Canon IXUS 105 Download Drivers

Kameran käyttöopas
SUOMI
• Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa.
• Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.
IXUS 105-kameran kuva2
Pakkauksen sisällön tarkastaminen
Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit kameran.
Oppaiden käyttäminen
Lisätietoja on myös DIGITAL CAMERA Manuals Disk -CD-levyllä.
• Kameran käyttöopas (tämä opas)
Kun hallitset käytön perusteet, voit kuvata entistä haastavammissa olosuhteissa käyttämällä kameran monia toimintoja.
• Oma tulostusopas
Tietoja kameran liittämisestä tulostimeen (myydään erikseen) sekä tulostamisesta.
• Ohjelmisto-opas
Sisältää lisätietoja mukana toimitettavan ohjelmiston käyttämisestä.
• Muistikortti ei sisälly toimitukseen.
• PDF-oppaiden katseluun tarvitaan Adobe Reader. Word-oppaiden katselua varten voidaan asentaa Microsoft Word / Word Viewer (tarvitaan vain Lähi-idän oppaita varten).
Kamera
Akku NB-6L
(ja liitännän kansi)
Liitäntäkaapeli
IFC-400PCU
AV-kaapeli
AVC-DC400
Rannehihna WS-DC7
Canonin takuujärjestelmäkirjanen
Aloitusopas DIGITAL CAMERA
Solution Disk -levy
Latauslaite
CB-2LY/CB-2LYE3
Lue tämä ensin
Testiotokset ja Vastuuvapauslauseke
Ota aluksi muutama testiotos ja varmista, että kuvat ovat tallentuneet oikein, toistamalla ne. Huomaa, että Canon Inc. ja sen tytäryhtiöt sekä jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että kameran tai lisälaitteen, esimerkiksi muistikortin, toimintahäiriö on estänyt kuvan tallentamisen kokonaan tai laitteelle sopivalla tavalla.
Varoitus tekijänoikeuksien rikkomisesta
Tällä kameralla tallennetut kuvat on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.
Älä tallenna kuvia, jotka rikkovat tekijänoikeuslakeja, ilman tekijänoikeuden haltijalta saatua lupaa. Muista, että esitysten, näyttelyiden tai kaupallisten kohteiden kuvaaminen kameralla tai muulla laitteella saattaa loukata tekijänoikeuslakia tai muita säännöksiä, vaikka kuvat otettaisiinkin yksityiskäyttöön.
Takuurajoitukset
Saat lisätietoa kamerasi takuusta kameran mukana toimitetusta Canonin takuujärjestelmäkirjasesta.
Canonin asiakastuen yhteystiedot ovat Canonin takuujärjestelmäkirjasessa.
Nestekidenäyttö
• Nestekidenäyttö on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla.
Yli 99,99 % pikseleistä toimii määritysten mukaisesti, mutta toisinaan toimimattomat pikselit saattavat näkyä kirkkaina tai tummina pisteinä.
Kyseessä ei ole toimintahäiriö eikä tämä vaikuta tallennettavaan kuvaan.
• Nestekidenäytön päällä saattaa olla ohut muovikalvo, joka suojaa näyttöä naarmuuntumiselta kuljetuksen aikana. Poista mahdollinen kalvo ennen kameran käyttämistä.
Kameran rungon lämpötila
Ole varovainen käyttäessäsi kameraa pitkään yhtäjaksoisesti, koska kameran runko saattaa kuumentua. Kyseessä ei ole toimintahäiriö.4
Mitä haluat tehdä?
Kuvaa ja anna kameran määrittää asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Erityisolosuhteiden mukaan kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 54 – 56
Tarkentaminen kasvoihin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 62, 78
Kuvaaminen paikoissa, joissa salaman käyttäminen on kielletty (salaman poistaminen käytöstä) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Kuvien ottaminen itse mukana (itselaukaisu) . . . . . . . . . 61, 62, 74, 75
Päivämäärän ja kellonajan lisääminen kuviin . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Lähikuvien ottaminen kohteista (makrokuvaus) . . . . . . . . . . . . . . . 67
Seepiansävyisten tai mustavalkoisten kuvien ottaminen . . . . . . . . 72
Otettavan kuvan koon muuttaminen (kuvakoko). . . . . . . . . . . . . . . 68
Kuvien ottaminen jatkuvasti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ISO-herkkyyden muuttaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Tummien kohteiden vaalentaminen (i-Contrast) . . . . . . . . . . . . . . . 83
Onnistuneiden kuvien ottaminen ihmisistä
Muiden kohteiden kuvaaminen
4
Kuvaaminen
FwP V I
Muotokuvat
(s. 54)
Yöllä
(s. 54)
Lapset ja lemmikit
(s. 55)
Rannalla
(s. 55)
Lumisessaympäristössä
(s. 56)
S ’t
Sisätilat
(s. 55)
Ilotulitus
(s. 56)
Vedenalainen
(s. 56)
Hämärä
(s. 55)5
Mitä haluat tehdä?
Kuvien katseleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kuvien automaattinen toistaminen (kuvaesitys). . . . . . . . . . . . . . . 96
Kuvien katseleminen televisiossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Kuvien katseleminen tietokoneella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kuvien etsiminen nopeasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 95
Kuvien poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 101
Kuvien suojaaminen tahattomalta poistolta . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Videoiden kuvaaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Videoiden katseleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kuvien tulostaminen helposti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Kuvien tallentaminen tietokoneeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Äänien poistaminen käytöstä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kameran käyttäminen ulkomailla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Näytössä näkyvien tietojen ymmärtäminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . 128
1
Katseleminen
E
Videoiden kuvaaminen ja katseleminen
2
Tulostus
Tallentaminen
3
Muuta6
Sisällysluettelo
Pakkauksen sisällön tarkastaminen...2
Lue tämä ensin ..................................3
Mitä haluat tehdä? .............................4
Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat .....................................8
Turvaohjeita.......................................9
Akun lataaminen..............................14
Yhteensopivat muistikortit
(myydään erikseen).....................16
Akun ja muistikortin asettaminen.....16
Päiväyksen ja kellonajan asettaminen.................................19
Näytön kielen valitseminen..............21
Muistikorttien alustaminen ...............22
Laukaisimen painaminen.................23
Kuvien ottaminen (Smart Auto)........24
Kuvien katseleminen........................28
Kuvien poistaminen .........................29
Videoiden kuvaaminen ....................30
Videoiden katseleminen...................32
Kuvien siirtäminen tietokoneeseen katselua varten ............................33
Lisävarusteet ...................................37
Erikseen myytävät lisävarusteet ......38
Kameran osat ..................................42
Merkkivalo........................................43
Näyttö ..............................................44
FUNC.-valikko – perustoiminnot......46
MENU – perustoiminnot...................47
Ääniasetusten vaihtaminen..............48
Näytön kirkkauden muuttaminen .....49
Kameran oletusasetusten palauttaminen ............................. 50
Muistikortin täydellinen alustus ........................................ 51
Virransäästötoiminto
(Automaattinen virrankatkaisu) ... 52
Kuvaaminen erilaisissa olosuhteissa................................ 54
Salaman poistaminen käytöstä ....... 57
Zoomaaminen lähemmäksi kohteita
(Digitaalinen zoomaus) ............... 58
Päiväyksen ja kellonajan lisääminen................................... 60
Itselaukaisun käyttäminen............... 61
Kasvoitselaukaisun käyttäminen ..... 62
Kuvaaminen Ohjelmoitu automatiikka -tilassa ................... 64
Kirkkauden säätäminen
(Valotuksen korjaus) ................... 65
Salaman ottaminen käyttöön........... 66
Kaukana olevien kohteiden kuvaaminen (Ääretön) ................ 66
Lähikuvien ottaminen (Makro)......... 67
Tallennuskokoasetuksen muuttaminen (kuvakoko) ............ 68
Pakkaussuhteen muuttaminen
(Kuvanlaatu) ............................... 68
ISO-herkkyyden muuttaminen......... 70
Valkotasapainon säätäminen.......... 71
Kuvan sävyn muuttaminen
(My Colors) ................................. 72
Luvuissa 1–3 kerrotaan tämän kameran peruskäytöstä ja usein käytetyistä toiminnoista. Luvusta 4 alkaen oppaassa on tietoja erilaisista lisätoiminnoista.
1 Aloittaminen...................13
2 Laajat käyttöohjeet........41
3 Kuvaaminen erikoisolosuhteissa sekä tavalliset kuvaustoiminnot............53
4 Asetusten valitseminen...................637
Sisällysluettelo
Jatkuva kuvaaminen ..............................73
Kuvaaminen kahden sekunnin itselaukaisua käyttämällä
(Itselaukaisu) .....................................74
Itselaukaisutoiminnon mukauttaminen ...75
Kuvaaminen television avulla.................76
Sommittelun muuttaminen tarkennuksen lukituksen avulla .........76
Tarkennusalueen tilan muuttaminen ......78
Tarkennuspisteen suurentaminen..........80
Tarkennuksen lukituksen käyttäminen .......................................81
Valonmittaustavan muuttaminen............81
Valotuksen lukituksen käyttäminen ........82
Salaman lukituksen käyttäminen............82
Kirkkauden korjaaminen ja kuvaaminen (i-Contrast) ....................83
Punasilmäkorjaus...................................84
Hitaan täsmäyksen käyttäminen ............85
Aikavalotuksen käyttäminen...................86
Kuvanlaadun muuttaminen ....................88
Valotuksen lukitus / valotuksen siirto......89
Muut kuvaustoiminnot ............................90
Toistotoiminnot.......................................91
Kuvien etsiminen nopeasti .....................94
Kuvien etsiminen siirtymisnäytön avulla ........................95
Kuvaesitysten katseleminen...................96
Tarkennuksen tarkistaminen ..................97
Kuvien suurentaminen ...........................98
Kuvien siirtymätavan muuttaminen ........98
Kuvien katseleminen television avulla....99
Kuvien suojaaminen............................. 100
Kaikkien kuvien poistaminen................ 101
Kuvien kääntäminen ............................ 102
Kuvakoon muuttaminen ....................... 103
Kirkkauden korjaaminen
(i-Contrast) ...................................... 104
Punasilmäisyyden korjaaminen ........... 105
Kuvien tulostaminen............................. 108
Tulostettavien kuvien valitseminen
(DPOF)............................................ 110
Kameran asetusten muuttaminen ........ 114
Kuvaustoimintojen asetusten muuttaminen ................................... 117
Toistotoimintojen asetusten muuttaminen ................................... 120
Verkkovirran käyttäminen .................... 122
Vianmääritys ........................................ 123
Näytössä näkyvien ilmoitusten luettelo............................................. 126
Näytössä näkyvät tiedot....................... 128
Eri kuvaustilojen toiminnot ................... 130
Valikot .................................................. 132
Käsittelyohjeita..................................... 135
Tekniset tiedot...................................... 136
Hakemisto ............................................ 139
5 Kameran tehokas käyttäminen ........................77
6 Eri toimintojen käyttäminen videoiden kuvaamiseen....................... 87
7 Erilaisten toisto- ja editointitoimintojen käyttäminen ........................93
8 Tulostaminen ....................107
9 Kameran asetusten mukauttaminen .................113
10 Hyödyllisiä tietoja ............1218
Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat
• Kuvakkeita käytetään tekstissä esittämään kameran painikkeita ja säätimiä.
• Näytön teksti on [ ]-hakasuluissa.
• Suuntapainikkeet ja FUNC./SET-painike esitetään seuraavilla kuvakkeilla.
• : Asioita, jotka tulee ottaa huomioon.
• : Vianmääritysvihjeitä.
• : Vihjeitä, joilla avulla voit käyttää kameraasi tehokkaasti.
• : Lisätietoja.
• (s. xx): Viittaus sivulle.”xx” on sivunumero.
• Tässä oppaassa oletetaan, että toiminnoissa on valittu oletusasetukset.
• Erilaisista kameraan soveltuvista muistikorteista käytetään tässä oppaassa yhteisnimitystä ”muistikortit”.
(Oikealle-painike)
(FUNC./SET-painike)
(Ylös-painike)
(Vasemmalle-painike)
(Alas-painike)9
Turvaohjeita
• Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti ennen kameran käyttämistä. Varmista aina, että kameraa käytetään oikein.
• Seuraavilla sivuilla olevien turvaohjeiden tarkoituksena on neuvoa, kuinka vältyt laitteisiin, itseesi tai muihin henkilöihin kohdistuvilta vahingoilta ja loukkaantumisilta.
• Varmista myös, että erikseen hankittujen lisävarusteiden mukana on toimitettu oppaat.
Kamera
Varoitus Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaaraa.
Huomio Tarkoittaa loukkaantumisen vaaraa.
Huomio Tarkoittaa laitteen vaurioitumisen vaaraa.
Varoitus
• Älä laukaise salamalaitetta lähietäisyydeltä ihmisen silmiin.
Salamalaitteen tuottama kirkas valo saattaa vahingoittaa näköä. Varo erityisesti laukaisemasta salamalaitetta alle metrin etäisyydellä pienistä lapsista.
• Älä jätä laitetta lasten ulottuville.
Hihna: Älä aseta kameran hihnaa lapsen kaulaan, sillä hihna saattaa aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Muistikortti: Vaarantaa terveyden, jos se nielaistaan. Jos näin tapahtuu, ota heti yhteys lääkäriin.
• Älä yritä purkaa tai muuttaa mitään laitteen osaa, ellei toimenpidettä ole kuvattu erikseen tässä oppaassa.
• Älä koske kameran sisäosiin, jos kamera on pudonnut tai muuten vahingoittunut, sillä voit loukkaantua.
• Lopeta kameran käyttäminen heti, jos siitä tulee savua tai outoa hajua tai se toimii epänormaalisti.
• Älä puhdista laitetta orgaanisilla liuottimilla, kuten alkoholilla, bensiinillä tai maalinohenteella.
• Nesteitä tai vieraita esineitä ei saa päästä kameran sisään.
Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Jos kameran sisään pääsee nestettä tai vieraita esineitä, katkaise välittömästi kamerasta virta ja poista akku/paristot.
• Käytä vain suositeltuja virtalähteitä.
Muiden virtalähteiden käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.10
Turvaohjeita
Akku ja akun latauslaite
Muita varoituksia
• Käytä vain tähän laitteeseen suositeltuja akkuja/paristoja.
• Älä sijoita akkua lähelle avotulta tai suoraan tuleen.
• Älä altista akkua vedelle (esim. merivedelle) tai muille nesteille.
• Älä yritä purkaa tai kuumentaa akkua tai muuttaa sen rakennetta.
• Vältä pudottamasta tai kolhimasta akkua.
Tämä saattaa aiheuttaa räjähdyksen, vuotoja, tulipalon, loukkaantumisen tai aineellisia vaurioita. Jos akku vuotaa ja sen sisältöä joutuu silmiin, suuhun, iholle tai vaatteisiin, huuhtele heti vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.
Jos akun latauslaite kastuu, irrota se pistorasiasta ja ota yhteys kameran jälleenmyyjään tai lähimpään Canonin asiakastukipalveluun.
• Käytä akun lataamiseen vain siihen tarkoitettua latauslaitetta.
• Irrota virtajohto säännöllisin väliajoin ja puhdista pistoke sekä pistorasian ulkopuoli ja ympäristö pölystä ja liasta.
• Älä käsittele virtajohtoa märin käsin.
• Älä käytä laitetta niin, että virtalähteen tai kaapeleiden nimelliskapasiteetti ylittyy. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai liitin on vahingoittunut tai sitä ei ole kytketty kunnolla virtalähteeseen.
• Pidä latauslaitteen liittimet ja pistoke puhtaina. Varo koskettamasta niitä metalliesineellä (kuten avaimella tai neulalla).
Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä toista kameran mukana toimitettuja CD-levyjä CD-asemassa, joka ei tue
CD-datalevyjä.
CD-levyjen toistaminen tavallisessa CD-soittimessa (musiikkisoittimessa) voi vahingoittaa kaiuttimia. Musiikkisoittimessa toistetun CD-datalevyn voimakkaat
äänet voivat kuulokkeita käytettäessä myös vaurioittaa kuuloa.
Huomio
• Kun kannat kameraa hihnassa, varo kolhimasta tai täräyttämästä sitä.
• Varo kolhimasta objektiivia tai painamasta sitä voimakkaasti.
Tämä saattaa vioittaa kameraa tai aiheuttaa loukkaantumisen.
• Kameraa ei saa käyttää eikä säilyttää seuraavissa paikoissa:- paikoissa, jotka ovat alttiina voimakkaalle auringonvalolle
- paikoissa, joissa lämpötila saattaa olla yli 40 °C
- kosteilla tai pölyisillä alueilla.
Kameran säilyttäminen tällaisessa paikassa voi johtaa akun vuotamiseen, ylikuumenemiseen tai räjähtämiseen, mikä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, palovammoja tai muita vammoja. Korkea lämpötila saattaa aiheuttaa myös kotelon vääntymisen.11
Turvaohjeita
• Kun käytät salamalaitetta, varo peittämästä sitä sormillasi tai vaatteillasi.
Se voi aiheuttaa palovammoja tai vahingoittaa salamalaitetta.
Huomio
• Älä suuntaa kameraa suoraan kirkkaita valonlähteitä (esimerkiksi aurinkoa) kohti.
Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vaurioittaa kuvakennoa.
• Jos käytät kameraa rannalla tai tuulisessa paikassa, varo, ettei kameraan pääse pölyä tai hiekkaa.
Se saattaa vioittaa kameraa.
• Salamalaitteesta voi vapautua normaalissa käytössä hieman savua.
Se johtuu siitä, että voimakas salama polttaa pölyä ja muuta laitteen etuosaan tarttunutta likaa. Poista pöly ja muu lika salamalaitteesta vanupuikolla, jottei laite kuumene liikaa ja vahingoitu.
• Irrota akun latauslaite pistorasiasta heti lataamisen jälkeen ja silloin, kun et käytä sitä.
• Älä aseta akun latauslaitteen päälle mitään esinettä tai vaatetta, kun akkua ladataan.
Jos laite jätetään kytketyksi pitkäksi ajaksi, se voi ylikuumentua tai vioittua ja aiheuttaa tulipalon.
• Kun et käytä kameraa, poista akku kamerasta ja säilytä se erillään.
Jos akku jätetään kameran sisään, se saattaa vuotaa ja vahingoittaa kameraa.
• Ennen kuin hävität akut/paristot, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä.
Jos ne joutuvat kosketuksiin muiden metalliesineiden kanssa jäteastiassa, seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys.
• Älä sijoita akkua/paristoja lemmikkieläinten läheisyyteen.
Jos lemmikkieläin pääsee puremaan akkua/paristoja, ne voivat vuotaa, ylikuumentua tai räjähtää ja aiheuttaa tulipalon tai vammoja.
• Älä istu alas, kun kamera on taskussasi.
Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vaurioittaa nestekidenäyttöä.
• Kun laitat kameran laukkuun, varmista, että mitään kovia esineitä ei pääse kosketuksiin nestekidenäytön kanssa.
• Älä liitä hihnaan lisävarusteita.
Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vaurioittaa nestekidenäyttöä.1213
1
Aloittaminen
Tämä luku sisältää tietoja kuvaamista edeltävistä valmisteluista, kuvaamisesta A-tilassa sekä otettujen kuvien katselemisesta, poistamisesta ja tulostamisesta. Tämän luvun jälkimmäisessä osassa kerrotaan, miten videoita kuvataan ja katsellaan sekä miten kuvat siirretään tietokoneeseen.
Hihnan kiinnittäminen ja kameran pitäminen
• Kiinnitä mukana toimitettu hihna kameraan ja kierrä se ranteen ympärille kuvatessasi, jotta kamera ei pääse putoamaan.
• Tue käsivartesi vartaloasi vasten ja ota kamerasta luja ote sivuilta.
Varmista, että sormesi eivät ole salaman edessä.
Hihna14
Akun lataaminen
Käytä akun lataamiseen kameran mukana toimitettua latauslaitetta.
Kameran mukana toimitettu akku ei ole ladattu, joten se on ladattava.
Irrota kansi.
Aseta akku.
? Kohdista akun sekä latauslaitteen
-merkit ja asenna akku työntämällä se kameraan ja painamalla sitä alaspäin .
Lataa akku.
? CB-2LY: Käännä pistoke esiin ja liitä latauslaite pistorasiaan .
? CB-2LYE: Liitä virtajohdon toinen pää latauslaitteeseen ja toinen pää pistorasiaan.
Latauksen punainen merkkivalo syttyy ja lataaminen alkaa.
? Latauksen merkkivalo palaa vihreänä, kun lataaminen on päättynyt. Tyhjän akun lataaminen täyteen kestää noin 1 tunnin ja
55 minuuttia.
Poista akku.
? Irrota latauslaite pistorasiasta ja poista sitten akku työntämällä sitä ja nostamalla ylöspäin .
CB-2LY
CB-2LYE
Akun suojaamiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi kannattaa välttää yli 24 tunnin yhtäjaksoista lataamista.15
Akun lataaminen
Arvioitu otettavissa olevien kuvien määrä
• Otettavissa olevien kuvien määrä perustuu Camera & Imaging Products Associationin
(CIPA) mittausstandardiin.
• Joissakin kuvausolosuhteissa otettavissa olevien kuvien määrä saattaa olla edellä ilmoitettua pienempi.
Akun latauksen merkkivalo
Akun varaustilan ilmaiseva kuvake tai ilmoitus näkyy näytössä.
Kuvien määrä
240
Toistoaika (tuntia) 7
Näyttö Yhteenveto
Riittävä varaus.
Hieman tyhjentynyt, mutta riittävä.
(vilkkuu punaisena) Lähes tyhjä. Lataa akku.
”Lataa/vaihda akku” Tyhjentynyt. Lataa akku uudelleen.
Akun ja latauslaitteen käyttäminen tehokkaasti
• Lataa akku sinä päivänä, kun sitä käytetään, tai päivää aiemmin.
Ladatut akut tyhjenevät itsestään, vaikka niitä ei käytetä.
• Akun pitkäaikainen säilyttäminen:Tyhjennä akku ja poista se kamerasta. Kiinnitä liitäntöjen kansi ja varastoi akku. Tyhjentämättömän akun pitkäaikainen säilyttäminen (noin yhden vuoden) saattaa lyhentää sen käyttöikää ja heikentää sen suorituskykyä.
• Latauslaitetta voi käyttää myös ulkomailla.
Latauslaitetta voidaan käyttää alueilla, jossa verkkovirran vaihtojännite on
100–240 V (50/60 Hz). Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä tarvikeliikkeestä hankittua sovitinta. Älä käytä ulkomaanmatkoja varten tarkoitettuja muuntajia, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.
• Akkuun saattaa kehittyä pullistuma.
Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä. Jos akku kuitenkin pullistuu niin paljon, ettei se enää mahdu kameraan, ota yhteys
Canonin asiakastukipalveluun.
• Jos akku tyhjenee nopeasti latauksen jälkeen, akun käyttöikä saa ttaaol lal opuss a.
Hanki uusi akku.
Kiinnitä kansi ladattuun akkuun siten, että -merkki näkyy.16
Yhteensopivat muistikortit
(myydään erikseen)
• SD-muistikortit (enintään 2 Gt)*
• SDHC-muistikortit (yli 2 Gt - 32 Gt)*
• SDXC-muistikortit (yli 32 Gt)*
• MultiMediaCards-kortit
• MMCplus-muistikortit
• HC MMCplus -muistikortit
* Tämä muistikortti on SD-standardien mukainen. Tietynmerkkiset muistikortit eivät ehkä toimi oikein.
Akun ja muistikortin asettaminen
Aseta mukana toimitettu akku ja muistikortti (myydään erikseen) kameraan.
Tarkista kortin kirjoitussuojaus.
? Jos muistikortissa on kirjoitussuojausliuska, et voi tallentaa kuvia, kun liuska on lukitusasennossa. Työnnä liuskaa ylöspäin, kunnes kuulet napsahduksen.
Avaa kansi.
? Työnnä kantta ja avaa se .
Tietokoneesi käyttöjärjestelmän versio voi vaikuttaa siihen, että erikseen hankitut kortinlukijat eivät välttämättä tunnista SDXC-muistikortteja.
Varmista etukäteen, että käyttöjärjestelmäsi tukee tätä toimintoa.17
Akun ja muistikortin asettaminen
Aseta akku.
? Aseta akku kuvassa osoitetulla tavalla, kunnes se napsahtaa paikalleen.
? Varmista, että asetat akun oikein päin, sillä muutoin se ei lukitu paikalleen oikein.
Aseta muistikortti paikalleen.
? Aseta muistikortti kuvassa osoitetulla tavalla, kunnes se napsahtaa paikalleen.
? Varmista, että muistikortti on oikein päin.
Jos muistikortti asetetaan väärin päin, kamera voi vahingoittua.
Sulje kansi.
? Sulje kansi ja työnnä sitä painaen samalla, kunnes se napsahtaa paikalleen .
Liitännät
Liitännät
Entä jos ilmoitus [Muistikortti lukittu] tulee näyttöön?
SD-, SDHC- ja SDXC-muistikorteissa on kirjoitussuojausliuska. Jos tämä liuska on lukitusasennossa, ilmoitus [Muistikortti lukittu] tulee näyttöön, etkä voi ottaa tai poistaa kuvia.18
Akun ja muistikortin asettaminen
Akun ja muistikortin poistaminen
Poista akku.
? Avaa kansi ja paina akun lukitusta nuolen suuntaan.
Akku ponnahtaa ylös.
Poista muistikortti.
? Työnnä muistikorttia sisään, kunnes kuulet sen napsahtavan. Vapauta sitten kortti hitaasti.
Muistikortti ponnahtaa ylös.
Kuvien arvioitu määrä muistikortilla
• Arvot perustuvat oletusasetuksiin.
• Otettavien kuvien määrä vaihtelee kameran asetusten, kohteiden ja käytetyn muistikortin mukaan.
Muistikortti 4Gt 1 6Gt
Kuvien määrä 1231 5042
Voiko otettavissa olevien kuvien määrän tarkistaa?
Voit tarkistaa otettavissa olevien kuvien määrän, kun kamera on kuvaustilassa
(s. 24).
Otettavissa olevien kuvien määrä19
Päiväyksen ja kellonajan asettaminen
Päiväys/Aika-asetusnäyttö tulee näkyviin, kun kameraan kytketään virta ensimmäisen kerran. Päivämäärä ja kellonaika kannattaa asettaa, koska kamera tallentaa ne kuviin näiden asetusten perusteella.
Kytke kameraan virta.
? Paina ON/OFF-painiketta.
Näkyviin tulee Päiväys/Aika-näyttö.
Valitse päivämäärä ja aika.
? Valitse vaihtoehto painamalla qr-painikkeita.
? Aseta arvo op-painikkeilla.
Vahvista asetus.
? Paina m-painiketta.
Kun päiväys ja aika on määritetty,
Päiväys/Aika-näyttö sulkeutuu.
? Kamerasta katkaistaan virta painamalla
ON/OFF-painiketta.
Päiväys/Aika-näytön tuleminen uudelleen näkyviin
Määritä oikea päivämäärä ja kellonaika. Jos et ole määrittänyt päivämäärää ja kellonaikaa, Päiväys/Aika-näyttö tulee näkyviin aina, kun kytket virran kameraan.20
Päiväyksen ja kellonajan asettaminen
Päiväyksen ja kellonajan muuttaminen
Voit muuttaa nykyisiä päiväys- ja kellonaika-asetuksia.
Näytä valikot.
? Paina n-painiketta.
Valitse [Päiväys/Aika]
3-välilehdessä.
? Valitse 3-välilehti painamalla qr-painikkeita.
? Valitse [Päiväys/Aika] painamalla op-painikkeita ja paina sitten m-painiketta.
Muuta päivämäärä ja kellonaika.
? Muuta asetusta s. 19 vaiheiden
2 ja 3 mukaan.
? Valikko suljetaan painamalla n-painiketta.
Päiväys/aika-paristo
• Kamerassa on sisäinen päiväys/aika-paristo (varmistusparisto), jonka avulla päivämäärän ja kellonajan asetukset säilyvät noin kolmen viikon ajan akun poistamisesta.
• Kun asetat kameraan täyteen ladatun akun tai liität verkkolaitesarjan
(saatavissa erikseen, s. 38), päiväys/aika-paristo latautuu noin neljässä tunnissa, vaikka kameran virta olisi katkaistu.
• Jos päiväys/aika-paristo on tyhjentynyt, Päiväys/Aika-valikko tulee näyttöön, kun kameraan kytketään virta. Määritä päivämäärä ja kellonaika s. 19 vaiheiden mukaan.21
Näytön kielen valitseminen
Voit vaihtaa näytön kielen.
Siirry toistotilaan.
? Paina 1-painiketta.
Avaa asetusnäyttö.
? Pidä m-painiketta painettuna ja paina n-painiketta.
Määritä näytön kieli.
? Valitse kieli painamalla opqr
-painikkeita ja paina sitten m-painiketta.
Kun näytön kieli on asetettu, asetusnäyttö sulkeutuu.
Voit myös vaihtaa näytön kielen painamalla n-painiketta, valitsemalla 3-välilehden ja valitsemalla sitten valikosta kohdan [Kieli]. 22
Muistikorttien alustaminen
Ennen kuin käytät uutta muistikorttia tai toisissa laitteissa alustettua muistikorttia, kortti on alustettava tässä kamerassa. Muistikortin alustaminen poistaa kaikki muistikortilla olevat tiedot. Koska poistettuja tietoja ei voi palauttaa, toimi harkiten, kun alustat muistikortin.
Tuo valikko näyttöön.
? Paina n-painiketta.
Valitse [Alusta].
? Valitse 3-välilehti painamalla qr-painikkeita.
? Valitse [Alusta] painamalla op-painikkeita ja paina sitten m-painiketta.
Alusta muistikortti.
? Valitse [OK] painamalla qr-painikkeita ja paina sitten m-painiketta.
Näkyviin tulee vahvistusruutu.
? Valitse [OK] painamalla op-painikkeita ja paina sitten m-painiketta.
Muistikortti alustetaan.
Kun alustus on valmis, [Muistikortin alustus valmis] tulee näkyviin.23
Laukaisimen painaminen
? Paina m-painiketta.
Laukaisimen painaminen
Varmista kuvien tarkkuus painamalla ensin laukaisinta kevyesti (puoliväliin) ja ota sen jälkeen kuva.
Paina laukaisin puoliväliin
(kevyesti tarkentaaksesi).
? Kun kamera on tarkentanut, se antaa kaksi äänimerkkiä ja tarkennuskohteet näkyvät tarkennusalueruutuina.
Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan.
Kamera toistaa suljinäänen ja ottaa kuvan.
Muistikortilla olevien tietojen alustaminen tai poistaminen muuttaa vain kortin tiedostonhallintatietoja. Se ei takaa kortin sisällön täydellistä poistamista. Ole varovainen siirtäessäsi tai hävittäessäsi muistikorttia.
Noudata muistikortin hävittämisessä varotoimenpiteitä esimerkiksi tuhoamalla kortti fyysisesti tietovuotojen ehkäisemiseksi.
Alustusnäytössä näkyvä muistikortin kokonaiskapasiteetti voi olla pienempi kuin muistikortissa ilmoitettu.
Jos pelkästään painat laukaisimen pohjaan pysäyttämättä sitä puolivälissä, otettu kuva ei ehkä ole tarkka.24
Kuvien ottaminen (Smart Auto)
Koska kamera voi määrittää kuvauskohteen ja kuvausolosuhteet, voit antaa sen valita automaattisesti kuvaan parhaiten soveltuvat asetukset ja vain painaa laukaisinta.
Kamera voi myös havaita kasvot ja tarkentaa niihin sekä valita optimaaliset väri- ja kirkkausasetukset.
Kytke kameraan virta.
? Paina ON/OFF-painiketta.
Näkyviin tulee aloitusnäyttö.
Valitse A-tila.
? Aseta tilanvalitsin asentoon A.
? Kun tähtäät kameralla kuvattavaa kohdetta, kamerasta kuuluu ääni, kun se määrittää kuvauskohdetta.
Määritetyn kuvauskohteen kuvake tulee näkyviin näytön oikeaan yläkulmaan.
Kamera tarkentaa havaittuihin kasvoihin, ja niiden ympärille tulee näkyviin kehys.
Sommittele kuva.
? Kun siirrät zoomausvipua i-merkin suuntaan, kamera suurentaa kohdetta.
Kun siirrät zoomausvipua j-merkin suuntaan, kamera pienentää kohdetta
(zoomauspalkki tulee näkyviin).
Zoomauspalkki25
Kuvien ottaminen (Smart Auto)
Tarkenna.
? Tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin.
Kun kamera on tarkentanut, se antaa kaksi äänimerkkiä, ja tarkennuskohteet näkyvät tarkennusalueruutuina.
Kun kamera tarkentaa useampaan kuin yhteen kohtaan, useita tarkennusalueruutuja tulee näkyviin.
Kuvaa.
? Paina laukaisin kokonaan pohjaan.
Kamera toistaa suljinäänen ja ottaa kuvan. Salama välähtää automaattisesti heikossa valaistuksessa.
Kuva näkyy näytössä noin kaksi sekuntia.
? Voit ottaa toisen kuvan painamalla laukaisinta uudelleen, vaikka edellinen kuva näkyisi vielä näytössä.
Tarkennusalue26
Kuvien ottaminen (Smart Auto)
Kuvauskohteiden kuvakkeet
Kamera näyttää määrittämänsä kuvauskohteen kuvakkeen sekä tarkentaa ja valitsee automaattisesti parhaat mahdolliset kirkkaus- ja väriasetukset.
* Tulee näkyviin, kun kuvauskohde on hämärä ja kamera on kiinnitettynä jalustaan.
Tausta Vaalea
Mukaanlukien pilvetön taivas Auringon-laskut
Tumma
Kohde Taustavalo Taustavalo
Jalustaa käytettäessä
Ihmiset —*
Muut kohteet kuin ihmiset/maisemat
*
Lähellä olevat kohteet
——
Kuvakkeen taustaväri
H

TXT / PDF

Available 37 files for IXUS 105 View all >
HelpDrivers Since March 2000