Sony DCR-TRV27E Download Manual

3-075-067-72 (1)
2002 Sony Corporation
Käyttöohjeet
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytönaloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.
Brugervejledning
Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugervejledninggrundigt igennem og gemme den til fremtidig brug.
DCR-TRV16E/TRV18E/
TRV24E/TRV25E/TRV27E/
TRV116E/TRV118E
Digital
Video Camera
Recorder
DCR-TRV27E
SERIES
TM2
Suomi
Tervetuloa!
HUOMAUTUS
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivatvaikuttaa tämän digitaalisen videokamerankuvaan ja ääneen.
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan
EMC-direktiivin raja-arvojen mukainenkäytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle
3 metriä.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai jokin sähkömagneettinenkenttä aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelmauudelleen tai irrota USB-kaapeli ja liitä seuudelleen.
Onnittelut Sony Handycam Vision
-videokameran hankkimisen johdosta.
Handycam-videokameran erinomaisen kuvan- ja
äänenlaadun ansiosta voit tallentaaikimuistettavat hetket aitoina.
Handycam-videokamerassa on paljon tehokkaitatoimintoja, mutta se on silti hyvinhelppokäyttöinen. Kuvaat pian kotivideoita,joista voit nauttia vielä vuosien kuluttua.
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- jasähköiskuvaaran estämiseksi.
Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistusähköiskulle.
Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinenhuoltoliike.
Dansk
Velkommen!
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikkefrekvenser kan påvirke dette digitalevideokameras lyd og billede.
Dette produkt er blevet testet og fundet ioverensstemmelse med de grænser, som erafstukket i EMC-direktivet for anvendelse afkabler, som er kortere end 3 meter.
Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,og tilslut USB-kablet igen, hvis statisk elektriciteteller elektromagnetisme bevirker, atdataoverførslen afbrydes midt på båndet (fejl).
Tillykke med købet af denne Sony Handycam.
Ved hjælp af Handycam kan du forevige livetshøjdepunkter med en fremragende billed- oglydkvalitet.
Handycam er udstyret med mange avanceredefunktioner, men det er samtidigt nemt at betjene.
Du vil snart kunne optage hjemmevideoer, somdu kan nyde i mange år fremover.
ADVARSEL
For at undgå brand eller elektrisk stød måapparatet ikke udsættes for regn eller fugt.
Luk ikke kabinettet op, da der i så fald kanopstå fare for elektrisk stød.
Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeretservicepersonale.3
Käyttöönotto Introduktion
Toimitettujenvakiovarusteiden tarkistus
Tarkista, että seuraavat vakiovarusteet ontoimitettu videokameran mukana.
Kontrol af detmedfølgende tilbehør
8
12
4 7 5 6
3
9 0 qa
Kontroller, at følgende tilbehør leveres sammenmed camcorderen.
1 Trådløs fjernbetjening (1) (s. 297)
2 AC-L10A/L10B/L10C-lysnetadapter (1),netledning (1) (s. 29)
3 R6-batteri (størrelse AA) til fjernbetjening
(2) (s. 298)
4 Batteri (1) (s. 23, 24)
NP-FM30:DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/
TRV118E
NP-FM50:DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E
5 A/V-tilslutningskabel (1) (s. 55)
6 Skulderrem (1) (s. 294)
7 Objektivdæksel (1) (s. 34)
8 “Memory Stick” (1) (s. 139)
(undtagen DCR-TRV16E/TRV116E)
9 USB-kabel (1) (s. 203)
0 Cd-rom (SPVD-008 USB-driver) (1) (s. 209)qa 21-bens adapter (1) (s. 56)
Der kan ikke kompenseres for indholdet af enoptagelse, hvis optagelse eller afspilning ikkekan foretages på grund af fejlfunktion icamcorderen, lagringsmediet osv.
1 Langaton kaukosäädin (1) (s. 297)
2 AC-L10A-/L10B-/L10C-verkkolaite (1),virtajohto (1) (s. 29)
3 R6 (koko AA) -paristo kaukosäätimeen (2)
(s. 298)
4 Akku (1) (s. 23, 24)
NP-FM30:DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/
TRV118E
NP-FM50:DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E
5 A/V-liitäntäkaapeli (1) (s. 55)
6 Olkahihna (1) (s. 294)
7 Objektiivin suojus (1) (s. 34)
8 “Memory Stick” -kortti (1) (s. 139)
(Paitsi DCR-TRV16E/TRV116E)
9 USB-kaapeli (1) (s. 203)
0 CD-ROM-levy (SPVD-008 USB-ohjain) (1)
(s. 209)qa 21-nastainen sovitin (1) (s. 56)
Valmistaja ei ole velvollinen korvaamaantallennuksen tai toiston epäonnistumista, josepäonnistuminen johtuu jostakin muustasyystä kuin esimerkiksi videokamerassa tai -kasetissa olleesta viasta.4
Liikkuvan kuvan tai still-kuvien tallennus ja toisto
• Liikkuvan kuvan tallentaminennauhalle (s. 34)
• Still-kuvien tallentaminen nauhalle
(s. 61)
• Nauhan toisto (s. 49)
• Still-kuvien tallentaminen
“Memory Stick” -korttiin*
1)
(s. 57, 149)
• Liikkuvan kuvan tallentaminen
“Memory Stick” -korttiin*
1)
(s. 166)
• “Memory Stick” -korttiintallennettujen still-kuvien katselu*
1)
(s. 180)
• “Memory Stick” -korttiintallennetun liikkuvan kuvankatselu*
1)
(s. 184)
Otosten siirtäminentietokoneeseen
• “Memory Stick” -korttiintallennettujen kuvien katselu USB-kaapelin avulla*
1)
(s. 221, 227)
• Nauhalle tallennettujen kuvienkatseleminen USB-kaapelin avulla
(s. 216)
• Kuvien sieppaus videokamerastatietokoneeseen USB-kaapelin avulla
(s. 219)
• Analogisen signaalin muuntaminendigitaaliseksi kuviensieppaamiseksi tietokoneeseen*
2)
(s. 229)
Suomi
Pääominaisuudet
Pääominaisuudet5
Pääominaisuudet
Muut käyttötavat
Valotuksen säätötoiminnot kuvaustilassa
• BACK LIGHT (s. 42)
• NightShot/Super NightShot/Colour Slow Shutter (s. 43)
• PROGRAM AE (s. 74)
• Valotuksen käsisäätö (s. 77)
Kuvaustuloksen tehokkuutta lisäävät toiminnot
• Digitaalinen zoomaus (s. 39).
Tehdasasetus on OFF (ei käytössä). (Jos haluat käyttää suurempaa zoomaustakuin 20×, valitse digitaalinen zoomauskerroin valikkoasetusten kohdasta
D ZOOM.)
• Nosto/häivytystoiminnon (s. 66)
• Kuvatehosteet (s. 69)
• Digitaalitehosteet (s. 71)
• Otsikot (s. 129)
• MEMORY MIX*
1)
(s. 159)
Kuvaustuloksen luonnollisuutta lisäävät toiminnot
• Landscape-tila (s. 74)
• Sports lesson -tila (s. 74)
• Käsitarkennus (s. 78)
Kuvauksen jälkeen käytettävät toiminnot
• END SEARCH/EDITSEARCH/Rec Review (s. 47)
• DATA CODE (s. 51)
• Tape PB ZOOM (s. 88) / Memory PB ZOOM*
1)
(s. 190)
• ZERO SET MEMORY (s. 90)
• TITLE SEARCH (s. 91)
• Digitaalinen ohjelman editointi (s. 103, 174*
1)
)
*
1)
Paitsi DCR-TRV16E/TRV116E
*
2)
Vain DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
Pääominaisuudet6
Dansk
Hovedfunktioner
Optagelse og afspilningaf bevægelses- ellerstillbilleder
• Optagelse af bevægelsesbilleder påbånd (s. 34)
• Optagelse af stillbilleder på bånd
(s. 61)
• Afspilning af et bånd (s. 49)
• Optagelse af stillbilleder på en
“Memory Stick”*
1)
(s. 57, 149)
• Optagelse af bevægelsesbilleder påen “Memory Stick”*
1)
(s. 166)
• Visning af stillbilleder, der eroptaget på en “Memory Stick”*
1)
(s. 180)
• Visning af bevægelsesbilleder, derer optaget på en “Memory Stick”*
1)
(s. 184)
Visning af billeder påen computer
• Visning af billeder, der er optagetpå en “Memory Stick”, ved hjælp afet USB-kabel*
1)
(s. 221, 227)
• Visning af billeder, der er optagetpå bånd, ved hjælp af USB-kablet.
(s. 216)
• Visning af billeder på computerenmed camcorderen ved hjælp af
USB-kablet (s. 218)
• Konvertering af et analogt signal tilet digitalt signal for at hentebilleder til computeren*
2)
(s. 229)
Hovedfunktioner7
Hovedfunktioner
Andre anvendelsesmuligheder
Funktioner til justering af eksponeringen ved optagelse
• BACK LIGHT (s. 42)
• NightShot/Super NightShot/Colour Slow Shutter (farve) (s. 43)
• PROGRAM AE (s. 74)
• Manuel justering af eksponeringen (s. 77)
Funktioner, der gør billederne mere effektfulde
• Digital zoom (s. 39)
Standardindstillingen er OFF. (Hvis du vil foretage zoom med mere end 10×, skaldu vælge digital zoom under D ZOOM i menuindstillingerne).
• Fader (s. 66)
• Billedeffekter (s. 69)
• Digitale effekter (s. 71)
• Titler (s. 129)
• MEMORY MIX*
1)
(s. 159)
Funktioner, får optagelserne til at virke naturlige
• Landskabstilstand (s. 74)
• Sportstilstand (s. 74)
• Manuel fokusering (s. 78)
Funktioner til brug efter optagelse
• END SEARCH/EDITSEARCH/Rec Review (s. 47)
• DATA CODE (s. 51)
• PB ZOOM (bånd) (s. 88)/PB ZOOM (hukommelse)*
1)
(s. 190)
• ZERO SET MEMORY (s. 90)
• TITLE SEARCH (s. 91)
• Digital programredigering (s. 103, 174*
1)
)
*
1)
undtagen DCR-TRV16E/TRV116E
*
2)
Kun DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
Hovedfunktioner8
Suomi
Sisällysluettelo
Toimitettujen vakiovarusteiden tarkistus
............. 3
Pääominaisuudet ........ 4
Pika-aloitusopas
– Tallentaminen nauhalle ........... 12
– Tallentaminen “Memory Stick”
-korttiin*
1)
...... 14
Käyttöönotto
Tämän oppaan käyttö ........... 20
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu ......... 23
Akun asentaminen videokameraan
............ 23
Akun lataaminen ...... 24
Liittäminen pistorasiaan....... 29
Vaihe 2 Päivämäärän ja kellonajanasettaminen .......... 30
Vaihe 3 Kasetin lataaminen ........ 32
Kuvaus – Perusasiat
Kuvaaminen........ 34
Taustavalaistujen kohteidenkuvaaminen
– Taustavalokorjaus........ 42
Pimeäkuvaus
– NightShot/Super NightShot/
Colour Slow Shutter ....... 43
Ajastinkuvaus*
1)
........ 45
Nauhoituksen tarkistaminen
– END SEARCH/EDITSEARCH/
Rec Review ........... 47
Toisto – Perusasiat
Videokasetin toisto ......... 49
Näytön ilmaisinten tuominennäkyviin – Display-toiminto ...... 51
Kuvatun otoksen katselu televisiosta .... 55
Edistyneet kuvaustoiminnot
Still-kuvien tallentaminen “Memory Stick”
– korttiin tallennettaessa nauhalle*
1)
............. 57
Still-kuvan nauhoitus – Valokuvantallennus videonauhalle ....... 61
Valkotasapainon käsisäätö ......... 63
Laajakuvatilan käyttö ............ 65
Nosto/häivytystoiminnon (Fader)käyttö ............ 66
Erikoistehosteiden käyttö
– Kuvatehoste ........... 69
Erikoistehosteiden käyttö
– Digitaalitehoste ...... 71
PROGRAM AE -toiminnon käyttö ......... 74
Valotuksen käsisäätö ...... 77
Tarkennus käsin ......... 78
Jaksoittainen kuvaus ...... 80
Kuvaaminen kuva kerrallaan
– Yksittäisten kuvien kuvaaminen
............. 83
Edistyneet toistotoiminnot
Nauhojen toisto kuvatehostettakäyttämällä ........... 85
Nauhojen toisto digitaalitehosteitakäyttämällä ........... 86
Kuvattujen otosten suurentaminen
– Tape PB ZOOM ............ 88
Siirtyminen tiettyyn otokseen nopeasti
– ZERO SET MEMORY ........ 90
Nauhoitetun nauhan rajakohtien hakuotsikoiden perusteella
– TITLE SEARCH ............ 91
Otoksen haku päivämäärän avulla
– DATE SEARCH ............ 93
Still-kuvan haku – PHOTO SEARCH/
PHOTO SCAN .......... 96
Editointi
Videokasetin kopiointi ........... 99
Vain haluttujen otosten kopiointi
– Digitaalinen ohjelman editointi
(nauhoille) .......... 103
Video- tai televisio-ohjelmiennauhoittaminen*
2)
........... 118
Otoksen upottaminen kuvanauhurista
– Upotuseditointi*
2)
............. 122
Äänen jälkiäänitys ........ 124
Otsikon lisääminen kuvaan ...... 129
Omien otsikoiden luominen ............ 133
Videokasetin nimeäminen ........ 1369
Sisällysluettelo
“Memory Stick”
-korttitoiminnot*
1)
“Memory Stick” -kortin käyttö
– Johdanto ........... 139
Still-kuvien tallentaminen
“Memory Stick” -korttiin
– Valokuvan tallennus muistiin ..... 149
Nauhalla olevan kuvan tallentaminenstill-kuvaksi ............. 155
“Memory Stick” -kortissa olevan still
-kuvan upottaminen liikkuvaankuvaan – MEMORY MIX .......... 159
Liikkuvan kuvan tallentaminen
“Memory Stick” -korttiin
– MPEG-elokuvan tallennus ........... 166
Nauhalla olevien kuvien tallentaminenliikkuvaksi kuvaksi ............. 170
Editoitujen kuvien tallennus nauhaltaliikkuvaksi kuvaksi – Digitaalinenohjelman editointi (“Memory Stick”
-korttiin) ...... 174
Still-kuvien kopiointi nauhalta
– PHOTO SAVE ...... 178
Still-kuvien katselu– Muistiintallennetun kuvan toisto ........... 180
Liikkuvan kuvan katselu
– MPEG-elokuvan toisto ........... 184
“Memory Stick” -korttiin tallennettujenkuvien kopioiminen nauhalle*
3)
..... 188
“Memory Stick” -korttiin tallennettujenkuvien suurentaminen
– Memory PB ZOOM .......... 190
Kuvien jatkuva toisto
– SLIDE SHOW ....... 192
Tahattoman päällekuvauksenestäminen
– Kuvien suojaaminen ........ 194
Kuvien poistaminen – DELETE ............ 195
Tulostusmerkin kirjoittaminen
– PRINT MARK ...... 198
Lisävarusteena saatavan tulostimenkäyttäminen ............ 200
Kuvien katselu tietokoneenavulla
Kuvien katselu tietokoneesta
– Johdanto ........... 202
Videokameran liittäminentietokoneeseen USB-kaapelilla
– Windowsin käyttäjät ........ 206
Nauhalle tallennettujen kuvien katselutietokoneesta
– Windowsin käyttäjät ........ 216
“Memory Stick” -korttiin tallennettujenkuvien katselu tietokoneesta*
1)
– Windowsin käyttäjät ........ 221
Videokameran liittäminentietokoneeseen USB-kaapelilla*
1)
– Macintoshin käyttäjät ...... 224
“Memory Stick” -korttiin tallennettujenkuvien katselu tietokoneesta*
1)
– Macintoshin käyttäjät ...... 227
Kuvien sieppaus analogisestavideolaitteesta tietokoneeseen*
2)
– Signaalin muuntotoiminto ........... 229
Videokameran mukauttaminen
Valikkoasetusten muuttaminen ............ 231
Vianmääritys
Ongelmatyypit ja ratkaisuehdotukset
........... 251
Itsediagnoosinäyttö ...... 258
Varoitusilmaisimet ja -tiedotteet .......... 259
Lisätietoja
Käyttökelpoiset kasetit ......... 271
Tietoja “InfoLITHIUM”-akusta ............ 275
Tietoja i.LINK-toiminnosta ....... 277
Videokameran käyttö ulkomailla ......... 279
Kunnossapito ja yleisiä käyttöohjeita
........... 280
Tekniset tiedot .......... 286
Pikaopas
Osien ja säädinten sijainti ......... 290
Hakemisto ......... 301
*
1)
Paitsi DCR-TRV16E/TRV116E
*
2)
Vain DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
*
3)
Vain DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E10
Dansk
Indholdsfortegnelse
Kontrol af det medfølgende tilbehør ....... 3
Hovedfunktioner ........ 6
Kom hurtigt i gang
– Optagelse på et bånd ........... 16
– Optagelse på en “Memory Stick”*
1)
..... 18
Introduktion
Brug af denne brugervejledning ............. 20
Trin 1 Klargøring af strømforsyningen
............. 23
Isætning af batteriet ......... 23
Opladning af batteriet .......... 24
Tilslutning til en stikkontakt ivæggen ........... 29
Trin 2 Indstilling af dato og klokkeslæt
............. 30
Trin 3 Isætning af en kassette ............ 32
Optagelse – Grundlæggende
Optagelse af et billede ........... 34
Optagelse af motiver i modlys
– BACK LIGHT .......... 42
Optagelse i mørke – NightShot/
Super NightShot/Colour Slow
Shutter ............ 43
Optagelse ved brug af selvudløser*
1)
............ 45
Gennemsyn af optagelser
– END SEARCH/EDITSEARCH/
Rec Review ........... 47
Afspilning – Grundlæggende
Afspilning af et bånd ...... 49
Sådan viser du skærmindikatorerne
– Displayfunktion ........... 51
Sådan viser du afspilningen på tv .......... 55
Avancerede optagefunktioner
Optagelse af stillbilleder på en
“Memory Stick” under optagelse på etbånd*
1)
........... 57
Optagelse af stillbilleder på bånd
– Tape Photo-optagelse ........ 61
Manuel justering af hvidbalancen .......... 63
Brug af bredformat ......... 65
Brug af fader-funktionen ............ 66
Brug af specialeffekter – Billedeffekt ..... 69
Brug af specialeffekter – Digitaleffekt .... 71
Brug af PROGRAM AE-funktionen ....... 74
Manuel justering af eksponeringen ........ 77
Manuel fokusering .......... 78
Intervaloptagelse ............. 80
Optagelse billede for billede
– Billedoptagelse ....... 83
Avanceredeafspilningsfunktioner
Afspilning af bånd med billedeffekter ... 85
Afspilning af bånd med digitaleffekter
............. 86
Forstørrelse af billeder, der er optagetpå bånd – PB ZOOM (bånd) ............. 88
Hurtig lokalisering af en sekvens
– ZERO SET MEMORY ........ 90
Søgning efter grænser på et optagetbånd efter titel – TITLE SEARCH .... 91
Datosøgning i en optagelse
– DATE SEARCH ............ 93
Søgning efter et foto – PHOTO
SEARCH/PHOTO SCAN ........... 96
Redigering
Kopiering af et bånd ....... 99
Kopiering af udvalgte sekvenser
– Digital programredigering
(på bånd) ...... 103
Optagelse af video- eller tv
-programmer*
2)
....... 118
Indsættelse af en sekvens fra envideobåndoptager
– Indsættelsesredigering*
2)
......... 122
Eftersynkronisering ...... 124
Indkopiering af en titel ......... 129
Oprettelse af egne titler ............. 133
Anbringelse af en etiket på et bånd ...... 13611
Indholdsfortegnelse
“Memory Stick”-handlinger*
1)
Brug af en “Memory Stick”
– Introduktion ......... 139
Optagelse af stillbilleder på
“Memory Stick”
– Memory Photo-optagelse ............. 149
Optagelse af et billede fra et bånd somet stillbillede ............ 155
Indkopiering af et stillbillede på en
“Memory Stick” i et billede
– MEMORY MIX ........... 159
Optagelse af bevægelsesbilleder på en
“Memory Stick”
– MPEG-filmoptagelse ........ 166
Optagelse af billeder fra et bånd som etbevægelsesbillede ........... 170
Optagelse af redigerede billeder fra etbånd som et bevægelsesbillede
– Digital programredigering
(på en “Memory Stick”) ...... 174
Kopiering af stillbilleder fra et bånd
– PHOTO SAVE ...... 178
Visning af stillbilleder
– Memory Photo-afspilning ............ 180
Visning af bevægelsesbilleder
– MPEG-filmafspilning ....... 184
Kopiering af billeder, der er optaget påen “Memory Stick”, til et bånd*
3)
... 188
Forstørrelse af stillbilleder, der eroptaget på en “Memory Stick”
– PB ZOOM (hukommelse) ............. 190
Gentagen afspilning af billeder
– SLIDE SHOW ....... 192
Forhindring af sletning ved et uheld
– Billedbeskyttelse .......... 194
Sletning af billeder – DELETE ......... 195
Skrivning af et udskrivningsmærke
– PRINT MARK ...... 198
Brug af en printer (medfølger ikke) ..... 200
Visning af billeder ved hjælp afcomputeren
Visning af billeder ved hjælp afcomputeren – Introduktion............ 202
Tilslutning af camcorderen tilcomputeren ved hjælp af USB
-kablet – For Windows-brugere ..... 206
Visning af billeder, der er optaget påbånd, ved hjælp af en computer
– For Windows-brugere ............ 216
Visning af billeder, der er optaget på
“Memory Stick” med computeren*
1)
– For Windows-brugere ............ 221
Tilslutning af camcorderen tilcomputeren ved hjælp af
USB-kablet*
1)
– For Macintosh-brugere ........... 224
Visning af billeder, der er optaget påbånd, ved hjælp af en computer*
1)
– For Macintosh-brugere ........... 227
Visning af billeder på en computer vedhjælp af en analog videoenhed*
2)
– Funktion til signalkonvertering
........... 229
Brugertilpasning afcamcorderen
Ændring af menuindstillingerne .......... 231
Fejlfinding
Problemtyper og -afhjælpning ......... 261
Selvdiagnosedisplay ............ 268
Advarselsindikatorer og -meddelelser
........... 269
Yderligere oplysninger
Brugbare kassetter ........ 271
“InfoLITHIUM”-batteriet ......... 275i.LINK ........... 277
Brug af camcorderen i udlandet ........... 279
Vedligeholdelse ogsikkerhedsforskrifter ........... 280
Tekniske data ............ 288
Hurtig oversigt
Dele og knapper ............ 290
Indeks ........... 302
*
1)
Undtagen DCR-TRV16E/TRV116E
*
2)
Kun DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
*
3)
Kun DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E12
Pika-aloitusopas
Suomi
Pika-aloitusopas – Tallentaminen nauhalle
Tässä luvussa on esitelty videokameran perustoiminnot, joillavoit nauhoittaa nauhalle. Lisätietoja on sulkeissa “( )”mainituilla sivuilla.
Videokasetin lataaminen videokameraan (s. 32)
Virtajohdon liittäminen (s. 29)
Käytä akkua virtalähteenä, kun käytät kameraa ulkona (s. 23).
Avaa DC IN
-virtaliitännänkansi.
Kytke pistoke liitäntään senv-merkki ylöspäin.
Verkkolaite (sisältyy vakiovarusteisiin)
1 Liu'uta OPEN/
EJECT-kytkintä nuolensuuntaan ja avaa kansi.
2 Lataa kasetti paikalleenpainamalla kasetinselkämystä keskeltä.
Aseta kasetti suoraanasentoon kasettipesäänniin syvälle kuin semenee siten, ettäkasetin ikkunapuoli onulospäin.
3 Sulje kasettipesäpainamallakasettipesän -merkkiä.
Kun kasettipesä onlaskeutunut täysinalas, sulje kansi niin,että se napsahtaa.13
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
Pika-aloitusopas
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
PLAY
REW
Kuvaaminen (s. 34)
Toistokuvan tarkkailu nestekidenäytöstä (s. 49)
Kun ostat videokameran, sen kellonaikaa ei ole asetettu. Jos haluat lisätä nauhoitettavaan kuvaanpäivämäärän ja kellonajan, aseta oikea kellonaika ennen kuvauksen aloittamista (s. 30).
HUOMAUTUS
Älä nosta videokameraa etsimestä,nestekidenäytöstä tai akusta.
2 Kelaa nauhaa taaksepäinpainamalla m -painiketta.
3 Käynnistä toisto painamalla N -painiketta.
1 Poista objektiivin suojus.
3 Pidä OPEN-painiketta alaspainettuna jaavaanestekidenäyttö.
Kuva tuleenäyttöön.
Etsin
Kun nestekidenäyttö on suljettuna, käytä etsintäasettamalla silmäsi kameran silmäsuppiloa vasten.
Säädä etsimen linssi näkösi mukaan (s. 38).
2 Paina pientä vihreääpainiketta ja siirrä POWER-kytkin CAMERA-asentoon.
4 Paina START/STOP-painiketta. Videokamerakäynnistää kuvauksen. Kunhaluat lopettaa kuvauksen,paina START/STOP-painiketta uudelleen.
*
1)
Vain DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*
2)
Vain DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
1 Paina pientä vihreääpainiketta ja siirrä
POWER-kytkin
PLAYER*
1)
/VCR*
2)
-asentoon.14
Pika-aloitusopas
– Tallentaminen “Memory Stick” -korttiin
Tässä luvussa on esitelty videokameran perustoiminnot, joillavoit tallentaa videokamerassa olevaan “Memory Stick” -korttiin.
Lisätietoja on sulkeissa “( )” mainituilla sivuilla.
“Memory Stick” -kortin asentaminen (s. 142)
Asenna “Memory Stick” -kortti “Memory Stick” -korttipaikkaan B-merkki ylöspäin kuvanmukaisesti niin pitkälle kuin kortti menee.
Virtajohdon liittäminen (s. 29)
Käytä akkua virtalähteenä, kun käytät kameraa ulkona (s. 23).
– Paitsi DCR-TRV16E/TRV116E
Pika-aloitusopas
Avaa DC IN
-virtaliitännänkansi.
Kytke pistoke liitäntään senv-merkki ylöspäin.
Verkkolaite (sisältyy vakiovarusteisiin)
“Memory Stick” -korttipaikka
B-merkki
Kun haluat poistaa “Memory
Stick” -kortin, paina “Memory
Stick” -korttia kerran kevyesti.15
Kuvan tallentaminen “Memory Stick” -korttiin (s. 149)
Kun ostat videokameran, sen kellonaikaa ei oleasetettu. Jos haluat lisätä nauhoitettavaankuvaan päivämäärän ja kellonajan, aseta oikeakellonaika ennen kuvauksen aloittamista (s. 30).
HUOMAUTUS
Älä nosta videokameraa etsimestä,nestekidenäytöstä tai akusta.
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
PHOTO
PHOTO
1 Poista objektiivin suojus.
3 Pidä OPEN-painiketta alaspainettuna jaavaanestekidenäyttö.
Kuva tuleenäyttöön.
Etsin
Kun nestekidenäyttö on suljettuna, käytä etsintäasettamalla silmäsi kameran silmäsuppiloavasten.
Säädä etsimen linssi näkösi mukaan (s. 38).
2 Paina pientä vihreääpainiketta ja siirrä POWER-kytkin MEMORY-asentoon.
Varmista, että LOCK-kytkinon vasemmanpuoleisessa
(lukitsemattomassa)asennossa.
5 Paina PHOTO-painikettasyvemmälle.
Toistettavien still-kuvien tarkkailunestekidenäytöstä (s. 180)
PLAY
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
1 Paina pientä vihreääpainiketta ja siirrä
POWER-kytkin
MEMORY- tai
PLAYER*
1)
/VCR*
2)
-asentoon.
2 Paina MEMORY PLAY -painiketta. Viimeksitallennettu kuva tulee näyttöön.
Valitse haluamasi kuva painamalla MEMORY
–/+ -painiketta.
LOCK-kontakt
Pika-aloitusopas
*
1)
Vain DCR-TRV18E/TRV24E
*
2)
Vain DCR-TRV25E/TRV27E/
TRV118E
4 Pidä PHOTO-painike kevyestialas painettuna.16
Kom hurtigt i gang
Dansk
Kom hurtigt i gang – Optagelse på et bånd
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de grundlæggendefunktioner til optagelse på bånd på camcorderen. Se sidetallene iparentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Isætning af en kassette (s. 32)
Tilslutning af netledningen (s. 29)
Brug batteriet, når du anvender camcorderen udenfor (s. 23).
Åbn DC IN-indgangsdækslet.
Tilslut stikket med v-mærket opad.
Lysnetadapter (medfølger)
1 Skub OPEN/
EJECT i pilens retning,og åbn dækslet.
2 Tryk på midten afkassettens bagkant forat isætte kassetten.
Sæt kassetten lige i også langt som muligt indi kassetterummet medvinduet opad.
3 Luk kassetterummetved at trykke påpåkassetterummet.
Når dækslet tilkassetterummet er heltnede, skal du lukkedækslet ved at klikkedet på plads.17
Kom hurtigt i gang
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
PLAY
REW
Optagelse af et billede (s. 34)
Overvågning af afspilningsbilledet på LCD-skærmen (s. 49)
Når du køber camcorderen, er tidsindstillingen deaktiveret. Hvis du vil optage dato og klokkeslætfor et billede, skal du angive tidsindstillingen inden optagelse (s. 30).
Bemærk!
Løft ikke camcorderen ved kun atholde fast i søgeren, LCD-panelet ellerbatteriet.
2 Tryk på m for at spole båndettilbage.
3 Tryk på N for at starteafspilningen.
1 Fjern objektivdækslet.
3 Åbn LCD-panelet, mensdu trykker på
OPEN. Billedetvises påskærmen.
Søger
Anvend søgeren ved at sætte øjet til søgerokularet,når LCD-panelet er lukket.
Tilpas søgerokularet til dine øjne (s. 38).
2 Sæt POWER-kontakten på
CAMERA, mens du trykkerpå den lille grønne knap.
4 Tryk på START/STOP.
Camcorderen begynder atoptage. Tryk på START/
STOP igen, hvis du ikkevil optage mere.
*
1)kun DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*
2)kun DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
1 Sæt POWER-kontakten på
PLAYER*
1)
/VCR*
2)
,mens du trykker påden lille grønne knap.18
Kom hurtigt i gang
– Optagelse på en “Memory Stick”
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de grundlæggendefunktioner til optagelse på “Memory Stick” på camcorderen. Sesidetallene i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Isætning af “Memory Stick” (s. 142)
Isæt en “Memory Stick” så langt som muligt ind i åbningen til “Memory Stick”, så B-mærket vender opad som vist på tegningen.
Tilslutning af netledningen (s. 29)
Brug batteriet, når du anvender camcorderen udenfor (s. 23).
– Undtagen DCR-TRV16E/TRV116E
Åbning til “Memory Stick”
B-mærke
Når du vil tage “Memory
Stick” ud, skal du trykke letpå “Memory Stick” éngang.
Kom hurtigt i gang
Åbn DC IN-indgangsdækslet.
Tilslut stikket med v-mærket opad.
Lysnetadapter (medfølger)19
Kom hurtigt i gang
Optagelse af et billede på en “Memory Stick” (s. 149)
Bemærk!
Løft ikke camcorderen ved kun atholde fast i søgeren, LCD-panelet ellerbatteriet.
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
PHOTO
PHOTO
1 Fjern objektivdækslet.
3 Åbn LCD-panelet, mensdu trykker på
OPEN. Billedetvises påskærmen.
Søger
Anvend søgeren ved at sætte øjet tilsøgerokularet, når LCD-panelet er lukket.
Tilpas søgerokularet til dine øjne (s. 38).
Når du køber camcorderen, er tidsindstillingendeaktiveret. Hvis du vil optage dato ogklokkeslæt for et billede, skal du angivetidsindstillingen inden optagelse (s. 30).
2 Sæt POWER-kontakten på
MEMORY, mens du trykkerpå den lille grønne knap.
Sørg for, at LOCK-kontaktener sat i venstre position
(ulåst).
4 Bliv ved med attrykke let på
PHOTO.
Overvågning af afspilningsstillbillederne på LCD-skærmen (s. 180)
PLAY
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
1 Sæt POWER-kontaktenpå MEMORY eller
PLAYER*
1)
/VCR*
2)
,mens du trykker påden lille grønne knap.
2 Tryk på MEMORY PLAY. Det senest optagnebillede vises.
Tryk på MEMORY –/+ for at vælge det ønskedebillede.
LOCK-kontakten
5 Tryk hårdere på
PHOTO.
*
1)
Kun DCR-TRV18E/TRV24E
*
2)
Kun DCR-TRV25E/TRV27E/
TRV118E20
Denne brugervejledning gælder for de syvmodeller, der er angivet i oversigten nedenfor.
Kontroller modelnummeret nederst påcamcorderen, inden du begynder at læse dennebrugervejledning og tage camcorderen i brug.
Som hovedregel er DCR-TRV27E den model, deranvendes i illustrationerne. Hvis der er anvendten anden model, fremgår det pågældendemodelnavn af illustrationerne. Eventuelleforskelle på de forskellige modellersfunktionsmåde, angives tydeligt i teksten, f.eks.kan der stå “kun DCR-TRV27E”.
Camcorderens knapper og indstillinger skrivesmed versaler i denne brugervejledning.
Eksempel: Sæt POWER-kontakten på CAMERA.
Når du udfører en handling, udsendes der et bip,som angiver, at handlingen udføres.
Tässä oppaassa olevat ohjeet koskevat seitsemääalla olevassa taulukossa mainittua mallia.
Tarkista videokameran mallinumero senpohjasta, ennen kuin alat lukea tätä opasta jakäyttää videokameraa. Mallia DCR-TRV27E onkäytetty oppaan kuvituksessa. Jos kuvassa onjokin muu malli, sen mallinumero on mainittukuvan yhteydessä. Erot eri mallienkäyttötavoissa on ilmaistu tekstissä selvästi,esimerkiksi ilmauksella “vain DCR-TRV27E”.
Lukiessasi tätä opasta huomaat pian, ettävideokameran painikkeet ja asetukset onmerkitty isoilla kirjaimilla.
Esimerkki: Aseta POWER-kytkin CAMERA-asentoon.
Suorittaessasi jotakin toimintoa kuulet
äänimerkin, joka ilmaisee, että kamera suorittaatoimintoa.
— Käyttöönotto —
Tämän oppaan käyttö
Erot/Forskelle
DCR- TRV16E TRV18E TRV24E TRV25E TRV27E TRV116E TRV118E
MEMORY-merkki*
1)
(POWER-kytkimessä)/
— zzzz— z
MEMORY-mærke*
1)
(på POWER-kontakten)
VCR-merkki*
2)
(POWER-kytkimessä)/
———zzzz
VCR-mærke*
2)
(på POWER-kontakten)
DV-liitäntä/z*
3)z*
3)z*
3)zzzz
DV-stik
AUDIO/
VIDEO-liitäntä/z*
3)z*
3)z*
3)zzzz
AUDIO-/
VIDEO-stik
Älykäsvarustekenkä/ 8-nast./ 15-nast.*
4)
/ 15-nast.*
4)
/ 15 pin*
4)
/ 15-nast.*
4)
/ 8-nast./ 15-nast.*
4)
/
Intelligent 8 ben 15 ben*
4)
15 ben*
4)
15 ben*
4)
15 ben*
4)
8 ben 15 ben*
4)tilbehørssko
6,2 cm 6,2 cm 6,2 cm 6,2 cm 8,8 cm 6,2 cm 6,2 cm
Nestekidenäyttö/ (2,5")/ (2,5")/ (2,5")/ (2,5")/ (3,5")/ (2,5")/ (2,5")/
LCD-skærm 6,2 cm 6,2 cm 6,2 cm 6,2 cm 8,8 cm 6,2 cm 6,2 cm
(2,5 type) (2,5 type) (2,5 type) (2,5 type) (3,5 type) (2,5 type) (2,5 type)z On/Medfølger
— Ei ole/Medfølger ikke
— Introduktion —
Brug af denne brugervejledning21
Käyttöönotto Introduktion
*
1)
Malli, jonka POWER-kytkimessä on teksti
MEMORY, on varustettu muistitoiminnoilla.
Katso lisätietoja sivulta 139.
*
2)
Mallit, joiden POWER-kytkimessä on teksti
VCR, pystyvät nauhoittamaan kuvaa toisestalaitteesta, esimerkiksi kuvanauhurista.
Muissa malleissa POWER-kytkimessä on teksti
PLAYER.
*
3)
Vain lähtö
*
4)
Älykäs varustekenkä on tarkoitettu tulostimen
(lisävaruste) käyttöön (s. 200).
Kasettimuistia koskevahuomautus
Videokamerasi on DV-formaatin mukainen. Voitkäyttää videokamerassasi vain mini-DV-kasetteja. On suositeltavaa, että käytät kasetteja,joissa on kasettimuisti .
Toiminnot, joiden käyttötoimenpiteet riippuvatsiitä, onko kasetissa muistia:– END SEARCH (s. 47)
– DATE SEARCH (s. 93)
– PHOTO SEARCH (s. 96).
Toiminnot, joita voit käyttää vain kasettimuistinavulla:– TITLE SEARCH (s. 91)
– otsikon lisääminen (s. 129)
– videokasetin nimeäminen (s. 136).
Lisätietoja kasettityypeistä on sivulla 271.
Tämä merkki on niiden toimintojenkuvauksen yhteydessä, joita käytetäänvain kasettimuistin avulla.
Kasettimuistilla varustetuissa kaseteissa onmerkki (Cassette Memory, kasettimuisti).
Huomautus TV-värinormeista
Käytössä oleva TV-värinormi vaihtelee maittaintai alueittain. Jotta voit katsella kuvauksiasitelevisiosta, television on oltava PAL-norminmukainen.
Tekijänoikeuksiin liittyviähuomautuksia
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat sekämuu vastaava aineisto voi ollatekijänoikeuslakien suojaamaa. Tällaisenaineiston luvaton kopiointi voi ollatekijänoikeuslakien vastaista.
Tämän oppaan käyttö Brug af denne brugervejledning
*
1)
En model med betegnelsen MEMORY på
POWER-kontakten er udstyret medhukommelsesfunktioner.
Se side 139, hvis du ønsker yderligereoplysninger.
*
2)
En model med VCR-mærket på POWER-kontakten kan optage billeder fra andet udstyr,f.eks. en videobåndoptager.
De andre modeller har PLAYER-mærket på
POWER-kontakten.
*
3)
Kun udgang
*
4)
Denne intelligente tilbehørssko er udviklet tilat bruge en printer (medfølger ikke) (s. 200).
Bemærkning vedrørendekassettehukommelse
Camcorderen er baseret på DV-formatet. Du kankun bruge DV-minikassetter med camcorderen.
Vi anbefaler, at du bruger et bånd medkassettehukommelse .
Funktioner, der kræver forskellige handlinger,afhængigt af, om båndet harkassettehukommelse eller ej, er følgende:– END SEARCH (s. 47)
– DATE SEARCH (s. 93)
– PHOTO SEARCH (s. 96)
Funktioner, der kun kan udføres medkassettehukommelse, er følgende:– TITLE SEARCH (s. 91)
– Indkopiering af et titel (s. 129)
– Anbringelse af etiket på et bånd (s. 136)
Detaljer om kassettetyper finder du på side 271.
Du ser dette mærke under introduktionenaf funktioner, der kun kan udføres medkassettehukommelse.
Kassetter med kassettehukommelse er markeretmed (kassettehukommelse).
Bemærkning vedrørende tv-farvesystemer
Tv-farvesystemerne afhænger af landet ellerområdet. Hvis du vil vise dine optagelser på ettv, skal du bruge et tv, der er baseret på PAL-systemet.
Ophavsret
Fjernsynsprogrammer, film, videobånd og andetmateriale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af sådant materiale kanvære i strid med gældende ophavsretliglovgivning.22
Tämän oppaan käyttö Brug af denne brugervejledning
[c][ d]
[a] [b]
Sikkerhedsforskrifter iforbindelse med håndtering ogvedligeholdelse af camcorderen
Objektiv og LCD-skærm/-søger (kunpå monterede modeller)
• LCD-skærmen og søgeren er fremstillet vedhjælp af en teknologi, der er kendetegnetved ekstrem højpræcision, således atandelen af effektive pixel udgør 99,99%. Derkan dog forekomme små sorte og/eller lyseprikker (hvide, røde, blå eller grønne), somkonstant vises på LCD-skærmen og isøgeren. Disse prikker er almindeligtforekommende under fremstillingsprocessenog påvirker ikke optagelsen på nogen måde.
• Undgå, at camcorderen bliver våd. Udsæt ikkecamcorderen for regn og havvand. Hviscamcorderen bliver våd, kan det resultere i, atden ikke fungerer korrekt. I visse tilfælde kandette problem ikke afhjælpes [a].
• Udsæt aldrig camcorderen for temperaturerover 60°C, f.eks. i en bil, der holder parkeret isolen, eller i direkte sollys [b].
• Vær opmærksom, hvis du anbringer kameraet inærheden af et vindue eller udenfor. Hvis LCD-skærmen, søgeren eller objektivet udsættes fordirekte sollys i længere perioder, kan detresultere i, at camcorderen ikke fungererkorrekt [c].
• Foretag ikke direkte optagelse af solen. Dettekan medføre, at camcorderen ikke fungererkorrekt. Optag i stedet for billeder af solenunder svage lysforhold, f.eks. ved skumringstid
[d].
Videokameran kunnossapitoakoskevia yleisohjeita
Objektiivi ja nestekidenäyttö/etsin
(ei kaikissa malleissa)
• Nestekidenäyttö ja etsin on valmistettuerittäin tarkkaa tekniikkaa käyttäen. Siksi yli
99,99 % kuvapisteistä on täysin toimivia.
Nestekidenäytössä ja etsimessä voi kuitenkinnäkyä pieniä mustia ja/tai kirkkaita
(valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä)pisteitä. Näitä pisteitä syntyy normaalistivalmistusprosessissa, mutta ne eivät vaikutanauhoitukseen millään tavalla.
• Älä päästä videokameraa kastumaan. Suojaavideokamera sateelta ja merivedeltä. Josvideokamera pääsee kastumaan, se voi vioittua.
Joskus näitä vikoja ei voi korjata [a].
• Älä jätä koskaan videokameraa alttiiksi yli 60
°C:n lämpötiloille, esimerkiksi aurinkoiseenpaikkaan pysäköityyn autoon tai suoraanauringonpaisteeseen [b].
• Ole huolellinen, jos sijoitat videokameranikkunan lähelle tai ulos. Nestekidenäytön,etsimen tai objektiivin pitkäaikainenaltistuminen suoralle auringonvalolle voivahingoittaa niitä [c].
• Älä kuvaa suoraan aurinkoa kohti. Muutoinvideokamera voi vioittua. Jos haluat kuvataaurinkoa, kuvaa sitä sen ollessahimmeimmillään, esimerkiksi auringonlaskunaikaan [d].23
Käyttöönotto Introduktion
Isætning af batteriet
(1) Løft søgeren.
(2) Skub batteriet ned, indtil det klikker på plads.
Sådan fjerner du batteriet
(1) Løft søgeren.
(2) Skub batteriet ud i pilens retning, mens dutrykker på og holder BATT nede.
Hvis du bruger batteriet med stor kapacitet
Hvis du isætter NP-FM70/QM71/FM90/FM91/
QM91-batteriet i camcorderen, skal du forlængesøgeren.
Akun asentaminenvideokameraan
(1) Nosta etsin ylös.
(2) Paina akkua alaspäin, kunnes se napsahtaapaikalleen.
Akun irrottaminen
(1) Nosta etsin ylös.
(2) Siirrä akkua nuolen suuntaan ja paina samalla
BATT-painiketta alaspäin.
Jos käytät tehoakkua
Jos asennat videokameraan tehoakun NP-FM70/
QM71/FM90/FM91/QM91, avaa etsin.
Vaihe 1 Virtalähteenvalmistelu
1
2
1
2
2
BATT-vapautus-painike/
BATT- batterifrigøringsknap
Trin 1 Klargøring afstrømforsyningen24
Opladning af batteriet
Anvend batteriet i camcorderen, når det eropladet.
Camcorderen fungerer kun med “InfoLITHIUM”-batteriet (M-serien).
Se side 275, hvis du ønsker yderligereoplysninger om “InfoLITHIUM”-batteriet.
(1) Åbn DC IN-indgangsdækslet, og tilslut denlysnetadapter, der følger med camcorderen, til
DC IN-indgangen på camcorderen medstikkets v-mærke opad.
(2) Tilslut netledningen til lysnetadapteren.
(3) Tilslut netledningen til stikkontakten ivæggen.
(4) Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG).
Opladningen begynder. Den resterendebatteritid angives i minutter på displayet.
Når indikatoren for resterende batteritid ændrestil , er den normale opladning fuldført. Hvisdu vil oplade batteriet fuldt ud (fuld opladning),skal du lade batteriet være tilsluttet i ca. en time,efter at den normale opladning er fuldført, indtil
FULL vises på displayet. Hvis batteriet opladesfuldt ud, kan du anvende batteriet i længere tidend normalt.
Tallet på illustrationen af displayet kan afvige fradet tal, der vises på camcorderen.
Akun lataaminen
Kun olet ladannut akun, voit käyttää sitävideokamerassa.
Videokamera toimii vain “InfoLITHIUM”-akulla
(M-sarja).
Lisätietoja “InfoLITHIUM”-akusta on sivulla 275.
(1) Avaa videokameran DC IN -liitännän kansi jakytke videokameran mukana toimitetunverkkolaitteen pistoke DC IN -liitäntään niin,että pistokkeen v-merkki on ylöspäin.
(2) Liitä virtajohto verkkolaitteeseen.
(3) Liitä virtajohto pistorasiaan.
(4) Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF (CHG).
Lataus käynnistyy. Akun jäljellä olevakäyttöaika näkyy minuutteinanäyttöikkunassa.
Kun akun jäljellä olevan ajan ilmaisin muuttuumuotoon , normaali lataus on päättynyt. Joshaluat ladata akun aivan täyteen (täysi lataus),jätä akku paikalleen vielä noin yhdeksi tunniksisen jälkeen, kun normaali lataus on suoritettuloppuun, kunnes näyttöikkunaan tulee ilmaisin
FULL (täynnä). Kun lataat akun täyteen, voitkäyttää sitä tavallista pitempään.
Kuvassa näyttöikkunassa näkyvä numero voipoiketa videokamerassasi näkyvästä numerosta.
1
2
4
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG) POWER
Trin 1 Klargøring afstrømforsyningen Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu25
Käyttöönotto Introduktion
Efter opladning af batteriet
Fjern lysnetadapteren fra DC IN-indgangen påcamcorderen.
Bemærk!
Undgå, at metalgenstande kommer i kontaktmed metaldelene på lysnetadapterensjævnstrømsstik. Dette kan forårsage kortslutningog beskadige lysnetadapteren.
Indikator for resterende batteritid
Indikatoren for resterende batteritid idisplayvinduet angiver den omtrentligeoptagetid under optagelse ved brug af søgeren.
Indtil camcorderen har beregnet den faktiskeresterende batteritid
“– – – – min” vises i displayvinduet.
Ved brug af lysnetadapteren
Placer lysnetadapteren i nærheden af enstikkontakt i væggen.
Hvis der under brugen af lysnetadapteren opstårproblemer med denne enhed, skal du hurtigstmuligt tage stikket ud af stikkontakten i væggenfor at afbryde strømmen.
Det omtrentlige antal minutter ved 25°C tilopladning af et uopladet batteri.
Det er muligt, at opladningstiden øges, hvisbatteriets temperatur er ekstremt høj eller lav pågrund af den omgivende temperatur.
*
1)
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/TRV118Emedfølger
*
2)
DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E medfølger
Kun akku on ladattu
Irrota verkkolaite videokameran DC IN
-liitännästä.
Huomautus
Estä metalliesineitä pääsemästä kosketuksiinverkkolaitteen pistokkeen metalliosien kanssa.
Muutoin voi syntyä oikosulku, ja verkkolaite voivioittua.
Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin
Näyttöikkunassa näkyvä akun jäljellä olevan ajanilmaisin näyttää jäljellä olevan kuvausajan suurinpiirtein, kun kuvauksessa käytetään etsintä.
Videokameran laskiessa akun jäljellä olevaakäyttöaikaa
Näyttöikkunassa näkyy ilmaisin “– – – – min”.
Kun käytät verkkolaitetta
Sijoita verkkolaite lähelle pistorasiaa.
Kun käytät verkkolaitetta ja jos tämän kamerankäytössä ilmenee ongelma, katkaise virta hetiirrottamalla verkkolaite pistorasiasta.
Tyhjän akun keskimääräinen latausaikaminuutteina 25 °C:n lämpötilassa.
Latausaika voi olla tavallista pidempi, jos akunlämpötila on ympäristön lämpötilan takia hyvinkorkea tai matala.
*
1)
Vakiovarusteena malleissa DCR-TRV16E/
TRV18E/TRV116E/TRV118E
*
2)
Vakiovarusteena malleissa DCR-TRV24E/
TRV25E/TRV27E
Latausaika/Opladningstid
Akku/ Täysi lataus (normaali lataus)/
Batteri Fuld opladning (Normal opladning)
NP-FM30*
1)
145 (85)
NP-FM50*
2)
150 (90)
NP-FM70 240 (180)
NP-QM71 260 (200)
NP-FM90 330 (270)
NP-FM91/QM91 360 (300)
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Trin 1 Klargøring afstrømforsyningen26
Kuvausaika/Optagetid
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/TRV118E
Kuvaus etsimen avulla/ Kuvaus nestekidenäytön avulla/
Akku/ Optagelse med søgeren Optagelse med LCD-skærmen
Batteri Jatkuva/ Tyypillinen*/ Jatkuva/ Tyypillinen*/
Kontinuerlig Typisk* Kontinuerlig Typisk*
NP-FM30 (vakiovaruste)/
(medfølger)
125 65 90 45
NP-FM50 200 105 150 75
NP-FM70 415 220 310 165
NP-QM71 485 255 365 190
NP-FM90 630 340 475 255
NP-FM91/QM91 725 390 550 290
DCR-TRV24E/TRV25E
Kuvaus etsimen avulla/ Kuvaus nestekidenäytön avulla/
Akku/ Optagelse med søgeren Optagelse med LCD-skærmen
Batteri Jatkuva/ Tyypillinen*/ Jatkuva/ Tyypillinen*/
Kontinuerlig Typisk* Kontinuerlig Typisk*
NP-FM50 (vakiovaruste)/
150 80 120 65
(medfølger)
NP-FM70 310 175 250 140
NP-QM71 365 205 290 160
NP-FM90 475 265 380 215
NP-FM91/QM91 550 305 445 245
DCR-TRV27E
Kuvaus etsimen avulla/ Kuvaus nestekidenäytön avulla/
Akku/ Optagelse med søgeren Optagelse med LCD-skærmen
Batteri Jatkuva/ Tyypillinen*/ Jatkuva/ Tyypillinen*/
Kontinuerlig Typisk* Kontinuerlig Typisk*
NP-FM50 (vakiovaruste)/
(medfølger)
150 80 105 55
NP-FM70 310 175 225 125
NP-QM71 365 205 265 145
NP-FM90 475 265 345 195
NP-FM91/QM91 550 305 400 225
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Trin 1 Klargøring afstrømforsyningen
Det omtrentlige antal minutter, hvis du anvenderet fuldt opladet batteri
* Det omtrentlige antal minutter under optagelse,mens du gentager optagelse (start/stop),zoomer og henholdsvis tilslutter og afbryderstrømmen. Batteriets faktiske levetid kan værekortere.
Täyteen ladatun akun keskimääräinen kestoaikaminuutteina.
* Keskimääräinen kestoaika minuutteina, kunnauhoitat tai kun käynnistät ja lopetatnauhoituksen toistuvasti, käytät zoomaustasekä katkaiset ja kytket virran usein. Akuntodellinen kestoaika voi olla lyhyempi.27
Käyttöönotto Introduktion
Täyteen ladatun akun keskimääräinen kestoaikaminuutteina.
Toistoaika/Afspilningstid
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/TRV118E
Akku/
Toistoaika nestekidenäyttö Toistoaika nestekidenäyttö
Batterikäytössä/ suljettuna/
Afspilningstid på LCD-skærmen Afspilningstid med lukket LCD
NP-FM30 (vakiovaruste)/
100 135
(medfølger)
NP-FM50 160 220
NP-FM70 335 450
NP-QM71 390 530
NP-FM90 505 685
NP-FM91/QM91 585 785
DCR-TRV24E/TRV25E
Akku/
Toistoaika nestekidenäyttö Toistoaika nestekidenäyttö
Batterikäytössä/ suljettuna/
Afspilningstid på LCD-skærmen Afspilningstid med lukket LCD
NP-FM50 (vakiovaruste)/
150 200
(medfølger)
NP-FM70 310 415
NP-QM71 365 485
NP-FM90 475 630
NP-FM91/QM91 550 725
DCR-TRV27E
Akku/
Toistoaika nestekidenäyttö Toistoaika nestekidenäyttö
Batterikäytössä/ suljettuna/
Afspilningstid på LCD-skærmen Afspilningstid med lukket LCD
NP-FM50 (vakiovaruste)/
135 200
(medfølger)
NP-FM70 275 415
NP-QM71 325 485
NP-FM90 425 630
NP-FM91/QM91 490 725
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Trin 1 Klargøring afstrømforsyningen
Det omtrentlige antal minutter, hvis du anvenderet fuldt opladet batteri28
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Trin 1 Klargøring afstrømforsyningen
Bemærk!
Den omtrentlige optagetid og kontinuerligeafspilningstid ved 25°C.
Batteriets levetid forkortes, hvis du anvendercamcorderen i kolde omgivelser.
Hvis strømmen afbrydes, selvom indikatorenfor resterende batteritid angiver, at batteriethar strøm nok til at kunne fungere
Foretag fuld opladning af batteriet igen, såindikatoren for resterende batteritid viser denkorrekte batteristatus.
Anbefalet opladningstemperatur
Det anbefales at oplade batteriet ved enomgivende temperatur på 10-30°C.
Hvad er “InfoLITHIUM”?
“InfoLITHIUM”-batteriet er et lithiumionbatteri,der kan udveksle data, såsom batteriforbrug,med kompatibelt elektronisk udstyr. Denneenhed er kompatibel med “InfoLITHIUM”-batteriet (M-serien). Camcorderen fungerer kunsammen med “InfoLITHIUM”-batteriet.
“InfoLITHIUM”-batteriet (M-serien) er forsynetmed
SERIES
TM
-mærket.
“InfoLITHIUM” er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
Huomautus
Keskimääräinen kuvausaika ja jatkuva toistoaika,kun lämpötila on 25 °C.
Akun kestoaika voi olla lyhyempi kylmässäympäristössä.
Jos virta katkeaa, vaikka akun jäljellä olevanajan ilmaisin näyttää akussa olevan tarpeeksivirtaa käyttöä varten
Lataa akku uudelleen täyteen niin, että akunjäljellä olevan ajan ilmaisin näyttää oikein.
Suositeltava latauslämpötila
Akku on suositeltavaa ladata ympäristössä, jonkalämpötila on 10 °C-30 °C.
Mikä on “InfoLITHIUM”?
“InfoLITHIUM” on litium-ioniakku, joka pystyyvaihtamaan esimerkiksi akkujännitteen kulutustakoskevia tietoja yhteensopivien elektronistenlaitteiden kanssa. Tämä videokamera onyhteensopiva “InfoLITHIUM”-akun (M-sarja)kanssa. Videokamera toimii vain
“InfoLITHIUM”-akulla. M-sarjan
“InfoLITHIUM”-akuissa on merkki
SERIES
TM
.
“InfoLITHIUM” on Sony Corporationintavaramerkki.29
Käyttöönotto Introduktion
Tilslutning til en stikkontakt ivæggen
Hvis du anvender camcorderen i længere tid,anbefales det, at kameraet forsynes med strømfra en stikkontakt i væggen ved hjælp aflysnetadapteren.
(1) Åbn DC IN-indgangsstikket, træk stikket lidtud, og drej det. Tilslut den lysnetadapter, derleveres sammen med camcorderen, til DC IN-indgangsstikket på camcorderen med stikketsv-mærke opad.
(2) Tilslut netledningen til lysnetadapteren.
(3) Tilslut netledningen til en stikkontakt ivæggen.
VIGTIGT!
Strømmen (stikkontakten i væggen) til enhedener ikke afbrudt, så længe stikket sidder istikkontakten i væggen, selvom enheden erslukket.
Bemærk!
• Lysnetadapteren kan levere strøm, selvombatteriet er isat camcorderen.
• DC IN-indgangen har “kildeprioritet”. Det vilsige, at batteriet ikke kan levere strøm, hvisnetledningen er tilsluttet DC IN-indgangen,heller ikke hvis netledningen ikke er sluttet tilen stikkontakt i væggen.
Brug af et bilbatteri
Brug en Sony-bilbatteriadapter (medfølger ikke).
Se brugervejledningen til bilbatteriadapteren forat få yderligere oplysninger.
Liittäminen pistorasiaan
Jos käytät videokameraasi yhtäjaksoisesti pitkänajan, suosittelemme, että käytät kameraaverkkovirralla verkkolaitteen avulla.
(1) Avaa DC IN -liitännän kansi vetämällä sitähieman ulospäin ja kiertämällä sitä. Liitävideokameran vakiovarusteisiin sisältyvänverkkolaitteen pistoke videokameran DC IN
-liitäntään niin, että pistokkeen v-merkki onylöspäin.
(2) Liitä virtajohto verkkolaitteeseen.
(3) Liitä virtajohto pistorasiaan.
MUISTUTUS
Kun laite on liitettynä pistorasiaan, se onkytkettynä sähköverkkoon, vaikka siitä olisikinvirta katkaistuna.
Huomautuksia
• Verkkolaite voi syöttää virtaa, vaikka akkuolisikin asennettuna videokameraan.
• DC IN -liitännällä on etusija muihinvirtalähteisiin verrattuna. Tämä tarkoittaa, etteiakku syötä virtaa, jos virtajohto on liitettyvideokameran DC IN -liitäntään. Näin on,vaikkei virtajohdon toista päätä olisikaanliitetty pistorasiaan.
Käyttö auton akulla
Käytä Sonyn valmistamaa auton akkusovitinta
(ei sisälly vakiovarusteisiin). Katso lisätietojaauton akkusovittimen käyttöohjeesta.
2, 3 1
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Trin 1 Klargøring afstrømforsyningen30
Vaihe 2 Päivämääränja kellonajanasettaminen
Trin 2 Indstilling afdato ogklokkeslæt
Angiv dato- og klokkeslættet, når du anvendercamcorderen for første gang. “CLOCK SET”vises, hver gang du sætter POWER-kontakten på
CAMERA eller MEMORY (undtagen DCR-
TRV16E/TRV116E), hvis du ikke angiver dato-og klokkeslæt.
Hvis du ikke anvender camcorderen i ca. firemåneder, er det muligt, at dato- ogklokkeslætsindstillingerne slettes frahukommelsen (der vises muligvis indikatorer),fordi der ikke er mere strøm på det indbyggede,genopladelige batteri i camcorderen (s. 282).
Indstil året og derefter måneden, ugedagen,timer og til sidst minutter i denne rækkefølge.
(1) Sæt POWER-kontakten på CAMERA eller
MEMORY (undtagen DCR-TRV16E/
TRV116E), og tryk derefter på MENU for atvise menuindstillingerne.
(2) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for atvælge , og tryk derefter på drejeknappen.
(3) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for atvælge CLOCK SET, og tryk derefter pådrejeknappen.
(4) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for atvælge det ønskede år, og tryk derefter pådrejeknappen.
(5) Angiv måned, ugedag og timer ved at drejeog trykke på SEL/PUSH EXEC-drejeknappen.
(6) Angiv minutter ved at dreje på SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen og trykke på den, nårtidssignalet lyder. Uret går i gang.
(7) Tryk på MENU for at skjulemenuindstillingerne.
Aseta päivämäärä ja kellonaika, kun käytätvideokameraa ensimmäisen kerran. Ilmaisin
“CLOCK SET” tulee näkyviin aina, kun siirrät
POWER-kytkimen asentoon CAMERA tai
MEMORY (paitsi DCR-TRV16E/TRV116E), elletaseta päivämäärää ja kellonaikaa.
Jos et käytä videokameraa noin neljäänkuukauteen, päivämäärän ja kellonajanasetukset voivat kadota muistista (palkit voivattulla näkyviin), koska videokameran sisälläolevan ladattavan litium-akun varaus onpurkautunut (s. 282).
Aseta vuosi, sitten kuukausi, päivä, tunnit jaminuutit tässä järjestyksessä.
(1) Siirrä POWER-kytkin asentoon CAMERA tai
MEMORY (paitsi DCR-TRV16E/TRV116E) jatuo sitten valikkoasetukset näyttöönpainamalla MENU-painiketta.
(2) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörääkiertämällä ja paina sitten säätöpyörää.
(3) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörääkiertämällä CLOCK SET ja paina sittensäätöpyörää.
(4) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörääkiertämällä oikea vuosi ja paina sittensäätöpyörää.
(5) Aseta SEL/PUSH EXEC -säätöpyörääkiertämällä kuukausi, päivä ja tunnit ja painasitten säätöpyörää.
(6) Aseta SEL/PUSH EXEC -säätöpyörääkiertämällä minuutit ja paina sittensäätöpyörää sopivan aikamerkin mukaan.
Kello alkaa käydä.
(7) Poista valikkoasetukset näytöstä painamalla
MENU-painiketta.31
Käyttöönotto Introduktion
Året ændres på følgende måde:Hvis du ikke indstiller dato og klokkeslæt
“– – – – – – – –” og “– –:– –:– –” registreres pådatakoden på båndet og “Memory Stick”
(undtagen DCR-TRV16E/TRV116E).
Bemærkning vedrørende tidsindikatoren
Camcorderens interne ur er et 24-timers ur
Vuosi muuttuu seuraavasti:Jos et aseta päivämäärää ja kellonaikaa
“– – – – – – – –” ja “– –:– –:– –” tallentuvatnauhan ja “Memory Stick” -kortin datakoodiin
(paitsi DCR-TRV16E/TRV116E).
Kellonajan ilmaisinta koskeva huomautus
Videokameran sisäänrakennettu kello on 24-tuntinen
Vaihe 2 Päivämäärän jakellonajan asettaminen
1995 T · · · · t 2002 T · · · · t 2079
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
[MENU] : END
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
– – : – – : – –
[MENU] : END
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
[MENU] : END
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
4 7 2002
17:30:00 PM
[MENU] : END
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
2002 7 4
17 30 PM
2002 1 1
0 00 AM
[MENU] : END
2002 1 1
0 00 AM
2002 1 1
0 00 AM
2
4
1,
7
3
6
MENU
Trin 2 Indstilling af dato ogklokkeslæt32
(1) Klargør strømforsyningen.
(2) Skub OPEN/EJECT i pilens retning, og
åbn dækslet. Kassetterummet løftes og åbnesautomatisk.
(3) Tryk på midten af kassettens bagkant for atisætte kassetten.
Sæt kassetten lige i og så langt som muligt indi kassetterummet med vinduet opad.
(4) Luk kassetterummet ved at trykke på påkassetterummet. Dækslet til kassetterummetgår automatisk ned.
(5) Når dækslet til kassetterummet går helt ned,skal du lukke dækslet ved at klikke det påplads.
Sådan tager du en kassette ud
Følg ovenstående fremgangsmåde, og tagkassetten ud i trin 3.
(1) Valmistele virtalähde käyttökuntoon.
(2) Liu’uta OPEN/EJECT-kytkintä nuolensuuntaan ja avaa kansi. Kasettipesä nouseeylös ja avautuu automaattisesti.
(3) Lataa kasetti paikalleen painamalla kasetinselkämystä keskeltä.
Aseta kasetti suoraan asentoon kasettipesäänniin syvälle kuin se menee siten, että kasetinikkunapuoli on ulospäin.
(4) Sulje kasettipesä painamalla kasettipesän
-merkkiä. Kasettipesä laskeutuuautomaattisesti alas.
(5) Kun kasettipesä on laskeutunut täysin alas,sulje kansi niin, että se napsahtaa.
Kasetin poistaminen
Toimi yllä kuvatulla tavalla ja poista kasettivaiheessa 3.
Vaihe 3 Kasetinlataaminen
3, 4 5 2
OPEN/EJECT
Trin 3 Isætning af enkassette33
Käyttöönotto Introduktion
Bemærk!
• Undgå at trykke dækslet til kassetterummethårdt ned. Dette kan medføre, at camcorderenikke fungerer korrekt.
• Kassetterummet må kun lukkes, når du trykkerpå den del af kassetterummet, der er forsynetmed -mærket.
Brug af en kassette med kassettehukommelse
Læs vejledningen til kassettehukommelse for atbruge denne funktion korrekt (s. 271).
Sådan forhindrer du sletning ved et uheld
Indstil skrivebeskyttelsestappen på kassetten, sådet røde mærke vises.
Udtagning af en kassette
Tryk ikke på EDITSEARCH.
Huomautuksia
• Älä paina kasettipesää voimakkaasti. Muutoinvoi ilmetä toimintahäiriö.
• Kasettipesä ei välttämättä sulkeudu, jos painatjotakin muuta kohtaa kannesta kuin -merkkiä.
Kun käytät kasettimuistilla varustettuakasettia
Lue kasettimuistia koskevat ohjeet, jotta käytättätä toimintoa oikein (s. 271).
Tahattoman päällekuvauksen estäminen
Siirrä kasetissa oleva kirjoitussuoja asentoon,jossa punainen merkki on näkyvissä.
Kun poistat kasetin
Älä paina EDITSEARCH-painiketta.
Vaihe 3 Kasetin lataaminen Trin 3 Isætning af en kassette34
— Kuvaus – Perusasiat —
Kuvaaminen
1
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
3
4
2
0:00:01 50min REC
5
Mikrofoni/
Mikrofon
LOCK-kytkin/
LOCK-kontakt
Kuvausvalo/
Kameraoptagelampe
— Optagelse – Grundlæggende —
Optagelse af etbillede
Camcorderen foretager automatisk fokuseringfor dig.
(1) Fjern objektivdækslet ved at trække i beggegreb på dets sider, og træk i remmen tilobjektivdækslet for at fastgøre den.
(2) Klargør strømkilden, og isæt en kassette. Se
“Trin 1” til “Trin 3”, hvis du ønsker yderligereoplysninger (s. 23-33).
(3) Sæt POWER-kontakten på CAMERA, mensdu trykker på den lille grønne knap. Dervedindstilles camcorderen til standby-tilstand.
(4) Tryk på OPEN for at åbne LCD-panelet.
Søgeren deaktiveres automatisk.
(5) Tryk på START/STOP. Camcorderenbegynder at optage. REC-indikatoren vises.
Kameraoptagelampen foran på camcorderenlyser. Tryk på START/STOP igen, hvis duikke vil optage mere.
Videokamerassa on automaattitarkennus.
(1) Irrota objektiivin suojus painamalla senmolemmilla puolilla olevista vivuista jakiinnitä suojus vetämällä sen narusta.
(2) Valmistele virtalähde käyttökuntoon ja lataakameraan videokasetti. Katso lisätietojakohdista “Vaihe 1” – “Vaihe 3” (s. 23-33).
(3) Paina pientä vihreää painiketta ja siirrä
POWER-kytkin CAMERA-asentoon.
Videokamera siirtyy valmiustilaan.
(4) Avaa nestekidenäyttö painamalla OPEN-painiketta. Etsin kytkeytyy automaattisestipois käytöstä.
(5) Paina START/STOP-painiketta. Videokamerakäynnistää kuvauksen. REC-ilmaisin tuleenäyttöön. Kuvausvalo syttyy videokameranetuosaan. Kun haluat lopettaa kuvauksen,paina START/STOP-painiketta uudelleen.35
Kuvaus – Perusasiat Optagelse – Grundlæggende
Kuvaaminen Optagelse af et billede
Bemærk!
• Fastgør omhyggeligt håndremmen.
• Optagedataene (dato/klokkeslæt ellerforskellige andre indstillinger under optagelse)vises ikke under optagelse. Dataene optagesdog automatisk på båndet. Hvis du vil viseoptagedataene, skal du trykke på DATA CODEpå fjernbetjeningen under afspilning (s. 51).
Bemærkning vedrørende optagetilstand
Camcorderen optager og afspiller i SP-tilstand
(standard play) og i LP-tilstand (long play). Vælg
SP eller LP i menuindstillingerne (s. 248). I LP-tilstand kan du optage halvanden gang så langtid som i SP-tilstand.
Hvis du optager et bånd i LP-tilstand medcamcorderen, anbefales det, at du afspillerbåndet ved hjælp af camcorderen.
Bemærkning vedrørende LOCK-kontakten
(undtagen DCR-TRV16E/TRV116E)
Hvis du skubber LOCK-kontakten til højre, kandu ikke komme til at sætte POWER-kontakten på
MEMORY ved et uheld. LOCK-kontakten er somstandard sat i venstre position.
Sådan sikrer du en glidende overgang
Overgangen mellem den senest optagne sekvensog den næste sekvens bliver glidende, hvis duikke tager kassetten ud, selvom du slukkercamcorderen.
Kontroller dog følgende:– Bland ikke optagelser i SP-tilstand medoptagelser i LP-tilstand på et bånd.
– Når du skifter batteri, skal du sætte POWER-kontakten på OFF (CHG).
– Når du bruger en kassette medkassettehukommelse, kan du dog gøreovergangen glidende, selvom du har tagetkassetten ud, hvis du bruger funktionen END
SEARCH (s. 47).
Huomautuksia
• Kiinnitä käsihihna pitävästi.
• Kuvaustiedot (päivämäärä ja kellonaika taikuvauksessa käytössä olevat asetukset) eivätnäy kuvauksen aikana. Ne kuitenkintallentuvat automaattisesti nauhalle. Jos haluatnähdä kuvaustiedot, paina toiston aikanakaukosäätimen DATA CODE -painiketta (s. 51).
Huomautus kuvaustilasta
Videokamera nauhoittaa ja toistaa SP
(normaalinopeus) -tilassa ja LP (pieni nopeus)
-tilassa. Valitse valikkoasetuksista nopeudeksi SPtai LP (s. 239). Kun videokamera on LP-tilassa,voit kuvata 1,5-kertaisen ajan SP-tilaanverrattuna.
Kun kuvaat videokasetille videokamerasi LP-tilassa, suosittelemme myös videokasetintoistamista omalla videokamerallasi.
LOCK-kytkintä koskeva huomautus (paitsi
DCR-TRV16E/TRV116E)
Kun siirrät LOCK-kytkimen oikealle, POWER-kytkintä ei voi vahingossa siirtää kohtaan
MEMORY. Vasen asento on LOCK-kytkimentehdasasento.
Joustava siirtyminen
Siirtyminen viimeksi kuvaamastasi otoksestaseuraavaan on joustavaa, vaikka katkaisisitkinvirran videokamerasta, kunhan et poista kasettiakasettipesästä.
Ota kuitenkin huomioon seuraavat asiat:–Ä lä kuvaa samalle kasetille sekä SP-tilaa että
LP-tilaa käyttämällä.
– Kun vaihdat akun, aseta POWER-kytkinasentoon OFF (CHG).
– Kun käytät kasettimuistilla varustettua kasettia,siirtyminen säilyy joustavana kasetin poistonjälkeenkin, jos käytät END SEARCH -toimintoa
(s. 47).36
Hvis du efterlader camcorderen i standby-tilstand i fem minutter, mens kassettenisættes
Camcorderen slukkes automatisk. Dette er for atspare på batteriet og for at forhindre unødigtbatteri- og båndslid. Du kan vende tilbage tilstandby-tilstand ved at sætte POWER-kontaktenpå OFF (CHG) og derefter på CAMERA igen.
Når du vil starte optagelsen, skal du trykke på
START/STOP-knappen igen uden at flytte
POWER-kontakten. Camcorderen slukkes dogikke automatisk, når der ikke er isat en kassette.
Optagelse i SP- eller LP-tilstand på et båndeller optagelse i LP-tilstand
• Sekvensovergangen er muligvis ikke glidende.
• Det er muligt, at afspilningsbilledet erforvrænget, eller at tidskoden ikke er skrevetkorrekt mellem sekvenserne.
Batteriet bruger tid, når du optager ved hjælpaf LCD-skærmen
Batteritiden er lidt kortere end optagetiden vedhjælp af søgeren.
Efter optagelse
(1) Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG).
(2) Luk LCD-panelet.
(3) Tag kassetten ud.
(4) Fjern batteriet.
Justering af LCD-skærmen
LCD-panelet kan åbnes op til 90 grader.
LCD-panelet kan drejes ca. 90 grader modsøgersiden og ca. 180 grader mod objektivsiden.
Når du lukker LCD-panelet, skal du indstille detlodret, indtil det klikker, og derefter svinge detpå plads på camcorderen.
Jos videokamera jää valmiustilaan yli viideksiminuutiksi, kun kasetti on kamerassa
Videokamera kytkeytyy automaattisesti poiskäytöstä. Tämä säästää akkua ja estää akun sekävideonauhan turhan kulumisen. Kun haluatpalauttaa videokameran valmiustilaan, aseta
POWER-kytkin OFF (CHG) -asentoon ja sittentakaisin CAMERA-asentoon. Kun haluat lopettaakuvauksen, paina START/STOP-painikettauudelleen muuttamatta POWER-kytkimenasentoa. Videokamerasta ei kuitenkaan katkeavirta automaattisesti, kun kamerassa ei olekasettia.
Kun kuvaat sekä SP- että LP-tilassa samallevideokasetille tai kuvaat LP-tilassa
• Siirtyminen otoksesta toiseen ei välttämättä olejoustavaa.
• Toistokuva saattaa olla vääristynyt taiaikakoodi ei välttämättä tallennu oikein otostenvälille.
Akun käyttöaika, kun käytät kuvauksessanestekidenäyttöä
Akun käyttöaika on hieman lyhyempi kuinkuvatessasi etsintä käyttämällä.
Kuvauksen jälkeen
(1) Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF (CHG).
(2) Sulje nestekidenäyttöpaneeli.
(3) Poista kasetti.
(4) Irrota akku.
Nestekidenäytön säätäminen
Nestekidenäytön voi avata 90 asteen kulmaan.
Nestekidenäyttö kääntyy noin 90 astetta etsimenpuolelle ja noin 180 astetta objektiivin puolelle.
Kun suljet nestekidenäytön, aseta se ensinpystysuoraan asentoon niin, että se napsahtaa.
Taita se sitten videokameran runkoa vasten.
180°
90°
Optagelse af et billede Kuvaaminen37
Kuvaus – Perusasiat Optagelse – Grundlæggende
Bemærk!
Ved brug af LCD-skærmen deaktiveres søgerenautomatisk. Dette gælder dog ikke i spejltilstand
(s. 40).
Udendørs brug af LCD-skærmen i direktesollys
Det kan være vanskeligt at se LCD-skærmen. I såfald anbefales det, at du anvender søgeren.
Justering af LCD-panelets vinkel
Kontroller, at LCD-panelet er åbnet op til 90grader.
Justering af lysstyrken på LCD-skærmen
(1) Sæt POWER-kontakten på CAMERA,
PLAYER*
1)
/VCR*
2)
eller MEMORY (undtagen
DCR-TRV16E/TRV116E). Drej SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen for at vælge LCD
BRIGHT i i menuindstillingerne (s. 244),og tryk derefter på drejeknap

TXT / PDF

Available 11 files for DCR-TRV27E View all >
HelpDrivers Since March 2000