Canon Digital IXUS 970 IS Download Drivers

• Tässä oppaassa on selitetty sovellusohjelmien asentaminen.
Oppaassa kerrotaan lyhyesti myös ohjelmien toiminnoista ja käytöstä.
Voit ladata kuvia uusissa käyttöjärjestelmissä (ei Windows 2000) tätä ohjelmistoa asentamatta. Tällöin on kuitenkin useita rajoituksia (s. 76).
Ohjelmiston aloitusopas
(Canon Digital Camera Solution Disk -levy, versio 33)
SUOMI
Asenna Canon Digital Camera Solution Disk -levyllä olevat ohjelmistot ennen kameran liittämistä tietokoneeseen.
Asenna ohjelmisto.
Kytke kamera tietokoneeseen.
Windows s. 11
Macintosh s. 41
Windows/Macintosh Windows MacintoshSeuraavilla sivuilla olevien ohjeiden tarkoituksena on neuvoa tuotteiden turvallisessa ja oikeassa käytössä, jotta vältyttäisiin henkilö- ja laitevahingoilta. Lue turvaohjeet huolellisesti, ennen kuin siirryt lukemaan oppaan muita jaksoja.
Tavaramerkkitietoja
• Microsoft, Windows Vista ja Windows Vista -logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Macintosh, Mac-logo, QuickTime ja QuickTime-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Canonin asiakastuki
Tietoja Canonin asiakastuesta on kameran mukana toimitetun European Warranty System
(EWS) -kirjasen takaosassa.
Copyright © Canon Inc. 2008. Kaikki oikeudet pidätetään.
TURVAOHJEITA
Varoituksia Tämän merkin osoittamissa jaksoissa käsitellään asioita, joiden huomiotta jättäminen tai väärinkäyttö saattaa aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa hengenvaaran.
Varoituksia
• Älä aseta kameran mukana toimitettua CD-levyä CD-soittimeen, joka ei tue data-CD-levyjä.
Data-CD-levyn toistaminen musiikin toistoon tarkoitetussa CD-soittimessa voi vahingoittaa kaiuttimia. Data-CD-levyn toisto musiikin kuunteluun tarkoitetulla CD-soittimella voi vahingoittaa myös kuuloa.
Rajoitukset
• Tähän oppaaseen on pyritty sisällyttämään mahdollisimman täsmälliset ja täydelliset tiedot, mutta Canon ei ole missään vastuussa mahdollisista virheistä tai puutteellisista tiedoista.
Canon pidättää itselleen oikeuden muuttaa tässä oppaassa kuvatun laitteiston ja ohjelmiston ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
• Tätä opasta tai sen osaa ei saa monistaa, lähettää, muuntaa toiseen muotoon, tallentaa tiedonhakujärjestelmään eikä kääntää muille kielille missään muodossa eikä millään tavalla ilman Canonin kirjallista lupaa.
• Canon ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat tietojen vahingoittumisesta tai katoamisesta virheellisen käytön tai kameran, ohjelmiston, muistikorttien, tietokoneiden tai oheislaitteiden toimintahäiriöiden tai muiden kuin Canonin muistikorttien käytön takia.1
Sisällysluettelo
Lue tämä ensin 3
Huomautukset ...................................................................................3
Yksinkertaista! Ammattilaistason kuvia kotona ..............................4
Rajattomat mahdollisuudet, innostava ohjelmisto .........................5
Käytä CANON iMAGE GATEWAY -palvelua ja Internetin tehokkuutta .................................................................7
Järjestelmävaatimukset .....................................................................9
Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä
– Valmistelut 11
Ohjelmiston ja USB-ajurin asentaminen .........................................11
Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä
– Perustoiminnot 16
Kuvien lataaminen tietokoneeseen ................................................16
Kuvien tulostaminen .......................................................................21
Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä
– Lisätoiminnot 23
ZoomBrowser EX -ohjelman ikkunat ..............................................23
ZoomBrowser EX -ohjelman ominaisuudet ....................................29
Videoiden muokkaaminen ..............................................................33
Panoraamakuvien yhdistäminen - PhotoStitch ..............................34
Kameran mukauttaminen [My Camera/Minun kamerani]
-asetuksilla ........................................................................................35
Ohjelmiston käyttäminen Macintosh-ympäristössä
– Valmistelut 41
Ohjelmiston asentaminen ...............................................................41
Ohjelmiston käyttäminen Macintosh-ympäristössä
– Perustoiminnot 43
Kuvien lataaminen tietokoneeseen ................................................43
Kuvien tulostaminen .......................................................................47Sisällysluettelo
2
Ohjelmiston käyttäminen Macintosh-ympäristössä
– Lisätoiminnot 49
ImageBrowser-ohjelman ikkunat ...................................................49
ImageBrowser-ohjelman ominaisuudet .........................................55
Videoiden muokkaaminen ..............................................................59
Panoraamakuvien yhdistäminen - PhotoStitch ..............................60
Kameran mukauttaminen [My Camera/Minun kamerani]
-asetuksilla ........................................................................................61
Liitteet 66
Ohjelmiston asennuksen poistaminen ...........................................66
Muistikortin kansiorakenne ............................................................69
Vianmääritys ....................................................................................70
Kuvien lataaminen ilman ohjelmiston asennusta ..........................76
Hakemisto ........................................................................................ 773
Windows/Macintosh
Lue tämä ensin
Tässä luvussa on kerrottu, miten kameraa käytetään Canon Digital Camera Solution Disk -levyn ohjelmiston avulla.
Luvussa luetellaan myös ohjelmiston käyttämiseen tarvittavat järjestelmäkokoonpanot.
Huomautukset
Huomautuksia kameran kytkemisestä tietokoneeseen
•Yhteys ei ehkä toimi oikein, jos liität kameran tietokoneeseen kaapelilla ja USB-keskittimen kautta.
•Yhteys ei ehkä toimi oikein, jos käytät kameran kanssa samanaikaisesti muita USB-laitteita, lukuun ottamatta USB-hiirtä ja -näppäimistöä. Jos tällainen ongelma ilmenee, irrota muut laitteet tietokoneesta ja liitä kamera uudelleen.
•Kytke tietokoneeseen enintään yksi kamera. Muutoin yhteys ei ehkä toimi oikein.
•Älä päästä tietokonetta koskaan valmiustilaan (virransäästötilaan), kun siihen on kytketty kamera USB-liitäntäkaapelin kautta. Jos tietokone kuitenkin siirtyy valmiustilaan, älä koskaan irrota liitäntäkaapelia. Yritä käynnistää tietokone niin, että kamera on edelleen liitettynä siihen. Kaikki tietokoneet eivät käynnisty oikein, jos kamera irrotetaan tietokoneen valmiustilan aikana. Lisätietoja tietokoneen valmiustilasta (virransäästötilasta) on tietokoneen käyttöoppaassa.
Tietoja tästä oppaasta
• Tämän oppaan selityksissä on käytetty Windows XP- ja Mac OS X v10.4 -käyttöjärjestelmiä.
Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on jokin muu versio edellä mainituista, tarvittavat toimet ja näyttökuvat saattavat hieman poiketa tässä esitetyistä vaihtoehdoista.
• Tässä oppaassa käytetään seuraavia termejä.
Mac OS X -tietokoneiksi kutsutaan Mac OS X (v10.3–v10.4) -tietokoneita.
Varmista, että kameran mukana toimitetun Canon Digital Camera Solution
Disk -levyn ohjelmisto on asennettu, ennen kuin liität kameran tietokoneeseen.
• Suosittelemme erikseen myytävän verkkolaitteen käyttämistä, kun muodostat yhteyden tietokoneeseen. Jos et voi käyttää verkkolaitetta, varmista, että akkujen varaus on täysi.
• Toimet kameran kytkemiseksi tietokoneeseen on kerrottu Kameran käyttöoppaassa.Lue tämä ensin
4
Windows/Macintosh
Yksinkertaista! Ammattilaistason kuvia kotona
Kuvausohjeita on kameran käyttöoppaassa.
Ohjelmisto tarvitsee asentaa vain kerran alkuvaiheessa.
Ota kuva
Asenna ohjelmisto tietokoneeseen
Kytke kamera tietokoneeseen
Huomautuksia kameran kytkemisestä tietokoneeseen (s. 3)
Kytkentäohjeita on kameran käyttöoppaassa.
Windows (s. 11)
Macintosh (s. 41)
Lataa kuvat tietokoneeseen
Windows (s. 16)
Macintosh (s. 43)
Tulosta kuvat
Windows (s. 21)
Macintosh (s. 47)Lue tämä ensin
5
Windows/Macintosh
Rajattomat mahdollisuudet, innostava ohjelmisto
ZoomBrowser EX (Windows)/ImageBrowser (Macintosh)
Monipuolinen kuvienhallintaohjelmisto, jonka avulla voit ladata kuvia, muokata stillkuvia ja videoita sekä tulostaa.
Tee kokeita erilaisilla tulostustekniikoilla
Tulosta erilaisia asetteluja. Voit muuttaa paperikokoja ja tulostaa valokuviin päivämääräleiman ja lisätä kommentteja.
Windows (s. 21) Macintosh (s. 47)
Muokkaa videota
Voit muokata videoita liittämällä videoihin tietokoneelle ladattuja stillkuvia, lisäämällä tekstiä, esimerkiksi loppu- tai alkutekstit, lisäämällä taustamusiikkia tai käyttämällä erilaisia erikoistehosteita.
Windows (s. 33) Macintosh (s. 59)
Poimi videoista yksittäisiä stillkuvia
Voit erottaa katselemastasi videosta yhden ruudun ja tallentaa sen uutena kuvatiedostona. Voit myös määrittää videosta alueen, jonka ruuduista voit erottaa useita stillkuvia.
Ainoastaan Windows Vista tai Windows XP (s. 31) Macintosh (s. 58)
Tarkista monta valokuvaa samalla kertaa tulostamalla luettelo.
Tulosta päi-vämäärälei-moja kuviisi
Kuvien tulostaminen on helppoa
Tulosta kommentteja postikortteihin ja kutsukortteihin Lue tämä ensin
6
Windows/Macintosh
Tee kamerastasi entistäkin kätevämpi (My Camera/Minun kamerani)
Määritä suosikkikuvasi ja -äänesi kameran käynnistymiskuvaksi tai laukaisimen ääneksi.
(Ainoastaan jotkin mallit)
Windows (s. 35) Macintosh (s. 61)
PhotoStitch (Windows/Macintosh)
Tämän ohjelman avulla voit yhdistää useita kuvia näyttäviksi panoraamoiksi.
Luo panoraamakuva
Windows (s. 34) Macintosh (s. 60)Lue tämä ensin
7
Windows/Macintosh
Käytä CANON iMAGE GATEWAY -palvelua ja Internetin tehokkuutta
Tietoja CANON iMAGE GATEWAY -palvelusta
CANON iMAGE GATEWAY on tämän tuotteen ostajille tarkoitettu online-valokuvapalvelu.
Voit käyttää palveluita sen jälkeen, kun olet rekisteröitynyt sivustoon (ilmaiseksi). Aloitussivulla on ajantasainen palveluiden luettelo.http://www.cig.canon-europe.com
•Katso aloitussivulta selaimen versiotiedot (Microsoft Internet Explorer jne.) ja asetukset, joilla yhteyden muodostaminen CANON iMAGE GATEWAY
-valokuvapalveluun onnistuu parhaiten.
• Palvelua käytetään Internetin kautta (sinulla on oltava tili hankittuna
Internet-palveluntarjoajalta, selainohjelma asennettuna ja Internet-yhteys).
• Internet-palveluntarjoajan maksut ja käyttömaksut on maksettava erikseen.
Lataa ja jaa kuvasi
Ilmoita ihmisille albumeistasi sähköpostitse
Lataa Minun kamerani
-asetustiedostot
Rekisteröitymällä saat käyttöösi myös viimeisimmät asiakastuentiedot.
Albumisi CANON iMAGE
GATEWAY -palvelussa
Minun kamerani
-asetustiedostosi CANON iMAGE GATEWAY -palvelussa
Perhe ja ystävät voivat selata kuvia helpostiLue tämä ensin
8
Windows/Macintosh
Jäseneksi rekisteröityminen
Rekisteröityminen on ilmaista. Voit rekisteröityä Internetin kautta käyttämällä kameran mukana toimitettua Canon Digital Camera Solution Disk -levyä.
Vaikka olisitkin rekisteröitynyt jo aikaisemmin, tämän tuotteen tietojen rekisteröiminen CANON iMAGE GATEWAY -palveluun antaa käyttöösi viimeisimmät asiakastuen tiedot.
Käytä CANON iMAGE GATEWAY -palvelua kameran mukana toimitetulla ohjelmistolla
Voit ladata kuvat Internet-albumeihin tai voit ladata Minun kamerani -asetustiedostot kameran mukana toimitettua ohjelmistoa käyttämällä.
Jos lataat useita kuvia samalla kertaa, voit pienentää kunkin erän kuvakokoa ZoomBrowser EX- tai ImageBrowser-sovelluksessa.
Kameran mukana toimitettu CD-levy
Muodosta yhteys
Internetiin
Windows (ZoomBrowser EX) Macintosh (ImageBrowser)Lue tämä ensin
9
Windows/Macintosh
Järjestelmävaatimukset
Asenna ohjelmisto tietokoneeseen, joka on seuraavien vähimmäisvaatimusten mukainen.
Windows
Macintosh
Käyttöjärjestelmä Windows Vista
Windows XP Service Pack 2
Windows 2000 Service Pack 4
Tietokoneen malli Edellä ilmoitetun käyttöjärjestelmän tulee olla asennettuna tietokoneeseen, jossa on kiinteä USB-portti.
Suoritin Windows Vista: Pentium 1,3 GHz tai sitä tehokkaampi
Windows XP / Windows 2000: Pentium 500 MHz tai sitä tehokkaampi
RAM-muisti Windows Vista: vähintään 512 Mt
Windows XP / Windows 2000: vähintään 256 Mt
Liitäntä USB-portti
Kiintolevyn vapaa tila
•Canon Utilities
- ZoomBrowser EX: vähintään 200 Mt
- PhotoStitch: vähintään 40 Mt
•Canon Camera TWAIN –ajuri: vähintään 25 Mt
Näyttö Vähintään 1 024 x 768 kuvapistettä ja 16-bittiset High Color -värit
Käyttöjärjestelmä Mac OS X (v10.3–v10.4)
Tietokoneen malli Edellä ilmoitetun käyttöjärjestelmän tulee olla asennettuna tietokoneeseen, jossa on kiinteä USB-portti.
Suoritin PowerPC G3/G4/G5- tai Intel-suoritin
RAM-muisti Vähintään 256 Mt
Liitäntä USB-portti
Kiintolevyn vapaa tila
•Canon Utilities
- ImageBrowser: vähintään 300 Mt
- PhotoStitch: vähintään 50 Mt
Näyttö Vähintään 1 024 x 768 kuvapistettä ja 32 000 väriäLue tämä ensin
10
Windows/Macintosh
•Ohjelmiston asentamiseen tarvitaan CD-asema.
• Vaikka järjestelmävaatimukset täyttyisivät, kaikkia tietokoneen toimintoja ei voida taata.
• Videoiden äänitiedostojen toistoon Windows-järjestelmässä tarvitaan
äänikortti.
• Windows-järjestelmässä PhotoStitch-ohjelmalla QuickTime VR -muotoon yhdistettyjen kuvien tallentamiseen tarvitaan QuickTime-sovellus. Sovellus tarvitaan myös videoiden toistamiseen ja muokkaamiseen Windows 2000
-käyttöjärjestelmässä.
• Windowsin kanssa tarvitaan Microsoft .NET Framework 2.0 tai uudempi.
•Macintosh-ohjelmisto ei tue UFS (Unix File System) -järjestelmässä alustettuja levyjä.
Aiemmat ZoomBrowser EX-/ImageBrowser-versiot
Jos sinulla on käytössäsi ohjelman aiempi versio, korvaa vanha versio uudella asentamalla uusi versio kameran mukana toimitetulta Canon
Digital Camera Solution Disk -levyltä.11
Windows
Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Valmistelut
Tässä luvussa on selitetty ohjelmiston asennukseen sekä kameran ja tietokoneen välisen yhteyden luomiseen liittyvät perustoiminnot. Lue nämä ohjeet, ennen kuin kytket kameran tietokoneeseen.
Ohjelmiston ja USB-ajurin asentaminen
Asenna ensin Canon Digital Camera Solution Disk -levyn ohjelmisto.
Valmisteltavat osat
•Kamera ja tietokone
• Canon Digital Camera Solution Disk -levy
•Kameran mukana toimitettu liitäntäkaapeli
Asennustoiminnot
1 Varmista, että kamera EI ole kytketty tietokoneeseen.
Jos kamera on kytketty tietokoneeseen, irrota kaapeli. Ohjelmistoa ei voi asentaa oikein, jos kamera on kytkettynä tietokoneeseen asennuksen aloitusvaiheessa.
2 Sulje käynnissä olevat ohjelmat.
• Ohjelmisto on asennettava ennen kameran kytkemistä tietokoneeseen.
•Sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeudet, jotta voit asentaa ohjelmia. Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Valmistelut
12
Windows
3 Aseta Canon Digital Camera Solution Disk -levy tietokoneen CD-asemaan.
Jos näyttöön tulee [User Account Control/Käyttäjän tilin hallinta] -ikkuna, jatka noudattamalla näytössä olevia ohjeita.
Jos asennusikkuna ei tule näyttöön automaattisesti, toimi seuraavasti.
4 Napsauta [Digital Camera Software/
Digitaalikameran ohjelmisto] -kohdan
[Easy Installation/Helppo asennus]
-painiketta.
Voit valita asennettavat ohjelmat yksitellen valitsemalla [Custom Installation/
Mukautettu asennus].
Asennusohjelman ikkunan näyttäminen
Jos asennusohjelman ikkuna ei tule näyttöön automaattisesti, noudata seuraavia ohjeita.
Windows Vista
1. Valitse [Start/Käynnistä]-valikosta [Computer/Tietokone].
2. Napsauta CD-ROM-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Open/Avaa].
3. Kaksoisnapsauta [SETUP.EXE]* -kuvaketta.
4. Jos näyttöön tulee [User Account Control/Käyttäjän tilin hallinta] -ikkuna, jatka noudattamalla näytössä olevia ohjeita.
Windows XP
1. Valitse [Start/Käynnistä]-valikosta [My Computer/Oma tietokone].
2. Napsauta CD-ROM-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Open/Avaa].
3. Kaksoisnapsauta [SETUP.EXE]* -kuvaketta.
Windows 2000
1. Kaksoisnapsauta työpöydän [My Computer/Oma tietokone] -kuvaketta.
2. Napsauta CD-ROM-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Open/Avaa].
3. Kaksoisnapsauta [SETUP.EXE]* -kuvaketta.
* Joissakin tietokoneissa [.EXE]-tiedostotunniste ei näy edellä esitetyllä tavalla.
Asennusohjelman ikkunaOhjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Valmistelut
13
Windows
5 Jos muita ohjelmia on käynnissä, sulje ne, ennen kuin valitset [OK].
6 Tarkista asennusasetukset ja valitse
[Install/Asenna].
Tässä näkyvät tiedot vaihtelevat asennettujen ohjelmien mukaan.
7 Valitse [Yes/Kyllä], jos hyväksyt kaikki käyttöoikeussopimuksen ehdot.
Asennus alkaa.
Jatka asennusta noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Valitse [Yes/Kyllä], jos näyttöön tulee
Microsoft .Net Framework -asennuksen vahvistusikkuna.
Kun valittuna on [Custom Installation/Mukautettu asennus]
Windows 2000 -käyttöjärjestelmässä
USB-ajuri (ohjelma, jolla kamera kytketään tietokoneeseen) on pakollinen, kun kamera kytketään tietokoneeseen liitäntäkaapelilla.
Varmista, että valitset USB-ajurin [Canon Camera TWAIN Driver/
Canon Camera TWAIN -ajuri].Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Valmistelut
14
Windows
8 Kun asennus on valmis, valitse
[Restart computer immediately
(Recommended)/Käynnistä tietokone uudelleen heti (suositus)] ja valitse
[Restart/Käynnistä uudelleen].
Tässä vaiheessa Solution Disk -levyä EI pidä poistaa CD-asemasta.
Jos tietokonetta ei tarvitse käynnistää uudelleen, näyttöön tulee [Finish/Lopeta].
Valitse [Finish/Lopeta], poista Solution Disk -levy CD-asemasta ja siirry vaiheeseen 10.
9 Poista levy CD-asemasta, kun työpöytä tulee näyttöön uudelleenkäynnistämisen jälkeen.
Ohjelmiston asennus on nyt valmis.
Kytke tämän jälkeen kamera tietokoneeseen, jotta USB-ajuria voidaan käyttää.
10 Kun kamera on liitetty tietokoneeseen liitäntäkaapelilla, kytke kameraan virta, valitse toistotila ja tee tiedonsiirtoa varten tarvittavat valmistelut.
Jos asensit USB-ajurin, tarvittavat tiedostot on tallennettu tässä vaiheessa vain tietokoneeseen. Kamera on kytkettävä tietokoneeseen liitäntäkaapelilla, jotta asennus voidaan suorittaa loppuun ja ajuri saadaan käyttövalmiiksi.
Lisätietoja asennettujen ohjelmien poistamisesta on kohdassa
Ohjelmiston asennuksen poistaminen (s. 66).
Kameran liittämistä ja oikean tilan valitsemista koskevat toiminnot vaihtelevat kameramallin mukaan.
Lisätietoja on Kameran käyttöoppaassa. Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Valmistelut
15
Windows
Jos [Digital Signature Not Found/Digitaalista allekirjoitusta ei löytynyt] -ikkuna tulee näkyviin, valitse [Yes/Kyllä].
USB-ajuri suorittaa asennuksen automaattisesti loppuun, kun kamera kytketään tietokoneeseen ja yhteys avataan.
Seuraavanlaisia ilmoituksia tulee näyttöön prosessin aikana (kun kamera kytketään tietokoneeseen ensimmäisen kerran).
Windows Vista
Oikealla näkyvä ilmoitus tulee näkyviin hetken kuluttua.
Windows XP
Oikealla näkyvä ilmoitus tulee näkyviin hetken kuluttua.
Windows 2000
Käynnistä tietokone uudelleen ohjeiden mukaisesti, jos järjestelmä niin kehottaa.
Olet nyt asentanut ohjelmiston ja USB-ajurin sekä kytkenyt kameran tietokoneeseen.
Nyt voit ladata kuvia kamerasta tietokoneeseen (s. 16).
•Jos USB-ajurin asentamisessa on ongelmia, poista sen asennus (s. 67) ja asenna se uudelleen. (Windows 2000)
•Lisätietoja edellisten ohjeiden avulla asennetun USB-ajurin poistamisesta on kohdassa USB-ajurin asennuksen poistaminen (s. 67).
(Windows 2000)
•Jos olet käyttänyt aikaisemmin ZoomBrowser EX -ohjelman versiota 2 tai 3, katso lisätietoja kohdasta Jos käytössäsi on ZoomBrowser EX:n versio 2 tai 3 (s. 75).
Tietoturvallisuuden takaamiseksi tietokoneissa, joissa on asennettuna
Microsoft .NET Framework, tietokone on päivitettävä Windows Updaten avulla.16
Windows
Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Perustoiminnot
Tässä luvussa esitellään ne toiminnot, joiden avulla ZoomBrowser EX -ohjelmalla voidaan ladata kuvia tietokoneeseen ja tulostaa niitä.
Lue tämä luku sen jälkeen, kun olet suorittanut kohdassa Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Valmistelut kuvatut toimet.
Kuvien lataaminen tietokoneeseen
Lataa ensin kuvat tietokoneeseen. Latausmenetelmä määräytyy sen mukaan, käytätkö kameran ja tietokoneen välistä yhteyttä (katso edempänä) vai muistikortinlukijaa (s. 19).
Kameran ja tietokoneen välinen yhteys
1 Kun kameran mukana toimitettu liitäntäkaapeli on liitetty tietokoneen USB-porttiin ja kameran DIGITAL-liitäntään, kytke kameraan virta, valitse toistotila ja tee tiedonsiirtoa varten tarvittavat valmistelut.
Kuvien lataaminen ei ehkä onnistu, kun kamera on kytketty tietokoneeseen ja muistikortilla on paljon kuvia (noin 1 000 kuvaa). Käytä lataamiseen siinä tapauksessa muistikortin lukijaa.
Kameran liittämistä ja oikean tilan valitsemista koskevat toiminnot vaihtelevat kameramallin mukaan.
Lisätietoja on Kameran käyttöoppaassa. Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Perustoiminnot
17
Windows
2 Valitse [Canon CameraWindow], kun näyttöön tulee oikealla esitetyn kaltainen valintaikkuna ([Events/
Tapahtuma]-valintaikkuna), ja valitse [OK].
Valitse Windows Vistassa [AutoPlay/
Automaattinen toisto] -valintaikkunassa
[Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/
Lataa kuvia Canon-kamerasta Canon
CameraWindow -ohjelmalla].
Kameran mallinimi tai teksti
[Canon Camera/Canon-kamera] tulee näkyviin tässä kohdassa.
Ohjelmien näyttötavat saattavat vaihdella tietokoneen määritysten mukaan.
CameraWindow tulee näkyviin, kun kamera ja tietokone on asetettu tietoliikennetilaan.
(Kuvia ei ladata tässä vaiheessa.)
3 Lataa kuvat kameraa tai tietokonetta käyttämällä.
Oletusarvon mukaan ladatut kuvat tallentuvat [Pictures/Kuvat]- tai [My Pictures/
Omat kuvat] -kansioon.
Jos [Events/Tapahtuma]-valintaikkuna ei tule näyttöön, napsauta
[Start/Käynnistä]-painiketta ja valitse [All Programs/Kaikki ohjelmat] tai [Programs/Ohjelmat] ja sitten [Canon Utilities], [CameraWindow],
[CameraWindow] ja [CameraWindow].
Pienoiskuva-ikkuna
CameraWindow
KatseluikkunaOhjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Perustoiminnot
18
Windows
Kameran käyttäminen kuvien lataamiseen (ainoastaan Windows Vista tai
Windows XP)
Kuvien lataaminen kameran Suora siirto -toiminnon avulla.

Määritä Suora siirto -asetukset kamerassa ja paina sitten (Tulosta/Jaa) -painiketta tai FUNC./SET-painiketta.
(Tulosta/Jaa) -painikkeen sininen valo vilkkuu siirron aikana ja palaa tasaisesti, kun siirto on valmis. Voit palata käyttämään kameraa tietokoneen avulla napsauttamalla hiirtä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
Kuvien lataaminen tietokoneen avulla
Valitse [Transfer Untransferred Images/Siirrä kuvat, joita ei ole siirretty].
•Kun Suora siirto -toimintoa voi käyttää, toiminnon asetusvalikko tulee näkyviin LCD-näyttöön ja (Tulosta/Jaa) -painikkeen sininen valo syttyy.
•Suora siirto -toimintoon ja -asetuksiin liittyviä ohjeita on
Kameran käyttöoppaassa.
•Voit ladata kuvia, joiden siirtoasetukset on määritetty kamerassa, käyttämällä kameraa (ainoastaan Windows Vista tai Windows XP) tai muistikorttilukijaa.
•Voit tarkistaa kamerassa olevat kuvat tai ladata ainoastaan osan kuvista valitsemalla [Operate Images on Camera/Käytä kuvia kamerasta].
•Voit myös ladata kameraan tietokoneeseen aiemmin siirrettyjä kuvia napsauttamalla katseluikkunassa .
Pienoiskuva-ikkuna
CameraWindow
Katseluikkuna
Sulje käynnistysnäyttö napsauttamalla tätä painiketta. Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Perustoiminnot
19
Windows
Kun valitset kuvien siirron viimeistelyikkunassa [OK], siirretyt kuvat näkyvät pääikkunassa.
Ladatut kuvat tallennetaan kansioihin kuvaamispäivämäärän mukaan.
Tulosta seuraavaksi kuvat (s. 21).
Muistikortinlukijan liittäminen
1 Aseta muistikortti lukijaan.
Käytä tarvittaessa erikseen myytävää korttisovitinta.
Lisätietoja muistikortinlukijan liittämisestä ja käytöstä on muistikortinlukijan käyttöoppaassa.
2 Kun oikealla näkyvä valintaikkuna tulee näkyviin, valitse [View/Download
Images using Canon CameraWindow/
Näytä tai lataa kuvia Canon
CameraWindow -ohjelmalla] ja valitse sitten [OK].
Jos valintaikkuna ei tule näyttöön, valitse [Start/Käynnistä]-valikko ja valitse [All Programs/Kaikki ohjelmat] tai [Programs/Ohjelmat] ja sitten
[Canon Utilities], [ZoomBrowser EX Memory Card Utility],
[ZoomBrowser EX Memory Card Utility] ja jatka vaiheeseen 3.
Viimeksi ladatut kuvat näkyvät näytössä kuvaamispäivämäärän ja luokan mukaan.
Kansioalue
Ladattujen kansioiden päällä näkyy lataamisen ilmaiseva merkki.
PienoiskuvaOhjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Perustoiminnot
20
Windows
3 Valitse [Download Images/Lataa kuvat].
Ladatut kuvat tallennetaan kansioihin kuvaamispäivämäärän mukaan.
Ne näkyvät samanaikaisesti ryhmiteltynä päivämäärän ja luokan mukaan [Last Acquired
Images/Viimeksi haetut kuvat] -kohdassa.
Tulosta seuraavaksi kuvat (s. 21).
•Oletusarvon mukaan kaikki vielä lataamattomat kuvat ladataan
[Pictures/Kuvat]- tai [My Pictures/Omat kuvat] -kansioon.
•Jos haluat ladata kuvia, joiden siirtoasetukset on määritetty kameralla, valitse [Preferences/Asetukset] ja valitse ladattavien kuvien tyypiksi
[Images whose transfer settings were specified with the camera/Kuvat, joiden siirtoasetukset on määritetty kameralla].
•Valitse [Lets you select and download images/Kuvien valitseminen ja lataaminen], jos haluat tuoda näyttöön luettelon muistikortilla olevista kuvista, tarkistaa kuvat ennen lataamista ja ladata vain valitut kuvat.
•Lisätietoja muistikortin kansiorakenteesta ja tiedostonimistä on kohdassa Muistikortin kansiorakenne (s. 69).
Valitsemalla [Preferences/Asetukset] voit muuttaa asetuksia, kuten ladattavan kuvan tyyppiä ja kohdekansiota.Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Perustoiminnot
21
Windows
Kuvien tulostaminen
Voit käyttää ZoomBrowser EX -ohjelmaa kuvien tulostamiseen kolmella eri tavalla. [Photo Print/
Valokuvatulostus], [Index Print/Luettelon tulostaminen] ja [Print Using Other Software/Tulosta muulla ohjelmalla]. Tässä jaksossa kuvataan tulostaminen [Photo Print/Valokuvatulostus]
-vaihtoehdon avulla.
Photo Print/Valokuvatulostus
Tulostaa yhden kuvan kullekin sivulle.
1 Valitse ZoomBrowser EX ohjelman pääikkunassa [Print & Email/Tulosta ja lähetä sähköpostissa] ja sitten [Photo Print/Valokuvatulostus].
2 Varmista, että [1. Select Images/1. Valitse kuvat] on valittuna, ja jatka sitten valitsemalla kuvia.
Voit valita useita kuvia pitämällä [Ctrl]-näppäintä painettuna kuvia valittaessa.
• Videoita ei voi tulostaa, mutta Windows Vista- ja Windows XP
-käyttöjärjestelmien avulla voit tulostaa stillkuvia, jotka on erotettu videosta ja tallennettu omiksi tiedostoikseen.
•Jos haluat käyttää luettelon tulostustoimintoa, valitse ensin pääikkunassa
[Print & Email/Tulosta ja lähetä sähköpostissa] ja sitten [Index Print/
Luettelon tulostus].
Valittujen kuvien tausta muuttuu siniseksi.Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Perustoiminnot
22
Windows
3 Valitse [2. Printer and Layout Settings/2. Tulostimen ja asettelun asetukset] ja säädä asetuksia tarpeen mukaan.
4 Valitse [3. Print/3. Tulosta].
Tulostus alkaa.
Tässä luvussa esiteltiin ZoomBrowser EX -ohjelman perustoiminnot.
Kun olet perehtynyt näihin toimintoihin, tutustu lisätoimintoihin.
• Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Lisätoiminnot (s. 23).
Määritä esimerkiksi tulostin ja paperin koko.
Määrittää tulostettavien kopioiden määrän.
Tällä painikkeella voit siirtyä kuvien välillä, jos valittuna on useita kuvia.
Valitsee kuvan ottohetken päivämäärä- ja aikatietojen tulostusmenetelmän.
Voit kirjoittaa tähän kohtaan valokuvan kanssa tulostettavan tekstin.23
Windows
Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Lisätoiminnot
Tässä luvussa on kuvattu useita ZoomBrowser EX -ohjelman toimintoja.
Tutustu tähän lukuun vasta, kun olet perehtynyt luvussa Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Perustoiminnot esiteltyihin ZoomBrowser EX -ohjelman perustoimintoihin.
ZoomBrowser EX -ohjelman ikkunat
Tässä osassa on kuvattu tärkeimmät ZoomBrowser EX -ohjelman ikkunat: pääikkuna, katseluikkuna ja [Properties/Ominaisuudet]-ikkuna.
Pääikkuna
Tässä ikkunassa tarkastellaan ja järjestellään tietokoneeseen ladattuja kuvia.
[Last Acquired Images/Viimeksi haetut kuvat] (s. 24)
Tehtäväpainikkeet (s. 24)
Selainalue
(s. 24)
Toimintopainikkeet (s. 26)
Vaihtaa tehtäväpainik-keen ja viimeksi haettujen kuvien sekä kansioalueen näyttämisen ja piilottamisen välillä.
Näyttötapa
(s. 25)
Näytön ohjauspaneeli
(s. 26)
Kansioalue (s. 24)Ohjelmiston käyttäminen Windows-ympäristössä – Lisätoiminnot
24
Windows
Tehtäväpainikkeet
• ZoomBrowser EX -ohjelman tehtävät on järjestetty luetteloon.
• Voit suorittaa haluamasi tehtävän napsauttamalla sen tehtäväpainiketta.
Toiminnot on kuvattu kohdassa ZoomBrowser EX -ohjelman ominaisuudet (s. 29).
Kansioalue
• Tällä alueella voit valita kansioita. Valitut kansiot ja valituissa kansioissa olevat kuvat näkyvät selainalueella.
Jos valitset verkkoaseman etukäteen Windowsin Resurssienhallinnassa, voit tuoda verkkokansiot näkyviin mutta et voi lisätä, muuttaa tai poistaa kyseisiä kansioita selainalueessa.
• Jos valitset [Favorite Folders/Suosikkikansiot] -vaihtoehdon, vain etukäteen suosikkikansioiksi määritetyt kansiot näkyvät. Suosikkikansioiksi kannattaa rekisteröidä usein käytettyjä kansioita. Jos valitset [All Folders/Kaikki kansiot] -vaihtoehdon, kaikki kansiot näkyvät.
[Last Acquired Images/Viimeksi haetut kuvat]
•Voit valita ottopäivämäärän tai [My Category/Omat ryhmät] -luokittelun mukaan valitut kuvat.
Selainalue
• [Last Acquired Images/Viimeksi haetut kuvat] -osassa tai kansioalueella valitut kansiot ja kuvat näkyvät tässä.
•Voit järjestellä kuvat selainalueella tiedostonimen, kuvauspäivämäärän tai

TXT / PDF

Available 40 files for Digital IXUS 970 IS View all >
HelpDrivers Since March 2000