Canon LEGRIA HF R406 Download Manual

CEL-SU2JA250
HD-kamera
Användarhandbok:982
Inledning
Viktiga anvisningar
UPPHOVSRÄTT, VARNING:Obehörig inspelning av upphovsrättsskyddat material kan inkräkta på upphovsrättsinnehavarens rättigheter och strida mot gällande upphovsrättslagstiftning.
Undvik risk för elstöt genom att inte utsätta produkten för fukt eller stänk.
Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du snabbt kan dra ur nätkontakten i en nödsituation.
Om du använder nätadapter, se till att aldrig täcka över eller vira in den i tyg. Placera den inte i trånga utrymmen.
CA-110E har en typskylt som sitter på undersidan.
Endast för EU (och EEA).
De här symbolerna anger att produkten inte får slängas i hushållssoporna enligt WEEE-direktivet (2002/96/EG), batteridirektivet
(2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv.
Produkten ska lämnas in på en därför anvisad insamlingsplats, t.ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en
återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer. Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller besök www.canon-europe.com/environment.
(EEA: Norge, Island och Liechtenstein) 3
ANVÄNDNING I OLIKA REGIONER
LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R47 och LEGRIA HF R46 överensstämmer (i januari 2013) med föreskrifterna om radiosignaler i nedanstående regioner. Om du vill ha mer information om andra regioner där utrustningen kan användas, se kontaktlistan på baksidan av den här användarhandboken.
Kommentar till EU-direktiv
REGIONER
Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland,
Hongkong S.A.R., Irland, Island, Italien, Kina (PRC fastlandet), Lettland, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal,
Rumänien, Ryssland, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien,
Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike
Härmed förklarar Canon Inc. att denna WM217 överensstämmer med de viktigaste kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC.
Om du vill se hela konformitetsdeklarationen, kontakta följande adress:CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1158 XB Amstelveen, Nederländerna
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Modell
ID0020: LEGRIA HF R46/LEGRIA HF R47/LEGRIA HF R484
Varumärken
• Logotyperna SD, SDHC och SDXC är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
• Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
• App Store, iPad, iPhone, iTunes och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som registrerats i USA och andra länder.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och i andra länder.
• ”AVCHD”, ”AVCHD Progressive” och ”AVCHD Progressive”-logotypen är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation.
• Tillverkad på licens från Dolby Laboratories.
”Dolby” och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
• Google, Android, Google Play och YouTube är varumärken som tillhör Google Inc.
• Facebook är ett varumärke som tillhör Facebook, Inc.
• IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i U.S. och övriga länder; används på licens.
• Namnet Twitter och dess symboler är varumärken som tillhör Twitter, Inc.
• Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 och Wi-Fi Certified-logotypen är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
• WPS, som förekommer i kamerans inställningar, i skärminformationen och i den här handboken, syftar på Wi-
Fi Protected Setup.
• Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag.
• Den här enheten innehåller exFAT-teknik som används på licens från Microsoft.
• ”Full HD 1080” syftar på Canon-kameror som är kompatibla med högupplöst video, bestående av 1 080 vertikala pixlar (scanninglinjer).
• Den här produkten licensieras enligt AT&T-patenten för MPEG-4-standarden och används för kodning av MPEG-4-kompatibel video och/eller avkodning av MPEG-4-kompatibel video som har kodats (1) för privat och icke kommersiellt bruk eller (2) av en videoleverantör på licens enligt AT&T-patenten i syfte att tillhandahålla MPEG-4-kompatibel video. Ingen licens beviljas eller inkluderas för något annat bruk vad gäller
MPEG-4-standarden. 5
Nya, spännande funktioner:/9/
8
Trådlösa funktioner
(A 119)
Bebisläge (A 63)
Med Bebisläget riskerar du inte att missa de där perfekta
ögonblicken. Kamerans inställningar optimeras för att barnets hud ska kunna återges på bästa sätt. Du kan även lägga till märken i videon, så kan du se hur barnet växer.
Njut av Wi-Fi-frihet* med exempelvis följande trådlösa funktioner.
• Använd en smartphone som fjärrkontroll och spela in video på avstånd (A 122).
• Anslut kameran trådlöst till ditt hemmanätverk, och ladda upp dina inspelningar till CANON iMAGE GATEWAY (A 126).
Eller dela dina videoinspelningar på YouTube och Facebook. Eller dela dina videoinspelningar på
YouTube och Facebook genom att ladda upp dem via en iOS-enhet (A 125).
• Nu har det blivit ännu enklare att dela dina videor med släkt och vänner: använd bara webbläsaren på en smartphone eller en dator för att visa upp dina videoinspelningar (A 123).
* Wi-Fi är en metod, certifierad av Wi-
Fi Alliance, för trådlös anslutning av enheter.
AVCHD- och MP4-inspelning (A 59)
När du spelar in video kan du välja att spela in i AVCHD- eller MP4-format. Spela in i AVCHD och spela upp video med fantastisk bildkvalitet. Eller spela in video i
MP4, för överföring till webben och därefter till mobila enheter.
Om du spelar in AVCHD (28 Mbps) och MP4 (35 Mbps) med högsta möjliga videokvalitet, kan du spela in med 50 rutor per sekund. Om du väljer 50 rutor per sekund får dina videoinspelningar en imponerande rörelserealism.6
Smart AUTO (A 42)
Smart AUTO väljer automatiskt ut den bästa inställningen för den videosekvens du tänker spela in. Dina inspelningar blir helt fantastiska utan att du behöver fundera
över inställningarna.
Video Snapshot
(A 72)
Biofilter (A 64)
Spela in eller plocka ut korta videosekvenser och arrangera dem som en videosekvens med din favoritmusik i bakgrunden.
Med proffsiga biofilter får dina inspelningar en unik och originell touch.
Ansiktsigenkänning
(A 75)
Bildstabilisering
Kameran identifierar automatiskt människors ansikten och justerar fokus och övriga inställningar på bästa sätt, för perfekt resultat.
Dynamisk IS (A 73) kompenserar för kameraskakningar om du spelar in video medan du rör dig.
Powered IS (A 74) ger stabila inspelningar när du zoomar in på avlägsna motiv (max. telefoto).
Informationsbaserad IS (A 44) väljer rätt typ av bildstabilisering för aktuell situation. 7
Visa dina inspelningar med hjälp av annan utrustning
Anslut kameran till en HDTV. (A 103)
Ladda upp inspelningar till din dator (A 108). Spara dina inspelningar.
Ladda upp dina MP4-videor och stillbilder till webben (A 118).
Kopiera över hela kamerans minne till extern hårddisk
(A 113).
Kopiera inspelningarna till extern videoinspelare
(A 116).8:/9/8
Visa dina inspelningar med hjälp av kamerans trådlösa funktioner
Anslut kameran till en
åtkomstpunkt i hemmanätverket, så kan du dela dina inspelningar via
CANON iMAGE GATEWAY
(A 126). Därifrån kan du göra onlinealbum med dina videoinspelningar.
Spara dina inspelningar på en iPhone eller iPad och spela upp dem (A 125).
När du har anslutit kameran till en iPhone, iPad eller CANON iMAGE GATEWAY , kan du ladda upp videoinspelningarna till till andra webbsidor.
Använd din iOS eller Android smartphone eller läsplatta för fjärrstyrning av kameran (A 122).
Använd webbläsaren på din iOS eller
Android smartphone eller läsplatta för att visa inspelningarna på kameran (A 123).Innehållsförteckning ? 9
? Inledning
5 Nya, spännande funktioner
13 Om den här handboken
15 Lära känna kameran
15 Medföljande tillbehör och CD-skivor
17 Namn på delar
? Förberedelser
19 Komma igång
19 Ladda batteriet
21 Starta kameran
22 Använda handremmen
23 Öppna linsskyddet och justera LCD-skärmen
25 Använda minneskort
25 Minneskort som är kompatibla med den här videokameran
27 Sätta i och ta ur minneskort
29 Inställningar när du startar kameran första gången
29 Grundläggande inställningar
31 Byta tidszon
31 Formatera minnet
34 Kamerans grundläggande funktioner
34 Använda pekskärmen
34 Använda menyerna
38 Funktionslägen
Innehållsförteckning10 ? Innehållsförteckning
? Grundläggande inspelning och uppspelning
40 Grundläggande inspelning
40 Spela in video
42 Om Smart AUTO-funktionen
44 Informationsbaserad IS
45 Stillbilder
46 Zooma
49 Grundläggande uppspelningsfunktioner
49 Spela upp video
53 Visa stillbilder
55 Radera sekvenser
57 Radera stillbilder
? Avancerad inspelning
59 Välja videoformat (AVCHD/MP4)
59 Välja videokvalitet
62 :/9/8 Välja minne (inbyggt minne/minneskort) för inspelning
62 :/9/8 Dubbel inspelning och minnesväxling
63 Bebisläge
64 Bioläge och biofilter
65 Inspelningsprogram för specialmotiv
67 Programautomatik: Justera inställningarna efter dina behov
68 Dekoration: En mer personlig touch
72 Video Snapshot
73 Avancerad bildstabilisering
74 Powered IS
75 Spåra/känna igen ansikte
76 Faders
77 Justera exponeringen
79 Ställa in fokus
80 Förinspelning
81 Vitbalansering
82 Självutlösare
83 Bildfrekvens
84 TelemakroInnehållsförteckning ? 11
85 Ljudmiljöer
86 Ljudinspelningsnivå
87 Använda hörlurar
? Avancerad uppspelning och redigering
89 Hämta video snapshot-sekvenser och stillbilder från video
90 Spela upp sekvenser ur Bebisalbumet
91 Spela upp video snapshot-sekvenser
92 Spela upp till bakgrundsmusik
94 Välja startpunkt för uppspelningen
96 Dela videosekvenser
97 Klippa sekvenser
97 Bildspel
? Externa anslutningar
99 Kontakter på kameran
100 Kopplingsschema
103 Spela upp på en tv
104 Spara och dela dina inspelningar
104 :/9/8 Kopiera videor och stillbilder till ett minneskort
107 :/9/8 Konvertera video till MP4-format
108 Spara inspelningar på en dator
113 :/9/8 Minnesöverföring: Spara ett helt minne på extern hårddisk
116 Kopiera över inspelningar till extern videoenhet
118 Ladda upp MP4-videor och stillbilder till webben12 ? Innehållsförteckning
?:/9/8 Trådlösa funktioner
119 Introduktion till trådlöst
122 Spela in video med en smartphone som fjärrkontroll
123 Fjärrhantering: Visa inspelningar via webbläsare på din iOS-enhet eller Android smartphone
125 Ladda upp videor med en iOS-enhet
126 Dela inspelningar med CANON iMAGE GATEWAY
133 Spela upp på dator
134 Trådlös anslutning via åtkomstpunkt
138 Visa och ändra Wi-Fi-inställningar
? Övrig information
141 Bilaga: Listor över menyalternativ
141 Panelerna [ Huvudfunktioner] och [Redigera]
143 [ Andra inställningar]-menyer
151 Bilaga: Ikoner och information på skärmen
155 Problem?
155 Felsökning
161 Lista över meddelanden
170 Gör så här
170 Säkerhetsanvisningar
174 Underhåll/Övrigt
175 Använda kameran utomlands
176 Allmän information
176 Tillbehör
177 Extra tillbehör
181 Tekniska data
186 RegisterInledning ? 13
Om den här handboken
Vi gratulerar till valet av LEGRIA HF R48/LEGRIA HF R47/
LEGRIA HF R46/LEGRIA HF R406 från Canon. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder kameran och spara den sedan som referensmaterial. Om din kamera inte fungerar som den ska kan du använda kapitlet Felsökning (A 155).
Så här läser du handboken
• VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift.
• OBS: Information som kompletterar de grundläggande anvisningarna.
• ANMÄRKNINGAR: Begränsningar eller krav avseende den beskrivna funktionen.
• A: Sidhänvisning i den här handboken.
•: : Text som enbart gäller angiven modell.
• Vi har använt följande termer i den här handboken:Om termen ”minne” inte är närmare specificerad, som ”minneskort” eller ”inbyggt minne”, syftar den på båda.
”Sekvens” avser en inspelad videoenhet, från den punkt där du tryckte på Y-knappen för att starta inspelningen till dess att du trycker igen för att pausa.
Termerna ”bild” och ”stillbild” har samma innebörd.
• Bilderna i den här handboken är simulerade stillbilder som har tagits med stillbildskamera. Om inte annat anges refererar bilder och menyikoner till :.14 ? Inledning
Självutlösare
Funktionslägen:* Endast för video.
< visas på skärmen.
V ä l j [j Av] igen för att stänga av självutlösaren.
Video: Ställ kameran på inspelningspaus och tryck på Y.
* SCN
> [ Andra inställningar] > p >
[Självutlösare] > [i På <] > [X]
Kameran börjar spela in efter 10 sekunders nedräkning. Nedräkningen visas på bildskärmen.
Stillbilder: I inspelningspaus trycker du på [PHOTO].
Kameran tar bilden efter 10 sekunders nedräkning. Nedräkningen visas på bildskärmen.
Hakparenteser [ ] används för att symbolisera kontrollknappar och menyalternativ med pekfunktion, samt övrig skärminformation.
anger att en funktion är tillgänglig i angivet funktionsläge och anger att funktionen inte är tillgänglig. Funktionslägena har delats in i tre grupper. Det finns mer detaljerad information i avsnittet Funktionslägen (A 38).
Alla namn på kamerans knappar och väljare anges inom en ”knappram”.
Till exempel Y.
>-pilen används vid förkortade menyalternativ. Mer information om hur du använder menyerna finns i avsnittet Använda menyerna (A 34). Det finns en sammanställning över alla tillgängliga menyalternativ och inställningar i bilagan Listor över menyalternativ
(A 141).
Inspelningsläge
Videoformat
UppspelningslägeInledning ? 15
Lära känna kameran
Medföljande tillbehör och CD-skivor
De här tillbehören får du tillsammans med kameran:*Endast:/9/8.
Transfer Utility LE Starthandbok: Den här handboken visar hur du laddar ner PIXELAs programvara Transfer Utility LE, som hjälper dig spara dina AVCHD-videor och överföra musikdata från den medföljande
CD-skivan Canon LEGRIA (se nästa sida) till kameran. Mer information om hur du använder programvaran finns i Transfer Utility LE Mjukvaruguide, som medföljde den nerladdade programvaran.
OBS
• Om du skakar på kameran kan den skramla lite (A 158).
?CA-110E Nätadapter (inkl. nätkabel)
BP-718 Batteri ?
?IFC-300PCU/S USB-kabel
HTC-100/S Höghastighets HDMI-kabel ?
?Snabbguide
?Grundläggande installationshandbok för trådlöst nät*
Transfer Utility LE starthandbok ?
(se nedan)16 ? Inledning
Följande CD-skivor levereras med kameran och innehåller följande:•C D - s k i v a n Canon LEGRIA
- Användarhandbok - innehåller en komplett version av kamerans användarhandbok.
- ImageBrowser EX - CD-skivan innehåller ett automatiskt installationsprogram för ImageBrowser EX, som hjälper dig spara och hantera MP4-videor och stillbilder, och ladda upp till CANON iMAGE GATEWAY*, YouTube och Facebook. Internetanslutning krävs för att hela programvaran ska kunna installeras.
- Musikdata - musikfiler som kan användas som bakgrundsmusik vid uppspelning. De här musikfilerna ska endast användas till programvaran från PIXELA. Skivan kan inte spelas upp på CD-spelare.
- Bildmixdata - bildfiler som kan användas med bildmixfunktionen
(bildmixramar).
•C D - s k i v a n Handböcker (övriga språk)
- Den här CD-skivan innehåller kamerans användarhandbok (denna
PDF-fil) på andra språk.
* CANON iMAGE GATEWAY är en onlinetjänst för delning av videor och stillbilder, fotoalbum etc. Den här tjänsten är eventuellt inte tillgänglig i alla länder/regioner.Inledning ? 17
Namn på delar
1 -knapp (uppspelning) (A 39)
2 PÅ/AV-knapp (A 21)
3 Kortplatslucka
4 AV OUT-anslutning (A 99, 101)/
×-kontakt (hörlurar) (A 87)
5 HDMI OUT-anslutning (A 99, 100)
6 USB-kontakt (A 99, 102)
7 Kortplats (A 27)
8 START/STOP-knapp (A 40)
9 DC IN-anslutning (A 19)
A q Handrem (A 22)
A a Linsskyddsbrytare (A 23)
A s Stereomikrofon (A 86)
A s
Från vänster
12 3
45 6
7
8
9AqA a
Från höger
Framifrån18 ? Inledning
A d Högtalare (A 51)
A f Zoomspak (A 46)
A g LCD-pekskärm (A 23, 34)
A h ACCESS-indikator (minnesåtkomst)
(A 40)
A j:98Wi-Fi-antenn
(A 121)
A k POWER/CHG-indikator (laddning):Grön - På
Röd - Laddar (A 19)
A l Batterifäste (A 19)
S q Serienummer
S a Stativfäste (A 171)
S s BATTERY RELEASE-knapp (A 20)
A g
Ovanifrån
AdA f
LCD-panel
AhA j
A l
A k
SqS aS s
Underifrån
Bakifrån
A jFörberedelser ? 19
Förberedelser
I det här kapitlet beskriver vi grundläggande hantering, som till exempel hur du använder pekskärmen, menynavigering, samt vilka inställningar du måste göra innan du kan börja använda kameran.
Komma igång
Ladda batteriet
Kameran kan drivas med ett laddningsbart batteri eller med nätadaptern.
Information om ungefärliga laddnings- och inspelnings-/uppspelningstider med fulladdat batteri finns i Laddnings-, inspelnings- och uppspelningstider (A 177).
1 Anslut nätkabeln till nätadaptern.
2 Anslut nätkabelns andra ände till ett vanligt eluttag.
3 Anslut nätadaptern till kamerans DC IN-anslutning.
4 Anslut det laddningsbara batteriet till kameran.
Tryck försiktigt in batteriet i batterifästet och skjut det uppåt tills det fäster med ett klickljud.
DC IN-anslutning20 ? Förberedelser
5 Laddningen startar så snart kameran stängs av.
• Om kameran är igång släcks den gröna POWER/CHG-indikatorn när du stänger av kameran. Efter en stund tänds
POWER/CHG-indikatorn och lyser då rött (batteriet laddas).
Den röda POWER/CHG-indikatorn släcks när batteriet
är fulladdat.
• Om indikatorn blinkar snabbt, gå till Felsökning (A 158).
Lossa det laddningsbara batteriet
1 Håll d intryckt och dra den i pilens riktning.
2 Skjut batteriet utåt, och dra ut det ur fästet.
VIKTIGT
• Stäng av kameran innan du ansluter eller kopplar ur nätadaptern. När du stänger av kameran uppdateras viktiga data i minnet. Vänta alltid tills den gröna POWER/CHG-indikatorn släcks.
• Anslut aldrig sådan elektrisk utrustning till kamerans DC IN-anslutning eller till nätadaptern som inte uttryckligen rekommenderas för detta.
• Undvik kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen: anslut aldrig medföljande nätadapter till spänningsomvandlare vid utlandsresor, speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar eller till växelriktare, etc.
POWER/CHG-indikator (laddning)
BATTERY RELEASE-knappFörberedelser ? 21
OBS
• Vi rekommenderar att batteriet laddas i en temperatur mellan 10 °C och
30 °C. Om omgivande temperatur eller batteriets egen temperatur ligger utanför omfånget 0 °C till 40 °C, startar inte laddningen.
• Om omgivande temperatur eller batteriets egen temperatur är låg, tar laddningen längre tid än normalt.
• Batteriet laddas bara när kameran är avstängd.
• Om du kopplade ur strömmen medan batteriet laddades, kontrollera att
POWER/CHG-indikatorn har slocknat innan du återansluter strömmen.
• Om du är orolig för batteriets laddningsstatus kan du driva kameran med nätadaptern så att batteriets laddning inte förbrukas.
• Laddade batterier laddas ur naturligt även om de inte används. För att vara säker på att få maximal laddning bör du ladda batterierna dagen innan eller samma dag som du tänker använda dem.
• Batterierna till den här kameran kan visa återstående batteritid. Första gången du använder ett batteri bör du ladda det fullt och sedan använda kameran till dess att batteriet är helt urladdat. På så sätt får du en korrekt återgivning av återstående inspelningstid.
• Vi rekommenderar att man förbereder batterier för 2 till 3 gånger den planerade inspelningstiden.
Starta kameran
Du kan slå på och av kameran genom att öppna och stänga LCD-panelen. Första gången du startar kameran får du upp inställningsmenyerna som hjälper dig igenom de grundläggande inställningarna (A 29).22 ? Förberedelser
OBS
• Använd inställningen > q > [Starta med LCD-skärmen] så kan du slå på och av kameran genom att bara trycka på .
Använda handremmen
Spänn handremmen.
Ställ in handremmen så att du når zoomspaken med pekfingret och
Y-knappen med tummen.
Ta loss handremmen
1 Lyft handremmens vadderade flik och lossa remmen från kardborrbandet.
Starta kameran genom att öppna
LCD-panelen.
Stänga av kameran
Stäng LCD-panelen eller tryck på .Förberedelser ? 23
2 Dra ut remmen ur kamerans främre fäste, ur själva handremmen och slutligen ur kamerans bakre fäste.
Öppna linsskyddet och justera LCD-skärmen
Ta av linsskyddet innan du startar inspelningen.
Öppna linsskyddet genom att ställa linsskyddsbrytaren på .
Rotera LCD-panelen
Första gången du öppnar LCD-panelen får du upp inställningsmenyerna som hjälper dig igenom de grundläggande inställningarna (A 29).
Öppna LCD-panelen 90°.
• Panelen kan vridas 90° nedåt.
• Panelen kan vridas 180° mot objektivet. Om du själv vill vara med i bilden vid inspelning med självutlösare, är en praktisk funktion att
LCD-panelen kan vridas 180°.24 ? Förberedelser
OBS
• Om LCD-skärmen: Skärmen är tillverkad med extremt hög precision och
över 99,99 % av pixlarna fungerar enligt specifikationerna. Färre än 0,01
% av pixlarna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta, röda, blå eller gröna punkter. Detta är normalt och har ingen betydelse för den inspelade bilden.
• Mer information om hur du sköter din pekskärm finns i
Säkerhetsanvisningar (A 170), Rengöring (A 174).
• Du kan justera skärmens ljusstyrka med inställningarna > >
[Bildskärmens ljusstyrka] och [LCD-ljusstyrka]. När nätadaptern är ansluten växlar [LCD-ljusstyrka] automatiskt till [H Hög].
180°
90°
Motivet kan se inspelningen på LCD-skärmen
180°Förberedelser ? 25
Använda minneskort
Minneskort som är kompatibla med den här videokameran
Till den här kameran kan du använda följande typer av Secure Digital-kort (SD).
Från och med december 2013 testas videoinspelningsfunktionen för
SD/SDHC/SDXC-minneskort tillverkade av Panasonic, Toshiba och
SanDisk. För aktuell information om vilka kort som kan användas, se lokal Canon-webbplats.
* Om du använder ett SD-minneskort utan hastighetsklass kan du eventuellt inte spela in video, beroende på vilket minneskort som används.
**SD-minneskort med en kapacitet på 64 MB eller mindre kan inte användas för inspelning av video.
OBS
• Om hastighetsklassen: Hastighetsklass är en standard som anger minneskortets lägsta garanterade dataöverföringshastighet. När du köper ett nytt minneskort, leta upp logotypen för hastighetsklass på förpackningen.
Om du spelar in video med bildkvalitet 50P eller 35 Mbps, rekommenderar vi minneskort med SD hastighetsklass 6 eller 10. Om du spelar in video med annan bildkvalitet rekommenderar vi minneskort med SD hastighetsklass 4, 6 eller 10.
SDXC-minneskort
Du kan använda SDXC-minneskort till den här kameran. Om du även använder minneskorten i andra enheter, som till exempel digitala inspelare, datorer och kortläsare, se till att den externa enheten är kompatibel med SDXC-kort. För aktuell information om kompatibilitet, kontakta tillverkaren av datorn, operativsystemet eller minneskortet.
Typ av minneskort:. SD-minneskort, / SDHC-minneskort,
0 SDXC-minneskort
SD Hastighetsklass*: Kapacitet: 128 MB eller mer**.26 ? Förberedelser
VIKTIGT
• Om ett SDXC-minneskort används till ett operativsystem som inte är
SDXC-kompatibelt, måste minneskortet kanske formateras. Avbryt i så fall eventuella pågående aktiviteter för att undvika dataförlust.
• Efter upprepad inspelning, radering och redigering av sekvenser
(fragmenterat minne), tar det längre tid att spara i minnet och inspelningen kan även avbrytas. Spara inspelningarna och formatera minnet.Förberedelser ? 27
Sätta i och ta ur minneskort
Om du tänker använda minneskort, stäng av kameran innan du går igenom de grundläggande inställningarna och sätt sedan i minneskortet. När du har gjort de grundläggande inställningarna, formatera minneskortet (A 31).
1 Öppna LCD-panelen.
Om det är första gången du startar kameran visas först menyn för val av språk.
2 Tryck på för att stänga av kameran.
Kontrollera att POWER/CHG-indikatorn är släckt.
3 Öppna kortplatsluckan.
4 För in minneskortet lätt vinklat så långt det går, tills det fäster med ett klick.
Kortplatsen är lite vinklad mot kamerans objektiv; var försiktig så att du inte skadar minneskortet när du sätter i det.
5 Stäng kortplatsluckan.
Ta inte i för hårt när du stänger locket. Kontrollera att minneskortet är korrekt placerat.
Ta ur minneskortet
Tryck en gång på kortet så att det lossar. När minneskortet hoppar ut, ta tag i det och dra ut det.
Minneskort
Objektiv
Ovanifrån28 ? Förberedelser
VIKTIGT
• Tänk på att minneskorten har en fram- och en baksida som inte får förväxlas. Om du sätter i minneskortet åt fel håll kan kameran skadas.
Minneskortet installeras i kameran enligt anvisningen i steg 4.Förberedelser ? 29
Inställningar när du startar kameran första gången
Grundläggande inställningar
Första gången du startar kameran får du hjälp av enkla installationsmenyer, för konfigurering av kamerans grundläggande inställningar. Du ställer in datum och klockslag, videoformat och andra grundläggande funktioner. Mer information om hur du använder pekskärmen finns i Använda pekskärmen (A 34).
1 Peka på det språk som ska användas i skärminformationen och peka sedan på [æ].
• Du kan behöva bläddra för att hitta ditt språk.
• När du har valt språk visas menyn
[Datumformat].
2 Välj önskat datumformat genom att peka på
[Å.M.D], [M.D,Å] eller [D.M.Å] och peka sedan på [æ].
När du har valt datumformat visas menyn [Datum/Klockslag] och det första fältet har redan markerats.
3 Peka på det fält som ska ändras (år, månad, dag, timmar eller minuter).
4 Peka på [Í] eller [Î] för att byta fält efter behov.
5 Ange rätt datum och klockslag genom att
ändra resterande fält enligt ovan
• Peka på [24T] om du vill använda 24-timmarsformat, eller låt rutan vara omarkerad om du vill använda 12-timmarsformat
(FM/EM).
6 Peka på [OK] och peka sedan på [æ].
• När du har valt datum och klockslag visas menyn [Filmformat].
7 Välj videoformat genom att peka på [·] eller [¸], peka sedan på [æ].
•:/9/8 När du har valt videoformat visas menyn
[v Insp.media för video], där du kan välja minne för inspelning av video.
Peka på [æ] när du har valt ett språk30 ? Förberedelser
•; Hoppa till steg 10.
8 Peka på [&] (inbyggt minne) eller [ ] (minneskort) och peka sedan på [æ].
• När du väljer minne kan du kontrollera tillgänglig inspelningstid baserat på inställd videokvalitet.
• När du har valt minne för inspelning av video visas menyn
[{ Insp.media för foton].
9 Peka på [&] (inbyggt minne) eller [ ] (minneskort) och peka sedan på [æ].
När du väljer minne kan du kontrollera hur många stillbilder som får rum, baserat på stillbildsstorleken 1920x1080.
10 Peka på [OK].
Inställningen är klar. De inställningar du har valt visas en kort stund på skärmen och därefter är kameran redo för inspelning.
OBS
• Vissa kontrollknappar, som t.ex. [ZOOM] eller [PHOTO], är på engelska oavsett vilket språk du väljer.
• Du kan välja att byta språk vid ett senare tillfälle, med inställningen
> q > [Språk ]. Du kan välja att justera datum och tid vid ett senare tillfälle, med inställningen > q > [Datum/Klockslag].
Du kan välja att byta videoformat vid ett senare tillfälle, med inställningen
> [Filmformat]. :/9/8 Du kan välja minne för inspelning av video och stillbilder vid ett senare tillfälle, med inställningarna > [Inspelningsmedia] > [v Insp.media för video] och [{ Insp.media för foton].
• Om du inte använder kameran på cirka 3 månader har det inbyggda,
återuppladdningsbara litiumbatteriet laddat ur helt och inställningen av datum och klockslag är borta. I så fall måste det inbyggda litiumbatteriet
(A 173) laddas upp. Nästa gång du startar kameran måste du göra om de grundläggande inställningarna.Förberedelser ? 31
Byta tidszon
Byt tidszon vid behov. Standardinställningen är Paris. Du kan dessutom lägga till och spara ytterligare en tidszon i kameran.
Praktiskt när du är på resande fot, eftersom kameran då kan ställas in efter tiden på din hemort eller på resmålet.
Funktionslägen:1 Öppna fönstret [Tidszon/Sommartid].
2 Peka på ["] och ställ in din tidszon, eller på [#] för att ställa in tidszonen på ditt resmål.
3 Ställ in önskad tidszon genom att peka på [Í] eller [Î]. Om du behöver justera för sommartid, peka på [$].
4 Stäng menyn genom att peka på [X].
Formatera minnet
Minneskort ska formateras innan de används i den här kameran för första gången. Det går även att formatera minneskort eller inbyggt minne (endast :/9/8) i syfte att radera alla inspelningar i minnet permanent.:/9/8 Vid inköpstillfället är det inbyggda minnet förformaterat och innehåller musikfiler som kan användas som bakgrundsmusik, samt bilder som kan användas till bildmixfunktionen
(bildmixramar).
Funktionslägen:1 Driv kameran med nätadaptern.
SCN
> [ Andra inställningar] > q >
[Tidszon/Sommartid]
SCN32 ? Förberedelser
Koppla inte ifrån strömkällan/stäng inte av kameran förrän formateringen är klar.
2 Formatera minnet.:/9/8
;
1
Peka på det här alternativet om du vill radera samtliga data i stället för att bara radera minnets filallokeringstabell.
2
Om alternative

TXT / PDF

Available 11 files for LEGRIA HF R406 View all >
HelpDrivers Since March 2000