse asennuskieli) -näyttö.
3 Valitse haluamasi kieli ja napsauta sitten [Next] (Seuraava).
License Agreement
(Käyttöoikeussopimus) -näyttö tulee näkyviin.
Lue sopimus huolellisesti. Jos hyväksyt sopimuksen ehdot, napsauta kohdan [I accept the terms of the license agreement] (Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot) vieressä olevaa valintanappia ja napsauta sitten
[Next].
4 Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
• Kun näkyviin tulee uudelleenkäynnistämisen vahvistamista koskeva ilmoitus, käynnistä tietokone uudelleen näytön ohjeiden mukaisesti.
• ”DirectX” asennetaan, jos sitä ei ole vielä asennettu.
5 Poista CD-levy asennuksen päätyttyä.48
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen
Tässä osassa kuvataan menetelmä käyttäen
Windows-konetta esimerkkinä.
Voit kopioida kuvia kamerasta tietokoneeseen seuraavasti.
Kun tietokoneessa on Memory Stick
-korttipaikka
Poista ”Memory Stick Duo” kamerasta ja aseta se Memory Stick Duo -sovittimeen.
Aseta Memory Stick Duo -sovitin tietokoneeseen ja kopioi kuvat.
Jos tietokone ei tunnista ”Memory Stick
PRO Duo” -korttia, katso sivua 77.
Kun tietokoneessa ei ole Memory
Stick -korttipaikkaa
Kopioi kuvat noudattamalla vaiheita 1–4 sivuilla 48–52.
• Jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000/Me, asenna mukana toimitettu ohjelmisto ennen kuin jatkat. Asennusta ei tarvitse tehdä Windows XP
-järjestelmissä.
• Tällä sivulla olevat näytöt kuvaavat kuvien kopiointia ”Memory Stick Duo” -kortilta.
1 Aseta kuvat sisältävä ”Memory
Stick Duo” -kortti kameraan.
• Tämä vaihe on tarpeeton, jos kopioidaan sisäisessä muistissa olevia kuvia.
2 Aseta riittävän täydet paristot kameraan tai kytke kamera pistorasiaan verkkolaitteen (ei mukana) avulla.
• Kun kopioit kuvia tietokoneeseen paristoja käyttäen ja paristojen varaus on vähissä, kopiointi voi epäonnistua tai kuvatiedot voivat vahingoittua, jos paristojen varaus loppuu kesken.
3 Aseta tilapyörä asentoon , kytke kameraan virta painamalla
POWER ja käynnistä tietokone.
Vaihe 1: Kameran ja tietokoneen valmistelu
2
1
1
2
POWERTietokoneen käyttäminen
49
• Windows XP -tietokoneissa työpöydälle tulee ohjattu automaattinen käynnistys.
”USB-tila Massamuisti” tulee kameran näyttöön.
Kun USB-yhteys luodaan ensimmäisen kerran, tietokone suorittaa automaattisesti ohjelman kameran tunnistamiseksi. Odota hetki.
* Tiedonsiirron aikana käytönilmaisimet muuttuvat punaisiksi. Älä käytä tietokonetta, ennen kuin ilmaisimet muuttuvat valkoisiksi.
• Jos ”USB-tila Massamuisti” ei tule näkyviin, aseta [USB-liitäntä]-asetukseksi [Massamuisti]
(sivu 43).
• Jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000/Me, suorita kohdassa ”Vaihe 3-B: Kuvien kopioiminen tietokoneeseen” sivulla 50 esitetyt vaiheet.
• Jos ohjatun asennuksen näyttö ei tule automaattisesti esiin Windows XP
-järjestelmässä, noudata kohdassa ”Vaihe 3-B: Kuvien kopioiminen tietokoneeseen” sivulla 50 neuvottua menetelmää.
Tässä osassa kuvataan esimerkkinä, kuinka kuvat kopioidaan My Documents
-kansioon.
1 Kun olet luonut USB-yhteyden vaiheessa 2, napsauta [Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Kopioi kuvat tietokoneessa olevaan kansioon käyttämällä
Microsoftin ohjattua skanneri- ja kameratoimintoa) t [OK], kun ohjatun toiminnon ruutu tulee automaattisesti työpöydälle.
Scanner and Camera Wizard (Ohjattu skanneri- ja kameratoiminto) -näyttö tulee näkyviin.
Vaihe 2: Kameran ja tietokoneen liittäminen
1 (USB)-liittimeen
2 USB-liittimeen
USB-kaapeli
USB-tila
MENU Käynnistä
Massamuisti
Memory Stick
Käytönilmai-simet*
Vaihe 3-A: Kuvien kopioiminen tietokoneeseen
1
250
2 Napsauta [Next].
Kameran ”Memory Stick Duo” -kortille tallennetut kuvat tulevat näkyviin.
• Jos ”Memory Stick Duo” -kortti ei ole asennettuna, sisäisessä muistissa olevat kuvat tulevat näkyviin.
3 Voit poistaa valintamerkit niiden kuvien kohdalta, joita et halua kopioida, napsauttamalla kyseistä valintaruutua ja napsauta sitten
[Next].
Picture Name and Destination (Kuvan nimi ja kohde) -näyttö tulee esiin.
4 Valitse kuville nimi ja kohde ja napsauta sitten [Next].
Kuvien kopiointi alkaa. Kun kopiointi on suoritettu, näkyviin tulee Other
Options (Muut vaihtoehdot) -näyttö.
• Tässä osassa kuvataan esimerkkinä, kuinka kuvat kopioidaan My Documents -kansioon.
5 Valitse kohta [Nothing. I'm finished working with these pictures] (En mitään. Olen lopettanut näiden kuvien kanssa työskentelyn) napsauttamalla sen vieressä olevaa valintanappia ja napsauta sitten [Next].
Completing the Scanner and Camera
Wizard (Lopetetaan ohjattua skanneri- ja kameratoimintoa) -näyttö tulee näkyviin.
6 Napsauta [Finish].
Ohjatun toiminnon näyttö sulkeutuu.
• Jos haluat jatkaa muiden kuvien kopiointia, irrota USB-kaapeli. Suorita sitten kohdassa
”Vaihe 2: Kameran ja tietokoneen liittäminen” sivulla 49 esitetyt vaiheet.
• Jos käytössä on Windows XP -järjestelmä, suorita kohdassa ”Vaihe 3-A: Kuvien kopioiminen tietokoneeseen” sivulla 49 esitetyt vaiheet.
Tässä osassa kuvataan esimerkkinä, kuinka kuvat kopioidaan My Documents
-kansioon.
1
2
1
2
Vaihe 3-B: Kuvien kopioiminen tietokoneeseen
1
2Tietokoneen käyttäminen
51
1 Kaksoisnapsauta [My Computer] t [Removable Disk] t [DCIM].
2 Kaksoisnapsauta kansiota, jossa kopioitavat tiedostot sijaitsevat.
Tuo sitten valikko esiin napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella kuvatiedostoa ja napsauta [Copy].
• Kuvatiedostojen tallennuskohdetta koskevia tietoja on sivulla 53.
3 Kaksoisnapsauta [My
Documents] -kansiota. Tuo sitten valikko esiin napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella My
Documents -kansiota ja napsauta sitten [Paste].
Kuvatiedostot kopioidaan My
Documents -kansioon.
• Jos kohdekansiossa on samanniminen tiedosto, esiin tulee päällekirjoittamisen vahvistamista koskeva ilmoitus. Jos kirjoitat uuden kuvan aiemman kuvan päälle, aiempi tiedosto poistetaan. Jos haluat kopioida kuvatiedoston poistamatta aiempaa tiedostoa, vaihda tiedoston nimi ja kopioi kuva sitten. Huomaa kuitenkin, että jos vaihdat tiedoston nimen (sivu 54), et ehkä voi katsoa kyseistä kuvaa kamerallasi.
2
1
1
252
Tässä osassa kuvataan, kuinka My
Documents -kansioon kopioituja kuvia voidaan katsoa.
1 Napsauta [Start] t [My
Documents].
My Documents -kansion sisältö tulee näkyviin.
• Jos et käytä Windows XP:tä, kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa [My
Documents] -kuvaketta.
2 Kaksoisnapsauta haluttua kuvatiedostoa.
Kuva tulee näkyviin.
Suorita alla mainitut toimenpiteet etukäteen, kun:• irrotat USB-kaapelin
• poistat ”Memory Stick Duo” -korttia
• asennat ”Memory Stick Duo” -korttia kameraan sen jälkeen kun olet kopioinut kuvat sisäisestä muistista
• kytket kameran pois päältä.x Windows 2000/Me/XP
1Kaksoisnapsauta tehtäväpalkissa.
2 Napsauta (USB Mass Storage Device) t [Stop].
3 Vahvista vahvistusikkunassa oleva laite ja napsauta sitten [OK].
4 Napsauta [OK].
Laite on kytketty irti.
• Vaihe 4 on tarpeeton Windows XP
-järjestelmissä.
Vaihe 4: Kuvien katselu tietokoneessa
1
2
USB-liitännän poistaminen
Kaksoisnapsauta tätäTietokoneen käyttäminen
53
Kameralla otetut kuvatiedostot on ryhmitelty ”Memory Stick Duo” -kortilla oleviin kansioihin.
Esimerkki: kansioiden tarkastelu Windows
XP:ssä
A Kansio, jossa on sellaisella kameralla tallennettuja kuvatiedostoja, jossa ei ole kansioiden luontitoimintoa
B Kansio, jossa on tällä kameralla tallennettuja kuvatiedostoja
Jos uusia kansioita ei ole luotu, kansiot ovat seuraavat:– ”Memory Stick Duo”: vain 101MSDCF
– Sisäinen muisti: vain 101_SONY
• 100MSDCF-kansioon ei voi tallentaa kuvia.
Näissä kansioissa olevat kuvat ovat käytettävissä vain katselua varten.
• MISC-kansioon ei voi tallentaa kuvia, eikä siinä olevia kuvia voi toistaa.
• Kuvatiedostot on nimetty seuraavasti. ssss tarkoittaa mitä tahansa numeroa 0001–9999.
Videotilassa kuvatun videotiedoston nimen numero-osa on sama kuin sitä vastaavalla hakemistokuvatiedostolla.
– Valokuvatiedostot: DSC0ssss.JPG
– Videotiedostot: MOV0ssss.A VI
– Hakemistokuvatiedostot, jotka tallennetaan videota kuvattaessa: MOV0ssss.THM
• Kansioita koskevia lisätietoja on sivuilla 31 ja
40.
Kuvatiedostojen tallennuskohteet ja tiedostonimet
A
B54
Tietokoneeseen tallennettujen kuvatiedostojen katselu kameralla (käyttämällä ”Memory Stick Duo” -korttia)
Tässä osassa kuvataan menetelmä käyttäen
Windows-konetta esimerkkinä.
Kun tietokoneeseen kopioitu kuvatiedosto ei ole enää ”Memory Stick Duo” -kortilla, voit katsoa tämän kuvan uudelleen kameralla, jos kopioit tietokoneessa olevan kuvatiedoston ”Memory Stick Duo”
-kortille.
• Vaihe 1 ei ole tarpeen, jos kamerallasi asetettua tiedostonimeä ei ole muutettu.
• Joitakin kuvia ei ehkä voi näyttää niiden koon vuoksi.
• Jos kuvatiedostoa on käsitelty tietokoneella tai jos se tallennettiin jonkin muun mallisella kameralla, kuvan katsominen kameralla ei välttämättä onnistu.
• Jos kansiota ei ole, luo ensin kansio kameralla
(sivu 40) ja kopioi sitten kuvatiedosto.
1 Napsauta hiiren kakkospainikkeella kuvatiedostoa ja napsauta sitten [Rename].
Muuta tiedostonimeksi
”DSC0ssss”.
Anna kohtaan ssss numero 0001–
9999.
• Jos näkyviin tulee päällekirjoituksen vahvistamista koskeva ilmoitus, anna jokin toinen numero.
• Tietokoneen asetukset voivat aiheuttaa sen, että tiedostonimen tunniste on näkyvissä.
Valokuvien tunniste on JPG ja videoiden tunniste A VI. Älä muuta tätä tunnistetta.
2 Kopioi kuvatiedosto ”Memory
Stick Duo” -kansioon seuraavassa järjestyksessä.
1Napsauta hiiren kakkospainikkeella kuvatiedostoa ja napsauta sitten [Copy].
2Kaksoisnapsauta [Removable Disk] tai
[Sony MemoryStick] kohdassa [My
Computer].
3Napsauta hiiren kakkospainikkeella
[DCIM]-kansiossa olevaa
[sssMSDCF] -kansiota ja napsauta sitten [Paste].
• sss tarkoittaa mitä tahansa numeroa
100 – 999.
1
2Tietokoneen käyttäminen
55
Cyber-shot Viewer -ohjelmiston (mukana) käyttö
Ohjelmiston avulla voit käyttää kameralla otettuja valokuvia ja videoita entistä tehokkaammin.
Tässä osassa annetaan Cyber-shot Viewer
-ohjelmiston yleiskuvaus ja peruskäyttöohjeet.
Cyber-shot Viewer -ohjelmiston avulla voit:• tuoda kameralla otettuja kuvia ja näyttää niitä tietokoneen näytössä.
• järjestää kuvia tietokoneessa olevassa kalenterissa kuvauspäivän mukaan ja katsella niitä.
• korjata, tulostaa ja lähettää kuvia sähköpostiliitteinä, muuttaa kuvauspäivää jne.
• Cyber-shot Viewer -ohjelmistoa koskevia tarkempia tietoja on Help-ohjeessa.
Pääset Help-ohjeeseen napsauttamalla
[Start] (Käynnistä) t [Programs]
(Ohjelmat) (Windows XP:ssä [All
Programs] (Kaikki ohjelmat)) t [Sony
Picture Utility] t [Help] (Ohje) t
[Cyber-shot Viewer].
Cyber-shot Viewer -ohjelmiston käynnistäminen
Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
(Cyber-shot Viewer) -kuvaketta.
Tai käynnistysvalikosta: Napsauta [Start] t [Programs] (Windows XP:ssä [All
Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Cyber-shot Viewer].
Cyber-shot Viewer -ohjelmiston sulkeminen
Napsauta näytön oikeassa yläkulmassa olevaa -painiketta.
Noudata seuraavia ohjeita, kun haluat tuoda kuvia kamerasta ja katsella tuotuja kuvia.
Kuvien tuominen
1 Varmista, että ”Media Check Tool”
(Tallennusvälineen tarkastustyökalu)* on käynnissä.
* ”Media Check Tool” -ohjelma tunnistaa ja tuo kuvat automaattisesti, kun Memory
Stick asetetaan lukijaan tai kamera kytketään tietokoneeseen.
Katso tehtäväpalkissa olevaa (Media
Check Tool) -kuvaketta.
• Jos -kuvaketta ei ole: Napsauta [Start] t [Programs] (Windows XP:ssä [All
Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Cyber-shot Viewer] t [Tools] t [Media
Check Tool].
2 Liitä kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun kamera on havaittu automaattisesti, näkyviin tulee [Import Images] (Tuo kuvat) -näyttö.
• Jos käytät Memory Stick -korttipaikkaa, katso ensin sivua 48.
• Jos ohjattu automaattinen käynnistys tulee näkyviin Windows XP:ssä, sulje se.
Cyber-shot Viewer -ohjelmiston yleiskuvaus
Cyber-shot Viewer -ohjelmiston käynnistäminen ja sulkeminen
Peruskäyttöohjeet56
3 Tuo kuvat.
Käynnistä kuvien tuonti napsauttamalla
[Import] (Tuo) -painiketta.
Kuvat tuodaan automaattisesti ”My
Pictures” (Omat kuvat) -kansioon luotuun kansioon, jonka nimenä on tuontipäivämäärä.
• ”Folder to be imported” (Tuontikansio)
-kansion vaihtamista koskevia ohjeita on sivulla 58.
Kuvien katselu
1 Tuotujen kuvien tarkastaminen
Cyber-shot Viewer -ohjelmisto käynnistyy, kun kuvien tuonti on suoritettu. Näkyviin tulevat tuotujen kuvien pikkukuvat.
• ”My Pictures” on oletuskansiona ”Viewed folders” (katselukansiot) -kansiossa.
• Voit katsoa kuvan kaksoisnapsauttamalla sen pikkukuvaa.
2 Viewed folders (Katselukansiot)
-kansioissa olevien kuvien katselu kalenterissa kuvauspäivän mukaan järjestettynä
1Napsauta [Calendar] (Kalenteri)
-välilehteä.
Kuvien kuvausvuodet luetellaan.
2Napsauta vuotta.
Kyseisenä vuonna otetut kuvat tulevat näkyviin kalenterissa kuvauspäivän mukaan järjestettyinä.
3Voit näyttää kuvat kuukausittain napsauttamalla haluamaasi kuukautta.
Näkyviin tulevat kyseisenä kuukautena otettujen kuvien pikkukuvat.
4Voit näyttää kuvat kellonajan mukaan napsauttamalla haluamaasi päivää.
Näkyviin tulevat kyseisenä päivänä otettujen kuvien pikkukuvat tunnin mukaan järjestettyinä.
Vuoden mukainen näyttö
Kuukauden mukainen näyttö
1
2
3
4Tietokoneen käyttäminen
57
Tunnin mukainen näyttö
• Saat luettelon tietyn vuoden tai kuukauden kuvista napsauttamalla kyseistä ajanjaksoa näytön vasemmalla puolella.
3 Y

TXT / PDF

Available 11 files for DSC-P32 View all >
HelpDrivers Since March 2000