Canon IXUS 150 Download Manual

1
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Användarhandbok för kameran
SVENSKA
© CANON INC. 2014 CEL-SV2PA250
• Klicka på knapparna nere till höger om du vill gå till andra sidor.: Nästa sida: Föregående sida: Sidan innan du klickade på en länk
• Om du vill hoppa till början av ett kapitel klickar du på kapitelrubriken till höger.
Från kapitelrubriksidorna kan du gå vidare till olika
ämnen genom att klicka på deras respektive rubriker.
• Var noga med att läsa handboken, och särskilt avsnittet
”Säkerhetsföreskrifter” (= 7), innan du använder kameran.
• Den här handboken beskriver hur du använder kameran på rätt sätt.
• Förvara handboken på en säker plats för framtida användning.2
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Handbok för avancerad användning
Förpackningens innehåll
Kontrollera att följande artiklar fnns med i förpackningen.
Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas.
Kamera Batteri
NB-11LH/NB-11L
Batteriladdare
CB-2LF/CB-2LFE
Handlovsrem Starthandbok Häfte om Canons garantisystem
• Inget minneskort medföljer (= 2).
Kompatibla minneskort
Följande typer av minneskort (säljs separat) kan användas, oavsett kapacitet.
• SD-minneskort*
• SDHC-minneskort*
• SDXC-minneskort*
• Eye-Fi-kort
* Kort som uppfyller SD-standarderna. Vi kan dock inte garantera att kameran kan användas med samtliga minneskort på marknaden.
Om Eye-Fi-kort
Det är inte säkert att den här produkten stöder Eye-Fi-kortfunktioner
(inklusive trådlös överföring). Om det skulle uppstå något problem med ett Eye-Fi-kort, kontakta korttillverkaren.
I många länder och regioner måste du dessutom ha ett godkännande för att använda Eye-Fi-kort. Utan godkännande är användning av kortet inte tillåten. Om det är oklart om kortet får användas i regionen kontaktar du korttillverkaren.3
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Handbok för avancerad användning
Allmän och juridisk information
• Börja med att ta några provbilder och granska dem för att kontrollera att bilderna sparas korrekt. Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan sparas på ett sätt som är maskinläsbart.
• Bilder som tas med den här kameran är avsedda för privat bruk. Du bör inte ta bilder eller spela in flmer som kan bryta mot lagar om upphovsrätt.
Observera att i vissa fall kan fotografering av innehåll från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom bryta mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden har tagits för privat bruk.
• Information om garantin för din kamera fnns i garantiinformationen som medföljer kameran. Kontaktinformation till Canons kundtjänst fnns i garantiinformationen.
• Kamerans LCD-skärm tillverkas med mycket hög precision och minst
99,99 % av skärmens pixlar uppfyller tillverkningskraven. I sällsynta fall kan dock vissa pixlar vara defekta och synas som röda eller svarta punkter. Detta innebär inte att kameran är skadad och påverkar inte de bilder som tas med kameran.
• LCD-skärmen kan vara täckt med en tunn plastflm som skydd mot repor vid transport. Ta i så fall bort denna plastflm innan du använder kameran.
• Kameran kan bli varm om du använder den under en längre tid.
Detta innebär inte att kameran har skadats.4
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Handbok för avancerad användning
Delarnas namn och konventioner i den här handboken
Objektiv
Högtalare
Zoomreglage
Fotografering: /

Bildvisning: /

Avtryckare
Lampa
ON/OFF-knapp
Mikrofon
Blixt
Stativgänga
Lucka till minneskort/batteri
Kabelport för strömadapter
Fäste för rem
• Fotograferingslägen samt ikoner och text på skärmen anges inom parentes.
• : Viktig information som du bör läsa
• : Anmärkningar och tips om avancerad kameraanvändning
• =xx: Sidor med relaterad information (i det här exemplet representerar ”xx” ett sidnummer)
• Instruktionerna i den här handboken avser en kamera med standardinställningar.
• För enkelhets skull betecknas samtliga typer av minneskort som stöds av kameran som ”minneskort”.
• Flikarna som visas ovanför rubrikerna anger om den aktuella funktionen kan användas för stillbilder, flmer eller både och.
Stillbilder : Anger att funktionen kan användas vid fotografering eller visning av stillbilder.
Filmer : Anger att funktionen kan användas vid inspelning eller visning av flmer.
LCD-skärm
AV OUT- (audio/video-utgång) och DIGITAL-kontakt
<1-knapp (visning)>
//uppknapp
< >/vänsterknapp
Indikeringslampa
< (hjälpknapp)>
Filmknapp
FUNC./SET-knapp
/högerknapp
/nedknapp
-knapp
• I den här handboken visas kamerans knappar med de ikoner som används på kameran eller ikoner som liknar dem.
• Följande knappar och kontroller på kameran representeras av ikoner.

Uppknappen på baksidan

Högerknappen på baksidan

Vänsterknappen på baksidan


Nedknappen på baksidan
• Följande ikoner används för att indikera funktioner som varierar beroende på kameramodellen:IXUS 155 : Funktioner och föreskrifter som endast gäller IXUS 155 och
IXUS 157
IXUS 150 : Funktioner och föreskrifter som endast gäller IXUS 150
IXUS 145 : Funktioner och föreskrifter som endast gäller IXUS 145 och
IXUS 147
• Bilderna i den här handboken visar IXUS 155.5
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Handbok för avancerad användning
V isningsläge ..............................61
Visa ..............................................62
Bläddra och fltrera bilder .............63
Alternativ för visning av bilder ......65
Skydda bilder ...............................66
Radera bilder ...............................68
Rotera bilder ................................69
Redigera stillbilder .......................70
Inställningsmenyn .....................73
Justera grundläggande kamerafunktioner .........................74
T illbehör .....................................80
Systemöversikt.............................81
Extra tillbehör ...............................82
Använda extra tillbehör ................84
Använda programvaran ...............86
Skriva ut bilder .............................89
Använda ett Eye-Fi-kort ...............96
Bilaga ..........................................98
Felsökning....................................99
Meddelanden som visas på skärmen ................................101
Information som visas på skärmen ................................103
Funktioner och menytabeller .....105
Hanteringsföreskrifter................. 111
Tekniska data ............................. 111
Index ..........................................116
Innehållsförteckning
Förpackningens innehåll ................2
Kompatibla minneskort ..................2
Allmän och juridisk information ......3
Delarnas namn och konventioner i den här handboken ......................4
Innehållsförteckning .......................5
Vanliga kameraåtgärder .................6
Säkerhetsföreskrifter ......................7
Grundläggande handbok.......................... 10
Förberedande åtgärder ................11
Testa kamerans funktioner ...........15
Handbok för avancerad användning ..................... 19
Grundläggande kamerafunktioner ......................19
På/Av ...........................................20
Avtryckare ....................................21
Visning av fotograferingsinformation .............21
Använda FUNC.-menyn ...............22
Använda menyer ..........................23
Indikeringslampans funktioner .....24
Auto-läge ....................................25
Fotografera med automatiska inställningar .............26
Vanliga användbara funktioner ....31
Funktioner för anpassning av bilder .......................................36
Anpassa kamerans funktioner .....38
Övriga fotograferingslägen ......39
Ljushet/färganpassning
(livejustering)................................40
Särskilda motiv.............................40
Använda specialeffekter ...............42
Metoder för speciella motiv ..........45
P-läge ..........................................47
Fotografera med programautomatik ([P]) ................48
Bildens ljushet (Exponering) ........48
Justera vitbalansen ......................51
Fotograferingsavstånd och fokusering .............................52
Blixt ..............................................56
Använda Ekoläge .........................57
Övriga inställningar ......................586
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Handbok för avancerad användning
Vanliga kameraåtgärder
4 Fotograferaz z Fotografera med automatiska inställningar (Auto-läge) ....................... 26
Ta bra bilder av människor
I P
Porträtt
(= 40)
Mot snö
(= 41)
Fotografera speciella motivt
Svagt ljus
(= 40)
Fyrverkeri
(= 41)
Använda specialeffekter
Kraftiga färger
(= 42)
Affscheffekt
(= 42)
Fisheyeeffekt
(= 42)
Miniatyreffekt
(= 43)
Leksakskameraeffekt
(= 44)
Monokrom
(= 44)z z Justera inställningar när du fotograferar (Livejustering) ....................... 40z z Fokus på ansikten .................................................................... 26, 40, 53z z Fotografera utan att använda blixten (avstängd blixt) .................... 33, 57z z Ta bilder där du själv är med (självutlösare) .................................. 32, 45z z Lägga till en datumstämpel .................................................................. 34
1 V isaz z Visa bilder (visningsläge) ..................................................................... 62z z Automatisk visning av bilder (bildspel) ................................................. 65z z Visa bilder på en tv ................ .............................................. ................. 84z z Visa bilder på en dator ......................................................................... 86z z Bläddra igenom bilder snabbt .............................................................. 63z z Radera bilder ....................................................................................... 68
E Spela in/visa flmerz z Spela in flmer ...................................................................................... 26z z Visa flmer (visningsläge) ..................................................................... 62
c Utskriftz z Skriva ut bilder ..................................................................................... 89
Sparaz z Spara bilder på en dator ...................................................................... 877
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Handbok för avancerad användning
Säkerhetsföreskrifter
• Innan du använder produkten bör du ha läst igenom nedanstående säkerhetsföreskrifter. Använd alltid produkten på rätt sätt.
• Säkerhetsföreskrifterna innehåller information om hur du undviker att skada dig själv, andra personer eller utrustningen.
• Läs även handböckerna som följer med eventuella separat inköpta tillbehör som du använder.
Varning! Visas vid risk för allvarlig skada eller död.
• Utlös inte blixten nära ögon.
Det intensiva blixtljuset kan skada synen. Tänk särskilt på att inte stå närmare än en meter från barn när du använder blixt.
• Placera utrustningen utom räckhåll för barn.
Om en kamerarem hamnar runt halsen på ett barn kan den orsaka kvävning.
En strömkabel som av misstag hamnar runt ett barns hals kan orsaka kvävning.
• Använd endast rekommenderade strömkällor .
• Du bör inte öppna, ändra eller hetta upp produkten.
• Undvik att tappa produkten och utsätt den inte för hårda stötar .
• Rör inte produktens inre delar om du har tappat den eller om den har skadats på annat sätt.
• Sluta omedelbart använda produkten om det kommer rök eller konstig lukt från den, eller om den på annat sätt fungerar onormalt.
• Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner när du rengör produkten.
• Undvik kontakt med vätskor . Låt inte vätskor eller främmande objekt komma in i kameran.
Det kan orsaka elektrisk stöt eller eldsvåda.
Om produkten blir blöt eller om vätskor eller främmande objekt kommer in i produkten ska du omedelbart ta ur batteriet/batterierna och/eller koppla bort strömförsörjningen.
• T itta inte i sökaren (om modellen har en sådan) när kameran är riktad mot starka ljuskällor , till exempel mot solen en molnfri dag eller mot en stark artifciell ljuskälla.
Det kan skada synen.
• Rör inte en nätansluten produkt under ett åskväder .
Det kan orsaka elektrisk stöt eller eldsvåda. Sluta omedelbart använda produkten och håll dig på ett säkert avstånd från den.
• Använd endast det batteri/de batterier som rekommenderas.
• Placera inte batteriet/batterierna nära eller i en öppen låga.
Batteriet/batterierna kan explodera eller börja läcka, vilket kan orsaka elektrisk stötar, personskador eller eldsvåda. Om innehållet från ett läckande batteri kommer i kontakt med ögon, mun, hud eller kläder ska kontaktområdet omedelbart sköljas med vatten.
• Om en batteriladdare används tillsammans med produkten ska du tänka på nedanstående av säkerhetsskäl.
- Dra då och då ut nätkabeln ur eluttaget och använd en torr trasa för att torka bort eventuellt damm och smuts som har samlats på stickkontakten, utsidan av eluttaget och det omgivande området.
- Hantera inte nätkabeln med blöta händer .
- Använd inte utrustningen på ett sätt som överskrider den nominella kapaciteten på eluttaget eller de tillhörande kablarna. Använd inte strömkabeln om stickkontakten är skadad eller inte helt isatt i eluttaget.
- Låt inte damm eller metallföremål (till exempel nålar och nycklar) komma i kontakt med kontakterna eller stickkontakten.
- Om din produkt levereras med en nätkabel ska du inte skära i eller modifera kabeln. Du bör inte heller placera tunga objekt på nätkabeln.
Det kan orsaka elektrisk stöt eller eldsvåda.
• Stäng av kameran när du befnner dig på platser där du inte får fotografera.
Kameran avger elektromagnetisk strålning som kan störa elektroniska instrument och annan apparatur. Använd produkten med försiktighet på platser där elektronik endast får användas i begränsad omfattning, till exempel i fygplan och inom sjukvården.8
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Handbok för avancerad användning
Akta! Visas vid risk för personskada.
• V ar försiktig så att produkten inte slår i något, utsätts för slag och stötar eller fastnar i andra objekt när du bär den i remmen.
• V ar försiktig så att du inte stöter till eller trycker hårt på objektivet.
Detta kan leda till personskador eller skador på kameran.
• Utsätt inte skärmen för stötar .
Om skärmen går sönder kan skärvorna orsaka personskador.
• När du använder blixten ska du se till att den inte skyms av dina fngrar eller kläder .
Det kan leda till brännskador eller skador på blixten.
• Undvik att använda, placera eller förvara produkten på följande platser:- Platser med direkt solljus.
- Platser med temperaturer över 40 °C.
- Platser som är fuktiga eller dammiga.
Det kan göra att batteriet/batterierna börjar läcka, överhettas eller exploderar, vilket kan ge upphov till elektriska stötar, brand, brännskador eller andra personskador.
Överhettning och skador kan ge upphov till elektriska stötar, brand, brännskador eller andra personskador.
• De övergångseffekter som används vid visning av bildspel på kamerans skärm kan orsaka obehag om du tittar på bildspel under långa stunder .
• När du använder tillbehör i form av objektiv , objektivflter och flteradaptrar ser du till att tillbehören sitter fast ordentligt.
Om ett objektivtillbehör lossnar och faller i marken kan det gå sönder och glasskärvorna kan orsaka skärsår.
• På produkter där blixten fälls upp och ned automatiskt bör du se till att fngrarna inte är i vägen när blixten fälls ned för att du inte ska klämma dig.
Du kan skada dig.
Akta! Visas vid risk för skador på egendom.
• Rikta inte kameran mot starka ljuskällor , till exempel mot solen en molnfri dag eller mot en stark artifciell ljuskälla.
Det kan skada kamerans bildsensor eller andra inre delar i kameran.
• V ar försiktig så att du inte får in damm eller sand i kameran om du använder den på stranden eller på en blåsig plats.
• På produkter där blixten fälls upp och ned automatiskt ska du inte själv försöka trycka ned blixten eller bända upp den.
Det kan orsaka funktionsfel.
• Om smuts eller andra partiklar har fastnat på blixten bör du torka av den med hjälp av en bomullstops eller en mjuk trasa.
Den värme som avges från blixten kan annars orsaka att sådana partiklar avger rök eller att fel uppstår på produkten.
• T a ut och förvara batteriet/batterierna på annan plats när du inte använder produkten.
Innehållet från ett läckande batteri kan orsaka skador på produkten.
• Täck över kontakterna med tejp eller annan isolering innan du slänger batteriet/batterierna.
Kontakt med andra metallföremål kan leda till brand eller explosioner.
• Koppla ur produktens batteriladdare när den inte används. Täck inte
över laddaren med tyg eller andra objekt när den används.
Om du lämnar enheten i eluttaget en längre tid kan den överhettas och ta skada, vilket kan leda till eldsvåda.
• Placera inte några batterier inom räckhåll för djur .
Om ett djur biter i batteriet kan detta ge upphov till läckage, överhettning eller explosion, vilket kan orsaka brand eller skador på produkten.9
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Handbok för avancerad användning
• Om fera batterier används i produkten ska du inte använda batterier med olika laddningsnivåer eller blanda gamla och nya batterier .
Sätt inte i batterierna med plus- och minuspolerna vända åt fel håll.
Det kan orsaka funktionsfel.
• Sätt dig inte ned om kameran ligger i bakfckan.
Du kan skada skärmen eller orsaka funktionsfel.
• Om du lägger kameran i en väska ska du kontrollera att hårda föremål inte kan komma i kontakt med skärmen. Stäng också skärmen (så att den är vänd mot kamerahuset) om kameran har en skärm som går att stänga.
• Fäst inte några hårda föremål i produkten.
Du kan skada skärmen eller orsaka funktionsfel.10
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Handbok för avancerad användning
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Handbok för avancerad användning
Grundläggande handbok
Grundläggande information och instruktioner, från inledande förberedelser till fotografering och visning
Förberedande åtgärder .... ............ ....................11
Fastsättning av kameraremmen ............................ 11
Hålla kameran ....................................................... 11
Ladda batteriet ...................................................... 11
Sätta i batteriet och minneskortet ..........................12
Ställa in datum och tid ...........................................13
Visningsspråk ........................................................15
T esta kamerans funktioner .... ............ ..............15
Fotografera (Smart Auto) ......................................15
Visa .......................................................................17
Öppna hjälpmenyn ................................................1811
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Handbok för avancerad användning
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Handbok för avancerad användning
Förberedande åtgärder
Förbered kameran för användning.
Fastsättning av kameraremmenz z För remmens ände genom hålet på kameran ( ) och dra sedan den andra
änden genom öglan ( ).
Hålla kameranz z Placera remmen runt handleden.z z Håll armarna mot kroppen och håll kameran i ett fast grepp när du fotograferar. Kontrollera att inga fngrar blockerar blixten.
Ladda batteriet
Ladda batteriet med den medföljande laddaren innan du använder kameran. Glöm inte att ladda batteriet när det är nytt eftersom det inte
är laddat vid inköpstillfället.
1 Sätt i batteriet.z z Rikta in ?-märkena på batteriet och laddaren mot varandra. Sätt sedan i batteriet genom att trycka det inåt ( ) och nedåt ( ).
2 Ladda batteriet.z z CB-2LF: Vrid ut stickproppen ( ) och anslut laddaren till ett eluttag ( ).z z CB-2LFE: Anslut nätkabeln till laddaren och anslut sedan nätkabelns stickpropp till ett eluttag.z z Laddningslampan lyser orange och laddningen startar.z z Lampan växlar färg till grönt när batteriet
är fulladdat.
3 T a ur batteriet.z z Koppla ur batteriladdaren ur eluttaget och ta sedan ur batteriet genom att trycka det inåt ( ) och uppåt ( ).
CB-2LF
CB-2LFE12
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Handbok för avancerad användning
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Handbok för avancerad användning
• Du kan skydda batteriet och hålla det i bästa möjliga kondition genom att inte ladda det längre än 24 timmar åt gången.
• För batteriladdare som använder nätkabel: Anslut inte laddaren eller kabeln till andra föremål. Det kan leda till att produkten inte fungerar som den ska eller skadas.
• Mer information om laddningstid samt antal bilder och inspelningstid med ett fulladdat batteri fnns i ”Antal bilder/inspelningstid, visningstid” (= 11 2).
• Laddade batterier laddar ur sig själva efter en tid även om de inte används.
Ladda batteriet samma dag (eller dagen innan) det ska användas
• Laddaren kan användas i områden med 100–240 V växelspänning (50/60 Hz).
Om kontakten inte passar i uttaget använder du en adapter (fnns i fackhandeln).
Använd aldrig transformatorer för resebruk eftersom de kan skada batteriet.
Sätta i batteriet och minneskortet
Sätt i det medföljande batteriet och ett minneskort (säljs separat).
Innan du använder ett nytt minneskort (eller ett minneskort som har formaterats i en annan enhet) måste du formatera kortet i den här kameran (= 76).
1 Öppna luckan.z z Skjut luckan utåt ( ) och öppna den ( ).
2 Sätt i batteriet.z z Skjut batterilåset i pilens riktning och sätt i batteriet enligt bilden. Tryck sedan batteriet inåt tills det låses fast med ett klick.
Kontakter Batterilås13
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Handbok för avancerad användning
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Handbok för avancerad användning
3 Kontrollera minneskortets skrivskyddsfik och sätt i minneskortet.z z Om minneskortet är utrustat med en skrivskyddsfik och fiken är i låst läge kan du inte ta några bilder.
Skjut skrivskyddsfiken till upplåst läge.z z Sätt i minneskortet enligt bilden och tryck det inåt tills det låses fast med ett klick.z z Kontrollera alltid att minneskortet är åt rätt håll när du sätter i det i kameran.
Om du sätter i ett minneskort åt fel håll kan du skada kameran.
4 Stäng luckan.z z Stäng luckan ( ) och tryck den nedåt samtidigt som du skjuter den inåt tills den låses fast med ett klick ( ).z z Om du inte kan stänga luckan kontrollerar du att du har satt i batteriet åt rätt håll enligt anvisningarna i steg 2 ovan.
• En uppskattning av hur många bilder eller hur många timmar med flmer som kan lagras på ett minneskort fnns i ”Antal bilder per minneskort” (= 11 3).
T a ur batteriet och minneskortet
T a ur batteriet.z z Öppna luckan och skjut batterilåset i pilens riktning.z z Batteriet kommer att fjädra upp.
Etikett
T a ur minneskortet.z z Tryck in minneskortet tills du hör ett klickljud och släpp det försiktigt.z z Minneskortet kommer att fjädra upp.
Ställa in datum och tid
Ställ in rätt datum och klockslag på följande sätt om skärmen [Datum/tid] visas när du slår på kameran. Information som anges på detta sätt registreras i bildegenskaperna när du fotograferar, och informationen används när du hanterar bilder efter fotograferingsdatum eller skriver ut bilder som visar datumet.
Du kan även lägga till en datumstämpel på foton om du vill (= 34).
1 Slå på kameran.z z Tryck på ON/OFF-knappen.z z Skärmen [Datum/tid] visas.
2 Ställ in datu m och tid.z z Välj ett alternativ med hjälp av -knapparna.z z Ställ in datum och tid med hjälp av
-knapparna.z z Tryck på -knappen när du är klar.14
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Handbok för avancerad användning
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Handbok för avancerad användning
3 Ställ in hem tidszonen.z z Ange din hemtidszon med hjälp av
-knapparna.
4 Slutför instä llningarna.z z Slutför inställningen genom att trycka på -knappen. Inställningsskärmen visas inte längre.z z Om du trycker på ON/OFF-knappen stängs kameran av.
• Om du inte har ställt in datum, tid och hemtidszon kommer skärmen
[Datum/tid] att visas varje gång du slår på kameran. Ange den begärda informationen.
• Du kan ställa in klockan till sommartid (1 timme framåt) genom att välja [ ] i steg 2 och sedan välja [ ] med hjälp av
-knapparna.
Ändra datum och tid
Ställ in datum och tid enligt beskrivningen nedan.
1 Öppna kamerans meny .z z Tryck på -knappen.
2 Välj [Datum/tid].z z Välj fiken [3] med hjälp av zoomreglaget.z z Välj [Datum/tid] med hjälp av

-knapparna och tryck sedan på -knappen.
3 Ändra datum och tid.z z Följ steg 2 i Ställa in datum och tid (= 13) när du ska justera inställningarna.z z Tryck på -knappen för att stänga menyn.
• Kameran har ett inbyggt klockbatteri (reservbatteri) som behåller inställningarna för datum/tid i cirka tre veckor efter att kamerans batteri har tagits ur.
• När du sätter i ett laddat batteri eller ansluter en nätadaptersats (säljs separat,
= 82) tar det cirka fyra timmar att ladda klockbatteriet, även om kameran
är avstängd.
• Om klockbatteriet är urladdat visas skärmen [Datum/tid] när du slår på kameran.
Ställ in datum och tid enligt beskrivningen i ”Ställa in datum och tid” (= 13).15
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Handbok för avancerad användning
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Handbok för avancerad användning
Stillbilder Filmer
Testa kamerans funktioner
De här instruktionerna talar om hur du slår på kameran, tar stillbilder, spelar in och sedan visar det på kameraskärmen.
Fotografera (Smart Auto)
I det här läget identiferar kameran motivet och fotograferingsförhållandena och väljer automatiskt de bästa inställningarna.
1 Slå på kameran.z z Tryck på ON/OFF-knappen.z z Startbilden visas.
2 Gå till [ ]-läget.z z Tryck fera gånger på -knappen tills
[ ] visas.z z Rikta kameran mot motivet. Kameran avger ett svagt klickande ljud när den identiferar motivet.
IXUS 155 IXUS 150z z En motivikon och en ikon för det bildstabiliseringsläge som används visas i skärmens övre högra hörn.
IXUS 145z z En motivikon visas längst upp till höger på skärmen.z z Ramar visas runt de motiv som har identiferats av kameran och är i fokus.
Visningsspråk
Om det behövs kan du ändra visningsspråket.
1 Gå till visnin gsläget.z z Tryck på <1>-knappen.
2 Öppna instä llningsskärmen.z z Håll ned -knappen och tryck sedan på -knappen.
3 Ställ in visn ingsspråket.z z Välj ett språk med hjälp av

-knapparna och tryck sed

TXT / PDF

Available 27 files for IXUS 150 View all >
HelpDrivers Since March 2000