Canon PowerShot A85 Download Drivers

Kameran käyttöopas
Lue osa Lue tämä ensin (sivu 7).
Lisätietoja on myös Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Canon-digitaalikameran ohjelmiston aloitusopas] -levyllä ja Suora tulostus -käyttöoppaassa. CEL-SE4MA260 © 2004 CANON INC. PAINETTU EU:SSA
DIGITAALIKAMERA Kameran käyttöopas
SUOMI
/
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,
Tokyo 146-8501, Japan
Eurooppa, Afrikka ja Lähi-itä
CANON EUROPA N.V
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands
CANON (UK) LTD
For technical support, please contact the Canon Help Desk:P.O. Box 431, Wallington, Surrey, SM6 0XU, UK
Tel: (08705) 143723 Fax: (08705) 143340 http://www.canon.co.uk/Support/index.asp
CANON COMMUNICATION & IMAGE
FRANCE S.A
102 Avenue du Général de Gaulle,
92257 LA GARENNE COLOMBES CEDEX, France
Tél : Hot line 08 25 00 29 23http://www.cci.canon.fr
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Postfach 100401, 47704 Krefeld, Germany
Customer Hotline: 0180/5006022 (0,12 € / Min.)http://www.canon.de
CANON ITALIA S.P.A
Via Milano 8, I-20097 San Donato Milanese (MI), Italy
Tel: 02/8248.1 Fax: 02/8248.4604
Pronto Canon: 02/8249.2000
E-mail: [email protected]://www.canon.it
CANON ESPAÑA S.A
C/Joaquín Costa, 41 - 28002 Madrid, Spain
Tel. Atención al Cliente: 901.301.301
Help Desk: 906.301.255http://www.canon.es
CANON BELGIUM N.V. / S.A.
Bessenveldstraat 7, B - 1831 Diegem, Belgium
Tel.: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74
Helpdesk : 0900-10627http://www.canon.be
CANON LUXEMBOURG S.A
Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg
Tel.: (0352) 48 47 961 Fax: (0352) 48 47 96232
Helpdesk : 900-74100http://www.canon.lu
CANON NEDERLAND N.V.
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The Netherlands
Tel.: 023 - 5 670 123 Fax: 023 - 5 670 124
Helpdesk: 023 - 5 681 681http://www.canon.nl
CANON DANMARK A/S
Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg, Danmark
Phone: +45 44 88 26 66http://www.canon.dk
CANON NORGE AS
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norway
Tlf: 22 62 93 21 Faks: 22 62 06 15
E-mail: [email protected]://www.canon.no
Suomi
CANON OY
Kuluttajatuotteet
Huopalahdentie 24, PL1
00351 Helsinki
Helpdesk: 020 366 466 (pvm)
Internet: www.canon.fi
CANON SVENSKA AB
Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden
Helpdesk: 08-744 8620 Fax 08-744 8527http://www.canon.se
CANON (SCHWEIZ) AG
Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland
Consumer Imaging Group
Tel. 01-835-61 61
Hotline 0900 57 55 20 (CHF 2.13/min)http://www.canon.ch
Itävalta
CANON GES.M.B.H.
Zetschegasse 11, A - 1230 Wien, Austria
Helpdesk Tel.: 01 66 146 412
Fax: 01 66 146 413http://www.canon.at
Portugali
SEQUE - SOC. NAC. EQUIP., S.A.
Pr. Alegria, 58 - 2ºC, 1269-149 Lisboa
Telef: (+351) 21 324 28 30 Fax: (+351) 21 347 27 51
E-mail: [email protected]://www.seque.pt
Itä-Eurooppa
CANON CEE GMBH
Oberlaaerstr 233, A-1100 Wien, Austria
Tel.: +43 1 680 88-0 Fax: +43 1 680 88-422
CIS
CANON NORTH-EAST OY
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, Finland
Tel.: +358 10 544 00 Fax: +358 10 544 10http://www.canon.ru
149_CEL_cover.fm Page 1 Wednesday, May 5, 2004 9:16 AMVuokaavio ja oppaat
Tämä opas
Kuvaaminen kameralla
Ohjelmiston asentaminen
Tämä opas
Tämä opas
Kameran kytkeminen tietokoneeseen
Canon Digital Camera Software Starter Guide
Disk [Canon-digitaalikameran ohjelmiston aloitusopas -levy]
Suora tulostus -käyttöopas
Tulostimen käyttöopas
Tulostimen käyttäminen ja tulostaminen
Kuvien lataaminen tietokoneeseen
Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk
[Canon-digitaalikameran ohjelmiston aloitusopas -levy]
Valikkojen ja painikkeiden avulla muutetut asetukset voidaan palauttaa oletusarvoiksi kerralla. Tämä ei kuitenkaan koske [Päiväys/Aika]-, [Kieli]- ja [Videojärjest.]-asetuksia (s. 73).
(1) Salaman oletusasetus [Kasvillisuus]- ja [Ilotulitus]-vaihtoehdoissa on [Pois].
Seuraavia toimintoja ei voi määrittää [Ilotulitus]-kuvauksessa.
- salaman [Automaatti]- ja [Päällä]-asetus
- punasilmäisyyden vähennys
- tarkennuksen apuvalo
- automaattitarkennusjärjestelmän valinta
- makrokuvaus
- automaattitarkennuksen lukitus
- käsintarkennus
(2) Kuvatehosteita [Seepia] ja [Mustavalko] ei voi valita.
(3) Valkotasapainoasetuksena on [Automaatti].
(4) Kameran automaattisesti tekemät asetukset.
(5) ISO Herkkyys -asetuksen [Automaatti]-vaihtoehtoa ei voi valita.
Toiminto
(1) Katso sivut
Kuvatehoste –OOOOO–
(4)
O O O O O8 5
ISO-herkkyys –
(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)
O O O O
(5)
84
Automaattinen kääntö
Päällä O* O* O* O* O* O* O* * –O *O *O *O *
89
Pois OOOOOOO –OOOO
161
149_CEL_cover.fm Page 2 Wednesday, May 5, 2004 9:16 AM1
On suositeltavaa käyttää aitoja Canon-lisävarusteita.
Tämä digitaalikamera on suunniteltu toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla, kun sitä käytetään yhdessä alkuperäisten Canon-lisävarusteiden kanssa. Canon ei ole vastuussa vahingoista tai onnettomuuksista (kuten tulipalosta), jotka aiheutuvat muiden kuin alkuperäisten Canonin lisävarusteiden toimintahäiriöistä, kuten akun vuotamisesta tai räjähtämisestä. Huomaa, että takuu ei kata sellaisten vikojen korjauksia, jotka ovat aiheutuneet muiden kuin Canon-lisävarusteiden toimintahäiriöstä. Tällaisia korjauksia voidaan kuitenkin tehdä maksusta.
149_CEL_CUG.book Page 1 Tuesday, April 13, 2004 4:59 PM2
Kameran rungon lämpötila
Jos käytät kameraa pitkään yhtäjaksoisesti, sen runko voi lämmetä. Ota lämpeneminen huomioon ja ole varovainen käyttäessäsi kameraa yhtäjaksoisesti pitkään.
Nestekidenäyttö
Nestekidenäyttö on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla. Yli 99,99 prosenttia näytön pikseleistä toimii määritetyllä tavalla. Alle 0,01 prosenttia pikseleistä saattaa joskus välähtää väärin tai näkyä mustina tai punaisina pisteinä.
Tämä ei vaikuta tallennettavaan kuvaan, eikä kyse ole toimintahäiriöstä.
Videomuoto
Valitse kameran videosignaalimuodoksi television käyttämä muoto ennen käyttöä TV-vastaanottimen kanssa (s. 113).
Kieliasetus
Sivulla 24 on kieliasetuksen muuttamisohjeet.
Lue huolellisesti osa Lue tämä ensin (s. 7), ennen kuin käytät kameraa.
Rajoitukset
Tähän oppaaseen on pyritty sisällyttämään mahdollisimman täydelliset tiedot, mutta
Canon ei ole vastuussa mahdollisista virheistä tai puutteellisista tiedoista. Canon pidättää oikeuden muuttaa tässä oppaassa kuvatun laitteiston ja ohjelmiston ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
Tätä opasta tai sen osaa ei saa monistaa, lähettää, muuntaa toiseen muotoon, tallentaa tiedonhakujärjestelmään eikä kääntää muille kielille missään muodossa eikä millään tavalla ilman Canonin kirjallista lupaa.
Canon ei korvaa vahinkoja, jotka saattavat aiheutua tietojen vahingoittumisesta tai katoamisesta kameran, ohjelmiston,
CompactFlash

-korttien (CF-korttien), tietokoneiden tai oheislaitteiden virheellisen käytön tai toimintahäiriön tai muiden kuin
Canonin CF-korttien käyttämisen seurauksena.
149_CEL_CUG.book Page 2 Tuesday, April 13, 2004 4:59 PM3
Tietoja tavaramerkeistä
• Canon ja PowerShot ovat Canon Inc:n tavaramerkkejä.
• CompactFlash on SanDisk Corporationin tavaramerkki.
• iBook ja iMac ovat Apple Computer Inc:n tavaramerkkejä.
• Macintosh, PowerBook, Power Macintosh ja
QuickTime ovat Apple Computer Inc:n
Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Microsoft, Windows ja Windows NT ovat
Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Muut nimet ja tuotteet, joita ei ole mainittu edellä, saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Copyright © 2004 Canon Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
149_CEL_CUG.book Page 3 Tuesday, April 13, 2004 4:59 PM4
Sisällysluettelo
Toiminnot ja toimintotaulukot. Nämä sivut on helppo löytää, koska niiden oikeassa reunassa on varjostus.
Lue tämä ensin 7
Lue tämä.................................................................7
Turvaohjeita............................................................8
Toimintahäiriöiden estäminen...............................13
Kameran osat 14
Kameran ottaminen käyttöön 17
Paristojen asentaminen........................................17
CF-kortin asentaminen .........................................20
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen...............22
Kielen valitseminen...............................................24
Perustoiminnot 25
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.....................25
Kuvaamisen tai toiston valitseminen ....................26
Nestekidenäytön käyttäminen ..............................28
Kuvaaminen – Perustoiminnot 33
Automaattikuvaus ........................................33
Kuvan katsominen heti kuvaamisen jälkeen.........36
Valintakiekon käyttäminen (normaali kuvaus) ......38
Lyhyt valotus......................................................38
Maisema ...........................................................38
Yökuvaus...........................................................38
Pitkä valotus ......................................................38
Muotokuvaus.....................................................38
Tarkkuuden ja pakkaussuhteen muuttaminen...... 40
Salaman käyttäminen...................................... 42
Makrokuvaus.................................................. 44
Itselaukaisin.......................................................... 45
Digitaalinen zoomaus........................................... 46
Jatkuva kuvaaminen............................................. 47
Panoraamakuvien ottaminen (kuvien liittäminen).... 48
Erikoiskuvaus ................................................ 51
Postikorttitulostus .......................................... 53
Elokuvan kuvaaminen ................................... 55
Toisto – Perustoiminnot 57
Kuvien näyttäminen yksittäin
(yhden kuvan katselu) .......................................... 57
Kuvien suurentaminen ................................... 58
Kuvien katseleminen yhdeksän kuvan ryhminä (luettelokatselu) ...................................... 58
Siirtyminen kuvasta toiseen.................................. 59
Elokuvien katsominen ja muokkaaminen ............. 60
Poistaminen 63
Yksittäisten kuvien poistaminen...................... 63
Kaikkien kuvien poistaminen................................ 63
Kuvaaminen – Lisätoiminnot 64
Valikkojen ja asetusten valitseminen.................... 64
149_CEL_CUG.book Page 4 Tuesday, April 13, 2004 4:59 PM5
Sisällysluettelo
Valikkoasetukset ja niiden oletusarvot..................67
Oletusasetusten palauttaminen............................73
Valintakiekon käyttäminen (luova kuvaus) ...........74
Ohjelmoitu valotusautomatiikka .......................75
Suljinajan asettaminen .....................................75
Himmenninaukon asettaminen.........................76
Suljinajan ja aukon manuaalinen asettaminen ........77
Automaattitarkennustavan vaihtaminen ...............78
Eri valotusmittausmenetelmien valitseminen........79
Valotuksen korjaus ...............................................80
Sävyn korjaus (valkotasapaino)............................81
ISO-herkkyyden vaihtaminen ...............................84
Kuvatehosteen vaihtaminen .................................85
Salaman tehon säätäminen..................................86
Automaattitarkennuksen kannalta hankalat kohteet..................................................................87
Automaattinen kääntö -toiminnon asettaminen ....89
Toisto – Lisätoiminnot 91
Kuvien kääntäminen näytössä..............................91
Äänikommenttien liittäminen kuvaan....................92
Automaattinen toisto.............................................93
Kuvien suojaaminen .............................................94
Muita toimintoja 96
Tietoja tulostamisesta...........................................96
DPOF-tulostusasetukset.......................................98
Kuvansiirtoasetukset (DPOF-siirto)....................102
Kuvien lataaminen tietokoneeseen ....................104
Tietokoneen järjestelmävaatimukset .....................104
Kuvien katseleminen television avulla................ 112
Kuvanumeroinnin muuttaminen.......................... 114
Kameran mukauttaminen (Minun kamerani
-asetukset).......................................................... 115
Minun kamerani -asetusten rekisteröiminen.......116
Sanomaluettelo 120
Vianmääritys 122
Liite 128
(Erikseen myytävien) akkujen ja verkkolaitteiden käyttäminen........................................................128
(Erikseen myytävien) objektiivien käyttäminen...131
Kameran kunnossapito ja huolto........................134
Tekniset tiedot 136
Paristojen ja akkujen suorituskyky .....................140
CF-korttien arvioitu tallennuskyky
(tallennettavien kuvien määrä) ...........................141
Kuvausvihjeitä ja tietoja 145
Hakemisto 147
Eri kuvaustapojen toiminnot ...............................159
149_CEL_CUG.book Page 5 Tuesday, April 13, 2004 4:59 PM6
Sisällysluettelo
Käytetyt symbolit
Tällä merkillä ilmaistaan seikka, joka voi vaikuttaa kameran toimintaan.
Tämä merkki tarkoittaa lisätietoja, jotka täydentävät perustoimintaohjeita.
Otsikkorivien alla olevat symbolit esittävät toimintotiloja. Alla olevassa esimerkissä valintakiekon on oltava asennossa , , ,
, , , , , , , tai .
Salaman käyttäminen
Valintakiekko
149_CEL_CUG.book Page 6 Tuesday, April 13, 2004 4:59 PM7
Lue tämä ensin
Lue tämä
Testiotokset
Ennen kuin alat kuvata tärkeitä kohteita, kannattaa totutella kameran käyttöön ottamalla useita testikuvia.
Huomaa, että Canon ja sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät eivät ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että kameran tai sen lisävarusteen, esimerkiksi CompactFlash

-kortin, toimintahäiriö on estänyt kuvan tallentamisen kokonaan tai konelukukelpoisessa muodossa.
Varoitus tekijänoikeuksien rikkomisesta
Huomaa, että Canon-digitaalikamerat on tarkoitettu yksityiskäyttöön ja että niitä on käytettävä kansainvälisten ja kansallisten tekijänoikeuslakien ja -säännösten mukaisesti. Muista, että esitysten, näyttelyiden tai kaupallisten kohteiden kuvaaminen kameralla tai muulla laitteella saattaa loukata tekijänoikeuslakia tai muita säännöksiä, vaikka kuvat otettaisiinkin yksityiskäyttöön.
Takuurajoitukset
Tietoja kameran takuuehdoista on kameran mukana toimitetussa Canon European Warranty System
-kirjasessa.
Tietoja Canonin asiakastuesta on tämän kirjasen takaosassa ja Canon European Warranty System
-kirjasessa.
149_CEL_CUG.book Page 7 Tuesday, April 13, 2004 4:59 PM8
Lue tämä ensin
Turvaohjeita
Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti ja varmista, että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin käytät kameraa.
Varmista aina, että kameraa käytetään oikein.
Seuraavilla sivuilla olevien turvaohjeiden tarkoituksena on neuvoa kameran ja sen lisävarusteiden turvallisessa ja oikeassa käytössä, jotta vältyttäisiin henkilö- ja laitevahingoilta.
Seuraavilla sivuilla ”laite” tarkoittaa ensisijaisesti kameraa, paristoja, erikseen myytävää akku- ja latauslaitesarjaa sekä verkkolaitetta.
149_CEL_CUG.book Page 8 Tuesday, April 13, 2004 4:59 PM9
Lue tämä ensin
VAROITUKSIA
Älä suuntaa kameraa suoraan aurinkoa tai muuta kirkasta valonlähdettä kohti, koska silmäsi voivat vahingoittua.
Älä laukaise salamalaitetta lähietäisyydeltä ihmisen tai eläimen silmiin. Salamalaitteen kirkas valo saattaa vahingoittaa näköä. Varo erityisesti laukaisemasta salamalaitetta alle metrin etäisyydellä pienistä lapsista.
Älä jätä laitetta lasten ulottuville. Jos lapsi vaurioittaa kameraa tai akkuja vahingossa, hän voi loukkaantua vakavasti. Älä aseta kameran hihnaa lapsen kaulaan, sillä se saattaa aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Älä yritä purkaa tai muuttaa laitteen mitään osaa, ellei sitä ole kuvattu tässä oppaassa. Osien purkaminen tai muuttaminen saattaa aiheuttaa voimakkaan sähköiskun. Laitteen sisäosien tutkiminen sekä korjaus- ja muutostyöt on teetettävä kameran jälleenmyyjän tai Canonin asiakastukipalvelun valtuuttamalla huoltohenkilöllä.
Älä koske kameran salamaosaan, jos se on vahingoittunut, sillä voit saada sähköiskun. Älä koske myöskään mihinkään laitteen sisäosaan, joka on tullut näkyviin vaurion takia. Voit saada sähköiskun.
Ota mahdollisimman pian yhteys kameran jälleenmyyjään tai Canonin asiakastukipalveluun.
Jos laitteesta tulee savua tai myrkyllisiä höyryjä, lopeta sen käyttäminen heti. Voit aiheuttaa tulipalon tai saada sähköiskun. Katkaise kamerasta heti virta, poista kamerasta paristot tai akut ja irrota johto virtalähteestä. Varmista, että savun tai höyryjen tulo on lakannut. Ota yhteys kameran jälleenmyyjään tai lähimpään Canonin asiakastukipalveluun.
Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai jos kotelo on vahingoittunut. Voit aiheuttaa tulipalon tai saada sähköiskun. Katkaise kamerasta heti virta, poista kamerasta paristot tai akut ja irrota johto virtalähteestä. Ota yhteys kameran jälleenmyyjään tai lähimpään Canonin asiakastukipalveluun.
149_CEL_CUG.book Page 9 Tuesday, April 13, 2004 4:59 PM10
Lue tämä ensin
Älä altista laitetta vedelle tai muille nesteille äläkä upota sitä nesteeseen. Nesteitä ei saa päästä laitteen sisään. Kamera ei ole vedenpitävä. Jos kameran pinnalle pääsee nestettä tai suolaroiskeita, pyyhi kamera pehmeällä, imukykyisellä liinalla. Jos kameran sisään pääsee vettä tai muuta ainetta, katkaise kamerasta heti virta ja poista kamerasta paristot tai akut ja irrota johto virtalähteestä. Laitteen käytön jatkaminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Ota yhteys kameran jälleenmyyjään tai lähimpään Canonin asiakastukipalveluun.
Älä puhdista tai huolla laitetta aineilla, jotka sisältävät alkoholia, bentseeniä, maalinohennetta tai muita tulenarkoja nesteitä. Tällaisten aineiden käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon.
Irrota virtajohto säännöllisin väliajoin ja pyyhi sähköpistokkeeseen sekä pistorasian pinnalle ja sen ympäristöön kertynyt pöly ja lika. Pölyisessä, kosteassa tai likaisessa ympäristössä pistokkeeseen ajan myötä kerääntyvä pöly saattaa kerätä kosteutta ja aiheuttaa oikosulun, mikä voi aiheuttaa tulipalon.
Älä katkaise tai vahingoita verkkolaitteen johtoa, muuta sen rakennetta tai aseta sen päälle raskaita esineitä. Nämä toimet voivat aiheuttaa oikosulun ja siten tulipalon tai sähköiskun.
Älä käsittele virtajohtoa märin käsin. Voit saada sähköiskun. Kun irrotat johtoa pistorasiasta, tartu johdon pistokeosaan. Jos vedät johdosta, johtimet ja eristeet voivat vahingoittua tai tulla esiin, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Jos käytetään muuta kuin laitteeseen erityisesti suositeltua virtalähdettä, seurauksena saattaa olla ylikuumeneminen, laitteen vioittuminen, tulipalo, sähköisku tai muu vaara. Käytä vain suositeltuja virransyöttölaitteita.
Älä sijoita paristoja tai akkuja lämmönlähteiden läheisyyteen ja pidä ne kaukana liekeistä ja kuumuudesta. Älä myöskään upota niitä veteen. Seurauksena saattaa olla syövyttävän nesteen vuotaminen, tulipalo, sähköisku tai muu vakava vaurio.
Älä yritä purkaa, muuttaa tai kuumentaa paristoja tai akkuja. Seurauksena saattaa olla räjähdys ja vakavia henkilövahinkoja. Jos iho, silmät, suu tai vaatteet joutuvat kosketuksiin pariston sisällön kanssa, huuhtele ne heti juoksevalla vedellä.
149_CEL_CUG.book Page 10 Tuesday, April 13, 2004 4:59 PM11
Lue tämä ensin
Varo pudottamasta ja kolhimasta paristoja tai akkuja, sillä niiden kuoret voivat vaurioitua.
Seurauksena saattaa olla sisällön vuotaminen ja henkilövahinkoja.
Älä aiheuta oikosulkua koskettamalla paristojen tai akkujen napoja metalliesineillä, kuten avainrenkaalla. Tämä voi aiheuttaa ylikuumenemisen, palovammoja tai muita vammoja.
Ennen kuin hävität pariston tai akun, peitä sen liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä niin, etteivät ne pääse kosketuksiin muiden esineiden kanssa. Jos ne joutuvat kosketuksiin muiden esineiden metalliosien kanssa esimerkiksi jäteastiassa, seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys.
Käytetyt paristot ja akut on toimitettava erityisesti niitä varten tarkoitettuun jätteenkeräyspisteeseen.
Käytä vain tähän laitteeseen suositeltuja paristoja, akkuja ja lisävarusteita. Muiden kuin tähän laitteeseen suositeltujen varusteiden käyttö saattaa aiheuttaa räjähdyksen, vuotoja, tulipalon, loukkaantumisen tai aineellisen vaurion.
Jos käytät AA-kokoisia NiMH-akkuja, käytä vain Canonin AA-kokoisia NiMH-akkuja ja niiden kanssa käytettäväksi suositeltua latauslaitetta. Jos käytät muuta latauslaitetta, akut voivat ylikuumentua tai niiden muoto voi muuttua, mikä saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Irrota lataus- tai verkkolaite sekä kamerasta että pistorasiasta, kun akut on ladattu ja kun kamera ei ole käytössä. Muuten seurauksena saattaa olla tulipalo tai muu vaara.
Lataus- ja verkkolaitteen kameraliitäntä on tarkoitettu ainoastaan tälle kameralle. Älä käytä sitä muiden tuotteiden tai akkujen kanssa. Seurauksena saattaa olla tulipalo tai muu vaara.
Ole huolellinen, kun kiinnität kameraan erikseen myytävän laajakulmasovittimen, telelisäkkeen, lähikuvausobjektiivin tai objektiivisovittimen. Jos niitä ei ole kierretty kunnolla kiinni, ne voivat löystyä ja pudota, ja lasinsirut voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
149_CEL_CUG.book Page 11 Tuesday, April 13, 2004 4:59 PM12
Lue tämä ensin
VAROITUKSIA
Laitetta ei saa käyttää eikä säilyttää paikassa, jossa on voimakas auringonvalo tai hyvin korkea lämpötila. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi auton tai veneen kojelauta sekä tavaratila. Voimakas auringonvalo ja kuumuus saattavat aiheuttaa akkujen vuotamisen, ylikuumenemisen tai räjähdyksen, josta voi seurata tulipalo, palovammoja tai muita vammoja. Kuumuus saattaa aiheuttaa myös kotelon vääntymisen. Kun akkuja ladataan tai kameraa käytetään latauslaitteen avulla, on aina varmistuttava kameran ympäristön kunnollisesta ilmanvaihdosta.
Älä säilytä laitetta kosteissa tai pölyisissä tiloissa. Seurauksena saattaa olla tulipalo, sähköisku tai muu vaurio.
Kun kannat kameraa hihnassa, varo kolhimasta sitä, sillä seurauksena voi olla loukkaantuminen tai laitevaurio.
Kun kuvaat salamalla, varo peittämästä salamalaitetta sormellasi tai vaatteellasi. Salama voi vahingoittua ja alkaa savuta tai siitä alkaa kuulua ääntä. Älä myöskään kosketa salamalaitteen pintaa otettuasi monta kuvaa nopeasti peräkkäin. Molemmissa tapauksissa voit saada palovamman.
Älä käytä salamaa, jos sen pinnassa on likaa tai pölyä. Muuten salama kuumenee liikaa ja saattaa vahingoittua.
Varmista, että lataus- tai verkkolaite on kytkettynä oikeanlaiseen virtalähteeseen, jonka teho ei ylitä määritettyjä arvoja. Latauslaitteen pistokkeen malli vaihtelee alueittain.
Älä käytä lataus- tai verkkolaitetta, jos sen johto tai pistoke on vioittunut tai jos pistoke ei ole kunnollisesti kytkettynä virtalähteeseen.
Älä anna metalliesineiden (kuten paperiliittimien tai avainten) tai lian joutua kosketuksiin latauslaitteen liitäntäpintojen tai pistokkeen kanssa.
Jos käytät kameraa pitkään yhtäjaksoisesti, sen runko voi lämmetä. Jos käytät kameraa yhtäjaksoisesti pitkään, se voi kuumeta ja polttaa käsiäsi.
149_CEL_CUG.book Page 12 Tuesday, April 13, 2004 4:59 PM13
Lue tämä ensin
Toimintahäiriöiden estäminen
Vältä voimakkaita magneettikenttiä
Älä vie kameraa sähkömoottorien tai muiden voimakkaan magneettikentän tuottavien laitteiden lähelle.
Voimakas magneettikenttä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä ja pilata kuvatiedot.
Estä kosteuden tiivistyminen kameraan
Laitteen siirtäminen nopeasti kuumasta kylmään tai päinvastoin saattaa aiheuttaa kosteuden tiivistymisen laitteen ulko- ja sisäpinnoille. Voit välttää ongelman pitämällä kameraa ilmatiiviissä muovipussissa ja antamalla sen mukautua uuteen lämpötilaan hitaasti ennen pussista ottamista.
Jos kosteutta tiivistyy kameran sisään
Lopeta kameran käyttö heti, jos havaitset kosteuden tiivistymistä.
Käytön jatkaminen saattaa vaurioittaa laitetta. Poista kamerasta CF-kortti ja paristot tai akut ja irrota virtajohto. Älä käytä laitetta, ennen kuin kaikki kosteus on haihtunut.
Pitkäaikainen säilytys
Ellet aio käyttää kameraa pitkään aikaan, poista paristot tai akut kamerasta sekä latauslaitteesta ja säilytä laitteita turvallisessa paikassa. Jos paristot tai akut ovat kameran sisällä käyttämättöminä pitkään, niiden sisältö voi vuotaa ja ne saattavat vaurioittaa kameraa.
Huomaa kuitenkin, että päiväys-, aika- ja muut kamera-asetukset voivat palautua oletusasetuksiksi, jos kamerassa ei ole paristoja yli kolmeen viikkoon.
149_CEL_CUG.book Page 13 Tuesday, April 13, 2004 4:59 PM14
Liitä kamera tietokoneeseen tai tulostimeen käyttämällä jotakin seuraavista kaapeleista.
Tietokone: Liitäntäkaapeli IFC-400PCU (toimitetaan kameran mukana)
Suoratulostustoimintoa tukevat tulostimet (myydään erikseen)
• CP-tulostimet: Liitäntäkaapeli IFC-400PCU (toimitetaan kameran mukana) tai suoraliitäntäkaapeli DIF-100 (toimitetaan CP-100- ja
CP-10-tulostimen mukana)
• Kuplamustetulostimet:- Bubble Jet Direct -yhteensopivat tulostimet: Lisätietoja on kuplamustetulostimen käyttöoppaassa.
- PictBridge-yhteensopivat tulostimet: Liitäntäkaapeli IFC-400PCU (toimitetaan kameran mukana)
• Muiden kuin Canonin valmistamat PictBridge-yhteensopivat tulostimet: Liitäntäkaapeli IFC-400PCU (toimitetaan kameran mukana)
Lisätietoja suoratulostustoimintoa tukevista tulostimista on kameran mukana toimitetussa Järjestelmäkartassa tai Suora tulostus -käyttöoppaassa.
Zoomausvipu
(s. 33, 46, 58, 59)
Laukaisin (s. 34)
Renkaan vapautuspainike
Kaiutin
Valintakiekko (s. 38)
ON/OFF-painike (s. 25)
Virran merkkivalo (s. 16)
Etsimen ikkuna
Tarkennuksen apuvalo (s. 36)
Punasilmäisyyden vähennyslamppu (s. 43)
Itselaukaisun merkkivalo
Salama (s. 42)
A/V (audio/video) -ulostulo
Liitäntä (s. 112)
Objektiivi
Rengas
Liitännän kansi
Mikrofoni Digitaaliliitäntä (s. 107)
Kameran osat
149_CEL_CUG.book Page 14 Tuesday, April 13, 2004 4:59 PM15
Kameran osat
* Älä heiluttele kameraa tai kolauta sitä mihinkään, kun kannat sitä rannehihnasta.
** Nestekidenäytön pinnalla on ohut muovikalvo, joka suojaa näyttöä naarmuilta kuljetuksen aikana. Poista muovikalvo ennen kameran käyttämistä.
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä yhdellä (Tulostus/Jakaminen) -painikkeen painalluksella.
• Tulostaminen: Katso erillinen Suora tulostus -käyttöopas.
• Kuvien lataaminen (vain Windows): Lisätietoja on tämän oppaan sivulla 104 ja erillisellä Canon Digital Camera Software
Starter Guide Disk [Canon-digitaalikameran ohjelmiston aloitusopas] -levyllä.
Sininen: Valmis tulostamaan tai siirtämään kuvia
Vilkkuva sininen: Tulostaminen/siirtäminen
Nestekidenäyttö**
(s. 28)
MENU-painike
(s. 65)
Merkkivalot (s. 16)
Etsin (s. 35)
Tilanvalitsin
(s. 26)
Hihnanpidike
Rannehihnan kiinnittäminen*
DC IN
-liitäntä (s. 131)
(Tulostus/Jakaminen) -painike (s. 109)
CF-korttipaikan kansi (s. 20)
Yleisvalitsin ( / , (Makro) / MF (Käsintarkennus) / , , )
SET-painike
FUNC. (Toiminto) / (Yhden kuvan poisto) -painike (s. 63, 64)
Paristokannen lukko (s. 17)
DISP. (Näyttö) -painike (s. 28)
Jalustakierre
04_Components guide.fm Page 15 Tuesday, May 4, 2004 3:02 PM16
Kameran osat
Valintakiekko
Valitse kuvaustapa valintakiekon avulla.: Automaatti (s. 33)
Kamera valitsee asetukset automaattisesti.
• Normaali kuvaus
Kamera valitsee asetukset automaattisesti kuvan sommittelutavan mukaan.: Muotokuvaus (s. 38) : Maisemakuvaus (s. 38): Yökuvaus (s. 38) : Lyhyt valotus (s. 38): Pitkä valotus (s. 38): Kuvien liittäminen (s. 38, 48): Erikoiskuvaus (s. 38, 51) : Elokuva (s. 55)
• Luova kuvaus
Käyttäjä valitsee valotuksen, himmenninaukon tai muut asetukset saavuttaakseen haluamansa vaikutelman.: Ohjelmoitu valotusautomatiikka (s. 75): Suljinajan esivalintaa käyttävä automaattivalotus (s. 75): Aukon esivalintaa käyttävä valotus (s. 76): Manuaalinen valotus (s. 77)
Luova kuvaus
Normaali kuvaus
Auto-maatti
Merkkivalot
Merkkivalot palavat tai vilkkuvat, kun ON/OFF-painiketta tai laukaisinta painetaan.
• Etsimen vieressä oleva merkkivalo
(ylempi merkkivalo)
Vihreä: Tallennus voi alkaa / tiedonsiirto voi alkaa
(tietokoneyhteyden aikana)
Vilkkuva vihreä: Kamera käynnistyy / tallentaa
CF-kortille / lukee CF-kortilta / poistaa kuvaa
CF-kortilta / siirtää tietoja (tietokoneyhteyden aikana)
Oranssi: Tallennus voi alkaa (salama käytössä)
Vilkkuva oranssi: Tallennus voi alkaa (kameran tärähdysvaroitus) / salamavalo latautuu
(nestekidenäytön ollessa käytössä)
• Etsimen vieressä oleva merkkivalo (alempi merkkivalo)
Keltainen: Makrokuvaus / käsintarkennus / tarkennuksen lukitus
Vilkkuva keltainen: Tarkennusvaikeuksia (vaikka voit painaa laukaisinta, yritä käyttää tarkennuksen lukitusta tai käsintarkennusta (s. 89))
• Virran merkkivalo
Vihreä: Kameraan on kytketty virta
149_CEL_CUG.book Page 16 Tuesday, April 13, 2004 4:59 PM17
Kameran ottaminen käyttöön
Paristojen asentaminen
Kameran mukana toimitetaan neljä AA-kokoista alkaliparistoa. Voit käyttää myös erikseen myytäviä nikkelimetallihydridi (NiMH) -akkuja.
1 Varmista, että kamerasta on katkaistu virta.
2 Työnnä paristokannen lukkoa nuolen suuntaan ja avaa kansi.
3 Asenna paristot tai akut kuvassa esitetyllä tavalla.
4 Sulje paristokansi.
Älä katkaise virtaa tai avaa paristokantta, kun etsimen vieressä oleva merkkivalo vilkkuu vihreänä. Silloin kamera kirjoittaa, lukee tai poistaa kuvaa tai siirtää kuvaa CF-kortille tai -kortilta.
Jos kameraa käytetään pitkiä aikoja kerrallaan, on suositeltavaa käyttää virtalähteenä erikseen myytävää ACK600-verkkolaitesarjaa (s. 130).
Erikseen myytävän latauslaitesarjan avulla voit käyttää kamerassa ladattavia NiMH-akkuja (s. 128).
Positiivinen napa (+)
Negatii-vinen napa (-)
149_CEL_CUG.book Page 17 Tuesday, April 13, 2004 4:59 PM18
Kameran ottaminen käyttöön
Tärkeitä lisätietoja on kohdassa Paristojen ja akkujen suorituskyky (s. 140).
Tietoja akku- ja latauslaitesarjasta sekä
AA-kokoisista NiMH-akuista on erillisessä
Järjestelmäkartassa.
Paristojen ja

TXT / PDF

Available 81 files for PowerShot A85 View all >
HelpDrivers Since March 2000