Canon IXUS 150 Download Manual

1
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Kameran käyttöopas
SUOMI
© CANON INC. 2014 CEL-SV2PA260
• Voit siirtyä muille sivuille napsauttamalla oikean alakulman painikkeita.: Seuraava sivu: Edellinen sivu: Sivu, jolla olit ennen linkin napsauttamista
• Voit siirtyä luvun alkuun napsauttamalla oikealla olevaa luvun otsikkoa.
Voit avata aiheet napsauttamalla luvun otsikkosivulla haluamasi aiheen otsikkoa.
• Lue tämä opas, ”Turvaohjeita”-osa (= 7) mukaan lukien, ennen kameran käyttöä.
• Tämän oppaan lukeminen auttaa oppimaan kameran oikean käyttötavan.
• Säilytä opas huolellisesti, jotta voit käyttää sitä myöhemmin.2
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Pakkauksen sisältö
Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat.
Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään.
Kamera Akku
NB-11LH/NB-11L
Latauslaite
CB-2LF/CB-2LFE
Rannehihna Aloitusopas Canonin takuujärjestelmäkirjanen
• Muistikortti ei sisälly toimitukseen (= 2).
Yhteensopivat muistikortit
Seuraavia muistikortteja (myydään erikseen) voi käyttää niiden tallennuskapasiteetista riippumatta.
• SD-muistikortit*
• SDHC-muistikortit*
• SDXC-muistikortit*
• Eye-Fi-kortit
* SD-standardien mukaisia kortteja. Kaikkien muistikorttien toimintaa kameran kanssa ei kuitenkaan ole voitu varmistaa.
Tietoja Eye-Fi-korteista
Eye-Fi-korttitoimintojen (kuten langattoman siirron) tukemista tässä tuotteessa ei taata. Jos Eye-Fi-kortin käytössä on ongelmia, ota yhteys kortin valmistajaan.
Lisäksi on huomattava, että monissa maissa ja monilla alueilla Eye-Fi-korttien käyttämiseen vaaditaan hyväksyntä. Kortin käyttäminen ilman hyväksyntää ei ole sallittua. Jos et tiedä, onko kortin käyttäminen alueellasi hyväksyttyä, ota yhteys kortin valmistajaan.3
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Käyttöä edeltäviä huomautuksia ja lakeihin liittyviä tietoja
• Ota aluksi muutama testikuva ja tutki niitä sen varmistamiseksi, että kuvat ovat tallentuneet oikein. Huomaa, että Canon Inc. ja sen tytäryhtiöt sekä jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että kameran tai lisälaitteen, esimerkiksi muistikortin, toimintahäiriö on estänyt kuvan tallentamisen kokonaan tai laitteelle sopivalla tavalla.
• Tällä kameralla tallennetut kuvat on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Älä käytä kameraa tekijänoikeuslakeja rikkovien kuvien ottamiseen ja huomaa, että esitysten, näyttelyiden tai muiden kaupallisten kohteiden kuvaaminen saattaa loukata tekijänoikeuslakia tai muita säännöksiä, vaikka kuvat otettaisiinkin yksityiskäyttöön.
• Tietoja kameran takuusta on kameran mukana toimitetuissa takuutiedoissa. Canonin asiakastuen yhteystiedot ovat takuutiedoissa.
• Vaikka nestekidenäyttö on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla ja yli 99,99 % pikseleistä toimii määritysten mukaisesti, toisinaan osa pikseleistä voi olla viallisia tai näkyä punaisina tai mustina pisteinä. Tämä ei tarkoita, että kamera olisi vaurioitunut, eikä se vaikuta tallennettuihin kuviin.
• Nestekidenäytön päällä saattaa olla ohut muovikalvo, joka suojaa näyttöä naarmuuntumiselta kuljetuksen aikana. Poista mahdollinen kalvo ennen kameran käyttämistä.
• Kamera voi lämmetä, kun sitä käytetään pitkien kuvausjaksojen ajan.
Tämä ei ole merkki kameran viasta.4
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Osien nimet ja tässä oppaassa käytetyt merkintätavat
Objektiivi
Kaiutin
Zoomausvipu
Kuvaaminen: /

T oisto: /

Laukaisin
Valo
ON/OFF-painike
Mikrofoni
Salama
Jalustakierre
Muistikortti-/akkutilan kansi
Tasavirtaliitinjohdon portti
Hihnan kiinnike
• Kuvaustilat ja näytön kuvakkeet ja teksti näytetään sulkeissa.
• : Tärkeitä tietoja, jotka tulee tietää.
• : Huomautuksia ja vihjeitä kameran tehokkaaseen käyttöön.
• =xx: Asiaan liittyviä tietoja sisältävät sivut (tässä esimerkissä ”xx” ilmaisee sivunumeron)
• Tämän oppaan ohjeissa oletetaan kamerassa käytettävän oletusasetuksia.
• Merkintöjen selkeyttämiseksi kaikista tuetuista muistikorteista käytetään nimitystä
”muistikortti”.
• Otsikkojen yläpuolella näkyvät välilehtimerkinnät ilmaisevat, käytetäänkö toimintoa stillkuvissa, videoissa vai molemmissa näistä.
Stillkuvat : Ilmaisee, että toimintoa käytetään stillkuvia kuvattaessa tai tarkasteltaessa.
Videot : Ilmaisee, että toimintoa käytetään videoita kuvattaessa tai tarkasteltaessa.
Näyttö (nestekidenäyttö)
AV OUT (Ääni-/videolähtö) /
DIGITAL-liitäntä
<1 (Toisto)> -painike
/ / Ylös -painike
< > / Vasen-painike
Merkkivalo
< (Ohje)> -painike
Videopainike
FUNC./SET-painike
/ Oikea -painike
/ Alas -painike
-painike
• Tässä oppaassa kameran painikkeet ilmaistaan kuvakkeilla, jotka näkyvät kyseisissä painikkeissa tai jotka muistuttavat niitä.
• Seuraavat kameran painikkeet ja ohjaimet esitetään kuvakkeilla.

Ylös-painike takana

Oikea-painike takana

Vasen-painike takana


Alas-painike takana
• Toiminnot, jotka vaihtelevat kameramallin mukaan, on merkitty seuraavilla kuvakkeilla:IXUS 155 : IXUS 155- ja IXUS 157 -mallia koskevat toiminnot ja varoitukset
IXUS 150 : Vain IXUS 150 -mallia koskevat toiminnot ja varoitukset
IXUS 145 : IXUS 145- ja IXUS 147 -mallia koskevat toiminnot ja varoitukset
• Kaikki tämän oppaan ohjeiden yhteydessä käytetyt kuvat ja näyttökuvat ovat mallista IXUS 155.5
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Kuvien katselemisen asetukset ...65
Kuvien suojaaminen ....................66
Kuvien poistaminen .....................68
Kuvien kääntäminen ....................69
Stillkuvien muokkaaminen ...........70
Asetusvalikko ............................73
Kameran perustoimintojen säätäminen ..................................74
Lisävarusteet .............................80
Järjestelmäkartta..........................81
Valinnaiset lisävarusteet ..............82
Valinnaisten lisävarusteiden käyttäminen..................................84
Ohjelmiston käyttäminen .............86
Kuvien tulostaminen ....................89
Eye-Fi-kortin käyttäminen ............96
Liite .............................................98
Vianmääritys ................................99
Näytössä näkyvät ilmoitukset ....101
Näytössä näkyvät tiedot .............103
Toiminnot ja valikkotaulukot .......105
Käsittelyohjeita ........................... 111
Tekniset tiedot ............................ 111
Hakemisto ..................................116
Sisällysluettelo
Pakkauksen sisältö ........................2
Yhteensopivat muistikortit ..............2
Käyttöä edeltäviä huomautuksia ja lakeihin liittyviä tietoja ................3
Osien nimet ja tässä oppaassa käytetyt merkintätavat ....................4
Sisällysluettelo ...............................5
Tavalliset kameratoiminnot ............6
Turvaohjeita ...................................7
Perusopas ...................... 10
Alkuvalmistelut .............................11
Kameran kokeileminen ................15
Laaja käyttöopas ........... 19
Kameran perusteet ....................19
Päällä/Pois ...................................20
Laukaisin ......................................21
Kuvausnäytön asetukset ..............21
FUNC.-valikon käyttäminen .........22
Valikoiden käyttäminen ................23
Merkkivalonäyttö ..........................24
Automaattitila .............................25
Kuvaaminen kameran valitsemilla asetuksilla..................26
Tavallisia ja käteviä ominaisuuksia ..............................31
Kuvan mukauttamisominaisuudet ..36
Kameran toiminnan mukauttaminen ............................38
Muut kuvaustilat ........................39
Kirkkauden/värin mukauttaminen
(Reaaliaik. säätö) .........................40
Erikoiskuvaus ...............................40
Erikoistehosteiden käyttäminen ...42
Erikoistilat muita käyttötarkoituksia varten ...........................................45
P-tila ............................................47
Kuvaaminen Ohjelmoitu
AE -tilassa ([P]-tila) ......................48
Kuvan kirkkaus (Valotus) .............48
Valkotasapainon säätäminen .......51
Kuvausetäisyys ja tarkennus .......52
Salama .........................................56
Ekotilan käyttäminen ....................57
Muut asetukset ............................58
Toistotila .....................................61
Katseleminen ...............................62
Kuvien selaaminen ja suodattaminen .............................636
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Tavalliset kameratoiminnot
4 Kuvaaminenz z Kameran määrittämien asetusten käyttäminen (Automaattitila) .......... 26
Hyvien kuvien ottaminen ihmisistä
I P
Muotokuvat
(= 40)
Lumisessa ympäristössä
(= 41)
Erikoiskuvaustoiminnott
Hämärä
(= 40)
Ilotulitus
(= 41)
Erikoistehosteiden käyttäminen
Eloisat värit
(= 42)
Julistetehoste
(= 42)
Kalansilmätehoste
(= 42)
Pikkukuvatehoste
(= 43)
Lelukameratehoste
(= 44)
Yksivärinen
(= 44)z z Kuva-asetusten säätäminen (Reaaliaikainen säätö) ............................ 40z z Kasvoihin tarkentaminen .......................................................... 26, 40, 53z z Kuvaaminen ilman salamaa (Salaman poistaminen käytöstä) ...... 33, 57z z Kuvien ottaminen itse mukana (Itselaukaisu) ................................ 32, 45z z Päiväysmerkin lisääminen ................................................................... 34
1 Katseleminenz z Kuvien toistaminen (Toistotila) ............................................................. 62z z Automaattinen toisto (Kuvaesitys) ....................................................... 65z z Televisiossa .......................................................................................... 84z z Tietokoneella ........................................................................................ 86z z Kuvien selaaminen nopeasti ................................................................ 63z z Kuvien poistaminen .............................................................................. 68
E Videoiden kuvaaminen ja katseleminenz z Videoiden kuvaaminen ......................................................................... 26z z Videoiden toistaminen (Toistotila) ........................................................ 62
c Tulostaminenz z Kuvien tulostaminen ............................................................................. 89
Tallentaminenz z Kuvien tallentaminen tietokoneeseen .................................................. 877
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Turvaohjeita
• Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.
Varmista aina, että tuotetta käytetään oikein.
• Tässä olevien turvaohjeiden tarkoituksena on neuvoa, kuinka vältyt laitteisiin, itseesi tai muihin henkilöihin kohdistuvilta vahingoilta ja loukkaantumisilta.
• Varmista myös, että erikseen hankittujen lisävarusteiden mukana on toimitettu oppaat.
Varoitus
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaaraa.
• Älä laukaise salamalaitetta lähietäisyydeltä kohti ihmisen silmiä.
Salamalaitteen tuottama kirkas valo saattaa vahingoittaa näköä. Varo erityisesti laukaisemasta salamalaitetta alle 1 metrin etäisyydellä pienistä lapsista.
• Älä jätä laitetta lasten ulottuville.
Lapsen kaulan ympärille kiedottu hihna voi aiheuttaa tukehtumisen.
Jos tuotteessa on virtajohto, johdon kiertyminen vahingossa lapsen kaulan ympärille voi aiheuttaa tukehtumisen.
• Käytä vain suositeltuja virtalähteitä.
• Älä yritä purkaa tai kuumentaa tuotetta tai muuttaa sen rakennetta.
• Vältä pudottamasta tai kolhimasta tuotetta.
• Älä koske tuotteen sisäosiin, jos tuote on rikkoutunut, esimerkiksi pudotessaan.
• Lopeta tuotteen käyttäminen heti, jos siitä tulee savua tai outoa hajua tai se toimii epänormaalisti.
• Älä puhdista tuotetta orgaanisilla liuottimilla, kuten alkoholilla, bensiinillä tai maalinohenteella.
• Vältä kosketusta nesteisiin äläkä päästä nesteitä tai vieraita esineitä tuotteen sisään.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Jos tuote kastuu tai sen sisään pääsee vieraita esineitä, poista akku/paristot tai irrota virtajohto välittömästi.
• Älä katso etsimen läpi kohti kirkkaita valonlähteitä, esimerkiksi kohti aurinkoa pilvettömänä päivänä tai kirkkaaseen keinovaloon (jos mallissasi on etsin).
Tämä voi vahingoittaa näköä.
• Älä koske tuotteeseen ukkosilmalla, jos on kytketty virtalähteeseen.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja mene kauemmas siitä.
• Käytä vain tähän laitteeseen suositeltuja akkuja/paristoja.
• Älä sijoita akkua/paristoja lähelle avotulta tai suoraan tuleen.
Tämä voi johtaa akun/paristojen räjähtämiseen tai vuotamiseen, mikä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vammoja. Jos vuotavasta akusta joutuu happoa silmiin, suuhun, iholle tai vaatteisiin, huuhtele heti vedellä.
• Jos tuotteen kanssa käytetään latauslaitetta, ota seuraavat turvaohjeet huomioon.
- Irrota virtajohto säännöllisin väliajoin ja puhdista pistoke sekä pistorasian ulkopuoli ja ympäristö pölystä ja liasta kuivalla kankaalla.
- Älä kytke tai irrota virtajohtoa märin käsin.
- Älä käytä laitetta niin, että virtalähteen tai kaapeleiden nimelliskapasiteetti ylittyy. Älä käytä laitetta, jos liitin on vahingoittunut tai sitä ei ole kytketty kunnolla virtalähteeseen.
- Pidä latauslaitteen liittimet ja pistoke puhtaina. Varo koskettamasta niitä metalliesineellä (kuten avaimella tai neulalla).
- Jos tuotteeseen kuuluu virtajohto, älä leikkaa tai vahingoita sitä, älä muuta sen rakennetta äläkä aseta sen päälle painavia tavaroita.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.8
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
• Katkaise kamerasta virta paikoissa, joissa kameran käyttö on kielletty.
Kameran tuottamat sähkömagneettiset aallot voivat häiritä elektronisten laitteiden ja muiden laitteiden toimintaa. Noudata huolellisuutta käyttäessäsi tuotetta paikoissa, joissa elektronisten laitteiden käyttöä on rajoitettu.
Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi lentokoneet ja sairaalat.
Huomio Tarkoittaa loukkaantumisen vaaraa.
• Kun kannat tuotetta hihnasta, varo, ettet lyö sitä mihinkään, altista sitä voimakkaille iskuille tai tärinälle tai anna sen tarttua muihin esineisiin.
• Varo kolhimasta objektiivia tai painamasta sitä voimakkaasti.
Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittaa kameraa.
• Varo altistamasta näyttöä koville iskuille.
Jos näyttöön tulee halkeama, sirpaleet voivat aiheuttaa loukkaantumisen.
• Kun käytät salamalaitetta, varo peittämästä sitä sormillasi tai vaatteillasi.
Se voi aiheuttaa palovammoja tai vahingoittaa salamalaitetta.
• Tuotetta ei saa käyttää eikä säilyttää seuraavissa paikoissa:- paikoissa, jotka ovat alttiina suoralle auringonvalolle
- paikoissa, joissa lämpötila voi olla yli 40 °C
- kosteissa tai pölyisissä paikoissa
Ne voivat johtaa akun/paristojen vuotamiseen, ylikuumenemiseen tai räjähtämiseen, mikä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, palovammoja tai muita vammoja.
Ylikuumeneminen ja vauriot voivat aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, palovammoja tai muita vammoja.
• Kuvaesityksen siirtymätehosteet voivat pitkään jatkuvassa katselussa aiheuttaa epämiellyttävän olon.
• Kun käytät valinnaisia objektiiveja, objektiivisuodattimia tai suodattimen sovittimia (soveltuvin osin), kiinnitä ne tiukasti.
Jos objektiivin varusteet löystyvät ja putoavat, ne saattavat särkyä, jolloin lasinsirpaleet voivat aiheuttaa haavoja.
• Jos käytät tuotetta, jossa salama nostetaan ja lasketaan automaattisesti, varmista, että sormesi ei jää puristuksiin, kun salama lasketaan.
Tämä voi aiheuttaa vammoja.
Huomio Tarkoittaa omaisuuden vaurioitumisen vaaraa.
• Älä kohdista kameraa kirkkaisiin valonlähteisiin, esimerkiksi kohti aurinkoa pilvettömänä päivänä tai kirkkaaseen keinovaloon (jos mallissasi on etsin).
Se voi vaurioittaa kuvakennoa tai muita sisäisiä osia.
• Jos käytät kameraa hiekkarannalla tai tuulisessa paikassa, varo, ettei kameraan pääse pölyä tai hiekkaa.
• Jos käytät tuotetta, jossa salama nostetaan ja lasketaan automaattisesti, älä paina salamaa alas tai yritä avata sitä itse.
Se saattaa vioittaa tuotetta.
• Poista salamaan juuttunut pöly, lika ja muut vieraat aineet vanupuikolla tai kankaalla.
Salamasta vapautuva lämpö voi saada vieraat aineet savuamaan tai aiheuttaa kameran toimintahäiriöitä.
• Kun et käytä tuotetta, poista akku/paristot kamerasta ja säilytä ne erillään.
Akun vuotaminen voi vaurioittaa tuotetta.
• Ennen kuin hävität akun/paristot, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä.
Jos ne joutuvat kosketuksiin muiden metalliesineiden kanssa, seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys.9
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
• Irrota tuotteen latauslaite pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.
Ei saa peittää liinalla tai muilla esineillä käytettäessä.
Jos laite jätetään kytketyksi pitkäksi ajaksi, se voi ylikuumentua tai vioittua ja aiheuttaa tulipalon.
• Akkuja ei saa jättää lemmikkieläinten lähelle.
Jos lemmikkieläin pääsee puremaan akkua, se voi vuotaa, ylikuumentua tai räjähtää ja aiheuttaa tulipalon tai tuotevaurioita.
• Jos tuotteessa käytetään useita akkuja/paristoja, älä käytä eri määrin latautuneita tai vanhoja ja uusia akkuja/paristoja yhdessä. Älä aseta akkuja/paristoja kameraan +- ja –-navat väärin päin.
Se saattaa vioittaa tuotetta.
• Älä istu alas, kun kamera on housuntaskussasi.
Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vaurioittaa näyttöä.
• Kun laitat kameran laukkuun, varmista, että kovat esineet eivät pääse kosketuksiin näytön kanssa. Sulje myös näyttö (niin, että se on tuotteen runkoon päin), jos tuotteessa on suljettava näyttö.
• Älä kiinnitä tuotteeseen kovia esineitä.
Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vaurioittaa näyttöä.10
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Perusopas
Perustietoja ja -ohjeita alkuvalmisteluista kuvaamiseen ja toistamiseen
Alkuvalmistelut ................................................. 11
Hihnan kiinnittäminen ............................................ 11
Kameran piteleminen ............................................ 11
Akun lataaminen ................................................... 11
Akun ja muistikortin asettaminen ..........................12
Päiväyksen ja kellonajan asettaminen ..................13
Näytön kieli ............................................................15
Kameran kokeileminen .................................... 15
Kuvaaminen (Smart Auto) .....................................15
Katseleminen ........................................................17
Ohjevalikon käyttäminen .......................................1811
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Alkuvalmistelut
Valmistaudu kuvaamiseen toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Hihnan kiinnittäminenz z Aseta hihnan pää hihnan reiän lävitse
( ) ja vedä sitten hihnan toinen pää kierteisen pään renkaan läpi ( ).
Kameran piteleminenz z Aseta hihna ranteesi ympärille.z z Kun otat kuvaa, pidä kätesi lähellä vartaloasi ja pidä kamerasta tiukasti kiinni, jottei se liikkuisi. Älä pidä sormiasi salaman edessä.
Akun lataaminen
Lataa akku ennen käyttöä kameran mukana toimitetun latauslaiteen avulla.
Muista ladata akku ensin, koska kameraa ei myydä akku ladattuna.
1 Aseta akku paikalleen.z z Kohdista akun sekä latauslaitteen
?-merkit ja asenna akku työntämällä se kameraan ( ) ja painamalla sitä alaspäin
( ).
2 Lataa akku.z z CB-2LF: Käännä pistoke esiin ( ) ja liitä latauslaite pistorasiaan ( ).z z CB-2LFE: Liitä virtajohdon toinen pää latauslaitteeseen ja toinen pää pistorasiaan.z z Latauksen oranssi merkkivalo syttyy, ja lataaminen alkaa.z z Kun lataaminen on päättynyt, merkkivalo palaa vihreänä.
3 Poista akku.z z Irrota latauslaite pistorasiasta ja poista sitten akku työntämällä sitä sisäänpäin
( ) ja nostamalla ylöspäin ( ).
CB-2LF
CB-2LFE12
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
• Akun suojaamiseksi ja sen kunnon ylläpitämiseksi on vältettävä yli
24 tunnin yhtäjaksoista lataamista.
• Älä kytke virtajohdolla käytettävää latauslaitetta tai sen virtajohtoa muihin laitteisiin. Muuten tuotteessa voi esiintyä toimintahäiriöitä tai tuote voi vahingoittua.
• Lisätietoja latausajasta ja täyteen ladatulla akulla otettavien kuvien määrästä tai kuvattavien videoiden enimmäistallennusajasta on kohdassa ”Kuvien määrä / tallennusaika, toistoaika” (= 11 2).
• Ladatut akut tyhjenevät vähitellen itsestään, vaikka niitä ei käytetä. Lataa akku sinä päivänä, kun sitä käytetään (tai juuri ennen käyttöä).
• Latauslaitetta voi käyttää alueilla, joilla verkkovirran vaihtojännite on 100–240 V
(50/60 Hz). Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä tarvikeliikkeestä hankittua sovitinta. Älä käytä ulkomaanmatkoja varten tarkoitettua muuntajaa, sillä se saattaa vahingoittaa akkua.
Akun ja muistikortin asettaminen
Aseta mukana toimitettu akku ja muistikortti (myydään erikseen) kameraan.
Huomaa, että ennen kuin käytät uutta muistikorttia (tai toisessa laitteessa alustettua muistikorttia), muistikortti on alustettava tässä kamerassa
(= 76).
1 Avaa kansi.z z Työnnä kantta ( ) ja avaa se ( ).
2 Aseta akku paikalleen.z z Paina akun lukitusta nuolen suuntaan ja työnnä sitten akku paikalleen kuvan osoittamalla tavalla, kunnes se lukkiutuu napsahtaen paikalleen.
Liitännät Akun lukitus13
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
3 Tarkista kortin kirjoitussuojalius-ka ja aseta muistikortti paikalleen.z z Jos muistikortissa on kirjoitussuojaliuska, et voi tallentaa kuvia, kun liuska on lukitusasennossa. Siirrä liuska lukitsemattomaan asentoon.z z Aseta muistikortti kuvassa osoitetulla tavalla ja paina sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen lukittuun asentoon.z z Varmista aina, että muistikortti on asetettu paikalleen oikeansuuntaisesti sitä asetettaessa. Jos muistikortti asetetaan väärin päin, kamera voi vahingoittua.
4 Sulje kansi.z z Sulje kansi ( ) ja liu'uta sitä painaen samalla, kunnes se napsahtaa lukittuun asentoon ( ).z z Jos kansi ei mene kiinni, varmista, että olet asettanut akun vaiheessa 2 oikein päin.
• Ohjeita siitä, kuinka monta kuvaa tai tuntia tallennettuja videoita muistikorttiin mahtuu, on kohdassa ”Kuvien määrä muistikortissa” (= 11 3).
Akun ja muistikortin poistaminen
Poista akku.z z Avaa kansi ja paina akun lukitusta nuolen suuntaan.z z Akku ponnahtaa ylös.
Etiketti
Poista muistikortti.z z Työnnä muistikorttia sisään, kunnes kuulet sen napsahtavan. Vapauta sitten kortti hitaasti.z z Muistikortti ponnahtaa ylös.
Päiväyksen ja kellonajan asettaminen
Aseta nykyinen päiväys ja aika oikein seuraavien ohjeiden mukaisesti, jos
[Päiväys/Aika]-näyttö näytetään, kun kytket kameraan virran. Tällä tavalla määrittämäsi tiedot tallentuvat kuvan ominaisuuksiin, kun otat kuvan, ja niitä käytetään, kun käytät kuvien hallintaa päivämäärän mukaan tai tulostat kuvia, joissa näkyy päiväys.
Voit myös halutessasi lisätä kuviin päiväysmerkin (= 34).
1 Kytke kameraan virta.z z Paina ON/OFF-painiketta.z z Näkyviin tulee [Päiväys/Aika]-näyttö.
2 Valitse päivämäärä ja aika.z z Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla
-painikkeita.z z Paina
-painikkeita ja valitse päivämäärä ja kellonaika.z z Kun olet valmis, paina -painiketta.14
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
3 Valitse kotiaikavyöhyke.z z Valitse kotiaikavyöhyke painamalla
-painikkeita.
4 Viimeistele asetustoiminto.z z Vahvista valinta painamalla
-painiketta. Asetusnäyttö ei tule enää näkyviin.z z Voit sammuttaa kameran painamalla
ON/OFF-painiketta.
• Jos et ole määrittänyt päivämäärää, kellonaikaa ja aikavyöhykettäsi,
[Päiväys/Aika]-näyttö tulee näkyviin aina, kun kytket virran kameraan. Määritä oikeat tiedot.
• Jos haluat määrittää kesäajan (1 tunnin lisäys), valitse [ ] vaiheessa 2 ja valitse sitten [ ] painamalla
-painikkeita.
Päiväyksen ja kellonajan muuttaminen
Määritä oikea päivämäärä ja kellonaika seuraavalla tavalla.
1 Siirry kameran valikkoon.z z Paina -painiketta.
2 Valitse [Päiväys/Aika].z z Siirrä zoomausvipua ja valitse
[3]-välilehti.z z Valitse [Päiväys/Aika] painamalla

-painikkeita ja paina sitten
-painiketta.
3 Muuta päivämäärä ja kellonaika.z z Toimi kohdan ”Päiväyksen ja kellonajan asettaminen” (= 13) vaiheen 2 ohjeiden mukaisesti ja säädä asetuksia.z z Sulje valikko painamalla
-painiketta.
• Kamerassa on sisäinen päiväys/aika-paristo (varmistusparisto), jonka avulla päivämäärän ja kellonajan asetukset säilyvät noin kolmen viikon ajan akun poistamisesta.
• Kun asetat kameraan täyteen ladatun akun tai liität verkkolaitesarjan (myydään erikseen = 82), päiväys/aika-paristo latautuu noin neljässä tunnissa, vaikka kameran virta olisi katkaistu.
• Jos päiväys/aika-paristo on tyhjentynyt, [Päiväys/Aika]-näyttö tulee näkyviin, kun kameraan kytketään virta. Aseta oikea päivämäärä ja kellonaika kohdassa
”Päiväyksen ja kellonajan asettaminen” (= 13) kuvatulla tavalla.15
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Stillkuvat Videot
Kameran kokeileminen
Noudata näitä ohjeita, kun haluat käynnistää kameran, kuvata stillkuvia tai videoita ja tarkastella niitä.
Kuvaaminen (Smart Auto)
Jos haluat valita parhaat asetukset tiettyjä kuvaustoimintoja varten, anna kameran valita kohde ja kuvausolosuhteet.
1 Kytke kameraan virta.z z Paina ON/OFF-painiketta.z z Käynnistysnäyttö tulee näkyviin.
2 Siirry [ ]-tilaan.z z Paina -painiketta useamman kerran, kunnes näyttöön tulee [ ].z z Osoita kamera kohteeseen. Kamerasta kuuluu napsahdus, kun se määrittää kuvausolosuhteet.
IXUS 155 IXUS 150z z Kuvauskohdetta ja kuvanvakaustilaa tarkoittavat kuvakkeet näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa.
IXUS 145z z Kuvauskuvake näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.z z Mahdollisesti havaittujen kohteiden ympärillä näkyvät kehykset ilmaisevat, että kohteet on tarkennettu.
Näytön kieli
Vaihda näytön kieliasetusta tarvittaessa.
1 Siirry toistotilaan.z z Paina <1>-painiketta.
2 Käytä asetusnäyttöä.z z Pidä -painiketta painettuna ja paina
-painiketta.
3 Aseta näytön kieli.z z Paina
-painikkeita kielen valitsemiseksi ja paina sen jälkeen
-painiketta.z z Kun näytön kieli on asetettu, asetusnäyttöä ei enää näytetä.
• Jos haluat vaihtaa näytön kielen, valitse [3]-välilehdessä [Kieli ] painamalla
-painiketta.16
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
Ennen käyttöä
Perusopas
Laaja käyttöopas
Kameran perusteet
Automaattitila
Muut kuvaustilat
P-tila
Toistotila
Asetusvalikko
Lisävarusteet
Liite
Hakemisto
3 Sommittele kuva.z z Voit zoomata ja suurentaa kohdetta siirtämällä zoomausvipua kohti asetusta
(telekuvaus) tai zoomata loitommas kohteesta siirtämällä vipua kohti asetusta
(laajakulma).
4 Kuvaa.
Stillkuvien kuvaaminen
Tarkenna.z z Paina laukaisinta kevyesti puoliväliin asti.
Kamerasta kuuluu kaksi äänimerkkiä tarkennuksen jälkeen, ja tarkennusalueet tulevat näyttöön tarkennettujen kuva-alueiden merkiksi.
Kuvaa.z z Paina laukaisin kokonaan alas.z z Kun kamera ottaa kuvan, siitä kuuluu suljinääni. Jos valaistus on heikko, salama välähtää automaattisesti.z z Pidä kamera liikkumattomana, kunnes suljinääni

TXT / PDF

Available 27 files for IXUS 150 View all >
HelpDrivers Since March 2000