Canon PowerShot S90 Download Manual

1
2
3
4
5
Inledning
Kortfattat innehåll
Avancerade funktioner
Avancerad bildredigering och utskrift
Redigera
JPEG- och
TIFF-bilder
Index
Behandla ett stort antal bilder
Övrig information
Grund-funktioner
Innehåll i användarhandboken
DPP står för Digital Photo Professional.
anger alternativ som du ska välja på menyn.
Exempel: Exempel: Menyn [Digital Photo
Professional] [Quit Digital Photo Professional/
Avsluta Digital Photo Professional].
Hakparenteser används för att markera namn på menyer, knappar och fönster som visas på datorskärmen.
Text inom < > anger knappar på tangentbordet.
s. ** syftar på en referenssida.
Gå till den aktuella sidan genom att klicka.: Anger användbar information när ett problem uppstår.: Anger tips om hur du använder programvaran på bästa sätt.: Anger information som bör läsas före användning.: Anger ytterligare information som du kan ha nytta av.
© CANON INC. 2014 CEL-SV1PA250
Bläddra mellan sidor
Klicka på pilarna längst ned till höger på skärmen.: nästa sida: föregående sida: återgå till en tidigare sida
Klicka på kapitelrubrikerna till höger på skärmen om du vill gå till sidan med kapitlets innehållsförteckning. Klicka på avsnittet som du vill läsa i innehållsförteckningen, så kommer du till den aktuella sidan.
Hjälptangenter och kortkommandon
Information om hur du använder DPP finns i hjälpen på menyn [Help/Hjälp].
I avsnittet ”Shortcut Key List (Lista över snabbkommandon)” i hjälpen finns en lista över praktiska kortkommandon.
Programvara för RAW-bildbearbetning, -visning och -redigering
Digital Photo Professionalver. 3.14
Användarhandbok
SVENSKA2
1
2
3
4
5
Inledning
Kortfattat innehåll
Avancerade funktioner
Avancerad bildredigering och utskrift
Redigera
JPEG- och
TIFF-bilder
Index
Behandla ett stort antal bilder
Övrig information
Grund-funktioner
Inledning
Digital Photo Professional (härefter kallat ”DPP”) är en programvara till
EOS-kameror för RAW-bildbearbetning, -visning och -redigering. Många tror att RAW-bilder är svåra att hantera jämfört med ordinarie JPEG-bilder, men med hjälp av DPP kan du enkelt göra avancerade redigeringar och skriva ut RAW-bilder.
RAW-bilder och deras egenskaper
En RAW-bild är bilddata med registrerade utdata från bildsensorn.
Eftersom bildbehandling inte sker inne i kameran när ett foto tas och fotot har registrerats i det speciella formatet ”RAW-bilddata + information om bildbehandlingsvillkor vid fotograferingstillfället”, behövs särskild programvara för visning och redigering av bilden.
* ”RAW” betyder ”i naturligt skick” eller ”obehandlad”.
Beskrivet i filmtermer är konceptet för en RAW-bild en tagen bild som
ännu inte har framkallats (latent bild).
För film gäller att bilden visas första gången när den är framkallad.
Detsamma gäller för RAW-bilder. Du kan inte visa dem som bilder på datorn innan efterföljande bildsignalsbehandling har utförts.
Därför kallas bearbetningen framkallning även om den är digital.
När RAW-bilderna visas i DPP genomförs framkallningen automatiskt.
RAW-bilderna som visas i DPP är därför bilder för vilka framkallningen
är slutförd.
Med DPP kan du visa, redigera och skriva ut RAW-bilder utan att behöva tänka särskilt på framkallningsbehandlingen.
Vad är en RAW-bild?
Vad är RAW-framkallning?
När sker RAW-framkallningen?
RAW-bilder registreras i formatet ”RAW-bilddata + Information om bildbehandlingsvillkor vid fotograferingstillfället”. När du öppnar en
RAW-bild i DPP framkallas bilden automatiskt och du kan visa den som en bild där bildbehandlingsvillkoren vid fotograferingstillfället har tillämpats.
Även om du gör flera inställningar i bilden du har öppnat (det sker en automatisk framkallningsbehandling varje gång) ändras endast bildbehandlingsvillkoren (framkallningsvillkoren) och ursprungliga bilddata förblir opåverkade i originalbilden. Följaktligen är bildförsämring inte något problem utan det är perfekta bilddata för användare som vill vara kreativa och redigera sina bilder efter fotograferingen.
I DPP kallas information om bildbehandlingsvillkor som kan ställas in för
”recept”.
Vilka fördelar har en RAW-bild?
RAW-bildinformation

Information om bildbehandlingsvillkor3
1
2
3
4
5
Inledning
Kortfattat innehåll
Avancerade funktioner
Avancerad bildredigering och utskrift
Redigera
JPEG- och
TIFF-bilder
Index
Behandla ett stort antal bilder
Övrig information
Grund-funktioner
Huvudfunktioner i DPP
Du kan utföra följande huvuduppgifter med bilder som du har överfört till datorn.
Visa och organisera RAW-bilder
Ställa in RAW-bilder i realtid
Olika bildinställningar samtidigt som originalbilden bibehålls
Tillämpa valfri bildstil
Visa bilden före och efter inställningar i samma fönster
Beskära och ställa in vinkeln på en bild
Ändra bildstorlek
Korrigering av objektivaberration
Automatisk/manuell dammborttagning
Konvertera från en RAW-bild till en JPEG- eller TIFF-bild och spara
Behandla ett stort antal RAW-bilder satsvis
Överföra bilden till bildbehandlingsprogram
Skriva ut en RAW-bild
Visa och organisera JPEG- och TIFF-bilder
Ställa in JPEG- och TIFF-bilder i realtid
Olika bildinställningar samtidigt som originalbilden bibehålls
Skriva ut JPEG- och TIFF-bilder
Färgbehandlingskompatibilitet
CMYK-simulering för professionell tryckning
Systemkrav
* Core 2 Duo eller högre rekommenderas
Programvaran är inte kompatibel med UFS-formaterade (UNIX File
System) enheter.
På Canons webbplats finns de senaste systemkraven, inklusive information om vilka operativsystemsversioner som stöds.
Bildtyper som stöds
Programvaran kan användas för följande filtyper.
*
1
Kompatibel med RAW-bilder som har tagits med EOS D6000 eller EOS D2000 som har konverterats till RAW-bilder med CR2 Converter och som har filtillägget ”.CR2”.
Mer information om CR2 Converter finns på Canons webbplats.
*
2
• Endast modeller där Digital Photo Professional anges i posten ”Datatyp” i avsnittet ”Tekniska data” mot slutet av användarhandboken för kameran.
• Hämta bilder från en PowerShot-kamera till en dator med hjälp av det dedikerade CameraWindow-programmet. Mer information finns i Startinstruktioner för programvara.
• Korrigering av objektivaberration kan endast användas med vissa kamera- och objektivmodeller.
• Automatisk dammborttagning och andra funktioner som är specifika för EOS kan inte användas.
Operativsystem Mac OS X 10.7 till 10.9
Dator
Macintosh med något av ovanstående operativsystem förinstallerat
Processor* Intel-processor
RAM-minne Minst 1 GB
Visning
Upplösning: 1 024 × 768 eller mer
Färger: Tusentals eller fler
Bildtyp Filnamnstillägg
RAW-bilder
RAW-bilder*
1
tagna med EOS-kamera, utom EOS DCS1 och EOS DCS3
RAW-bilder*
2
som har tagits med
PowerShot-kameror
.CR2
.TIF
.CRW
JPEG-bilder
JPEG-bilder som är kompatibla med
Exif 2.2, 2.21 eller 2.3
.JPG, .JPEG
TIFF-bilder TIFF-bilder som är kompatibla med Exif .TIF, .TIFF4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Inledning
Kortfattat innehåll
Avancerade funktioner
Avancerad bildredigering och utskrift
Redigera
JPEG- och
TIFF-bilder
Index
Behandla ett stort antal bilder
Övrig information
Grund-funktioner
Ladda ned bilder till datorn
Ladda ned bilder genom att ansluta kameran till datorn sid. 7
Ladda ned bilder med hjälp av en kortläsare sid. 9
Visa och kontrollera RAW-bilder
Snabbt förstora delar av en bild sid. 11
Sortera bilder (bockmarkeringar, gradering)
sid. 18, sid. 19
Visa en bild som tagits samtidigt som RAW-bild och
JPEG-bild som en enda bild
sid. 22
Visa bilderna i listan med tumnagelbilder med hög upplösning sid. 23
Kontrollera fotograferingsinformation, t.ex. fotograferingsdatum
sid. 10, sid. 23
Redigera RAW-bilder (ställa in)
Ställa in ljusstyrka
Använda automatisk inställning
Ändra bildstilen
sid. 12, sid. 26
sid. 33
sid. 26
Skärpa modulering och färgkontraster (kontrast) sid. 29
Ändra till friskare hudton (färgton) sid. 30
Ändra till kraftigare bildfärger (färgmättnad) sid. 30
Ändra till skarpare bild (skärpa) sid. 31
Ändra till en naturligare färgton (vitbalans) sid. 28
Ändra en bild till svartvit eller sepiatoner (monokrom) sid. 30
Beskära och ställa in vinkeln på en bild sid. 38
Ange ett sidförhållande som överensstämmer med pappersstorleken som bilden ska skrivas ut på
sid. 38
Ta bort damm som kommit med på bilden
sid. 75, sid. 77
Ta bort oönskade delar i en bild sid. 79
Autokorrigera RAW-bilder med Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering)
sid. 61
Ändra ljusstyrkan för skuggor och högdagrar sid. 57
Minska bildbrus sid. 62
Korrigera objektivaberration sid. 63
Använda den digitala objektivkorrigeringen sid. 70
Använda en bildstilsfil sid. 59
Redigera effektfullt sid. 34
Redigera en bild och jämför samtidigt med bilden före och efter inställning
sid. 53
Synkronisera flera bilder sid. 54
Visa ett område bortom det inställda intervallet som en varning (vitpunkts-/svartpunktsvarning)
sid. 55
Återställa en inställd bild till det skick som gällde vid fotograferingen sid. 43
Sammansatta bilder sid. 80
Skapa HDR-bilder (High Dynamic Range) sid. 83
Skriva ut
Skriva ut snyggt med en Canon-skrivare
sid. 43, sid. 89, sid. 90, sid. 91
Återge färgen naturligt på motivet vid utskrift
sid. 43, sid. 89, sid. 90, sid. 91
Skriva ut med fotograferingsinformation sid. 87
Skriva ut tumnagelbilder sid. 88
Få färgen som visas på skärmen att
överensstämma med utskriftsresultatet
sid. 95
Konvertera bilder
Konvertera en RAW-bild till en JPEG-bild
sid. 42, sid. 102
Redigera i Photoshop
sid. 79, sid. 103
Utföra satsvis behandling sid. 102
Redigera (ändra) en JPEG-bild sid. 106
Kortfattat innehåll1
5
1
2
3
4
5
Inledning
Kortfattat innehåll
Avancerade funktioner
Avancerad bildredigering och utskrift
Redigera
JPEG- och
TIFF-bilder
Index
Behandla ett stort antal bilder
Övrig information
Grund-funktioner
Grundfunktioner
Här förklaras grundfunktionerna – hur du laddar ned bilderna från din kamera till datorn, och hur du kontrollerar, redigerar, sparar och skriver ut en nedladdad RAW-bild.
Starta DPP................................................................. 6
Visning i huvudfönstret ................................................. 6
Ladda ned bilder till datorn ........................................ 7
Ladda ned bilder med kortläsaren................................ 9
Visa en bild.............................................................. 10
Visa bilder som tumnagelbilder i huvudfönstret.......... 10
Ändra storlek på tumnagelbilder............................. 10
Förstora och visa en bild i redigeringsfönstret............ 11
Förstora och visa ett visst område.......................... 11
Ställa in en bild ........................................................ 12
Om verktygspaletten................................................... 12
Om recept................................................................... 12
Spara en bild ........................................................... 13
Spara.......................................................................... 13
Skriva ut en bild....................................................... 14
Skriva ut...................................................................... 14
Avsluta DPP ............................................................ 146
1
2
3
4
5
Inledning
Kortfattat innehåll
Avancerade funktioner
Avancerad bildredigering och utskrift
Redigera
JPEG- och
TIFF-bilder
Index
Behandla ett stort antal bilder
Övrig information
Grund-funktioner
Starta DPP
Klicka på ikonen i Dock.
DPP startar och huvudfönstret (fönstret [Folder/Mapp]) visas.
Klicka
Huvudfönstret (fönstret [Folder/Mapp])
I huvudfönstret kan du med hjälp av flikarna välja fönstret [Folder/Mapp] eller fönstret [Collection/Samling]. I fönstret [Folder/Mapp] visas de bilder som finns i mappar på datorn, och i fönstret [Collection/Samling]
(sid. 36) visas bilder som användaren har valt slumpmässigt ur en eller flera mappar och samlat ihop.
Om inget annat anges kommer fönstret [Folder/Mapp] från och med nu att beskrivas som huvudfönstret.
Visning i huvudfönstret
Fönstret [Folder/Mapp]
Fönstret [Collection/Samling]7
1
2
3
4
5
Inledning
Kortfattat innehåll
Avancerade funktioner
Avancerad bildredigering och utskrift
Redigera
JPEG- och
TIFF-bilder
Index
Behandla ett stort antal bilder
Övrig information
Grund-funktioner
Ladda ned bilder till datorn
Anslut kameran till datorn med den medföljande kabeln och ladda ned bilderna som sparats på minneskortet i kameran.
Använd kameraprogramvaran ”EOS Utility” från DPP för nedladdning av bilder.
1
Välj plats att spara bilderna på.
Välj plats att spara på i mappområdet till vänster i huvudfönstret.
När du skapar en mapp kan du läsa mer på sid. 50.
2
Starta EOS Utility.
Välj menyn [Tools/Verktyg] [Start EOS Utility/Starta EOS Utility].
EOS Utility startar.
EOS Utility (hur objekt visas beror på vilken kamera som är ansluten)8
1
2
3
4
5
Inledning
Kortfattat innehåll
Avancerade funktioner
Avancerad bildredigering och utskrift
Redigera
JPEG- och
TIFF-bilder
Index
Behandla ett stort antal bilder
Övrig information
Grund-funktioner
3
Anslut kameran till datorn och sätt på kameran.
Anslut kameran och datorn med den gränssnittskabel som levererades med kameran och sätt på kameran.
Detaljerad information om anslutning av kameran till datorn finns i ”EOS Utility Användarhandbok” (elektronisk handbok i PDF-format).
4
Ladda ned bilder.
Nedladdningen av bilder startar.
De nedladdade bilderna sparas i den mapp som valdes i steg 1 och visas i huvudfönstret för DPP.
De nedladdade bilderna sorteras efter datum i mappen och sparas.
Klicka
Om du laddar ned bilderna med EOS Utility blir det enklare att organisera dina bilder eftersom de laddas ned, sorteras och sparas i mappar efter datum.
Fördelar med att använda EOS Utility för bildnedladdning
Det går inte att starta EOS Utility från fönstret [Collection/
Samling] (sid. 6, sid. 36).
När EOS Utility har startats från DPP kan du inte använda följande funktioner.
• Snabbkollsfönstret (sid. 16)
• Beskära och ställa in vinkeln på en bild (sid. 38, sid. 114)
• Digital objektivkorrigering (sid. 70)
• Sätta samman bilder (sid. 80)
• Skapa HDR-bilder (High Dynamic Range) (sid. 83)
• Dammborttagning (kopieringsstämpeln)
(sid. 75 till sid. 79, sid. 117 till sid. 121)
• Ändra filnamn satsvis (namnändringsfunktion) (sid. 104)
• Skriva ut med Easy-PhotoPrint EX eller Easy-PhotoPrint
(Plug-in printing (Skriv ut med tilläggsprogram)) (sid. 43, sid. 46)
• Överföra bilder till Photoshop (sid. 79)
• Spara bilder satsvis (satsvis behandling) (sid. 102)9
1
2
3
4
5
Inledning
Kortfattat innehåll
Avancerade funktioner
Avancerad bildredigering och utskrift
Redigera
JPEG- och
TIFF-bilder
Index
Behandla ett stort antal bilder
Övrig information
Grund-funktioner
Du kan också ladda ned bilder till datorn med hjälp av en kortläsare från en annan tillverkare.
1
Sätt in minneskortet i kortläsaren.
2
Öppna en ikon för en flyttbar skiva i mappområdet och flytta mappen [DCIM] därifrån till en lämplig plats, t.ex. [Desktop/Skrivbordet].
Mappen [DCIM] laddas ned till datorn.
Alla bilder sparas i mappenheter inuti mappen [DCIM].
Ladda ned bilder med kortläsaren
3
Visa de bilder som laddats ned till datorn.
I mappen [DCIM] som kopierats till skrivbordet väljer du den mapp där bilderna har sparats.
Bilderna i mappen visas i huvudfönstret för DPP.
Genom att markera minneskortsmappen direkt i DPP visas bilderna i mappen i DPP och du kan kontrollera de tagna bilderna.
Kontrollera innan du laddar ned bilder
Det kan ta tid att kopiera till datorn om det finns många bilder på minneskortet.
Mer information om [DCIM]-mappstrukturen och filnamnen på bilderna finns i ”Mappstruktur och filnamn på minneskortet” i ”EOS
Utility Användarhandbok” (elektronisk handbok i PDF-format).10
1
2
3
4
5
Inledning
Kortfattat innehåll
Avancerade funktioner
Avancerad bildredigering och utskrift
Redigera
JPEG- och
TIFF-bilder
Index
Behandla ett stort antal bilder
Övrig information
Grund-funktioner
Bilder som laddats ned till datorn visas som tumnagelbilder i huvudfönstret. Du kan dubbelklicka på en bild om du vill öppna redigeringsfönstret och visa en större version av bilden.
Visa bilder som tumnagelbilder i huvudfönstret
Huvudfönstret
Rotera markerad bild
Markera bilden genom att klicka på den
Visar tumnagelbilder av alla bilder i den mapp som är markerad i mappområdet till vänster
Bilder som visas med ikonen [ ] är filmfiler och kan inte spelas upp i DPP.
Om meddelandet [Insufficient memory./Otillräckligt minne.] visas så finns det för många bilder i en mapp. Minska antalet bilder i en mapp genom att dela upp dem i mindre mappar.
När information om sidförhållande läggs till i en bild tagen med EOS-
1D X, EOS-1D C, EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark
III, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D, EOS 70D, EOS 60D, EOS
700D, EOS 100D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 1200D, EOS M2 eller EOS M visas en beskuren version av bilden (sid. 38, sid. 114).
En översikt över funktionerna i huvudfönstret finns på sid. 127.
Ändra storlek på tumnagelbilder
Du kan ändra storleken på de bilder som visas som tumnagelbilder i huvudfönstret och visa dem med fotograferingsinformationen.
Välj menyn [View/Visa] önskat alternativ.
Visningen ändras till vald typ.
Visa en bild11
1
2
3
4
5
Inledning
Kortfattat innehåll
Avancerade funktioner
Avancerad bildredigering och utskrift
Redigera
JPEG- och
TIFF-bilder
Index
Behandla ett stort antal bilder
Övrig information
Grund-funktioner
Redigeringsfönstret visas.
Det kan ta en stund att rita om bilden.
Klicka på [ ] i det övre vänstra hörnet av redigeringsfönstret för att stänga det.
Förstora och visa en bild i redigeringsfönstret
Dubbelklicka
Redigerings-fönstret Verktygspaletten
När du väljer menyn [View/Visa] [AF Point/AF-punkt] i redigeringsfönstret kan du visa de valda AF-punkterna i kameran vid tidpunkten då bilden togs.
AF-punkterna visas dock inte för bilder vars bildstorlek har ändrats och sedan konverterats och sparats (sid. 42, sid. 137), bilder för vilka du har valt någon annan effekt än [Shot settings/Fotoinställningar] för korrigering av distorsionsaberration vid fotografering med fisheye-objektiv eller bilder för vilka inställningar för distorsionskorrigering och kromatisk aberrationsjustering angivits under RAW-bildbehandlingen i kameran.
En lista över funktionerna i redigeringsfönstret finns på sid. 130.
Förstora och visa ett visst område
Dubbelklicka på det område du vill förstora.
Området som du dubbelklickar på förstoras till 100 % (faktisk pixelstorlek). Om du väntar en stund blir bilden tydligare.
Dubbelklicka igen för att återställa till helskärm.
Ändra visningsposition genom att dra i bilden eller i visningspositionen för förstoringen i verktygspaletten.
Dubbelklicka
Visningsposition för förstoring i verktygspaletten
Ändra visningspositionen för förstoringen genom att dra i den
Välj menyn [View/Visa] [200 % view/Visa 200 %] eller [50 % view/Visa 50 %].
Visa en bild i en annan förstoringsgrad än 100 %
Du kan ändra på förstoringsgraden när du dubbelklickar (sid. 93).12
1
2
3
4
5
Inledning
Kortfattat innehåll
Avancerade funktioner
Avancerad bildredigering och utskrift
Redigera
JPEG- och
TIFF-bilder
Index
Behandla ett stort antal bilder
Övrig information
Grund-funktioner
Ställa in en bild
Med hjälp av verktygspaletten i redigeringsfönstret kan du göra en rad bildinställningar, som att ändra ljusstyrka eller bildstil. Du kan enkelt
återställa en bild till de ursprungliga inställningarna med hjälp av knappen [ ] även om du har gjort en felaktig ändring. Prova de olika inställningarna.
Som exempel förklaras här hur du ändrar ljusstyrkan i en bild.
Bildens ljusstyrka ändras i realtid efter varje ändring du gör.
Återställ bilden till originalinställningarna
Skjut reglaget åt vänster eller höger
Verktygspalette
Välj menyn [View/Visa] [Tool palette/Verktygspaletten].
Verktygspaletten visas inte
Du kan ställa in bilder med verktygspaletten genom att växla mellan registerbladen [RAW], [RGB], [NR/ALO] och [LENS/OBJEKTIV] enligt dina redigeringsbehov.
Eftersom inställningen som du utför med verktygspaletten (det sker en automatisk framkallningsbehandling varje gång) bara ändrar bildbehandlingsvillkoren förblir ursprungliga bilddata opåverkade i originalbilden. Du slipper därför problem med bildförsämring som uppstår vid redigering och du kan ändra på inställningarna för bilderna hur många gånger som helst.
Mer information om verktygspalettens olika funktioner finns i kapitel 2 och framåt.
I DPP sparas allt redigerat innehåll (information om bildbehandlingsvillkor) som utförs med verktygspaletten i en bild som information som kallas för ”recept” (sid. 99).
Om verktygspaletten
Om recept
Mer information om funktioner i verktygspaletten finns på sid. 131.13
1
2
3
4
5
Inledning
Kortfattat innehåll
Avancerade funktioner
Avancerad bildredigering och utskrift
Redigera
JPEG- och
TIFF-bilder
Index
Behandla ett stort antal bilder
Övrig information
Grund-funktioner
Spara en bild
Om du sparar enligt beskrivningen här kan du spara allt redigerat innehåll (recept) som utförts med verktygspaletten för RAW-bilden.
Välj menyn [File/Arkiv] [Save/Spara].
Redigerat innehåll (recept) sparas i bilden.
Med DPP kan du spara enligt följande beskrivningar enligt behov. Mer information om de olika sätten finns i kapitel 2 och framåt.
Save (Spara) (sid. 41)
Lägg till redigerat innehåll (recept) som utförts med verktygspaletten för en RAW-bild och spara.
Save as (Spara som) (sid. 41)
Lägg till redigerat innehåll (recept) som utförts med verktygspaletten för en RAW-bild och spara som en separat RAW-bild. Den ursprungliga RAW-bilden förblir opåverkad.
Add thumbnail to image and save (Lägg till tumnagelbild och spara)* (sid. 23)
Skapa en ny tumnagelbild till huvudfönstret och spara för varje bild.
Kvaliteten på bilderna i huvudfönstret förbättras och bilderna ritas om snabbare.
Convert and save (Konvertera och spara) (sid. 42)
Konvertera en ändrad RAW-bild till en JPEG- eller TIFF-bild och spara.
Den ursprungliga RAW-bilden förblir opåverkad.
Batch process (Behandla satsvis) (sid. 102)
Konvertera satsvis flera ändrade RAW-bilder till JPEG- eller
TIFF-bilder och spara.
De ursprungliga RAW-bilderna förblir opåverkade.
* Alternativet finns i huvudfönstret.
Spara14
1
2
3
4
5
Inledning
Kortfattat innehåll
Avancerade funktioner
Avancerad bildredigering och utskrift
Redigera
JPEG- och
TIFF-bilder
Index
Behandla ett stort antal bilder
Övrig information
Grund-funktioner
Skriva ut en bild
Du kan skriva ut bilder med en skrivare. Som exempel beskrivs sättet att skriva ut en bild på ett pappersark nedan.
Om du vill ställa in till exempel pappersformat väljer du menyn
[File/Arkiv] [Print/Skriv ut].
Med DPP kan du skriva ut enligt följande beskrivningar enligt behov.
Mer information om de olika utskriftssätten finns i kapitel 2 och framåt.
Skriva ut en bild (sid. 49)
Skriva ut med en bläckstråleskrivare från Canon (sid. 43, sid. 46)
Skriva ut med en avancerad Canon-skrivare (sid. 89)
Skriva ut med fotograferingsinformation (sid. 87)
Skriva ut en lista över tumnagelbilder (skriva ut kontaktkarta) (sid. 88)
1
Välj menyn [File/Arkiv] [Print/Skriv ut].
Dialogrutan [Print/Skriv ut] visas.
2
Skriv ut.
Ange de optimala inställningarna för utskrift av foto i skrivarens dialogruta för utskriftsinställningar och klicka på [Print/Skriv ut].
Utskriften startar.
Ändra pappersformat
Skriva ut
Avsluta DPP
Välj menyn [Digital Photo Professional] [Quit
Digital Photo Professional/Avsluta Digital Photo
Professional] i huvudfönstret.
DPP avslutas.
En dialogruta där du får bekräfta att bilderna ska sparas visas när du försöker avsluta DPP utan att spara den inställda bilden. Klicka på knappen [Yes to all/Ja till alla] om du vill spara redigerat innehåll
(recept) för alla inställda bilder.2
15
1
2
3
4
5
Inledning
Kortfattat innehåll
Avancerade funktioner
Avancerad bildredigering och utskrift
Redigera
JPEG- och
TIFF-bilder
Index
Behandla ett stort antal bilder
Övrig information
Grund-funktioner
Avancerade funktioner
Här beskrivs mer avancerade funktioner, från effektiv kontroll av bilder till olika sätt att redigera en bild, skriva ut en RAW-bild med en Canon-skrivare och sortera bilder.
Kontrollera/sortera bilder på ett effektivt sätt............ 16
Sortera bilder ............................................................. 18
Lägga till bockmarkeringar..................................... 18
Göra graderingar ................................................... 18
Sortera bilder i huvudfönstret..................................... 19
Lägga till bockmarkeringar i huvudfönstret ............ 19
Göra graderingar i huvudfönstret........................... 19
Arrangera bilder i huvudfönstret ................................ 20
Arrangera efter typ................................................. 20
Arrangera fritt......................................................... 21
Visa en RAW-bild och JPEG-bild som en enda bild..... 22
Förbättra kvaliteten på en bild i huvudfönstret.................. 23
Kontrollera bildinformation......................................... 23
Redigera en bild ....................................................... 25
Om verktygspaletten RAW ........................................ 25
Redigera med verktygspaletten i huvudfönstret .... 25
Ställa in ljusstyrka...................................................... 26
Ändra en bildstil ......................................................... 26
Bildstilsfil ................................................................ 27
Ställa in färgton genom att ändra vitbalans ............... 28
Ställa in färgton med vitbalansering med pipett......... 28
Ställa in kontrast ........................................................ 29
Ändra färgton och färgmättnad.................................. 30
Ställa in monokrom ................................................ 30
Justera bildskärpa...................................................... 31
Finjustering av bildskärpa ...................................... 32
Automatisk inställning av ljusstyrka och färg
(Tone Curve Assist (Tonkurvshjälpen))...................... 33
Effektfull redigering.................................................. 34
Redigera i bildredigeringsfönstret............................... 34
Ändra tumnagelpositionen till horisontell.................... 36
Samla och redigera bilder i fönstret Collection (Samling) ... 36
Beskära och ställa in vinkeln på en bild................... 38
Tillämpa redigerat innehåll på andra bilder ............. 41
Spara redigerat resultat........................................... 41
Spara redigeringsinnehåll i en RAW-bild.................... 41
Spara som JPEG- eller TIFF-bild ............................... 42
Redigera om bilder .................................................. 43
Skriva ut en bild....................................................... 43
Skriva ut fotografier med Canons bläckstråleskrivare kompatibla med Easy-PhotoPrint EX ......................... 43
Skriva ut fotografier med Canons bläckstråleskrivare kompatibla med Easy-PhotoPrint ............................... 46
Skriva ut fotografier med annan skrivare än Canons bläckstråleskrivare...................................................... 49
Organisera bilder..................................................... 49
Ta bort en oönskad bild.............................................. 49
Skapa en mapp att spara bilder i................................ 50
Flytta bilder................................................................. 50
Flytta bilder i mappar.................................................. 51
Registrera mappar som används ofta (registrera bokmärke)................................................................... 51
Organisera bokmärken ........................................... 5116
1
2
3
4
5
Inledning
Kortfattat innehåll
Avancerade funktioner
Avancerad bildredigering och utskrift
Redigera
JPEG- och
TIFF-bilder
Index
Behandla ett stort antal bilder
Övrig information
Grund-funktioner
Kontrollera/sortera bilder på ett effektivt sätt
Du kan förstora bilder som visas som tumnagelbilder i huvudfönstret och effektivt kontrollera varje bild. Du kan lägga till bockmarkeringar och sortera bilder i fem grupper.
1
Visa snabbkollsfönstret.
Klicka på knappen [Quick check/Snabbkoll].
Snabbkollsfönstret visas.
2
Klicka på [Next/Nästa] eller [Previous/Föregående] för att växla mellan de bilder som ska kontrolleras.
Alla bilder som visas i huvudfönstret kan kontrolleras i snabbkollsfönstret.
Snabbkollsfönstret
3
Dubbelklicka på det område du vill förstora.
Det område som du dubbelklickade på förstoras till 50 %.
Ändra visningsposition genom att dra i bilden.
Dubbelklicka igen för att återställa till helskärm.
Avsluta genom att klicka på [OK].
Dubbelklicka
När [AF Point/AF-punkt] har valts kan du visa de valda AF-punkterna i kameran vid tidpunkten då bilden togs. AF-punkter visas dock inte för bilder där bildstorleken har ändrats och som sedan konverterats och sparats (sid. 42, sid. 137), för bilder där inställningar har angetts vid RAW-bildbehandling i kameran för distorsionskorrigering och kromatisk aberrationsjustering och inte heller för bilder som är sammansatta, eller skapas som HDR-bilder
(High Dynamic Range).17
1
2
3
4
5
Inledning
Kortfattat innehåll
Avancerade funktioner
Avancerad bildredigering och utskrift
Redigera
JPEG- och
TIFF-bilder
Index
Behandla ett stort antal bilder

TXT / PDF

Available 19 files for PowerShot S90 View all >
HelpDrivers Since March 2000