Canon PowerShot A630 Download Drivers

DIGITAL CAMERA Avanceret Brugervejledning til kamera
Inden kameraet tages i brug
Optagelse
Afspilning/sletning
Udskrifts-/overførselsindstillinger
Visning af billeder på et tv-apparat
Fejlfinding
Liste over meddelelser
Appendiks
Avanceret
DANSK
CEL-SF8X240 © 2006 CANON INC.
Brugervejledning til kamera
Denne vejledning indeholder detaljerede beskrivelser af kameraets funktioner og brugen af dem
Foto af PowerShot A640
Cover-Advanced_Eng.fm Page 1 Monday, July 17, 2006 5:02 PMVigtigste funktioner
Optagelse
Automatisk justering af indstillingerne, så de passer til bestemte forhold
Automatisk registrering af kameraets retning vha. en intelligent retningssensor
Undgå de effekter, som opstår, når kameraet rystes, eller slørede motiver, når der optages med stor ISO-følsomhed
Ændring af specifikke billedfarver til optagelse ([Farve tone],
[Farve swap])
Påmontering af vidvinkelkonverter- og telekonverterobjektivet til optagelse
Afspilning
Afspil film med lyd
Automatisk afspilning vha. den automatiske funktion
Auto visning
Redigering
Tilføjelse af effekter til stillbilleder med funktionen
My Colors
Optagelse af lydmemoer til stillbilleder
Redigering af film
Udskrivning
Nem udskrivning med knappen Udskriv/Del
PictBridge-kompatible printere af andre mærker end Canon understøttes
Anvendelse af optagede billeder
Overførsel af billeder til en computer med knappen Udskriv/Del1
Symboler og tegn i vejledningen
Ikoner, der vises ved siden af eller under titler, angiver de optagelsestilstande, hvor fremgangsmåden kan anvendes.: Dette symbol angiver, at teksten handler om forhold, som kan påvirke kameraets funktioner.:Dette symbol angiver yderligere emner, der supplerer de grundlæggende betjeningsprocedurer.
Du kan anvende SD-hukommelseskort*, SDHC-hukommelseskort og MultiMediaCards til dette kamera. Disse kort kaldes under et for hukommelseskort i denne vejledning.
* SD står for Secure Digital, som er et system til beskyttelse af ophavsret.
Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.
Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør. Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand osv., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. lækage og/eller eksplosion af batterier). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt.
Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.
* Optagelsestilstande, der ikke er tilgængelige, vises nedtonet.
Postkorttilstand
Optagelsestilstand
Se Funktioner i de enkelte optagelsestilstande (s. 142).
I denne vejledning kaldes Grundlæggende brugervejledning til kamera for Grundlæggende vejledning, og Avanceret brugervejledning til kamera kaldes Avanceret vejledning.
Funktionsvælger2
Indhold
Punkter markeret med henviser til lister eller diagrammer, som sammenfatter kamerafunktioner eller procedurer.
Læs her . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Sikkerhedsforanstaltninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Forhindring af funktionsfejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Brug af LCD-skærmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Oplysninger, der vises på LCD-skærmen . . . . . . . . . . . . . . .13
Brug af søgeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Energisparefunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Menuer og indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Menuoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Gendannelse af indstillingernes standardværdier . . . . . . . . .25
Formatering af hukommelseskort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Ændring af ntal pixel, der kan optages, og kompression
(stillbilleder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Brug af digital zoom Digital tele-konverter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Kontinuerlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Postkorttilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Integrering af datoen i billeddataene . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Indstilling af displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Optagelse af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Optagelse af panoramabilleder (Kombiner billede) . . . . . . . . . 41
Program-AE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Indstilling af lukkerhastighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Indstilling af blænde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Manuel indstilling af lukkerhastighed og blænde . . . . . . . . . . . 46
Valg af AF-område . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Symboler og tegn i vejledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Forholdsregler for håndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Inden kameraet tages i brug - grundlæggende funktioner . . . 12
Optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3
Optagelse af motiver, der er vanskelige at fokusere på
(Fokuslås, AF-lås, Manuel fokus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Fastlåsning af eksponeringsindstillingen (AE-lås). . . . . . . . . . . . . 52
Fastlåsning af blitzeksponeringsindstillingen (FE-lås) . . . . . . . . . 54
Skift mellem målingstilstande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Justering af eksponeringskompensation . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Justering af farvetonen (hvidbalance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Optagelse i en My Colors-tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ændring af farven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Justering af ISO-følsomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Skift mellem blitzindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Kompensering af blitzjustering/ Flash styrke . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Indstilling af blitzens udløsningstidspunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Lagring af brugerdefinerede indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Indstilling af funktionen Auto rotering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Oprettelse af en billeddestination (mappe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Nulstilling af filnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Forstørrelse af billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Visning af ni billeder ad gangen (Indeksafspilning) . . . . . 79
Spring til billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Visning af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Filmredigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Rotering af billeder på skærmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Tilføjelse af My Colors-effekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Tilknytning af lydmemoer til billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Automatisk afspilning (Auto visning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Beskyttelse af billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Sletning af alle billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Angivelse af DPOF-udskriftsindstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . 91
Angivelse af DPOF-overførselsindstillinger. . . . . . . . . . . . . . 95
Afspilning/sletning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Udskrifts-/overførselsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Visning af billeder på et tv-apparat . . . . . . . . . . . . . . . . .974
Kamera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Når der tændes for strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
LCD-skærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Filmoptagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Visning på tv-skærm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Udskrivning med en printer med direkte udskrivningsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Håndtering af batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Håndtering af hukommelseskortet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Brug af strømsættene (sælges separat). . . . . . . . . . . . . . . .116
Brug af objektiver (sælges separat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Brug af ekstern blitz (sælges særskilt) . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Vedligeholdelse af kameraet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Liste over meddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Appendiks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
INDEKS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande . . . . . . . 1425
Forholdsregler for håndtering
Testoptagelse
Før du forsøger at fotografere vigtige motiver, anbefaler vi, at du tager flere prøvebilleder for at kontrollere, at kameraet fungerer og betjenes korrekt.
Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
Advarsel mod krænkelse af ophavsretlige regler
Digitalkameraer fra Canon er beregnet til personlig brug og bør aldrig bruges på en måde, der krænker eller er i modstrid med internationale eller nationale ophavsretlige regler og love. Det er vigtigt at bemærke, at i visse situationer kan kopiering af billeder fra forestillinger, udstillinger eller kommercielle handlinger med et kamera eller andet udstyr opfattes som brud på copyrightlovgivningen eller andre juridiske rettigheder, selvom billedet blev taget i personligt øjemed.
Begrænsning af garanti
Se hæftet European Warranty System (EWS), der blev leveret sammen med kameraet, for at få oplysninger om garantien på dit kamera.
Se bagsiden af hæftet European Warranty System (EWS) for at få oplysninger om, hvordan du kommer i kontakt med
Canon-kundesupporttjeneste.
Læs her6
Videoformat
Indstil kameraets videosignalformat til det, der anvendes i dit land, før du bruger det sammen med en tv-skærm (s. 97).
Indstilling af sprog
Se Grundlæggende vejledning (s. 8), hvis du vil ændre sprogindstillingen.
Læs sikkerhedsforholdsreglerne nedenfor og i afsnittet
“Sikkerhedsforanstaltninger” i Grundlæggende brugervejledning til kamera. Sørg altid for at betjene kameraet korrekt.
De sikkerhedsregler, der er angivet på de følgende sider, bør læses med henblik på at kunne betjene kameraet og dets tilbehør sikkert og korrekt for at forhindre skader på dig selv, andre personer eller udstyret.
Ordet udstyr henviser til kameraet, batteriet, batteriopladeren
(sælges særskilt) og den kompakte strømadapter (sælges særskilt).
Kameraets temperatur
Hvis kameraet bruges i længere tid ad gangen, kan det blive varmt.
Vær opmærksom på dette, og tag højde for det, hvis du bruger kameraet i længere tid.
Om LCD-skærmen
LCD-skærmen er produceret med finpræcisionsteknik. Mere end 99,99 % af pixelene vises i overensstemmelse med specifikationerne. Mindre end 0,01% af pixlene vises af og til forkert med sorte eller røde prikker. Det har ingen betydning for det optagede billede og betyder ikke, at der er opstået en fejl.
Sikkerhedsforanstaltninger7
Advarsler
Udstyr
Kig ikke direkte ind i solen eller kraftige lyskilder gennem kameraets søger.
Det kan skade dit syn.
Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde. Hvis et barn kommer til at beskadige udstyret, kan det medføre alvorlig skade.
• Håndledsrem: Remmen kan kvæle et barn, hvis den placeres rundt om barnets hals.
• Hukommelseskort: Børn kan komme til at sluge kortet. Opsøg
øjeblikkeligt en læge, hvis det sker.
Forsøg ikke at skille kameraet ad eller at ændre nogen dele i udstyret, hvis det ikke er nøje beskrevet i denne vejledning.
For at mindske risikoen for elektrisk stød med højspænding skal du undgå at berøre området omkring blitzen, hvis denne er beskadiget.
Hold øjeblikkeligt op med at bruge udstyret, hvis det begynder at ryge eller lugte underligt.
Undgå, at udstyret kommer i kontakt med eller dyppes i vand eller andre væsker. Aftør ydersiden af kameraet med en blød absorberende klud, hvis det kommer i kontakt med væske eller saltholdig luft.
Fortsat brug af udstyret kan resultere i brand eller elektrisk stød.
Sluk øjeblikkeligt for kameraet, og fjern batterierne, eller tag vekselstrømskablet ud af stikkontakten. Henvend dig hos kameraforhandleren eller nærmeste Canon-kundesupport.8
Anvend ikke midler, der indeholder alkohol, renset benzin, fortynder eller andre letantændelige substanser til at rengøre eller vedligeholde udstyret.
Undlad at skære i, ødelægge, ændre eller placere tunge ting oven på netledningen.
Brug kun anbefalet elektrisk tilbehør.
Fjern regelmæssigt vekselstrømskablet, og rengør stikket, stikkontakten og det omgivende område for støv og snavs.
Rør ikke ved netledningen med våde hænder.
Fortsat brug af udstyret kan resultere i brand eller elektrisk stød.
Batteri
Undlad at placere batterierne i nærheden af varmekilder eller udsætte det for åben ild eller direkte varme.
Batterierne må ikke dyppes i vand, hverken almindeligt vand eller havvand.
Forsøg ikke at skille batteriet ad, ændre noget eller tilføre varme til batterierne.
Tab ikke batterierne, og udsæt dem ikke for hårde stød, der kan ødelægge dem.
Brug kun anbefalede batterityper og tilbehør.
Brug af batterier, der ikke udtrykkeligt er anbefalet til dette udstyr, kan forårsage eksplosioner eller lækager, der kan medføre brand, personskade og skader på omgivelserne. Hvis et batteri lækker, og øjne, mund, hud eller beklædning kommer i kontakt med væsken, skal du omgående skylle med vand og søge læge.
Tag batteriopladeren eller den kompakte strømadapter ud af både kamera og stikkontakt efter genopladning eller efter brug for at forhindre risikoen for brand og andre skader.
Undgå at tildække batteriopladeren med f.eks. duge, tæpper, lagner eller puder, mens den oplader.
Kontinuerlig brug i lang tid kan forårsage, at enhederne bliver overophedet og ødelagt, hvilket kan medføre brand.9
Brug kun den angivne batterioplader ved opladningen af
Canon NiMH-batterier i AA-størrelse.
Den kompakte strømadapter er fremstillet specielt til dette udstyr. Brug den ikke til andre produkter.
Der er risiko for overophedning og deformering, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.
Før du kasserer et batteri, skal du dække polerne med tape eller andet isolerende materiale for at forhindre direkte kontakt med andre genstande.
Det kan medføre brand eller eksplosioner, hvis de kommer i kontakt med andre materialers metaldele i affaldscontainere.
Andet
Udløs ikke blitzen tæt på menneske- eller dyreøjne. Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra blitzen.
Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst én meter væk fra børn, når du optager med blitz.
Genstande, der er følsomme over for magnetiske felter (såsom kreditkort), må ikke komme i nærheden af kameraets højttaler.
Sådanne genstande kan miste data eller kan ophøre med at fungere.
Vær forsigtig, når du påmonterer vidvinkelkonverteren, telekonverteren og konverteringsobjektivadapteren, der sælges separat.
Hvis de går løs, falder af og knuses, kan splinterne forårsage personskade.10
Forsigtig
Udstyr
Undgå at udsætte kameraet for hårde stød, når du bærer det på dig eller holder det i remmen, da det kan medføre personskade eller ødelægge udstyret.
Undlad at opbevare udstyret på fugtige eller støvede steder.
Metalobjekter (f.eks. tegnestifter eller nøgler) og snavs må ikke komme i kontakt med stikkene på opladeren eller stikket.
Det kan medføre brand, elektrisk stød eller anden skade.
Undgå at bruge, placere eller opbevare udstyret på steder med stærkt sollys eller høje temperaturer, f.eks. i forruden eller i bagagerummet i en bil.
Brug ikke udstyret på en måde, der overskrider stikkontaktens eller ledningernes og ledningsnettets nominelle kapacitet.
Brug ikke udstyret, hvis vekselstrømskablet eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.
Brug ikke udstyret i omgivelser med dårlig ventilation.
Ovenstående situationer kan medføre lækage, overophedning eller eksplosion og forårsage brand, forbrændinger eller andre skader. Høje temperaturer kan også medføre deformering af kamerabeklædningen.
Tag batterierne ud af kameraet eller batteriopladeren, og opbevar udstyret et sikkert sted, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid.
Batterier, der efterlades i kameraet, kan anrette skade pga. lækager.
Undlad at slutte strømadaptere eller batteriopladere til enheder, som f.eks. elektriske transformere til rejsebrug, da de kan give anledning til fejlfunktion, varmedannelse, brand, elektrisk stød eller kvæstelser.11
Blitz
Undgå at bruge blitzen, hvis der er snavs, støv eller andre fremmedlegemer på blitzens overflade.
Sørg for ikke at dække blitzen med fingrene eller dit tøj under optagelse.
Blitzen kan blive beskadiget og afgive røg eller støj. Der sker en opvarmning, som kan beskadige blitzen.
Rør ikke ved blitzens overflade lige efter optagelse af flere billeder hurtigt efter hinanden.
Hvis du gør det, kan du brænde dig.
Forhindring af funktionsfejl
Undgå kraftige magnetiske felter
Undgå at placere kameraet i umiddelbar nærhed af elektriske motorer eller andet udstyr, der kan generere stærke elektromagnetiske felter.
Udsættes kameraet for kraftige magnetiske felter, kan det medføre fejl eller ødelagte billeddata.
Undgå kondensrelaterede problemer
Hvis du hurtigt flytter udstyret fra et koldt til et varmt sted, kan du undgå kondens ved at placere udstyret i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det blive tilpasset temperaturændringen, før du tager det ud af plasticposen.
Flyttes udstyret hurtigt fra et koldt til et varmt sted, kan der opstå kondens (små vanddråber) på både ydre og indre overflader.
I tilfælde af kondens indvendigt i kameraet
Hold øjeblikkeligt op med at bruge kameraet.
Fortsat brug kan beskadige udstyret. Fjern hukommelseskortet, batterierne eller den kompakte strømadapter fra kameraet, og brug det først igen, når fugten er helt fordampet.12
Inden kameraet tages i brug - grundlæggende funktioner

Natskærm
Kameraet gør automatisk LCD-skærmen lysere, når der optages under mørke forhold, så lysstyrken passer til motivet*, og motivet bliver nemmere at indramme.
* Motivets bevægelser vises ujævnt på LCD-skærmen. Det optagede billede påvirkes ikke. Den billedlysstyrke, der vises på skærmen, adskiller sig fra den lysstyrke, som det faktiske billede får.
Brug af LCD-skærmen
1 Tryk på .
Visningstilstanden skifter på følgende måde for hvert tryk.
Optagelsesoplysningerne vises i ca. 6 sekunder, når en indstilling ændres, uanset den valgte visningstilstand.
Indstillingen for LCD-skærmen (tændt eller slukket) bevares, selvom kameraet slukkes.
LCD-skærmen slukker ikke i tilstanden , ( , ), eller .
LCD-skærmen skifter ikke til detaljeret visning under forstørret visning (s. 78) eller indeksafspilning (s. 79).
Afspilningstilstand ( )
Ingen oplysninger
Standard
Detaljeret
Optagetilstand ( )
Standard
(Ingen oplysninger)
Detaljeret
(Informationsvisning)
Fra13
Inden kameraet tages i brug - grundlæggende funktioner
Optageoplysninger (optagetilstand)
*1 Vises, selvom LCD-skærmen er indstillet til standardvisning.
*2 PowerShot A640-skærm
Oplysninger, der vises på LCD-skærmen
Hvidbalance (s. 58)
Kompression
(Stillbillede) (s. 29)

Antal pixel, der kan optages (ss. 28, 40)
Målingstilstand (s. 55)
Optage funkt.
(s. 33, Grundlæggende vejledning s. 18).
(Rød) *
1
Advarsel om kamerarystelse
Advarsel (s. 14)
My Colors (s. 61)
*
1
*
1
*
1
*
1
*
1
*
1
ISO følsomhed (s. 69)
Billeder/sek. (film) (s. 40)
Blitzeksponeringkompensation/
Flash styrke (s. 70)
Optagelsestilstand
(Grundlæggende vejledning s. 11 – 13)
(s. 64) (s. 41)
*
1
*
1
*
1
*
1
(s. 37)
(ss. 43 – 46)
Rec*
1
Filmoptagelse (s. 37)
Automatisk rotering (s. 73)
Blitz (Grundlæggende vejledning s. 15)
Rødøjereduktion
(Grundlæggende vejledning s. 16)
*
1
AE-målingsramme (s. 55)
*
1
AF område (s. 47)
*
1
Lav batterispænding (s. 112)
··· *
1
Eksponeringskompensation (s. 57)
• Stillbilleder: Billedoptagelse
• Film: Resterende tid/Forløbet tid
*
1
Makro (Grundlæggende vejledning s. 17)
Gitter*
1
(s. 36)
Lukkerhastighed*
1
(ss. 43, 46)
Blændeværdi*
1
(ss. 45 – 46)
*
1
Manuel fokus (s. 51)
AF-lås (s. 50)
*
1
Opret folder (s. 74)
Gem indstil. (s. 72)
3:2 Guide (s. 36)

AE-lås (s. 52)
FE-lås (s. 54)
Digital tele-konverter*
1
(s. 30)
Zoomforstørrelse*
1
*
2
(s. 30)14
Afspilningsoplysninger (afspilningstilstand)
Normal
Hvis indikatoren blinker orange, og ikonet til advarsel om kamerarystelser vises, betyder det, at der muligvis er valgt en langsom lukkerhastighed, fordi belysningen er utilstrækkelig. Øg ISO-følsomheden (s. 69), vælg en anden indstilling end (blitz fra) eller anbring kameraet på et stativ eller lignende.
Beskyttelsesstatus (s. 89)
Lyd i WAVE-format (s. 87)
Dato/tid for optagelse
Nummer på vist billede
Antal billeder i alt
Mappenummer-Filnummer

Kompression (stillbilleder) (s. 29)
Antal pixel, der kan optages (stillbilleder) (s. 28)

Film (s. 81)15
Inden kameraet tages i brug - grundlæggende funktioner
Detaljeret
* Vises i forbindelse med billeder, der er taget i tilstandene Farve tone eller Farve swap.
Følgende oplysninger kan også blive vist sammen med visse billeder.
En lydfil i et andet format end WAVE-format er vedhæftet, eller filformatet genkendes ikke.
JPEG-billede overholder ikke standarderne i “Designregel for kamerafilsystem” (s. 128)
RAW-billede
Ukendt datatype
Histogram

Målingstilstand (s. 55)
···
Blænderværdi (s. 57)

ISO følsomhed (s. 69)
Blændeværdi (ss. 45 – 46)
Lukkerhastighed (ss. 43, 46)
Hvidbalance (s. 58)
Flash styrke (s. 70)
···
Blitzeksponeringskompensation (s. 70)
*

*
My Colors (s. 61)
Manuel fokus (s. 51)
AF-lås (s. 50)
Makro (Grundlæggende vejlednings. 17)
Antal pixel, der kan optages (stillbilleder) (s. 28)
Optagelsestilstand
(Grundlæggende vejledning s. 11 – 13)
(s. 41) (s. 37)
(ss. 43 – 46)
Antal pixel, der kan optages/Billeder/sek. (film) (s. 40)
Filmlængde (film) (s. 37)
My Colors (afspilning) (s. 85)
Filstørrelse (s. 133)
Billede med My Colors-effekten (s. 85)16
Søgeren kan bruges, så der spares strøm ved, at LCD-skærmen slukkes (s. 12), mens der optages.
Oplysninger om billeder, der er taget med andre kameraer, vises muligvis ikke korrekt.
Advarsel om overeksponering
I følgende tilfælde vil overeksponerede dele af billedet blinke.
- Når et billede, der lige er taget, vises på LCD-skærmen
(informationsvisning).
- Ved detaljeret visning i afspilningstilstand.
Histogram
Histogrammet er en graf, du kan bruge til at bedømme billedets lysstyrke. Jo større en del af grafen, der befinder sig mod venstre, jo mørkere er billedet. Jo større overvægt i højre side af grafen, desto lysere er billedet.
Hvis billedet er for mørkt, skal eksponeringskompensationen justeres til en positiv værdi. Tilsvarende skal du justere eksponeringskompensationen til en negativ værdi, hvis billedet er for lyst (s. 57).
Brug af søgeren
Eksempler på histogrammer
Balanceret billede Mørkt billede Lyst billede
Viser midten af billedet.
Søger17
Inden kameraet tages i brug - grundlæggende funktioner
Dette kamera er udstyret med en strømbesparende funktion. Der slukkes for strømmen i følgende situationer. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for strømmen igen.
* Denne tid kan ændres.
Energisparefunktion
Optagelsestilstand
Slukker ca. 3 minutter efter seneste brug af en funktion på kameraet. LCD-skærmen slukker automatisk ca. 1 minut* efter, at der sidst er benyttet en funktion, selvom [Auto sluk] er indstillet til [Fra]. Tryk på en vilkårlig knap bortset fra tænd/sluk-knappen, eller drej kameraet for at tænde LCD-skærmen igen.
Afspilningstilstandtilsluttet til en printer
Slukker ca. 5 minutter efter seneste brug af en funktion på kameraet.
Energisparefunktionen aktiveres ikke under Auto visning, eller når kameraet er tilsluttet en computer.
Du kan ændre indstillingerne for energisparefunktionen (s. 23)18
Menuer bruges til at vælge indstillinger for optagelse, afspilning og udskrivning samt kameraindstillinger, f.eks. dato og klokkeslæt og elektroniske biptoner. Der findes følgende menuer.
Menuen FUNC.
Menuerne Rec., Afspil, Print, Opsætning og Dette kamera
Menuen FUNC.
Angiver mange af de funktioner, der ofte anvendes under optagelse. aSæt funktionsvælgeren på (optagelse).bTryk på knappen FUNC./SET.cBrug knappen eller til at vælge et menupunkt.
• Nogle af punkterne kan ikke vælges i alle optagelsestilstande. dBrug knappen eller til at vælge en indstilling for et menupunkt.
• For visse indstillinger kan du vælge yderligere indstillinger ved hjælp af knappen MENU.
• Når du har valgt en indstilling, kan du med det samme tage et billede ved at trykke på udløserknappen. Efter optagelsen vises menuen igen, så du nemt kan justere indstillingerne.eTryk på knappen FUNC./SET.
Menuer og indstillingerabcde
• Dette eksempel viser menuen FUNC. i tilstanden .19
Inden kameraet tages i brug - grundlæggende funktioner
Menuerne Rec., Afspil, Print, Opsætning og
Dette kamera
I disse menuer kan du vælge passende indstillinger for optagelse, afspilning eller udskrivning.aTryk på knappen MENU.bBrug knappen eller til at skifte mellem menuer.
• Du kan også bruge zoomknappen til at skifte mellem menuer.cBrug knappen eller til at vælge et menupunkt.
• Nogle af punkterne kan ikke vælges i alle optagelsestilstande.dBrug knappen eller til at vælge en indstilling.
• Menupunkter efterfulgt af en ellipse (...) kan først vælges, efter at du har trykket på knappen FUNC./SET for at åbne den næste menu. Tryk på knappen FUNC./SET igen for at bekræfte indstillingen.eTryk på knappen MENU.bc d
Menuen (Rec.)
Du kan skifte mellem menuer med knappen eller , når dette område er valgt.
Menuen (Opsætning)
Menuen (Dette kamera)
• Dette eksempel viser menuen Rec. i tilstanden .
• I afspilningstilstand vises menuerne Afspil, Print, Opsætning og Dette kamera.ae20
Menuen FUNC.
De ikoner, der vises herunder, angiver standardindstillingerne.
Menuen Rec. ( )
*Standardindstilling
Menuoversigt
Menupunkt Referenceside Menupunkt Referenceside
ISO følsomhed s. 69 Målemetode s. 55
Hvidbalance s. 58
Kompression
(stillbillede)s. 29
Optage funkt.s. 33,
Grundlæggende vejledning s. 18
Billeder/sek
(film)s. 40
My Colors s. 61
Antal pixel, der kan optages
(stilbillede)s. 28
+/– (Blitz)/
Flash styrkes. 70
Antal pixel, der kan optages
(film)s. 40
Menupunkt Indstillinger
Oversigt/
Referenceside
AF område AiAF*/Center/FlexiZone s. 47
Digital Zoom
Normal*/Fra/1.4x/2.3x
(PowerShot A640)
Normal*/[Fra]/1.6x/2.0x
(PowerShot A630)
(Normal*/Fra i standardfilmtilstand)s. 30
Flash sync. 1.Luk.gardin*/2.Luk.gardin s. 71
Langsom sync. Til/Fra*
Grundlæggende vejledning s. 16
Flash just. Auto*/Manuel s. 7021
Inden kameraet tages i brug - grundlæggende funktioner
Menuen Afspil ( )
Rød-øje Til*/Fra
Grundlæggende vejledning s. 16
AE måling Center*/AF måling s. 55
Sikkerhedsskift Til/Fra* s. 45
MF-Point Zoom Til*/Fra s. 51
AF-hjælpe lys Til*/Fra –
Vis billede Fra/2*-10 sekunder/Lås
Grundlæggende vejledning s. 10
Gem original Til/Fra* s. 68
Vendt display Til*/Fra
Grundlæggende vejledning s. 7
Display Fra*/Gitter/3:2 Guide/Begge s. 36
Datomærke Fra*/Dato/Dato & Tid s. 35
Gem indstil. – s. 72
Menupunkt Referenceside
Auto visning s. 89
My Colors s. 85
Lyd memo s. 87
Beskyt s. 89
Roter s. 84
Slet alt s. 90
Transfer række s. 95
Menupunkt Indstillinger
Oversigt/
Referenceside22
Menuen Print ()
Menuen Opsætning ( )
* Standardindstilling
Menupunkt Referenceside
Udskrivnings. 91
Vælg billeder og stk.
Vælg alle billeder
Fj. alle markeringer
Print indstillinger
Menupunkt Indstillinger Oversigt/Referenceside
Dæmp Til/Fra* Vælg [Til] for at gøre alle funktioners lyde lydløse undtagen advarselslyde (Grundlæggende vejledning s. 9).
Lydstyrke Fra/1/2*/3/4/5 Justerer lydstyrken for opstarts-, betjenings-, selvudløser-, lukker- og afspilningslydene. Lydstyrken kan ikke justeres, hvis [Dæmp] er indstillet til [Til].
Opstarts lyd Justerer styrken på den lyd, der afspilles, når der tændes for kameraet.
Betjenings lyd Justerer lydstyrken på den betjeningslyd, der bipper, hvis der trykkes på

TXT / PDF

Available 10 files for PowerShot A630 View all >
HelpDrivers Since March 2000