Canon Digital IXUS II S Download Drivers

DIGITALKAMERA Användarhandbok för kameran
Läs först avsnittet Läs detta först (s. 7).
Läs också igenom Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk
[CD med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från
Canon] och Handbok för direktutskrift.
CEL-SE43A250 © 2004 CANON INC. TRYCKT I EU
Användarhandbok för kameran
SVENSKA
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Europa, Afrika och Mellanöstern
CANON EUROPA N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands
CANON (UK) LTD
For technical support, please contact the Canon Help Desk:P.O. Box 431, Wallington, Surrey, SM6 0XU, UK
Tel: (08705) 143723 Fax: (08705) 143340 http://www.canon.co.uk/Support/index.asp
CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.
102 Avenue du Général de Gaulle,
92257 LA GARENNE COLOMBES CEDEX, France
Tel: Hotline 08 25 00 29 23http://www.cci.canon.fr
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Postfach 100401, 47704 Krefeld, Germany
Customer Hotline: 0180/5006022 (0,12 € / Min.)http://www.canon.de
CANON ITALIA S.P .A.
Via Milano 8, I-20097 San Donato Milanese (MI), Italy
Tel: 02/8248.1 Fax: 02/8248.4604
Pronto Canon: 02/8249.2000
E-mail: supporto@canon.it http://www.canon.it
CANON ESPAÑA S.A.
C/Joaquín Costa, 41 - 28002 Madrid, Spain
Tel. Atención al Cliente: 901.301.301
Helpdesk: 906.301.255http://www.canon.es
CANON BELGIUM N.V. / S.A.
Bessenveldstraat 7, B - 1831 Diegem, Belgium
Tel: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74
Helpdesk : 0900-10627http://www.canon.be
CANON LUXEMBOURG S.A.
Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg
Tel: (0352) 48 47 961 Fax: (0352) 48 47 96232
Helpdesk : 900-74100http://www.canon.lu
CANON NEDERLAND N.V.
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The Netherlands
Tel: 023 - 5 670 123 Fax: 023 - 5 670 124
Helpdesk: 023 - 5 681 681http://www.canon.nl
CANON DANMARK A/S
Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg, Denmark
Tel: +45 44 88 26 66http://www.canon.dk
CANON NORGE AS
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norway
Tel: 22 62 93 21 Fax: 22 62 06 15
E-mail: helpdesk@canon.nohttp://www.canon.no
Finland
CANON OY
Huopalahdentie 24, FIN-00350 Helsinki, Finland
Tel: 010 54420 Fax 010 544 30
HelpDesk 020 366 466 (1,47 snt/min + pvm)
(ma-pe klo 9:00 - 17:30)
E-mail: helpdesk@canon.fihttp://www.canon.fi
CANON SVENSKA AB
Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden
Helpdesk: 08-744 8620 Fax 08-744 8527http://www.canon.se
CANON (SCHWEIZ) AG
Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland
Consumer Imaging Group
Tel. 01-835-61 61
Hotline 0900 57 55 20 (CHF 2.13/min)http://www.canon.ch
Österrike
CANON GES.M.B.H.
Zetschegasse 11, A - 1230 Wien, Austria
Helpdesk Tel.: 01 66 146 412 Fax: 01 66 146 413http://www.canon.at
Portugal
SEQUE – SOC. NAC. EQUIP ., S.A.
Pr. Alegria, 58 - 2ºC, 1269-149 Lisboa, Portugal
Tel: (+351) 21 324 28 30 Fax: (+351) 21 347 27 51
E-mail: info@seque.pthttp://www.seque.pt
Östra Europa
CANON CEE GMBH
Oberlaaerstr 233, A-1100 Wien, Austria
Tel: +43 1 680 88-0 Fax: +43 1 680 88-422
CIS
CANON NORTH-EAST OY
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, Finland
Tel: +358 10 544 00 Fax: +358 10 544 10http://www.canon.ru
EC144-Cover-CEL-E.fm Page 1 Friday, January 16, 2004 10:24 AMFlödesdiagram och referenshandböcker
Originaltillbehör från Canon rekommenderas.
Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan inte göras ansvarigt för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som eldsvådor och liknande som orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller exploderande batterier). Observera att denna garanti inte gäller reparationer som orsakats av tillbehör från andra tillverkare än Canon,
även om sådana reparationer kan utföras mot en avgift.
Fotografera med kameran
Den här handboken
Den här handboken
Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon]
Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon]
Handbok för direktutskrift
Skrivarens användarhandbok
Installera programvaran
Ansluta kameran till en dator
Överföra bilder till en dator
Använda skrivaren
Den här handboken
E_EC144_Cover2.fm Page 1 Friday, January 16, 2004 10:25 AM1
Kamerahusets temperatur
Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var därför försiktig när du använder kameran länge, så att du inte bränner dig på höljet.
Om LCD-monitorn
LCD-monitorn tillverkas med mycket hög precision. Över 99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt. Mindre än 0,01 % av bildpunkterna kan tillfälligt vara ur funktion eller visas som svarta eller röda punkter. Detta påverkar inte den fotograferade bilden och är inte ett tecken på felaktig funktion.
Videoformat
Ställ in kamerans videosignalformat till det format som används i det land du bor i innan du använder den med en TV-skärm (s. 128).
Ladda batteri för Datum/Klockslag
 Kameran innehåller ett inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri. Tack vare detta sparas inställningarna för datum, klockslag och övriga kamerainställningar. Detta batteri laddas om när huvudbatteriet sätts in i kameran. Innan du använder kameran första gången sätter du i ett uppladdat batteri i den eller använder nätadaptersatsen (säljs separat) under minst fyra timmar för att ladda upp batteriet för datum och klockslag. Det laddas även om kameran är avstängd.
 Om menyn för Datum/Klockslag visas när strömmen till kameran sätts på, betyder det att datum/klockslag-batteriet är urladdat. Ladda upp det enligt anvisningarna ovan.
EC144-CUG.book Page 1 Wednesday, January 28, 2004 12:59 PM2
Om den här handboken
Konventioner i texten
Har du frågor? Titta här först.
Vilka inställningar finns för varje funktion?
• Se Tillgängliga funktioner i olika fotograferingslägen (s. 160).
Fortsätter mina inställningar att gälla även när jag har stängt av kameran?
Vad kan jag göra med varje funktion?
• Se FUNC.-menyn (s. 42).
• Se Lagringsmeny (s. 46).
• Se Uppspelningsmenyn (s. 47).
• Se Menyn Inställningar (s. 47).
• Se Menyn Min kamera (s. 50).
Vad betyder ikonerna som finns i Användarhandboken för kameran?
• Se Information på LCD-monitorn
(s. 34).
• Se Menyinställningar och grundinställningar (s. 46).: Den här symbolen används för saker som kan påverka kamerans funktion.: Denna symbol står vid ytterligare avsnitt som kompletterar de grundläggande procedurerna.
Ikoner till höger i rubrikfälten visar gällande manöverläge. Som i exemplet nedan, kan proceduren utföras i lägena (Auto),
(Manuell), (Manuell/Stitch Assist) eller (Film).
Använda självutlösaren
EC144-CUG.book Page 2 Wednesday, January 28, 2004 12:59 PM3
Förbereda kameran 18
Grundläggande funktioner 30
Fotografering 53
Bildvisning 89
Radering 105
Utskriftsinställningar/överföring 108
Ansluta kameran till en dator/TV 118
Inställningar för Min kamera 129
Lista över meddelanden 134
Felsökning 136
Bilaga 140
Fototips och information 149
Handbokens index
EC144-CUG.book Page 3 Wednesday, January 28, 2004 12:59 PM4
Läs detta först
Läs detta ........................................................................................................ 7
Säkerhetsföreskrifter...................................................................................... 8
Förhindra funktionsstörningar ..................................................................... 13
Komponentguide......................................................14
Förbereda kameran
Ladda batteriet............................................................................................. 18
Sätta i batteriet............................................................................................. 21
Installera SD-kortet...................................................................................... 23
Ställa in tid och datum ................................................................................. 26
Ställa in språk .............................................................................................. 28
Grundläggande funktioner
Slå på strömmen ......................................................................................... 30
Använda LCD-skärmen ................................................................................ 32
Information på LCD-monitorn...................................................................... 34
Använda sökaren ......................................................................................... 38
Använda zoomen ......................................................................................... 39
Trycka på avtryckaren.................................................................................. 40
Välja menyer och inställningar..................................................................... 42
Menyinställningar och grundinställningar46
Återställa alla inställningar till standardvärdena ........................................... 51
Fotografera
Fotografera i Auto-läge.......................................................................... 53
Kontrollera bilden direkt efter att den tagits ................................................. 54
Ändra inställningar för upplösning/kompression ......................................... 55
Quick Shot ................................................................................................... 57
Använda blixten....................................................................................... 58
Ta närbilder / bilder av motiv på oändligt avstånd ........................... 60
Använda den digitala zoomen ...................................................................... 62
Bildserier................................................................................................ 63
Använda självutlösaren .......................................................................... 64
Fotografera i manuellt läge.................................................................. 66
Spela in film .......................................................................................... 67
Fotografera panoramabilder (Stitch Assist) ................................................. 69
Element som är markerade med är listor eller diagram som sammanfattar funktioner eller procedurer för kameran.
Innehållsförteckning
EC144-CUG.book Page 4 Wednesday, January 28, 2004 12:59 PM5
Fotografera svårfokuserade motiv (fokuseringslås, autofokuslås) ...............72
Låsa exponeringsinställningen (Automatiklås) .............................................74
Låsa inställningen för blixtexponering (FE-lås).............................................75
Växla mellan olika fokuseringslägen.............................................................76
Växla mellan ljusmätningslägen.............................................................77
Justera exponeringskompensationen...........................................................78
Fotografera i läget för lång slutartid .............................................................79
Ställa in färgtoner (Vitbalansen)...................................................................81
Ändra fotoeffekten........................................................................................84
Justera ISO-talet...........................................................................................85
Ställa in funktionen för Autom rotering ........................................................86
Återställa filnumret.......................................................................................87
Uppspelning
Visa en bild i taget........................................................................................89
Förstora bilder........................................................................................90
Visa bilder i grupper om nio (Indexvisning) ..........................................91
Visa filmer ....................................................................................................93
Redigera filmer.............................................................................................95
Rotera bilder på skärmen .............................................................................97
Lägga till röstkommentarer till bilder............................................................98
Automatisk visning (bildspel).....................................................................100
Skydda bilder .............................................................................................104
Radera
Ta bort enstaka bilder ..........................................................................105
Radera alla bilder........................................................................................106
Formatera SD-kort......................................................................................107
Skriva ut
Om utskrift .................................................................................................108
Ställa in DPOF-inställningarna....................................................................110
Inställningar för bildöverföring (DPOF-överföringsordning)
Välja bilder för överföring...........................................................................116
Ansluta kameran till en dator
Ansluta kameran till en dator......................................................................119
Datorsystemkrav ............................................................................... 119
Föra över bilder via direktöverföring...........................................................123
Ansluta kameran till datorn för att föra över bilder utan att installera någon programvara..........................................................................................125
EC144-CUG.book Page 5 Wednesday, January 28, 2004 12:59 PM6
Överföra direkt från ett SD-kort.................................................................. 126
Visa bilder på en TV................................................ 127
Anpassa kameran (Mina kamerainställningar)
Ändra inställningarna för Min kamera........................................................ 129
Registrera Inställningar för Min kamera..................................................... 131
Lista över meddelanden........................................... 134
Felsökning ........................................................... 136
Bilaga
Använda en nätadaptersats (säljs separat)................................................. 140
Skötsel och underhåll ................................................................................ 141
Tekniska data............................................................................................. 142
Fototips och information
Tips när du använder självutlösaren .......................................................... 149
Så här justerar du exponeringen................................................................ 149
ISO-tal ....................................................................................................... 150
Avancerade tekniker i närbildsläget............................................................ 150
Index.................................................................. 151
Tillgängliga funktioner i olika fotograferingslägen ........... 160
EC144-CUG.book Page 6 Wednesday, January 28, 2004 12:59 PM7
Läs detta först
Läs detta
Provbilder
Innan du fotograferar några viktigare motiv, rekommenderar vi att du tar flera provbilder så att du kan vara säker på att kameran fungerar som den ska och att du använder den på rätt sätt.
Observera också att Canon, dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t ex SD-minneskort och som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan läsas in i ett visst format.
Varning för intrång i upphovsrätten
Observera att digitala kameror från Canon är avsedda för personligt bruk och aldrig bör användas på ett sätt som strider mot internationella eller inhemska lagar och bestämmelser om upphovsrätt. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden tagits för personligt bruk.
Begränsningar i garantin
Information om garantin för din kamera finns i broschyren Canon European
Warranty System (EWS), som medföljer kameran.
Kontaktinformation för Canons kundsupport finns på baksidan av den här broschyren, eller i broschyren European Warranty System (EWS).
EC144-CUG.book Page 7 Wednesday, January 28, 2004 12:59 PM8
Säkerhetsföreskrifter
 Innan du använder kameran bör du ha läst och förstått de säkerhets-föreskrifter som beskrivs nedan. Använd alltid kameran på rätt sätt.
 Säkerhetsföreskrifterna på följande sidor är ämnade att hjälpa dig att använda kameran och dess tillbehör på ett säkert sätt, för att förhindra att skador uppstår på person eller utrustning.
 På följande sidor syftar termen utrustning i första hand på kameran med strömförsörjningstillbehör, t ex batteriladdaren och nätadaptern (säljs separat).
Varningar
 Rikta inte kameran direkt mot solen eller andra ljusintensiva källor som kan skada din syn.
 Utlös inte blixten i närheten av människors eller djurs ögon. Det intensiva blixtljuset kan skada synen. Stå inte närmare än en meter från barn när du använder blixten.
 Placera utrustningen utom räckhåll för barn. Om ett barn hanterar kameran eller batterierna ovarsamt kan allvarliga skador uppstå. Om kameraremmen hamnar runt halsen på ett barn kan barnet strypas.
 Försök inte plocka isär eller ändra någon del av utrustningen om detta inte uttryckligen föreskrivs i den här handboken. Om utrustningen tas isär eller ändras kan det leda till livsfarliga elektriska stötar. Undersökning av inre delar, ändringar och reparationer ska utföras av kvalificerad servicepersonal som auktoriserats av kameradistributören eller av Canons kundtjänst.
 Undvik risken för elchock från högspänning genom att inte vidröra blixtenheten på kameran om den har skadats. Det är även viktigt att inte röra inre enheter i utrustningen som är tillgängliga på grund av skada. Det kan leda till elektriska stötar. Kontakta din kameradistributör eller närmaste Canon-kundtjänst snarast.
Förvaring av SD-kort
Förvara SD-minneskortet utom räckhåll för barn. Barn kan råka svälja det. Kontakta omedelbart läkare om detta inträffar.
EC144-CUG.book Page 8 Wednesday, January 28, 2004 12:59 PM9
 Sluta omedelbart att använda utrustningen om det kommer rök eller starkt luktande ångor från den. Annars finns det risk för brand eller elektriska stötar. Stäng omedelbart av kameran, ta ur batteriet och dra ut stickkontakten ur eluttaget. Kontrollera att det inte längre kommer ut rök eller ångor. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst.
 Sluta använda utrustningen om du har tappat den i golvet eller om höljet har skadats. Annars finns det risk för brand eller elektriska stötar.
Stäng omedelbart av kameran, ta ur batteriet och dra ut stickkontakten ur eluttaget. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst.
 Utrustningen får inte komma i kontakt med eller doppas ned i vatten eller andra vätskor. Se till att vätskor inte kommer in i utrustningen.
Kameran är inte vattentät. Om ytterhöljet kommer i kontakt med vätska eller salthaltig luft torkar du av det med en mjuk duk med god uppsugningsförmåga. Om vatten eller något annat kommer in i kameran trycker du omedelbart på kamerans strömbrytare och tar ur batteriet eller drar ut stickkontakten ur eluttaget. Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst.
 Använd inte ämnen som innehåller alkohol, bensen, thinner eller andra antändbara ämnen för att rengöra eller underhålla utrustningen. Dessa
ämnen kan orsaka brand.
 Avlägsna regelbundet nätkabeln och torka bort damm och smuts som samlats på kontakten, utsidan av eluttaget och det omgivande området.
I dammiga, fuktiga eller oljiga miljöer kan det damm som samlas runt kontakten mättas med fukt och kortsluta utrustningen, vilket kan leda till att brand uppstår.
 Du får inte skära i, skada eller förändra nätkabeln eller placera tunga föremål på den. Var och en av dessa åtgärder kan orsaka kortslutning som medför risk för brand eller elektriska stötar.
 Hantera inte nätkabeln med blöta händer. Du kan få en elektrisk stöt. Se till att du håller i den fasta delen av stickkontakten när du drar ut nätkabeln. Om du drar i den böjliga delen av kabeln kan ledarna eller isoleringen skadas, vilket kan resultera i brand eller elektriska stötar.
EC144-CUG.book Page 9 Wednesday, January 28, 2004 12:59 PM10
 Använd enbart godkända elektriska tillbehör. Om du använder strömkällor som inte uttryckligen rekommenderas för utrustningen kan detta medföra överhettning, fel på utrustningen, brand, elektriska stötar eller andra faror.
 Placera inte batteriet nära en värmekälla och utsätt det inte för direkt låga eller hetta. Doppa inte heller ned batterierna i vatten. Detta kan skada batterierna och medföra läckage av frätande vätska, brand, elektriska stötar, explosion eller allvarlig skada.
 Försök inte att öppna, ändra eller hetta upp batterierna. Detta medför en allvarlig risk för skada eftersom de kan explodera. Skölj omedelbart med vatten den kroppsdel, även ögon och mun, eller de kläder som kommit i kontakt med innehållet i batteriet. Om ögonen eller munnen kommit i kontakt med innehållet ska du omedelbart skölja med vatten och söka medicinsk hjälp.
 Tappa inte batteriet och utsätt det inte för stötar som kan skada höljet.
Det kan resultera i läckage och kroppsskada.
 Kortslut inte batteripolerna med något metallföremål, t ex en nyckelring. Det kan medföra överhettning, brännskador eller andra skador. Använd det medföljande kontaktskyddet när du transporterar eller lagrar batteriet.
 Innan du slänger ett batteri täcker du polerna med tejp eller annan isolering för att förhindra direkt kontakt med andra föremål. Om batteriet kommer i kontakt med metallföremål eller annat material i förvaringskärlet kan det uppstå brand eller explosion. Lämna in batterierna till återvinning.
 Använd endast rekommenderade batterier och tillbehör. Om du använder batterier som inte uttryckligen rekommenderas för utrustningen kan detta orsaka explosion eller läckage och därigenom bränder samt skador på människor och omgivningar.
 Använd den angivna batteriladdaren för att ladda batteriet NB-3L. Om du använder andra laddare kan det leda till överhettning, fel på utrustningen, brand eller elektriska stötar.
EC144-CUG.book Page 10 Wednesday, January 28, 2004 12:59 PM11
 Koppla från batteriladdaren och nätadaptern från både kameran och eluttaget efter laddningen och när den inte används, så att bränder och andra faror undviks. Om du låter den vara ansluten en längre tid kan den
överhettas och ta skada eller fatta eld.
 Kamerakontakterna på batteriladdare och nätadapter får bara användas tillsammans med den här kameran. Använd dem inte med andra produkter eller batterier. Det kan uppstå brand och andra faror.
Varning angående magnetiska fält
Håll föremål som är känsliga för magnetfält (till exempel kreditkort) borta från kamerans högtalare (s. 15). Sådana föremål kan förlora data eller upphöra att fungera.
EC144-CUG.book Page 11 Wednesday, January 28, 2004 12:59 PM12
Varning
 Undvik att använda, placera eller förvara utrustningen på platser som utsätts för starkt solsken eller höga temperaturer, t ex på bilens instrumentbräda eller i bilens bagageutrymme. Starkt solljus och hetta kan orsaka att batterierna läcker, överhettas eller exploderar, vilket kan medföra brand, brännskador eller andra skador. Höga temperaturer kan också medföra att ytterhöljet deformeras. Sörj för god ventilation när du använder batteriladdaren för att ladda batteriet.
 Förvara inte utrustningen på en fuktig eller dammig plats. Detta kan resultera i brand, elektriska stötar eller annan skada.
 Var försiktig så att du inte slår i kameran eller utsätter den för stötar som kan leda till skada på utrustningen när du bär eller håller den i remmen.
 Håll inte fingrarna eller klädesplagg framför blixten när du fotograferar.
Blixten kan skadas, med rökutveckling eller biljud som följd. Rör inte heller vid blixten när du har tagit flera bilder i snabb följd. I båda fallen kan det uppstå brännskador.
 Använd inte blixten när smuts, damm eller något annat sitter fast på dess lins. Blixten kan skadas som ett resultat av den upphettning det orsakar.
 Kontrollera att batteriladdaren är ansluten till ett eluttag med rätt värde, och inte högre. Batteriladdarens stickkontakt är olika i olika områden.
 Använd inte batteriladdaren eller nätadaptern om stickkontakten eller kabeln är skadade, eller om stickkontakten inte sitter helt i eluttaget.
 Låt inte metallföremål (t ex nålar och nycklar) eller smuts komma i kontakt med laddarens kontakter eller stickkontakt.
 Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var försiktig om det känns som om det bränns i händerna när du använder kameran under en längre tid.
EC144-CUG.book Page 12 Wednesday, January 28, 2004 12:59 PM13
Förhindra funktionsstörningar
Undvik starka magnetfält
Placera aldrig kameran i närheten av elektriska motorer eller annan utrustning som ger upphov till starka elektromagnetiska fält. Fälten kan skada utrustningen eller bilddata.
Undvik kondensrelaterade problem
Om du flyttar utrustningen snabbt mellan varma och kalla miljöer kan detta förorsaka kondens (vattendroppar) på utrustningens yttre eller inre ytor.
Undvik detta genom att placera utrustningen i en plastpåse och långsamt låta den anpassa sig till temperaturförändringen innan du tar ut den ur påsen.
Om det bildas kondens inuti kameran
Sluta omedelbart att använda kameran om du upptäcker kondens. Annars kan utrustningen skadas. Ta ut SD-kort, batterier och nätadapter ur kameran och vänta tills fukten dunstat bort helt innan du fortsätter att använda utrustningen.
Förvaring under en längre period
Om du inte ska använda kameran under en längre tid bör du ta ut batteriet och lagra utrustningen på en säker plats. Om du förvarar kameran en längre tid med batteriet i laddas det ur och kameran kan skadas. Inställningar av bland annat datum och tid kan återgå till standardinställningar efter cirka tre veckor om batteriet är borttaget. I denna handbok beskrivs hur du återställer
önskade inställningar.
EC144-CUG.book Page 13 Wednesday, January 28, 2004 12:59 PM14
Komponentguide
Framsida
* Se till att du inte svänger runt kameran eller slår emot andra föremål med den när du bär den i bärremmen.
AF-hjälpbelysning (s. 41)
Lampa för minskning av röda ögon (s. 58)
Självutlösarlampa (s. 64)
Objektiv
Mikrofon (s. 98)
Fäste för bärrem
Sätta i bärrem
*
Sökarfönster (s. 38)
Kontaktskydd
DIGITAL-kontakt (s. 120)
A/V-utgång (ljud/bild-utgång) (s. 127)
Blixt (s. 58)
EC144-CUG.book Page 14 Wednesday, January 28, 2004 12:59 PM15
Förbereda kameran
Baksida
LCD-monitor (s. 32)
Stativgänga
Lucka för SD-kort/batteri (s. 21, 23)
Sökare (s. 38)
Skyddspropp för spänningskontakt (s. 140)
Högtalare
Följande kablar används för att ansluta kameran till en dator eller skrivare.
Dator (s. 120)
Gränssnittskabel IFC-400PCU (medföljer kameran)
Direktutskriftskompatibla skrivare (säljs separat)
 CP-skrivare
Gränssnittskabel IFC-400PCU (medföljer kameran) eller gränssnittskabeln DIF-100 (medföljer CP-100/CP-10).
 Bubble Jet-skrivare
- Bubble Jet Direct-kompatibla skrivare:Mer information finns i användarhandboken för Bubble Jet-skrivaren.
- PictBridge-kompatibla skrivare:Gränssnittskabel IFC-400PCU (medföljer kameran)
 PictBridge-kompatibla skrivare (ej Canon-modeller):Gränssnittskabel IFC-400PCU (medföljer kameran)
Information om vilka skrivare som är kompatibla med direktutskrift finns i
Systemkartan eller i Handbok för direktutskrift som medföljer kameran.
EC144-CUG.book Page 15 Wednesday, January 28, 2004 12:59 PM16

Manöverpanel
Statuslampa
Tänds när strömmen är på eller förberedelserna för
överföring är klara när kameran är ansluten till en dator
Avtryckare (s. 40)
Knappen (Ljusmätning) (s. 77)/
-knappen
Knappen (Blixt) (s. 58)/
-knappen
Knappen (Kontinuerlig) (s. 63)/
Knappen (Självutlösare) (s. 64)/
knappen
Knappen (Närbild)/ (Oändlighet) (s. 60)/
knappen
Knappen SET
Knappen MENU
Lampor (s. 17)
ON/OFF-knapp (s. 30)
Zoomspak
Fotografering: (Tele)/
(Vidvinkel) (s. 39)
Bildvisning: (Förstora)/ (s. 90)/
(Index) (s. 91)
Lägesväljare (s. 17)
Knappen Skriv ut/
Dela (se nedan)
FUNC.- knappen (Funktion) (s. 42)/
Knappen (Radera enstaka bild) (s. 105)
DISP . -knappen (Display) (s. 32)
För följande åtgärder behöver du bara trycka en enda gång på knappen
(Skriv ut/Dela).
 Skriva ut: Mer information finns i Handbok för direktutskrift (separat handbok).
 Överföra bilder (endast Windows): Mer information finns på s. 118 i den här handboken och på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon] (separat handbok).
Indikeringslampan blinkar eller lyser när kameran är ansluten till en skrivare eller dator.
Blå: Klar för utskrift/Klar för bildöverföring
Blinkande blå: Skriver ut/överför
EC144-CUG.book Page 16 Wednesday, January 28, 2004 12:59 PM17
Förbereda kameran
Lampor
Indikeringslampan lyser eller blinkar när du trycker på ON/OFF -knappen eller avtryckaren.
Övre indikator
Grön: Klar för fotografering
Blinkande grön: Spelar in på SD-kort/läser SD-k

TXT / PDF

Available 27 files for Digital IXUS II S View all >
HelpDrivers Since March 2000