Canon PowerShot S90 Download Manual

1
2
3
4
5
Bevezetés
Tartalom rövid
áttekintése
Alapvet o m uveletek
Haladó m uveletek
Egyéb képszerkesztési
és nyomtatási beállítások
JPEG- és
TIFF-képek szerkesztése
Tárgymutató
Nagyszámú kép feldolgozása
Referencia
A kezelési kézikönyv tartalma
A DPP a Digital Photo Professional rövidítése.
jelöli a menükiválasztás folyamatát.
Példa: [Digital Photo Professional] menü }
[Quit Digital Photo Professional/A Digital Photo
Professional program befejezése].
Szögletes zárójelek jelölik az olyan elemeket, mint például a számítógép képerny ojén megjelen o menük, gombok és ablakok nevei.
A < > jelek közötti szöveg a billenty uzet valamelyik billentyujét jelenti.
**. oldal: Hivatkozott oldalszámot jelöl.
Rákattintva megnézheti a hivatkozott oldalt.: Felmerül o probléma elhárítását segít o tájékoztatást jelöl.: A program hozzáért o használatára szolgáló tanácsokat jelöli.: Olyan információt jelez, amelyet használat el ott el kell olvasni.: Hasznos kiegészít o információt jelez.
© CANON INC. 2014 CEL-SV1PA2F0
Váltás oldalak között
Kattintson a képerny o jobb alsó szélén lév o nyilakra.: következ o oldal: el ozo oldal: visszatérés az el ozoleg megtekintett oldalra
Ha a képerny o jobb szélén lév o fejezetcímekre kattint, az adott fejezet tartalomjegyzékére vált.
Ugyanígy a tartalomjegyzékben a megtekinteni kívánt elemre kattintva a megfelel o oldalra léphet.
A Súgó és a gyorsbillenty uk
A DPP használatára vonatkozó információkért tekintse meg a [Help/Súgó] menüben található
Súgót.
A gyors használathoz segítséget nyújtó gyorsbillenty uk felsorolását lásd a súgó
„Shortcut Key List (Gyorsbillenty ulista)” címszavánál.
RAW-képfeldolgozó, -megtekint o és -szerkeszt o szoftver
Digital Photo Professional
3.14 verzió
Kezelési kézikönyv
MAGYAR2
1
2
3
4
5
Bevezetés
Tartalom rövid
áttekintése
Alapvet o m uveletek
Haladó m uveletek
Egyéb képszerkesztési
és nyomtatási beállítások
JPEG- és
TIFF-képek szerkesztése
Tárgymutató
Nagyszámú kép feldolgozása
Referencia
Bevezetés
A Digital Photo Professional program (a továbbiakban: DPP) az EOS fényképez ogépek kiváló teljesít oképességu, RAW-képformátumhoz készült képfeldolgozó, képmegtekint o és képszerkeszt o szoftvere. A
RAW formátumú képekrol gyakran gondolják azt, hogy a közönséges
JPEG típusú képekhez képest nehezen kezelhet ok, de a DPP program segítségével ezeken kényelmesen lehet speciális szerkesztési m uveleteket végrehajtani, és kinyomtatásuk is könny u.
A RAW formátumú képek és jellemz oik
Egy RAW formátumú kép nem más, mint azok a képadatok, amelyeket a képérzékelo kimeno adataiként rögzítettek. Mivel a fényképez ogépben a fényképezéskor nem történik képfeldolgozás, és a fényképet a „RAW-képadatok + képfeldolgozási feltételi információk a felvétel idején” elnevezésu különleges formában rögzítik, a kép megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez is különleges szoftverre van szükség.
*A „RAW” jelentése: „természetes állapotában” vagy „feldolgozás, illetve finomítás nélkül”.
A filmes fényképezés nyelvén szólva a RAW-kép olyan, mint a már elkészült, de még nem el ohívott felvétel (el ohívatlan kép).
A film esetén a kép el oször akkor jelenik meg, amikor el ohívják. Így tehát a RAW-képeket sem tudja képként megtekinteni a számítógépen, amíg meg nem történt a képjelek feldolgozása.
Ezt a digitális folyamatot „el ohívásnak” nevezik.
A DPP program automatikusan elvégzi az „el ohívást” a RAW-képek megjelenítésekor. Így tehát a DPP alkalmazásban megjelen o RAW-képek elohívása már lezajlott.
A DPP programmal a RAW formátumú képek megtekinthet ok, szerkeszthet ok és kinyomtathatók az el ohívási folyamat részleteinek beható ismerete nélkül.
Mi a RAW formátumú kép?
Mi a RAW-el ohívás?
Mikor történik a RAW-elohívás?
A RAW formátumú képeket a „RAW-képadatok + képfeldolgozási feltételi információk a felvétel idején” elnevezés u formában rögzítik.
Amikor a DPP programmal nyit meg egy RAW-képet, az el ohívás automatikusan megtörténik, így az eredmény olyan képként tekinthet o meg, amelyre már alkalmazták a felvétel idején érvényes képfeldolgozási feltételeket.
Még ha a megnyitott képen különféle változtatásokat hajtanak is végre
(a képet minden alkalommal automatikus elohívási eljárásnak vetik alá), csak a képfeldolgozási feltételek (el ohívási feltételek) változnak meg, az eredeti képadatok változatlanok maradnak. Ebb ol az következik, hogy a képromlás problémája nem jelentkezik, és az, hogy ez tökéletes képadat azon felhasználók számára, akik a felvételt követ oen kreatívan szeretnék kezelni képeiket.
A DPP programban a változtatható „képfeldolgozási feltételi információk” elnevezése „recept”.
Mik a RAW-kép elonyei?
RAW-képadatok

Képfeldolgozási feltételi információk3
1
2
3
4
5
Bevezetés
Tartalom rövid
áttekintése
Alapvet o m uveletek
Haladó m uveletek
Egyéb képszerkesztési
és nyomtatási beállítások
JPEG- és
TIFF-képek szerkesztése
Tárgymutató
Nagyszámú kép feldolgozása
Referencia
A DPP program f obb jellemz oi
A következ o f obb feladatok hajthatóak végre a számítógépre letöltött képekkel.
RAW formátumú képek megtekintése és rendezése
RAW formátumú kép valós idej u beállítása
Különféle képbeállítások az eredeti kép megtartása mellett.
Képstílus szabadon történ o alkalmazása
Kép beállítás el otti és utáni megtekintése egy ablakban
Képkivágás és a képszög beállítása
Képméret módosítása
Objektívtorzítás korrekciója
Automatikus/kézi poreltávolítási eljárás
RAW formátumú kép átalakítása JPEG vagy
TIFF formátumú képpé, és mentés
Nagyszámú RAW formátumú kép kötegelt feldolgozása
A kép átvitele a képszerkeszt o programba
RAW formátumú kép nyomtatása
JPEG és TIFF formátumú képek megtekintése és szervezése
JPEG és TIFF formátumú képek valós idej u beállítása
Különféle képbeállítások az eredeti kép megtartása mellett.
JPEG és TIFF formátumú képek nyomtatása
Színkezelési kompatibilitás
CMYK-szimuláció kereskedelmi célú nyomtatáshoz
Rendszerkövetelmények
* Core2 Duo vagy jobb ajánlott
Ez a szoftverprogram nem kompatibilis a UFS (UNIX fájlrendszer) formázású lemezekkel.
A legfrissebb rendszerkövetelményekr ol, többek között az operációs rendszerek támogatott verzióiról is a Canon weboldalán tájékozódhat.
Támogatott képek
Ez a szoftver a következ o képtípusokat támogatja.
*
1
Az EOS D6000 vagy EOS D2000 modellel készített, a CR2
Converter segítségével RAW tömörítés uvé átalakított, .CR2 kiterjesztés u RAW-képekkel kompatibilis.
A CR2 Converter eszközr ol a Canon weboldalán található további információ.
*
2
• Csak azon típusok, amelyeknél a Digital Photo Professional alkalmazás szerepel a Fényképez ogép használati útmutató cím u dokumentum m uszaki adatokat bemutató részének adattípusokat felsoroló szakaszában.
• Képek PowerShot fényképez ogéprol számítógépre való letöltéséhez a megfelelo CameraWindow alkalmazást használja.
A részletekért tekintse meg a Szoftver használati útmutatót.
• Az objektívtorzítás korrekciója csak egyes fényképez ogép- és objektívmodelleknél használható.
• Az automatikus poreltávolítási eljárás és más, az EOS készülékre jellemz o funkciók nem használhatók.
Operációs rendszer
Mac OS X 10.7-10.9
Számítógép
Macintosh, amelyre a fenti operációs rendszerek valamelyikét telepítették
Processzor* Intel processzor
Memória Legalább 1 GB
Kijelz o
Felbontás: 1024×768 vagy nagyobb
Színek : többezer vagy annál több
Képtípus Kiterjesztés
RAW-képek
EOS fényképez ogéppel készített RAW-képek*
1
, kivéve: EOS DCS1 és EOS DCS3
PowerShot fényképez ogéppel készített
RAW-képek*
2

.CR2
.TIF
.CRW
JPEG-képek Exif 2.2, 2.21 illetve 2.3 kompatibilis JPEG-képek .JPG, .JPEG
TIFF-képek
Exif szabvánnyal kompatibilis TIFF formátumú képek
.TIF, .TIFF4
1
2
3
4
5
Bevezetés
Tartalom rövid
áttekintése
Alapvet o m uveletek
Haladó m uveletek
Egyéb képszerkesztési
és nyomtatási beállítások
JPEG- és
TIFF-képek szerkesztése
Tárgymutató
Nagyszámú kép feldolgozása
Referencia
Képek letöltése a számítógépre
Képek letöltése a fényképez ogép és a számítógép összekötésével 7. oldal
Képek letöltése kártyaolvasó használatával 9. oldal
RAW formátumú képek megtekintése és ellen orzése
Képrészletek gyors felnagyítása 11. oldal
Képválogatás (jelölések, értékelés)
18. oldal,
19. oldal
Egyidej uleg RAW és JPEG-képformátumban is készített kép megjelenítése egyetlen képként
22. oldal
A miniat urök listáján megjelen o képek megjelenítése nagy felbontással
23. oldal
A fénykép-információ, mint például a fényképezés dátumának ellen orzése
10. oldal,
23. oldal
RAW-képek szerkesztése (Beállítás)
Fényer o/sötétség beállítása
Automatikus beállítás használata
Képstílus módosítása
12. oldal,
26. oldal
33. oldal
26. oldal
A színek modulációjának és kontrasztjának élesítése
(kontraszt)
29. oldal
Egészségesebb b orszínárnyalat beállítása
(színtónus)
30. oldal
A kép színeinek élénkítése (színtelítettség) 30. oldal
Kép élesebbé tétele (képélesség) 31. oldal
Természetesebb színtónus beállítása (fehéregyensúly) 28. oldal
Kép megváltoztatása fekete-fehér vagy szépia
árnyalatúra (egyszín u)
30. oldal
Képkivágás és a képszög beállítása 38. oldal
Olyan képarány megadása, amely megfelel annak a nyomtatási papírméretnek
38. oldal
Pornyomok eltávolítása a képrol
75. oldal,
77. oldal
A kép nem kívánt részének törlése 79. oldal
RAW-képek automatikus javítása az Auto Lighting
Optimizer (Megvilágításoptimalizálás) funkcióval
61. oldal
Árnyék/csúcsfény fényerejének beállítása 57. oldal
A képzaj csökkentése 62. oldal
Objektívtorzítás korrekciója 63. oldal
A Digitális objektívoptimalizálás használata 70. oldal
Képstílusfájl használata 59. oldal
Hatékony szerkesztés 34. oldal
Képszerkesztés a beállítás elotti és utáni kép
összehasonlításával
53. oldal
Több kép összehangolása 54. oldal
A beállított tartományon kívüli terület megjelenítése figyelmeztetésként (Csúcsfény/Árnyék figyelmeztetés)
55. oldal
Beállított kép visszaállítása abba az állapotba, amely a felvétel idején fennállt
43. oldal
Montázs készítése 80. oldal
HDR (nagy dinamikatartományú) képek létrehozása 83. oldal
Nyomtatás
Helyes nyomtatás a Canon nyomtatóval
43. oldal, 89. oldal,
90. oldal, 91. oldal
A téma színhu visszaadása nyomtatáskor
43. oldal, 89. oldal,
90. oldal, 91. oldal
Nyomtatás a fénykép-információkkal 87. oldal
Miniaturlista nyomtatása 88. oldal
A képerny on látható és a nyomtatáskor megjelen o színek közelítése
95. oldal
Képkonverzió
RAW formátumú kép átalakítása JPEG formátumra 42. oldal, 102. oldal
Szerkesztés a Photoshop programban 79. oldal, 103. oldal
Kötegelt feldolgozás végrehajtása 102. oldal
JPEG formátumú kép szerkesztése (beállítása) 106. oldal
Tartalom rövid áttekintése1
5
1
2
3
4
5
Bevezetés
Tartalom rövid
áttekintése
Alapvet o m uveletek
Haladó m uveletek
Egyéb képszerkesztési
és nyomtatási beállítások
JPEG- és
TIFF-képek szerkesztése
Tárgymutató
Nagyszámú kép feldolgozása
Referencia
Alapvet o m uveletek
Ez a fejezet azt az alapvet o m uködési folyamatot ismerteti, melynek során a felhasználó az elkészült fényképeket letölti a számítógépére, majd ellen orzi, szerkeszti, menti és kinyomtatja a letöltött RAW-képeket.
A DPP program indítása............................................ 6
A f oablak megjelenése ................................................. 6
Képek letöltése a számítógépre ................................ 7
Képletöltés kártyaolvasó segítségével ......................... 9
Kép megtekintése.................................................... 10
Képek megtekintése miniat urként a foablakban.................... 10
Miniat urök méretének módosítása ......................... 10
Képek nagyítása és megtekintése a szerkeszt oablakban......... 11
Kiválasztott terület nagyítása és megtekintése ...... 11
A kép beállítása....................................................... 12
Az eszközpalettáról .................................................... 12
A receptekr ol .............................................................. 12
A kép mentése......................................................... 13
Mentés........................................................................ 13
Kép kinyomtatása.................................................... 14
Nyomtatás .................................................................. 14
Kilépés a DPP programból ...................................... 146
1
2
3
4
5
Bevezetés
Tartalom rövid
áttekintése
Alapvet o m uveletek
Haladó m uveletek
Egyéb képszerkesztési
és nyomtatási beállítások
JPEG- és
TIFF-képek szerkesztése
Tárgymutató
Nagyszámú kép feldolgozása
Referencia
A DPP program indítása
Kattintson az ikonra a dokkon.
A DPP program elindul, és megjelenik a f oablak
([Folder/Mappa] ablak).
Kattintson
F oablak ([Folder/Mappa] ablak)
A foablakban lév o fülekkel kiválaszthatja, hogy a [Folder/Mappa] ablakot vagy a [Collection/Gy ujtemény] ablakot jeleníti-e meg. A [Folder/Mappa] ablakban a számítógép mappáiban lév o képek láthatók, míg a
[Collection/Gy ujtemény] ablakban (36. oldal) a felhasználó által egy vagy több mappából tetszés szerint összeválogatott képek láthatók.
Ha másképp nem jelezzük, innent ol a f oablak leírása a [Folder/Mappa] ablakra vonatkozik.
A f oablak megjelenése
[Folder/Mappa] ablak
[Collection/Gy ujtemény] ablak7
1
2
3
4
5
Bevezetés
Tartalom rövid
áttekintése
Alapvet o m uveletek
Haladó m uveletek
Egyéb képszerkesztési
és nyomtatási beállítások
JPEG- és
TIFF-képek szerkesztése
Tárgymutató
Nagyszámú kép feldolgozása
Referencia
Képek letöltése a számítógépre
Csatlakoztassa a fényképez ogépet a számítógéphez a tartozékként kapott kábellel, majd töltse le a fényképez ogépbe helyezett memóriakártyára mentett képeket.
A képek letöltéséhez indítsa el az „EOS Utility” fényképez ogép-szoftvert a DPP programból.
1
Válassza ki a célmappát a képek mentéséhez.
Válassza ki a mentési útvonalat a mappaterületen, a f oablak bal oldalán.
Mappa létrehozásához lásd: 50. oldal.
2
Indítsa el az EOS Utility segédprogramot.
Válassza ki a [Tools/Eszközök] menüben a [Start EOS Utility/
EOS Utility indítása] menüpontot.
Elindul az EOS Utility segédprogram.
EOS Utility (A megjelen o elemek a csatlakoztatott fényképez ogépt ol függ oen eltér oek lehetnek.)8
1
2
3
4
5
Bevezetés
Tartalom rövid
áttekintése
Alapvet o m uveletek
Haladó m uveletek
Egyéb képszerkesztési
és nyomtatási beállítások
JPEG- és
TIFF-képek szerkesztése
Tárgymutató
Nagyszámú kép feldolgozása
Referencia
3
Csatlakoztassa a fényképez ogépet a számítógéphez, majd kapcsolja be a fényképezogépet.
Csatlakoztassa a fényképez ogépet és a számítógépet a tartozékként kapott interfészkábellel, majd kapcsolja be a fényképez ogépet.
A fényképez ogép és a számítógép csatlakoztatásáról részletesebben az „EOS Utility Kezelési kézikönyv” cím u PDF formátumú elektronikus kézikönyvben olvashat.
4
Töltse le a képeket.
Megkezdodik a képek letöltése.
A letöltött képeket a rendszer elmenti az 1. lépésben kiválasztott mappába, és megjeleníti a DPP f oablakában.
A rendszer a képeket dátum alapján mappákba rendezi és elmenti.
Kattintson
Az EOS Utility segédprogram használata a képek letöltése során megkönnyíti a képek rendszerezését, mivel a program dátum alapján tölti le, rendezi sorba és menti a képeket.
Az EOS Utility segédprogram használatának elonyei a képek letöltésénél
Az EOS Utility a [Collection/Gy ujtemény] ablakból
(6. oldal, 36. oldal) nem indítható.
Ha az EOS Utility programot a DPP szoftverb ol indította, a következ o funkciók nem használhatók.
•Gyorsellen orz o ablak nézet (16. oldal)
• Képkivágás és a képszög beállítása (38. oldal, 114. oldal)
• Digitális objektívoptimalizálás (70. oldal)
• Montázs készítése (80. oldal)
• HDR (nagy dinamikatartományú) képek létrehozása (83. oldal)
• Automatikus poreltávolítási eljárás (Másolási bélyegz o funkció)
(75. oldal – 79. oldal, 117. oldal – 121. oldal)
• Fájlnevek kötegelt módosítása (átnevezés funkció) (104. oldal)
• Nyomtatás az Easy-PhotoPrint EX vagy Easy-PhotoPrint használatával (Nyomtatás beépül o modullal) (43. oldal, 46. oldal)
• Képek átvitele Photoshop programba (79. oldal)
• Képek kötegelt mentése (kötegelt feldolgozás) (102. oldal)9
1
2
3
4
5
Bevezetés
Tartalom rövid
áttekintése
Alapvet o m uveletek
Haladó m uveletek
Egyéb képszerkesztési
és nyomtatási beállítások
JPEG- és
TIFF-képek szerkesztése
Tárgymutató
Nagyszámú kép feldolgozása
Referencia
A képeket egyéb kártyaolvasó használatával is letöltheti számítógépére.
1
Helyezze be a memóriakártyát a kártyaolvasóba.
2
Nyissa meg egy cserélhet o lemez ikonját a mappaterületen, és vigye a [DCIM] mappát megfelel o területen belülre, mint például a [Desktop/Asztal].
A [DCIM] mappa letölt odik a számítógépre.
A fényképez ogép minden képet a [DCIM] mappában lévo almappákba ment.
Képletöltés kártyaolvasó segítségével
3
Jelenítse meg a számítógépre letöltött képeket.
Az asztalra másolt [DCIM] mappában válassza ki azt a mappát, ahová a felvételeket elmentette.
A mappában található képek a DPP program foablakában jelennek meg.
Ha a memóriakártya mappáját közvetlenül a DPP programban választja ki, az e mappában lév o képek a DPP programban jelennek meg, így ellen orizheti a felvételeket.
Ellenorzés a képletöltés elott
A számítógépre másolás id ot vehet igénybe, ha a memóriakártyán sok a fénykép.
A [DCIM] mappa szerkezetének és a fényképek fájlneveinek részletezését lásd az „EOS Utility Kezelési kézikönyv”
„Mappaszerkezet és fájlnevek a memóriakártyán” címu fejezetében (PDF formátumú elektronikus kézikönyv).10
1
2
3
4
5
Bevezetés
Tartalom rövid
áttekintése
Alapvet o m uveletek
Haladó m uveletek
Egyéb képszerkesztési
és nyomtatási beállítások
JPEG- és
TIFF-képek szerkesztése
Tárgymutató
Nagyszámú kép feldolgozása
Referencia
A számítógépre letöltött képek miniat urök listájaként jelennek meg a f oablakban. Ha duplán kattint egy képre, megnyithatja a szerkeszt oablakot, és megjelenítheti a képet teljes méretben.
Képek megtekintése miniat urként a foablakban
F oablak
A kiválasztott kép forgatása
Kattintson ide a kép kijelöléséhez
A bal oldali mappaterületen kijelölt összes kép megjelenítése miniat urként.
A [ ] ikonnal jelzett képek videofájlok, a DPP alkalmazással nem játszhatóak le.
Ha az [Insufficient memory./Elégtelen memória.] üzenet jelenik meg, túl sok kép van a mappában. Csökkentse az egy mappában lévo képek számát, például ossza fel oket több mappa közt.
Ha az EOS-1D X, EOS-1D C, EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III,
EOS-1D Mark III, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D, EOS 70D,
EOS 60D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 650D, EOS 600D,
EOS 1200D, EOS M2 vagy EOS M fényképez ogéppel készített felvételhez az képarányra vonatkozó információ is csatolták, a kép kivágott formában jelenik meg (38. oldal, 114. oldal).
A f oablak funkcióinak listáját lásd: 127. oldal.
Miniat urök méretének módosítása
A f oablakban megjelen o miniat urök méretét megváltoztathatja, és megjelenítheti azokat a hozzájuk f uzött fénykép-információkkal együtt.
Válassza ki a [View/Nézet] menü kívánt elemét.
A kijelz o átvált a kiválasztott elemre.
Kép megtekintése11
1
2
3
4
5
Bevezetés
Tartalom rövid
áttekintése
Alapvet o m uveletek
Haladó m uveletek
Egyéb képszerkesztési
és nyomtatási beállítások
JPEG- és
TIFF-képek szerkesztése
Tárgymutató
Nagyszámú kép feldolgozása
Referencia
Megjelenik a szerkeszt oablak.
Idobe telhet a kép újrarajzolása.
A szerkeszt oablak bezárásához kattintson a [ ] jelre a szerkeszt oablak bal fels o részén.
Képek nagyítása és megtekintése a szerkeszt oablakban
Kattintson duplán
Szerkesztoablak Eszközpaletta
Ha kiválasztja a [View/Nézet] menü [AF Point/AF-pont] elemet a szerkeszt oablakban, megjelenítheti a fényképez ogépen a kép készítésekor kiválasztott AF-pontokat. Az AF-pontok azonban nem jeleníthet ok meg olyan képekhez, amelyek képmérete megváltozott, majd átalakítást és mentést hajtott végre rajtuk (42. oldal, 137. oldal), amelyekhez a halszemoptika torzításának javításaként a [Shot settings/
Felvételi beállítások] lehet oségt ol eltér o hatást választott ki, illetve amelyeknél a torzítás javítására és a kromatikus aberráció javítására vonatkozó beállításokat adott meg a RAW-feldolgozás során.
A szerkeszt oablak funkcióinak felsorolását lásd: 130. oldal.
Kiválasztott terület nagyítása és megtekintése
Kattintson kétszer a kinagyítandó területre.
Az a terület, amelyre duplán kattintott, 100%-ra n o (ez az aktuális képpontméret). Ha vár egy darabig, a kép kitisztul.
A teljes nézethez történ o visszatéréshez kattintson újra duplán.
A megjelenítés helyzetének megváltoztatásához húzza tovább a képet, vagy húzza az eszközpalettán a kinagyított rész helyzetét mutató ablakot.
Kattintson duplán
Eszközpaletta nagyított kijelzésének helyzete
Áthúzással változtassa a kinagyított rész helyzetét
Válassza ki a [View/Nézet] menü [200% view/200%-os nézet] vagy
[50% view/50%-os nézet] menüpontját.
Kép megjelenítése a 100%-tól eltér o nagyítással
Két kattintással megváltoztathatja a nagyítási arányt (93. oldal).12
1
2
3
4
5
Bevezetés
Tartalom rövid
áttekintése
Alapvet o m uveletek
Haladó m uveletek
Egyéb képszerkesztési
és nyomtatási beállítások
JPEG- és
TIFF-képek szerkesztése
Tárgymutató
Nagyszámú kép feldolgozása
Referencia
A kép beállítása
A szerkesztoablak eszközpalettájának segítségével a képbeállítások egész sorát végezheti el, olyanokat, mint például a kép fényerejének beállítása vagy egy kép képstílusának megváltoztatása. A [ ] gombbal könnyen visszaállíthatja a kép eredeti beállításait, még akkor is, ha rosszul állított be valamit. Próbálja ki a különböz o változtatási lehetoségeket.
Példaként ismertetjük egy kép fényerejének beállítását.
A kép fényereje valós id oben változik, a beállítás mértékét ol függoen.
Visszatérés a kép eredeti beállításaihoz
Húzza a csúszkát balra vagy jobbra
Eszközpaletta
Válassza ki a [View/Nézet] menü [Tool palette/Eszközpaletta] menüpontját.
Az eszközpaletta nem jelenik meg
Az eszközpaletta [RAW], [RGB], [NR/ALO] és [LENS/OBJEKTÍV] oldalai közötti váltással a szerkesztési követelményeknek megfeleloen
állíthatja be a képeket.
Mivel a beállításokat az eszközpalettával végzik (ezt minden alkalommal automatikus el ohívási eljárásnak vetik alá), csak a képfeldolgozási feltételek változnak meg, az eredeti képadatok változatlanok maradnak. Ezért a képszerkesztéskor jelentkez o képromlás nem jelent problémát, és a felhasználó akárhányszor visszaállíthatja a képeit eredeti formájukba.
Az eszközpaletta különféle funkcióira vonatkozó, részletesebb információkat lásd a 2. fejezett ol kezd od oen.
A DPP programban az eszközkezel ovel végzett minden változtatás tartalmát (képfeldolgozási feltételi információt) „recept” elnevezésu adatként a képpel együtt mentik el (99. oldal).
Az eszközpalettáról
A receptekr ol
Az eszközpaletta-funkciók listáját lásd: 131. oldal.13
1
2
3
4
5
Bevezetés
Tartalom rövid
áttekintése
Alapvet o m uveletek
Haladó m uveletek
Egyéb képszerkesztési
és nyomtatási beállítások
JPEG- és
TIFF-képek szerkesztése
Tárgymutató
Nagyszámú kép feldolgozása
Referencia
A kép mentése
Ha végrehajtja az itt ismertetett mentési m uveletet, elmentheti a RAW formátumú képen az eszközpalettával végzett minden változtatás tartalmát (a receptet).
Válassza ki a [File/Fájl] menü [Save/Mentés] parancsát.
Az elvégzett változtatás tartalma (a recept) a képpel együtt kerül mentésre.
A DPP programban a követelményekt ol függoen a következ o típusú mentéseket hajthatja végre. Az egyes mentési módokra vonatkozó, részletesebb információkat lásd a 2. fejezettol kezd od oen.
Save (Mentés) (41. oldal)
Adja meg az eszközpalettával végrehajtott beállítási tartalmat (recept) a RAW-képhez, és mentse el.
Save as (Mentés másként) (41. oldal)
Adjon meg az eszközpalettával végrehajtott beállítási tartalmat
(recept) a RAW-képhez, és mentse el külön RAW-képként. Az eredeti
RAW formátumú kép változatlan marad.
Add thumbnail to image and save (Miniat ur hozzáadása a képhez
és mentés)* (23. oldal)
Hozzon létre a f oablakhoz új miniaturt, és mentse minden kép mellé.
A f oablakban lév o képek minosége javul, és újrarajzolásuk felgyorsul.
Convert and save (Átalakítás és mentés) (42. oldal)
RAW-kép átalakítása JPEG- vagy TIFF-képpé, és mentés.
Az eredeti RAW formátumú kép változatlan marad.
Batch process (Kötegelt feldolgozás) (102. oldal)
Módosított RAW-képeket kötegelve JPEG vagy TIFF tömörítés uvé alakít át, és ezeket menti.
Az eredeti RAW-kép változatlan marad.
* A lehetoség a foablakban érheto el.
Mentés14
1
2
3
4
5
Bevezetés
Tartalom rövid
áttekintése
Alapvet o m uveletek
Haladó m uveletek
Egyéb képszerkesztési
és nyomtatási beállítások
JPEG- és
TIFF-képek szerkesztése
Tárgymutató
Nagyszámú kép feldolgozása
Referencia
Kép kinyomtatása
A képet nyomtatóval kinyomtathatja. Példaként itt egyetlen kép egyetlen papírlapra való kinyomtatásának eljárását találja.
A papírméret és egyebek beállításához válassza ki a [File/Fájl] menü
[Print/Nyomtatás] parancsát.
A DPP programban a követelményekt ol függoen a következ o típusú nyomtatásokat hajthatja végre. Az egyes nyomtatási módokra vonatkozó, részletesebb információkat lásd a 2. fejezett ol kezd od oen.
Egyetlen kép kinyomtatása (49. oldal)
Nyomtatás Canon tintasugaras nyomtatóval (43. oldal, 46. oldal)
Nyomtatás csúcsmin oség u Canon nyomtatóval (89. oldal)
Kinyomtatás a fénykép-információkkal együtt (87. oldal)
Miniaturlista nyomtatása (Indexképnyomtatás) (88. oldal)
1
Válassza a [File/Fájl] menü [Print/Nyomtatás] opcióját.
A [Print/Nyomtatás] párbeszédpanel megjelenik.
2
Nyomtasson.
Adja meg a fényképnyomtatáshoz legkedvezobb beállításokat a nyomtató nyomtatási beállításainak párbeszédpanelén, és kattintson a [Print/Nyomtatás] gombra.
Megkezdodik a nyomtatás.
A papírméret megváltoztatása
Nyomtatás
Kilépés a DPP programból
A foablakban válassza ki a [Digital Photo
Professional] menü [Quit Digital Photo
Professional/Digital Photo Professional befejezése] parancsát.
A DPP program befejez odik.
Ha a módosított kép mentése nélkül próbál kilépni a DPP programból, megjelenik a képek mentését meger osít o párbeszédpanel. Kattintson a [Yes to all/Igen, mindet] gombra a változtatás tartalmának (a receptnek) az elmentéséhez, az összes megváltoztatott képre vonatkozóan.2
15
1
2
3
4
5
Bevezetés
Tartalom rövid
áttekintése
Alapvet o m uveletek
Haladó m uveletek
Egyéb képszerkesztési
és nyomtatási beállítások
JPEG- és
TIFF-képek szerkesztése
Tárgymutató
Nagyszámú kép feldolgozása
Referencia
Haladó muveletek
A fejezet speciális m uveleteket ismertet. Megismerheti például a képek hatékony ellen orzésének, a képek szerkesztésének, RAW-képek Canon nyomtatóval való nyomtatásának, valamint a képek rendezésének módját.
Képek hatékony áttekintése és sorba rendezése .... 16
Képek sorba rendezése............................................. 18
Jelölések hozzáadása ........................................... 18
Értékelések beállítása............................................ 18
Képek sorba rendezése a f oablakban ....................... 19
Jelölések hozzáadása a f oablakban...................... 19
Értékelések beállítása a f oablakban ...................... 19
Képek elrendezése a f oablakban .............................. 20
Típus szerinti elrendezés....................................... 20
Szabad elrendezés ................................................ 21
RAW és JPEG formátumú képek megjelenítése egyetlen képként............................................................... 22
A kép min oségének javítása a f oablakban ....................... 23
Képadatok ellen orzése .............................................. 23
A kép szerkesztése .................................................. 25
A RAW-eszközpalettáról............................................ 25
Szerkesztés a f oablakban az eszközpalettával ..... 25
A fényer o beállítása................................................... 26
A képstílus megváltoztatása...................................... 26
Képstílusfájl ........................................................... 27
A színtónus beállítása a fehéregyensúly megváltoztatásával.................................................... 28
A színntónus beállítása a fehéregyensúlyra történ o kattintás segítségével ................................................ 28
A kontraszt beállítása ................................................ 29
A színtónus és a színtelítettség megváltoztatása...... 30
Monochrome (Egyszín u) beállítások ..................... 30
Képélesség beállítása ................................................ 31
A képélesség részletes beállítása .......................... 32
Automatikus fényero- és színbeállítás (Tone curve assist (tónusgörbesegéd)) ................................................ 33
Hatékony szerkesztés ............................................. 34
Szerkesztés a képszerkeszt o ablakban ..................... 34
A miniat ur helyzetének megváltoztatása vízszintes helyzetre.......... 36
Képek összegy ujtése és szerkesztése a Collection
(Gy ujtemény) ablakban...................................................... 36
Képkivágás és a képszög beállítása ....................... 38
A változtatási tartalom felhasználása más képeknél ... 41
A szerkesztési eredmény mentése.......................... 41
A szerkesztési tartalom mentése a RAW formátumú képpel együtt............................................ 41
Mentés JPEG vagy TIFF formátumú képként ............ 42
Kép visszaszerkesztése .......................................... 43
Kép kinyomtatása.................................................... 43
Fényképnyomtatás az Easy-PhotoPrint

TXT / PDF

Available 19 files for PowerShot S90 View all >
HelpDrivers Since March 2000