Canon PowerShot A810 Download Manual

Gebruikershandleiding
NEDERLANDS
• Lees voordat u de camera gebruikt eerst deze handleiding door, met name het gedeelte “Veiligheidsmaatregelen”.
• De handleiding maakt u vertrouwd met het juiste gebruik van de camera.
• Houd de handleiding bij de hand, zodat u hem later nog eens kunt raadplegen.2
Controleer, voordat u de camera in gebruik neemt, of de verpakking de onderstaande onderdelen bevat.
Indien er iets ontbreekt, kunt u contact opnemen met uw leverancier.
• Een geheugenkaart is niet bijgesloten (p. 3).
Zie voor meer informatie over de meegeleverde software de ImageBrowser
EX Gebruikershandleiding, op de cd DIGITAL CAMERA Manuals Disk
(p. 32).
Inhoud van de verpakking
Gebruikershandleidingen
• U hebt Adobe Reader nodig om de PDF handleidingen te openen.
U kunt de Word-handleidingen raadplegen met Microsoft Word/
Word Viewer (alleen noodzakelijk voor handleidingen voor het
Midden-Oosten).
Camera Batterij NB-11L
(met kapje)
Batterijlader
CB-2LD/CB-2LDE
AA-alkalinebatterijen (x2)
Interfacekabel
IFC-400PCU
Polsriem
WS-800
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810
Stylus
A3400 IS
Canon garantiesysteemboekje
Introductiehandleiding Cd DIGITAL CAMERA
Solution Disk3
De volgende geheugenkaarten (afzonderlijk verkrijgbaar) kunnen, ongeacht de capaciteit, worden gebruikt.
• SD-geheugenkaarten*
• SDHC-geheugenkaarten*
• SDXC-geheugenkaarten*
* Voldoet aan de SD-specificaties. Niet voor alle geheugenkaarten is de werking in deze camera geverifieerd.
• Maak enkele proefopnamen en bekijk deze om te controleren of de beelden goed zijn opgenomen. Canon Inc., dochterondernemingen van Canon en andere aangesloten bedrijven en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook die voortvloeit uit enige fout in de werking van een camera of accessoire, inclusief kaarten, die ertoe leidt dat een opname niet kan worden gemaakt of niet kan worden gelezen door apparaten.
• De beelden die met deze camera worden opgenomen, zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik. Zie af van het onbevoegd maken van opnamen dat een overtreding is van het auteursrecht, en denk eraan dat, ook al is de opname gemaakt voor persoonlijk gebruik, het fotograferen in strijd kan zijn met het auteursrecht of andere wettelijke rechten op bepaalde voorstellingen of tentoonstellingen, of in bepaalde commerciële omstandigheden.
• Meer informatie over de garantie voor uw camera vindt u in de garantie-informatie die bij uw camera wordt geleverd.
Raadpleeg voor de Canon Klantenservice de contactgegevens in de garantie-informatie.
• Hoewel het LCD-scherm onder productieomstandigheden voor uitzonderlijk hoge precisie is vervaardigd en meer dan 99,99 % van de pixels voldoet aan de ontwerpspecificaties, kunnen pixels in zeldzame gevallen gebreken vertonen, of als rode en zwarte punten zichtbaar zijn. Dit is geen teken van beschadiging van de camera en heeft geen invloed op de opgenomen beelden.
• Er zit mogelijk een dunne plastic laag over de LCD-monitor om deze te beschermen tegen krassen tijdens het vervoer. Verwijder deze laag voordat u de camera gaat gebruiken.
• De camera kan warm worden als deze gedurende langere tijd wordt gebruikt. Dit is geen teken van beschadiging.
Compatibele geheugenkaarten
• Controleer altijd eerst op voorhand of geheugenkaarten op andere apparaten, zoals kaartlezers of computers (inclusief de huidige versie van uw besturingssysteem) worden ondersteund.
Opmerkingen vooraf en wettelijke informatie4
Namen van onderdelen en conventies die in deze handleiding worden gebruikt
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
Luidspreker
Zoomknop
Opnamen maken: i (telelens)/ j (groothoek)
Afspelen: k (vergroten)/g (index)
Lens
Ontspanknop
Lampje
ON/OFF-knop
Microfoon
Flitser
Aansluiting statief
Geheugenkaart-/batterijklepje
Kabelpoort gelijkstroomkoppeling
Riembevestigingspunt
Scherm (LCD-monitor)
AV OUT (audio/video-uitgang)/
DIGITAL-aansluiting
Filmknop
(Help)-knop
A (Auto)/a (1 beeld wissen)/
Omhoog-knope (Macro)/Links-knop
Indicatorn-knop
1 (Afspeel)-knop
FUNC./SET-knoph (Flitser)/Rechts-knopl (Weergave)/Omlaag-knop
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300Namen van onderdelen en conventies die in deze handleiding worden gebruikt
5
A1300 A810
Zoomknop
Opnamen maken: i (telelens)/ j (groothoek)
Afspelen: k (vergroten)/g (index)
Lampje
Microfoon
Lens
Ontspanknop
ON/OFF-knop
Flitser
Aansluiting statief
Geheugenkaart-/batterijklepje
Kabelpoort gelijkstroomkoppeling
Riembevestigingspunt
AV OUT (audio/video-uitgang)/
DIGITAL-aansluiting
Scherm (LCD-monitor)
Luidspreker
Zoeker
Indicator
Filmknop
A (Auto)/a (1 beeld wissen)/
Omhoog-knope (Macro)/Links-knop
1 (Afspeel)-knop
(Help)-knop
FUNC./SET-knoph (Flitser)/Rechts-knopl (Weergave)/Omlaag-knopn-knop
A810 A1300
A1300Namen van onderdelen en conventies die in deze handleiding worden gebruikt
6
• In deze handleiding worden pictogrammen gebruikt om de bijbehorende cameraknoppen, waarop de pictogrammen zijn afgebeeld of die er op lijken, aan te duiden.
• De volgende knoppen op de achterkant van de camera worden met pictogrammen aangeduid.o Omhoog-knopq Links-knopr Rechts-knopp Omlaag-knopm FUNC./SET-knop
• De op het scherm weergegeven tekst staat tussen haakjes.
• : Wat u beslist moet weten
• : Opmerkingen en tips voor deskundig cameragebruik
• (p. xx): Pagina's met verwante informatie (in dit voorbeeld staat “xx” voor een paginanummer)
• De instructies in deze handleiding gelden voor een camera die op de standaardinstellingen is ingesteld.
• Voor het gemak verwijst “de geheugenkaart” naar alle ondersteunde geheugenkaarten.
• De tabbladen boven namen geven aan of de functie wordt gebruikt voor foto's, films of voor beide.: Geeft aan dat de functie wordt gebruikt bij het nemen of bekijken van foto's.: Geeft aan dat de functie wordt gebruikt bij het maken of bekijken van films.
• De volgende pictogrammen worden gebruikt om functies aan te geven die afhankelijk van het cameramodel verschillen:Functies en richtlijnen voor de PowerShot A4000 IS en
PowerShot A4050 IS
Functies en richtlijnen alleen voor de PowerShot A3400 IS
Functies en richtlijnen alleen voor de PowerShot A2400 IS
Functies en richtlijnen alleen voor de PowerShot A2300
Functies en richtlijnen alleen voor de PowerShot A1300
Functies en richtlijnen alleen voor de PowerShot A810
• Bij de beschrijvingen in deze handleiding worden schermafbeeldingen en illustraties van de PowerShot A4000 IS gebruikt.
Foto's
Films
A4000 IS
A3400 IS
A2400 IS
A2300
A1300
A8107
Inhoud van de verpakking................. 2
Compatibele geheugenkaarten......... 3
Opmerkingen vooraf en wettelijke informatie ........................ 3
Namen van onderdelen en conventies die in deze handleiding worden gebruikt........... 4
Inhoudsopgave ................................. 7
Inhoud: basishandelingen................. 9
Veiligheidsmaatregelen................... 11
Bediening via het aanraakscherm....................... 15
Voordat u begint.............................. 16
De interne oplaadbare lithiumbatterij recyclen .................. 24
De camera testen............................ 26
Meegeleverde software, handleidingen ............................... 32
Accessoires..................................... 38
Specificaties.................................... 40
1 Basishandelingen van de camera ..................47
Aan/Uit ............................................ 48
Ontspanknop................................... 49
Optische zoeker.............................. 50
Opties opnameweergave................ 51
Menu FUNC.................................... 52n ............................................. 53
Indicatorweergave........................... 54
2 Auto-modus......................55
Opnamen maken in Smart Auto-modus.................... 56
Algemene, handige functies............ 64
Functies voor de beeldaanpassing...........................70
Handige opnamefuncties.................73
De camerabewerkingen aanpassen.....................................74
3 Andere opnamemodi .......75
Specifieke scènes ...........................76
Speciale effecten toepassen ...........80
Speciale modi voor andere doeleinden.....................................87iFrame-films opnemen.....................90
4 Modus G ...........................91
Opnamen maken in de modus
Programma automatische belichting (modus G).....................92
Helderheid
(Belichtingscompensatie)..............92
Kleur- en continu-opnamen maken ...........................................97
Opnamebereik en scherpstellen..........................100
Flitser.............................................108
Overige instellingen.......................110
5 Afspeelmodus ................115
Bekijken.........................................116
Door beelden bladeren en beelden filteren.......................119
Opties voor het weergeven van foto's.....................................121
Beelden beveiligen........................123
Beelden wissen .............................124
Beelden roteren.............................125
Foto's bewerken ............................126
InhoudsopgaveInhoudsopgave
8
6 Menu Instellingen...........131
Basisfuncties van de camera aanpassen...................................132
7 Accessoires....................141
Tips voor het gebruik van bijgesloten accessoires ...............142
Optionele accessoires ...................142
Optionele accessoires gebruiken.....................................145
Beelden afdrukken.........................150
8 Bijlage .............................163
Problemen oplossen......................164
Berichten op het scherm................168
Informatie op het scherm...............170
Functies en menutabellen..............174
Voorzorgsmaatregelen ..................183
Index..............................................1849
4 Opnamen maken
Gebruik de door de camera bepaalde instellingen (Auto-modus)...... 56
Waar geluid en flitser niet zijn toegestaan (Modus Discreet) ....... 77
Beeldinstellingen aanpassen tijdens het maken van opnamen
(Directe effecten) .......................................................................... 78
Scherpstellen op gezichten ............................................ 56, 76, 101
Zonder gebruik van de flitser (Flitser Uit) ..................................... 68
Opname met mezelf erbij (Zelfontspanner) ............................ 65, 87
Opnamedatum en -tijd toevoegen (Datum stempel)..................... 69
Inhoud: basishandelingen
Pt
I
Goede opnamen van mensen maken
Specifieke scènes afstemmen
Speciale effecten toepassen
In de sneeuw
(p. 77)
Weinig licht
(p. 77)
Vuurwerk
(p. 77)
Monochroom
(p. 86)
Portretten
(p. 76)
Speels effect
(p. 85)
Levendige kleuren
(p. 80)
Poster-effect
(p. 80)Inhoud: basishandelingen
10
1 Bekijken
Beelden bekijken (Afspeelmodus) .............................................. 116
Automatisch afspelen (Diavoorstelling) ...................................... 122
Op een tv .................................................................................... 145
Op een computer.......................................................................... 32
Snel door beelden bladeren................................................ 119, 120
Beelden wissen........................................................................... 124
E Films opnemen/bekijken
Films opnemen ....................................................................... 61, 90
Films bekijken............................................................................. 116c Afdrukken
Foto's afdrukken ......................................................................... 150
Opslaan
Beelden opslaan op een computer............................................... 3511
• Lees de volgende veiligheidsmaatregelen goed door voordat u het product gebruikt.
Gebruik het product altijd op de juiste wijze.
• De veiligheidsvoorschriften op de volgende pagina's zijn bedoeld om letsel bij uzelf of bij andere personen, of schade aan de apparatuur te voorkomen.
• Lees ook altijd de handleidingen van alle afzonderlijk aangeschafte accessoires die u gebruikt.
Veiligheidsmaatregelen
Waarschuwing
Hiermee wordt gewezen op het risico van ernstig letsel of levensgevaar.
• Gebruik de flitser niet dicht bij de ogen van mensen.
Blootstelling aan het sterke licht van de flitser kan het gezichtsvermogen aantasten.
Houd vooral bij kleine kinderen ten minste één meter afstand wanneer u de flitser gebruikt.
• Berg de apparatuur op buiten het bereik van kinderen.
Riem: het plaatsen van de riem om de nek van een kind kan leiden tot verstikking.
• Gebruik alleen de aanbevolen energiebronnen voor stroomvoorziening.
• Probeer het product niet te demonteren, wijzigen of op te warmen.
• Laat het product niet vallen en voorkom harde schokken of stoten.
• Raak om letsel te voorkomen de binnenkant van het product niet aan als dit is gevallen of op een andere wijze is beschadigd.
• Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als dit rook of een vreemde geur afgeeft of andere vreemde verschijnselen vertoont.
• Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of thinner om het product schoon te maken.
• Laat het product niet in contact komen met water (bijvoorbeeld zeewater) of andere vloeistoffen.
• Voorkom dat vloeistoffen of vreemde objecten in de camera komen.
Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.
Als er vloeistoffen of vreemde objecten in de camera komen, schakelt u de camera onmiddellijk uit en verwijdert u de batterij.
Als de batterijlader nat is geworden, haalt u het netsnoer uit het stopcontact en neemt u contact op met uw leverancier of een helpdesk van Canon Klantenondersteuning.
Als er vloeistoffen of vreemde objecten in de camera komen, schakelt u de camera onmiddellijk uit en verwijdert u de batterijen.
• Kijk niet door de zoeker naar een sterke lichtbron (zoals de zon op een heldere dag).
Dit kan uw gezichtsvermogen aantasten.
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810
A1300Veiligheidsmaatregelen
12
• Gebruik alleen de aanbevolen batterij.
• Plaats de batterij niet in de buurt van of in open vuur.
• Maak het netsnoer regelmatig los en veeg het stof en vuil dat zich heeft opgehoopt op de stekker, de buitenkant van het stopcontact en het gebied eromheen weg met een droge doek.
• Raak het netsnoer niet aan met natte handen.
• Gebruik de apparatuur niet op een manier waarbij de nominale capaciteit van het stopcontact of de kabelaccessoires wordt overschreden. Gebruik de apparatuur niet als het netsnoer of de stekker is beschadigd of als deze niet volledig in het stopcontact is geplaatst.
• Zorg ervoor dat stof of metalen objecten (zoals spelden of sleutels) niet in contact komen met de contactpunten of stekker.
De batterij kan exploderen of gaan lekken, wat kan leiden tot een elektrische schok of brand. Dit kan persoonlijk letsel en schade aan de omgeving veroorzaken. In het geval dat een batterij lekt en uw ogen, mond, huid of kleding met de batterijvloeistof in aanraking komen, moet u deze onmiddellijk afspoelen met water.
• Gebruik alleen de aanbevolen batterijen.
• Plaats de batterijeniet in de buurt van of in open vuur.
De batterijen kunnen exploderen of gaan lekken, wat kan leiden tot een elektrische schok of brand. Dit kan persoonlijk letsel en schade aan de omgeving veroorzaken.
In het geval dat batterijen lekken en uw ogen, mond, huid of kleding met de batterijvloeistof in aanraking komen, moet u deze onmiddellijk afspoelen met water.
• Zet de camera uit op plaatsen waar het gebruik van een camera niet is toegestaan.
De elektromagnetische golven uit de camera hinderen de werking van elektronische instrumenten en andere apparatuur. Denk goed na voordat u de camera gebruikt op plaatsen waar het gebruik van elektronische apparatuur verboden is, zoals in vliegtuigen en medische instellingen.
• Speel de meegeleverde cd-rom(s) met gegevens alleen af in een cd-speler die hiervoor geschikt is.
Uw gehoor kan beschadigd raken als u een koptelefoon draagt terwijl u de harde geluiden van een cd-rom via een cd-speler voor muziek-cd's afspeelt (muziekspeler). Dit kan ook de luidsprekers beschadigen.
Voorzichtig
Hiermee wordt gewezen op het risico van letsel.
• Zorg dat de camera niet tegen voorwerpen stoot, wordt blootgesteld aan schokken en stoten of achter voorwerpen blijft haken wanneer u deze aan de polsriem draagt.
• Zorg dat u niet tegen de lens stoot of drukt.
Dit kan verwondingen veroorzaken of de camera beschadigen.
• Zorg dat het scherm niet aan schokken wordt blootgesteld.
Als het scherm barst, kunnen de splinters letsel veroorzaken.
• Zorg dat u de flitser niet per ongeluk met uw vingers of een kledingstuk bedekt wanneer u een foto maakt.
Dit kan brandwonden of schade aan de flitser tot gevolg hebben.
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810Veiligheidsmaatregelen
13
• Gebruik, plaats of bewaar het product niet op de volgende plaatsen:- plaatsen die aan sterk zonlicht blootstaan;
- plaatsen die blootstaan aan temperaturen boven 40 °C;
- vochtige of stoffige plaatsen.
Hierdoor kan lekkage of oververhitting ontstaan of de batterij kan ontploffen, wat kan leiden tot elektrische schokken, brand, brandwonden of ander letsel.
Bij hoge temperaturen kan de behuizing van de camera of de batterijlader vervormd raken.
Hierdoor kan lekkage of oververhitting ontstaan of de batterijen kunnen ontploffen, wat kan leiden tot elektrische schokken, brand, brandwonden of ander letsel.
Voorzichtig
Hiermee wordt gewezen op het risico van schade aan de apparatuur.
• Richt de camera niet direct op een sterke lichtbron (zoals de zon op een heldere dag).
Dit kan de beeldsensor beschadigen.
• Als u de camera gebruikt op een strand of op een winderige plek, moet u erop letten dat er geen zand of stof in het apparaat terechtkomt.
Dit kan de werking van het product negatief beïnvloeden.
• Bij normaal gebruik kan er soms een beetje rook uit de flitser komen.
Dit komt door de hoge intensiteit van de flitser, waardoor er stofdeeltjes verbranden die vastzitten aan de voorkant van het apparaat. Gebruik een wattenstaafje om vuil, stof of ander materiaal van de flitser te verwijderen. Zo kunt u oververhitting en schade aan het apparaat voorkomen.
• Verwijder de batterij en berg deze op wanneer u de camera niet gebruikt.
Als de batterij in de camera wordt gelaten, kan deze gaan lekken.
• Verwijder de batterijen en sla deze op wanneer u de camera niet gebruikt.
Als de batterijen in de camera worden gelaten, kunnen deze gaan lekken.
• Breng voordat u de batterij weggooit, tape of ander isolatiemateriaal aan over de polen van de batterij.
• Breng voordat u de batterijen weggooit, tape of ander isolatiemateriaal aan over de polen van de batterijen.
Contact met andere metalen kan leiden tot brand of een explosie.
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810Veiligheidsmaatregelen
14
• Als de batterij is opgeladen en als u de batterijlader niet gebruikt, haalt u deze uit het stopcontact.
• Dek de batterijlader tijdens het opladen van een batterij niet af met voorwerpen zoals een stuk textiel.
Als u de lader gedurende een lange periode in het stopcontact laat, kan deze oververhit en beschadigd raken, waardoor brand kan ontstaan.
• Plaats de batterij niet in de buurt van huisdieren.
Als huisdieren op de batterij kauwen, kan dit leiden tot lekkage, oververhitting of een explosie, wat kan leiden tot brand of schade.
• U mag batterijen van uiteenlopende typen niet tegelijk opladen, of oude batterijen samen met nieuwe batterijen gebruiken.
• Let er bij het plaatsen van de batterijen op dat u de + en – polen niet verwisselt.
Dit kan de werking van het product negatief beïnvloeden.
• Ga niet zitten terwijl u de camera in uw zak hebt.
Dit kan leiden tot storingen of schade aan het scherm.
• Let erop dat harde voorwerpen niet in contact komen met het scherm als u de camera in uw tas stopt.
• Bevestig geen harde voorwerpen aan de camera.
Dit kan leiden tot storingen of schade aan het scherm.
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A81015
Via het aanraakscherm van de camera is intuïtieve bediening mogelijk door het scherm aan te raken of door erop te tikken.
Tik kort op het scherm met uw vinger.
Deze techniek wordt gebruikt voor het maken van een opname, het instellen van camerafuncties en dergelijke.
Raak het scherm aan en sleep met uw vinger.
Gebruik deze techniek in de afspeelmodus, bijvoorbeeld om naar het volgende beeld te gaan of om het vergrote beeldgebied te wijzigen.
Vindt u het moeilijk om de camera door middel van aanraken te bedienen, gebruik dan de meegeleverde stylus (p. 2). Gebruik alleen de meegeleverde stylus om het aanraakscherm te bedienen. Gebruik geen potloden, pennen of scherpe voorwerpen.
U kunt het scherm kalibreren om mogelijke verschillen te corrigeren tussen de positie waarop u tikt en de gedetecteerde positie
(p. 138).
De stylus kan, zoals weergegeven, aan de riem worden bevestigd.
Bediening via het aanraakscherm
Tikken
A3400 IS
Slepen
• Omdat de werking van het scherm berust op detectie van de druk van uw vinger wordt het tikken op het scherm misschien minder goed gedetecteerd, wanneer u gebruik maakt van een schermbeschermingsmiddel.
De stylus gebruiken16
Tref de volgende voorbereidingen voordat u opnamen maakt.
Bevestig de riem.
Steek het uiteinde van de riem door de opening van de riem ( ) en haal het andere uiteinde van de riem door het oog aan het draadeinde ( ).
Doe de riem om uw pols.
Houd bij het maken van opnamen uw armen tegen uw lichaam gedrukt en houd de camera stevig vast om te voorkomen dat deze beweegt. Laat uw vingers niet op de flitser rusten.
Laad voor gebruik de batterij op met de meegeleverde oplader. Bij aankoop van de camera is de batterij niet opgeladen. Zorg er dus voor dat u de batterij eerst oplaadt.
Verwijder het klepje.
Plaats de batterij.
Zorg eerst dat de markering o op de batterij overeenkomt met die op de oplader en plaats dan de batterij door deze naar binnen ( ) en naar beneden ( ) te drukken.
Voordat u begint
De riem bevestigen
De camera vasthouden
De batterij opladen
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300Voordat u begint
17
Laad de batterij op.
Voor CB-2LD: kantel de stekker naar buiten ( ) en steek de oplader in een stopcontact ( ).
Voor CB-2LDE: sluit het netsnoer aan op de batterijlader en steek het andere uiteinde in een stopcontact.
Het oplaadlampje gaat oranje branden en het opladen begint.
Als het opladen is voltooid, wordt het lampje groen.
Verwijder de batterij.
Haal het netsnoer van de batterijlader uit het stopcontact en verwijder de batterij door deze naar binnen ( ) en omhoog ( ) te drukken.
Plaats de meegeleverde batterij.
Open het klepje.
Schuif het klepje naar buiten ( ) en open het ( ).
CB-2LD
CB-2LDE
• Laad de batterij niet langer dan 24 uur achtereen op, om de batterij te beschermen en in goede staat te houden.
• Bevestig bij batterijladers die een netsnoer gebruiken de lader of het snoer niet aan andere objecten. Als u dit doet, kan dit storing van of schade aan het product veroorzaken.
• Zie “Specificaties” (p. 40) voor meer informatie over de oplaadduur, het aantal opnamen en de opnameduur met een volledig opgeladen batterij.
De batterij plaatsen
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300Voordat u begint
18
Plaats de batterij.
Duw de batterijvergrendeling in de richting van de pijl en plaats de batterij in de getoonde richting totdat hij vastklikt en is vergrendeld.
Als u de batterij in de verkeerde richting plaatst, kunt u de batterij niet in de juiste positie vergrendelen. Controleer altijd of de batterij in de juiste richting is geplaatst en wordt vergrendeld.
Sluit het klepje.
Sluit het klepje ( ) en duw het lichtjes aan terwijl u het naar binnen schuift, totdat het vastklikt ( ).
Open het klepje en duw de batterijvergrendeling in de richting van de pijl.
De batterij wipt nu omhoog.
Aansluitpunt Batterij-vergrendeling
De batterij verwijderenVoordat u begint
19
Plaats de meegeleverde batterijen.
Open het klepje.
Schuif het klepje naar buiten ( ) en open het ( ).
Plaats de batterijen.
Plaats de batterijen zoals weergegeven.
Sluit het klepje.
Sluit het klepje ( ) en duw het lichtjes aan terwijl u het naar binnen schuift, totdat het vastklikt ( ).
Gebruik alkalinebatterijen van AA-formaat of NiMH-batterijen van AA-formaat van Canon (afzonderlijk verkrijgbaar, p. 143).
De batterijen plaatsen
A1300 A810
Compatibele batterijen
• We adviseren om de aangegeven batterijen te gebruiken, omdat andere batterijen wisselende prestaties leveren.
• NiMH-batterijen gaan in camera's veel langer mee dan alkalinebatterijen, vooral bij lage temperaturen.Voordat u begint
20
Plaats een geheugenkaart (afzonderlijk verkrijgbaar).
Denk eraan dat u voordat u een nieuwe geheugenkaart (of een geheugenkaart die in een ander apparaat is geformatteerd) gaat gebruiken, de geheugenkaart met deze camera moet formatteren (p. 134).
Controleer het schuifje voor schrijfbeveiliging van de kaart.
Als de geheugenkaart een schuifje voor schrijfbeveiliging heeft, kunt u geen opnamen maken als het schuifje is ingesteld op vergrendeld (omlaag). Duw het schuifje omhoog totdat het op niet vergrendeld staat.
Open het klepje.
Plaats de geheugenkaart.
Plaats de geheugenkaart in de getoonde richting totdat hij vastklikt en is vergrendeld.
Controleer altijd of de geheugenkaart in de juiste richting is geplaatst. Als u de geheugenkaart in de verkeerde richting probeert te plaatsen, kunt u de camera beschadigen.
Sluit het klepje.
Open het klepje en duw de geheugenkaart naar binnen tot u een klik hoort en laat de kaart langzaam los.
De geheugenkaart wipt nu omhoog.
De geheugenkaart plaatsen
Etiket
De geheugenkaart verwijderenVoordat u begint
21
Wanneer u de camera de eerste keer inschakelt, verschijnt een scherm voor het instellen van de datum en tijd. Zorg dat u de datum en tijd instelt, want dat vormt de basis voor de datums en tijden die aan uw beelden worden toegevoegd.
Schakel de camera in.
Druk op de ON/OFF-knop.
Het scherm [Datum/Tijd] verschijnt.
Stel de datum en tijd in.
Druk op de knoppen qr om een optie te selecteren.
Druk op de knoppen opom de datum en tijd op te geven.
Als u klaar bent, drukt u op de knop m.
Druk op de ON/OFF-knop om de camera uit te schakelen.
De datum en tijd instellen
• Het scherm [Datum/Tijd] verschijnt steeds als u de camera inschakelt, tenzij u de datum en tijd al hebt ingesteld. Geef de juiste informatie op.
• Om de zomertijd in te stellen (normale tijd plus 1 uur), kiest u in stap 2 en vervolgens kiest u door op de knoppen op te drukken.Voordat u begint
22
Wijzig de datum en tijd als volgt.
Open het cameramenu.
Druk op de knop n.
Kies [Datum/Tijd].
Beweeg de zoomknop om het tabblad 3 te selecteren.
Druk op de knoppen op om [Datum/Tijd] te selecteren en druk vervolgens op de knopm.
Wijzig de datum en tijd.
Volg stap 2 op p. 21 om de instellingen te wijzigen.
Druk op de knop n om het menu te sluiten.
De datum en tijd wijzigen
• De datum/tijd-instellingen blijven tot ongeveer drie weken na het verwijderen van de accu behouden dankzij de ingebouwde datum/tijd-batterij
(reservebatterij).
• Zodra de datum/tijd-batterij leeg is, verschijnt het scherm [Datum/Tijd] als u de camera inschakelt. Volg de stappen op p. 21 om de datum en tijd in te stellen.
• De datum/tijd-batterij wordt ongeveer in vier uur opgeladen nadat u een geladen batterij hebt geplaatst of de camera hebt aangesloten op een voedingsadapterset (afzonderlijk verkrijgbaar, p. 142), zelfs als de camera is uitgeschakeld.
• Als u nieuwe batterijen plaatst of een voedingsadapterset aansluit (afzonderlijk verkrijgbaar, p. 142), kan de datum/tijd-batterij in ongeveer vier uur worden opgeladen, zelfs als de camera is uitgeschakeld.
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810Voordat u begint
23
U kunt de weergavetaal desgewenst wijzigen.
Selecteer de afspeelmodus.
Druk op de knop 1.
Open het instellingenscherm.
Houd de knop m ingedrukt en druk op de knop n.
Stel de taal van het LCD-scherm in.
Druk op de knoppen opqr om een taal te selecteren en druk vervolgens op de knopm.
Nadat u de taal van het LCD-scherm hebt ingesteld, wordt het instellingenscherm niet langer weergegeven.
Taal van LCD-scherm
• U kunt de taal van het LCD-scherm ook wijzigen door op n te drukken en
[Taal ] te selecteren op het tabblad 3.24
Als u de camera wilt weggooien, dient u eerst de interne oplaadbare lithiumbatterij te verwijderen en te recycleren overeenkomstig plaatselijke voorschriften.
Schroef de schroeven aan de zijkanten en de onderkant los.
Verwijder de kleppen van de voor- en achterkant.
Draai de schroeven los waarmee de lintkabel is bevestigd, wikkel het lint los en verwijder de plaat.
De interne oplaadbare lithiumbatterij recyclen
A1300 A810
Raak dit gedeelte nooit aan!
Raak het op de afbeelding gemarkeerde gedeelte nooit aan.
Anders kunt u een elektrische schok krijgen door het hoge voltage.
Raak dit gedeelte nooit aan!
Raak het op de afbeelding gemarkeerde gedeelte nooit aan.
Anders kunt u een elektrische schok krijgen door het hoge voltage.De interne oplaadbare lithiumbatterij recyclen
25
Verwijder het scherm en draai de schroeven los waarmee het frame is bevestigd.
Til het frame op zoals in de afbeelding wordt getoond ( ) en verwijder de oplaadbare lithiumbatterij ( ).
Draai de gemarkeerde schroef niet los. Als u het frame verwijdert, wordt de flasheenheid blootgesteld en kunt u een elektrische schok oplopen.
Verwijder de camera alleen wanneer u de interne oplaadbare lithiumbatterij wilt ver

TXT / PDF

Available 14 files for PowerShot A810 View all >
HelpDrivers Since March 2000