Sony DCR-TRV265E Download Manual

2006 Sony Corporation 2-887-236-21(1)
Digitalt Stillkamera
Brukerhåndbok for
Cyber-shot
DSC-T50
Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og
"Bruksanvisning", og oppbevare dem for fremtidig bruk.
Innhold
Grunnleggende bruk
Avansert bruk
Bruke menyen
Bruke Oppsett-skjermbildet
Vise bilder på en TV-skjerm
Bruke datamaskinen
Skrive ut stillbilder
Feilsøking
Annet
Indeks
VKLIKK!
NO2
Merknader om bruk av kameraet
"Memory Stick"-typer som kan brukes
(ikke inkludert)
Det IC-opptaksmediet som brukes av dette kameraet er en "Memory Stick Duo". Det finnes to typer "Memory Stick".
"Memory Stick Duo": Du kan bruke en
"Memory Stick Duo" med kameraet.
"Memory Stick": Du kan ikke bruke en
"Memory Stick" med kameraet.
Andre minnekort kan ikke brukes.
• Hvis du vil ha mer informasjon om "Memory
Stick Duo", kan du se side 113.
Når du bruker en "Memory Stick Duo" med "Memory Stick"-kompatibelt utstyr
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å sette den inn i Memory Stick Duo-adapteren (ikke inkludert).
Memory Stick Duo-adapter
Merknader om "InfoLITHIUM"-batteripakken
Lad opp batteripakken (inkludert) før du bruker kameraet for første gang.
Batteripakken kan lades se lv om den ikke er helt utladet. Selv om batteripakken ikke er helt oppladet, kan du bruke den i delvis oppladet tilstand.
Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken igjen på en stund, kan du bruke opp den eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av kameraet, og deretter legge den på et kjølig, tørt sted. Dette vil opprettholde batteripakkens funksjoner.
Du finner mer informasjon om hvilken batteripakke som kan brukes, på side 115.
Carl Zeiss-linse
Dette kameraet er utstyrt med en Carl
Zeiss-linse som er i stand til å reprodusere skarpe bilder med fremragende kontrast.
Linsen i dette kameraet er produsert under et kvalitetssikringssystem som er sertifisert av Carl Zeiss i henhold til kvalitetsstandardene til Carl Zeiss i
Tyskland.
Merknader om LCD-skjermen og linsen
LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på
LCD-skjermen. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket på noen måte.
Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i nærheten av vinduer eller utendørs.
Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på
LCD-skjermen. Dette er ikke feil.
Ikke slå borti noe med linsen, og ikke bruk makt på den.
Bildene som brukes i denne brukerhåndboken
De fotografiene som brukes som eksempler i denne brukerhåndboken er reproduserte bilder, og ikke bilder som er tatt med dette kameraet.
Svarte, hvite, røde, blåeller grønne punkter3
Innhold
Merknader om bruk av kameraet ..........2
Grunnleggende teknikker for bedre bilder ..........7
Fokus – Fokusere på et motiv.............. 7
Eksponering – Justere lysintensiteten ........... 8
Farge – Om belysningseffekter ........... 9
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ........ 10
Identifisere deler...........11
Indikatorer på skjermen.............13
Endre skjermbildet .......17
Bruke internminnet .......18
Bruke berøringspanelet .............19
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus).............21
Vise/slette bilder...........26
Velge ønsket kamerafunksjon..............28
Angi opptaksmodus ............. 28
Scenevalg: Velge beste modus for scenen.............. 29
(EV): Justere eksponeringen manuelt...... 31
9 (Fokus): Endre fokusmetode........ 32
Vise bilder som lysbildevisning............34
Male eller sette stempel på stillbilder ...............37
Grunnleggende bruk
Avansert bruk4
Innhold
Bruke menyelementer......... 39
Menyelementer........ 40
Opptaksmeny............... 42
COLOR (Fargemodus): Endre livaktigheten til bildet eller legge til spesialeffekter
(Målemodus): Velge målemodus
WB (Hvitbalanse): Justere fargetonene
ISO: V elge lysfølsomhet
(Bildekval.): Velge stillbildekvaliteten
Mode (REC-modus): Velge modus for kontinuerlig opptak
BRK (Nivåtrinn): Endre EV i modusen [Eksp-gruppe]
(Intervall): Velge rammeintervallet i [Multiserie]-modus
(Blitsnivå): Justere mengden blitslys
(Kontrast): Justere kontrasten i bildet
(Skarphet): Justere skarpheten i bildet
(Oppsett): Endre oppsettselementer
Visningsmeny............... 51
(Lysbildevisn.): Spille av en serie bilder
(Male): Male på stillbilder
(Slett): Slette bilder
(Volum): Justere volumet
(Mappe): Velge mappe for å vise bilder
- (Beskytt): Hindre utilsiktet sletting
DPOF: Legge til et merke for utskriftsrekkefølge
(Skriv ut): Skrive ut bilder med en skriver
(Endre str.): Endre bildestørrelsen for et bilde
(Rotere): Rotere et stillbilde
(Dele): Klippe filmer
(Oppsett): Endre oppsettselementer
(Trimme): Lagre et forstørret bilde
Bruke menyen
M5
Innhold
Bruke oppsettselementer .............58
Kamera 1 ................59
Kamera 2 ................62
Internminne.............63
Format
Memory Stick..........64
Oppsett 1................66
Oppsett 2................67
Oppsett 3................68
Oppsett 4................70
Vise bilder på en TV-skjerm ......71
Bruke Oppsett-skjermbildet
Vise bilder på en TV-skjerm
1
AF-modus
Digital zoom
Rødøyered.
AF-lys
2
Autovisning STEADY SHOT
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
1
Last ned musikk Formater musikk
2
LCD-baklys
Pip
Språk
Initialiser
3
Filnummer
USB-tilkobl.
Video ut
Stille klokke
4
Kalibrering6
Innhold
Få glede av Windows-datamaskinen ............... 73
Installere programvare (inkludert)........ 75
Kopiere bilder til datamaskinen........... 76
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin, med kameraet (ved hjelp av en "Memory Stick Duo")............ 83
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)......84
Bruke "Music Transfer" (inkludert)........ 88
Bruke Macintosh-datamaskinen.......... 89
Slik skriver du ut stillbilder......... 91
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver............... 92
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter...... 96
Feilsøking........ 98
Varselindikatorer og meldinger ......... 109
Bruke kameraet i utlandet — Strømkilder ...... 112
Om "Memory Stick"................ 113
Om batteripakken "InfoLITHIUM"....... 115
Om batteriladeren ...... 116
Indeks ........... 117
Bruke datamaskinen
Skrive ut stillbilder
Feilsøking
Annet
Indeks7
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus).
Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned.
Ta et stillbilde av et motiv det er vanskelig å fokusere på t [Fokus] (side 32)
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt støtt. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" (nedenfor).
Fokus
Fokusere på et motiv
Trykk lukkerknappen helt ned med en gang.
Trykk lukkerknappen halvveis ned.
Indikator for AE/
AF-låsblinkende , tent/piper
Trykk så lukkerknappen helt ned.
Tips for å unngå uskarpe bilder
Hold kameraet støtt, med armene dine langs siden. Det anbefales å lene seg mot et tre eller en bygning for å stabilisere kameraet. Bruk av selvutløser med to sekunders forsinkelse, aktivering av funksjonen for fjerning av uskarphet eller bruk av stativ kan også være til hjelp. Bruk blits hvis du skal ta bilder under forhold med lite lys.
Fokus Eksponering Farge Kvalitet
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så du kan begynne å bruke kameraet. Her får du vite hvordan du kan bruke de ulike kamerafunksjonene ved å berøre knappene på skjermen (side 19).8
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO-følsomheten. Eksponeringen er den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Justere ISO-følsomheten
ISO er en måleenhet (for følsomhet) og et estimat for hvor mye lys et lysfølsomt bildemedium
(tilsvarer fotografisk film) mottar. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
Justere ISO-følsomheten, se side 45.
Eksponering
Justere lysintensiteten
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Eksponeringen stilles automatisk inn på riktig verdi i autojusteringsmodus. Du kan imidlertid justere den manuelt ved hjelp av nedenstående funksjoner.
Justere EV:Gir mulighet til å justere eksponeringen som er bestemt av kameraet (side 31).
Målemodus:Gir deg muligheten til å endre den delen av motivet som skal måles når eksponeringen skal bestemmes (side 43).
Korrekt eksponering
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv om du fotograferer på et mørkt sted.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Tar mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig, kan imidlertid bildet bli mørkere.
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet lyset slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn gjennom
ISO = Opptaksfølsomhet
Eksponering:9
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Fargetonene justeres automatisk i autojusteringsmodus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 44).
Farge
Om belysningseffekter
Vær/belysning Dagslys Overskyet Fluorescer Hvitglødende
Belysnings-karakteristika
Hvitt (standard) Blåaktig Blåtone Rødaktig10
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller piksler.
Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og bildet vises med stor detaljrikdom. Bildestørrelse vises med antall piksler. Selv om du ikke kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
Velge bildestørrelsen som skal brukes (side 25)
Velge bildekvalitet (kompresjonsforhold) i kombinasjon (side 46)
Du kan velge kompresjonforhold når du lagrer digitale bilder. Når du velger et høyt kompresjonsforhold, blir bildet mindre detaljert, men filstørrelsen blir mindre.
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
1 Bildestørrelse: 7M
3072 piksler × 2304 piksler = 7 077 888 piksler
2 Bildestørrelse: VGA (E-post)
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
Piksel
Mange piksler (Fin bildekvalitet og stor filstørrelse)
Eksempel: Utskrift med opptil A3-format
Få piksler
(Grovkornet bildekvalitet, men liten filstørrelse)
Eksempel: Et bilde som skal sendes som via e-post
3072
2304
480
640
Piksler11
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes.
A (STEADY SHOT)-knapp (22)
B Lukkerknapp (21)
C POWER-knapp/POWER-lampe
D Krok for håndleddsrem
E Mikrofon
F Blits (23)
G Linse
H Selvutløserlampe (24)/AF-lys (61)
I Linsedeksel
A Modusvelger (21, 28, 40)
B LCD-skjerm/berøringspanel (17, 19)
C For opptak: Zoom-knapp (W/T) (22)
For visning: / -knapp
(Avspillingszoom)/ -knapp (Indeks)
(27)
D (skjermtast)-knapp (19)
Trykk denne knappen lenger for å vise skjermbildet (Oppsett).
E (Skjermbildebryter)-knapp (17)
Trykk denne knappen lenger for å endre lysstyrken for LCD-baklyset.
F Batteri/"Memory Stick Duo"-deksel
G Tilgangslampe
H "Memory Stick Duo"-spor
I Batterispor
J Batteriutløserhendel
5
6
7
8
9
1
2
3
4
2
1 3
4
5
6 789 0qaqsqd12
Identifisere deler
K Multikontakt (bunn)
Når du bruker en AC-LS5K-vekselstrømadapter (ikke inkludert)
Du kan ikke lade batteripakken ved å koble kameraet til vekselstrømadapteren
AC-LS5K. Bruk batteriladeren til å lade batteripakken.
L Høyttaler
M Skruehull for stativ (på undersiden)
Bruk et stativ med en skruelengde på mindre enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil gjøre det vanskelig å feste kameraet skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt.
2 Til multikontakten
1 Til DC IN-kontakt
3 Til vegguttakv-merke
Kabel for flerbrukster-minal13
Indikatorer på skjermen
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes.
Når du tar stillbilder
Når du filmer
A
B
Indikator Betydning
60min Gjenværende batteriz AE/AF-lås (21)
BRK Opptaksmodus (21, 47)
Hvitbalanse (44)
STBY
REC
Standby/Spiller inn film
Kameramodus (program)
(28)
Kameramodus (scenevalg)
(29)
Blitsmodus (23)
1
2
3
4
5
B & W
1
2
3
4
5
M
WB
SL
Blitsen lades
Zooming (22, 59)
Rødøyereduksjon (60)
Skarphet (50)
Kontrast (50)
AF-lys (61)
Målemodus (43)
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Fargemodus (42)
Indikator Betydning
Histogram (17, 31)
Støyreduksjon NR med sakte lukker
Når lukkerhastigheten går under en viss verdi under forhold med lite lys, aktiveres Støyreduksjon NR med sakte lukker automatisk for å redusere bildestøyen.
+2.0 EV Eksponeringsverdi (31)
F 3.5 Blenderverdi
125 Lukkerhastighet
Indikator Betydning
1.314
Indikatorer på skjermen
C
D
E
Indikator Betydning
Bildestørrelse (25)
vises bare når
Multiserie er aktivert.
FINE STD Bildekvalitet (46)
Opptaksmappe (64)
Dette vises ikke når internminnet brukes.
Gjenværende intern minnekapasitet
Gjenværende "Memory
Stick"-kapasitet
00:00:00
[00:28:05]
Innspillingstid [maksimal innspillingstid]
1/30" Multiserie-intervall (49)
400 Gjenværende antall bilder som kan tas opp
Selvutløser (24)
C:32:00 Egendiagnose-display
(109)
ISO-tall (45)
±0.7EV Verdi for nivåtrinn (49)
Indikator Betydning
Vibrasjonsvarsel
Angir at vibrasjoner kan gjøre det umulig å ta skarpe bilder, pga. utilstrekkelig belysning. Selv om vibrasjonsvarselet vises, kan du fortsatt ta bilder. Vi anbefaler imidlertid at du aktiverer funksjonen for fjerning av uskarphet, bruker blits for å få bedre lys, eller at du bruker et stativ eller stabiliserer kameraet på annen måte
(side 7).
E Advarsel om lite batteristrøm (109)
3:2 7M 5M
1M 3M 2M
16:9 VGA
FINE
640
STD
640 160
1M
101
+ Trådkors for punktmåling
(43)
AF-avstandssøkerramme
(32)
Indikator Betydning
STEADY SHOT (22)
Indikator for
AF-avstandssøkerramme
(32)
AF-modus (59)
Makro/Lupe (24)
1.0 m Forhåndsinnstilt fokusavstand (32)
Indikator Betydning
S AF M AF15
Indikatorer på skjermen
Spille av stillbilder
Når du spiller av filmer
A
B
M
1
2
3
4
VOL.
1
2
3
4
Indikator Betydning
60min Gjenværende batteri
Opptaksmodus (21, 47)
- Beskytt (52)
Merke for utskriftsrekkefølge (DPOF)
(96)
N Avspilling
Endre mappe (51)
Dette vises ikke når internminnet brukes.
Zooming (26)
Tr i n n
12/16
Bilde for bilde-avspilling
(48)
Indikator Betydning
Histogram (17, 31)
vises når histogram-displayet deaktiveres.
Avspillingsindikator
Kontrollanvisning (20)
M
1.316
Indikatorer på skjermen
CD
Indikator Betydning
Bildestørrelse (25)
PictBridge kobler til (92)
Opptaksmappe (64)
Dette vises ikke når internminnet brukes.
Avspillingsmappe (51)
Dette vises ikke når internminnet brukes.
Gjenværende intern minnekapasitet
Gjenværende "Memory
Stick"-kapasitet
101-0012 Mappe-fil-nummer (51)
8/8 12/12 Bildenummer/Antall bilder tatt opp i valgt mappe
C:32:00 Egendiagnose-display
(109)
00:00:12 Teller
3:2 7M 5M
1M 3M 2M
16:9 VGA
FINE
640
STD
640 160
101
101
Indikator Betydning
PictBridge kobler til (94)
Ikke koble fra kabelen for flerbruksterminal mens ikonet vises.
+2.0 EV Eksponeringsverdi (31)
ISO-tall (45)
Målemodus (43)
Blits
Hvitbalanse (44)
500 Lukkerhastighet
F 3.5 Blenderverdi
Avspilt bilde
2006 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det avspilte bildet
Justere volumet
WB17
Endre skjermbildet
Hver gang du trykker på -knappen
(Skjermbildebryter), endres bildet som følger.
Ved å holde inne -knappen
(Skjermbildebryter) lenger, kan du øke
LCD-baklyset.
Når histogram-displayet er aktivert, vises bildeinformasjon under avspilling.
Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner:Under opptak
–N å r m e n y e n v i s e s .
– Når du filmer.
Under avspilling
–N å r m e n y e n v i s e s .
– I indeksmodus.
– Når du bruker avspillingszoom.
– Når du roterer stillbilder.
– Når du spiller av film.
Det kan være stor forskjell på histogrammet som vises når du gjør opptak og under avspilling når:– Blitsen blinker.
– Lukkerhastigheten er lav eller høy.
Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som er tatt med andre kameraer.
60min
Histogram på
Indikatorer av
Indikatorer på
Histogram-display
(side 31)18
Bruke internminnet
Kameraet har omtrent 56 MB internminne. Dette minnet er ikke uttagbart. Hvis det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du bruke internminnet når du tar bilder.
Du kan ikke bruke internminnet når du spiller inn filmer med bildestørrelsen [640 (fin)].
Det anbefales at du kopierer (sikkerhetskopierer) data ved å bruke en av metodene nedenfor.
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en "Memory Stick Duo"
Klargjør en "Memory Stick Duo" med en kapasitet på 64 MB eller mer, og utfør deretter prosedyren som er forklart under [Kopier] (side 65).
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en harddisk på datamaskinen
Utfør prosedyren på sidene 76 til 79 uten å sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet.
Du kan ikke kopiere data fra en "M emory Stick Duo" til internminnet.
Ved å koble kameraet til en datamaskin ved hjelp av kabelen for flerbruksterminal, kan du kopiere data som er lagret i det interne minnet, til datamaskinen. Du kan imidlertid ikke kopiere data fra en datamaskin, til internminnet.
Når det er satt inn en "Memory Stick Duo"
[Innspilling]: Bildene lagres på "Memory Stick Duo".
[Avspilling]: Bildene på "Memory Stick Duo" spilles av.
[Meny, Oppsett osv.]: Du kan utføre forskjellige funksjoner på bilder som er lagret på "Memory Stick
Duo".
Når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo"
[Innspilling]: Bildene lagres i internminnet.
[Avspilling]: Bildene som er lagret i internminnet, spilles av.
[Meny, Oppsett osv.]: Du kan utføre forskjellige funksjoner på bilder som er lagret i internminnet.
Om bildedata som er lagret i internminnet
Internminne
B
B19
Grunnleggende bruk
Grunnleggende bruk
Bruke berøringspanelet
1 Trykk (skjermtast) for å vise knappene på berøringspanelet.
Hopp over dette steget når modusvelgeren er satt til .
2 Trykk knappene på skjermen lett med fingeren.
Hvis du vil slå av knappene på berøringspanelet, trykker du
(skjermtast).
Om knappene på berøringspanelet
Når elementet du ønsker å bruke, ikke er på skjermen, trykker du v/V for å skifte side.
Du kan gå til forrige skjermbilde ved å trykke .
Du kan bruke berøringspanelet ved å trykke lett med en finger eller medfølgende pekepenn.
Ikke trykk på berøringspanelet med andre spisse gjenstander enn medfølgende pekepenn.
Ikke trykk mot LCD-skjermen mer enn helt nødvendig.
Modusvelger
-knapp (skjermtast)
Berøringspanel
2M MENU
OFF
AUTO AUTO
OFF
2M MENU
OFF
AUTO AUTO
OFF20
Bruke berøringspanelet
Skifte bilde ved å dra med fingeren
Du kan dra fingeren på skjermen under avspilling for å skifte stillbilder eller spille raskt frem eller tilbake i en film. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du slå av knappene på berøringspanelet ved å trykke (skjermtast)-knappen.
Stillbilder
Filmer
Avspillingszoom
Når du ser på innspilte bilder på en TV (side 71), kan du ikke skifte bilde ved å dra med fingeren.
Når du ser på bilder som er tatt i Multiserie-modus, kan du trykke på skjermen for å ta pause i visningen.
Dra fingeren til høyre eller venstre under pause for å spille bildene ett om gangen forover eller bakover.
Bildet skifter når du tar vekk fingeren.
Trykk skjermen for å starte avspilling.
Dra fingeren til høyre eller venstre for å spille av raskt forover eller bakover i en film.
Trykk en gang til under avspilling for å ta pause.
Når du drar fingeren opp, ned, til venstre eller høyre, blir bilder som er zoomet slik at de er større enn skjermen, flyttet slik at den delen av bildet som ikke vises blir dradd inn i det synlige området på skjermen.
Forrige bilde
Neste bilde21
Grunnleggende bruk
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Fremgangsmåten for å begynne å ta bilder med standardinnstillingene, er beskrevet nedenfor.
1 Velg modus med modusvelgeren.
Stillbilde (Autojustering-modus): Velg .
Film: Velg .
2 Hold kameraet støtt, med armen langs siden.
3 Ta bilde med lukkerknappen.
Stillbilde: 1Trykk og hold lukkerknappen halvveis nede.
En z-indikator (AE/AF-lås) (grønn) blinker, det kommer et lydsignal, indikatoren slutter å blinke og lyser jevnt.
Modusvelger
Zoomknapp
(STEADY
SHOT)-knapp
Lukkerknapp
(skjermtast)-knapp
Berøringspanel
Plasser motivet midt i fokuseringsrammen.22
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
2Trykk lukkerknappen helt ned.
Film: Trykk lukkerknappen helt ned.
Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket.
Ta et stillbilde av et motiv som er vanskelig å fokusere på
Korteste opptaksavstand er ca. 50 cm. Bruk nærbil demodus (Makro) eller Lupe-modus (side 24) når du fotograferer et motiv som er nærmere enn opptaksavstanden.
Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motive t, endres indikatoren for AE/AF-lås slik at den blinker sakte, og du hører ingen pipelyd. Komponer bildet på nytt og fokuser igjen.
Motiver som er vanskelige å fokusere på:– Langt fra kameraet og mørkt
– Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
– Sett gjennom glass
– I rask bevegelse
– Reflekterende lys eller med en skinnende overflate
– Blinking
–B a k l y s
W/T Bruke zoomen
Trykk zoomeknappen.
Når zoomforstørrelsen overstiger 3×, br uker kameraet Digital zoom-funksjonen.
Du finner mer informasjon om innstillingene for [Digital zoom] og bildekvaliteten, på side 59.
Kameraet zoomer sakte mens du tar opp en film.
Funksjon for fjerning av uskarphet
Funksjonen for fjerning av uskarphet blir alltid aktivert når (Kamera) settes til [Auto].
Du kan kontrollere at funksjonen for fjerning av uskarphet er aktivert, ved å trykke lukkerknappen halvveis ned og se etter et -ikon (STEADY SHOT) på skjermen.
Annen modus enn [Auto]-justeringsmodus:Trykk -knappen (STEADY SHOT) for å slå av funksjonen for fjerning av uskarphet. Hvis du vil aktivere funksjonen for fjerning av uskarphet, trykker du en gang til.
Du kan endre modus for fjerning av uskarphet (side 62).
Indikator for AE/AF-lås23
Grunnleggende bruk
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Trykk (skjermtast) for å vise knappene på berøringspanelet.
Blits (Velge en blitsmodus for stillbilder)
Trykk på skjermen Trykk ønsket element og deretter .
Auto: Blinker når det er for lite lys eller baklys (standardinnstilling)
Tv. blits ( )
Sakte synk (Blits tvunget på) ( ): Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen, skal vises klart.
Ing. blits ( )
Blitsen blinker to ganger. Den fø rste gangen for å justere lysmengden.
Mens blitsen lades, vises .
Angi blitsmodus/selvutløser/makroopptak/bildestørrelse
2M MENU
OFF
AUTO AUTO
OFF
Bruke blits for stillbilder
Bruke selvutløser
Ta nærbilder
Endre bildestørrelse
SL24
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Bruke selvutløseren
Trykk på skjermen Trykk ønsket element og deretter .
10 sek. ( ): Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser
2 sek. ( ): Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser
Av: Bruker ikke selvutløser
Trykk på lukkerknappen. Selvutløserlampen blinker og du hører en pipelyd til lukkeren aktiveres.
Du avbryter ved å trykke (skjermtast).
Hvis du bruker selvutløser med to sekunders forsinkelse, kan du forhindre uskarpe bilder.
Makro/Lupe (ta bilder på nært hold)
Trykk på skjermen Trykk ønsket element og deretter .
Makro ( ): W-side: Ca. 8 cm eller mer, T-side: Ca. 25 cm eller mer
Lupe ( ): Låst til W-siden: Ca. 1 til 20 cm
Av: Makro av
Makro
Det er anbefalt å sette zoomen helt ut til W-siden.
Fokuseringsområdet blir mindre, og det kan hende at ikke hele motivet er i fokus.
Autofokushastigheten blir lavere.
Lupe
Bruk denne modusen når du skal ta bilder på enda kortere avstander enn med -opptak (Makro).
Den optiske zoomen er låst på W-siden, og kan ikke brukes.
Når du trykker zoomknappen, forstørres bildet ved hjelp av digital zoom.
Denne modusen blir avbrutt hvis du slår av strømmen eller skifter til en annen modus.
Selvutløserlampe25
Grunnleggende bruk
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Endre bildestørrelsen
Trykk på skjermen Trykk ønsket element og deretter .
Hvis du vil ha mer informasjon om bildestørrelse, kan du se side 10.
Standardinnstillingene er markert med .
1) Bildene tas opp med bildeforhold 3:2, samme som et fotografi som er skrevet ut på fotopapir eller på et postkort o.l.
2) Begge kantene av bildet kan bli kuttet av ved utskrift (side 106).
3) Ved å bruke et Memory Stick-spor eller en USB-tilkobling, kan du få bilder av høyere kvalitet.
Jo større bildestørrelse, jo høyere bildekvalitet.
Jo flere rammer som spilles av per sekund, jo mer finkornet er avspillingen.
Bildestørrelse Retningslinjer Antall bilder Skrive ut
7M (3072 × 2304) Utskrift på opptil A3/11 × 17" Mindre
Mer
Fin
Grov
3:2
1)
(3072 × 2048) Tilpass bildeforhold 3:2
5M (2592 × 1944) Utskrift på opptil A4/8 × 10"
3M (2048 × 1536) Utskrift på opptil 13 × 18cm/5 × 7"
2M (1632 × 1224) Utskrift på opptil 10 × 15cm/4 × 6"
VGA (E-post)
(640 × 480)
For e-post
16:9(HDTV)
2)

(1920 × 1080)
Vis på 16:9 HDTV
3)
Filmbildestørrelse Rammer per sek. Retningslinjer for bruk
640 (fin) (640 × 480) Ca. 30 Vise på TV (høy kvalitet)
640 (std.) (640 × 480) Ca. 17 Vise på TV (standard)
160 (160 × 112) Ca. 8 For e-post26
Vise/slette bilder
1Velg med modusvelgeren.
2 Velg et bilde med / .
Film: Trykk B.
Spol bakover/fremover: / (Tilbake til normal avspilling: B)
V olum: Trykk [MENU] t [Volum] t +/– for å justere t [Avslutt].
Stopp avspilling: x
Filmer med bildestørrelsen [160], vises en størrelse mindre.
For å slette bilder
Vis bildet du vil slette, og trykk [MENU] t [Slett] t [Slett] t [OK].
Avbryte slettingen
Trykk [Avslutt] i 2, eller [Avbryt] i 3.
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Trykk mens du viser et stillbilde.
Trykk for å angre zoomen.
Lagre forstørrede bilder: [Trimme] (side 57)
Modusvelger
-knapp (Avspillingszoom)
-knapp (Indeks)/ -knapp
(Avspillingszoom)
Berøringspanel
123
MENU x1.0
1.3
Juster delen: v/V/b/B
Opphev avspillingszoom27
Grunnleggende bruk
Vise/slette bilder
Vise en indeksskjerm
Trykk (Indeks). Trykk på bildet du vil vise på enkeltbildeskjermen.
Hvis du vil vise forrige/neste skjerm, trykker du b/B.
Hvis du trykker (Indeks) på nytt, vise s indeksskjermbildet med 12 bilder.
Slette bilder i indeksmodus
1 Når en indeksskjerm vises, trykker du [MENU] t [Slett] t [Velg].
2 Trykk på bildet du vil slette, for å vise indikatoren (Slett).
3 Trykk [OK] t [OK].
Hvis du vil slette alle bildene i mappen, velger du [Alt i denne mappen] i trinn 1 i stedet for [Velg].
Grønn ramme på valgt bilde
Avbryte en sletting
Trykk på bildet du vil avbryte sletting av, for å slå av -indikatoren på bildet.28
Avansert bruk
Velge ønsket kamerafunksjon
Bruk modusvelgeren til å velge modus.
I denne håndboken vises tilgjengelig modusposisjon for menyelementet, som følger.
Angi opptaksmodus
Opptaksmodi for stillbilder
Hvis du vil ta opp stillbilder, kan du velge mellom tre opptaksmodi: Auto, Program og
Scenevalg. Auto-modus er valgt som standard. Hvis du vil endre innstillingen til en annen modus enn [Auto], følger du trinnene nedenfor.
1Trykk (skjermtast).
2Trykk (Kamera).
3 Trykk ønsket modus.
Auto: Autojustering-modus
Gjør det enkelt å fotografere, med innstillinger som justeres automatisk (side 21).
Program (P): Programopptaksmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan også bruke menyen til å velge forskjellige innstillinger.
Nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner t (side 40): Scenevalgmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle scenen (side 29).
P
Kamera
Auto
Program
Høy følsomhet
Halvlys
Avspilling/redigering Ta opp filmer
-knapp (skjermtast)
Ikke tilgjengelig Tilgjengelig29
Avansert bruk
Velge ønsket kamerafunksjon
Følgende modi er forhåndsinnstilt til å passe for forholdene på stedet.
*Lukkerhastigheten blir langsommere, så bruk av stativ anbefales.
Scenevalg: Velge beste modus for scenen
Høy følsomhet
Gir deg mulighet til å ta bilder uten blits under forhold med lite lys, med bildestabilisering.
Halvlys*
Gir deg mulighet til å ta bilder om natten på lange avstander uten at du mister den mørke atmosfæren i omgivelsene.
Halvlysportrett*
Passer når du skal ta portrettbilder når det er mørkt. Gir deg mulighet til å ta skarpe bilder av personer når det er mørkt, uten at du mister den mørke atmosfæren i omgivelsene.
Mykt snapshot
Gir deg mulighet til å få skarpere og varmere hudtoner når du tar bilder av personer, noe som gir vakrere bilder. I tillegg skaper effekten av mykt fokus en behagelig atmosfære for portretter av personer, blomster og så videre.
Landskap
Fokuserer bare på et objekt langt borte for å ta bilder av landskap oglignende.
Høyhast.-lukker
Gir deg mulighet til å ta bilder av objekter i bevegelse, utendørs og på andre lyse steder.
Lukkerhastigheten blir høyere slik at bilder som tas i mørke omgivelser, blir mørkere.
Strand
Når du tar bilder ved kysten eller ved vann, fanges blåfargen i vannet klart opp.
Snø
Når du tar bilder på steder med snø eller på steder der hele motivet er hvitt, bruker du denne modusen for å hindre sunkne farger og få klare bilder.
Fyrverkeri*
Gir deg mulighet til å ta bilder av fyrverkeri all sin prakt. 30
Velge ønsket kamerafunksjon
Funksjoner som ikke kan kombineres med Scenevalg
For at et bilde skal tas opp på riktig måte ut fra forholdene i scenen, bestemmer kameraet en kombinasjon av funksjoner. Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av Scenevalg-modusen.
( : Du kan velge den ønskede innstillingen)
Makro/Lupe Blits
AF-avstandssøker
Forhåndsinn-stilt fokus
Hvitbalanse
Serie/
Eksponeringsgruppe/
Multiserie
Blitsnivå
/— —
—/— — —
/— Auto/ —
/—
—/— /
/— /
/— /
/— /
—/— — — —
SL WB31
Avansert bruk
Velge ønsket kamerafunksjon
1Trykk -knapp (skjermtast).
2 Sett (Kamera) til en annen innstilling enn [Auto], og trykk deretter .
3 Trykk (EV).
4 Velg en verdi ved å trykke v(lysere)/V(mørkere).
Hvis du vil ha mer informasjon om eksponeringen, kan du se side 8.
Kompenseringsverdien kan angis i trinn på 1/3 EV.
Hvis et motiv fotograferes under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller blitsen brukes, vil eksponeringskontrollen kanskje ikke være særlig virkningsfull.z Justere EV (Eksponeringsverdi) ved å vise et histogram
Et histogram er en graf som viser hvor lyst et bilde er. Trykk (Skjermbildebryter) gjentatte ganger for å vise histogrammet på skjermen.
Grafen indikerer et lyst bilde når den er forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde når den er forskjøvet til venstre. Velg [Program] eller en av scenevalgsmodiene for (Kamera), og juster
EV mens du kontrollerer eksponeringen med histogrammet.
A Antall piksler
B Lyshet
Histogrammet vises også i følgende tilfeller, men da kan du ikke justere eksponeringen.
– Når (Kamera) er satt til [Auto]
– Når du spiller av ett enkelt stillbilde
(EV): Justere eksponeringen manuelt
2M MENU
OFF
OFF
AUTO P
0EV
EV
-2.0EV
EV
0EV
EV
+2.0EV
Lyst Mørkt
A
B32
Velge ønsket kamerafunksjon
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i autofokusmodus.
1Trykk -knapp (skjermtast).
2 Sett (Kamera) til en annen innstilling enn [Auto], og trykk deretter .
3 Trykk 9 (Fokus).
4 Trykk ønsket alternativ.
Standardinnstillingene er markert med .
9 (Fokus): Endre fokusmetode
Multi-AF
(Multipunkts-AF)
(Stillbilde )
(Film )
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerrammen.
Denne modusen er nyttig når motivet ikke befinner seg i midten av rammen.
Senter-AF
()
Fokuserer automatisk på et motiv nær midten av søkerrammen.
Når denne brukes sammen me d AF-låsefunksjonen, kan du ta opp med den ønskede bildekomposisjonen.
Punkt-AF (AF m/fleksibelt pkt.) ( )
Ved å flytte AF-avstandssøkerens ramme til der du selv
ønsker på skjermen, kan du fokusere på svært små gjenstander eller begrensede områder.
Se side 33 om å stille inn AF med fleksibelt punkt.
Dette er nyttig når du bruker stativ og motivet befinner seg utenfor sentrum av bildet.
Når du fotograferer et motiv i bevegelse, må du passe på å holde kameraet støtt slik at motivet ikke beveger seg ut av rammen til avstandssøkeren.
AF-avstandssøkerramme
Indikator for
AF-avstandssøkerramme
AF-avstandssøkerramme
Indikator for
AF-avstandssøkerramme
AF-avstandssøkerramme
Indikator for
AF-avstandssøkerramme33
Avansert bruk
Velge ønsket kamerafunksjon
AF står for autofokus.
Informasjonen om avstandsinnstilling er omtrentlig i [Fokus]. Hvis du peker oppover eller nedover med linsen, øker feilmarginen.
Det anbefales at du bruker [Multi-AF] når du filmer, da AF fungerer selv ved en viss mengde vibrasjon.
Når du bruker digital zoom eller AF-lys, vil AF-f unksjonen prioritere bevegelse som foregår i sentrum eller nær sentrum av rammen. Da vil indikatoren for , eller begynne å blinke, og
AF-avstandssøkerrammen vises ikke.
Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenemodusen (side 30).
Bruke [Punkt-AF]
A Sett (Kamera) til en annen innstilling enn [Auto], og trykk deretter .
B Trykk 9 (Fokus) t [Punkt-AF].
C Trykk (skjermtast) for å slå av menyen.
D Trykk der du vil fokusere for opptaket.
(ubegrenset avstand) Fokuserer på motivet ved hjelp av en tidligere angitt avstand til motivet. (Focus preset)
Når du fotograferer et motiv gjennom et nett eller gjennom vindusglass, er det vanskelig å få riktig fokus i autofokusmodus.
Da er det praktisk å bruke [Fokus].
7.0m
3.0m
1.0m
0.5m34
Vise bilder som lysbildevisning
Du kan vise en serie med bilder med effekter og musikk (Lysbildevisning).
Bildene som er lagret i "Memory Stick Duo" eller internminnet, spilles av.
Justere volumet på musikken
Trykk (skjermtast) for å vise knappene, og trykk deretter +/– for å justere volumet. Du kan også trykke [Volum] i menyen og justere volumet før du starter lysbildevisningen.
Stoppe lysbildevisningen midlertidig
Trykk på skjermen.
Trykk [Fortsett] for å fortsette. Lysbildevisningen fortsetter fra bildet der den ble stoppet, men musikken starter fra begynnelsen igjen.
Vise forrige/neste bilde
Trykk / under pause.
Avslutte lysbildevisningen
Trykk [Avslutt] under pause.
Du kan ikke spille av en lysbildevisning mens du er koblet til PictBridge.
Angi alternativer for lysbildevisningen
Du kan angi hvordan lysbildevisningen skal vises.
A Trykk [MENU] t [Lysbildevisn.].
B Trykk menyvalget du vil angi.
C Trykk ønsket innstilling og deretter .
Lysbildevisn.
Effekter
A Sett modusvelgeren til
.
2 Trykk [MENU] t[Lysbildevisn.]t[Start].
3 Lysbildevisningen starter.ppp35
Avansert bruk
Vise bilder som lysbildevisning
Følgende innstillinger er tilgjengelige.
Standardinnstillingene er markert med .
Når satt til [Enkelt], [Nostalgisk], [Stilfullt] eller [Aktivt]:– Bare stillbilder vises.
– Når bildene er tatt med Multiserie, vises bare første bilde av de kontinuerlige bildene.
Musikk spilles ikke av (satt til [Av]) under en lysbildevisning av typen [Normal]. Lyden på filmer vil høres.
Effekter
Enkelt En enkel lysbildevisning som egner seg for et bredt utvalg motiver.
Nostalgisk En stemningsfull lysbildevisning med filmatmosfære.
Stilfullt En stilig lysbildevisning i middels tempo.
Aktivt En rask lysbildevisning som egner seg for motiver med høy aktivitet.
Normal En vanlig lysbildevisning som skifter bilder med forhåndsangitte intervaller.
Musikk
Den forhåndsangitte musikken varierer i henhold til valgt effekt.
Music 1 Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Enkelt].
Music 2 Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Nostalgisk].
Music 3 Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Stilfullt].
Music 4 Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Aktivt].
Av Innstillingen for en lysbildevisning av typen [Normal]. Ingen musikk tilgjengelig.
Bilde
Mappe Spiller av alle bildene i den valgte mappen.
Alle Spiller av alle bildene på "Memory Stick Duo" i rekkefølge.
Gjenta
På Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.36
Vise bilder som lysbildevisningz Legge til/endre musikkfiler
Du kan overføre en ønsket musikkfil fra CD eller MP3-filer til kameraet for avspilling under en lysbildevisning. Du kan overføre musikken via [Last ned musikk] i (Oppsett) ved hjelp av Music
Transfer-programvaren (inkludert) installert på en datamaskin. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 88 og 90.
Du kan spille inn opptil fire musikkstykker på kameraet (de fire forhåndsangitte stykkene (Music 1-4) kan erstattes med musikk du overfører).
Maksimal lengde på hver musikkfil for avspilling på kameraet, er 180 sekunder.
Hvis du ikke kan spille av en musikkfil fordi den er skadet eller av andre grunner ikke fungerer, kjører du
[Formater musikk] (side 66) og overfører musikken på nytt.
Intervall
3 sek. Angir visningsintervallet for bilder i en lysbildevisning av typen [Normal].
5 sek.
10 sek.
30 sek.
1 min.
Start Starter lysbildevisningen.37
Avansert bruk
Male eller sette stempel på stillbilder
Du kan male eller sette stempel på stillbilder og lagre dem separat. Bruk pekepennen
(inkludert) for å gjøre dette.
Du kan ikke male eller sette stempel på Multiserie-bilder eller filmer.
Når du viser bildene du har tatt, på en TV (side 71), kan du ikke male på bildene.
Vise maling
1 Sett modusvelgeren til .
2 Trykk [MENU] t [Male].
Male tegn eller grafikk
ATrykk .
B Velg linjetykkelse.
Trykk knappen for valg av tykkelse, velg ønsket tykkelse, og trykk .
C Mal tegn eller grafikk.
Sette på stempel
ATrykk .
B Velg et stempel.
Trykk knappen for valg av stempel, velg ønsket stempel, og trykk .
C Sett stempel på bildet.
1
2
3
4
5
6789
A -knapp (penn)
B -knapp (stempel)
C -knapp (viskelær)
D Knapp for valg av tykkelse/stempel
E Knapp for fargevalg
F -knapp (tilbake)
G -knapp (fjern alle)
H -knapp (lagre i internminne)
-knapp (lagre i"Memory Stick")
I -knapp (avslutt)38
Male eller sette stempel på stillbilder
Endre farge på linjen eller stempelet
Trykk knappen for fargevalg, velg ønsket farge, og trykk .
Den valgte fargen brukes på både linjen og stempelet.
Gjøre endringer
Trykk , og bruk pekepennen til å "gni" på den delen du ønsker å viske ut. Ellers kan du trykke for å gå tilbake til forrige status. (Hvis du trykker en gang til, går du tilbake til siste status).
Du kan velge tykkelsen på viskelæret på samme måte som for pennen, ved hjelp av knappen for valg av tykkelse. Den valgte tykkelsen brukes på både linjen og viskelæret.
Slette all maling
ATrykk .
"Fjern alt" vises.
B Trykk [OK].
All maling forsvinner fra bildet.
Trykk [Avbryt] for å avbryte operasjonen.
Lagre tegningen
ATrykk (eller ).
"Lagre" vises.
B Trykk [OK].
Bildet med maling lagres som nyeste fil i innspillingsmappen.
Trykk [Avbryt] for å avbryte operasjonen.
Bildet lagres i bildestørrelsen [VGA] og bildekvaliteten [Fin].
Avslutte malemodus
ATrykk .
"Avslutt" vises.
B Trykk [OK].
Trykk [Avbryt] for å avbryte operasjonen.
Hvis du trykker før du lagrer bildet, avbrytes malingen. Pass på å lagre malingen ved å trykke / hvis du ønsker å lagre den.39
Bruke menyen
Bruke menyen
Bruke menyelementer
1 Still inn modusvelgeren.
Hvilke elementer som er tilgjengelige, avhenger av stillingen til modusvelgeren og menyinnstillingene for (Kamera).
2 Trykk (skjermtast) for å vise knappene på berøringspanelet.
Når modusvelgeren er satt til , kan du hoppe over dette.
3 Trykk [MENU] for å vise menyen.
4 Trykk menyvalget du vil angi.
5 Trykk innstillingen.
6 Trykk (skjermtast) for å slå av menyen.
Hvis det vises et v/V-merke, er det enkelte elementer som ikke vises på skjermen. Trykk v/V-merket for
å skifte skjerm.
Du kan ikke angi elemente r som ikke er valgbare.
Modusvelger
-knapp (skjermtast)
Berøringspanel40
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 39
Menyelementer
Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, varierer avhengig av innstillingen på modusvelgeren. Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
*Driften kan være begrenset avhengig av scenemodus (side 30).
( : tilgjengelig)
Modusvelgerinnstilling:Auto Program Scene
Opptaksmeny (side 42)
COLOR (Fargemodus) — — —
(Målemodus) — —
WB (Hvitbalanse) — —
ISO — — —
(Bildekval.) — — —
Mode (REC-modus) — —
BRK (Nivåtrinn) — * ——
(Intervall) — * ——
(Blitsnivå) — * ——
(Kontrast) — — — —
(Skarphet) — — — —
(Oppsett) —
M41
Bruke menyen
Menyelementer Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 39
*Tilgjengelig bare for avspillingszoom.
( : tilgjengelig)
Modusvelgerinnstilling:Auto Program Scene
Meny for visning (side 51)
(Lysbildevisn.) — — — —
(Male) — — — —
(Slett) — — — —
(Volum) — — — —
(Mappe) — — — —
- (Beskytt) — — — —
DPOF — — — —
(Skriv ut) — — — —
(Endre str.) — — — —
(Rotere) — — — —
(Dele) — — — —
(Oppsett) — — — —
(Trimme)* ————42
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 39
Opptaksmeny
Standardinnstillingene er markert med .
Du kan endre livaktigheten i bildet, sammen med tilhørende effekter.
Du kan velge bare [S/HV] og [Bruntone] når du filmer.
Når du velger [Multiserie], settes fargemodusen til [Normal].
COLOR (Fargemodus): Endre livaktigheten til bildet eller legge til spesialeffekter
Normal
Livlig (VIVID) Angir at bildet vises med klare og dype farger.
Naturlig (NATURAL) Angir at bildet vises med diskré farger.
Bruntone (SEPIA) Angir at bildet vises i bruntone.
S/HV (B & W) Angir at bildet vises i i svart/hvitt.43
Bruke menyen
Opptaksmeny Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 39
Velger målemetode, det vil si stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme riktig eksponering.
Hvis du vil ha mer informasjon om eksponeringen, kan du se side 8.
Når du bruker punktmåling eller sentervektet måling, bør du sette 9 (Fokus) til [Senter-AF] for å fokusere på måleposisjonen (side 32).
(Målemodus): Velge målemodus
Multi (Flermønstermåling) Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering.
Senter (Sentervektet måling)
()
Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen basert på lysheten av motivet der.
Punkt (Punktmåling)
()
Måler bare på en del av motivet.
Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
Trådkors for punktmåling
Posisjonerer seg på motivet44
Opptaksmeny Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 39
Justerer fargetonene i samsvar med lysforholdene under fotografering, for eksempel når fargene i bildet ser rare ut.
WB (Hvitbalanse): Justere fargetonene
Auto Justerer hvitbalansen automatisk.
Dagslys ( ) Justerer for utendørs, nattscener, neonskilt, fyrverkeri eller soloppgang, eller lysforholdene før og etter solnedgang.
Overskyet ( ) Justerer for overskyet vær.
Fluorescer. ( ) Justerer for fluorescerende lys.
Hvitglødende (n) Justerer for steder hvor lysforholdene endres raskt, som i et festlokale, eller hvor lyset er sterkt, for eksempel i fotostudioer.45
Bruke menyen
Opptaksmeny Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 39
Hvis du vil ha mer informasjon om hvitbalansen, kan du se side 9.
Under fluorescerende lys som blinker, vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke ordentlig, selv om du velger [Fluorescer.] ( ).
Bortsett fra i [Blits]-modiene ( ) er [WB] satt til [Auto] når blitsen blinker.
Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenemodusen (side 29).
Velger en lysfølsomhet målt i ISO-enheter. Jo høyere tallet er, jo større er følsomheten.
Hvis du vil ha mer informasjon om ISO-følsomhet, kan du se side 8.
Merk at bildet har en tendens til å bli mer kornete med økende ISO-følsomhetstall.
[ISO] er satt til [Auto] i scenemodus.
Når du tar bilder i lysere omgivelser, vil kameraet automatisk øke tonegjengivelsen og forhindre at bildene blir for lyse (bortsett fra når [ISO] er satt til [80] eller [100]).
Blits ( ) Justerer for blitsforhold.
Du kan ikke velge dette a lternativet når du filmer.
ISO: Velge lysfølsomhet
Auto Velg et stort tall når du tar opp på mørke steder eller fotograferer et motiv som beveger seg i høy hastighet, eller velg et lavt tall for å få høy bildekvalitet.
80
100
200
400
800
1000
WB
WB
Høyt tall Lavt tall46
Opptaksmeny Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 39
Velger stillbildekvalitet.
(Bildekval.): Velge stillbildekvaliteten
Fin (FINE) Tar opp med høy kvalitet (lav kompresjon).
Når (Kamera) er satt til [Auto], blir [Fin] valgt.
Standard (STD) Tar opp med standardkvalitet (høy kompresjon).47
Bruke menyen
Opptaksmeny Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 39
Velger om kameraet bruker kontinuerlig opptak eller ikke når du trykker lukkerknappen.
Mode (REC-modus): Velge modus for kontinuerlig opptak
Normal Fotograferer ikke kontinuerlig.
Serie ( ) Tar maksimalt antall bilder etter hverandre (se i tabellen nedenfor) når du holder inne lukkerknappen.
Når "Innspilling" forsvinner, kan du ta neste bilde.
Blitsen er satt til (Ikke blits).
Eksp-gruppe (BRK) Tar opp en serie på tre bilder med automatisk varierte eksponeringsverdier.
Hvis du ikke kan avgjøre riktig eksponering, bruker du modusen
Eksp-gruppe, slik at eksponeringsverdien varieres. Deretter velger du bildet med best eksponering.
Blitsen er satt til (Ikke blits).
Multiserie ( ) Tar 16 rammer etter hverandre som en stillbildefil når du trykker på lukkerknappen.
Bildestørrelsen for bilder som er tatt i Multiserie-modus, er 1 M.
Dette er praktisk hvis du vil sjekke formen i sportslige aktiviteter, for eksempel.
Du kan velge lukkerintervallet for Multiserie i [Interval]-modus
(side 49).
Bildene vises i rekkefø lge på kameraskjermen.
Bildet skrives ut som et enkeltbilde med 16 rammer.
Blitsen er satt til (Ikke blits).
M48
Opptaksmeny Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 39
Om [Serie]
Når du fotograferer ved hjelp av selvutløseren, tas det en serie på maksimum fem bilder.
Opptaksintervallet er på ca. 0,92 sekunder.
Når det er lite strøm igjen på ba tteriet, eller når internminnet eller "Memory Stick Duo" er full, stopper serien.
Det kan være du ikke kan ta bilder i Multiserie-modus, avhengig av scenemodus (side 30).
Maksimalt antall bilder som kan tas etter hverandre
(Enheter: bilder)
Om [Eksp-gruppe]
Fokus og hvitbalanse er justert for det første bildet, og disse innstillingene brukes også for de andre bildene.
Når eksponeringen justeres manuelt (side 31), fo randrer eksponeringen seg basert på den justerte lysstyrken.
Opptaksintervallet er på ca. 1 sekunder.
Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, vil du kanskje ikke kunne ta gode bilder med den valgte nivåtrinnverdien.
Det kan være du ikke kan ta bilder i eksponeringsgruppemodus, avhengig av scenemodus (side 30).
Om [Multiserie]
Du kan spille av bilder som er tatt med Multiserie i rekkefølge ved å bruke følgende fremgangsmåte:– Stoppe midlertidig/fortsette: Trykk X.
– Spille av bilde for bilde: Trykk c/C i pausemodus. Trykk B for å fortsette avspilling i serier.
Følgende funksjoner kan ikke brukes i Multiserie-modus:–S m a r t z o o m
– Dele en bildeserie som er tatt ved hjelp av Multiserie
– Trekke ut eller slette en ramme i en bildeserie som er tatt ved hjelp av Multiserie
– Angi rammeintervall for en annen modus enn [1/30] når (Kamera) er satt til [Auto]
Når du spiller av en bildeserie som er tatt i Multiserie-modus, på en datamaskin eller et kamera som ikke har Multiserie-funksjon, vises bildet som ett enkelt bilde med 16 rammer.
Det kan være du ikke kan ta bilder i Multiserie-modus, avhengig av scenemodus (side 30).
Kvalitet
Størrelse
Fin Standard
7M 5 8
3:2 5 8
5M 6 11
3 M 9 17
2M 15 27
VGA (E-post) 85 100
16:9(HDTV) 15 2749
Bruke menyen
Opptaksmeny Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 39
Tar opp en serie på tre bilder med automatisk varierte eksponeringsverdier.
BRK (Nivåtrinn) vises ikke i enkelte scenemodier.
Velger rammeintervallet i [Multiserie]-modus (side 47).
(Intervall) vises ikke i enkelte scenemodier.
Justerer mengden blitslys.
Hvis du vil endre blitsmodus, kan du se side 23.
Det kan hende du ikke kan angi blitsn ivå, avhengig av scenemodus (side 30).
BRK (Nivåtrinn): Endre EV i modusen [Eksp-gruppe]
±1.0EV Endrer eksponeringsverdi med pluss eller minus 1,0 EV.
±0.7EV Endrer eksponeringsverdi med pluss eller minus 0,7 EV.
±0.3EV Endrer eksponeringsverdi med pluss eller minus 0,3 EV.
(Intervall): Velge rammeintervallet i [Multiserie]-modus
1/30 (1/30") Velg først [Multiserie] i [Mode], og angi deretter ønsket rammeintervall i [Intervall]. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis du velger en annen funksjon enn [Multiserie]
(side 47).
1/15 (1/15")
1/7.5 (1/7.5")
(Blitsnivå): Justere mengden blitslys
+ ( +) Mot +: Øker blitsnivået.
Normal
– ( –) Mot –: Minsker blitsnivået.
M50
Opptaksmeny Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 39
Justerer kontrasten i bildet.
Justerer skarpheten i bildet.
Se side 58.
(Kontrast): Justere kontrasten i bildet
+ ( ) Mot +: Øker kontrasten.
Normal
– ( ) Mot –: Reduserer kontrasten.
(Skarphet): Justere skarpheten i bildet
+ ( ) Mot +: Gjør bildet skarpere.
Normal
– ( ) Mot –: Gjør bildet mer diffust.
(Oppsett): Endre oppsettselementer
Mot + Mot –
Mot + Mot –51
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 39
Bruke menyen
Visningsmeny
Spiller av innspilte bilder i rekkefølge med effekter og musikk.
Se side 34.
Maler tegn eller grafikk på stillbildene.
Se side 37.
Sletter unødvendige bilder.
Se side 26.
Justerer volumet.
Se side 26.
Velger mappen som inneholder bildet du vil spille av når du bruker kameraet med "Memory
Stick Duo".
1 Velg ønsket mappe med v/V .
2 Trykk [OK].
(Lysbildevisn.): Spille av en serie bilder
(Male): Male på stillbilder
(Slett): Slette bilder
(Volum): Justere volumet
(Mappe): Velge mappe for å vise bilder
OK Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Opphever utvalget.52
Visningsmeny Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 39z Om mappen
Kameraet lagrer bilder i en spesifisert mappe på "Memory Stick Duo". Du kan bytte mappe eller opprette en ny.
Opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 64)
Bytte REC-mappe t [Endre REC-mappe] (side 65)
Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo", og de t første eller det siste bildet i mappen blir vist, dukker følgende indikatorer opp.: Gå til forrige mappe.: Gå til neste mappe.: Går til forrige eller neste mappe.
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
Beskytte bilder i enkeltbilde-modus
1 Vis det bildet du vil beskytte.
2 Trykk [MENU] for å vise menyen.
3 Trykk v/V for å vise [-] (Beskytt), og trykk på symbolet.
4 Trykk [Beskytt].
Bildet beskyttes, og indikatoren - (Beskytt) vises på bildet.
5 Hvis du vil beskytte andre bilder, viser du ønsket bilde med / og trykker [Beskytt].
Beskytte bilder i indeksmodus
1 Trykk (indeks) for å vise indeksskjermen.
2 Trykk [MENU] for å vise menyen.
3 Trykk [Beskytt] t [Velg].
4 Trykk på det bildet du vil beskytte.
En grønn --indikator vises på det valgte bildet.
- (Beskytt): Hindre utilsiktet sletting
Beskytt (-) Se nedenstående prosedyre.
Avslutt Forlater Beskytt-funksjonen.
-
- (grønn)53
Bruke menyen
Visningsmeny Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 39
5 Gjenta trinn 4 for å beskytte andre bilder.
6 Trykk [OK] t [OK].
Hvis du vil beskytte alle bild ene i mappen, trykker du [Beskytt] t [Alt i denne mappen] t [På].
Oppheve beskyttelsen
I enkeltbildemodus
Vis bildet du vil fjerne beskyttelsen for, og trykk [MENU] t [Beskytt] t [Beskytt].
I indeksmodus
1 Velg bildet du vil oppheve beskyttelsen for, i trinn 4 i "Beskytte bilder i indeksmodus".
2 Gjenta ovenstående operasjon for alle bilder du vil oppheve beskyttelsen for.
3 Trykk [OK] t [OK].
Oppheve beskyttelsen av alle bilder i mappen
Velg [Alt i denne mappen] i trinn 3 i "Beskytte bilder i indeksmodus", og trykk [Av].
Merk at formatering av internminnet eller "Memory Stick Duo" sletter alle data som er lagret på opptaksmediet, selv om bildene er beskyttet. Bilder som er slettet på denne måten, kan ikke gjenopprettes.
Det kan ta litt tid å beskytte et bilde.
Tilføyer et -merke (utskriftsrekkefølge) til bilder du vil skrive ut (side 96).
Se side 92.
Du kan endre størrelsen av et bilde (Endre str.) og lagre det endrede bildet som en ny fil. Det opprinnelige bildet bevares som det var, også etter størrelsesendringen.
DPOF: Legge til et merke for utskriftsrekkefølge
(Skriv ut): Skrive ut bilder med en skriver
(Endre str.): Endre bildestørrelsen for et bilde
Liten størrelse Stor størrelse54
Visningsmeny Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 39
1 Vis det bildet du vil endre størrelsen på.
2 Trykk [MENU] for å vise menyen.
3 Trykk v/V for å vise (Endre str.), og trykk på symbolet.
4 Trykk ønsket størrelse og deretter [OK].
Bildet med den nye størrelsen lagres som nyeste fil i innspillingsmappen.
Hvis du vil ha mer informasjon om bildestørrelse, kan du se side 10.
Du kan ikke forandre størrelsen på filmer eller Multiserie-bilder.
Når du endrer fra en liten til en stor størrelse, forringes bildekvaliteten.
Du kan ikke endre bildestørrelsen til 3:2 eller 16:9.
Når du forandrer størrelsen på et bilde med bildeforhol det 3:2 eller 16:9, vises de svarte feltene øverst og nederst i bildet.
Roterer et stillbilde.
1 Vis det bildet som skal roteres.
2 Trykk [MENU] for å vise menyen.
3 Trykk v/V for å vise (Rotere), og trykk på symbolet.
4 Velg [ ] for å rotere bildet.
5 Trykk [OK].
Du kan ikke rotere beskyttede bilder, filmer eller Multiserie-bilder.
Du vil kanskje ikke kunne rotere b ilder som er tatt med andre kameraer.
Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskj e ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av programvaren du bruker.
7M Hvis du vil ha mer informasjon om å velge bildestørrelse, kan du se side 25.
5M
3M
2M
VGA
(Rotere): Rotere et stillbilde
Roterer et bilde. Se nedenstående prosedyre.
OK Bestemmer rotasjonen. Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Avbryter rotasjonen.55
Bruke menyen
Visningsmeny Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 39
Klipper filmer, eller sletter unødvendige filmscener. Det anbefales at du bruker denne funksjonen når internminnet eller kapasiteten på "Memory Stick Duo" ikke strekker til, eller når du sender filmer som vedlegg i e-postmeldinger.
Vær oppmerksom på at originalfilmen slettes og nummeret hoppes over. Vær også oppmerksom på at du kan ikke gjenopprette filer når du har klippet dem.
Eksempel: Klippe en film med nummer 101_0002
I denne delen beskrives et eksempel på hvordan du deler en film med nummeret 101_0002 og sletter den i den følgende filkonfigureringen.
1 Klippe scene A.
Del
101_0002 deles i 101_0004 og 101_0005.
2 Klippe scene B.
Del
101_0005 deles i 101_0006 og 101_0007.
(Dele): Klippe filmer
OK Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Avbryter delingen.
Dele
Rekkefølgen i filmen ,
Dele
1 2
101_0002
101_0003
3
101_0001
1 2 3 AB
101_0002
101_0004
12 3 B A
101_000556
Visningsmeny Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 39
3 Slette scene A og B hvis de er overflødige.
Slett Slett
4 Bare de ønskede scenene blir igjen.
Prosedyre
1 Vis filmen som skal deles.
2 Trykk [MENU] for å vise menyen.
3 Trykk v/V for å vise (Dele), og trykk på symbolet.
4 Trykk [OK].
Filmavspillingen startes.
5 Trykk x på ønsket klippepunkt.
Når du ønsker å justere klippepunktet, trykker du c/C (ramme bakover/forover).
Hvis du vil endre klippepunkt, velger du B. Filmavspillingen startes på nytt.
6 Trykk [OK] t [OK].
Filmen klippes.
De klippede filmene blir tilordnet nye numre, og lagres deretter som de nyeste filene i den valgte opptaksmappen.
Du kan ikke klippe følgende bildetyper.
– Stillbilder
– Filmer som ikke er lange nok til at du kan klippe dem (kortere enn omkring to sekunder)
– Beskyttede filmer (side 52)
Se side 58.
(Oppsett): Endre oppsettselementer
13
101_0004 101_0007
101_0006
AB 2
13 2
101_000657
Bruke menyen
Visningsmeny Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 39
Lagrer et forstørret bilde (side 26) som en ny fil.
1 Trykk [MENU] under avspillingszooming for å vise menyen.
2Trykk (Trimme).
3 Endre bildestørrelse
4 Trykk [OK].
Bildet lagres, og det opprinnelige bildet vises igjen.
Det trimmede bildet lagres som den nyeste filen i den valgte REC-mappen, og originalbildet er beholdt.
Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av det opprinnelige bildet.
Du kan ikke trinne til en bildestørrelse med bredde/høyde-forhold på 3:2 eller 16:9.
(Trimme): Lagre et forstørret bilde
7M Hvis du vil ha mer informasjon om å velge bildestørrelse, kan du se side 25.
5M
3M
2M
VGA58
Bruke Oppsett-skjermbildet
Bruke oppsettselementer
Du kan endre standardinnstillingene ved hjelp av -skjermbildet (Oppsett).
1 Trykk (skjermtast) for å vise knappene på berøringspanelet.
Når modusvelgeren er satt til , kan du hoppe over dette.
2 Trykk [MENU] for å vise menyen.
3 Trykk V for å vise (Oppsett), og trykk på symbolet.
4 Trykk v/V for å vise elementet du vil stille inn, og trykk på det.
5 Trykk alternativet du vil angi.
Alternativet blir blått og innstilt.
Du slår av skjermbildet (Oppsett) ved å trykke (skjermtast).
Du kan gå tilbake til menyen fra skjermbildet (Oppsett) ved å trykke flere ganger.
Du kan gå tilbake til opptaksmodus fra skjermbildet (Oppsett) ved å trykke lukkerknappen flere ganger.
Når menyen ikke vises
Trykk (skjermtast) lenger for å vise -skjermbildet (Oppsett).
Avbryte innstillingen for (Oppsett)
Trykk [Avbryt] hvis det vises. Hvis det ikke vises, må du velge den forrige innstillingen igjen.
Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.
Modusvelger
-knapp (skjermtast)
Berøringspanel
Filnummer
Serie
USB-tilkobl.
Auto
Video ut
NTSC
Stille klokke
Oppsett3
2006 1 1 10:35:25 AM59
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 58
Bruke Oppsett-skjermbildet
Kamera 1
1
Standardinnstillingene er markert med .
Velger driftsmodusen for autofokus.
Velger modus for digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av optisk zoom
(opptil 3×). Når zoomforstørrelsen overstiger 3×, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig digital zoom.
Bildestørrelse og maksimal zoomforstørrelse ved bruk av smart zoom
AF-modus
Enkel (S AF) Justerer fokuset automatisk når lukkerknappen trykkes halvveis ned og holdes. Denne modusen er nyttig ved fotografering av gjenstander i ro.
Skjerm (M AF) Justerer fokuset automatisk før lukkerknappen trykkes halvveis ned og holdes. Denne modusen forkorter fokuseringstiden.
Batteriet brukes opp raskere enn i [Enkel]-modus.
Digital zoom
Smart
(Smart zoom)
()
Forstørrer bildet digitalt, nesten uten forvrengning. Dette er ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er satt til [7M] eller [3:2].
Maksimal forstørrelse med smart zoom vises i følgende tabell.
Nøyaktig
(Nøyaktig digital zoom)
()
Forstørrer alle bildestørrelser opp til maksimalt 6×, men bildekvaliteten forringes.
Av Bruker ikke digital zoom.
Størrelse Maksimal zoomforstørrelse
5M Ca. 3,6×
3M Ca. 4,5×
2M Ca. 5,6×
VGA(E-post) Ca. 14×
16:9(HDTV) Ca. 4,8×60
Kamera 1 Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 58
Når du trykker zoomknappen, vises indikatoren for zoomforstørrelse på følgende måte.
Maksimal zoom for smart zoom/nøyaktig zoom omfatter også den optiske zoomen.
AF-avstandssøkerrammen vises ikke når den digitale zoomen er i bruk. Indikatoren , eller blinker, og autofokus prioriterer gjenstander nær midten av rammen.
Når du bruker smart zoom, kan bildet se grovt ut på skjermen. Dette påvirker imidlertid ikke det bildet som blir tatt.
Reduserer problemet med røde øyne ved bruk av blits. Velg dette før du tar bildet.
Fordi det tar omtrent ett sekund før l ukkeren klikker, må du holde kameraet støtt for å unngå vibrering. Du må heller ikke la motivet røre seg.
Det kan hende at rødøyereduksjon ikke gir den øn skede effekten. Dette avhenger av individuelle forskjeller, avstanden til motivet, om den personen du fotograferer ser forhåndsblinket og av andre forhold.
Rødøyered.
På ( ) Reduserer problemet med røde øyne.
Blitsen gjør to eller flere forhåndsblink før bildet tas.
Av Bruker ikke Rødøyereduksjon.
W-siden av denne linjen er området for optisk zoom, og T-siden er området for digital zoom
Indikator for zoomforstørrelse61
Bruke Oppsett-skjermbildet
Kamera 1 Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 58
AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
AF-lyset sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes halvveis ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren vil nå vises.
Hvis AF-lyset ikke i tilstrekkelig grad lyser opp motivet, eller hvis det ikke er noen kontraster i motivet, vil motivet ikke komme i fokus. (En avstand på oppti

TXT / PDF

Available 10 files for DCR-TRV265E View all >
HelpDrivers Since March 2000