Canon IXUS 105 Download Drivers

Fényképez ogép használati útmutató
MAGYAR
• Miel ott használatba venné a fényképez ogépet, olvassa el ezt az
útmutatót.
• Orizze meg ezt a dokumentumot, hogy kés obb is hozzá tudjon férni.
A IXUS 105 fényképe2
A csomag tartalmának ellen orzése
Ellen orizze, hogy tartalmazza-e a csomag a következ o elemeket.
Ha valamelyik hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a keresked ovel, akinél vásárolta a fényképez ogépet.
A kézikönyvek használata
Tekintse meg a DIGITAL CAMERA Manuals Disk CD-ROM-on található kézikönyveket is.
• Fényképez ogép használati útmutató (ez az útmutató)
Ha tisztába került az alapvet o tudnivalókkal, a fényképez ogép számos funkciója segítségével bonyolultabb fényképeket is elkészíthet.
• Közvetlen nyomtatási útmutató
Akkor vegye el o ezt az útmutatót, ha csatlakoztatja a fényképez ogépet egy (külön beszerezhet o) nyomtatóhoz,
és nyomtatni szeretne.
• Szoftver használati útmutató
A mellékelt szoftverek használatában nyújt segítséget.
• Memóriakártya nincs mellékelve.
• A PDF formátumú útmutatók megtekintéséhez Adobe Reader program szükséges. Ha telepíti a Microsoft Word/Word Viewer programot, segítségével megtekintheti a Word programmal készített kézikönyveket
(csak a Közel-Keletre készült kézikönyvekhez szükséges).
Fényképez ogép
Akkumulátoregység NB-6L
(csatlakozófedéllel)
Interfészkábel
IFC-400PCU
Audio-/videokábel
AVC-DC400
Csuklószíj WS-DC7
Canon jótállási jegy Kezdeti lépések DIGITAL CAMERA
Solution Disk CD-ROM
Akkumulátortölt o
CB-2LY/CB-2LYE3
Els oként olvassa el az alábbi részt
Próbafelvételek és a felel osség kizárása
Készítsen néhány próbafelvételt, és ellen orizze, hogy a készülék megfelel o képeket készített-e. Ügyeljen arra, hogy a Canon Inc., annak leányvállalatai, partnerei és viszonteladói semmilyen felel osséget sem vállalnak a fényképez ogép vagy bármely tartozék (beleértve a memóriakártyát is) olyan hibájáért, amely a képek nem megfelel o, illetve nem megfelel o formában történ o rögzítését okozza.
Figyelmeztetés a szerz oi jogok megsértésének elkerülésére
A fényképez ogéppel készített képek személyes célra használhatók.
Nem készíthet a szerz oi jogokra vonatkozó törvényeket vagy el oírásokat megsért o képeket – mindig kérjen engedélyt a szerz oi jogok tulajdonosától.
Vegye figyelembe, hogy bizonyos esetekben az el oadásokról, kiállításokról vagy kereskedelmi termékekr ol fényképez ogéppel vagy más eszközzel készített képek még abban az esetben is szerz oi vagy egyéb jogokat sérthetnek, ha a képek személyes használatra készültek.
A garancia korlátozása
A fényképez ogépre vonatkozó garanciáról a mellékelt Canon jótállási jegyen olvashat.
A Canon ügyfélszolgálatok elérhet oségér ol a jótállási jegyen tájékozódhat.
LCD kijelz o
• Az LCD kijelz o rendkívül nagy pontosságú gyártási csúcstechnológiával készült. A képpontok 99,99%-nál nagyobb része el oírás szerint m uködik, el ofordulhat azonban, hogy néha nem m uköd o képpontok jelennek meg világos vagy sötét pontként. Ez nem jelent m uködési hibát, és nincs hatással a rögzített képre.
• Lehet, hogy az LCD kijelz ot egy vékony m uanyag fólia védi a szállítás során a sérülésekt ol. Ebben az esetben távolítsa el ezt a fóliát, miel ott használatba venné a fényképez ogépet.
A fényképez ogép vázának h omérséklete
Ha hosszabb ideig használja a fényképez ogépet, legyen óvatos, mert a készülék váza felmelegedhet. Ez nem utal hibás m uködésre.4
A fényképez ogéppel végezhet o m uveletek
Fényképezés a fényképez ogép automatikus beállításaival . . . . . . 24
Felvétel speciális körülményeknek megfelel oen . . . . . . . . . . . . 54–56
Élességállítás arcokra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 62, 78
Fényképezés olyan helyen, ahol a vaku nem használható
(a vaku kikapcsolása) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Olyan kép készítése, amelyen én is rajta vagyok
(önkioldó). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 62, 74, 75
A dátum és az id o megjelenítése a képeken. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Közeli téma fényképezése (makró). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Szépia tónusú és fekete-fehér képek készítése . . . . . . . . . . . . . . . 72
A rögzíteni kívánt kép méretének módosítása
(rögzített képpontok száma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Folyamatos felvétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Az ISO érzékenység módosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Sötét témák világosabbá tétele (i-Contrast) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Kiváló felvételek készítése emberekr ol
Felvétel készítése egyéb témáról
4
Fényképezés
FwP V I
Portrék
(54. oldal)
Éjszaka
(54. oldal)
Mozgó gyerekek
(55. oldal)
Vízparton
(55. oldal)
Havas táj
(56. oldal)
S ’t
Bels o tér
(55. oldal)
T uzijáték
(56. oldal)
Víz alatti
(56. oldal)
Kevés fény
(55. oldal)5
A fényképez ogéppel végezhet o m uveletek
A fényképek megtekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Képek automatikus lejátszása (diavetítés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
A képek megtekintése TV-készüléken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
A képek megtekintése számítógépen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Gyors keresés a képek között . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 95
Képek törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 101
A képek védelme törlés ellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Videofelvétel készítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Videofelvétel megtekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Képek egyszer u nyomtatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Képek mentése számítógépre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
A hangok kikapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
A fényképez ogép használata külföldön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A képerny on látható elemek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
1
Megtekintés
E
Videofelvétel készítése és megtekintése
2
Nyomtatás
Mentés
3
Egyéb m uveletek6
Tartalomjegyzék
A csomag tartalmának ellen orzése ........... 2
Els oként olvassa el az alábbi részt............ 3
A fényképez ogéppel végezhet o m uveletek ............................................. 4
Az útmutatóban használt jelölések............ 8
Biztonsági óvintézkedések ........................ 9
Az akkumulátor feltöltése ........................ 14
Kompatibilis memóriakártyák
(külön vásárolhatók meg) ................... 16
Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése ....................................... 16
A dátum és az id o beállítása ................... 19
A kijelz o nyelvének beállítása.................. 21
A memóriakártya formázása.................... 22
A zárkioldó gomb lenyomása .................. 23
Képek készítése (intelligens automatika)......................................... 24
Képek megjelenítése............................... 28
Képek törlése........................................... 29
Videofelvételek készítése........................ 30
Videofelvételek megtekintése.................. 32
Képek másolása számítógépre a megtekintéshez ............................... 33
Tartozékok............................................... 37
Külön megvásárolható tartozékok ........... 38
A fényképez ogép részei .......................... 42
Jelz ofény ................................................. 43
A kijelz o ................................................... 44
A FUNC. menü – alapvet o m uveletek ..... 46
MENU menü – alapvet o m uveletek ......... 47
A hangbeállítások módosítása ................ 48
A kijelz o fényerejének megváltoztatása .. 49
A fényképez ogép alapértelmezett beállításainak visszaállítása ............... 50
Memóriakártya teljes törlése
és formázása ......................................51
Energiatakarékos m uködés
(automatikus kikapcsolás) ..................52
Fényképezés különféle feltételek esetén................................................. 54
A vaku kikapcsolása ................................57
A téma nagyítása (Digitális zoom)...........58
A dátum és az id o beszúrása ..................60
Az önkioldó használata............................61
Az arcérzékel o önkioldó használata ........62
Fényképezés programautomatikával.......64
A világosság beállítása
(Expozíciókompenzáció) ....................65
A vaku bekapcsolása............................... 66
Távoli témák fényképezése
(Végtelen) ........................................... 66
Közeli felvétel készítése (Makró).............67
A rögzített képpontok számának módosítása (képméret).......................68
A tömörítési arány módosítása
(képmin oség)......................................68
Az ISO érzékenység módosítása ............70
A Fehéregyensúly beállítása ...................71
A képek tónusának módosítása
(Saját színbeállítás) ............................72
Az 1–3. fejezet ismerteti a fényképez ogép alapvet o kezelését és gyakran használt funkcióit. A 4. és az utána következ o fejezetek a speciális funkciókat mutatják be,
így minden fejezetben egyre többet tudhat meg a készülékr ol.
1 Kezdeti lépések....................13
2B ovebb ismeretek................41
3 Fényképezés speciális feltételek esetén és a gyakori funkciók használata ............53
4 Beállítások választása saját kez uleg ........................637
Tartalomjegyzék
Sorozatfelvétel .........................................73
Fényképezés a két másodperces
önkioldó használatával........................74
Az Önkioldó testreszabása ......................75
Fényképezés TV-készülék használatával......................................76
A kompozíció módosítása az élesség rögzítésével ......................76
Az Af keret üzemmódjának módosítása ..78
Az élességállítás helyének nagyítása......80
Fényképezés az AF rögzítés használatával......................................81
A fénymérési mód megváltoztatása.........81
Fényképezés az AE rögzítés használatával......................................82
Fényképezés az FE rögzítés használatával......................................82
A világosság módosítása és fényképezés
(i-Contrast) ..........................................83
Vörösszemkorrekció ................................84
Fényképezés hosszú szinkronizációval...85
Fényképezés hosszú expozícióval ..........86
A képmin oség megváltoztatása...............88
AE rögzítés/expozícióváltás.....................89
Egyéb felvételi funkciók ...........................90
Lejátszási funkciók...................................91
Képek gyors keresése .............................94
Képek keresése ugrásos megjelenítéssel...................................95
Diavetítés megtekintése...........................96
Az élesség ellen orzése............................97
Képek nagyítása ......................................98
A képek közötti átt unés változtatása........98
Képek megtekintése TV-készüléken........99
A képek védelme ...................................100
Az összes kép törlése............................101
Képek forgatása.....................................102
Képek átméretezése..............................103
A világosság módosítása (i-Contrast) ....104
A vörösszemhatás korrekciója ...............105
Képek nyomtatása .................................108
Képek kiválasztása nyomtatásra (DPOF).........................110
A fényképez ogép beállításainak módosítása .......................................114
A felvételi funkciók beállításainak módosítása .......................................117
A lejátszási funkciók beállításainak módosítása .......................................120
Üzemeltetés hálózati tápellátással.........122
Hibaelhárítás..........................................123
A képerny on megjelen o üzenetek listája.................................................126
A kijelz on megjelen o adatok ..................128
Az egyes felvételi módokban elérhet o funkciók.............................................130
Menük ....................................................132
Kezelési el oírások..................................135
M uszaki adatok......................................136
Tárgymutató...........................................139
5 A fényképez ogép lehet oségeinek még jobb kihasználása ................77
6 A videofelvételek készítése során használható funkciók ................................87
7 Különféle megjelenítési
és szerkesztési funkciók használata.............................93
8 Nyomtatás ..........................107
9 A fényképez ogép beállításainak testreszabása .....................113
10 Hasznos információk........1218
Az útmutatóban használt jelölések
• A szövegen belül található ikonok megegyeznek a fényképez ogép gombjaival, illetve kapcsolóival.
• A kijelz on megjelen o elemek szögletes zárójelek ([]) között szerepelnek az útmutatóban.
• A léptet ogombokat és a FUNC./SET gombot az alábbi ikonok jelzik.
• : az e részekben leírtakra ügyelni kell.
• : hibaelhárítási tippek.
• : ötletek, amelyek segítségével még jobban kihasználhatja a fényképez ogép lehet oségeit.
• : kiegészít o információk.
• (xx. oldal): hivatkozott oldalszámok; az „xx” az oldalszámot jelöli.
• Az útmutató leírásai azon a feltételezésen alapulnak, hogy minden funkciónál az alapértékek vannak beállítva.
• A fényképez ogéppel használható különféle típusú memóriakártyákat együttesen memóriakártyának nevezzük az útmutatóban.
(jobbra léptet o gomb)
(FUNC./SET gomb)
(felfelé lépteto gomb)
(balra léptet o gomb)
(lefelé léptet o gomb)9
Biztonsági óvintézkedések
• A fényképez ogép használata el ott feltétlenül olvassa el az itt következ o tudnivalókat.
A fényképez ogépet minden esetben csak az el oírásoknak megfelel oen használja.
• A következ o oldalakon található biztonsági el oírások azt a célt szolgálják, hogy betartásuk révén elkerülhesse a személyi sérüléseket vagy az eszközök károsodását.
• Ezenfelül mindig olvassa el a külön vásárolt kiegészít ok útmutatóját.
Fényképez ogép
Figyelmeztetés Súlyos sérülés vagy halálos veszély lehet oségét jelzi.
El oírás Sérülés lehet oségét jelzi.
El oírás A készülék sérülésének lehet oségét jelzi.
Figyelmeztetés
• Ne villantsa a vakut közelr ol emberek szemébe.
A vaku által kibocsátott er os fény látáskárosodást okozhat. Ha vakut használ, ne fényképezzen kisgyermeket egy méternél közelebbr ol.
• Úgy tárolja a készüléket, hogy gyerekek és csecsem ok ne férhessenek hozzá.
Szíj: A gyermek nyakára tekered o szíj fulladást okozhat.
Memóriakártya: Veszélyes, ha lenyelik. Ha ez történik, azonnal hívjon orvost.
• Ne próbálja meg szétszerelni vagy átalakítani a készülék egyetlen elemét sem, ha szétszerelésér ol nincs kifejezett leírás az útmutatóban.
• Ha elejti a fényképez ogépet, vagy az más módon megsérül, a sérülés elkerülése
érdekében ne érintse meg a készülék belsejét.
• Ha a fényképez ogép füstöl, furcsa szagot bocsát ki, vagy más szempontból a szokásostól eltér oen viselkedik, azonnal hagyja abba a használatát.
• Ne használjon szintetikus tisztítószereket – például alkoholt, benzint vagy hígítót – a készülék tisztításához.
• Ügyeljen, hogy ne kerüljön folyadék vagy idegen tárgy a fényképez ogép belsejébe.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ha folyadék vagy idegen tárgy érintkezik a fényképez ogép belsejével, kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az akkumulátort.
• Csak a javasolt áramforrásokat használja.
Más áramforrások használata tüzet vagy áramütést okozhat.10
Biztonsági óvintézkedések
Akkumulátor és akkumulátortölt o
Egyéb figyelmeztetések
• Csak a javasolt akkumulátorokat használja.
• Ne helyezze az akkumulátort t uz közelébe vagy közvetlenül t uzbe.
• Ügyeljen, hogy az akkumulátor ne érintkezzen vízzel (például tengervízzel) vagy más folyadékkal.
• Ne próbálja meg szétszerelni, átalakítani vagy h ohatásnak kitenni az akkumulátort.
• Ne ejtse le az akkumulátort, és ne tegye ki er os üt odésnek.
Ez szivárgáshoz vezethet, így tüzet, sérülést vagy a közvetlen környezet károsodását okozhatja. Ha egy akkumulátor szivárog, és tartalma érintkezésbe kerül valamelyik testrészével vagy ruhájával, azonnal mossa ki b o vízzel, és forduljon orvoshoz.
Ha az akkumulátortölt o nedves lesz, húzza ki a hálózati csatlakozót, és forduljon a fényképez ogép forgalmazójához vagy a legközelebbi Canon ügyfélszolgálathoz.
• Csak a megadott akkumulátortölt ot használja az akkumulátor töltésére.
• Rendszeres id oközönként húzza ki a tápkábelt, és törölje le a csatlakozón, a konnektoron és a környezetében lerakódott port.
• Nedves kézzel ne érintse meg a tápkábelt.
• Ne használja a készüléket olyan módon, amellyel túllépi az elektromos aljzat és a vezetékezés névleges értékeit. Ne használja sérült tápkábel vagy csatlakozó esetén,
és mindig teljesen dugja be a csatlakozót a konnektorba.
• Ügyeljen arra, hogy por, illetve fémtárgyak (például hajt u vagy kulcs) ne kerüljenek
érintkezésbe a tölt o csatlakozóival.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ne játssza le a mellékelt CD-ROM-okat olyan CD-lejátszóban, amely nem támogatja azokat.
Ha audio-CD-lejátszóban játssza le a CD-ROM-okat, azzal károsíthatja a hangszórókat.
A CD-ROM zenelejátszón történ o lejátszása során megszólaló hangos zajok halláskárosodást is okozhatnak fejhallgató használata esetén.
El oírás
• A csuklószíjjal hordva a fényképez ogépet ügyeljen arra, hogy ne üsse hozzá semmihez, és ne tegye ki er os ütésnek vagy rázkódásnak.
• Ügyeljen, hogy ne üsse meg és ne nyomja meg er osen az objektívet.
Ez a fényképez ogép károsodásához vagy sérüléshez vezethet.
• Ne használja, ne helyezze és ne tárolja a fényképez ogépet a következ o helyeken.
-E r os napfénynek kitett helyek
- 40 °C-nál magasabb h omérsékletnek kitett helyek
- Nedves vagy poros helyek
A fenti esetekben az akkumulátor szivárgása, túlmelegedése vagy robbanása következhet be, ami áramütéshez, t uzhöz, égési vagy egyéb sérülésekhez vezethet. A magas h omérséklet emellett a burkolat deformálódását is okozhatja.11
Biztonsági óvintézkedések
• Ügyeljen, hogy ne takarja el a vakut az ujjaival vagy ruházatával a használat közben.
Ez égési sérülést vagy a vaku károsodását okozhatja.
El oírás
• Ne irányítsa a fényképez ogépet nagyon er os fényforrás (például a nap) felé.
Ez a fényképez ogép hibás m uködéséhez vagy a képérzékel o sérüléséhez vezethet.
• Ha vízparton vagy szeles helyen használja a fényképez ogépet, ügyeljen, hogy ne kerüljön por vagy homok a készülékbe.
Ez a fényképez ogép hibás m uködéséhez vezethet.
• Normál használat során el ofordulhat, hogy a vakuból kevés füst távozik.
Ennek az az oka, hogy a nagy teljesítmény u vaku elégeti az elüls o részére rakódott port
és idegen anyagokat. A h otermel odés és a vaku sérülésének megakadályozása érdekében törölje le a szennyez odéseket, a port és az egyéb idegen anyagokat a vaku elejér ol.
• A töltés befejez odése után, vagy ha nem használja a tölt ot, húzza ki az akkumulátortölt o hálózati csatlakozóját.
• Ne tegyen semmit (például rongyot) az akkumulátortölt o tetejére töltés közben.
A hosszú ideig csatlakoztatva hagyott egység túlmelegedhet, deformálódhat, és tüzet okozhat.
• Vegye ki és tárolja megfelel oen az akkumulátort, ha nem használja a fényképez ogépet.
Ha az akkumulátort a fényképez ogépben hagyja, az esetleg bekövetkez o szivárgás károsodást okozhat.
• Miel ott eldobná az akkumulátort, ragassza le az érintkez oket szigetel oszalaggal vagy más szigetel oanyaggal.
A szeméttárolóban az érintkez ok más fém tárgyakkal érintkezve tüzet vagy robbanást okozhatnak.
• Ne helyezze az akkumulátorokat háziállatok közelébe.
Az állatok harapása az akkumulátorok szivárgását, túlmelegedését vagy robbanását okozhatja, ami t uzhöz és égési vagy egyéb sérülésekhez vezethet.
• Ne üljön le, ha a fényképez ogép a ruhája farzsebében van.
Ez a fényképez ogép hibás m uködéséhez vagy az LCD kijelz o sérüléséhez vezethet.
• Ha a táskájába teszi a készüléket, ügyeljen, hogy ne érjen kemény tárgy az
LCD kijelz ohöz.
• Ne rögzítsen kiegészít oket a szíjhoz.
Ez a fényképez ogép hibás m uködéséhez vagy az LCD kijelz o sérüléséhez vezethet.1213
1
Kezdeti lépések
Ez a fejezet ismerteti a felvételek készítéséhez szükséges el okészületeket, az A módban történ o felvételkészítést, valamint a rögzített képek megtekintésének és törlésének módját. Ezt követ oen bemutatja, hogy hogyan kell videofelvételt készíteni és lejátszani, és hogyan lehet képeket átmásolni számítógépre.
A szíj bef uzése és a fényképez ogép megfogása
• Kösse a mellékelt szíjat a fényképez ogéphez, és amikor fényképez, húzza a csuklója köré, így elkerülheti a készülék leejtését.
• Karját szorítsa testéhez, miközben a fényképez ogépet határozottan fogja meg az oldalainál. Ügyeljen, hogy az ujjaival ne takarja el a vakut.
Szíj14
Az akkumulátor feltöltése
Az akkumulátor a készülékhez kapott tölt ovel tölthet o fel. Vásárláskor az akkumulátor nincs feltöltve, ezért fel kell tölteni.
Távolítsa el a fedelet.
Tegye az akkumulátort a készülékbe.
? Igazítsa az akkumulátor jelét a tölt o hasonló jeléhez, majd csúsztassa be
( ) és lefelé ( ) az akkumulátort.
Töltse fel az akkumulátort.
? CB-2LY tölt o esetén: Hajtsa ki a csatlakozót ( ), és dugja be a tölt ot egy konnektorba ( ).
? CB-2LYE tölt o esetén: Dugja a tápkábelt a tölt obe, majd csatlakoztassa a kábel másik végét egy konnektorhoz.
A töltésjelz o lámpa pirosan világítani kezd, és a töltés elkezd odik.
? Amikor a töltés befejez odik, a töltésjelz o lámpa zöldre vált. A töltéshez kb. 1 óra
és 55 perc szükséges.
Távolítsa el az akkumulátort.
? Húzza ki az akkumulátortölt ot a konnektorból, majd csúsztassa az akkumulátort befelé ( ) és felfelé ( ),
és vegye ki.
CB-2LY
CB-2LYE
Az akkumulátor védelme és élettartamának meg orzése érdekében a folyamatos töltés ne legyen hosszabb 24 óránál.15
Az akkumulátor feltöltése
A rögzíthet o képek megközelít o száma
• A készíthet o képek száma a Camera & Imaging Products Association (CIPA) mérési szabványon alapszik.
• Bizonyos körülmények esetén a készíthet o képek száma a fent említettnél kevesebb lehet.
Az akkumulátor töltésjelz oje
Az akkumulátor töltöttségét a kijelz on megjelen o ikon vagy üzenet jelzi.
Rögzíthet o képek száma
240
Lejátszási id o (óra) 7
Megjelenítés Leírás
Elegend o töltöttség.
Kissé merül oben van, de elegend o.
(vörösen villog) Majdnem teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort.
„Cseréljen akkumulátort.” Lemerült. Töltse fel az akkumulátort.
Az akkumulátor és a tölt o hatékony használata
• Az akkumulátort a használat napján vagy az azt megel oz o napon töltse fel.
A feltöltött akkumulátorok használat nélkül is veszítenek töltésükb ol.
• Az akkumulátor hosszú id on keresztül történ o tárolása esetén ügyelni kell az alábbiakra:Merítse le az akkumulátort, és vegye ki a fényképez ogépb ol. Helyezze vissza a csatlakozó fedelét, és tegye el az akkumulátort. A feltöltött akkumulátor hosszabb ideig (kb. 1 év) való tárolása csökkentheti élettartamát, és hatással lehet a teljesítményére is.
• Az akkumulátortölt o külföldön is használható.
Az akkumulátortölt o azokban a régiókban használható, ahol a hálózati feszültség
100–240 V (50/60 Hz). Ha a csatlakozófej nem illik a hálózati csatlakozóba, használjon külön megvásárolható átalakítót. Ne használjon a külföldi utazás során elektromos átalakítót, mert károsodást okozhat.
• Az akkumulátor a használat során kidomborodhat.
Ez normális jelenség, és nem jelenti az akkumulátor meghibásodását. Ha annyira kidomborodik az akkumulátor, hogy nem helyezhet o be a fényképez ogépbe, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.
• Ha az akkumulátor hamar lemerül töltés után, akkor elérte az élettartama végét.
Ez esetben vásároljon új akkumulátort.
Helyezze fel a fedelet a feltöltött akkumulátorra
úgy, hogy a jel látható legyen.16
Kompatibilis memóriakártyák
(külön vásárolhatók meg)
• SD memóriakártyák (2 GB vagy kisebb)*
• SDHC memóriakártyák (2 GB-nál nagyobb, legfeljebb 32 GB)*
• SDXC memóriakártyák (32 GB-nál nagyobb)*
• MultiMediaCard kártyák
• MMCplus memóriakártyák
• HC MMCplus memóriakártyák
* Ez a memóriakártya megfelel az SD szabványoknak. El ofordulhat, hogy bizonyos márkájú kártyák nem m uködnek megfelel oen.
Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése
Helyezze be a fényképez ogépbe a hozzá kapott akkumulátort
és a (külön megvásárolható) memóriakártyát.
Ellen orizze a kártya írásvédelmi kapcsolóját.
? Ha van írásvédelmi kapcsoló a memóriakártyán, és az zárolási pozícióban van, nem lehet képeket készíteni. Csúsztassa el a kapcsolót kattanásig.
Nyissa ki a fedelet.
? Csúsztassa el a fed olapot ( ), majd nyissa fel ( ).
A számítógép operációs rendszerét ol függ oen el ofordulhat, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható kártyaolvasók nem ismerik fel az SDXC memóriakártyákat. El ore ellen orizze, hogy operációs rendszere támogatja-e ezt a funkciót.17
Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése
Tegye az akkumulátort a készülékbe.
? Helyezze a készülékbe az akkumulátort az ábra szerint, kattanásig.
? Ügyeljen, hogy megfelel o irányban helyezze be az akkumulátort, mert ellenkez o esetben nem tud a helyére ugrani.
Tegye be a memóriakártyát.
? Helyezze a készülékbe a memóriakártyát az ábra szerint. Amikor a megfelel o helyre kerül, bekattan.
? Ügyeljen a memóriakártya helyes irányára.
Ha nem a megfelel o irányban helyezi be a memóriakártyát, a fényképez ogép megsérülhet.
Csukja be a fedelet.
? Hajtsa be a fedelet ( ), majd nyomja lefelé, és közben kattanásig csúsztassa vissza a helyére ( ).
Csatlakozók
Csatlakozók
Mit jelent, ha megjelenik a [Memóriakártya zárolva] felirat a kijelz on?
Az SD, SDHC és SDXC memóriakártyákon egy írásvédelmi kapcsoló található.
Ha a kapcsoló a zárolt állásban van, a [Memóriakártya zárolva] felirat látható aki je lz on, és nem lehet képeket készíteni vagy törölni.18
Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése
Az akkumulátor és a memóriakártya eltávolítása
Távolítsa el az akkumulátort.
? Nyissa fel a fedelet, és nyomja az akkumulátor zárát a nyíl irányába.
Az akkumulátor kiugrik a helyér ol.
Távolítsa el a memóriakártyát.
? Nyomja be a memóriakártyát kattanásig, majd lassan engedje fel.
A memóriakártya kiugrik a helyér ol.
A készíthet o felvételek száma különféle memóriakártyák esetén
• Az értékek az alapértelmezett beállítások esetén érvényesek.
• A készíthet o képek száma függ a fényképez ogép beállításaitól, a fényképezett témától
és a használt memóriakártyától.
Memóriakártya 4GB 1 6GB
Rögzíthet o képek száma 1231 5042
Ellen orizhet o a készíthet o képek száma?
A készíthet o képek száma felvételi üzemmódban ellen orizhet o (24. oldal).
Rögzíthet o képek száma19
A dátum és az id o beállítása
A Dátum/id o beállítási képerny o megjelenik a készülék els o bekapcsolásakor.
Mivel az itt beállított dátum és id opont kerül rögzítésre a képekben, feltétlenül
állítsa be ezeket az adatokat.
Kapcsolja be a fényképez ogépet.
? Nyomja meg az ON/OFF gombot.
Megjelenik a Dátum/id o képerny o.
Állítsa be a dátumot és az id ot.
? Egy adott lehet oség kiválasztásához nyomja meg a qr gombokat.
? Állítsa be a kívánt értéket a op gombok megnyomásával.
Fejezze be a beállítást.
? Nyomja meg a m gombot.
A dátum és az id o beállítását követ oen a készülék kilép a Dátum/id o képerny or ol.
? Az ON/OFF gomb megnyomásával kikapcsolhatja a fényképez ogépet.
A Dátum/id o képerny o ismételt megjelenése
Állítsa be a helyes dátumot és id ot. Ha nem állítja be a dátumot és az id ot, aDátu m/id o képerny o mindig megjelenik, valahányszor bekapcsolja a fényképez ogépet.20
A dátum és az id o beállítása
A dátum és id o módosítása
Az aktuális dátum és id o beállítása módosítható.
Jelenítse meg a menüket.
? Nyomja meg a n gombot.
Válassza a 3 lap [Dátum/id o] menüjét.
? Válassza ki a 3 lapot a qr gombokkal.
? Válassza ki a [Dátum/id o] menüt aop gombokkal, majd nyomja meg am gombot.
Módosítsa a dátumot és az id ot.
? Végezze el a beállításokat a 19. oldal
2. és 3. lépését követve.
? A n gombbal kiléphet a menüb ol.
Dátum/id o akkumulátor
• A fényképez ogépben van egy beépített dátum/id o akkumulátor (biztonsági akkumulátor), amely meg orzi a dátum- és id obeállítást az akkumulátor eltávolítása esetén is körülbelül három hétig.
• Ha feltöltött akkumulátort helyez a készülékbe, vagy csatlakoztat egy hálózati adaptert (külön vásárolható meg, 38. oldal), a dátum/id o akkumulátor körülbelül négy óra alatt feltölt odik, még akkor is, ha a fényképez ogép nincs bekapcsolva.
• Ha a dátum/id o akkumulátor lemerül, a Dátum/id o menü megjelenik a fényképez ogép bekapcsolásakor. Állítsa be a dátumot és az id ot a 19. oldal lépései szerint.21
A kijelz o nyelvének beállítása
A kijelz on megjelen o szöveg nyelve módosítható.
Válassza a lejátszás üzemmódot.
? Nyomja meg a 1 gombot.
Jelenítse meg a beállítási képerny ot.
? Nyomja le és tartsa lenyomva am gombot, majd nyomja meg an gombot.
Állítsa be a kijelz o nyelvét.
? Válassza ki a kívánt nyelvet a opqr gombokkal, majd nyomja meg am gombot.
A kijelz o nyelvének beállítása után a beállítási képerny o bezárul.
A kijelz o nyelve úgy is megváltoztatható, hogy megnyomja a n gombot, kiválasztja a 3 lapot, majd a [Nyelv] menüpontot. 22
A memóriakártya formázása
Használat el ott az új és a korábban más eszközökkel formázott memóriakártyákat formázni kell a fényképez ogéppel. A memóriakártya formázása az összes adatot törli a kártyáról. Mivel a törölt adatok nem
állíthatók vissza, kell o körültekintéssel járjon el a memóriakártya formázásakor.
Jelenítse meg a

TXT / PDF

Available 37 files for IXUS 105 View all >
HelpDrivers Since March 2000