Sony DCR-TRV265E Download Manual

2006 Sony Corporation 2-887-236-11(1)
Digitaalikamera
Cyber-shot-käsikirja
DSC-T50
Lue tämä käsikirja ja ”Käyttöopas” huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.
Sisällysluettelo
Peruskäyttö
Lisätoiminnot
Valikon käyttäminen
Asetus-näytön käyttäminen
Kuvien katseleminen televisiosta
Tietokoneen käyttäminen
Valokuvien tulostaminen
Vianmääritys
Muut
Hakemisto
VNAPSAUTA!
FI2
Huomautuksia kameran käytöstä
”Memory Stick” -tyypit, joita voi käyttää
(ei mukana)
Tässä kamerassa käytettävä mikropiiritallennusväline on ”Memory
Stick Duo”. ”Memory Stick” -tyyppejä on kaksi.
”Memory Stick Duo”: voit käyttää kamerassasi ”Memory Stick Duo”
-muistikorttia.
”Memory Stick”: et voi käyttää kamerassasi ”Memory Stick”
-muistikorttia.
Muita muistikortteja ei voi käyttää.
Jos haluat lisätietoja ”Memory Stick Duo”
-korteista, katso sivu 113.
Käytettäessä ”Memory Stick Duo”
-korttia ”Memory Stick”
-yhteensopivassa laitteessa
”Memory Stick Duo” -korttia voi käyttää asettamalla sen Memory Stick Duo
-sovittimeen (ei mukana).
Memory Stick Duo -sovitin
”InfoLITHIUM”-akkua koskevia huomautuksia
Lataa akku (mukana) ennen kameran ensimmäistä käyttökertaa.
Akku voidaan ladata, vaikka se ei ole aivan tyhjä. Voit käyttää myös osaksi ladattua akkua.
Jos et aio käyttää akkua pitkään aikaan, käytä sen lataus loppuun, poista se kamerasta ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Tämä auttaa ylläpitämään akun toimintoja.
Jos haluat lisätietoja kä ytettävistä akuista, katso sivu 115.
Carl Zeiss -objektiivi
Tässä kamerassa on Carl Zeiss -objektiivi, jonka avulla saadaan teräviä ja kontrastikkaita kuvia.
Tämän kameran objektiivi on valmistettu
Saksassa Carl Zeiss -yhtiön sertifioimaa laadunvarmistusjärjestelmää käyttäen ja
Carl Zeiss -yhtiön laatustandardeja noudattaen.
LCD-näyttöä ja objektiivia koskevia huomautuksia
LCD-näyttö on valmistettu erittäin tarkkaa tekniikkaa käyttäen. Siksi yli 99,99 % kuvapisteistä on täysin toimivia. LCD-näytössä saattaa kuitenkin näkyä pieniä mustia ja/tai kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä) pisteitä. Näitä pisteitä syntyy normaalisti valmistusprosessissa, mutta ne eivät vaikuta tallennukseen millään tavalla.
LCD-näytön tai objektiivin pitkäaikainen altistuminen suoralle auringonvalolle voi vahingoittaa näitä osia. Ole huolellinen, jos sijoitat videokameran ikkunan lähelle tai ulos.
Älä paina LCD-näyttöä. Näytön väri voi muuttua ja näyttö vikaantua.
LCD-näytössä voi näkyä jälkikuvia kylmissä olosuhteissa. Tämä ei ole merkki viasta.
Varo kolhimasta objektiivia ja käsittelemästä sitä kovakouraisesti.
Tässä käsikirjassa käytetyt kuvat
Tämän käsikirjan esimerkeissä käytetyt kuvat ovat jäljennettyjä kuvia, eivät tällä kameralla otettuja todellisia kuvia.
Mustat, valkoiset,punaiset, sinisettai vihreät pisteet3
Sisällysluettelo
Huomautuksia kameran käytöstä..........2
Perustekniikkoja hyvien kuvien saamiseksi........7
Tarkennus – Tarkentaminen kohteeseen onnistuneesti ........... 7
Valotus – Valon voimakkuuden säätö ............ 8
Väri – Valaistuksen vaikutus ............... 9
Laatu – Kuvan laatu ja kuvakoko....... 10
Osien tunnistaminen.................11
Näytön ilmaisimet.........13
Näytön muuttaminen ................17
Sisäisen muistin käyttäminen..............18
Kosketuspaneelin käyttäminen............19
Kuvien ottaminen helposti (Automaattisäätötila) ...........21
Kuvien katseleminen/poistaminen........26
Kameran toimintatilan valitseminen......28
Kuvaustilan asettaminen ...... 28
Valotusohjelma: Parhaat asetukset olosuhteiden mukaan ................ 29
(EV): Valotuksen manuaalinen säätö ....... 31
9 (Tarkennus): Tarkennustavan muuttaminen ........ 32
Kuvien katseleminen kuvaesityksenä...............34
Maalaaminen tai leimojen lisääminen valokuviin...........37
Peruskäyttö
Lisätoiminnot4
Sisällysluettelo
Valikkotoimintojen käyttäminen ............... 39
Valikkojen toiminnot............. 40
Kuvausvalikko .............. 42
COLOR (Väritila): Kuvan eloisuuden muuttaminen ja erikoistehosteiden lisääminen
(Mittausmuoto): Mittausmuodon valitseminen
WB (Valkotasap.): Värisävyjen säätäminen
ISO: Valonherkkyyden valitseminen
(Kuvan laatu): Valokuvan laadun valitseminen
Mode (Kuvaustapa): Jatkuvan kuvaustavan valitseminen
BRK (Haarukointiväli): [Monivalot.]-tilan EV-arvon muuttaminen
(Kuvaväli): [Monikuva]-tilan kuvien aikavälin valitseminen
(Salamateho): Salamavalon määrän säätäminen
(Kontrasti): Kuvan kontrastin säätäminen
(Terävyys): Kuvan terävyyden säätäminen
(Asetus): Asetustoimintojen muuttaminen
Katseluvalikko .............. 51
(Kuvaesitys): Kuvasarjan katseleminen
(Maalaus): Maalaaminen valokuviin
(Poista): Kuvien poistaminen
(Äänitaso): Äänenvoimakkuuden säätäminen
(Kansio): Kansion valitseminen kuvien katselemista varten
- (Suojaa): Kuvien tahattoman poiston estäminen
DPOF: Kuvatilausmerkin lisääminen
(Tulosta): Kuvien tulostaminen tulostimella
(Muuta kokoa): Tallennetun kuvan kuvakoon muuttaminen
(Käännä): Valokuvan kääntäminen
(Jaa): Videoiden leikkaaminen
(Asetus): Asetustoimintojen muuttaminen
(Rajaus): Suurennetun kuvan tallentaminen
Valikon käyttäminen
M5
Sisällysluettelo
Asetustoimintojen käyttäminen................58
Kamera 1 ................59
Kamera 2 ................62
Sisäinen muisti........63
Alustus
Memory Stick..........64
Asetus 1 .................66
Asetus 2 .................67
Asetus 3 .................68
Asetus 4 .................70
Kuvien katseleminen televisiosta.........71
Asetus-näytön käyttäminen
Kuvien katseleminen televisiosta
1
Tarkennustila
Digitaalizoomaus
Punas.esto
AF-apuvalo
2
Autom. katselu STEADY SHOT
Alustus
Luo kansio
Muuta kansiota
Kopioi
1
Lataa musiikki Alusta mus.
2
LCD-taustavalo
Piippaus
Valitse kieli
Palauta
3
Tiedostonumero
USB-liitäntä
Videolähtö
Kellon asetus
4
Kalibrointi6
Sisällysluettelo
Windows-tietokoneen käyttäminen ...... 73
Ohjelmiston (mukana) asentaminen ................ 75
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen................. 76
Tietokoneeseen tallennettujen kuvatiedostojen katseleminen kamerassa
(käytettäessä ”Memory Stick Duo” -korttia) ...... 83
”Picture Motion Browser” -ohjelmiston (mukana) käyttäminen .............. 84
”Music Transfer” -ohjelmiston (mukana) käyttäminen ................ 88
Macintosh-tietokoneen käyttäminen ................89
Valokuvien tulostaminen ........... 91
Suoratulostus PictBridge-yhteensopivalla tulostimella............... 92
Tulostaminen tulostuspalvelussa ........ 96
Vianmääritys ................ 98
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset....... 109
Kameran käyttäminen muissa maissa / muilla alueilla — virtalähteet
......... 112
Tietoja ”Memory Stick” -kortista ........ 113
”InfoLITHIUM”-akku ............... 115
Akkulaturi ...... 116
Hakemisto................. 117
Tietokoneen käyttäminen
Valokuvien tulostaminen
Vianmääritys
Muut
Hakemisto7
Perustekniikkoja hyvien kuvien saamiseksi
Kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kamera säätää tarkennusta automaattisesti
(Automaattitarkennus). Muista painaa suljinpainike ainoastaan puoliväliin.
Valokuvattaessa kohdetta, johon on vaikea tarkentaa t [Tarkennus] (sivu 32)
Jos kohde näyttää epäterävältä vielä tarkennuksen jälkeen, syynä voi olla kameran tärinä. t
Katso ”Vinkkejä epäterävyyden välttämiseksi” (seuraava kohta).
Tarkennus
Tarkentaminen kohteeseen onnistuneesti
Paina suljinpainike nopeasti kokonaan alas.
Paina suljinpainike puoliväliin asti.
AE/AF-lukkoilmaisinvilkkuu , palaa/piippaa
Paina sitten suljinpainike pohjaan asti.
Vinkkejä epäterävyyden välttämiseksi
Pidä kamerasta tukevasti kiinni käsivarret sivuilla. On suositeltavaa tukea kameraa myös nojaamalla esimerkiksi puuta tai rakennusta vasten. Kuvaaminen 2 sekunnin viiveellä toimivalla itselaukaisimella, epäterävyyden estotoiminnon käyttäminen tai jalustan käyttäminen on myös tehokasta. Käytä salamavaloa, kun kuvaat paikoissa, joissa on vain vähän valoa.
Tarkennus Valotus Väri Laatu
Tässä osassa kuvataan perusteet, joiden avulla voit käyttää kameraasi tehokkaasti. Siinä kerrotaan, kuinka kameran eri toimintoja käytetään koskettamalla painikkeita näytössä
(sivu 19).min.8
Perustekniikkoja hyvien kuvien saamiseksi
Voit luoda erilaisia kuvia säätämällä valotusta ja ISO-herkkyyttä. Valotus on se määrä valoa, jonka kamera saa, kun suljin vapautetaan.
ISO-herkkyyden säätäminen
ISO on herkkyyden mittayksikkö, jolla ilmaistaan, kuinka paljon valoa kuvailmaisin (vastaa valokuvausfilmiä) ottaa vastaan. Vaikka valotus olisi sama, kuvat ovat erilaisia
ISO-herkkyyden mukaan.
Jos haluat tietoja ISO-herkkyyden säätämisestä, katso sivu 45.
Valotus
Valon voimakkuuden säätö
Ylivalotus
= liian paljon valoa
Vaalea kuva
Valotus asetetaan automaattisesti oikeaan arvoon automaattisäätötilaa käytettäessä.
Voit kuitenkin säätää sitä manuaalisesti alla mainittujen toimintojen avulla.
EV-arvon säätäminen:Tämän avulla voit säätää kameran määrittämää valotusta (sivu 31).
Mittausmuoto:Tämän avulla voit muuttaa sitä kohteen osaa, josta valotus määritetään (sivu 43).
Oikea valotus
Alivalotus
= liian vähän valoa
Tummempi kuva
Suuri ISO-herkkyys
Kuvasta tulee kirkas, vaikka kuvausympäristössä olisi vain vähän valoa.
Kuvaan tulee yleensä kuitenkin kohinaa.
Pieni ISO-herkkyys
Kuvasta tulee tasaisempi.
Jos valotus ei riitä, kuvasta voi kuitenkin tulla tumma.
Valotusaika = Se aika, jonka kamera saa valoa
(sulkimen nopeus)
Aukko = Sen aukon koko, josta valo pääsee kulkemaan läpi
ISO = Kuvausherkkyys
Valotus:9
Perustekniikkoja hyvien kuvien saamiseksi
Valaistusolosuhteet vaikuttavat kohteen havaittavaan väriin.
Esimerkki: valonlähteiden vaikutus kuvan väriin
Värisävyt säätyvät automaattisesti automaattisäätötilaa käytettäessä.
V oit kuitenkin säätää värisävyjä manuaalisesti [Valkotasap.]-asetuksen avulla (sivu 44).
Väri
Valaistuksen vaikutus
Sää/valaistus Päivänvalo Pilvinen Loistelamppu Hehkulamppu
Valon ominaisuudet Valkoinen (vakio) Sinertävä Sinisävyinen Punertava10
Perustekniikkoja hyvien kuvien saamiseksi
Digitaalikuva koostuu joukosta pieniä pisteitä, joita kutsutaan kuvapisteiksi.
Jos kuva sisältää suuren määrän kuvapisteitä, kuvatiedosto on suuri ja vie paljon muistia ja kuvassa näkyy tarkkoja yksityiskohtia. Kuvakoko ilmaistaan kuvapisteiden määränä. Vaikka et voikaan nähdä eroa kameran näytössä, kuvien tarkkuus ja tietojen käsittelyyn tarvittava aika ovat erilaiset, kun kuva tulostetaan tai näytetään tietokoneen näytöllä.
Kuvapisteiden ja kuvakoon selitys
Käytettävän kuvakoon valitseminen (sivu 25)
Kuvan laadun (pakkaussuhteen) valitseminen (sivu 46)
Voit valita digitaalikuvien tallennuksessa käytettävän pakkaussuhteen. Jos valitset suuren pakkaussuhteen, tarkat yksityiskohdat puuttuvat kuvasta, mutta tiedoston koko on pienempi.
Laatu
Kuvan laatu ja kuvakoko
1 Kuvakoko: 7M
3072 kuvapistettä × 2304 kuvapistettä =
7 077 888 kuvapistettä
2 Kuvakoko: VGA(s-posti)
640 kuvapistettä × 480 kuvapistettä = 307 200 kuvapistettä
Kuvapiste
Paljon kuvapisteitä
(hienolaatuinen kuva ja suuri tiedoston koko)
Esimerkki: tulostus enintään A3-kokoon asti
Vähän kuvapisteitä
(karkea kuva ja pieni tiedoston koko)
Esimerkki: sähköpostiviestin liitetiedosto
3072
2304
480
640
Kuvapisteet11
Osien tunnistaminen
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot suluissa olevilta sivuilta.
A (STEADY SHOT) -painike (22)
B Suljinpainike (21)
C POWER-painike / POWER-merkkivalo
D Rannehihnan kiinnitysosa
E Mikrofoni
F Salama (23)
G Objektiivi
H Itselaukaisimen valo (24) / AF-apuvalo
(61)
I Objektiivin suojus
A Tilakytkin (21, 28, 40)
B LCD-näyttö/kosketuspaneeli (17, 19)
C Kuvattaessa: Zoom (W/T) -painike (22)
Katseltaessa: / (Toistozoomaus)
-painike / (Hakemisto) -painike
(27)
D (näytön näppäin) -painike (19)
Painettaessa tätä painiketta pitkään näyttöön tulee (Asetus) --näyttö.
E (Näyttökytkin) -painike (17)
Tällä painikkeella voit muuttaa LCD-näytön taustavalon kirkkautta.
F Akkulokeron / ”Memory Stick Duo”
-lokeron kansi
G Kortinkäyttövalo
H ”Memory Stick Duo” -korttipaikka
I Akkulokero
J Akun poistovipu
5
6
7
8
9
1
2
3
4
2
1 3
4
5
6 789 0qaqsqd12
Osien tunnistaminen
K Monikäyttöliitäntä (pohjassa)
Käytettäessä AC-LS5K-verkkolaitetta
(ei mukana)
Akku ei lataudu, kun ka mera on kytkettynä
AC-LS5K-verkkolaitteeseen. Lataa akku akkulaturilla.
L Kaiutin
M Jalustan liitäntä (pohjassa)
Käytä jalustaa, jonka ruuvin pituus on enintään 5,5 mm. Ruuvit, jotka ovat pidempiä kuin 5,5 mm, estävät kameran tukevan kiinnittämisen jalustaan ja voivat vaurioittaa kameraa.
2 Monikäyttölii-täntään
1 DC IN
-liitäntään
3 Pistorasiaanv-merkki
Monikäyttölii-täntäkaapeli13
Näytön ilmaisimet
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot suluissa olevilta sivuilta.
Kuvattaessa valokuvia
Kuvattaessa videoita
A
B
Näyttö Selitys
60min. Akun jäljellä olevan aika z AE/AF-lukko (21)
BRK Tallennustila (21, 47)
Valkotasapaino (44)
VA LMIS
KUVAA
Valmiustila / videon kuvaus
Kamera-tila (Ohjelma) (28)
Kameratila
(Valotusohjelma) (29)
Salamavalo-tila (23)
Salamavalo latautuu
1
2
3
4
5
60 min.
B & W
1
2
3
4
5
60min.
VALMIS
B & W
M
WB
SL
Zoomauskerroin (22, 59)
Punasilmäisyyden esto (60)
Terävyys (50)
Kontrasti (50)
AF-apuvalo (61)
Mittausmuoto (43)
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Väritila (42)
Näyttö Selitys
Histogrammi (17, 31)
NR hidas suljin
Kun valotusaika pitenee tiettyä arvoa pidemmäksi vähäisessä valossa, NR hidas suljin -toiminto aktivoituu automaattisesti ja vähentää kuvakohinaa.
+2.0EV Va l o t u s a r vo (31)
F3.5 Aukon arvo
125 Valotusaika
Näyttö Selitys
1.314
Näytön ilmaisimet
C
D
E
Näyttö Selitys
Kuvakoko (25)
näkyy näytössä vain, kun Monikuva-toiminto on käytössä.
FINE STD Kuvan laatu (46)
Ta ll enn uska ns io (64)
Tämä ei ole näkyvissä käytettäessä sisäistä muistia.
Sisäisen muistin jäljellä oleva tila
”Memory Stick” -kortin jäljellä oleva tila
00:00:00
[00:28:05]
Tallennusaika
[enimmäistallennusaika]
1/30" Monikuvauksen aikaväli
(49)
400 Tallennettavissa olevien kuvien määrä
Itselaukaisin (24)
C:32:00 Itsediagnostiikkanäyttö
(109)
ISO-arvo (45)
± 0.7EV Haarukointivälin arvo (49)
Näyttö Selitys
Tärinävaroitus
Ilmaisee, että tärinä voi estää terävien kuvien ottamisen valon vähäisyyden vuoksi. V oit kuitenkin ottaa kuvia, vaikka tärinävaroitus olisi näkyvissä. Suosittelemme kuitenkin epäterävyyttä vähentävän toiminnon tai salamavalon käyttöä valaistuksen parantamiseksi tai jalustan tai muun tuen käyttöä kameran tukemiseksi (sivu 7).
3:2 7M 5M
1M 3M 2M
16:9 VGA
FINE
640
STD
640 160
1M
101
E Akun vähäisen varauksen varoitus (109)
+ Pistemittauksen hiusristikko (43)
AF-etäisyysmittarin ruutu
(32)
Näyttö Selitys
STEADY SHOT (22)
AF-etäisyysmittarin ruudun ilmaisin (32)
Tarkennustila (59)
Makro/Suurennuslasi (24)
1.0m Tarkennuksen esiasetus
(32)
Näyttö Selitys
S AF M AF15
Näytön ilmaisimet
Katsottaessa valokuvia
Katsottaessa videoita
A
B
M
1
2
3
4
60 min.
SEIS TAAKSE ETEEN
VOL.
1
2
3
4
60 min.
Näyttö Selitys
60min. Akun jäljellä olevan aika
Tallennustila (21, 47)
- Suojaus (52)
Kuvatilaus (DPOF) -merkki
(96)
N Toisto
Kansion vaihto (51)
Tämä ei ole näkyvissä käytettäessä sisäistä muistia.
Zoomauskerroin (26)
Väli
12/16
Toisto kuva kerrallaan (48)
Näyttö Selitys
Histogrammi (17, 31)
näkyy, kun histogramminäyttö on poissa käytöstä.
Toistokohdan osoitin
Toiminto-ohje (20)
M
1.316
Näytön ilmaisimet
CD
Näyttö Selitys
Kuvakoko (25)
PictBridge-yhteys (92)
Ta ll enn uska ns io (64)
Tämä ei ole näkyvissä käytettäessä sisäistä muistia.
Toistokansio (51)
Tämä ei ole näkyvissä käytettäessä sisäistä muistia.
Sisäisen muistin jäljellä oleva tila
”Memory Stick” -kortin jäljellä oleva tila
101-0012 Kansion ja tiedoston numero (51)
8/8 12/12 Kuvan numero / valittuun kansioon tallennettujen kuvien määrä
C:32:00 Itsediagnostiikkanäyttö
(109)
00:00:12 Laskuri
3:2 7M 5M
1M 3M 2M
16:9 VGA
FINE
640
STD
640 160
101
101
Näyttö Selitys
PictBridge-yhteys (94)
Älä irrota monikäyttöliitäntäkaapelia, kun tämä kuvake on näytössä.
+2.0EV Va l o t u s a r v o (31)
ISO-arvo (45)
Mittausmuoto (43)
Salama
Valkotasapaino (44)
500 Valotusaika
F3.5 Aukon arvo
Toistokuva
2006 1 1
9:30 AM
Toistokuvan tallennuspäivämäärä ja -aika
Säädä äänitasoa
WB17
Näytön muuttaminen
Näyttö muuttuu seuraavasti jokaisella painikkeen (Näyttökytkin) painalluksella.
Painamalla (Näyttökytkin) -painiketta pitkään voit lisätä LCD-näytön kirkkautta.
Kun histogramminäyttö on käytössä, kuvatiedot ovat näkyvissä toiston aikana.
Histogrammi ei näy seuraavissa tilanteissa:Kuvattaessa
– kun valikko on näkyvissä.
– kun tallennetaan videota.
Toiston aikana
– kun valikko on näkyvissä.
– Hakemistotilassa.
– kun toistozoomaus on käytössä.
– kun valokuvia käännetään.
– kun toistetaan videota.
Histogrammissa voi näkyä suuria muutoksia kuvattaessa ja toistettaessa, kun
– salama välähtää.
– valotusaika on pitkä tai lyhyt.
Histogrammi ei ehkä näy muilla kameroilla otettuja kuvia katseltaessa.
60min.
60min.
Histogrammi näkyvissä
Ilmaisimet poissa
Ilmaisimet näkyvissä
Histogrammi-näyttö (sivu 31)18
Sisäisen muistin käyttäminen
Kamerassa on noin 56 Mt sisäistä muistia. Tätä muistia ei voi irrottaa kamerasta. Tähän sisäiseen muistiin voi tallentaa kuvia, vaikka kamerassa ei olisi ”Memory Stick Duo” -korttia.
Niitä videoita, joiden kokoasetus on [640(hieno)], ei voi tallentaa sisäiseen muistiin.
On aina suositeltavaa kopioida (varmuuskopioida) tiedot jommallakummalla seuraavista tavoista.
Datan kopiointi (varmuuskopiointi) ”Memory Stick Duo” -korttiin
Varaa saataville vähintään 64 Mt:n ”Memory Stick Duo” -kortti ja noudata sitten ohjeita, jotka ovat kohdassa [Kopioi] (sivu 65).
Datan kopiointi (varmuuskopiointi) tietokoneen kiintolevylle
Varmista, ettei kamerassa ole ”Memory Stick Duo” -korttia, ja noudata sitten sivuilla 76–79 olevia ohjeita.
”Memory Stick Duo” -kortissa olevaa kuvadataa ei voi kopioida sisäiseen muistiin.
Sisäiseen muistiin tallennetut tiedot voi kopioida tietokoneeseen liittämällä kameran ja tietokoneen toisiinsa monikäyttöliitäntäkaapelilla. Tietokoneessa olevia tietoja ei kuitenkaan voi kopioida sisäiseen muistiin.
Kun kamerassa on ”Memory Stick Duo” -kortti
[Tallennus]: kuvat tallennetaan ”Memory Stick Duo”
-korttiin.
[Toisto]: ”Memory Stick Duo” -kortissa olevat kuvat toistetaan.
[valikko, asetus jne.]: eri toiminnot kohdistetaan
”Memory Stick Duo” -kortissa oleviin kuviin.
Kun kamerassa ei ole ”Memory Stick Duo”
-korttia
[Tallennus]: kuvat tallennetaan kameran sisäiseen muistiin.
[Toisto]: sisäisessä muistissa olevat kuvat toistetaan.
[valikko, asetus jne.]: eri toiminnot kohdistetaan sisäisessä muistissa oleviin kuviin.
Sisäiseen muistiin tallennettu kuvadata
Sisäinen muisti
B
B19
Peruskäyttö
Peruskäyttö
Kosketuspaneelin käyttäminen
1 Tuo kosketuspaneelin painikkeet näkyviin painamalla (näytön näppäin).
Ohita tämä vaihe, kun tilakytkin on asennossa .
2 Kosketa näytön painikkeita kevyesti sormella.
Kun haluat poistaa kosketuspaneelin painikkeet näkyvistä, paina
(näytön näppäin).
Kosketuspaneelin painikkeet
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä, vaihda sivua koskettamalla v/V.
V oit palata edelliseen näyttöön koskettamalla .
Kun käytät kosketuspaneelia, paina sitä kevyesti sormella tai kameran mukana toimitetulla maalauskynällä.
Älä paina kosketuspaneelia millään muulla ohutkärkisellä esineellä kuin kameran mukana toimitetulla maalauskynällä.
Älä paina LCD-näyttöä enempää kuin on tarpeen.
Tilakytkin
(näytön näppäin) -painike
Kosketuspaneeli
2M MENU
OFF
AUTO AUTO
OFF
2M MENU
OFF
AUTO AUTO
OFF
Kuvakoko 9kuva
7M
5M
3M
7M
3:2 3:2
5M
3M20
Kosketuspaneelin käyttäminen
Kuvan vaihtaminen sormea liu’uttamalla
Voit vaihtaa valokuvaa tai siirtyä videossa eteen- tai taaksepäin liu’uttamalla sormea näytössä toiston aikana. Kun haluat käyttää tätä toimintoa, poista kosketuspaneelin painikkeet näkyvistä painamalla (näytön näppäin) -painiketta.
Valokuvat
Videot
Toistozoomaus
Kun tallennettuja kuvia katsotaan televisiossa (sivu 71), kuvia ei voi vaihtaa sormea liu’uttamalla.
Monikuva-tilassa otettuja kuvia katseltaessa kuvien näytön voi pysäyttää koskettamalla näyttöä. Näytön ollessa pysäytettynä voit sormea liu’uttamalla siirtyä yhden kuvan kerrallaan eteen- tai taaksepäin.
Kuva vaihtuu, kun irrotat sormesi näytöstä.
Aloita toisto koskettamalla näyttöä.
Siirry videossa eteen- tai taaksepäin liu’uttamalla sormea oikealle tai vasemmalle.
Pysäytä toisto koskettama lla näyttöä uudelleen toiston aikana.
Kun liu’utat sormea ylös, alas, vasemmalle tai oikealle, näyttöä suuremmaksi zoomattu kuva siirtyy ja aiemmin näkymättömissä ollut kuvan osa tulee näytön kuva-alueelle.
2M
3/9
101-0012
2006 1 1
9:30AM
60min.
TAAKSE SEUR.
Edellinen kuva
Seuraava kuva
3/9
101-0012
2006 1 1
9:30AM
00:00:00
STD
640 60min.
TAAKSE SEUR. TOISTA
1.3
SIIRRÄ21
Peruskäyttö
Kuvien ottaminen helposti (Automaattisäätötila)
Seuraavassa on ohjeet kuvauksen aloittamiseen oletusasetuksia käyttämällä.
1 Valitse tila tilakytkimellä.
Valokuva (automaattisäätötila): valitse .
Elokuva: valitse .
2 Pidä kamerasta tukevasti kiinni käsivarret sivuilla.
3 Ota kuva painamalla suljinpainiketta.
Valokuva: 1Tarkenna pitämällä suljinpainiketta puoliväliin painettuna.z (AE/AF-lukko) -ilmaisin (vihreä) vilkkuu, kuuluu piippaus ja ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.
Tilakytkin
Zoomauspainike
(STEADY
SHOT) -painike
Suljinpainike
(näytön näppäin)
-painike
Kosketuspaneeli
Sijoita kohde tarkennuskehyksen keskelle.22
Kuvien ottaminen helposti (Automaattisäätötila)
2Paina suljinpainike kokonaan alas.
Video: Paina suljinpainike kokonaan alas.
Kun haluat lopettaa kuvauksen, paina suljinpainike uudelleen kokonaan alas.
Valokuvattaessa kohdetta, johon on vaikea tarkentaa
Lyhyin kuvausetäisyys on noin 50 cm. Käytä kuvauksessa lähikuvaustilaa (Makro) tai Suurennuslasi-tilaa
(sivu 24), kun kuvaat kohdetta lyhyintä kuvausetäisyyttä lähempää.
Jos kamera ei pysty tarkentamaan kohteeseen automaattisesti, valotuksen/tarkennuksen (AE/AF) lukituksen ilmaisin alkaa vilkkua hitaasti eikä piippausta kuulu. Sommittele kuva ja tarkenna uudelleen.
Vaikeasti tarkennettavia kohteita ovat:– kamerasta etäällä olevat ja pimeät kohteet
– kohteet, joiden kontrasti taustaan nähden on vähäinen
– lasin läpi näkyvät kohteet
– nopeasti liikkuvat kohteet
– valoa heijastavat tai kiiltävät kohteet
– valoa vilkkuvat kohteet
– taustavalaistut kohteet
W/T Zoomauksen käyttäminen
Paina zoomauspainiketta.
Jos zoomauskerroin on suurempi kuin 3-kert ainen, kamera käyttää digitaalizoomausta.
Jos haluat lisätietoja [Digitaalizoomaus]-asetuksista ja kuvanlaadusta, katso sivu 59.
Kamera zoomaa hitaasti videota kuvattaessa.
Epäterävyyttä vähentävä toiminto
Epäterävyyttä vähentävä toiminto tulee aina käyttöön, kun (Kamera) -asetukseksi valitaan
[Autom.].
V oit varmistaa epäterävyyttä vähentävän toiminnon käytössäolon painamalla suljinpainikkeen puoliväliin ja tarkastamalla, että (STEADY SHOT) -kuvake näkyy näytössä.
Muu kuin [Autom.]-säätötila:Poista epäterävyyttä vähentävä toiminto käytöstä painamalla (STEADY SHOT)
-painiketta. Ota epäterävyyttä vähentävä toiminto käyttöön painamalla -painiketta uudelleen.
V oit muuttaa epäterävyyttä vähentävän toiminnon tilaa (sivu 62).
60min.
AE/AF-lukkoilmaisin23
Peruskäyttö
Kuvien ottaminen helposti (Automaattisäätötila)
Tuo kosketuspaneelin painikkeet näkyviin painamalla (näytön näppäin).
Salamavalo (salamavalotilan valitseminen valokuvausta varten)
Kosketa näytössä. Kosketa haluamaasi asetusta ja kosketa sitten .
Autom.: Välähtää, jos valoa ei ole tarpeeksi tai kohteen takana on valoa (tehdasasetus)
Pakotettu salama ( )
Hidas suljin (Pakotettu salama päällä) ( ): Valotusaika on pitkä pimeissä paikoissa, jotta salamavalon vaikutuksen ulkopuolelle jäävä kohteen tausta voidaan kuvata selvästi.
Ei salamaa ( )
Salama välähtää kahdesti. Ensimmäinen välähdys asettaa valon määrän.
Kun salamavalo latautuu, näytössä näkyy .
Salamavalotilan/itselaukaisimen/makrokuvauksen/kuvakoon asettaminen
2M MENU
OFF
AUTO AUTO
OFF
Salamavalon käyttäminen valokuvissa
Itselaukaisimen käyttäminen
Lähikuvaus
Kuvakoon muuttaminen
Salamavalo
Autom.
Pakotettu salama
Hidas suljin
Ei salamaa
SL24
Kuvien ottaminen helposti (Automaattisäätötila)
Itselaukaisimen käyttäminen
Kosketa näytössä. Kosketa haluamaasi asetusta ja kosketa sitten .
10 s ( ): itselaukaisimen viive on 10 sekuntia
2 s ( ): itselaukaisimen viive on 2 sekuntia
Pois: itselaukaisin ei ole käytössä
Paina suljinpainiketta, niin itselaukaisimen valo alkaa vilkkua ja kuuluu piippaus, kunnes suljin toimii.
Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla (näytön näppäin).
Käyttämällä itselauka isimen 2 sekunnin viivettä voit ehkäistä epäterävyyttä.
Makro/Suurennuslasi (lähikuvaus)
Kosketa näytössä. Kosketa haluamaasi asetusta ja kosketa sitten .
Makro ( ): W-puoli: noin 8 cm tai pitempi, T-puoli: noin 25 cm tai pitempi
Suurennuslasi ( ): Lukittu W-ääriasentoon: noin 1–20 cm
Pois: Makro pois
Makro
Zoomauksen asettaminen W-ääriasentoon on suositeltavaa.
Tarkennetusta alueesta tulee kapea, eikä kohde ole ehkä kokonaan tarkka.
Automaattitarkennus hidastuu.
Suurennuslasi
Käytä tätä tilaa, jos haluat kuvata lähikuvau setäisyyttä (Makro) lyhyemmältä etäisyydeltä.
Optinen zoom on lukittuna W-äär iasentoon eikä ole käytettävissä.
Zoomauspainiketta painettaessa kamera s uurentaa kuvaa digitaalizoomauksen avulla.
Tämä tila poistuu käytöstä, jos virta katkaistaan tai siirrytään toisen tilaan.
Itselaukaisin
10 s
2 s
Pois
Itselaukaisimen valo
Makro
Makro
Pois
Suurennuslasi25
Peruskäyttö
Kuvien ottaminen helposti (Automaattisäätötila)
Kuvakoon muuttaminen
Kosketa näytössä. Kosketa haluamaasi asetusta ja kosketa sitten .
Jos haluat lisätietoja kuvakokoasetuksista, katso sivu 10.
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla .
1) Kuvat tallennetaan käyttäen 3:2-sivusuhdetta, joka on esimerkiksi valokuvapapereiden ja postikorttien sivusuhde.
2) Kuvan molemmat sivut voivat rajautua pois tulostettaessa (sivu 106).
3) Memory Stick -korttipaikkaa tai USB-yhteyttä käyttämällä saadaan laadukkaampia kuvia.
Mitä suurempi kuvakoko, sitä parempi kuvan laatu.
Mitä enemmän kuvia sekunnissa toistetaan, sitä tasaisempaa toisto on.
Kuvakoko Kuvaus Kuvien määrä Tulostaminen
7M (3072 × 2304) Tulostus enint. A3/11×17" Vähemmän
Enemmän
Hieno
Karkea
3:2
1)
(3072 × 2048) Vastaa 3:2-sivusuhdetta
5M (2592 × 1944) Tulostus enint. A4/8×10"
3M (2048 × 1536) Tulostus enint. 13×18 cm/5×7"
2M (1632 × 1224) Tulostus enint. 10×15 cm/4×6"
VGA(s-posti)
(640 × 480)
Sähköpostia varten
16:9(HDTV)
2)

(1920 × 1080)
Näyttö 16:9 HDTV:ssä
3)
Videon kuvakoko Kuvia sekunnissa Käyttöohjeita
640(hieno) (640 × 480) Noin 30 Näyttö TV:ssä (laadukas)
640(vakio) (640 × 480) Noin 17 Näyttö TV:ssä (vakio)
160 (160 × 112) Noin 8 Sähköpostia varten26
Kuvien katseleminen/poistaminen
1Valitse tilakytkimellä.
2 Valitse kuva koskettamalla / .
Video: Kosketa B.
Siirtyminen taakse-/eteenpäin: / (Palaaminen normaaliin toistoon: B)
Äänenvoimakkuus: Kosketa [MENU] t [Äänitaso] t säädä koskettamalla +/– t
[Poistu].
Toiston pysäyttäminen: x
Videot, joiden koko on [160], näkyvät yhtä kokoasetusta pienempinä.
Kuvien poistaminen
Tuo poistettava kuva näkyviin ja kosketa [MENU] t [Poista] t [Poista] t [OK].
Poiston peruuttaminen
Kosketa [Poistu] vaiheessa 2 tai [Peruuta] vaiheessa 3.
Suurennetun kuvan katseleminen (toistozoomaus)
Kun valokuva on näkyvissä, paina .
Voit peruuttaa zoomauksen painamalla .
Suurennettujen kuvien tallentaminen: [Rajaus] (sivu 57)
Tilakytkin
(Toistozoomaus) -painike
(Hakemisto ) /
(Toistozoomaus) -painike
Kosketuspaneeli
VGA
3/9
VGA
3/9 Kuvaesitys
Maalaus
Poista
Poista
Poista
60 min.
OK Peruuta
Äänitaso
Poistu
60 min.
123
MENU x1.0
1.3
Näytettävän kohdan muuttaminen: v/V/b/B
Toistozoomauksen peruuttaminen27
Peruskäyttö
Kuvien katseleminen/poistaminen
Hakemistonäytön katseleminen
Paina (Hakemisto). Kosketa kuvaa, jonka haluat nähdä yhden kuvan näytössä.
V oit tuoda edellisen/seuraavan näytön näkyviin koskettamalla b/B.
Jos painat painiketta (Hakemisto) uudelleen, 12 kuvan hakemistonäyttö tulee näkyviin.
Kuvien poistaminen hakemistotilassa
1 Kun hakemistonäyttö on näkyvissä, kosketa [MENU] t [Poista] t [Valitse].
2 Kosketa poistettavaa kuvaa, niin että (Poista) -merkki tulee näkyviin.
3 Kosketa [OK] t [OK].
V oit poistaa kaikki kansiossa olevat kuvat valitsemalla [Koko tämä kansio] vaiheessa 1 vaihtoehdon
[Valitse] sijaan.
Vihreä valintakehys
Valinnan peruuttaminen
Kosketa sitä kuvaa, jonka poiston haluat peruuttaa, niin että -merkki katoaa kuvasta.
MENU MENU
101-0012
2006 1 1
9:30PM
60 min.
OK Poistu28
Lisätoiminnot
Kameran toimintatilan valitseminen
Valitse tila tilanvalintakytkimellä.
Käytettävissä olevat valikkotoimintojen asetukset on ilmaistu tässä käsikirjassa seuraavasti.
Kuvaustilan asettaminen
Valokuvaustilat
Valokuvaukseen on valittavissa kolme kuvaustilaa: Automaattinen, Ohjelma ja
Valotusohjelma. Automaattinen-tila on oletusasetus. Jos haluat valita asetukseksi muun kuin [Autom.]-vaihtoehdon, toimi alla olevien ohjeiden mukaan.
1Paina (näytön näppäin).
2Kosketa (Kamera).
3 Kosketa haluamaasi tilaa.
Autom.: Automaattisäätötila
Tämän avulla on helppo ottaa kuvia, koska asetukset säädetään automaattisesti (sivu 21).
Ohjelma (P): Ohjelmoitava automaattikuvaustila
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säädetään automaattisesti.
V oit myös valita eri asetukset valikon avulla.
(Jos haluat lisätietoja käytettävissä olevista toiminnoista, t (sivu 40).): Valotusohjelma-tila
Tämän avulla voit ottaa kuvia valmiiksi asetetuin asetuksin ohjelman mukaisesti
(sivu 29).
P
Kamera
Autom.
Ohjelma
Suuri herkkyys
Hämärä
Toisto/muokkaus Videon kuvaaminen
(näytön näppäin) -painike
Ei käytettävissä Käytettävissä29
Lisätoiminnot
Kameran toimintatilan valitseminen
Seuraavat tilat on määritetty valmiiksi vastaaviin olosuhteisiin sopiviksi.
*Valotusaika pitenee, joten jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
Valotusohjelma: Parhaat asetukset olosuhteiden mukaan
Suuri herkkyys
Mahdollistaa kuvaamisen ilman salamavaloa vähäisessä valossa ja vähentää epäterävyyttä.
Hämärä*
Mahdollistaa kaukana olevien yönäkymien kuvaamisen menettämättä ympäristön hämärää tunnelmaa.
Hämärä muotokuva*
Sopii muotokuvien ottamiseen vähäisessä valossa. Mahdollistaa kaukana hämärässä olevien ihmisten kuvaamisen terävinä menettämättä ympäristön hämärää tunnelmaa.
Pehmeä kuva
Mahdollistaa ihon sävyjen kuvaamisen sävyiltään tavallista vaaleampina ja lämpimämpinä.
Pehmeä tarkennus tuo lisäksi rauhallista tunnelmaa esimerkiksi henkilöistä tai kukista otettuihin kuviin.
Maisema
Kamera tarkentaa vain kaukana oleviin kohteisiin esimerkiksi maisemakuvia varten.
Nopea suljin
Mahdollistaa liikkuvien kohteidenkuvaamisen ulkona tai muussa kirkkaasti valaistussa ympäristössä.
Valotusaika lyhenee, joten hämärässä otetuista kuvista tulee tummia.
Hiekkaranta
Meren tai järven rannalla kuvattaessa veden sininen väri tallentuu voimakkaana.
Lumi
Käytä tätä tilaa kuvatessasi lumisessa ympäristössä tai muussapaikassa, jossa kuvassa on pääasiassa valkoista. Siten värit säilyvät luonnollisina ja kuvat selkeinä.
Ilotulitus*
Mahdollistaa ilotulituksen kuvaaminen näyttävänä. 30
Kameran toimintatilan valitseminen
Toiminnot, joita ei voi käyttää Valotusohjelma-tilassa
Kamera määrittää toimintoyhdistelmän, jotta kuvasta tulee ohjelman valintojen mukainen.
Käytössä oleva Valotusohjelma-tila voi aiheuttaa sen, etteivät jotkin toiminnot ole käytettävissä.
( : voit valita haluamasi asetuksen.)
Makro/
Suurennuslasi
Salama
AF-etäisyysmittari
Tarkennuksen esiasetus
Valkotasapaino
Sarjakuvaus/
Monivalotus/
Monikuva
Salamateho
/— —
—/— — —
/— Autom./ —
/—
—/— /
/— /
/— /
/— /
—/— — — —
SL WB31
Lisätoiminnot
Kameran toimintatilan valitseminen
1 Paina (näytön näppäin).
2 Valitse (Kamera) -asetukseksi muu kuin [Autom.] ja kosketa sitten .
3 Kosketa (EV).
4 Valitse arvo koskettamalla v(kirkkaampi)/V(tummempi).
Jos haluat lisätietoja valotuksesta, katso sivu 8.
Korjausarvo voidaan asettaa 1/3 EV:n askelin.
Jos kuvauskohde on hyvin kirkkaassa tai pimeässä ympäristössä tai käytetään salamavaloa, valotuksen säädöllä ei ehkä ole vaikutusta.z EV-asetuksen (valotusarvo) säätäminen histogrammin avulla
Histogrammi on kaavio, joka näyttää kuvan kirkkauden. Paina (Näyttökytkin) toistuvasti, kunnes histogrammi tulee kuvaan. Jos kaavio on painottunut oikealle, kuva on kirkas, ja jos kaavio on painottunut vasemmalle, kuva on pimeä.
Valitse [Ohjelma] tai jokin valotusohjelmatiloista
(Kamera) -asetukseksi ja säädä EV-arvoa tarkkaillen samalla valotusta histogrammista.
A Kuvapisteiden määrä
B Kirkkaus
Histogrammi tule näkyviin myös seuraavissa tilanteissa, mutta valotusta ei voi säätää:– kun (Kamera) -asetuksena on [Autom.]
– katsottaessa yhtä valokuvaa
(EV): Valotuksen manuaalinen säätö
2M MENU
OFF
OFF
AUTO P
0EV
EV
-2.0EV
EV
0EV
EV
+2.0EV
Kirkas Tumma
A
B32
Kameran toimintatilan valitseminen
Tarkennustapaa voi muuttaa. Jos oikeaa tarkennusta on vaikea saada automaattitarkennuksen ollessa käytössä, käytä valikkoa.
1Paina (näytön näppäin).
2 Valitse (Kamera) -asetukseksi muu kuin [Autom.] ja kosketa sitten .
3 Kosketa 9 (Tarkennus).
4 Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa.
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla .
9 (Tarkennus): Tarkennustavan muuttaminen
Monip.AF
(Monipiste-AF)
(Valokuva )
(Video )
Kamera tarkentaa automaattisesti kohteeseen kaikilla etäisyysmittarin ruudun alueilla.
Tämä tila on hyödyllinen, jos kohde ei ole ruudun keskellä.
Keskip.AF
()
Kamera tarkentaa automaattisesti etäisyysmittarin ruudun keskellä olevaan kohteeseen.
Tämän toiminnon käyttäminen yhdessä AF-lukitustoiminnon kanssa mahdollistaa kuvaan halutun sommittelun.
Pistemit.
(Joustava pistemitt.) ( )
Siirtämällä AF-etäisyysmittarin ruudun haluamaasi kohtaan näytössä voit tarkentaa kameran hyvin pieneen kohteeseen tai kapealle alueelle.
Jos haluat tietoja joustavan pistemittauksen asettamisesta, katso sivu 33.
Tämä toiminto on hyödyllinen, kun kuvauksessa käytetään jalustaa eikä kohde ole kuva-alueen keskellä.
Pitele kameraa tukevasti liikkuvaa kohdetta kuvatessasi, niin ettei kohde siirry etäisyysmittarin ruudun ulkopuolelle.
60min.
AF-etäisyysmittarin ruutu
AF-etäisyysmittarin ruudun ilmaisin
60min.
AF-etäisyysmittarin ruutu
AF-etäisyysmittarin ruudun ilmaisin
60min.
AF-etäisyysmittarin ruutu
AF-etäisyysmittarin ruudun ilmaisin33
Lisätoiminnot
Kameran toimintatilan valitseminen
AF on lyhenne sanoista Auto Focus (automaattitarkennus).
Etäisyyden asetustiedot ovat suurin piirtein oikeat [Tarkennus]-tilassa. Jos suuntaat linssiä ylös- tai alaspäin, virhe suurenee.
Videoita kuvattaessa [Monip.AF] on suositeltava, koska AF toimii, vaikka kamera tärisisi hieman.
Kun käytät digitaalizoomausta tai AF-apuvaloa, r uudun keskellä tai sen lähellä olevat kohteet ovat etusijalla automaattitarkennuksessa. Tällöin ilmaisin , tai vilkkuu, eikä AF-etäisyysmittarin ruutu ole näkyvissä.
Käytössä olevan ohjelman mukaan voi olla, etteiv ät jotkin toiminnot ole käytettävissä (sivu 30).
[Pistemit.]-toiminnon käyttäminen
A Valitse (Kamera) -asetukseksi muu kuin [Autom.] ja kosketa sitten .
B Kosketa 9 (Tarkennus) t [Pistemit.].
C Poista valikko näkyvistä painamalla (näytön näppäin).
D Kosketa kohtaa, johon haluat tarkentaa.
(ääretön etäisyys) Kamera tarkentaa kohteeseen käyttäen aiemmin asetettua kohteen etäisyyttä. (Tarkennuksen esiasetus)
Jos kuvaat kohdetta ve rkon tai ikkunan läpi, automaattitarkennustilassa on vaikea saada oikeaa tarkennusta.
Tällöin kannattaa käyttää [Tarkennus]-asetusta.
7.0m
3.0m
1.0m
0.5m
2M
98
S AF
60 min.
2M
98
60min.34
Kuvien katseleminen kuvaesityksenä
Voit katsella kuvasarjaa tehosteilla ja musiikilla varustettuina (Kuvaesitys).
”Memory Stick Duo” -kortissa tai sisäisessä muistissa olevat kuvat toistetaan.
Musiikin äänenvoimakkuuden säätäminen
Paina (näytön näppäin) toiston aikana ja säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla +/–.
Ennen kuvaesityksen aloittamista voit säätää äänenvoimakkuutta koskettamalla valikossa
[Äänitaso].
Kuvaesityksen tilapäinen pysäyttäminen
Kosketa näyttöä.
Jatka koskettamalla [Jatka]. Kuvaesitys jatkuu pysäytyshetkellä katsellusta kuvasta; musiikki kuitenkin alkaa uudelleen alusta.
Edellisen/seuraavan kuvan näyttäminen
Kosketa / taukotilan aikana.
Kuvaesityksen lopettaminen
Kosketa [Poistu] taukotilan aikana.
Kuvaesitystä ei voi käyttää PictBridge-yhteyden käytön aikana.
Kuvaesityksen asetusten määrittäminen
Voit valita kuvaesityksen asetukset.
A Kosketa [MENU] t [Kuvaesitys].
B Kosketa haluamaasi valikkotoimintoa.
C Kosketa haluamaasi asetusta ja kosketa sitten .
Kuvaesitys
Maalaus
Poista
Äänitaso
A Aseta tilakytkin asentoon .
2 Kosketa [MENU]t
[Kuvaesitys]t[Aloita].
3 Kuvaesitys alkaa.ppp35
Lisätoiminnot
Kuvien katseleminen kuvaesityksenä
Valittavissa olevat asetukset ovat seuraavat.
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla .
Kun asetuksena on [Yksinkert.], [Nostalgia], [Tyylikäs] tai [Aktiivinen]:– vain valokuvat näytetään.
– Monikuva-tilassa otetuista peräkkäiskuvista ensimmäinen näytetään.
Musiikkia ei toisteta (asetuksena on [Pois]) [Norm aali]-kuvaesityksen aikana. Videoiden ääni toistetaan.
Tehosteet
Yksinkert. Yksinkertainen kuvaesitys, joka sopii useimpiin tarkoituksiin.
Nostalgia Tunteikas kuvaesitys, joka luo elokuvakohtauksen tunnelmaa.
Tyylikäs Tyylikäs kuvaesitys, joka etenee kohtalaisella nopeudella.
Aktiivinen Nopea kuvaesitys, joka sopii toiminnan esittämiseen.
Normaali Peruskuvaesitys, jossa kuvat vaihtuvat esiasetetun aikavälin mukaisesti.
Musiikki
Kukin esiasetettu musiikki vaihtelee valitun tehosteen mukaan.
Music 1 [Yksinkert.]-kuvaesityksen tehdasasetus.
Music 2 [Nostalgia]-kuvaesityksen tehdasasetus.
Music 3 [Tyylikäs]-kuvaesityksen tehdasasetus.
Music 4 [Aktiivinen]-kuvaesityksen tehdasasetus.
Pois [Normaali]-kuvaesityksen asetus. Musiikkia ei toisteta.
Kuva
Kansio Näyttää kaikki valitussa kansiossa olevat kuvat.
Kaikki Näyttää kaikki ”Memory Stick Duo”- kortissa olevat kuvat järjestyksessä.
Toista
Päällä Näyttää kuvat päättymättömänä sarjana.
Pois Kun kaikki kuvat on näytetty, kuvaesitys päättyy.36
Kuvien katseleminen kuvaesityksenäz Musiikkitiedostojen lisääminen/muuttaminen
Voit siirtää haluamaasi musiikkia CD-levyiltä tai MP3-tiedostoista kameraan toistettavaksi kuvaesityksen aikana. Voit siirtää musiikkia (Asetus) -valikon toiminnolla [Lataa musiikki] käyttämällä tietokoneeseen asennettua ”Music Transfer” -ohjelmistoa (mukana). Jos haluat lisätietoja, katso sivuja
88 ja 90.
Kameraan voi tallentaa enintään neljä musiikkika ppaletta (neljä esiasetettua kappaletta (Music 1–4) voidaan korvata itse siirretyillä kappaleilla).
Kunkin kamerassa toistettavan musiikkitiedoston enimmäispituus on 180 sekuntia.
Jos musiikkitiedoston toisto ei onnistu sen vahingoittumisen tai muun ongelman takia, suorita
[Alusta mus.] -toiminto (sivu 66) ja siirrä musiikki uudelleen.
Kuvaväli
3 s Asettaa [Normaali]-kuvaesityksen kuvien näyttövälin.
5 s
10 s
30 s
1 min.
Aloita Käynnistää kuvaesityksen.37
Lisätoiminnot
Maalaaminen tai leimojen lisääminen valokuviin
V oit maalata valokuviin tai lisätä niihin leiman ja tallentaa nämä sitten erikseen. V oit tehdä nämä toimet maalauskynällä (mukana).
Monikuva-kuviin tai elokuviin ei voi maalata eikä lisätä leimaa.
Kun tallennettuja kuvia katsellaan televisiossa, (sivu 71), niihin ei voi maalata.
Maalauksen tuominen näkyviin
1 Aseta tilakytkin asentoon .
2 Kosketa [MENU] t [Maalaus].
Merkkien tai grafiikan maalaaminen
AKosketa .
B Valitse viivan leveys.
Kosketa leveyden valintapainiketta, sitten haluamaasi leveyttä ja sitten .
C Maalaa merkkejä tai grafiikkaa.
Leimaaminen
AKosketa .
B Valitse leima.
Kosketa leiman valintapainiketta, sitten haluamaasi leimaa ja sitten .
C Lisää leimat kuvaan.
1
2
3
4
5
6789
A (kynä) -painike
B (leima) -painike
C (pyyhekumi) -painike
D Maalausleveyden valintapainike-/-leiman valintapainike
E Värinvalintapainike
F (palauta) -painike
G (tyhjennä kaikki) -painike
H (tallennus sisäiseen muistiin) -painike/
(tallennus ”Memory Stick”-korttiin) -painike
I (poistu) -painike38
Maalaaminen tai leimojen lisääminen valokuviin
Viivan tai leiman värin muuttaminen
Kosketa värinvalintapainiketta, sitten haluamaasi väriä ja sitten .
V alittua väriä käytetään sekä viivaan että leimaan.
Korjausten tekeminen
Kosketa ja pyyhi sitten poistettavaa aluetta maalauskynällä. Koskettamalla voit palata edelliseen tilaan (voit palata viimeiseen tilaan koskettamalla uudelleen).
V oit valita pyyhekumin leveyden samalla tavalla kuin kynän leveyden, eli leveyden valintapainikkeella.
Valittua leveyttä käytetään sekä viivaan että pyyhekumiin.
Kaiken maalauksen poistaminen
AKosketa .
”Poista kaikki” tulee näyttöön.
B Kosketa [OK].
Kaikki maalaus katoaa kuvasta.
Peruuta toiminto koskettamalla [Peruuta].
Maalauksen tallentaminen
AKosketa (tai ).
”Tallenna” tulee näyttöön.
B Kosketa [OK].
Kuva, johon maalattiin, tallennetaan tallennuskansioon uusimpana tiedostona.
Peruuta toiminto koskettamalla [Peruuta].
Tallennettavan kuvan koko on [VGA] ja laatu [Hieno].
Poistuminen maalaustilasta
AKosketa .
”Poistu” tulee näyttöön.
B Kosketa [OK].
Peruuta toiminto koskettamalla [Peruuta].
Jos kosketat ennen kuvan tallentamista, maalaus hylätään. Tallenna maalaus koskettamalla
/ , jos haluat säilyttää sen.39
Valikon käyttäminen
Valikon käyttäminen
Valikkotoimintojen käyttäminen
1 Aseta tilakytkin haluamaasi asentoon.
Käytettävissä olevat toiminnot määräytyvät tilakytkimen asennon ja (Kamera) -valikon asetusten mukaan.
2 Tuo kosketuspaneelin painikkeet näkyviin painamalla (näytön näppäin).
Jos tilakytkin on asennossa , ohita tämä vaihe.
3 Tuo valikko näkyviin koskettamalla [MENU].
4 Kosketa haluamaasi asetustoimintoa.
5 Kosketa asetusta, jonka haluat ottaa käyttöön.
6 Poista valikko näkyvistä painamalla (näytön näppäin).
Jos näytössä näkyy merkki v/V , valikossa on toimintoja, jotka eivät ole näkyvissä kyseisellä hetkellä.
Muuta näyttöä koskettamalla merkkiä v/V.
Niitä asetuksia ei voi valita, jotka eivät ole käytettävissä.
Tilakytkin
(näytön näppäin) -painike
Kosketuspaneeli
WB
ISO
COLOR
Väritila
Normaali
Mittausmuoto
Monipiste
Valkotasap.
ISO
Autom.
Autom.40
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Valikkojen toiminnot
Valittavissa olevat valikkotoiminnot määräytyvät kameran tilakytkimen asennon mukaan.
Vain käytettävissä olevat toiminnot näkyvät näytössä.
*Käyttö on rajoitettua valitun ohjelman mukaan (sivu 30).
( : käytettävissä)
Tilakytkimen asento:Autom. Ohjelma
Valotus- ohjelma
Kuvausvalikko (sivu 42)
COLOR (Väritila) — — —
(Mittausmuoto) — —
WB (Valkotasap.) — —
ISO — — —
(Kuvan laatu) — — —
Mode (Kuvaustapa) — —
BRK (Haarukointiväli) — * ——
(Kuvaväli) — * ——
(Salamateho) — * ——
(Kontrasti) — — — —
(Terävyys) — — — —
(Asetus) —
M41
Valikon käyttäminen
Valikkojen toiminnot Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
*Käytettävissä vain toistozoomauksessa.
( : käytettävissä)
Tilakytkimen asento:Autom. Ohjelma
Valotus-ohjelma
Katseluvalikko (sivu 51)
(Kuvaesitys) — — — —
(Maalaus) — — — —
(Poista) — — — —
(Äänitaso) — — — —
(Kansio) — — — —
- (Suojaa) — — — —
DPOF — — — —
(Tulosta) — — — —
(Muuta kokoa) — — — —
(Käännä) — — — —
(Jaa) — — — —
(Asetus) — — — —
(Rajaus)* ————42
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Kuvausvalikko
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla .
Voit muuttaa kuvan eloisuutta ja lisätä siihen tehosteita.
Kuvauksen aikana vain [Mustavalko] ja [Seepia] ovat valittavissa.
Jos [Monikuva] on valittuna, väritilaksi on asetettu [Normaali].
COLOR (Väritila): Kuvan eloisuuden muuttaminen ja erikoistehosteiden lisääminen
Normaali
Eloisa (VIVID) Asettaa kuvan värityksen kirkkaaksi ja täyteläiseksi.
Luonnollinen (NATURAL) Asettaa kuvan värit hillityiksi.
Seepia (SEPIA) Asettaa kuvan seepian sävyiseksi.
Mustavalko (B & W) Asettaa kuvan mustavalkoiseksi.43
Valikon käyttäminen
Kuvausvalikko Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Valitsee mittausmuodon, jonka mukaan valotuksen määrittämisessä käytettävä kohteen osa asetetaan.
Jos haluat lisätietoja valotuksesta, katso sivu 8.
Kun pistemittaus tai keskipainotteinen mittaus on käytössä, 9 (Tarkennus) -toiminnon suositeltava asetus on [Keskip.AF], jotta tarkennus kohdistuu mittauspisteeseen (sivu 32).
(Mittausmuoto): Mittausmuodon valitseminen
Monipiste
(Monipistemittaus)
Kohde jaetaan useaksi alueeksi, ja mittaus suoritetaan kullakin alueella. Kamera määrittää tasapainoisen valotuksen.
Keskip. (Keskipainotteinen mittaus) ( )
Mittaus suoritetaan kuvan keskeltä, ja valotus määritetään kyseisen kohdan kirkkauden perusteella.
Pistemit. (Pistemittaus)
()
Mittaus suoritetaan vain yhdestä kohteen osasta.
Tämä toiminto on hyödyllinen, kun kohde on taustavalaistu tai kohteen ja taustan välinen kontrastiero on suuri.
60min.
Pistemittauksen hiusristikko
Käytetään pisteen osoitukseen44
Kuvausvalikko Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Tällä asetuksella voi säätää värisävyjä kuvaushetken valaistuksen mukaan, jos värit näyttävät muuten epäluonnollisilta.
WB (Valkotasap.): Värisävyjen säätäminen
Autom. Valkotasapainon säätö on automaattinen.
Päivänvalo ( ) Säätö ulkotiloja, yövalaistusta, neonvaloja, ilotulitusta tai auringonnousua varten tai ennen ja jälkeen auringonlaskun vallitsevaa valaistusta varten.
Pilvinen ( ) Säätö pilvistä säätä varten.
Loistelamppu ( ) Säätö loistelamppuvalaistusta varten.
Hehkulamppu (n) Säätö sellaisia ympäristöjä varten, joissa valaistus vaihtelee nopeasti tai joissa on kirkas valaistus. Näitä ovat esimerkiksi juhlasalit ja valokuvasstudiot.45
Valikon käyttäminen
Kuvausvalikko Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Jos haluat lisätietoja valkotasapainosta, katso sivu 9.
Loistelamppujen valo välkkyy. Siksi valkotasapainon säätö ei ehkä toimi oikein, vaikka [Loistelamppu]
( ) -asetus olisi käytössä.
[Salamavalo] ( ) -tilaa lukuun ottamatta [WB]-asetuksena on [Autom.], kun salama välähtää.
Käytössä olevan ohjelman mukaan voi olla, etteiv ät jotkin toiminnot ole käytettävissä (sivu 29).
Valitsee valonherkkyyden ISO-yksiköiden mukaan. Mitä suurempi arvo, sitä suurempi herkkyys.
Jos haluat lisätietoja ISO-herkkyydestä, katso sivu 8.
Huomaa, että kuvaan tulee yleensä lisää kohin aa, kun ISO-herkkyyden arvoa suurennetaan.
[ISO]-asetuksena on [Autom.] Ohjelma-tilassa.
Kuvattaessa kirkkaassa valaistuksessa kamera lisää automaattisesti sävyjentoistoa ja estää kuvien muuttumisen liian vaaleiksi (paitsi kun [ISO]-asetuksena on [80] tai [100]).
Salamavalo ( ) Säätö salamavalon käyttöä varten.
Tätä toimintoa ei voi valita videoita kuvattaessa.
ISO: Valonherkkyyden valitseminen
Autom. Valitse suuri arvo, jos kuvaat vähäisessä valossa tai nopeasti liikkuvaa kohdetta, tai valitse pieni arvo hyvän kuvanlaadun saamiseksi.
80
100
200
400
800
1000
WB
WB
Suuri arvo Pieni arvo46
Kuvausvalikko Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Tällä valitaan valokuvan laatu.
(Kuvan laatu): Valokuvan laadun valitseminen
Hieno (FINE) Kuvaa laadukkaita kuvia (pieni pakkaussuhde).
Kun (Kamera) -asetuksena on [Autom.], [Hieno] on valittuna.
Vakio (STD) Kuvaa normaalilaatuisia kuvia (suuri pakkaussuhde).47
Valikon käyttäminen
Kuvausvalikko Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Valitse, kuvaako kamera jatkuvasti, kun suljinpainike painetaan pohjaan.
Mode (Kuvaustapa): Jatkuvan kuvaustavan valitseminen
Normaali Jatkuva kuvaus ei ole käytössä.
Sarjakuvaus ( ) Kamera tallentaa suurimman mahdollisen peräkkäisen kuvamäärän (katso seuraavaa taulukkoa), kun pidät suljinpainiketta painettuna.
Kun ”Tallentaa” katoaa näkyvistä, voit ottaa seuraavan kuvan.
Salamavalon asetuksena on (Ei salamaa).
Monivalot. (BRK) Ottaa kolmen kuvan sarjan, jossa valotusarvot muuttuvat automaattisesti.
Jos et voi päätellä oikeaa valotusta, kuvaa Monivalot.-tilassa valotusarvoa muuttaen. V oit valita jälkikäteen kuvan, jonka valotus on paras.
Salamavalon asetuksena on (Ei salamaa).
Monikuva ( ) Kamera tallentaa 16 kuvaa peräkkäin valokuvatiedostoksi, kun suljinpainiketta painetaan.
Monikuva-tilassa otettujen kuvien koko on 1M.
Tämä on kätevää esimerkiksi tarkasteltaessa urheilusuoritusta.
Monikuvauksen suljinvälin voi valita [Kuvaväli]-tilassa
(sivu 49).
Kuvat näkyvät peräkkäiskuvina kameran näytössä.
Kuva tulostetaan yhtenä kuvana, jossa on 16 ruutua.
Salamavalon asetuksena on (Ei salamaa).
M48
Kuvausvalikko Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
[Sarjakuvaus]-asetus
Itselaukaisimen avulla kuvattaessa kamera tallentaa enintään viisi kuvaa.
Kuvausväli on noin 0,92 sekuntia.
Jos akun varaus on vähäinen tai sisäinen muisti tai ”Memory Stick Duo” -kortti on täynnä, sarjakuvaus päättyy.
Valittu Ohjelma-tila voi aiheuttaa sen, ettei kuvaaminen Sarjakuvaus-tilassa ole mahdollista (sivu 30).
Jatkuvasti kuvattavien kuvien enimmäismäärä
(Yksikkö: kuva)
[Monivalot.]-asetus
Tarkennus ja valkotasapaino säädetään ensimmäistä kuvaa varten, ja näitä asetuksia käytetään myös muissa kuvissa.
Jos valotus säädetään käsin (sivu 31), valotusta muutetaan säädetyn kirkkauden perusteella.
Kuvausväli on noin 1 sekuntia.
Jos kohde on liian kirkas tai tumma, oikein valotetun kuvan ottaminen valitulla haarukointivälin arvolla ei ehkä onnistu.
Valittu Ohjelma-tila voi aiheuttaa sen, ettei kuvaaminen Monivalotus-tilassa ole mahdollista (sivu 30).
[Monikuva]-asetus
Monikuva-tilassa otettuja kuvia voi katsella peräkkäin seuraavasti.
– Tauko / toiston jatkaminen: kosketa X.
– Toisto kuva kerrallaan: Kosketa c/C taukotilan aikana. Palaa sarjatoistoon painamalla B.
Seuraavia toimintoja ei voi käyttää Monikuva-tilassa:– Älykäs zoomaus
– Monikuva-tilassa otettujen kuvasarjojen jakaminen
– Monikuva-tilassa otettujen kuvasarjojen yksittäisen kuvan erottaminen tai poistaminen
– kuvavälin asettaminen muuhun tilaan kuin [1/30], kun (Kamera) -asetuksena on [Autom.].
Toistettaessa Monikuva-tilassa otettua kuvasarjaa tietokoneessa tai toisessa kamerassa, jossa ei ole
Monikuva-toimintoa, kuva näkyy yhtenä kuvana, jossa on 16 ruutua.
Valittu Ohjelma-tila voi aiheuttaa sen, ettei kuvaaminen Monikuva-tilassa ole mahdollista (sivu 30).
Laatu
Koko
Hieno Vakio
7M 5 8
3:2 5 8
5M 6 11
3M 9 17
2M 15 27
VGA(s-posti) 85 100
16:9(HDTV) 15 2749
Valikon käyttäminen
Kuvausvalikko Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Ottaa kolmen kuvan sarjan, jossa valotusarvot muuttuvat automaattisesti.
BRK (Haarukointiväli) ei ole näkyvissä joissakin Valotusohjelma-tiloissa.
Valitsee [Monikuva]-tilan kuvien aikavälin (sivu 47).
(Kuvaväli) ei ole näkyvissä joissakin Valotusohjelma-tiloissa.
Tämän avulla säädetään salamavalon voimakkuutta.
Jos haluat tietoja salamavalotilan muuttamisesta, katso sivu 23.
Valotusohjelma-tila voi aiheuttaa sen, ettei salamatehoa voi asettaa (sivu 30).
BRK (Haarukointiväli): [Monivalot.]-tilan EV-arvon muuttaminen
±1.0EV Muuttaa valotusarvoa suuremmaksi tai pienemmäksi
1,0 EV:n askelin.
±0.7EV Muuttaa valotusarvoa suuremmaksi tai pienemmäksi
0,7 EV:n askelin.
±0.3EV Muuttaa valotusarvoa suuremmaksi tai pienemmäksi
0,3 EV:n askelin.
(Kuvaväli): [Monikuva]-tilan kuvien aikavälin valitseminen
1/30 (1/30") Valitse ensin [Mode] (Kuvaustapa) -asetukseksi [Monikuva] ja valitse sitten haluamasi kuvaväli [Kuvaväli]-asetuksella. Jos valitset muun kuin [Monikuva]-toiminnon, tämä toiminto ei ole käytettävissä (sivu 47).
1/15 (1/15")
1/7.5 (1/7.5")
(Salamateho): Salamavalon määrän säätäminen
+ ( +) Kohti +: suurentaa salamavalon voimakkuutta.
Normaali
– ( –) Kohti –: pienentää salamavalon voimakkuutta.
M50
Kuvausvalikko Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Säätää kuvan kontrastia.
Säätää kuvan terävyyttä.
Katso sivu 58.
(Kontrasti): Kuvan kontrastin säätäminen
+ ( ) Kohti +: suurentaa kontrastia.
Normaali
– ( ) Kohti –: vähentää kontrastia.
(Terävyys): Kuvan terävyyden säätäminen
+ ( ) Kohti +: terävöittää kuvaa.
Normaali
– ( ) Kohti –: pehmentää kuvaa.
(Asetus): Asetustoimintojen muuttaminen
Kohti + Kohti –
Kohti + Kohti –51
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Valikon käyttäminen
Katseluvalikko
Näyttää tallennetut kuvat järjestyksessä tehosteilla ja musiikilla varustettuina.
Katso sivu 34.
Maalaa merkkejä tai grafiikkaa valokuviin.
Katso sivu 37.
Poistaa tarpeettomat kuvat.
Katso sivu 26.
Säätää äänenvoimakkuutta.
Katso sivu 26.
Tällä valitaan kansio, jossa on toistettavaksi haluttu kuva, kun kameraa käytetään ”Memory
Stick Duo” -kortin kanssa.
1 Valitse haluamasi kansio koskettamalla v/V .
2 Kosketa [OK].
(Kuvaesitys): Kuvasarjan katseleminen
(Maalaus): Maalaaminen valokuviin
(Poista): Kuvien poistaminen
(Äänitaso): Äänenvoimakkuuden säätäminen
(Kansio): Kansion valitseminen kuvien katselemista varten
OK Katso alla olevaa menettelyohjetta.
Peruuta Peruuttaa valinnan.
OK
102MSDCF
102 2/2
6
2006 1 1 1:05:34AM52
Katseluvalikko Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39z Kansio
Kamera tallentaa kuvat määritettyyn ”Memory Stick Duo” -kortin kansioon. V oit muuttaa kansiota tai luoda uuden kansion.
Uuden kansion luominen t [Luo kansio] (sivu 64)
Kuvien tallentamiseen käyte ttävän kansion muuttaminen t [Muuta kansiota] (sivu 65)
Kun ”Memory Stick Duo” -korttiin on luotu useita ka nsioita ja kansion ensimmäinen tai viimeinen kuva on näkyvissä, seuraavat ilmaisimet ovat näkyvissä.: Siirtää edelliseen kansioon.: Siirtää seuraavaan kansioon.: Siirtää edelliseen tai seuraavaan kansioon.
Suojaa kuvat tahattomalta poistamiselta.
Kuvien suojaaminen yksittäiskuvatilassa
1 Näytä kuva, jonka haluat suojata.
2 Tuo valikko näkyviin koskettamalla [MENU].
3 Kosketa v/V, niin että [-] (Suojaa) tulee näkyviin, ja kosketa sitten sitä.
4 Kosketa [Suojaa].
Kuva on suojattu, ja siinä näkyy - (Suojaa) -ilmaisin.
5 Jos haluat suojata muita kuvia, tuo haluamasi kuva näkyviin koskettamalla / ja kosketa sitten [Suojaa].
Kuvien suojaaminen hakemistotilassa
1 Tuo hakemistonäyttö näkyviin painamalla (Hakemisto).
2 Tuo valikko näkyviin koskettamalla [MENU].
3 Kosketa [Suojaa] t [Valitse].
4 Kosketa kuvaa, jonka haluat suojata.
Valittuun kuvaan tulee vihreä --ilmaisin.
- (Suojaa): Kuvien tahattoman poiston estäminen
Suojaa (-) Katso alla olevaa menettelyohjetta.
Poistu Poistaa suojaustoiminnon käytöstä.
2M
3/9
101-0012
2006 1 1
9:30AM
60min.
Suojaa
Poistu
-
OK Poistu
- (vihreä)53
Valikon käyttäminen
Katseluvalikko Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
5 Suojaa muut kuvat toistamalla vaihetta 4.
6 Kosketa [OK] t [OK].
Jos haluat suojata kansion kaikki kuvat, kosketa [Suojaa] t [Koko tämä kansio] t [Päällä].
Suojauksen poistaminen
Yksittäiskuvatilassa
Tuo näkyviin kuva, jonka suojauksen haluat poistaa, ja kosketa [MENU] t [Suojaa] t
[Suojaa].
Hakemistotilassa
1 Valitse kuva, jonka suojauksen haluat poistaa, kohdan ”Kuvien suojaaminen hakemistotilassa” vaiheessa 4.
2 Toista edellä oleva toimenpide kaikille kuville, joiden suojauksen haluat poistaa.
3 Kosketa [OK] t [OK].
Kaikkien kansiossa olevien kuvien suojauksen poistaminen
Valitse [Koko tämä kansio] kohdan ”Kuvien suojaaminen hakemistotilassa” vaiheessa 3 ja kosketa sitten [Pois].
Huomaa, että sisäisen muistin tai ”Memory Stick Duo” -kortin alustaminen poistaa kaikki tallennusvälineelle tallennetut tiedot, vaikka kuvat olisikin suojattu, eikä näitä kuvia voi enää palauttaa.
Kuvan suojaamiseen voi kulua jonkin verran aikaa.
Lisää (Kuvatilaus) -merkki kuviin, jotka haluat tulostaa (sivu 96).
Katso sivu 92.
V oit muuttaa tallennetun kuvan kokoa (Muuta kokoa) ja tallentaa sen uutena tiedostona.
Alkuperäinen tiedosto pysyy tallessa koon muuttamisen jälkeen.
DPOF: Kuvatilausmerkin lisääminen
(Tulosta): Kuvien tulostaminen tulostimella
(Muuta kokoa): Tallennetun kuvan kuvakoon muuttaminen
Pieni koko Suuri koko54
Katseluvalikko Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
1 Tuo näkyviin kuva, jonka kokoa haluat muuttaa.
2 Tuo valikko näkyviin koskettamalla [MENU].
3 Kosketa v/V, niin että (Muuta kokoa) tulee näkyviin, ja kosketa sitten sitä.
4 Kosketa haluamaasi kokoa ja kosketa sitten [OK].
Kuva, jonka kokoa muutettiin, tallennetaan tallennuskansioon uusimpana tiedostona.
Jos haluat lisätietoja Kuva koko-asetuksesta, katso sivu 10.
Videoiden tai Monikuva-kuvien kokoa ei voi muuttaa.
Kun kuvakokoa suurennetaan, kuvan laatu heikkenee.
Kuvakokoa ei voi muuttaa sivusuhteen 3:2 tai 16:9 mukaiseksi.
Kun 3:2- tai 16:9-sivusuhteisen kuvan kokoa muutetaan, kuvan ylä- ja alareunaan tulee musta palkki.
Kääntää valokuvaa.
1 Tuo näkyviin kuva, jonka haluat kääntää.
2 Tuo valikko näkyviin koskettamalla [MENU].
3 Kosketa v/V, niin että (Käännä) tulee näkyviin, ja kosketa sitten sitä.
4 Käännä kuvaa valitsemalla [ ].
5 Kosketa [OK].
Suojattuja kuvia, videoita tai Monikuva-kuvia ei voi kääntää.
Muilla kameroilla otettuja kuvia ei ehkä voi kääntää.
Kun kuvia katsotaan tietokoneessa, kuvan kääntämistietojen soveltaminen määräytyy ohjelmiston mukaan.
7M Jos haluat lisätietoja kuvakoon valitsemisesta, katso sivu 25.
5M
3M
2M
VGA
(Käännä): Valokuvan kääntäminen
Kääntää kuvaa. Katso alla olevaa menettelyohjetta.
OK Määrittää kääntämissuunnan. Katso alla olevaa menettelyohjetta.
Peruuta Peruuttaa kääntämisen.55
Valikon käyttäminen
Katseluvalikko Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Leikkaa videoita tai poistaa niistä tarpeettomia osia. Tämän toiminnon käyttäminen on suositeltavaa, jos sisäisen muistin tai ”Memory Stick Duo” -kortin vapaa tila ei riitä tai aiot liittää videoita sähköpostiviesteihin.
Huomaa, että alkuperäinen video poistetaan ja kysei nen numero ohitetaan. Huomaa myös, että tiedostoja ei voi palauttaa, kun ne on jaettu.
Esimerkki: Videon numero 101_0002 jakaminen
Tässä osassa kuvataan esimerkkinä, miten video numero 101_0002 jaetaan ja poistetaan seuraavassa esitetyssä tiedostorakenteessa.
1 Leikataan kohtaus A.
Jaa
101_0002 jaetaan videoiksi 101_0004 ja 101_0005.
2 Leikataan kohtaus B.
Jaa
101_0005 jaetaan videoiksi 101_0006 ja 101_0007.
(Jaa): Videoiden leikkaaminen
OK Katso alla olevaa menettelyohjetta.
Peruuta Peruuttaa jakamisen.
Jaa
Videon kulkusuunta ,
Jaa
1 2
101_0002
101_0003
3
101_0001
1 2 3 AB
101_0002
101_0004
12 3 B A
101_000556
Katseluvalikko Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
3 Poistetaan kohtaukset A ja B, jos ne ovat tarpeettomia.
Poista Poista
4 Vain halutut kohtaukset säilytetään.
Toimintaohjeet
1 Tuo näkyviin video, jonka haluat jakaa.
2 Tuo valikko näkyviin koskettamalla [MENU].
3 Kosketa v/V, niin että (Jaa) tulee näkyviin, ja kosketa sitten sitä.
4 Kosketa [OK].
Videon toisto alkaa.
5 Kosketa x halutussa leikkauskohdassa.
Jos haluat siirtää leikkauskohtaa, kosketa c/C (kuva taakse-/eteenpäin).
Jos haluat muuttaa leikkauskohtaa, kosketa B. Videon toisto alkaa uudelleen.
6 Kosketa [OK] t [OK].
Video jaetaan.
Jaetuille videoille annetaan uudet numerot, ja sitten ne tallennetaan valittuun tallennuskansioon uusimmiksi tiedostoiksi.
Seuraavan tyyppisiä kuvia ei voi jakaa:– valokuvat
– videot, jotka ovat liian lyhyitä jaettaviksi (lyhyempiä kuin noin kaksi sekuntia)
– suojatut videot (sivu 52)
Katso sivu 58.
(Asetus): Asetustoimintojen muuttaminen
13
101_0004 101_0007
101_0006
AB 2
13 2
101_0006
10/10
101-0012
2006 1 1
9:30AM
00:00:02
60min.
Jakokohta
OK
Poistu57
Valikon käyttäminen
Katseluvalikko Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Tallentaa suurennetun kuvan (sivu 26) uudeksi tiedostoksi.
1 Tuo valikko näkyviin koskettamalla [MENU] toistozoomauksen aikana.
2Kosketa (Rajaus).
3 Kosketa kuvakokoa.
4 Kosketa [OK].
Kuva on tallennettu, ja alkuperäinen kuva tulee uudestaan näkyviin.
Rajattu kuva tallennetaan va littuun tallennuskansioon uusimpana tiedostona, ja alkuperäinen kuva säästetään.
Kuvan rajaaminen voi heikentää sen laatua.
Kuvaa ei voi rajata sivusuhteen 3:2 tai 16:9 mukaiseksi.
(Rajaus): Suurennetun kuvan tallentaminen
7M Jos haluat lisätietoja kuvakoon valitsemisesta, katso sivu 25.
5M
3M
2M
VGA58
Asetus-näytön käyttäminen
Asetustoimintojen käyttäminen
Voit muuttaa oletusasetuksia (Asetus) -näytön avulla.
1 Tuo kosketuspaneelin painikkeet näkyviin painamalla (näytön näppäin).
Jos tilakytkin on asennossa , ohita tämä vaihe.
2 Tuo valikko näkyviin koskettamalla [MENU].
3 Kosketa V, niin että (Asetus) tulee näkyviin, ja kosketa sitä sitten.
4 Kosketa v/V, niin että haluamasi asetustoiminto tulee näkyviin, ja kosketa sitten sitä.
5 Kosketa asetusta, jonka haluat ottaa käyttöön.
Valittu asetus muuttuu siniseksi ja tulee käyttöön.
(Asetus) -näytön voi poistaa näkyvistä painamalla (näytön näppäin).
(Asetus) -näytöstä voi palata valikkoon koskettamalla toistuvasti.
(Asetus) -näytöstä voi palata kuvaustilaan painamalla suljinpainikkeen puoliväliin.
Kun valikkoa ei näy
(Asetus) -näytön voi tuoda näkyviin painamalla (näytön näppäin) -painiketta pitkään.
(Asetus) -asetuksen peruuttaminen
Kosketa [Peruuta], jos se on näkyvissä. Jos tätä vaihtoehtoa ei ole näkyvissä, valitse edellinen asetus uudestaan.
Tämä asetus pysyy voimassa, vaikka virta katkaistaisiin.
Tilakytkin
(näytön näppäin) -painike
Kosketuspaneeli
Tiedostonumero
Jatkuva
USB-liitäntä
Autom.
Videolähtö
NTSC
Kellon asetus
Asetus3
2006 1 1 10:35:25 AM59
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 58
Asetus-näytön käyttäminen
Kamera 1
1
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla .
Valitsee automaattitarkennustilan.
Valitsee digitaalizoomaustilan. Kamera suurentaa kuvaa optisen zoomauksen avulla (enintään
3-kertainen). Jos zoomauskerroin on suurempi kuin 3-kertainen, kamera käyttää joko älykästä tai tarkkuusdigitaalizoomausta.
Kuvakoko ja enimmäiszoomauskerroin käytettäessä älykästä zoomausta
Tarkennustila
Kerta (S AF) Säätää tarkennusta autom

TXT / PDF

Available 10 files for DCR-TRV265E View all >
HelpDrivers Since March 2000