Canon Digital IXUS 970 IS Download Drivers

• In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de softwareprogramma's moet installeren en worden de functies en bedieningsprocedures kort beschreven.
Bij nieuwe besturingssystemen (behalve Windows 2000) hoeft u deze software niet te installeren om beelden te kunnen downloaden. Hierbij gelden wel enkele beperkingen (p. 76).
Startershandleiding
(Voor de CD Canon Digital Camera Solution Disk versie 33)
NEDERLANDS
U moet de software installeren (deze staat op de
CD Canon Digital Camera Solution Disk) voordat u de camera aansluit op de computer.
Installeer de software.
Sluit de camera aan op de computer.
Windows p. 11
Macintosh p. 41
Windows/Macintosh Windows MacintoshDe veiligheidsvoorschriften in deze handleiding zijn bedoeld om u te wijzen op een veilig en juist gebruik van de producten om letsel bij uzelf en anderen en schade aan apparatuur te voorkomen. Het is belangrijk dat u deze voorschriften leest en begrijpt voordat u doorgaat met de overige gedeelten van deze handleiding.
Informatie over handelsmerken
• Microsoft, Windows Vista en het Windows Vista-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen.
• Macintosh, het Mac-logo, Quicktime en het Quicktime-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.
Canon Klantenservice
Als u contact wilt opnemen met de klantenondersteuning van Canon, raadpleegt u de achterkant van het boekje Overeenkomst Europees Garantie Systeem (EWS), dat is meegeleverd bij de camera.
Copyright © Canon Inc. 2008. Alle rechten voorbehouden.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Waarschuwingen Deze aanduiding markeert situaties die de dood of ernstig letsel tot gevolg kunnen hebben als de instructies worden genegeerd of niet goed worden opgevolgd.
Waarschuwingen
• Speel de meegeleverde cd-roms niet af in een cd-speler zonder ondersteuning voor gegevens-cd-roms. Als u de cd-roms afspeelt in een speler voor audio-cd's, kunnen de luidsprekers beschadigd raken. Bovendien kan er gehoorbeschadiging optreden als u met een koptelefoon luistert naar het harde geluid van een gegevens-cd-rom die wordt afgespeeld op een audio-cd-speler.
Aansprakelijkheidsbeperking
• We hebben ernaar gestreefd de informatie in deze handleiding volledig en accuraat weer te geven, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of weglatingen.
Canon behoudt zich het recht voor de specificaties van de hierin beschreven hardware en software te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
• Niets uit deze handleiding mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, verzonden, overgezet, opgeslagen in een opzoeksysteem of in een andere taal worden vertaald zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon.
• Canon biedt geen garantie voor schade als gevolg van beschadigde of verloren gegevens wegens onjuist gebruik of onjuist functioneren van de camera, de software, de geheugenkaarten, personal computers, randapparatuur of het gebruik van geheugenkaarten anders dan die van Canon.1
Inhoudsopgave
Lees dit eerst 3
Veiligheidsvoorschriften ....................................................................3
Eenvoudiger kan niet! Maak thuis professionele afdrukken .........4
Grenzeloze mogelijkheden met leuke software .............................5
Maak gebruik van CANON iMAGE GATEWAY en benut de mogelijkheden van internet ........................................7
Systeemvereisten ...............................................................................9
De software gebruiken op het Windows-platform
- voorbereidingen 11
De software en het USB-stuurprogramma installeren ..................11
De software gebruiken op het Windows-platform
- grondbeginselen 16
Beelden downloaden naar de computer .......................................16
Beelden afdrukken ..........................................................................21
De software gebruiken op het Windows-platform
- geavanceerde technieken 23
Vensters van ZoomBrowser EX .......................................................23
ZoomBrowser EX-functies ...............................................................29
Films bewerken ................................................................................33
Panoramabeelden samenvoegen - PhotoStitch .............................34
Persoonlijke camera-instellingen opgeven met
[My Camera/Mijn Camera]-instellingen ..........................................35
De software gebruiken op het Macintosh-platform
- voorbereidingen 41
De software installeren ...................................................................41
De software gebruiken op het Macintosh-platform
- grondbeginselen 43
Beelden downloaden naar de computer .......................................43
Beelden afdrukken ..........................................................................47Inhoudsopgave
2
De software gebruiken op het Macintosh-platform
- geavanceerde technieken 49
Vensters van ImageBrowser ............................................................49
ImageBrowser-functies ....................................................................55
Films bewerken ................................................................................59
Panoramabeelden samenvoegen - PhotoStitch .............................60
Persoonlijke camera-instellingen opgeven met
[My Camera/Mijn camera]-instellingen ..........................................61
Bijlagen 66
De software verwijderen .................................................................66
Mappenstructuur van de geheugenkaart ...................................... 69
Problemen oplossen ........................................................................70
Beelden downloaden zonder de software te installeren ..............76
Index................................................................................................. 773
Windows/Macintosh
Lees dit eerst
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat u kunt doen als u de camera gebruikt met de software op de CD Canon Digital Camera Solution Disk.
Ook wordt de vereiste systeemconfiguratie voor het gebruik van de software beschreven.
Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsvoorschriften voor het aansluiten van de camera op de computer
•De verbinding werkt mogelijk niet goed als u de camera met een interfacekabel via een
USB-hub aansluit.
• De verbinding werkt mogelijk niet goed wanneer u samen met de camera andere USB-apparatuur gebruikt, met uitzondering van een USB-muis of -toetsenbord. Als de verbinding niet goed werkt, koppelt u de andere apparaten los en sluit u de camera opnieuw aan.
• Sluit niet twee of meer camera's tegelijkertijd aan op dezelfde computer. De verbindingen werken dan misschien niet goed.
•Zorg ervoor dat de computer niet overschakelt naar de stand-bymodus (slaapstand) als er een camera is aangesloten via de USB-interfacekabel. Koppel de interfacekabel niet los als dit toch gebeurt. Probeer de computer weer in de actieve modus te krijgen terwijl de camera nog is aangesloten. Sommige computers keren niet goed terug in de actieve modus als u de camera loskoppelt terwijl de computer in de slaapstand staat. Raadpleeg de handleiding bij de computer voor instructies met betrekking tot de slaapstand.
Informatie over deze handleiding
• Bij de uitleg in deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u werkt met Windows XP of Mac OS X versie 10.4. Als u een andere versie van deze besturingssystemen gebruikt, kunnen de scherminhoud en procedures enigszins afwijken.
• In deze handleiding worden de volgende begrippen gebruikt.
Mac OS X wordt gebruikt voor Mac OS X (versie 10.3-10.4)
Controleer of u de software van de meegeleverde CD Canon Digital Camera
Solution Disk hebt geïnstalleerd voordat u de camera aansluit op de computer.
• Wanneer u de camera op een computer aansluit, wordt u aangeraden een
Voedingsadapter (apart verkrijgbaar) te gebruiken. Zorg ervoor dat u volledig opgeladen batterijen gebruikt als u geen AC-adapter kunt gebruiken.
• Raadpleeg de Gebruikershandleiding bij de camera voor de juiste procedures voor het aansluiten van de camera op de computer.Lees dit eerst
4
Windows/Macintosh
Eenvoudiger kan niet! Maak thuis professionele afdrukken
Raadpleeg de Gebruikershandleiding bij de camera voor instructies over het maken van opnamen.
U hoeft de software slechts eenmaal te installeren.
Maak de opnamen
Installeer de software op de computer
Sluit de camera aan op de computer
Veiligheidsvoorschriften voor het aansluiten van de camera op de computer (p. 3)
Raadpleeg de Gebruikershandleiding bij de camera voor instructies over het aansluiten.
Windows (p. 11)
Macintosh (p. 41)
Download de beelden naar de computer
Windows (p. 16)
Macintosh (p. 43)
Druk de beelden af
Windows (p. 21)
Macintosh (p. 47)Lees dit eerst
5
Windows/Macintosh
Grenzeloze mogelijkheden met leuke software
ZoomBrowser EX (Windows)/ImageBrowser (Macintosh)
Veelzijdige beeldbeheersoftware voor het downloaden van beelden, het bewerken van stilstaande beelden en films, en voor afdrukken.
Experimenteer met uiteenlopende afdruktechnieken
U kunt allerlei lay-outs afdrukken. Bovendien kunt u van uitgebreide mogelijkheden gebruikmaken, zoals verschillende papierformaten gebruiken en foto's met datumstempels en opmerkingen afdrukken.
Windows (p. 21) Macintosh (p. 47)
Een film bewerken
U kunt films bewerken door films en stilstaande beelden die u hebt gedownload naar de computer, met elkaar te verbinden, door tekst (zoals titels) of achtergrondmuziek toe te voegen of door speciale effecten toe te passen.
Windows (p. 33) Macintosh (p. 59)
Stilstaande beelden uit films extraheren
U kunt een stilstaand beeld uit de weergegeven film extraheren en dit beeld opslaan als een nieuw beeldbestand. U kunt ook een reeks frames opgeven en hieruit meerdere stilstaande beelden extraheren.
Alleen Windows Vista of Windows XP (p. 31) Macintosh (p. 57)
In één oogopslag meerdere foto's bekijken met index afdrukken.
Zet datum-stempels op uw foto's
Beelden afdrukken is gemakkelijk
Zet opmerkingen op uw kaarten en uitnodigingen Lees dit eerst
6
Windows/Macintosh
De instellingen voor uw camera (My camera/Mijn camera) aanpassen
Stel uw favoriete beeld of geluid in als opstartscherm of sluitergeluid van de camera.
(Alleen bij bepaalde modellen)
Windows (p. 35) Macintosh (p. 61)
PhotoStitch (Windows/Macintosh)
Een programma waarmee u meerdere beelden kunt samenvoegen tot indrukwekkende panorama's.
Opnamen samenvoegen tot een panoramabeeld
Windows (p. 34) Macintosh (p. 60)Lees dit eerst
7
Windows/Macintosh
Maak gebruik van CANON iMAGE GATEWAY en benut de mogelijkheden van internet
Informatie over CANON iMAGE GATEWAY
CANON iMAGE GATEWAY is een online fotoservice voor iedereen die dit product heeft aangeschaft. Als u zich online registreert (gratis), kunt u gebruikmaken van de verschillende services. Raadpleeg de hoofdpagina voor het meest recente menu met services.http://www.cig.canon-europe.com
• Raadpleeg de hoofdpagina voor informatie over browserversies
(Microsoft Internet Explorer, enz.) en over de instellingen die u het beste kunt gebruiken om verbinding te maken met de online fotoservices van
CANON iMAGE GATEWAY.
• Internettoegang is vereist (u moet een account hebben bij een internetprovider (ISP) en u moet beschikken over browsersoftware en een internetverbinding).
• Eventuele accountkosten en toegangstarieven van uw serviceprovider moeten apart worden betaald.
Beelden uploaden en delen
Mensen per e-mail informeren over uw albums
Bestanden met instellingen voor
Mijn camera downloaden
Daarna kunt u toegang krijgen tot de meest actuele ondersteunings-informatie door u simpelweg te registreren.
Uw albums op CANON iMAGE GATEWAY
Uw bestanden met instellin-gen voor Mijn camera op
CANON iMAGE GATEWAY
Familie en vrienden kunnen op eenvoudige wijze rondkijkenLees dit eerst
8
Windows/Macintosh
Registreren als lid
De registratie is gratis. U kunt zich online registreren met behulp van de meegeleverde cd-rom
(Canon Digital Camera Solution Disk).
Ook als u zich eerder hebt geregistreerd, krijgt u, wanneer u aanvullende informatie over dit product registreert op CANON iMAGE GATEWAY , toegang tot de allernieuwste ondersteuningsinformatie.
Gebruik CANON iMAGE GATEWAY met de meegeleverde software
U kunt beelden uploaden naar online albums of bestanden met instellingen voor
Mijn camera downloaden met de meegeleverde software.
Gebruik ZoomBrowser EX of ImageBrowser als u een groot aantal beelden tegelijk wilt uploaden. Hiermee kunt u de grootte van het beeldbestand in
één batchbewerking verkleinen, zodat u gemakkelijker met de bestanden kunt werken.
Meegeleverde cd-rom
Verbinding maken met internet
Windows (ZoomBrowser EX) Macintosh (ImageBrowser)Lees dit eerst
9
Windows/Macintosh
Systeemvereisten
Installeer de software op een computer die voldoet aan de volgende minimumvereisten.
Windows
Macintosh
Besturingssysteem Windows Vista
Windows XP Service Pack 2
Windows 2000 Service Pack 4
Computermodel Het bovenstaande besturingssysteem moet vooraf zijn geïnstalleerd op computers met ingebouwde USB-poorten.
Processor Windows Vista: Pentium 1,3 GHz of sneller
Windows XP/Windows 2000: Pentium 500 MHz of hoger
RAM Windows Vista: 512 MB of meer
Windows XP/Windows 2000: 256 MB of meer
Interface USB
Benodigde schijfruimte
•Canon Utilities
- ZoomBrowser EX: minimaal 200 MB
- PhotoStitch: minimaal 40 MB
•TWAIN-stuurprogramma voor Canon-camera: 25 MB of meer
Beeldscherm 1024 x 768 pixels/High Color (16-bits) of hoger
Besturingssysteem Mac OS X (versie 10.3-10.4)
Computermodel Het bovenstaande besturingssysteem moet vooraf zijn geïnstalleerd op computers met ingebouwde USB-poorten.
Processor PowerPC G3/G4/G5 of Intel Processor
RAM Minimaal 256 MB
Interface USB
Benodigde schijfruimte
•Canon Utilities
- ImageBrowser: minimaal 300 MB
- PhotoStitch: minimaal 50 MB
Beeldscherm 1024 x 768 pixels/32.000 kleuren of hogerLees dit eerst
10
Windows/Macintosh
•U hebt een cd-romstation nodig om de software te installeren.
• Zelfs als aan de systeemvereisten is voldaan, hoeft dit niet te betekenen dat alle computerfuncties werken.
•U hebt een geluidskaart nodig om geluidsfragmenten bij filmbestanden onder Windows af te spelen.
• Voor Windows is QuickTime vereist om beelden op te slaan die met PhotoStitch zijn samengevoegd tot QuickTime VR-beelden. Dit programma is ook vereist om films af te spelen en te bewerken op het Windows 2000-platform.
•Bij Windows is Microsoft .NET Framework 2.0 of hoger vereist.
• Macintosh-software kan niet worden gebruikt op schijven die met een UFS-indeling (Unix File System) zijn geformatteerd.
Eerdere versies van ZoomBrowser EX/ImageBrowser
Als u al over een eerdere versie beschikt, gebruikt u de meegeleverde cd-rom (Canon Digital Camera Solution Disk) om de nieuwe versie te installeren en de oude te overschrijven.11
Windows
De software gebruiken op het
Windows-platform - voorbereidingen
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de software installeert en de camera aansluit op een computer. Lees deze basisprocedures voordat u de camera aansluit op de computer.
De software en het USB-stuurprogramma installeren
Installeer de software vanaf de CD Canon Digital Camera Solution Disk.
Wat hebt u hierbij nodig
•Uw camera en computer
•CD Canon Digital Camera Solution Disk
•Bij camera meegeleverde interfacekabel
Installatieprocedure
1 Controleer of de camera niet op de computer is aangesloten.
Als de camera wel is aangesloten, koppelt u de kabel los. De software kan niet goed worden geïnstalleerd als de camera al op de computer is aangesloten.
2 Sluit alle toepassingen af.
• U moet de software installeren voordat u de camera aansluit op de computer.
• U moet een beheerdersaccount op de lokale computer hebben als u programma's wilt installeren. De software gebruiken op het Windows-platform - voorbereidingen
12
Windows
3 Plaats de CD Canon Digital Camera Solution Disk in het cd-romstation van de computer.
Als het venster [User Account Control/
Gebruikersaccountbeheer] verschijnt, volgt u de instructies op het scherm om door te gaan.
Ga als volgt te werk als het installatiescherm niet automatisch verschijnt.
4 Klik onder [Digital Camera Software/
Software voor digitale camera] op de knop [Easy Installation/Eenvoudige installatie].
Klik op [Custom Installation/Aangepaste installatie] als u de te installeren software afzonderlijk wilt selecteren.
Het installatiescherm openen
Volg de volgende procedure om het installatiescherm te openen als dit niet automatisch verschijnt.
Windows Vista
1. Selecteer [Computer] in het menu [Start].
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het cd-romstation en kies
[Open/Openen].
3. Dubbelklik op het pictogram [SETUP.EXE]* .
4. Wanneer het venster [User Account Control/Gebruikersaccountbeheer] wordt weergegeven, volgt u de instructies op het scherm om door te gaan.
Windows XP
1. Kies [My Computer/Deze computer] in het menu [Start].
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het cd-romstation en kies
[Open/Openen].
3. Dubbelklik op het pictogram [SETUP.EXE]* .
Windows 2000
1. Dubbelklik op het bureaublad van Windows op het pictogram [My Computer/
Deze computer].
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het cd-romstation en kies
[Open/Openen].
3. Dubbelklik op het pictogram [SETUP.EXE]* .
* Op sommige computers wordt de bestandsnaamextensie [.EXE] niet weergegeven zoals hierboven.
InstallatieschermDe software gebruiken op het Windows-platform - voorbereidingen
13
Windows
5 Als er andere software wordt uitgevoerd, sluit u alle programma's voordat u op [OK] klikt.
6 Controleer de installatie-instellingen en klik op [Install/Installeren].
De items in de lijst wijken mogelijk af van de items in de illustratie, afhankelijk van de software die op uw computer is geïnstalleerd.
7 Klik op [Yes/Ja] als u alle voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst accepteert.
De installatie wordt gestart.
Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de installatie.
Klik op [Yes/Ja] als een dialoogvenster wordt weergegeven waarin de installatie van Microsoft .Net Framework wordt bevestigd.
Wanneer [Custom Installation/Aangepaste installatie] is geselecteerd met Windows 2000
Het USB-stuurprogramma (de software voor het maken van een verbinding) is nodig wanneer de camera via een interfacekabel op de computer wordt aangesloten. Selecteer het USB-stuurprogramma [Canon
Camera TWAIN Driver/TWAIN-stuurprogramma voor Canon-camera].De software gebruiken op het Windows-platform - voorbereidingen
14
Windows
8 Wanneer de installatie is voltooid, selecteert u [Restart computer immediately (Recommended)/
Computer direct opnieuw opstarten
(Aanbevolen)] en klikt u op [Restart/
Opnieuw opstarten].
Verwijder de cd Solution Disk nog NIET uit het cd-romstation.
Als de computer niet opnieuw hoeft te worden gestart, verschijnt het venster [Finish/
Voltooien]. Klik op [Finish/Voltooien], verwijder de Solution Disk uit het cd-romstation en ga verder met stap 10.
9 Verwijder de cd uit het cd-romstation nadat de computer opnieuw is opgestart en uw normale bureaublad wordt weergegeven.
Hiermee is de installatie van de software voltooid.
Sluit vervolgens de camera aan op de computer zodat het USB-stuurprogramma kan worden gebruikt.
10 Nadat u de camera via de interfacekabel hebt aangesloten op de computer, schakelt u de camera in. Activeer de weergavemodus en maak de camera gereed voor communicatie met de computer.
Als u een USB-stuurprogramma hebt geïnstalleerd, zijn nu alleen nog maar de vereiste bestanden naar de computer gekopieerd. U moet nu de camera via de interfacekabel op de computer aansluiten om de installatie te voltooien en het stuurprogramma voor te bereiden voor gebruik.
Zie De software verwijderen (p. 66) als u de geïnstalleerde programma's wilt verwijderen.
De manier waarop de camera op de computer moet worden aangesloten en in de juiste modus moet worden gezet, verschilt per cameramodel.
Zie de Gebruikershandleiding bij de camera. De software gebruiken op het Windows-platform - voorbereidingen
15
Windows
Klik op [Yes/Ja] als het venster [Digital
Signature Not Found/Digitale handtekening niet gevonden] verschijnt.
De installatie van het USB-stuurprogramma wordt automatisch voltooid wanneer u de camera aansluit op de computer en verbinding maakt.
Tijdens de installatieprocedure (alleen de eerste keer dat de camera op een computer wordt aangesloten) verschijnen dialoogvensters die lijken op de onderstaande dialoogvensters.
Windows Vista
Na enkele ogenblikken verschijnt het dialoogvenster dat hier rechts wordt weergegeven.
Windows XP
Na enkele ogenblikken verschijnt het dialoogvenster dat hier rechts wordt weergegeven.
Windows 2000
Start de computer opnieuw op als u daarom wordt gevraagd.
Hiermee zijn de installatie van de software en het USB-stuurprogramma en de aansluiting van de camera op de computer voltooid.
U kunt nu camerabeelden downloaden naar de computer (p. 16).
•Als er zich problemen voordoen bij het installeren van het USB-stuurprogramma, moet u dit eerst verwijderen (p. 67) en vervolgens opnieuw installeren. (Windows 2000)
•Raadpleeg het gedeelte Het USB-stuurprogramma verwijderen (p. 67) als u het USB-stuurprogramma wilt verwijderen dat u met deze procedures hebt geïnstalleerd. (Windows 2000)
•Raadpleeg het gedeelte Als u ZoomBrowser EX versie 2 of 3 hebt gebruikt (p. 75) als u eerder met een van deze versies hebt gewerkt.
Als u een goede beveiliging wilt garanderen op computers waarop
Microsoft .NET Framework is geïnstalleerd, moet u de computer bijwerken met Windows Update.16
Windows
De software gebruiken op het
Windows-platform - grondbeginselen
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u ZoomBrowser EX gebruikt om beelden van de camera naar de computer te downloaden en af te drukken.
Lees dit hoofdstuk nadat de voorbereidingen in het gedeelte De software gebruiken op het Windows-platform - voorbereidingen zijn voltooid.
Beelden downloaden naar de computer
U wilt beelden downloaden naar uw computer. De procedures verschillen enigszins, afhankelijk van of u de camera op de computer aansluit (zie hieronder) of gebruikmaakt van een geheugenkaartlezer (p. 19).
De camera aansluiten op een computer
1 Nadat u de meegeleverde interfacekabel hebt aangesloten op de USB-poort van de computer en de DIGITAL-aansluiting van de camera, schakelt u de camera in.
Activeer de weergavemodus en maak de camera gereed voor communicatie met de computer.
Wanneer u de camera hebt aangesloten op een computer en er staan veel beelden (ongeveer 1000) op de geheugenkaart, kunt u de beelden mogelijk niet downloaden. In dat geval wordt u aangeraden een geheugenkaartlezer te gebruiken.
De manier waarop de camera op de computer moet worden aangesloten en in de juiste modus moet worden gezet, verschilt per cameramodel.
Zie de Gebruikershandleiding bij de camera. De software gebruiken op het Windows-platform - grondbeginselen
17
Windows
2 Selecteer [Canon CameraWindow] wanneer een dialoogvenster ([Events/
Gebeurtenissen]) wordt weergegeven dat lijkt op het dialoogvenster dat u hier rechts ziet en klik op [OK].
Selecteer [Download Images From
Canon Camera using Canon
CameraWindow/Beelden van Canon-camera downloaden met Canon
CameraWindow] van het dialoogvenster
[AutoPlay/Automatisch afspelen] in Windows Vista.
De naam van uw cameramodel of [Canon
Camera/Canon-camera] verschijnt hier.
Naargelang de configuratie van uw computer kunnen hier andere programma's worden weergegeven.
CameraWindow verschijnt wanneer de camera en de computer in de communicatiemodus staan. (Er worden nog geen beelden gedownload.)
3 Gebruik de camera of de computer om beelden te downloaden.
De gedownloade beelden worden standaard opgeslagen in de map [Pictures/Afbeeldingen] of [My Pictures/Mijn afbeeldingen].
Als het dialoogvenster [Events/Gebeurtenissen] niet verschijnt, klikt u op het menu [Start] en selecteert u achtereenvolgens [All programs/
Alle programma's] of [Programs/Programma's], [Canon Utilities],
[CameraWindow], [CameraWindow] en [CameraWindow].
Miniatuurvenster
CameraWindow
WeergavevensterDe software gebruiken op het Windows-platform - grondbeginselen
18
Windows
Beelden downloaden met de camera (alleen Windows Vista of Windows XP)
Download de beelden met de functie Verplaats van de camera.

Geef de instellingen voor de functie Verplaats op en druk op de knop (Afdrukken/
Delen) of op de knop FUNC./SET.
De knop (Afdrukken/Delen) knippert blauw tijdens de overdracht en blijft branden nadat de overdracht is voltooid.
Klik op de muisknop of druk op een willekeurige toets op het toetsenbord om weer te kunnen gaan werken met de computer.
Beelden downloaden met de computer
Klik op [Transfer Untransferred Images/Niet-overgedragen beelden overdragen].
•Als de omstandigheden gunstig zijn voor de functie Verplaats, wordt het instellingenmenu voor de functie Verplaats op het LCD-scherm weergegeven en gaat de knop (Afdrukken/Delen) blauw branden.
• Raadpleeg de Gebruikershandleiding bij de camera voor meer informatie over de instellingen en procedures van Verplaats.
•Als u beelden wilt downloaden waarvan de overdrachtsinstellingen zijn ingesteld met de camera, gebruikt u de camera (alleen Windows Vista of Windows XP) of een geheugenkaartlezer.
•Klik op [Operate Images on Camera/Beelden via camera bedienen] als u beelden in de camera wilt controleren of als u alleen bepaalde beelden wilt downloaden.
•U kunt ook in het weergavevenster op klikken om de beelden die naar de computer zijn gedownload naar de camera te uploaden.
Miniatuurvenster
CameraWindow
Weergavevenster
Klik op deze knop om het startvenster te sluiten. De software gebruiken op het Windows-platform - grondbeginselen
19
Windows
Wanneer u op [OK] klikt in het venster waarin wordt aangegeven dat de overdracht is voltooid, worden de overgedragen beelden weergegeven in het hoofdvenster.
De beelden die zijn gedownload, worden op basis van de opnamedatum opgeslagen in mappen.
U kunt de beelden nu afdrukken (p. 21).
Aansluiting op een geheugenkaartlezer
1 Plaats de geheugenkaart in de lezer.
Gebruik indien nodig een los verkrijgbare kaartadapter.
Raadpleeg de handleiding voor de geheugenkaartlezer voor aansluit- en gebruiksinstructies.
2 Selecteer [View/Download Images using Canon ZoomBrowser EX/
Beelden met Canon ZoomBrowser
EX bekijken/downloaden] wanneer het dialoogvenster verschijnt dat hier rechts wordt weergegeven en klik op [OK].
Als het bovenstaande dialoogvenster niet verschijnt, klikt u op het menu
[Start] en selecteert u achtereenvolgens [All Programs/Alle programma's] of [Programs/Programma's], [Canon Utilities], [ZoomBrowser EX Memory
Card Utility] en [ZoomBrowser EX Memory Card Utility]. Vervolgens gaat u verder met stap 3.
De als laatste gedownloade beelden worden weergegeven op basis van de opnamedatum en de categorieën.
Mappengebied
Het downloadsymbool wordt weergegeven op gedownloade mappen.
MiniatuurDe software gebruiken op het Windows-platform - grondbeginselen
20
Windows
3 Klik op [Download Images/Beelden downloaden].
De beelden die zijn gedownload, worden op basis van de opnamedatum opgeslagen in mappen.
De beelden worden gesorteerd op datum en op categorie weergegeven bij [Last Acquired
Images/Laatst opgehaalde beelden].
U kunt de beelden nu afdrukken (p. 21).
•Standaard worden nu alle beelden die nog niet zijn gedownload naar de map [Pictures/Afbeeldingen] of [My Pictures/Mijn afbeeldingen] gedownload.
•Als u beelden wilt downloaden waarvan de downloadinstellingen met de camera zijn ingesteld, klikt u op [Preferences/Voorkeuren] en selecteert u [Images whose transfer settings were specified with the camera/
Beelden waarvan de downloadinstellingen zijn opgegeven met de camera] als het beeldtype dat moet worden gedownload.
•Klik op [Lets you select and download images/Beelden selecteren en downloaden] om de beelden op de geheugenkaart in een lijst weer te geven, de beelden te controleren voordat u ze downloadt en alleen de geselecteerde beelden te downloaden.
•Raadpleeg Mappenstructuur van de geheugenkaart (p. 69) voor informatie over de mappenstructuur en de bestandsnamen van de geheugenkaart.
U kunt de instellingen zoals het type beeld dat wordt gedownload en de doelmap wijzigen door op [Preferences/
Voorkeuren] te klikken.De software gebruiken op het Windows-platform - grondbeginselen
21
Windows
Beelden afdrukken
U kunt ZoomBrowser EX op drie manieren gebruiken om beelden af te drukken: [Photo Print/Foto afdrukken], [Index Print/Index afdrukken] en [Print Using Other Software/Afdrukken met andere software]. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de optie [Photo Print/Foto afdrukken] gebruikt.
[Photo Print/Foto afdrukken]
Hiermee drukt u één beeld per pagina af.
1 Klik in het hoofdvenster van ZoomBrowser EX op [Print & Email/Afdrukken en e-mailen] en vervolgens op [Photo Print/Foto afdrukken].
2 Zorg ervoor dat [1. Select Images/1. Beelden selecteren] is geselecteerd en selecteer de gewenste beelden.
U kunt meerdere beelden selecteren door de [Ctrl]-toets ingedrukt te houden terwijl u op opeenvolgende beelden klikt.
• Films kunnen niet worden afgedrukt, maar met Windows Vista en Windows
XP kunt u wel stilstaande beelden afdrukken die u uit films hebt geëxtraheerd en in afzonderlijke bestanden hebt opgeslagen.
•Als u de optie [Index Print/Index afdrukken] wilt gebruiken, klikt u op
[Print & Email/Afdrukken en e-mailen] in het hoofdvenster en vervolgens op [Index Print/Index afdrukken].
De achtergrond van geselecteerde beelden wordt blauw.De software gebrui

TXT / PDF

Available 40 files for Digital IXUS 970 IS View all >
HelpDrivers Since March 2000