Canon PowerShot A700 Download Drivers

Kameran käyttöopas
Tässä oppaassa neuvotaan kameran toiminnot yksityiskohtaisesti.
Laaja opas
Ennen kameran käyttämistä
Kuvaaminen
Toistaminen/Poistaminen
Tulostus-/siirtoasetukset
Kuvien katseleminen televisiosta
Vianmääritys
Sanomaluettelo
Liite
SUOMI0
Pääominaisuudet
Kuvaaminen
Säätää automaattisesti kuvausasetukset vastaamaan olosuhteita.
Vähentää kameran tärinän vaikutusta, kun kuvataan suurta
ISO-herkkyyttä käyttäen.
Suunta-anturi tunnistaa automaattisesti kameran asennon
Kuvan tietyt värit voi muuntaa kuvaamisen aikana (Korostettu väri, Värivaihto).
Mahdollistaa kuvaamisen erikseen myytävällä laajakulmasovittimella, telelisäkkeellä tai lähikuvausobjektiivilla.
Toistaminen
Toistaa elokuvia, joissa on myös ääni.
Toistaa automaattisesti
Autom. Toisto -toiminnolla.
Muokkaaminen
Äänittää äänikommentteja valokuviin.
Muokkaa elokuvia.
Tulostaminen
Tulostaminen on helppoa
Tulosta/jaa-painikkeella.
Tukee myös muiden kuin
Canonin PictBridge-yhteensopivia tulostimia.
Tallennettujen kuvien käyttötapoja
Kuvat on helppo siirtää tietokoneeseen Tulosta/jaa-painikkeen avulla.1
Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat
Otsikoiden alapuolella näkyvät kuvakkeet osoittavat kuvaustilat, joissa toimintoja voi käyttää.
Katso Eri kuvaustilojen toiminnot (s. 135).
Tässä oppaassa Kameran peruskäyttöoppaaseen viitataan nimellä Perusopas ja Kameran laajaan käyttöoppaaseen nimellä Laaja opas.
Tällä merkillä ilmaistaan seikka, joka saattaa vaikuttaa kameran toimintaan.
Tämä merkki tarkoittaa lisätietoja, jotka täydentävät perustoimintaohjeita.
Kamerassa voi käyttää myös SD*-muistikortteja ja
MultiMediaCard-kortteja. Kaikkia näitä kortteja kutsutaan tässä oppaassa nimellä ”muistikortti”.
* SD tulee sanoista Secure Digital, jotka merkitsevät tekijänoikeuksien suojausjärjestelmää.
Alkuperäisten Canonin valmistamien lisälaitteiden käyttöä suositellaan.
Tämä tuote on suunniteltu toimimaan erinomaisesti, kun sitä käytetään yhdessä Canonin lisävarusteiden kanssa. Canon ei ole vastuussa tuotteelle tapahtuneista vahingoista ja/tai onnettomuuksista (esimerkiksi tulipalo), jotka aiheutuvat muiden kuin Canonin alkuperäisten lisävarusteiden vioista (kuten akkuyksikön vuoto ja/tai räjähdys). Huomaa, että takuu ei koske muiden kuin
Canonin alkuperäisten lisävarusteiden käytöstä aiheutuneita vahinkoja, vaikka sellaisia vaadittaisiinkin korjattavaksi.
* Kuvaustilat, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina.
Jatkuva kuvaaminen
Kuvaustila
Tilanvalitsin2
Merkillä merkityt kohdat ovat luetteloita tai kaavioita, joissa on yhteenveto kameran toiminnoista.
Käsittelyohjeita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Lue tämä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Turvaohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Toimintahäiriöiden estäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ennen kameran käyttämistä – kameran osat. . . . . . . . . . 12
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot . . . . . . . . 15
Nestekidenäytön käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nestekidenäytön tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Etsimen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Merkkivalot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Virransäästötoiminto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Valikot ja asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Valikkoluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Oletusasetusten palauttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Muistikorttien alustaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kuvakoon ja pakkaussuhteen muuttaminen (stillkuva) . . . . . 31
Digitaalizoomauksen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Jatkuva kuvaaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Postikorttikokoisten päiväyksen tulostustila . . . . . . . . . . . . . . 35
Itselaukaisimen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Elokuvien kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Panoraamakuvien ottaminen (Liitä toiminto) . . . . . . . . . . 43
Ohjelmoitu automatiikka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Suljinnopeuden asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Aukon asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Suljinnopeuden ja aukon manuaalinen asettaminen . . . . 47
Tarkennusalueen valitseminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Vaikeasti tarkennettavien kohteiden kuvaaminen
(Tarkennuksen lukitus, Tark. lukitus, Käsintarkennus). . . . . . 50
Sisällysluettelo
3
Valotusasetuksen lukitseminen (Valot. lukitus). . . . . . . . . . . .52
Salamavalotusasetuksen lukitseminen
(salamavalotuksen lukitus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Mittausmenetelmien välillä siirtyminen . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Valotuksen korjauksen säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Sävyn säätäminen (valkotasapaino) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Kuvaaminen käyttämällä My Colors -tilaa. . . . . . . . . . . . . . . .60
Värin muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
ISO-herkkyyden säätäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Salamavaloasetuksen korjaus / Salamateho . . . . . . . . . . . . .68
Automaattisen kääntötoiminnon asettaminen . . . . . . . . . . . . .69
Kuvien muistipaikan (kansion) luominen. . . . . . . . . . . . . . . . .70
Kuvanumeron muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Toistaminen/Poistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Kuvien suurentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Kuvien katseleminen yhdeksän kuvan ryhminä
(luettelokuvan toistotila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Siirtyminen kuviin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Elokuvan katseleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Elokuvien muokkaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Kuvien kääntäminen näytössä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Äänikommenttien liittäminen kuviin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Automaattinen katselu (Autom. Toisto). . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Kuvien suojaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Kaikkien kuvien poistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Tulostus-/siirtoasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
DPOF-tulostusasetusten määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . .85
DPOF-siirtoasetusten määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Kuvien katseleminen televisiosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Virran ollessa kytkettynä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Nestekidenäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Elokuvien kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Toistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .984
Akku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Kuvien katselu televisiosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Tulostaminen suoratulostustoiminnon kanssa yhteensopivalla tulostimella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Sanomaluettelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Liite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Akkujen käsittely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Muistikortin käsittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Virtalaitteiden käyttäminen (myydään erikseen). . . . . . . . . . 108
Objektiivien käyttäminen (myydään erikseen) . . . . . . . . . . . 111
Erillisen salaman käyttäminen (myydään erikseen) . . . . . . . 115
Päivämääräpariston vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Kameran ylläpito ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
HAKEMISTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Eri kuvaustilojen toiminnot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1355
Käsittelyohjeita
Testiotokset
Ennen kuin alat kuvata tärkeitä kohteita, sinun kannattaa ottaa useita testikuvia, jotta voit totutella kameran käyttöön ja varmistaa, että kamera toimii asianmukaisesti.
Huomaa, että Canon Inc. ja sen tytäryhtiöt sekä jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että kameran tai lisälaitteen, esimerkiksi muistikortin, toimintahäiriö on estänyt kuvan tallentamisen kokonaan tai koneelle sopivalla tavalla.
Varoitus tekijänoikeuksien rikkomisesta
Canon-digitaalikamerat on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön, eikä niitä saa käyttää tavalla, joka rikkoo kansainvälisiä tai kansallisia tekijänoikeussäännöksiä tai on ristiriidassa niiden kanssa. Muista, että esitysten, näyttelyiden tai kaupallisten kohteiden kuvaaminen kameralla tai muulla laitteella saattaa loukata tekijänoikeuslakia tai muita säännöksiä, vaikka kuvat otettaisiinkin yksityiskäyttöön.
Takuurajoitukset
Tietoja kameran takuuehdoista on kameran mukana toimitetussa
Canon European Warranty System -kirjasessa.
Tietoja Canonin asiakastuesta on European Warranty System
-kirjasen takaosassa.
Lue tämä6
Videomuoto
Valitse kameran videosignaalimuodoksi television käyttämä muoto, ennen kuin käytät kameraa television kanssa (s. 90).
Kieliasetus
Kieliasetuksen muuttamisohjeet ovat Perusoppaassa (s. 3).
Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti ennen kameran käyttämistä. Turvaohjeita on myös Kameran peruskäyttöoppaan kohdassa ”Turvaohjeita”. Varmista aina, että kameraa käytetään oikein.
Seuraavilla sivuilla olevien turvaohjeiden tarkoitus on neuvoa sinua kameran ja sen lisälaitteiden turvallisessa ja oikeassa käytössä, jotta vältyttäisiin henkilö- ja laitevahingoilta.
Laitteilla viitataan kameraan, akkuun, latauslaitteeseen (myydään erikseen) tai verkkolaitteeseen (myydään erikseen).
Kameran rungon lämpötila
Jos käytät kameraa pitkään yhtäjaksoisesti, sen runko voi lämmetä. Ota lämpeneminen huomioon ja ole varovainen käyttäessäsi kameraa pitkään yhtäjaksoisesti.
Nestekidenäyttö
Nestekidenäyttö on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla.
Yli 99,99 prosenttia näytön kuvapisteistä toimii ilmoitetulla tavalla. Alle 0,01 prosenttia kuvapisteistä saattaa joskus välähtää väärin tai näkyä mustina tai punaisina pisteinä. Tämä ei vaikuta tallennettavaan kuvaan, eikä kyse ole toimintahäiriöstä.
Turvaohjeita7
Varoituksia
Laitteet
Älä suuntaa kameraa suoraan aurinkoa tai muuta kirkasta valonlähdettä kohti.
Muussa tapauksessa näkösi voi vahingoittua.
Älä jätä laitetta lasten ulottuville. Jos lapsi vaurioittaa laitteita vahingossa, hän voi loukkaantua vakavasti.
• Rannehihna: Älä aseta kameran hihnaa lapsen kaulaan, sillä hihna saattaa aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Muistikortti: Lapsi voi nielaista kortin vahingossa. Jos näin tapahtuu, ota heti yhteys lääkäriin.
Älä yritä purkaa tai muuttaa mitään laitteen osaa, ellei toimenpidettä ole kuvattu erikseen tässä oppaassa.
Älä koske kameran salamaosaan, jos se on vahingoittunut, sillä voit saada sähköiskun.
Jos laitteesta tulee savua tai myrkyllisiä höyryjä, lopeta laitteen käyttäminen heti.
Älä altista laitetta vedelle tai muille nesteille äläkä upota sitä nesteeseen. Jos kameran pinnalle pääsee nestettä tai suolaroiskeita, pyyhi kamera pehmeällä, imukykyisellä liinalla.
Laitteen käytön jatkaminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Katkaise kameran virta heti ja poista akut tai irrota virtajohto pistorasiasta. Ota yhteys kameran jälleenmyyjään tai lähimpään Canonin asiakastukipalveluun.
Älä puhdista tai huolla laitetta aineilla, jotka sisältävät alkoholia, bensiiniä, maalinohennetta tai muita tulenarkoja nesteitä.
Älä katkaise tai vahingoita virtajohtoa, muuta sen rakennetta tai aseta sen päälle raskaita esineitä.
Käytä vain suositeltuja virransyöttölaitteita.
Irrota virtajohto säännöllisin väliajoin ja puhdista pistoke sekä pistorasian ulkopuoli ja ympäristö pölystä ja liasta.
Älä käsittele virtajohtoa märin käsin.
Laitteen käytön jatkaminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.8
Akku
Älä sijoita akkuja lämmönlähteiden läheisyyteen ja pidä akut kaukana liekeistä ja kuumuudesta.
Akkuja ei saa upottaa veteen tai meriveteen.
Älä yritä purkaa tai kuumentaa akkuja tai muuttaa niiden rakennetta.
Vältä pudottamasta ja kolhimasta akkuja, sillä akkukotelo voi vaurioitua.
Käytä vain tähän laitteeseen suositeltuja akkuja ja lisävarusteita.
Muiden kuin tähän laitteeseen suositeltujen akkujen käyttö saattaa aiheuttaa räjähdyksen, vuotoja, tulipalon, loukkaantumisen tai aineellisen vaurion. Jos akku vuotaa ja akun sisältöä joutuu silmiin, suuhun, iholle tai vaatteisiin, huuhtele heti vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.
Irrota latauslaite tai verkkolaite sekä kamerasta että pistorasiasta, kun akut on ladattu ja kun kamera ei ole käytössä. Muuten seurauksena saattaa olla tulipalo tai muu vaara.
Älä peitä akun latauslaitetta latauksen aikana esimerkiksi pöytäliinalla, matolla, peitolla tai tyynyllä.
Jos laitetta käytetään hyvin pitkään yhtäjaksoisesti, se voi ylikuumentua tai vioittua ja aiheuttaa tulipalon.
Lataa Canonin AA-kokoiset NiMH-akut vain niille sopivalla latauslaitteella.
Verkkolaite on tarkoitettu ainoastaan tälle laitteelle. Älä käytä sitä muiden tuotteiden kanssa.
Seurauksena saattaa olla ylikuumeneminen tai laitteen vioittuminen, mikä voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
Ennen kuin hävität akun, peitä sen liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä niin, etteivät ne pääse kosketuksiin muiden esineiden kanssa.
Jos ne joutuvat kosketuksiin muiden esineiden metalliosien kanssa esimerkiksi jäteastiassa, seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys.9
Muut tarvikkeet
Älä laukaise salamalaitetta lähietäisyydeltä ihmisen tai eläimen silmiin. Salamalaitteen tuottama kirkas valo saattaa vahingoittaa näköä.
Varo erityisesti laukaisemasta salamalaitetta alle metrin etäisyydellä pienistä lapsista.
Älä tuo magneettikentille herkkiä esineitä (kuten luottokortteja) kameran kaiuttimen lähelle.
Tämä saattaa vioittaa niitä tai aiheuttaa niiden tietojen menettämisen.
Toimi varoen, kun kiinnität lisävarusteena saatavan laajakulmasovittimen, telelisäkkeen, lähikuvausobjektiivin tai objektiivisovittimen.
Jos niitä ei ole kierretty kunnolla kiinni, ne voivat löystyä ja pudota ja lasinsirut voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
Huomioitavaa
Laitteet
Kun kuljetat kameraa hihnassa, varo kolhimasta sitä, sillä seurauksena voi olla loukkaantuminen tai laitevaurio.
Älä säilytä laitetta kosteissa tai pölyisissä tiloissa.
Pidä latauslaitteen koskettimet ja pistoke puhtaana. Varo koskettamasta niitä metalliesineellä (kuten avaimella tai neulalla).
Seurauksena saattaa olla tulipalo, sähköisku tai muu vaurio.
Laitetta ei saa käyttää eikä säilyttää paikassa, jossa se joutuu alttiiksi voimakkaalle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi auton tai veneen kojelauta tai tavaratila.
Älä käytä laitetta niin, että pistorasian tai jatkojohtojen nimelliskapasiteetti ylittyy. Älä myöskään käytä laitetta, jos sen johto tai pistokeosa on vahingoittunut tai jos pistoke ei ole kokonaan pistorasiassa.
Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on huono ilmanvaihto.
Yllämainittu saattaa johtaa akkujen vuotamiseen, ylikuumenemiseen tai räjähtämiseen, mikä voi aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muita vammoja. Korkea lämpötila saattaa aiheuttaa myös kotelon vääntymisen.10
Jos et aio käyttää kameraa pitkään aikaan, poista akut kamerasta tai latauslaitteesta ja säilytä laitteita turvallisessa paikassa.
Jos akut jätetään kameraan, ne saattavat vuotaa ja vaurioittaa kameraa.
Älä kytke verkkolaitteita tai akkujen latauslaitteita muihin laitteisiin, kuten ulkomailla käytettäviin pistorasiasovittimiin.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla toimintahäiriöitä tai ylikuumenemisen, tulipalon, sähköiskun tai vammautumisen vaara.
Salama
Älä käytä salamaa, jos sen pintaan on tarttunut likaa tai pölyä.
Kun kuvaat salamalla, varo peittämästä salamalaitetta sormellasi tai vaatteillasi.
Salamalaite saattaa vioittua, ja siitä saattaa tulla savua tai kuulua
ääntä. Salama saattaa kuumentua liikaa ja vahingoittua.
Älä kosketa salamalaitteen pintaa otettuasi useita kuvia nopeasti peräkkäin.
Voit saada palovamman.
Laitteet11
Toimintahäiriöiden estäminen
Vältä voimakkaita magneettikenttiä
Älä jätä kameraa sähkömoottorien tai muiden voimakkaan magneettikentän tuottavien laitteiden lähelle.
Tämä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä ja pilata kuvatiedot.
Estä kosteuden tiivistyminen kameraan
Laitteen siirtäminen nopeasti kuumasta tilasta kylmään tai päinvastoin saattaa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä. Voit välttää tämän pitämällä kameraa ilmatiiviissä muovipussissa ja antamalla sen mukautua uuteen lämpötilaan hitaasti ennen pussista ottamista.
Laitteen siirtäminen nopeasti kuumasta tilasta kylmään tai päinvastoin saattaa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä laitteen ulko- ja sisäpinnoille.
Jos kosteutta tiivistyy kameran sisään
Lopeta kameran käyttäminen heti.
Käytön jatkaminen saattaa vaurioittaa laitetta. Poista muistikortti ja akut tai verkkolaite kamerasta ja irrota virtajohto. Älä käytä laitetta, ennen kuin kaikki kosteus on haihtunut.12
Ennen kameran käyttämistä – kameran osat
Edestä katsottunaaMikrofoni (s. 81)bAutomaattitarkennuksen apuvalo (s. 24)cPunasilmäisyyden vähennyslamppu (Perusopas s. 8)dItselaukaisun merkkivalo (s. 37)eKaiutinfEtsimen ikkuna (s. 19)gSalama (Perusopas s. 8)hLiitäntöjen kansiiA/V OUT -liitäntä (äänen ja kuvan ulostulo) (s. 90)jDIGITAL-liitäntä (Perusopas s. 19)kDC IN -liitäntä (virtaliitäntä) (s. 110)lRenkaanvapautuspainike (s. 113)mRengas (s. 113)nObjektiivi13
Ennen kameran käyttämistä – kameran osat
Takaa katsottunaaNestekidenäyttö (s. 15)bEtsin (s. 19)cRannehihnan pidikedMuistikorttipaikan ja akkutilan kannen lukko (Perusopas s. 1)eMuistikorttipaikan ja akkutilan kansi (Perusopas s. 1)fJalustakierre
Nestekidenäytön päällä on ohut muovikalvo, jonka tehtävänä on suojata näyttöä kuljetuksen aikana. Poista kalvo, ennen kuin alat käyttää kameraa.
Rannehihnan kiinnittäminen14
Käyttöpaneeli aMerkkivalot (s. 20)bVirran merkkivalocVirtapainike (Perusopas s. 4)dZoomausvipu (s. 74, Perusopas s. 8)
Kuvaaminen: (laajakulma) / (tele)
Toistaminen: (luettelokuva) / (suurennos)eLaukaisin (Perusopas s. 4)fKuvaustilan valintakiekko (Perusopas s. 5)gTilanvalitsin (Perusopas s. 4, 11)h (Tulosta/jaa) -painike (Perusopas s. 14)iFUNC./SET (Toiminto/asetus) -painike (s. 22)jMENU (Valikko) -painike (s. 23)kDISP. (Näyttö) -painike (s. 15)l (Valotus) / (Yksittäisen kuvan poisto) -painike (s. 56,
Perusopas s. 11)m -painiken (Salama) / (Siirry) / -painike (s. 76, Perusopas s. 8)o -painikep (Makro) / (Käsintarkennus) / -painike
(s. 51, Perusopas s. 10)15
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Yönäyttö
Kun kuvataan pimeässä, kamera lisää automaattisesti nestekidenäytön kirkkautta kuvattavan kohteen* mukaan, mikä helpottaa kohteen rajaamista.
* Kuvattavan kohteen liikkeet näkyvät näytössä epäsäännöllisinä. Tämä ei vaikuta tallennettavaan kuvaan. Näytössä näkyvän ja varsinaisen tallennetun kuvan kirkkaus poikkeavat toisistaan.
Nestekidenäytön käyttäminen
1Paina .
Näyttötila vaihtuu joka painalluksella seuraavassa järjestyksessä:Kuvaustilassa kuvaustiedot näkyvät näytössä noin kuuden sekunnin ajan, kun asetusta muutetaan, riippumatta siitä, mikä näyttötila on valittu.
Nestekidenäytön päällä- tai pois-asetus säilyy, vaikka kameran virta katkaistaisiin.
Nestekidenäytön virta ei katkea kuvaustiloissa , ,
(, ) t a i .
Nestekidenäyttö ei voi siirtyä tarkkaan näyttötilaan luettelokuvan toistotilassa (s. 75).
Toistotila ( )
Vakio
Tarkka
Ei tietoja
Kuvaustila ( )
Vakio
(Ei tietoja)
Tarkka
(Tietonäkymä)
Pois16
Kuvaustiedot (kuvaustila)
* Näkyy, vaikka nestekidenäyttö on asetettu Vakio-tilaan.
Nestekidenäytön tiedot
Zoomauksen suurennos* (s. 32)
• Stillkuvat: tallennettavissa oleva kuvamäärä
• Videot: jäljellä oleva aika / käytetty aika
* AE-mittauspisteen kehys (s. 55) * Tarkennusalue (s. 48)
* Akun varaus vähissä (s. 104)
Ristikko*
(s. 25)

Kuvakoko (s. 31, 41)
ISO-herkkyys (s. 67)

Valkotasapaino (s. 57)
Pakkaus (stillkuva)
(s. 32)
Mittaustapa (s. 54)

Kuvaustapa (s. 34, 37)

Kuvataajuus (video) (s. 41)

My Colors (s. 60)

Salamavalotuksen korjaus /
Salamateho (s. 68)
Kuvaustila
(Perusopas s. 5 – 7)
(s. 43)
* * * (s. 39)
(s. 44 – 47)
REC* (elokuvien tallennus) (s. 39)
Autom. kääntö (s. 69)

Salama (Perusopas s. 8)
Punasilmäisyyden vähennys
(Perusopas s. 8)
* Käsintarkennus (s. 51)
(punainen)* Kameran tärähdysvaroitus (s. 17)
* Tark. lukitus (s. 50)
··· *
Valotuksen korjaus (s. 56)
* Makro (Perusopas s. 10)
Valotusaika* (s. 45)
Aukko* (s. 46)
* Luo kansio (s. 70)
*Valot. lukitus (s. 52)
*Tark. lukitus (s. 53)17
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Toistotiedot (toistotila)
Vakio
Jos oranssi merkkivalo vilkkuu ja kameran tärähdysvaroituskuvake on näytössä, valaistus ei ole riittävä ja sen vuoksi on valittu hidas suljinaika. Suurenna
ISO-herkkyyttä (s. 67), valitse jokin muu asetus kuin
(salama pois) tai käytä kuvatessasi jalustaa tai muuta tukea.
Päiväys/Aika
Näytettävän kuvan numero
Kokonaiskuvamäärä
Suojaustila (s. 83)
WAVE-muotoinen ääni (s. 81)
Kansion numero - kuvanumero

Pakkaus (stillkuva) (s. 32)

Kuvakoko (stillkuva) (s. 31)
Video (s. 77)18
Tarkka
Myös seuraavat tiedot voivat tulla näkyviin joidenkin kuvien kohdalla.
Muussa kuin WAVE-muodossa oleva kuvaan liitetty
äänitiedosto tai tunnistamaton tiedostomuoto
JPEG-kuva, joka ei ole Design rule for Camera File System
-standardien mukainen (s. 122)
RAW-kuva
Tuntematon tietotyyppi
Muilla kameroilla otettujen kuvien tiedot saattavat näkyä väärin.

Kuvakoko / Kuvataajuus
(video) (s. 41)
Histogrammi
Mittaustapa (s. 54)
···
Valotuksen korjaus (s. 56)

ISO-herkkyys (s. 67)
Aukko (s. 45)
Valotusaika (s. 45)

Valkotasapaino (s. 57)
Salamateho (s. 68)
··· Salamavalotuksen korjaus (s. 68)
Kuvaustila
(Perusopas s. 5 – 7)
(s. 43) (s. 39)
(s. 44 – 47)
**
My Colors (s. 60)
Käsintarkennus (s. 51)
Makro (Perusopas s. 10)
Kuvakoko (stillkuva) (s. 31)
Elokuvan pituus (video) (s. 39)
* Näkyy kuvattaessa Korostettu väri- tai Värivaihto-tilassa.
Tiedoston koko19
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Voit säästää virtaa katkaisemalla nestekidenäytön virran (s. 15) kuvauksen ajaksi ja käyttämällä etsintä.
Histogrammitoiminto
Histogrammi on kaavio, jonka avulla voit arvioida kuvan kirkkautta. Mitä enemmän vasemmalla kaavion asteikko on, sitä tummempi on kuva. Mitä enemmän oikealla asteikko on, sitä kirkkaampi on kuva.
Jos kuva on liian tumma, määritä valotuksen korjausasetukseksi positiivinen arvo. Jos kuva on liian kirkas, määritä valotuksen korjausasetukseksi negatiivinen arvo (s. 56).
Etsimen käyttäminen
Esimerkkejä histogrammeista
Tasapainoinen kuva Tumma kuva Kirkas kuva20
Kameran merkkivalot palavat tai vilkkuvat jäljempänä kuvatuissa tilanteissa.
Ylämerkkivalo
Alamerkkivalo
Merkkivalot
Älä koskaan tee alla mainittuja asioita vihreän merkkivalon vilkkuessa. Muuten kuvatiedot voivat vahingoittua.
- Älä heiluta kameraa.
- Älä katkaise virtaa kamerasta tai avaa muistikorttipaikan ja akkutilan kantta.
Vihreä: Kuvaus voi alkaa.
Vilkkuva vihreä: Kuvaa tallennetaan/luetaan/poistetaan/siirretään
(jos kamera on liitetty tietokoneeseen).
Oranssi: Kuvaus voi alkaa (salama käytössä).
Vilkkuva oranssi: Kuvaus voi alkaa (kameran tärähdysvaroitus näkyy); ladataan salamaa.
Keltainen: Makrokuvaus / käsintarkennus / tarkennuksen lukitus.
Vilkkuva keltainen: Tarkennusvaikeuksia (yksi merkkiääni kuuluu).21
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Kamerassa on virransäästötoiminto. Virta katkaistaan seuraavissa tilanteissa. Voit kytkeä kameraan virran painamalla virtapainiketta uudelleen.
* Voit halutessasi muuttaa tätä aikaa.
Virransäästötoiminto
Kuvaustila Virta katkeaa noin kolmen minuutin kuluttua siitä, kun kameran toimintoja on viimeksi käytetty.
Nestekidenäytön virta katkeaa noin minuutin* kuluttua siitä, kun toimintoja on viimeksi käytetty, vaikka [Virransäästö]-asetukseksi olisi asetettu
[Pois]. Ota nestekidenäyttö käyttöön painamalla mitä tahansa muuta painiketta kuin virtapainiketta tai muuttamalla kameran asentoa.
Toistotila
Tulostimeen liitettynä
Virta katkeaa noin viiden minuutin kuluttua siitä, kun kameran toimintoja on viimeksi käytetty.
Virransäästöominaisuus ei aktivoidu, kun kamera on automaattisessa toistotilassa tai liitettynä tietokoneeseen.
Voit halutessasi muuttaa virransäästötoiminnon asetuksia (s. 26).22
Valikoiden avulla voit määrittää kuvaus, toisto- ja tulostusasetukset sekä muita kameran asetuksia, kuten päiväyksen/ajan ja
äänimerkin asetukset. Kamerassa on seuraavat valikot.
FUNC.-valikko
Kuvausvalikko-, Käyttövalikko-, Tulostusvalikko-, Asetukset- ja Minun kamerani -valikot
FUNC.-valikko
Monet kuvauksen aikana käytettävät toiminnot asetetaan tässä valikossa.aAseta tilanvalitsin (kuvaaminen) -asentoon.bPaina FUNC./SET-painiketta.cValitse valikkovaihtoehto - tai -painikkeella.
• Jotkin vaihtoehdot eivät ole valittavissa kaikissa kuvaustavoissa.dValitse haluamasi vaihtoehto - tai -painikkeella.
• Joidenkin valikkovaihtoehtojen asetukset voidaan tehdä painamalla MENU-painiketta.
• Valittuasi vaihtoehdon voit ottaa kuvan välittömästi painamalla laukaisinta. Valikko tulee uudelleen näyttöön kuvan ottamisen jälkeen, jolloin voit muuttaa asetuksia.ePaina FUNC./SET-painiketta.
Valikot ja asetuksetab ecd23
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Kuvausvalikko-, Käyttövalikko-, Tulostusvalikko-,
Asetukset- ja Minun kamerani -valikot
Näiden valikoiden avulla voit määrittää mieleisesi kuvaus-, toisto- ja tulostusasetukset.aPaina MENU-painiketta.bVoit siirtyä valikoiden välillä - tai -painikkeella.
• Voit siirtyä valikoiden välillä myös käyttämällä zoomausvipua.cValitse valikkovaihtoehto - tai -painikkeella.
• Kaikki vaihtoehdot eivät ole valittavissa kaikissa kuvaustiloissa.dValitse haluamasi vaihtoehto - tai -painikkeella.
• Valikkovaihtoehdot, joiden perässä on kolme pistettä (...), voidaan valita vasta sen jälkeen, kun seuraava valikko on tuotu näyttöön painamalla FUNC./SET-painiketta.
Voit vahvistaa valinnan painamalla FUNC./SET-painiketta uudelleen.ePaina MENU-painiketta.
• Tässä esimerkissä näkyy Kuvausvalikko.
• Toistotilassa näkyvät Käyttövalikko-, Tulostusvalikko-, Asetukset- ja Minun kamerani -valikot.
Voit siirtyä valikoiden välillä
- tai -painikkeella, kun tämä osa on valittu.
(Kuvaus) -valikko (Asetukset) -valikko
(Minun kamerani) -valikkoabec d24
FUNC.-valikko
Alla näkyvät kuvakkeet ovat oletusasetuksia.
Kuvausvalikko
*Oletusasetus
Valikkoluettelo
Valikkovaihtoehto Katso sivu Valikkovaihtoehto Katso sivu
ISO-herkkyys s. 67 Mittaustapa s. 54
Valkotasapaino s. 57
Pakkaus
(stillkuva)s. 32
Kuvaustapa s. 34, 37
Kuvataajuus
(video)s. 42
My Colors s. 60 Kuvakoko
(stillkuva)s. 31
+/– (Salama) /
Salamatehos. 68 Kuvakoko
(video)s. 42
Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot Katso sivu
Tarkennusalue AiAF*/Keskellä/FlexiZone s. 48
Punasilmäesto Päällä*/Pois Perusopas s. 8
AE-mitt.piste Keskimmäinen* / Tark.piste s. 54
MF-piste zoom Päällä*/Pois s. 51
Tark. apuvalo Päällä*/Pois –
Digitaal. zoom Päällä/Pois*
([Päällä] elokuvan normaalitilassa)s. 32
Kuvan näyttö Pois / 2*–10 sekuntia / Pito Perusopas s. 5
Tall. alkuper. Päällä/Pois* s. 6625
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Käyttövalikko
Tulostusvalikko
Ristikko Päällä/Pois* Voit tuoda näyttöön ristikon (jako yhdeksään ruutuun), jonka avulla kuvan saa helpommin suoraksi vaaka- ja pystysuunnassa, jolloin kuvan sommittelu helpottuu. Ristikko ei vaikuta tallennettavaan kuvaan.
Päiväysmerkki Pois* / Päiväys / Päiväys ja aika s. 36
Valikkovaihtoehto Katso sivu
Autom. Toisto s. 82
Äänikommentti s. 81
Suojaus s. 83
Kuvan kääntö s. 80
Poista kaikki s. 84
Siirrä s. 88
Valikkovaihtoehto Katso sivu
Tulostes. 85
Valitse kuvat&määrä
Kaikki kuvat
Poista valinnat
Tulostusasetukset
Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot Katso sivu26
Asetukset-valikko
*Oletusasetus
Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot Katso sivu
Äänetön Päällä/Pois* Voit mykistää kaikki toimintaäänet varoitusääniä lukuun ottamatta valitsemalla asetukseksi [Päällä]
(Perusopas s. 4).
Äänitaso Pois/1/2*/3/4/5 Säätää käynnistysäänen, painikeäänen, itselaukaisimen äänen, sulkimen äänen ja toistoäänen. Ääntä ei voi säätää, jos [Äänetön]-asetukseksi on määritetty [Päällä].
Käynnistysääni Säätää kameran käynnistyksen yhteydessä kuuluvan äänen voimakkuuden.
Toimintoääni Säätää sen äänimerkin
äänenvoimakkuuden, joka kuuluu painettaessa kameran painikkeita laukaisinta lukuun ottamatta.
Itselauk. ääni Säätää itsel

TXT / PDF

Available 60 files for PowerShot A700 View all >
HelpDrivers Since March 2000