Canon PowerShot SX280 HS Download Manual

Användarhandbok
Klicka på en av följande flikar för att gå till det avsnittet i handboken.
ImageBrowser EX
CameraWindow
• Användare som har en EOS-kamera: Använd EOS Utility för dessa åtgärder istället för CameraWindow. Se även EOS Utility Användarhandbok, finns i PDF-format.
• Färgen på flikar och knappar visar aktuellt avsnitt, grönt för ImageBrowser EX och blått för CameraWindow.2
I I I In In In In In In In In In Inne ne ne ne ne ne ne ne ne nehå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå håll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll
CEL-SU4TA250
ImageBrowser EX
Användarhandbok3
I I I In In In In In In In In In Inne ne ne ne ne ne ne ne ne nehå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå håll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll
Inledning Grundläggande åtgärder Avancerade åtgärder Bilaga
Symboler och navigering i handboken, systeminformation
Symboler i handboken
Navigera i handboken
Operativsystemsmiljöer som stöds
Systemkrav
Symboler i handboken
Följande symboler används för att skilja avsnitt åt i handboken:Anger åtgärder i Windows-miljöer.
Anger åtgärder i Macintosh-miljöer.
Åtgärder i Windows används i vissa fall för att illustrera instruktioner i den här handboken.
På Macintosh-tangentbord är motsvarigheten till ‘Ctrl’ ‘kommando’ och motsvarigheten till ‘Retur’ är ‘retur’. Istället för att högerklicka kan Macintosh-användare hålla ‘kommando’ nedtryckt och klicka.
Skärmbilderna i förklaringarna är i första hand från Windows. Vissa skärmelement kan skilja sig i Macintosh-miljöer.
Anger försiktighetsåtgärder som bör följas eller viktig information om du bör observera. Kom ihåg att läsa dessa avsnitt.
Anger tips om användning och praktiska sätt att använda programvaran. Läs dessa avsnitt efter behov.
Windows
Macintosh4
I I I In In In In In In In In In Inne ne ne ne ne ne ne ne ne nehå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå håll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll
Inledning Grundläggande åtgärder Avancerade åtgärder Bilaga
Navigera i handboken
• Klicka på flikar eller knappar när du vill gå till andra sidor.
Flikar
Klicka på en flik överst på sidan när du vill gå till den första sidan i det avsnittet.
Knappar
Du kan även navigera genom att klicka på knapparna längst ned på sidan.
1 2 3 4
1 Gå till innehållsförteckningen
(= 9).
2 Gå tillbaka till sidan som visades innan du klickade på länken.
3 Gå till den föregående sidan.
4 Gå till nästa sida.
• Klicka på länkar när du vill gå till andra sidor.
Klicka på länkar som visas i blått i handboken, till exempel “XXXXX” eller (= XX) när du vill öppna sidan som anges.
Operativsystemsmiljöer som stöds
• Skärmbilder och procedurer från Windows 7 och Mac OS X v10.6 används som exempel i instruktionerna i den här handboken. Om du använder en annan operativsystemsversion kan de verkliga skärmbilderna och procedurerna vara annorlunda.
• Skärmar och procedurer kan också variera beroende på kameran/videokamerans modell och vissa funktioner kanske inte kan användas så som anges i tillämpliga avsnitt i handboken.
• Använd programmet när du är online för att dra nytta av funktionen för automatisk uppdatering. Observera att automatisk uppdatering inte fungerar när du är offline, vilket förhindrar att nya funktioner hämtas när de blir tillgängliga.5
I I I In In In In In In In In In Inne ne ne ne ne ne ne ne ne nehå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå håll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll
Inledning Grundläggande åtgärder Avancerade åtgärder Bilaga
Systemkrav
Windows
Operativsystem Windows 8
Windows 7 SP1
Windows Vista SP2
Windows XP SP3
Dator Dator som kör något av ovanstående operativsystem (förinstallerat); Internetuppkoppling krävs för automatisk uppdatering
CPU (stillbilder) 1,6 GHz eller snabbare
CPU (filmer) MOV
HD (720p), SD: Core 2 Duo 1,66 GHz eller snabbare
Full HD (1080p), HD (50 fps/60 fps): Core 2 Duo 2,6 GHz eller snabbare
High Profile (H.264), ALL-I eller IPB: Core 2 Duo 3,0 GHz eller snabbare
MP4*
1
Videokameror: Core i5 3,0 GHz eller snabbare
Kompakta digitalkameror: Core i7 2,8 GHz eller snabbare
RAM (stillbilder) Windows 8 (64-bit), Windows 7 (64-bit): 2 GB eller mer
Windows 8 (32-bit), Windows 7 (32-bit): 1 GB eller mer
Windows Vista (64-bit, 32-bit): 1 GB eller mer
Windows XP: 512 MB eller mer
RAM (filmer) HD (720p), SD: 1 GB eller mer
Full HD (1080p), HD (50 fps/60 fps): 2 GB eller mer
Tillgängligt hårddiskutrymme
ImageBrowser EX: 250 MB eller mer*
2
PhotoStitch: 40 MB eller mer
Bildskärm 1 024 x 768 upplösning eller snabbare
*1 Rekommenderade tekniska data för Full HD-filmuppspelning i ImageBrowser EX.
*2 Inkluderar Silverlight 5.1 (max. 100 MB).6
I I I In In In In In In In In Inne ne ne ne ne ne ne ne nehå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå håll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll
Inledning Grundläggande åtgärder Avancerade åtgärder Bilaga
Macintosh
Operativsystem OS X v10.8*¹, v10.7 eller v10.6
Dator Dator som kör något av ovanstående operativsystem (förinstallerat); Internetuppkoppling krävs för automatisk uppdatering
CPU (stillbilder) OS X v10.8, v10.7: Core 2 Duo eller snabbare
OS X v10.6: Core Duo 1,83 GHz eller snabbare
CPU (filmer) MOV
HD (720p), SD: Core Duo 1,83 GHz eller snabbare
Full HD (1080p), HD (50 fps/60 fps): Core 2 Duo 2,6 GHz eller snabbare
High Profile (H.264), ALL-I eller IPB: Core 2 Duo 3,0 GHz eller snabbare
MP4*
2
Videokameror: Core i5 3,0 GHz eller snabbare
Kompakta digitalkameror: Core i7 2,8 GHz eller snabbare
RAM (stillbilder) OS X v10.8, v10.7: 2 GB eller mer
OS X v10.6: 1 GB eller mer
RAM (filmer) HD (720p), SD: 2 GB eller mer för 10.8/10.7, 1 GB eller mer för 10.6
Full HD (1080p), HD (50 fps/60 fps): 2 GB eller mer
Tillgängligt hårddiskutrymme
ImageBrowser EX: 350 MB eller mer*
3
PhotoStitch: 50 MB eller mer
Bildskärm 1 024 x 768 upplösning eller snabbare
*1 Information om datormodeller som är kompatibla med OS X v10.8 finns på Apple-webbplatsen.
*2 Rekommenderade tekniska data för Full HD-filmuppspelning i ImageBrowser EX.
*3 Inkluderar Silverlight 5.1 (max. 100 MB).
Gå till Canons webbplats för uppdaterad information om kompatibilitet och OS-versioner som stöds.7
I I I In In In In In In In In In Inne ne ne ne ne ne ne ne ne nehå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå håll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll
Inledning Grundläggande åtgärder Avancerade åtgärder Bilaga
Program som beskrivs i den här
Användarhandboken
Med dessa två program kan du importera bilder och hantera dem på din dator.
CameraWindow/EOS Utility
Används för grundläggande bildhantering, som till exempel att importera bilder från kameran/videokamera.
• För användare av andra kameror/videokameror
än EOS-kameror: Använd CameraWindow för dessa åtgärder. Se även CameraWindow
Användarhandbok (finns i PDF-format).
• Användare som har en EOS-kamera: Använd
EOS Utility för dessa åtgärder. Versioner av EOS Utility som är tidigare än 2.10 är inte kompatibla med ImageBrowser EX.
Se även EOS Utility Användarhandbok
(finns i PDF-format).
ImageBrowser EX
• Huvudfönstret i ImageBrowser EX visas när du har importerat bilder från kameran/videokameran och stängt CameraWindow eller EOS Utility.
• Använd ImageBrowser EX när du hanterar bilder som importerats till datorn. Med ImageBrowser
EX kan du bläddra bland bilder samt redigera och skriva ut bilder på datorn.
• Displayen uppdateras automatiskt om du använder operativsystemsverktyg eller andra program när du flyttar, tar bort eller ändrar namn på mappar som registrerats i ImageBrowser EX (eller bilder i sådana mappar) medan ImageBrowser EX används.
Om displayen inte uppdateras automatiskt klickar du på i verktygsfältet.
• Information om hur du ser vilka mappar som är registrerade i ImageBrowser EX finns i “Konfigurera inställningar”.8
I I I In In In In In In In In In Inne ne ne ne ne ne ne ne ne nehå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå håll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll
Inledning Grundläggande åtgärder Avancerade åtgärder Bilaga
Starta ImageBrowser EX
Om du vill bläddra bland, redigera eller skriva ut bilder som redan har importerats till din dator kan du starta ImageBrowser EX enligt följande:• Dubbelklicka på skrivbordsikonen.
• Klicka på menyn ‘Start’ i aktivitetsfältet ? ‘Alla program’ ? ‘Canon Utilities’
? ‘ImageBrowser EX’ ? ‘ImageBrowser EX’-ikonen.
• Klicka på ‘ImageBrowser EX’-ikonen i Dock.
• Navigera till mappen ‘Program’ ? mappen ‘Canon Utilities’ ? mappen
‘ImageBrowser EX’ och dubbelklicka på ikonen ‘ImageBrowser EX’.
Öppna hjälpen
En hjälpknapp ( ) visas beroende på skärmen. Klicka för instruktioner eller en beskrivning av skärmelementen.
Windows
Macintosh9
Inledning Grundläggande åtgärder Avancerade åtgärder Bilaga
Innehåll
Symboler och navigering i handboken, systeminformation ..............................................................3
Program som beskrivs i den här Användarhandboken .....................................................................7
Inledning ..................................................................................................................10
Importera bilder ...........................................................................................................................10
Skriva ut .......................................................................................................................................16
Grundläggande åtgärder ........................................................................................19
Skärmvy .......................................................................................................................................19
Ändra visningsläge .......................................................................................................................23
Åtgärder i bläddrarområdet ..........................................................................................................24
Egenskapsfönster: Bildinformation ................................................................................................25
Visa bildspel .................................................................................................................................26
Spela upp filmer ...........................................................................................................................27
Uppdatera programmet och hämta nya funktioner .......................................................................28
Avancerade åtgärder ..............................................................................................29
Organisera bilder ..........................................................................................................................29
Redigera stillbilder ........................................................................................................................35
Tagga bilder .................................................................................................................................41
Inställningar .................................................................................................................................44
Redigera filmer .............................................................................................................................45
Använda onlinetjänster, e-posta bilder ..........................................................................................48
GPS ..............................................................................................................................................53
Bilaga .......................................................................................................................56
Register ........................................................................................................................................56
Avinstallation ...............................................................................................................................57
Mappstruktur för minneskort .......................................................................................................58
Felsökning ....................................................................................................................................60
10
I I I In In In In In In In In In Inne ne ne ne ne ne ne ne ne nehå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå håll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll
Grundläggande åtgärder Avancerade åtgärder Bilaga Inledning
Importera bilder
Försiktighetsåtgärder vid anslutning av kamera/videokamera och dator
Kameror utan EOS: Importera bilder med
CameraWindow
Endast EOS-kameror: Importera bilder med
EOS Utility
Hämta bilder från minneskort
Försiktighetsåtgärder vid anslutning av kamera/videokamera och dator
• När du ansluter kameran/videokameran till en dator med en gränssnittskabel ska du ansluta gränssnittskabeln direkt till en USB-port. Anslutning via ett USB-nav kan leda till funktionsfel.
• Om du använder andra USB-enheter (utom USB-möss och -tangentbord) när kameran/videokameran är ansluten kan det leda till funktionsfel. Om detta inträffar bör du koppla bort alla andra enheter från datorn och sedan ansluta kameran/videokameran på nytt.
• Anslut inte flera kameror eller videokameror till en dator. Det kan göra att kameran/videokameran inte fungerar som den ska.
• Låt inte datorn gå in i viloläge (vänteläge) när en kamera/videokamera är ansluten med en gränssnittskabel. Om det händer, ska du låta gränssnittskabeln vara ansluten till datorn och sedan försöka aktivera datorn när kameran är ansluten. Vissa datorer kanske inte aktiveras från viloläge på rätt sätt om gränssnittskabeln kopplas bort när datorn är i viloläge.
Mer information om viloläge och vänteläge finns i datorns användarhandbok.
• Koppla inte bort kameran/videokameran från datorn när skärmen CameraWindow eller
EOS Utility visas.
• När du ansluter en batteridriven kamera/videokamera till datorn ska du se till att enheten är helt laddad eller använda en nätadaptersats eller ett nätaggregat
(kan säljas separat beroende på modell).
• När du ansluter en kamera/videokamera som drivs med AA-batterier till datorn ska du använda batterier med tillräcklig laddning, alternativt helt laddade NiMH
AA-batterier, eller ett nätaggregat (tillval).
• Mer information om anslutning finns i kameran/videokamerans användarhandbok.11
I I I In In In In In In In In In Inne ne ne ne ne ne ne ne ne nehå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå håll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll
Grundläggande åtgärder Avancerade åtgärder Bilaga Inledning
Kameror utan EOS: Importera bilder med CameraWindow
Anslut kameran/videokameran till datorn och importera bilder på följande sätt:• Instruktionerna i denna ImageBrowser EX Användarhandbok gäller när programmet har installerats på rätt sätt.
Installationsanvisningar finns i kameran/videokamerans användarhandbok.
Anslut kameran/videokameran till datorn med den medföljande gränssnittskabeln.
Starta CameraWindow.
Slå på kameran/videokameran och förbered den för datorkommunikation.
• CameraWindow startar automatiskt första gången du ansluter kameran/videokameran till datorn med den medföljande gränssnittskabeln.
Kamera
Följ stegen nedan.
1. Klicka på på aktivitetsfältet.
2. När skärmen till vänster visas klickar du på ‘Ändra program’ bredvid .
3. Välj ‘Downloads Images From Canon
Camera using Canon CameraWindow/
Laddar ned bilder från en kamera från Canon med hjälp av Canon
CameraWindow’ och klicka sedan på ‘OK’.
4. Dubbelklicka på .
• Dubbelklicka på ‘Ändra allmänna inställningar’ till vänster på skärmen och justera inställningarna efter önskemål. När kameran/videokameran och datorn är redo kommer det valda programmet från och med nu att starta automatiskt.
Windows 8
Välj skärmen där du väljer vad du ska göra med enheten och välj ‘Downloads
Images From Canon Camera using Canon
CameraWindow/Laddar ned bilder från en kamera från Canon med hjälp av Canon
CameraWindow’.
Windows Vista
Välj ‘Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Laddar ned bilder från en kamera från Canon med hjälp av
Canon CameraWindow’ på skärmen som visas.
1
2
Windows12
I I I In In In In In In In In In Inne ne ne ne ne ne ne ne ne nehå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå håll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll
Grundläggande åtgärder Avancerade åtgärder Bilaga Inledning
Windows XP
Välj ‘Canon CameraWindow’ och klicka på
‘OK’ på skärmen som visas.
CameraWindow startar när kameran och datorn är redo att kommunicera.
Videokamera
Välj ‘Canon CameraWindow’ och klicka på ‘OK’.
Windows 8
Välj skärmen där du väljer vad du ska göra med enheten och välj ‘Downloads
Images From Canon Camera using Canon
CameraWindow/Laddar ned bilder från en kamera från Canon med hjälp av Canon
CameraWindow’.
Windows XP/Windows Vista
Klicka på ‘Downloads Images From Canon
Camera using Canon CameraWindow/Laddar ned bilder från en kamera från Canon med hjälp av Canon CameraWindow’ när fönstret
‘Spela upp automatiskt’ visas.
• En dialogruta där du kan välja videokamerans modell visas om en videokamera och en minneskortläsare är anslutna samtidigt. Kontrollera att ‘Canon Camera’ eller videokamerans modellnamn visas och klicka på ‘OK’.
CameraWindow startar när videokameran och datorn
är redo att kommunicera.
Klicka på [Import Images from
Camera/Importera bilder från kamera] och sedan på [Import
Untransferred Images/Importera bilder som inte har överförts].
• Bara de bilder som inte har överförts till datorn importeras.
• Om du använder GPS-loggfunktionen kommer loggfiler också att importeras.
Macintosh
Windows
Macintosh
313
I I I In In In In In In In In In Inne ne ne ne ne ne ne ne ne nehå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå håll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll
Grundläggande åtgärder Avancerade åtgärder Bilaga Inledning
Klicka på [OK] på skärmen som visas när importen är klar och stäng sedan
CameraWindow.
De importerade bilderna visas i huvudfönstret i ImageBrowser EX.
• En skärm där du kan ange var importerade bilder ska sparas visas när du startar
ImageBrowser EX för första gången. Välj en målmapp genom att följa instruktionerna som visas.
• Importproblem kan uppstå om det finns för många bilder (över 1 000) på minneskortet.
I sådana fall ska du överföra bilderna med en minneskortläsare. Instruktioner hur du importerar bilder från en minneskortläsare finns i “Hämta bilder från minneskort”.
• Det tar längre tid att importera filmer eftersom filstorlekarna är större.
• På videokameror delas filer som är större än
4 GB eller filmer som är längre än 1 timme och spelas in som flera filer. När dessa filer upptäcks och du stänger CameraWindow visas ett meddelande. Du kan klicka på [Yes/
Ja] för att sammanfoga filerna.
Stäng av kameran/videokameran.
ImageBrowser EX kan användas medan filerna fogas samman, men funktionerna kan då vara långsamma och filmuppspelningen kan bli ryckig.
• Om du importerar filmer med de inbyggda importfunktionerna i Windows 7 kanske det inte går att visa dem i ImageBrowser EX. Använd CameraWindow i stället när du importerar.
• CameraWindow kanske inte startar när du ansluter kameran/videokameran i vissa versioner av Windows. I sådana fall ska du klicka på menyn ‘Start’ och välja ‘Alla program’ ‘Canon Utilities’ ‘CameraWindow’ ‘CameraWindow’.
• Klicka på ikonen ‘CameraWindow’ i dock om CameraWindow inte startar när du ansluter kameran.
Delade filmfiler kan också fogas samman genom att högerklicka på mappen med dem i
ImageBrowser EX och välja menykommandot för att sätta ihop dem.
4
5
Windows
Macintosh14
I I I In In In In In In In In In Inne ne ne ne ne ne ne ne ne nehå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå håll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll
Grundläggande åtgärder Avancerade åtgärder Bilaga Inledning
Endast EOS-kameror: Importera bilder med EOS Utility
Anslut EOS-kameran till datorn och importera bilder på följande sätt:• Instruktionerna gäller när EOS Utility har installerats på rätt sätt.
• Mer information finns i EOS Utility Användarhandbok (finns i PDF-format).
Anslut kameran till datorn med den medföljande gränssnittskabeln.
Slå på kameran och starta EOS Utility.
Följ stegen nedan.
1. Klicka på på aktivitetsfältet.
2. Dubbelklicka på när skärmen till vänster visas.
• Dubbelklicka på ‘Ändra allmänna inställningar’ på skärmen till vänster. Du kan nu justera inställningarna så att EOS Utility startar automatiskt när kameran och datorn är redo att kommunicera.
EOS Utility startar när kameran och datorn är redo att kommunicera.
Konfigurera EOS Utility så att
ImageBrowser EX startar när du har importerat bilder.
1. Klicka på [Preferences/Inställningar] på menyskärmen i EOS Utility.
2. På fliken [Linked Software/Kopplad programvara] väljer du [ImageBrowser EX] i [Software to link/Programvara att koppla] och klickar på [OK].
Klicka på [Starts to download images/Startar bildöverföring].
De importerade bilderna visas i huvudfönstret i ImageBrowser EX.
• En skärm där du kan ange var importerade bilder ska sparas visas när du startar
ImageBrowser EX för första gången.
Välj en målmapp genom att följa instruktionerna som visas (= 13).
Avsluta EOS Utility genom att klicka på [Quit/Avsluta] och stäng av kameran.
1
2
Windows
Macintosh
3
4
515
I I I In In In In In In In In In Inne ne ne ne ne ne ne ne ne nehå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå håll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll
Grundläggande åtgärder Avancerade åtgärder Bilaga Inledning
Hämta bilder från minneskort
Du kan importera bilder från minneskort med ImageBrowser EX. Du kan använda programmet med EOS-kameror och andra kameror/videokameror.
Sätt först in minneskortet i en minneskortläsare.
Välj ‘View/Download Images using Canon ImageBrowser EX/
Visa/hämta bilder med Canon
ImageBrowser EX’ när en skärm där du kan välja åtgärd visas.
ImageBrowser EX startar och skärmen till vänster visas.
ImageBrowser EX startar och skärmen till vänster visas när du sätter in ett minneskort i en minneskortläsare.
Importera bilder genom att följa instruktionerna som visas.
Windows
Macintosh16
I I I In In In In In In In In In Inne ne ne ne ne ne ne ne ne nehå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå håll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll
Grundläggande åtgärder Avancerade åtgärder Bilaga Inledning
Skriva ut
Skriva ut enskilda bilder på ett ark
Skriva ut kontaktkopior
Skriva ut enskilda bilder på ett ark
Du kan skriva ut enskilda bilder på ett ark på följande sätt:Skriva ut scener i en film
Trots att det inte går att skriva ut filmer kan du extrahera, spara och skriva ut stillbilder i filmer.
Mer information om att extrahera stillbilder finns i “Extrahera flera bilder från en film”.
Välj en bild som ska skrivas ut, klicka på [Print/Skriv ut] och välj
[Print Images/Skriv ut bilder].
117
I I I In In In In In In In In In Inne ne ne ne ne ne ne ne ne nehå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå håll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll
Grundläggande åtgärder Avancerade åtgärder Bilaga Inledning
Ange utskriftsinställningar efter behov.
1
4 5
2
3
1 Ange skrivare, pappersformat, alternativ för marginalfri utskrift och så vidare.
2 Välj utskriftsformat för fotograferingsdatum och klockslag.
3 Ange om bildförhållandet ska bevaras när du skriver ut beskurna bilder.
4 Beskär bilder för att undvika att skriva ut oönskade områden på bilder.
5 Lägg till text på bilderna innan de skrivs ut.
Klicka på [Print/Skriv ut].
Bilden skrivs ut.
2
318
I I I In In In In In In In In In Inne ne ne ne ne ne ne ne ne nehå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå håll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll
Grundläggande åtgärder Avancerade åtgärder Bilaga Inledning
Skriva ut kontaktkopior
Du kan skriva ut rader med bilder på följande sätt:Välj bilderna som ska skrivas ut, klicka på [Print/Skriv ut] och välj [Print Contact Sheet/Skriv ut kontaktkopior].
Ange utskriftsinställningar efter behov.
1
5 6
2
4
3
1 Ange skrivare, pappersformat och andra alternativ.
2 Antal rader och kolumner.
3 Konfigurera inställningarna för utskrift av till exempel fotograferingsinformation, sidhuvud eller sidfot och sidnummer.
4 Förhandsgranska de bilder som ska skrivas ut.
Markera också de bilder som du vill rotera eller beskära.
5 Rotera de valda bilderna.
6 Beskär de valda bilderna för att undvika att skriva ut oönskade områden på bilder.
Klicka på [Print/Skriv ut].
Bilden skrivs ut.
1
2
319
I I I In In In In In In In In In Inne ne ne ne ne ne ne ne ne nehå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå håll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll
Inledning Avancerade åtgärder Bilaga Grundläggande åtgärder
Skärmvy
Huvudfönster
Trädvy
Startområde
Verktygsfält
Bläddrarens kontrollfält
Huvudfönster
3
1
2
4
5
1 Startområde
Välj åtgärder som ska utföras.
2 Trädvy
Välj mappar som ska visas. Mer information finns i “Trädvy”.
3 Verktygsfält
Rotera eller ta bort bilder eller utför andra åtgärder.
Mer information finns i “Verktygsfält”.
4 Bläddrarområde
Rader med bilder visas i området.
Ikoner bredvid bilderna visar bildegenskaper. Mer information finns i ”Egenskapsikoner” nedan.
5 Bläddrarens kontrollfält
Inställningar för visning i bläddrarområdet.
Mer information finns i “Bläddrarens kontrollfält”.
• Knapparna som visas varierar beroende kamera-/videokameramodell.
Egenskapsikoner
Dessa ikoner visas i bläddrarområdet, nära bilderna.
Bilder tagna i läget Stitch Assist
RAW-bild
Använd Digital Photo Professional när du vill visa RAW-bilder som tagits med ett annat bildförhållande än 4:3 (= 39).
Bilder tagna i läget AEB
Filmer
Geotaggade bilder20
I I I In In In In In In In In In Inne ne ne ne ne ne ne ne ne nehå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå håll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll
Inledning Avancerade åtgärder Bilaga Grundläggande åtgärder
Trädvy
Importerade bilder hanteras i mappar. Klicka på lämpligt alternativ (mapp) som visas i trädvyn när du vill visa eller bläddra bland bilder som organiserats efter mappar, fotograferingsdatum eller andra kriterier.
• Som standard skapas nya mappar uppkallade efter fotograferingsdatumet när bilder importeras med
CameraWindow eller EOS Utility.
1
2
3
4
5
6
7
1 [Folders/Mappar]
Visar målmappar där bilder lagras.
2 [Shooting Date/Fotograferingsdatum]
Bilder organiseras efter fotograferingsdatum. Bläddra bland bilder genom att välja ett datum (år/månad/dag).
3 [People/Personer]
Namn på personer (som tilldelats bilder eller hämtats från kameror med stöd för Face ID) visas här. Det är praktiskt när du vill bläddra bland fotografier av vänner, familjemedlemmar och andra människor.
(Endast tillgängligt med kameror som har stöd för Face ID.)
4 [Landmarks/Platser]
Mappar som har sorterats efter platser. Genom att lägga till platsnamn som representerar en plats eller område kan du sortera bilderna i specifika platsmappar och se alla bilder från samma plats.
5 [Groups/Grupper]
Mappar som har sorterats efter grupper. Genom att lägga till gruppnamn som du väljer kan du sortera bilderna i specifika gruppmappar och se alla bilder från samma grupp.
6 [History/Historik]
Visar bilder som nyligen importerats eller skrivits ut.
7 [Smart Grouping/Smart sortering]
Mappar kan skapas efter dina önskemål. När du importerar bilder till ImageBrowser EX sorteras bilderna automatiskt till relevanta mappar beroende på vilka villkor de uppfyller. Mer information finns i “Avancerade bildsökningsvillkor: Smart sortering”.
• Knapparna som visas varierar beroende kamera-/videokameramodell.21
I I I In In In In In In In In In Inne ne ne ne ne ne ne ne ne nehå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå håll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll
Inledning Avancerade åtgärder Bilaga Grundläggande åtgärder
Lagringsplats för bilder
Som standard lagras bilder på följande platser i nya mappar som skapas efter fotograferingsdatum när bilder importeras med CameraWindow. Flytta inte, ta inte bort eller byt inte namn på mappar som har skapats i ImageBrowser EX (eller bilder i de här mapparna) med andra systemenheter eller program när ImageBrowser EX används.
• Windows 8, Windows 7 eller Vista: På C-enheten i ‘Användare’ ? ‘XXXXX’
(användarens inloggningsnamn) ? ‘Mina bilder’ eller ‘Bilder’
• XP: På C-enheten i ‘Dokument och inställningar’ ? ‘XXXXX’ (användarens inloggningsnamn) ? ‘Mina dokument’ ? Stillbilder: I ‘Mina bilder’, filmer: I ‘Mina videoklipp’ (kanske inte finns i vissa miljöer)
På startenheten (t.ex. Macintosh HD) i ‘Användare’ ? ‘XXXXX’ (användarens inloggningsnamn) ? ‘Bilder’
Startområde
De flesta åtgärder i ImageBrowser EX utförs genom att du klickar på en startknapp i huvudfönstret och följer instruktionerna i det nya fönstret som visas.
Klicka på önskad startknapp.
Välj önskat alternativ om en meny visas under knappen. Alternativen kan variera beroende på din kamera-/videokameramodell.
Utför åtgärden genom att följa instruktionerna.
Startknappar
[Import/Camera Settings/
Importera/Kamerainställningar]
Importera bilder eller flytta tillbaka bilder till ett minneskort.
[Slide Show/Bildspel]
Starta ett bildspel.
[Edit/Redigera]
Redigera bilder.
[Print/Skriv ut]
Skriv ut bilder.
[Share/Dela]
Bifoga bilder i e-postmeddelanden eller
överför bilder till webbplatser för delning.
[CANON iMAGE GATEWAY]
Använd CANON iMAGE GATEWAY-tjänster.
[Map/Karta]
Visa geotaggade bilder på en karta.
(Endast geotaggade bilder.)
• Knapparna som visas varierar beroende kamera-/videokameramodell.
Windows
Macintosh
1
222
I I I In In In In In In In In In Inne ne ne ne ne ne ne ne ne nehå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå hå håll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll
Inledning Avancerade åtgärder Bilaga Grundläggande åtgärder
Verktygsfält
Rotera bilder och utför andra åtgärder.
2 3
4 5 6
1
7
1 Uppdatera
Uppdaterar informationen som visas i trädvyn och bläddrarområdet.
2 Bakåt/Framåt
Visa andra mappar efter behov.
3 Rotera

TXT / PDF

Available 13 files for PowerShot SX280 HS View all >
HelpDrivers Since March 2000