Canon PowerShot A550 Download Drivers

Voordat u de camera gebruikt
Opnamen maken
Weergeven/wissen
Afdruk-/verzendinstellingen
Problemen oplossen
Berichten
Bijlagen
Uitgebreide
NEDERLANDS
Gebruikershandleiding
In deze handleiding worden camerafuncties en -procedures in detail beschreven.Hoofdfuncties
Opnemen
De effecten van een bewegende camera of onscherpe onderwerpen voorkomen bij het maken van opnamen met een hoge ISO-snelheid
Opname-instellingen automatisch aanpassen aan de omstandigheden
De camerastand automatisch detecteren met een intelligente sensor
Weergeven
Filmpjes afspelen met geluid
Automatisch afspelen met de functie Autom.
Afspelen
Bewerken
Geluidsmemo's opnemen voor foto's
Afdrukken
Eenvoudig afdrukken met de knop Afdrukken/
Delen
Ondersteuning voor
PictBridge-compatibele printers van een ander merk dan Canon
Gebruik van opgenomen beelden
Beelden probleemloos verplaatsen naar een computer met de knop Afdrukken/Delen1
Conventies die in deze handleiding worden gebruikt
Met pictogrammen naast of onder titels wordt aangegeven bij welke opnamemodi de procedure kan worden gebruikt.: Met dit symbool worden situaties aangegeven die de werking van de camera kunnen beïnvloeden.: Dit symbool verwijst naar onderwerpen met extra informatie
(naast de basisprocedures).
Met deze camera kunt u SD-geheugenkaarten, SDHC-geheugenkaarten en MultiMediaCards gebruiken. In deze handleiding worden al deze kaarten 'geheugenkaarten' genoemd.
Canon raadt u aan om originele accessoires van het merk
Canon te gebruiken.
Dit product werkt het beste in combinatie met accessoires van het merk Canon. Canon is niet aansprakelijk voor enige schade aan het product en/of ongelukken zoals brand, enzovoorts, die worden veroorzaakt door defecten in accessoires van andere merken dan
Canon (bijvoorbeeld een lekkende of geëxplodeerde batterij).
Houd er rekening mee dat deze garantie niet van toepassing is op reparaties ten gevolge van defecten aan accessoires van andere merken dan Canon. U kunt dergelijke reparaties tegen betaling laten uitvoeren.
• Opnamemodi die niet beschikbaar zijn, worden grijs weergegeven.
Briefkaartmodus
Opnamemodus
Zie Functies beschikbaar in elke opnamemodus (p. 117).
In deze handleiding wordt naar de Verkorte gebruikershandleiding verwezen als de Verkorte handleiding en naar de Uitgebreide gebruikershandleiding als de Uitgebreide handleiding.
Opname-/ weergavemodus2
Inhoudsopgave
Onderwerpen die met een zijn gemarkeerd, bevatten een overzicht van camerafuncties of een stappenplan.
Lees dit eerst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Defecten voorkomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Het LCD-scherm gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Informatie op het LCD-scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
De zoeker gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Energiebesparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Menu's en instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Menuoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Alle standaardwaarden herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Geheugenkaarten formatteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Het aantal opnamepixels en de compressie (foto's) wijzigen . . . 26
De digitale zoomfunctie gebruiken/ Digitale Tele-converter . .28
Continu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Briefkaartmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
De datum opnemen in de beeldgegevens . . . . . . . . . . . . .33
De displaysjablonen instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Filmopnamen maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Een AF Frame selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Opnamen maken van onderwerpen die moeilijk kunnen worden scherpgesteld (Focusvergrendeling, AF lock) . . . . . .40
De belichting vergrendelen (AE lock) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
De belichtingsinstelling van de flitser vergrendelen
(flitsbelichtingsvergrendeling). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Verschillende methoden voor lichtmeting gebruiken . . . . . . .43
De belichtingscompensatie aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Opnamen maken met een lange sluitertijd. . . . . . . . . . . . . . .45
Conventies die in deze handleiding worden gebruikt . . . . 1
Bedieningsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Voordat u de camera gebruikt – Basishandelingen. . . . . 12
Opnamen maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
De kleurtoon (Wit balans) aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Opnamen maken in een My Colors-modus. . . . . . . . . . . . . . 49
ISO waarde aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
De functie Beeldomkeren instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Een doelmap voor beelden maken (Folder) . . . . . . . . . . . . . 54
Bestandsnummers opnieuw instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Een beeld vergroten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Negen beelden tegelijk weergeven (Indexweergave) . . . 59
Naar beelden springen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Films bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Beelden draaien in het scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Geluidsmemo's aan beelden toevoegen. . . . . . . . . . . . . . . . 64
Opnamen automatisch weergeven (Autom. Afspelen) . . . . . 65
Beelden beveiligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Beelden weergeven op een televisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Alle beelden wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
De DPOF-afdrukinstellingen selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . 69
De DPOF-verzendinstellingen selecteren . . . . . . . . . . . . . . . 74
Camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
De camera is ingeschakeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
LCD-scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Opnamen maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Films opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Batterij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Weergave op televisie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Afdrukken met een Direct Print-compatibele printer . . . . . . . 86
Weergeven/wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Afdruk-/verzendinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Berichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .874
Omgaan met de batterij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Omgaan met de geheugenkaart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Een adapterset gebruiken (afzonderlijk verkrijgbaar). . . . . . .95
Een op een flitsschoen gemonteerde flitser gebruiken
(afzonderlijk verkrijgbaar). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
De batterij voor datum en tijd vervangen . . . . . . . . . . . . . . .101
Onderhoud en verzorging van de camera . . . . . . . . . . . . . .103
Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Bijlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
INDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Functies beschikbaar in elke opnamemodus . . . . . 1175
Bedieningsvoorschriften
Proefopnamen
Wij raden u aan eerst diverse proefopnamen te maken om te controleren of de camera werkt en of u de camera juist bedient, voordat u belangrijke onderwerpen fotografeert.
Canon Inc., dochterondernemingen van Canon en andere aangesloten bedrijven en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook die voortvloeit uit enige fout in de werking van een camera of accessoire, inclusief kaarten, die ertoe leidt dat een opname niet kan worden gemaakt of niet kan worden gelezen door apparaten.
Schending van het auteursrecht
Digitale camera's van Canon zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen nooit worden gebruikt op een wijze die inbreuk doet op of strijdig is met internationale of binnenlandse wetten en bepalingen op het gebied van copyright. In sommige gevallen kan het kopiëren van beelden van voorstellingen, tentoonstellingen of commerciële eigendommen door middel van een camera of ander apparaat in strijd zijn met het copyright of andere wettelijke bepalingen, ook al is de opname voor persoonlijk gebruik gemaakt.
Garantiebeperkingen
Raadpleeg het boekje Overeenkomst Europees Garantie Systeem
(EWS) van Canon dat bij de camera is geleverd voor meer informatie over de garantie voor de camera.
Zie de achterkant van het boekje Overeenkomst Europees
Garantie Systeem (EWS) voor contactinformatie van de Canon
Klantenservice.
Lees dit eerst6
Video-indeling
Stel het videosysteem van uw land in op de camera voordat u de camera aansluit op de televisie (p. 67).
Taalinstelling
Zie de Verkorte handleiding (p. 8) als u de taalinstelling wilt wijzigen.
Voordat u de camera gebruikt, moet u de veiligheidsvoorschriften lezen die hierna worden beschreven en in de sectie
Veiligheidsvoorschriften van de Verkorte gebruikershandleiding.
Bedien de camera altijd zoals is beschreven in de handleiding.
De voorzorgsmaatregelen op de volgende pagina's zijn bedoeld voor een veilig en juist gebruik van camera en accessoires, om letsel bij uzelf en anderen en schade aan apparatuur te voorkomen.
Met apparatuur wordt verwezen naar de camera, de batterijen, de batterijlader (afzonderlijk verkrijgbaar) en de compacte voedingsadapter (afzonderlijk verkrijgbaar).
Temperatuur van de camerabehuizing
Als u de camera lang gebruikt, kan de behuizing warm worden.
Houd hier rekening mee en wees voorzichtig als u de camera lang gebruikt.
Informatie over het LCD-scherm
Het LCD-scherm is gefabriceerd met extreem hoge precisietechnieken. Meer dan 99,99% van de pixels voldoet aan de specificaties. Minder dan 0,01% van de pixels kan soms weigeren of als zwarte of rode puntjes verschijnen. Dit heeft geen invloed op het opgenomen beeld en duidt niet op een defect.
Veiligheidsvoorschriften7
Waarschuwingen
Apparatuur
Richt de camera niet direct op de zon of andere felle lichtbronnen.
Als u dit wel doet, kunt u uw ogen of de CCD van de camera beschadigen.
Berg de apparatuur op buiten het bereik van kinderen en peuters.
• Polsriem: als de riem om de nek van een kind zit, kan dat tot verstikking leiden.
• Geheugenkaart: een geheugenkaart kan per ongeluk worden ingeslikt. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met uw huisarts.
Probeer geen delen van de apparatuur te openen of te wijzigen als hiervoor geen expliciete aanwijzingen zijn opgenomen in de handleiding.
Raak de flitser niet aan als deze is beschadigd. De flitser kan onder hoge spanning staan en u kunt een elektrische schok krijgen.
Staak het gebruik van de apparatuur onmiddellijk als er rook of giftige damp uitkomt.
Zorg ervoor dat de apparatuur niet in contact komt met of wordt ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.
Als de buitenkant van de camera in aanraking komt met vloeistoffen of zilte lucht, moet u deze droogmaken met een zachte, absorberende doek.
Als u de apparatuur blijft gebruiken, kan er brand ontstaan of kunt u een elektrische schok krijgen. Schakel de camera onmiddellijk uit en verwijder de batterijen uit de camera of trek het netsnoer van de batterijlader of de compacte voedingsadapter uit het stopcontact.
Neem contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde helpdesk van Canon Klantenservice.8
Gebruik geen middelen met alcohol, wasbenzine of verdunners, of andere brandgevaarlijke stoffen om de apparatuur schoon te maken of schoon te houden.
Zorg ervoor dat u het netsnoer niet doorsnijdt, beschadigt of wijzigt en plaats geen zware voorwerpen op het snoer.
Gebruik alleen de aanbevolen accessoires voor de stroomvoorziening.
Maak regelmatig het netsnoer los en veeg het stof en vuil weg dat zich heeft opgehoopt op de stekker, de buitenkant van het stopcontact en het gebied eromheen.
Pak het snoer niet met natte handen vast.
Als u de apparatuur blijft gebruiken, kan er brand ontstaan of kunt u een elektrische schok krijgen.
Batterij
Plaats de batterijen niet in de buurt van een warmtebron en stel ze niet bloot aan vuur of hitte.
De batterijen mogen niet worden ondergedompeld in water.
Probeer de batterijen niet te demonteren, te wijzigen of op te warmen.
Laat de batterijen niet vallen en voorkom beschadiging van de behuizing van de batterijen.
Gebruik alleen aanbevolen batterijen en accessoires.
Het gebruik van batterijen die niet expliciet voor deze apparatuur zijn aanbevolen, kan leiden tot explosies of lekkages, wat brand, letsel en schade aan de omgeving kan veroorzaken. Als een batterij lekt en de ogen, mond, huid of kleding in aanraking komen met deze stoffen, moet u ze onmiddellijk spoelen met water en medische hulp inschakelen.
Koppel de batterijlader en de compacte voedingsadapter los van de camera en trek de stekker van de adapter uit het stopcontact als de batterij is opgeladen of u de camera niet gebruikt. Er kan anders brand of een andere gevaarlijke situatie ontstaan.
Dek de batterijlader tijdens het opladen van een batterij niet af met voorwerpen zoals een tafellaken, tapijt, deken of kussen.
Als u de eenheden gedurende een lange periode aangesloten laat op netvoeding, kan de eenheid oververhit en beschadigd raken, waardoor brand kan ontstaan.9
Gebruik bij het opladen van de Canon NiMH-batterijen van
AA-formaat alleen een aanbevolen batterijlader.
De compacte voedingsadapter is ontworpen voor exclusief gebruik met deze apparatuur. Gebruik het snoer niet in combinatie met andere producten.
Dit kan leiden tot oververhitting en aantasting van de apparatuur, wat brand of elektrische schokken tot gevolg kan hebben.
Plak, voordat u de batterij weggooit, tape of ander isolatiemateriaal over de polen van de batterij om aanraking ervan met andere voorwerpen te voorkomen.
Aanraking met de metalen onderdelen van andere materialen in afvalcontainers kan brand of een explosie tot gevolg hebben.
Overig
Gebruik de flitser niet dicht bij de ogen van mensen of dieren.
Blootstelling aan het sterke licht van de flitser kan het gezichtsvermogen aantasten.
Houd vooral bij kleine kinderen ten minste één meter afstand wanneer u de flitser gebruikt.
Houd objecten die gevoelig zijn voor magnetische velden
(zoals creditcards) uit de buurt van de luidspreker op de camera.
Dergelijke objecten kunnen defect raken of blootstaan aan gegevensverlies.10
Voorzichtig
Apparatuur
Zorg ervoor dat u niet met de camera tegen voorwerpen aan stoot of de camera op een andere manier blootstelt aan schokken en stoten wanneer u de camera vasthoudt of aan de riem draagt. Zo voorkomt u persoonlijk letsel of schade aan de camera.
Bewaar de apparatuur niet op vochtige of stoffige plaatsen.
Zorg ervoor dat er geen metalen objecten (zoals spelden of sleutels) of stof in contact komen met de contactpunten of stekker van de oplader.
Dergelijke omstandigheden kunnen brand, elektrische schokken of andere schade veroorzaken.
Gebruik, plaats of bewaar de apparatuur niet op plaatsen die aan sterk zonlicht of hoge temperaturen blootstaan, zoals het dashboard of de kofferruimte van een auto.
Gebruik de apparatuur niet op een manier die de geschatte capaciteit van het stopcontact of de bekabelingsaccessoires overstijgt. Gebruik de apparatuur niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is of niet helemaal in het stopcontact zit.
Gebruik de apparatuur niet op locaties met een slechte ventilatie.
De hiervoor genoemde zaken kunnen leiden tot lekkage, oververhitting of explosies, wat brand en brandwonden of andere verwondingen tot gevolg kan hebben. Hoge temperaturen kunnen ook de behuizing vervormen.
Haal de batterijen uit de camera of batterijlader en berg de apparatuur op een veilige plaats op als u de camera een lange tijd niet gebruikt.
Als u de batterijen in de camera laat zitten, kunnen er beschadigingen optreden als gevolg van lekkage.
Sluit compacte voedingsadapters of batterijladers niet aan op apparaten zoals elektrische transformators voor reizen naar het buitenland, omdat dit defecten, oververhitting, brand, elektrische schokken of verwondingen tot gevolg kan hebben.11
Flitser
Gebruik de flitser niet als er vuil of stof op de flitser zit.
Zorg dat uw vingers of uw kleding niet voor de flitser komen wanneer u een opname maakt.
De flitser kan beschadigd raken en gaan roken of een vreemd geluid maken. De warmteontwikkeling die hierdoor ontstaat, kan namelijk beschadiging van de flitser veroorzaken.
Raak de flitser niet aan nadat u snel achter elkaar een aantal opnamen hebt gemaakt.
Dit kan brandwonden tot gevolg hebben.
Defecten voorkomen
Vermijd sterk magnetische velden
Plaats de camera nooit in de buurt van elektromotoren of andere apparaten die sterk magnetische velden genereren.
Blootstelling aan sterk magnetische velden kan leiden tot defecten of beschadigde opnamegegevens.
Vermijd problemen door condensatie
Wanneer u de apparatuur snel van een koude naar een warme plek verplaatst, kunt u condensatie voorkomen door de apparatuur in een luchtdichte, hersluitbare plastic tas te plaatsen en zo geleidelijk aan de temperatuursveranderingen te laten wennen voordat u de apparatuur weer uit de zak haalt.
Het snel verplaatsen van de apparatuur van een koude naar een warme plek kan condensatie (kleine waterdruppels) aan de binnen- en buitenkant veroorzaken.
Condensatievorming in de camera
Stop onmiddellijk met het gebruik van de camera.
Als u de camera toch blijft gebruiken, kan de apparatuur beschadigd raken. Verwijder de geheugenkaart en de batterijen of de compacte voedingsadapter uit de camera of koppel de compacte voedingsadapter los. Wacht tot het vocht volledig is verdampt voordat u de apparatuur weer in gebruik neemt.12
Voordat u de camera gebruikt –
Basishandelingen
Nachtweergave
Wanneer het donker is, wordt het LCD-scherm automatisch helderder gemaakt en aangepast aan de helderheid van het onderwerp*, zodat het onderwerp eenvoudiger kan worden omkaderd.
* Hoewel er ruis kan optreden en de beweging van het onderwerp op het
LCD-scherm wat onscherp lijkt, heeft dit geen effect op het opgenomen beeld. De helderheid van het beeld op het scherm verschilt van de helderheid van het opgenomen beeld.
Het LCD-scherm gebruiken
1
Druk op .
De weergavemodus verandert telkens wanneer u op deze knop drukt.
De informatie over de opname wordt ongeveer zes seconden lang weergegeven wanneer een instelling is gewijzigd. Het maakt hierbij niet uit welke weergavemodus is geselecteerd.
De aan/uit-instelling van het LCD-scherm blijft beschikbaar als de camera is uitgeschakeld.
Het LCD-scherm wordt niet uitgeschakeld in de modus .
Het LCD-scherm schakelt niet over op de gedetailleerde weergave als de indexweergave actief is (p. 59).
Weergavemodus ( )
Geen informatie
Standaard
Gedetailleerd
Opnamemodus ( )
Standaard
(Geen informatie)
Gedetailleerd
(Informatievenster)
Uit13
Informatie over de opname (Opnamemodus)
Informatie op het LCD-scherm
Wit Balans (p. 47)
Compressie
(foto) (p. 27)
Opnamepixels (pagina’s 26, 38)
Meetmethode (p. 43)
Transport mode
(p. 31, Verkorte handleiding p. 17)
(Rood)*
2
Camera beweegt (p. 14)
My Colors (p. 49)
··· *
1
ISO waarde (p. 52)
Aantal beelden (films) (p. 38)
Opnamemodus
(Verkorte handleiding pagina’s 11 – 13) (p. 35)
REC Films opnemen (p. 35)
Beeldomkeren (p. 53)
Flitser (Verkorte handleiding p. 14)
Spotmetingkader (p. 44)
AF Frame (p. 39)
Batterij bijna leeg (p. 91)
···
Belichtingscompensatie (p. 44)
··· Lange sluitertijd (p. 45)
• Foto's: mogelijke opnamen
• Films: resterendetijd/verstreken tijd
Macro (Verkorte handleiding p. 16)
Rasterlijnen (p. 34)
Zoominstelling (p. 28)
Flitser*
2
/
Sluitertijd*
1
(p. 104)/
Diafragmawaarde*
1
AF lock (p. 41)
Maak folder (p. 54)
Uitsnede (p. 34)
Digitale Tele-converter (p. 28)
AE lock (p. 42)
Flitsbelichtingsvergrendeling (p. 43)
Veiligheidszoom (p. 28)
*1 Wordt weergegeven wanneer u de sluiterknop half indrukt. Aangezien de optimale instellingen voor de camera automatisch worden geconfigureerd bij het gebruik van de flitser, kunnen de instellingen die worden weergegeven in de opname-informatie verschillen van de werkelijke instellingen.
*2 Wordt weergegeven wanneer u de sluiterknop half indrukt.
Schuifbalk voor belichting (film) (p. 37)14
Weergave-informatie (Weergavemodus)
Standaard
Als het oranje lampje knippert en het pictogram 'Camera beweegt' wordt weergegeven, is er te weinig licht en wordt een trage sluitersnelheid geselecteerd. Maak opnamen met de volgende methoden.
- Verhoog de ISO-snelheid (p. 52).
- Selecteer een andere instelling dan (Flitser uit).
- Bevestig de camera op een statief of een ander apparaat.
Status beveiliging (p. 66)
Geluid in WAVE-indeling (p. 64)
Datum/tijd van opname
Nummer van weergegeven beeld
Totaal aantal beelden
Mapnummer-Bestandsnummer

Compressie (foto's) (p. 27)

Opnamepixels (foto's) (p. 26)

Film (p. 61)15
Gedetailleerd
De volgende informatie kan ook worden weergegeven bij sommige beelden.
Er is een geluidsbestand met een andere indeling dan WAVE toegevoegd of de bestandsindeling wordt niet herkend.
JPEG-beeld dat niet voldoet aan de Design rule for Camera
File System-ontwerpstandaard (p. 105)
RAW-beeld
Niet-herkend gegevenstype
Informatie over beelden die zijn opgenomen met een andere camera worden mogelijk niet juist weergegeven.
Histogram (p. 16)
Meetmethode (p. 43) ···
Belichtingscompensatie (p. 44)
ISO waarde (p. 52)
Diafragmawaarde
Sluitertijd (p. 104)
Wit Balans (p. 47)
Macro (Verkorte handleiding p. 16)
Opnamepixels (foto) (p. 26)
Opnamemodus
(Verkorte handleiding pagina’s 11 – 13)
Opnamepixels/Aantal beelden
(films) (p. 38)
Filmlengte (films) (p. 38)
My Colors (p. 49)16
U kunt tijdens het maken van opnamen energie besparen door het LCD-scherm uit te schakelen (p. 12) en de zoeker (Verkorte handleiding p. 2) te gebruiken.
Histogramfunctie
Het histogram is een grafiek waarmee u de helderheid van het beeld kunt beoordelen. Hoe groter de neiging naar links in de grafiek, des te donkerder is het beeld. Hoe groter de neiging naar rechts, des te helderder is het beeld.
Als het beeld te donker is, wijzigt u de belichtingscompensatie in een positieve waarde. Als het beeld te helder is, wijzigt u de belichtingscompensatie in een negatieve waarde (p. 44).
De zoeker gebruiken
Voorbeeldhistogrammen
Uitgebalanceerd beeld Donker beeld Helder beeld
Het midden van het beeld
Zoeker17
De camera is uitgerust met een energiebesparingsfunctie.
De camera wordt uitgeschakeld in de volgende gevallen. Als u de camera wilt inschakelen, drukt u op de ON/OFF-knop.
* De tijdsduur kan worden gewijzigd.
Energiebesparing
Opnamemodus Ongeveer drie minuten nadat er voor het laatst een camerafunctie is gebruikt, wordt de camera uitgeschakeld. Eén minuut* nadat er voor het laatst een camerafunctie is gebruikt, wordt het
LCD-scherm automatisch uitgeschakeld, zelfs als [Automatisch Uit] is ingesteld op [Uit]. Druk op een andere knop dan de ON/OFF-knop of wijzig de camerastand om het LCD-scherm weer in te schakelen.
Weergavemodus
Aangesloten op een printer
Ongeveer vijf minuten nadat er voor het laatst een camerafunctie is gebruikt, wordt de camera uitgeschakeld.
De energiebesparingsfunctie wordt niet ingeschakeld tijdens een diapresentatie (Automatisch afspelen) of wanneer de camera is aangesloten op een computer.
De instellingen van de energiebesparingsfunctie kunnen worden gewijzigd (p. 23).18
Menu’s worden gebruikt om de opname-, weergave- en afdrukinstellingen alsook camera-instellingen zoals de datum/tijd en de elektronische piep in te stellen.
Menu FUNC.
Menu Opname, Keuze, Print en Instellen
Menu FUNC.
Hiermee kunt u veel van de functies instellen die vaak worden gebruikt bij het maken van opnamen.aStel het programmakeuzewiel in op de opnamemodus die u wilt gebruiken.bDruk op de knop FUNC./SET.cGebruik de knop of om een menuoptie te selecteren.
• In bepaalde opnamemodi kunnen sommige opties niet worden geselecteerd.dGebruik de knop of om een optie voor de menuoptie te selecteren.
• Voor sommige opties kunt u meer opties selecteren met de knop MENU.
• Nadat u een optie hebt geselecteerd, kunt u op de ontspanknop drukken om direct een opname te maken. eDruk op de knop FUNC./SET.
Menu's en instellingena bcde
• In dit voorbeeld wordt het menu FUNC. weergegeven in .19
De menu's Opname, Keuze, Print en Instellen
Via deze menu's kunt u handige instellingen configureren voor het maken, weergeven of afdrukken van opnamen.aDruk op de knop MENU.b Gebruik de knop of om tussen de menu's te schakelen.
• U kunt ook tussen de menu's schakelen met behulp van de zoomknop.cGebruik de knop of om een menuoptie te selecteren.
• In bepaalde opnamemodi kunnen sommige opties niet worden geselecteerd.dGebruik de knop of om een optie te selecteren.
• Menuopties die worden gevolgd door een weglatingsteken (...), kunt u pas instellen nadat u op de knop FUNC./SET hebt gedrukt om het volgende menu weer te geven.
Druk nogmaals op de knop FUNC./SET om de instelling te bevestigen.eDruk op de knop MENU.bc d
Opname Menu
U kunt met de knoppen en
tussen de menu's schakelen als dit gedeelte is geselecteerd.
Menu Instellen
• In dit voorbeeld wordt het menu Opname in de modus weergegeven.
• In de weergavemodus worden de menu's Keuze, Print en Instellen weergegeven.ae20
Zie Functies beschikbaar in elke opnamemodus (p. 117).
Menu FUNC.
De onderstaande pictogrammen zijn de standaardinstellingen.
Menuoverzicht
Menuoptie Pagina
Speciale opnamen Verkorte handleiding p. 12
Filmmodus p. 35
Belichtingscompensatie p. 44
Lange sluitertijd p. 45
Wit Balans p. 47
My Colors p. 49
Meetmethode p. 43
Compressie (foto) p. 26
Aantal beelden (film) p. 38
Opnamepixels (foto) p. 26
Opnamepixels (film) p. 3821
Opname Menu ( )
*Standaardinstelling
*1 Standaardinstelling is drie opnamen.
Keuze Menu ( ) Print Menu ( )
Menuoptie Opties
Samenvatting/
Pagina
AiAF Aan*/Uit p. 39
Digitale Zoom p. 28
(Foto) Standaard*/Uit/1,5x/1,9x
(Films) Standaard*/Uit
(in de standaardfilmmodus)
Slow sync Aan/Uit* Verkorte handleiding p. 15
Rode ogen Aan*/Uit Verkorte handleiding p. 15
Zelfontspanner */ / Verkorte handleiding p. 17
(Aangepast) Vertraging: 0-10*, 15, 20, 30 sec.
Opnamen: 1-10*
1
AF-hulplicht Aan*/Uit –
Bekijken Uit/2*-10/seconden/Vastzetten Verkorte handleiding p. 10
Disp. Sjabloon p. 34
(Foto) Uit*/Rasterlijnen/Uitsnede/Beide
(Films) Uit*/Rasterlijnen
Datum stempel Uit*/Datum/Datum en tijd p. 33
Menuoptie Pagina
Autom. Afspelen p. 65
Geluids memo p. 64
Beveilig p. 66
Roteren p. 63
Alles wissen p. 68
Volgorde p. 74
Menuoptie Pagina
Printp. 69
Sel. beeld & aantal
Sel. alle beelden
Wis alle selecties
Print instellingen22
Instellen Menu ( )
*Standaardinstelling
Menuoptie Opties Samenvatting/Pagina
Mute Aan/Uit
*
Stel deze optie in op [Aan] om alle camerageluiden, behalve waarschuwingssignalen, uit te schakelen (Verkorte handleiding p. 9).
Volume Uit / 1 /2*/ 3 / 4 / 5 Hiermee kunt u het volume aanpassen van het opstartgeluid, het werkgeluid, het geluid van de zelfontspanner, het sluitergeluid en het geluid bij de weergave. U kunt het volume niet aanpassen als
[Mute] is ingesteld op [Aan].
Opstart volume Hiermee kunt u het volume instellen van het opstartgeluid dat u hoort wanneer u de camera inschakelt.
Werk volume Hiermee kunt u het volume instellen van de pieptoon die u hoort wanneer u een andere knop dan de ontspanknop indrukt.
Timer volume Hiermee kunt u het volume instellen van het geluid dat de zelfontspanner maakt twee seconden voordat de sluiter wordt ontgrendeld.
Sluitergeluid Hiermee kunt u het volume instellen van het geluid dat te horen is wanneer de sluiter wordt ontgrendeld. Dit geluid is niet te horen wanneer u een film opneemt.
Afspeel vol. Hiermee kunt u het volume instellen van filmgeluiden en geluidsmemo's.23
Opstart scherm Aan*/Uit Hiermee selecteert u of het opstartscherm moet worden weergegeven wanneer de camera wordt ingeschakeld.
Spaarstand p. 17
Automatisch
Uit

Aan*/Uit Hiermee kunt u opgeven of de camera al dan niet automatisch moet worden uitgeschakeld als deze gedurende een bepaalde periode niet is gebruikt.
Display uit 10 sec./20 sec.
/30 sec./1 min.
*/2 min./3 min.
Hier kunt u opgeven na hoeveel tijd het LCD-scherm moet worden uitgeschakeld als de camera niet wordt gebruikt.
Datum/Tijd Verkorte handleiding p. 8
Formatteren U kunt ook een low level format instellen (p. 25).
Bestandnr. Continu*/Auto reset p. 56
Maak folder p. 54
Maak nieuwe folder
Selectievakje ingeschakeld
(Aan)/
Selectievakje niet ingeschakeld (Uit)
Hiermee maakt u een map tijdens de volgende opnamesessie.
Maak autom. Uit*/Dagelijks/
Maandag-Zondag/
Maandelijks
U kunt ook een automatische aanmaakdatum instellen.
Beeldomkeren

TXT / PDF

Available 19 files for PowerShot A550 View all >
HelpDrivers Since March 2000