Canon PowerShot A630 Download Drivers

DIGITAALIKAMERA Laaja opas - Kameran käyttöopas
Ennen kameran käyttämistä
Kuvaaminen
Toistaminen/Poistaminen
Tulostus-/siirtoasetukset
Kuvien katseleminen television avulla
Vianmääritys
Sanomaluettelo
Liite
Laaja opas
SUOMI
CEL-SF8X260 © 2006 CANON INC.
Kameran käyttöopas
Tässä oppaassa neuvotaan kameran toiminnot yksityiskohtaisesti.
Valokuva PowerShot A640 -kamerasta
Cover-Advanced_FI.fm Page 1 Monday, July 17, 2006 4:56 PMPääominaisuudet
Kuvaaminen
Säätää automaattisesti kuvausasetukset vastaamaan olosuhteita.
Suunta-anturi tunnistaa automaattisesti kameran asennon.
Vähentää kameran tärinän vaikutusta käytettäessä kuvaamisessa suurta ISO-herkkyyttä.
Kuvan tietyt värit voi muuntaa kuvaamisen aikana
(Korostettu väri, Värivaihto).
Mahdollistaa kuvaamisen erikseen myytävällä laajakulmasovittimella tai telelisäkkeellä.
Toistaminen
Toistaa videokuvaa, jossa on myös ääni.
Toistaa automaattisesti
Autom. Toisto -toiminnolla.
Muokkaaminen
Lisää tehosteita stillkuviin
Värimuunnokset-tilassa.
Tallentaa äänikommentteja stillkuviin.
Muokkaa videoita.
Tulostaminen
Tulostaminen on helppoa
Tulosta/jaa-painikkeella.
Tukee myös muiden kuin
Canonin PictBridge-yhteensopivia tulostimia.
Tallennettujen kuvien käyttötapoja
Kuvat on helppo siirtää tietokoneeseen Tulosta/jaa-painikkeen avulla.1
Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat
Otsikoiden vieressä tai alapuolella näkyvät kuvakkeet osoittavat kuvaustilat, joissa toimintoja voi käyttää.: Tällä merkillä ilmaistaan seikka, joka saattaa vaikuttaa kameran toimintaan.:Tämä merkki tarkoittaa lisätietoja, jotka täydentävät perustoimintaohjeita.
Kamerassa voidaan käyttää myös SD*-muistikortteja, SDHC-muistikortteja ja MultiMediaCard-kortteja. Kaikkia näitä kortteja kutsutaan tässä oppaassa nimellä ”muistikortti”.
* SD tulee sanoista Secure Digital, jotka merkitsevät tekijänoikeuksien suojausjärjestelmää.
Alkuperäisten Canonin valmistamien lisälaitteiden käyttöä suositellaan.
Tämä tuote on suunniteltu toimimaan erinomaisesti, kun sitä käytetään yhdessä Canonin lisävarusteiden kanssa. Canon ei ole vastuussa tuotteelle tapahtuneista vahingoista ja/tai onnettomuuksista (esimerkiksi tulipalo), jotka aiheutuvat muiden kuin Canonin alkuperäisten lisävarusteiden vioista (kuten akkuyksikön vuoto ja/tai räjähdys). Huomaa, että takuu ei koske muiden kuin Canonin alkuperäisten lisävarusteiden käytöstä aiheutuneita vahinkoja, vaikka sellaisia vaadittaisiinkin korvattavaksi.
* Kuvaustilat, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina.
Postikorttitila
Kuvaustila
Katso Eri kuvaustilojen toiminnot (s. 142).
Tässä oppaassa Kameran peruskäyttöoppaaseen viitataan nimellä Perusopas ja Kameran laajaan käyttöoppaaseen nimellä
Laaja opas.
Tilanvalitsin2
Sisällys
Merkillä merkityt kohdat ovat luetteloita tai kaavioita, joissa on yhteenveto kameran toiminnoista.
Lue tämä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Turvaohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Toimintahäiriöiden estäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Nestekidenäytön käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Nestekidenäytössä näkyvät tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Etsimen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Virransäästötoiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Valikot ja asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Valikkoluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Oletusasetusten palauttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Muistikorttien alustaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Kuvakoon ja pakkaussuhteen muuttaminen (stillkuvat) . . . . . . . . 27
Digitaalizoomauksen / digitaalisen telejatkeen käyttäminen . . . . . 30
Jatkuva kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Postikorttitila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Päiväyksen upottaminen kuvatietoihin . . . . . . . . . . . . . . . .35
Näyttömerkintöjen asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Videoiden kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Panoraamakuvien kuvaaminen (Liitä toiminto) . . . . . . . . . . . . 41
Ohjelmoitu automatiikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Suljinnopeuden asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Aukon asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Suljinnopeuden ja aukon manuaalinen asettaminen . . . . . . . . 46
Tarkennusalueen valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat . . . . . . . . . . . . . . 1
Käsittelyohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot . . . . . . . 12
Kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3
Vaikeasti tarkennettavien kohteiden kuvaaminen
(Tarkennuksen lukitus, Tark. lukitus, Käsintarkennus) . . . . . 49
Valotusasetuksen lukitseminen (Valot. lukitus) . . . . . . . . . . . . . . 52
Salamavalotusasetuksen lukitseminen
(Salamavalotuksen lukitus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Mittausmenetelmien välillä siirtyminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Valotuksen korjauksen säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Sävyn säätäminen (valkotasapaino) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Kuvaaminen My Colors -tilassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Värin muuntaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
ISO-herkkyyden säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Valitun salamavaloasetuksen muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Salamavalotuksen korjaus / Salamateho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Salamavalon välähdysajan vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Mukautettujen asetusten tallentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Automaattisen kääntötoiminnon asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . 73
Kuvien muistipaikan (kansion) luominen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Kuvanumeron muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Kuvien suurentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Kuvien katselu yhdeksän kuvan ryhmissä
(Luettelokuvan toistotila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Siirtyminen kuviin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Videon katseleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Videoiden muokkaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Kuvien kääntäminen näytössä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
My Colors -tehosteiden lisääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Äänikommenttien liittäminen kuviin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Automaattinen katselu (Autom. Toisto) . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Kuvien suojaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Kaikkien kuvien poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
DPOF-tulostusasetusten määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . 91
DPOF-siirtoasetusten määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Toistaminen/Poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Tulostus-/siirtoasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Kuvien katseleminen television avulla . . . . . . . . . . . . . .974
Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Virran ollessa kytkettynä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Nestekidenäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Videoiden kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Akku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Kuvien katselu televisiosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Tulostaminen suora tulostus -toiminnon kanssa yhteensopivalla tulostimella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Akkujen käsitteleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Muistikortin käsitteleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Virtalaitteiden käyttäminen (myydään erikseen) . . . . . . . . .116
Objektiivien käyttäminen (myydään erikseen) . . . . . . . . . . .120
Erillisen salaman käyttäminen (myydään erikseen) . . . . . .123
Kameran ylläpito ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Sanomaluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Liite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Eri kuvaustilojen toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1425
Käsittelyohjeita
Testiotokset
Ennen kuin alat kuvata tärkeitä kohteita, sinun kannattaa ottaa useita testikuvia, jotta voit totutella kameran käyttöön ja varmistaa, että se toimii asianmukaisesti.
Huomaa, että Canon Inc. ja sen tytäryhtiöt sekä jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että kameran tai lisälaitteen, esimerkiksi muistikortin, toimintahäiriö on estänyt kuvan tallentamisen kokonaan tai koneelle sopivalla tavalla.
Varoitus tekijänoikeuksien rikkomisesta
Canon-digitaalikamerat on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön, eikä niitä saa käyttää tavalla, joka rikkoo kansainvälisiä tai kansallisia tekijänoikeussäännöksiä tai on ristiriidassa niiden kanssa. Muista, että esitysten, näyttelyiden tai kaupallisten kohteiden kuvaaminen kameralla tai muulla laitteella saattaa loukata tekijänoikeuslakia tai muita säännöksiä, vaikka kuvat otettaisiinkin yksityiskäyttöön.
Takuurajoitukset
Tietoja kameran takuuehdoista on kameran mukana toimitetussa
Canon European Warranty System (EWS) -kirjasessa.
Tietoja Canonin asiakastuesta on Canon European Warranty
System (EWS) -kirjasessa takaosassa.
Lue tämä6
Videomuoto
Valitse kameran videosignaalimuodoksi television käyttämä muoto, ennen kuin käytät kameraa TV-monitorin kanssa (s. 97).
Kieliasetus
Kieliasetuksen muuttamisohjeet ovat Perusoppaassa (s. 8).
Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti ennen kameran käyttämistä. Turvaohjeita on myös Kameran peruskäyttöoppaan kohdassa ”Turvaohjeita”. Varmista aina, että kameraa käytetään oikein.
Seuraavilla sivuilla olevien turvaohjeiden tarkoitus on neuvoa kameran ja sen lisälaitteiden turvallisessa ja oikeassa käytössä, jotta vältyttäisiin henkilö- ja laitevahingoilta.
Laitteilla viitataan kameraan, akkuun, latauslaitteeseen
(myydään erikseen) tai verkkolaitteeseen (myydään erikseen).
Kameran rungon lämpötila
Jos käytät kameraa pitkään yhtäjaksoisesti, sen runko voi lämmetä. Ota lämpeneminen huomioon ja ole varovainen käyttäessäsi kameraa pitkään yhtäjaksoisesti.
Nestekidenäyttö
Nestekidenäyttö on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla.
Yli 99,99 prosenttia näytön kuvapisteistä toimii ilmoitetulla tavalla. Alle 0,01 prosenttia kuvapisteistä saattaa joskus välähtää väärin tai näkyä mustina tai punaisina pisteinä.
Tämä ei vaikuta tallennettavaan kuvaan, eikä kyse ole toimintahäiriöstä.
Turvaohjeita7
Varoituksia
Laitteet
Älä katso kameran etsimen läpi aurinkoa tai muuta kirkasta valonlähdettä.
Muuten näkösi voi vahingoittua.
Älä jätä laitetta lasten ulottuville. Jos lapsi vaurioittaa laitteita vahingossa, hän voi loukkaantua vakavasti.
• Rannehihna: Älä aseta kameran hihnaa lapsen kaulaan, sillä hihna saattaa aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Muistikortti: Lapsi voi nielaista sen vahingossa. Jos näin tapahtuu, ota heti yhteys lääkäriin.
Älä yritä purkaa tai muuttaa mitään laitteen osaa, ellei toimenpidettä ole kuvattu erikseen tässä oppaassa.
Älä koske kameran salamaosaan, jos se on vahingoittunut, sillä voit saada sähköiskun.
Jos laitteesta tulee savua tai myrkyllisiä höyryjä, lopeta laitteen käyttäminen heti.
Älä altista laitetta vedelle tai muille nesteille äläkä upota sitä nesteeseen. Jos kameran pinnalle pääsee nestettä tai suolaroiskeita, pyyhi kamera pehmeällä, imukykyisellä liinalla.
Laitteen käytön jatkaminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Katkaise kameran virta heti ja poista akut tai irrota virtajohto pistorasiasta. Ota yhteys kameran jälleenmyyjään tai lähimpään Canonin asiakastukipalveluun.8
Älä puhdista tai huolla laitetta aineilla, jotka sisältävät alkoholia, bensiiniä, maalinohennetta tai muita tulenarkoja nesteitä.
Älä katkaise tai vahingoita virtajohtoa, muuta sen rakennetta tai aseta sen päälle raskaita esineitä.
Käytä vain suositeltuja virransyöttölaitteita.
Irrota virtajohto säännöllisin väliajoin ja puhdista pistoke sekä pistorasian ulkopuoli ja ympäristö pölystä ja liasta.
Älä käsittele virtajohtoa märin käsin.
Laitteen käytön jatkaminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Akku
Älä sijoita akkuja lämmönlähteiden läheisyyteen, ja pidä akut kaukana liekeistä ja kuumuudesta.
Akkuja ei saa upottaa veteen tai meriveteen.
Älä yritä purkaa tai kuumentaa akkuja tai muuttaa niiden rakennetta.
Vältä pudottamasta ja kolhimasta akkuja, sillä akkukotelo voi vaurioitua.
Käytä vain tähän laitteeseen suositeltuja akkuja ja lisävarusteita.
Muiden kuin tähän laitteeseen suositeltujen akkujen käyttö saattaa aiheuttaa räjähdyksen, vuotoja, tulipalon, loukkaantumisen tai aineellisen vaurion. Jos akku vuotaa ja akun sisältöä joutuu silmiin, suuhun, iholle tai vaatteisiin, huuhtele heti vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.
Irrota latauslaite tai verkkolaite sekä kamerasta että pistorasiasta, kun akut on ladattu ja kun kamera ei ole käytössä. Muuten seurauksena saattaa olla tulipalo tai muu vaara.
Älä peitä akun latauslaitetta latauksen aikana esimerkiksi pöytäliinalla, matolla, peitolla tai tyynyllä.
Jos laitetta käytetään hyvin pitkään yhtäjaksoisesti, se voi ylikuumentua tai vioittua ja aiheuttaa tulipalon.9
Lataa Canonin AA-kokoiset NiMH-akut vain niille sopivalla latauslaitteella.
Verkkolaite on tarkoitettu ainoastaan tätä laitetta varten.
Älä käytä sitä muiden tuotteiden kanssa.
Seurauksena saattaa olla ylikuumeneminen tai laitteen vioittuminen, mikä voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
Ennen kuin hävität akun, peitä sen liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä niin, etteivät ne pääse kosketuksiin muiden esineiden kanssa.
Jos ne joutuvat kosketuksiin muiden esineiden metalliosien kanssa esimerkiksi jäteastiassa, seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys.
Muut tarvikkeet
Älä laukaise salamalaitetta lähietäisyydeltä ihmisen tai eläimen silmiin. Salamalaitteen tuottama kirkas valo saattaa vahingoittaa näköä.
Varo erityisesti laukaisemasta salamalaitetta alle metrin etäisyydellä pienistä lapsista.
Älä tuo magneettikentille herkkiä esineitä (kuten luottokortteja) kameran kaiuttimen lähelle.
Tämä saattaa vioittaa niitä tai aiheuttaa niiden tietojen menettämisen.
Toimi varoen, kun kiinnität lisävarusteena saatavan laajakulmasovittimen, telelisäkkeen tai objektiivisovittimen.
Jos niitä ei ole kierretty kunnolla kiinni, ne voivat löystyä ja pudota ja lasinsirut voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.10
Huomioitavaa
Laitteet
Kun kuljetat kameraa hihnassa, varo kolhimasta sitä, sillä seurauksena voi olla loukkaantuminen tai laitevaurio.
Älä säilytä laitetta kosteissa tai pölyisissä tiloissa.
Pidä latauslaitteen liittimet ja pistoke puhtaina. Varo koskettamasta niitä metalliesineellä (kuten avaimella tai neulalla).
Seurauksena saattaa olla tulipalo, sähköisku tai muu vaurio.
Laitetta ei saa käyttää eikä säilyttää paikassa, jossa se joutuu alttiiksi voimakkaalle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi auton kojelauta tai tavaratila.
Älä käytä laitetta niin, että pistorasian tai jatkojohtojen nimelliskapasiteetti ylittyy. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke ovat vaurioituneet tai pistoketta ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on huono ilmanvaihto.
Yllämainittu saattaa johtaa akkujen vuotamiseen, ylikuumenemiseen tai räjähtämiseen, mikä voi aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muita vammoja. Korkea lämpötila saattaa aiheuttaa myös kotelon vääntymisen.
Jos et aio käyttää kameraa pitkään aikaan, poista akut kamerasta tai latauslaitteesta ja säilytä laitteita turvallisessa paikassa.
Jos akut jätetään kameraan, ne saattavat vuotaa ja vaurioittaa kameraa.
Älä kytke verkkolaitteita tai akkujen latauslaitteita muihin laitteisiin, kuten ulkomailla käytettäviin pistorasiasovittimiin. Muuten seurauksena voi olla toimintahäiriöitä tai ylikuumenemisen, tulipalon, sähköiskun tai vammautumisen vaara.11
Salama
Älä käytä salamaa, jos sen pintaan on tarttunut likaa tai pölyä.
Kun kuvaat salamalla, varo peittämästä salamalaitetta sormellasi tai vaatteillasi.
Salamalaite saattaa vioittua ja siitä saattaa tulla savua tai kuulua
ääntä. Salama saattaa kuumentua liikaa ja vahingoittua.
Älä kosketa salamalaitteen pintaa otettuasi useita kuvia nopeasti peräkkäin.
Voit saada palovamman.
Toimintahäiriöiden estäminen
Vältä voimakkaita magneettikenttiä
Älä jätä kameraa sähkömoottorien tai muiden voimakkaan magneettikentän tuottavien laitteiden lähelle.
Tämä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä ja pilata kuvatiedot.
Estä kosteuden tiivistyminen kameraan
Laitteen siirtäminen nopeasti kylmästä tilasta kuumaan tai päinvastoin saattaa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä.
Voit välttää tämän pitämällä kameraa ilmatiiviissä muovipussissa ja antamalla sen mukautua uuteen lämpötilaan hitaasti ennen pussista ottamista.
Laitteen siirtäminen nopeasti kylmästä tilasta kuumaan tai päinvastoin saattaa aiheuttaa kosteuden tiivistymisen laitteen ulko-ja sisäpinnoille.
Jos kosteutta tiivistyy kameran sisään
Lopeta kameran käyttäminen heti.
Käytön jatkaminen saattaa vaurioittaa laitetta. Poista muistikortti ja akut tai verkkolaite kamerasta ja irrota virtajohto. Älä käytä laitetta, ennen kuin kaikki kosteus on haihtunut.12
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Yönäyttö
Kun kuvataan pimeässä, kamera lisää automaattisesti nestekidenäytön kirkkautta kuvattavan kohteen* mukaan, mikä helpottaa kohteen rajaamista.
* Kuvattavan kohteen liikkeet näkyvät näytössä epäsäännöllisinä. Tämä ei vaikuta tallennettavaan kuvaan. Näytössä näkyvän ja varsinaisen tallennetun kuvan kirkkaus poikkeavat toisistaan.
Nestekidenäytön käyttäminen
1 Paina .
Näyttötila vaihtuu joka painalluksella seuraavassa järjestyksessä:Kuvaustiedot näkyvät näytössä noin kuuden sekunnin ajan, kun asetusta muutetaan, riippumatta siitä, mikä näyttötila on valittu.
Nestekidenäytön päällä- tai pois-asetus säilyy, vaikka kameran virta katkaistaisiin.
Nestekidenäytön virta ei katkea kuvaustiloissa ( ,
), tai .
Nestekidenäyttö ei voi siirtyä tarkkaan näyttötilaan suurennusnäytössä (s. 78) tai luettelokuvan toistotilassa (s. 79).
Toistotila ( )
Ei tietoja
Vakio
Tarkka
Kuvaustila ( )
Vakio
(Ei tietoja)
Tarkka
(Tietonäkymä)
Pois13
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Kuvaustiedot (kuvaustila)
*1 Näkyy, vaikka nestekidenäyttö on asetettu Normaali-tilaan.
*2 PowerShot A640 -kameran näyttö
Nestekidenäytössä näkyvät tiedot
Valkotasapaino (s. 58)
Pakkaus
(stillkuva) (s. 29)

Kuvakoko (ps. 28, 40)
Mittaustapa (s. 55)
Kuvaustapa
(s. 33, Perusopas s. 18)
(Punainen)*
1
Kameran tärähdysvaroitus (s. 14)
My Colors (s. 61)
*
1
*
1
*
1
*
1
*
1
*
1
ISO-herkkyys (s. 69)
Kuvataajuus (video) (s. 40)
Salamavalotuksen korjaus / Salamateho (s. 70)
Kuvaustila
(Perusopas s. 11–13)
(s. 64) (s. 41)
*
1
*
1
*
1
*
1
(s. 37)
(ps. 43–46)
REC*
1
Videotallennus (s. 37)
Autom. kääntö (s. 73)
Salama (Perusopas s. 15)
Punasilmäesto
(Perusopas s. 16)
*
1
AE-mitt.pisteen kehys (s. 55)
*
1
Tarkennusalue (s. 47)
*
1
Akun varaus vähissä (s. 112)
··· *
1
Valotuksen korjaus (s. 57)
• Stillkuvat: tallennettavissa oleva kuvamäärä
• Videot: jäljellä oleva / käytetty aika
*
1
Makro (Perusopas s. 17)
Ristikko*
1
(s. 36)
Valotusaika*
1
(ps. 43, 46)
Aukko*
1
(ps. 45 – 46)
*
1
Käsintarkennus (s. 51)
Tark. lukitus (s. 50)
*
1
Luo kansio (s. 74)
Asetusmuisti (s. 72)
3:2 kehys (s. 36)

Valot. lukitus (s. 52)
Salamavalotuksen lukitus (s. 54)
Digitaalinen telejatke*
1
(s. 30)
Zoomauksen suurennos*
1
*
2
(s. 30)14
Toistotiedot (toistotila)
Vakio
Jos ilmaisimessa välkkyy oranssi valo ja kameran tärähdysvaroituskuvake on näytössä, valaistus ei ole riittävä ja sen vuoksi hidas suljinaika on valittu. Suurenna
ISO-herkkyyttä (s. 69), valitse jokin muu asetus kuin
(salama pois) tai käytä kuvatessasi jalustaa tai muuta tukea.
Suojaustila (s. 89)
WAVE-muotoinen ääni (s. 87)
Päiväys/Aika
Näytettävän kuvan numero
Kokonaiskuvamäärä
Kansion numero - kuvanumero

Pakkaus (stillkuvat) (s. 29)
Kuvakoko
(stillkuvat) (s. 28)

Video (s. 81)15
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Tarkka
* Näkyy kuvissa, jotka on otettu käyttämällä Korostettu väri- tai Värivaihto -tilaa.
Myös seuraavat tiedot voivat tulla näkyviin joidenkin kuvien kohdalla.
Muussa kuin WAVE-muodossa oleva kuvaan liitetty
äänitiedosto tai tunnistamaton tiedostomuoto
JPEG-kuva, joka ei ole Design rule for Camera File system -standardien mukainen (s. 128)
RAW-kuva
Tuntematon tietotyyppi
Histogrammi

Mittaustapa (s. 55)
···
Aukko (s. 57)

ISO-herkkyys (s. 69)
Aukko (ps. 45 – 46)
Valotusaika (ps. 43, 46)
Valkotasapaino (s. 58)
Salamateho (s. 70)
··· Salaman korjaus (s. 70)
*

*
My Colors (s. 61)
Käsintarkennus (s. 51)
Tark. lukitus (s. 50)
Makro (Perusopas s. 17)
Kuvakoko (stillkuva) (s. 28)
Kuvaustila
(Perusopas s. 11–13)
(s. 41) (s. 37)
(ps. 43–46)
Kuvakoko /kuvataajuus (videot) (s. 40)
Videon pituus (videot) (s. 37)
My Colors (toisto) (s. 85)
Tiedoston koko (s. 133)
Kuva, jossa on käytetty My Colors
-tehostetta (s. 85)16
Etsimen avulla voit säästää virtaa (s. 12) sammuttamalla nestekidenäytön kuvauksen ajaksi.
Muilla kameroilla otettujen kuvien tiedot saattavat näkyä väärin.
Ylivalotusvaroitus
Kuvan ylivalotetut osat välkkyvät seuraavissa tilanteissa.
- Kun kuvaa katsellaan heti kuvaamisen jälkeen nestekidenäytössä (tietonäkymässä).
- Kun käytössä on toistotilan tarkka näyttötila.
Histogrammitoiminto
Histogrammi on kaavio, jonka avulla voit arvioida kuvan kirkkautta. Mitä enemmän vasemmalla kaavion asteikko on, sitä tummempi on kuva. Mitä enemmän oikealla asteikko on, sitä kirkkaampi on kuva.
Jos kuva on liian tumma, määritä valotuksen korjausasetukseksi positiivinen arvo. Jos kuva on liian kirkas, määritä valotuksen korjausasetukseksi negatiivinen arvo (s. 57).
Etsimen käyttäminen
Esimerkkejä histogrammeista
Tasapainoinen kuva Tumma kuva Kirkas kuva
Näyttää kuvan keskustan
Etsin17
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Kamerassa on virransäästötoiminto. Virta katkaistaan seuraavissa tilanteissa. Voit kytkeä kameraan virran painamalla virtapainiketta uudelleen.
* Voit halutessasi muuttaa tätä aikaa.
Virransäästötoiminto
Kuvaustila
Virta katkeaa noin kolmen minuutin kuluttua siitä, kun kameran toimintoja on viimeksi käytetty.
Nestekidenäytön virta katkeaa noin minuutin* kuluttua siitä, kun toimintoja on viimeksi käytetty, vaikka [Virransäästö]-asetukseksi olisi asetettu
[Pois]. Ota nestekidenäyttö käyttöön painamalla mitä tahansa muuta painiketta kuin virtapainiketta tai muuttamalla kameran asentoa.
Toistotila
Tulostimeen kytkettynä
Virta katkeaa noin viiden minuutin kuluttua siitä, kun kameran toimintoja on viimeksi käytetty.
Virransäästöominaisuus ei aktivoidu, kun kamera on automaattisessa toistotilassa tai yhteydessä tietokoneeseen.
Voit halutessasi muuttaa virransäästötoiminnon asetuksia (s. 23).18
Valikoiden avulla voit määrittää kuvaus-, toisto- ja tulostusasetukset sekä muita kameran asetuksia, kuten päiväyksen ja ajan sekä
äänimerkin asetukset. Kamerassa on seuraavat valikot.
FUNC.-valikko
Kuvaus-, Käyttö-, Tulostus-, Asetukset- ja Minun kamerani
-valikot
FUNC.-valikko
Monet kuvauksen aikana käytettävät toiminnot asetetaan FUNC.-valikossa. aAseta tilanvalitsin (kuvaus) -asentoon.bPaina FUNC./SET-painiketta.cValitse valikkovaihtoehto - tai -painikkeella.
• Jotkin vaihtoehdot eivät ole valittavissa kaikissa kuvaustavoissa. dValitse haluamasi vaihtoehto - tai -painikkeella.
• Joidenkin valikkovaihtoehtojen asetukset voidaan tehdä painamalla MENU-painiketta.
• Valittuasi vaihtoehdon voit ottaa kuvan välittömästi painamalla laukaisinta. Valikko tulee uudelleen näyttöön kuvan ottamisen jälkeen, jolloin voit muuttaa asetuksia.ePaina FUNC./SET-painiketta.
Valikot ja asetuksetabcde
• Tässä esimerkissä näkyy FUNC.-valikko -tilassa.19
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Kuvaus-, Käyttö-, Tulostus-, Asetukset- ja Minun kamerani -valikot
Näiden valikoiden avulla voit määrittää mieleisesi kuvaus-, toisto- ja tulostusasetukset.aPaina MENU-painiketta.bVoit siirtyä valikoiden välillä - tai -painikkeella.
• Voit siirtyä valikosta toiseen myös käyttämällä zoomausvipua.cValitse valikkovaihtoehto - tai -painikkeella.
• Jotkin vaihtoehdot eivät ole valittavissa kaikissa kuvaustavoissa.dValitse haluamasi vaihtoehto - tai -painikkeella.
• Valikkovaihtoehdot, joiden perässä on kolme pistettä (...), voi valita vasta sen jälkeen, kun seuraava valikko on tuotu näyttöön painamalla FUNC./SET-painiketta. Voit vahvistaa valinnan painamalla FUNC./SET-painiketta uudelleen.ePaina MENU-painiketta.bc d
(Kuvaus)
-valikko
Voit siirtyä valikoiden välillä
- tai -painikkeella, kun tämä osa on valittu.
(Asetukset) -valikko
(Minun kamerani) -valikko
• Tässä esimerkissä näkyy kuvausvalikko -tilassa.
• Toistotilassa näkyvät Käyttö-, Tulostus-, Asetukset- ja Minun kamerani
-valikot.ae20
FUNC.-valikko
Alla näkyvät kuvakkeet ovat oletusasetuksia.
Kuvausvalikko ( )
* Oletusasetus
Valikkoluettelo
Valikkovaihtoehto Katso sivu Valikkovaihtoehto Katso sivu
ISO-herkkyys s. 69 Mittaustapa s. 55
Valkotasapaino s. 58
Pakkaus
(stillkuva)s. 29
Kuvaustapas. 33,
Perusopas s. 18
Kuvataajuus
(video)s. 40
My Colors s. 61
Kuvakoko
(stillkuva)s. 28
+ / – (Salama) /
Salamatehos. 70
Kuvakoko
(video)s. 40
Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot
Yhteenveto /
Katso sivu
Tarkennusalue AiAF* / Keskellä / FlexiZone s. 47
Digitaal. zoom
Normaali* / Pois / 1.4x / 2.3x
(PowerShot A640)
Normaali* / Pois / 1.6x / 2.0x
(PowerShot A630)
(Normaali* / Pois videon normaalitilassa)s. 30
Salamatäsmäys 1. verho* / 2. verho s. 71
Hidas täsmäys Päällä / Pois* Perusopas s. 16
Salaman säätö Automaatti* / Käsinsäätö s. 7021
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Käyttövalikko ( )
Punasilmäesto Päällä* / Pois Perusopas s. 16
AE-mitt.piste Keskimmäinen* / Tark.piste s. 55
Varmuussiirto Päällä / Pois* s. 45
MF-piste zoom Päällä* / Pois s. 51
Tark. apuvalo Päällä* / Pois –
Kuvan näyttö Pois / 2*–10 sekuntia / Pito Perusopas s. 10
Tall. alkuper. Päällä / Pois* s. 68
Peilikuva Päällä* / Pois Perusopas s. 7
Näyt.merkinnät
Pois* / Ristikko / 3:2 kehys /
Molemmats. 36
Päiväysmerkki Pois* / Päiväys / Päiväys ja aika s. 35
Asetusmuisti – s. 72
Valikkovaihtoehto Katso sivu
Autom. Toisto s. 89
My Colors s. 85
Äänikommentti s. 87
Suojaus s. 89
Kuvan kääntö s. 84
Poista kaikki s. 90
Siirrä s. 95
Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot
Yhteenveto /
Katso sivu22
Tulostusvalikko ( )
Asetukset-valikko ( )
* Oletusasetus
Valikkovaihtoehto Katso sivu
Tulostas. 91
Valitse kuvat&määrä
Kaikki kuvat
Poista valinnat
Tulostusasetukset
Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot Yhteenveto / Katso sivu
Äänetön Päällä / Pois* Jos asetukseksi valitaan [Päällä], kaikki toimintaäänet varoitusääniä lukuun ottamatta mykistetään (Perusopas s. 9).
Äänitaso Pois / 1 / 2* /
3 / 4 / 5
Säätää käynnistysäänen, painikeäänen, itselaukaisimen
äänen, sulkimen äänen ja toistoäänen. Ääntä ei voi säätää, jos [Äänetön]-asetukseksi on määritetty [Päällä].
Käynnistysääni Säätää kameran käynnistyksen yhteydessä kuuluvan äänen voimakkuuden.
Toimintoääni Säätää sen äänimerkin
äänenvoimakkuuden, joka kuuluu painettaessa kameran painikkeita laukaisinta lukuun ottamatta.
Itselauk. ääni Säätää itselaukaisimen äänen, joka kuuluu kaksi sekuntia ennen sulkimen vapauttamista.
Suljinääni Säätää sen äänen voimakkuuden, joka kuuluu laukaisinta painettaessa.
Suljinääntä ei kuulu, kun videota tallennetaan.23
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Äänen voimak. Säätää videon ja
äänikommenttien
äänenvoimakkuuden.
Virransäästö s. 17
Autom. katkaisu Päällä* / Pois Määrittää, katkeaako kamerasta virta automaattisesti, kun kameraa ei käytetä tietyn ajan kuluessa.
Näyttö pois 10 s / 20 s /
30 s / 1 min* /
2 min / 3 min
Määrittää ajan, jonka jälkeen nestekidenäyttö poistuu käytöstä, jos kameraa ei käytetä.
Päiväys / Aika Perusopas s. 8
Alusta Voit määrittää myös täydellisen alustuksen (s. 26).
Kuvanumerointi Jatkuva* /
Aut.nollauss. 76
Luo kansio s. 74
Luo uusi kansio Luo uusi kansio
Valintamerkki
(Päällä) / ei valintamerkkiä
(Pois)
Luo kansion seuraavan kuvauskerra

TXT / PDF

Available 10 files for PowerShot A630 View all >
HelpDrivers Since March 2000