Canon PowerShot A550 Download Drivers

Innan du använder kameran
Fotografera
Uppspelning/radering
Utskrifts-/
överföringsinställningar
Felsökning
Lista över meddelanden
Bilagor
Avancerad
SVENSKA
Användarhandbok för kameran
I den här handboken beskrivs kamerafunktioner och metoder utförligt.Huvudfunktioner
Fotografera
Undvik tråkiga effekter av kameraskakningar eller suddiga motiv när du fotograferar genom att använda högt ISO-tal.
Automatisk anpassning av fotograferingsinställningarna för särskilda förhållanden.
Kamerans orientering registreras automatiskt med en intelligent orienteringssensor.
Utskrift
Enklare utskrifter med knappen Skriv ut/Dela.
Har också stöd för
PictBridge-kompatibla skrivare som inte är från Canon.
Användning av bilder
Enkel överföring till en dator med knappen
Skriv ut/Dela.
Uppspelning
Uppspelning av video-scener med ljud.
Visa bilder automatiskt med Autouppspelning.
Redigera
Inspelning av röstkom-mentarer till stillbilder.1
Konventioner i den här handboken
De ikoner som visas bredvid eller under rubrikerna anger till vilka metoder den aktuella funktionen kan användas.: Den här markeringen anger saker som kan påverka kamerans funktion.: Den här markeringen står vid ytterligare avsnitt som kompletterar de grundläggande procedurerna.
SD-minneskort, SDHC-minneskort och MMC-kort
(MultiMediaCards) kan användas med den här kameran. I den här handboken kallas sådana kort för minneskort.
Originaltillbehör från Canon rekommenderas.
Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan inte göras ansvarigt för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som eldsvådor och liknande som orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon
(t.ex. läckande eller exploderande batterier). Observera att denna garanti inte gäller reparationer som orsakats av tillbehör från andra tillverkare än Canon, även om sådana reparationer kan utföras mot en avgift.
• De fotograferingsmetoder som inte är tillgängliga skuggas i grått.
Vykort
Fotograferingsmetod
Se Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder (s. 117).
Genomgående i den här handboken kallas Grundläggande användarhandbok för kameran för Grundläggande handbok, och Avancerad användarhandbok för kameran för Avancerad handbok.
Fotografering/ Uppspelning2
Innehållsförteckning
Avsnitt som är markerade med är listor eller diagram som sam-manfattar kamerafunktioner eller tillvägagångssätt vid fotografering.
Läs följande information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Säkerhetsföreskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Förhindra funktionsstörningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Använda LCD-skärmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Information som visas på LCD-skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Använda sökaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Energisparfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Menyer och inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Menylista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Återställa grundinställningarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Formatera minneskort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ändra antal bildpunkter och kompression (stillbilder) . . . . . . . . . . . 26
Använda digital zoom/ digital telekonverter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Bildserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Vykort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Inkludera datum i bildinformationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ställa in skärminlägg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Spela in video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Välja autofokusram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Fotografera svårfokuserade motiv (Fokuseringslås, Autofokuslås) . 40
Låsa exponeringsinställningen (Exponeringslås) . . . . . . . . . . . . . . 42
Låsa inställningen för blixtexponering (FE-lås) . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Växla mellan mätningsmetoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Justera exponeringskompensationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Konventioner i den här handboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Hanteringsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Innan du använder kameran – grundläggande funktioner. . . . 12
Fotografera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
Fotografera med lång slutartid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ställa in färgtoner (vitbalans) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Fotografera med Mina färger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Justera ISO-talet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Ställa in funktionen Automatisk rotering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Skapa ett Bildmål (mapp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Återställa filnumret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Förstora bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Visa bilder i grupper om nio (Indexvisning) . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Hoppa mellan bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Visa videoscener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Rotera bilder på skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Lägga till röstkommentarer till bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Automatisk visning (Autouppspelning). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Skydda bilder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Visa bilder på en tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Radera alla bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Ställa in DPOF-utskriftsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Ställa in DPOF-överföringsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
När kameran har slagits på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
LCD-skärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Fotografera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Inspelning av rörlig video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Uppspelning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Visning på tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Skriva ut på skrivare med stöd för direktutskrift . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Uppspelning/radering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Utskrifts-/överföringsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Lista över meddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874
Batterihantering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Hantera minneskortet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Använda strömförsörjningssatserna (säljs separat). . . . . . . . . . . . . 95
Använda en extern blixt (säljs separat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Byta klockbatteriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Skötsel och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Bilagor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
REGISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder . . 1175
Hanteringsföreskrifter
Provbilder
Innan du fotograferar viktiga motiv rekommenderar vi att du tar flera provbilder så att du kan vara säker på att kameran fungerar som den ska, och att du använder den på rätt sätt.
Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan läsas in på ett sätt som är maskinläsbart.
Varning för intrång i upphovsrätten
Observera att digitalkameror från Canon är avsedda för personligt bruk och aldrig bör användas på ett sätt som strider mot internationella eller inhemska lagar och bestämmelser om upphovsrätt. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden tagits för personligt bruk.
Begränsningar i garantin
Information om garantin för din kamera finns i broschyren Canon
European Warranty System (EWS), som medföljer kameran.
Kontaktinformation för Canons kundtjänst finns på baksidan av broschyren European Warranty System (EWS).
Läs följande information6
Videoformat
Ställ in kamerans videosignalformat till det som används i det land där du bor innan du använder kameran med en tv-skärm (s. 67).
Språkinställning
Information om hur du ändrar språkinställningen finns i Grundläggande handbok (s. 8).
Läs säkerhetsföreskrifterna nedan och i avsnittet om säkerhets-föreskrifter i Grundläggande användarhandbok för kameran innan du använder kameran. Använd alltid kameran på rätt sätt.
Säkerhetsföreskrifterna på följande sidor är ämnade att hjälpa dig att använda kameran och dess tillbehör på ett säkert sätt som förhindrar att skador uppstår på person eller utrustning.
Med utrustning avses kameran, batterierna, batteriladdaren
(säljs separat) och nätaggregatet (säljs separat).
Kamerahusets temperatur
Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var därför försiktig när du använder kameran länge, så att du inte bränner dig på höljet.
Om LCD-skärmen
LCD-skärmen tillverkas med mycket hög precision. Över
99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt. Mindre än 0,01 % av bildpunkterna kan tillfälligt vara ur funktion eller visas som svarta eller röda punkter. Detta påverkar inte den fotograferade bilden, och är inte ett tecken på felaktig funktion.
Säkerhetsföreskrifter7
Varning!
Utrustning
Rikta inte kameran direkt mot solen eller någon annan kraftig ljuskälla.
Då kan kamerans CCD eller dina ögon skadas.
Placera utrustningen utom räckhåll för barn.
• Handlovsrem: Om kameraremmen hamnar runt halsen på ett barn kan barnet strypas.
• Minneskort: Barn kan råka svälja det. Kontakta omedelbart läkare om detta inträffar.
Försök inte att plocka isär eller ändra någon del av utrustningen om detta inte uttryckligen föreskrivs i den här handboken.
Undvik högspänningsstötar genom att inte vidröra blixtenheten på kameran om den har skadats.
Sluta omedelbart att använda utrustningen om det kommer rök eller starkt luktande ångor från den.
Utrustningen får inte komma i kontakt med eller doppas i vatten eller andra vätskor. Om ytterhöljet kommer i kontakt med vätska eller salthaltig luft torkar du av det med en mjuk duk med god uppsugningsförmåga.
Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar. Stäng omedelbart av kameran, ta ur batterierna eller koppla bort batteriladdaren eller nätaggregatet från eluttaget.
Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst.8
Använd inte ämnen som innehåller alkohol, bensin, thinner eller andra lättantändliga ämnen när du rengör eller underhåller utrustningen.
Du får inte skära i, skada eller förändra nätkabeln eller placera tunga föremål på den.
Använd enbart godkända elektriska tillbehör.
Avlägsna regelbundet nätkabeln och torka bort damm och smuts som samlats på kontakten, utsidan av eluttaget och det omgivande området.
Hantera inte nätkabeln med blöta händer.
Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar.
Batteri
Placera inte batterierna nära en värmekälla och utsätt dem inte för direkt låga eller hetta.
Batterierna får inte sänkas ned i eller utsättas för havsvatten eller vanligt vatten.
Försök inte att öppna, ändra eller hetta upp batterierna.
Tappa inte batterierna och utsätt dem inte för stötar som kan skada höljet.
Använd endast rekommenderade batterier och tillbehör.
Om du använder batterier som inte uttryckligen rekommenderas för utrustningen kan det orsaka explosion eller läckage och därigenom bränder samt skador på människor och omgivning.
Om ögon, mun, hud eller kläder kommer i kontakt med innehållet i ett batteri som läcker ska kontaktområdet sköljas med vatten.
Uppsök därefter medicinsk hjälp.
Koppla från batteriladdaren och nätaggregatet från både kameran och eluttaget efter laddningen och när de inte används, så att bränder och andra faror undviks.
Täck inte över batteriladdaren med något (t.ex. en handduk eller filt) när ett batteri håller på att laddas.
Om enheterna är anslutna för länge kan de överhettas och ta skada, vilket kan orsaka brand.9
Använd bara den angivna batteriladdaren för laddning av Canons NiMH-batterier av AA-typ.
Nätaggregatet är utformat för att endast användas tillsammans med den här kameran. Använd den inte med andra produkter.
Då finns det risk för överhettning och fel som kan leda till brand eller elektriska stötar.
Innan du slänger ett batteri täcker du polerna med tejp eller annan isolering för att förhindra direkt kontakt med andra föremål.
Om batteriet kommer i kontakt med metallföremål eller annat material i avfallskärlet kan det uppstå brand eller explosion.
Övrigt
Utlös inte blixten i närheten av människors eller djurs ögon.
Det intensiva blixtljuset kan skada synen.
Stå inte närmare än en meter från barn när du använder blixten.
Håll föremål som är känsliga för magnetfält (t.ex. kreditkort) borta från kamerans högtalare.
Sådana föremål kan förlora data eller upphöra att fungera.10
Fara!
Utrustning
Var försiktig så att du inte slår i kameran eller utsätter den för stötar som kan leda till skada på utrustningen när du bär eller håller den i remmen.
Förvara inte utrustningen på en fuktig eller dammig plats.
Låt inte metallföremål (t.ex. nålar och nycklar) eller smuts komma i kontakt med laddarens kontakter eller stickkontakt.
Det kan leda till brand, elstötar eller annan skada.
Undvik att använda, placera eller förvara utrustningen på platser som utsätts för starkt solsken eller höga temperaturer, t.ex. på bilens instrumentbräda eller i bilens bagageutrymme.
Använd inte utrustningen så att eluttagets eller kopplingstillbehörens märkspänning överskrids. Använd inte laddaren om kabeln eller stickkontakten är skadade, eller om stickkontakten inte är helt införd i eluttaget.
Använd inte på platser med dålig ventilation.
Ovanstående kan ge upphov till läckage, överhettning eller explosion, vilket i sin tur kan resultera i brand, brännskador eller andra skador. Höga temperaturer kan också medföra att ytterhöljet deformeras.
Om du inte ska använda kameran under en längre tid bör du ta ut batterierna ur kameran eller batteriladdaren och förvara utrustningen på en säker plats.
Om du låter batterierna vara kvar i kameran kan utrustningen gå sönder om batterierna börjar läcka.
Använd inte nätaggregatet eller batteriladdaren ihop med t.ex. elektriska transformatorer (används vid utlandsresa).
Det kan orsaka funktionsstörningar, överhettning, eldsvåda, elstöt eller personskador.11
Blixt
Använd inte blixten om smuts, damm eller något annat sitter fast på linsen.
Håll inte fingrar eller klädesplagg framför blixten när du fotograferar.
Blixten kan skadas, med rökutveckling eller biljud som följd. Blixten kan skadas som ett resultat av den upphettning som det orsakar.
Rör inte vid blixten när du har tagit flera bilder i snabb följd.
Det kan resultera i brännskador.
Förhindra funktionsstörningar
Undvik starka magnetfält
Placera aldrig kameran i närheten av elektriska motorer eller annan utrustning som ger upphov till starka elektromagnetiska fält.
Fälten kan skada utrustningen eller bildinformationen.
Undvik kondensrelaterade problem
Om du flyttar utrustningen snabbt från en kall till en varm miljö kan du undvika kondens genom att placera utrustningen i en tät plastpåse och långsamt låta utrustningen anpassa sig till temperaturförändringen innan du tar ut den ur påsen.
Att flytta utrustningen snabbt mellan kalla och varma miljöer kan orsaka kondens (vattendroppar) på utrustningens yttre eller inre ytor.
Om det bildas kondens inuti kameran
Sluta omedelbart att använda kameran.
Annars kan utrustningen skadas. Ta ut minneskortet och batterierna eller nätaggregatet från kameran och vänta tills fukten dunstat bort helt innan du fortsätter att använda utrustningen.12
Innan du använder kameran – grundläggande funktioner
Mörkervisning
Om du fotograferar när det är mörkt anpassas LCD-skärmens ljusstyrka automatiskt efter motivets ljusstyrka*, så att det blir lättare att fotografera.
* Även om brus kan uppstå och motivets rörelser se oregelbundna ut på LCD-skärmen, påverkar inte det den lagrade bilden. Ljusstyrkan i bilden som visas på skärmen är inte densamma som ljusstyrkan i den bild som lagras.
Använda LCD-skärmen
1
Tryck på .
Visningen ändras enligt följande vid varje knapptryckning.
Fotograferingsinformationen visas i ca 6 sekunder när en inställning ändras, oavsett vilket visningsläge som har valts.
LCD-skärmens på- och avinställning sparas när kameran stängs av.
LCD-skärmen stängs inte av när läget används.
Du kan inte visa detaljerad information på LCD-skärmen vid indexvisning (s. 59).
Uppspelningsläge ( )
Ingen information
Standard
Detaljerad
Fotograferingsläge ( )
Standard
(Ingen information)
Detaljerad
(Informationsvisning)
Av13
Innan du använder kameran – grundläggande funktioner
Fotograferingsinformation (Fotografering)
Information som visas på LCD-skärmen
Vitbalans (s. 47)
Kompression (Stillbild) (s. 27)
Antal bildpunkter (sidorna 26, 38)
Mätningsmetod (s. 43)
Matningsmetod
(s. 31, Grundläggande handbok s. 17)
(Röd)*
2
Kameraskakning (s. 14)
Mina färger (s. 49)
··· *
1
ISO-tal (s. 52)
Bildfrekvens (Videoscener) (s. 38)
Fotograferingsmetod
(Grundläggande handbok sidorna 11–13)
(s. 35)
Lagring Videoinspelning (s. 35)
Autom rotering (s. 53)
Blixt (Grundläggande handbok s. 14)
Spotmätningsram (s. 44)
Autofokusram (s. 39)
Låg batterinivå (s. 91)
···
Exponeringskompensation (s. 44)
··· Lång slutartid (s. 45)
• Stillbilder: antal registrerbara bilder
• Videoscener: Återstående tid/tid som har gått
Närbild (Grundläggande handbok s. 16)
Hjälplinjer (s. 34)
Zoomningsgrad (s. 28)
Blixt*
2
/
Slutartid*
1
(s. 104)/
Bländarvärde*
1
Autofokuslås (s. 41)
Skapa mapp (s. 54)
3:2 marker (s. 34)
Digital telekonverter (s. 28)
Exponer.lås (s. 42)
FE-lås (s. 43)
Säkerhetszoom (s. 28)
*1 Visas när avtryckaren trycks ned halvvägs. Eftersom kameran automatiskt anpassas till de bästa inställningarna när blixt används kan de inställningar som visas i fotograferingsinformation skilja sig från de faktiska inställningarna.
*2 Visas när avtryckaren trycks ned halvvägs.
Exponeringsreglage
(Video) (s. 37)14
Uppspelningsinformation (Uppspelning)
Standard
Om indikatorn blinkar orange och skakvarningsikonen visas är belysningen inte tillräcklig och en lång slutartid väljs.
Fotografera med följande metoder.
- Höj ISO-talet (s. 52).
- Välj en annan inställning än (ingen blixt).
- Montera kameran på ett stativ eller liknande.
Skyddsstatus (s. 66)
Ljud i Wave-format (s. 64)
Fotograferingsdatum/-klockslag
Nummer för bild som visas
Totalt antal bilder
Mappnummer – filnummer

Kompression (stillbilder) (s. 27)

Antal bildpunkter (stillbilder) (s. 26)

Rörlig video (s. 61)15
Innan du använder kameran – grundläggande funktioner
Detaljerad
Följande information kan också visas med vissa bilder.
En ljudfil med annat format än WAVE-format är tillagd, eller så går filformatet inte att identifiera.
JPEG-bild som inte följer standarden Design rule for Camera
File System (s. 105)
RAW-bild
Okänd datatyp
Information för bilder som har tagits med andra kameror kanske inte visas som den ska.
Histogram (s. 16)
Mätningsmetod (s. 43) ···
Exponeringskompensation (s. 44)
ISO-tal (s. 52)
Bländarvärde
Slutartid (s. 104)
Vitbalans (s. 47)
Närbild (Grundläggande handbok s. 16)
Antal bildpunkter (stillbilder) (s. 26)
Fotograferingsmetod
(Grundläggande handbok sidorna 11–13)
Antal bildpunkter/Bildfrekvens
(Videoscener) (s. 38)
Videons längd (videoscener) (s. 38)
Mina färger (s. 49)16
Du kan använda den optiska sökaren (Grundläggande handbok s. 2) för att spara ström genom att stänga av LCD-skärmen (s. 12) medan du fotograferar.
Histogramfunktionen
Använd staplarna i histogrammet för att bedöma bildens ljusstyrka. Ju högre staplar åt vänster, desto mörkare är bilden. Ju högre staplar åt höger, desto ljusare är bilden.
Om bilden är för mörk justerar du exponeringen till ett positivt värde. På samma sätt justerar du exponeringen till ett negativt värde om bilden är för ljus (s. 44).
Använda sökaren
Exempel
Balanserad bild Mörk bild Ljus bild
Visar mittdelen av bilden
Sökare17
Innan du använder kameran – grundläggande funktioner
Den här kameran har en energisparfunktion. Kameran stängs av under följande förhållanden. Starta kameran genom att trycka på
ON/OFF-knappen igen.
* Tidsintervallet kan ändras.
Energisparfunktionen
Fotograferingsmetod Kameran stängs av ungefär 3 minuter efter att en kamerakontroll har använts. LCD-skärmen stängs av automatiskt om ingen kontroll används under 1 minut*, även om energisparfunktionen [Autom. avstängn] är avstängd. Tryck på valfri knapp, förutom knappen ON/OFF, eller ändra kamerans orientering för att aktivera LCD-skärmen igen.
Uppspelning
Ansluten till en skrivare
Kameran stängs av ungefär 5 minuter efter att en kamerakontroll har använts.
Energisparfunktionen aktiveras inte under bildspel
(Autouppspelning) eller när kameran är ansluten till en dator.
Du kan ändra inställningarna för energisparfunktionen
(s. 22).18
Använd menyerna om du behöver justera fotograferings-, uppspel-nings- eller utskriftsinställningar, alternativt kamerainställningar, t.ex. datum, klockslag och ljudsignaler.
FUNC.-menyn
Menyerna Lagring, Uppspelning, Utskrift och Inställningar
FUNC.-menyn
Här ställer du in de flesta av de funktioner som vanligtvis används vid fotografering.aStäll in inställningsratten på den fotograferingsmetod som du vill använda.bTryck på knappen FUNC./SET.cVälj ett menyalternativ genom att använda eller .
• Vissa alternativ kanske inte går att välja för alla fotograferingsmetoder.dVälj ett alternativ för menyalternativet genom att använda eller .
• I vissa lägen kan du välja ytterligare alternativ med MENU.
• När du har valt ett alternativ kan du fotografera direkt genom att strycka på avtryckaren. eTryck på knappen FUNC./SET.
Menyer och inställningara bcde
• Det här exemplet visar FUNC.-menyn i .19
Innan du använder kameran – grundläggande funktioner
Menyerna Lagring, Uppspelning,
Utskrift och Inställningar
Med de här menyerna väljer du praktiska inställningar för fotografering, uppspelning eller utskrift.aTryck på knappen MENU.bVäxla mellan menyerna genom att trycka på eller .
• Du kan också växla mellan menyerna genom att använda zoomreglaget.cVälj ett menyalternativ genom att använda eller .
• Vissa alternativ kanske inte går att välja för alla fotograferingsmetoder.dVälj ett alternativ med knappen eller .
• Menyalternativ som följs av tre punkter (...) kan endast väljas efter det att du tryckt på knappen FUNC./SET. Då får du upp nästa meny. Tryck på knappen FUNC./SET igen för att bekräfta inställningen.eTryck på knappen MENU.bc d
Menyn Lagring
När den här delen
är markerad kan du växla mellan menyerna genom att trycka på eller .
Menyn Inställningar
• Det här exemplet visar menyn Lagring i läget .
• I uppspelningsläget visas menyerna Uppspelning,
Utskrift och Inställningar.ae20
Gå till Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder (s. 117).
FUNC.-menyn
Ikonerna nedan är grundinställningar.
Menylista
Menyalternativ Sida
Specialmotiv Grundläggande handbok s. 12
Rörlig video s. 35
Exponeringskompensation s. 44
Lång slutartid s. 45
Vitbalans s. 47
Mina färger s. 49
Mätningsmetod s. 43
Kompression (Stillbilder) s. 26
Bildfrekvens (Rörlig video) s. 38
Antal bildpunkter (Stillbilder) s. 26
Antal bildpunkter (Video) s. 3821
Innan du använder kameran – grundläggande funktioner
Lagringsmeny ( )
*Grundinställning
*1 Grundinställningen är tre bilder.
Uppspelning ( ) Utskriftsmenyn ( )
Menyalternativ Alternativ
Sammanfattning/sida
AiAF På*/Av s. 39
Digital zoom s. 28
(Stillbild) Standard*/Av/1,5x/1,9x
(Videoscener) Standard*/Av
(i standardläge för video)
Lång synktid På/Av* Grundläggande handbok s. 15
Röda ögon min På*/Av Grundläggande handbok s. 15
Självutlösare */ / Grundläggande handbok s. 17
(Egen) Fördröjn.: 0–10*, 15, 20, 30 sek.
Antal bilder: 1–10*
1
AF-hjälpbelysning På*/Av –
Visa Av/2*–10 sek./Hold Grundläggande handbok s. 10
Skärminlägg s. 34
(Stillbild) Av*/Hjälplinjer/3:2 marker./Båda
(Videoscener) Av*/Hjälplinjer
Datumstämpel Av*/Datum/Datum-Tid s. 33
Menyalternativ Sida
Autouppspelning s. 65
Röstkommentar s. 64
Skydda s. 66
Rotera s. 63
Radera alla s. 68
Överför.ordn. s. 74
Menyalternativ Sida
Utskrifts. 69
Välj bild och antal
Välj alla bilder
Ta bort alla val
Utskriftsinställn.22
Menyn Inställningar ( )
*Grundinställning
Menyalternativ Alternativ Sammanfattning/sida
Ljud av På/Av
*
Välj [På] för att stänga av alla manöverljud, utom varnings-signaler (Grundläggande handbok s. 9).
Volym Av/1/2*/3/4/5 Justera volymen på start-, manöver-, självutlösar-, slutar- och uppspelningsljudet.
Det går inte att ändra volymen om [Ljud av] är [På].
Startljud vol Justera volymen för startljudet som hörs när kameran sätts på.
Knappljud vol Justera volymen för manöver-ljudet som hörs när någon annan knapp än avtryckaren trycks ned.
Självutl vol Justera volymen för själv-utlösarljudet som spelas upp två sekunder innan bilden tas.
Slutarljud Justera volymen för slutarljudet.
Slutarljudet spelas inte upp vid inspelning av video.
Volym Justera volymen för videoljud och röstkommentarer.
Startbild På*/Av Välj om startbilden ska visas när kameran startas.
Energispar s. 17
Autom. avstängn På*/Av Ange om kameran ska stängas av automatiskt när en viss tid har gått utan att du har använt kameran.
Display av 10 sek./20 sek./
30 sek./1 min.*/
2 min./3 min.
Ange hur länge kameran kan vara inaktiv innan LCD-skärmen stängs av.23
Innan du använder kameran – grundläggande funktioner
*1 Du kan byta metod för anslutning till skrivaren. Den här inställningen brukar inte behöva ändras, men välj om du ska skriva ut en bild utan kant, som fotograferats med metoden (Bredbild), på liggande pappersformat med en Canon compact photo printer SELPHY CP730/
CP720/CP710/CP510. Den här inställningen sparas i minnet även då strömmen stängs av. Därför måste du återställa [Auto]-inställningen om du ska skriva ut på annat format än (anslutningsmetoden kan emellertid inte ändras medan du är ansluten till en skrivare).
Datum/Klockslag Grundläggande handbok s. 8
Formatera Du kan även ange en lågnivåformatering (s. 25).
Filnumrering Kontinuerlig*/
Auto återsts. 56
Skapa mapp s. 54
Skapa ny mapp Bockmarkering
(På)/Ingen bock-markering (Av)
En ny mapp skapas vid nästa fotograferingstillfälle.
Skapa autom Av*/Dagligen/
Måndag–söndag/
Månad
Du kan även ange en automatisk tidpunkt då mappen ska skapas.
Autom rotering På*/Av s. 53
Objektivindrag 1 minut*/
0 sekunder
Anger när objektivet ska dras in efter att du har växlat från fotografering till uppspelning.
Språk Grundläggande handbok s. 8
Videoformat NTSC/ PAL s. 68
Utskriftsmetod Auto*/ s. 23*
1
Återställ allt s. 24
Menyalternativ Alternativ Sammanfattning/sida24
Återställa grundinställningarna
1
Menyn (Inställningar) (Återställ allt).
Se Menyer och inställningar (s. 19).
2 Välj [OK] och tryck på .
Det går inte att återställa inställningarna om kameran
är ansluten till en dator eller till en skrivare.
Följande inställningar kan inte återställas.
- Fotograferingsmetod
- Alternativen (Datum/Klockslag), (Språk) och
(Videoformat) i menyn (Inställningar) (s. 23)
- Vitbalansdata som registrerats med funktionen för egen vitbalansering (s. 48)25
Innan du använder kameran – grundläggande funktioner
Du måste alltid formatera ett nytt minneskort. Du kan även formatera gamla minneskort om du vill ta bort alla bilder och
övrig information från kortet.
Formatera minneskort

TXT / PDF

Available 19 files for PowerShot A550 View all >
HelpDrivers Since March 2000