Canon Digital IXUS 970 IS Download Drivers

Kameran käyttöopas
CEL-SH7TA260
SUOMI
Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (s. 205 – 213).
Aloittaminens. 9
© CANON INC. 2008Pakkauksen sisällön tarkastaminen
Pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.
Kameran täyttä suorituskykyä ei ehkä saavuteta käytettäessä sen toimitukseen sisältyvää muistikorttia.
• Aloitusopas
• "Alkuperäisten Canonin valmistamien lisälaitteiden käyttöä suositellaan"
-lehtinenha befi
Kamera NB-5L-akku
(ja liitännän kansi)
Latauslaite
CB-2LX/CB-2LXE
Liitäntäkaapeli
IFC-400PCU
AV-kaapeli
AVC-DC400
European Warranty
System –kirjanen
Canon Digital
Camera Solution
Disk -levy
Käyttöoppaatcj
Rannehihna
WS-DC2g
Muistikortti
(32 Mt)d
• Canon Digital Camera
Manuals Disk -levyAloitetaanpa!
1
Aloitetaanpa!
Tämä opas on jaettu kahteen osaan seuraavasti.
Tässä osassa kerrotaan, kuinka kamera otetaan käyttöön, ja neuvotaan kuvaamisen sekä kuvien näyttämisen ja tulostamisen perusteet. Kameran käyttö aloitetaan tutustumalla kameraan ja opettelemalla perustoiminnot.
Kun hallitset perustoiminnot, voit käyttää kameran monipuolisia ominaisuuksia haasteellisten valokuvien ottamiseen. Tässä osassa kuvataan kaikki toiminnot tarkasti ja kerrotaan, kuinka kamera liitetään televisioon kuvien näyttämistä varten ja kuinka
Ensimmäinen osa:Seuraava osa:s. 9
Laajat käyttöohjeet s. 39
Aloittaminen
PDF-muotoisten käyttöoppaiden lukemiseen tarvitaan
Adobe Reader -ohjelma.http://www.adobe.com
PDF-muotoiset käyttöoppaat ovat kameran mukana toimitetulla CD-levyllä.Sisällysluettelo
2
Sisällysluettelo
Merkillä merkityt kohdat ovat luetteloita tai kaavioita, joissa on yhteenveto kameran toiminnoista.
Lue tämä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kameran osat 40
Kosketusvalitsimen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
-painikkeen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Valintakiekon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Merkkivalot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Perustoiminnot 48
Valikot ja asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Nestekidenäytön ja valikoiden tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Nestekidenäytön käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Yleisimmin käytetyt kuvaustoiminnot 62
Optisen zoomauksen käyttäminen. . . . . . . . . . . . . . 62
Digitaalisen zoomauksen käyttäminen/Digitaalinen telejatke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Suurennettujen lähikuvien ottaminen (Digitaalinen Makro). . 66
Laajat käyttöohjeet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Valmistelut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Stillkuvien kuvaaminen ( -tila) . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Stillkuvien katseleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Päiväyksen upottaminen kuvatietoihin . . . . . . . . . . . 22
Videoiden kuvaaminen ( N o r m a a l i t i l a ) . . . . . . . . . . . . 24
Videoiden katseleminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kuvien lataaminen tietokoneeseen. . . . . . . . . . . . . . . 27
Järjestelmäkartta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Aloittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Sisällysluettelo
3
Salaman käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Lähikuvien ottaminen/Ääretön. . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Itselaukaisun käyttäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Kuvakoon muuttaminen (still-kuvat). . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Pakkaussuhteen muuttaminen (stillkuvat) . . . . . . . . . . . . . 71
Kuvanvakaustoiminnon määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . 72
ISO-herkkyyden säätäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Kuvaamisen lisätoiminnot 75
Erikoisaiheisiin tarkoitetut kuvaustilat . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Kuvaaminen käsisäätötilassa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Jatkuva kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Salama-asetusten määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Videoiden kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Panoraamakuvien ottaminen (Liitä toiminto) . . . . . . . . . . . 88
Tarkennuksen ja kuvattavien henkilöiden ilmeiden tarkistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Tarkennusaluetilan valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Tarkennettavan kohteen valitseminen (kasvon valinta ja seuranta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Vaikeasti tarkennettavien kohteiden kuvaaminen
(Tarkennuksen lukitus, Tark. lukitus) . . . . . . . . . . . . . . . 97
Valotusasetuksen lukitseminen (Valot. lukitus) . . . . . . . . . 99
Salamavalotusasetuksen lukitseminen
(Salamavalotuksen lukitus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Valotuksen korjauksen säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Mittausmenetelmien välillä siirtyminen. . . . . . . . . . . . . . . 102
Valotusajan asettaminen (Pitkä valotus -tila). . . . . . . . . . 103
Sävyn säätäminen (valkotasapaino) . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Kuvaaminen My Colors -tilassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Värien muuttaminen ja kuvaaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Näytön merkintöjen asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Kuvien automaattinen ryhmittely (Autom.ryhmitys) . . . . . 115
Asetusten rekisteröiminen -painikkeeseen . . . . . . 116
Toistaminen/Poistaminen 118
Suurennettujen kuvien katseleminen . . . . . . . . . . . . . 118
Kuvien katseleminen yhdeksän kuvan ryhminä
(Luettelokuvan toisto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Tarkennuksen ja henkilöiden ilmeiden tarkistaminen
(Tarkenn.info-näyttö) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Siirtyminen kuviin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Sisällysluettelo
4
Kuvien järjestäminen ryhmittäin (Omat ryhmät). . . . . . . . 124
Kuvan osan rajaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Videoiden katseleminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Videoiden editoiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Kuvien kääntäminen näytössä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Toistaminen käyttäen siirtymätapatehosteita. . . . . . . . . . 135
Automaattinen toisto (Kuvaesitykset). . . . . . . . . . . . . . . . 136
Punasilmäkorjaus-toiminto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Tehosteiden lisääminen My Colors -toiminnolla . . . . . . . 147
Kuvien koon muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Äänikommenttien liittäminen kuviin . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Pelkän äänen tallentaminen (Äänen tallennin) . . . . . . . . 152
Kuvien suojaaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Kuvien poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Toimintojen rekisteröiminen -painikkeeseen . . . . . . . 163
Tulostus- ja siirtoasetukset 165
DPOF-tulostusasetusten määrittäminen . . . . . . . . . . . . . 165
DPOF-siirtoasetusten määrittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . 172
Kameran asetusten määrittäminen 174
Virransäästötoiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Maailmankellon asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Muistikorttien alustaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Kuvanumeron muuttaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Kuvien muistipaikan (kansion) luominen . . . . . . . . . . . . . 181
Automaattisen kääntötoiminnon asettaminen . . . . . . . . . 183
Oletusasetusten palauttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Kameran liittäminen televisioon 186
Kuvaus/toisto television avulla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Kameran mukauttaminen (Minun kamerani -asetukset) 188
Minun kamerani -asetusten muuttaminen . . . . . . . . . . . . 188
Minun kamerani -asetusten rekisteröinti . . . . . . . . . . . . . 189
Vianmääritys 191Sisällysluettelo
5
Sanomaluettelo 201
Liite 205
Turvaohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Toimintahäiriöiden estäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Verkkolaitesarjan käyttäminen (myydään erikseen) . . . . 214
Erillisen salaman käyttäminen (myydään erikseen). . . . . 215
Kameran ylläpito ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Hakemisto 228
Eri kuvaustilojen toiminnot 232Sisällysluettelo
6
Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat
Tietoja tästä oppaasta: Tällä merkillä ilmaistaan seikka, joka saattaa vaikuttaa kameran toimintaan.: Tämä merkki tarkoittaa lisätietoja, jotka täydentävät perustoimintaohjeita.
Tämän oppaan selitykset perustuvat kameran ostohetken oletusasetuksiin.
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Sen takia tämän oppaan kuvat ja näyttökuvat voivat erota kameran näytön todellisesta sisällöstä.
Kamerassa voidaan käyttää SD-muistikortteja, SDHC (SD High
Capacity) -muistikortteja, MultiMediaCard-kortteja, MMC plus
-kortteja ja HC MMC plus -kortteja. Kaikkia näitä muistikortteja kutsutaan tässä oppaassa nimellä muistikortti.
Salaman käyttäminen
Käytettävissä olevat kuvaustilat s. 232
1 Paina -painiketta.
Kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa kuvaustiloissa.
Jos toiminnosta ei ole erityistä mainintaa, toimintoa voidaan käyttää kaikissa tiloissa.
Valintakiekko asento:Automaatti ( ) /
Käsisäätö ( ) /
Erikoiskuvaus ( ) /
Video ( )
Toisto ( ) -painikeLue tämä
7
Lue tämä
Testiotokset
Ennen kuin alat kuvata tärkeitä kohteita, sinun kannattaa ottaa useita testikuvia, jotta voit totutella kameran käyttöön ja varmistaa, että kamera toimii asianmukaisesti.
Huomaa, että Canon Inc. ja sen tytäryhtiöt sekä jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että kameran tai lisälaitteen, esimerkiksi muistikortin, toimintahäiriö on estänyt kuvan tallentamisen kokonaan tai koneelle sopivalla tavalla.
Varoitus tekijänoikeuksien rikkomisesta
Canon-digitaalikamerat on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön, eikä niitä saa käyttää tavalla, joka rikkoo kansainvälisiä tai kansallisia tekijänoikeussäännöksiä tai on ristiriidassa niiden kanssa. Muista, että esitysten, näyttelyiden tai kaupallisten kohteiden kuvaaminen kameralla tai muulla laitteella saattaa loukata tekijänoikeuslakia tai muita säännöksiä, vaikka kuvat otettaisiinkin yksityiskäyttöön.
Takuurajoitukset
Tietoja kameran takuuehdoista on kameran mukana toimitetussa
Canon European Warranty System (EWS) -kirjasessa.
Tietoja Canonin asiakastuesta on European Warranty System
(EWS) -kirjasessa.Lue tämä
8
Videomuoto
Valitse kameran videosignaalimuodoksi television käyttämä muoto, ennen kuin käytät kameraa TV-monitorin kanssa (s. 186).
Kieliasetus
Tietoja kieliasetuksen muuttamisesta on kohdassa Näytön kielen valitseminen (s. 15).
Kameran rungon lämpötila
Jos käytät kameraa pitkään yhtäjaksoisesti, sen runko voi lämmetä. Ota lämpeneminen huomioon ja ole varovainen käyttäessäsi kameraa pitkään yhtäjaksoisesti.
Tietoja nestekidenäytöstä
Nestekidenäyttö on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla.
Yli 99,99 prosenttia näytön kuvapisteistä toimii ilmoitetulla tavalla.
Alle 0,01 prosenttia kuvapisteistä saattaa joskus välähtää väärin tai näkyä mustina tai punaisina pisteinä. Tämä ei vaikuta tallennettavaan kuvaan, eikä kyse ole toimintahäiriöstä.9
Valmistelut
Stillkuvien kuvaaminen
Stillkuvien katseleminen
Poistaminen
Tulostaminen
Päiväyksen upottaminen kuvatietoihin
Videoiden kuvaaminen
Videoiden katseleminen
Kuvien lataaminen tietokoneeseen
Järjestelmäkartta
AloittaminenValmistelut
10
Aloittaminen
Valmistelut
1. Aseta akku latauslaitteeseen.
2. Kytke latauslaite (CB-2LX) pistorasiaan tai kiinnitä virtajohto latauslaitteeseen (CB-2LXE) ja kytke pistoke pistorasiaan.
Akkuyksikön latauslaitteen mallien nimet ja tyypit vaihtelevat maan mukaan.
3. Poista akku, kun lataus on valmis.
Tyhjän akun lataaminen täyteen kestää noin 2 tuntia ja 5 minuuttia.
Akun lataaminen
Akun suojaamiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi kannattaa välttää yli 24 tunnin yhtäjaksoista lataamista.
Kohdista -merkit.
Latauksen merkkivalo
Latautuu: palaa punaisena
Latauksen merkkivalo
Lataus valmis: palaa vihreänäValmistelut
11
Aloittaminen
1. Liu’uta kantta (a) ja avaa se (b).
2. Asenna akku.
Se lukkiutuu napsahtaen paikalleen.
3. Aseta muistikortti kameraan niin, että se napsahtaa paikalleen.
Akun ja muistikortin asentaminen
Varmista, että muistikortti on oikeassa asennossa, ennen kuin asennat sen kameraan. Jos muistikortti asetetaan väärin päin, kamera ei ehkä tunnista sitä tai kameraan voi tulla toimintahäiriö.ab
Etupuoli
• Varmista, että kirjoitussuojaliuska ei estä kortin käyttöä (vain SD- ja
SDHC-muistikortit).
• Tarkista, että kortti on oikein päin.
Kirjoitussuojaliuska
(vain SD- ja SDHC-muistikortit)Valmistelut
12
Aloittaminen
4. Sulje kansi (c, d).
Akun poistaminen
Paina akun lukkoa nuolen suuntaisesti
(a) ja vedä akku ulos (b).
Muistikortin poistaminen
Työnnä muistikorttia sormella tai rannehihnan nappulalla, kunnes kuuluu napsahdus. Poista kortti. cdbaValmistelut
13
Aloittaminen
Rannehihnan kiinnittäminen
Käytä rannehihnaa, jotta kamera ei putoa kuvattaessa.
Liitännän kannen avaaminen
Nappula
Nappulan paikkaa hihnassa voidaan muuttaa. Nappulan avulla voidaan myös avata liitännän kansi, kun muistikortti asetetaan paikalleen tai poistetaan.
Aseta kynsi tai rannehihnan nappula liitännän kannen vasemman reunan alle ja avaa kansi oikealle.Valmistelut
14
Aloittaminen
Päiväyksen ja ajan asetusvalikko tulee näyttöön, kun kameraan kytketään virta ensimmäisen kerran.
1. Paina ON/OFF-painiketta.
2. Valitse kuukausi, päivä, vuosi ja kellonaika sekä esitysmuoto.
1. Valitse haluamasi asetus
-tai -painikkeella.
2.Aseta arvo -tai -painikkeella.
3.Paina -painiketta.
Aiemmin asetetun päiväyksen/kellonajan muuttaminen
Tuo näyttöön päiväyksen ja kellonajan asetusvalikko tekemällä seuraavat toimet ja tee sitten edellä kuvatut vaiheiden 2 ja 3 mukaiset toimet.
1.Paina -painiketta.
2. Valitse (Asetukset) -valikko
-tai -painikkeella.
3.Valitse -tai -painikkeella
[Päiväys/Aika].
4.Paina -painiketta.
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
ON/OFF-painike
-painike
-painike
-painikkeetValmistelut
15
Aloittaminen
Voit vaihtaa nestekidenäytön valikkojen ja sanomien kieltä.
1.Paina -painiketta.
2.Pidä -painiketta painettuna ja paina -painiketta.
3. Valitse kieli -, -, -tai -painikkeella.
4.Paina -painiketta.
Kamerassa on sisäinen ladattava litiumakku, joka säilyttää päiväyksen, kellonajan ja muut asetukset. Aseta kameraan täyteen ladattu akku. Jos käytät ACK-DC30-verkkolaitesarjaa
(myydään erikseen), akun latautuminen vie noin neljä tuntia.
Akku latautuu, vaikka kameran virta olisi katkaistu.
Päiväys/aika-asetukset saattavat hävitä noin kolmen viikon kuluttua, jos kameran akku poistetaan. Aseta tällöin päiväys ja kellonaika uudelleen.
Näytön kielen valitseminen
-painike
-painike
-painike
-painikkeetStillkuvien kuvaaminen
16
Aloittaminen
Stillkuvien kuvaaminen
1. Paina ON/OFF-painiketta.
• Kamerasta kuuluu käynnistysääni, ja nestekidenäyttöön tulee käynnistyskuva.
• Kamerasta katkaistaan virta painamalla ON/OFF-painiketta uudelleen.
2. Valitse kuvaustila.
1. Aseta valintakiekko
(Automaatti) -asentoon.
3. Kohdista kamera kuvattavaan kohteeseen.
4. Tarkenna painamalla laukaisinta kevyesti (puoliväliin).
• Kun kamera tarkentaa, se antaa kaksi äänimerkkiä ja vihreä merkkivalo syttyy (salaman välähtäessä syttyy oranssi merkkivalo).
Kameran tärähtämisen välttäminen
Tue käsivarsia vartaloon ja pitele kameraa tukevasti sivuilta. Myös jalustan käyttö auttaa estämään kameran tärähtämisen.
( -tila)
Valintakiekko
Laukaisin
ON/OFF-painike
Merkkivalot
-painike
Käytä rannehihnaa, jotta kamera ei putoa kuvattaessa.
RannehihnaStillkuvien kuvaaminen
17
Aloittaminen
5. Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan (kokonaan alas).
• Suljinääni kuuluu kerran, ja kuva tallentuu.
• Tallennettu kuva näkyy nestekidenäytössä noin kahden sekunnin ajan kuvan ottamisen jälkeen (Kuvan näyttö). Voit ottaa kuvan painamalla laukaisinta, vaikka näytössä näkyisi kuva.
• Kuva pysyy näkyvissä, jos pidät laukaisinta painettuna kuvan ottamisen jälkeen.
• Merkkivalo vilkkuu vihreänä, ja tiedosto tallentuu muistikorttiin.
Tarkennettujen kuvien kuvaaminen
Kamera tarkentaa automaattisesti, kun painat laukaisimen puoliväliin*.
* Laukaisin toimii kaksivaiheisesti. Ensimmäistä vaihetta kutsutaan "laukaisimen painamiseksi puoliväliin".
Äänetön-asetus
Voit mykistää kaikki kameran äänet varoitusääniä lukuun ottamatta painamalla DISP.-painiketta, kun kytket kameraan virran. Voit muuttaa asetusta valitsemalla (Asetus) -valikosta vaihtoehdon
[Äänetön] (s. 57).
Oikein Väärin
Tarkenna painamalla puoliväliin
Tarkennusalue näkyy nestekidenäytössä vihreänä tarkennuskohdassa.
Paina pohjaan asti
Kuvauksen valmistelu on valmis: palaa vihreänä
(oranssina, kun salama välähtää)
Tallennus: vilkkuu vihreänä
Painaminen heti pohjaan asti
Tarkennusalue
ÄänimerkkiStillkuvien katseleminen
18
Aloittaminen
Stillkuvien katseleminen
1.Paina -painiketta.
2. Valitse katseltava kuva -tai -painikkeella.
• Voit siirtyä edelliseen kuvaan -painikkeella ja seuraavaan kuvaan -painikkeella.
• Voit nopeuttaa kuvien vaihtumista pitämällä painiketta pohjassa, mutta tällöin kuvat näkyvät karkeina.
• Voit valita kuvan myös kosketusvalitsimella. Kääntämällä sitä vasta-tai myötäpäivään voit tuoda näyttöön edellisen tai seuraavan kuvan.
Voit määrittää toistotilassa näytettävän kuvan asettamalla
-valikossa [Jatka]-asetuksen arvoksi joko [Viim.kats.]* tai [Viime otos] (* oletusasetus). Jos valitset [Viim.kats.], näyttöön tulee viimeksi katseltu kuva (jatka toistamista).
Seuraavat toimet tuovat näyttöön viimeksi tallennetun kuvan valitusta [Jatka]-asetuksesta riippumatta:kuvan ottaminen, muistikortin vaihtaminen tai muistikortissa olevan kuvan muokkaaminen tietokoneessa.
-painike
-painikkeet
KosketusvalitsinPoistaminen
19
Aloittaminen
Poistaminen
1.Paina -painiketta.
2. Valitse poistettava kuva -tai -painikkeella japainasitten -painiketta.
Voit valita kuvan myös kosketusvalitsimella.
3. Varmista, että [Poista] on valittuna, ja paina -painiketta.
Voit peruuttaa poiston valitsemalla
[Peruuta].
Huomaa, että poistettuja kuvia ei voi palauttaa. Toimi harkiten, kun poistat kuvan.
-painike
-painike
-painike
Kosketusvalitsin
-painikkeetTulostaminen
20
Aloittaminen
Tulostaminen
1. Liitä kamera suora tulostus -toiminnon kanssa yhteensopivaan tulostimeen.
• Avaa liitännän kansi työntämällä kynsi tai rannehihnan nappula kannen vasemman reunan alle ja työnnä sitten liitäntäkaapeli kokonaan liitäntään.
• Liitäntäohjeet ovat tulostimen käyttöoppaassa.
• Koska tässä kamerassa on käytössä vakioprotokolla (PictBridge), voit tulostaa kuvia myös muiden kuin Canonin valmistamilla
PictBridge-yhteensopivilla tulostimilla.
Lisätietoja on Suora tulostus -käyttöoppaassa.
2. Kytke tulostimeen virta.
3. Kytke virta painamalla kameran -painiketta.
• -painike palaa sinisenä.
4. Valitse tulostettava kuva -tai -painikkeella japainasitten -painiketta.
• -painike vilkkuu sinisenä, ja tulostus käynnistyy.
• Voit valita kuvan myös kosketusvalitsimella.
• Kun lopetat tulostuksen, katkaise kamerasta ja tulostimesta virta ja irrota liitäntäkaapeli.
Liitännän kansi
A/V OUT- ja DIGITAL-liitäntä
-painike -painike
Kosketusvalitsin
-painikkeetTulostaminen
21
Aloittaminen
Tulostaminen tulostuslistasta
Voit lisätä kuvia suoraan tulostuslistaan helposti painamalla
-painiketta heti kuvaamisen jälkeen tai toistaessasi kuvaa.
Voit tulostaa kuvat tulostuslistasta helposti, kun liität kameran tulostimeen.
Kuvan lisääminen tulostuslistaan
1.Paina -painiketta (vain stillkuvat).
2. Lisää kuva tulostuslistaan.
1. Valitse tulosteiden määrä
-tai -painikkeella.
2.Valitse -tai -painikkeella
[Lisää].
3.Paina -painiketta.
• Voit poistaa kuvan tulostuslistasta painamalla -painiketta uudelleen, valitsemalla -tai -painikkeella [Poista] ja painamalla sitten FUNC./SET-painiketta.
Tulostuslistan kuvien tulostaminen
Nämä ohjeet perustuvat Canonin SELPHY ES -sarjan ja
SELPHY CP -sarjan tulostimiin.
1. Liitä kamera tulostimeen.
2. Tulosta kuva.
1.Valitse -tai -painikkeella
[Tulosta nyt].
• Vahvista tulostuslistaan lisättyjen kuvien tulostus -tai
-painikkeella.
2.Paina -painiketta.
• Tulostus alkaa.
• Jos tulostus keskeytetään ja sitä jatketaan myöhemmin, tulostus jatkuu tulostusjonon seuraavasta kuvasta.
Tulosteiden määräPäiväyksen upottaminen kuvatietoihin
22
Aloittaminen
Päiväyksen upottaminen kuvatietoihin
Tässä osassa kerrotaan, kuinka kuviin voidaan tallennettaessa upottaa päiväystiedot (Päiväysmerkki).
• Lisättyä päiväysmerkkiä ei voi myöhemmin poistaa kuvatiedoista.
Varmista, että kameran päiväys ja kellonaika on asetettu oikein (s. 14).
• Kuvakoko on 2M (1600 x 1200), ja pakkausasetuksena on Hieno
(sopivat asetukset L-kokoisia ja postikorttikokoisia tulosteita varten).
1. Paina ON/OFF-painiketta.
2. Aseta valintakiekko (Automaatti) -asentoon.
• Tämän asetuksen voi määrittää myös -tilassa (ei koske vaihtoehtoja , ja ) ja -tilassa (ei koske vaihtoehtoa ).
Valintakiekko
-painike
-painike
ON/OFF-painike
-painikkeetPäiväyksen upottaminen kuvatietoihin
23
Aloittaminen
3.Valitse (Päiväysmerkki).
1.Paina -painiketta.
2.Valitse -tai -painikkeella .
3.Valitse -tai -painikkeella .
• Alue, joka ei tulostu, näkyy harmaana.
• Paina DISP.-painiketta ja valitse sitten -tai -painikkeella
[Päiväys & aika].
Voit tulostaa päiväyksen kuviin, joista puuttuu päiväysmerkki, seuraavilla tavoilla:• Määritä asetus kameran Digital Print Order Format (DPOF)
-toiminnolla.
Valitse (Tulostus) -valikon [Tulostusasetukset]-kohdassa
[Päiväys]-asetukseksi [Päällä].
• Liitä kamera tulostimeen ja tulosta päivämäärä.
Lisätietoja on Suora tulostus -käyttöoppaassa.
• Aseta muistikortti tulostimeen ja tulosta päivämäärä.
Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.
• Käytä mukana toimitettua ohjelmistoa.
Lisätietoja on Ohjelmiston aloitusoppaassa.Videoiden kuvaaminen
24
Aloittaminen
Videoiden kuvaaminen
1. Paina ON/OFF-painiketta.
2. Valitse kuvaustapa.
1. Aseta valintakiekko
(Video) -asentoon.
2. Valitse kosketusvalitsimella
(Normaali).
3. Kohdista kamera kuvattavaan kohteeseen.
Älä koske mikrofoniin kuvaamisen aikana.
Älä paina muita painikkeita kuin laukaisinta. Painikkeiden päästämät äänet tallentuvat videoon.
Merkkivalot
Kosketusvalitsin
Valintakiekko
ON/OFF-painike
Laukaisin
Mikrofoni
( Normaalitila)Videoiden kuvaaminen
25
Aloittaminen
4. Tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin.
• Kun kamera tarkentaa, se antaa kaksi äänimerkkiä ja vihreä merkkivalo syttyy.
• Kamera säätää automaattisesti valotuksen, tarkennuksen ja valkotasapainon.
5. Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan.
• Kuvaus alkaa.
• Kuvauksen aikana kulunut tallennusaika ja [ REC] näkyvät nestekidenäytössä.
6. Voit lopettaa kuvaamisen painamalla laukaisimen uudelleen pohjaan.
• Merkkivalo vilkkuu vihreänä ja tiedot tallennetaan muistikorttiin.
• Kuvaus päättyy automaattisesti, kun määritetty enimmäisaika on kulunut tai kun kameran sisäinen muisti tai muistikortti tulee täyteen.
Kuvauksen valmistelu on valmis: palaa vihreänä
Kulunut aika
Tallennus: vilkkuu vihreänäVideoiden katseleminen
26
Aloittaminen
Videoiden katseleminen
1.Paina -painiketta.
2. Tuo video näyttöön -tai -painikkeella ja paina sitten
-painiketta.
• Kuvat, joissa on -kuvake, ovat videoita.
• Voit valita kuvan myös kosketusvalitsimella.
3.Valitse -tai -painikkeella (Toista) ja paina sitten
-painiketta.
• Videon toisto alkaa.
• Painamalla FUNC./SET-painiketta toiston aikana voit keskeyttää videon ja käynnistää toiston uudelleen.
• Voit säätää toiston äänenvoimakkuutta
-tai -painikkeella.
-painike
-painike
Kosketusvalitsin
-Kuvien lataaminen tietokoneeseen
27
Aloittaminen
Kuvien lataaminen tietokoneeseen
On suositeltavaa käyttää mukana toimitettua ohjelmistoa.
Valmisteltavat kohteet
• Kamera ja tietokone
• Kameran mukana toimitettava Canon Digital Camera Solution
Disk -levy
• Kameran mukana toimitettava liitäntäkaapeli
Asenna ohjelmisto tietokoneeseen, joka täyttää seuraavat vaatimukset.
Windows
Macintosh
Järjestelmävaatimukset
Käyttöjärjestelmä Windows Vista
Windows XP Service Pack 2
Windows 2000 Service Pack 4
Tietokoneen malli Edellä ilmoitetun käyttöjärjestelmän tulee olla asennettuna tietokoneeseen, jossa on kiinteä USB-portti.
Keskusyksikkö Windows Vista : Pentium 1,3 GHz tai tehokkaampi suoritin
Windows XP/Windows 2000 : Pentium 500 MHz tai tehokkaampi suoritin
RAM-muisti Windows Vista : vähintään 512 Mt
Windows XP/Windows 2000 : vähintään 256 Mt
Liitäntä USB
Vapaa kiintolevytila
• Canon-apuohjelmat
- ZoomBrowser EX : vähintään 200 Mt
- PhotoStitch : vähintään 40 Mt
• Canon Camera TWAIN -ajuri : vähintään 25 Mt
Näyttö 1 024 x 768 kuvapistettä/High Color (16-bittinen) tai tarkempi
Käyttöjärjestelmä Mac OS X (versiot 10.3–10.4)
Tietokoneen malli Edellä ilmoitetun käyttöjärjestelmän tulee olla asennettuna tietokoneeseen, jossa on kiinteä USB-portti.
Keskusyksikkö PowerPC G3/G4/G5 tai Intelin suoritin
RAM-muisti vähintään 256 Mt
Liitäntä USB
Vapaa kiintolevytila
• Canon-apuohjelmat
- ImageBrowser : vähintään 300 Mt
- PhotoStitch : vähintään 50 Mt
Näyttö 1 024 x 768 kuvapistettä/vähintään 32 000 väriäKuvien lataaminen tietokoneeseen
28
Aloittaminen
1. Ohjelmiston asentaminen.
Windows
1. Aseta Canon Digital Camera Solution
Disk -levy tietokoneen CD-asemaan.
2. Valitse [Easy Installation/Helppo asennus].
Jatka asennusta noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
3. Kun asennus on valmis, valitse
[Restart/Käynnistä uudelleen] tai [Finish/Valmis].
Kun asennus on valmis, näyttöön tulee [Restart/Käynnistä uudelleen]-tai [Finish/Valmis]-painike. Valitse tämä painike.
4. Poista CD-levy asemasta, kun normaali työpöytä tulee näyttöön.
Macintosh
Kaksoisosoita CD-ROM-ikkunassa
-symbolia. Kun asennusvalintaikkuna tulee näyttöön, osoita [Install/Asenna].
Jatka noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Valmistautuminen kuvien lataamiseen
Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000, asenna ohjelmisto ennen kameran liittämistä tietokoneeseen.Kuvien lataaminen tietokoneeseen
29
Aloittaminen
2. Kameran liittäminen tietokoneeseen.
1. Kiinnitä kameran mukana toimitetun liitäntäkaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin ja toinen kameran
A/V OUT- ja DIGITAL-liitäntään.
Avaa liitännän kansi työntämällä kynsi tai rannehihnan nappula kannen vasemman reunan alle ja työnnä sitten liitäntäkaapeli kokonaan liitäntään.
3. Valmistautuminen kuvien lataamiseen tietokoneeseen.
1. Kytke kameraan virta painamalla
-painiketta.
Jos näyttöön tulee [Digital Signature Not Found/Digitaalista allekirjoitusta ei löydy] -valintaikkuna, valitse [Yes/Kyllä].
USB-ohjain suorittaa automaattisesti asennuksen tietokoneeseen, kun liität kameran tietokoneeseen ja muodostat tiedonsiirtoyhteyden.
USB-portti
Liitäntäkaapeli
A/V OUT- ja DIGITAL-liitäntä
-painikeKuvien lataaminen tietokoneeseen
30
Aloittaminen
4. CameraWindow-ikkunan avaaminen.
Windows
Valitse [Canon CameraWindow] ja sitten [OK].
CameraWindow tulee näyttöön.
Macintosh
Kun kameran ja tietokoneen välinen tiedonsiirtoyhteys on muodostettu, CameraWindow tulee näyttöön. Jos ikkuna ei tule näyttöön, osoita Dockissa (työpöydän alareunan tehtäväpalkissa) olevaa [CameraWindow]-kuvaketta.
Kuvien lataamisen valmistelut on nyt tehty. Siirry nyt kohtaan Kuvien latauksen käynnistäminen kamerasta (s. 31) (ei Windows 2000
-käyttöjärjestelmässä).
Jos yllä kuvattu ikkuna ei tule näyttöön, valitse [Start/Käynnistä]-valikosta [All Programs/Kaikki ohjelmat] tai [Programs/Ohjelmat],
[Canon Utilities/Canon-apuohjelmat], [CameraWindow],
[CameraWindow] ja [CameraWindow].
Tietoja kuvien lataamisesta tietokoneen avulla on Ohjelmiston aloitusoppaassa.
Windows 2000 -käyttöjärjestelmässä voit ladata kuvat tietokoneen avulla.Kuvien lataaminen tietokoneeseen
31
Aloittaminen
Tämän menetelmän avulla voit ladata kuvia kameran toimintojen avulla
(ei Windows 2000).
1. Varmista, että Suora siirto -valikko näkyy kameran nestekidenäytössä.
• -painike palaa sinisenä.
• Paina MENU-painiketta, jos Suora siirto -valikko ei näy näytössä.
2.Paina -painiketta.
• Ne kuvat, joita ei ole aiemmin ladattu, ladataan tietokoneeseen.
Kuvien latauksen käynnistäminen kamerasta (Suora siirto)
Asenna ohjelmisto ennen kuin yrität ladata kuvia Suora siirto
-menetelmällä ensimmäisen kerran (s. 28).
-painike
-painike
-painike
-painikkeet
Suora siirto -valikkoKuvien lataaminen tietokoneeseen
32
Aloittaminen
Voit myös valita kuvien lataustavan seuraavista Suora siirto -valikon vaihtoehdoista.
Kaikki kuvat/Uudet kuvat/DPOF kuvat
1.Valitse -tai -painikkeella , tai ja paina sitten -painiketta.
• Kuvat latautuvat tietokoneeseen.
-painike vilkkuu sinisenä, kun lataus on käynnissä.
• Näyttö palaa Suora siirto -valikkoon latauksen päätyttyä.
• Käynnissä oleva lataus keskeytyy, jos painat FUNC./SET-painiketta.
Valitse ja siirrä/Taustakuva
1.Valitse -tai -painikkeella tai ja paina sitten
-painiketta (tai -

TXT / PDF

Available 40 files for Digital IXUS 970 IS View all >
HelpDrivers Since March 2000