Canon PowerShot A630 Download Drivers

DIGITALKAMERA Avancerad användarhandbok för kameran
Innan du använder kameran
Fotografera
Uppspelning/radering
Utskrifts-/överföringsinställningar
Visa bilder på en tv
Felsökning
Lista över meddelanden
Bilagor
Avancerad
SVENSKA
CEL-SF8X250 © 2006 CANON INC.
Användarhandbok för kameran
I den här handboken beskrivs kamerafunktioner och metoder utförligt.
Bild av PowerShot A640
Cover-Advanced_Eng.fm Page 1 Friday, July 14, 2006 3:29 PMHuvudfunktioner
Fotografera
Automatisk anpassning av fotograferingsinställningarna för särskilda förhållanden.
Kamerans orientering registreras automatiskt med en intelligent orienteringssensor.
Undvik tråkiga effekter av kameraskakningar eller suddiga motiv när du fotograferar genom att använda högt ISO-tal.
Förändrar vissa färger i bilden (Färgaccent, Färgbyte)
Fäster vidvinkelkonvertern eller telekonvertern, som säljs separat
Uppspelning
Uppspelning av videoscener med ljud.
Visa bilder automatiskt med
Autouppspelningsfunktionen
Redigera
Lägger till effekter till stillbilder med Mina färger.
Inspelning av röstkommentarer till stillbilder.
Redigering av videoscener.
Utskrift
Enklare utskrifter med knappen Skriv ut/Dela
Stöder även PictBridge-kompatibla skrivare av andra märken än Canon
Användning av bilder
Enkel överföring till en dator med knappen Skriv ut/Dela.1
Så här läser du handboken
De ikoner som visas bredvid eller under rubrikerna anger i vilka fotograferingsmetoder den aktuella funktionen kan användas.: Den här markeringen anger saker som kan påverka kamerans funktion.:Den här markeringen står vid ytterligare avsnitt som kompletterar de grundläggande procedurerna.
SD*-minneskort, SDHC-minneskort och MMC-kort (MultiMediaCards) kan användas med den här kameran. I den här handboken kallas sådana kort för minneskort.
*SD står för Secure Digital, som är ett copyright-skyddssystem.
Originaltillbehör från Canon rekommenderas.
Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan inte göras ansvarigt för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som eldsvådor och liknande som orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon
(t.ex. läckande eller exploderande batterier). Observera att denna garanti inte gäller reparationer som orsakats av tillbehör från andra tillverkare än Canon, även om sådana reparationer kan utföras mot en avgift.
*De fotograferingsmetoder som inte är tillgängliga skuggas i grått.
Vykortsläge
Fotograferingsmetod
Se Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder (s. 142).
Genomgående i den här handboken kallas Grundläggande användarhandbok för kameran för Grundläggande handbok, och Avancerad användarhandbok för kameran för Avancerad handbok.
Funktionsomkopplare2
Innehållsförteckning
Avsnitt som är markerade med är listor eller diagram som sammanfattar kamerafunktioner eller tillvägagångssätt vid fotografering.
Läs följande information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Förhindra funktionsstörningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Använda LCD-skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Information som visas på LCD -skärmen . . . . . . . . . . . . . . . .13
Använda sökaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Energisparfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Menyer och inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Menylista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Återställa till grundinställningarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Formatera minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Ändra antal bildpunkter och kompression (stillbilder). . . . . . . . . . . 27
Använda digitalzoom/digital telekonverter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Bildserie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Vykortsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Inkludera datum i bildinformationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Ställa in skärmöverlägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Spela in video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Fotografera panoramabilder (Stitch Assist). . . . . . . . . . . . . . . .41
Programautomatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Ange slutartiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Ange bländarvärdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Ange slutartiden och bländarvärdet manuellt . . . . . . . . . . . . . .46
Välja autofokusram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Så här läser du handboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Hanteringsföreskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Innan du använder kameran – grundläggande funktioner . . . . 12
Fotografera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3
Fotografera svårfokuserade motiv (Fokuseringslås,
Autofokuslås, Manuell fokusering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Låsa exponeringsinställningen (Exponer.lås) . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Låsa blixtexponeringsinställningen (FE-lås) . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Växla mellan mätningsmetoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Justera exponeringskompensationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Ställa in färgtoner (vitbalans) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Fotografera med Mina färger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ändra färgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Anpassa ISO-talet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Växla mellan blixtregleringsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Kompensation av blixtreglering/ Blixtstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Byta tid för tändning av blixten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Spara egna inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Ställa in funktionen Automatisk rotering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Skapa ett Bildmål (mapp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Återställa filnumret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Förstora bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Visa bilder i grupper om nio (Indexvisning) . . . . . . . . . . . 79
Hoppa mellan bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Visa videoscener. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Redigera video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Rotera bilder på skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Lägga till Mina färger-effekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Lägga till röstkommentarer till bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Automatisk visning (Autouppspelning) . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Skydda bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Radera alla bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Ställa in DPOF-utskriftsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Ställa in DPOF-överföringsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Uppspelning/radering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Utskrifts-/överföringsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Visa bilder på en tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .974
Kamera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
När kameran har slagits på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
LCD-skärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Fotografera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Spela in video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Bildvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Visning på tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Skriva ut på skrivare som är kompatibel för direktutskrift. . .107
Batterihantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Hantera minneskortet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Använda strömförsörjningssatserna (säljs separat) . . . . . . .116
Använda objektiven (säljs separat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Använda en extern blixt (säljs separat) . . . . . . . . . . . . . . . .123
Skötsel och underhåll av kameran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Lista över meddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Bilagor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
INDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder . . . . 1425
Hanteringsföreskrifter
Provbilder
Innan du fotograferar viktiga motiv rekommenderar vi att du tar flera provbilder så att du kan vara säker på att kameran fungerar som den ska, och att du använder den på rätt sätt.
Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan läsas in på ett sätt som är maskinläsbart.
Varning för intrång i upphovsrätten
Observera att digitalkameror från Canon är avsedda för personligt bruk och aldrig bör användas på ett sätt som strider mot internationella eller inhemska lagar och bestämmelser om upphovsrätt. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden tagits för personligt bruk.
Begränsningar i garantin
Information om garantin för din kamera finns i broschyren Canon
European Warranty System (EWS), som medföljer kameran.
Kontaktinformation för Canons kundtjänst finns på baksidan av broschyren European Warranty System (EWS).
Läs följande information6
Videoformat
Ställ in kamerans videosignalformat till det som används i det land där du bor innan du använder kameran med en tv-skärm (s. 97).
Språkinställning
Information om hur du ändrar språkinställningen finns i Grundläggande handbok (s. 8).
Läs säkerhetsföreskrifterna nedan och i avsnittet om säkerhetsföreskrifter i Grundläggande användarhandbok för kameran innan du använder kameran. Använd alltid kameran på rätt sätt.
Säkerhetsföreskrifterna på följande sidor är ämnade att hjälpa dig att använda kameran och dess tillbehör på ett säkert sätt som förhindrar att skador uppstår på person eller utrustning.
Med utrustning avses kameran, batterierna, batteriladdaren
(säljs separat) och nätaggregatet (säljs separat).
Kamerahusets temperatur
Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var därför försiktig när du använder kameran länge, så att du inte bränner dig på höljet.
Om LCD-skärmen
LCD-skärmen tillverkas med mycket hög precision. Över 99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt. Mindre än 0,01 % av bildpunkterna kan tillfälligt vara ur funktion eller visas som svarta eller röda punkter. Detta påverkar inte den fotograferade bilden, och är inte ett tecken på felaktig funktion.
Säkerhetsföreskrifter7
Varning!
Utrustning
Titta inte direkt mot solen eller mot någon annan kraftig ljuskälla genom kamerans sökare.
Du kan skada ögonen.
Placera utrustningen utom räckhåll för barn. Om ett barn hanterar utrustningen kan allvarliga skador uppstå.
• Handlovsrem: Om kameraremmen hamnar runt halsen på ett barn kan barnet strypas.
• Minneskort: Barn kan råka svälja det. Kontakta omedelbart läkare om detta inträffar.
Försök inte att plocka isär eller ändra någon del av utrustningen om detta inte uttryckligen föreskrivs i den här handboken.
Undvik högspänningsstötar genom att inte vidröra blixtenheten på kameran om den har skadats.
Sluta omedelbart att använda utrustningen om det kommer rök eller starkt luktande ångor från den.
Utrustningen får inte komma i kontakt med eller doppas i vatten eller andra vätskor. Om ytterhöljet kommer i kontakt med vätska eller salthaltig luft torkar du av det med en mjuk duk med god uppsugningsförmåga.
Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar. Stäng omedelbart av kameran, ta ur batterierna eller dra ut stickkontakten från eluttaget. Kontakta kameradistributören eller
Canons kundtjänst.8
Använd inte ämnen som innehåller alkohol, bensin, thinner eller andra lättantändliga ämnen när du rengör eller underhåller utrustningen.
Du får inte skära i, skada eller förändra nätkabeln eller placera tunga föremål på den.
Använd enbart godkända elektriska tillbehör.
Avlägsna regelbundet nätkabeln och torka bort damm och smuts som samlats på kontakten, utsidan av eluttaget och det omgivande området.
Hantera inte nätkabeln med blöta händer.
Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar.
Batteri
Placera inte batterierna nära en värmekälla och utsätt det inte för direkt låga eller hetta.
Batterierna får inte sänkas ned i eller utsättas för havsvatten eller vanligt vatten.
Försök inte att öppna, ändra eller hetta upp batterierna.
Tappa inte batterierna och utsätt dem inte för stötar som kan skada höljet.
Använd endast rekommenderade batterier och tillbehör.
Om du använder batterier som inte uttryckligen rekommenderas för utrustningen kan det orsaka explosion eller läckage och därigenom bränder samt skador på människor och omgivning. Om ögon, mun, hud eller kläder kommer i kontakt med innehållet i ett batteri som läcker ska kontaktområdet sköljas med vatten. Uppsök därefter medicinsk hjälp.
Koppla från batteriladdaren och nätaggregatet från både kameran och eluttaget efter laddningen och när de inte används, så att bränder och andra faror undviks.
Täck inte över batteriladdaren med något (t.ex. en handduk eller filt) när ett batteri håller på att laddas.
Om du låter enheterna vara anslutna en längre tid kan de
överhettas och ta skada eller fatta eld.9
Använd bara den angivna batteriladdaren för laddning av
Canons NiMH-batterier av AA-typ.
Nätaggregatet är utformat för att endast användas tillsammans med den här kameran. Använd den inte med andra produkter.
Då finns det risk för överhettning och fel som kan leda till brand eller elektriska stötar.
Innan du slänger ett batteri täcker du polerna med tejp eller annan isolering för att förhindra direkt kontakt med andra föremål.
Om batteriet kommer i kontakt med metallföremål eller annat material i förvaringskärlet kan det uppstå brand eller explosion.
Övrigt
Utlös inte blixten i närheten av människors eller djurs ögon.
Det intensiva blixtljuset kan skada synen.
Stå inte närmare än en meter från barn när du använder blixten.
Håll föremål som är känsliga för magnetfält (t.ex. kreditkort) borta från kamerans högtalare.
Sådana föremål kan förlora data eller upphöra att fungera.
Var noggrann när du skruvar på vidvinkelkonvertern, telekonvertern och objektivadaptern, som alla säljs separat.
Om de lossnar från kameran kan du själv eller andra personer skada er på krossat glas.10
Fara!
Utrustning
Var försiktig så att du inte slår i kameran eller utsätter den för stötar som kan leda till skada på utrustningen när du bär eller håller den i remmen.
Förvara inte utrustningen på en fuktig eller dammig plats.
Låt inte metallföremål (t.ex. nålar och nycklar) eller smuts komma i kontakt med laddarens kontakter eller stickkontakt.
Det kan leda till brand, elstötar eller andra risker och skador.
Undvik att använda, placera eller förvara utrustningen på platser som utsätts för starkt solsken eller höga temperaturer, t.ex. på bilens instrumentbräda eller i bilens bagageutrymme.
Använd inte utrustningen så att eluttagets eller kopplingstillbehörens märkspänning överskrids. Använd inte laddaren om kabeln eller stickkontakten är skadade, eller om stickkontakten inte är helt införd i eluttaget.
Använd inte på platser med dålig ventilation.
Ovanstående kan ge upphov till läckage, överhettning eller explosion, vilket i sin tur kan resultera i brand, brännskador eller andra skador.
Höga temperaturer kan också medföra att ytterhöljet deformeras.
Om du inte ska använda kameran under en längre tid bör du ta ut batterierna ur kameran eller batteriladdaren och förvara utrustningen på en säker plats.
Om du låter batterierna vara kvar i kameran kan utrustningen gå sönder om batterierna börjar läcka.
Använd inte nätaggregatet eller batteriladdaren ihop med t.ex. elektriska transformatorer (används vid utlandsresa).
Det kan orsaka funktionsstörningar, överhettning, eldsvåda, elstöt eller personskador.11
Blixt
Använd inte blixten om smuts, damm eller något annat sitter fast på linsen.
Håll inte fingrar eller klädesplagg framför blixten när du fotograferar.
Blixten kan skadas, med rökutveckling eller biljud som följd. Blixten kan skadas som ett resultat av den upphettning som det orsakar.
Rör inte vid blixten när du har tagit flera bilder i snabb följd.
Det kan resultera i brännskador.
Förhindra funktionsstörningar
Undvik starka magnetfält
Placera aldrig kameran i närheten av elektriska motorer eller annan utrustning som ger upphov till starka elektromagnetiska fält.
Fälten kan skada utrustningen eller bildinformationen.
Undvik kondensrelaterade problem
Om du flyttar utrustningen snabbt mellan miljöer med höga och låga temperaturer kan du undvika kondens genom att placera utrustningen i en tät plastpåse och långsamt låta utrustningen anpassa sig till temperaturförändringen innan du tar ut den ur påsen.
Att flytta utrustningen snabbt mellan varma och kalla miljöer kan orsaka kondens (vattendroppar) på utrustningens yttre eller inre ytor.
Om det bildas kondens inuti kameran
Sluta omedelbart att använda kameran.
Annars kan utrustningen skadas. Ta ut minneskortet och batterierna eller nätaggregatet från kameran och vänta tills fukten dunstat bort helt innan du fortsätter att använda utrustningen.12
Innan du använder kameran – grundläggande funktioner
Mörkervisning
Om du fotograferar när det är mörkt anpassas LCD-skärmens ljusstyrka automatiskt efter motivets ljusstyrka*, så att det blir lättare att fotografera.
*Motivets rörelser kommer att se oregelbundna ut på LCD-skärmen.
Den registrerade bilden påverkas inte. Ljusstyrkan i bilden som visas på skärmen är inte densamma som ljusstyrkan i den bild som lagras.
Använda LCD-skärmen
1 Tryck på .
Visningen ändras enligt följande vid varje knapptryckning.
Fotograferingsinformationen visas i ca 6 sekunder när en inställning ändras, oavsett vilket visningsläge som har valts.
LCD-skärmens på- och av-inställning sparas när kameran stängs av.
LCD-skärmen stängs inte av om du har valt läget ( , ),
eller .
Du kan inte visa detaljerad information på LCD-skärmen när bilden
är förstorad (s. 78) eller vid indexvisning (s. 79).
Bildvisning ( )
Ingen information
Standard
Detaljerad
Fotograferingsläge ( )
Standard
(Ingen information)
Detaljerad
(Informationsvisning)
Av13
Innan du använder kameran – grundläggande funktioner
Fotograferingsinformation (Fotografering)
*1 Visas även om LCD-skärmen är ställd på Standard.
*2 PowerShot A640skärm
Information som visas på LCD -skärmen
Vitbalans (s. 58)
Kompression
(Stillbild) (s. 29)

Antal bildpunkter (ss. 28, 40)
Mätningsmetod (s. 55)
Matningsmetod
(s. 33, Grundläggande handbok s. 18)
(Röd)*
1
Skakningsoskärpa
Varning (s. 14)
Mina färger (s. 61)
*
1
*
1
*
1
*
1
*
1
*
1
ISO-tal (s. 69)
Bildfrekvens (Video) (s. 40)
Blixtexponering
Kompensation/Blixtstyrka (s. 70)
Fotograferingsmetod
(Grundläggande handbok s. 11–13)
(s. 64) (s. 41)
*
1
*
1
*
1
*
1
(s. 37)
(ss. 43 – 46)
Lagring*
1
Videoinspelning (s. 37)
Autom rotering (s. 73)
Blixt (Grundläggande handbok s. 15)
Minskning av röda ögon
(Grundläggande handbok s. 16)
*
1
Spotmätningsram (s. 55)
*
1
Autofokusram (s. 47)
*
1
Låg batterinivå (s. 112)
··· *
1
Exponeringskompensation (s. 57)
• Stillbilder: antal registrerbara bilder
• Video: Återstående tid/ tid som har gått
*
1
Närbild (Grundläggande handbok s. 17)
Hjälplinjer*
1
(s. 36)
Slutartid*
1
(ss. 43, 46)
Bländarvärde*
1
(ss. 45 – 46)
*
1
Manuell fokusering (s. 51)
Autofokuslås (s. 50)
*
1
Skapa mapp (s. 74)
Spara inställn (s. 72)
3:2-förhållande (s. 36)

Exponeringslås (s. 52)
FE-lås (s. 54)
Digital telekonverter*
1
(s. 30)
Zoomningsgrad*
1
*
2
(s. 30)14
Uppspelningsinformation (Uppspelning)
Standard
Om indikatorn blinkar orange och skakvarningsikonen visas har en lång slutartid valts eftersom belysningen inte är tillräcklig. Höj ISO-talet (s. 69) eller välj en annan inställning
än (ingen blixt), alternativt montera kameran på stativ eller liknande.
Skyddsstatus (s. 89)
Ljud i Wave-format (s. 87)
Fotograferingsdatum/-klockslag
Nummer för bild som visas
Totalt antal bilder
Mappnummer - filnummer

Kompression (stillbilder) (s. 29)

Registrerande pixlar (stillbilder)
(s. 28)

Rörlig video (s. 81)15
Innan du använder kameran – grundläggande funktioner
Detaljerad
*Visas för bilder som tagits med fotometoderna Färgaccent eller Färgbyte.
Följande information kan också visas med vissa bilder.
En ljudfil med annat format än WAVE-format är tillagd, eller så går filformatet inte att identifiera.
JPEG-bild som inte följer standarden Design för Camera File
System (s. 128)
RAW-bild
Okänd datatyp
Histogram

Mätningsmetod (s. 55)
···
Bländarvärde (s. 57)

ISO-tal (s. 69)
Bländarvärde (s. 45–46)
Slutartid (ss. 43, 46)
Vitbalans (s. 58)
Blixtstyrka (s. 70)
··· Blixtexponerings-kompensation (s. 70)
*

*
Mina färger (s. 61)
Manuell fokusering (s. 51)
Autofokuslås (s. 50)
Närbild (Grundläggande handbok s. 17)
Antal bildpunkter (Stillbild) (s. 28)
Fotograferingsmetod
(Grundläggande handbok s. 11–13)
(s. 41) (s. 37)
(s. 43–46)
Antal bildpunkter/
Bildfrekvens (Videor) (s. 40)
Videons längd (videor) (s. 37)
Mina färger (Uppspelning) (s. 85)
Filstorlek (s. 133)
Bild med Mina färger-effekt (s. 85)16
Du kan använda den optiska sökaren för att spara ström genom att stänga av LCD-skärmen (s. 12) medan du fotograferar.
Information för bilder som har tagits med andra kameror kanske inte visas som den ska.
Varning för överexponering
I följande fall blinkar de överexponerade delarna av bilden.
- När du granskar bilden på LCD-skärmen direkt efter att den har tagits (Informationsvisning)
- När du använder det detaljerade visningsläget i Uppspelningsläget
Histogramfunktionen
Använd staplarna i histogrammet för att bedöma bildens ljusstyrka. Ju högre staplar åt vänster, desto mörkare är bilden.
Ju högre staplar åt höger, desto ljusare är bilden.
Om bilden är för mörk justerar du exponeringen till ett positivt värde. På samma sätt justerar du exponeringen nedåt om bilden
är för ljus (s. 57).
Använda sökaren
Exempel
Balanserad bild Mörk bild Ljus bild
Visar mittdelen av bilden.
Sökare17
Innan du använder kameran – grundläggande funktioner
Den här kameran har en energisparfunktion. Kameran stängs av under följande förhållanden. Starta kameran genom att trycka på
ON/OFF-knappen igen.
*Tidsintervallet kan ändras.
Energisparfunktionen
Fotograferingsmetod
Kameran stängs av ungefär 3 minuter efter att en kamerakontroll har använts. LCD-skärmen stängs av automatiskt om ingen kontroll används under 1 minut*, även om energisparfunktionen [Autom. avstängn] är satt till [Av]. Tryck på valfri knapp, utom knappen
ON/OFF, eller ändra kamerans orientering för att aktivera LCD-skärmen igen.
Uppspelning
Ansluten till en skrivare
Kameran stängs av ungefär 5 minuter efter att en kamerakontroll har använts.
Energisparfunktionen aktiveras inte när automatisk uppspelning pågår eller när kameran är ansluten till en dator.
Du kan ändra energisparfunktionens inställningar (s. 23).18
Använd menyerna om du behöver justera fotograferings-, uppspelnings- eller utskriftsinställningar, alternativt kamerainställningar, t.ex. datum, klockslag och ljudsignaler. Följande menyer är tillgängliga.
Menyn FUNC.
Menyerna Lagring, Uppspelning, Utskrift, Inställningar och
Min kamera
Menyn FUNC.
Här ställer du in de flesta av de funktioner som vanligtvis används vid fotografering. a Ställ funktionsomkopplaren på (fotografering).b Tryck på knappen FUNC./SET.c Välj ett menyalternativ genom att använda eller .
• Vissa alternativ kanske inte går att välja för alla fotograferingsmetoder.d Välj ett alternativ för menyalternativet genom att använda eller .
• I vissa lägen kan du välja ytterligare alternativ med MENU.
• När du har valt ett alternativ kan du fotografera direkt genom att trycka på avtryckaren. När du har tagit ett kort visas menyn igen, så att du enkelt kan justera inställningarna.eTryck på knappen FUNC./SET.
Menyer och inställningarabcde
• Det här exemplet visar FUNC.-menyn i -läget.19
Innan du använder kameran – grundläggande funktioner
Menyerna Lagring, Uppspelning, Utskrift,
Inställningar och Min kamera
Med de här menyerna väljer du praktiska inställningar för fotografering, uppspelning eller utskrift. aTryck på knappen MENU.bVäxla mellan menyerna genom att trycka på eller .
• Du kan också växla mellan menyerna genom att använda zoomreglaget.cVälj ett menyalternativ genom att använda eller .
• Vissa alternativ kanske inte går att välja för alla fotograferingsmetoder.dVälj ett alternativ med knappen eller .
• Menyalternativ som följs av tre punkter (...) kan endast väljas efter det att du tryckt på knappen FUNC./SET; du får därefter upp nästa meny. Tryck på knappen FUNC./SET igen för att bekräfta inställningen.eTryck på knappen MENU.bc d
Menyn (Lagring)
När den här delen
är markerad kan du växla mellan menyerna genom att trycka på eller .
Menyn (Inställningar)
Menyn (Min kamera)
• Det här exemplet visar menyn Lagring i -läget.
• I uppspelningsläget får du upp menyerna Uppspelning, Utskrift, Inställningar och Min kamera.ae20
Menyn FUNC.
Ikonerna nedan är grundinställningar.
Lagring Meny ( )
*Grundinställning
Menylista
Menyobjekt Sida Menyobjekt Sida
ISO-tal s. 69 Mätningsmetod s. 55
Vitbalans s. 58
Kompression
(stillbild)s. 29
Matningsmetods. 33,
Grundläggande handbok s. 18
Bildfrekvens
(video)s. 40
Mina färger s. 61
Antal bildpunkter
(stillbild)s. 28
+/– (Blixt)/
Blixtstyrkas. 70
Antal bildpunkter
(video)s. 40
Menyobjekt Alternativ
Sammanfattning/
Sida
Autofokusram AiAF*/Central/FlexiZone s. 47
Digital zoom
Standard*/Av/1,4x/2,3x
(PowerShot A640)
Standard*/Av/1,6x/2,0x
(PowerShot A630)
(Standard*/Av i standardvideoläget)s. 30
Blixtsynk 1:a ridån*/2:a ridån s. 71
Lång synktid På/Av*
Grundläggande handbok s. 16
Blixtreglering Auto*/Manuell s. 7021
Innan du använder kameran – grundläggande funktioner
Menyn Uppspelning ( )
Röda ögon På*/Av
Grundläggande handbok s. 16
Spotmätning Central*/AF-punkt s. 55
Säkerhetsförskj På/Av* s. 45
MF-punkt zoom På*/Av s. 51
AF-hjälpbelysning På*/Av –
Visa Av/2*–10 s/Hold
Grundläggande handbok s. 10
Spara original På/Av* s. 68
Spegelvänd mon På*/Av
Grundläggande handbok s. 7
Skärmöverlägg
Av*/Hjälplinjer/3:2-förhållande/
Bådas. 36
Datumstämpel Av*/Datum/Datum/Klockslag s. 35
Spara inställn – s. 72
Menyobjekt Sida
Autouppspelning s. 89
Mina färger s. 85
Röstkommentar s. 87
Skydda s. 89
Rotera s. 84
Radera alla s. 90
Överför.ordn. s. 95
Menyobjekt Alternativ
Sammanfattning/
Sida22
Menyn Utskrift ( )
Menyn Inställningar ( )
*Grundinställning
Menyobjekt Sida
Utskrifts. 91
Välj bild och antal
Välj alla bilder
Ta bort alla val
Utskriftsinställningar
Menyobjekt Alternativ Sammanfattning/Sida
Ljud av På/Av* Välj [På] för att stänga av alla manöverljud, utom varningssignaler (Grundläggande handbok s. 9).
Volym Av/1/2*/3/4/5 Justera volymen på start-, manöver-, självutlösar-, slutar- och uppspelningsljudet. Det går inte att ändra volymen om [Ljud av]
är [På].
Startljud vol Justera volymen för startljudet som hörs när kameran sätts på.
Knappljud vol Justera volymen för manöverljudet som hörs när någon annan knapp än avtryckaren trycks ned.
Självutl vol Justera volymen för självutlösarljudet som spelas upp två sekunder innan bilden tas.
Slutarljud Justera volymen för slutarljudet.
Slutarljudet spelas inte upp vid inspelning av video.23
Innan du använder kameran – grundläggande funktioner
Volym Justera volymen för videoljud och röstkommentarer.
Energispar s. 17
Autom. avstängn
På*/Av Ange om kameran ska stängas av automatiskt när en viss tid har gått utan att du har använt kameran.
Display av 10 sek./20 sek./
30 sek./1 min.*/
2 min./3 min.
Ange hur länge kameran kan vara inaktiv in

TXT / PDF

Available 10 files for PowerShot A630 View all >
HelpDrivers Since March 2000