Canon PowerShot A85 Download Drivers

Användarhandbok för kameran
Läs igenom avsnittet Läs detta först (s. 7).
Information finns även på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon] och i Handbok för direktutskrift.
DIGITALKAMERA Användarhandbok för kameran
SVENSKA
/
CEL-SE4MA250 © 2004 CANON INC. TRYCKT INOM EU
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,
Tokyo 146-8501, Japan
Europa, Afrika och Mellanöstern
CANON EUROPA N.V
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands
CANON (UK) LTD
For technical support, please contact the Canon Help Desk:P.O. Box 431, Wallington, Surrey, SM6 0XU, UK
Tel: (08705) 143723 Fax: (08705) 143340 http://www.canon.co.uk/Support/index.asp
CANON COMMUNICATION & IMAGE
FRANCE S.A
102 Avenue du Général de Gaulle,
92257 LA GARENNE COLOMBES CEDEX, France
Tél : Hot line 08 25 00 29 23http://www.cci.canon.fr
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Postfach 100401, 47704 Krefeld, Germany
Customer Hotline: 0180/5006022 (0,12 € / Min.)http://www.canon.de
CANON ITALIA S.P.A
Via Milano 8, I-20097 San Donato Milanese (MI), Italy
Tel: 02/8248.1 Fax: 02/8248.4604
Pronto Canon: 02/8249.2000
E-mail: [email protected] http://www.canon.it
CANON ESPAÑA S.A
C/Joaquín Costa, 41 - 28002 Madrid, Spain
Tel. Atención al Cliente: 901.301.301
Help Desk: 906.301.255http://www.canon.es
CANON BELGIUM N.V. / S.A.
Bessenveldstraat 7, B - 1831 Diegem, Belgium
Tel.: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74
Helpdesk : 0900-10627http://www.canon.be
CANON LUXEMBOURG S.A
Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg
Tel.: (0352) 48 47 961 Fax: (0352) 48 47 96232
Helpdesk : 900-74100http://www.canon.lu
CANON NEDERLAND N.V.
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The Netherlands
Tel.: 023 - 5 670 123 Fax: 023 - 5 670 124
Helpdesk: 023 - 5 681 681http://www.canon.nl
CANON DANMARK A/S
Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg, Danmark
Phone: +45 44 88 26 66http://www.canon.dk
CANON NORGE AS
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norway
Tlf: 22 62 93 21 Faks: 22 62 06 15
E-mail: [email protected]://www.canon.no
Finland
CANON OY
Kuluttajatuotteet
Huopalahdentie 24, PL1
00351 Helsinki
Helpdesk: 020 366 466 (pvm)
Internet: www.canon.fi
CANON SVENSKA AB
Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden
Helpdesk: 08-744 8620 Fax 08-744 8527http://www.canon.se
CANON (SCHWEIZ) AG
Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland
Consumer Imaging Group
Tel. 01-835-61 61
Hotline 0900 57 55 20 (CHF 2.13/min)http://www.canon.ch
Österrike
CANON GES.M.B.H.
Zetschegasse 11, A - 1230 Wien, Austria
Helpdesk Tel.: 01 66 146 412
Fax: 01 66 146 413http://www.canon.at
Portugal
SEQUE - SOC. NAC. EQUIP., S.A.
Pr. Alegria, 58 - 2ºC, 1269-149 Lisboa
Telef: (+351) 21 324 28 30 Fax: (+351) 21 347 27 51
E-mail: [email protected]://www.seque.pt
Östeuropa
CANON CEE GMBH
Oberlaaerstr 233, A-1100 Wien, Austria
Tel.: +43 1 680 88-0 Fax: +43 1 680 88-422
CIS
CANON NORTH-EAST OY
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, Finland
Tel.: +358 10 544 00 Fax: +358 10 544 10http://www.canon.ru
149_CEL_cover.fm Page 1 Tuesday, April 27, 2004 3:41 PMFlödesdiagram och referenshandböcker
Denna handbok
Fotografera med kameran
Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk
[CD med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon]
Installera programvaran
Denna handbok
Denna handbok
Ansluta kameran till en dator
Canon Digital Camera Software Starter Guide
Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon]
Handbok för direktutskrift
Handbok för skrivaren
Använda skrivaren och skriva ut
Bildöverföring till en dator
Alla grundinställningar för inställningar som ändras på menyer och med knappar kan återställas på en gång, med undantag av [Datum/Klockslag], [Språk] och [Videoformat] (s. 73).
(1) Grundinställningen för blixten för alternativen [Lövverk] och [Fyrverkeri] är [Av].
Följande funktioner kan inte ställas in i läget [Fyrverkeri]:– Blixtinställningarna [Auto] och [På]
– Minskning av röda ögon
– AF-hjälpbelysning
– Autofokussystem
– Närbildsläge
– Autofokuslås
– Manuell fokusering
(2) Fotoeffekterna [Sepia] och [Svartvitt] kan inte ställas in.
(3) Vitbalansen är inställd på [Auto].
(4) Inställningar som ställs in automatiskt i kameran.
(5) ISO [Auto] kan inte ställas in.
Funktion
(1) Sidhän-visning
Vitbalans
(2)

(3)
OOOOO–
(4)
O O O O O8 1
Fotoeffekt –OOOOO–
(4)
O O O O O8 5
ISO-tal –
(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)
O O O O
(5)
84
Automatisk rotering
PÅ O* O* O* O* O* O* O* * – O* O* O* O*
89
AV O O O O O O O – O O O O
161
149_CEL_cover.fm Page 2 Tuesday, April 27, 2004 3:41 PM1
Du rekommenderas att använda Canons tillbehör.
Den här produkten fungerar optimalt tillsammans med tillbehör från Canon. Canon ansvarar varken för skador på produkten eller olyckshändelser, exempelvis brand, som orsakas av att tillbehör från andra tillverkare än Canon inte fungerar som de ska (till exempel att batteriet läcker eller exploderar). Observera att den här garantin inte gäller reparationer av skador som uppkommer genom att tillbehör från andra tillverkare än Canon inte fungerar som de ska. Sådana reparationer kan dock utföras mot en kostnad.
149_CEL_CUG.book Page 1 Wednesday, April 14, 2004 9:07 AM2
Varmt kamerahölje
Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var därför försiktig när du använder kameran länge, så att du inte bränner dig på höljet.
Om LCD-monitorn
LCD-monitorn tillverkas med mycket hög precision.
Över 99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt.
Mindre än 0,01 % av bildpunkterna kan tillfälligt vara ur funktion eller visas som svarta eller röda punkter.
Detta påverkar inte den fotograferade bilden och är inte ett tecken på felaktig funktion.
Videoformat
Ställ in kamerans videosignalformat till det som används i det land du bor i innan du använder den tillsammans med en TV-skärm (s. 113).
Språkinställning
Läs på sidan 24 hur du ändrar språkinställningen.
Läs igenom avsnittet Läs detta först (s. 7) innan du börjar använda kameran.
Ansvarsfriskrivning
Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i den här handboken ska vara korrekt och fullständig, tar vi inget ansvar för felaktigheter eller information som utelämnats.
Canon förbehåller sig rätten att ändra de beskrivningar av maskinvara och programvara som finns i det här dokumentet utan att detta meddelas i förväg.
Ingen del av den här handboken får
återskapas, överföras, transkriberas, lagras i ett lagringssystem eller översättas till något annat språk i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd från Canon.
Canon utfärdar inga garantier för skador som uppstår på grund av skadade eller förlorade data på grund av felaktig användning av eller tekniska fel i kameran, programvaran,
CompactFlash

-kort (CF-kort), datorer, kringutrustning eller användning av CF-kort från annan tillverkare än Canon.
149_CEL_CUG.book Page 2 Wednesday, April 14, 2004 9:07 AM3
Varumärken
• Canon och PowerShot är varumärken som tillhör
Canon Inc.
• CompactFlash är ett varumärke som tillhör
SanDisk Corporation.
• iBook och iMac är varumärken som tillhör
Apple Computer Inc.
• Macintosh, PowerBook, Power Macintosh och
QuickTime är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer Inc. i USA och i andra länder.
• Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och i andra länder.
• Övriga namn och produkter som ej nämnts ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.
Copyright © 2004 Canon Inc. Med ensamrätt.
149_CEL_CUG.book Page 3 Wednesday, April 14, 2004 9:07 AM4
Innehållsförteckning
Funktions- och specifikationstabeller. Dessa sidors högerkanter är gråtonade, så att du hittar dem lättare.
Läs detta först 7
Läs detta.................................................................7
Försiktighetsåtgärder..............................................8
Förhindra funktionsstörningar...............................13
Komponentlista 14
Förbereda kameran 17
Sätta i batterierna .................................................17
Sätt i ett CF-kort ...................................................20
Ställa in Datum/Klockslag.....................................22
Ange språk ...........................................................24
Grundläggande funktioner 25
Sätta på och stänga av kameran..........................25
Växla mellan fotografering och bildvisning ...........26
Använda LCD-monitorn........................................28
Fotografera – grunderna 33
Autoläget .....................................................33
Visa en bild omedelbart efter fotografering...........36
Använda lägesväljaren (bildzon) ..........................38
Kort slutartid.......................................................38
Landskap ..........................................................38
Kvällsmotiv.........................................................38
Lång slutartid .....................................................38
Porträtt ..............................................................38
Ändra upplösning och kompression ..................... 40
Använda blixten............................................... 42
Närbildsläge ................................................... 44
Självutlösare......................................................... 45
Digital zoom.......................................................... 46
Bildserier .............................................................. 47
Fotografera panoramabilder (Stitch Assist) ...... 48
Specialmotivläget .......................................... 51
Vykortsutskriftsläget ...................................... 53
Läget rörlig video........................................... 55
Visa bilder – grunderna 57
Visa en bild i taget (enbildsvisning)...................... 57
Förstora bilder................................................ 58
Visa bilder i grupper om nio (indexvisning)....... 58
Hoppa mellan bilder ............................................. 59
Visa/redigera rörlig video...................................... 60
Radera 63
Radera en bild i taget....................................... 63
Radera alla bilder ................................................. 63
Fotografera – avancerade funktioner 64
Välja menyer och inställningar ............................. 64
Menyinställningar och grundinställningar ............. 67
149_CEL_CUG.book Page 4 Wednesday, April 14, 2004 9:07 AM5
Innehållsförteckning
Återställa inställningarna till grundinställningar.....73
Använda lägesväljaren (kreativ zon) ....................74
Programautomatik............................................75
Ställa in slutartiden...........................................75
Ställa in bländaren ...........................................76
Ställa in slutartid och bländare manuellt ..........77
Växla mellan olika autofokuslägen .......................78
Växla mellan olika ljusmätningslägen...................79
Justera exponeringen...........................................80
Justera färgtonen (vitbalans)................................81
Ändra ISO-tal........................................................84
Ändra fotoeffekten ................................................85
Ändra blixtstyrkan.................................................86
Problem vid fotografering med autofokus.............87
Ställa in funktionen Automatisk rotering ...............89
Bildvisning – avancerade funktioner 91
Rotera bilder på skärmen .....................................91
Lägga till röstkommentarer till bilder.....................92
Autouppspelning...................................................93
Skydda bilder........................................................94
Diverse funktioner 96
Om utskrift ............................................................96
DPOF-utskriftsinställningar...................................98
Inställningar för bildöverföring (DPOF-
överföringsordning).............................................102
Bildöverföring till en dator................................... 104
Systemkrav............................................................104
Visa bilder på en TV........................................... 112
Återställa bildnummer......................................... 114
Anpassa kameran (Inställningar för
Min kamera) ....................................................... 115
Registrera inställningar för Min kamera.............. 116
Lista med meddelanden 120
Felsökning 122
Bilaga 128
Använda strömförsörjningssatserna
(säljs separat)..................................................... 128
Använda objektiven (säljs separat) .................... 131
Kamera skötsel och underhåll............................ 134
Specifikationer 136
Batteriprestanda................................................. 140
CF-kort och beräknad kapacitet
(lagringsbara bilder) ........................................... 141
Fototips och information 145
Register 147
Tillgängliga funktioner med olika fotograferingsmetoder...159
149_CEL_CUG.book Page 5 Wednesday, April 14, 2004 9:07 AM6
Innehållsförteckning
Symboler i användarhandboken
Vid den här symbolen finns information om faktorer eller problem som kan inverka på kamerafunktionen.
Vid den här symbolen finns information om var det går att läsa mer om den aktuella funktionen.
Symboler under titelrader betecknar driftsläget.
I exemplet nedan ska lägesväljaren vara inställd på , , , , , , , , , ,
eller .
Använda blixten
Lägesväljaren
149_CEL_CUG.book Page 6 Wednesday, April 14, 2004 9:07 AM7
Läs detta först
Läs detta
Provbilder
Innan du tar viktiga bilder rekommenderar vi att du tar flera provbilder, så att du kan vara säker på att kameran fungerar som den ska och att du använder den på rätt sätt. Observera också att Canon, dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för skador som kan uppstå på grund av felaktigheter i kameran eller tillbehören, till exempel CompactFlash-kort (CF-kort), och som resulterar i att en bild inte kan läsas in eller inte kan läsas in i ett visst format.
Varning för brott mot upphovsrätten
Observera att digitalkameror från Canon är avsedda för personligt bruk och att de aldrig får användas på ett sätt som bryter eller strider mot internationella eller inhemska lagar och bestämmelser om upphovsrätt.
I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande även om bilden tagits för personligt bruk.
Garantibegränsning
Information om garantin för din kamera finns i broschyren Canon European Warranty System (EWS), som medföljer kameran.
Kontaktinformation för Canons kundtjänst finns på baksidan av den här broschyren, eller i broschyren European Warranty System (EWS).
149_CEL_CUG.book Page 7 Wednesday, April 14, 2004 9:07 AM8
Läs detta först
Försiktighetsåtgärder
Innan du använder kameran bör du ha läst igenom och förstått de försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan. Använd alltid kameran på rätt sätt.
I försiktighetsåtgärderna på följande sidor anges hur du bör använda kameran och tillbehören på ett säkert och riktigt sätt, så att du undviker skador på dig själv, andra personer eller på utrustningen.
På följande sidor syftar termen ”utrustning” i första hand på kameran, batterier samt batterier och laddare som säljs separat samt nätadaptern.
149_CEL_CUG.book Page 8 Wednesday, April 14, 2004 9:07 AM9
Läs detta först
VARNINGAR
Rikta inte kameran direkt mot solen eller andra starka ljuskällor som kan skada ögonen.
Utlös inte blixten nära människors eller djurs ögon. Det intensiva blixtljuset kan skada synen.
Stå inte närmare än en meter från barn när du använder blixten.
Förvara utrustningen utom räckhåll för barn. Om ett barn hanterar kameran eller batterierna ovarsamt kan allvarliga skador uppstå. Dessutom finns det en risk att barnet får kameraremmen runt halsen, vilket kan leda till kvävning.
Försök inte plocka isär eller ändra någon del av utrustningen, om det inte beskrivs i den här handboken. Om utrustningen tas isär eller ändras kan det leda till livsfarliga elektriska stötar.
Undersökning av inre delar, ändringar och reparationer ska utföras av kvalificerad servicepersonal som auktoriserats av kameradistributören eller av Canons kundtjänst.
Undvik risken för elchock från högspänning genom att inte vidröra kamerans blixtenhet om den har skadats. Det är också viktigt att inte röra utrustningens inre enheter om de har blivit tillgängliga på grund av skada. Det kan leda till elektriska stötar. Kontakta din kameradistributör eller Canons kundtjänst så snart som möjligt om du har problem.
Sluta omedelbart att använda utrustningen om det kommer rök eller starkt luktande ångor från den. Det finns annars risk för brand och elektriska stötar. Stäng omedelbart av kameran, ta ur batterierna eller dra ut stickkontakten från eluttaget. Kontrollera att det inte längre kommer ut rök eller ångor.
Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst.
Använd inte utrustningen om den har tappats i golvet eller om höljet har skadats. Det finns annars risk för brand och elektriska stötar. Stäng omedelbart av kameran, ta ur batterierna eller dra ut stickkontakten från eluttaget. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst.
149_CEL_CUG.book Page 9 Wednesday, April 14, 2004 9:07 AM10
Läs detta först
Utrustningen får inte komma i kontakt med eller doppas ned i vatten eller andra vätskor. Undvik att vätskor kommer in i utrustningen. Kameran är inte vattentät. Om ytterhöljet kommer i kontakt med vätska eller salthaltig luft torkar du av det med en mjuk duk med god uppsugningsförmåga. Om vatten eller något annat ämne kommer in i kameran stänger du omedelbart av kameran och tar ur batterierna eller drar ut stickkontakten ur eluttaget. Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst.
Använd inte ämnen som innehåller alkohol, bensen, thinner eller andra brandfarliga ämnen för att rengöra eller underhålla utrustningen. Sådana ämnen kan orsaka brand.
Dra ur nätsladden med jämna mellanrum och torka bort damm och smuts som samlas på kontakten, på kontaktens utsida och däromkring. I dammiga, fuktiga eller oljiga miljöer kan dammet som samlas runt kontakten mättas med fukt och kortsluta utrustningen, vilket kan orsaka brand.
Du får inte skära i, skada, ändra eller placera tunga föremål på nätkabeln. Sådana åtgärder kan orsaka kortslutning som medför risk för brand och elektriska stötar.
Ta inte i nätkabeln om du är våt om händerna. Du kan få en elektrisk stöt. Se till att du håller i den fasta delen av stickkontakten när du drar ut nätkabeln. Om du drar i den böjliga delen av kabeln kan ledarna eller isoleringen skadas, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
Om du använder strömkällor som inte uttryckligen rekommenderas för utrustningen kan detta medföra överhettning, utrustningsfel, brand, elchock eller andra faror. Använd enbart godkända elektriska tillbehör.
Placera inte batterierna nära en värmekälla och utsätt dem inte för direkt låga eller hetta. Doppa inte ned batterierna i vatten. Det kan skada batterierna och medföra läckage av frätande vätska, brand, elektriska stötar, explosion eller allvarlig skada.
Försök inte plocka isär, ändra eller värma batterierna. Det medför en allvarlig risk för skada, eftersom batterierna kan explodera. Skölj omedelbart den kroppsdel eller de kläder som kommit i kontakt med innehållet i batterierna med vatten.
149_CEL_CUG.book Page 10 Wednesday, April 14, 2004 9:07 AM11
Läs detta först
Tappa inte batterierna och utsätt dem inte för stötar som kan skada höljet. Det kan resultera i läckage och skada.
Kortslut inte batteripolerna med ett metallföremål, t ex en nyckelring. Det kan medföra
överhettning, brännskador eller andra skador.
Innan du slänger ett batteri täcker du för polerna med tejp eller annan isolering för att förhindra att de kommer i direkt kontakt med andra föremål. Om batteriet kommer i kontakt med metallföremål eller annat material i förvaringskärlet kan det orsaka brand eller explosion. Lämna in batterierna till
återvinning.
Använd endast rekommenderade batterier och tillbehör. Om du använder batterier som inte uttryckligen rekommenderas för utrustningen kan detta orsaka explosion eller läckage och därigenom bränder samt skador på människor och omgivningar.
Om du använder AA NiMH-batterier ska du endast använda Canon AA NiMH-batterier och de laddare som rekommenderas för dessa. Användning av en annan laddare kan göra att batteriet
överhettas eller deformeras, vilket medför en risk för brand och elektriska stötar.
Koppla ur batteriladdaren och nätadaptern från både kameran och eluttaget efter laddningen och när kameran inte används, så att bränder och andra faror undviks.
Kamerakontakterna på sladdarna till batteriladdaren och nätadaptern är endast avsedda att användas med denna kameran. Använd dem inte med andra produkter eller batterier. Det kan orsaka brand eller andra riskfyllda situationer.
Iaktta försiktighet när du skruvar på separat sålda delar såsom vidvinkelobjektiv, telekonverter, teleobjektiv och konverteringsadapter. Om de lossnar, faller av och går sönder kan glasskärvorna orsaka skada.
149_CEL_CUG.book Page 11 Wednesday, April 14, 2004 9:07 AM12
Läs detta först
VARNINGAR
Undvik att använda, placera eller förvara utrustningen på platser som utsätts för starkt solsken eller höga temperaturer, t ex på bilens instrumentbräda eller i bilens bagageutrymme. Starkt solljus och hetta kan orsaka att batterierna läcker, överhettas eller exploderar, vilket kan medföra brand, brännskador eller andra skador. Höga temperaturer kan också medföra att ytterhöljet deformeras.
Se till att ventilationen är god när du använder batteriladdaren för att ladda batteriet eller förse kameran med ström.
Förvara inte utrustningen på fuktiga eller dammiga platser. Det kan resultera i brand, elektriska stötar eller annan skada.
Var försiktig när du bär kameran eller håller den i kameraremmen så att du inte slår i kameran eller utsätter den för stötar. Det kan resultera i skador på utrustningen.
Se till att du inte täcker för blixten med dina fingrar eller kläder när du fotograferar. Blixten kan skadas och avge rök eller låta konstigt. Rör inte heller vid blixten när du har tagit flera bilder i snabb följd.
I båda fallen kan det medföra brännskador.
Använd inte blixten när det finns smuts, damm eller andra partiklar på dess lins. Blixten kan skadas om sådana partiklar hettas upp.
Se till att batteriladdaren och nätadaptern är kopplade till ett eluttag med föreskrivna märkdata och som inte överskrider detta värde. Batteriladdarens kontakt skiljer sig åt mellan olika länder.
Använd inte batteriladdaren eller nätadaptern om kabeln eller kontakten är skadad, eller om kontakten inte är helt instucken i eluttaget.
Metallobjekt (t ex nålar och nycklar) och smuts får inte komma i kontakt med laddarens poler eller kontakt.
Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var försiktig så att du inte bränner dig i händerna när du använder kameran under en längre tid.
149_CEL_CUG.book Page 12 Wednesday, April 14, 2004 9:07 AM13
Läs detta först
Förhindra funktionsstörningar
Undvik starka magnetfält
Placera aldrig kameran i närheten av elektriska motorer eller annan utrustning som alstrar starka elektromagnetiska fält. Fälten kan skada utrustningen eller bilddata.
Undvik kondensproblem
Om du flyttar utrustningen snabbt mellan varma och kalla miljöer kan det bildas kondens (vattendroppar) på utrustningens yttre och inre ytor. Undvik detta genom att placera utrustningen i en plastpåse och långsamt låta den anpassa sig till temperaturförändringen innan du tar ut den ur påsen.
Om det bildas kondens inuti kameran
Sluta omedelbart att använda kameran om du upptäcker kondens.
Fortsatt användning kan skada utrustningen. Ta bort CF-kortet, batterierna och nätkabeln från kameran och vänta tills fukten dunstat bort helt innan du fortsätter använda utrustningen.
Långtidsförvaring
Om du inte använder kameran under längre tidsperioder ska du ta ur batterierna och förvara utrustningen på ett säkert ställe. Om du under en längre tid förvarar kameran utan att ta ur batterierna kan detta leda till läckage, vilket i sin tur kan skada kameran.
Dock kan datum, klockslag och andra kamerainställningar återgå till grundinställningarna om batterierna har varit uttagna i mer än tre veckor.
149_CEL_CUG.book Page 13 Wednesday, April 14, 2004 9:07 AM14
Anslut kameran till en dator eller skrivare med någon av följande kablar.
Dator: Gränssnittskabel IFC-400PCU (medföljer kameran)
Direktutskriftskompatibla skrivare (säljs separat)
• CP-skrivare: Gränssnittskabel IFC-400PCU (medföljer kameran) eller DIF-100 (medföljer CP-100/CP-10)
• Bubble Jet-skrivare:- Bubble Jet Direct-kompatibla skrivare: Mer information finns i handboken för Bubble Jet-skrivaren.
- PictBridge-kompatibla skrivare: Gränssnittskabel IFC-400PCU (medföljer kameran)
• PictBridge-kompatibla skrivare från andra tillverkare: Gränssnittskabel IFC-400PCU (medföljer kameran)
Information om direktutskriftskompatibla skrivare finns i Systemkarta och i Handbok för direktutskrift som medföljer kameran.
Zoomspak
(s. 33, 46, 58, 59)
Avtryckare (s. 34)
Ringöppningsknapp
Högtalare
Lägesväljare för fotografering (s. 38)
ON/OFF-knappen (s. 25)
Strömindikator (s. 16)
Sökarfönster
AF-hjälpbelysning (s. 36)
Lampa för minskning av röda ögon (s. 43)
Självutlösarlampa
Blixt(s. 42)
A/V-utgång (ljud/video)
Kontakt (s. 112)
Objektiv
Ring
Kontakt-skydd
Mikrofon DIGITAL-kontakt (s. 107)
Komponentlista
149_CEL_CUG.book Page 14 Wednesday, April 14, 2004 9:07 AM15
Komponentlista
* Se till att du inte svänger runt kameran eller slår emot andra föremål med den när du bär den i bärremmen.
** LCD-monitorn är täckt med en tunn plastfilm som skydd mot repor under transporten. Ta bort plastfilmen innan kameran används.
Du kan utföra följande åtgärder genom att trycka en enda gång på knappen (skriv ut/dela).
• Skriva ut: Se Handbok för direktutskrift (separat handbok)
• Överföra bilder (endast Windows): Se sidan 104 i den här handboken och Canon Digital Camera Software Starter Guide
Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon] (separat handbok)
Blå: Klar för utskrift/bildöverföring
Blinkar blått: Skriver ut/överför
LCD-monitor**
(s. 28)
Knappen MENU
(s. 65)
Lampor (s. 16)
Sökare (s. 35)
Lägesväljare
(s. 26)
Fäste för bärremmen
Sätta fast bärremmen*
DC IN kontakt (s. 131)
Knappen (skriv ut/dela) (s. 109)
Lucka för CF-kort (s. 20)
Multiväljare ( / , (Närbild)/MF/,,)
Knappen SET
FUNC. (Funktion)/
(enbildsradering) (s. 63, 64)
Öppningsknapp för batteriluckan(s. 17)
Knappen DISP. (visa) (s. 28)
Stativfäste
149_CEL_CUG.book Page 15 Wednesday, April 14, 2004 9:07 AM16
Komponentlista
Lägesväljare för fotografering
Välj en fotograferingsmetod med lägesväljaren för fotografering.: Auto (s. 33)
Kameran väljer inställningar automatiskt.
• Bildzon
Kameran väljer inställningar automatiskt efter bildens komposition.: Porträtt (s. 38) : Landskap (s. 38): Kvällsmotiv (s. 38) : Kort slutartid (s. 38): Lång slutartid (s. 38): Stitch Assist (s. 38, 48): Specialmotiv (s. 38, 51) : Rörlig video (s. 55)
• Kreativ zon
Användaren väljer exponering, bländare eller andra inställningar för att uppnå speciella effekter.: Programautomatik (s. 75): Tidsförval (s. 75): Bländarförval (s. 76): Manuell exponering (s. 77)
Kreativ zon
Bildzon
Auto
Lampor
Lamporna lyser eller blinkar när du trycker på ON/OFF-knappen eller avtryckaren.
• Lampan bredvid sökaren
(översta lampan)
Grön: Klar för fotografering/klar för kommunikation
(om ansluten till datorn)
Blinkar grönt: Startar/spelar in på CF-kortet/läser
CF-kortet/raderar från CF-kortet/överför information (om ansluten till datorn)
Orange: Klar för fotografering (blixt på)
Blinkar orange: Klar för fotografering (varning för skakningsoskärpa)/blixten laddas
(när LCD-monitorn är tänd)
• Lampan bredvid sökaren
(nedre lampan)
Gul: Närbildsläge/manuellt fokuseringsläge/autofokuslåsläge
Blinkar gult: Fokuseringsproblem (du kan dock trycka på avtryckaren, försöka att använda ett fokuseringslås eller justera fokuseringen manuellt (s. 89))
• Strömindikator
Grön: Kameran är påslagen
04_Components guide.fm Page 16 Friday, April 30, 2004 12:08 PM17
Förbereda kameran
Sätta i batterierna
Till kameran behövs fyra alkaliska batterier i AA-storlek som medföljer kameran. Du kan
även använda NiMH-batterier som säljs separat.
1 Kontrollera att strömmen till kameran är av.
2 För batteriluckan i pilens riktning och
öppna luckan.
3 Sätt i batterierna som bilden visar.
4 Stäng batteriluckan.
När lampan bredvid sökaren blinkar grönt ska du inte stänga av strömmen eller
öppna batteriluckan. Kameran håller på att skriva, läsa, radera eller överföra en bild till eller från CF-kortet.
Du rekommenderas att använda nätadaptersatsen ACK600 som säljs separat för att förse kameran med ström när den används en längre stund (s. 130).
Med hjälp av batteriladdarsatsen som säljs separat kan du använda laddningsbara
NiMH-batterier i kameran (s. 128).
Pluspol (+)
Minuspol
(-)
149_CEL_CUG.book Page 17 Wednesday, April 14, 2004 9:07 AM18
Förbereda kameran
Viktig information om batterier finns under Batteriprestanda (s. 140).
Information om batteri- och laddningssatsen och laddningsbara
NiMH-batterier i AA-storlek finns i

TXT / PDF

Available 81 files for PowerShot A85 View all >
HelpDrivers Since March 2000