Canon Digital IXUS 970 IS Download Drivers

Brugervejledning til kamera
CEL-SH7TA240
DANSK
Husk at læse Sikkerhedsregler (s. 205 – 213).
Introduktions. 9
© CANON INC. 2008Pakkens indhold
Pakken indeholder følgende dele. Kontakt den detailbutik, hvor du har købt produktet, hvis noget mangler.
Kameraet kan muligvis ikke yde optimalt sammen med det medfølgende hukommelseskort.
• Startvejledning
• Brochuren "Det anbefales at bruge originaltilbehør fra Canon"ha befi
Kamera Batteripakke NB-5L
(med stikdæksel)
Batterioplader
CB-2LX/CB-2LXE
Interfacekabel
IFC-400PCU
AV-kabel
AVC-DC400
Hæftet European
Warranty System
(EWS)
Cd-rom'en Canon
Digital Camera
Solution Disk
Brugervejledningercj
Håndledsrem
WS-DC2g
Hukommelseskort
(32 MB)d
• Cd-rom'en Canon Digital
Camera Manuals DiskVejledningens indhold
1
Vejledningens indhold
Denne vejledning er inddelt i to afsnit:I dette afsnit beskrives, hvordan du klargør kameraet til brug, og grundlæggende oplysninger om, hvordan du tager billeder, får dem vist og udskriver dem. Start med at lære kameraet at kende og sætte dig ind i de grundlæggende funktioner.
Når du har lært det grundlæggende, kan du bruge kameraets mange funktioner til at tage mere krævende billeder. I dette afsnit finder du oplysninger om, hvordan du bruger de enkelte funktioner, herunder hvordan du slutter kameraet til et fjernsyn for at se billederne, og hvordan du vælger indstillinger for Dette kamera.
Først...
Derefter...s. 9
Uddybende oplysningers. 39
Introduktion
Visning af PDF-vejledningerne kræver Adobe Reader.http://www.adobe.com
Vejledningerne i PDF-format findes på den medfølgende cd-rom.Indholdsfortegnelse
2
Indholdsfortegnelse
Elementer, der er markeret med , er lister eller diagrammer, som opsummerer kamerafunktioner eller fremgangsmåder.
Læs her . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Komponentguide 40
Brug af betjeningsvælgeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Brug af knappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Sådan bruges programvælgeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Indikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Grundlæggende funktioner 48
Menuer og indstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Oplysninger, der vises på LCD-skærmen og i menuerne . . 50
Brug af LCD-skærmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Ofte benyttede optagelsesfunktioner 62
Brug af optisk zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Brug af Digital Zoom/Digital tele-konverter . . . . . . . . . . . . 62
Forstørret optagelse af nærbilleder (Digital Makro) . . . . . . 66
Uddybende oplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Klargøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Optagelse af stillbilleder (tilstanden ) . . . . . . . . . . . . 16
Visning af stillbilleder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sletning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Udskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Integrering af datoen i billeddataene . . . . . . . . . . . . . 22
Optagelse af film ( tilstanden Standard) . . . . . . . . . . . 24
Visning af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Overførsel af billeder til en computer . . . . . . . . . . . . . 27
Systemkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Indholdsfortegnelse
3
Brug af blitzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Optagelse af nærbilleder/motiver på lang afstand . . 67
Brug af selvudløseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Ændring af opløsningen (stillbilleder). . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Ændring af kompression (stillbilleder) . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Indstilling af billedstabilisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Justering af ISO-følsomheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Avancerede optagelsesfunktioner 75
Optagelsestilstande til bestemte motiver . . . . . . . . . . . . . . 75
Optagelse i manuel tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Kontinuerlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Indstilling af blitzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Optagelse af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Optagelse af panoramabilleder (Kombiner billede) . . . . . . 88
Kontrol af fokus og ansigtsudtryk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Valg af en AF-rammetilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Valg af et motiv, der skal fokuseres på (Vælg og følg ansigt). . 96
Optagelse af motiver, der er vanskelige at fokusere på
(Fokuslås, AF-lås) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Fastlåsning af eksponeringsindstillingen (AE-lås) . . . . . . . 99
Fastlåsning af blitzeksponeringsindstillingen (FE-lås) . . . 100
Justering af eksponeringskompensation . . . . . . . . . . . . . 101
Skift mellem målingstilstande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Indstilling af lukkerhastigheden (tilstanden Langsom lukker). . 103
Justering af tonen (Hvidbalance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Optagelse i en My Colors-tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Ændring af farverne og optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Indstilling af Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Automatisk kategorisering af billeder (Auto kategori) . . . 115
Registrering af indstillinger for knappen . . . . . . . . 116
Afspilning/sletning 118
Visning af forstørrede billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Visning af ni billeder ad gangen (indeksvisning). . . . . 119
Kontrol af fokus og ansigtsudtryk (Fokus tjek). . . . . . . . . 120
Spring til billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Indholdsfortegnelse
4
Organisering af billeder efter kategori (Min kategori). . . . 124
Beskæring af et billede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Visning af film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Redigering af film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Rotation af billeder på skærmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Afspilning med overgangseffekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Automatisk afspilning (Dias visning) . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Funktionen Rødøje korrigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Tilføjelse af effekter med funktionen My Colors. . . . . . . . 147
Ændring af billedstørrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Tilknytning af lydmemoer til billeder. . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Optagelse af lyd alene (Lyd optager). . . . . . . . . . . . . . . . 152
Beskyttelse af billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Sletning af billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Registrering af funktioner for knappen . . . . . . . . . . . 163
Udskrifts-/overførselsindstillinger 165
Angivelse af DPOF-udskriftsindstillinger . . . . . . . . . . . . . 165
Angivelse af DPOF-overførselsindstillinger . . . . . . . . . . . 172
Konfiguration af kamera 174
Energisparefunktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Indstilling af verdensur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Formatering af hukommelseskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Nulstilling af billednummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Oprettelse af en billeddestination (mappe) . . . . . . . . . . . 181
Indstilling af automatisk rotering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Gendannelse af indstillingernes standardværdier . . . . . . 184
Tilslutning til et tv 186
Optagelse/afspilning med et tv-apparat . . . . . . . . . . . . . . 186
Tilpasning af kameraet (indstillinger for Dette kamera) 188
Ændring af indstillinger for Dette kamera. . . . . . . . . . . . . 188
Registrering af indstillinger for Dette kamera. . . . . . . . . . 189
Fejlfinding 191Indholdsfortegnelse
5
Liste over meddelelser 201
Appendiks 205
Sikkerhedsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Forhindring af funktionsfejl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Brug af vekselstrømsadapteren (sælges separat). . . . . . 214
Brug af ekstern blitz (sælges separat) . . . . . . . . . . . . . . . 215
Vedligeholdelse af kameraet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Indeks 228
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande 232Indholdsfortegnelse
6
Brug af symboler og tegn i denne vejledning
Om denne vejledning: Dette symbol angiver, at teksten handler om forhold, som kan påvirke kameraets funktioner.: Dette symbol angiver yderligere emner, der supplerer de grundlæggende betjeningsprocedurer.
Forklaringerne i denne vejledning er baseret på kameraets standardindstillinger på købstidspunktet.
Specifikationerne kan ændres uden varsel. Illustrationerne og skærmbillederne i denne vejledning kan derfor se anderledes ud end på kameraet.
Du kan anvende SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort
(SD High Capacity), MultiMediaCards, MMCplus-kort og HC
MMCplus-kort i dette kamera. Disse hukommelseskort kaldes under et for hukommelseskort i denne vejledning.
Brug af blitzen
Tilgængelige optagelsestilstande s. 232
1 Tryk på knappen .
Ikke alle funktioner kan bruges i alle optagelsestilstande.
Hvis andet ikke er angivet, kan funktionen bruges i alle tilstande.
Programvælgers position:Automatisk ( )/Manuel
( )/Specialmotiv ( )/
Film ( )
Knappen Afspilning ( )Læs her
7
Læs her
Testoptagelse
Før du forsøger at fotografere vigtige motiver, anbefaler vi, at du tager nogle prøveoptagelser for at sikre, at kameraet fungerer og betjenes korrekt.
Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
Advarsel mod krænkelse af ophavsretlige regler
Digitalkameraer fra Canon er beregnet til personlig brug og bør aldrig bruges på en måde, der krænker eller er i modstrid med internationale eller nationale ophavsretlige regler og love. Det er vigtigt at bemærke, at i visse situationer kan kopiering af billeder fra forestillinger, udstillinger eller kommercielle handlinger med et kamera eller andet udstyr opfattes som brud på copyrightlovgivningen eller andre juridiske rettigheder, selvom billedet blev taget i personligt øjemed.
Begrænsning af garanti
Se hæftet European Warranty System (EWS), der fulgte med kameraet, for at få oplysninger om garantien på dit kamera.
Oplysninger om kontaktpersoner hos Canon-kundesupport finder du i hæftet European Warranty System (EWS).Læs her
8
Videoformat
Indstil kameraets videosignalformat til det, der anvendes i dit land, før du bruger det sammen med en tv-skærm (s. 186).
Indstilling af sprog
Se Indstilling af sproget på skærmen (s. 15), hvis du vil ændre sprogindstillingen.
Kameraets temperatur
Hvis kameraet bruges i længere tid ad gangen, kan det blive varmt. Vær opmærksom på dette, og tag højde for det, hvis du bruger kameraet i længere tid.
Om LCD-skærmen
LCD-skærmen er fremstillet med højpræcisionsteknik. Mere end
99,99 % af pixelene vises i overensstemmelse med specifikationerne.
Mindre end 0,01 % af pixelene vises af og til forkert med sorte eller røde prikker. Det har ingen betydning for det optagede billede og betyder ikke, at der er opstået en fejl.9
Klargøring
Optagelse af stillbilleder
Visning af stillbilleder
Sletning
Udskrivning
Integrering af datoen i billeddataene
Optagelse af film
Visning af film
Overførsel af billeder til en computer
Systemkort
IntroduktionKlargøring
10
Introduktion
Klargøring
1. Sæt batteriet i batteriopladeren.
2. Sæt batteriopladeren (CB-2LX) i en stikkontakt, eller tilslut netledningen til batteriopladeren (CB-2LXE), og sæt den i en stikkontakt.
Batteriopladerens modelnavn og type varierer fra område til område.
3. Tag batteriet ud, når det er opladet.
Opladningen tager ca. 2 timer og 5 minutter.
Opladning af batteriet
Du kan beskytte batteriet og forlænge dets levetid ved ikke oplade det i mere end 24 timer i træk.
Placer symbolerne ud for hinanden.
Opladningsindikator
Ved opladning: Lyser rødt
Opladningsindikator
Opladning fuldført: Lyser grøntKlargøring
11
Introduktion
1. Skub til dækslet (a), og åbn det (b).
2. Sæt batteriet i.
Der lyder et klik, når det går på plads.
3. Isæt hukommelseskortet, og tryk på det, så det klikker på plads.
Isætning af batteriet og hukommelseskortet
Kontroller, at hukommelseskortet vender rigtigt, inden du sætter det i kameraet. Sættes det omvendt i, kan kameraet ikke genkende det, eller det fungerer ikke korrekt.ab
Forside
• Kontroller, at skrivebeskyttelsestap-pen er låst op (kun SD- og SDHC-hukommelseskort).
• Kontroller, at kortet vender rigtigt.
Skrivebeskyttelsestap
(kun SD- og SDHC-hukommelseskort)Klargøring
12
Introduktion
4. Luk dækslet (c, d).
Sådan fjernes batteriet
Tryk batterilåsen ned, skub den i pilens retning (a), og træk batteriet ud (b).
Sådan fjernes hukommelseskortet
Tryk på hukommelseskortet med fingeren eller tilpasningsknappen på håndledsremmen, indtil hukommelseskortet frigøres, og tag det derefter ud. cdbaKlargøring
13
Introduktion
Montering af håndledsrem
Brug håndledsremmen, så du undgår at tabe kameraet under brug.
Åbning af stikdækslet
Tilpasningsknap
Tilpasningsknappen på håndledsremmen kan flyttes. Tilpasningsknappen kan bruges til at åbne stikdækslet og ved isætning eller udtagning af et hukommelseskort.
Sæt en fingernegl eller håndledsremmens tilpasningsknap under stikdækslets venstre kant, og åbn det mod højre.Klargøring
14
Introduktion
Menuen Dato/Tid vises, første gang der tændes for strømmen.
1. Tryk på knappen ON/OFF.
2. Vælg måneden, dagen,
året og klokkeslættet samt visningsrækkefølgen.
1. Brug knappen eller til at vælge en indstilling.
2. Brug knappen eller til at indstille værdien.
3. Tryk på knappen .
Sådan ændres nuværende indstillinger for dato/tid
Brug følgende fremgangsmåde til at åbne menuen Dato/Tid, og udfør derefter trin 2 og 3 ovenfor.
1. Tryk på knappen .
2. Brug knappen eller til at vælge menuen
(Opsætning).
3. Brug knappen eller til at vælge [Dato/Tid].
4. Tryk på knappen .
Indstilling af dato og klokkeslæt
Knappen
ON/OFF
Knappen
Knappen
Knapperne Klargøring
15
Introduktion
Du kan ændre det sprog, der vises i LCD-skærmens menuer og meddelelser.
1. Tryk på knappen .
2. Hold knappen nede, og tryk på knappen .
3. Brug knappen , , eller til at vælge et sprog.
4. Tryk på knappen .
Indstillinger som f.eks. dato/tid gemmes på et genopladeligt litiumbatteri, der er indbygget i kameraet. Sæt et opladet batteri i kameraet. Hvis du i stedet bruger vekselstrømsadapteren ACK-DC30 (sælges separat), vil batteriet blive opladet på ca. fire timer. Det oplades, selvom der er slukket for kameraet.
Hvis du tager hovedbatteriet ud, kan indstillingerne af dato/tid gå tabt efter ca. tre uger. Indstil dato/tid igen, hvis det sker.
Indstilling af sproget på skærmen
Knappen
Knappen
Knappen
Knapperne Optagelse af stillbilleder
16
Introduktion
Optagelse af stillbilleder
1. Tryk på knappen ON/OFF.
• Startlyden høres, og startbilledet vises på LCD-skærmen.
• Du slukker for strømmen ved at trykke på knappen ON/OFF igen.
2. Vælg en optagelsestilstand.
1. Drej programvælgeren til
(Automatisk).
3. Ret kameraet mod motivet.
4. Tryk let på udløserknappen (halvt ned) for at fokusere.
• Kameraet bipper to gange, og indikatoren lyser grønt, når kameraet fokuserer (orange, hvis blitzen udløses).
Undgå at ryste kameraet
Hold armene tæt ind til kroppen, mens du holder kameraet med et fast greb om begge sider. Det er også effektivt at bruge et stativ.
(tilstanden )
Programvælger
Udløserknap
Knappen
ON/OFF
Indikatorer
Knappen
Brug håndledsremmen, så du undgår at tabe kameraet under brug.
HåndledsremOptagelse af stillbilleder
17
Introduktion
5. Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
• Lukkerlyden afspilles én gang, og billedet optages.
• Optagede billeder vises på LCD-skærmen i ca. 2 sekunder lige efter optagelsen (Rec. Vis billede). Du kan tage et billede ved at trykke på udløserknappen, selvom et billede vises.
• Hvis du holder udløserknappen nede, når du har taget et billede, vises billedet fortsat.
• Indikatoren blinker grønt, og filen optages på hukommelseskortet.
Sådan tages billeder, der er fokuseret på
Kameraet indstiller automatisk fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned*.
* Udløserknappen har to trin. Udløserknappen siges at være "halvt nedtrykket", når den trykkes ned til første trin.
Indstillingen Dæmp
Hvis du trykker på knappen DISP., mens kameraet tændes, slås alle kameralyde undtagen advarselslyde fra. Du kan ændre indstillingen i [Dæmp] i menuen (Opsætning) (s. 57).
Rigtigt
Forkert
Tryk halvt ned for at indstille fokus
På LCD-skærmen vises en grøn AF-ramme på fokuseringspunktet.
Tryk helt ned
Klar til optagelse: Lyser grønt
(orange, når blitzen vil blive udløst)
Optagelse: Blinker grønt
Tryk helt ned med det samme
AF område
Bip, bip...Visning af stillbilleder
18
Introduktion
Visning af stillbilleder
1. Tryk på knappen .
2. Brug knappen eller til at få vist det ønskede billede.
• Brug knappen til at flytte til det forrige billede og knappen til at flytte til det næste.
• Billederne skifter hurtigere, hvis du holder knappen nede, men de bliver mere grovkornede.
• Du kan også vælge billeder ved at bruge betjeningsvælgeren. Hvis du drejer den mod uret, vises det forrige billede. Hvis du drejer den med uret, vises det næste billede.
Hvis du indstiller [Genoptag] til enten [Sidst set]* eller [Sidste opt.] i menuen , kan du angive det billede, der skal vises i afspilningstilstand (* standardindstilling). Hvis du vælger
[Sidst set], vises det billede, du sidst fik vist (Genoptag afspilning).
Følgende handlinger bevirker, at det nyeste billede vises, uanset indstillingen for [Genoptag].
Optagelse af et billede, udskiftning af hukommelseskortet eller redigering af et billede på hukommelseskortet ved hjælp af en computer.
Knappen
Knapperne
BetjeningsvælgerSletning
19
Introduktion
Sletning
1. Tryk på knappen .
2. Brug knappen eller til at vælge et billede, der skal slettes, og tryk på knappen .
Du kan også vælge billeder ved at bruge betjeningsvælgeren.
3. Kontroller, at [Slet] er valgt, og tryk på knappen .
Vælg [Annuller] for at afslutte i stedet for at slette.
Bemærk, at slettede billeder ikke kan gendannes. Vær forsigtig, før du sletter et billede.
Knappen
Knappen
Knappen
Betjeningsvælger
Knapperne Udskrivning
20
Introduktion
Udskrivning
1. Slut kameraet til en Direct Print-kompatibel printer.
• Sæt en fingernegl eller tilpasningsknappen på håndledsremmen under stikdækslets venstre kant for at åbne det, og sæt interfacekablet helt ind i stikket.
• Der er en vejledning i tilslutning i brugervejledningen til printeren.
• Da dette kamera anvender en standardprotokol (PictBridge), kan du bruge det til andre PictBridge-kompatible printere foruden
Canon-printere.
Yderligere oplysninger finder du i Brugervejledning til direkte udskrivning.
2. Tænd printeren.
3. Tryk på knappen på kameraet for at tænde det.
•Knappen lyser blåt.
4. Brug knappen eller til at vælge et billede, der skal udskrives, og tryk på knappen .
• Knappen blinker blåt, og udskrivningen starter.
• Du kan også vælge billeder ved at bruge betjeningsvælgeren.
• Sluk kameraet og printeren, og tag kablet ud, når du er færdig med at udskrive.
Stikdæksel
A/V OUT- og DIGITAL-stik
Knappen Knappen
Betjeningsvælger
Knapperne Udskrivning
21
Introduktion
Udskrivning fra en udskrivningsliste
Du kan føje billeder direkte til en udskrivningsliste ved at trykke på knappen , lige efter du har taget et billede, eller mens du får vist et billede.
Du kan derefter let udskrive billederne fra udskrivningslisten, når du slutter kameraet til en printer.
Tilføjelse af billeder til udskrivningslisten
1. Tryk på knappen (kun stillbilleder).
2. Tilføj billeder til udskrivningslisten.
1. Brug knappen eller til at vælge det ønskede antal udskriftskopier.
2. Brug knappen eller til at vælge [Tilføj].
3. Tryk på knappen .
• Du kan fjerne et billede fra udskrivningslisten ved at trykke på knappen igen, vælge [Fjern] ved hjælp af knappen eller og trykke på knappen FUNC./SET.
Udskrivning af billeder på en udskrivningsliste
Denne forklaring er baseret på, at der bruges en printer i Canon
SELPHY ES-serien eller SELPHY CP-serien.
1. Slut kameraet til printeren.
2. Udskriv billedet.
1. Brug knappen eller til at vælge [Print nu].
• Du kan bruge knappen eller til at gennemse de billeder, der er føjet til udskrivningslisten.
2. Tryk på knappen .
• Udskrivningen begynder.
• Hvis udskrivningen stoppes og genoptages, starter udskrivningen med det næste billede i køen.
Antal kopier, der skal udskrivesIntegrering af datoen i billeddataene
22
Introduktion
Integrering af datoen i billeddataene
I dette afsnit beskrives, hvordan du integrerer datooplysninger på billeder, når de optages (Datomærke).
• Datomærket kan ikke slettes fra billeddataene, når det først er medtaget. Kontroller, at kameraets dato/tid er indstillet korrekt på forhånd (s. 14).
• Billedets størrelse er fast indstillet til 2M (1600 × 1200) og komprimeringen til (Fin) (egnet til udskrivning i L-format (stor) eller i postkortstørrelse).
1. Tryk på knappen ON/OFF.
2. Drej programvælgeren til (Automatisk).
• Du kan også foretage indstillingen i tilstandene
(undtagen , og ) og (undtagen ).
Programvælger
Knappen
Knappen
Knappen ON/OFF
Knapperne Integrering af datoen i billeddataene
23
Introduktion
3.Vælg (Datomærke).
1. Tryk på knappen .
2. Brug knappen eller til atvælge .
3. Brug knappen eller til atvælge .
• Området, der ikke udskrives, vises med gråt.
• Tryk på knappen DISP. for at skifte til [Dato/Tid] med knappen eller .
Du kan bruge følgende metoder til at udskrive datoen på billeder uden integreret datomærke.
• Brug kameraets DPOF-funktion (Digital Print Order Format).
Angiv indstillingen [Dato] til [Til] under [Print indstillinger] i menuen (Print).
• Tilslut kameraet til en printer, og integrer datoen.
Se Brugervejledning til direkte udskrivning.
• Sæt et hukommelseskort i printeren, og integrer datoen.
Se brugervejledningen til printeren.
• Brug det medfølgende program.
Se Startvejledning til software.Optagelse af film
24
Introduktion
Optagelse af film
1. Tryk på knappen ON/OFF.
2. Vælg en optagelsestilstand.
1. Drej programvælgeren til
(Film).
2. Brug betjeningsvælgeren tilatvælge (Standard).
3. Ret kameraet mod motivet.
Rør ikke ved mikrofonen under optagelsen.
Tryk ikke på andre knapper end udløserknappen. Den lyd, som knapperne udsender, optages sammen med filmen.
( tilstanden Standard)
Indikatorer
Betjeningsvælger
Programvælger
Knappen ON/OFF
Udløserknap
MikrofonOptagelse af film
25
Introduktion
4. Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.
• Når kameraet har fokuseret, bipper det to gange, og indikatoren lyser grønt.
• Eksponering, fokus og hvidbalance indstilles automatisk.
5. Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
• Optagelsen starter.
• Under optagelsen vises den forløbne optagelsestid og
[ REC] på LCD-skærmen.
6. Tryk udløserknappen helt ned igen for at standse optagelsen.
• Indikatoren blinker grønt, og dataene gemmes på hukommelseskortet.
• Optagelsen standser automatisk, når den maksimale optagelsestid er gået, eller når den indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet er fyldt.
Klar til optagelse: Lyser grønt
Forløbet tid
Optagelse: Blinker grøntVisning af film
26
Introduktion
Visning af film
1. Tryk på knappen .
2. Brug knappen eller til at få vist en film, ogtrykpåknappen .
• Billeder med ikonet er film.
• Du kan også vælge billeder ved at bruge betjeningsvælgeren.
3. Brug knappen eller til at vælge (Afspil), og tryk på knappen .
• Afspilningen af filmen begynder.
• Hvis du trykker på knappen
FUNC./SET under afspilningen, kan du stoppe og genstarte filmen.
• Du kan justere lydstyrken med knappen eller .
Knappen
Betjeningsvælger
Knapperne
Knappen Overførsel af billeder til en computer
27
Introduktion
Overførsel af billeder til en computer
Det anbefales at bruge det medfølgende program.
Hav følgende klar
• Kamera og computer
• Cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk, der fulgte med kameraet
• Interfacekablet, der fulgte med kameraet
Softwaren skal installeres på en computer, der opfylder følgende minimumkrav.
Windows
Macintosh
Systemkrav
Operativsystem Windows Vista
Windows XP Service Pack 2
Windows 2000 Service Pack 4
Computermodel De ovenfor nævnte operativsystemer skal være forudinstalleret på computere med indbyggede USB-porte.
CPU Windows Vista : Pentium 1,3 GHz eller derover
Windows XP/Windows 2000 : Pentium 500 MHz eller derover
RAM Windows Vista : 512 MB eller derover
Windows XP/Windows 2000 : 256 MB eller derover
Interface USB
Ledig plads på harddisken
• Canon Utilities
- ZoomBrowser EX : 200 MB eller derover
- PhotoStitch : 40 MB eller derover
• Canon Camera TWAIN-driver : 25 MB eller derover
Skærm 1.024 × 768 pixel/High Color (16 bit) eller bedre
Operativsystem Mac OS X (v10.3–v10.4)
Computermodel De ovenfor nævnte operativsystemer skal være forudinstalleret på computere med indbyggede USB-porte.
CPU PowerPC G3/G4/G5- eller Intel-processor
RAM 256 MB eller derover
Interface USB
Ledig plads på harddisken
• Canon Utilities
- ImageBrowser : 300 MB eller derover
- PhotoStitch : 50 MB eller derover
Skærm 1.024 × 768 pixel/32.000 farver eller bedreOverførsel af billeder til en computer
28
Introduktion
1. Installation af softwaren.
Windows
1. Sæt cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk i computerens cd-drev.
2. Klik på [Easy Installation/Nem installation].
Følg meddelelserne på skærmen for at fortsætte installationen.
3. Klik på [Restart/Genstart] eller
[Finish/Udfør], når installationen er færdig.
[Restart/Genstart] eller [Finish/
Udfør] vises, når installationen er færdig. Klik på den knap, der vises.
4. Tag cd-rom'en ud af drevet, når det sædvanlige skrivebord vises.
Macintosh
Dobbeltklik på ikonet i cd-rom-vinduet. Når installationsdialogboksen vises, skal du klikke på [Install/Installer].
Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte.
Klargøring før overførsel af billeder
Ved Windows 2000 skal du installere softwaren, før du tilslutter kameraet til computeren.Overførsel af billeder til en computer
29
Introduktion
2. Tilslutning af kameraet til en computer.
1. Sæt det medfølgende interfacekabel i computerens
USB-port og i kameraets A/V OUT- og DIGITAL-stik.
Sæt en fingernegl eller tilpasningsknappen på håndledsremmen under stikdækslets venstre kant for at åbne det, og sæt interfacekablet helt ind i stikket.
3. Klargøring til overførsel af billeder til computeren.
1. Tryk på knappen for at tænde kameraet.
Klik på [Yes/Ja], hvis vinduet [Digital Signature Not Found/
Digital signatur ikke fundet] vises. Installationen af USB-driveren på computeren afsluttes automatisk, når du tilslutter kameraet og etablerer forbindelse.
USB-port
Interfacekabel
A/V OUT- og DIGITAL-stik
Knappen Overførsel af billeder til en computer
30
Introduktion
4. Åbn CameraWindow.
Windows
Vælg [Canon CameraWindow], og klik på [OK].
CameraWindow vises.
Macintosh
CameraWindow vises, når du opretter forbindelse mellem kameraet og computeren. Hvis det ikke sker, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i dock'en (rækken af ikoner nederst på skrivebordet).
Klargøringen til overførsel af billeder er nu udført. Fortsæt med afsnittet Overførsel af billeder vha. kameraet (s. 31) (undtagen
Windows 2000).
Hvis ovenstående vindue ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [All Programs/Alle programmer] eller [Programs/Programmer] efterfulgt af [Canon Utilities],
[CameraWindow], [CameraWindow] og [CameraWindow].
Se Startvejledning til software for at få oplysninger om, hvordan du overfører billeder vha. computeren.
Med Windows 2000 kan du overføre billeder vha. computeren.Overførsel af billeder til en computer
31
Introduktion
Brug denne metode til at overføre billeder vha. knapperne på kameraet
(undtagen Windows 2000).
1. Kontroller, at menuen Direkte overførsel vises på kameraets LCD-skærm.
• Knappen lyser blåt.
• Tryk på knappen MENU, hvis menuen
Direkte overførsel ikke vises.
2. Tryk på knappen .
• Billeder, der ikke tidligere er overført, overføres til computeren.
Overførsel af billeder vha. kameraet
(Direkte overførsel)
Installer softwaren, inden du første gange overfører billeder ved hjælp af den direkte overførselsmetode (s. 28).
Knappen
Knappen
Knappen
Knapperne
Menuen Direkte overførselOverførsel af billeder til en computer
32
Introduktion
Du kan også bruge følgende indstillinger i menuen Direkte overførsel til at vælge metoden til overførsel af billeder.
Alle billeder/Nye billeder/DPOF Overf. bill.
1. Brug knappen eller til at vælge , eller , og tryk derefter på knappen .
• Billederne overføres. Knappen blinker blåt, mens overførslen foregår.
• Menuen Direkte overførsel vises igen, når overfø

TXT / PDF

Available 40 files for Digital IXUS 970 IS View all >
HelpDrivers Since March 2000