Canon Digital IXUS II S Download Drivers

DIGITALT KAMERA Brugervejledning til kamera
Læs afsnittet Læs dette først (s. 7).
Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og
Brugervejledning til direkte udskrivning.
CEL-SE43A240 © 2004 CANON INC. TRYKT I EU
Brugervejledning til kamera
DANSK
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Europa, Afrika og Mellemøsten
CANON EUROPA N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands
CANON (UK) LTD
For technical support, please contact the Canon Help Desk:P.O. Box 431, Wallington, Surrey, SM6 0XU, UK
Tel: (08705) 143723 Fax: (08705) 143340 http://www.canon.co.uk/Support/index.asp
CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.
102 Avenue du Général de Gaulle,
92257 LA GARENNE COLOMBES CEDEX, France
Tel: Hotline 08 25 00 29 23http://www.cci.canon.fr
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Postfach 100401, 47704 Krefeld, Germany
Customer Hotline: 0180/5006022 (0,12 € / Min.)http://www.canon.de
CANON ITALIA S.P .A.
Via Milano 8, I-20097 San Donato Milanese (MI), Italy
Tel: 02/8248.1 Fax: 02/8248.4604
Pronto Canon: 02/8249.2000
E-mail: supporto@canon.it http://www.canon.it
CANON ESPAÑA S.A.
C/Joaquín Costa, 41 - 28002 Madrid, Spain
Tel. Atención al Cliente: 901.301.301
Helpdesk: 906.301.255http://www.canon.es
CANON BELGIUM N.V. / S.A.
Bessenveldstraat 7, B - 1831 Diegem, Belgium
Tel: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74
Helpdesk : 0900-10627http://www.canon.be
CANON LUXEMBOURG S.A.
Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg
Tel: (0352) 48 47 961 Fax: (0352) 48 47 96232
Helpdesk : 900-74100http://www.canon.lu
CANON NEDERLAND N.V.
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The Netherlands
Tel: 023 - 5 670 123 Fax: 023 - 5 670 124
Helpdesk: 023 - 5 681 681http://www.canon.nl
CANON DANMARK A/S
Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg, Denmark
Tel: +45 44 88 26 66http://www.canon.dk
CANON NORGE AS
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norway
Tel: 22 62 93 21 Fax: 22 62 06 15
E-mail: helpdesk@canon.nohttp://www.canon.no
Finland
CANON OY
Huopalahdentie 24, FIN-00350 Helsinki, Finland
Tel: 010 54420 Fax 010 544 30
HelpDesk 020 366 466 (1,47 snt/min + pvm)
(ma-pe klo 9:00 - 17:30)
E-mail: helpdesk@canon.fihttp://www.canon.fi
CANON SVENSKA AB
Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden
Helpdesk: 08-744 8620 Fax 08-744 8527http://www.canon.se
CANON (SCHWEIZ) AG
Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland
Consumer Imaging Group
Tel. 01-835-61 61
Hotline 0900 57 55 20 (CHF 2.13/min)http://www.canon.ch
Østrig
CANON GES.M.B.H.
Zetschegasse 11, A - 1230 Wien, Austria
Helpdesk Tel.: 01 66 146 412 Fax: 01 66 146 413http://www.canon.at
Portugal
SEQUE – SOC. NAC. EQUIP ., S.A.
Pr. Alegria, 58 - 2ºC, 1269-149 Lisboa, Portugal
Tel: (+351) 21 324 28 30 Fax: (+351) 21 347 27 51
E-mail: info@seque.pthttp://www.seque.pt
Østeuropa
CANON CEE GMBH
Oberlaaerstr 233, A-1100 Wien, Austria
Tel: +43 1 680 88-0 Fax: +43 1 680 88-422
CIS
CANON NORTH-EAST OY
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, Finland
Tel: +358 10 544 00 Fax: +358 10 544 10http://www.canon.ru
EC144-Cover-CEL-E.fm Page 1 Monday, January 19, 2004 6:03 PMOversigt og brugervejledninger
Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.
Dette produkt er udviklet til at fungere optimalt, når det anvendes sammen med originalt Canon-tilbehør. Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand osv., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. lækage og/eller eksplosion af batterier). Bemærk, at denne garanti ikke gælder for reparationer, der opstår som følge af fejl i ikke-originalt Canon-tilbehør. Du kan dog få udført sådanne reparationer mod betaling.
Optagelse med kameraet
Denne vejledning
Denne vejledning
Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer]
Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer]
Brugervejledning til direkte udskrivning
Brugervejledning til printer
Installation af softwaren
Tilslutning af kameraet til en computer
Overførsel af billeder til en computer
Denne vejledning
Brug af printeren og udskrivning
E_EC144_Cover2.fm Page 1 Monday, January 19, 2004 5:58 PM1
Kameraets temperatur
Hvis kameraet bruges i længere tid ad gangen, kan det blive varmt. Vær opmærksom på dette, og tag højde for det, hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen.
Om LCD-skærmen
LCD-skærmen er fremstillet med højpræcisionsteknik. Mere end 99,99% af pixelene vises i overensstemmelse med specifikationerne. Mindre end 0,01% af pixelene vises af og til forkert med sorte eller røde prikker. Det har ingen betydning for det optagne billede og betyder ikke, at der er opstået en fejl.
Videoformat
Indstil kameraets videosignal til det, som bruges i dit land, før du bruger kameraet sammen med et tv (s. 128).
Opladning af batteriet til dato/tid
 Kameraet har et indbygget, genopladeligt litiumbatteri, der opretholder indstillinger for dato og tid samt andre kameraindstillinger. Batteriet genoplades, når hovedbatteriet sættes i kameraet. Når du køber kameraet, skal du isætte et opladet batteri eller bruge kameraet sammen med vekselstrømsadapteren (sælges separat) i mindst 4 timer for at batteriet til dato/tid. Batteriet oplades, selvom der er slukket for kameraet.
 Hvis menuen Dato/Tid vises, når kameraet tændes, betyder det, at batteriet for dato/tid er afladet. Genoplad det som beskrevet ovenfor.
EC144-CUG.book Page 1 Wednesday, January 28, 2004 4:31 PM2
Om denne vejledning
Symboler og tegn i teksten
Har du spørgsmål? Så læs først dette
Hvilke indstillinger er tilgængelige under de enkelte funktioner?
• Se Funktioner i de enkelte optagetilstande (s. 160).
Forbliver mine indstillinger aktive, også efter at jeg har slukket for kameraet?
Hvad kan funktionerne bruges til?
• Se Menuen FUNC. (s. 42)
• Se Menuen Rec. (s. 46).
• Se Menuen Afspil (s. 47).
• Se Menuen Opsætning (s. 47).
• Se Menuen Dette kamera (s. 50).
Hvad betyder ikonerne i
Brugervejledning til kamera?
• Se Oplysninger, der vises på LCD-skærmen (s. 34).
• Se Menuindstillinger og fabriksindstillede standardværdier
(s. 46).: Dette symbol angiver, at der er angivet oplysninger om forhold, der kan påvirke kameraets funktion.: Dette symbol angiver, at der er supplerende oplysninger til de grundlæggende betjeningsprocedurer.
Ikonerne til højre for titellinjen viser de betjeningstilstande, der kan benyttes. Som vist i nedenstående eksempel kan funktionen anvendes i tilstandene (Automatisk), (Manuel), (Manuel/Kombiner billeder) eller (Film).
Brug af selvudløseren
EC144-CUG.book Page 2 Wednesday, January 28, 2004 4:31 PM3
Klargøring af kameraet 18
Grundlæggende funktioner 30
Optagelse 53
Afspilning 89
Sletning 105
Udskriftsindstillinger/overførsel 108
Tilslutning af kameraet til en computer/et tv 118
Indstillinger for Dette kamera 129
Liste over meddelelser 134
Fejlfinding 136
Appendiks 140
Fototip og oplysninger 149
Miniatureoversigt
EC144-CUG.book Page 3 Wednesday, January 28, 2004 4:31 PM4
Læs dette først
Læs her....................................................................................................... 7
Sikkerhedsforanstaltninger......................................................................... 8
Forebyggelse af funktionsfejl.................................................................... 13
Oversigt over komponenter.......................................14
Klargøring af kameraet
Opladning af batteriet ............................................................................... 18
Isætning af batterier.................................................................................. 21
Isætning af SD-kortet................................................................................ 23
Indstilling af dato og tid............................................................................ 26
Indstilling af sprog.................................................................................... 28
Grundlæggende funktioner
Sådan tænder du kameraet.......................................................................30
Brug af LCD-skærmen .............................................................................. 32
Oplysninger, der vises på LCD-skærmen.................................................. 34
Brug af søgeren........................................................................................ 38
Brug af zoom............................................................................................39
Tryk på udløserknappen ...........................................................................40
Valg af menuer og indstillinger................................................................. 42
Menuindstillinger og fabriksindstillede standardværdier........................... 46
Gendannelse af indstillingers standardværdier ......................................... 51
Optagelse
Optagelse i tilstanden Automatisk ...................................................... 53
Visning af et billede lige efter optagelse.................................................... 54
Ændring af indstillinger for opløsning og kompression............................ 55
Quick-shots ..............................................................................................57
Brug af blitz ......................................................................................... 58
Optagelse af nærbilleder/ optagelse på lang afstand (uendelig) .......60
Brug af digital zoom .................................................................................62
Kontinuerlig optagelse ........................................................................ 63
Brug af selvudløseren ......................................................................... 64
Manuel optagelse............................................................................. 66
Optagelse af en film............................................................................ 67
Optagelse af panoramabilleder (Kombiner billeder).................................. 69
Punkter markeret med henviser til lister eller diagrammer, som sammenfatter kamerafunktioner eller fremgangsmåder.
Indhold
EC144-CUG.book Page 4 Wednesday, January 28, 2004 4:31 PM5
Optagelse af motiver, det er svært at fokusere på (Fokuslås, AF-lås) ........72
Fastlåsning af eksponeringsindstillingen (AE-lås) .....................................74
Fastlåsning af eksponeringsindstillingen (FE-lås)......................................75
Skift mellem fokustilstande.......................................................................76
Skift mellem lysmålingstilstande ........................................................77
Regulering af eksponerings-kompensation...............................................78
Optagelse med langsom lukker .................................................................79
Justering af farvetone (hvidbalance) .........................................................81
Ændring af fotoeffekt ................................................................................84
Justering af ISO-følsomhed ......................................................................85
Indstilling af funktionen Auto rotering.......................................................86
Nulstilling af billednummer .......................................................................87
Afspilning
Afspilning af billeder enkeltvis...................................................................89
Forstørrelse af billeder ........................................................................90
Visning af billeder i sæt på ni (Oversigtsvisning)................................91
Visning af film...........................................................................................93
Redigering af film......................................................................................95
Rotation af billeder på displayet ................................................................97
Tilknytning af lydmemoer til billeder .........................................................98
Automatisk afspilning (diasvisning) ........................................................100
Beskyttelse af billeder .............................................................................104
Sletning
Sletning af enkelte billeder................................................................105
Sletning af alle billeder............................................................................106
Formatering af SD-kort ...........................................................................107
Udskrivning
Om udskrivning.......................................................................................108
Angivelse af DPOF-udskriftsindstillinger .................................................110
Billedoverførselsindstillinger (Transfer række (DPOF)
Valg af billeder til overførsel....................................................................116
Tilslutning af kameraet til en computer
Tilslutning af kameraet til en computer ...................................................119
Computersystemkrav ........................................................................ 119
Direkte overførsel...................................................................................123
Tilslutning af kameraet til en computer med henblik på billedoverførsel uden installation af software...............................................................125
Indlæsning af billeder direkte fra et SD-kort............................................126
EC144-CUG.book Page 5 Wednesday, January 28, 2004 4:31 PM6
Visning af billeder på et tv-apparat ........................... 127
Tilpasning af kameraet (Indstillinger for Dette kamera)
Ændring af indstillinger for Dette kamera ............................................... 129
Registrering af indstillinger for Dette kamera ......................................... 131
Liste over meddelelser ......................................... 134
Fejlfinding ........................................................ 136
Appendiks
Brug af en vekselstrømsadapter (sælges separat) .................................. 140
Vedligeholdelse af kameraet ................................................................... 141
Specifikationer........................................................................................ 142
Fototip og oplysninger
Tip til brug af selvudløseren ................................................................... 149
Sådan justeres eksponeringen................................................................ 149
ISO-følsomhed ....................................................................................... 150
Advanceret teknik i tilstanden Makro...................................................... 150
Indeks.............................................................. 151
Funktioner i de enkelte optagetilstande...................... 160
EC144-CUG.book Page 6 Wednesday, January 28, 2004 4:31 PM7
Læs dette først
Læs her
Testoptagelser
Før du forsøger at fotografere vigtige motiver, anbefaler vi, at du tager nogle prøvebilleder for at kontrollere, at kameraet fungerer og betjenes korrekt.
Bemærk, at hverken Canon, Canons datterselskaber og associerede selskaber eller Canons forhandlere kan holdes ansvarlige for skader, der er opstået som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder
SD-hukommelseskort, der resulterer i manglende optagelse af billeder eller optagelse i et format, der ikke er maskinlæsbart.
Advarsel mod krænkelse af ophavsret
Bemærk, at digitale kameraer fra Canon er beregnet til personlig brug og aldrig bør bruges på en måde, der krænker eller er i modstrid med internationale eller nationale copyrightlove og -regler. Det er vigtigt at bemærke, at i visse situationer kan kopiering af billeder fra forestillinger, udstillinger eller kommercielle handlinger med et kamera eller andet udstyr opfattes som brud på copyrightlovgivningen eller andre juridiske rettigheder, selvom billedet måske bliver taget i personligt øjemed.
Begrænsning af garanti
Se den garantierklæring fra Canon (EWS), der blev leveret sammen med kameraet, for at få oplysninger om garantien på dit kamera.
Se bagsiden af garantierklæringen fra Canon (EWS) for at få oplysninger om, hvordan du kommer i kontakt med Canon Kundesupport.
EC144-CUG.book Page 7 Wednesday, January 28, 2004 4:31 PM8
Sikkerhedsforanstaltninger
 Før du bruger kameraet, skal du have læst og forstået de sikkerhedsregler, der er angivet herunder. Sørg altid for at betjene kameraet korrekt.
 Sikkerhedsreglerne på de følgende sider har til formål at sikre, at du betjener kameraet og dets tilbehør sikkert og korrekt, så du undgår personskade og beskadigelse af udstyret.
 På de næste sider henviser ordet udstyr primært til selve kameraet og dets elektriske tilbehør, f.eks. batteriopladeren og den kompakte strømadapter
(sælges separat).
Advarsler
 Ret ikke kameraet direkte mod solen eller andre stærke lyskilder, der kan beskadige dine øjne.
 Udløs ikke blitzen tæt på menneskers eller dyrs øjne. Hvis øjnene udsættes for det intense lys fra blitzen, kan synsevnen blive ødelagt.
Placer dig mindst én meter væk fra børn, når du optager med blitz.
 Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde. Hvis et barn ødelægger kameraet eller dets batterier, kan det forårsage alvorlig personskade.
Desuden kan remmen kvæle et barn, hvis den placeres rundt om barnets hals.
 Forsøg ikke at skille kameraet ad eller at ændre nogen dele af udstyret, hvis det ikke er nøje beskrevet i denne vejledning. Hvis udstyret skilles ad eller ændres, kan det forårsage elektrisk stød med højspænding.
Indvendige eftersyn, ændringer og reparationer bør foretages af kvalificerede servicemedarbejdere, der er autoriseret af kameraforhandleren eller Canon Kundesupport.
Opbevaring af SD-kort
Opbevar SD-hukommelseskortet uden for børns rækkevidde. Det kan blive slugt ved et uheld. Søg øjeblikkeligt lægehjælp, hvis dette sker.
EC144-CUG.book Page 8 Wednesday, January 28, 2004 4:31 PM9
 Undgå at berøre området omkring blitzen, hvis denne er beskadiget, da der er risiko for elektrisk stød med højspænding. Du må heller ikke berøre indvendige dele af udstyret, der er blevet blotlagt som følge af beskadigelse. Der er risiko for elektrisk stød med højspænding. Henvend dig hurtigst muligt til kameraforhandleren eller nærmeste Canon
Kundesupport.
 Hold øjeblikkeligt op med at bruge udstyret, hvis det begynder at ryge eller lugte underligt. I modsat fald kan det medføre brand eller elektrisk stød. Sluk øjeblikkeligt for kameraet, fjern batteriet, eller tag netledningen ud af stikkontakten. Kontroller, at det holder op med at ryge eller lugte.
Henvend dig hos kameraforhandleren eller nærmeste Canon
Kundesupport.
 Brug ikke udstyret, hvis du har tabt det, eller hvis kamerabeklædningen er beskadiget. I modsat fald kan det medføre brand eller elektrisk stød.
Sluk øjeblikkeligt for kameraet, fjern batteriet, eller tag netledningen ud af stikkontakten. Henvend dig hos kameraforhandleren eller nærmeste
Canon Kundesupport.
 Undgå, at udstyret kommer i kontakt med eller dyppes i vand eller anden væske. Undgå, at der kommer væske ind i kameraet. Kameraet er ikke vandtæt. Hvis ydersiden af kameraet kommer i kontakt med væske eller saltholdig luft, kan du tørre det med en blød, absorberende klud. Hvis der kommer vand eller andre fremmedlegemer ind i kameraet, skal du straks sætte kameraets funktionsvælger på positionen Fra og fjerne batteriet fra kameraet eller tage netledningen ud af stikkontakten. Fortsat brug af udstyret kan resultere i brand eller elektrisk stød. Henvend dig hos kameraforhandleren eller nærmeste Canon Kundesupport.
 Anvend ikke midler, der indeholder alkohol, benzen, fortynder eller andre letantændelige substanser, til rengøring eller vedligeholdelse af udstyret. Brug af sådanne midler kan forårsage brand.
 Fjern netledningen med jævne mellemrum, og fjern støv og snavs fra stikket, ydersiden af stikkontakten og det omkringliggende område.
I støvede, fugtige eller fedtede miljøer kan det støv, der med tiden samler sig omkring stikket, blive gennemfugtet og forårsage kortslutning, hvilket kan føre til brand.
EC144-CUG.book Page 9 Wednesday, January 28, 2004 4:31 PM10
 Undlad at skære i, ødelægge, ændre eller placere tunge ting oven på netledningen. Dette kan forårsage kortslutning, der igen kan føre til brand eller elektrisk stød.
 Rør ikke ved netledningen med våde hænder. Hvis du berører netledningen med våde hænder, kan det medføre elektrisk stød. Tag fat i den faste del af stikket, når du trækker netledningen ud af kontakten. Hvis du trækker ledningen ud, mens du holder i den bøjelige del af stikket, risikerer du at ødelægge ledningen eller blotlægge det isolerende materiale eller kabeltrådene, hvilket medfører risiko for brand eller elektrisk stød.
 Brug kun anbefalet elektrisk tilbehør. Brug af strømkilder, der ikke udtrykkeligt er anbefalet til dette udstyr, kan medføre overophedning, deformering af udstyret, brand, elektrisk stød eller andre skader.
 Undlad at placere batterierne i nærheden af varmekilder eller udsætte dem for direkte flammer eller varme. Undlad ligeledes at nedsænke batterierne i vand. Dette kan beskadige batterierne og medføre udsivning af ætsende væske, brand, elektrisk stød, eksplosion og alvorlig personskade.
 Forsøg ikke at skille batteriet ad, ændre det eller opvarme det. Det medfører en alvorlig risiko for eksplosion. Skyl omgående grundigt med vand, hvis du får batterivæske på huden, herunder øjnene og munden, eller tøjet. Hvis batterivæske kommer i kontakt med øjne eller mund, skal du omgående skylle grundigt med vand og kontakte en læge.
 Undgå at tabe eller udsætte batterierne for alvorlige slag, der kan beskadige dem. Hvis der går hul på et batteri, kan det medføre udsivning og personskade.
 Undgå at kortslutte batteriets stik med metalobjekter, f.eks. nøgleknipper. Det kan medføre overophedning, forbrændinger og andre skader. Brug det medfølgende stikdæksel, når du transporterer eller opbevarer batteriet.
 Før du kasserer et batteri, skal du dække polerne med tape eller andet isolerende materiale for at forhindre direkte kontakt med andre objekter. Kontakt med metaldele på andre genstande i affaldscontainere kan forårsage brand eller eksplosioner. Bortskaf om muligt batterierne i de specielle affaldscontainere til batterier.
EC144-CUG.book Page 10 Wednesday, January 28, 2004 4:31 PM11
 Brug kun anbefalede batterityper og tilbehør. Brug af batterier, der ikke udtrykkeligt er anbefalet til dette udstyr, kan forårsage eksplosioner eller udsivning, der kan resultere i brand, personskade og skade på omgivelserne.
 Brug den angivne batterioplader til at oplade batteriet NB-3L. Brug af opladere, der ikke udtrykkeligt er anbefalet, kan føre til overophedning, deformering af udstyret, brand eller elektrisk stød.
 Træk batteriopladeren eller den kompakte strømadapter ud af både kamera og stikkontakt, når batterierne er genopladet, og når de ikke er i brug, for at forhindre risikoen for brand og andre skader. Kontinuerlig brug over en længere periode kan forårsage, at enheden bliver overophedet og deformeret, hvilket kan medføre brand.
 Kamerastikkene på batteriopladeren og den kompakte strømadapter er udelukkende beregnet til brug sammen med dit kamera. Brug dem ikke sammen med andre produkter eller batterier. Det kan medføre risiko for brand eller andre skader.
Udvis forsigtighed i nærheden af magnetiske felter
Genstande, der er følsomme over for magnetiske felter (f.eks. kreditkort), må ikke komme i nærheden af kameraets højttaler (s. 15).
Sådanne genstande kan miste data eller kan ophøre med at fungere.
EC144-CUG.book Page 11 Wednesday, January 28, 2004 4:31 PM12
Forsigtig
 Undgå at bruge, placere eller opbevare udstyret på steder med stærkt sollys eller høje temperaturer, f.eks. i forruden af eller bagagerummet på en bil. Hvis udstyret udsættes for kraftigt sollys og varme, kan batterierne begynde at lække, blive overophedede eller eksplodere, hvilket igen kan resultere i brand, forbrændinger eller anden personskade. Høje temperaturer kan også forårsage, at kamerabeklædningen ødelægges.
Sørg for god ventilation, når du bruger batteriopladeren til opladning af batteriet.
 Undgå at opbevare udstyret på steder, hvor det er fugtigt eller støvet.
Hvis det opbevares sådanne steder, kan det medføre risiko for brand, elektriske stød eller anden skade.
 Undgå at slå kameraet mod noget hårdt eller støde det mod noget, når du bærer det om halsen eller holder det i remmen, da det kan medføre personskade eller beskadige udstyret.
 Sørg for ikke at dække blitzen med fingrene eller dit tøj under optagelse. Det kan beskadige blitzen og få den til at udsende røg eller støj. Undgå ligeledes at berøre blitzens overflade lige efter optagelse af flere billeder hurtigt efter hinanden. Blitzen er varm, og du kan brænde dig.
 Brug ikke blitzen, hvis der er snavs, støv eller andet på dens linse. Den varme, der derved skabes, kan beskadige blitzen.
 Kontroller, at batteriopladeren sidder i en stikkontakt med den nominelle spænding og ikke større. Batteriopladerens stik varierer afhængigt af stedet.
 Brug ikke batteriopladeren eller den kompakte strømadapter, hvis stikket eller kablet er beskadiget, eller hvis stikket ikke sidder helt inde i stikkontakten.
 Lad ikke opladerens terminaler eller stik komme i kontakt med metalobjekter, f.eks. tegnestifter eller nøgler, og undgå at tilsmudse dem.
 Hvis kameraet bruges i længere tid ad gangen, kan det blive varmt.
Udvis forsigtighed, hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, da dine hænder kan blive generet af varmen.
EC144-CUG.book Page 12 Wednesday, January 28, 2004 4:31 PM13
Forebyggelse af funktionsfejl
Undgå felter med kraftig magnetisme
Placer aldrig kameraet i umiddelbar nærhed af elektriske motorer eller andet udstyr, der kan generere felter med kraftig elektromagnetisme. Hvis kameraet udsættes for felter med kraftig magnetisme, kan det resultere i fejl eller ødelagte billeddata.
Undgå kondensrelaterede problemer
Hvis udstyret flyttes hurtigt fra varme til kolde omgivelser, kan der opstå kondens (små vanddråber) på både ydre og indre overflader. Undgå dette ved at placere udstyret i en lufttæt, genlukkelig plastikpose og lade det tilpasse sig den nye temperatur, før du fjerner plastikposen.
I tilfælde af kondensvand indvendigt i kameraet
Hold øjeblikkeligt op med at bruge kameraet, hvis du opdager kondens. Hvis du fortsætter med at bruge det, kan du ødelægge udstyret. Fjern SD-kortet, batterierne eller den kompakte strømadapter fra kameraet, og brug det først igen, når fugten er helt fordampet.
Opbevaring i længere perioder
Tag batteriet ud af kameraet, og opbevar udstyret et sikkert sted, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid. Hvis kameraet opbevares i længere tid med batteriet isat, løber batteriet tør for strøm og kan beskadige kameraet. Dato, klokkeslæt og andre kameraindstillinger nulstilles muligvis til standardindstillingerne, hvis batteriet har været fjernet i over tre uger.
Følg instruktionerne i denne vejledning for at angive de ønskede indstillinger igen.
EC144-CUG.book Page 13 Wednesday, January 28, 2004 4:31 PM14
Oversigt over komponenter
Set forfra
* Undgå at svinge med kameraet, og lad det ikke ramme andre genstande, når du bærer eller holder det i håndledsremmen.
AF-hjælpelys (s. 41)
Rødøjereduktionslampe (s. 58)
Selvudløserlampe (s. 64)
Linse
Mikrofon (s. 98)
Ring til håndledsrem
Montering af håndledsremmen
*
Søger (s. 38)
Stikdæksel
DIGITAL-stik (s. 120)
A/V-udgang (Audio/Video-udgang) (s. 127)
Blitz (s. 58)
EC144-CUG.book Page 14 Wednesday, January 28, 2004 4:31 PM15
Klargøring af kameraet
Set bagfra
LCD-skærm (s. 32)
Stik til trefod
SD-kortdæksel/batteridæksel (s. 21, 23)
Søger (s. 38)
Dæksel til jævnstrømskobler-stik
(s. 140)
Højttaler
Følgende kabler bruges til tilslutning af kameraet til en computer eller printer.
Computer (s. 120)
Interfacekabel IFC-400PCU (følger med kameraet)
Printere med direkte udskrivning (sælges separat)
 CP-printere
Interfacekabel IFC-400PCU (følger med kameraet) eller direkte interfacekabel DIF-100 (følger med CP-100/CP-10).
 Bubble Jet-printere
- Bubble Jet Direct-kompatible printere:Se brugervejledningen til Bubble Jet-printeren.
- PictBridge-kompatible printere:Interfacekabel IFC-400PCU (følger med kameraet)
 PictBridge-kompatible ikke-Canon-printere:Interfacekabel IFC-400PCU (følger med kameraet)
Se Systemkort eller Brugervejledning til direkte udskrivning, der fulgte med kameraet, for at få oplysninger om printere med direkte udskrivning.
EC144-CUG.book Page 15 Wednesday, January 28, 2004 4:31 PM16

Kontrolpanel
Strømindikator
Lyser, når der er tændt for strømmen, eller når overførselsfor-beredelser er afsluttet, hvis kameraet er tilsluttet en computer
Udløserknap (s. 40)
Knappen (Lysmåling) (s. 77)/
Knappen (Blitz) (s. 58)/
Knappen (Kontinuerlig) (s. 63)/
Knappen (Selvudløser) (s. 64)/

Knappen (Makro) / (Uendelig) (s. 60)/

Knappen SET
Knappen MENU
Indikatorer (s. 17)
Knappen ON/OFF (s. 30)
Zoomknap
Optagelse: (Telelinse)/
(Vidvinkel) (s. 39)
Afspilning: (Forstør) (s. 90)/
(Oversigt) (s. 91)
Funktionsvælger (s. 17)
Knappen Udskriv/overfør (se nedenfor)
Knappen FUNC. (Funktion) (s. 42)
Knappen (Sletning af enkeltbillede) (s. 105)
Knappen DISP . (Vis) (s. 32)
Følgende handlinger er tilgængelige via et enkelt let tryk på knappen
(Udskriv/overfør).
 Udskrivning: Se Brugervejledning til

TXT / PDF

Available 27 files for Digital IXUS II S View all >
HelpDrivers Since March 2000