Canon IXUS 105 Download Drivers

Gebruikershandleiding
NEDERLANDS
• Lees voordat u de camera gebruikt eerst deze handleiding door.
• Bewaar de handleiding, zodat u deze later nog kunt raadplegen.
Foto van IXUS 1052
De inhoud van de verpakking controleren
Controleer of de verpakking waarin de camera is verzonden, de onderstaande onderdelen bevat. Indien er iets ontbreekt, kunt u contact opnemen met de leverancier van het product.
De handleidingen gebruiken
Raadpleeg ook de handleidingen op de cd DIGITAL CAMERA Manuals Disk.
• Gebruikershandleiding (deze handleiding)
Zodra u de basishandelingen onder de knie hebt, kunt u de vele functies van de camera gebruiken om foto's met geavanceerdere instellingen te maken.
• Handleiding voor persoonlijk afdrukken
Lees deze handleiding wanneer u de camera wilt aansluiten op een (apart verkrijgbare) printer om foto's af te drukken.
• Softwarehandleiding
Lees deze wanneer u de meegeleverde software wilt gebruiken.
• Een geheugenkaart is niet bijgesloten.
• U hebt Adobe Reader nodig om de PDF handleidingen te openen. U kunt de Word-handleidingen raadplegen met Microsoft Word/Word Viewer (alleen noodzakelijk voor handleidingen voor het Midden-Oosten).
Camera
Batterij NB-6L
(met kapje)
Interfacekabel
IFC-400PCU
AV-kabel
AVC-DC400
Polsriem WS-DC7
Canon garantiesysteemboekje
Introductiehandleiding Cd DIGITAL CAMERA
Solution Disk
Batterijlader
CB-2LY/CB-2LYE3
Lees dit eerst
Proefopnamen en disclaimer
Maak enkele proefopnamen en speel deze af om te controleren of de beelden goed zijn opgenomen. Canon Inc., dochterondernemingen van Canon en andere aangesloten bedrijven en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook die voortvloeit uit enige fout in de werking van een camera of accessoire, inclusief kaarten, die ertoe leidt dat een opname niet kan worden gemaakt of niet kan worden gelezen door apparaten.
Schending van het auteursrecht
De beelden die met deze camera worden opgenomen, zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik. Neem geen beelden op die inbreuk doen op het auteursrecht zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht. In sommige gevallen kan het kopiλren van beelden van voorstellingen, tentoonstellingen of commerciλle eigendommen met behulp van een camera of ander apparaat in strijd zijn met het auteursrecht of andere wettelijke bepalingen, ook al is de opname gemaakt voor persoonlijk gebruik.
Garantiebeperkingen
Voor informatie over de garantie op uw camera raadpleegt u het Canon garantiesysteemboekje dat bij uw camera is geleverd.
Raadpleeg het Canon garantiesysteemboekje voor contactinformatie van Canon Klantenservice.
LCD-scherm
• Voor het vervaardigen van het LCD-scherm zijn speciale hoge-precisietechnieken gebruikt. Meer dan 99,99% van de pixels werkt naar behoren, maar soms verschijnen er niet-werkende pixels in de vorm van heldere of donkere stippen. Dit duidt niet op een defect en heeft geen invloed op het beeld dat wordt vastgelegd.
• Er zit mogelijk een dunne plastic laag over het LCD-scherm om dit te beschermen tegen krassen tijdens het vervoer. Verwijder deze laag voordat u de camera gaat gebruiken.
Temperatuur van de camerabehuizing
Wees voorzichtig als u de camera lange tijd continu gebruikt. De camerabehuizing kan dan warm worden. Dit is niet het gevolg van een storing.4
Wat wilt u doen?
Opnamen maken en de instellingen aan de camera overlaten. . . . 25
Opnamen maken die zijn aangepast aan speciale omstandigheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 – 56
Scherpstellen op gezichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 62, 78
Opnamen maken op plaatsen waar de flitser niet kan worden gebruikt (de flitser uitschakelen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Foto's maken met de zelfontspanner . . . . . . . . . . . . . . 61, 62, 74, 75
De datum en tijd aan de opnamen toevoegen . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Close-ups maken van onderwerpen (macro-opnamen) . . . . . . . . . 67
Sepiakleurige foto's of zwart-witfoto's maken . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
De grootte wijzigen van de opname (resolutie). . . . . . . . . . . . . . . . 68
Continu foto's maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ISO-waarde wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Donkere onderwerpen lichter weergeven (i-Contrast). . . . . . . . . . . 83
Mooie opnamen maken van mensen
Diverse andere opnamen maken
4
Opnamen maken
Fw P V I
Portretten
(p. 54)
Bij nacht
(p. 54)
Kinderen en dieren
(p. 55)
Op het strand
(p. 55)
In de sneeuw
(p. 56)
S ’t
Binnen
(p. 55)
Vuurwerk
(p. 56)
Onderwater
(p. 56)
Weinig licht
(p. 55)5
Wat wilt u doen?
De foto's bekijken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Foto's automatisch afspelen (diavoorstelling) . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Foto's bekijken op een televisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Foto's bekijken op een computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Snel foto's zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 95
Foto's wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 101
Foto's beschermen tegen onbedoeld wissen. . . . . . . . . . . . . . . . 100
Films opnemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Films bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Snel en gemakkelijk foto's afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Beelden opslaan op een computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Geluid uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
De camera gebruiken in het buitenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Begrijpen wat op het scherm wordt weergegeven . . . . . . . . . . . . 128
1
Weergeven
E
Films maken en bekijken
2
Afdrukken
Opslaan
3
Overige6
Inhoudsopgave
De inhoud van de verpakking controleren... 2
Lees dit eerst............................................... 3
Wat wilt u doen?.......................................... 4
Conventies die in deze handleiding worden gebruikt........................................... 8
Veiligheidsvoorschriften .............................. 9
De batterij opladen .................................... 14
De interne, oplaadbare lithiumbatterij recyclen................................................ 16
Compatibele geheugenkaarten
(afzonderlijk verkrijgbaar)..................... 17
De batterij en geheugenkaart plaatsen ..... 17
De datum en tijd instellen.......................... 20
De taal van het scherm instellen ............... 22
Geheugenkaarten formatteren .................. 23
De sluiterknop indrukken........................... 24
Foto's maken (Smart Auto) ....................... 25
Beelden bekijken....................................... 29
Beelden wissen ......................................... 30
Films opnemen.......................................... 31
Films bekijken............................................ 33
Beelden downloaden naar een computer voor weergave...................................... 34
Accessoires............................................... 38
Afzonderlijk verkrijgbare accessoires........ 39
Overzicht van de onderdelen .................... 42
Lampje....................................................... 43
Schermweergave ...................................... 44
Menu FUNC. – Basishandelingen............. 46
MENU – Basishandelingen ....................... 47
De geluidsinstellingen wijzigen.................. 48
De helderheid van het scherm wijzigen..... 49
De standaardinstellingen van de camera herstellen................................. 50
Low Level Format geheugenkaart............. 51
De functie Spaarstand (Automatisch Uit) .. 52
Opnamen maken in diverse omstandigheden................................... 54
De flitser uitzetten...................................... 57
Nader inzoomen op onderwerpen
(Digitale zoom) ..................................... 58
Datum en tijd aan de opname toevoegen ............................................ 60
De zelfontspanner gebruiken .................... 61
De gezicht-zelfontspanner gebruiken........ 62
Opnamen maken in Programma automatische belichting........................ 64
De helderheid aanpassen
(Belichtingscompensatie) ..................... 65
De flitser inschakelen ................................ 66
Objecten op grote afstand fotograferen
(oneindig) ............................................. 66
Close-ups maken (macro) ......................... 67
De resolutie wijzigen (beeldgrootte) .......... 68
De compressieverhouding
(Beeldkwaliteit) wijzigen ....................... 68
De ISO-waarde wijzigen............................ 70
De witbalans aanpassen ........................... 71
De kleurtoon van een foto wijzigen
(My Colors)........................................... 72
De hoofdstukken 1 t/m 3 beschrijven het basisgebruik en de veelgebruikte functies van deze camera. Vanaf hoofdstuk 4 worden de geavanceerde functies beschreven, waarbij u in elk volgend hoofdstuk meer leert.
1 Aandeslag ........................... 13
2 Meer informatie..................... 41
3 Opnamen maken in speciale omstandigheden en veelgebruikte functies.......... 53
4 Zelf instellingen selecteren.............................. 637
Inhoudsopgave
Continu-opnamen maken .........................73
Opnamen maken met de 2 seconden- zelfontspanner .....................................74
De zelfontspanner aanpassen..................75
Opnamen maken via een tv......................76
De compositie van de opname wijzigen met de focusvergrendeling ..................76
De modus AF Frame wijzigen...................78
Het autofocuskader vergroten ..................80
Opnamen maken met AF-vergrendeling...81
De meetmethode wijzigen ........................81
Opnamen maken met de
AE-vergrendeling.................................82
Opnamen maken met de
FE-vergrendeling .................................82
De helderheid corrigeren en opnamen maken (i-Contrast)...............................83
Rode-ogencorrectie ..................................84
Opnamen maken met Slow sync..............85
Opnamen met lange sluitertijd maken ......86
De beeldkwaliteit wijzigen.........................88
AE-vergrendeling/belichting......................89
Overige opnamefuncties...........................90
Afspeelfuncties .........................................91
Snel naar beelden zoeken........................94
Naar beelden zoeken in de springweergave ...................................95
Diavoorstellingen bekijken........................96
De focus controleren.................................97
Beelden vergroten ....................................98
Beeldovergangen wijzigen........................98
Beelden bekijken op een tv.......................99
Beelden beveiligen .................................100
Alle beelden wissen ................................101
Beelden roteren ......................................102
Het formaat van beelden wijzigen...........103
De helderheid corrigeren (i-Contrast) .....104
Het rode-ogeneffect corrigeren...............105
Beelden afdrukken..................................108
Beelden selecteren voor afdrukken
(DPOF) ..............................................110
De camera-instellingen wijzigen .............114
Instellingen voor opnamefuncties wijzigen..............................................117
Instellingen voor afspeelfuncties wijzigen..............................................120
Aansluiten op het lichtnet........................122
Problemen oplossen ...............................123
Lijst met berichten die op het scherm verschijnen.........................................126
Informatieweergave op het scherm ........128
Beschikbare functies per opnamemodus ...................................130
Menu's ....................................................132
Voorzorgsmaatregelen ...........................135
Specificaties............................................136
Index .......................................................139
5 Haal meer uit uw camera .... 77
6 Diverse functies voor het opnemen van films .............. 87
7 Diverse functies gebruiken voor afspelen en bewerken ......... 93
8 Afdrukken........................... 107
9 De camera-instellingen aanpassen .......................... 113
10 Nuttige informatie............. 1218
Conventies die in deze handleiding worden gebruikt
• In de tekst worden pictogrammen gebruikt die de knoppen en schakelaars van de camera voorstellen.
• Tekst op het scherm wordt weergegeven binnen vierkante haken [ ].
• De knoppen die een richting aanduiden en de knop FUNC./SET worden aangeduid met de volgende pictogrammen.
• : Zaken waarmee u voorzichtig moet zijn.
• : Tips voor het oplossen van problemen.
• : Suggesties waarmee u meer uit uw camera kunt halen.
• : Aanvullende informatie.
• (p. xx): Referentiepagina's. “xx” geeft het paginanummer aan.
• In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat alle functies de standaardinstellingen hebben.
• De diverse soorten geheugenkaarten die in deze camera kunnen worden gebruikt, worden in deze handleiding aangeduid met de overkoepelende term geheugenkaarten.
(Knop Rechts)
(Knop FUNC./SET)
(Knop Omhoog)
(Knop Links)
(Knop Omlaag)9
Veiligheidsvoorschriften
• Lees de volgende veiligheidsvoorschriften goed door voordat u de camera gebruikt.
Bedien de camera altijd zoals wordt beschreven in de handleiding.
• De veiligheidsvoorschriften op de volgende pagina's zijn bedoeld om letsel bij uzelf of bij andere personen, of schade aan de apparatuur te voorkomen.
• Lees ook altijd de handleidingen van alle afzonderlijk aangekochte accessoires die u gebruikt.
Camera
Waarschuwing
Hiermee wordt gewezen op het risico van ernstig letsel of levensgevaar.
Voorzichtig Hiermee wordt gewezen op het risico van letsel.
Voorzichtig
Hiermee wordt gewezen op het risico van schade aan de apparatuur.
Waarschuwing
• Gebruik de flitser niet dicht bij de ogen van mensen.
Blootstelling aan het sterke licht van de flitser kan het gezichtsvermogen aantasten. Houd vooral bij kleine kinderen ten minste ιιn meter afstand wanneer u de flitser gebruikt.
• Berg de apparatuur op buiten het bereik van kinderen.
Riem: het plaatsen van de riem om de nek van een kind kan leiden tot verstikking.
Geheugenkaart: gevaarlijk indien deze worden ingeslikt. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met uw huisarts.
• Probeer geen delen van de apparatuur te openen of te wijzigen tenzij hiervoor expliciete aanwijzingen zijn opgenomen in deze handleiding.
• Raak om letsel te voorkomen de binnenkant van de camera niet aan als deze is gevallen of op een andere wijze is beschadigd.
• Stop onmiddellijk met het gebruik van de camera als deze rook of een vreemde geur afgeeft of andere vreemde verschijnselen vertoont.
• Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, benzine of verdunners om de apparatuur schoon te maken.
• Voorkom dat vloeistoffen of vreemde objecten in de camera komen.
Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.
Als er vloeistoffen of vreemde objecten in de camera komen, schakelt u de camera onmiddellijk uit en verwijdert u de batterij.
• Gebruik alleen de aanbevolen energiebronnen voor stroomvoorziening.
Gebruik van andere voedingsbronnen kan brand of elektrische schokken veroorzaken.10
Veiligheidsvoorschriften
Batterij en batterijlader
Andere waarschuwingen
• Gebruik alleen de aanbevolen batterijen.
• Plaats de batterij niet in de buurt van of in open vuur.
• Laat de batterij niet in contact komen met water (bijvoorbeeld zeewater) of andere vloeistoffen.
• Probeer de batterij niet te demonteren, te wijzigen of op te warmen.
• Laat de batterij niet vallen en voorkom harde schokken of stoten.
Dit kan leiden tot explosies of lekkages die brand, letsel en/of schade aan de omgeving kunnen veroorzaken. In het geval dat een batterij lekt en uw ogen, mond, huid of kleding met de batterijvloeistof in aanraking komen, moet u deze onmiddellijk afspoelen met water en medische hulp inschakelen.
Als de batterijlader nat is geworden, haalt u het netsnoer uit het stopcontact en neemt u contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde helpdesk van Canon Klantenservice.
• Gebruik alleen de aanbevolen batterijlader om de batterij op te laden.
• Maak het netsnoer regelmatig los en veeg het stof en vuil weg dat zich heeft opgehoopt op de stekker, de buitenkant van het stopcontact en het gebied eromheen.
• Raak het netsnoer niet aan met natte handen.
• Gebruik de apparatuur niet op een manier waarbij de nominale capaciteit van het stopcontact of de kabelaccessoires wordt overschreden. Gebruik de apparatuur niet als het netsnoer of de stekker is beschadigd of als deze niet volledig in het stopcontact is geplaatst.
• Zorg ervoor dat er geen stof of metalen objecten (zoals spelden of sleutels) in contact komen met de contactpunten of stekker van de oplader.
Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.
• Speel de meegeleverde cd-rom(s) met gegevens alleen af in een cd-speler die hiervoor geschikt is.
Als u de cd-rom(s) afspeelt in een gewone cd-speler voor muziek-cd's, kunt u de luidsprekers beschadigen. Uw gehoor kan ook beschadigd raken als u een koptelefoon draagt terwijl u de harde geluiden van een cd-rom via een muziekspeler afspeelt.
Voorzichtig
• Zorg dat de camera niet tegen voorwerpen stoot of wordt blootgesteld aan schokken en stoten wanneer u deze aan de polsriem draagt.
• Zorg dat u niet tegen de lens stoot of drukt.
Dit kan de camera beschadigen of verwondingen veroorzaken.
• Gebruik, plaats of bewaar de apparatuur niet op de volgende plaatsen:- plaatsen die aan sterk zonlicht blootstaan;
- plaatsen die blootstaan aan temperaturen boven 40 °C;
- vochtige of stoffige plaatsen.
Hierdoor kan lekkage of oververhitting ontstaan of de batterij kan ontploffen, wat kan leiden tot elektrische schokken, brand, brandwonden of ander letsel. Hoge temperaturen kunnen ook de behuizing vervormen.11
Veiligheidsvoorschriften
• Zorg dat u de flitser niet per ongeluk met uw vingers of een kledingstuk bedekt wanneer u een foto maakt.
Dit kan brandwonden of schade aan de flitser tot gevolg hebben.
Voorzichtig
• Richt de camera niet direct op een sterke lichtbron (zoals de zon).
Dit kan de beeldsensor beschadigen of de werking ervan negatief beοnvloeden.
• Als u de camera gebruikt op een strand of op een winderige plek, moet u erop letten dat er geen zand of stof in het apparaat terechtkomt.
Dit kan de werking van de camera negatief beοnvloeden.
• Bij normaal gebruik kan er soms een beetje rook uit de flitser komen.
Dit komt door de hoge intensiteit van de flitser, waardoor er stofdeeltjes verbranden die vastzitten aan de voorkant van het apparaat. Gebruik een wattenstaafje om vuil, stof of ander materiaal van de flitser te verwijderen. Zo kunt u oververhitting en schade aan het apparaat voorkomen.
• Als de batterij is opgeladen en als u de batterijlader niet gebruikt, haalt u deze uit het stopcontact.
• Dek de batterijlader tijdens het opladen van een batterij niet af met voorwerpen zoals een stuk textiel.
Als u de lader gedurende een lange periode in het stopcontact laat, kan deze oververhit en beschadigd raken, waardoor brand kan ontstaan.
• Verwijder de batterij en sla deze op wanneer u de camera niet gebruikt.
Als de batterij in de camera wordt gelaten, kan deze gaan lekken.
• Breng voordat u de batterij weggooit, tape of ander isolatiemateriaal aan over de polen van de batterij.
Contact met andere metalen in afvalcontainers kan leiden tot brand of een explosie.
• Plaats de batterij niet in de buurt van huisdieren.
Als huisdieren op de batterij kauwen, kan dit leiden tot lekkage, oververhitting of een explosie, wat kan leiden tot brand of ander letsel.
• Ga niet zitten terwijl u de camera in uw zak hebt.
Hierdoor kan het scherm beschadigd raken of kunnen er storingen in de werking van het LCD-scherm optreden.
• Let erop dat harde voorwerpen niet in contact komen met het LCD-scherm als u de camera in uw tas stopt.
• Bevestig geen accessoires aan de polsriem.
Hierdoor kan het scherm beschadigd raken of kunnen er storingen in de werking van het LCD-scherm optreden.1213
1
Aan de slag
Dit hoofdstuk beschrijft het voorbereiden van de opnamen, het maken van opnamen in de modus A en het bekijken en wissen van de gemaakte foto's. Het laatste deel van het hoofdstuk behandelt het maken en bekijken van films en het downloaden van beelden naar een computer.
De riem bevestigen/de camera vasthouden
• Bevestig de meegeleverde riem aan de camera en draag deze om uw pols tijdens het maken van opnamen, om te voorkomen dat u de camera laat vallen.
• Houd uw armen stevig tegen uw lichaam en houd de camera stevig aan weerszijden vast. Zorg dat uw vingers de flitser niet blokkeren.
Riem14
De batterij opladen
Gebruik de meegeleverde lader om de batterij op te laden. Bij aankoop is de batterij niet opgeladen. U moet deze dus eerst opladen.
Verwijder het klepje.
Plaats de batterij.
? Zorg dat de markeringen op de batterij overeenkomen met de markeringen op de lader en plaats vervolgens de batterij door deze naar binnen en naar beneden te schuiven.
Laad de batterij op.
? Voor CB-2LY: kantel de stekker naar buiten en steek deze in een stopcontact .
? Voor CB-2LYE: sluit het netsnoer aan op de batterijlader en steek het andere uiteinde in een stopcontact.
Het oplaadlampje gaat rood branden en het opladen begint.
? Als de batterij volledig is opgeladen, wordt het oplaadlampje groen. Het opladen duurt ongeveer 1 uur en 55 minuten.
Verwijder de batterij.
? Haal het netsnoer van de batterijlader uit het stopcontact en verwijder de batterij door deze naar binnen en omhoog te schuiven.
CB-2LY
CB-2LYE
Laad de batterij niet langer dan 24 uur achtereen op, om de batterij te beschermen en de levensduur van de batterij te verlengen.15
De batterij opladen
Aantal opnamen dat kan worden gemaakt (bij benadering)
• Het aantal opnamen dat kan worden gemaakt, is gebaseerd op metingen volgens de CIPA-norm (Camera & Imaging Products Association).
• Onder bepaalde omstandigheden is het aantal opnamen dat gemaakt kan worden, kleiner dan hierboven is aangegeven.
Batterij-oplaadlampje
Op het scherm verschijnt een pictogram of een bericht om de resterende lading van de batterij aan te geven.
Aantal opnamen
240
Afspeeltijd (uren) 7
Weergave Betekenis
Voldoende opgeladen.
Iets leger, maar nog voldoende opgeladen.
(Knippert rood) Bijna leeg. Laad de batterij op.
“Vervang \ Verwissel accu” Leeg. Laad de batterij opnieuw op.
De batterij en de lader efficiλnt gebruiken
• Laad de batterij op de dag dat u deze wilt gebruiken op, of de dag daarvoor.
Opgeladen batterijen verliezen voortdurend wat van hun lading, ook als ze niet worden gebruikt.
• De batterij een lange tijd bewaren:Zorg dat de batterij volledig leeg is voordat u deze uit de camera haalt.
Bevestig het klepje op de aansluitpunten en berg de batterij op. Wanneer u een batterij die niet volledig leeg is een lange tijd (ongeveer een jaar) niet gebruikt, kan dit de levensduur beperken of de prestaties doen afnemen.
• U kunt de batterijlader ook in het buitenland gebruiken.
De lader kan worden gebruikt in gebieden met een wisselspanning van
100 – 240 V (50/60 Hz). Als de stekker niet in het stopcontact past, moet u een geschikte stekkeradapter gebruiken. Gebruik in het buitenland geen elektrische transformatoren, omdat dit kan leiden tot beschadigingen.
• De batterij kan plaatselijk wat opzwellen.
Dit is een normaal kenmerk van de batterij en duidt niet op een probleem.
Als de batterij echter zodanig opzwelt dat ze niet meer in de camera past, moet u contact opnemen met een helpdesk van Canon Klantenservice.
• Als de batterij snel weer leeg is na het opladen, is de levensduur opgebruikt.
Koop dan een nieuwe batterij.
Plaats het klepje zodanig op een geladen batterij dat de markering zichtbaar is.16
De interne, oplaadbare lithiumbatterij recyclen
Als u uw camera weggooit, moet u eerst de interne, oplaadbare batterij verwijderen en voor recycling aanbieden volgens de regels die in uw land gelden.
Draai de schroeven van de houder los.
? Draai de schroeven van de houder aan de zijkanten en de onderkant los. Open het klepje van de aansluiting en draai de schroef aan de binnenzijde los.
Open het voorklepje.
? Open het voorklepje door het omhoog te tillen van de onderkant.
Houd het voorklepje geopend en til de aansluiting van de lintkabel op met uw vingernagel om de kabel los te koppelen.
Verwijder de batterij.
Raak nooit de flitser aan!
Raak nooit de flitser aan. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
Raak dit gedeelte nooit aan!
Raak nooit het gedeelte aan dat is gemarkeerd in de afbeelding. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
Verwijder de behuizing van de camera alleen als u de interne, oplaadbare lithiumbatterij wilt verwijderen voor recycling voordat u de camera weggooit.17
Compatibele geheugenkaarten
(afzonderlijk verkrijgbaar)
• SD-geheugenkaarten (2 GB en minder)*
• SDHC-geheugenkaarten (meer dan 2 GB tot en met 32 GB)*
• SDXC-geheugenkaarten (meer dan 32 GB)*
• MultiMediaCards
• MMCplus-geheugenkaarten
• HC MMCplus-geheugenkaarten
* Deze geheugenkaart voldoet aan de SD-normen. Sommige kaarten werken niet afhankelijk van het merk van de kaart die gebruikt wordt.
De batterij en geheugenkaart plaatsen
Plaats de meegeleverde batterij en een geheugenkaart (afzonderlijk verkrijgbaar).
Controleer het schuifje voor schrijfbeveiliging van de kaart.
? Als de geheugenkaart een schuifje voor schrijfbeveiliging bevat, kunt u geen opnamen maken als het schuifje is ingesteld op vergrendeld. Duw het schuifje omhoog totdat u een klik hoort.
Open het klepje.
? Schuif het klepje naar buiten en omhoog om het te openen.
Afhankelijk van de versie van het besturingsprogramma op uw computer, worden SDXC-geheugenkaarten mogelijk niet herkend wanneer u een in de winkel verkrijgbare kaartlezer gebruikt. Controleer van tevoren of uw besturingssysteem deze functie ondersteunt.18
De batterij en geheugenkaart plaatsen
Plaats de batterij.
? Plaats de batterij op de afgebeelde wijze totdat deze vastklikt.
? Zorg dat u de batterij in de juiste richting plaatst, anders klikt deze niet goed vast.
Plaats de geheugenkaart.
? Plaats de geheugenkaart op de afgebeelde wijze totdat deze vastklikt.
? Plaats de geheugenkaart in de juiste richting. Als u de geheugenkaart in de verkeerde richting probeert te plaatsen, kunt u de camera beschadigen.
Sluit het klepje.
? Sluit het klepje en duw het lichtjes aan terwijl u het naar binnen schuift, totdat het vastklikt .
Aansluitpunten
Aansluitpunten
Wat als [Geheugenkaart op slot] op het scherm verschijnt?
SD-, SDHC- en SDXC-geheugenkaarten hebben een schuifje voor schrijfbeveiliging. Als dit schuifje is ingesteld op vergrendeld, verschijnt op het scherm [Geheugenkaart op slot]. U kunt dan geen beelden opnemen of wissen.19
De batterij en geheugenkaart plaatsen
De batterij en geheugenkaart verwijderen
Verwijder de batterij.
? Open het klepje en duw de batterijvergrendeling in de richting v and epij l.
De batterij wipt nu omhoog.
Verwijder de geheugenkaart.
? Duw de geheugenkaart naar binnen tot u een klik hoort en laat de kaart langzaam los.
De geheugenkaart wipt nu omhoog.
Aantal opnamen per geheugenkaart (bij benadering)
• Deze waarden zijn gebaseerd op de standaardinstellingen.
• Het aantal opnamen dat kan worden gemaakt, varieert al naar gelang de camera-instellingen, het onderwerp en de geheugenkaart die u gebruikt.
Geheugenkaart 4G B 1 6G B
Aantal opnamen 1231 5042
Wilt u kijken hoeveel opnamen u nog kunt maken?
U kunt zien hoeveel opnamen u nog kunt maken als de camera in een opnamemodus is ingesteld (p. 25).
Aantal opnamen dat kan worden gemaakt20
De datum en tijd instellen
Het scherm voor datum/tijd-instellingen verschijnt wanneer de camera voor het eerst wordt ingeschakeld. Aangezien de datum en tijd die aan uw opnamen worden toegevoegd op deze instellingen worden gebaseerd, is het belangrijk dat u deze instelt.
Schakel de camera in.
? Druk op de ON/OFF-knop.
Het scherm Datum/Tijd verschijnt.
Stel de datum en tijd in.
? Druk op de knoppen qr om een optie te selecteren.
? Druk op de knoppen op om een waarde in te stellen.
Voltooi de instelling.
? Druk op de knop m.
Nadat u de datum en tijd hebt ingesteld, wordt het scherm Datum/Tijd gesloten.
? Als u op de ON/OFF-knop drukt, wordt de camera uitgeschakeld.
Het scherm Datum/Tijd komt steeds terug
Stel de juiste datum en tijd in. Als u de datum en tijd niet goed hebt ingesteld, verschijnt het scherm Datum/Tijd elke keer als u de camera inschakelt.21
De datum en tijd instellen
Datum en tijd wijzigen
U kunt de huidige instellingen voor de datum en tijd wijzigen.
Open de menulijst.
? Druk op de knop n.
Selecteer [Datum/Tijd] op het tabblad 3.
? Druk op de knoppen qr om het tabblad
3 te selecteren.
? Druk op de knoppen op om [Datum/Tijd] te selecteren en druk vervolgens op de knop m.
Wijzig de datum en/of de tijd.
? Volg stap 2 en 3 op p. 20 om de instelling te wijzigen.
? Als u op de knop n drukt, wordt het menu gesloten.
Datum/tijd-batterij
• De camera bevat een ingebouwde datum/tijd-batterij. Dit is een reservebatterij die de datum/tijd-instellingen ongeveer drie weken kan vasthouden nadat de andere batterij is verwijderd.
• Als u een opgeladen batterij plaatst of een voedingsadapterset aansluit
(afzonderlijk verkrijgbaar

TXT / PDF

Available 37 files for IXUS 105 View all >
HelpDrivers Since March 2000