Canon PowerShot A550 Download Drivers

Ennen kameran käyttämistä
Kuvaaminen
Toistaminen/Poistaminen
Tulostusasetukset/siirtoasetukset
Vianmääritys
Sanomaluettelo
Liite
Laaja opas
SUOMI
Kameran käyttöopas
Tässä oppaassa neuvotaan kameran toiminnot yksityiskohtaisesti.Pääominaisuudet
Kuvaaminen
Vähentää kameran tärinän vaikutusta käytettäessä kuvaamisessa suurta ISO-herkkyyttä.
Säätää automaattisesti kuvausasetukset vastaamaan olosuhteita.
Suunta-anturi tunnistaa automaattisesti kameran asennon.
Toistaminen
Toistaa videoita, joissa on myös ääni.
Toistaa automaattisesti
Autom. Toisto -toiminnolla.
Muokkaaminen
Tallentaa äänikomment-teja valokuviin.
Tulostaminen
Tulostaminen on helppoa
Tulosta/jaa-painikkeella.
Tukee myös muiden kuin
Canonin PictBridge-yhteensopivia tulostimia.
Tallennettujen kuvien käyttötapoja
Kuvat on helppo siirtää tietokoneeseen
Tulosta/jaa-painikkeen avulla.1
Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat
Otsikoiden vieressä tai alapuolella näkyvät kuvakkeet ilmaisevat kuvaustilat, joissa toimintoja voi käyttää.: Tällä merkillä ilmaistaan seikka, joka saattaa vaikuttaa kameran toimintaan.: Tämä merkki tarkoittaa lisätietoja, jotka täydentävät perustoimintaohjeita.
Kamerassa voidaan käyttää myös SD-muistikortteja,
SDHC-muistikortteja ja MultiMediaCard-kortteja.
Kaikkia näitä kortteja kutsutaan tässä oppaassa nimellä
”muistikortti”.
Alkuperäisten Canonin valmistamien lisälaitteiden käyttöä suositellaan.
Tämä tuote on suunniteltu toimimaan erinomaisesti, kun sitä käytetään yhdessä Canonin lisävarusteiden kanssa. Canon ei ole vastuussa tuotteelle tapahtuneista vahingoista ja/tai onnetto-muuksista (esimerkiksi tulipalo), jotka aiheutuvat muiden kuin
Canonin alkuperäisten lisävarusteiden vioista (kuten akkuyksikön vuoto ja/tai räjähdys). Huomaa, että takuu ei koske muiden kuin
Canonin alkuperäisten lisävarusteiden käytöstä aiheutuneita vahinkoja, vaikka sellaisia vaadittaisiinkin korvattavaksi.
• Kuvaustilat, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina.
Postikorttitila
Kuvaustila
Katso Eri kuvaustilojen toiminnot (s. 117).
Tässä oppaassa Kameran peruskäyttöoppaaseen viitataan nimellä Perusopas ja Kameran laajaan käyttöoppaaseen nimellä Laaja opas.
Kuvaustila/ Toistotila2
Sisällys
Merkillä merkityt kohdat ovat luetteloita tai kaavioita, joissa on yhteenveto kameran toiminnoista.
Lue tämä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Turvaohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Toimintahäiriöiden estäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nestekidenäytön käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nestekidenäytön tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Etsimen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Virransäästötoiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Valikot ja asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Valikkoluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Oletusasetusten palauttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Muistikorttien alustaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kuvakoon ja pakkaussuhteen muuttaminen (stillkuvat) . . . . . . . 26
Digitaalisen zoomauksen käyttäminen Digitaalinen telejatke. 28
Jatkuva kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Postikorttitila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Päiväyksen upottaminen kuvatietoihin . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Näyttömerkintöjen määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Videoiden kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tarkennusalueen valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Vaikeasti tarkennettavien kohteiden kuvaaminen
(Tarkennuksen lukitus, Tark. lukitus) . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Valotusasetuksen lukitseminen (Valot. lukitus) . . . . . . . . . . . 42
Salamavalotusasetuksen lukitseminen (FE-lukitus). . . . . . . . 43
Mittausmenetelmien välillä siirtyminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Valotuksen korjauksen säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kuvaaminen Pitkä valotus -tilassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat . . . . . . . . . . . . . . 1
Käsittelyohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot. . . . . . . . 12
Kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
Sävyn säätäminen (Valkotasapaino) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Kuvaaminen My Colors -tilassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
ISO-herkkyyden säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Automaattisen kääntötoiminnon asettaminen. . . . . . . . . . . . . 53
Kuvien muistipaikan (kansion) luominen . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Kuvanumeron muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Kuvien suurentaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Kuvien katseleminen yhdeksän kuvan ryhminä
(luettelokuvan toistotila). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Siirtyminen kuviin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Videon katseleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Kuvien kääntäminen näytössä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Äänihuomautusten liittäminen kuviin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Automaattinen katselu (Automaattinen toisto) . . . . . . . . . . . . 65
Kuvien suojaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Kuvien katseleminen television avulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Kaikkien kuvien poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
DPOF-tulostusasetusten määrittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . 69
DPOF-siirtoasetusten määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Virran ollessa kytkettynä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Nestekidenäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Videoiden kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Akku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Kuvien katselu televisiosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Tulostaminen suora tulostus -toiminnon kanssa yhteensopivalla tulostimella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Toistaminen/Poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Tulostusasetukset/siirtoasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Vianmääritys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Sanomaluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .874
Akkujen käsittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Muistikortin käsittely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Virtalaitteiden käyttäminen (myydään erikseen) . . . . . . . . . . 95
Erillisen salaman käyttäminen (myydään erikseen). . . . . . . . 99
Päivämäärä- ja kellonaikapariston vaihtaminen. . . . . . . . . . 101
Kameran ylläpito ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Liite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
HAKEMISTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Eri kuvaustilojen toiminnot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1175
Käsittelyohjeita
Testiotokset
Ennen kuin alat kuvata tärkeitä kohteita, sinun kannattaa ottaa useita testikuvia, jotta voit totutella kameran käyttöön ja varmistaa, että se toimii asianmukaisesti.
Huomaa, että Canon Inc. ja sen tytäryhtiöt sekä jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että kameran tai lisälaitteen, esimerkiksi muistikortin, toimintahäiriö on estänyt kuvan tallentamisen kokonaan tai koneelle sopivalla tavalla.
Varoitus tekijänoikeuksien rikkomisesta
Canon-digitaalikamerat on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön, eikä niitä saa käyttää tavalla, joka rikkoo kansainvälisiä tai kansallisia tekijänoikeussäännöksiä tai on ristiriidassa niiden kanssa. Muista, että esitysten, näyttelyiden tai kaupallisten kohteiden kuvaaminen kameralla tai muulla laitteella saattaa loukata tekijänoikeuslakia tai muita säännöksiä, vaikka kuvat otettaisiinkin yksityiskäyttöön.
Takuurajoitukset
Tietoja kameran takuuehdoista on kameran mukana toimitetussa
Canon European Warranty System -kirjasessa.
Tietoja Canonin asiakastuesta on Canon European Warranty
System -kirjasen takana.
Lue tämä6
Videomuoto
Valitse kameran videosignaalimuodoksi television käyttämä muoto, ennen kuin käytät kameraa TV-monitorin kanssa (s. 67).
Kieliasetus
Kieliasetuksen muuttamisohjeet ovat Perusoppaassa (s. 8).
Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti ennen kameran käyttämistä. Turvaohjeita on myös Kameran peruskäyttöoppaan kohdassa ”Turvaohjeita”. Varmista aina, että kameraa käytetään oikein.
Seuraavilla sivuilla olevien turvaohjeiden tarkoitus on neuvoa kameran ja sen lisälaitteiden turvallisessa ja oikeassa käytössä, jotta vältyttäisiin henkilö- ja laitevahingoilta.
Laitteilla viitataan kameraan, akkuun, latauslaitteeseen
(myydään erikseen) tai verkkolaitteeseen (myydään erikseen).
Kameran rungon lämpötila
Jos käytät kameraa pitkään yhtäjaksoisesti, sen runko voi lämmetä. Ota lämpeneminen huomioon ja ole varovainen käyttäessäsi kameraa pitkään yhtäjaksoisesti.
Nestekidenäyttö
Nestekidenäyttö on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla.
Yli 99,99 prosenttia näytön kuvapisteistä toimii ilmoitetulla tavalla. Alle 0,01 prosenttia kuvapisteistä saattaa joskus välähtää väärin tai näkyä mustina tai punaisina pisteinä. Tämä ei vaikuta tallennettavaan kuvaan, eikä kyse ole toimintahäiriöstä.
Turvaohjeita7
Varoituksia
Laitteet
Älä suuntaa kameraa suoraan aurinkoa tai muuta kirkasta valonlähdettä kohti.
Kameran CCD-kuvakenno tai silmäsi voivat vaurioitua.
Älä jätä laitetta lasten ulottuville.
• Rannehihna: Älä aseta kameran hihnaa lapsen kaulaan, sillä hihna saattaa aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Muistikortti: Lapsi voi nielaista sen vahingossa. Jos näin tapahtuu, ota heti yhteys lääkäriin.
Älä yritä purkaa tai muuttaa mitään laitteen osaa, ellei toimenpidettä ole kuvattu erikseen tässä oppaassa.
Älä koske kameran salamaosaan, jos se on vahingoittunut, sillä voit saada sähköiskun.
Jos laitteesta tulee savua tai myrkyllisiä höyryjä, lopeta laitteen käyttäminen heti.
Älä altista laitetta vedelle tai muille nesteille äläkä upota sitä nesteeseen. Jos kameran pinnalle pääsee nestettä tai suolaroiskeita, pyyhi kamera pehmeällä, imukykyisellä liinalla.
Laitteen käytön jatkaminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Katkaise kameran virta heti ja poista akut tai irrota latauslaite tai verkkolaite pistorasiasta.
Ota yhteys kameran jälleenmyyjään tai lähimpään Canonin asiakastukipalveluun.8
Älä puhdista tai huolla laitetta aineilla, jotka sisältävät alkoholia, bensiiniä, maalinohennetta tai muita tulenarkoja nesteitä.
Älä katkaise tai vahingoita virtajohtoa, muuta sen rakennetta tai aseta sen päälle raskaita esineitä.
Käytä vain suositeltuja virransyöttölaitteita.
Irrota virtajohto säännöllisin väliajoin ja puhdista pistoke sekä pistorasian ulkopuoli ja ympäristö pölystä ja liasta.
Älä käsittele virtajohtoa märin käsin.
Laitteen käytön jatkaminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Akku
Älä sijoita akkuja lämmönlähteiden läheisyyteen, ja pidä ne kaukana liekeistä ja kuumuudesta.
Akkuja ei saa upottaa veteen tai meriveteen.
Älä yritä purkaa tai kuumentaa akkuja tai muuttaa niiden rakennetta.
Vältä pudottamasta ja kolhimasta akkuja, sillä akkukotelo voi vaurioitua.
Käytä vain tähän laitteeseen suositeltuja akkuja ja lisävarusteita.
Muiden kuin tähän laitteeseen suositeltujen akkujen käyttö saattaa aiheuttaa räjähdyksen, vuotoja, tulipalon, loukkaantumisen tai aineellisen vaurion. Jos akku vuotaa ja akun sisältöä joutuu silmiin, suuhun, iholle tai vaatteisiin, huuhtele heti vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.
Irrota latauslaite tai verkkolaite sekä kamerasta että pistorasiasta, kun akut on ladattu ja kun kamera ei ole käytössä. Muuten seurauksena saattaa olla tulipalo tai muu vaara.
Älä peitä akun latauslaitetta latauksen aikana esimerkiksi pöytäliinalla, matolla, peitolla tai tyynyllä.
Jos laitteet jätetään kytketyiksi pitkäksi ajaksi, ne voivat ylikuumentua tai vioittua ja aiheuttaa tulipalon.9
Lataa Canonin AA-kokoiset NiMH-akut vain niille sopivalla latauslaitteella.
Verkkolaite on tarkoitettu ainoastaan tätä laitetta varten.
Älä käytä sitä muiden tuotteiden kanssa.
Seurauksena saattaa olla ylikuumeneminen tai laitteen vioittuminen, mikä voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
Ennen kuin hävität akun, peitä sen liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä niin, etteivät ne pääse kosketuksiin muiden esineiden kanssa.
Jos ne joutuvat kosketuksiin muiden esineiden metalliosien kanssa esimerkiksi jäteastiassa, seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys.
Muut tarvikkeet
Älä laukaise salamalaitetta lähietäisyydeltä ihmisen tai eläimen silmiin. Salamalaitteen tuottama kirkas valo saattaa vahingoittaa näköä.
Varo erityisesti laukaisemasta salamalaitetta alle metrin etäisyydellä pienistä lapsista.
Älä tuo magneettikentille herkkiä esineitä (kuten luottokortteja) kameran kaiuttimen lähelle.
Tämä saattaa vioittaa niitä tai aiheuttaa niiden tietojen menettämisen.10
Huomioitavaa
Laitteet
Kun kuljetat kameraa hihnassa, varo kolhimasta sitä, sillä seurauksena voi olla loukkaantuminen tai laitevaurio.
Älä säilytä laitetta kosteissa tai pölyisissä tiloissa.
Pidä latauslaitteen liittimet ja pistoke puhtaina. Varo koskettamasta niitä metalliesineellä (kuten avaimella tai neulalla).
Seurauksena saattaa olla tulipalo, sähköisku tai muu vaurio.
Laitetta ei saa käyttää eikä säilyttää paikassa, jossa se joutuu alttiiksi voimakkaalle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi auton kojelauta tai tavaratila.
Älä käytä laitetta niin, että pistorasian tai jatkojohtojen nimelliskapasiteetti ylittyy. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke ovat vaurioituneet tai pistoketta ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on huono ilmanvaihto.
Yllämainittu saattaa johtaa akkujen vuotamiseen, ylikuumenemiseen tai räjähtämiseen, mikä voi aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muita vammoja. Korkea lämpötila saattaa aiheuttaa myös kotelon vääntymisen.
Jos et aio käyttää kameraa pitkään aikaan, poista akut kamerasta tai latauslaitteesta ja säilytä laitteita turvallisessa paikassa.
Jos akut jätetään kameraan, ne saattavat vuotaa ja vaurioittaa kameraa.
Älä kytke verkkolaitteita tai akkujen latauslaitteita muihin laitteisiin, kuten ulkomailla käytettäviin pistorasiasovittimiin.
Seurauksena voi olla toimintahäiriöitä tai ylikuumenemisen, tulipalon, sähköiskun tai vammautumisen vaara.11
Salama
Älä käytä salamaa, jos sen pintaan on tarttunut likaa tai pölyä.
Kun kuvaat salamalla, varo peittämästä salamalaitetta sormellasi tai vaatteillasi.
Salamalaite saattaa vioittua ja siitä saattaa tulla savua tai kuulua
ääntä. Salama saattaa kuumentua liikaa ja vahingoittua.
Älä kosketa salamalaitteen pintaa otettuasi useita kuvia nopeasti peräkkäin.
Voit saada palovamman.
Toimintahäiriöiden estäminen
Vältä voimakkaita magneettikenttiä
Älä jätä kameraa sähkömoottorien tai muiden voimakkaan magneettikentän tuottavien laitteiden lähelle.
Tämä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä ja pilata kuvatiedot.
Estä kosteuden tiivistyminen kameraan
Laitteen siirtäminen nopeasti kylmästi tilasta kuumaan voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä. Voit välttää tämän pitämällä kameraa ilmatiiviissä muovipussissa ja antamalla sen mukautua uuteen lämpötilaan hitaasti ennen pussista ottamista.
Laitteen siirtäminen nopeasti kylmästä tilasta kuumaan voi aiheuttaa kosteuden tiivistymisen laitteen ulko- ja sisäpinnoille.
Jos kosteutta tiivistyy kameran sisään
Lopeta kameran käyttäminen heti.
Käytön jatkaminen saattaa vaurioittaa laitetta. Poista muistikortti ja akut tai verkkolaite kamerasta ja irrota virtajohto. Älä käytä laitetta, ennen kuin kaikki kosteus on haihtunut.12
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Yönäyttö
Kun kuvataan pimeässä, kamera lisää automaattisesti nestekidenäytön kirkkautta kuvattavan kohteen* mukaan, mikä helpottaa kohteen rajaamista.
* Vaikka nestekidenäytössä voi esiintyä kohinaa ja kohteen liike voi vaikuttaa epätarkalta, tällä ei ole vaikutusta tallennettavaan kuvaan. Näytössä näkyvän ja varsinaisen tallennetun kuvan kirkkaus poikkeavat toisistaan.
Nestekidenäytön käyttäminen
1
Paina .
Näyttötila vaihtuu joka painalluksella seuraavassa järjestyksessä:Kuvaustiedot näkyvät näytössä noin kuuden sekunnin ajan, kun asetusta muutetaan, riippumatta siitä, mikä näyttötila on valittu.
Nestekidenäytön päällä- tai pois-asetus säilyy, vaikka kameran virta katkaistaisiin.
Nestekidenäyttö ei sammu -tilassa.
Nestekidenäyttö ei voi siirtyä tarkkaan näyttötilaan luettelokuvan toistotilassa (s. 59).
Toistotila ( )
Ei tietoja
Vakio
Tarkka
Kuvaustila ( )
Vakio
(Ei tietoja)
Tarkka
(Tietonäkymä)
Pois13
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Kuvaustiedot (kuvaustila)
Nestekidenäytön tiedot
Valkotasapaino (s. 47)
Pakkaussuhde
(stillkuvat) (s. 27)
Kuvakoko (sivut 26, 38)
Mittaustapa (s. 43)
Kuvaustapa
(s. 31, Perusopas s. 17)
(punainen)*
2

Kameran tärähdys (s. 14)
My Colors (s. 49)
··· *
1
ISO-herkkyys (s. 52)
Kuvataajuus (video) (s. 38)
Kuvaustila
(Perusopas sivut 11 – 13)
(s. 35)
Rec Videon tallennus (s. 35)
Autom. kääntö (s. 53)
Salama (Perusopas s. 14)
AE-mittauspisteen kehys (s. 44)
Tarkennusalue (s. 39)
Akun varaus vähissä (s. 91)
··· Valotuksen korjaus (s. 44)
··· Pitkä valotustila (s. 45)
• Stillkuvat: tallennettavissa oleva kuvamäärä
• Videot: jäljellä oleva aika /käytetty aika
Makrokuvaus (Perusopas s. 16)
Ristikko (s. 34)
Zoomauksen suurennos (s. 28)
Salama*
2
/
Valotusaika*
1
(s. 104)/Aukko*
1
Tark. lukitus (s. 41)
Luo kansio (s. 54)
3:2 kehys (s. 34)
Digitaalinen telejatke (s. 28)
Valot. lukitus (s. 42)
Salamavalotuksen lukitus (s. 43)
Zoomauksen varmistustoiminto (s. 28)
*1 Näkyy, kun laukaisin painetaan puoliväliin.
Koska kamera säätää automaattisesti käyttöön ihanteelliset asetukset käytettä-essä salamaa, kuvaustiedoissa näkyvät asetukset voivat poiketa todellisista asetuksista.
*2 Näkyy, kun laukaisin painetaan puoliväliin.
Valotuksen korjauspalkki
(video) (s. 37)14
Toistotiedot (toistotila)
Normaali
Jos ilmaisimessa välkkyy oranssi valo ja kameran tärinäkuvake on näytössä, valaistus ei ole riittävä ja hidas suljinaika valitaan. Käytä kuvatessasi seuraavia menetelmiä:- Suurenna ISO-herkkyyttä (s. 52).
- Valitse jokin muu asetus kuin (salama pois käytöstä).
- Kiinnitä kamera jalustaan tai muuhun laitteeseen.
Suojaustila (s. 66)
WAVE-muotoinen ääni (s. 64)
Päiväys/Aika
Näytettävän kuvan numero
Kokonaiskuvamäärä
Kansion numero – kuvanumero

Pakkaus (stillkuvat) (s. 27)

Kuvakoko (stillkuvat) (s. 26)
Movie (s. 61)15
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Yksityiskohtainen
Myös seuraavat tiedot voivat tulla näkyviin joidenkin kuvien kohdalla.
Muussa kuin WAVE-muodossa oleva kuvaan liitetty
äänitiedosto tai tunnistamaton tiedostomuoto.
JPEG-kuva, joka ei ole Design rule for Camera File System
-standardien mukainen (s. 105)
RAW-kuva
Tuntematon tietotyyppi
Muilla kameroilla otettujen kuvien tiedot saattavat näkyä väärin.
Histogrammi (s. 16)
Mittaustapa (s. 43)
···
Valotuksen korjaus (s. 44)
ISO-herkkyys (s. 52)
Aukko
Valotusaika (s. 104)
Valkotasapaino (s. 47)
Makrokuvaus (Perusopas s. 16)
Kuvakoko (stillkuvat) (s. 26)
Kuvaustila
(Perusopas sivut 11 – 13)
Kuvakoko/kuvataajuus (video) (s. 38)
Videon pituus (Videot) (s. 38)
My Colors (s. 49)16
Etsimen avulla (Perusopas s. 2) voit säästää virtaa sammuttamalla nestekidenäytön (s. 12) kuvauksen ajaksi.
Histogrammitoiminto
Histogrammi on kaavio, jonka avulla voit arvioida kuvan kirkkautta.
Mitä enemmän vasemmalla kaavion asteikko on, sitä tummempi on kuva. Mitä enemmän oikealla asteikko on, sitä kirkkaampi on kuva.
Jos kuva on liian tumma, määritä valotuksen korjausasetukseksi positiivinen arvo. Jos kuva on liian kirkas, määritä valotuksen korjausasetukseksi negatiivinen arvo (s. 44).
Etsimen käyttäminen
Esimerkkejä histogrammeista
Tasapainoinen kuva Tumma kuva Kirkas kuva
Näyttää kuvan keskustan
Etsin17
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Kamerassa on virransäästötoiminto. Virta katkaistaan seuraavissa tilanteissa. Voit kytkeä kameraan virran painamalla ON/OFF-painiketta uudelleen.
* Voit halutessasi muuttaa tätä aikaa.
Virransäästötoiminto
Kuvaustila Virta katkeaa noin kolmen minuutin kuluttua siitä, kun kameran toimintoja on viimeksi käytetty.
Nestekidenäytön virta katkeaa noin minuutin* kuluttua siitä, kun toimintoja on viimeksi käytetty, vaikka
[Virransäästö]-asetukseksi olisi asetettu [Pois].
Ota nestekidenäyttö käyttöön painamalla mitä tahansa muuta painiketta kuin ON/OFF-painiketta tai muuttamalla kameran asentoa.
Toistotila
Tulostimeen kytkettynä
Virta katkeaa noin viiden minuutin kuluttua siitä, kun kameran toimintoja on viimeksi käytetty.
Virransäästötoiminto ei aktivoidu kuvaesityksen (Autom.
Toisto) aikana tai kameran ollessa liitettynä tietokoneeseen.
Voit halutessasi muuttaa virransäästötoiminnon asetuksia (s. 23).18
Valikoiden avulla voit määrittää kuvaus-, toisto- ja tulostusasetukset sekä muita kameran asetuksia, kuten päiväyksen ja ajan sekä
äänimerkin asetukset.
FUNC.-valikko
Kuvausvalikko, Käyttövalikko, Tulostusvalikko ja Asetusvalikko
FUNC.-valikko
Monet kuvauksen aikana käytettävät toiminnot asetetaan
FUNC.-valikossa.aKäännä valintakiekko haluamasi kuvaustilan kohdalle.bPaina FUNC./SET-painiketta.cValitse valikkovaihtoehto - tai -painikkeella.
• Jotkin vaihtoehdot eivät ole valittavissa kaikissa kuvaustavoissa.dValitse haluamasi vaihtoehto - tai -painikkeella.
• Joidenkin valikkovaihtoehtojen asetukset voidaan tehdä painamalla MENU-painiketta.
• Valittuasi vaihtoehdon voit ottaa kuvan välittömästi painamalla laukaisinta. ePaina FUNC./SET-painiketta.
Valikot ja asetukseta bcde
• Tässä esimerkissä näkyy FUNC.-valikko -tilassa.19
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Kuvausvalikko, Käyttövalikko,
Tulostusvalikko ja Asetusvalikko
Näiden valikoiden avulla voit määrittää mieleisesi kuvaus-, toisto- ja tulostusasetukset.aPaina MENU-painiketta.bVoit siirtyä valikoiden välillä - tai -painikkeella.
• Voit myös siirtyä valikoiden välillä käyttämällä zoomausvipua.cValitse valikkovaihtoehto - tai -painikkeella.
• Jotkin vaihtoehdot eivät ole valittavissa kaikissa kuvaustavoissa.dValitse haluamasi vaihtoehto - tai -painikkeella.
• Valikkovaihtoehdot, joiden perässä on kolme pistettä (...), voi valita vasta sen jälkeen, kun seuraava valikko on tuotu näyttöön painamalla FUNC./SET-painiketta.
Voit vahvistaa valinnan painamalla FUNC./SET-painiketta uudelleen.ePaina MENU-painiketta.bc d
Kuvausvalikko
Voit siirtyä vali-koiden välillä
- tai -painik-keella, kun tämä osa on valittu.
Asetukset-valikko
• Tässä esimerkissä näkyy Kuvausvalikko -tilassa.
• Toistotilassa näkyvät Käyttövalikko, Tulostusvalikko ja Asetusvalikko.ae20
Katso Eri kuvaustilojen toiminnot (s. 117).
FUNC.-valikko
Alla näkyvät kuvakkeet ovat oletusasetuksia.
Valikkoluettelo
Valikkovaihtoehto Katso sivu
Erikoiskuvaus Perusopas s. 12
Videotila s. 35
Valotuksen korjaus s. 44
Pitkä valotustila s. 45
Valkotasapaino s. 47
My Colors s. 49
Mittaustapa s. 43
Pakkaus (stillkuvat) s. 26
Kuvataajuus (video) s. 38
Kuvakoko (stillkuvat) s. 26
Kuvakoko (videot) s. 3821
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Kuvausvalikko ( )
*Oletusasetus
*1 Oletusasetus on 3 otosta.
Käyttövalikko ( ) Tulostusvalikko ( )
Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot
Tiivistelmä/ katso sivu
AiAF Päällä*/Pois s. 39
Digitaal. zoom s. 28
(stillkuva) Normaali*/Pois/1,5x/1,9x
(videot) Normaali*/Pois
(videon vakiotilassa)
Hidas täsmäys Päällä/Pois* Perusopas s. 15
Punasilmäesto Päällä*/Pois Perusopas s. 15
Itselaukaisu */ / Perusopas s. 17
(Oma asetus) Viive: 0–10*, 15, 20, 30 s
Otoksia: 1–10*
1
Tark. apuvalo Päällä*/Pois –
Kuvan näyttö Pois/2*–10 sekuntia/Pito Perusopas s. 10
Näyt.merkinnät s. 34
(stillkuva) Pois*/Ristikko/
3:2 kehys/Molemmat
(videot) Pois*/Ristikko
Päiväysmerkki Pois*/Päiväys/Päiväys ja aika s. 33
Valikkovaihtoehto
Katso sivu
Automaattinen toisto s. 65
Äänikommentti s. 64
Suojaus s. 66
Kuvan kääntö s. 63
Poista kaikki s. 68
Siirrä s. 74
Valikkovaihtoehto
Katso sivu
Tulostes. 69
Valitse kuvat&määrä
Kaikki kuvat
Poista valinnat
Tulostusasetukset22
Asetusvalikko ( )
*Oletusasetus
Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot Tiivistelmä/katso sivu
Äänetön Päällä/Pois
*
Jos asetukseksi valitaan
[Päällä], kaikki toimintaäänet varoitusääniä lukuun ottamatta mykistetään (Perusopas s. 9).
Äänitaso Pois / 1 /2*/
3 / 4 / 5
Säätää käynnistysäänen, painikeäänen, itselaukaisimen
äänen, sulkimen äänen ja toistoäänen. Ääntä ei voi säätää, jos [Äänetön]-asetukseksi on määritetty [Päällä].

Käynnistysääni
Säätää kameran käynnistyksen yhteydessä kuuluvan äänen voimakkuuden.
Toimintoääni Säätää sen äänimerkin
äänenvoimakkuuden, joka kuuluu painettaessa kameran painikkeita laukaisinta lukuun ottamatta.
Itselauk. ääni Säätää itselaukaisimen äänen, joka kuuluu kaksi sekuntia ennen kameran laukaisemista.
Suljinääni Säätää sen äänen voimak-kuuden, joka kuuluu laukaisinta painettaessa. Suljinääntä ei kuulu, kun videota tallennetaan.
Äänen voimak. Säätää videon ja äänikomment-tien äänenvoimakkuuden.23
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Käynnistyskuva Päällä*/Pois Määrittää, näytetäänkö aloitusnäyttö, kun kameraan kytketään virta.
Virransäästö s. 17
Autom. katkaisu Päällä*/Pois Määrittää, katkeaako kamerasta virta automaattisesti, kun kameraa ei käytetä tietyn ajan kuluessa.
Näyttö pois 10 s/20 s/
30 s/1 min*/
2 min/3 min
Määrittää ajan, jonka jälkeen nestekidenäyttö poistuu käy-töstä, jos kameraa ei käytetä.
Päiväys/Aika Perusopas s. 8
Alusta Voit myös määrittää täydellisen alustuksen (s. 25).
Kuvanumerointi Jatkuva*/
Aut.nollauss. 56
Luo kansio s. 54
Luo uusi kansio Valintamerkki
(Päällä)/Ei valintamerk-kiä (Pois)
Luo kansion seuraavan kuvauskerran aikana.
Autom. luonti Pois*/
Päivittäin/
Maanantai–
Sunnuntai/
Kuukausi
Voit myös määrittää automaattisen luontiajan.
Autom. kääntö Päällä*/Pois s. 53
Obj.sulkuviive 1 minuutti*/
0se kun tia
Määrittää objektiivin sulkeutumi-sen aikaviiveen, kun kuvausti-lasta siirrytään toistotilaan.
Kieli Perusopas s. 8
Videojärjestelmä NTSC/PAL s. 68
Tulostustapa Automaatti*/s. 24*
1
Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot Tiivistelmä/katso sivu24
*1 Tulostimen liitäntämenetelmää voi vaihtaa. Vaikka asetusta ei yleensä tarvitse muuttaa, valitse , kun haluat tulostaa (Laajakuva) -tilassa otetun kuvan ilman kehystä leveälle paperille Canon Compact Photo
Printer -tulostimella (SELPHY CP730/CP720/CP710/CP510). Koska tämä asetus pysyy muistissa, vaikka kameran virta katkaistaan, tilaksi pitää jälleen valita [Autom.], ennen kuin tulostuksessa voi käyttää muuta kokoa kuin (liitäntämenetelmää ei kuitenkaan voi vaihtaa kameran ollessa liitettynä tulostimeen).
Aset. palautus s. 24
Oletusasetusten palauttaminen
1
(Asetukset) -valikko -
(Aset. palautus).
Katso Valikot ja asetukset (s. 19).
2
Valitse [OK] ja paina -painiketta.
Asetuksia ei voi palauttaa kameran ollessa liitettynä tietokoneeseen tai tulostimeen.
Seuraavia asetuksia ei voi palauttaa:- Kuvaustila
- (Päiväys/Aika)-, (Kieli)- ja (Videojärjest.)-asetukset (Asetukset)-valikossa (s. 23)
- oman valkotasapainoasetuksen mukana tallennetut valkotasapainotiedot (s. 48)
Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot Tiivistelmä/katso sivu25
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Uusi muistikortti tai kortti, jolta haluat poistaa kaikki kuvat ja muut tiedot, on aina alustettava.
Muistikorttien alustaminen
Huomaa, että muistikortin alustaminen pyyhkii kaikki kortin tiedot suojatut kuvat ja muut tiedostot mukaan lukien.
1
(Asetukset) -valikko (Alusta).
Katso Valikot ja asetukset (s. 19).
2
Valitse [OK] ja paina -painiketta.
Alusta kortti täydellisesti valitsemalla
-painikkeella [Täydellinen alustus] ja lisää valintamerkki - tai
-painikkeella.
Jos [Täydellinen alustus] on valittuna, voit keskeyttää alustuksen painamalla
FUNC./SET-painiketta. Voit käyttää korttia, vaikka alustus keskeytettäisiin, mutta kortin tiedot tuhoutuvat.
Täydellinen alustus
[Täydellinen alustus] -toiminnon käyttöä suositellaan, jos muistikortin tallennus- tai lukunopeus on hidastunut. Eräiden muistikorttien täydellinen alustus kestää noin 2–3 minuuttia.26
Kuvaaminen
Kuvakoon summittaiset arvot
Kuvakoon ja pakkaussuhteen muuttaminen (stillkuvat)
Kuvaustapa
1
FUNC.-valikko *(Pakkaus)/
*(Kuvakoko).
Katso Valikot ja asetukset (s. 18).
* Oletusasetus
Valitse - tai -painikkeella kuvakoon ja pakkauksen asetukset ja paina sitten FUNC./SET-painiketta.
Kuvakoko Tarkoi

TXT / PDF

Available 19 files for PowerShot A550 View all >
HelpDrivers Since March 2000