Canon PowerShot A85 Download Drivers

Gebruikershandleiding
Lees het gedeelte Lees dit eerst (pagina 7).
Zie ook de Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Cd Startershandleiding voor Canon
Digital Camera-software] en de Gebruikershandleiding voor Direct Print.
DIGITALE CAMERA Gebruikershandleiding
NEDERLANDS
/
CEL-SE4MA280 © 2004 CANON INC. GEDRUKT IN DE EU
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,
Tokyo 146-8501, Japan
Europa, Afrika en Midden-Oosten
CANON EUROPA N.V
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands
CANON (UK) LTD
For technical support, please contact the Canon Help Desk:P.O. Box 431, Wallington, Surrey, SM6 0XU, UK
Tel: (08705) 143723 Fax: (08705) 143340 http://www.canon.co.uk/Support/index.asp
CANON COMMUNICATION & IMAGE
FRANCE S.A
102 Avenue du Général de Gaulle,
92257 LA GARENNE COLOMBES CEDEX, France
Tél : Hot line 08 25 00 29 23http://www.cci.canon.fr
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Postfach 100401, 47704 Krefeld, Germany
Customer Hotline: 0180/5006022 (0,12 € / Min.)http://www.canon.de
CANON ITALIA S.P.A
Via Milano 8, I-20097 San Donato Milanese (MI), Italy
Tel: 02/8248.1 Fax: 02/8248.4604
Pronto Canon: 02/8249.2000
E-mail: [email protected] http://www.canon.it
CANON ESPAÑA S.A
C/Joaquín Costa, 41 - 28002 Madrid, Spain
Tel. Atención al Cliente: 901.301.301
Help Desk: 906.301.255http://www.canon.es
CANON BELGIUM N.V. / S.A.
Bessenveldstraat 7, B - 1831 Diegem, Belgium
Tel.: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74
Helpdesk : 0900-10627http://www.canon.be
CANON LUXEMBOURG S.A
Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg
Tel.: (0352) 48 47 961 Fax: (0352) 48 47 96232
Helpdesk : 900-74100http://www.canon.lu
CANON NEDERLAND N.V.
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The Netherlands
Tel.: 023 - 5 670 123 Fax: 023 - 5 670 124
Helpdesk: 023 - 5 681 681http://www.canon.nl
CANON DANMARK A/S
Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg, Danmark
Phone: +45 44 88 26 66http://www.canon.dk
CANON NORGE AS
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norway
Tlf: 22 62 93 21 Faks: 22 62 06 15
E-mail: [email protected]://www.canon.no
Finland
CANON OY
Kuluttajatuotteet
Huopalahdentie 24, PL1
00351 Helsinki
Helpdesk: 020 366 466 (pvm)
Internet: www.canon.fi
CANON SVENSKA AB
Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden
Helpdesk: 08-744 8620 Fax 08-744 8527http://www.canon.se
CANON (SCHWEIZ) AG
Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland
Consumer Imaging Group
Tel. 01-835-61 61
Hotline 0900 57 55 20 (CHF 2.13/min)http://www.canon.ch
Oostenrijk
CANON GES.M.B.H.
Zetschegasse 11, A - 1230 Wien, Austria
Helpdesk Tel.: 01 66 146 412
Fax: 01 66 146 413http://www.canon.at
Portugal
SEQUE - SOC. NAC. EQUIP., S.A.
Pr. Alegria, 58 - 2ºC, 1269-149 Lisboa
Telef: (+351) 21 324 28 30 Fax: (+351) 21 347 27 51
E-mail: [email protected]://www.seque.pt
Oost-Europa
CANON CEE GMBH
Oberlaaerstr 233, A-1100 Wien, Austria
Tel.: +43 1 680 88-0 Fax: +43 1 680 88-422
CIS
CANON NORTH-EAST OY
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, Finland
Tel.: +358 10 544 00 Fax: +358 10 544 10http://www.canon.ru
149_CEL_cover.fm Page 1 Thursday, April 29, 2004 9:21 AMStroomdiagram en naslaghandleidingen
Deze handleiding
Opnamen maken met de camera
Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Cd
Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software]
De software installeren
Deze handleiding
Deze handleiding
De camera op een computer aansluiten
Canon Digital Camera Software Starter
Guide Disk [Cd Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software]
Gebruikershandleiding voor Direct Print
Gebruikershandleiding van de printer
De printer gebruiken en beelden afdrukken
Beelden downloaden naar een computer
De instellingen die u via de menu’s en knoppen hebt gewijzigd, kunnen allemaal tegelijkertijd worden ingesteld op de standaardwaarden, met uitzondering van [Datum/tijd], [Taal] en [Video Systeem] (s. 73).
(1) De standaardwaarde voor de flitser bij de modi [Flora] en [Vuurwerk] is [Uit].
De volgende functies kunnen niet worden geactiveerd in de modus [Vuurwerk].
- De instellingen [Auto] en [Aan] van de flitser
- Rode-ogenreductie
- AF-hulplicht
- AF-systeem selecteren
- Macromodus
- AF-vergrendeling
- Handmatige scherpstelling
(2) De foto-effecten [Sepia] en [Zwart/Wit] kunnen niet worden geselecteerd.
(3) De witbalans wordt ingesteld op [AUTO].
(4) Deze waarden worden automatisch ingesteld door de camera.
(5) De ISO-waarde [AUTO] kan niet worden geselecteerd.
Functie
(1) Zie pagina
Witbalans
(2)

(3)
OOOOO–
(4)
O O O O O8 1
Foto-effect –OOOOO–
(4)
O O O O O8 5
ISO-waarde –
(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)
O O O O
(5)
84
Beeld omkeren
Aan O* O* O* O* O* O* O* * – O* O* O* O*
89
Uit O O O O O O O – O O O O
161
149_CEL_cover.fm Page 2 Thursday, April 29, 2004 9:21 AM1
Het gebruik van originele accessoires van
Canon wordt aangeraden.
Dit product werkt het beste in combinatie met de originele accessoires van Canon. Canon is niet aansprakelijk voor enige beschadiging van dit product en/of ongelukken, zoals brand, enzovoort, veroorzaakt door het niet goed functioneren van accessoires van een ander merk dan Canon (bijvoorbeeld een lekkage en/of explosie van een batterij). Houd er rekening mee dat deze garantie niet van toepassing is op reparaties die voortvloeien uit het niet goed functioneren van accessoires van een ander merk dan Canon, hoewel u wel om dergelijke reparaties kunt verzoeken, waarbij de kosten voor uw rekening zijn.
149_CEL_CUG.book Page 1 Wednesday, April 14, 2004 9:41 AM2
Temperatuur van de camerabehuizing
Als u de camera gedurende langere tijd gebruikt, kan de camerabehuizing warm worden. Houd hier rekening mee en wees voorzichtig als u de camera gedurende langere tijd gebruikt.
Het LCD-scherm
Het LCD-scherm is gefabriceerd met extreem hoge precisietechnieken. Meer dan 99,99% van de pixels voldoet aan de specificaties. Minder dan
0,01% van de pixels kan soms weigeren of als zwarte of rode puntjes verschijnen.
Dit is niet van invloed op het opgenomen beeld en duidt niet op een defect.
Videosignaalindeling
Stel de in uw regio gebruikte videosignaalindeling in op de camera voor u deze aansluit op een televisiescherm (p. 113).
Taalinstelling
Op pagina 24 leest u hoe u de taal instelt.
Lees het gedeelte Lees dit eerst (p. 7) voordat u de camera gebruikt.
Afwijzing van aansprakelijkheid
We hebben ernaar gestreefd de informatie in deze handleiding volledig en accuraat weer te geven, maar aanvaarden geen aansprakelijk-heid voor mogelijke fouten of weglatingen.
Canon behoudt zich het recht voor de specificaties van de hierin beschreven hardware en software te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Niets uit deze handleiding mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, verzonden, overgezet, opgeslagen in een opzoeksysteem of in een andere taal worden vertaald zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon.
Canon biedt geen garantie voor schade als gevolg van beschadigde of verloren gegevens wegens onjuist gebruik van of storing aan de camera, de software, de CompactFlash
TM
-kaarten (CF-kaarten), pc’s, randapparatuur of het gebruik van CF-kaarten anders dan die van Canon.
149_CEL_CUG.book Page 2 Wednesday, April 14, 2004 9:41 AM3
Informatie over handelsmerken
• Canon en PowerShot zijn handelsmerken van
Canon, Inc.
• CompactFlash is een handelsmerk van SanDisk
Corporation.
• iBook en iMac zijn handelsmerken van Apple
Computer, Inc.
• Macintosh, PowerBook, Power Macintosh en
QuickTime zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
• Microsoft, Windows en Windows NT zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Andere namen en producten die hierboven niet zijn genoemd, zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.
Copyright © 2004 Canon Inc. Alle rechten voorbehouden.
149_CEL_CUG.book Page 3 Wednesday, April 14, 2004 9:41 AM4
Inhoudsopgave
Functieoverzichten en tabellen. Deze pagina's zijn grijs gemarkeerd zodat u ze gemakkelijker kunt vinden.
Stroomdiagram en naslaghandleidingen 2
Lees dit eerst 7
Lees de volgende tekst aandachtig door................7
Veiligheidsvoorschriften..........................................8
Defecten voorkomen ............................................13
Onderdelenoverzicht 14
De camera voorbereiden 17
De batterijen plaatsen...........................................17
Een CF-kaart plaatsen..........................................20
De datum en tijd instellen .....................................22
De taal instellen....................................................24
Basisfuncties 25
De camera aan- of uitzetten .................................25
Schakelen tussen opnemen en afspelen..............26
Het LCD-scherm gebruiken..................................28
Opnamen maken – basisprocedures 33
Automatische modus...................................33
Opnamen direct bekijken......................................36
Het keuzewiel gebruiken (beeldzone) ..................38
Korte sluitertijd...................................................38
Landschap ........................................................38
Nachtopname ....................................................38
Lange sluitertijd..................................................38
Portret ...............................................................38
De resolutie en de compressie wijzigen............... 40
De flitser gebruiken........................................... 42
Macromodus .................................................. 44
Zelfontspanner ..................................................... 45
Digitale zoom........................................................ 46
Continu-opnamen................................................. 47
Panoramaopnamen maken (Stitch Hulp) ...... 48
Speciale opname........................................... 51
Afdrukken op briefkaartformaat ..................... 53
Films.............................................................. 55
Weergeven – basisprocedures 57
Beelden afzonderlijk weergeven
(enkelvoudige weergave) ..................................... 57
Beelden vergroten.......................................... 58
Negen beelden tegelijk bekijken (indexweergave) ...58
Door opnamen springen....................................... 59
Films bekijken en bewerken................................. 60
Wissen 63
Afzonderlijke beelden wissen.......................... 63
Alle beelden wissen.............................................. 63
Opnamen maken – geavanceerde functies 64
Menu's en instellingen selecteren ........................ 64
149_CEL_CUG.book Page 4 Wednesday, April 14, 2004 9:41 AM5
Inhoudsopgave
Menuopties en standaardinstellingen...................67
Alle standaardwaarden herstellen ........................73
Het keuzewiel gebruiken (creatieve zone)............74
Automatische belichtingsmodus.......................75
De sluitertijd instellen .......................................75
Het diafragma instellen ....................................76
De sluitertijd en het diafragma handmatig instellen....77
Schakelen tussen modi voor automatisch scherpstellen ........................................................78
Verschillende methoden voor lichtmeting gebruiken .....79
Belichtingscompensatie instellen..........................80
De toon (witbalans) aanpassen............................81
De ISO-waarde wijzigen.......................................84
Het foto-effect wijzigen .........................................85
De intensiteit van de flitser aanpassen.................86
Onderwerpen die problemen opleveren voor automatisch scherpstellen....................................87
De functie Beeld omkeren instellen......................89
Weergeven – geavanceerde functies 91
Beelden in het display roteren..............................91
Geluidsmemo’s aan beelden toevoegen ..............92
Automatisch afspelen ...........................................93
Beelden beveiligen ...............................................94
Diverse functies 96
Informatie over afdrukken.....................................96
DPOF-afdrukinstellingen ...................................... 98
Instellingen voor beeldverzending (DPOF-verzendopties) ...................................................... 102
Beelden downloaden naar een computer........... 104
Systeemvereisten voor de computer .....................104
Beelden weergeven op een tv............................ 112
De bestandsnummering opnieuw instellen......... 114
De camera-instellingen aanpassen (instellingen voor Mijn camera)............................................... 115
De instellingen voor Mijn camera vastleggen..... 116
Overzicht van berichten 120
Problemen oplossen 122
Bijlage 128
De opladersets gebruiken (apart verkrijgbaar)... 128
De lenzen gebruiken (apart verkrijgbaar)........... 131
Onderhoud en verzorging van de camera.......... 134
Specificaties 136
Batterijprestaties................................................. 140
Typen CF-kaarten en geschatte capaciteit
(op te nemen beelden) ....................................... 141
Tips en informatie over het maken van foto’s 145
Index 147
Beschikbare functies in de verschillende opnamemodi....... 159
149_CEL_CUG.book Page 5 Wednesday, April 14, 2004 9:41 AM6
Inhoudsopgave
Gebruikte symbolen
Met dit pictogram worden zaken aangege-ven die de werking van de camera kunnen beïnvloeden.
Met dit pictogram worden onderwerpen aangegeven die een aanvulling vormen op de basisprocedures.
Pictogrammen onder titelbalken geven de gebruikte modus aan. In het volgende voorbeeld moet u het keuzewiel instellen op , , ,
, , , , , , , of .
De flitser gebruiken
Keuzewiel
149_CEL_CUG.book Page 6 Wednesday, April 14, 2004 9:41 AM7
Lees dit eerst
Lees de volgende tekst aandachtig door
Proefopnamen
Wij raden u aan eerst diverse proefopnamen te maken om te controleren of de camera werkt en of u de camera juist bedient, voordat u belangrijke onderwerpen fotografeert. Hierbij wordt opgemerkt dat Canon, diens dochtermaatschappijen, aangesloten maatschappijen en distributeurs niet aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade voortvloeiend uit enige fout in de werking van een camera of accessoire, inclusief
CompactFlash
TM
-kaarten (CF-kaarten), die ertoe leidt dat een opname niet kan worden gemaakt of niet kan worden gemaakt in een indeling die door een machine kan worden gelezen.
Waarschuwing tegen inbreuken op auteursrechten
De digitale Canon-camera's zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen nooit worden gebruikt op een manier die inbreuk maakt op of in strijd is met internationale of binnenlandse wetten en bepalingen op het gebied van auteursrecht. In sommige gevallen kan het kopiëren van beelden van voorstellingen, tentoonstellingen of commerciële attributen door middel van een camera of ander apparaat in strijd zijn met auteursrechtbepalingen of andere wettelijke bepalingen, ook al werd de opname voor persoonlijk gebruik gemaakt.
Garantiebeperkingen
Raadpleeg het boekje Overeenkomst Europees Garantie Systeem van Canon dat bij de camera is meegeleverd voor meer informatie over de garantie voor de camera.
Raadpleeg de achterkant van dit boekje of het boekje Overeenkomst Europees Garantie Systeem van Canon.
149_CEL_CUG.book Page 7 Wednesday, April 14, 2004 9:41 AM8
Lees dit eerst
Veiligheidsvoorschriften
Lees de volgende veiligheidsvoorschriften goed door voordat u de camera gebruikt. Gebruik de camera altijd zoals wordt beschreven in de handleiding.
De veiligheidsvoorschriften op de volgende pagina's zijn bedoeld voor een veilig en correct gebruik van de camera en de accessoires om letsel bij uzelf en anderen en schade aan de apparatuur te voorkomen.
Op de volgende pagina’s heeft de term 'apparatuur' vooral betrekking op de camera, batterijen, los verkrijgbare batterij en opladerset en compacte voedingsadapter.
149_CEL_CUG.book Page 8 Wednesday, April 14, 2004 9:41 AM9
Lees dit eerst
WAARSCHUWINGEN
Richt de camera niet rechtstreeks op de zon of een andere sterke lichtbron die uw gezichtsvermogen kan aantasten.
Gebruik de flitser niet dicht bij de ogen van mensen of dieren. Blootstelling aan het sterke licht van de flitser kan het gezichtsvermogen aantasten. Houd vooral bij kleine kinderen ten minste één meter afstand wanneer u de flitser gebruikt.
Berg de apparatuur op buiten het bereik van kinderen en peuters. Als een kind de camera of batterij per ongeluk beschadigt, kan dat ernstig letsel tot gevolg hebben. Bovendien kan de riem om de nek van een kind verstikking tot gevolg hebben.
Probeer geen delen van de apparatuur te openen of te wijzigen als hiervoor geen expliciete aanwijzingen zijn opgenomen in de handleiding. Demontage of wijziging kan een elektrische schok met een hoge spanning tot gevolg hebben.
Interne controles, wijzigingen en reparaties moeten worden uitgevoerd door deskundig en bevoegd onderhoudspersoneel via uw leverancier of een helpdesk van Canon Klantenservice.
Raak de flitser niet aan als deze is beschadigd. De flitser kan onder hoge spanning staan en door deze aan te raken, kunt u een elektrische schok krijgen. Raak ook nooit interne onderdelen aan die niet meer beschermd zijn als gevolg van een beschadiging. Interne onderdelen kunnen onder hoge spanning staan en een elektrische schok geven.
Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde helpdesk van Canon Klantenservice.
Staak het gebruik van de apparatuur onmiddellijk als er rook of schadelijke damp uitkomt. Als u dit niet doet, kan er brand ontstaan of kunt u een elektrische schok oplopen. Schakel de camera onmiddellijk uit, verwijder de batterijen uit de camera of trek het netsnoer uit het stopcontact. Controleer of er nog steeds rook of damp uit de camera komt. Neem contact op met de leverancier van uw camera of de dichtstbijzijnde helpdesk van Canon Klantenservice.
Staak het gebruik van de apparatuur als deze is gevallen of als de behuizing beschadigd is. Als u dit niet doet, kan er brand ontstaan of kunt u een elektrische schok oplopen. Schakel de camera onmiddellijk uit, verwijder de batterijen uit de camera of trek het netsnoer uit het stopcontact. Neem contact op met de leverancier van uw camera of de dichtstbijzijnde helpdesk van Canon
Klantenservice.
149_CEL_CUG.book Page 9 Wednesday, April 14, 2004 9:41 AM10
Lees dit eerst
Zorg ervoor dat de apparatuur niet in contact komt met of wordt ondergedompeld in water of een andere vloeistof.
Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de camera komt. De camera is niet waterdicht. Als de buitenkant van de camera in aanraking komt met vloeistof of zilte lucht, veegt u deze droog met een zachte, absorberende doek. Schakel de camera onmiddellijk uit, en verwijder de batterijen uit de camera of haal de stekker uit het stopcontact als er water of een andere stof in het apparaat is gekomen. Als u de apparatuur blijft gebruiken, kan er brand ontstaan of kunt u een elektrische schok oplopen. Neem contact op met de leverancier van uw camera of de dichtstbijzijnde helpdesk van Canon Klantenservice.
Gebruik geen middelen met alcohol, benzeen of verdunners of andere brandgevaarlijke stoffen om de apparatuur schoon te maken of schoon te houden. Door het gebruik van deze middelen kan brand ontstaan.
Maak het netsnoer regelmatig los en verwijder stof en vuildeeltjes op en rondom de stekker en het aansluitpunt.
In een stoffige, vochtige of vettige omgeving kan het stof dat zich verzameld heeft rondom de stekker in de loop der tijd verzadigd raken van vocht en kortsluiting veroorzaken, met mogelijk brand als gevolg.
Zorg ervoor dat u het snoer van de voedingsadapter niet doorsnijdt, beschadigt of wijzigt en plaats geen zware voorwerpen op het snoer. Hierdoor kan kortsluiting ontstaan, wat brand of elektrische schokken tot gevolg kan hebben.
Pak het snoer niet met natte handen vast. U loopt dan het risico een elektrische schok te krijgen. Houd het stevige gedeelte van de stekker vast als u het snoer uit het stopcontact haalt. Als u aan het flexibele gedeelte of aan het snoer zelf trekt, kunnen de draad en de isolatie beschadigd raken of bloot komen te liggen, waardoor kans op brand of elektrische schokken ontstaat.
Het gebruik van energiebronnen die niet nadrukkelijk voor deze apparatuur zijn aanbevolen, kan leiden tot oververhitting, aantasting van de apparatuur, brand, elektrische schokken of andere gevaren. Gebruik alleen de aanbevolen accessoires voor de stroomvoorziening.
Plaats de batterijen niet in de buurt van een warmtebron en stel ze niet bloot aan vuur of hitte. Dompel de batterijen ook niet onder in water. Hitte, vuur en water kunnen de batterijen beschadigen en lekkage van bijtende vloeistoffen veroorzaken, wat brand, elektrische schokken, explosies en ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
Probeer de batterijen niet te demonteren, te wijzigen of op te warmen. Er bestaat dan een grote kans op letsel wegens explosie. Spoel in geval van een explosie alle onderdelen van het lichaam (waaronder de ogen, de mond en de huid) en de kleding die met de inhoud van een batterij in aanraking zijn gekomen, met water schoon.
149_CEL_CUG.book Page 10 Wednesday, April 14, 2004 9:41 AM11
Lees dit eerst
Laat de batterijen niet vallen en voorkom beschadiging van de behuizing van de batterijen. Beschadiging van de batterijen kan lekkage en letsel tot gevolg hebben.
Voorkom kortsluiting van de batterijpolen door metalen voorwerpen, zoals sleutelhangers. Kortsluiting kan oververhitting, brandwonden en ander letsel tot gevolg hebben.
Plak, voordat u de batterij weggooit, tape of ander isolatiemateriaal over de polen van de batterij om aanraking ervan met andere voorwerpen te voorkomen. Aanraking met de metalen onderdelen van andere materialen in afvalcontainers kan brand of explosies tot gevolg hebben. Breng de lege batterijen zo mogelijk naar een speciaal inzamelpunt voor chemisch afval bij u in de buurt.
Gebruik alleen aanbevolen batterijen en accessoires. Het gebruik van batterijen die niet expliciet voor deze apparatuur worden aanbevolen, kan leiden tot explosies of lekkages, waardoor brand, letsel en schade aan de omgeving kunnen ontstaan.
Als u AA-formaat NiMH-batterijen gebruikt, kiest u voor de aanbevolen Canon AA-formaat NiMH-batterijen en de hiervoor bestemde oplader. Gebruik van een andere oplader kan oververhitting, aantasting van de apparatuur, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.
Maak de batterijlader of compacte voedingsadapter los van de camera en trek de stekker ervan uit het stopcontact als de batterijen zijn opgeladen en u de camera niet gebruikt. Als u dat niet doet, kan er brand of een andere gevaarlijke situatie ontstaan.
De connector waarmee de camera wordt aangesloten op de batterijoplader en het netsnoer zijn uitsluitend ontworpen voor gebruik met deze camera. Gebruik het snoer niet in combinatie met andere producten of batterijen.
Als u dat toch doet, kan er brand of een andere gevaarlijke situatie ontstaan.
Wees voorzichtig wanneer u de los verkrijgbare groothoeklens, telelens, close-uplens of lensadapter vastschroeft.
Als deze losraken en kapot vallen, kunnen glassplinters letsel veroorzaken.
149_CEL_CUG.book Page 11 Wednesday, April 14, 2004 9:41 AM12
Lees dit eerst
VOORZORGSMAATREGELEN
Gebruik, plaats of bewaar de apparatuur niet op plaatsen die aan sterk zonlicht of hoge temperaturen blootstaan, zoals het dashboard of de kofferruimte van een auto. Blootstelling aan fel zonlicht en hitte kan ertoe leiden dat de batterijen gaan lekken, oververhit raken of exploderen, wat tot brand kan leiden en brandwonden of ander letsel tot gevolg kan hebben. Hoge temperaturen kunnen er tevens toe leiden dat de behuizing vervormd raakt. Zorg voor een goede ventilatie wanneer u de batterijoplader gebruikt voor het opladen van de batterijen of voor de stroomvoorziening van de camera.
Bewaar de apparatuur niet op vochtige of stoffige plaatsen. Het bewaren van de camera op dergelijke plaatsen kan brand, elektrische schokken of andere schade tot gevolg hebben.
Zorg ervoor dat u niet met de camera tegen voorwerpen stoot of de camera op een andere manier blootstelt aan schokken en stoten wanneer u de camera vasthoudt of aan de riem draagt, om te voorkomen dat u gewond raakt of de camera beschadigd raakt.
Plaats uw vingers of kleding niet voor de flitser wanneer u een opname maakt. De flitser kan beschadigd raken en er kan rook of geluid uitkomen. Raak de flitser ook niet aan nadat u snel achter elkaar een aantal opnamen hebt gemaakt.
In beide gevallen kan dit resulteren in brandwonden.
Gebruik de flitser niet als er vuil of stof op de lens zit. De warmteontwikkeling die hierdoor ontstaat, kan beschadiging van de flitser veroorzaken.
Zorg ervoor dat u de batterijoplader of compacte voedingsadapter in een stopcontact met het opgegeven voltage steekt en niet in een stopcontact met een hoger voltage. De stekker van de batterijoplader verschilt per land.
Gebruik de batterijoplader of compacte voedingsadapter niet als de kabel of stekker beschadigd is of als de stekker niet volledig in het stopcontact is geduwd.
Zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen (zoals spelden of sleutels) of vuil in aanraking komen met de contacten of stekker van de oplader.
Als u de camera gedurende langere tijd gebruikt, kan de camerabehuizing warm worden. Wees dan voorzichtig als u de camera vastpakt, want het lijkt mogelijk alsof u uw handen brandt.
149_CEL_CUG.book Page 12 Wednesday, April 14, 2004 9:41 AM13
Lees dit eerst
Defecten voorkomen
Sterk magnetische velden vermijden
Plaats de camera nooit in de buurt van elektromotoren of andere apparaten die sterk magnetische velden genereren. Blootstelling aan sterk magnetische velden kan leiden tot defecten of beschadigde opnamegegevens.
Condensatieproblemen voorkomen
Het blootstellen van de apparatuur aan snel wisselende temperaturen kan condensatie (kleine waterdruppels) aan de binnen- en buitenkant veroorzaken. Dit kunt u voorkomen door de apparatuur tijdelijk in een luchtdichte, afsluitbare plastic zak te plaatsen zodat de temperatuursverandering voor de apparatuur geleidelijker verloopt.
Als er condensvorming in de camera optreedt
Staak het gebruik van de camera onmiddellijk als u condensvorming ontdekt.
Als u de camera toch blijft gebruiken, kan de apparatuur beschadigd raken. Verwijder de CF-kaart en de batterij uit de camera en maak het netsnoer los (als dit is aangesloten). Wacht tot het vocht volledig is verdampt voordat u de apparatuur weer in gebruik neemt.
Opbergen van de apparatuur
Wanneer u de camera langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen en bergt u de apparatuur op een veilige plaats op. Als u de batterijen in de camera laat zitten wanneer u deze gedurende langere tijd niet gebruikt, kunnen de batterijen gaan lekken waardoor de camera beschadigd kan raken.
Als de batterijen langer dan drie weken verwijderd zijn, kunnen de standaardinstellingen voor datum en tijd en voor andere camera-instellingen worden teruggezet op de standaardwaarden.
149_CEL_CUG.book Page 13 Wednesday, April 14, 2004 9:41 AM14
Als u de camera op een computer of een printer wilt aansluiten, gebruikt u een van de volgende kabels.
Computer: interfacekabel IFC-400PCU (meegeleverd bij de camera)
Printers die Direct Print ondersteunen (los verkrijgbaar)
• CP-printers: interfacekabel IFC-400PCU (meegeleverd bij de camera) of de directe-interfacekabel DIF-100 (meegeleverd bij de
CP-100/CP-10)
• Bubble Jet Printers:- Printers die Bubble Jet Direct ondersteunen: raadpleeg de gebruikershandleiding bij de Bubble Jet Printer.
- Printers die PictBridge ondersteunen: interfacekabel IFC-400PCU (meegeleverd bij de camera)
• Printers van een ander merk dan Canon die PictBridge ondersteunen: interfacekabel IFC-400PCU (meegeleverd bij de camera)
Raadpleeg het Systeemschema of de Gebruikershandleiding voor Direct Print die bij de camera zijn meegeleverd voor informatie over printers die Direct Print ondersteunen.
Zoomhendel
(pagina 33, 46, 58, 59)
Ontspanknop (p. 34)
Ontkoppelknop van objectief
Luidspreker
Programmakeuzewiel voor opnamen (p. 38)
Knop ON/OFF (p. 25)
Voedingslampje (p. 16)
Zoekervenster
AF-hulplicht (p. 36)
Lampje voor rode-ogenreductie (p. 43)
Lampje van de zelfontspanner
Flitser (p. 42)
A/V Out-aansluiting (audio/video)
(p.112)
Lens
Ring
Klepje van de aansluiting
Microfoon DIGITAL-uitgang (p. 107)
Onderdelenoverzicht
149_CEL_CUG.book Page 14 Wednesday, April 14, 2004 9:41 AM15
Onderdelenoverzicht
* Wees voorzichtig als u de camera aan de polsriem draagt; als u met de camera zwaait, kan deze makkelijk ergens tegenaan stoten.
** Het LCD-scherm is bedekt met een plastic sticker. Hierdoor wordt het scherm tijdens het transport beschermd tegen krassen. Verwijder deze sticker voordat u de camera in gebruik neemt.
De volgende bewerkingen zijn toegankelijk met één druk op de knop (Afdrukken/Delen).
• Afdrukken: zie de Gebruikershandleiding voor Direct Print (afzonderlijke handleiding)
• Beelden downloaden (alleen Windows): zie pagina 104 van deze handleiding en de Canon Digital Camera Software Starter Guide
Disk [Cd Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software] (afzonderlijke handleiding)
Blauw: gereed voor afdrukken/gereed voor beelden overbrengen
Knipperend blauw: bezig met afdrukken/bezig met overbrengen
LCD-scherm**
(p. 28)
Knop MENU
(p. 65)
Indicatielampjes (p. 16)
Zoeker (p. 35)
Keuzeschakelaar
(p. 26)
Riembevestigingspunt
De polsriem bevestigen*
DC IN- aansluiting (p. 131)
Knop (Afdrukken/Delen) (p. 109)
Kl

TXT / PDF

Available 81 files for PowerShot A85 View all >
HelpDrivers Since March 2000