Sony DCR-TRV265E Download Manual

3-087-936-82(1)
2004 Sony Corporation
Przewodnikpo aplikacjach komputerowych
Digital Video Camera Recorder
Príruckapocítacových aplikací
PL
CZ2
Prosimy przeczytac w pierwszej kolejnosci
Na dostarczonej plycie CD-ROM znajduje sie nastepujace oprogramowanie:Dla komputerów z systemem Windows: Picture Package
Dla komputerów Macintosh: ImageMixer VCD2
Wymagania dotyczace systemu
Dla uzytkowników systemu Windows
Przegladanie przy uzyciu komputera obrazów nagranych na tasmie
• System operacyjny: Microsoft Windows 98
SE, Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP Home
Edition lub Windows XP Professional
Wymagana jest standardowa instalacja.
Nie gwarantuje sie prawidlowego dzialania oprogramowania, jesli system operacyjny zostal uaktualniony.
Jesli na komputerze jest zainstalowany system Windows 98, dzwiek nie jest odtwarzany. Mozna tylko przesylac i wyswietlac obrazy nieruchome.
• Procesor: Intel Pentium III 500 MHz lub szybszy (zalecany 800 MHz lub szybszy)
• Aplikacja: DirectX w wersji 9.0b lub nowszej (ten produkt jest oparty na technologii DirectX; nalezy zainstalowac program DirectX).
Windows Media Player w wersji 7.0 lub nowszej
Macromedia Flash Player w wersji 6.0 lub nowszej
• System dzwiekowy: 16-bitowa, stereofoniczna karta dzwiekowa i glosniki stereofoniczne
• Pamiec: 64 MB lub wiecej
• Dysk twardy: Dostepna pamiec wymagana do instalacji: co najmniej 200 MB
Zalecana ilosc wolnego miejsca na dysku twardym: co najmniej 6 GB (w zaleznosci od rozmiarów edytowanych plików obrazów)
• Wyswietlanie: karta graficzna 4 MB
VRAM, minimum 800 × 600 punktów, tryb
High color (kolor 16 bitów,
65 000 kolorów), obsluga sterownika graficznego DirectDraw (przy rozdzielczosci 800 × 600 punktów lub mniejszej i liczbie kolorów wynoszacej 256 lub mniej program nie bedzie dzialac prawidlowo)
• Inne: port USB (w instalacji standardowej), interfejs DV (IEEE1394, i.LINK) (polaczony za pomoca kabla i.LINK), stacja dysków (Wymagana stacja
CD-R w celu tworzenia plyt Video CD.
Liste zgodnych stacji mozna znalezc pod adresem URL: http://www.ppackage.com/)
Odtwarzania obrazów nagranych na karcie pamieci „Memory Stick” na komputerze (dotyczy tylko modeli z gniazdem Memory Stick)
• System operacyjny: Microsoft Windows
98, Windows 98 SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition lub
Windows XP Professional
Wymagana jest standardowa instalacja.
Nie gwarantuje sie prawidlowego dzialania oprogramowania, jesli system operacyjny zostal uaktualniony.
• Procesor: Pentium MMX 200 MHz lub szybszy
• Aplikacja: Windows Media Player
(instalacja tego programu jest wymagana do odtwarzania filmów)
• Inne: port USB (w instalacji standardowej), stacja dysków
Dla uzytkowników systemu Macintoshb Uwaga
• Jesli kamera zostala podlaczona do komputera
Macintosh za pomoca kabla USB, nie mozna kopiowac obrazów nagranych na tasmie na dysk komputera. Aby kopiowac obrazy, nalezy podlaczyc kamere do komputera za pomoca kabla i.LINK i uzyc standardowego programu dostepnego w systemie operacyjnym.
• Informacje na temat obslugi kamery znajduja sie w podreczniku „Camera
Operations Guide” (Instrukcja obslugi kamery) dostarczonym wraz z kamera.3
PL
Korzystanie z programu ImageMixer
VCD2
• System operacyjny: Mac OS X (w wersji
10.1.5 lub nowszej)
Wymagana jest standardowa instalacja.
• Aplikacja: QuickTime w wersji 4.0 lub nowszej (instalacja tego programu jest wymagana do odtwarzania filmów)
• Inne: port USB (w instalacji standardowej), interfejs DV (IEEE1394, i.LINK) (polaczony za pomoca kabla i.LINK), stacja dysków
Kopiowanie obrazów nagranych na karcie pamieci „Memory Stick” na dysk komputera (dotyczy tylko modeli z gniazdem Memory Stick)
• System operacyjny: Mac OS 9.1/9.2 lub
Mac OS X (v10.0/v10.1/v10.2/v10.3)
• Aplikacje: QuickTime w wersji 3.0 lub nowszej (instalacja tego programu jest wymagana do odtwarzania filmów)
• Inne: port USB (w instalacji standardowej), stacja dysków
Informacje o tym podreczniku
• W roznych modelach kamer przelacznik zasilania moze nosic rózne nazwy.
Nagrywanie na tasmie: CAMERA-TAPE lub CAMERA
Odtwarzanie: PLAY/EDIT, PLAYER lub
VCR
W niniejszym podreczniku uzywane sa nazwy CAMERA-TAPE i PLAY/EDIT.
Szczególowe informacje na ten temat mozna znalezc w podreczniku „Instrukcja obslugi kamery” dolaczonym do kamery.
• Ekrany przedstawione w niniejszym podreczniku pochodza z systemu Windows
XP. W róznych systemach operacyjnych ekrany te moga wygladac inaczej.
Prawa autorskie — informacje
Utwory muzyczne, nagrania dzwiekowe lub tresci muzyczne innych firm pochodzace z plyt CD, Internetu lub innych zródel
(nazywane dalej „tresciami muzycznymi”) stanowia wlasnosc odpowiednich firm chroniona prawem autorskim i innymi przepisami obowiazujacymi w danym kraju.
Poza przypadkami wyraznie dopuszczonymi przez obowiazujace prawo, wykorzystywanie (w tym bez ograniczen kopiowanie, modyfikowanie, reprodukcja, przesylanie, transmisja lub umieszczanie w publicznie dostepnej sieci zewnetrznej, przekazywanie, dystrybucja, wypozyczanie, licencjonowanie, sprzedaz i publikowanie) wszelkich tresci muzycznych bez upowaznienia lub zgody ich wlascicieli jest zabronione. Licencji oprogramowania
Picture Package firmy Sony Corporation nie nalezy interpretowac jako przyznajacej przez implikacje, estoppel lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do wykorzystywania utworów muzycznych.
Znaki towarowe — informacje
• Picture Package jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
• „Memory Stick” i sa zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows oraz Windows Media sa zastrzezonym znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Macintosh, iMac, Mac OS, iBook i Power
Mac sa znakami towarowymi firmy Apple
Computer Inc.
• QuickTime i logo QuickTime sa znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc.
• Roxio jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Roxio, Inc.
• Toast jest znakiem towarowym firmy
Roxio, Inc.
• Macromedia i Macromedia Flash Player sa znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Macromedia,
Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Pentium jest znakiem towarowym lub zastrzezonym znakiem towarowym firmy
Intel Corporation.
Wszystkie inne nazwy produktów przytoczone w niniejszym dokumencie moga byc znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi innych firm. Ponadto znaki „?” oraz „?” nie sa przytaczane w niniejszym podreczniku we wszystkich przypadkach wystepowania nazwy.4
Prosimy przeczytac w pierwszej kolejnosci........ 2
Podlaczanie kamery do komputera z systemem Windows
Edycja obrazów na komputerze
— wprowadzenie .... 6
Funkcje ...6
Czynnosci przygotowawcze — przeglad ...7
Etap 1: Instalowanie oprogramowania na komputerze.... 8
Etap 2: Podlaczanie kamery do komputera...... 10
Przegladanie obrazów z tasmy przy uzyciu kabla USB (w zestawie) ...........11
Kopiowanie obrazów z karty pamieci „Memory Stick” przy uzyciu kabla USB
(w zestawie) .13
Korzystanie z kabla i.LINK (wyposazenie opcjonalne) .......16
Zarzadzanie obrazami na komputerze z systemem Windows
Kopiowanie, wyswietlanie i tworzenie obrazów 17
Wyswietlanie filmów wideo i obrazów na komputerze
— Picture Package Viewer ...17
Tworzenie oryginalnego filmu wideo
— Picture Package Auto Video ..........18
Tworzenie oryginalnego pokazu slajdów
— Picture Package Auto Slide ...........21
Zapisywanie obrazów na plycie CD-R
— Picture Package CD Backup .........23
Tworzenie plyty Video CD (Bezposredni dostep do programu Video CD Burn)
— Picture Package VCD Maker .........24
Kopiowanie obrazów dla funkcji MEMORY MIX na karte pamieci „Memory Stick”
(tylko modele wyposazone w gniazdo Memory Stick) .27
Podlaczanie kamery do komputera Macintosh
Podlaczanie kamery do komputera ..... 28
Kopiowanie obrazów nagranych na karcie pamieci „Memory Stick”
(tylko modele wyposazone w gniazdo Memory Stick)........... 29
Instalowanie oprogramowania na komputerze. 29
Spis tresci5
Inne funkcje
Tworzenie plyty DVD (Bezposredni dostep do programu
„Click to DVD”)...... 31
Podlaczanie magnetowidu analogowego do komputera za posrednictwem kamery
— funkcja konwersji cyfrowej ......... 34
Informacje dodatkowe
Rozwiazywanie problemów .... 36
Indeks ........... 42Podlaczanie kamery do komputera z systemem Windows
6
Podlaczanie kamery do komputera z systemem Windows
Edycja obrazów na komputerze
— wprowadzenie
Funkcje
Po zainstalowaniu pakietu Picture Package z dostarczonego dysku CD-ROM mozna zarzadzac obrazami nieruchomymi i filmami nagranymi za pomoca kamery w postaci danych cyfrowych na komputerze, korzystajac z kilku funkcji.
Automatyczne kopiowanie obrazów z karty pamieci „Memory Stick”
Obrazy nagrane na karcie „Memory Stick” mozna w latwy sposób przesylac, podlaczajac kamere do komputera.
Tworzenie wlasnego filmu wideo
Wykorzystujac obrazy nagrane na tasmie jako materialy zródlowe, mozna latwo tworzyc oryginalne filmy wideo i dodawac do nich muzyke i efekty. Mozna takze tworzyc plyty Video
CD.
Tworzenie wlasnego pokazu slajdów
Sposród obrazów importowanych z karty pamieci „Memory Stick” mozna wybrac ulubione i latwo utworzyc wlasny, oryginalny pokaz slajdów oraz dodac do niego muzyke i efekty.
Zapisywanie obrazów na plycie CD-R
Obrazy skopiowane na dysk komputera mozna zapisac na plycie CD-R.Podlaczanie kamery do komputera z systemem Windows
Podlaczanie kamery do komputera z systemem Windows
7
Czynnosci przygotowawcze — przeglad
W ramach przygotowania nalezy wykonac nastepujace czynnosci.
* Na ilustracjach przedstawiono modele z podstawka Handycam Station.
W przypadku modeli wyposazonych w podstawke Handycam Station nalezy umiescic kamere na podstawce Handycam Station, a nastepnie podlaczyc podstawke do komputera. Kamera nie moze byc podlaczona bezposrednio do komputera.
CD-ROM (dostarczony)
W kamerze
Etap 2: Podlaczanie kamery do komputera
Na komputerze (tylko przy pierwszym uzyciu)
Etap 1: Instalowanie oprogramowania na komputerze
Teraz rozpocznij od etapu 1!
Kamere mozna podlaczyc do komputera na dwa sposoby.
• Podlaczenie przy uzyciu kabla USB (w zestawie)
• Podlaczenie przy uzyciu kabla i.LINK (wyposazenie opcjonalne)
Szczególowe informacje na ten temat mozna znalezc w rozdziale „Etap
2: Podlaczanie kamery do komputera” (str. 10).Podlaczanie kamery do komputera z systemem Windows
8
Etap 1: Instalowanie oprogramowania na komputerze
Aby twórczo korzystac z nagranych obrazów nieruchomych i filmów, na komputerze nalezy zainstalowac odpowiednie oprogramowanie. Instalacja oprogramowania wymagana jest tylko przy pierwszym podlaczeniu kamery do komputera. Przy kolejnych sesjach konieczne jest tylko podlaczenie kamery do komputera.
W przypadku systemu Windows 2000/
Windows XP
Aby rozpoczac instalacje, nalezy zalogowac sie jako administrator.b Uwaga
• Nie nalezy podlaczac kabla USB (w zestawie) przed zainstalowaniem oprogramowania.
1 Wlacz komputer.
Przed rozpoczeciem instalacji oprogramowania zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
2 Wlóz dostarczony dysk CD-ROM do stacji dysków komputera.
Zostanie wyswietlony ekran instalacji.
Jesli ekran nie pojawi sie
1 Kliknij dwukrotnie ikone [My
Computer].
2 Kliknij dwukrotnie ikone
[PICTUREPACKAGE] (stacja dysków)*.
* Stacjom na róznych komputerach moga byc przypisane rózne nazwy (np. (E:)).
3 Kliknij przycisk [Install].
4 Wybierz jezyk instalacji i kliknij przycisk [Next].
5 Kliknij przycisk [Next].Podlaczanie kamery do komputera z systemem Windows
Podlaczanie kamery do komputera z systemem Windows
9
6 Zapoznaj sie z umowa licencyjna
([License Agreement]), zaznacz pole wyboru [I accept the terms of the license agreement], jesli zgadzasz sie z warunkami umowy, a nastepnie kliknij przycisk [Next].
7 Wybierz lokalizacje, w której chcesz zainstalowac oprogramowanie, a nastepnie kliknij przycisk [Next].
8 Na ekranie [Ready to Install the
Program] kliknij przycisk [Install].
Instalacja zostanie rozpoczeta.
9 Sprawdz, czy zaznaczone jest pole wyboru [Yes, I want to restart my computer now.], a nastepnie kliknij przycisk [Finish].
Komputer zostanie wylaczony, a nastepnie automatycznie uruchomiony ponownie. Na pulpicie pojawia sie ikony skrótów menu [Picture Package Menu] i folderu docelowego [Picture Package
Menu destination Folder].
Jesli na komputerze nie zostal zainstalowany program DirectX 9.0b lub nowszy, zainstaluj program
DirectX 9.0b w sposób opisany ponizej.
1 Zapoznaj sie z umowa licencyjna
([License Agreement]) i kliknij przycisk [Next].
,ciag dalszyPodlaczanie kamery do komputera z systemem Windows
10
2 Kliknij przycisk [Next].
3 Kliknij przycisk [Finish].
Komputer zostanie automatycznie uruchomiony ponownie, po czym na pulpicie pojawi sie ikona skrótu menu
[Picture Package Menu].
10Wyjmij dysk CD-ROM ze stacji dysków komputera.
W przypadku jakichkolwiek pytan dotyczacych oprogramowania Picture
Package
Szczególowe informacje na ten temat mozna znalezc w instrukcji obslugi znajdujacej sie na dysku CD-ROM dostarczonym wraz z kamera lub w pomocy ekranowej.
Etap 2: Podlaczanie kamery do komputera
Podlaczanie — informacje
Kamere mozna podlaczyc do komputera na dwa sposoby:– za pomoca kabla USB (w zestawie)
– za pomoca kabla i.LINK (wyposazenie opcjonalne)
Podlaczanie za pomoca kabla
USB (w zestawie)
Ta metoda doskonale nadaje sie do kopiowania na dysk komputera obrazów i dzwieków nagranych na tasmie lub plików z karty pamieci „Memory Stick” oraz do kopiowania plików na karte pamieci
„Memory Stick”.
• Jesli kamera jest podlaczana do komputera za pomoca kabla USB (w zestawie), musi zostac najpierw rozpoznana przez komputer.
Wykonaj ponizsze czynnosci.
– Przegladanie obrazów z tasmy przy uzyciu kabla USB (w zestawie) (str. 11)
– Kopiowanie obrazów z karty pamieci
„Memory Stick” przy uzyciu kabla USB
(w zestawie) (str. 13)
Podlaczanie przy uzyciu kabla i.LINK (wyposazenie opcjonalne)
• Ta metoda jest odpowiednia do kopiowania obrazów i dzwieków nagranych na tasmie.
Transmisja danych obrazu jest dokladniejsza niz w przypadku polaczenia za pomoca kabla USB.b Uwagi
• Przy podlaczaniu kamery do komputera za pomoca kabla USB lub i.LINK nalezy upewnic sie, ze zlacze zostalo wlozone w prawidlowym kierunku. Wciskanie zlacza na sile moze spowodowac jego uszkodzenie i awarie kamery.Podlaczanie kamery do komputera z systemem Windows
Podlaczanie kamery do komputera z systemem Windows
11
• Za pomoca kabla i.LINK nie mozna kopiowac obrazów z karty pamieci „Memory Stick” do komputera.
• W przypadku komputerów z systemem
Windows 98/Windows 98 SE do podlaczenia nie nalezy stosowac kabla i.LINK.
Przegladanie obrazów z tasmy przy uzyciu kabla USB
(w zestawie)
Przed przystapieniem do wykonywania ponizszych czynnosci nalezy sprawdzic, czy na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie Picture Package (str. 8).b Uwagi
• Na tym etapie nie nalezy jeszcze podlaczac kamery do komputera.
• Komputer moze nie rozpoznac kamery, jesli oba urzadzenia zostana polaczone za posrednictwem kabla USB (nalezy do wyposazenia) przed wlaczeniem kamery.
1 Wlacz komputer.
Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
W przypadku systemu Windows
2000/Windows XP
Zaloguj sie jako administrator.
2 Przygotuj zródlo zasilania kamery, a nastepnie przesun przelacznik
POWER, aby wybrac tryb PLAY/
EDIT.
Podlacz dostarczony zasilacz sieciowy jako zródlo zasilania kamery.
W róznych modelach kamer przelacznik zasilania moze nosic rózne nazwy.z Wskazówka
• Po przesunieciu przelacznika POWER i wybraniu trybu CAMERA-TAPE mozna przegladac obrazy widziane przez kamere bezposrednio na komputerze (funkcja USB
Streaming).
3 W ustawieniach menu kamery wlacz funkcje [USB STREAM].
Procedury konfigurowania menu sa rózne w róznych modelach.
4 Podlacz kabel USB (w zestawie) do gniazda USB kamery.
Polozenie gniazda USB zalezy od modelu urzadzenia. Informacje na temat polozenia gniazda USB mozna znalezc w podreczniku „Instrukcja obslugi kamery” dolaczonym do kamery.
W przypadku modelu wyposazonego w podstawke Handycam Station podlacz kabel USB do gniazda USB podstawki
Handycam Station, a nastepnie ustaw przelacznik USB ON/OFF w pozycji
ON.
5 Podlacz drugi koniec kabla USB do gniazda USB w komputerze.
Jesli kabel USB jest podlaczany po raz pierwszy, wykrycie kamery przez komputer moze nastapic z opóznieniem.
Nastepnie uruchomiony zostanie program [USB Streaming Tool].
Jesli na ekranie monitora pojawi sie okno [Found New Hardware Wizard], kliknij przycisk [Continue Anyway] i zakoncz instalacje.do gniazda USBkabel USB
(w zestawie)do gniazda USB
Wsun do konca.
,ciag dalszyPodlaczanie kamery do komputera z systemem Windows
12
W przypadku systemu Windows
2000/Windows XP
Po wyswietleniu okna dialogowego z monitem o potwierdzenie podpisu cyfrowego kliknij przycisk [Yes]
(Windows 2000)lub kliknij przycisk [Continue Anyway]
(Windows XP).z Wskazówka
• W zaleznosci od systemu operacyjnego nawet po kliknieciu przycisku [Yes] lub
[Continue Anyway] mozna potwierdzic prawidlowosc operacji.
6 Kliknij przycisk
(Odtwarzanie).
Sprawdz, czy film nagrany na tasmie jest odtwarzany.
7 Upewnij sie, ze dzwiek jest odtwarzany, a nastepnie kliknij przycisk [Next].
b Uwaga
• Jesli nie slychac dzwieku, nalezy wybrac inne urzadzenie.
8 Wyreguluj jakosc obrazu i kliknij przycisk [Next].
Przesuniecie suwaka w kierunku (+) powoduje polepszenie jakosci obrazu, a przesuniecie suwaka w kierunku (-) powoduje obnizenie jakosci obrazu.
b Uwaga
• Podczas regulowania jakosci obraz i dzwiek chwilowo zanikaja.z Wskazówka
• Jesli film nie jest odtwarzany plynnie, nalezy przesunac suwak w kierunku (-).
9 Wyreguluj jasnosc i kliknij przycisk
[Next].
Przesuniecie suwaka w kierunku (+) powoduje rozjasnienie obrazu, natomiast przesuniecie suwaka w kierunku (-) powoduje jego przyciemnienie.Podlaczanie kamery do komputera z systemem Windows
Podlaczanie kamery do komputera z systemem Windows
13
10Kliknij przycisk [Done].
Na ekranie pojawi sie menu [Picture
Package Menu].
Ustawienia skonfigurowane w punktach
7–9 zostana zapisane. Przy kolejnych podlaczeniach kamery aplikacja [USB
Streaming Tool] nie bedzie uruchamiana.z Wskazówka
• Aby wyregulowac jakosc obrazu i jasnosc przy kolejnych podlaczeniach kamery do komputera, z menu [Start] wybierz kolejno polecenia
[Programs] ([All Programs] w systemie
Windows XP), [Picture Package], [Handycam
Tools] i [USB Streaming Tool], a nastepnie uruchom program [USB Streaming Tool].
Kopiowanie obrazów z karty pamieci „Memory Stick” przy uzyciu kabla USB (w zestawie)
Po podlaczeniu kamery do komputera nastepuje uruchomienie menu [Picture
Package Menu], a nastepnie obrazy nagrane na karcie pamieci „Memory Stick” sa automatycznie kopiowane na dysk komputera. Przed przystapieniem do wykonywania ponizszych czynnosci nalezy sprawdzic, czy na komputerze jest zainstalowany program Picture Package
(str. 8).
Jesli komputer jest wyposazony gniazdo Memory Stick
Wlóz karte „Memory Stick” z nagranymi obrazami do gniazda Memory Stick w komputerze. Po automatycznym skopiowaniu obrazów zostanie uruchomiony program [Picture Package
Viewer]. Kolejne czynnosci mozna pominac.
Aby sprawdzic, gdzie na karcie pamieci
„Memory Stick” sa zapisane obrazy, zobacz str. 14. b Uwagi
• Na tym etapie nie nalezy jeszcze podlaczac kamery do komputera.
• Komputer moze nie rozpoznac kamery, jesli oba urzadzenia zostana polaczone za posrednictwem kabla USB (nalezy do wyposazenia) przed wlaczeniem kamery.
1 Wlacz komputer.
Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
W przypadku systemu Windows
2000/Windows XP
Zaloguj sie jako administrator.
2 Wlóz karte pamieci „Memory Stick” do kamery.
3 Przygotuj zródlo zasilania kamery, a nastepnie przesun przelacznik
POWER, aby wybrac tryb PLAY/
EDIT.
Podlacz dostarczony zasilacz sieciowy jako zródlo zasilania kamery. W róznych modelach kamer przelacznik zasilania moze nosic rózne nazwy.
4 W ustawieniach menu kamery wlacz funkcje [STD-USB].
Procedury konfigurowania menu sa rózne w róznych modelach. do gniazda
USBkabel USB
(w zestawie)do gniazda USB
,ciag dalszyPodlaczanie kamery do komputera z systemem Windows
14
5 Podlacz kabel USB (w zestawie) do gniazda USB kamery.
Polozenie gniazda USB zalezy od modelu urzadzenia. Informacje na temat polozenia gniazda USB mozna znalezc w podreczniku „Instrukcja obslugi kamery” dolaczonym do kamery.
W przypadku modelu wyposazonego w podstawke Handycam Station podlacz kabel USB do gniazda USB podstawki
Handycam Station, a nastepnie ustaw przelacznik USB ON/OFF w pozycji
ON.
6 Podlacz drugi koniec kabla USB do gniazda USB w komputerze.
Na ekranie LCD kamery zostanie wyswietlony napis [USB MODE].
Jesli kabel USB jest podlaczany po raz pierwszy, wykrycie kamery przez komputer moze nastapic z opóznieniem.
Zostanie uruchomione menu [Picture
Package Menu], po czym obrazy zapisane na karcie pamieci „Memory
Stick” zostana automatycznie skopiowane na dysk komputera.
.
Po skopiowaniu wszystkich obrazów do komputera uruchomiony zostanie program [Picture Package Viewer].
W przypadku systemu Windows
XP
Domyslnie uruchomiony zostanie kreator automatycznego odtwarzania. Wykonaj ponizsze czynnosci, aby wylaczyc to ustawienie (przy kolejnej sesji procedure te mozna pominac).
1 W menu [Picture Package Menu] kliknij polecenie [Settings].
2 Zaznacz pole wyboru [Do not automatically launch Windows
AutoPlay.] (tylko w przypadku korzystania z pamieci w systemie
Windows XP).
3 Kliknij przycisk [OK].
Zmienianie ustawien menu
Picture Package Menu
Kliknij kolejno opcje [Copy automatically] t [Settings], aby zmienic ustawienia
[Basic], [Copy] i [Delete].
Kliknij opcje [Restore defaults], aby przywrócic ustawienia domyslne.
Kopiowanie obrazów na dysk komputera bez uzycia menu
Picture Package Menu
Kliknij dwukrotnie ikone [Removable Disk] lub [Sony MemoryStick] dostepna w oknie
[My Computer]. Nastepnie metoda
„przeciagnij i upusc” skopiuj obraz do folderu na dysku twardym komputera.
Foldery docelowe i nazwy plików
— informacje
Obrazy przesylane do komputera przy uzyciu menu Picture Package Menu
Obrazy sa kopiowane do folderów [Date] w folderze [Picture Package] utworzonym w folderze [My Documents] lub [My Pictures].
Docelowa lokalizacja, w której obrazy sa zapisywane, zalezy od systemu operacyjnego.Podlaczanie kamery do komputera z systemem Windows
Podlaczanie kamery do komputera z systemem Windows
15
Obrazy na karcie pamieci „Memory
Stick”
Obrazy sa zapisywane w folderze
[Removable Disk] lub [Sony MemoryStick] dostepnym w oknie [My Computer].
A Folder zawierajacy pliki obrazów nagrane za pomoca innych kamer bez uzycia funkcji tworzenia folderów
(dostepne tylko odtwarzanie)
B Folder zawierajacy pliki obrazów nagrane przy uzyciu kamery
Jesli nie zostaly utworzone zadne nowe foldery, jedynym wyswietlanym folderem jest [101MSDCF].
C Folder zawierajacy dane filmów nagrane za pomoca innych kamer bez uzycia funkcji tworzenia folderów
(dostepne tylko odtwarzanie)ssss oznacza dowolna liczbe z przedzialu od
0001 do 9999.
Odlaczanie kabla USB
W przypadku systemu Windows 2000/
Windows Me/Windows XP
Jesli na ekranie LCD pojawi sie napis [USB
MODE], nalezy wykonac ponizsze czynnosci w celu odlaczenia kabla USB.
1 Na pasku zadan kliknij ikone [Unplug or eject hardware].
2 Kliknij opcje [Safely remove Sony
Camcorder] ([Unplug or eject hardware] w systemie Windows 2000/
Windows Me).
3 W systemie Windows 2000/Windows Me kliknij przycisk [OK].
4 Odlacz kabel USB od kamery i komputera.
Jesli na ekranie LCD nie pojawi sie napis
[USB MODE], nalezy wykonac tylko czynnosci opisane w punkcie 4 powyzej.
W przypadku systemu Windows 98/
Windows 98 SE
Wykonaj tylko czynnosci opisane w punkcie
4 powyzej.b Uwagi
• Nie nalezy odlaczac kabla USB, gdy swieci lampka dostepu.
• Przed wylaczeniem kamery nalezy odlaczyc kabel USB (nalezy do wyposazenia).
Zalecany sposób podlaczenia
Aby kamera dzialala prawidlowo, nalezy ja podlaczyc w sposób pokazany na ponizszych ilustracjach.
Folder Plik Opis
101 MSDCF
(do 999
MSDCF)
DSC0ssss.JPG
Plik obrazu nieruchomego
MOV0ssss.MPG
Plik filmu
A
B
C
Kliknij te ikone.pasek zadan
Kliknij tutaj.
,ciag dalszyPodlaczanie kamery do komputera z systemem Windows
16
• Podlacz kamere do komputera za pomoca kabla USB (w zestawie). Upewnij sie, ze do komputera nie sa podlaczone inne urzadzenia USB.
• Jesli komputer jest standardowo wyposazony w klawiature USB i mysz
USB, nie odlaczaj tych urzadzen, a kamere podlacz do wolnego gniazda USB za pomoca kabla USB (w zestawie).b Uwagi
• Jesli do komputera zostana podlaczone dwa lub wieksza liczba urzadzen USB, system moze nie dzialac prawidlowo.
• Jesli kabel USB zostanie podlaczony do gniazda
USB klawiatury lub koncentratora USB, system moze nie dzialac prawidlowo.
• Kabel nalezy podlaczyc do gniazda USB w komputerze.
• Nie gwarantuje sie prawidlowej pracy systemu we wszystkich zalecanych srodowiskach.
Korzystanie z kabla i.LINK
(wyposazenie opcjonalne)
Lokalizacja interfejsu DV zalezy od modelu urzadzenia. Informacje na ten temat mozna znalezc w podreczniku „Instrukcja obslugi kamery” dolaczonym do kamery.
W przypadku modelu wyposazonego w podstawke Handycam Station kabel i.LINK nalezy podlaczyc do interfejsu DV podstawki Handycam Station.z Wskazówka
• Edycje nagranych obrazów mozna przeprowadzic przy uzyciu innego oprogramowania do edycji obrazu wyposazonego w funkcje odczytu sygnalów wideo. Szczególowe informacje na temat korzystania z innych programów mozna znalezc w systemie pomocy lub instrukcji obslugi tych programów.
Odlaczanie kabla i.LINK
Wylacz zasilanie kamery i odlacz kabel i.LINK od kamery i komputera.do zlacza i.LINK
(IEEE1394)kabel i.LINK
(opcjonalny)do interfejsu
DVZarzadzanie obrazami na komputerze z systemem Windows
Zarzadzanie obrazami na komputerze z systemem Windows
17
Zarzadzanie obrazami na komputerze z systemem Windows
Kopiowanie, wyswietlanie i tworzenie obrazów
W tym rozdziale omówiono sposób korzystania z aplikacji nalezacych do pakietu Picture Package.
Wiekszosc aplikacji jest dostepna w menu
[Picture Package Menu], natomiast jedna jest uruchamiana za pomoca menu [Start] systemu operacyjnego.
Aplikacje dostepne w menu
Picture Package Menu
Po dwukrotnym kliknieciu ikony [Picture
Package Menu] na pulpicie wyswietlone zostanie menu [Picture Package Menu].
Menu [Picture Package Menu] udostepnia nastepujace aplikacje.
Picture Package Viewer (str. 17)
Program ten umozliwia przegladanie obrazów skopiowanych z kamery poprzez wybór odpowiednich miniatur. Obrazy nieruchome i filmy sa zapisywane w folderach i uporzadkowane wedlug dat.
Picture Package Auto Video (str. 18)
Wykorzystujac obrazy nagrane na tasmie, mozna latwo tworzyc oryginalne filmy wideo i dodawac do nich muzyke i efekty.
Picture Package Auto Slide (str. 21)
Sposród obrazów importowanych z karty pamieci „Memory Stick” mozna wybrac ulubione i latwo utworzyc wlasny, oryginalny pokaz slajdów oraz dodac do niego muzyke i efekty.
Picture Package CD Backup (str. 23)
Umozliwia zapisywanie obrazów skopiowanych do komputera na plycie
CD-R.
Picture Package VCD Maker (str. 24)
Za pomoca tej aplikacji mozna tworzyc plyty Video CD z obrazów nagranych na tasmie.
Aplikacja uruchamiana z menu
[Start] komputera
MEMORY MIX Image Tool (str. 27)
Za pomoca tej aplikacji mozna kopiowac obrazy dla funkcji MEMORY MIX na karte pamieci „Memory Stick”.
Szczególowe informacje na temat funkcji
MEMORY MIX mozna znalezc w podreczniku „Instrukcja obslugi kamery” dolaczonym do kamery.b Uwagi
• Przed przystapieniem do wykonywania ponizszych czynnosci nalezy sprawdzic, czy na komputerze jest zainstalowany program Picture
Package (str. 8).
• W przypadku systemu Windows 2000/Windows
XP zaloguj sie jako administrator.z Wskazówka
• Na ekranie [Settings] mozna zmieniac aplikacje wyswietlane w menu.
Wyswietlanie filmów wideo i obrazów na komputerze
— Picture Package Viewer
Obrazy skopiowane z kamery sa zapisywane w folderach wedlug dat.
Obrazy te mozna przegladac, klikajac odpowiednie miniatury.
,ciag dalszyZarzadzanie obrazami na komputerze z systemem Windows
18
1 Wlacz komputer.
2 Kliknij dwukrotnie ikone [Picture
Package Menu] na pulpicie.
Na ekranie pojawi sie menu [Picture
Package Menu].
3 Kliknij polecenie [Viewing video and pictures on PC].
Zostanie uruchomiony program
[Picture Package Viewer], a nastepnie wyswietlone zostana obrazy zapisane w najnowszym folderze.
4 Kliknij dwukrotnie obraz, który chcesz wyswietlic.
Wybrany obraz zostanie wyswietlony.
Pliki obrazów nieruchomych
Za pomoca przycisków znajdujacych sie u góry ekranu mozna drukowac, powiekszac i obracac obrazy. Klikniecie przycisku (Exif) powoduje wyswietlenie wlasciwosci nagrywania, takich jak predkosc migawki, ekspozycja, przyslona itp.
Pliki filmowe
Za pomoca przycisków znajdujacych sie u góry ekranu mozna odtwarzac filmy oraz zatrzymywac lub wstrzymywac ich odtwarzanie.
Funkcje folderów
Za pomoca programu [Picture Package
Viewer] obrazy kopiowane z kamery mozna zapisywac w folderach wedlug daty. Foldery sa podzielone na grupy wedlug roku utworzenia. Mozna wybierac i przegladac obrazy z dowolnego folderu lub pamieci.
Dodawanie komentarzy do folderu
Kliknij odpowiedni folder prawym przyciskiem myszy i wstaw komentarze.
Mozna takze zmienic date folderu. Zmiana daty folderu powoduje zmiane kolejnosci folderów.
Tworzenie oryginalnego filmu wideo
— Picture Package Auto Video
Istnieje mozliwosc tworzenia oryginalnych filmów wideo, edytowanych automatycznie w celu dopasowania wybranej muzyki i efektów.
Maksymalna dlugosc filmów tworzonych przez uzytkownika na komputerze wynosi
10 minut.z Wskazówka
• Podczas korzystania z tej funkcji mozna uzyc kabla i.LINK.Zarzadzanie obrazami na komputerze z systemem Windows
Zarzadzanie obrazami na komputerze z systemem Windows
19
1 Wlacz komputer.
2 Przygotuj zródlo zasilania kamery, a nastepnie przesun przelacznik
POWER, aby wybrac tryb PLAY/
EDIT.
Podlacz dostarczony zasilacz sieciowy jako zródlo zasilania kamery.
W roznych modelach kamer przelacznik zasilania moze nosic rózne nazwy.
3 W ustawieniach menu kamery wlacz funkcje [USB STREAM].
Procedury konfigurowania menu sa rózne w róznych modelach.z Wskazówka
• W przypadku podlaczania kamery do komputera za pomoca kabla i.LINK nie trzeba wykonywac tej czynnosci (str. 16).
4 Znajdz na tasmie miejsce, od którego chcesz rozpoczac kopiowanie.
5 Podlacz kamere do komputera za pomoca kabla USB (w zestawie) lub kabla i.LINK (wyposazenie opcjonalne) (str. 11, 16).
Na ekranie automatycznie wyswietlone zostanie menu [Picture Package Menu].
6 Kliknij opcje [Automatic Video
Producer].
Zostanie uruchomiony program
[Picture Package Auto Video].
.
7 Kliknij opcje [Music settings], a nastepnie wybierz muzyke.
Muzyke mozna wybrac sposród plików muzycznych przechowywanych na komputerze lub na plytach CD innych niz przykladowa muzyka dostepna w aplikacji. Wybierz muzyke i kliknij przycisk [OK].
.
8 Kliknij opcje [Effect settings], a nastepnie wybierz efekt.
,ciag dalszyZarzadzanie obrazami na komputerze z systemem Windows
20
Mozesz wybrac jeden z 5 dostepnych efektów. Wybierz efekt i kliknij przycisk
[OK].
.
9 Kliknij opcje [Output settings], a nastepnie wybierz miejsce, w którym chcesz przechowywac obrazy.
W przypadku wybrania opcji [Video
CD] jako lokalizacji przechowywania obrazów wlóz nowa plyte CD-R do stacji dysków. Wybierz lokalizacje, w której chcesz zapisac obrazy, a nastepnie kliknij przycisk [OK].
.b Uwaga
• Nie mozna uzywac dysków CD-RW.
10Kliknij przycisk [Start].
Film zostanie automatycznie skopiowany z kamery i poddany edycji z zastosowaniem wybranych efektów i muzyki. Informacja na temat czasu pozostalego do konca operacji jest wyswietlana na ekranie komputera.
.
11Kliknij przycisk [No], aby zakonczyc.
.
Aby utworzyc kolejna kopie plyty z ta sama zawartoscia, kliknij przycisk [Yes], a nastepnie wlóz nowa plyte CD-R do stacji dysków.b Uwagi
• Wszelkie tresci muzyczne innych firm pochodzace z plyt CD, Internetu i innych zródel sa wlasnoscia odpowiednich podmiotów chroniona prawem autorskim i poza zakresem dozwolonym przez obowiazujace prawo Zarzadzanie obrazami na komputerze z systemem Windows
Zarzadzanie obrazami na komputerze z systemem Windows
21wykorzystywanie tresci muzycznych innych firm jest zabronione. Wiecej informacji na temat wykorzystywania tresci muzycznych innych firm mozna znalezc w punkcie „Prawa autorskie — informacje” w czesci „Prosimy przeczytac w pierwszej kolejnosci” (str. 3).
• Jesli wybrany plik muzyczny jest dluzszy niz 10 minut, zostanie automatycznie wyciszony.z Wskazówki
• Jesli czas filmu nagranego na tasmie przekracza dlugosc wybranego pliku muzycznego, film jest automatycznie edytowany tak, aby odpowiadal dlugosci pliku muzycznego.
• Aby przewinac tasme do poczatku i rozpoczac kopiowanie, nalezy kliknac przycisk [Options] i zaznaczyc pole wyboru [Rewind the tape to the beginning, then capture].
• Jesli utworzony film zostal zapisany na dysku twardym, mozna go wyswietlic przy uzyciu programu [Picture Package Viewer].
• Jesli jako lokalizacje docelowa wybrano plyte
CD-R, mozna wyswietlic utworzony film wideo w formacie Video CD. Aby uzyskac szczególowe informacje na temat odtwarzania plyt Video
CD, zobacz strona 26.
Tworzenie oryginalnego pokazu slajdów
— Picture Package Auto Slide
Do wybranych obrazów zapisanych na komputerze mozna dodac muzyke i efekty, a nastepnie automatycznie utworzyc pokaz slajdów. Pokaz slajdów moze zawierac obrazy nieruchome i filmy.
Maksymalna dlugosc pokazów slajdów tworzonych przez uzytkownika na komputerze wynosi 10 minut.
1 Wlacz komputer.
2 Kliknij dwukrotnie ikone [Picture
Package Menu] na pulpicie.
Na ekranie pojawi sie menu [Picture
Package Menu].
3 Kliknij opcje [Automatic Slide show
Producer].
Zostanie uruchomiony program
[Picture Package Auto Slide].
4 Otwórz odpowiedni folder z lewej strony ekranu i wybierz obrazy, które maja zostac uzyte w pokazie slajdów.
Wybrany obraz zostanie oznaczony symbolem .
.
5 Kliknij karte [View selected pictures] i upewnij sie, ze zaznaczone zostaly odpowiednie obrazy.
.
6 Kliknij karte [Create slide show].
,ciag dalszyZarzadzanie obrazami na komputerze z systemem Windows
22
7 Kliknij opcje [Music settings] i wybierz muzyke.
Muzyke mozna wybrac sposród plików muzycznych przechowywanych na komputerze lub na plytach CD innych niz przykladowa muzyka dostepna w aplikacji. Wybierz muzyke i kliknij przycisk [OK].
.
8 Kliknij opcje [Effect settings], a nastepnie wybierz efekt.
Mozesz wybrac jeden z 5 dostepnych efektów. Wybierz efekt i kliknij przycisk
[OK].
.
9 Kliknij opcje [Output settings], a nastepnie wybierz miejsce, w którym chcesz przechowywac obrazy.
W przypadku wybrania opcji [Video
CD] jako lokalizacji przechowywania plików wlóz nowa plyte CD-R do stacji dysków. Wybierz lokalizacje, w której chcesz zapisac obrazy, a nastepnie kliknij przycisk [OK].
.b Uwaga
• Nie mozna uzywac dysków CD-RW.Zarzadzanie obrazami na komputerze z systemem Windows
Zarzadzanie obrazami na komputerze z systemem Windows
23
10Kliknij przycisk [Start].
Rozpocznie sie tworzenie pokazu slajdów. Informacja na temat czasu pozostalego do konca operacji jest wyswietlana na ekranie komputera.
.
11Kliknij przycisk [No], aby zakonczyc.
.
Aby utworzyc kolejna kopie plyty z ta sama zawartoscia, kliknij przycisk [Yes], a nastepnie wlóz nowa plyte CD-R do stacji dysków.b Uwagi
• Wszelkie tresci muzyczne innych firm pochodzace z plyt CD, Internetu i innych zródel sa wlasnoscia odpowiednich podmiotów chroniona prawem autorskim i poza zakresem dozwolonym przez obowiazujace prawo wykorzystywanie tresci muzycznych innych firm jest zabronione. Wiecej informacji na temat wykorzystywania tresci muzycznych innych firm mozna znalezc w punkcie „Prawa autorskie — informacje” w czesci „Prosimy przeczytac w pierwszej kolejnosci” (str. 3).
• Jesli wybrany plik muzyczny jest dluzszy niz 10 minut, zostanie on automatycznie wyciszony.z Wskazówki
• Jesli utworzony pokaz slajdów zostal zapisany na dysku twardym, mozna go wyswietlic jako film przy uzyciu programu [Picture Package Viewer].
• Jesli jako lokalizacje docelowa wybrano plyte
CD-R, mozna wyswietlic utworzony pokaz slajdów w formacie Video CD. Aby uzyskac szczególowe informacje na temat odtwarzania plyt Video CD, zobacz strona 26.
Zapisywanie obrazów na plycie
CD-R
— Picture Package CD Backup
Obrazy skopiowane na dysk komputera mozna zapisac w postaci kopii zapasowej na plycie CD-R.
1 Wlacz komputer.
2 Kliknij dwukrotnie ikone [Picture
Package Menu] na pulpicie.
Na ekranie pojawi sie menu [Picture
Package Menu].
3 Kliknij opcje [Save the images on
CD-R].
Zostanie uruchomiony program
[Picture Package CD Backup].
4 Otwórz odpowiedni folder z lewej strony ekranu i wybierz obrazy, które maja zostac zapisane.
Wybrany obraz zostanie oznaczony symbolem .
.
,ciag dalszyZarzadzanie obrazami na komputerze z systemem Windows
24
5 Kliknij karte [View selected pictures] i upewnij sie, ze zaznaczone zostaly odpowiednie obrazy.
.
6 Kliknij karte [Write to CD-R].
.
Wlóz nowa plyte CD-R do stacji dysków.b Uwaga
• Nie mozna uzywac dysków CD-RW.
7 Kliknij przycisk [Start].
Rozpocznie sie zapisywanie na plycie
CD-R. Informacja na temat czasu pozostalego do konca operacji jest wyswietlana na ekranie komputera.
.
8 Kliknij przycisk [No], aby zakonczyc.
Szuflada plyty wysunie sie automatycznie.
.
Aby utworzyc kolejna kopie plyty z ta sama zawartoscia, kliknij przycisk [Yes], a nastepnie wlóz nowa plyte CD-R do stacji dysków.
Tworzenie plyty Video CD (Bezposredni dostep do programu Video CD Burn)
— Picture Package VCD Maker
Filmy nagrane na tasmie mozna kopiowac na plyte Video CD przy uzyciu komputera wyposazonego w stacje dysków zgodna z formatem CD-R.
Ponizsza procedura umozliwia utworzenie plyty Video CD z obrazu nagranego na tasmie (o dlugosci maksymalnej okolo jednej godziny).b Uwagi
• W niektórych modelach nie mozna wykonac tej operacji. Aby sprawdzic, czy dany model obsluguje te funkcje, nalezy sprawdzic, czy w indeksie podrecznika „Instrukcja obslugi kamery” znajduje sie pozycja Burn VCD.
• Do wykonania tej operacji wymagane jest uzycie kabla USB. Nie nalezy stosowac kabla i.LINK.Zarzadzanie obrazami na komputerze z systemem Windows
Zarzadzanie obrazami na komputerze z systemem Windows
25
1 Wlacz komputer.
2 Przygotuj zródlo zasilania kamery, a nastepnie przesun przelacznik
POWER, aby wybrac tryb PLAY/
EDIT.
Jako zródla zasilania nalezy uzyc dostarczonego zasilacza sieciowego, poniewaz tworzenie plyty Video CD trwa kilka godzin.
W roznych modelach kamer przelacznik zasilania moze nosic rózne nazwy.z Wskazówka
• Po przesunieciu przelacznika POWER i wybraniu trybu CAMERA-TAPE mozna przegladac obrazy nagrane za pomoca kamery bezposrednio na komputerze
(funkcja USB Streaming).
3 W ustawieniach menu kamery wlacz funkcje [USB STREAM].
Procedury konfigurowania menu sa rózne w róznych modelach.
4 Wlóz do kamery nagrana kasete.
5 Podlacz kamere do komputera za pomoca kabla USB (w zestawie)
(str. 11).
Na ekranie automatycznie wyswietlone zostanie menu [Picture Package Menu].b Uwaga
• Podczas podlaczania kamery do komputera nalezy pamietac, aby wlozyc zlacze we wlasciwym kierunku. Wciskanie zlacza na sile moze spowodowac jego uszkodzenie i awarie kamery.
6 W przypadku modeli z panelem dotykowym wybierz opcje [BURN
VCD] w menu lub kamery. W przypadku modeli z pokretlem SEL/PUSH EXEC nacisnij przycisk BURN DVD/VCD kamery, a nastepnie z menu
[SELECT DISC] wybierz polecenie
[VCD].
Zostanie uruchomiony program
[Picture Package VCD Maker].
Procedury konfigurowania menu sa rózne w róznych modelach.
7 Wlóz nowa plyte CD-R do stacji dysków komputera.b Uwaga
• Nie mozna uzywac dysków CD-RW.
8 W przypadku modeli z panelem dotykowym wybierz opcje [EXEC].
W przypadku modeli z pokretlem
SEL/PUSH EXEC nacisnij pokretlo kamery.
.
Informacje o stanie operacji wykonywanej przez komputer sa wyswietlane na ekranie LCD kamery.
CAPTURING: Obraz nagrany na tasmie jest kopiowany na dysk komputera.
CONVERTING: Obraz jest konwertowany na format MPEG1.
WRITING: Obraz jest zapisywany na plycie CD-R.b Uwagi
• W róznych modelach kamer na ekranie moga pojawiac sie rózne informacje.
• Po wyswietleniu komunikatu [Finalizing
VCD.] na ekranie LCD kamery operacja nie moze zostac anulowana.
9 Aby zakonczyc tworzenie plyty Video
CD, wykonaj ponizsze czynnosci.
BURN VCD
START
EXEC
0:00:00:00
CREATE VCD?
CANCEL
,ciag dalszyZarzadzanie obrazami na komputerze z systemem Windows
26
W przypadku modeli z panelem dotykowym
W kamerze wybierz opcje [ END] lub [NO].
W przypadku modeli z pokretlem
SEL/PUSH EXEC
W kamerze nacisnij przycisk BURN
DVD/VCD.
Szuflada plyty wysunie sie automatycznie.
.
Aby utworzyc kolejna plyte Video CD z taka sama zawartoscia, nalezy wykonac instrukcje wyswietlane na ekranie, wlozyc nowa plyte CD-R do stacji dysków, a nastepnie powtórzyc czynnosci opisane w punktach 8 i 9.b Uwaga
• W róznych modelach kamer na ekranie moga pojawiac sie rózne informacje.z Wskazówka
• Czynnosci 8 i 9 mozna takze wykonac na komputerze.b Uwagi
• Proces importowania obrazu zostanie zatrzymany automatycznie, jezeli na tasmie znajduje sie pusty fragment o dlugosci co najmniej 10 sekund.
• Na ekranie [Options] jako folder tymczasowy
[Temporary folder] nalezy wybrac dysk twardy, na którym znajduje sie wystarczajaca ilosc wolnego miejsca (ponad 6 GB).
• Po utworzeniu plyty Video CD dodawanie obrazów do tej plyty CD-R nie jest mozliwe.
• Na utworzonej plycie Video CD co 10 minut moze nastepowac kilkusekundowa przerwa.
Wynika to ze sposobu dzialania formatu AVI uzywanego do tworzenia plyt Video CD, w którym obraz jest dzielony co 10 minut (ok.
4 GB) w celu zapisania go na plycie CD-R.
• Obraz zapisywany na plycie CD-R nie jest wyswietlany na ekranie komputera.z Wskazówka
• Importowanie obrazu zostanie zatrzymane automatycznie po odtworzeniu calej tasmy.
Odtwarzanie plyty Video CD
Plyte Video CD mozna odtwarzac za pomoca jednego z nastepujacych urzadzen.
Szczególowe informacje mozna znalezc w instrukcji obslugi danego odtwarzacza.
– Odtwarzacz DVD z mozliwoscia odtwarzania plyt Video CD
– Komputer z napedem DVD i oprogramowaniem obslugujacym odtwarzanie plyt Video CD
– Komputer z zainstalowanym programem
Windows Media Player (Odtwarzanie plyt Video CD moze nie byc mozliwe w niektórych srodowiskach komputerowych, w zaleznosci od systemu operacyjnego lub sprzetu; funkcje menu programu Windows Media Player pozostaja nieaktywne).
Ponizsza procedura umozliwia odtwarzanie plyty Video CD przy uzyciu programu
Windows Media Player.
1 Wlóz plyte Video CD do stacji dysków komputera i uruchom program
Windows Media Player.
W przypadku systemu Windows XP
Z menu [Start] wybierz kolejno polecenia [All Programs], [Accessories],
[Entertainment] i [Windows Media
Player].
W przypadku innych systemów operacyjnych
Z menu [Start] wybierz kolejno polecenia [Programs], [Accessories],
[Entertainment] i [Windows Media
Player].
2 Kliknij kolejno ikony [My Computer],
[CD-R] i [MPEGAV]. Nastepnie metoda „przeciagnij i upusc” przenies plik filmowy [sss*.DAT] na ekranu programu Windows Media Player.
*sss oznacza rzeczywista nazwe pliku.
BURN VCD
COMPLETED
YES
0:00:00:00
Create anothercopy?
Disctray opens.
NOZarzadzanie obrazami na komputerze z systemem Windows
Zarzadzanie obrazami na komputerze z systemem Windows
27
Kopiowanie obrazów dla funkcji MEMORY MIX na karte pamieci „Memory Stick” (tylko modele wyposazone w gniazdo Memory Stick)
Istnieje mozliwosc kopiowania obrazów dla funkcji MEMORY MIX na karte pamieci
„Memory Stick”.
Szczególowe informacje na temat funkcji
MEMORY MIX mozna znalezc w podreczniku „Instrukcja obslugi kamery” dolaczonym do kamery.
1 Wlacz komputer.
2 Wlóz do kamery karte pamieci
„Memory Stick”.
3 Przygotuj zródlo zasilania kamery, a nastepnie przesun przelacznik
POWER, aby wybrac tryb PLAY/
EDIT.
W roznych modelach kamer przelacznik zasilania moze nosic rózne nazwy.
4 W ustawieniach menu kamery wlacz funkcje [STD-USB].
Procedury konfigurowania menu sa rózne w róznych modelach. Szczególowe informacje na ten temat mozna znalezc w podreczniku „Instrukcja obslugi kamery” dolaczonym do kamery.
5 Podlacz kamere do komputera za pomoca kabla USB (w zestawie)
(str. 12).
Jesli automatycznie wyswietlone zostanie menu [Picture Package Menu], kliknij przycisk .
6 Uruchom program [MEMORY MIX
Image Tool].
W przypadku systemu Windows XP
Z menu [Start] wybierz kolejno polecenia [All Programs], [Picture
Package], [Handycam Tools] i
[MEMORY MIX Image Tool].
W przypadku innych systemów operacyjnych
Z menu [Start] wybierz kolejno polecenia [Programs], [Picture
Package], [Handycam Tools] i
[MEMORY MIX Image Tool].
7 Kliknij przycisk [Copy].
.
Po zakonczeniu kopiowania pojawi sie nowy folder.
Zwykle nowy folder jest tworzony automatycznie z numerem o jeden wyzszym niz folder utworzony ostatnio.b Uwaga
• Jesli uzywane sa wszystkie foldery od 100 do
999, nie mozna kopiowac obrazów.Podlaczanie kamery do komputera Macintosh
28
Podlaczanie kamery do komputera
Macintosh
Podlaczanie kamery do komputerab Uwaga
• Komputer moze nie rozpoznac kamery, jesli oba urzadzenia zostana polaczone za posrednictwem kabla USB (nalezy do wyposazenia) przed wlaczeniem kamery.
1 Wlóz do kamery karte pamieci
„Memory Stick”.
2 Przygotuj zródlo zasilania kamery, a nastepnie przesun przelacznik
POWER, aby wybrac tryb PLAY/
EDIT.
Podlacz dostarczony zasilacz sieciowy jako zródlo zasilania kamery.
W roznych modelach kamer przelacznik zasilania moze nosic rózne nazwy.
3 W ustawieniach menu kamery wlacz funkcje [STD-USB].
Procedury konfigurowania menu sa rózne w róznych modelach.
4 Podlacz kabel USB (w zestawie) do gniazda USB kamery.
Polozenie gniazda USB zalezy od modelu urzadzenia. Informacje na ten temat mozna znalezc w podreczniku
„Instrukcja obslugi kamery” dolaczonym do kamery.
W przypadku modelu wyposazonego w podstawke Handycam Station podlacz kabel USB do gniazda USB podstawki
Handycam Station, a nastepnie ustaw przelacznik USB ON/OFF w pozycji
ON.b Uwaga
• Podczas podlaczania kamery do komputera nalezy pamietac, aby wlozyc zlacze we wlasciwym kierunku. Wciskanie zlacza na sile moze spowodowac jego uszkodzenie i awarie kamery.
5 Podlacz drugi koniec kabla USB do gniazda USB w komputerze.
Na ekranie LCD kamery pojawi sie napis [USB MODE], a na pulpicie pojawi sie ikona karty pamieci „Memory
Stick”.
Odlaczanie kabla USB/
Wylaczanie kamery/Wyjmowanie karty „Memory Stick”
1 Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
2 Metoda „przeciagnij i upusc” przenies ikone karty „Memory Stick” lub ikone stacji wyswietlana na pulpicie na ikone kosza [Trash].
3 Odlacz kabel USB od kamery i komputera.b Uwagi
• Przed wylaczeniem kamery nalezy odlaczyc kabel USB (nalezy do wyposazenia).
• W systemie Mac OS X przed odlaczeniem kabla
USB i wyjeciem karty „Memory Stick” nalezy wylaczyc komputer.Podlaczanie kamery do komputera Macintosh
Podlaczanie kamery do komputera Macintosh
29
Kopiowanie obrazów nagranych na karcie pamieci
„Memory Stick”
(tylko modele wyposazone w gniazdo Memory
Stick)
Kliknij dwukrotnie ikone „Memory
Stick”. Nastepnie metoda „przeciagnij i upusc” przenies odpowiedni plik obrazu na ikone twardego dysku.
Odtwarzanie filmów
Wymagany jest zainstalowany na komputerze program QuickTime w wersji
3.0 lub nowszej.
Podczas bezposredniego odtwarzania obrazu nagranego na karcie „Memory
Stick” obraz lub dzwiek moga nie byc plynne. Przed odtwarzaniem nalezy skopiowac plik obrazu na dysk twardy.b Uwagi
• Szczególowe informacje na temat karty pamieci
„Memory Stick”, która moze byc uzywana z kamera mozna znalezc w oddzielnym podreczniku „Instrukcja obslugi kamery” dostarczonym z kamera.
• Aby skopiowac obrazy nagrane na tasmie, nalezy najpierw skopiowac obrazy na karte
„Memory Stick” umieszczona w kamerze.
Instalowanie oprogramowania na komputerze
Po zainstalowaniu programu ImageMixer
VCD2 z dostarczonego dysku CD-ROM mozna tworzyc plyty Video CD, wykorzystujac w tym celu obrazy nieruchome i filmy nagrane na komputerze.
Zostanie utworzony plik obrazu zgodny z formatem Video CD programu Toast firmy
Roxio. Plyte Video CD mozna utworzyc poprzez zapisanie pliku obrazu na dysku w programie Toast.b Uwaga
• Za pomoca programu ImageMixer VCD2 nie mozna kopiowac obrazów z tasmy na dysk komputera. Aby kopiowac obrazy, nalezy podlaczyc kamere do komputera za pomoca kabla i.LINK i uzyc standardowego programu dostepnego w systemie operacyjnym.
1 Uruchom komputer.
Przed rozpoczeciem instalacji oprogramowania zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
2 Wlóz dostarczony dysk CD-ROM do stacji dysków komputera.
3 Kliknij dwukrotnie ikone stacji
CD-ROM.
4 Skopiuj plik [IMXINST.SIT] z folderu [MAC] do wybranego folderu.
5 W folderze docelowym dwukrotnie kliknij skopiowany plik
[IMXINST.SIT].
6 Kliknij dwukrotnie rozpakowany plik
[ImageMixerVCD2_Install].
,ciag dalszyPodlaczanie kamery do komputera Macintosh
30
7 Po wyswietleniu ekranu z monitem o akceptacje uzytkownika wprowadz swa nazwe uzytkownika i haslo.
Rozpocznie sie instalacja oprogramowania.
Szczególowe informacje na temat programu
ImageMixer VCD2 mozna znalezc w pomocy ekranowej programu.Inne funkcje
Inne funkcje
31
Inne funkcje
Tworzenie plyty
DVD (Bezposredni dostep do programu „Click to
DVD”)b Uwagi
• W niektórych modelach nie mozna wykonac tej operacji. Aby dowiedziec sie, czy dany model obsluguje te funkcje, nalezy sprawdzic, czy w indeksie podrecznika „Instrukcja obslugi kamery” znajduje sie pozycja Burn DVD.
• Do wykonania tej operacji wymagane jest uzycie kabla i.LINK. Nie nalezy stosowac kabla USB.
Po podlaczeniu kamery do komputera z serii Sony VAIO* obslugujacego funkcje
„Click to DVD” za pomoca kabla i.LINK
(wyposazenie opcjonalne) mozna tworzyc plyty DVD. Obraz jest automatycznie kopiowany i zapisywany na plycie DVD.
Ponizsza procedura umozliwia utworzenie plyty DVD z obrazu nagranego na tasmie.
Informacje na temat wymagan systemowych i operacyjnych mozna znalezc w witrynach sieci Web o nastepujacych adresach URL:* Nalezy pamietac, ze komputer Sony VAIO musi byc wyposazony w stacje DVD obslugujaca zapis danych na plytach DVD. Na komputerze musi byc takze zainstalowany program „Click to
DVD Ver. 1.2” (oryginalne oprogramowanie firmy Sony) lub nowszy.
– Europahttp://www.vaio-link.com/
–U S Ahttp://www.ita.sel.sony.com/support/dvimag/
– Region Azji i Pacyfikuhttp://www.css.ap.sony.com/
–K o r e ahttp://scs.sony.co.kr/
– Tajwanhttp://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Chinyhttp://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Tajlandiahttp://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Ameryka Lacinskahttp://vaio-online.sony.com/
Korzystanie z funkcji bezposredniego dostepu do programu „Click to DVD” po raz pierwszy
Funkcja bezposredniego dostepu do programu „Click to DVD” umozliwia latwe kopiowanie obrazów nagranych na tasmie na plyte DVD po podlaczeniu kamery do komputera. Przed rozpoczeciem korzystania z funkcji bezposredniego dostepu do programu „Click to DVD” nalezy wykonac ponizsze czynnosci, aby uruchomic program „Click to DVD
Automatic Mode Launcher (Uruchamianie programu Click to DVD w trybie automatycznym)”.
1 Wlacz komputer.
2 Z menu Start wybierz polecenie [All
Programs].
3 Z wyswietlonego menu wybierz program [Click to DVD], a nastepnie kliknij polecenie [Click to DVD
Automatic Mode Launcher].
Zostanie uruchomiony program [Click to DVD Automatic Mode Launcher].do zlacza i.LINK
(IEEE1394)kabel i.LINK
(opcjonalny)do interfejsu
DV
,ciag dalszyInne funkcje
32z Wskazówki
• Po pierwszym uruchomieniu programu [Click to
DVD Automatic Mode Launcher] bedzie on uruchamiany automatycznie po wlaczeniu komputera.
• Program [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] jest skonfigurowany dla kazdego uzytkownika systemu Windows XP.
1 Wlacz komputer.
Zamknij wszystkie aplikacje korzystajace z interfejsu i.LINK.
2 Przygotuj zródlo zasilania kamery, a nastepnie przesun przelacznik
POWER, aby wybrac tryb PLAY/
EDIT.
Jako zródla zasilania nalezy uzyc dostarczonego zasilacza sieciowego, poniewaz tworzenie plyty DVD trwa kilka godzin. W róznych modelach kamer przelacznik zasilania moze nosic rózne nazwy.
3 Wlóz do kamery nagrana kasete.
4 Podlacz kamere do komputera za pomoca kabla i.LINK (wyposazenie opcjonalne). (str. 16)b Uwaga
• Podczas podlaczania kamery do komputera nalezy pamietac, aby wlozyc zlacze we wlasciwym kierunku. Wciskanie zlacza na sile moze spowodowac jego uszkodzenie i awarie kamery.
5 W przypadku modeli z panelem dotykowym wybierz opcje [BURN
DVD] w menu lub kamery.
W przypadku modeli z pokretlem
SEL/PUSH EXEC nacisnij przycisk
BURN DVD/VCD kamery, a nastepnie z menu [SELECT DISC] wybierz polecenie [DVD].
Zostanie uruchomiony program „Click to DVD”, a na ekranie monitora wyswietlone zostana odpowiednie instrukcje.
Procedury konfigurowania menu sa rózne w róznych modelach.
6 Wlóz zapisywalna plyte DVD do stacji komputera.
7 W przypadku modeli z panelem dotykowym wybierz opcje [EXEC].
W przypadku modeli z pokretlem
SEL/PUSH EXEC nacisnij pokretlo kamery.
Informacje o stanie operacji wykonywanej przez komputer sa wyswietlane na ekranie LCD kamery.
CAPTURING: Obraz nagrany na tasmie jest kopiowany na dysk komputera.
CONVERTING: Obraz jest konwertowany na format MPEG2.
WRITING: Obraz jest zapisywany na plycie DVD.b Uwaga
• W róznych modelach kamer na ekranie moga pojawiac sie rózne informacje.z Wskazówka
• Przy próbie zapisania obrazu na plycie
DVD-RW/+RW, na której znajduja sie juz inne dane, na ekranie LCD kamery pojawi sie komunikat [This is a recorded disc.
Delete and overwrite?]. Po wybraniu opcji
[EXEC] istniejace dane zostana usuniete i na plycie zostana zapisane nowe dane.
BURN DVD
START
0:00:00:00
CREATE DVD?
EXEC CANCELInne funkcje
Inne funkcje
33
8 Aby zakonczyc tworzenie plyty DVD, wykonaj ponizsze czynnosci.
W przypadku modeli z panelem dotykowym
W kamerze wybierz opcje [ END] lub [NO].
W przypadku modeli z pokretlem
SEL/PUSH EXEC
W kamerze nacisnij przycisk BURN
DVD/VCD.
Szuflada plyty wysunie sie automatycznie.
Aby utworzyc nastepna plyte DVD z taka sama zawartoscia, nalezy wykonac instrukcje wyswietlane na ekranie, a nastepnie powtórzyc czynnosci opisane w punktach 7 i 8. Po wysunieciu szuflady plyty nalezy wlozyc do niej nowa zapisywalna plyte DVD.b Uwaga
• W róznych modelach kamer na ekranie moga pojawiac sie rózne informacje.
Anulowanie operacji
W przypadku modeli z panelem dotykowym
Na ekranie LCD kamery wybierz opcje
[CANCEL].
W przypadku modeli z pokretlem SEL/
PUSH EXEC
W kamerze nacisnij przycisk BURN DVD/
VCD.b Uwagi
• Po wyswietleniu komunikatu [Finalizing DVD.] na ekranie LCD kamery operacja nie moze zostac anulowana.
• Nie nalezy odlaczac kabla i.LINK ani przesuwac przelacznika POWER w celu wybrania innego trybu, dopóki obraz nie zostanie calkowicie skopiowany na komputer.
• Jesli na ekranie widoczne sa komunikaty
[WRITING] lub [CONVERTING], plyta DVD zostanie utworzona nawet w przypadku odlaczenia kabla i.LINK (wyposazenie opcjonalne) lub wylaczenia zasilania kamery.
• Kopiowanie obrazu zostanie anulowane w nizej wymienionych przypadkach. Na plycie DVD znajda sie dane skopiowane do momentu anulowania operacji. Szczególowe informacje na ten temat znajduja sie w plikach pomocy programu „Uruchamianie programu Click to
DVD w trybie automatycznym”.
– Jesli na tasmie znajduje sie pusty fragment o dlugosci co najmniej 10 sekund.
– Jesli dane znajdujace sie na tasmie sa opatrzone data wczesniejsza niz data nagrywania pózniejszych obrazów.
– Jesli na tej samej tasmie sa nagrane obrazy standardowe i panoramiczne.
– Jesli w ustawieniach menu kamery wlaczona jest funkcja [A/V t DV OUT].
• Kamery nie mozna uzywac w nastepujacych sytuacjach:– podczas odtwarzania tasmy,
– podczas nagrywania obrazów na karcie pamieci „Memory Stick”,
– po uruchomieniu programu „Click to DVD” podczas uruchamiania komputera.
• Utworzenie plyty DVD z tasmy 8 mm moze nie byc mozliwe, jesli obrazy zapisane na tasmie maja inny format niz Digital 8.
BURN DVD
COMPLETED
0:00:00:00
Create anothercopy?
Disctray opens.
YES NOInne funkcje
34
Podlaczanie magnetowidu analogowego do komputera za posrednictwem kamery
— funkcja konwersji cyfrowejb Uwagi
• W niektórych modelach nie mozna wykonac tej operacji. Aby dowiedziec sie, czy dany model obsluguje te funkcje, nalezy sprawdzic, czy w indeksie podrecznika „Instrukcja obslugi kamery” znajduje sie pozycja „konwersja cyfrowa”.
• Do róznych modeli dolaczane sa rózne kable A/
V. Wskazówki dotyczace eksploatacji magnetowidu analogowego mozna znalezc w podreczniku „Instrukcja obslugi kamery” dolaczonym do kamery.
Za posrednictwem kamery mozna przeksztalcic wyjsciowy sygnal analogowy z urzadzenia analogowego, np. magnetowidu, na sygnal cyfrowy i przeslac go do urzadzenia cyfrowego, np. komputera.
W tym celu na komputerze nalezy zainstalowac oprogramowanie do przechwytywania sygnalu wideo.
Interfejs DVdo zlacza i.LINK
(IEEE1394)kabel i.LINK (opcjonalny)przewód polaczeniowy
A/V (w zestawie)gniazda
AUDIO/VIDEOgniazdo A/V
(audio/wideo): Przeplyw sygnalumagnetowid (analogowy)
(bialy)
(czerwony)
(zólty)wtyk S video
(czarny)Inne funkcje
Inne funkcje
35
Czynnosci przygotowawcze
W ustawieniach menu dla opcji [DISPLAY] nalezy wybrac ustawienie [LCD PANEL]
(ustawienie domyslne).
1 Wlacz analogowe urzadzenie wideo.
2 Przesun kilkakrotnie przelacznik
POWER, aby wybrac tryb PLAY/
EDIT.
Podlacz dostarczony zasilacz sieciowy jako zródlo zasilania kamery.
W róznych modelach kamer przelacznik zasilania moze nosic rózne nazwy.
3 W ustawieniach menu kamery wlacz funkcje [A/V t DV OUT].
Procedury konfigurowania menu sa rózne w róznych modelach.
4 Rozpocznij odtwarzanie na analogowym urzadzeniu wideo.
5 Uruchom proces przechwytywania przy uzyciu komputera. Informacje na temat tej operacji mozna znalezc w instrukcji obslugi dostarczonej z oprogramowaniem lub w pomocy ekranowej.
Po przechwyceniu obrazu i dzwieku
Zatrzymaj proces przechwytywania na komputerze, a nastepnie zatrzymaj odtwarzanie na analogowym urzadzeniu wideo.b Uwagi
• Pakiety oprogramowania Picture Package lub
ImageMixer VCD2 nie obsluguja funkcji konwersji cyfrowej.
• Prawidlowe odtwarzanie obrazów moze nie byc mozliwe z powodu jakosci analogowego sygnalu wideo na wejsciu kamery.
• Do komputera nie mozna przesylac obrazów zawierajacych sygnaly ochrony praw autorskich.
• Do przesylania obrazów do komputera zamiast kabla i.LINK (wyposazenie opcjonalne) mozna uzyc kabla USB. Nalezy jednak pamietac, ze w takim wypadku wyswietlany obraz moze nie byc plynny.
• Polozenie gniazda USB i ksztalt kabla moze sie róznic w zaleznosci od modelu. Szczególowe informacje na ten temat mozna znalezc w podreczniku „Instrukcja obslugi kamery” dolaczonym do kamery.
• Przy podlaczaniu kamery do komputera za pomoca kabla USB lub i.LINK nalezy upewnic sie, ze zlacze zostalo wlozone w prawidlowym kierunku. Wciskanie zlacza na sile moze spowodowac jego uszkodzenie i awarie kamery.Informacje dodatkowe
36
Informacje dodatkowe
Rozwiazywanie problemów

Objaw Przyczyna i/lub rozwiazanie
Komputer nie rozpoznaje kamery.cOdlacz kabel od komputera i kamery, a nastepnie, sprawdzajac poprawnosc polaczenia, podlacz go ponownie.cW przypadku modelu wyposazonego w podstawke
Handycam Station ustaw przelacznik USB ON/OFF w pozycji ON.cW przypadku modelu wyposazonego w podstawke
Handycam Station prawidlowo podlacz podstawke
Handycam Station do kamery.cOdlacz urzadzenia USB inne niz klawiatura, mysz i kamera od komputera.cOdlacz kabel od komputera i kamery, uruchom ponownie komputer, a nastepnie polacz urzadzenia ponownie w prawidlowy sposób (str. 11, 13, 28).
Na komputerze nie mozna ogladac obrazów rejestrowanych przez kamere.cOdlacz kabel od komputera, wlacz kamere, a nastepnie podlacz ponownie kabel do komputera.cPrzesun przelacznik POWER, aby wybrac tryb CAMERA-
TAPE, a nastepnie w ustawieniach menu kamery wlacz funkcje [USB STREAM].
Na komputerze nie mozna przegladac obrazów nagranych na tasmie.cOdlacz kabel od komputera, wlacz kamere, a nastepnie ponownie prawidlowo podlacz kabel do komputera.cPrzesun przelacznik POWER, aby wybrac tryb PLAY/
EDIT, a nastepnie w ustawieniach menu kamery wlacz funkcje [USB STREAM].
Na komputerze Macintosh nie mozna przegladac obrazów nagranych na tasmie (dotyczy tylko modeli wyposazonych w gniazdo Memory Stick).cAby skopiowac obrazy nagrane na tasmie do komputera
Macintosh, najpierw skopiuj obrazy na karte pamieci
„Memory Stick” w kamerze, a nastepnie skopiuj obrazy nagrane na karcie „Memory Stick” na dysk komputera.
Na komputerze nie mozna przegladac obrazów nagranych na karcie pamieci
„Memory Stick” (dotyczy tylko modeli wyposazonych w gniazdo Memory Stick).cWlóz prawidlowo karte pamieci „Memory Stick”.cNie mozna korzystac z kabla i.LINK. Podlacz kamere do komputera za pomoca kabla USB.cPrzesun przelacznik POWER, aby wybrac tryb PLAY/
EDIT, a nastepnie w ustawieniach menu kamery wlacz funkcje [STD-USB].
• Komputer nie rozpoznaje karty pamieci „Memory Stick” podczas wykonywania takich czynnosci, jak odtwarzanie lub montaz.cZakoncz dzialanie kamery przed podlaczeniem jej do komputera.Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
37
Podczas korzystania z kabla
USB w oknie narzedzia [USB
Streaming Tool] nie jest wyswietlany obraz.cSterownik USB zostal nieprawidlowo zarejestrowany, poniewaz komputer zostal podlaczony do kamery przed zakonczeniem instalacji sterownika USB. Wykonaj ponizsze czynnosci, aby prawidlowo zainstalowac program
[Picture Package].
W przypadku systemu Windows 98*/Windows 98 SE/
Windows Me
* Kopiowanie lub odtwarzanie obrazów z tasmy przy uzyciu komputera z systemem Windows 98 moze nie byc mozliwe.
1 Sprawdz, czy kamera jest podlaczona do komputera.
2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone [My
Computer], a nastepnie kliknij polecenie [Properties].
Zostanie wyswietlony ekran [System Properties].
3 Kliknij karte [Device Manager].
4 Jesli ponizsze urzadzenia sa juz zainstalowane, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a nastepnie kliknij polecenie
[Remove], aby je usunac.
Kopiowanie i przegladanie obrazów nagranych na tasmie
• [USB Audio Device] w folderze [Sound, video and game controllers]
• [USB Device] w folderze [Other devices]
• [USB Composite Device] w folderze [Universal Serial
Bus Controller]
Kopiowanie i przegladanie obrazów nagranych na karcie pamieci „Memory Stick” (dotyczy tylko modeli wyposazonych w gniazdo Memory Stick)
• [• Sony Handycam] lub [• Sony DSC] ze znakiem „?” w folderze [Other devices]
5 Po wyswietleniu ekranu [Confirm Device Removal] kliknij przycisk [OK].
6 Wylacz zasilanie kamery, odlacz kabel USB i uruchom ponownie komputer.
7 Wlóz dostarczony dysk CD-ROM do stacji CD-ROM komputera.
8 Wykonaj ponizsze czynnosci, aby ponownie zainstalowac sterownik USB.
1 Kliknij dwukrotnie ikon

TXT / PDF

Available 10 files for DCR-TRV265E View all >
HelpDrivers Since March 2000