Canon PowerShot A85 Download Drivers

Brugervejledning til kamera
Læs afsnittet Læs dette først (p. 7).
Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til
Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning til direkte udskrivning.

DIGITALT KAMERA Brugervejledning til kamera
DANSK
/
CEL-SE4MA240 © 2004 CANON INC. TRYKT I EU
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,
Tokyo 146-8501, Japan
Europa, Afrika og Mellemøsten
CANON Europa N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands
CANON (UK) LTD
For technical support, please contact the Canon Help Desk:P.O. Box 431, Wallington, Surrey, SM6 0XU, UK
Tel: (08705) 143723 Fax: (08705) 143340 http://www.canon.co.uk/Support/index.asp
CANON COMMUNICATION & IMAGE
FRANCE S.A.
102 Avenue du Général de Gaulle,
92257 LA GARENNE COLOMBES CEDEX, France
Tél : Hot line 08 25 00 29 23http://www.cci.canon.fr
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Postfach 100401, 47704 Krefeld, Germany
Customer Hotline: 0180/5006022 (0,12 € / Min.)http://www.canon.de
CANON ITALIA S.P.A.
Via Milano 8, I-20097 San Donato Milanese (MI), Italy
Tel: 02/8248.1 Fax: 02/8248.4604
Pronto Canon: 02/8249.2000
E-mail: [email protected] http://www.canon.it
CANON ESPAÑA S.A.
C/Joaquin Costa, 41 – 28002 Madrid, Spain
Tel. Atención al Cliente: 901.301.301
Help Desk: 906.301.255http://www.canon.es
CANON BELGIUM N.V. / S.A.
Bessenveldstraat 7, B – 1831 Diegem, Belgium
Tel.: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74
Helpdesk : 0900-10627http://www.canon.be
CANON LUXEMBOURG S.A.
Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg
Tel.: (0352) 48 47 961 Fax: (0352) 48 47 96232
Helpdesk : 900-74100http://www.canon.lu
CANON NEDERLAND N.V.
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The Netherlands
Tel.: 023 – 5 670 123 Fax: 023 – 5 670 124
Helpdesk: 023 – 5 681 681http://www.canon.nl
CANON DANMARK A/S
Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg, Danmark
Phone: +45 44 88 26 66http://www.canon.dk
CANON NORGE AS
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo,
Norway
Tlf: 22 62 93 21 Faks: 22 62 06 15
E-mail: [email protected]://www.canon.no
Finland
CANON OY
Kuluttajatuotteet
Huopalahdentie 24, PL1,
00351 Helsinki, Finland
HelpDesk 020 366 466 (pvm)
Internet: www.canon.fi
CANON SVENSKA AB
Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden
Helpdesk: 08-744 8620 Fax 08-744 8527http://www.canon.se
CANON (SCHWEIZ) AG
Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland
Consumer Imaging Group
Tel. 01-835-61 61
Hotline 0900 57 55 20 (CHF 2.13/min)http://www.canon.ch
Østrig
CANON GES.M.B.H.
Zetschegasse 11, A - 1230 Wien, Austria
Helpdesk Tel.: 01 66 146 412
Fax: 01 66 146 413http://www.canon.at
Portugal
SEQUE – SOC. NAC. EQUIP., S.A.
Pr. Alegria, 58 – 2ºC, 1269-149 Lisboa
Telef: (+351) 21 324 28 30 Fax: (+351) 21 347 27 51
E-mail: [email protected]://www.seque.pt
Østeuropa
CANON CEE GMBH
Oberlaaerstr 233, A-1100 Wien, Austria
Tel.: +43 1 680 88-0 Fax: +43 1 680 88-422
CIS
CANON NORTH-EAST OY
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, Finland
Tel.: +358 10 544 00 Fax: +358 10 544 10http://www.canon.ru
149_CEL_cover.fm Page 1 Wednesday, May 5, 2004 2:00 PMOversigt og brugervejledninger
Denne vejledning
Optagelse med kameraet
Canon Digital Camera Software Starter
Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer]
Installation af softwaren
Denne vejledning
Denne vejledning
Tilslutning af kameraet til en computer
Brugervejledning til direkte udskrivning
Brugervejledning til printeren
Brug af printeren og udskrivning
Indlæsning af billeder på en computer
Canon Digital Camera Software Starter
Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer]
Alle de standardindstillinger, der ændres via menuer og knapper, kan gendannes samtidig, undtagen [Dato/Tid], [Sprog] og [Video System] (p. 73).
(1) Standardindstillingen for blitzen er [Fra] i forbindelse med indstillingen [Løv] og [Fyrværkeri].
Følgende funktioner kan ikke vælges, når der er valgt [Fyrværkeri].
- Indstillingen [Auto] og [Til] for blitz
- Funktionen Rødøjereduktion
- AF-hjælpelys
- Valg af AF-system
- Makrotilstand
- AF-lås
- Manuel fokusering
(2) Fotoeffekterne [Sepia effekt] og [Sort/Hvid] kan ikke vælges.
(3) Hvidbalancen er indstillet til [Auto].
(4) Indstillingerne vælges automatisk af kameraet.
(5) ISO [Auto] kan ikke vælges.
Funktion
(1)
Se side ...
Hvidbalance
(2)

(3)
OOOOO–
(4)
O O O O O 81
Fotoeffekt – OOOOO–
(4)
O O O O O 85
ISO-følsomhed –
(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)
O O O O
(5)
84
Automatisk rotering
TIL O* O* O* O* O* O* O* * – O* O* O* O*
89
FRA O O O O O O O – O O O O
161
149_CEL_cover.fm Page 2 Wednesday, May 5, 2004 2:00 PM1
Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.
Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør. Canon påtager sig intet ansvar for eventuel beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker såsom brand osv., som forårsages af, at tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt (hvis batteripakken f.eks. forårsager lækage og/eller eksplosion). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.
01_Front.fm Page 1 Thursday, May 6, 2004 12:11 PM2
Kameraets temperatur
Hvis kameraet bruges i længere tid ad gangen, kan det blive varmt. Vær opmærksom på dette, og tag højde for det, hvis du bruger kameraet i længere tid.
Om LCD-skærmen
LCD-skærmen er produceret med finpræcisionsteknik. Mere end 99,99% af pixlerne vises i overensstemmelse med specifikationerne.
Mindre end 0,01% af pixlerne vises af og til forkert med sorte eller røde prikker.
Det har ingen betydning for det optagne billede og betyder ikke, at der er opstået en fejl.
Videoformat
Sæt kameraets videosignal til det, som bruges i dit lokalområde, inden du bruger kameraet sammen med et tv (s. 113).
Indstilling af sprog
Se side 24, hvis du vil ændre sprogindstillingen.
Læs afsnittet Læs dette først (s. 7), før du tager kameraet i brug.
Ansvarsfraskrivelse
Selvom der gøres alt for at sikre, at alle oplysninger i denne vejledning er korrekte og fyldestgørende, påtager vi os intet ansvar for fejl eller mangler. Canon forbeholder sig retten til når som helst uden forudgående varsel at ændre specifikationer på hardware og software, der er nævnt i denne vejledning.
Ingen del af denne vejledning må reproduceres, transmitteres, afskrives, lagres i arkiveringssystemer eller oversættes til andre sprog i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon.
Canon udsteder ingen garantier for skader i forbindelse med datafejl eller -tab, som følge af ukorrekt betjening af kameraet, softwaren,
CompactFlash
TM
-kortene (CF-kort), personlige computere, eksternt udstyr eller brug af CF-kort fra andre producenter.
01_Front.fm Page 2 Thursday, May 6, 2004 12:11 PM3
Varemærker
• Canon og PowerShot er varemærker tilhørende
Canon Inc.
• CompactFlash er et varemærke tilhørende
SanDisk Corporation.
• iBook, iMac og QuickTime er varemærker tilhørende Apple Computer Inc.
• Macintosh, PowerBook og Power Macintosh er varemærker tilhørende Apple Computer Inc. og er registreret i USA og andre lande.
• Microsoft, Windows og Windows NT er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
• Andre produktnavne og firmanavne, der er nævnt i brugervejledningen, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.
Copyright © 2004 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
01_Front.fm Page 3 Thursday, May 6, 2004 12:11 PM4
Indholdsfortegnelse
Tabeller over funktioner og betjening. Disse sider har en grå markering i højre hjørne, så de er lettere at finde.
Læs dette først 7
Læs her ..................................................................7
Sikkerhedsforanstaltninger.....................................8
Forebyggelse af funktionsfejl................................13
Komponentguide 14
Klargøring af kameraet 17
Installation af batterierne ......................................17
Installation af et CF-kort .......................................20
Indstilling af dato og tid.........................................22
Indstilling af sproget..............................................24
Grundlæggende funktioner 25
Sådan tændes og slukkes kameraet ....................25
Skift mellem optagelse og afspilning ....................26
Brug af LCD-skærmen..........................................28
Optagelse – Grundlæggende funktioner 33
Automatisk tilstand........................................33
Visning af et billede lige efter optagelse...............36
Brug af tilstandsvælgeren (motivzone).................38
Hurtig lukker........................................................38
Landskab ...........................................................38
Nattescene.........................................................38
Langsom lukker ..................................................38
Portræt ...............................................................38
Ændring af opløsning og komprimering ............... 40
Brug af blitzen ................................................. 42
Makrotilstand................................................... 44
Selvudløser .......................................................... 45
Digital zoom.......................................................... 46
Kontinuerlig optagelse.......................................... 47
Optagelse af panoramabilleder
(Kombiner billeder)............................................... 48
Specialmotivtilstand....................................... 51
Postkorttilstand.............................................. 53
Filmtilstand .................................................... 55
Afspilning – Grundlæggende funktioner 57
Visning af billeder ét ad gangen
(visning af enkeltbilleder)...................................... 57
Forstørrelse af billeder................................... 58
Visning af billeder i sæt på ni
(oversigtsvisning) ................................................. 58
Spring mellem billeder.......................................... 59
Visning/redigering af film...................................... 60
Sletning 63
Sletning af billeder enkeltvist ........................... 63
Sletning af alle billeder ......................................... 63
Optagelse – Avancerede funktioner 64
Valg af menuer og indstillinger............................. 64
02_TOC.fm Page 4 Thursday, May 6, 2004 12:11 PM5
Indholdsfortegnelse
Menuindstillinger og standardindstillinger.............67
Nulstilling af indstillingerne til standard.................73
Brug af tilstandsvælgeren (kreativ zone)..............74
Program-AE .....................................................75
Indstilling af lukkerhastigheden ........................75
Indstilling af blænden .......................................76
Manuel indstilling af lukkerhastighed og blænde ........................................................77
Skift mellem autofokustilstande............................78
Skift mellem lysmålingstilstande...........................79
Justering af eksponeringen ..................................80
Justering af tonen (hvidbalance) ..........................81
Ændring af ISO-følsomheden...............................84
Ændring af fotoeffekten ........................................85
Justering af blitzstyrken........................................86
Optageproblemer i forbindelse med autofokus.....87
Indstilling af den automatiske roteringsfunktion....89
Afspilning – Avancerede funktioner 91
Rotering af billeder på displayet ...........................91
Vedhæftning af lydmemoer til billeder ..................92
Auto visning .........................................................93
Beskyttelse af billeder...........................................94
Forskellige funktioner 96
Om udskrivning.....................................................96
DPOF-udskrivningsindstillinger ............................98
Indstillinger for billedoverførsel
(DPOF Transfer-række) ..................................... 102
Overførsel af billeder til en computer .................104
Krav til computersystemet .....................................104
Visning af billeder på et tv .................................. 112
Nulstilling af billednummeret .............................. 114
Tilpasning af kameraet (indstillinger for
Dette kamera).....................................................115
Registrering af indstillinger for Dette kamera ..... 116
Liste over meddelelser 120
Fejlfinding 122
Appendiks 128
Brug af strømsættene (sælges separat).............128
Brug af objektiverne (sælges separat) ............... 131
Vedligeholdelse af kameraet.............................. 134
Specifikationer 136
Batteriets ydeevne..............................................140
CF-kort og deres anslåede kapacitet
(antal billeder, som kan lagres) .......................... 141
Tip og oplysninger om fotografering 145
Indeks 147
Funktioner i de enkelte optagetilstande..............159
02_TOC.fm Page 5 Thursday, May 6, 2004 12:11 PM6
Indholdsfortegnelse
Anvendte symboler
Dette symbol angiver, at der er oplysninger om forhold, der kan påvirke kameraets funktion.
Dette symbol angiver, at der er supplerende oplysninger til de grundlæggende betjeningsprocedurer.
Ikoner under titellinjer viser betjeningstilstanden.
Som i eksemplet nedenfor, skal tilstandsvælgeren sættes på , , , , , , , , ,
, eller .
Brug af blitzen
Tilstands-vælger
02_TOC.fm Page 6 Thursday, May 6, 2004 12:11 PM7
Læs dette først
Læs her
Testbilleder
Før du begynder at fotografere vigtige motiver, anbefaler vi, at du tager nogle testbilleder for at kontrollere, at kameraet fungerer, og at du betjener det korrekt. Bemærk, at hverken Canon, nogen af Canons afdelinger, datterselskaber eller forhandlere kan holdes ansvarlige for skader, der er opstået som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder CompactFlash
TM
-kort, som resulterer i manglende optagelse af billeder eller optagelse i et format, der ikke er maskinlæsbart.
Advarsel mod krænkelse af ophavsret
Bemærk, at digitale Canon-kameraer er beregnet til personlig brug og aldrig bør bruges på en måde, der krænker eller er i modstrid med internationale eller nationale ophavsretlige regler og lovgivning.
Bemærk, at kopiering af billeder fra forestillinger, udstillinger eller kommercielle handlinger med et kamera eller andet udstyr i visse situationer kan opfattes som brud på ophavsretlig lovgivning eller andre juridiske rettigheder, selvom billedet måske bliver taget i personligt øjemed.
Begrænsning af garanti
Se det medfølgende hæfte Canon European Warranty System (EWS) for at få yderligere oplysninger om kameraets garanti.
Oplysninger om kontaktpersoner hos Canon-kundesupport finder du på bagsiden af dette hæfte eller på hæftet European Warranty System (EWS).
03_Read this first.fm Page 7 Thursday, May 6, 2004 12:12 PM8
Læs dette først
Sikkerhedsforanstaltninger
Før du bruger kameraet, skal du have læst og forstået de sikkerhedsregler, der er angivet herunder.
Sørg altid for at betjene kameraet korrekt.
Sikkerhedsreglerne på de følgende sider har til formål at sikre, at du betjener kameraet og dets tilbehør sikkert og korrekt, så du undgår personskade og beskadigelse af udstyret.
På de næste sider henviser ordet "udstyr" primært til selve kameraet, dets batterier, opladersættet
(sælges separat) og den kompakte strømadapter (sælges separat).
03_Read this first.fm Page 8 Thursday, May 6, 2004 12:12 PM9
Læs dette først
ADVARSLER
Ret ikke kameraet direkte mod solen eller andre stærke lyskilder, der kan beskadige dine øjne.
Udløs ikke blitzen tæt på menneskers eller dyrs øjne. Det intense lys fra blitzen kan beskadige synet.
Placer dig mindst én meter væk fra børn, når du optager med blitz.
Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde. Hvis et barn ødelægger kameraet eller dets batterier, kan det forårsage alvorlig personskade. Desuden kan remmen kvæle et barn, hvis den placeres rundt om barnets hals.
Forsøg ikke at skille kameraet ad eller at ændre nogen dele af udstyret, hvis det ikke er nøje beskrevet i denne vejledning. Hvis udstyret skilles ad eller ændres, kan det forårsage elektrisk stød med højspænding. Indvendige undersøgelser, ændringer eller reparationer bør foretages af kvalificerede servicemedarbejdere, der er autoriseret af kameraforhandleren, eller Canon-kundesupporttjeneste.
Undgå at berøre området omkring blitzen, hvis denne er beskadiget, da der er risiko for elektrisk stød med højspænding. Du må heller ikke berøre indvendige dele af udstyret, der er blevet blotlagt som følge af beskadigelse. Der er risiko for elektrisk stød med højspænding. Henvend dig hurtigst muligt til kameraforhandleren eller Canon-kundesupporttjeneste.
Hold øjeblikkeligt op med at bruge udstyret, hvis det begynder at ryge eller lugte underligt.
I modsat fald kan der opstå risiko for brand eller elektrisk stød. Sluk øjeblikkeligt for kameraet, fjern batterierne, eller tag netledningen ud af stikkontakten. Kontroller, at det holder op med at ryge eller lugte.
Henvend dig til kameraforhandleren eller nærmeste Canon-kundesupporttjeneste.
Hold straks op med at bruge udstyret, hvis du har tabt det, eller hvis kamerabeklædningen er beskadiget. I modsat fald kan der opstå risiko for brand eller elektrisk stød. Sluk øjeblikkeligt for kameraet, fjern batterierne, eller tag netledningen ud af stikkontakten. Henvend dig til kameraforhandleren eller nærmeste Canon-kundesupporttjeneste.
03_Read this first.fm Page 9 Thursday, May 6, 2004 12:12 PM10
Læs dette først
Undgå, at udstyret kommer i kontakt med eller dyppes i vand eller anden væske. Undgå, at der kommer væske ind i kameraet. Kameraet er ikke vandtæt. Aftør ydersiden af kameraet med en blød absorberende klud, hvis det kommer i kontakt med væske eller saltholdig luft. Hvis der kommer vand eller lignende ind i kameraet, skal du straks slukke kameraet og fjerne batterierne eller tage netledningen ud af stikkontakten. Fortsat brug af udstyret kan resultere i brand eller elektrisk stød.
Henvend dig til kameraforhandleren eller nærmeste Canon-kundesupporttjeneste.
Anvend ikke midler, der indeholder alkohol, benzen, fortynder eller andre letantændelige substanser, til rengøring eller vedligeholdelse af udstyret. Brug af sådanne midler kan forårsage brand.
Fjern netledningen med jævne mellemrum, og fjern støv og snavs fra stikket, ydersiden af stikkontakten og det omgivende område. I støvede, fugtige eller fedtede miljøer kan det støv, der med tiden samler sig omkring stikket, blive gennemfugtet og forårsage kortslutning, hvilket kan føre til brand.
Undlad at skære i, ødelægge, ændre eller placere tunge ting oven på netledningen. Dette kan forårsage kortslutning, der igen kan føre til brand eller elektrisk stød.
Rør ikke ved netledningen med våde hænder. Hvis du berører netledningen med våde hænder, er der risiko for elektrisk stød. Tag fat i den faste del af stikket, når du trækker netledningen ud af kontakten.
Hvis du trækker ledningen ud, mens du holder i den bøjelige del af stikket, risikerer du at ødelægge ledningen eller blotlægge det isolerende materiale eller kabeltrådene, hvilket giver risiko for brand eller elektrisk stød.
Brug af strømkilder, der ikke udtrykkeligt er anbefalet til dette udstyr, kan forårsage overophedning, forstyrrelser i udstyret, brand, elektrisk stød eller andre skader. Brug kun anbefalet elektrisk tilbehør.
Undlad at placere batterierne i nærheden af varmekilder eller udsætte dem for direkte flammer eller varme. Undlad ligeledes at nedsænke batterierne i vand. Det kan beskadige batterierne og medføre udsivning af ætsende væske, brand, elektrisk stød, eksplosion og alvorlig personskade.
03_Read this first.fm Page 10 Thursday, May 6, 2004 12:12 PM11
Læs dette først
Forsøg ikke at skille batterierne ad, ændre det eller opvarme dem. Det kan medføre en alvorlig risiko for eksplosion. Skyl omgående grundigt med vand, hvis du får batterivæske på huden, herunder øjnene og munden, eller tøjet.
Undlad at tabe eller udsætte batterierne for alvorlige slag, der kan ødelægge dem. Hvis der går hul på et batteri, kan det medføre udsivning af batterivæske og personskade.
Undgå at kortslutte batteripolerne med metalobjekter, f.eks. nøgleknipper. Det kan medføre overophedning, forbrændinger og andre skader.
Før du kasserer et batteri, skal du dække polerne med tape eller andet isolerende materiale for at forhindre direkte kontakt med andre objekter. Kontakt med metalliske dele på andre materialer i affaldscontainere kan forårsage brand eller eksplosion. Bortskaf om muligt batterierne i de specielle affaldscontainere til batterier.
Brug kun anbefalede batterier og tilbehør. Brug af batterier, der ikke udtrykkeligt er anbefalet til dette udstyr, kan forårsage eksplosioner eller lækager, der kan resultere i brand, personskade og skade på omgivelserne.
Hvis du bruger NiMH-batterier i AA-størrelse, må du kun bruge Canon NiMH-batterier i AA-størrelse og den oplader, der anbefales til brug sammen med disse batterier. Hvis du bruger en anden oplader, kan batterierne overophedes eller ødelægges med risiko for brand eller elektrisk stød.
Tag batteriopladerens eller den kompakte strømadapters stik ud af både kamera og stikkontakt, når batterierne er genopladet, og når kameraet ikke er i brug, for at forhindre risiko for brand og andre skader.
Kamerastikket på batteriopladerens og den kompakte strømadapters ledning er udelukkende beregnet til brug sammen med kameraet. Brug det ikke sammen med andre produkter eller batterier.
Det kan medføre risiko for brand eller andre skader.
Vær forsigtig, når du skruer vidvinkelkonverteren, telekonverteren, nærbilledobjektivet og konverteringsobjektivadapteren på (udstyr, der sælges separat). Hvis de går løs, falder af og knuses, kan splinterne forårsage personskade.
03_Read this first.fm Page 11 Thursday, May 6, 2004 12:12 PM12
Læs dette først
FORSIGTIG
Undgå at bruge, placere eller opbevare udstyret på steder med stærkt sollys eller høje temperaturer, f.eks. i forruden eller i bagagerummet i en bil. Hvis udstyret udsættes for kraftigt sollys og varme, kan batterierne begynde at lække, blive overophedede eller eksplodere, hvilket igen kan resultere i brand, forbrændinger eller anden personskade. Høje temperaturer kan også beskadige kamerabeklædningen. Sørg for god ventilation, når du bruger batteriopladeren til at oplade batterierne eller forsyne kameraet med strøm.
Undgå at opbevare udstyret på steder, hvor det er fugtigt eller støvet. Hvis det opbevares sådanne steder, kan det medføre risiko for brand, elektriske stød eller anden skade.
Undgå at slå kameraet mod noget hårdt eller støde det mod noget, når du bærer det om halsen eller holder det i remmen, da det kan medføre personskade eller beskadige udstyret.
Sørg for ikke at dække blitzen med fingrene eller dit tøj, når du optager. Det kan beskadige blitzen og få den til at udsende røg eller støj. Pas også på, at du ikke berører blitzens overflade lige efter optagelse af flere billeder hurtigt efter hinanden. Blitzen er varm, og du kan brænde dig.
Brug ikke blitzen, hvis der er snavs, støv eller andet på dens linse. Den varme, der derved skabes, kan beskadige blitzen.
Kontroller, at batteriopladeren sidder i en stikkontakt, der maksimalt har den nominelle spænding. Batteriopladerens stik varierer, afhængigt af landet.
Brug ikke batteriopladeren eller den kompakte strømadapter, hvis kablet eller stikket er beskadiget, eller hvis stikket ikke sidder helt inde i stikkontakten.
Lad ikke opladerens terminaler eller stik komme i kontakt med metalobjekter, f.eks. tegnestifter eller nøgler, og undgå at tilsmudse dem.
Hvis kameraet bruges i længere tid ad gangen, kan det blive varmt. Udvis forsigtighed, hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, da dine hænder kan blive generet af varmen.
03_Read this first.fm Page 12 Thursday, May 6, 2004 12:12 PM13
Læs dette først
Forebyggelse af funktionsfejl
Undgå felter med kraftig magnetisme
Placer aldrig kameraet i umiddelbar nærhed af elektriske motorer eller andet udstyr, der kan generere felter med kraftig elektromagnetisme. Hvis kameraet udsættes for felter med kraftig magnetisme, kan det resultere i fejl eller ødelagte billeddata.
Undgå kondensrelaterede problemer
Hvis udstyret flyttes hurtigt fra varme til kolde omgivelser, kan der opstå kondens (små vanddråber) på både ydre og indre overflader. Undgå dette ved at placere udstyret i en lufttæt, genlukkelig plastikpose og lade det akklimatisere sig, før du fjerner plastikposen.
I tilfælde af kondensvand indvendigt i kameraet
Hold øjeblikkeligt op med at bruge kameraet, hvis du opdager kondens.
Hvis du fortsætter med at bruge det, kan du beskadige udstyret. Fjern CF-kortet, batterierne eller den kompakte strømadapter fra kameraet, og brug det først igen, når fugten er helt fordampet.
Opbevaring i længere tid
Tag batterierne ud af kameraet eller batteriopladeren, og opbevar udstyret et sikkert sted, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid. Hvis du opbevarer kameraet i længere perioder med batterierne installeret, risikerer du, at batterierne lækker, hvilket kan beskadige kameraet.
Datoen, klokkeslættet og andre kameraindstillinger nulstilles muligvis til standardindstillingerne, hvis batterierne har været taget ud af kameraet i mere end tre uger.
03_Read this first.fm Page 13 Thursday, May 6, 2004 12:12 PM14
Du kan slutte kameraet til en computer eller printer vha. et af følgende kabler:Computer: Interfacekabel IFC-400PCU (følger med kameraet)
Printere med direkte udskrivningsfunktion (sælges separat)
• CP-printere: Interfacekabel IFC-400PCU (følger med kameraet) eller direkte interfacekabel DIF-100
(følger med CP-100/CP-10).
• Bubble Jet-printere:- Bubble Jet Direct-kompatible printere: Se brugervejledningen til Bubble Jet-printeren.
- PictBridge-kompatible printere: Interfacekabel IFC-400PCU (følger med kameraet)
• PictBridge-kompatible ikke-Canon-printere: Interfacekabel IFC-400PCU (følger med kameraet)
Se Systemkort eller Brugervejledning til direkte udskrivning, der fulgte med kameraet, for at få oplysninger om printere med direkte udskrivningsfunktion.
Zoomgreb
(s. 33, 46, 58, 59)
Udløserknap (s. 34)
Ringudløserknap
Højttaler
Optagetilstandsvælger (s. 38)
Knappen ON/OFF (s. 25)
Strømindikator (s. 16)
Søger
AF-hjælpelys (s. 36)
Rødøjereduktionslampe (s. 43)
Selvudløserlampe
Blitz (s. 42)
A/V Out-stik
(stik til lyd/video) (s. 112)
Linse
Ring
Stikdæksel
Mikrofon DIGITAL-stik (s. 107)
Komponentguide
04_Components guide.fm Page 14 Thursday, May 6, 2004 12:13 PM15
Komponentguide
* Undgå at svinge med kameraet, og lad det ikke ramme andre genstande, når du bærer eller holder det i håndledsremmen.
** LCD-skærmen er dækket med et tyndt plastikark, som beskytter den mod ridser under transport. Fjern den, før kameraet tages i brug.
Du kan få adgang til følgende funktioner ved at trykke på knappen (Udskriv/overfør).
• Udskrivning: Se Brugervejledning til direkte udskrivning (separat vejledning).
• Overførsel af billeder (kun Windows): Se side 104 i denne vejledning og Canon Digital Camera Software Starter
Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] (separat vejledning).
Blå: Klar til udskrivning/klar til overførsel af billeder.
Blinker blåt: Udskriver/overfører.
LCD-skærm** (s. 28)
Knappen MENU
(s. 65)
Indikatorer (s. 16)
Søger (s. 35)
Tilstandsknap
(s. 26)
Remholder
Montering af håndledsrem*
DC IN- stik (s. 131)
Knappen (Udskriv/overfør) (s. 109)
Dæksel til CF-kort (s. 20)
Multivælger ( / , (Makro)/ MF / , , )
Knappen SET
Knappen FUNC. (Funktion)/
(slet ét billede) (s. 63, 64)
Lås på batterilåg (s. 17)
Knappen DISP. (Display) (s. 28)
Hul til montering af trebenet stativ
04_Components guide.fm Page 15 Thursday, May 6, 2004 12:13 PM16
Komponentguide
Optagetilstandsvælger
Brug optagetil-standsvælgeren til at vælge en optagetilstand.: Auto (s. 33)
Kameraet vælger automatisk indstillinger.
• Motivzone
Kameraet vælger automatisk indstillinger efter billedkompositionstype.: Portræt(s. 38) : Landskab (s. 38): Nattescene(s. 38) : Hurtig lukker (s. 38): Langsom lukker (s. 38): Kombiner billeder (s. 38, 48): Specialmotiv (s. 38, 51) : Film (s. 55)
• Kreativ zone
Brugeren vælger eksponering, blændeåbning eller andre indstillinger for at opnå specielle effekter.: Program-AE (s. 75): Lukkerhastighedsprioritet AE (s. 75): Blændeåbningsprioritet AE (s. 76): Manuel eksponering (s. 77)
Kreativ zone
Motivzone
Auto
Indikatorer
Indikatorerne lyser eller blinker, når knappen
ON/OFF eller udløserknappen trykkes ned.
• Indikator ved siden af søger
(øverste indikator)
Grøn: Klar til optagelse/klar til at kommunikere
(via en computertilslutning)
Blinker grønt: Opstart/Optagelse til CF-kort/
Læsning af CF-kort/Sletning fra CF-kort/
Overførsel af data (under tilslutning til en computer)
Orange: Klar til optagelse (blitz til)
Blinker orange: Klar til optagelse (advarsel mod rystelse af kameraet)/Blitzen lader op
(når LCD-skærmen er tændt)
• Indikator ved siden af søger
(nederste indikator)
Gul: Makrotilstand/Manuel fokusering/AF-lås
Blinker gult: Fokuseringsvanskeligheder (selvom du kan trykke på udløserknappen, bør du prøve at bruge fokuslås eller justere fokus manuelt (s. 89))
• Strømindikator
Grøn: Der er tændt
04_Components guide.fm Page 16 Thursday, May 6, 2004 12:13 PM17
Klargøring af kameraet
Installation af b

TXT / PDF

Available 81 files for PowerShot A85 View all >
HelpDrivers Since March 2000