Canon IXUS 105 Download Drivers

Brugervejledning til kamera
DANSK
• Læs denne vejledning, før du bruger kameraet.
• Gem vejledningen, så du kan bruge den på et senere tidspunkt.
Foto af IXUS 1052
Kontrol af kassens indhold
Kontroller, om kamerakassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte den forhandler, du har købt kameraet af.
Brug af vejledningerne
Se også vejledningerne på cd-rom'en DIGITAL CAMERA Manuals Disk.
• Brugervejledning til kamera (denne vejledning)
Når du har lært det grundlæggende, kan du bruge kameraets mange funktioner til at tage mere krævende billeder.
• Vejledning til personlig udskrivning
Læs denne, når du vil slutte kameraet til en printer
(sælges separat) og udskrive.
• Softwarevejledning
Læs denne, når du vil bruge de medfølgende programmer.
• Et hukommelseskort medfølger ikke.
• Visning af PDF-vejledningerne kræver Adobe Reader. Du kan installere
Microsoft Word/Word Viewer for at få vist vejledninger i Word-format (kun nødvendigt for vejledninger i Mellemøsten).
Kamera
Batteripakke NB-6L
(med stikdæksel)
Interfacekabel
IFC-400PCU
AV-kabel
AVC-DC400
Håndledsrem WS-DC7
Hæftet Canon garantierklæring
Startvejledning Cd-rom'en DIGITAL CAMERA
Solution Disk
Batterioplader
CB-2LY/CB-2LYE3
Læs dette først
Prøvebilleder og ansvarsfraskrivelse
Lav først nogle testoptagelser, og afspil dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
Advarsel mod krænkelse af ophavsretlige regler
De billeder, der tages med dette kamera, er beregnet til personlig brug. Tag ikke billeder, der er i modstrid med ophavsretlige regler, uden forudgående tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Det er vigtigt at bemærke, at i visse situationer kan kopiering af billeder fra forestillinger, udstillinger eller kommercielle handlinger med et kamera eller andet udstyr opfattes som brud på copyrightlovgivningen eller andre juridiske rettigheder, selvom billedet blev taget i personligt øjemed.
Begrænsning af garanti
Du kan finde oplysninger om kameraets garanti i hæftet Canon garantierklæring, der følger med kameraet.
I hæftet Canon garantierklæring kan du se de steder, hvor
Canon-kundesupport kan kontaktes.
LCD-skærm
• LCD-skærmen er fremstillet med højpræcisionsteknik. Mere end 99,99 % af pixelene vises i overensstemmelse med specifikationerne, men der kan forekomme defekte pixel, der vises som lyse eller mørke prikker. Dette er ikke en fejl, og det har ingen betydning for det optagede billede.
• LCD-skærmen kan være dækket af en tynd plasticfilm, der beskytter den mod ridser under transport. I det tilfælde skal du fjerne filmen, før du bruger kameraet.
Kameraets temperatur
Udvis forsigtighed, hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, da kameraet kan blive varmt. Dette er ikke en fejl.4
Hvad vil du foretage dig?
Optage og overlade indstillingerne til kameraet . . . . . . . . . . . . . . . 24
Optage under særlige forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 – 56
Fokusere på ansigter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 62, 78
Optage på steder, hvor du ikke kan bruge flashen
(slå flashen fra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Tage billeder, som du selv er med på (selvudløser) . . . . 61, 62, 74, 75
Indsætte dato og klokkeslæt på dine billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Tage nærbilleder af motiver (makrooptagelse) . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Tage billeder med sepiafarvetoner eller sort-hvide billeder. . . . . . . 72
Redigere størrelsen på det billede, du vil tage (opløsning). . . . . . . 68
Tage billeder kontinuerligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Ændre ISO-følsomheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Få mørke motiver til at fremstå lysere (i-Kontrast) . . . . . . . . . . . . . 83
Tage gode billeder af personer
Optage forskellige andre motiver
4
Optage
Fw P V I
Portrætter
(s. 54)
Om natten
(s. 54)
Børn og kæledyr
(s. 55)
Strandmotiver
(s. 55)
Snelandskaber
(s. 56)
S ’t
Indendørs
(s. 55)
Fyrværkeri
(s. 56)
Under vandet
(s. 56)
Svag belysning
(s. 55)5
Hvad vil du foretage dig?
Se billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Afspille billeder automatisk (diasvisning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Se billeder på et tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Se billeder på en computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Søge hurtigt i billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 95
Slette billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 101
Beskytte billeder mod utilsigtet sletning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Optage film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Se film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Udskrive billeder på en nem måde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Gemme billeder på en computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Slå lyde fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Bruge kameraet i udlandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Forstå, hvad der vises på skærmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
1
Se
E
Optage eller se film
2
Udskrive
Gemme
3
Andet6
Indholdsfortegnelse
Kontrol af kassens indhold.................2
Læs dette først...................................3
Hvad vil du foretage dig?...................4
Symboler og tegn i vejledningen........8
Sikkerhedsregler................................9
Opladning af batteriet ......................14
Kompatible hukommelseskort
(sælges særskilt) .........................16
Isætning af batteriet og hukommelseskortet ................16
Indstilling af dato og klokkeslæt.......19
Indstilling af sproget på skærmen....21
Formatering af hukommelseskort ....22
Betjening af udløserknappen...........23
Sådan tager du billeder
(Smart auto) ................................24
Visning af billeder ............................28
Sletning af billeder ...........................29
Optagelse af film..............................30
Visning af film ..................................32
Overførsel af billeder til en computer for at se dem ...............33
Tilbehør............................................37
Tilbehør, der sælges separat...........38
Oversigt over komponenter .............42
Indikator...........................................43
Skærmvisning..................................44
Menuen FUNC. – Grundlæggende funktioner.....................................46
MENU – Grundlæggende funktioner.....................................47
Ændring af lydindstillingerne............48
Ændring af skærmens lysstyrke ......49
Sådan vender du tilbage til kameraets standardindstillinger.. 50
Formatering på lavt niveau af hukommelseskort.................... 51
Energisparerfunktion
(Auto sluk)................................... 52
Optagelse under forskellige forhold......................................... 54
Deaktivering af flashen.................... 57
Sådan zoomer du ind på motiverne
(Digital Zoom) ............................. 58
Indsættelse af dato og klokkeslæt... 60
Brug af selvudløseren ..................... 61
Brug af ansigtsselvudløseren.......... 62
Optagelse i program-AE.................. 64
Justering af lysstyrken
(eksponeringskompensation)...... 65
Aktivering af flashen........................ 66
Optagelse af motiver på lang afstand (uendelig)....................... 66
Optagelse af nærbilleder (makro) ... 67
Ændring af opløsning
(billedstørrelse) ........................... 68
Ændring af kompressionsforhold
(billedkvalitet).............................. 68
Ændring af ISO-følsomhed ............. 70
Justering af hvidbalancen ............... 71
Ændring af et billedes farvetone
(My Colors) ................................. 72
I kapitel 1-3 beskrives kameraets grundlæggende og ofte brugte funktioner.
I kapitel 4 og frem beskrives de avancerede funktioner, så du kan forøge din viden, i takt med at du læser kapitlerne.
1 Kom godt i gang ............13
2 Uddybende oplysninger ....................41
3 Optagelse under særlige forhold og anvendelse af ofte brugte funktioner ...53
4 Vælg selv indstillinger ....................637
Indholdsfortegnelse
Kontinuerlig optagelse ............................73
Optagelse ved hjælp af 2-sekunders selvudløser.........................................74
Tilpasning af selvudløseren ....................75
Optagelse ved hjælp af en tv-skærm ......76
Ændring af billedets komposition med fokuslås..............................................76
Ændring af tilstanden AF-område ...........78
Forstørrelse af fokuseringspunktet..........80
Optagelse med AF-lås ............................81
Ændring af målingstilstand......................81
Optagelse med AE-lås ............................82
Optagelse med FE-lås ............................82
Korrigering af lysstyrken og optagelse
(i-Kontrast) .........................................83
Rødøjekorrigering ...................................84
Optagelse med langsom synkronisering....................................85
Optagelse med lang eksponeringstid......86
Ændring af billedkvaliteten......................88
AE-lås/eksponeringsskift.........................89
Andre optagelsesfunktioner ....................90
Afspilningsfunktioner...............................91
Hurtig søgning efter billeder....................94
Søgning efter billeder med jump-visning.......................................95
Diasvisning..............................................96
Kontrol af fokus .......................................97
Forstørrelse af billeder ............................98
Ændring af billedovergange ....................98
Visning af billeder på et tv....................... 99
Beskyttelse af billeder........................... 100
Sletning af alle billeder.......................... 101
Rotering af billeder................................ 102
Ændring af størrelse på billeder............ 103
Justering af lysstyrken (i-Kontrast)........ 104
Korrigering af røde øjne........................ 105
Udskrivning af billeder........................... 108
Valg af billeder til udskrivning (DPOF).. 110
Ændring af kameraindstillinger ............. 114
Ændring af optagelsesfunktionernes indstillinger....................................... 117
Ændring af afspilningsindstillinger ........ 120
Brug af husholdningsstrøm................... 122
Fejlfinding.............................................. 123
Liste over meddelelser, der vises på skærmen..................................... 126
Oplysninger, der vises på skærmen .......................................... 128
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande .......................... 130
Menuer.................................................. 132
Forholdsregler ved håndtering.............. 135
Specifikationer ...................................... 136
Indeks ................................................... 139
5 Sådan får du mere ud af kameraet ..............................77
6 Brug af forskellige funktioner til optagelse af film....................................87
7 Brug af forskellige afspilnings- og redigeringsfunktioner .........93
8 Udskrivning....................... 107
9 Tilpasning af kameraindstillinger........... 113
10 Praktiske oplysninger ..... 1218
Symboler og tegn i vejledningen
• Ikonerne i teksten repræsenterer kameraets knapper.
• Den tekst, der vises på skærmen, er omsluttet af [ ] (kantede parenteser).
• Retningsknapperne og knappen FUNC./SET er repræsenteret af følgende ikoner.
• : Ting, du skal være ekstra opmærksom på.
• : Fejlfindingstip
• : Tip til, hvordan du får mere ud af kameraet.
• : Supplerende oplysninger.
• (s. xx): Sidehenvisninger. “xx” står for et sidetal.
• I vejledningen antages det, at der bruges standardindstillinger til alle funktioner.
• De forskellige typer hukommelseskort, der kan bruges i dette kamera, kaldes under et for hukommelseskort i denne vejledning.
(Knappen Højre)
(Knappen FUNC./SET)
(Knappen Op)
(Knappen Venstre)
(Knappen Ned)9
Sikkerhedsregler
• Før du bruger kameraet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er angivet herunder.
Sørg altid for at betjene kameraet korrekt.
• De sikkerhedsregler, der er angivet på de følgende sider, har til formål at forhindre personskade og beskadigelse af udstyret.
• Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges separat.
Kamera
Advarsel Angiver muligheden for alvorlig personskade eller dødsfald.
Forsigtig Angiver muligheden for personskade.
Forsigtig Angiver muligheden for beskadigelse af udstyret.
Advarsel
• Udløs ikke flashen tæt ved en persons øjne.
Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst én meter væk fra børn, når du optager med flash.
• Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.
Rem: Remmen kan kvæle et barn, hvis den placeres rundt om barnets hals.
Hukommelseskort: Det er farligt, hvis det sluges. Opsøg øjeblikkeligt en læge, hvis det sker.
• Forsøg ikke at skille kameraet ad eller at ændre nogen dele i udstyret, medmindre du udtrykkeligt får besked på det i denne vejledning.
• Undgå at berøre kameraets indvendige dele, hvis det har været tabt eller på anden måde er beskadiget, for at mindske risikoen for personskade.
• Hold øjeblikkeligt op med at bruge kameraet, hvis det begynder at ryge, lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.
• Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre udstyret med.
• Undgå, at der kommer væske eller fremmedlegemer ind i kameraet.
Det kan resultere i brand eller elektrisk stød.
Hvis væske eller fremmedlegemer kommer i kontakt med kameraets indvendige dele, skal du straks slukke kameraet og fjerne batteriet.
• Brug kun anbefalede strømkilder.
Brug af andre strømkilder kan resultere i brand eller elektrisk stød.10
Sikkerhedsregler
Batteri og batterioplader
Andre advarsler
• Brug kun anbefalede batterier.
• Undgå at placere batteriet i nærheden af åben ild eller udsætte det for åben ild.
• Undgå, at batteriet kommer i kontakt med vand (f.eks. havvand) eller andre væsker.
• Forsøg ikke at skille batteriet ad, ændre det eller tilføre varme til det.
• Undgå at tabe batteriet, og udsæt det ikke for hårde stød.
Det kan forårsage eksplosioner eller lækager, som kan resultere i brand, personskade eller skade på omgivelserne. Hvis et batteri lækker, og væsken kommer i kontakt med
øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand og søge læge.
Hvis batteriopladeren bliver våd, skal du tage den ud af stikkontakten og henvende dig til kameraforhandleren eller nærmeste Canon-kundesupport.
• Brug den angivne batterioplader til at oplade batteriet.
• Tag regelmæssigt netledningen ud, og rengør stikket, stikkontakten og det omgivende område for støv og snavs.
• Rør ikke ved netledningen med våde hænder.
• Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.
• Sørg for, at metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) ikke kommer i kontakt med stikkene på opladeren eller stikket.
Det kan resultere i brand eller elektrisk stød.
• Afspil ikke den eller de medfølgende cd-rom'er i en cd-afspiller, der ikke understøtter cd-rom'er med data.
Hvis du afspiller cd-rom'en eller cd-rom'erne i en cd-afspiller til lyd, kan det beskadige højttalerne. Der er desuden risiko for høretab, hvis der lyttes med hovedtelefoner til de høje lyde fra en cd-rom, der afspilles i en afspiller til musik-cd'er.
Forsigtig
• Undgå at udsætte kameraet for hårde stød eller tryk, når du bærer det i remmen.
• Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk.
Det kan beskadige kameraet eller medføre personskade.
• Undgå at bruge, placere eller opbevare kameraet følgende steder.
- Steder, der er udsat for kraftigt sollys.
- Steder, hvor temperaturen er over 40 °C.
- Fugtige eller støvede steder.
Dette kan medføre lækage, overophedning, eller at batteriet eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller anden personskade. Høje temperaturer kan også medføre deformering af kamerabeklædningen.11
Sikkerhedsregler
• Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj.
Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.
Forsigtig
• Ret ikke kameraet direkte mod kraftige lyskilder (solen osv.).
Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige billedsensoren.
• Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en strand eller på steder, hvor det blæser meget.
Det kan medføre fejl på kameraet.
• Flashen kan afgive små mængder røg under almindelig brug.
Det skyldes, at det kraftige flashlys afbrænder støv og fremmedlegemer, der sidder fast på enhedens forside. Brug en vatpind til at fjerne snavs, støv og andre fremmedlegemer fra flashen for at undgå opvarmning og beskadigelse af enheden.
• Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, når opladningen er færdig, og når du ikke bruger den.
• Placer ikke noget, f.eks. en klud, oven på batteriopladeren under opladningen.
Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.
• Tag batteriet ud, og læg det væk, når du ikke bruger kameraet.
Et batteri, der efterlades i kameraet, kan anrette skade pga. lækage.
• Dæk batteriets poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer det.
Hvis de kommer i kontakt med andre materialers metaldele i affaldscontainere, kan det medføre brand eller eksplosioner.
• Undgå at placere batteriet i nærheden af kæledyr.
Hvis kæledyr bider i batteriet, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion og resultere i brand eller personskade.
• Undgå at sætte dig på kameraet, når det ligger i en lomme.
Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige LCD-skærmen.
• Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra LCD-skærmen.
• Fastgør ikke tilbehør til remmen.
Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige LCD-skærmen.1213
1
Kom godt i gang
I dette kapitel beskrives det, hvordan du klargør kameraet før optagelse, hvordan du optager i tilstanden A, og hvordan du derefter kan få vist og slette de billeder, du har taget. I den sidste del af kapitlet beskrives det, hvordan du optager og får vist film og overfører billeder til en computer.
Montering af remmen/Sådan holder du kameraet
• Sørg for at sætte den medfølgende rem fast på kameraet, og placer den om håndleddet, når du tager billeder, så du undgår at tabe kameraet.
• Hold armene tæt ind til kroppen, mens du holder kameraet med et fast greb om begge sider. Sørg for, at dine fingre ikke blokerer flashen.
Rem14
Opladning af batteriet
Brug den angivne batterioplader til opladning af batteriet. Sørg for at oplade batteriet. Det er ikke opladet på købstidspunktet.
Fjern dækslet.
Isæt batteriet.
? Placer -mærket på batteriet og i opladeren ud for hinanden, og isæt derefter batteriet ved at skubbe det ind og ned .
Oplad batteriet.
? For CB-2LY: Vip stikket ud , og slut opladeren til en stikkontakt .
? For CB-2LYE: Slut netledningen til opladeren, og slut derefter den anden ende til en stikkontakt.
Opladningsindikatoren blinker rødt, og opladningen begynder.
? Opladningsindikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig. Opladningen tager ca. 1 time og 55 minutter.
Fjern batteriet.
? Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteriet ved at skubbe det ind og op .
CB-2LY
CB-2LYE
Du kan beskytte batteriet og forlænge dets levetid ved ikke oplade det i mere end 24 timer i træk.15
Opladning af batteriet
Omtrentligt antal billeder, der kan tages
• Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på CIPA's målestandard (Camera &
Imaging Products Association).
• Under visse optagelsesforhold kan der ikke tages så mange billeder som det ovenfor anførte antal.
Batteriopladningsindikator
Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.
Antal billeder
240
Afspilningstid (timer) 7
Visning Oversigt
Tilstrækkeligt opladet.
Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet.
(blinker rødt) Næsten afladet. Oplad batteriet.
“Udskift batteri” Afladet. Oplad batteriet igen.
Effektiv brug af batteriet og opladeren
• Oplad batteriet samme dag, det skal bruges, eller dagen før.
Opladede batterier aflades naturligt, selvom de ikke bruges.
• Sådan opbevares batteriet i en længere periode:Aflad batteriet, og tag det ud af kameraet. Monter poldækslet, og læg batteriet væk. Hvis et batteri opbevares i lang tid (ca. et år) uden afladning, kan det reducere dets levetid eller ydeevne.
• Batteriopladeren kan også bruges, når du er i udlandet.
Opladeren kan bruges i områder med 100 – 240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Hvis stikket ikke passer til kontakten, skal du bruge en stikadapter, der fås i handlen.
Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de medfører skade.
• Batteriet kan bule ud.
Dette er normalt for batteriet, og det er ikke noget problem. Men hvis batteriet buler så meget ud, at det ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte
Canons kundesupport.
• Hvis batteriet aflades hurtigt, selv efter opladning, er dets levetid opbrugt.
Anskaf et nyt batteri.
Monter dækslet på et opladet batteri, så -mærket er synligt.16
Kompatible hukommelseskort
(sælges særskilt)
• SD-hukommelseskort (2 GB og derunder)*
• SDHC-hukommelseskort (mere end 2 GB, til og med 32 GB)*
• SDXC-hukommelseskort (mere end 32 GB)*
• MultiMediaCards
• MMCplus-hukommelseskort
• HC MMCplus-hukommelseskort
* Dette hukommelseskort overholder SD-standarderne. Afhængigt af mærket vil visse kort måske ikke fungere korrekt.
Isætning af batteriet og hukommelseskortet
Isæt det medfølgende batteri og et hukommelseskort (sælges separat).
Kontroller kortets skrivebeskyttelsestap.
? Hvis hukommelseskortet har en skrivebeskyttelsestap, kan du ikke tage billeder, hvis tappen er i låst position.
Skub tappen op, indtil du hører et klik.
Åbn dækslet.
? Skub dækslet til siden , og åbn det .
Afhængigt af operativsystemets version genkendes SDXC-hukommelseskort muligvis ikke, når der bruges en almindeligt tilgængelig kortlæser. Kontroller på forhånd, at operativsystemet understøtter denne funktion.17
Isætning af batteriet og hukommelseskortet
Isæt batteriet.
? Isæt batteriet som vist, og sørg for, at det klikker på plads.
? Sørg for, at batteriet vender korrekt, da det ellers ikke kan klikkes på plads.
Isæt hukommelseskortet.
? Isæt hukommelseskortet som vist, og sørg for, at det klikker på plads.
? Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt. Hvis du vender hukommelseskortet forkert, kan det beskadige kameraet.
Luk dækslet.
? Luk dækslet , og tryk på det, mens du skubber det til siden, til det klikker påplads .
Kontakt
Kontakt
Hvis nu, hvis [Hukommelseskort låst] vises på skærmen?
SD-, SDHC- og SDXC-hukommelseskort har en skrivebeskyttelsestap. Hvis tappen er i låst position, vises [Hukommelseskort låst] på skærmen, og du kan ikke tage eller slette billeder.18
Isætning af batteriet og hukommelseskortet
Udtagning af batteriet og hukommelseskortet
Fjern batteriet.
? Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
Batteriet skubbes op.
Fjern hukommelseskortet.
? Tryk hukommelseskortet ind, indtil du hører et klik, og slip det derefter langsomt.
Hukommelseskortet skubbes op.
Omtrentligt antal billeder pr. hukommelseskort
• Værdierne er baseret på standardindstillingerne.
• Det antal billeder, der kan tages, varierer, afhængigt af kameraindstillingerne, motivet og det anvendte hukommelseskort.
Hukommelseskort 4G B 1 6G B
Antal billeder 1231 5042
Kan jeg kontrollere, hvor mange billeder, jeg kan tage?
Du kan kontrollere, hvor mange billeder du kan tage, når kameraet er i optagelsestilstand (s. 24).
Antal billeder, der kan tages19
Indstilling af dato og klokkeslæt
Indstillingsskærmbilledet Dato/Tid vises, første gang kameraet tændes.
Sørg for at angive indstillingerne, da de datoer og klokkeslæt, der indsættes på billederne, er baseret på disse indstillinger.
Tænd kameraet.
? Tryk på knappen ON/OFF.
Skærmbilledet Dato/Tid vises.
Angiv dato og klokkeslæt.
? Tryk på knapperne qr for at vælge en indstilling.
? Tryk på knapperne op for at angive en værdi.
Fuldfør indstillingen.
? Tryk på knappen m.
Når datoen og klokkeslættet er indstillet, lukkes skærmbilledet Dato/Tid.
? Kameraet slukkes, hvis du trykker på knappen ON/OFF igen.
Skærmbilledet Dato/Tid vises igen
Indstil den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt. Hvis du ikke har indstillet datoen og klokkeslættet, vises skærmbilledet Dato/Tid, hver gang du tænder kameraet.20
Indstilling af dato og klokkeslæt
Ændring af dato og klokkeslæt
Du kan ændre de aktuelle indstillinger for dato og klokkeslæt.
Åbn menuvisningen.
? Tryk på knappen n.
Vælg [Dato/Tid] på fanen 3.
? Tryk på knapperne qr for at vælge fanen3.
? Tryk på knapperne op for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappenm.
Rediger datoen og klokkeslættet.
? Udfør trin 2 og 3 på s. 19 for at ændre indstillingen.
? Du kan lukke menuen ved at trykke på knappen n.
Dato/klokkeslæt-batteri
• Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. tre uger, efter at batteripakken er fjernet.
• Hvis du isætter et opladet batteri eller tilslutter en vekselstrømsadapter
(sælges separat, s. 38), kan dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet ikke er tændt.
• Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er afladet, vises menuen Dato/Tid, når du tænder kameraet. Udfør trinnene på s. 19 for at indstille dato og klokkeslæt.21
Indstilling af sproget på skærmen
Du kan vælge et andet sprog til den tekst, der vises på skærmen.
Skift til afspilningstilstand.
? Tryk på knappen 1.
Åbn skærmbilledet med indstillingerne.
? Tryk på knappen m, hold den nede, og tryk derefter på knappen n.
Indstil sproget på skærmen.
? Tryk på knapperne opqr for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen m.
Når sproget på skærmen er indstillet, lukkes indstillingsskærmbilledet.
Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen n, vælge fanen 3 og vælge menupunktet [Sprog]. 22
Formatering af hukommelseskort
Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i andre enheder, skal du formatere kortet med kameraet. Formatering
(initialisering) af et hukommelseskort sletter alle data på hukommelseskortet. Eftersom du ikke kan hente de slettede data igen, skal du tænke dig godt om, før du formaterer hukommelseskortet.
Åbn menuen.
? Tryk på knappen n.
Vælg [Formater].
? Tryk på knapperne qr for at vælge fanen3.
? Tryk på knapperne op for at vælge [Formater], og tryk derefter på knappenm.
Formater hukommelseskortet.
? Tryk på knapperne qr for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen m.
Der vises et bekræftelsesskærmbillede.
? Tryk på knapperne op for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen m.
Hukommelseskortet formateres.
Når formateringen er færdig, vises
[Formatering af hukommelseskort afsluttet] på skærmen.23
Betjening af udløserknappen
? Tryk på knappen m.
Betjening af udløserknappen
For at tage billeder, der er skarpe, skal du først trykke let på udløserknappen
(halvt ned) for at fokusere og derefter trykke den helt ned for at tage billedet.
Tryk halvt ned (tryk let for at fokusere).
? Tryk let, indtil kameraet bipper to gange, og der vises AF-rammer der, hvor kameraet har fokuseret.
Tryk videre (helt ned for at tage billedet).
Kameraet afspiller lukkerlyden og tager billedet.
Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sikrer ikke, at indholdet er helt slettet, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Pas på, når du skifter eller bortskaffer hukommelseskort. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.
Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringsskærmbilledet, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.
Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden at trykke udløserknappen halvt ned.24
Sådan tager du billeder (Smart auto)
Kameraet kan registrere motivet og optagelsesforholdene, og du kan derfor lade kameraet vælge de bedste indstillinger i forhold til motivet og bare trykke på knappen.
Kameraet kan også registrere og fokusere på ansigter og indstille optimale niveauer for farve og lysstyrke.
Tænd kameraet.
? Tryk på knappen ON/OFF.
Startskærmbilledet vises.
Vælg tilstanden A.
? Sæt funktionsvælgeren på A.
? Når du retter kameraet mod motivet, kommer der en svag lyd fra kameraet, mens det registrerer motivet.
Ikonet for det registrerede motiv vises øverst til højre på skærmen.
Kameraet vil fokusere på registrerede ansigter og vise ramme

TXT / PDF

Available 37 files for IXUS 105 View all >
HelpDrivers Since March 2000