Canon Digital IXUS 970 IS Download Drivers

Användarhandbok för kameran
CEL-SH7TA250 © CANON INC. 2008
SVENSKA
Glöm inte att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 205 – 213).
Komma igångs. 9Kontrollera innehållet i förpackningen
Följande artiklar ska finnas i förpackningen. Om något saknas, kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.
Du kanske inte kan utnyttja kamerans möjligheter fullt ut med det medföljande minneskortet.ha befi
Kamera Batteri NB-5L
(med kontaktskydd)
Batteriladdare
CB-2LX/CB-2LXE
Gränssnittskabel
IFC-400PCU
AV-kabel
AVC-DC400
Broschyren Canon
European Warranty
System (EWS)
CD:n Canon Digital
Camera Solution
Disk
Användarhandböckercj
Handlovsrem
WS-DC2g
Minneskort
(32 MB)d
• Starthandbok • CD:n Canon Digital
Camera Manuals Disk
• Broschyren ”Originaltillbehör från Canon som rekommenderas”Nu sätter vi igång!
1
Nu sätter vi igång!
Den här handboken är uppdelad i två delar:Här visar vi hur du förbereder kameran och går igenom de grundläggande funktionerna för fotografering, visning och utskrift av bilder. Vi börjar med att bekanta oss med kameran och dess basfunktioner.
När du har klarat av grunderna är det dags för de lite mer avancerade fotograferingsteknikerna. I det här avsnittet visar vi hur du använder respektive funktion, samt hur du ansluter kameran till en TV för att visa bilder och hur du ställer in Min kamera.
Först ...
Därefter ...s. 9
Mer information s. 39
Komma igång
Du måste installera Adobe Reader för att kunna läsa
PDF-handböckerna.http://www.adobe.com
PDF-handböckerna hittar du på den medföljande CD-skivan.Innehållsförteckning
2
Innehållsförteckning
Avsnitt markerade med är listor eller diagram över kamerafunktioner eller tillvägagångssätt vid fotografering.
Läs följande information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Komponentguide 40
Använda kontrollratten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Att använda -knappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Att använda inställningsratten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Indikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Grundläggande funktioner 48
Menyer och inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Information som visas på LCD-skärmen och i menyerna . . . 50
Använda LCD-skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
De vanligaste fotograferingsfunktionerna 62
Använda den optiska zoomen . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Använda digital zoom/Digital telekonverter . . . . . . . . . . . . 62
Ta förstorade närbilder (Digital närbild) . . . . . . . . . . . . . . . 66
Mer information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Förberedelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ta stillbilder ( -metoden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Visa stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Radera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Inkludera datum i bildinformationen. . . . . . . . . . . . . . 22
Spela in video ( Standardläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Visa video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Överföra bilder till en dator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Systemkarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Komma igång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Innehållsförteckning
3
Använda blixten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Ta närbilder/Oändligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Använda självutlösaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Ändra antalet registrerade pixels (Stillbilder) . . . . . . . . . . . 70
Justera komprimeringen (Stillbilder) . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Ställa in bildstabilisatorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Justera ISO-talet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Avancerade funktioner vid fotografering 75
Fotograferingsmetoder för speciella motiv. . . . . . . . . . . . . 75
Fotografera i manuellt läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Bildserie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Ställa in blixten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Videofilmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Ta panoramabilder (Stitch Assist) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Kontrollera fokus och personers ansiktsuttryck . . . . . . . . . 90
Välja en autofokusram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Välja motiv att fokusera på (Välj och spåra ansikte) . . . . . 96
Fotografera motiv som är svåra att fokusera
(fokuseringslås, autofokuslås) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Låsa exponeringsinställningen (Exponeringslås). . . . . . . . 99
Låsa inställningen för blixtexponering (FE-lås) . . . . . . . . 100
Justera exponeringskompensationen . . . . . . . . . . . . . . . 101
Växla mellan mätningsmetoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Ställa in slutartiden (Lång slutartid) . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Justera tonen (Vitbalans). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Fotografera med Mina färger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Ändra färgerna och ta bilden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Ställa in skärminlägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Automatisk kategorisering av bilder (Autom kategori) . . . 115
Registrera funktioner för knappen . . . . . . . . . . . . 116
Bildvisning/radering 118
Visa förstorade bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Visa bilder i grupper om 9 (Indexbildvisning) . . . . . . . 119
Kontrollera fokus och personers ansiktsuttryck
(Skärm för fokuskontroll) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Hoppa mellan bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Innehållsförteckning
4
Ordna bilder efter kategori (Min kategori) . . . . . . . . . . . . 124
Beskära en del av en bild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Visa videoscener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Redigera videoscener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Rotera bilder på skärmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Bildvisning med övergångseffekter . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Automatisk bildvisning (Bildspel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Funktionen Ta bort röda ögon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Lägga på effekter med funktionen Mina färger . . . . . . . . 147
Ändra storlek på bilder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Lägga till röstkommentarer till bilder . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Spela in bara ljud (Ljudinspelare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Skydda bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Radera bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Registrera funktioner för knappen . . . . . . . . . . . . . . . 163
Utskrifts-/överföringsinställningar 165
Inställningar för DPOF-utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Inställningar för DPOF-överföring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Konfigurera kameran 174
Energisparfunktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Ställa världsklockan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Formatera minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Återställa filnumret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Skapa en målmapp för bilder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Ställa in funktionen automatisk rotering. . . . . . . . . . . . . . 183
Återställa till grundinställningarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Ansluta till en tv 186
Fotografera/visa bilder via en tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Anpassa kameran (Inställningar för Min kamera) 188
Ändra inställningar för Min kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Registrera inställningar för Min kamera . . . . . . . . . . . . . . 189
Felsökning 191Innehållsförteckning
5
Lista över meddelanden 201
Bilagor 205
Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Förhindra funktionsstörningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Använda nätadaptersatsen (säljs separat) . . . . . . . . . . . 214
Använda extern blixt (säljs separat). . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Skötsel och underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Tekniska data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Index 228
Tillgängliga funktioner med olika fotograferingsmetoder 232Innehållsförteckning
6
Symboler i den här handboken
Om den här handboken: Den här markeringen pekar på problem som kan påverka kamerans funktion.: Den här markeringen syns vid avsnitt som fungerar som komplement till de grundläggande procedurerna.
Beskrivningarna i handboken baseras på kamerans standardinställningar vid inköpstillfället.
Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Därför kan bilder och skärmdumpar i den här handboken skilja sig något från det du ser på din kamera.
Den här kameran kan användas med SD-minneskort, SDHC-minneskort (SD High Capacity), MultiMediaCards, MMCplus-kort och HC MMCplus-kort. I handboken kallar vi samtliga dessa kort för minneskort.
Använda blixten
Tillgängliga fotograferingsmetoder s. 232
1 Tryck på -knappen.
Några av alternativen kan inte väljas med vissa fotograferingsmetoder.
Om inget annat anges kan funktionen användas med alla fotograferingsmetoder.
Inställningsratt läge:Auto ( )/Manuell ( )/
Specialmotiv ( )/
Video ( ) Bildvisning
( )-knappLäs följande information
7
Läs följande information
Provbilder
Innan du fotograferar viktigare motiv rekommenderar vi att du tar flera provbilder så att du kan vara säker på att kameran fungerar som den ska och att du använder den på rätt sätt.
Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan läsas in på ett sätt som är maskinläsbart.
Varning för intrång i upphovsrätten
Observera att digitalkameror från Canon är avsedda för personligt bruk och aldrig bör användas på ett sätt som strider mot internationella eller inhemska lagar och bestämmelser om upphovsrätt. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden tagits för personligt bruk.
Begränsningar i garantin
Information om garantin för din kamera finns i broschyren Canon
European Warranty System (EWS), som medföljer kameran.
Information om hur du kommer i kontakt med Canons kundtjänst finns i broschyren Canon European Warranty System (EWS).Läs följande information
8
Videoformat
Ställ in kamerans videosignalformat till det som används i det land där du bor innan du använder kameran med en tv-skärm (s. 186).
Språkinställning
Läs Ställa in skärmens språk (s. 15) om du vill ändra språkinställningarna.
Kamerahusets temperatur
Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt.
Var därför försiktig när du använder kameran länge, så att du inte bränner dig på höljet.
Om LCD-skärmen
LCD-skärmen tillverkas med mycket hög precision. Över 99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt. Mindre än 0,01 % av bildpunkterna kan tillfälligt vara ur funktion eller visas som svarta eller röda punkter.
Detta påverkar inte den fotograferade bilden, och är inte ett tecken på felaktig funktion.9
Förberedelser
Ta stillbilder
Visa stillbilder
Radera
Utskrift
Inkludera datum i bildinformationen
Spela in video
Visa video
Överföra bilder till en dator
Systemkarta
Komma igångFörberedelser
10
Komma igång
Förberedelser
1. Sätt batteriet i laddaren.
2. Anslut batteriladdaren (CB-2LX) till ett eluttag eller anslut nätkabeln till batteriladdaren (CB-2LXE) och sätt kontakten i ett eluttag.
Det finns olika slags batteriladdare, med olika modellbeteckningar, i olika länder.
3. Ta ur batteriet när laddningen är klar.
Laddningen tar cirka 2 timmar och 5 minuter.
Ladda batteriet
Du skyddar batteriet och förlänger dess livslängd genom att inte ladda det i mer än 24 timmar åt gången.
Se till att -markeringarna är i linje.
Laddningsindikator
Laddar: lyser rött
Laddningsindikator
Laddningen klar: lyser gröntFörberedelser
11
Komma igång
1. Dra luckan (a) åt sidan och öppna (b).
2. Sätt i batteriet.
Det ska fästa med ett klickljud.
3. Tryck in minneskortet tills du hör att det fäster med ett klick.
Sätta i batteriet och minneskortet
Kontrollera att minneskortet är rättvänt innan du sätter i det i kameran. Om du sätter i det åt fel håll identifieras det eventuellt inte av kameran, eller också fungerar det inte som det ska.ab
Framsida
• Kontrollera att skrivskyddsfliken inte är aktiverad (endast SD- och
SDHC-minneskort).
• Se till att kortet är vänt åt rätt håll.
Skrivskyddsflik
(endast SD- och SDHC-minneskort)Förberedelser
12
Komma igång
4. Stäng luckan (c, d).
Ta ur batteriet
Tryck batterilåset i pilens riktning
(a) och dra ut batteriet (b).
Ta ur minneskortet
Tryck på minneskortet med fingret eller spännet på handlovsremmen tills det klickar till och minneskortet lossnar. cdbaFörberedelser
13
Komma igång
Fästa handlovsremmen
Använd handlovsremmen så att du inte tappar kameran när du använder den.
Öppna kontaktskyddet
Spänne
Spännet kan flyttas på remmen. Du kan använda spännet för att öppna kontaktskyddet och för att sätta i eller ta ur ett minneskort.
För in en nagel eller handlovsremmens spänne under kontaktskyddets vänstra kant och fäll upp skyddet.Förberedelser
14
Komma igång
Du får upp inställningsmenyn för Datum/Klockslag när du slår på strömmen till kameran första gången.
1. Tryck på ON/OFF-knappen.
2. Välj månad, dag, år och klockslag, samt i vilken ordning dessa ska visas.
1. Välj ett alternativ med knappen eller .
2. Ange ett värde med eller .
3. Tryck på .
Ändra inställt datum/klockslag
Öppna inställningsmenyn Ställ in datum/klockslag enligt anvisningarna nedan och följ därefter steg 2 och 3 ovan.
1. Tryck på -knappen.
2. Välj menyn [ (Inställningar)] med hjälp av knappen eller .
3. Tryck på eller och välj
[Datum/Klockslag].
4. Tryck på .
Ställa in datum och klockslag
ON/OFF-knapp
Knappen
Knappen
-knapparFörberedelser
15
Komma igång
Du kan byta språk på LCD-skärmens menyer och meddelanden.
1. Tryck på .
2. Håll intryckt samtidigt som du trycker på .
3. Välj ett språk med hjälp av knapparna , , eller .
4. Tryck på .
Kameran har ett inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri som sparar inställningar som t.ex. datum/klockslag. Sätt i ett fulladdat batteri i kameran. Om du använder nätadaptern
ACK-DC30 (säljs separat) laddas batteriet på fyra timmar.
Det laddas även om kameran är avstängd.
Om du tar ut huvudbatteriet raderas inställningarna för datum/klockslag efter cirka tre veckor. Ställ i så fall in datum/klockslag på nytt.
Ställa in skärmens språk
Knappen
Knappen
Knappen
-knapparTa stillbilder
16
Komma igång
Ta stillbilder
1. Tryck på ON/OFF-knappen.
• Ett startljud spelas upp och en startbild visas på LCD-skärmen.
• Om du trycker en gång till på ON/OFF-knappen stängs strömmen av.
2. Välj en fotograferingsmetod.
1. Ställ inställningsratten på
(Auto).
3. Rikta kameran mot motivet.
4. Tryck lätt på avtryckaren (halvvägs intryckt) för att fokusera.
• När kameran fokuserar hörs två signaler och indikeringslampan lyser grönt (orange när blixten utlöses).
Undvik kameraskakningar
Ta ett stadigt tag i kameran och håll armarna tätt intill kroppen. Att använda stativ är också en bra idé.
( -metoden)
Inställningsratt
Avtryckare
ON/OFF-knapp
Indikatorer
Knappen
Använd handlovsremmen så att du inte tappar kameran när du använder den.
HandlovsremTa stillbilder
17
Komma igång
5. Tryck till hårt på avtryckaren (tryck ned helt) för att fotografera.
• Slutarljudet hörs och bilden registreras.
• Inspelade bilder visas i cirka två sekunder på LCD-skärmen direkt efter fotograferingen (Lagring Visa bild). Du kan fotografera
även medan en bild visas på skärmen, genom att bara trycka in avtryckaren.
• Håll avtryckaren intryckt efter fotograferingen så ligger bilden kvar på skärmen.
• Indikatorn blinkar grön och filen registreras på minneskortet.
Ta fokuserade bilder
Kameran fokuserar automatiskt när du trycker ned avtryckaren halvvägs*.
* Avtryckaren fungerar i två steg. Att trycka helt lätt på avtryckaren kallas för att
”trycka ned halvvägs”.
Inställningen Ljud av
Om du trycker på DISP. samtidigt som du slår på strömmen till kameran stängs alla ljud utom varningssignalerna av. Den här inställningen kan
ändras under [Ljud av] i menyn (Inställningar) (s. 57)
Rätt Fel
Fokusera genom att trycka ned halvvägs
En autofokusram
är grön vid LCD-skärmens fokuspunkt.
Tryck ända ned
Fotograferingsförberedelserna klara: lyser grönt
(orange om blixten ska utlösas)
Inspelning: blinkar grönt
Trycka ända ned direkt
Autofokusram
Pip, pip ...Visa stillbilder
18
Komma igång
Visa stillbilder
1. Tryck på .
2. Använd knapparna och för att ta fram den bild du vill visa.
• Tryck på om du vill gå till föregående bild eller på om du vill gå till nästa bild.
• Bilderna bläddras fram snabbare om du håller knappen intryckt, men kvaliteten blir något sämre.
• Du kan också välja bilder med hjälp av kontrollratten. Vrid ratten moturs för att visa föregående bild och medurs för att visa nästa bild.
Genom att ställa in [Återgå] på antingen [Sist visad]* eller
[Sist tagen] i -menyn kan du välja vilken bild som ska visas i bildvisningsmetoden. (* Grundinställning.) Om du väljer [Sist visad] visas den sist visade bilden (Återuppta bildvisning).
Om du gör något av följande visas den senaste bilden oavsett vilken inställning du har valt under [Återgå]:tar en bild, byter minneskort eller redigerar en bild på minneskortet via dator.
Knappen
-knappar
KontrollrattRadera
19
Komma igång
Radera
1. Tryck på .
2. Välj en bild med eller och tryck sedan på .
Du kan också välja bilder med hjälp av kontrollratten.
3. Se till att du har valt [Radera] och tryck sedan på .
Välj [Avbryt] om du inte vill radera bilderna.
Observera att raderade bilder inte kan återskapas. Tänk dig noga för innan du raderar en bild.
Knappen
Knappen
Knappen
Kontrollratt
-knapparUtskrift
20
Komma igång
Utskrift
1. Anslut kameran till en skrivare med stöd för direktutskrift.
• Stick in en nagel eller handlovsremmens spänne under kontaktskyddets vänstra kant och öppna. För in gränssnittskabeln så långt det går i kontakten.
• Information om anslutningar finns i skrivarens användarhandbok.
• Eftersom kameran fungerar med ett standardprotokoll (PictBridge) kan du, förutom med Canons egna skrivare, även använda kameran med andra PictBridge-kompatibla skrivare.
Mer information finns i Handbok för direktutskrift.
2. Starta skrivaren.
3. Slå på strömmen till kameran genom att trycka på .
•Knappen lyser blått.
4. Välj bild för utskrift genom att trycka på eller , och tryck sedan på .
• blinkar blått och utskriften startar.
• Du kan också välja bilder med hjälp av kontrollratten.
• När utskriften är klar stänger du av kameran och skrivaren och kopplar ur gränssnittskabeln.
Kontaktskydd
A/V OUT- och DIGITAL-kontakt
Knappen Knappen
Kontrollratt
-knapparUtskrift
21
Komma igång
Skriva ut med utskriftslista
Du lägger till en bild i utskriftslistan genom att trycka på omedelbart efter att du har fotograferat eller spelat upp bilden.
Därefter skriver du helt enkelt ut bilderna i listan genom att ansluta kameran till en skrivare.
Lägga till i utskriftslistan
1. Tryck på (endast stillbilder).
2. Lägg till i utskriftslistan.
1. Tryck på eller och välj antal utskriftskopior.
2. Tryck på eller och välj [Lägg till].
3. Tryck på .
• Om du vill ta bort en bild från utskriftslistan trycker du på igen. Tryck därefter på eller , välj [Ta bort] och tryck på FUNC./SET.
Skriva ut bilder i en utskriftslista
Den här beskrivningen utgår ifrån skrivarna i Canon SELPHY ES- eller SELPHY CP-serien.
1. Anslut kameran till skrivaren.
2. Skriv ut bilden.
1. Tryck på eller och välj
[Utskr. Nu].
• Med hjälp av knapparna eller
kan du kontrollera vilka bilder som finns i utskriftslistan.
2. Tryck på .
• Utskriften startar.
• Om utskriften avbryts och
återupptas efter en stund, skrivs nästa bild i kön ut.
Antal kopior som skrivs utInkludera datum i bildinformationen
22
Komma igång
Inkludera datum i bildinformationen
Här visar vi hur du lägger till datuminformation i bilderna vid inspelningen (Datumstämpel).
• Datumstämpeln kan inte tas bort från bildinformationen när den väl har lagts in. Kontrollera att datum och klockslag är korrekt inställda i kameran (s. 14).
• Bildstorleken fixeras till 2M (1600 x 1200) och komprimeringen till Fin (lämpar sig väl för utskrift i L- eller vykortsformat).
1. Tryck på ON/OFF-knappen.
2. Ställ inställningsratten på (Auto).
• Den här inställningen kan även göras i läge (utom , och ) och (utom ).
Inställningsratt
Knappen
Knappen
ON/OFF-knapp
-knapparInkludera datum i bildinformationen
23
Komma igång
3.Välj (Datumstämpel).
1. Tryck på .
2. Tryck på eller och välj .
3. Tryck på eller och välj .
• Området som inte skrivs ut är grått.
• Tryck på DISP. för att växla till
[Datum-Tid] med knappen eller .
Så här kan du kopiera in datum på bilder som saknar datumstämpel.
• Använd kamerans DPOF-funktion (Digital Print Order Format).
Ställ in [Datum] på [På] under [Utskriftsinställn.] i menyn
(Skriv ut).
• Anslut kameran till en skrivare och kopiera in datum.
Läs mer i Handbok för direktutskrift.
• Sätt i ett minneskort i skrivaren och kopiera in datum.
Läs mer i skrivarens användarhandbok.
• Använd medföljande programvara.
Läs mer i Startinstruktioner för programvara.Spela in video
24
Komma igång
Spela in video
1. Tryck på ON/OFF-knappen.
2. Välj en fotograferingsmetod.
1. För inställningsratten till
(Video).
2. Välj (Standard) med hjälp av kontrollratten.
3. Rikta kameran mot motivet.
Rör inte vid mikrofonen under inspelning.
Tryck inte på någon annan knapp än avtryckaren. Ljudet från knapparna spelas in i videon.
( Standardläge)
Indikatorer
Kontrollratt
Inställningsratt
ON/OFF-knapp
Avtryckare
MikrofonSpela in video
25
Komma igång
4. Fokusera genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.
• När kameran har fokuserat avges två ljudsignaler och indikatorn lyser grönt.
• Exponering, fokus och vitbalans ställs in automatiskt.
5. Fotografera genom att trycka ned avtryckaren helt.
• Inspelningen startar.
• Under inspelningen visas förbrukad inspelningstid och [ INSP] på LCD-skärmen.
6. Tryck ned avtryckaren helt igen när du vill avsluta inspelningen.
• Indikatorn blinkar grönt och filen registreras i minnet.
• Inspelningen avbryts automatiskt när du har överskridit maximal inspelningstid, alternativt när minnet eller minneskortet blir fullt.
Fotograferingsförberedelserna klara: lyser
Förbrukad tid
Inspelning: blinkar gröntVisa video
26
Komma igång
Visa video
1. Tryck på .
2. Tryck på eller för att visa en video, och tryck sedan på .
• Bilder med ikonen är videoscener.
• Du kan också välja bilder med hjälp av kontrollratten.
3. Tryck på eller , välj (Uppspelning) och tryck sedan på .
• Videon spelas upp.
• Tryck på FUNC./SET under pågående uppspelning för att pausa och starta om videon.
• Justera uppspelningsvolymen med och .
Knappen
Knappen
Kontrollratt
-knapparÖverföra bilder till en dator
27
Komma igång
Överföra bilder till en dator
Vi rekommenderar att du använder medföljande programvara.
Saker som behöver förberedas
• Kamera och dator
• CD:n Canon Digital Camera Solution Disk som medföljer kameran
• Gränssnittskabel som medföljer kameran
Installera programvaran på en dator som uppfyller följande minimikrav.
Windows
Macintosh
Systemkrav
Operativsystem Windows Vista
Windows XP Service Pack 2
Windows 2000 Service Pack 4
Datormodell Ovanstående operativsystem ska vara förinstallerade på datorer med inbyggda USB-portar.
Processor Windows Vista : minst Pentium 1,3 GHz
Windows XP / Windows 2000 : minst Pentium 500 MHz
RAM-minne Windows Vista : minst 512 MB
Windows XP / Windows 2000 : minst 256 MB
Gränssnitt USB
Ledigt hårddiskutrymme
• Canonverktyg
- ZoomBrowser EX : minst 200 MB
- PhotoStitch : minst 40 MB
• TWAIN-drivrutin för Canonkameror : minst 25 MB
Skärm Minst 1 024 × 768 bildpunkter/High Color (16 bitar)
Operativsystem Mac OS X (v10.3–v10.4)
Datormodell Ovanstående operativsystem ska vara förinstallerade på datorer med inbyggda USB-portar.
Processor PowerPC G3/G4/G5- eller Intel-processor
RAM-minne Minst 256 MB
Gränssnitt USB
Ledigt hårddiskutrymme
• Canonverktyg
- ImageBrowser : minst 300 MB
- PhotoStitch : minst 50 MB
Skärm Minst 1 024 × 768 bildpunkter/32 000 färgerÖverföra bilder till en dator
28
Komma igång
1. Installera programvaran.
Windows
1. Placera CD:n Canon Digital Camera Solution Disk i datorns skivenhet.
2. Klicka på [Easy Installation/
Enkel installation].
Fortsätt installationen enligt instruktionerna på skärmen.
3. Klicka på [Restart/Starta om] eller
[Finish/Avsluta] när installationen
är klar.
När installationen är klar visas knappen [Restart/Starta om] eller
[Finish/Avsluta]. Klicka på knappen.
4. Ta ut CD-skivan ur enheten när det vanliga skrivbordet visas.
Macintosh
Dubbelklicka på ikonen i CD-fönstret.
När installationspanelen öppnas klickar du på [Install/Installera]. Fortsätt enligt instruktionerna på skärmen.
Förbereda överföring av bilder
Om du använder Windows 2000 måste du kontrollera att programvaran är installerad innan du ansluter kameran till datorn.Överföra bilder till en dator
29
Komma igång
2. Ansluta kameran till en dator.
1. Anslut den medföljande gränssnittskabeln till datorns
USB-port respektive till kamerans A/V OUT- och
DIGITAL-kontakt.
Stick in en nagel eller handlovsremmens spänne under kontaktskyddets vänstra kant och öppna. För in gränssnittskabeln så långt det går i kontakten.
3. Förbereda överföring av bilder till datorn.
1. Slå på strömmen till kameran genom att trycka på .
Om fönstret [Digital Signature Not Found/Ingen digital signatur hittades] visas klickar du på [Yes/Ja]. USB-drivrutinen slutför automatiskt installationen på datorn när du kopplar in kameran och öppnar en anslutning.
USB-port
Gränssnittskabel
A/V OUT- och DIGITAL-kontakt
Knappen Överföra bilder till en dator
30
Komma igång
4. Öppna CameraWindow.
Windows
Välj [Canon CameraWindow] och klicka på [OK].
CameraWindow öppnas.
Macintosh
CameraWindow öppnas automatiskt när du ansluter kameran till datorn. Om fönstret inte visas klickar du på ikonen [CameraWindow] på listen längst ned på skrivbordet.
Förberedelserna för att överföra bilder är nu klara. Gå vidare till avsnittet Överföra bilder med kameran (s. 31) (utom Windows 2000).
Om du inte får upp ovanstående fönster klickar du på [Start] och väljer [All Programs/Alla program] eller [Programs/
Program], sedan på [Canon Utilities], [CameraWindow],
[CameraWindow] och [CameraWindow].
I Startinstruktioner för programvara finns mer information om hur du överför bilder via datorn.
Med Windows 2000 kan du överföra bilder via datorn.Överföra bilder till en dator
31
Komma igång
Med den här funktionen kan du överföra bilder med hjälp av kameran
(utom Windows 2000).
1. Kontrollera att menyn Direkt överföring visas på kamerans LCD-skärm.
• Knappen lyser blått.
• Tryck på MENU om menyn
Direkt överföring inte visas.
2. Tryck på .
• De bilder som inte tidigare har överförts kommer nu att överföras till datorn.
Överföra bilder med hjälp av kameran
(Direkt överföring)
Innan du direktöverför bilder för första gången måste du installera programvaran (s. 28).
Knappen
Knappen
Knappen
-knappar
Menyn Direkt överföringÖverföra bilder till en dator
32
Komma igång
Med de här alternativen i menyn för Direkt överföring kan du aktivera andra metoder för överföring av bilder.
Alla bilder/Nya bilder/DPOF bildöverför.
1. Tryck på eller och välj , eller , och tryck sedan på .
• Bilderna överförs. Knappen blinkar blått under tiden som
överföringen pågår.
• Menyn Direkt överföring visas igen på skärmen när överföringen är klar.
• Du avbryter överföringen genom att trycka på FUNC./SET.
Välj och överför/Skrivbordsbild
1. Tryck på eller och välj eller , och tryck sedan på (eller på ).
Alla bilder Alla bilder överförs och sparas på datorn.
Nya bilder
Endast de bilder som inte har överförts tidigare
överförs och sparas på datorn.
DPOF bildöverför.
Endast de bilder som har inställningar för DPOF-
överföring överförs och sparas på datorn.
Välj och överför
Du visar och väljer enstaka bilder som ska
överföras och sparas på datorn.
Skrivbordsbild
Du visar och väljer enstaka bilder som ska
överföras och sparas på datorn. De bilder som har överförts visas som bakgrund på datorns skrivbord.Överföra bilder till en dator
33
Komma igång
2. Tryck på eller och välj ut de bilder som ska
överföras. Tryck på .
• Bilderna överförs. Knappen blinkar blått under tiden som
överföringen pågår.
3.

TXT / PDF

Available 40 files for Digital IXUS 970 IS View all >
HelpDrivers Since March 2000