Canon PowerShot SX110 IS Download Drivers

Windows/Macintosh Windows Macintosh
• Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer softwarepro-grammerne, og giver en kort gennemgang af deres funktioner.
 Du kan overføre billeder uden at installere denne software.
Der er imidlertid flere begrænsninger (s. 67).
Installer den medfølgende software, og overfør billederne til computeren.
[35/36]
 Cd-rom’en Canon Digital Camera Solution Disk 
Startvejledning til software
DANSKDe sikkerhedsregler, der er angivet i denne vejledning, bør læses med henblik på sikker og korrekt betjening af kameraet og dets tilbehør for at forhindre skader på dig selv, andre personer eller udstyret. Læs disse sikkerhedsregler, inden du læser resten af vejledningen.
Canon-kundesupport
Se bagsiden af Hæftet Canon garantierklæring, som leveres sammen med kameraet, for at få oplysninger om, hvordan du kommer i kontakt med Canon-kundesupport.
SIKKERHEDSREGLER
Advarsel Dette symbol angiver, at sikkerhedsreglerne skal følges, da det ellers kan resultere i dødsfald eller alvorlige ulykker.
Advarsel
 Afspil ikke den medfølgende cd-rom i en cd-afspiller, der ikke understøtter data-cd-rom'er. Afspilning af cd-rom'er på en lyd-cd-afspiller (musikafspiller) kan beskadige højttalerne. Hvis du lytter til de høje lyde fra en cd, der afspilles på en almindelig cd-afspiller, med hovedtelefoner på, kan det forårsage høreskader.
Ansvarsfraskrivelse
 Selvom der gøres alt for at sikre, at oplysningerne i denne vejledning er korrekte og fyldestgørende, påtager vi os intet ansvar for fejl eller udeladelser. Canon forbeholder sig retten til når som helst uden forudgående varsel at ændre specifikationer for hardware og software, der er nævnt i denne vejledning.
 Ingen del af denne vejledning må gengives, transmitteres, afskrives, lagres i arkiverings-systemer eller oversættes til andre sprog i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon.
 Canon udsteder ingen garantier for skader i forbindelse med datafejl eller -tab som følge af ukorrekt betjening af kameraet, softwaren, hukommelseskort, personlige computere, eksterne enheder eller brug af hukommelseskort fra andre producenter end Canon.1
Indholdsfortegnelse
Læs dette først 3
Sikkerhedsregler ................................................................................3
Det er meget nemt! Lav professionelle udskrifter derhjemme! .....4
Ubegrænsede muligheder med underholdende software .............5
Brug CANON iMAGE GATEWAY til at udnytte internettets muligheder ....................................................................7
Systemkrav .........................................................................................9
Brug af softwaren på Windows-platformen
– Forberedelse 11
Installation af softwaren .................................................................11
Brug af softwaren på Windows-platformen
– Grundlæggende procedurer 15
Overførsel af billeder til computeren .............................................15
Udskrivning af billeder ....................................................................20
Brug af softwaren på Windows-platformen
– Avancerede teknikker 22
Vinduerne i ZoomBrowser EX .........................................................22
Funktioner i ZoomBrowser EX ........................................................28
Redigering af film ............................................................................32
Fjernbetjening af kameraets udløser
(Remote Shooting/Fjernoptagelse) .................................................33
Sammensætning af panoramabilleder – PhotoStitch ....................37
Brug af softwaren på Macintosh-platformen
– Forberedelse 38
Installation af softwaren .................................................................38
Brug af softwaren på Macintosh-platformen
– Grundlæggende procedurer 40
Overførsel af billeder til computeren .............................................40
Udskrivning af billeder ....................................................................44Indholdsfortegnelse
2
Brug af softwaren på Macintosh-platformen
– Avancerede teknikker 46
Vinduerne i ImageBrowser ..............................................................46
Funktioner i ImageBrowser .............................................................52
Redigering af film ............................................................................56
Fjernbetjening af kameraets udløser
(Remote Shooting/Fjernoptagelse) .................................................57
Sammensætning af panoramabilleder – PhotoStitch ....................60
Appendikser 61
Afinstallation af software ...............................................................61
Hukommelseskortmappens struktur ..............................................62
Fejlfinding ........................................................................................63
Overførsel af billeder uden at installere softwaren ......................67
Indeks ............................................................................................... 683
Windows/Macintosh
Læs dette først
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de ting, du kan foretage dig med kameraet og softwaren på cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk.
Det indeholder også en liste over de computerkonfigurationskrav, der skal være opfyldt, for at du kan anvende softwaren.
Sikkerhedsregler
Sikkerhedsregler ved tilslutning af kameraet til computeren
Forbindelsen vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis du slutter kameraet til computeren via en USB-hub vha. et interfacekabel.
Tilslutningen fungerer måske ikke korrekt, hvis du bruger andre USB-enheder
(med undtagelse af USB-mus eller -tastaturer) samtidig med kameraet. I det tilfælde skal du frakoble de andre enheder og derefter tilslutte kameraet igen.
Slut ikke to eller flere kameraer til den samme computer. Forbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt.
Lad aldrig computeren gå i standbytilstand (dvale), mens der er tilsluttet et kamera via USB-kablet. Hvis dette sker, må du ikke fjerne interfacekablet. Forsøg at aktivere computeren, mens kameraet stadig er tilsluttet. Visse computere kan ikke aktiveres korrekt, hvis der er sluttet et kamera til dem i standbytilstand. Se vejledningen til computeren, hvis du ønsker yderligere oplysninger om standbytilstand.
Om denne vejledning
Forklaringerne i denne vejledning vedrører Windows XP og Mac OS X, v.10.4. Hvis du anvender en anden version af disse operativsystemer, kan de faktiske skærmbilleder og procedurer variere en smule i forhold til de viste.
Følgende termer anvendes i denne vejledning:Mac OS X vil sige Mac OS X (v.10.4-v.10.5)
Installer softwaren på den medfølgende cd-rom'en Canon Digital Camera
Solution Disk, før du slutter kameraet til computeren.
Du anbefales at bruge en AC-adapter (købes separat), når du slutter kameraet til en computer. Kontroller, at du anvender fuldt opladede batterier, hvis du ikke kan bruge en AC-adapter.
Se Brugervejledning til kamera for at få oplysninger om, hvordan du slutter kameraet til computeren.Læs dette først
4
Windows/Macintosh
Det er meget nemt! Lav professionelle udskrifter derhjemme!
Se Brugervejledning til kamera, hvis du ønsker yderligere oplysninger om at tage billeder.
Installer kun softwaren én gang.
Tag billederne
Installer softwaren på computeren
Slut kameraet til computeren
Sikkerhedsregler ved tilslutning af kameraet til computeren (s. 3)
Se Brugervejledning til kamera, hvis du ønsker yderligere oplysninger om at tage billeder.
Windows (s. 11)
Macintosh (s. 38)
Overfør billeder til computeren
Windows (s. 15)
Macintosh (s. 40)
Udskriv billederne
Windows (s. 20)
Macintosh (s. 44)Læs dette først
5
Windows/Macintosh
Ubegrænsede muligheder med underholdende software
ZoomBrowser EX (Windows)/ImageBrowser (Macintosh)
Alsidig billedbehandlingssoftware til overførsel af billeder, redigering af stillbilleder og film og udskrivning.
Eksperimenter med forskellige udskrivningsteknikker
Udskriv i mange layoutformater. Prøv at ændre papirstørrelsen og udskrive billederne med datostempel og kommentarer for at nyde godt af de nye muligheder.
Windows (s. 20) Macintosh (s. 44)
Rediger en film
Du kan redigere film, sammenkæde film og stillbilleder, der er overført til computeren, tilføje tekst, f.eks. titler, tilføje baggrundsmusik eller anvende forskellige specielle effekter.
Windows (s. 32) Macintosh (s. 56)
Udtræk stillbilleder fra film
Du kan udtrække et stillbillede fra den viste film og gemme det som en ny billedfil. Du kan også angive et billedinterval og udtrække flere stillbilleder.
Windows (s. 30) Macintosh (s. 55)
Få hurtigt overblik over mange billeder med indeksudskrivning.
Udskriv billederne med datostempel
Det er nemt at udskrive billeder
Udskriv postkort og invitationer med kommentarerLæs dette først
6
Windows/Macintosh
Styr kameraets udløser fra computeren (Remote Shooting/Fjernoptagelse)
Tag et billede, og styr udløseren fra en computer. Du kan gemme de optagne billeder direkte på en computer (kun visse modeller).
Windows (s. 33) Macintosh (s. 57)
PhotoStitch (Windows/Macintosh)
Et program, der kombinerer flere billeder til dramatiske panoramaer.
Sammensæt et panoramabillede
Windows (s. 37) Macintosh (s. 60)Læs dette først
7
Windows/Macintosh
Brug CANON iMAGE GATEWAY til at udnytte internettets muligheder
Om CANON iMAGE GATEWAY
CANON iMAGE GATEWAY er en onlinefotoservice til købere af dette produkt.
Onlineregistrering gør det muligt for dig at bruge de forskellige serviceydelser.
Se den nyeste menu med serviceydelser på hjemmesiden.http://www.cig.canon-europe.com
Se oplysninger om browserversioner (Microsoft Internet Explorer osv.) på hjemmesiden og de indstillinger, du skal angive for at oprette den bedste forbindelse til CANON iMAGE GATEWAY-onlinefotoservice.
Internetadgang er påkrævet (du skal allerede have en konto hos en ISP
(internettjenesteudbyder), browsersoftware skal være installeret, og du skal have en internetforbindelse.
Omkostninger og gebyrer i forbindelse med en ISP-konto skal betales særskilt.
Send og del dine billeder
Fortæl andre om dine album i en e-mail
Overfør filer med indstillinger for
Dette kamera (kun visse modeller)
Derudover kan du få de seneste supportoplysninger blot ved at registrere dig.
Dine album på CANON iMAGE GATEWAY
Dine filer med indstillinger for Dette kamera på
CANON iMAGE GATEWAY
Familie og venner kan nemt gennemse dine billederLæs dette først
8
Windows/Macintosh
Sådan bliver du registreret som medlem
Du kan registrere dig online ved hjælp af den medfølgende cd-rom (Canon Digital Camera
Solution Disk).
Selvom du tidligere har registreret dig, får du adgang til de seneste supportoplysninger, ved at registrere yderligere oplysninger om dette produkt på CANON iMAGE GATEWAY.
Brug CANON iMAGE GATEWAY med den medfølgende software
Du kan sende billeder til onlinealbum eller overføre filer med indstillinger for Dette kamera
(kun visse modeller) ved hjælp af den medfølgende software.
Hvis du vil sende mange billeder på én gang, kan du gøre det nemmere ved at bruge ZoomBrowser EX eller ImageBrowser til at reducere billedstørrelsen i en enkelt batch.
Medfølgende cd-rom
Opret forbindelse til internettet
Windows (ZoomBrowser EX) Macintosh (ImageBrowser)Læs dette først
9
Windows/Macintosh
Systemkrav
Installer softwaren på en computer, der opfylder følgende minimumkrav:Windows
Macintosh
Operativsystem Windows Vista (inklusive Service Pack 1)
Windows XP Service Pack 2
Computermodel Et af ovenstående operativsystemer burde være præinstalleret på computere med indbyggede USB-porte.
Processor Windows Vista: Pentium 1,3 GHz eller større
Windows XP: Pentium 500 MHz eller større
RAM Windows Vista: 512 MB eller mere
Windows XP: 256 MB eller mere
Tilslutning USB
Ledig plads på harddisken
Canon Utilities
- ZoomBrowser EX: 200 MB eller mere
- PhotoStitch: 40 MB eller mere
Skærm 1.024 x 768 pixel, Mange farver (16 bit) eller flere
Operativsystem Mac OS X (v.10.4-v.10.5)
Computermodel Et af ovenstående operativsystemer burde være præinstalleret på computere med indbyggede USB-porte.
Processor PowerPC G4/G5 eller Intel Processor
RAM Mac OS X v.10.5: 512 MB eller mere
Mac OS X v.10.4: 256 MB eller mere
Tilslutning USB
Ledig plads på harddisken
Canon Utilities
- ImageBrowser: 300 MB eller mere
- PhotoStitch: 50 MB eller mere
Skærm 1.024 x 768 pixel/32.000 farver eller flereLæs dette først
10
Windows/Macintosh
Du skal installere softwaren ved hjælp af et cd-rom-drev.
Selvom alle systemkravene er opfyldt, er der ingen garanti for, at alle computerfunktioner kan anvendes.
Der kræves et lydkort til afspilning af lydspor til filmfiler i Windows.
Med Windows kræves Microsoft .NET Framework 2.0 eller højere.
Macintosh-software kan ikke bruges på disketter, der er formateret i UFS (Unix File System).
Tidligere versioner af ZoomBrowser EX/ImageBrowser
Hvis du allerede bruger en tidligere version, skal du overskrive den med den nye version ved hjælp af den medfølgende cd-rom
(Canon Digital Camera Solution Disk).
Hvis du brugte ZoomBrowser EX version 2 eller 3, skal du benytte følgende fremgangsmåde, når du har installeret softwaren: 1. Dobbeltklik på [dbconverter.exe] for at starte programmet.
Eksempel C:\Program Files\Canon\ZoomBrowser EX\Program Folder\dbconverter.exe.
2. Vælg den databasefil, du har anvendt indtil nu, og klik på [Start].
Eksempel: C:\Program Files\Canon\ZoomBrowser EX\Database\My Database.zbd.
Hvis du har gemt billeder i mappen Programmer, skal du fortsætte på følgende måde: 3. Kopier billedmapperne i mappen Programmer til mappen [My Pictures/
Billeder].
Eksempel: C:\Program Files\Canon\ZoomBrowser EX\Library (1)/
C:\Programmer\Canon\ZoomBrowser EX\Bibliotek (1).11
Windows
Brug af softwaren på Windows-platformen – Forberedelse
I dette kapitel forklares det, hvordan du installerer softwaren. Læs dette, før du slutter kameraet til computeren første gang.
Installation af softwaren
Start med at installere softwaren fra cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk.
Enheder, der skal forberedes
Kamera og computer
Cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk
Interfacekabel følger med kameraet
Installationsprocedurer
1 Kontroller, at kameraet IKKE er tilsluttet computeren.
Hvis det er, skal du koble kablet fra. Softwaren kan ikke installeres korrekt, hvis kameraet er tilsluttet computeren fra begyndelsen.
2 Luk alle programmer.
Installer softwaren, før du slutter kameraet til computeren.
Du skal have tilladelser som administrator af computersystemet for at installere programmer. Brug af softwaren på Windows-platformen – Forberedelse
12
Windows
3 Isæt cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk.
Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte, hvis vinduet
[User Account Control/Brugerkontokontrol] vises.
Hvis installationsskærmen ikke vises automatisk, bruges følgende procedurer.
4 Klik på knappen [Digital Camera
Software/Software til digitalkamera]
[Easy Installation/Nem installation].
Klik på [Custom Installation/Brugerdefineret installation] for at vælge den software, der skal installeres, individuelt.
5 Hvis der kører andre programmer, skal de lukkes ét ad gangen, inden du klikker på [OK].
Visning af installationsskærmen
Brug følgende procedurer for at få installationsskærmen vist, hvis den ikke vises automatisk.
1. Vælg [Computer] eller [My Computer/Denne computer] i menuen [Start].
2. Højreklik på cd-rom-ikonet, og vælg [Open/Åbn].
3. Dobbeltklik på ikonet [SETUP .EXE]* .
4. Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte, hvis vinduet [User Account Control/
Brugerkontokontrol] vises.
* Visse computere kan muligvis ikke vise filtypenavnet [.EXE] som vist ovenfor.
InstallationsskærmBrug af softwaren på Windows-platformen – Forberedelse
13
Windows
6 Gennemgå installationsindstillingerne, og klik på [Install/Installer].
Punkterne på denne liste kan afvige fra de illustrerede punkter, afhængigt af hvilken software der er installeret på computeren.
7 Læs licensaftalen, og klik på [Yes/Ja], hvis du er indforstået med samtlige vilkår.
Installationen starter.
Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte installationen.
Klik på [Yes/Ja], hvis der vises en dialogboks med en bekræftelse af installationen af Microsoft .Net Framework.
8 Vælg [Restart computer immediately
(Recommended)/Genstart computeren
øjeblikkeligt (anbefales)], når installationen er færdig, og klik på [Restart/Genstart].
Du skal IKKE fjerne cd-rom'en Canon
Digital Camera Solution Disk fra cd-rom-drevet endnu.
Skærmbilledet [Finish/Udfør] vises, hvis det ikke er nødvendigt at genstarte computeren.
Klik på [Finish/Udfør], og tag cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk ud af drevet for at afslutte installationen.Brug af softwaren på Windows-platformen – Forberedelse
14
Windows
9 Tag cd-rom'en ud af cd-rom-drevet, når din normale computerskærm vises efter genstart.
Dette afslutter softwareinstallationen.
Du kan nu overføre billeder fra kameraet til computeren (s. 15).
Se Afinstallation af software (s. 61), hvis de installerede programmer skal slettes.
For at sikre computere, hvor Microsoft .NET Framework er installeret, er det nødvendigt at opdatere computeren med Windows Update.15
Windows
Brug af softwaren på Windows-platformen – Grundlæggende procedurer
I dette kapitel beskrives det, hvordan du bruger ZoomBrowser EX til at overføre kameraets billeder til computeren og udskrive dem.
Gå videre til dette kapitel, når du har afsluttet forberedelserne i afsnittet Brug af softwaren på
Windows-platformen – Forberedelse.
Overførsel af billeder til computeren
Begynd med at overføre billeder til computeren. Fremgangsmåden til overførsel kan variere en smule, afhængigt af om du slutter kameraet til computeren (se nedenfor), eller om du bruger en hukommelseskortlæser (s. 18).
Forbindelse mellem kamera og computer
1 Når du har sluttet det medfølgende interfacekabel til computerens USB-port og kameraets DIGITAL-stik, skal du tænde kameraet, indstille det til afspilningstilstand og gøre det klar til at kommunikere med computeren.
Du kan muligvis ikke overføre billeder, mens kameraet er sluttet til computeren, hvis der er mange billeder (ca. 1000) på hukommelseskortet.
I det tilfælde skal du anvende en hukommelseskortlæser til overførslen.
Fremgangsmåderne til tilslutning af kameraet til computeren og korrekt indstilling af kameraet med henblik på tilslutning varierer, afhængigt af kameramodellen. Se Brugervejledning til kamera. Brug af softwaren på Windows-platformen – Grundlæggende procedurer
16
Windows
2 Vælg [Canon CameraWindow], når en dialogboks (dialogboksen [Events/
Begivenhed]), som ligner den til højre, vises, og klik på [OK].
I Windows Vista vælge du [Downloads
Images From Canon Camera using
Canon CameraWindow/Overfør billeder fra Canon-kamera ved hjælp af Canon
CameraWindow] i dialogboksen
[AutoPlay/Auto visning].
Kameraets modelnavn eller
[Canon Camera/Canon-kamera] vises her.
Der kan vises forskellige programmer, afhængigt af computerens opsætning.
CameraWindow vises, når kameraet og computeren er indstillet til at kommunikere.
(Der overføres ikke billeder nu).
3 Overfør billederne ved hjælp af kameraet eller computeren.
De overførte billeder gemmes som standard i mappen [Pictures/Billeder] eller
[My Pictures/Billeder].
Hvis dialogboksen [Events/Begivenhed] ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [All Programs/Alle programmer] eller
[Programs/Programmer] efterfulgt af [Canon Utilities], [CameraWindow],
[CameraWindow] og [CameraWindow].
Miniaturevindue
CameraWindow
FremviservindueBrug af softwaren på Windows-platformen – Grundlæggende procedurer
17
Windows
Brug af kameraet til at overføre billeder
Overfør billederne ved hjælp af kamerafunktionen Direkte overførsel.

Angiv indstillinger for Direkte overførsel på kameraet, og tryk på knappen
(Udskriv/Del) eller knappen FUNC./SET.
Knappen (Udskriv/Del) blinker blåt under overførslen og forbliver tændt, når overførslen er afsluttet. Klik på museknappen, eller tryk på en vilkårlig tast på tastaturet for at aktivere computerens funktioner igen.
Brug af computeren til overførsel af billeder
Klik på [Transfer Untransferred Images/Overfør ikke-overførte billeder].
Når det er muligt at bruge funktionen Direkte overførsel vises menuen
Direkte overførsel på LCD-skærmen, og knappen (Udskriv/Del) lyser blåt.
Se Brugervejledning til kamera for at få en vejledning til indstillinger og procedurer for Direkte overførsel.
Når du vil overføre billeder, hvor overførselsindstillingerne er angivet med kameraet, skal du bruge kameraet eller en hukommelseskortlæser.
Hvis du vil kontrollere billeder i kameraet eller kun overføre en del af billederne, skal du klikke på [Operate Images on Camera/Styr billeder i kamera].
Du kan også klikke på i fremviservinduet for at sende stillbilleder, der er overført til computeren.
Miniaturevindue
CameraWindow
Fremviservindue
Klik på denne knap for at lukke startskærmen. Brug af softwaren på Windows-platformen – Grundlæggende procedurer
18
Windows
Når du klikker på [OK] i det vindue, der angiver, at billedoverførslen er udført, vises de overførte billeder i hovedvinduet.
De overførte billeder gemmes i mapper efter optagelsesdato.
Udskriv derefter billederne (s. 20).
Tilslutning af hukommelseskortlæser
1 Sæt hukommelseskortet i læseren.
Brug eventuelt en kortadapter (sælges separat).
Se vejledningen til hukommelseskortlæseren, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilslutning og håndtering.
2 Vælg [View/Download Images using
Canon ZoomBrowser EX/Vis/Overfør billeder ved hjælp af Canon
ZoomBrowser EX], når der vises en dialogboks, som ligner den til højre, og klik på [OK].
Hvis dialogboksen ovenfor ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [All Programs/Alle programmer] eller [Programs/Programmer] efterfulgt af [Canon Utilities], [ZoomBrowser EX Memory Card Utility] og [ZoomBrowser EX Memory Card Utility] og fortsætte til trin 3.
De sidste overførte billeder vises her efter optagelsesdato og kategori.
Mappeområdet
Overførselssymbolet vises på mapper med overførte billeder.
MiniaturebilledeBrug af softwaren på Windows-platformen – Grundlæggende procedurer
19
Windows
3 Klik på [Download images/Overfør billeder].
De overførte billeder gemmes i mapper efter optagelsesdato.
Samtidig vises de også grupperet efter dato og kategori i sektionen [Last Acquired Images/
Senest optagne billeder].
Udskriv derefter billederne (s. 20).
Som standard overføres alle de billeder, der endnu ikke er overført, til mappen [Pictures/Billeder] eller [My Pictures/Billeder].
Hvis du vil overføre billeder, hvor overførselsindstillingerne er angivet på kameraet, skal du klikke på [Preferences/Indstillinger] og vælge
[Images whose transfer settings were specified with the camera/Billeder, hvis overførselsindstillinger er angivet på kameraet] som den billedtype, der skal overføres.
Klik på [Lets you select and download images/Vælg og overfør billeder] for at få vist en liste over billederne på hukommelseskortet, marker de
ønskede billeder, og overfør kun de markerede billeder.
Se Hukommelseskortmappens struktur (s. 62), hvis du ønsker yderligere oplysninger om hukommelseskortmappens struktur samt filnavnene.
Du kan justere indstillingerne, f.eks. den billedtype, der overføres, og destinationsmappen, ved at klikke på [Preferences/Indstillinger].Brug af softwaren på Windows-platformen – Grundlæggende procedurer
20
Windows
Udskrivning af billeder
ZoomBrowser EX kan bruges til at udskrive billeder på tre måder: [Photo Print/Fotoudskrivning],
[Index Print/Indeksprint] og [Print Using Other Software/Udskriv ved hjælp af anden software].
Denne sektion forklarer, hvordan indstillingen [Photo Print/Fotoudskrivning] anvendes.
[Photo Print/Fotoudskrivning]
Udskriver et billede pr. side.
1 Klik på [Print & Email/Udskriv & e-mail] i hovedvinduet i ZoomBrowser EX, og klik derefter på [Photo Print/Fotoudskrivning].
2 Vælg de ønskede billeder, når du har bekræftet, at [1. Select Images/
1. Vælg billeder] er valgt.
Du kan vælge flere billede ved at holde [Ctrl] nede, mens du klikker på de efterfølgende billeder.
Film kan ikke udskrives, men du kan udskrive gemte stillbilleder fra film.
Hvis du vil anvende indstillingen [Index Print/Indeksudskrift], skal du klikke på [Print & Email/Udskriv & e-mail] i hovedvinduet efterfulgt af [Index Print/
Indeksudskrift].
De valgte billeders baggrund bliver blå.Brug af softwaren på Windows-platformen – Grundlæggende procedurer
21
Windows
3 Klik på [2. Printer and Layout Settings/2. Printer- og layoutindstillinger], og juster kategorierne efter behov.
4 Klik på [3. Print/3. Udskriv].
Udskrivningen starter.
I dette kapitel beskrives de grundlæggende funktioner i ZoomBrowser EX.
Når du har lært at bruge dem, kan du afprøve de avancerede teknikker.
Brug af softwaren på Windows-platformen – Avancerede teknikker (s. 22).
Vælg printer og papirstørrelse etc.
Angiver antallet af udskrifter.
Denne knap skifter mellem billederne, hvis der er valgt flere billeder.
Vælger en udskriftsmetode til oplysningerne om optagelsesdato/-tidspunkt.
Der kan indsættes tekst her for at udskrive med dette foto.22
Windows
Brug af softwaren på Windows-platformen – Avancerede teknikker
I dette kapitel beskrives de forskellige funktioner i ZoomBrowser EX.
Gå videre til dette kapitel, når du har gennemgået de grundlæggende funktioner i ZoomBrowser EX i kapitlet Brug af softwaren på Windows-platformen –
Grundlæggende procedurer.
Vinduerne i ZoomBrowser EX
I dette afsnit beskrives de vigtigste vinduer i ZoomBrowser EX: hovedvinduet, fremviservinduet og vinduet [Properties/Egenskaber].
Hovedvinduet
I dette vindue kan du vise og organisere de billeder, der er overført til computeren.
[Last Acquired Images/Senest optagne billeder] (s. 23)
Opgaveknapper (s. 23)
Browserområde
(s. 23)
Funktionsknapper (s. 25)
Skifter mellem at vise og skjule opgaveknappern og området [Last
Acquired Images/
Senest optagne billeder] og mappeområdet.
Visningstilstand
(s. 24)
Visnings-kontrolpanel
(s. 25)
Mappeområde (s. 23)Brug af softwaren på Windows-platformen – Avancerede teknikker
23
Windows
Opgaveknapper
Opgaverne i ZoomBrowser EX er arrangeret som et indeks i dette område.
Klik på en opgaveknap for at udføre den ønskede opgave.
Disse funktioner beskrives under Funktioner i ZoomBrowser EX (s. 28).
Mappeområde
I dette område kan du vælge mapper. De valgte mapper og billederne i de valgte mapper vises i browserområdet.
Hvis du på forhånd vælger et netværksdrev med Windows Stifinder, kan du få vist netværksmapperne, men du kan ikke tilføje, ændre eller slette de pågældende mapper i browserområdet.
Hvis du har valgt [Favorite Folders/Favoritmapper], vises kun de mapper, der i forvejen er registreret som favoritmapper. Det anbefales, at du registrerer en mappe, du ofte anvender, som en favoritmappe. Hvis du har valgt [All Folders/Alle mapper], vises alle mapper.
[Last Acquired Images/Senest optagne billeder]
Du kan tjekke billeder, der er grupperet efter optagelsesdato eller [My Category/
Min kategori].
Browserområde
Mapperne og billederne i de mapper, der er valgt i området [Last Acquired Images/Senest optagne billeder] eller mappeområdet, vises her. Visningsstilen varierer, afhængigt af den valgte visningstilstand.
Du kan sortere billedrækkefølgen i browserområdet efter filnavn, optagelsesdato eller andre kriterier ved at vælge [View/Vis] og [Sort by/Sorter efter].
Følgende ikoner vises rundt om billeder, afhængigt af deres attributter.
Billeder, der er optaget med kamerafunktionen Kombiner billeder
RAW-billeder
Film
Billeder med vedhæftede lydnotater
Beskyttede billeder
Billeder, der er optaget med kamerafunktionen AEB
Roterede billeder (kun visning)
Metoder til registrering af en favoritmappe
Hvis [Favorite Folders/Favoritmapper] vises: Klik på [Add/Tilføj], og vælg en mappe.
Hvis [All Folders/Alle mapper] vises: Vælg en mappe, og klik på [Add to Favorites/
Føj til favoritter].
Hvis du vil slette en mappe i området [Favorite Folders/Favoritmapper], skal du markere mappen og klikke på knappen [Delete/Slet].Brug af softwaren på Windows-platformen – Avancerede teknikker
24
Windows
Visningstilstand
Vælger visningstilstanden for browserområdet.
[Zoom Mode/Zoomtilstand]
Viser alle billederne i en mappe som miniaturebilleder. Denne tilstand er praktisk, når du vil søge efter billeder, da der kan vises mange billeder på en gang.
Hvis en mappe har underliggende mapper, vises deres billeder også som miniaturebilleder.
Hvis du flytter musemarkøren hen over en mappe, vises øverst til højre. Hvis du klikker her, zoomes der ind på den valgte mappe.
[Scroll Mode/Rulletilstand]
Billederne i den valgte mappe eller undermappe vises. Hvis du indstiller mappedybden (niveauet) til [1] eller større, vises miniatureversionerne af billederne i mappen også. Du kan ændre mappedybden i menuen [Tools/Funktioner] under [Preferences/Indstillinger].
[Preview Mode/Stor visning]
I denne tilstand vises et større billede samt billeddataene.
Hvis du i [Zoom Mode/Zoomtilstand] eller [Scroll mode/Rulletilstand] placerer musemarkøren over et miniaturebillede, forstørres billedet i et mus over-vindue. Du kan også angive, at mus over-vinduet ikke skal vises i menuen ([Show Information/Vis data]). Brug af softwaren på Windows-platformen – Avancerede teknikker
25
Windows
Visningskontrolpanel
I dette panel kan du justere visningsindstillingerne for browserområdet.
Funktionsknapper
Du kan udføre forskellige funktioner ved hjælp af disse knapper.
V

TXT / PDF

Available 20 files for PowerShot SX110 IS View all >
HelpDrivers Since March 2000