Canon Digital IXUS II S Download Drivers

• Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer software-programmerne, og giver en kort gennemgang af deres funktioner.
• Læs den softwarelicensaftale, der vises under installationen, inden du tager softwaren på den medfølgende cd-rom i brug.
Du skal acceptere vilkårene og betingelserne i software-licensaftalen, før du må bruge softwaren.
Startvejledning til software
(Til brug sammen med Canon Digital Camera
Solution Disk Version 19)
DANSK
Du skal installere den software, der fulgte med Canon
Digital Camera Solution Disk, inden kameraet tilsluttes computeren.
Installer softwaren.
Slut kameraet til computeren.
Windows (s. 10)
Macintosh (s. 47)
Windows/Macintosh Windows MacintoshDe sikkerhedsregler, der er angivet i denne vejledning, bør læses med henblik på sikker og korrekt betjening af kameraet og dets tilbehør for at forhindre skader på dig selv, andre personer eller udstyret. Læs disse sikkerhedsregler, inden du læser resten af vejledningen.
Varemærker
• Canon og PowerShot er varemærker tilhørende Canon Inc.
• ArcSoft, ArcSoft-logoet, ArcSoft PhotoImpression og ArcSoft VideoImpression er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende ArcSoft, Inc.
• Adobe er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated.
• CompactFlash er et varemærke tilhørende SanDisk Corporation.
• iBook og iMac er varemærker tilhørende Apple Computer Inc.
• Macintosh, PowerBook, Power Macintosh og QuickTime er varemærker tilhørende
Apple Computer Inc. i USA og andre lande.
• Microsoft, Windows og Windows-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
• Netscape og Netscape Navigator er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
Netscape Communications Corporation i USA og andre lande. Netscape Communicator er et varemærke tilhørende Netscape Communications Corporation.
• Andre navne og produkter, der ikke er nævnt her, kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive firmaer.
Copyright © 2004 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
SIKKERHEDSREGLER
Advarsel Dette symbol angiver, at sikkerhedsreglerne skal følges, da det ellers kan resultere i dødsfald eller alvorlige ulykker.
Advarsel
• Afspil ikke den medfølgende cd-rom i en cd-afspiller, der ikke understøtter data-cd-rom’er.
Afspilning af cd-rom’er i en lyd-cd-afspiller (musikafspiller) kan beskadige højttalerne.
Hvis du lytter til de høje lyde fra en cd, der afspilles på en almindelig cd-afspiller, med hovedtelefoner på, kan det forårsage høreskader.
Ansvarsfraskrivelse
• Selvom der gøres alt for at sikre, at oplysningerne i denne vejledning er korrekte og fyldestgørende, påtager vi os intet ansvar for fejl eller udeladelser. Canon forbeholder sig retten til når som helst uden forudgående varsel at ændre specifikationer for hardware og software, der er nævnt i denne vejledning.
• Ingen del af denne vejledning må gengives, transmitteres, afskrives, lagres i arkiverings-systemer eller oversættes til andre sprog i nogen form eller på nogen måde uden forud-gående skriftlig tilladelse fra Canon.
• Canon udsteder ingen garantier for skader i forbindelse med datafejl eller -tab som følge af ukorrekt betjening af kameraet, softwaren, CompactFlash-kort (CF-kort), computere, eksterne udstyr eller brug af CF-kort fra andre producenter end Canon.1
Indholdsfortegnelse
Læs dette først 3
Det er meget nemt!
Lav professionelle udskrifter derhjemme! ....................................4
Ubegrænsede muligheder med underholdende software .............6
Systemkrav .........................................................................................8
Brug af softwaren på Windows-platformen
– Forberedelse 10
Installation af software og USB-driver ...........................................10
Brug af softwaren på Windows-platformen
– Grundlæggende procedurer 15
Overførsel af billeder til computeren .............................................15
Udskrivning af billeder ....................................................................19
Brug af softwaren på Windows-platformen
– Avancerede teknikker 24
Vinduerne i ZoomBrowser EX .........................................................24
Kontrol af billeder inden overførsel ...............................................26
Afspilning af film .............................................................................28
Redigering af film ............................................................................29
Søgning efter billeder .....................................................................30
Konvertering af RAW-billeder ........................................................33
Fjernbetjening af kameraets udløser .............................................36
Sammensætning af panoramabilleder – PhotoStitch ....................40
Lagring af billeder på CD-R/RW-diske (kun Windows XP) ............41
Tilpas dit kamera med [My Camera Settings/
Indstillinger for Dette kamera] ....................................................42
Brug af softwaren på Macintosh-platformen
– Forberedelse 47
Installation af softwaren .................................................................47Indholdsfortegnelse
2
Brug af softwaren på Macintosh-platformen
– Grundlæggende procedurer 50
Start af ImageBrowser .....................................................................50
Overførsel af billeder til computeren .............................................56
Udskrivning af billeder ....................................................................59
Brug af softwaren på Macintosh-platformen
– Avancerede teknikker 62
Afspilning af film .............................................................................62
Redigering af film (kun Mac OS X) .................................................63
Konvertering af RAW-billeder ........................................................64
Fjernbetjening af kameraets udløser .............................................66
Sammensætning af panoramabilleder – PhotoStitch ....................70
Tilpas dit kamera med [My Camera Settings/
Indstillinger for Dette kamera] ....................................................71
Tillæg 75
Om de cd-rom’er, der følger med Solution Disk ............................75
Afinstallation af software ...............................................................79
Hukommelseskortmappens struktur ..............................................82
Fejlfinding ........................................................................................83
Oplysninger om dette kamera 92
Generelle oplysninger om alle modeller ........................................92
PowerShot Pro 1 ..............................................................................94
PowerShot S60 .................................................................................95
PowerShot S1 IS ...............................................................................96
DIGITAL IXUS 500 .............................................................................97
DIGITAL IXUS 430 .............................................................................97
DIGITAL IXUS II s ..............................................................................98
PowerShot A95 ................................................................................99
PowerShot A85/PowerShot A75 ....................................................100
PowerShot A400 ............................................................................101
PowerShot A310 ............................................................................102
Indeks 1033
Windows/Macintosh
Læs dette først
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de ting, du kan foretage dig med kameraet og softwaren på cd-rom’en Canon Digital Camera Solution Disk.
Det indeholder også en liste over de computerkonfigurationskrav, der skal være opfyldt for at kunne anvende softwaren.
Om denne vejledning
•Forklaringerne i denne vejledning vedrører Windows XP og Mac OS X, version 10.2.
Hvis du anvender en anden version af disse operativsystemer, kan de faktiske skærmbilleder og procedurer variere en smule i forhold til de viste.
•I denne vejledning anvendes navnene til højre til at beskrive enhederne til venstre.
Mac OS X (version 10.1/version 10.2/version 10.3) -> Mac OS X
Mac OS 9.0 – 9.2 -> Mac OS 9
CF-kort, SD-kort, pc-kort -> HukommelseskortDet er meget nemt! Lav professionelle udskrifter derhjemme!
4
Windows/Macintosh
Det er meget nemt!
Lav professionelle udskrifter derhjemme!
Se Brugervejledning til kamera, hvis du ønsker yderligere oplysninger om at tage billeder.
Installer kun softwaren én gang i begyndelsen.
Tag billedet
Installer softwaren på computerenDet er meget nemt! Lav professionelle udskrifter derhjemme!
5
Windows/Macintosh
Overfør billeder til computeren
Udskriv billeder
Slut kameraet til computerenUbegrænsede muligheder med underholdende software
6
Windows/Macintosh
Ubegrænsede muligheder med underholdende software
Udskrive i mange layoutformater
Udskriv billeder med de forskellige layoutformater i PhotoRecord (Windows) og ImageBrowser
(Macintosh). De viste eksempler er fra PhotoRecord (Windows).
Sammensætte et panoramabillede
Sammensæt et stort panoramabillede af en serie enkeltbilleder ved hjælp af PhotoStitch.
Kontroller alle dine billeder på én gang med indeksud-skrift (kontaktark).
Lav dit eget fotoalbum med dyrebare øjeblikke.Ubegrænsede muligheder med underholdende software
7
Windows/Macintosh
Sende et billede som vedhæftet fil via e-mail
Hvis du ønsker at vedhæfte et billede i en e-mail, skal du blot starte dit mailprogram fra
ZoomBrowser EX (Windows) eller ImageBrowser (Macintosh).
Udløse kameraet fra computeren
Udløs kameraets udløser fra computeren ved hjælp af ZoomBrowser EX (Windows) eller ImageBrowser (Macintosh). Billedet gemmes direkte på computeren.
Redigere en film
Du kan oprette og redigere film: sammenkæde film og stillbilleder, der er overført til computeren, tilføje baggrundsmusik, indsætte titler og anden tekst og knytte forskellige effekter til filmene.
Konvertere et billede i RAW-format
RAW-billeder har en meget høj kvalitet og er ikke udsat for det tab af opløsning, som kan ske i forbindelse med komprimering. Men da RAW-billeder er oprettet med et specielt billedformat, skal de konverteres til et almindeligt billedfilformat, f.eks. TIFF eller JPEG. Du kan foretage finjusteringer af billedkvaliteten og farvelægning, når de er konverteret.
Udløs kameraet fra computeren.Systemkrav
8
Windows/Macintosh
Systemkrav
Installer softwaren på en computer, der opfylder følgende minimumkrav:Windows
•Du skal bruge et cd-rom-drev til at installere softwaren med.
•Der er ingen garanti for, at procedurer udført med en tilslutning til et
USB 2.0-kompatibelt kort vil fungere.
•Der kræves et lydkort til afspilning af lydspor til filmfiler under Windows.
•Selvom Macintosh-versionen af programmet er kompatibel med Mac OS X
(v10.1/v10.2/v10.3), kan den ikke bruges med cd-rom’er, der er formateret med UFS (Unix File System).
Operativsystem Windows 98 (første eller anden udgave)
Windows Millennium Edition (Windows Me)
Windows 2000
Windows XP (Home Edition eller Professional)
Computermodel Et af ovenstående operativsystemer burde være præinstalleret på computere med indbyggede USB-porte.
Processor Windows 98/Windows Me/Windows 2000: Pentium 150 MHz eller nyere processor
Windows XP: Pentium 300 MHz eller nyere processor
For alle ovenstående operativsystemer: Pentium 500 MHz eller højere processor anbefales (til redigering af film)
RAM Windows 98/Windows Me/Windows 2000: 64 MB eller mere
Windows XP: 128 MB eller mere
For alle ovenstående operativsystemer: 128 MB eller mere anbefales
(til filmredigering)
Tilslutning USB
Ledig plads på harddisken
•Canon-programmer
- ZoomBrowser EX: 200 MB eller mere
(Herunder udskriftsprogrammet PhotoRecord)
- PhotoStitch: 40 MB eller mere
•TWAIN-driver til Canon-kamera: 25 MB eller mere
•WIA-driver til Canon-kamera: 25 MB eller mere
Skærm 800 x 600 pixel/mange farver (16 bit) eller flere kræves
1.024 x 768 pixel eller flere anbefalesSystemkrav
9
Windows/Macintosh
Macintosh
Operativsystem Mac OS 9.0 – 9.2, Mac OS X (version 10.1/version 10.2/version 10.3)
Computermodel Et af ovenstående operativsystemer burde være præinstalleret på computere med indbyggede USB-porte.
Processor PowerPC
RAM Mac OS 9.0 – 9.2: 64 MB programhukommelse eller mere
Mac OS X (version 10.1/version 10.2/version 10.3): 128 MB eller mere
Tilslutning USB
Ledig plads på harddisken
•Canon-programmer
- ImageBrowser: 120 MB eller mere
- PhotoStitch: 30 MB eller mere
Skærm 800 x 600 pixel/32.000 farver eller flere kræves
1.024 x 768 pixel eller flere anbefales10
Windows
Brug af softwaren på Windows-platformen – Forberedelse
Dette kapitel beskriver de grundlæggende procedurer ved installation af software og tilslutning af kameraet til computeren. Læs dette materiale igennem, før du slutter kameraet til computeren.
Installation af software og USB-driver
Start med at installere softwaren fra Canon Digital Camera Solution Disk.
Enheder, der skal forberedes
• Kamera og computer
•Canon Digital Camera Solution Disk
•Interfacekabel leveret med kameraet
Installationsprocedurer
1 Kontroller, at kameraet IKKE er tilsluttet computeren.
Hvis det er, skal du koble kablet fra. Softwaren kan ikke installeres korrekt, hvis kameraet er tilsluttet computeren fra starten.
2 Luk alle programmer.
• Du skal installere softwaren, før du slutter kameraet til computeren.
•Brugere af Windows XP og Windows 2000 skal først logge på som administrator (computersystemadministrator) for at kunne installere programmer. Installation af software og USB-driver
11
Windows
3 Sæt Canon Digital Camera Solution Disk i computerens cd-rom-drev.
Hvis installationsskærmen ikke vises automatisk, bruges følgende procedurer.
4 Klik på knappen Digital Camera
Software [Install/Installer].
Visning af installationsskærm
Brug følgende procedurer for at få installationspanelet vist, hvis dette ikke vises automatisk.
Windows XP
1. Vælg [My Computer/Denne computer] i menuen [Start].
2. Højreklik på cd-rom-ikonet, og vælg [Open/Åbn].
3. Dobbeltklik på ikonet [Setup.exe] .
Windows 2000, Windows Me, Windows 98
1. Dobbeltklik på ikonet [My computer/Denne computer] på skrivebordet.
2. Højreklik på cd-rom-ikonet, og vælg [Open/Åbn].
3. Dobbeltklik på ikonet [Setup.exe] .
(Visse computere kan muligvis ikke vise filtypenavnet [.exe] som vist ovenfor).
Hvis der vises en vejledning, skal du følge den for at genstarte computeren.
Hvis følgende vindue vises, forsættes med installationen.
InstallationspanelInstallation af software og USB-driver
12
Windows
5 Klik på [Next/Næste].
6 Vælg [Easy Installation/Let installation] som installationstype, og klik på
[Next/Næste].
Vælg [Custom Installation/Brugerdefineret installation] for at vælge programmer individuelt til installation.
7 Læs licensaftalen, og klik på [Yes/Ja], hvis du er indforstået med samtlige betingelser.
8 Gennemgå installationsindstillingerne, og klik på [Next/Næste].
Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte.
Punkterne, der vises her, afhænger af, hvilke programmer der installeres.
Når der er valgt [Custom Installation/Brugerdefineret installation]
Skal USB-driveren (tilslutningssoftwaren) bruges, hvis kameraet tilsluttes computeren via et interfacekabel. Sørg for at vælge en af nedenstående
USB-drivere (den driver, der passer til dit operativsystem).
• Windows 2000/Windows 98: TWAIN-driver til Canon-kamera
• Windows Me: WIA-driver til Canon-kamera
I Windows XP anvendes den USB-driver, der blev leveret sammen med
Windows-operativsystemet, så der er ingen grund til at installere en
USB-driver.Installation af software og USB-driver
13
Windows
Klik på [Yes/Ja], hvis vinduet [Digital
Signature Not Found//Digital signatur blev ikke fundet] vises.
9 Når installationen er afsluttet, skal du vælge [Yes, I want to restart my computer now/Ja, jeg vil genstarte computeren nu] og klikke på
[Finish/Udfør].
10 Tag cd-rom’en ud af cd-rom-drevet, når din normale computerskærm vises efter genstart.
Dette afslutter softwareinstallationen.
Slut derefter kameraet til computeren, så USB-driveren kan anvendes.
Brugere af Windows XP og Windows 2000 skal først logge på som administrator (computersystemadministrator) efter at have genstartet computeren for at kunne udføre efterfølgende procedurer.
Hvis du installerede en USB-driver, er de nødvendige filer indtil videre kun blevet kopieret til computeren. Du skal nu slutte kameraet til computeren med interfacekablet for at afslutte installationen og forberede driveren til brug.
Se Afinstallation af software (s. 79), hvis de installerede programmer skal slettes.Installation af software og USB-driver
14
Windows
11 Slut kameraet til computeren ved hjælp af interfacekablet, og indstil det til den rigtige tilstand for tilslutning.
Klik på [Yes/Ja], hvis vinduet [Digital Signature Not Found//Digital signatur blev ikke fundet] vises.
USB-driveren afslutter automatisk installationen på computeren, når du tilslutter kameraet og etablerer forbindelse.
Windows XP
Dialogboksen til højre vises efter et øjeblik, og den USB-driver, som blev leveret sammen med Windows-operativsystemet, installeres automatisk.
Windows 2000, Windows Me, Windows 98
Genstart computeren, hvis du bliver bedt om det.
Efter installationen vises en dialogboks, hvor standardindstillingerne kan angives.
Se Brug af softwaren på Windows-platformen – Grundlæggende procedurer (s. 15) vedrørende de efterfølgende procedurer.
Dette afslutter installationen af softwaren og USB-driveren samt procedurerne ved tilslutning af kameraet til computeren.
Du kan nu overføre billeder fra kameraet til computeren (s. 15).
Procedurer for tilslutning af kameraet til computeren og for korrekt indstilling af kameraet med henblik på tilslutning varierer alt efter kameramodellen. Se Oplysninger om dette kamera (s. 92).
•Se Installationen af USB-driveren forløber ikke planmæssigt i afsnittet
Fejlfinding (s. 84), hvis du har problemer med at installere USB-driveren.
•Se Afinstallation af USB-driver (s. 80), hvis du vil slette den USB-driver, der er installeret ved hjælp af disse procedurer.
•Se Hvis du anvender et ZoomBrowser EX V 2 eller 3 (s. 91), hvis du tidligere har anvendt en af disse to versioner. 15
Windows
Brug af softwaren på Windows-platformen – Grundlæggende procedurer
I dette kapitel beskrives procedurerne for, hvordan du bruger ZoomBrowser EX til at overføre kameraets billeder til computeren og udskrive dem.
Læs dette kapitel, når du har afsluttet forberedelserne i afsnittet Brug af softwaren på
Windows-platformen – Forberedelse.
Overførsel af billeder til computeren
Begynd med at starte ZoomBrowser EX og overføre billeder til computeren. Startproceduren varierer lidt, afhængigt af om du slutter kameraet til computeren (se nedenfor), eller om du bruger en hukommelseskortlæser (s. 18).
Forbindelse mellem kamera og computer
1 Slut det medfølgende interfacekabel til computerens USB-port og kameraets
Terminal Digital (digitalstik). Forbered kameraet til kommunikation med computeren.
•Se Oplysninger om kameraet (s. 92) for at få bekræftet, om kameramodellen understøtter funktionen Direkte overførsel.
• Du kan ændre indstillingerne for de billeder, der skal overføres, og det sted, de skal overføres til, ved at klikke på menuen [Camera/Kamera] i hovedvinduet i
ZoomBrowser EX og vælge [Auto-download setting/Indstillinger for automatisk overførsel].
•Du kan også få vist et indeks over billederne i kameraet eller på hukommelseskortet for at kontrollere dem, før du overfører dem, eller overføre dem enkeltvist. Yderligere oplysninger finder du i Kontrol af billeder inden overførsel (s. 26).
Der vises muligvis et vindue, der fortæller, at serveren er optaget, mens der overføres billeder. Hvis det sker, skal du vente et øjeblik og klikke på knappen
[Retry/Forsøg igen] (s. 90).
Procedurer for tilslutning af kameraet til computeren og for korrekt indstilling af kameraet med henblik på tilslutning varierer alt efter kameramodellen. Se Oplysninger om kameraet (s. 92). Overførsel af billeder til computeren
16
Windows
2 Overfør billederne.
Brug computeren eller kameraet til at overføre de beskrevne billeder på følgende måde.
Med visse kameramodeller kan vinduet se lidt anderledes ud.
Du kan bekræfte oplysninger, f.eks. destinationsmappen for billeder.
Angiv følgende indstillinger, når kameraet for første gang sluttes til computeren.
Disse procedurer er ikke nødvendige næste gang og de efterfølgende gange.
1. Vælg [Canon CameraWindow/
Vinduet Canon-kamera], når en dialogboks (dialogboksen [Events/
Hændelser]), som ligner den til højre, vises, og klik på [OK].
Navnet på din kameramodel eller
“Canon Camera/Canon-kamera” vises her.
Hvis dialogboksen [Events/Hændelser] ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [Programs/Programmer] eller [All Programs/Alle programmer] efterfulgt af [Canon Utilities/Canon-hjælpeprogrammer],
[CameraWindow/Kameravindue] og [CameraWindow Set Auto-Launch/
Indstil autostart i kameravinduet]. Fortsæt til trin 2.
Hvis et kamera og en hukommelseskortlæser er tilsluttet samtidigt, vises en dialogboks, hvor du kan vælge kameramodel. Kontroller, at kameraets modelnavn eller “Canon Camera” vises, og klik på [OK].
2. Klik på [Set/Indstil].
Trin 1 og 2 ovenfor skal gentages ved næste tilslutning, når du vælger indstillingen [Don’t Set/Indstil ikke].Overførsel af billeder til computeren
17
Windows
Brug af computeren til at overføre billeder
Klik på [Start Image download/Start billedoverførsel].
Brug af kameraet til at overføre billeder (funktionen Direkte overførsel)

Angiv indstillinger for Direkte overførsel med kameraet.
Kamerabillederne overføres til computeren. De overførte billeder gemmes i mapper efter optagelsesdato.
Når overførslen er færdig, vises miniaturerne (små versioner) af de overførte billeder i hovedvinduet i
ZoomBrowser EX.
Udskriv derefter billederne (s. 19).
Alle billeder, der endnu ikke er overført, overføres i overensstemmelse med standardindstillingen.
Hvis kameraet understøtter funktionen Direkte overførsel, lyser knappen
Udskriv/overfør ( ), og en Direkte overførsel-menu som den, der er vist nedenfor, vises på LCD-skærmen. Se Oplysninger om kameraet (s. 92) for at få bekræftet, om kameramodellen understøtter funktionen Direkte overførsel.
Da der ikke kan overføres lydnotater via betjening af kameraet, skal du klikke på [Start Image Download/Start billedoverførsel] for at overføre lydnotater.
•Se Brugervejledning til kamera for at få vist en vejledning til indstillinger og procedurer for Direkte overførsel.
•Knappen Udskriv/overfør på kameraet kan ikke bruges til overførsel, hvis den ikke lyser.
MiniaturebilledeOverførsel af billeder til computeren
18
Windows
Tilslutning af hukommelseskort
1 Sæt hukommelseskortet i læseren.
Brug eventuelt en kortadapter (PCMCIA-adapter) (sælges separat).
Se vejledningen til hukommelseskortet, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilslutning og håndtering.
2 Dobbeltklik på ikonet [ZoomBrowser
EX] på skrivebordet.
3 Klik på [Camera & Memory Card/Kamera- og hukommelseskort] og derefter på
[Browse & Download Images/Vis og overfør billeder].
4 Klik på [Start Image Download/
Start billedoverførsel], når vinduet
[Download image/Overfør billede]
åbnes.
Du kan bekræfte oplysninger, f.eks. destinationsmappen for billeder.
En valgdialogboks vises, hvis der tilsluttes flere hukommelseskortlæsere med hukommelseskort isat, eller hvis der tilsluttes et kamera og en hukommelseskortlæser. Marker en enhed, og klik på [OK].
(1) Anbring eventuelt hukommelses-kortet i en adapter.
(2) Sæt adapteren med kortet i stikket.Udskrivning af billeder
19
Windows
Billederne fra hukommelseskortet overføres til computeren. De overførte billeder gemmes i mapper efter optagelsesdato.
Når overførslen er færdig, vises miniaturerne (små versioner) af de overførte billeder i hovedvinduet i ZoomBrowser EX.
Udskriv derefter billederne.
Udskrivning af billeder
I dette afsnit forklares de grundlæggende procedurer for brug af PhotoRecord, som er et udskrivningsprogram. I programmets menu [Help/Hjælp] finder du yderligere oplysninger.
1 Klik på [Print/Udskriv] i hovedvinduet og derefter på [Layout Print/Layoutudskrift].
2 Vælg et billede, der skal udskrives, og klik på knappen [Next/Næste] nederst til højre i vinduet.
•Se Hukommelseskortmappens struktur (s. 82), hvis du ønsker yderligere oplysninger om hukommelseskortmappens struktur samt filnavnene.
•Film kan ikke udskrives.
• Med billeder, der er optaget med kameraer, som er kompatible med Exif 2.2
(kaldet Exif Print), kan optagelsesoplysninger som f.eks. optagelsesindstillinger og -tilstand medtages sammen med billederne. Disse data bruges derefter til at korrigere billederne for at få bedre udskrifter.
•I PhotoRecord foretages der automatisk billedkorrigering (som standard-indstilling) af både billeder optaget med Exif 2.2-kompatible kameraer og andre billeder, der giver udskrifter af høj kvalitet.
Baggrundsfarven for de valgtebilleder bliver orange.Udskrivning af billeder
20
Windows
3 Marker feltet ved siden af de data, du ønsker at medtage i udskriften
(du kan markere flere felter), og klik på [Finish/Udfør].
For eksempel kan du udskrive dato og klokkeslæt sammen med billedet, hvis du vælger [Date and
Time/Dato og klokkeslæt] her.
Udskrivningsprogrammet PhotoRecord starter, og det markerede billede og de oplysninger, der er valgt i Trin 3, vises i vinduet Album.
Desuden vises de trin, du skal udføre i forbindelse med udskrivningen, i venstre side. Følg fremgangsmåden.
De næste trin varierer, alt efter om du vælger [Full Page Print/Helsidesudskrift] (ét billede pr. side) eller [Layout and Print/Layout og udskriv] (flere billeder placeret på én side).
Hvis du vil føje en kommentar til et billede, skal du markere det i
ZoomBrowser EX og klikke på [Properties/Egenskaber].
Vinduet Album
Her vises de markerede billeder.
Her vises udskrivningsprocedurerne.Udskrivning af billeder
21
Windows
[Full Page Print/Helsidesudskrift]
Med denne indstilling udskrives ét billede pr. side.
1 Klik på [2 Select Printer & Album Type/2
Vælg printer & albumtype]. Vælg [One
Photo Per Page/Et billede pr. side] eller
[One Photo Per Sheet/Et billede pr. ark] i kategorien [Album Type/Albumtype], når du har valgt en printer.
2 Klik på [3 Select paper/3 Vælg papir], og vælg en papirstørrelse og -retning.
3 Klik på [4 Print/4 Udskriv], kontroller antallet af kopier og andre udskrifts-indstillinger, og klik på [Print/Udskriv].
Nu starter udskrivningen.
Hvis PhotoRecord skal lukkes efter udskrivning, skal du klikke på . Klik på [Yes/Ja] for at gemme albummet eller på [No/Nej] for at lukke det uden at gemme. Vinduet ZoomBrowser EX vises igen, når der er gemt.Udskrivning af billeder
22
Windows
[Layout and Print/Layout og udskriv]
Med denne indstilling udskrives flere billeder på en enkelt side som i et fotoalbum.
1 Klik på [2 Select Printer & Album Type/
2 Vælg printer & albumtype]. Vælg
[Free Form/Fri form] i kategorien
[Album type/Albumtype], når du har valgt en printer.
2 Klik på [3 Select paper/3 Vælg papir], og vælg en papirstørrelse og -retning.
3 Klik på [Decorate Album/Dekorer album], og rediger eventuelt udformningen af billedbaggrunden og -rammen.
Klik på knappen [Themes /Temaer],
[Backgrounds/Baggrunde], [Photo Frames/
Fotorammer], [Text Frames/Tekstrammer] eller [Clipart] for at skifte mellem valg-mulighederne.
Gennemfør procedurerne i overens-stemmelse med vejledningen ved siden afsymbolet .
•Kategorien [Themes/Temaer] indeholder design, du kan bruge konsekvent i hele albummet.
•Du kan også klikke på [Add Titles & Captions/Tilføj titler & billedover-skrifter] for at tilføje tekst som en titel eller en billedoverskrift. Udskrivning af billeder
23
Windows
4 Klik på [4 Print/4 Udskriv], kontroller antallet af kopier og andre udskrifts-indstillinger, og klik på [Print/Udskriv].
Nu starter udskrivningen.
Hvis PhotoRecord skal lukkes efter udskrivning, skal du klikke på . Klik på [Yes/Ja] for at gemme albummet eller på [No/Nej] for at lukke det uden at gemme. Vinduet ZoomBrowser EX vises igen, når der er gemt.
I dette kapitel beskrives de grundlæggende funktioner for ZoomBrowser EX. Når du har lært at bruge dem, skal du læse følgende kapitel for at afprøve de avancerede teknikker.
Brug af softwaren på Windows-platformen – Avancerede teknikker (s. 24).
Der er findes forskellige album. Vælg det, der passer til dit formål.
Bemærk, at de tilgængelige albumtyper kan variere en smule, afhængigt af hvilken printer der anvendes.
Albumtype Beskrivelse
One Photo Per Page/
Et billede pr. side
Der udskrives et billede pr. papirark.
One Photo Per sheet/
Et billede pr. ark
Free Form/Fri form Tillader at billederne placeres frit på siden og udskrives.
Contact Sheet/
Kontaktark
Udskriver miniaturer af billederne og deres optagelsesdata
(Exif-data*).
Fixed Size Photo/Fast størrelse foto
Gør det muligt at angive billedets højde og bredde og udskriver.
Mosaic/Mosaik Placerer det angivne antal billeder og udskriver.
Perforated paper/
Perforeret papir
Udskriver på perforeret papir.
8-Sticker Label/
8-etiketsark
Udskriver på ark med otte etiketter sheets.
* De viste optagelsesdata i ZoomBrowser EX, og Exif-dataene, der kan udskrives vha. PhotoRecord, er lidt anderledes. 24
Windows
Brug af softwaren på Windows-platformen – Avancerede teknikker
I dette kapitel beskrives forskellige funktioner i ZoomBrowser EX,

TXT / PDF

Available 27 files for Digital IXUS II S View all >
HelpDrivers Since March 2000