Canon IXUS 150 Download Manual

1
Przed uzyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje o aparacie
Tryb automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb wyswietlania
Menu ustawien
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Instrukcja obslugi
POLSKI
© CANON INC. 2014 CEL-SV2PA2G0
• Przyciski w prawym dolnym rogu umozliwiaja wyswietlanie innych stron.: Nastepna strona: Poprzednia strona: Powrót do strony wyswietlanej przed kliknieciem lacza
• Aby przejsc do poczatku rozdzialu, kliknij jego tytul z prawej strony.
Ze stron z tytulami rozdzialów mozna przechodzic do tematów, klikajac ich tytuly.
• Przed uzyciem aparatu nalezy zapoznac sie z niniejszym przewodnikiem, w tym z czescia „Srodki ostroznosci” (= 7).
• Lektura niniejszej instrukcji ulatwia zapoznanie sie z prawidlowa obsluga aparatu.
• Nalezy ja przechowywac w bezpiecznym miejscu na wypadek uzycia w przyszlosci.2
Przed uzyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje o aparacie
Tryb automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb wyswietlania
Menu ustawien
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Zawartosc zestawu
Przed uzyciem aparatu nalezy sprawdzic, czy w sklad zestawu wchodza ponizsze elementy.
W przypadku braku niektórych elementów nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca aparatu.aparat Bateria
NB-11LH/NB-11L
Ladowarka
CB-2LF/CB-2LFE
Pasek na nadgarstek Pierwsze kroki Broszura z opisem systemu gwarancyjnego frmy Canon
• Karta pamieci nie wchodzi w sklad zestawu (= 2).
Zgodne karty pamieci
Mozna korzystac z ponizszych kart pamieci (sprzedawanych oddzielnie) niezaleznie od ich pojemnosci.
• Karty pamieci SD*
• Karty pamieci SDHC*
• Karty pamieci SDXC*
• Karty Eye-Fi
* Karty zgodne ze standardami SD. Jednak nie wszystkie karty pamieci zostaly zweryfkowane pod katem wspólpracy z aparatem.
Karty Eye-Fi — informacje
W przypadku tego produktu nie jest gwarantowana obsluga funkcji kart
Eye-Fi (w tym komunikacji bezprzewodowej). W przypadku problemów z karta Eye-Fi nalezy zwrócic sie o pomoc do jej producenta.
Nalezy równiez pamietac, ze w wielu krajach i regionach korzystanie z kart
Eye-Fi wymaga uzyskania zezwolenia. Bez niego uzytkowanie takich kart jest zabronione. W przypadku braku pewnosci, czy karta zostala zatwierdzona do uzytku na danym obszarze, nalezy zapytac o to jej producenta.3
Przed uzyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje o aparacie
Tryb automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb wyswietlania
Menu ustawien
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Uwagi wstepne i informacje prawne
• Warto wykonac i wyswietlic kilka zdjec próbnych, aby miec pewnosc, ze zostaly prawidlowo zarejestrowane. Firma Canon Inc. i jej podmioty zalezne i stowarzyszone nie ponosza odpowiedzialnosci za zadne szkody nastepcze wynikajace z nieprawidlowego dzialania aparatu fotografcznego lub akcesoriów (w tym kart pamieci), zwiazane z niezapisaniem zdjecia lub zapisaniem go w postaci niezdatnej do odczytu maszynowego.
• Obrazy zarejestrowane przy uzyciu tego aparatu sa przeznaczone do uzytku osobistego. Nalezy powstrzymywac sie od nieupowaznionego fotografowania, które stanowi naruszenie praw autorskich, i pamietac, ze nawet zdjecia wykonywane na wlasny uzytek podczas wystepów artystycznych lub wystaw badz na terenie placówek handlowych moga naruszac prawa autorskie lub inne prawa.
• Wiadomosci na temat gwarancji na aparat fotografczny mozna znalezc w dostarczonym wraz z nim dokumencie Informacje dotyczace gwarancji.
Informacje umozliwiajace skontaktowanie sie z dzialem obslugi klienta frmy Canon równiez mozna znalezc we wspomnianym dokumencie.
• Mimo ze monitor LCD zostal wyprodukowany z zastosowaniem bardzo precyzyjnych technik wytwarzania, a ponad 99,99% pikseli spelnia wymagania konstrukcyjne, w rzadkich przypadkach niektóre piksele moga byc uszkodzone albo przybierac na stale kolor czerwony lub czarny. Nie oznacza to uszkodzenia aparatu ani nie wplywa na rejestrowane obrazy.
• Na monitorze LCD moze znajdowac sie cienka folia, która chroni ekran przed zarysowaniami w czasie transportu. Nalezy ja zdjac przed rozpoczeciem korzystania z aparatu.
• Podczas dlugotrwalego korzystania z aparatu moze sie on rozgrzac.
Nie oznacza to uszkodzenia.4
Przed uzyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje o aparacie
Tryb automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb wyswietlania
Menu ustawien
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Nazwy elementów aparatu i oznaczenia stosowane w instrukcji
Obiektyw
Glosnik
Dzwignia powiekszenia
Fotografowanie: /

Odtwarzanie: /

Przycisk migawki
Lampka
Przycisk ON/OFF
Mikrofon
lampa blyskowa
Gniazdo statywu
Pokrywa karty pamieci/baterii
Przylacze kabla zasilania pradem stalym
Mocowanie paska
• Tryby fotografowania oraz tekst i ikony wyswietlane na ekranie zostaly zaznaczone nawiasami.
• : wazne informacje, które uzytkownik powinien poznac
• : uwagi i wskazówki dotyczace zaawansowanej obslugi aparatu
• =xx: strony z pokrewnymi informacjami (w tym przykladzie „xx” oznacza numer strony)
• Instrukcje zawarte w niniejszym podreczniku maja zastosowanie do aparatu przy ponizszych ustawieniach domyslnych.
• Dla wygody odnosnie do wszystkich obslugiwanych kart pamieci stosuje sie po prostu okreslenie
„karta pamieci”.
• Etykietki widoczne nad tytulami wskazuja, czy dana funkcja ma zastosowanie do zdjec, flmów czy do jednych i drugich.
Zdjecia: wskazuje, ze danej funkcji uzywa sie przy rejestrowaniu lub wyswietlaniu zdjec.
Filmy : wskazuje, ze danej funkcji uzywa sie przy rejestrowaniu lub wyswietlaniu flmów.
Ekran (monitor LCD)
Wyjscia audio-wideo i cyfrowe
(gniazda AV OUT i DIGITAL)
Przycisk <1 (wyswietlanie)>
Przycisk /strzalka w góre
Przycisk < >/strzalka w lewo
Wskaznik
Przycisk < (pomoc)>
Przycisk flmowa nia
Przycisk FUNC./SET
Przycisk /strzalka w prawo
Przycisk /strzalka w dól
Przycisk
• W niniejszej instrukcji ikony sluza do symbolizowania odpowiednich przycisków aparatu, na których sie znajduja lub które przypominaja.
• Ponizsze przyciski i elementy sterujace aparatu zostaly oznaczone nastepujacymi ikonami:
Przycisk strzalki w góre z tylu

Przycisk strzalki w prawo z tylu

Przycisk strzalki w lewo z tylu


Przycisk strzalki w dól z tylu
• Funkcje, które róznia sie w poszczególnych modelach aparatu, sa oznaczone nastepujacymi ikonami:IXUS 155 : Funkcje i srodki ostroznosci dotyczace wylacznie modeli IXUS 155 oraz IXUS 157
IXUS 150 : Funkcje i srodki ostroznosci dotyczace wylacznie modelu IXUS 150
IXUS 145 : Funkcje i srodki ostroznosci dotyczace wylacznie modeli IXUS 145 oraz IXUS 147
• We wszystkich objasnieniach zawartych w tym podreczniku uzywane sa ilustracje i zrzuty ekranu odpowiadajace modelowi IXUS 155.5
Przed uzyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje o aparacie
Tryb automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb wyswietlania
Menu ustawien
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Tryb wyswietlania ......................61
Wyswietlanie ................................62
Przegladanie i fltrowanie zdjec ...63
Opcje wyswietlania zdjec .............65
Ochrona zdjec ..............................66
Usuwanie obrazów ......................68
Obracanie zdjec ...........................69
Edytowanie zdjec .........................70
Menu ustawien ...........................73
Dostosowywanie podstawowych funkcji aparatu .............................74
Akcesoria ...................................80
Schemat systemu ........................81
Akcesoria opcjonalne ...................82
Korzystanie z akcesoriów opcjonalnych ................................84
Korzystanie z oprogramowania ...86
Drukowanie zdjec ........................89
Korzystanie z karty Eye-Fi ...........96
Dodatek ......................................98
Rozwiazywanie problemów .........99
Komunikaty ekranowe ...............101
Informacje wyswietlane na ekranie ..................................103
Tabele funkcji i menu .................105
Uwagi dotyczace obslugi ........... 111
Dane techniczne ........................ 111
Skorowidz ..................................116
Spis tresci
Zawartosc zestawu ........................2
Zgodne karty pamieci ....................2
Uwagi wstepne i informacje prawne ...........................................3
Nazwy elementów aparatu i oznaczenia stosowane w instrukcji .....................................4
Spis tresci ......................................5
Podstawy obslugi aparatu ..............6
Srodki ostroznosci..........................7
Przewodnik podstawowy ................... 10
Poczatkowe przygotowania .........11
Wypróbowanie aparatu ................15
Przewodnik zaawansowany ............... 19
Podstawowe informacje o aparacie ...................................19
Wlaczanie/wylaczanie ..................20
Przycisk migawki..........................21
Opcje ekranu informacyjnego ......21
Korzystanie z menu FUNC. .........22
Korzystanie z menu .....................23
Dzialanie wskazników ..................24
Tryb automatyczny ....................25
Fotografowanie z ustawieniami dobieranymi przez aparat ............26
Typowe funkcje ulatwiajace obsluge ........................................31
Funkcje dostosowywania obrazu ..........................................36
Dostosowywanie dzialania aparatu .........................................38
Inne tryby fotografowania .........39
Regulowanie jasnosci/kolorów
(Sterowanie z podgladem na zywo).......................................40
Szczególne scenerie ....................40
Stosowanie efektów specjalnych ..................................42
Tryby specjalne do innych celów ............................................45
Tryb P ..........................................47
Fotografowanie w trybie Program
AE (Tryb [P]) ................................48
Jasnosc obrazu (Ekspozycja) ......48
Korygowanie balansu bieli ...........51
Zasieg fotografowania i ustawianie ostrosci .....................52
Lampa blyskowa ..........................56
Korzystanie z trybu Eco ...............57
Inne ustawienia ............................586
Przed uzyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje o aparacie
Tryb automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb wyswietlania
Menu ustawien
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Podstawy obslugi aparatu
4 Fotografowaniez z Korzystanie z ustawien dobieranych przez aparat (Tryb automatyczny) ... 26
Udane fotografowanie osób
I P
Portrety
(= 40)
Na sniegu
(= 41)
Dopasowanie do okreslonych sceneriit
Slabe oswietlenie
(= 40)
Fajerwerki
(= 41)
Stosowanie efektów specjalnych
Zywe kolory
(= 42)
Efekt plakatu
(= 42)
Efekt rybiego oka
(= 42)
Efekt miniatury
(= 43)
Efekt aparatu zabawki
(= 44)
Monochromatyczny
(= 44)z z Regulowanie ustawien obrazu (Sterowanie z podgladem na zywo) .... 40z z Ustawianie ostrosci na twarzach .............................................. 26, 40, 53z z Bez uzycia lampy blyskowej (Lampa blyskowa wylaczona) .......... 33, 57z z Znajdowanie sie na wlasnych zdjeciach (Samowyzwalacz) .......... 32, 45z z Dodawanie stempla daty ...................................................................... 34
1 W yswietlaniez z Wyswietlanie zdjec (Tryb wyswietlania) ............................................... 62z z Automatyczne wyswietlanie (Pokaz przezroczy) ................................. 65z z Na ekranie telewizora .......................................................................... 84z z Na ekranie komputera .......................................................................... 86z z Szybkie przegladanie zdjec ................................................................. 63z z Usuwanie obrazów ............................................................................... 68
E Nagrywanie i wyswietlanie flmówz z Nagrywanie flmów ............................................................................... 26z z Wyswietlanie flmów (Tryb wyswietlania) ............................................. 62
c Drukujz z Drukowanie zdjec ................................................................................. 89
Zapisywaniez z Zapisywanie zdjec na dysku komputera .............................................. 877
Przed uzyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje o aparacie
Tryb automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb wyswietlania
Menu ustawien
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Srodki ostroznosci
• Przed rozpoczeciem korzystania z produktu nalezy zapoznac sie z ponizszymi uwagami dotyczacymi srodków ostroznosci. Z produktu nalezy zawsze korzystac zgodnie z zaleceniami.
• Podane tu srodki ostroznosci maja zapobiec ewentualnym obrazeniom ciala uzytkownika aparatu i innych osób oraz uszkodzeniom sprzetu.
• Nalezy równiez zapoznac sie z instrukcjami dolaczonymi do uzytkowanych akcesoriów sprzedawanych oddzielnie.

Ostrzezenie
Ostrzezenia wskazuja mozliwosc spowodowania powaznych obrazen lub smierci.
• Nie nalezy wyzwalac lampy blyskowej w poblizu oczu.
Silne swiatlo lampy blyskowej moze spowodowac uszkodzenie wzroku.
Szczególnie w obecnosci malych dzieci podczas korzystania z lampy blyskowej nalezy zachowac odleglosc przynajmniej 1 metra.
• Sprzet fotografczny nalezy przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.moze zostac zacisniety na szyi dziecka, powodujac uduszenie.
Jesli produkt jest wyposazony w kabel zasilania, jego przypadkowe zacisniecie na szyi dziecka moze doprowadzic do uduszenia.
• Nalezy korzystac wylacznie z zalecanych zródel zasilania.
• Nie nalezy demontowac, modyfkowac ani podgrzewac produktu.
• Produkt nalezy chronic przed upadkiem i silnymi wstrzasami.
• Nie nalezy dotykac wnetrza produktu, jesli ulegl on uszkodzeniu, np. w wyniku upuszczenia.
• Jesli z produktu wydobywa sie dym lub nietypowy zapach albo jesli dziala on nieprawidlowo, nalezy natychmiast zaprzestac jego uzytkowania.
• Do czyszczenia produktu nie nalezy stosowac zadnych rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcienczalniki.
• Nalezy chronic produkt przed kontaktem z cieczami oraz zapobiegac przedostawaniu sie cieczy lub cial obcych do jego wnetrza.
Mogloby to spowodowac pozar lub porazenie pradem.
Jesli produkt ulegnie zamoczeniu albo do jego wnetrza przedostanie sie ciecz lub jakies obce cialo, nalezy niezwlocznie wyjac z niego baterie/baterie lub odlaczyc go od zasilania.
• Jesli aparat jest wyposazony w wizjer , nie nalezy patrzec przez niego bezposrednio w strone silnych zródel swiatla (np. slonca w bezchmurny dzien lub intensywnych zródel sztucznego oswietlenia).
Mogloby to spowodowac uszkodzenie wzroku.
• Jesli produkt jest podlaczony do zasilania, nie nalezy dotykac go podczas wyladowan atmosferycznych.
Mogloby to spowodowac pozar lub porazenie pradem. W takich okolicznosciach nalezy niezwlocznie przerwac korzystanie z produktu i oddalic sie od niego.
• Nalezy korzystac wylacznie z zalecanych baterii.
• Nie nalezy umieszczac baterii w poblizu otwartego ognia.
Mogloby to spowodowac wybuch lub rozszczelnienie baterii, a w konsekwencji wywolac porazenie pradem, pozar lub obrazenia ciala. W przypadku zetkniecia sie elektrolitu z rozszczelnionej baterii z oczami, ustami, skóra badz odzieza nalezy niezwlocznie przeplukac je woda.8
Przed uzyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje o aparacie
Tryb automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb wyswietlania
Menu ustawien
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
• Jesli produkt jest wyposazony w ladowarke, nalezy pamietac o ponizszych srodkach ostroznosci.
- T rzeba regularnie odlaczac kabel zasilania. Ponadto nalezy za pomoca suchej sciereczki wycierac kurz i zabrudzenia, które moga gromadzic sie na wtyczce oraz na zewnetrznej czesci gniazda sieci elektrycznej i obok niego.
- Nie nalezy wkladac ani wyjmowac wtyczki mokrymi rekoma.
- Nie nalezy korzystac z urzadzen w sposób powodujacy przeciazenie gniazdka sieci elektrycznej lub przewodów . Nie nalezy korzystac z kabla zasilania w przypadku uszkodzenia jego wtyczki lub gdy zostala ona niewlasciwie podlaczona do gniazdka sieci elektrycznej.
- Nie nalezy dopuszczac do zetkniecia sie kurzu ani metalowych przedmiotów (np. szpilek czy kluczy) ze stykami lub wtyczka.
- Jesli produkt jest wyposazony w kabel zasilania, nie nalezy go skracac, modyfkowac, doprowadzac do jego uszkodzenia ani ustawiac na nim ciezkich przedmiotów .
Mogloby to spowodowac pozar lub porazenie pradem.
• Nalezy wylaczac aparat w miejscach, w których jego uzycie jest zabronione.
Fale elektromagnetyczne emitowane przez aparat moga zaklócac dzialanie przyrzadów elektronicznych i innych urzadzen. Nalezy zachowywac odpowiednia ostroznosc przy uzytkowaniu produktu w miejscach, w których korzystanie z urzadzen elektronicznych podlega ograniczeniom, takich jak poklady samolotów i placówki medyczne.

Przestroga Wskazuje mozliwosc spowodowania obrazen.
• Noszac produkt na pasku, nalezy chronic go przed upuszczeniem, silnymi uderzeniami i wstrzasami oraz przed zetknieciem z innymi przedmiotami.
• Nalezy uwazac, aby nie uderzac ani zbyt mocno nie naciskac obiektywu.
Mogloby to spowodowac obrazenia ciala lub uszkodzenie aparatu.
• Nalezy uwazac, aby nie narazic ekranu na silne uderzenia.
Pekniecie ekranu mogloby spowodowac poranienie jego potluczonymi fragmentami.
• Nalezy uwazac, aby podczas korzystania z lampy blyskowej nie zaslaniac jej palcami ani odzieza.
Mogloby to spowodowac poparzenia lub uszkodzenie lampy blyskowej.
• Nalezy unikac uzytkowania, umieszczania lub przechowywania produktu w nastepujacych miejscach:- Miejsca narazone na bezposrednie naslonecznienie
- Miejsca, w których temperatura przekracza +40°C
- Miejsca zakurzone lub o duzej wilgotnosci
W opisanych wyzej warunkach moze dojsc do wycieku elektrolitu z baterii, ich przegrzania lub wybuchu, a w efekcie do porazenia pradem, pozaru, poparzen lub innych uszkodzen ciala.
Przegrzanie i uszkodzenie moze doprowadzic do porazenia pradem, pozaru, poparzen lub innych uszkodzen ciala.
• Dlugotrwale ogladanie efektów przejsc w pokazach slajdów moze spowodowac pogorszenie samopoczucia.
• Przy korzystaniu z opcjonalnych obiektywów , fltrów obiektywu lub adapterów fltrów nalezy je starannie mocowac.
Jesli akcesorium do obiektywu poluzuje sie i odpadnie, moze peknac, a odlamki moga spowodowac poranienie.9
Przed uzyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje o aparacie
Tryb automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb wyswietlania
Menu ustawien
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
• W przypadku produktów , które automatycznie podnosza i opuszczaja lampe blyskowa, nalezy uwazac, aby nie przytrzasnac sobie palców opuszczajaca sie lampa blyskowa.
Mogloby to spowodowac skaleczenie.
Przestroga Wskazuje mozliwosc spowodowania uszkodzen sprzetu.
• Nie nalezy kierowac aparatu w strone silnych zródel swiatla (np. slonca w bezchmurny dzien lub intensywnych zródel sztucznego oswietlenia).
Mogloby to spowodowac uszkodzenie matrycy lub innych podzespolów wewnetrznych.
• Podczas korzystania z aparatu na piaszczystej plazy lub przy silnym wietrze nalezy uwazac, aby pyl lub piasek nie przedostaly sie do jego wnetrza.
• W przypadku produktów , które automatycznie podnosza i opuszczaja lampe blyskowa, nie nalezy wciskac lampy blyskowej w celu jej schowania ani podwazac w celu otwarcia.
Mogloby to spowodowac usterke produktu.
• Kurz, brud lub inne ciala obce nalezy usuwac z lampy blyskowej za pomoca tkaniny lub bawelnianej szmatki.
Cieplo wydzielane przez lampe blyskowa mogloby spowodowac spalenie cial obcych lub wadliwe dzialanie produktu.
• Gdy produkt nie jest uzywany , nalezy wyjac z niego baterie/baterie i schowac w bezpiecznym miejscu.
Jakiekolwiek rozszczelnienie baterii mogloby spowodowac uszkodzenie produktu.
• Przed wyrzuceniem baterii nalezy zaslonic styki tasma lub innym izolatorem.
Kontakt z innymi elementami metalowymi móglby spowodowac pozar lub wybuch.
• Ladowarke nalezy odlaczac od produktu, jesli nie jest aktualnie uzywana. Podczas korzystania z ladowarki nie nalezy przykrywac jej tkanina ani umieszczac na niej innych przedmiotów .
Pozostawienie podlaczonego urzadzenia na dluzszy czas moze spowodowac jego przegrzanie i znieksztalcenie, a w rezultacie spowodowac pozar.
• Baterii przeznaczonych do produktu nie nalezy pozostawiac w poblizu zwierzat.
Pogryzienie przez nie baterii mogloby spowodowac wyciek elektrolitu albo przegrzanie lub wybuch, a w efekcie uszkodzenie produktu lub pozar.
• Jesli produkt jest wyposazony w kilka baterii, nie nalezy ladowac jednoczesnie baterii róznego typu ani tez stosowac starszych baterii razem z nowszymi. Baterii nie wolno wkladac w sposób powodujacy zamiane biegunów + i –.
Mogloby to spowodowac usterke produktu.
• Nie nalezy siadac z aparatem umieszczonym w kieszeni spodni.
Mogloby to spowodowac uszkodzenie lub usterke ekranu.
• W przypadku wkladania aparatu do torby nalezy sie upewnic, ze ekran nie jest narazony na kontakt z twardymi przedmiotami. Nalezy tez zamknac ekran (aby przylegal do korpusu aparatu), o ile tylko umozliwia to jego konstrukcja.
• Nie nalezy mocowac do produktu zadnych twardych przedmiotów .
Mogloby to spowodowac uszkodzenie lub usterke ekranu.10
Przed uzyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje o aparacie
Tryb automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb wyswietlania
Menu ustawien
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Przewodnik podstawowy
Podstawowe informacje oraz instrukcje, od wstepnego przygotowania przez wykonywanie zdjec i nagrywanie flmów do wyswietlania zdjec i odtwarzania flmów.
Poczatkowe przygotowania ............................11
Mocowanie paska ................................................. 11
Trzymanie aparatu ................................................ 11
Ladowanie baterii .................................................. 11
Wkladanie baterii i karty pamieci ...........................12
Ustawianie daty i godziny ......................................13
Jezyk wyswietlacza ...............................................15
Wypróbowanie aparatu ....................................15
Fotografowanie (Tryb Smart Auto) ........................15
Wyswietlanie .........................................................17
Otwieranie menu Pomoc .......................................1811
Przed uzyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje o aparacie
Tryb automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb wyswietlania
Menu ustawien
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Poczatkowe przygotowania
Przygotuj aparat do fotografowania w opisany ponizej sposób.
Mocowanie paskaz z Przelóz koniec paska przez specjalny otwór ( ), a nastepnie przeciagnij drugi koniec paska przez petle znajdujaca sie na jego przeciwleglym koncu ( ).
Trzymanie aparatuz z Zalóz pasek na nadgarstek.z z Podczas fotografowania trzymaj rece blisko ciala i chwyc mocno aparat, aby zapobiegac jego przemieszczaniu sie.
Nie opieraj palców na lampie blyskowej.
Ladowanie baterii
Przed uzyciem aparatu nalezy naladowac baterie za pomoca dostarczonej w zestawie ladowarki. Nalezy pamietac o jej poczatkowym naladowaniu, poniewaz aparat jest sprzedawany z nienaladowana bateria.
1 Wlóz baterie.z z Po dopasowaniu oznaczenia ? na baterii i ladowarce wlóz baterie, wsuwajac ja do wewnatrz ( ) i do dolu ( ).
2 Naladuj baterie.z z CB-2LF: wysun wtyczke ( ) i podlacz ladowarke do gniazdka sieci elektrycznej ( ).z z CB-2LFE: podlacz kabel zasilania do ladowarki, a nastepnie podlacz wtyczke na drugim koncu kabla do gniazdka sieci elektrycznej.z z Lampka ladowania bedzie swiecic na pomaranczowo i rozpocznie sie ladowanie.z z Po zakonczeniu ladowania lampka zmieni kolor na zielony.
3 Wyjmij baterie.z z Po odlaczeniu ladowarki wyjmij baterie, wsuwajac ja do srodka ( ) i unoszac do góry ( ).
CB-2LF
CB-2LFE12
Przed uzyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje o aparacie
Tryb automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb wyswietlania
Menu ustawien
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
• Baterii nie nalezy ladowac dluzej niz 24 godziny, poniewaz grozi to jej uszkodzeniem lub pogorszeniem sprawnosci.
• W przypadku ladowarek korzystajacych z kabla zasilania nie nalezy przyczepiac ladowarki ani kabla do innych przedmiotów. Mogloby to spowodowac nieprawidlowe dzialanie lub uszkodzenie urzadzenia.
• Szczególowe informacje na temat czasu ladowania oraz liczby zdjec i dlugosci flmów, jakie mozna zarejestrowac przy w pelni naladowanej baterii, znajduja sie w podrozdziale „Liczba zdjec/czas nagrywania, czas wyswietlania” (= 11 2).
• Naladowane baterie stopniowo sie rozladowuja, nawet gdy nie sa uzytkowane.
Baterie nalezy ladowac w dniu, w którym bedzie uzytkowana (lub dzien wczesniej).
• Ladowarka moze byc uzytkowana w regionach, gdzie stosowane jest zasilanie pradem zmiennym o napieciu 100–240 V (50/60 Hz). W przypadku gniazdek sieci elektrycznej o róznych ksztaltach nalezy uzywac dostepnego w sprzedazy adaptera wtyczki. Nie wolno nigdy korzystac z podróznego transformatora elektrycznego, gdyz moze on uszkodzic baterie.
Wkladanie baterii i karty pamieci
Wlóz do aparatu dostarczona w zestawie baterie i karte pamieci
(sprzedawana oddzielnie).
Nalezy pamietac, ze przed uzyciem nowej karty pamieci (lub karty pamieci sformatowanej w innym urzadzeniu) trzeba ja sformatowac za pomoca tego aparatu (= 7 6 ).
1 Otwórz pokrywe.z z Przesun pokrywe ( ) i otwórz ja ( ).
2 Wlóz baterie.z z Naciskajac przelacznik blokowania baterii w kierunku wskazywanym przez strzalke, wlóz baterie zgodnie z ilustracja i docisnij ja, az zatrzasnie sie w polozeniu blokady.
Styki Przelacznik blokowania baterii13
Przed uzyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje o aparacie
Tryb automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb wyswietlania
Menu ustawien
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
3 Sprawdz polozenie umieszczonego na karcie pamieci przelacznika ochrony przed zapisem i wlóz ja.z z Nie mozna zapisywac danych na kartach pamieci z przelacznikiem ochrony przed zapisem ustawionym w polozeniu blokady
(dolnym). Przesun przelacznik w polozenie odblokowania.z z Wkladaj karte pamieci ustawiona zgodnie z ilustracja, az zatrzasnie sie w polozeniu blokady.z z Przy wkladaniu karty pamieci nalezy upewnic sie, ze jest odpowiednio ustawiona. Wlozenie karty pamieci w niewlasciwym kierunku moze spowodowac uszkodzenie aparatu.
4 Zamknij pokrywe.z z Opusc pokrywe ( ) i dociskaj ja podczas przesuwania, az zatrzasnie sie w polozeniu blokady ( ).z z Jesli nie mozna domknac pokrywy, upewnij sie, ze bateria zostala wlozona w punkcie
2 wlasciwa strona.
• Wskazówki dotyczace liczby zdjec lub godzin nagrania mieszczacych sie na pojedynczej karcie pamieci mozna znalezc w podrozdziale „Liczba zdjec na karcie pamieci” (= 11 3).
Wyjmowanie baterii i karty pamieci
Wyjmij baterie.z z Otwórz pokrywe i nacisnij przelacznik blokowania baterii w kierunku wskazanym strzalka.z z Bateria sie wysunie.
Etykieta
Wyjmij karte pamieci.z z Dociskaj karte pamieci, az uslyszysz charakterystyczne klikniecie, a nastepnie ja zwolnij.z z Karta pamieci sie wysunie.
Ustawianie daty i godziny
Jesli po wlaczeniu aparatu wyswietlany jest ekran [Data/godz], ustaw biezaca date i godzine w podany nizej sposób. Informacje wprowadzone w ten sposób sa zapisywane we wlasciwosciach wykonywanych zdjec i wykorzystywane do sortowania zdjec wedlug daty wykonania lub do druku zdjec z widoczna data.
Do zdjec mozna takze dodawac stempel daty (= 3 4 ).
1 Wlacz aparat.z z Nacisnij przycisk ON/OFF.z z Pojawi sie ekran [Data/godz].
2 Ustaw date i godzine.z z Wybierz jedna z opcji za pomoca przycisków .z z Ustaw date i godzine za pomoca przycisków
.z z Na koniec nacisnij przycisk .14
Przed uzyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje o aparacie
Tryb automatyczny
Inne tryby fotografowania
Tryb P
Tryb wyswietlania
Menu ustawien
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
3 Ustaw macierzysta strefe czasowa.z z Wybierz macierzysta strefe czasowa za pomoca przycisków .
4 Zakoncz proces konfguracji.z z Aby zatwierdzic ustawienie, nacisnij przycisk . Spowoduje to znikniecie ekranu ustawien.z z Aby wylaczyc aparat, nacisnij przycisk
ON/OFF.
• Dopóki nie ustawisz daty, godziny i macierzystej strefy czasowej, ekran [Data/godz] bedzie wyswietlany po kazdym wlaczeniu aparatu. Wprowadz prawidlowe ustawienia.
• Aby ustawic czas letni (1 godzine do przodu), w punkcie 2 wybierz opcje [ ], a nastepnie za pomoca przycisków
wybierz ustawienie [ ].
Zmiana daty i godziny
Ustawienia daty i godziny mozna wyregulowac w sposób przedstawiony ponizej.
1 Przejdz do menu aparatu.z z Nacisnij przycisk .
2 Wybierz opcje [Data/godz].z z Za pomoca dzwigni powiekszenia wybierz karte [3].z z Za pomoca przycisków
wybierz opcje [Data/godz], a nastepnie nacisnij przycisk .
3 Zmien date i godzine.z z Wprowadz ustawienia, wykonujac czynnosci podane w punkcie 2 w podrozdziale „Ustawianie daty i godziny”
(= 13).z z Aby zamknac menu, nacisnij przycisk
.
• Ustawienia daty i godziny sa przechowywane przez okolo 3 tygodnie po wyjeciu baterii, poniewaz aparat jest wyposazony w baterie pamieci daty i godziny (baterie podtrzymujaca).
• Bateria pamieci daty i godziny moze zostac naladowana w ciagu okolo
4 godzin po wlozeniu naladowanej baterii lub podlaczeniu aparatu do zestawu zasilajacego AC Adapter Kit (sprzedawanego oddzielnie, = 82), nawet gdy aparat jest wylaczony.
• Jesli bateria pamieci daty i godziny ulegnie wyczerpaniu, po wlaczeniu aparatu pojawi sie ekran [Data/godz]. Ustaw prawidlowa date i godzine w sposób podany w podrozdziale „Ustawianie daty i godziny” (= 13).15
Przed uzyciem
Przewodni

TXT / PDF

Available 27 files for IXUS 150 View all >
HelpDrivers Since March 2000