Canon IXUS 105 Download Drivers

Användarhandbok för kameran
SVENSKA
• Läs igenom den här handboken innan du använder kameran.
• Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden.
Bild på IXUS 1052
Kontrollera förpackningens innehåll
Kontrollera att följande artiklar finns med i kameraförpackningen. Kontakta
återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas.
Använda handböckerna
Se även handböckerna på CD:n DIGITAL CAMERA Manuals Disk.
• Användarhandbok för kameran (den här handboken)
När du har lärt dig grunderna kan du använda kamerans många funktioner för att ta mer avancerade bilder.
• Utskriftshandbok
Läs den här om du vill ansluta kameran till en skrivare
(säljs separat) och skriva ut.
• Programvaruhandbok
Läs den här om du vill använda den medföljande programvaran.
• Inget minneskort medföljer.
• Du behöver Adobe Reader för att kunna visa PDF-handböckerna.
För Word-handböckerna kan Microsoft Word/Word Viewer installeras
(behövs endast för handböcker för Mellanöstern).
Kamera
Uppladdningsbart batteri NB-6L
(med kontaktskydd)
Gränssnittskabel
IFC-400PCU
AV-kabel
AVC-DC400
Handlovsrem
WS-DC7
Häfte om Canons garantisystem
Starthandbok CD:n DIGITAL CAMERA
Solution Disk
Batteriladdare
CB-2LY/CB-2LYE3
Läs detta först
Provbilder och ansvarsfriskrivning
Börja med att ta några provbilder och sedan visa dem i kameran, för att kontrollera att bilderna sparas korrekt. Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan sparas på ett sätt som är maskinläsbart.
Varning för intrång i upphovsrätten
Bilderna som har tagits med den här kameran är avsedda för personligt bruk. Ta inte bilder som gör intrång i upphovsrätten utan att först ha skaffat upphovsrättsinnehavarens tillstånd. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande,
även om bilden har tagits för personligt bruk.
Begränsningar i garantin
Information om garantin för din kamera finns i häftet om Canons garantisystem som medföljer kameran.
Kontaktinformation för Canons kundtjänst finns i häftet om Canons garantisystem.
LCD-skärmen
• LCD-skärmen tillverkas med mycket hög precision. Mer än 99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt, men ibland kan bildpunkter som inte fungerar synas som ljusa eller mörka punkter. Detta påverkar inte den tagna bilden och är inte ett tecken på felaktig funktion.
• LCD-skärmen kan vara täckt med en tunn plastfilm som skydd mot repor vid transport. Ta bort denna plastfilm innan du använder kameran.
Kamerahusets temperatur
Var försiktig när du använder kameran under en längre tid eftersom kamerahuset kan bli varmt. Detta innebär inte att det har uppstått ett fel.4
Vad vill du göra?
Fotografera, låta kameran sköta inställningarna . . . . . . . . . . . . . . . 24
Fotografera under särskilda förhållanden . . . . . . . . . . . . . . . . 54 – 56
Fokus på ansikten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 62, 78
Fotografera på platser där det inte går att använda blixten
(stänga av blixten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Ta bilder där jag själv finns med (självutlösare) . . . . . . . 61, 62, 74, 75
Infoga datum och tid i bilderna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Ta närbilder (närbildsfotografering). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ta sepiatonade eller svartvita bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Ändra storleken på en bild som jag vill ta (antal lagrade pixlar) . . . 68
Ta en serie bilder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Ändra ISO-talet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Få mörka motiv att se ljusare ut (i-Contrast) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Ta bra bilder på människor
Fotografera olika andra motiv
4
Fotografera
FwP V I
Porträtt
(s. 54)
På natten
(s. 54)
Barn och djur
(s. 55)
På stranden
(s. 55)
Mot snö
(s. 56)
S ’t
Inomhus
(s. 55)
Fyrverkerier
(s. 56)
Under vatten
(s. 56)
Svagt ljus
(s. 55)5
Vad vill du göra?
Titta på mina bilder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Spela upp bilder automatiskt (bildspel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Titta på mina bilder på en tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Titta på mina bilder på en dator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Söka reda på bilder snabbt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 95
Radera bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 101
Skydda bilder från att raderas av misstag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Spela in videoscener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Visa videoscener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Skriva ut bilder på ett enkelt sätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Spara bilder på en dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Stänga av ljudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Använda kameran utomlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Förstå vad som visas på skärmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
1
Visa
E
Spela in/visa videoscener
2
Skriv ut
Spara
3
Övrigt6
Innehållsförteckning
Kontrollera förpackningens innehåll ..... 2
Läs detta först ...................................... 3
Vad vill du göra? .................................. 4
Konventioner i den här handboken ...... 8
Säkerhetsföreskrifter ............................ 9
Ladda batteriet ................................... 14
Kompatibla minneskort
(säljs separat) ................................ 16
Sätta i batteriet och minneskortet....... 16
Ställa in datum och tid........................ 19
Ställa in visningsspråk........................ 21
Formatera minneskort ........................ 22
Använda avtryckaren ......................... 23
Ta bilder (Smart auto) ........................ 24
Visa bilder .......................................... 28
Radera bilder...................................... 29
Spela in videoscener.......................... 30
Visa videoscener................................ 32
Överföra bilder för att titta på dem i en dator................................ 33
Tillbehör ............................................. 37
Tillbehör som säljs separat................. 38
Komponentguide ................................ 42
Indikeringslampa ................................ 43
Skärmvisning...................................... 44
FUNC.-menyn – grundläggande funktioner....................................... 46
MENU – grundläggande funktioner.... 47
Ändra ljudinställningarna.................... 48
Ändra skärmens ljusstyrka ................. 49
Återställa kameran till standardinställningarna ................. 50
Lågnivåformatering av minneskort ................................ 51
Energisparfunktion
(Autom. avstängn) ......................... 52
Fotografera under olika förhållanden................................... 54
Stänga av blixten ............................... 57
Zooma in närmare på motiv
(Digital zoom) ................................ 58
Infoga datum och tid .......................... 60
Använda självutlösaren...................... 61
Använda Självutlösare ansikte........... 62
Fotografera med programautomatik... 64
Justera ljusstyrkan
(exponeringskompensation) .......... 65
Aktivera blixten................................... 66
Fotografera avlägsna motiv
(oändligt) ....................................... 66
Ta närbilder (Närbild) ......................... 67
Ändra inställningar för antal lagrade pixlar (bildstorlek) .......................... 68
Ändra kompressionsgraden
(bildkvalitet) ................................... 68
Ändra ISO-talet .................................. 70
Ställa in vitbalansen ........................... 71
Ändra färgtonen i en bild
(Mina färger).................................. 72
I kapitel 1–3 förklaras det grundläggande handhavandet och de funktioner som oftast används i kameran. I kapitel 4 och framåt förklaras kamerans avancerade funktioner med ytterligare fördjupning i varje efterföljande kapitel.
1 Komma igång ...................13
2 Lär dig mer .......................41
3 Fotografera under speciella förhållanden och använda vanliga funktioner............ 53
4 Välja egna inställningar ..................... 637
Innehållsförteckning
Bildseriefotografering.......................... 73
Fotografera med självutlösaren på två sekunder................................... 74
Anpassa självutlösaren....................... 75
Fotografera med hjälp av en tv ........... 76
Ändra kompositionen med fokuseringslåset ............................. 76
Ändra inställningen för autofokusram.................................. 78
Förstora fokuspunkten ........................ 80
Fotografera med autofokuslåset ......... 81
Ändra mätningsmetod......................... 81
Fotografera med exponeringslåset ..... 82
Fotografera med FE-låset................... 82
Korrigera ljusstyrka och fotografera (i-Contrast)................... 83
Ta bort röda ögon ............................... 84
Fotografera med lång synktid ............. 85
Fotografera med långa exponeringar .................................. 86
Ändra bildkvaliteten............................. 88
Exponeringslås/Exponeringsändring .. 89
Andra funktioner som kan användas .. 90
Visningsfunktioner............................... 91
Snabbt söka efter bilder...................... 94
Söka efter bilder med hoppfunktionen............................... 95
Visa bildspel........................................ 96
Kontrollera fokus................................. 97
Förstora bilder..................................... 98
Ändra övergångseffekt mellan bilderna .......................................... 98
Visa bilder på en tv ............................. 99
Skydda bilder .................................... 100
Radera alla bilder.............................. 101
Rotera bilder ..................................... 102
Ändra storlek på bilder...................... 103
Korrigera ljusstyrka (i-Contrast) ........ 104
Korrigera röda ögon.......................... 105
Skriva ut bilder .................................. 108
Välja bilder för utskrift (DPOF).......... 110
Ändra kamerainställningarna ............ 114
Ändra inställningar för fotograferingsfunktionerna ........... 117
Ändra inställningar för visningsfunktioner ........................ 120
Använda nätström............................. 122
Felsökning......................................... 123
Lista över meddelanden som visas på skärmen ......................... 126
Information som visas på skärmen ... 128
Tillgängliga funktioner i olika fotograferingsmetoder .................. 130
Menyer.............................................. 132
Hanteringsföreskrifter........................ 135
Tekniska data.................................... 136
Index ................................................. 139
5 Få ut mer av din kamera .. 77
6 Använda funktionerna för videoinspelning................87
7 Använda funktioner för att visa och redigera bilder .................................93
8 Utskrift.............................107
9 Anpassa kamerainställningarna ...113
10 Användbar information......................1218
Konventioner i den här handboken
• Kamerans knappar och omkopplare representeras av ikoner i texten.
• Text som visas på skärmen visas inom hakparenteser ([ ]).
• Riktningsknapparna och FUNC./SET-knappen symboliseras av följande ikoner.
• : Saker du ska vara försiktig med.
• : Felsökningstips.
• : Tips på hur du får ut mer av din kamera.
• : Ytterligare information.
• (s. xx): Sidhänvisning. ”xx” står för sidnummer.
• I den här handboken förutsätts att alla funktioner har standardinställningen.
• De olika typerna av minneskort som kan användas i kameran kallas gemensamt för ”minneskort” i den här handboken.
(Högerknappen)
(FUNC./SET-knappen)
(Uppknappen)
(Vänsterknappen)
(Nedknappen)9
Säkerhetsföreskrifter
• Innan du använder kameran bör du ha läst igenom de säkerhetsföreskrifter som beskrivs nedan. Använd alltid kameran på rätt sätt.
• Säkerhetsföreskrifterna på följande sidor är avsedda att förhindra att du skadar dig själv, andra personer eller utrustningen.
• Läs även handböckerna som följer med eventuella separat inköpta tillbehör som du använder.
Kameran
Varning! Visas vid risk för allvarlig skada eller död.
Akta! Visas vid risk för personskada.
Akta! Visas vid risk för skador på utrustningen.
Varning!
• Utlös inte blixten nära ögon.
Det intensiva blixtljuset kan skada synen. Tänk särskilt på att inte stå närmare än en meter från barn när du använder blixt.
• Placera utrustningen utom räckhåll för barn.
Rem: Om kameraremmen läggs runt halsen på ett barn kan detta orsaka kvävning.
Minneskort: farliga att svälja. Kontakta omedelbart läkare om det skulle inträffa.
• Försök inte ta isär eller ändra någon del av utrustningen om detta inte uttryckligen föreskrivs i den här handboken.
• För att undvika risk för personskador skall du inte vidröra kamerans inre delar om du har tappat den eller om den har skadats på annat sätt.
• Sluta omedelbart att använda kameran om det kommer rök eller konstig lukt från den, eller om den på annat sätt fungerar onormalt.
• Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner när du rengör utrustningen.
• Låt inte vätskor eller främmande objekt komma in i kameran.
Det kan resultera i eldsvåda eller elektrisk stöt.
Om vätska eller främmande objekt kommer i kontakt med kamerans inre delar ska du omedelbart stänga av kameran och ta ur batteriet.
• Använd endast rekommenderade strömkällor.
Användning av andra strömkällor kan resultera i brand eller elektrisk stöt.10
Säkerhetsföreskrifter
Batteri och batteriladdare
Övriga varningar
• Använd endast rekommenderade batterier.
• Placera inte batteriet nära eller i en öppen låga.
• Låt inte batteriet komma i kontakt med vatten (t.ex. havsvatten) eller andra vätskor.
• Försök inte att öppna, ändra eller hetta upp batteriet.
• Undvik att tappa batteriet och utsätt det inte för hårda stötar.
Det kan leda till att det exploderar eller läcker, vilket kan orsaka eldsvåda, personskador eller skador på omgivningen. Om ögon, mun, hud eller kläder kommer i kontakt med innehållet i ett batteri som läcker ska kontaktområdet omedelbart sköljas med vatten. Kontakta därefter sjukvården.
Om batteriladdaren blir våt drar du ut stickkontakten ur vägguttaget och rådfrågar din kameraleverantör eller närmaste Canon-kundtjänst.
• Använd endast den angivna batteriladdaren för att ladda batteriet.
• Dra då och då ut nätkabeln och torka bort eventuellt damm och smuts som har samlats på kontakten, utsidan av eluttaget och det omgivande området.
• Hantera inte nätkabeln med blöta händer.
• Använd inte utrustningen på ett sätt som överskrider den nominella kapaciteten på eluttaget eller de tillhörande kablarna. Använd inte kameran om strömkabeln eller kontakten är skadad, eller inte helt isatt i uttaget.
• Låt inte smuts eller metallföremål (t.ex. nålar och nycklar) komma i kontakt med laddarens kontakter eller stickkontakten.
Det kan resultera i eldsvåda eller elektrisk stöt.
• Spela inte den medföljande cd-skivan (eller skivorna) i en cd-spelare som inte stöder cd-skivor av datatyp.
Högtalarna kan skadas om en cd-romskiva spelas upp i en vanlig cd-spelare (musikspelare).
Att lyssna i hörlurar på det höga ljudet från en cd-romskiva som spelas upp i en cd-musikspelare kan dessutom leda till hörselskador.
Akta!
• Var försiktig så att du inte slår i kameran eller utsätter den för slag och stötar när den hänger i remmen.
• Var försiktig så att du inte stöter till eller trycker hårt på objektivet.
Detta kan skada kameran eller orsaka personskador.
• Undvik att använda, placera eller förvara kameran på följande platser.
- Platser med starkt solljus.
- Platser med temperaturer över 40 °C.
- Utrymmen som är fuktiga eller dammiga.
Det kan göra att batteriet börjar läcka, överhettas eller exploderar, vilket kan ge upphov till elektriska stötar, brand, brännskador eller andra personskador. Höga temperaturer kan också medföra att ytterhöljet deformeras.11
Säkerhetsföreskrifter
• När du använder blixten ska du se till att den inte skyms av dina fingrar eller kläder.
Det kan leda till brännskador eller skador på blixten.
Akta!
• Rikta inte kameran mot starka ljuskällor (t.ex. solen).
Det kan orsaka funktionsstörningar eller skada bildsensorn.
• Var försiktig om du använder kameran på stranden eller på en blåsig plats, så att du inte får in damm eller sand i kameran.
Det kan orsaka funktionsfel.
• Vid normal användning kan blixten avge små mängder rök.
Det beror på att blixtens höga intensitet bränner bort damm och annat som kan ha fastnat på enhetens framsida. Ta bort smuts, damm och annat från blixten med en bomullstops för att förhindra värmeutveckling och skador på enheten.
• Koppla ur batteriladdaren från eluttaget när batteriet är fulladdat eller när du inte använder den.
• Placera inte något föremål, t.ex. en trasa, ovanpå batteriladdaren medan batteriet laddas.
Om du lämnar enheten i eluttaget en längre tid kan den överhettas och ta skada, vilket kan leda till eldsvåda.
• Ta ut och förvara batteriet på annan plats när du inte använder kameran.
Om batteriet lämnas kvar inuti kameran kan skada orsakad av läckage uppstå.
• Täck över kontakterna med tejp eller annan isolering innan du slänger batteriet.
Kontakt med andra metallföremål i förvaringskärlet kan leda till brand eller explosioner.
• Placera inte batteriet inom räckhåll för djur.
Om ett djur biter i batteriet kan detta kan ge upphov till läckage, överhettning eller explosion, vilket kan orsaka brand eller skador på djuret.
• Sätt dig inte ned om kameran ligger i bakfickan.
Du kan skada LCD-skärmen eller orsaka funktionsfel.
• Om du lägger kameran i en väska ska du kontrollera att hårda föremål inte kan komma i kontakt med LCD-skärmen.
• Sätt inte fast smycken och liknande i remmen.
Du kan skada LCD-skärmen eller orsaka funktionsfel.1213
1
Komma igång
I det här kapitlet förklaras hur du förbereder dig innan du fotograferar, hur du fotograferar i A-läget samt hur du sedan granskar och raderar bilderna som du har tagit. I den senare delen av kapitlet beskrivs hur du kan spela in och granska videoscener samt hur du kan överföra bilder till en dator.
Fästa remmen/Hålla kameran
• Fäst den medföljande remmen ordentligt i kameran och ha remmen runt handleden för att undvika att tappa kameran medan du använder den.
• Håll armarna mot kroppen och håll kameran i ett fast grepp. Kontrollera att fingrarna inte blockerar blixten.
Rem14
Ladda batteriet
Använd den medföljande batteriladdaren för att ladda batteriet. Glöm inte att ladda batteriet eftersom det inte är laddat vid inköpstillfället.
Ta bort kontaktskyddet.
Sätt i batteriet.
? Rikta in -märkena på batteriet och laddaren. Sätt sedan i batteriet genom att skjuta det inåt och nedåt .
Ladda batteriet.
? För CB-2LY: Vrid ut stickproppen och anslut laddaren till ett eluttag .
? För CB-2LYE: Anslut nätkabeln till laddaren och anslut sedan nätkabelns stickpropp till ett eluttag.
Laddningslampan lyser rött och laddningen startar.
? Laddningslampan lyser grönt när laddningen är klar. Laddningen tar cirka 1 timme och 55 minuter.
Ta ur batteriet.
? Koppla ur batteriladdaren ur eluttaget och ta sedan ur batteriet genom att skjuta det inåt och uppåt .
CB-2LY
CB-2LYE
Du kan skydda batteriet och förlänga dess livslängd genom att inte ladda det längre än 24 timmar åt gången.15
Ladda batteriet
Ungefärligt antal bilder som kan tas
• Antalet bilder som kan tas baseras på standardmått från CIPA (Camera & Imaging Products
Association).
• Vid vissa fotograferingsförhållanden kan antalet möjliga bilder bli lägre än vad som uppges ovan.
Batteriladdningsindikator
En ikon eller ett meddelande som indikerar batteriets laddningsstatus visas på skärmen.
Antal bilder
240
Visningstid (timmar) 7
På skärmen visas Förklaring
Tillräckligt laddat.
Något urladdat, men tillräckligt.
(blinkar rött) Nästan urladdat. Ladda batteriet.
”Byt batteri” Urladdat. Ladda batteriet.
Använda batteriet och laddaren på ett effektivt sätt
• Ladda batteriet samma dag eller dagen innan det ska användas.
Laddade batterier laddas ur kontinuerligt även när de inte används.
• Så här förvarar du batterier under längre perioder:Ladda ur och ta ur batteriet ur kameran. Sätt på kontaktskyddet och lägg undan batteriet. Ett batteri som förvaras under lång tid (ca ett år) utan att det har laddats ur kan få kortare livslängd och försämrade prestanda.
• Batteriladdaren kan även användas utomlands.
Laddaren kan användas i områden med 100–240 V (50/60 Hz) växelspänning. Om kontakten inte passar i uttaget använder du en kommersiellt tillgänglig reseadapter.
Använd inte transformatorer för resebruk eftersom de orsakar funktionsfel.
• Batteriet kan böjas.
Detta är normalt för batteriet och tyder inte på att något är fel. Om batteriet emellertid skulle böjas så mycket att det inte längre går att föra in i kameran kontaktar du Canons kundtjänst.
• Om batteriet snabbt laddas ur även efter laddning har det nått slutet av sin livslängd.
Köp ett nytt batteri.
Sätt fast kontaktskyddet på ett laddat batteri så att märket syns.16
Kompatibla minneskort (säljs separat)
• SD-minneskort (upp till 2 GB)*
• SDHC-minneskort (mer än 2 GB, upp till och med 32 GB)*
• SDXC-minneskort (mer än 32 GB)*
• MultiMediaCards
• MMCplus-minneskort
• HC MMCplus-minneskort
* Det här minneskortet är kompatibelt med SD-standard. Beroende på märket på det kort som används kan det hända att vissa kort inte fungerar som de ska.
Sätta i batteriet och minneskortet
Sätt i det medföljande batteriet och ett minneskort (säljs separat).
Kontrollera minneskortets skrivskyddsflik.
? Om minneskortet är utrustat med en skrivskyddsflik kommer du inte att kunna ta några bilder om fliken är i positionen för låsning av kortet. Skjut fliken uppåt tills du hör ett klickljud.
Öppna luckan.
? Skjut luckan utåt och öppna den .
Beroende på din dators operativsystem (och på vilken version det är) kan det hända att SDXC-minneskort inte kan identifieras när du använder en kortläsare som köpts separat. Kontrollera först att din dators operativsystem stöder denna funktion.17
Sätta i batteriet och minneskortet
Sätt i batteriet.
? Sätt i batteriet enligt bilden tills det låses fast med ett klick.
? Kontrollera att batteriet sätts in i rätt riktning, annars kommer det inte att låsas fast ordentligt.
Sätt i minneskortet.
? Sätt i minneskortet enligt bilden tills det låses fast med ett klick.
? Kontrollera att minneskortet är rättvänt.
Om du sätter i minneskortet i fel riktning kan du skada kameran.
Stäng luckan.
? Stäng luckan och tryck den nedåt samtidigt som du skjuter den inåt tills den låser fast med ett klick .
Kontakter
Kontakter
Vad gör jag om [Minneskortet är låst] visas på skärmen?
SD-, SDHC- och SDXC-minneskort har en skrivskyddsflik. Om den här fliken är i positionen för låsning av kortet visas [Minneskortet är låst] på skärmen och du kommer inte att kunna ta eller radera några bilder.18
Sätta i batteriet och minneskortet
Ta ur batteriet och minneskortet
Ta ur batteriet.
? Öppna luckan och skjut batterilåset i pilens riktning.
Batteriet kommer att fjädra upp.
Ta bort minneskortet.
? Tryck in minneskortet tills du hör ett klickljud och släpp det sedan sakta.
Minneskortet kommer att fjädra upp.
Ungefärligt antal bilder per minneskort
• Värdena baseras på standardinställningarna.
• Antalet bilder som kan tas varierar beroende på kamerainställningar, motiv och vilket minneskort som används.
Minneskort 4G B 1 6G B
Antal bilder 1231 5042
Kan man kontrollera hur många bilder som kan tas?
Du kan kontrollera hur många bilder det går att ta när kameran är inställd på en fotograferingsmetod (s. 24).
Antal bilder som kan tas19
Ställa in datum och tid
Inställningsskärmen för Datum/Klockslag visas när du slår på kameran för första gången. Glöm inte att göra de här inställningarna eftersom den datum- och tidsinformation som sparas med dina bilder baseras på dessa inställningar.
Slå på kameran.
? Tryck på ON/OFF-knappen.
Datum/Klockslag-skärmen visas.
Ställ in datum och tid.
? Välj ett alternativ med hjälp av qr-knapparna.
? Ställ in ett värde genom att trycka påop-knapparna.
Slutför inställningen.
? Tryck på m-knappen.
När datum och tid har ställts in stängs
Datum/Klockslag-skärmen.
? Om du trycker på ON/OFF-knappen stängs kameran av.
Datum/Klockslag-skärmen visas igen
Ställ in rätt datum och tid. Om du inte har ställt in datum och tid kommer
Datum/Klockslag-skärmen att visas varje gång du slår på kameran.20
Ställa in datum och tid
Ändra datum och tid
Du kan ändra inställningarna för datum och tid.
Visa menyerna.
? Tryck på n-knappen.
Välj [Datum/Klockslag] på fliken3.
? Välj fliken 3 med hjälp av qr-knapparna.
? Välj [Datum/Klockslag] med hjälp av op-knapparna och tryck sedan på m-knappen.
Ändra datum och tid.
? Följ steg 2 och 3 på s. 19 för att justera inställningen.
? Om du trycker på n-knappen stängs menyn.
Klockbatteri
• Kameran har ett inbyggt klockbatteri (reservbatteri) som behåller inställningarna för datum/klockslag i cirka tre veckor efter att kamerans batteri har tagits ur.
• Du kan ladda klockbatteriet på fyra timmar, även om kameran inte är påslagen, genom att sätta i ett laddat batteri eller ansluta en nätadaptersats
(säljs separat, s. 38).
• Om klockbatteriet är urladdat visas menyn Datum/Klockslag när du slår på kameran. Följ stegen på s. 19 för att ställa in datum och klockslag.21
Ställa in visningsspråk
Du kan ändra det språk som visas på skärmen.
Gå till visningsläget.
? Tryck på 1-knappen.
Öppna skärmen med inställningar.
? Håll ned m-knappen och tryck sedan pån-knappen.
Ställ in visningsspråket.
? Välj ett språk med hjälp av opqr-knapparna och tryck sedan påm-knappen.
När visningsspråket har ställts in stängs inställningsskärmen.
Du kan även ändra visningsspråket genom att trycka på n-knappen och sedan välja menyalternativet [Språk] på fliken 3. 22
Formatera minneskort
Innan du använder ett nytt minneskort eller ett som har formaterats med andra enheter måste du formatera kortet med den här kameran. När du formaterar (initierar) ett minneskort raderas alla data på det. Tänk dig noga för innan du formaterar ett minneskort, eftersom det inte går att återställa raderade data.
Visa menyn.
? Tryck på n-knappen.
Välj [Formatera].
? Välj fliken 3 med hjälp av qr-knapparna.
? Välj [Formatera] med hjälp av op-knapparna och tryck sedan påm-knappen.
Formatera minneskortet.
? Välj [OK] med hjälp av qr-knapparna och tryck sedan på m-knappen.
En bekräftelseskärm visas.
? Välj [OK] med hjälp av op-knapparna och tryck sedan på m-knappen.
Minneskortet formateras.
När formateringen är klar visas
[Formateringen av minneskortet klar] på skärmen.23
Använda avtryckaren
? Tryck på m-knappen.
Använda avtryckaren
För att få korrekt fokuserade bilder trycker du först lätt på avtryckaren
(halvvägs) för att ställa in skärpan och trycker sedan ned knappen helt för att ta bilden.
Tryck halvvägs (lätt för att fokusera).
? Tryck lätt tills kameran avger två ljudsignaler och autofokusramarna visas på de punkter där kameran fokuserade.
Tryck helt (hela vägen för att ta bilden).
Slutarljudet spelas upp och bilden tas.
Om du formaterar eller raderar data på minneskortet ändras kortets filhanteringsinformation. Däremot är det inte säkert att innehållet tas bort fullständigt. Var försiktig när du vidarebefordrar eller kasserar ett minneskort. När du kasserar ett minneskort bör du säkerställa att obehöriga inte kan få tillgång till personlig information på kortet.
Det kan du göra genom att förstöra kortet fysiskt.
Den uppgift om minneskortets totala kapacitet som visas på formateringsskärmen kan vara mindre än vad som står på minneskortet.
Om du trycker ned avtryckaren helt utan att pausa halvvägs kan bilden bli oskarp eftersom kameran då kanske inte kan fokusera korrekt.24
Ta bilder (Smart auto)
Eftersom kameran identifierar motivet och fotograferingsförhållandena kan du automatiskt låta den välja de bästa inställningarna för motivet och bara fotografera. Kameran kan även identifiera och fokusera på ansikten och ställa in färg och ljusstyrka till optimala nivåer.
Slå på kameran.
? Tryck på ON/OFF-knappen.
Startbilden visas.
Välj A.
? Ställ funktionsomkopplaren på A.
? När du riktar kameran mot motivet avger kameran ett svagt ljud när den identifierar motivet.
Ikonen för det identifierade motivet visas i skärmens övre högra hörn.
Kameran fokuserar på identifierade ansikten och visar ramar runt dem.
Komponera bilden.
? Om du flyttar zoomreglaget mot i zoomas motivet in och ser större ut.
Om du flyttar zoomreglaget mot j zoomar kameran ut från motivet och det ser mindre ut (zoomstapeln visas).
Zoomstapel25
Ta bilder (Smart auto)
Fokusera.
? Fokusera genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.
När kameran fokuserar avger den två ljudsignaler och autofokusramar visas vid de punkter där kameran fokuserar.
Flera auto

TXT / PDF

Available 37 files for IXUS 105 View all >
HelpDrivers Since March 2000