Canon LEGRIA HF M52 Download Manual

CEL-ST1FA2M0
TRYCKT I EU / TRYKT I EU / PAINETTU EU: SSA
Kontaktinformation till ditt lokala Canonkontor hittar du på baksidan av kamerans Användarhandbok.
For kontaktinformation om dit lokale Canon kontor henvises til bagsiden af videokameraets Betjeningsvejledning.
Katso paikallisen Canon-toimiston yhteystiedot videokameran
Käyttöoppaan takakannesta.
Grundläggande installationshandbokför trådlöst nät
SV
DA
FI
© CANON INC. 2012
Grundlæggende Wi-Fi-opsætningsvejledning
Wi-Fi-perusasennusopas2 ?
Innehållsförteckning
3 Komma igång
3 Introduktion till Wi-Fi
5 Ansluta till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi Protected Setup)
8 Krav för trådlösa funktioner
12 Felsökning
Varumärken
• Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
• App Store, iPhone, iTunes, Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Inc., och som registrerats i
USA och andra länder.
• YouTube är ett varumärke som tillhör Google Inc.
• Facebook är ett varumärke som tillhör Facebook, Inc.
• Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 och Wi-Fi Certified-logotypen är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
• WPS, som förekommer i kamerans inställningar, i skärminformationen och i den här handboken, syftar på Wi-Fi
Protected Setup.
• DLNA, DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIED är varumärken, servicemärkning eller certifieringsmärkning som tillhör Digital Living Network Alliance.
• Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag.
D162_SG_Wifi_Guide_Swe.fm Page 2 Monday, February 6, 2012 4:15 PM ? 3
Komma igång
I den här handboken visar vi hur du ansluter din kamera till en trådlös router, eller åtkomstpunkt. Om du vill veta mer om avancerade trådlösa funktioner och få mer detaljerade instruktioner, se användarhandboken
(PDF-fil). I den här handboken anger ;- märket namnet på det avsnitt i användarhandboken som du ska söka upp. Använd innehållsförteckningen eller PDF-filens sökfunktion för att hitta rätt avsnitt.
Installera den kompletta användarhandboken med hjälp av avsnittet
Installera kamerans användarhandbok (PDF-fil) i den medföljande
Snabbguiden.
Introduktion till Wi-Fi
Kamerans trådlösa funktioner gör att du kan sända filer trådlöst, vilket betyder att du inte behöver tänka på kablar. Du ansluter kameran till ett trådlöst nätverk med hjälp av en åtkomstpunkt. Den här typen av anslutningar kallas allmänt för infrastrukturfunktion. Du kan även ansluta kameran direkt till en iOS-enhet*, utan att behöva använda en
åtkomstpunkt. Den här typen av anslutningar kallas allmänt för Ad
Hoc-funktion. I den här handboken visar vi hur man går till väga när man ansluter enligt infrastrukturmodellen. I Ordlista (A 11) finns mer information om de termer som används i texten.
Nedan ser du några praktiska användningsområden för de olika trådlösa anslutningsmodellerna.
* ”iOS-enhet” används i den här texten som ett samlingsnamn för trådlösa iOS-enheter.
D162_SG_Wifi_Guide_Swe.fm Page 3 Monday, February 6, 2012 4:15 PM4 ?
Trådlös anslutning Infrastrukturfunktion
Anslut kameran till en åtkomstpunkt i det trådlösa nätverket (beskrivs i den här handboken). Använd den här anslutningen om du tänker spara inspelningarna på en dator eller FTP-server (; Överföra filer till en dator eller FTP-server) och därefter ladda upp videor till YouTube och Facebook (; Ladda upp inspelningar till YouTube och
Facebook).
Trådlös anslutning Ad Hoc-funktion
Anslut kameran till en iOS-enhet (; Ladda upp videor med en iOS-enhet). Använd den här anslutningsmodellen om du tänker ladda upp videor till YouTube och Facebook när du befinner dig på resa (; Ladda upp inspelningar till YouTube och Facebook).
Trådlös anslutning Infrastrukturfunktion
Anslut kameran till en åtkomstpunkt i det trådlösa nätverket (beskrivs i den här handboken). Använd den här anslutningen om du tänker spela upp dina videoinspelningar på en DLNA-kompatibel tv (; Trådlös uppspelning på en DLNA-kompatibel enhet) som är ansluten till nätverket med en LAN-kabel.
Åtkomstpunkt DatoriOS-enhet
Åtkomstpunkt
LAN-kabel
HDTV
D162_SG_Wifi_Guide_Swe.fm Page 4 Monday, February 6, 2012 4:15 PM ? 5
Ansluta till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi Protected Setup)
Anslutning till trådlöst nätverk via en åtkomstpunkt (trådlös router) kallas vanligtvis för infrastrukturfunktion. Om din trådlösa router stöder Wi-Fi Protected Setup (WPS) får du en enkel installation som kräver minimal konfiguration. Följ anvisningarna nedan. Om din trådlösa router inte stöder WPS eller om du vill konfigurera manuellt, se
Manuell inställning (; Ansluta till ett trådlöst nätverk).
Se även användarhandboken till den trådlösa routern och eventuella andra enheter.
Allmänna krav
• Ett korrekt konfigurerat trådlöst nätverk eller hotspot som använder 802.11b/g/n-protokoll.
POINTS TO CHECK
• Med ett oskyddat trådlöst nätverk kan dina filer och data utsättas för obehörig granskning av tredje part. Var medveten om riskerna.
• När du använder kamerans trådlösa funktioner får du inte täcka för kamerans högra sida med handen eller med andra objekt. Wi-Fi-antennen sitter på högra sidan och om du täcker över den kan du störa de trådlösa signalerna.
Om kamerans Wi-Fi-standard
Kamerans Wi-Fi-standard följer IEEE 802.11b/g/n-protokollet och körs i 2,4 GHz-bandet. Därmed blir den maximala dataöverföringsfrekvensen 11 Mbps för IEEE 802.11b, 54 Mbps för
IEEE 802.11g och 150 Mbps för IEEE 802.11n. Men tänk på att detta
är teoretiska värden och att faktisk frekvens kan se annorlunda ut.
Wi-Fi-antenn
D162_SG_Wifi_Guide_Swe.fm Page 5 Monday, February 6, 2012 4:15 PM6 ?
Placera kameran på ett bord eller liknande yta och använd de trådlösa funktionerna enligt bilden till vänster.
Funktionslägen:Om din router har en WPS-knapp är installationen enkel och helt automatisk. Vissa trådlösa routers som stöder WPS har ingen särskild knapp utan använder i stället en PIN-kod. Vid installation med PIN-kod måste du först känna till hur du aktiverar den trådlösa routerns WPS-funktion.
1T r y c k p å T och ställ kameran på uppspelning, tryck sedan på .
2 Lägg in en ny anslutningspunkt.
* Du byter ut inställningarna för befintlig åtkomstpunkt genom att trycka på
[Redigera] i stället och sedan ändra inställningarna manuellt. Radera inställningarna genom att peka på [Radera] och [Ja].
• Du kan lägga upp tre anslutningspunkter för infrastrukturfunktionen
([ 1] till [ 3]). När nätverket har lagts upp kan du använda samma trådlösa nätverk utan att göra fler inställningar.
[W i - F i ] > [Installera Wi-Fi] > [Nätverksinställning] >
Önskad anslutningspunkt ([ 1] till [ 3]) > [Ställ in ny]*
> [WPS: knapp] eller [WPS: PIN-kod], beroende på om din trådlösa router har en WPS-knapp eller använder PIN-kod
D162_SG_Wifi_Guide_Swe.fm Page 6 Monday, February 6, 2012 4:15 PM ? 7
3 Ställa in WPS-knappen: Tryck in och håll kvar WPS-knappen på din trådlösa router.
Ställa in WPS PIN-kod: När en PIN-kod visas på kamerans skärm, skriv in den i din trådlösa routers installationsfönster.
Vanligtvis kommer du åt den trådlösa routerns installationsfönster via din webbläsare. Mer information om hur du aktiverar Wi-Fi Protected
Setup finns i den trådlösa routerns användarhandbok.
4 Peka på [OK] på kamerans skärm inom 2 minuter.
Du kan peka på [Stopp] och sedan på [OK] för att avbryta en pågående Wi-Fi Protected Setup.
5 Peka på [Automatisk] för att få en IP-adress automatiskt.
• För att skapa en IP-adress manuellt, peka på [Manuell] och följ anvisningarna under Manuell tilldelning av IP-adress nedan.
• Nu visas ett fönster där inställningarna testas.
6 Välj om inställningarna ska testas.
• Du kan granska nätverksinställningarna genom att peka på
[Kontrollera aktuell inställning].
• Om du pekade på [Ja] görs ett test av inställningarna och du får upp en bekräftelseruta. Peka på [OK].
7 Spara inställningarna för anslutningspunkten.
* När du har pekat på [OK] kan du granska nätverksinställningarna. Peka på
[Installera Wi-Fi] > [Kontrollera aktuell inställning] > Önskad anslutningspunkt
([ 1] till [ 3]) > [Î] eller [Í] > [K] tre gånger när du är klar.
Grattis! Du har anslutit din kamera till åtkomstpunkten i ditt trådlösa nätverk. Nu kan du använda kamerans praktiska trådlösa funktioner. I nästa avsnitt går vi igenom tre allmänna krav för respektive funktion.
För mer information, se användarhandboken (PDF-fil).
[Ja] > [OK]* > [X]
D162_SG_Wifi_Guide_Swe.fm Page 7 Monday, February 6, 2012 4:15 PM8 ?
Krav för trådlösa funktioner
Du har anslutit kameran till ditt trådlösa nätverk och är redo att gå vidare. Nu kan du överföra dina inspelningar trådlöst till en dator eller
FTP-server, ladda upp inspelningar till Internet och spela upp dina inspelningar på en DLNA-kompatibel spelare.
Överföra filer till en dator eller FTP-server
Du kan överföra inspelningar trådlöst direkt till en dator som kör bifogad programvara Network Utility (endast Windows), eller en FTP-server. För komplett beskrivning, se användarhandboken
(; Överföra filer till en dator eller FTP-server).
Allmänna krav
För datorer som kör Windows operativsystem:• En dator som är korrekt ansluten till samma nätverk som kameran, där medföljande programvara Network Utility har installerats, konfigurerats och startats ( visas i meddelandefältet, beroende på operativsystem). Network Utility installeras automatiskt när du har installerat VideoBrowser. Mer information om programvaran får du i ’Network Utility Mjukvaruguide’ (PDF på CD-skivan från PIXELA, i mappen \Network Utility\Manual\Swedish).
För FTP-server:• Korrekt konfigurerad FTP-server, som till exempel en Macintoshdator eller en nätverksansluten lagringsenhet (NAS). För manuell installation måste du mata in IP-adress, port, användarnamn, lösenord och filöverföringens destination.
Åtkomstpunkt
D162_SG_Wifi_Guide_Swe.fm Page 8 Monday, February 6, 2012 4:15 PM ? 9
Ladda upp inspelningar till YouTube och Facebook
Du kan ladda upp videor till YouTube samt videor och stillbilder till
Facebook med medföljande programvara Network Utility, som körs på en Windowsdator. För komplett beskrivning, se användarhandboken (; Ladda upp inspelningar till YouTube och
Facebook).
Allmänna krav
• En dator som är korrekt ansluten till ett nätverk och där den medföljande programvaran Network Utility har installerats, konfigurerats (inklusive dina YouTube- och Facebook-inställningar) och startats ( visas på meddelanderaden). Network Utility installeras automatiskt när du har installerat VideoBrowser. Mer information om programvaran får du i ’Network Utility Mjukvaruguide’ (PDF på CD-skivan från PIXELA, i mappen \Network Utility\Manual\Swedish).
Ladda upp videor med en iOS-enhet
Du kan ansluta kameran till en iOS-enhet för att ladda upp inspelningar till
YouTube och Facebook, även när du inte befinner dig i närheten av ditt hemmanätverk. Se till att du har laddat ner och använder appen Movie
Uploader från PIXELA, som finns gratis i App Store
(http://itunes.com/apps/movieuploader). För att använda den här funktionen måste du göra en trådlös anslutning med en iOS-enhet och Ad
Hoc-funktionen. För komplett beskrivning, se användarhandboken
(; Ladda upp videor med en iOS-enhet). Mer information om appen
Movie Uploader finns på http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/movieuploader/ (bara engelska).
Åtkomstpunkt DatoriOS-enhet
D162_SG_Wifi_Guide_Swe.fm Page 9 Monday, February 6, 2012 4:15 PM10 ?
Trådlös uppspelning på DLNA-kompatibel enhet
Om du har en DLNA-kompatibel spelare, som exempelvis en HDTV, i ditt hemmanätverk, kan du visa dina inspelningar trådlöst. I det fallet fungerar kameran som en digital mediaserver (DMS) och din HDTV fungerar som digital mediaspelare (DMP).
Allmänna krav
• En HDTV eller en annan mediaspelare som är certifierad DLNA Digital Media Player (DMP), korrekt konfigurerad och ansluten till nätverket. Vi rekommenderar att du använder en LAN-kabel för att ansluta HDTV:n eller mediaspelaren. Leta upp logotypen DLNA Certified på din HDTV och läs mer i tv:ns användarhandbok när det gäller anslutningen till nätverket.
För komplett beskrivning, se användarhandboken (; Tråd lös uppspelning på en DLNA-kompatibel enhet).
Åtkomstpunkt
LAN-kabel
HDTV
D162_SG_Wifi_Guide_Swe.fm Page 10 Monday, February 6, 2012 4:15 PM ? 11
Ordlista
Det här är en ordlista med några av de grundläggande termer som används i texten. Dokumentationen för din trådlösa router kan eventuellt också innehålla en ordlista.
Åtkomstpunkt
En trådlös åtkomstpunkt (wireless access point - WAP) är en enhet som gör att trådlösa enheter, som din kamera, kan ansluta till ett ledningsdraget nätverk (inklusive Internet) med hjälp av Wi-Fi-standard. I de flesta fall är detta en trådlös router.
Ad Hoc-funktion
En trådlös anslutning som sker direkt från en enhet till en annan, utan att använda en åtkomstpunkt.
DLNA
Digital Living Network Alliance. En standard för enkel kommunikation och delning mellan elektronisk konsumentutrustning, datorer och mobila enheter via ett hemmanätverk.
FTP-server
En FTP-server är en applikation som körs på en dator och som ger användarna möjlighet att överföra filer till och från den datorn.
Infrastrukturfunktion
En trådlös anslutning där enheterna ansluts via en åtkomstpunkt.
IP-adress
Exklusiva nummer som tilldelas varje enhet i ett nätverk.
WPS
Wi-Fi Protected Setup. Standard för enkel och säker installation av trådlösa nätverk, framtagen av Wi-Fi Alliance.
D162_SG_Wifi_Guide_Swe.fm Page 11 Monday, February 6, 2012 4:15 PM12 ?
Felsökning
Om du inte lyckas ansluta kameran till den trådlösa routern, se nedan.
Se även användarhandboken till den trådlösa routern och eventuella andra enheter. Om felet kvarstår, kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad Canon-serviceverkstad.
Det går inte att ansluta den trådlösa routern.
- Kontrollera att routern fungerar.
- Kommunikationens effektiva räckvidd, mellan kameran och den trådlösa routern, kan variera beroende på den trådlösa signalens styrka. Prova att placera kameran närmare routern.
- Sladdlösa telefoner, mikrovågsugnar, kylskåp och andra enheter som befinner sig mellan den trådlösa routern och kameran, kan störa signalen. Prova att placera kameran på lite avstånd från den här typen av enheter.
- Trådlösa nätverk med en funktion som döljer SSID, det vill säga som inte visar nätverkets namn, kan inte identifieras av kameran vid installationen av det trådlösa nätverket. Utför inställningen manuellt (; Manuell inställning vid Ansluta till ett trådlöst nätverk) eller stäng av den funktion på routern som döljer SSID.
Lista över meddelanden
Se listan nedan om ett meddelande visas under Wi-Fi Protected Setup.
Om du får upp ett meddelande som inte visas i listan, se användarhandboken (; Lista över meddelanden).
I vissa fall kan inte de trådlösa funktionerna användas till vissa tillbehör.
För mer information, se användarhandboken (PDF-fil).
Flera åtkomstpunkter har upptäckts. Försök igen.
- Flera olika trådlösa routers (åtkomstpunkter) skickar ut WPS-signaler samtidigt. Försök igen senare eller gör en Wi-Fi Protected Setup med PIN-kod.
Kan inte göra klart WPS.
- Stäng av kameran och den trådlösa routern. Starta enheterna igen efter en stund och försök igen. Om problemet kvarstår, gör en manuell installation av trådlöst nätverk (; Manuell inställning vid Ansluta till ett trådlöst nätverk).
Kan inte göra klart WPS. Försök igen.
- Vissa trådlösa routers kräver att du trycker in och håller kvar WPS-knappen (Wi-Fi Protected
Setup). Mer information finns i den trådlösa routerns användarhandbok.
- Glöm inte peka på [OK] på kamerans skärm inom 2 minuter efter att du aktiverade den trådlösa routerns Wi-Fi Protected Setup-signal genom att antingen trycka på knappen eller mata in PIN-koden.
(i alfabetisk ordning)
D162_SG_Wifi_Guide_Swe.fm Page 12 Monday, February 6, 2012 4:15 PM ? 13
Trådlös kommunikation fungerar inte som den ska
- Sladdlösa telefoner, mikrovågsugnar, kylskåp och andra enheter kan störa den trådlösa signalen. Prova att placera kameran på lite avstånd från den här typen av enheter.
- Stäng av kameran och den trådlösa routern. Starta enheterna igen efter en stund och gör om installationen av det trådlösa nätverket. Om problemet kvarstår kan du kontakta en auktoriserad Canon-serviceverkstad.
Wi-Fi har avslutats
- Sladdlösa telefoner, mikrovågsugnar, kylskåp och andra enheter kan störa den trådlösa signalen. Prova att placera kameran på lite avstånd från den här typen av enheter.
- Kameran kan inte ansluta till den trådlösa routern om alltför många enheter redan använder den trådlösa åtkomstpunkten
D162_SG_Wifi_Guide_Swe.fm Page 13 Monday, February 6, 2012 4:15 PM2 ?
Indholdsfortegnelse
3 Kom i gang
3 Introduktion til Wi-Fi
5 Tilslutning til et Wi-Fi-netværk (Wi-Fi Protected Setup)
8 Krav til Wi-Fi-funktioner
12 Fejlfinding
Varemærker
• Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
• App Store, iPhone, iTunes, Mac OS og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
• YouTube er et varemærke fra Google Inc.
• Facebook er et registreret varemærke tilhørende Facebook, Inc.
• Wi-Fi ier et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 og Wi-Fi Certified logoet er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• WPS benyttes i videokameraets indstillinger, skærmoplysninger og i denne vejledning som en forkortelse for
Wi-Fi Protected Setup.
• DLNA, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED er varemærker eller certificeringsmærker fra Digital Living Network
Alliance.
• Andre navne og produkter, som ikke er nævnt ovenfor, kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive firmaer.
D162_SG_Wifi_Guide_Dan.fm Page 2 Monday, February 6, 2012 4:07 PM ? 3
Kom i gang
Denne vejledning handler om, hvordan du tilslutter dit videokamera til en trådløs router eller et adgangspunkt. For at lære mere om avancerede Wi-Fi-funktioner og se flere detaljerede procedurer henvises du til den komplette udgave af betjeningsvejledningen (pdf-fil). I denne vejledning henviser ; -symbolet sammen med navnet til afsnit i betjeningsvejledningen, hvor du kan finde yderligere oplysninger. Benyt indholdsfortegnelsen eller PDF-søgefaciliteten som hjælp til at finde det pågældende afsnit.
For at installere den komplette udgave af Betjeningsvejledningen henvises du til Installation af videokameraets Betjeningsvejledning
(pdf-fil) i den medfølgende Lynmanual.
Introduktion til Wi-Fi
Videokameraets Wi-Fi-funktioner gør det muligt at sende filer trådløst, hvilket betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om kabler. Du kan tilslutte videokameraet trådløst til et Wi-Fi-netværk (trådløst LAN) ved brug af et adgangspunkt. Denne tilslutningstype kaldes ofte for infrastruktur-tilstand. Du kan også tilslutte videokameraet direkte til iOS-udstyr* uden brug af et adgangspunkt. Denne tilslutningstype kaldes ofte for ad hoc-tilstand. Denne vejledning omhandler, hvordan en tilslutning for infrastruktur-tilstand opsættes. Se Ordliste (A 11) for en definition på de mest benyttede begreber i denne tekst.
I det følgende illustreres den mest bekvemme brug af hver
Wi-Fi-tilslutningstype.
* “iOS-udstyr” benyttes i denne tekst som en kollektiv reference til iOS-udstyr med
Wi-Fi aktiveret.
D162_SG_Wifi_Guide_Dan.fm Page 3 Monday, February 6, 2012 4:07 PM4 ?
Wi-Fi-tilslutning Infrastruktur-tilstand
Tilslut videokameraet til et adgangspunkt i et Wi-Fi-netværk (forklares i denne vejledning). Benyt denne tilslutning, hvis du har planer om at gemme dine optagelser på en computer eller FTP-server (; Overførsel af filer til en computer eller FTP-server) og upload af video til YouTube og Facebook (; Upload af optagelser til
YouTube og Facebook).
Wi-Fi-tilslutning Ad hoc-tilstand
Tilslut videokameraet til iOS-udstyr (; Upload af videoer ved brug af iOS-udstyr).
Benyt denne tilslutningstype, hvis du planlægger at uploade videoer til YouTube og
Facebook på farten (; Upload af optagelser til YouTube og Facebook).
Wi-Fi-tilslutning Infrastruktur-tilstand
Tilslut videokameraet til et adgangspunkt i et Wi-Fi-netværk (forklares i denne vejledning). Benyt denne tilslutning, hvis du planlægger at afspille video på et DLNA-kompatibelt TV (; Trådløs afspilning på DLNA-kompatibelt udstyr) tilsluttet netværket ved brug af et LAN-kabel.
Adgangspunkt ComputeriOS-udstyr
Adgangspunkt
LAN-kabel
HDTV
D162_SG_Wifi_Guide_Dan.fm Page 4 Monday, February 6, 2012 4:07 PM ? 5
Tilslutning til et Wi-Fi-netværk (Wi-Fi Protected Setup)
Trådløs tilslutning til et Wi-Fi-netværk via et adgangspunkt (trådløs router) kaldes ofte infrastruktur-tilstand. Hvis din trådløse router understøtter WiFi Protected Setup (WPS), vil opsætningen være let og kræve minimal konfigurering. Udfør følgende procedurer. Hvis din trådløse router ikke understøtter WPS, eller du ønsker at konfigurere indstillingerne manuelt, se Manuel opsætning (; Tilslutning til et
Wi-Fi-netværk).
Se også betjeningsvejledningen for din trådløse router og andet udstyr, du vil benytte.
Generelle krav
• Korrekt konfigureret Wi-Fi-netværk eller hotspot, der benytter 802.11b/g/n-protokollen.
POINTS TO CHECK
• Hvis du benytter et ikke-sikret Wi-Fi-netværk, kan dine filer og data blive iagttaget af uautoriseret tredjepart. Vær opmærksom på de risici, der er.
• Når du benytter videokameraets
Wi-Fi-funktioner, må du ikke tildække højre side af videokameraet med din hånd eller andre objekter. Wi-Fi-antennen er placeret på højre side, og hvis den tildækkes, kan det påvirke de trådløse signaler.
Om videokameraets Wi-Fi-standard
Videokameraets Wi-Fi-standard overholder IEEE 802.11b/g/n-protokollen og arbejder i 2,4 GHz-båndet. Derfor er den maksimale dataoverførselshastighed 11 Mbps for IEEE 802.11b, 54 Mbps for
IEEE 802.11g og 150 Mbps for IEEE 802.11n. Bemærk, at dette er teoretiske værdier, og den aktuelle dataoverførselshastighed kan være anderledes.
Wi-Fi-antenne
D162_SG_Wifi_Guide_Dan.fm Page 5 Monday, February 6, 2012 4:07 PM6 ?
Placér videokameraet på et bord eller tilsvarende overflade og benyt derefter
Wi-Fi-funktionerne, som vist i figuren til venstre.
Betjeningstilstande:Hvis din trådløse router har en WPS-knap, vil opsætningen være let og fuldautomatisk. Nogle trådløse routere, som understøtter WPS, har ikke en dedikeret knap, men benytter en PIN-kode i stedet. For opsætning ved brug af en PIN-kode skal du på forhånd vide, hvordan den trådløse routers WPS-funktion aktiveres.
1T r y k p å T for at indstille videokameraet til afspilningsmetode, og tyk derefter på .
2 Opsætning af et nyt tilslutningspunkt.
* For at ændre indstillingerne for et eksisterende tilslutningspunkt skal du berører
[Redigér] i stedet, og derefter skifte indstillingerne manuelt. For at slette indstillingerne skal du berøre [Slet] og derefter [Ja].
• Du kan opsætte op til tre tilslutningspunkter for infrastruktur-tilstand
([ 1] til [ 3]). Når først opsætningen er udført, kan du benytte det samme Wi-Fi-netværk uden yderligere indstillinger.
[W i - F i ] > [Wi-Fi-opsætn.] > [Netværksopsætning] >
Ønsket tilslutningsport ([ 1] ti [ 3]) > [Konfigurer ny]* >
[WPS: Knap] eller [WPS: PIN-kode], afhængig af om den trådløse router har en WPS-knap eller benytter en PIN-kode.
D162_SG_Wifi_Guide_Dan.fm Page 6 Monday, February 6, 2012 4:07 PM ? 7
3 WPS-knapopsætning: Tryk på og hold WPS-knappen på din trådløse router.
WPS PIN-kode-opsætning: Når der fremkommer en PIN-kode på videokameraets skærm, skal du skrive den ind i din trådløse routers opsætningsskærmbillede.
I de fleste tilfælde har du adgang til din trådløse routers opsætning via din webbrowser. For detaljer om hvordan du aktiverer Wi-Fi Protected
Setup, henvises du til Betjeningsvejledningen for din trådløse router.
4 Indenfor 2 minutter skal du berøre [OK] på videokameraets skærm.
Du kan berøre [Stop] og derefter [OK] for at afbryde Wi-Fi Protected
Setup, mens opsætningen foregår.
5 Berør [Automatisk] for automatisk at tildele en IP-adresse.
• For at tildele en IP-adresse manuelt skal du berøre [Manuel], og udføre proceduren i Manuel tildeling af en IP-adresse nedenfor.
• Der vil fremkomme et skærmbillede til at teste indstillingerne.
6 Vælg, om du vil teste indstillingerne.
• Du kan berøre [Kontroller aktuel konfiguration] for at kontrollere netværksindstillingerne.
• Hvis du berørte [Ja], vil der blive udført en test af indstillingerne, og et skærmbillede for bekræftelse vil fremkomme. Berør [OK].
7 Gem indstillingerne for tilslutningspunktet.
* Efter at have berørt [OK], kan du kontrollere netværksindstillingerne. Berør
[Wi-Fi-opsætn.] > [Kontroller aktuel konfiguration] > Ønsket tilslutningspunkt
([ 1] til [ 3]) > [Î] eller [Í] > [K] tre gange, når opsætningen er færdig.
Tillykke! Du har nu tilsluttet dit videokamera til adgangspunktet i dit Wi-
Fi-netværk. Du kan nu benytte videokameraets bekvemme Wi-Fi-faciliteter. De generelle krav til hver facilitet gennemgås i næste afsnit.
For flere detaljer henvises du til den komplette version af
Betjeningsvejledningen (pdf-fil).
[Ja] > [OK]* > [X]
D162_SG_Wifi_Guide_Dan.fm Page 7 Monday, February 6, 2012 4:07 PM8 ?
Krav til Wi-Fi-funktioner
Du har tilsluttet videokameraet til dit Wi-Fi-netværk og er klar til næste trin. Du kan nu trådløst overføre optagelser til en computer eller FTP-server, uploade optagelser til internettet og afspille dine optagelser på en DLNA-kompatibel afspiller.
Overførsel af filer til en computer eller FTP-server
Du kan trådløst overføre optagelser direkte til en computer, der kører den medfølgende software Network Utility (kun Windows), eller til en
FTP-server. For en fuldkommen forklaring henvises du til den komplette udgave af Betjeningsvejledningen (; Overførsel af filer til en computer eller FTP-server).
Generelle krav
For computere, der kører Windows OS:• En computer, der er korrekt tilsluttet samme nætværk som videokameraet, med den medfølgende software Network Utility korrekt installeret og kørende ( fremkommer i notitsområdet, afhængigt af operativsystemet). Network Utility vil blive installeret automatisk, efter du installerer VideoBrowser. For detaljer om softwaren henvises du til 'Network Utility Softwareguide' (pdf-fil på den medfølgende PIXELA-disk i mappen \Network Utility\Manual\Danish).
For FTP-servere:• Korrekt konfigureret FTP-server, så som en Macintosh-computer eller et netværkstilsluttet (NAS) opbevaringsdrev. Du skal angive IP-adresse, brugernavn, adgangskode og filoverførselsdestination som en del af den manuelle opsætning.
Adgangspunkt
D162_SG_Wifi_Guide_Dan.fm Page 8 Monday, February 6, 2012 4:07 PM ? 9
Upload af optagelser til YouTube og Facebook
Du kan uploade film til YouTube og film og fotos til Facebook ved brug af den medfølgende software Network Utility kørende på en Windows-computer. For en fuldkommen forklaring henvises du til den komplette udgave af Betjeningsvejledningen (; Upload af optagelser til
YouTube og Facebook).
Generelle krav
• En computer korrekt tilsluttet netværket med den medfølgende software Network Utility korrekt installeret, konfigureret (inklusive dine
YouTube- og Facebook-kontoindstillinger) og kørende ( er i notitsområdet). Network Utility vil blive installeret automatisk, efter du installerer VideoBrowser. For detaljer om softwaren henvises du til
'Network Utility Softwareguide' (pdf-fil på den medfølgende PIXELA-disk i mappen \Network Utility\Manual\Danish).
Upload af videoer ved brug af iOS-udstyr
Du kan tilslutte videokameraet til iOS-udstyr for at uploade dine optagelser til YouTube og Facebook, selv om du er væk fra dit hjemmenetværk. Vær sikker på, at du har downloadet og benytter Movie Uploader-app'en fra
PIXELA, som fås gratis i App Store (http://itunes.com/apps/movieuploader).
For at benytte denne facilitet kræves det, at du laver en trådløs tilslutning i ad hoc-tilstand med iOS-udstyret. For en fuldkommen forklaring henvises til den komplette udgave af Betjeningsvejledningen (; Upload af videoer ved brug af iOS-udstyr). For detaljer om Movie Uploader-app'en skal du besøge http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/movieuploader/
(kun engelsk).
Adgangspunkt ComputeriOS-udstyr
D162_SG_Wifi_Guide_Dan.fm Page 9 Monday, February 6, 2012 4:07 PM10 ?
Trådløs afspilning på DLNA-kompatibelt udstyr
Hvis du har en DLNA-kompatibel afspiller, så som et HDTV, på dit hjemmenetværk, kan du se dine optagelser trådløst. I dette tilfælde virker videokameraet som en digital medieserver (DMS), og HDTV'et virker som en digital medieafspiller (DMP).
Generelle krav
• Et HDTV eller anden medieafspiller certificeret som en DLNA Digital medieafspiller (DMP), korrekt konfigureret og tilsluttet netværket. Vi anbefaler at benytte et LAN-kabel til at tilslutte HDTV'et eller medieafspilleren. Se efter DLNA-certificeret logo på HDTV'et, og se betjeningsvejledningen for HDTV'et for detaljer om at tilslutte det til netværket.
For en fuldkommen forklaring henvises du til den komplette udgave af
Betjeningsvejledningen (; Trådløs afspilning på et DLNA-kompatibelt udstyr).
Adgangspunkt
LAN-kabel
HDTV
D162_SG_Wifi_Guide_Dan.fm Page 10 Monday, February 6, 2012 4:07 PM ? 11
Ordliste
Denne ordliste beskriver nogle af de grundlæggende termer, der ofte benyttes i denne tekst. Dokumentationen for din trådløse router indeholder muligvis også en ordliste, som du kan henvise til.
Adgangspunkt
Et trådløst adgangspunkt (WAP) er udstyr, der giver trådløse enheder som dit videokamera mulighed for at tilsluttes et trådløst netværk (inklusive internettet) ved hjælp af Wi-Fi-standarden. I de fleste tilfælde vil dette være din trådløse rou

TXT / PDF

Available 15 files for LEGRIA HF M52 View all >
HelpDrivers Since March 2000