Canon Digital IXUS 970 IS Download Drivers

• I denna handbok förklaras hur du ska installera programvaran.
Här finns också en kort presentation av funktioner och handhavande.
Du kan hämta bilder utan att installera programvaran på nyare operativsystem, emellertid inte Windows 2000.
Dock finns det flera begränsningar (s. 76).
Startinstruktioner för programvara
(För CD:n Canon Digital Camera Solution Disk version 33)
SVENSKA
Du måste installera programvaran som medföljer på
CD:n Canon Digital Camera Solution Disk innan du ansluter kameran till datorn.
Installera programvaran.
Anslut kameran till datorn.
Windows s. 11
Macintosh s. 41
Windows/Macintosh Windows MacintoshFöljande föreskrifter beskriver hur du använder produkten på ett säkert sätt, så att du undviker skador på dig själv, andra personer eller egendom. Läs anvisningarna och kontrollera att du förstår dem innan du fortsätter till de övriga avsnitten i handboken.
Varumärken
• Microsoft, Windows Vista och Windows Vista-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
• Macintosh, Mac-logotypen, Quicktime och Quicktime-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och som registrerats i USA och i andra länder.
Canons kundsupport
Kontaktinformation för Canons kundsupport finns längst bak i broschyren
Canon European Warranty System (EWS), som medföljer kameran.
Copyright © Canon Inc. 2008. Med ensamrätt.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Varningar Denna märkning anger funktioner som kan vara livsfarliga eller ge allvarliga skador om de ignoreras eller hanteras felaktigt.
Varningar
• Spela inte de medföljande cd-skivorna i en cd-spelare som inte stöder data-cd-skivor.
Om du spelar cd-skivor i en cd-spelare för ljudskivor (musik-cd-spelare) kan högtalarna skadas. De höga ljuden på en cd-skiva för data som spelas på en cd-spelare för musik kan också orsaka hörselskador om du lyssnar på skivan med hörlurar.
Ansvarsfriskrivning
• Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i den här handboken ska vara korrekt och fullständig, tar vi inget ansvar för felaktigheter eller information som har utelämnats. Canon förbehåller sig rätten att ändra de beskrivningar av maskinvaran och programvaran som finns i det här dokumentet utan föregående meddelande.
• Ingen del av den här handboken får återskapas, överföras, kopieras, lagras i ett informationssökningssystem eller översättas till något annat språk i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd från Canon.
• Canon ger inga garantier för skador som uppstår på grund av skadade eller förlorade data till följd av felaktig användning av eller tekniska fel på kameran, programvaran, minneskorten, datorer, kringutrustning eller användning av minneskort från annan tillverkare än Canon.1
Innehållsförteckning
Läs det här först 3
Att tänka på .......................................................................................3
Det är enkelt! Gör proffsiga utskrifter hemma ...............................4
Obegränsade möjligheter med underhållande programvara ........5
Använd CANON iMAGE GATEWAY för att dra nytta av Internet ..............................................................7
Systemkrav .........................................................................................9
Använda programvaran i Windows
– Förberedelser 11
Installera programvaran och USB-drivrutinen ...............................11
Använda programvaran i Windows
– Grunderna 16
Överföra bilder till en dator ............................................................16
Skriva ut bilder .................................................................................21
Använda programvaran i Windows
– Avancerade tekniker 23
Fönstren i ZoomBrowser EX ............................................................23
Funktioner i ZoomBrowser EX ........................................................29
Redigera videor ................................................................................33
Sammanfoga panoramabilder – PhotoStitch .................................34
Anpassa din kamera med hjälp av inställningar för
[My camera/Min kamera] ................................................................35
Använda programvaran i MacOS
– Förberedelser 41
Installera programvaran ..................................................................41
Använda programvaran i MacOS
– Grunderna 43
Överföra bilder till en dator ............................................................43
Skriva ut bilder .................................................................................47Innehållsförteckning
2
Använda programvaran i MacOS
– Avancerade tekniker 49
Fönster i ImageBrowser ...................................................................49
Funktioner i ImageBrowser .............................................................55
Redigera filmer ................................................................................59
Sammanfoga panoramabilder – PhotoStitch .................................60
Anpassa din kamera med hjälp av inställningar för
[My Camera/Min kamera] ................................................................61
Bilagor 66
Avinstallera programvaran .............................................................66
Mappstruktur för minneskort .........................................................69
Felsökning ........................................................................................70
Överföra bilder utan att installera programvaran ........................76
Register............................................................................................. 773
Windows/Macintosh
Läs det här först
I det här kapitlet beskrivs vad du kan göra med kameran och den programvara som finns på CD:n Canon Digital Camera Solution Disk.
Här beskrivs också den datorsystemkonfiguration som krävs för att programvaran ska fungera.
Att tänka på
Att tänka på då kameran ansluts till datorn
•Anslutningen kanske inte fungerar korrekt om du ansluter kameran till datorn med en gränssnittskabel via en USB-hubb.
• Anslutningen kanske inte fungerar som den ska om du samtidigt använder andra USB-enheter, förutom USB-mus och USB-tangentbord. Om detta inträffar bör du koppla bort alla andra enheter från datorn och sedan ansluta kameran på nytt.
• Anslut inte två eller fler kameror till samma dator samtidigt. Det kan hända att anslutningarna inte fungerar som de ska.
•Se till att datorn aldrig går in i vänteläge (standby) när en kamera är ansluten via
USB-gränssnittskabeln. Om detta inträffar får du inte dra ur gränssnittskabeln. Försök att aktivera datorn medan kameran är ansluten. Vissa datorer går inte att aktivera om du kopplar ur kameran medan datorn är i vänteläge. Mer instruktioner om vänteläget finns i användarhandboken för datorn.
Om den här handboken
• Förklaringarna i den här handboken baseras på Windows XP och Mac OS X version 10.4.
Om du använder en annan version av dessa operativsystem kan det som visas på bildskärmen och vissa moment skilja sig något från dem som återges i handboken.
• I den här handboken används följande begrepp.
Mac OS X står för Mac OS X (v10.3–v10.4)
Kontrollera att du har installerat programvaran från den medföljande CD:n
Canon Digital Camera Solution Disk innan du ansluter kameran till datorn.
• Vi rekommenderar att du använder en nätadapter (säljs separat) när du ansluter till en dator. Använd fulladdade batterier om du inte kan använda en nätadapter.
• I avsnittet Användarhandbok för kameran finns information om hur kameran ansluts till datorn.Läs det här först
4
Windows/Macintosh
Det är enkelt! Gör proffsiga utskrifter hemma
Anvisningar för fotografering finns i Användarhandbok för kameran.
Du behöver bara installera programvaran en gång.
Ta bilderna
Installera programvaran på datorn
Anslut kameran till datorn
Att tänka på då kameran ansluts till datorn (s. 3)
Anvisningar för hur du ansluter kameran finns i Användarhandbok för kameran.
Windows (s. 11)
Macintosh (s. 41)
Överför bilder till datorn
Windows (s. 16)
Macintosh (s. 43)
Skriv ut bilderna
Windows (s. 21)
Macintosh (s. 47)Läs det här först
5
Windows/Macintosh
Obegränsade möjligheter med underhållande programvara
ZoomBrowser EX (Windows)/ImageBrowser (Macintosh)
Ett bildbehandlingsprogram med många användningsområden. Du kan t.ex. hämta bilder, redigera stillbilder och filmer och skriva ut.
Experimentera med olika utskriftstekniker
Skriv ut flera olika layouter. Ändra pappersstorlek och skriv ut dina foton med datumstämpel och kommentarer och få en större bredd på möjligheterna.
Windows (s. 21) Macintosh (s. 47)
Redigera en video
Du kan redigera filmer, koppla samman filmer och stillbilder som du har fört över till datorn, lägga på text som t.ex. titlar, samt lägga till bakgrundsmusik och andra specialeffekter.
Windows (s. 33) Macintosh (s. 59)
Hämta stillbilder från videofilmer
Du kan hämta en stillbild från en video som visas på skärmen och spara den som en ny bildfil.
Du kan även välja ut flera bildrutor och på så sätt hämta flera stillbilder.
Gäller endast för Windows Vista eller Windows XP (s. 31) Macintosh (s. 58)
Gå igenom flera foton snabbt med indexutskrift.
Skriv ut datum-stämplar med fotona
Att skriva ut bilder
är enkelt
Skriv ut kommentarer med dina vykort och inbjudningar Läs det här först
6
Windows/Macintosh
Anpassa din kamera (Min kamera)
Ange dina favoritbilder och favoritljud som kamerans startbild och slutarljud.
(Gäller endast för vissa modeller)
Windows (s. 35) Macintosh (s. 61)
PhotoStitch (Windows/Macintosh)
Ett program för att sammanfoga flera olika bilder till dramatiska panoramabilder.
Sätt samman ett panorama
Windows (s. 34) Macintosh (s. 60)Läs det här först
7
Windows/Macintosh
Använd CANON iMAGE GATEWAY för att dra nytta av Internet
Om CANON iMAGE GATEWAY
CANON iMAGE GATEWAY är en fototjänst online för köpare av den här produkten.
När du registrerat dig online (gratis) kan du använda ett flertal olika tjänster. Se hemsidan för den senaste listan över tjänster.http://www.cig.canon-europe.com
• Se hemsidan om du vill ha information om olika versioner av webbläsare
(Microsoft Internet Explorer o.s.v.) och vilka inställningar som är bäst vid anslutning till fototjänsten CANON iMAGE GATEWAY online.
• Du måste ha tillgång till Internet (du måste ha ett konto hos en
Internetleverantör (ISP), en webbläsare och en Internetanslutning).
• Alla ISP-kontokostnader och uppkopplingsavgifter betalas separat.
Överför och dela dina bilder
Berätta om dina album via e-post
Hämta filer för
Mina kamerainställningar
Dessutom kan du få den senaste supportinformationen genom att bara registrera dig.
Dina album på CANON iMAGE GATEWAY
Dina filer i Mina kamera-inställningar på CANON iMAGE GATEWAY
Familj och vänner kan enkelt göra sökningarLäs det här först
8
Windows/Macintosh
Så här registrerar du dig som medlem
Registreringen är gratis. Du kan registrera dig online med den medföljande cd:n (Canon Digital
Camera Solution Disk).
Även om du har registrerat dig tidigare kan du registrera ytterligare information om den här produkten på CANON iMAGE GATEWAY för att få tillgång till den senaste supportinformationen.
Använd CANON iMAGE GATEWAY med den medföljande programvaran
Du kan överföra bilder till album online eller hämta filer för Mina kamerainställningar med den medföljande programvaran.
Använd ZoomBrowser EX eller ImageBrowser för att minska bildfilsstorleken i en grupp och göra arbetet bekvämare om du vill överföra många bilder på en gång.
Medföljande cd-skiva
Anslut till
Internet
Windows (ZoomBrowser EX) Macintosh (ImageBrowser)Läs det här först
9
Windows/Macintosh
Systemkrav
Installera programvaran på en dator som uppfyller följande krav.
Windows
Macintosh
OS Windows Vista
Windows XP Service Pack 2
Windows 2000 Service Pack 4
Datormodell Ovanstående operativsystem ska vara installerade på datorer med inbyggda USB-portar.
Processor Windows Vista: Pentium 1.3 GHz eller högre
Windows XP/Windows 2000: Pentium 500 MHz eller högre
RAM-minne Windows Vista: 512 MB eller mer
Windows XP/Windows 2000: 256 MB eller mer
Gränssnitt USB
Tillgängligt hårddiskutrymme
• Canon Utilities
– ZoomBrowser EX: Minst 200 MB
– PhotoStitch: Minst 40 MB
• TWAIN-drivrutin för Canon Camera: Minst 25 MB
Bildskärm 1 024 × 768 bildpunkter/minst High Color (16 bitar)
OS Mac OS X (v10.3–v10.4)
Datormodell Ovanstående operativsystem ska vara installerade på datorer med inbyggda USB-portar.
Processor PowerPC G3/G4/G5 eller Intelprocessor
RAM-minne Minst 256 MB
Gränssnitt USB
Tillgängligt hårddiskutrymme
• Canon Utilities
– ImageBrowser: Minst 300 MB
– PhotoStitch: Minst 50 MB
Bildskärm 1 024 × 768 bildpunkter/minst 32 000 färgerLäs det här först
10
Windows/Macintosh
• En cd-enhet krävs för installation av programvaran.
• Även om systemkraven är uppfyllda går det inte att garantera alla datorfunktioner.
• För att spela upp ljudspår för videofilerna i Windows krävs ett ljudkort.
• I Windows krävs QuickTime för att spara bilder som har sammanfogats med
PhotoStitch, t.ex. QuickTime VR-bilder. Programmet krävs även för att spela upp och redigera video på Windows 2000-plattformen.
• I Windows krävs Microsoft .NET Framework 2.0 eller senare.
•Macintosh-program går inte att använda på hårddiskar som har formaterats i UFS-formatet (Unix File System).
Tidigare versioner av ZoomBrowser EX/ImageBrowser
Om du redan använder en tidigare version ska du använda cd:n
(Canon Digital Camera Solution Disk) för att installera och skriva över den med den nya versionen.11
Windows
Använda programvaran i Windows – Förberedelser
I det här kapitlet beskrivs grundläggande installation av programvaran och anslutning av kameran till en dator. Läs det här innan du ansluter kameran till datorn.
Installera programvaran och
USB-drivrutinen
Börja med att installera programvaran som finns på CD:n Canon Digital Camera Solution Disk.
Förberedelser
• Din kamera och dator
• CD:n Canon Digital Camera Solution Disk
•Gränssnittskabel som medföljer kameran
Så här installerar du programvaran
1 Kontrollera att kameran inte är ansluten till datorn.
Om den är det kopplar du bort kabeln.
Det går inte att installera programvaran om kameran är ansluten till datorn vid start.
2 Stäng alla öppna program.
•Du måste installera programvaran innan du ansluter kameran till datorn.
• Du måste ha behörighet som datorsystemadministratör för att installera program. Använda programvaran i Windows – Förberedelser
12
Windows
3 Sätt in CD:n Canon Digital Camera Solution Disk i datorns skivenhet.
Om fönstret [User Account Control/Kontroll av användarkonto] visas följer du anvisningarna på skärmen.
Om installationsfönstret inte visas automatiskt följer du anvisningarna nedan.
4 Klicka på knappen [Easy Installation/
Enkel installation] för att installera
[Digital Camera Software/
Programvara för digitalkameran].
För att individuellt välja vilken programvara som ska installeras klickar du på [Custom
Installation/Anpassad installation].
Så här visar du installationsfönstret
Om det inte visas automatiskt kan du visa installationsfönstret på följande sätt:Windows Vista
1. Välj [Computer/Dator] på [Start]-menyn.
2. Högerklicka på cd-ikonen och välj [Open/Öppna].
3. Dubbelklicka på ikonen [SETUP.EXE]* .
4. Om fönstret [User Account Control/Kontroll av användarkonto] visas följer du anvisningarna på skärmen.
Windows XP
1. Välj [My computer/Den här datorn] på [Start]-menyn.
2. Högerklicka på cd-ikonen och välj [Open/Öppna].
3. Dubbelklicka på ikonen [SETUP.EXE]* .
Windows 2000
1. Dubbelklicka på ikonen [My computer/Den här datorn] på skrivbordet.
2. Högerklicka på cd-ikonen och välj [Open/Öppna].
3. Dubbelklicka på ikonen [SETUP.EXE]* .
*På vissa datorer visas eventuellt inte filnamnstillägget [.EXE].
InstallationsfönstretAnvända programvaran i Windows – Förberedelser
13
Windows
5 Om någon annan programvara körs stänger du varje program innan du klickar på [OK].
6 Kontrollera installationsinställningarna och klicka sedan på [Install/Installera].
Alternativen i listan kan skilja sig från bilderna, beroende på vilket program du har installerat på datorn.
7 Klicka på [Yes/Ja] om du godkänner villkoren i licensavtalet.
Installationen påbörjas.
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med installationen.
Klicka på [Yes/Ja] om det visas en dialogruta där du ska bekräfta installationen av Microsoft .Net Framework.
Om du väljer alternativet [Custom Installation/Anpassad installation] med Windows 2000
När kameran ansluts till datorn via en gränssnittskabel krävs
USB-drivrutinen (programvaran för anslutning). Se till att du väljer
USB-drivrutin [Canon Camera TWAIN Driver/TWAIN-drivrutin för Canonkamera].Använda programvaran i Windows – Förberedelser
14
Windows
8 När installationen är klar väljer du alternativet [Restart computer immediately (Recommended)/
Starta om datorn nu (rekommenderas)] och klicka på [Restart/Starta om].
Ta inte ut cd-skivan ur datorns cd-enhet ännu.
Om du inte behöver starta om datorn visas meddelandet [Finish/Slutför].
Klicka på [Finish/Slutför], ta ut skivan ur cd-enheten och fortsätt med steg 10.
9 När datorn har startat om tar du ut skivan ur cd-enheten när skrivbordet visas.
Installationen av programvaran är slutförd.
Fortsätt genom att ansluta kameran till datorn så att USB-drivrutinen startas.
10 Efter anslutningen av kameran och datorn med gränssnittskabeln ska du slå på kameran, ställa in den på uppspelningsläge och förbereda den för kommunikation med datorn.
Om du installerade en USB-drivrutin har de nödvändiga filerna nu bara kopierats till datorn. Du måste nu ansluta kameran till datorn med gränssnittskabeln om du vill slutföra installationen och förbereda drivrutinen så att den kan användas.
Information om hur du tar bort installerade program finns i Avinstallera programvaran (s. 66).
Hur du ansluter kameran till datorn och hur du ställer in kameran i rätt anslutningsläge varierar mellan olika kameramodeller.
Se Användarhandbok för kameran. Använda programvaran i Windows – Förberedelser
15
Windows
Klicka på [Yes/Ja] om fönstret
[Digital Signature Not Found/
Ingen digital signatur hittades] visas.
USB-drivrutinen slutför automatiskt installationen på datorn när du ansluter kameran och öppnar en anslutning.
När du ansluter kameran till datorn första gången kanske följande meddelanden eller dialogrutor visas.
Windows Vista
Dialogrutan till höger visas efter en stund.
Windows XP
Dialogrutan till höger visas efter en stund.
Windows 2000
Starta om datorn enligt anvisningarna om du uppmanas att göra det.
Nu är installationen av programvaran och USB-drivrutinen klar, och du har lärt dig hur du ansluter kameran till datorn.
Du kan nu föra över bilder från kameran till datorn (s. 16).
•Om du får problem vid installationen av USB-drivrutinen avinstallerar du den först (s. 67) och sedan installerar du den på nytt. (Windows 2000)
•Avsnittet Avinstallera USB-drivrutinen (s. 67) innehåller anvisningar för hur du tar bort den USB-drivrutin som har installerats med de här metoderna. (Windows 2000)
•Om du tidigare använde ZoomBrowser version 2 eller 3 läser du avsnittet Om du använde ZoomBrowser EX version 2 eller 3 (s. 75).
Uppdatera datorn med Windows Update om du vill försäkra dig om att datorn är säker när Microsoft .NET Framework är installerat.16
Windows
Använda programvaran i Windows – Grunderna
I det här kapitlet beskrivs hur du med hjälp av ZoomBrowser EX överför bilder från kameran till datorn och sedan skriver ut bilderna.
Läs det här kapitlet när du har slutfört förberedelserna i avsnittet Använda programvaran iW ind ow s – Förberedelser.
Överföra bilder till en dator
Börja med att överföra bilderna till datorn. Vilken överföringsmetod som används beror på om kameran är ansluten direkt till datorn (se nedan) eller om en minneskortläsare används (s. 19).
Ansluta kameran till en dator
1 När du har anslutit den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och kamerans DIGITAL-terminal slår du på kameran, sätter den i uppspelningsläge och förbereder den för kommunikation med datorn.
Du kanske inte kan överföra bilder när kameran är ansluten till en dator om det är många bilder (omkring 1 000) på minneskortet. I så fall kan du överföra bilderna via en minneskortläsare i stället.
Hur du ansluter kameran till datorn och hur du ställer in kameran i rätt anslutningsläge varierar mellan olika kameramodeller.
Se Användarhandbok för kameran. Använda programvaran i Windows – Grunderna
17
Windows
2 Välj [Canon CameraWindow] när en dialogruta (dialogrutan
[Events/Händelser]) liknande den till höger visas, och klicka sedan på [OK].
I Windows Vista väljer du [Downloads
Images From Canon Camera using
Canon CameraWindow/Hämtar bilder från en Canon-kamera med
Canon CameraWindow] i dialogrutan
[AutoPlay/Spela upp automatiskt].
Kamerans modellnamn eller
[Canon Camera/Canon-kamera] visas här.
Andra program kan visas beroende på inställningarna i datorn.
CameraWindow visas när kameran eller datorn är inställda på kommunikation.
(Bilder överförs inte i detta läge.)
3 Överför bilderna med hjälp av kameran eller datorn.
Som standard sparas de överförda bilderna i mappen [Pictures/Bilder] eller
[My Pictures/Mina bilder].
Om dialogrutan [Events/Händelser] inte visas klickar du på [Start]-menyn och väljer [All Programs/Alla Program] eller [Programs/Program] och därefter [Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindow] och [CameraWindow].
Indexbildsfönster
CameraWindow
VisningsfönsterAnvända programvaran i Windows – Grunderna
18
Windows
Använda kameran för att överföra bilder (gäller endast för Windows Vista eller Windows XP)
Överför bilder med kamerafunktionen Direkt överföring.
Ange inställningarna för Direkt överföring på kameran och tryck på knappen
(Skriv ut/Dela) eller på knappen FUNC./SET.
Knappen (Skriv ut/Dela) blinkar i blått under överföringen och lyser sedan med fast sken igen när överföringen är klar.
Klicka med musen eller tryck på valfri knapp på tangentbordet för att arbeta från datorn igen.
Överföra bilder med hjälp av datorn
Klicka på [Transfer Untransferred Images/Överför bilder som inte har överförts].
•När du kan använda funktionen Direkt överföring visas inställningsmenyn Direkt överföring på LCD-skärmen och knappen
(Skriv ut/Dela) lyser med blått sken.
•Instruktioner om inställningar och åtgärder för Direkt överföring finns i Användarhandbok för kameran.
•Bilder som har angetts för överföring i kameran överförs med kameran (gäller endast för Windows Vista eller Windows XP) eller en minneskortläsare.
•Du markerar bilder i kameran eller överför endast vissa av bilderna genom att klicka på [Operate Images on Camera/Styr bilder på kameran].
•Du kan också klicka på i visningsfönstret om du vill överföra bilder som har överförts till datorn till kameran.
Indexbildsfönster
CameraWindow
Visningsfönster
Klicka på den här knappen om du vill stänga startskärmen. Använda programvaran i Windows – Grunderna
19
Windows
När du klickar på [OK] i bildöverföringsfönstret visas de överförda bilderna i huvudfönstret.
De överförda bilderna sparas i mappar efter fotograferingsdatum.
Sedan kan du skriva ut bilderna (s. 21).
Ansluta minneskortläsare
1 Sätt minneskortet i läsaren.
Vid behov används en separat kortadapter.
Instruktioner för anslutning och hantering hittar du i minneskortets användarhandbok.
2 När dialogrutan till höger visas väljer du [View/Download Images using
Canon ZoomBrowser EX/Visa/Överför bilder med Canon ZoomBrowser EX] och klicka på [OK].
Om dialogrutan ovan inte visas klickar du på [Start]-menyn och väljer
[All Programs/Alla program] eller [Programs/Program] och därefter
[Canon Utilities], [ZoomBrowser EX Memory Card Utility] och
[ZoomBrowser EX Memory Card Utility]. Gå sedan vidare till steg 3.
De senast överförda bilderna visas här efter både fotograferingsdatum och kategori.
Mappområde
Överföringssymbolen markerar de mappar som har överförts.
IndexbildAnvända programvaran i Windows – Grunderna
20
Windows
3 Klicka på [Download Images/Överför bilder].
De överförda bilderna sparas i mappar efter fotograferingsdatum.
De visas även grupperade efter datum och kategori i avsnittet [Last Acquired Images/
Senast överförda bilder].
Sedan kan du skriva ut bilderna (s. 21).
•Som standard överförs bilderna till mappen [Pictures/Bilder] eller
[My Pictures/Mina bilder].
•Bilder med överföringsinställningar som du har angett med kameran
överför du genom att klicka på [Preferences/Inställningar] och sedan välja [Images whose transfer settings were specified with the camera/
Bilder med överföringsinställningar som har angetts med kameran] som alternativ för vilken typ av bilder som ska överföras.
•Klicka på [Lets you select and download images/Här kan du välja och
överföra bilder] så får du en lista över kamerans bilder. Kontrollera bilderna före överföringen och för sedan över valda bilder.
•Avsnittet Mappstruktur för minneskort (s. 69) innehåller mer information om mappstrukturer och filnamn för minneskort.
Genom att klicka på [Preferences/
Inställningar] kan du justera inställningar för t.ex. målmapp och vilken typ av bilder som ska överföras.Använda programvaran i Windows – Grunderna
21
Windows
Skriva ut bilder
Det finns tre metoder att använda ZoomBrowser EX för att skriva ut bilder: [Photo Print/Fotoutskrift],
[Index Print/Indexutskrift] och [Print Using Other Software/Skriv ut med en annan programvara].
I det här avsnittet beskrivs hur du använder alternativet [Photo Print/Fotoutskrift].
[Photo Print/Fotoutskrift]
En bild skrivs ut på varje sida.
1 Klicka på [Print & Email/Skriv ut och skicka med e-post] i huvudfönstret i ZoomBrowser EX och sedan på [Photo Print/Fotoutskrift].
2 Bekräfta att [1. Select Images/1. Välj bilder] är markerad och välj sedan bilder.
Du kan välja flera bilder genom att hålla ned [Ctrl]-tangenten när du klickar på bilder.
• Video kan inte skrivas ut, men med Windows Vista och Windows XP kan du skriva ut stillbilder som har hämtats från video och sparats som filer.
•Om du vill använda indexutskriftsalternativet klickar du på [Print & Email/
Skriv ut och skicka med e-post] i huvudfönstret, följt av [Index Print/
Indexutskrift].
Valda bilder får blå bakgrund.Använda programvaran i Windows – Grunderna
22
Windows
3 Klicka på [2. Printer and Layout Settings/2. Inställningar för utskriftslayout] och justera de olika kategorierna efter behov.
4 Klicka på [3. Print/3. Skriv ut].
Utskriften startar.
I det här kapitlet beskrivs grunderna i ZoomBrowser EX.
När du behärskar dem kan du prova på de avancerade funktionerna.
• Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker (s. 23).
Välj skrivare och pappersstorlek.
Ange antalet kopior.
Med den här knappen växlar du mellan de olika bilderna, om du valde flera.
En utskriftsmetod för fotograferingsdatum/tidsinformation väljs.
Du kan lägga till text som ska skrivas ut med fotot här.23
Windows
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
I det här kapitlet beskrivs olika ZoomBrowser EX-funktioner.
Du bör inte läsa det här kapitlet innan du behärskar grunderna i ZoomBrowser EX, som beskrivs i kapitlet Använda programvaran i Windows – Grunderna.
Fönstren i ZoomBrowser EX
I det här avsnittet beskrivs de viktigaste ZoomBrowser EX-fönstren: huvudfönstret, visningsfönstret och fönstret [Properties/Egenskaper].
Huvudfönster
I det här fönstret visar och arrangerar du bilder som du har överfört till datorn.
[Last Acquired Images/Senast överförda bilder] (s. 24)
Uppgiftsknappar (s. 24)
Bläddrarområde
(s. 24)
Funktionsknappar (s. 26)
Med det här reglaget visar och döljer du uppgiftsknappar, senast överförda bilder och mappområdet.
Visningsläge
(s. 25)
Visningskontroll-panel (s. 26)
Mappområde (s. 24)Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
24
Windows
Uppgiftsknappar
•Här visas aktiviteterna i ZoomBrowser EX.
• Klicka på knappen för den aktivitet som ska utföras.
Funktionerna beskrivs i Funktioner i ZoomBrowser EX (s. 29)
Mappområde
• I det här området väljer du mappar. Markerade mappar och bilderna i de markerade mapparna visas i bläddrarområdet.
Om du väljer en nätverksenhet i Utforskaren kan du visa nätverksmappar, men du kan inte lägga till, ändra eller ta bort dem i bläddrarområdet.
•Om du klickar på [Favorite Folders/Favoritmappar] visas bara de mappar som i förväg har registrerats som favoritmappar. Om du använder en mapp ofta rekommenderar vi att du registrerar den som favoritmapp. Om du klickar på [All Folders/Alla mappar] visas alla mappar.
Senast överförda bilder
• Du kan titta på bilder som är grupperade efter fotograferingsdatum eller [My Category/
Min kategori].
Bläddrarområde
• Mapparna och bilderna i de mappar som har markerats i området [Last Acquired Images/
Senast överförda bilder] eller mappområdet visas här.
• Du kan sortera bilderna i bläddringsområdet efter filnamn, fotograferingsdatum eller andra egenskaper genom att klicka på [View/Visa] och [Sort by/Sortera efter].
• Följande symboler visas vid bilderna beroende på deras egenskaper.
Bilder som har tagits med kameran i läget Stitch Assist
RAW-bilder
Videor
Bilder med röstkommentarer
Skyddade bilder
Bilder som har tagits med kamerans AEB-funktion
Roterade bilder (endast på skärmen)
Så här registrerar du en favoritmapp
• Om [Favorite Folders/Favoritmappar] visas: klicka på [Add/Lägg till] och markera den mapp som ska registreras.
•Om [All Folders/Alla mappar] visas: markera en mapp och klicka på [Add to Favorites/
Lägg till som favoritmapp].
• Om du vill ta bort en mapp i området [Favorite Fo

TXT / PDF

Available 40 files for Digital IXUS 970 IS View all >
HelpDrivers Since March 2000